پایان نامه مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی

word 1 MB 29952 110
1393 کارشناسی ارشد روانپزشکی
قیمت قبل:۶۳,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی روانشناسی گرایش عمومی

  چکیده:

  هدف این پژوهش مقایسه راهبرد های تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی بود. روش تحقیق در این پژوهش، روش علی– مقایسه ای بود . آزمودنی ها نیز مشتمل بر 36 دختر (18 دختر فراری و 18 دختر عادی) بودند. گروه دختران فراری به صورت در دسترس و دختران عادی به روش خوشه ای انتخاب شدند و به سوالات آزمون های فرم کوتاه راهبرد های تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی کولینز و رید، ابراز وجود شرینگ و منبع کنترل راتر پاسخ گفتند. داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس چند متغیری، t مستقل و خی دو تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین راهبردهای تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی و سرزنش دیگران در دختران فراری و عادی تفاوت معنی داری وجود دارد ولی در راهبردهای ملامت خود، نشخوارگری، پذیرش، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه پذیری و فاجعه پنداری تفاوت معنی داری وجود ندارد. نتایج نشان داد دختران فراری در مقایسه با دختران عادی از ابراز وجود پایین تری برخوردارند. همچنین دختران فراری اغلب از منبع کنترل بیرونی و دختران عادی اغلب از منبع کنترل درونی برخوردارند. می توان گفت نوع راهبرد شناختی که دختران برای تنظیم هیجان به کار می برند می تواند از عوامل پیش گیرانه در رفتار فرار از خانه باشد. توانایی ابراز افکار و احساسات نیز می تواند احتمال خطر فرار از خانه را کاهش دهد. از طرفی نوع ارزیابی فرد در تأثیر گذاری بر رویداد های زندگی در رفتار فرار از خانه دختران موثر است.

   

  کلید واژه­ها: راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود، منبع کنترل، دختران فراری

  مقدمه

       سالهای نوجوانی مرحله ی مهم و برجسته رشد و تکامل اجتماعی و روانی فرد به شمار می رود. تغییرات ناگهانی و گسترده ای که در تمامی جنبه های زندگی نوجوانی ایجاد می شود، مرحله ای بحرانی را ایجاد می کند، که طبعاً مشکلات و ناسازگاری هایی را به همراه خواهد داشت. دوره ی نوجوانی زمان آرایشگری، خطرپذیری و فرصت طلبی است. اگر چه اکثر جوانان حرکت از مرحله نوجوانی را با موفقیت و بدون مواجه با مشکلات قابل توجهی می گذرانند، بسیاری از رفتارهای مخاطره آمیز نظیر بزهکاری، مصرف مواد، رابطه ی جنسی و غیره در طول این دوره افزایش پیدا می کند. نوجوانان از دهه ی دوم زندگی شان به طور بالقوه در خطر بروز رفتارهای بزهکارانه می باشند، که باعث می شود گاهی آنان از مسیر درست زندگی منحرف شده و به اعمال انحرافی روی آورند؛ بنابراین شناسایی عواملی که از بزهکاری نوجوانان جلوگیری کند، تاثیر مهمی بر بهبود تربیت جوانان شایسته دارد. فرار از منزل یک بزهکاری است، که به دلایل و انگیزه های مختلف صورت می گیرد.

        پدیده فرار دختران از منزل که در طی سال های اخیر در جامعه رو به فزونی نهاده، از مقوله های آسیب اجتماعی است که مهار آن به مدیریت قوی اجتماعی و حضور مداخله جویانه در فرایند آسیب های اجتماعی نیازمند است. پرداختن به مبحث آسیب های اجتماعی، به ویژه در خصوص دختران و زنان آسیب دیده، بهره گیری از نگرشی را می طلبد که توانایی شناسایی تار و پود ناسازگاری های اجتماعی را داشته باشد. در خصوص علل پدیدایی آسیب های اجتماعی، جامعه شناسان بیش تر عوامل اجتماعی را مد نظر قرار داده، معتقدند که اگر محیط های اجتماعی سالم و فرهنگ بالنده به وجود آید، خود به خود می توان مصونیت و پیشگیری قابل ملاحظه ای را در کاهش آسیب های اجتماعی به وجود آورد، پس عوامل اجتماعی، اقتصادی و ... در ایجاد آن ها تأثیر بسزایی دارد. ولی در کنار این عوامل، ویژگی های شخصیتی و انگیزه فردی نیز در ایجاد این معضل نقش بسیار مهمی بازی می کند که در این تحقیق به بررسی این موضوع پرداخته شده است.

  1-2- بیان مساله

       دوره ی نوجوانی یکی از بحرانی ترین دوران زندگی هر فرد به شمار می آید. ورود به این مرحله ی نوین نوجوان را با مشکلات فراوانی دست به گریبان می سازد. حال اگر عوامل مؤثر بر شخصیت شکل یافته به گونه ای باشد که در هویت یابی او را یاری دهند، مسائل حاد بروز نخواهند کرد، اما اگر این عوامل بحران را تشدید نمایند نوجوان مستعد و آسیب پذیر به سوی ناهنجاری و یا بزهکاری رانده خواهد شد (احدی، محسنی، 1370).

       فرار از خانه نوعی رفتار سازش نایافته است که کودک یا نوجوان به منظور رهایی از مشکلات موجود در خانه یا جاذبه های بیرون از خانه، بدون اجازه ی والدین یا سرپرست قانونی، آگاهانه خانه را ترک کرده و سریعاً یا بدون واسطه به خانه بر نمی گردد (معظمی گودرزی، 1380).

       مسأله ی مهم در این فرایند، این است که یک نوجوان فراری، کسی نیست که شب هنگام پنهانی از خانه خارج می شود تا با دوستانش همراهی کند .در فرار، فرد از خانه خارج می شود تا دیگر باز نگردد. فرار این افراد می تواند کوتاه، مقطعی و یا دایمی و مستمر باشد (کانر[1]، 2001). تا زمانی که این کودکان در خانه های دوستان و خویشان خودشان ساکن شوند خطر بسیار عمیق نیست. اما آنگاه که خیابان را به عنوان خانه ی خود انتخاب نمایند موضوع، وارد فاز پیچیده و خطرناکی می شود. چون 75% این افراد در مدت 2-3 هفته به دزدی، مواد مخدر و رفتارهای نابهنجار روی می آورند (لین[2]، 2002).

       کودکان فراری ممکن است به خاطر طیف گسترده ای از دلایل مانند جستجوی استقلال و خود مختاری (اسپات چری[3]، 2003)، واکنش خشم آلود نسبت به محیط و افراد، تلاش برای راحتی آینده سازی، خلاصی از نزاع و کشمکش با والدین، سطح فرهنگ خانواده، شیوه های تربیتی والدین، طلاق، مرگ و فقر، طرد شدگی، ناسازگاری با ارزش ها، نجات از صدمات جسمانی و جنسی، اعتیاد، روابط       بی مهابای جنسی و سایر رفتارهای مخاطره آمیز، خانه های خود را ترک کنند (کانر، 2001).

       تحقیقات انجام شده در این زمینه بیش تر با نگرش جامعه شناختی بوده به طوری که پاسخ خیلی از سوالات در پرده ابهام باقی مانده است و سوال اساسی در این زمینه این است که عوامل روان شناختی چه نقشی در فرار دختران دارند. عوامل روان شناختی مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از: راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل.

       اولین متغیر مورد بررسی در این تحقیق راهبردهای تنظیم شناختی هیجان است. مفهوم کلی تنظیم شناختی هیجان دلالت بر شیوه­ی شناختی دستکاری ورود اطلاعات فراخواننده­ی هیجان دارد. به عبارت دیگر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان به نحوه­ی تفکر افراد پس از بروز یک تجربه­ی منفی یا واقعه­ی آسیب­زا اطلاق می­گردد (حسنی، آزاد فلاح، رسول زاده طباطبایی و عشایری،1387). محققان 9 راهبرد شناختی را در تنظیم هیجانات معرفی کرده­اند: ملامت خویش، پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه­ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه پذیری، فاجعه پنداری و ملامت دیگران (یوسفی، 1385).

        تنظیم هیجان نقش مهمی در سازگاری ما با وقایع استرس­زای زندگی دارد (گروس[4]، 1998). همچنین نتایج پژوهش­ها نشان می­دهند که ظرفیت افراد در تنظیم مؤثر هیجان­ها بر شادمانی روان شناختی، سلامت جسمانی و روابط بین­فردی و تعاملات اجتماعی تأثیر می­گذارد (گروس، 1999).

        وان اودن هرن و واندرزی[5] (2002) در بررسی توانایی سازگاری مثبت با شرایط، توانایی در تنظیم هیجان ها در مواجهه با تعارض ها و فشار ها را مهم ترین عوامل سازگاری میان فرهنگی دانستند. شواهد بسیاری ثابت می کند که افراد دارای مهارت هیجانی؛ یعنی کسانی که احساسات خود را به خوبی       می شناسند، و آن ها را تنظیم می کنند و احساسات دیگران را نیز درک و به طرز اثر بخشی با آن برخورد می کنند، در حوزه های مختلف زندگی موفق و کارآمد می باشند (یاریاری، مرادی، یحیی زاده، 1386).   

        اختلال در نظم هیجان نیز پیش بینی کننده ی آسیب روانی فرد در آینده (آبوت[6]، 2005)، و عامل کلیدی و مهمی در پیدایش افسردگی و اضطراب (بیوریگارد، لوسکو و بارگون[7]، 2001)، حساسیت های بین فردی و انزوای اجتماعی (ایزنبرگ، 2001؛ به نقل از احمدی، باغبان، بهرامی و صالحی، 1390)، بزهکاری، خشونت و رفتار پرخاشگرانه (بیوریگارد و همکاران، 2001) است.

       عبدی، باباپور و فتحی (1389) نشان دادند که بین سبک های تنظیم هیجان شناختی سازگار (تمرکز مجدد مثبت، ارزیابی مجدد مثبت و تمرکز دوباره بر برنامه ریزی) و سلامت عمومی همبستگی مستقیم و بین سبکهای تنظیم هیجان شناختی ناسازگار (فاجعه انگاری، سرزنش دیگری و نشخوار فکری) و سلامت عمومی همبستگی معکوس وجود دارد.

       متغیر دیگر که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد سبک های دلبستگی است. شکی نیست که تجربیات اولیه ی کودک بر ابعاد گسترده زندگی آتی وی تأثیرگذارند. مادر و کودک دو موجودی هستند که به طور شگرفی زندگی شان به هم پیوند خورده است. ارتباطی چنان نزدیک که به طرز غریبی       می تواند منشاء دو تأثیر کاملاً متضاد بر شکل گیری شخصیت انسان باشد. از یک سو می تواند کودک را به انسانی کامل، رشد یافته و بهنجار تبدیل کند و از سوی دیگر، در صورت تخریب این ارتباط، به انواع اختلال های روانی و به دنبال آن انواع رنج های روانی برای خود و دیگران منجر گردد. بالبی از فرایند هایی سخن می گوید که طی آن یک پیوند عاطفی در روابط مادر و نوزاد شکل می گیرد و نوزاد از لحاظ عاطفی به والدین خود دلبستگی پیدا می کند (بالبی[8]، 1969). دلبستگی نقش به سزایی در کمک کردن به نوجوان دربرخورد با چالش های نوجوانی دارد؛ به طوری که الگوهای دلبستگی ناسالم در طی دوره ی کودکی مشکل رفتاری و اعمال بزه را در نوجوانی ایجاد می کند (کاسدی و شیور[9]، 2008).

       اینسورث، بلهار، واترز و وال[10] (1978) با ابداع آزمایش موقعیت نا آشنا سه سبک دلبستگى کودک - مادر را شناسایى کردند. این سه سبک عبارتند از دلبستگى ایمن، دلبستگى نا ایمن اجتنابى و دلبستگى ناایمن دوسوگرا یا اضطرابى. افراد با دلبستگی ایمن، سطح بالاتری از اعتماد و رضایت و سطح پایین تری از تعارضات دارند، در حالی که افراد با دلبستگی دوسوگرا با عدم تعادل در احساسات و تعارضات بیشتر مشخص می شوند (کولینز، کوپر، البینو و الارد[11]، 2002).

       آلن[12] (1998) در پژوهش جامعی که در مورد دلبستگی و مشکلات رفتاری انجام داد، به این نتیجه رسید که سبک دلبستگی اضطرابی- دوسوگرا با بزهکاری در نوجوانان مرتبط می باشد و درعین حال، سبک دلبستگی اضطرابی- دوسوگرا به طور مستقیم به پرخاشگری و بزهکاری مربوط می شود.

     متغیر سوم ابراز وجود است. لنج و جاکو یوسکی[13] (1976) مهارت ابراز وجود را شامل گرفتن حق خود و ابراز افکار، احساسات و اعتقادات خویش به نحوی مناسب، مستقیم و صادقانه دانستند، به گونه ای که حقوق دیگران را پایمال نکنیم. 

       عوامل متعددی در ایجاد آسیب های اجتماعی از قبیل خودکشی، اعتیاد، خشونت، رفتارهای بزهکارانه، فرار از خانه و اختلالات روانی از قبیل افسردگی و اضطراب نقش دارند. از مهم ترین عوامل مؤثر در بروز مشکلات روانی اجتماعی در میان افراد می توان به فقدان مهارت های اجتماعی اشاره کرد (حاج امینی، اجلی، فتحی آشتیانی، عبادی و دلخوش، 1387). یکی از مؤلفه های مهم روابط و مهارت اجتماعی ابراز وجود می باشد (آلبرتی و آمونز[14]، 1982). مهارت توانایی ابراز وجود در فرد توانایی لازم را برای رویارویی واقع بینانه با شرایط بیرونی که می توانند تنش آفرین و فشارزا باشند ایجاد می کند (نیسی و شهنی ییلاق، 1380). راویکز[15] (1998) در مطالعات خود به این نتیجه رسید که تعلیم و یادگیری مهارت های اجتماعی و مقابله ای و آموزش ابراز وجود در هر دو جنس باعث کاهش فشار روانی و افزایش بهداشت روان می گردد. ابراز وجود باعث کاهش اضطراب، افسردگی، گوشه گیری و افزایش سازگاری اجتماعی و اعتماد به نفس و به طور کلی باعث افزایش سلامت روانی فرد می شود (نادری، برومند نسب و ورزنده، 1388).

       متغیر چهارم مورد بررسی منبع کنترل است. راتر و هاچریچ[16] (1975) در نظریه ی یادگیری اجتماعی خود بر این عقیده است که بعضی از افراد خود را مسئول شکست ها یا موفقیت های خود (نتایج عملکرد) می دانند در صورتی که بعضی دیگر، محیط و شانس و غیره را. افرادی که خود را مسئول موفقیت و شکست خود می دانند از منبع کنترل درونی برخوردارند و افرادی که دیگران و محیط را مسئول موفقیت یا شکست خود می دانند، منبع کنترل بیرونی دارند.

       مفهوم منبع کنترل، به توانایی انسان در کنترل شرایط و رویدادهای محیطی معطوف می گردد و بر اساس این تئوری، افراد به دو دسته تقسیم می شوند. یکی، افراد دارای منبع کنترل درونی که خود را بر احساسات، رفتار و شرایط زندگی خود مسلط دانسته و در تغییر و اصلاح آن فعالانه می کوشند و موفقیت ها و شکست های خود را به عوامل درونی خود نسبت می دهند. این افراد در مقابل رویدادهای زندگی از موضع برتر و فعالانه تری برخوردارند و دارای اعتماد به نفس بیشتری هستند. دوم، افراد دارای منبع کنترل بیرونی که خود را مسلط بر شرایط و رویداد های زندگی ندانسته و حوادث زندگی خود را به عوامل بیرونی از قبیل شانس، سرنوشت و قدرت دیگران نسبت می دهند. به نظر می رسد که این افراد به توانمندی ها و تلاش های خود متکی نیستند و از اعتماد به نفس پایین تر و در مقابل رویدادهای زندگی از موضعی انفعال پذیرتر برخوردارند (میر هاشمیان، 1378).

       بیرونی بودن افراطی در شکل درماندگی آموخته شده و پرهیز از مسئولیت و تلاش و درونی بودن افراطی نیز به لحاظ این که واقعیت را به مبارزه می طلبد، نابهنجار است (کلین و کلر[17]، 1996). هاریس، لیندا و پاملا[18] (2002) در تحقیقی اثبات کردند که افراد با منبع کنترل درونی سازگاری روان شناختی بهتری را نشان می دهند. در تحقیق دیگری بروس، روی و آدرین[19] (2002)، در بررسی 332 مدیر نشان دادند که افراد دارای منبع کنترل بیرونی دارای استرس بیشتر به خصوص در ارتباطات بین فردی، رضایت شغلی پایین تر و سلامت روانی کمتری بودند.

        بنابراین پدیده فرار یک معلول چند علتی است که شرایط اقتصادی و اجتماعی نامناسب از یک طرف و ویژگی های شخصیتی فرد از طرف دیگر در بروز آن تأثیرگذار است (رسول زاده طباطبایی و همکاران، 1384). لذا در این تحقیق سعی شده با یک نگاه دیگر، مخصوصاً از زاویه ودیدگاه روان شناختی به پدیده فرار دختران نگریسته شود و با تحلیل های روان شناختی، اقدامات عملی در جهت کاهش این پدیده پیشنهاد گردد. سوال اصلی در این تحقیق این بود که آیا بین راهبرد های تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی ، منبع کنترل و ابراز وجود دختران فراری و عادی تفاوت وجود دارد؟

   

  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

       جوامع بشری برای طی کردن روند توسعه و تکامل خویش به عناصر و اجزای گوناگونی نیازمندند که یکی از مهم ترین این اجزاء نیروی انسانی کارآمد و جوان است. نوجوانان قشر عظیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند که در آینده، پویایی و تداوم حیات نظام اجتماعی و رشد و توسعه همه جانبه آن، نقش به سزایی خواهند داشت. اما یکی از عوامل مهمی که در امحای نیروی انسانی به ویژه جمعیت جوان و فعال جوامع سهم به سزایی داشته و دارد، آسیب ها و انحرافات اجتماعی است. پدیده فرار دختران از منزل یک آسیب اجتماعی است و عدم مقابله مناسب با این پدیده، پیامدها و عواقب ناگواری برای فرد و اجتماع به دنبال دارد. پدیده فرار از منزل، در نظم جامعه اختلال و آشفتگی ایجاد می کند و منشاء بسیاری از رفتارهای بزهکارانه نظیر وابستگی به مواد مخدر و داروهای روان گردان، انحرافات جنسی و اخلاقی، شیوع بیماری های مقاربتی و عفونی، رفتارهای خودکشی و دیگرکشی، سرقت و ... می گردد (آلن راو، 1370).  

       لذا تحقیق حاضر در پی آن است تا علل اصلی و زیر بنایی یکی از معضلات بسیار رایج و رو به افزایش، یعنی فرار دختران از خانه که به عنوان یک عامل مهم در گسترش آسیب اجتماعی، ارکان جامعه را تهدید می کند، شناسایی نماید تا بدین وسیله بتوان با برنامه ریزی هایی در جهت رفع آن معضل و تامین بهداشت روانی جامعه گام برداشت. در راستای تحقق این هدف و با درنظر گرفتن تحقیقات پیشین در قلمرو موضوع مورد بررسی، در این پژوهش تأثیر عوامل روان شناختی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبکهای دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل که نقش مهمی در سازگاری و سلامت روان فرد دارند، در بروز رفتار فرار از خانه در دختران مورد بررسی قرار می گیرند.

   

  [1]. Cooner

  [2]. Lyn

  [3] .Spaeth Cherry

  [4]. Gross

  [5]. Van Oudenhoren & Vander Zee

  [6]. Abbott

  [7]. Beauregard, Levesque & Bourgouin

  [8]. Bowlby

  [9]. Cassidy & Shaver

  [10] .Ainsworth, Belhar, Waters & Wall

  [11]. Collins, Cooper,Albino &  Allard

  [12]. Allen

  [13]. Lange & Jakubowski

  [14] .Alberti & Emmones

  [15] .Ravicz

  [16] .Rutter & Hochreich

  [17] .Klein & Keller

  [18] .Harris, Linda & Pamela

  [19] .Bruce, Roy & Adrian

  Abstract:

  Goal in this study was to compare cognitive emotion regulation strategies, attachment styles, assertiveness and locus of control in the runaways and normal girls. Metod used in study was causal-comparative. The subjects were 36 girls (18 runaway girls and 18 normal girls) juvenile that was selected runaway girls by sampling method and normal girls using cluster sampling of the city of Ardabil. They completed cognitive emotion strategies, attachment styles, assertiveness and locus of control questionnaires. Data were analyzed using multivariate variance, chi-square and independent t test. The results showed that there are significant differences in the strategies of positive refocusing, refocus on planning and other-recrimination between However runaways and normal girls, but there were not differences in self-recrimination, rumination, acceptance, positive reappraisal, putting in to perspective and catastrophic. Runaway girls compared to normal girls have lower assertiveness. Runaway girls often have external locus of control and normal girls often have internal locus of Control. The type of cognitive emotion strategies can be a preventive factor in the behavior of runaway girls. Can be said ability to express thoughts and feelings are decreasing likely to runaway from home. However type individual assessment of events of life influence of the behavior away from home of the girls.

   

  Keywords: cognitive emotion regulation strategies, attachment styles, assertiveness, locus of control , runaway girls

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  شماره و عنوان مطالب

                                                         صفحه

   

  فصل اول: کلیات پژوهش

  مقدمه............................................................................................................................................................................2

  بیان مساله.....................................................................................................................................................................2

  اهمیت و ضرورت پژوهش............................................................................................................................................6

  فرضیه های پژوهش.....................................................................................................................................................7

  اهداف پژوهش..............................................................................................................................................................7

  متغیر های پژوهش.......................................................................................................................................................8

  تعاریف نظری متغیرها...................................................................................................................................................9

  تعاریف عملیاتی متغیرها.............................................................................................................................................10

   

  فصل دوم: پیشینه نظری و پژوهشی

   

  2-1- مبانی نظری.....................................................................................................................................................................12

  2-2- فرار ازمنزل.......................................................................................................................................................................12

  2-2-1-مفهوم شناسی و نوع شناسی فرار از منزل...................................................................................................................12

  2-2-2-علت فرار از خانه..........................................................................................................................................................13

  2-2-3-گستره فرار از خانه........................................................................................................................................................14

  2-3-تنظیم هیجان....................................................................................................................................................................15

  2-3-1-مبانی تنظیم هیجان.....................................................................................................................................................15

  2-3-2-تعریف تنظیم هیجان....................................................................................................................................................15

  2-3-3-تنظیم شناختی هیجان.................................................................................................................................................17

  2-3-4-ابعاد تنظیم شناختی هیجان.........................................................................................................................................18

  2-3-5-مدل های تنظیم هیجان..............................................................................................................................................18

  2-3-6-فرایند تنظیم هیجان.....................................................................................................................................................20

  2-4-دلبستگی............................................................................................................................................................................21

  2-4-1-تعریف دلبستگی...........................................................................................................................................................22

  2-4-2-پیدایش دلبستگی در کودک........................................................................................................................................25

  2-4-3-انواع دلبستگی..............................................................................................................................................................25

  2-4-4-مراحل ایجاد دلبستگی.................................................................................................................................................27

  2-4-5-دلبستگی و رشد بعدی.................................................................................................................................................28

  2-4-6-دلبستگی بزرگسالان....................................................................................................................................................28

  2-4-6-1-تعریف دلبستگی بزرگسالان...................................................................................................................................29

  2-4-6-2-الگوی چهارگانه دلبستگی بزرگسالان....................................................................................................................29

  2-4-7-نظریه های دلبستگی..................................................................................................................................................30

  2-4-7-1-نظریه کردارشناختی بالبی.......................................................................................................................................31

  2-4-7-2-نظریه روان تحلیل گری.........................................................................................................................................33

  2-4-7-3-نظریه اریکسون.......................................................................................................................................................34

  2-4-7-4-نظریه ارتباط موضوعی............................................................................................................................................35

  2-4-7-5-نظریه رفتارگرایی.....................................................................................................................................................36

  2-4-7-6-نظریه شناختی.........................................................................................................................................................37

  2-4-8-دلبستگی و مشکلات رفتاری – هیجانی دوره نوجوانی..............................................................................................37

  2-5-ابراز وجود..........................................................................................................................................................................38

  2-5-1-تعریف ابراز وجود.........................................................................................................................................................38

  2-5-2-انواع ابراز وجود.............................................................................................................................................................39

  2-6-منبع کنترل.......................................................................................................................................................................39

  2-6-1-تعریف منبع کنترل.......................................................................................................................................................40

  2-6-2-تفاوتهای رفتاری..........................................................................................................................................................41

  2-6-3-تفاوت ها در سلامت جسمانی......................................................................................................................................41

  2-7-پیشینه های تحقیق...........................................................................................................................................................42

   

  فصل سوم: مواد و روش پژوهش

  3-1-روش تحقیق.....................................................................................................................................................................52

  3-2-جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری..............................................................................................................52

  3-3-ابزار سنجش......................................................................................................................................................................52

  3-4-روش اجرا..........................................................................................................................................................................54

  3-5-روش تجزیه و تحلیل آماری.............................................................................................................................................55

   

   

  فصل چهارم: نتایج و یافته های پژوهش

  4-1-مقدمه................................................................................................................................................................................57

  4-2-اطلاعات جمعیت شناختی.................................................................................................................................................57

  4-3-یافته های توصیفی...........................................................................................................................................................60

  4-4-یافته های استنباطی..........................................................................................................................................................62

   

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  5-1-بحث و نتیجه گیری..........................................................................................................................................................69

  5-2-محدودیت ها.....................................................................................................................................................................73

  5-3-پیشنهادات.........................................................................................................................................................................73

  فهرست منابع و مآخذ..................................................................................................................................................................74

   

   

   

   

   

   

   

  فهرست جدول­ها

  شماره و عنوان جدول

                                                         صفحه

   

  جدول4-1:توزیع فراوانی و درصد میزان تحصیلات  آزمودنی های دو گروه دختران فراری و عادی......................................57

  جدول4-2:توزیع فراوانی و درصد آزمودنی های دختران فراری بر اساس تعداد فرار................................................................58

  جدول4-3:توزیع فراوانی و درصد میزان تحصیلات مادران آزمودنی های دو گروه دختران فراری وعادی.............................58

  جدول4-4:توزیع فراروانی و درصد میزان تحصیلات پدران آزمودنی های دو گروه دختران فراری و عادی............................59

  جدول4-5:نتایج فراوانی و درصد وضعیت شغلی پدران آزمودنی های دو گروه دختران فراری و عادی...................................59

  جدول4-6:نتایج فراوانی و درصد وضعیت شغلی مادران آزمودنی های دو گروه دختران فراری و عادی.................................60

  جدول4-7:توزیع میانگین، حداقل و حداکثر وضعیت سنی دو گروه دختران فراری و عادی.....................................................60

  جدول4-8:میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمرات متغیرهادرآزمودنی های دو گروه دختران فراری و عادی............61

  جدول4-9:نتایج مربوط به آزمون باکس برای متغیر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان..........................................................62

  جدول4-10:نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیری روی نمرات راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دختران فراری و عادی.............................................................................................................................................................................62

  جدول4-11:نتایج آزمون لوین بر روی نمرات راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دختران فراری و عادی.........................63

  جدول4-12:نتایج تحلیل واریانس چند متغیری روی میانگین مولفه های راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دختران فراری و عادی........................................................................................................................................................................................64

  جدول4-13:نتایج مربوط به آزمون باکس برای متغیر سبک های دلبستگی............................................................................65

  جدول4-14:نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیری روی نمرات سبک های دلبستگی و مولفه های آن در دختران فراری و عادی................................................................................................................................................................65

  جدول4-15:نتایج آزمون لوین بر روی نمرات ابراز وجود در دو گروه دختران فراری و عادی..................................................66

  جدول4-16:نتایج آزمون t مستقل نمرات ابراز وجود در دو گروه دختران فراری و عادی........................................................66

  جدول4-17:توزیع فراوانی منبع کنترل در دو گروه دختران فراری و عادی..............................................................................67

  جدول4-18:نتایج آزمون مجذور کای نمرات منبع کنترل دردو گروه دختران فراری و عادی..................................................67  

  منبع:

   

  منابع و مأخذ

  1- آلن آُ. ر. ، 1975، روانشناسی شخصیت (نظریه ها و فرایند ها)، ترجمه سیاوش جمالفر، 1373، چاپ                                                   اول، تهران: انتشارات بعثت.

  2- آلن راو،1370،  اختلالات روانی کودکان و نوجوانان، تهران: انتشارات رشد، 1370.

  3- احدی، حسن؛ لطفی کاشانی، فرح، 1386، ویژگی های شخصیتی دختران فراری و عادی، روان                                               شناسی کاربردی، دوره ی اول، شماره ی 4، تابستان 1386.

  4- احدی، حسن؛ محسنی، نیکچهر،1370، روانشناسی رشد (مفاهیم بنیادی در روانشناسی نوجوانی و                                                                     جوانی)، چاپ اول، تهران: نشر بنیاد، 1370، ص 11.

  5- احمدی، احمد؛ باغبان، ایران؛ بهرامی، فاطمه؛ صالحی، اعظم، 1390، رابطه بین راهبردهای شناختی             تنظیم هیجان و مشکلات هیجانی با توجه به عوامل فردی و خانوادگی، فصلنامه مشاوره و روان درمانی      خانواده، سال اول، شماره 1، ص. 1-18.

  6- اسپالدینگ، جریل، ال، 1377، انگیزش در کلاس درس، ترجمه بیابانگرد و نایینیان، تهران : انتشارات       مدرسه.

  7- امیری، م، 1389، مهارت های زندگی، تهران: انتشارات آوای کلار.

  8- بازیاری میمندی، مهتاب؛ رسول زاده طباطبایی، کاظم؛ آزادفلاح، پرویز، 1382، بررسی مقایسه ای          عوامل تنیدگی زا و شیوه ای مقابله با آن در دختران فراری و عادی شهر تهران، مجله ی روان شناسی،                           سال هفتم، شماره ی 4، زمستان 1382.

  9- برک، لورا، 2001، روانشناسی رشد، ترجمه یحیی سید محمدی، 1383، جلد اول، تهران: نشر                                  ارسباران.         

  10- بیگی، پروین، 1390، مقایسه اثربخشی آموزشهای شناختی-رفتاری و مهارتهای تنظیم هیجان بر          وضعیت تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی،                دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل.

  11- بهارلویی، مهناز، 1377، رابطه کمال گرایی، هماهنگی مولفه های خودپنداشت و جایگاه مهار با                اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز با توجه به نقش تعدیل کننده      حمایت اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

  12- بیابانگرد، اسماعیل، 1378، روشهای افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان، چاپ پنجم، تهران:          انتشارات انجمن اولیا و مربیان.

  13- پاکدامن، شهلا، 1380، بررسی ارتباط بین دلبستگی و جامعه طلبی در نوجوانی، پایان نامه ی                      دکترای روانشناسی، دانشگاه تهران.

  14- حاج امینی، زهرا؛ اجلی، امین؛ فتحی آشتیانی، علی؛ عبادی، عباس؛ دیبانی، مارال؛ دلخوش، مرجان،       1387، بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر واکنش هیجانی نوجوانان، مجله علوم رفتاری،             دوره ی دوم، شماره 3.

  15- حسنی، جعفر؛ آزاد فلاح، پرویز؛ رسول زاده طباطبایی،کاظم؛ عشایری، حسن، 1387، بررسی                                               راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر اساس روان نژدگی گرایی و برون گرایی، فصلنامه تازه های                 علوم شناختی، سال دهم، شماره4، 13-1.

  16- حسینیان، سیمین؛ زهرایی، شقایق؛ خدابخشی کولایی، آناهیتا، 1384، مقایسه و ارتباط عملکرد                                      خانواده و سلامت روانی نوجوانان فراری از خانه با نوجوانان عادی، تازه ها و پژوهشهای مشاوره،                                                                                                        شماره 16، 46-25.

  17- حمیدی، فریده؛ افروز، غلامعلی؛ کیامنش، علیرضا؛ رسول زاده طباطبایی، کاظم، 1383، بررسی               ساخت خانواده ی دختران فراری و اثر بخشی خانواده درمانی و درمانگری حمایتی در تغییر آن، مجله             ی روانشناسی 30.

  18- خلعتبری، جواد؛ قربان شیرودی، شهره؛ رهبر طارسری، خدیجه؛ کیخای فرزانه، محمد مجتبی،             1389، مقایسه ی اثر بخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر ابراز وجود و سلامت روان دانش                     آموزان کم توان ذهنی، فصلنامه روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، سال اول،               شماره 4، زمستان 1389، صص 71-86.

  19- خدیوی، اسداله؛ وکیلی مفاخری، افسانه، 1390، رابطه بین انگیزه پیشرفت، منبع کنترل، خودپنداره                   و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه نواحی پنج گانه تبریز، مجله علوم تربیتی، سال               چهارم، شماره 13، بهار 1390، ص.ص، 66-45.

  20- دادستان، پریرخ، 1382، روانشناسی جنایی، تهران: سمت.

  21- رسول زاده طباطبایی، کاظم؛ بشارت، محمد علی؛ بازیابی، مهناز، 1384، بررسی مقایسه ای ویژگی              های شخصیتی، شرایط اجتماعی و اقتصادی دختران فراری و دختران غیر فراری، ماهنامه علمی-                 پژوهی دانشگاه شاهد، شماره 10، 34-23

  22- زواره ای، فاطمه، 1380، بررسی علل خانوادگی و اجتماعی فرار دختران از منزل، پایان نامه                        کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی ایران.

  23- سامانی، سیامک، 1384، همبستگی خانوادگی و استقلال عاطفی در دختران فراری از خانه، مجله                روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، پاییز 1385، ص: 258- 262

  24- سامانی، سیامک؛ صادقی، لادن، 1389، بررسی کفایت روانسنجی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان،                  مجله روش ها و مدل های روانشناختی، شماره 1، 62-51.

  25- سعیدی، محمد، 1372، بررسی علل فرار نوجوانان از خانه، تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد،                دانشگاه علامه طباطبایی.

  26- شارف، ر. د، 1384، نظریه های روان درمانی و مشاوره، ترجمه فیروز بخت، چاپ دوم، تهران:                  انتشارات رسا.

  27- شعاع کاظمی، مهرانگیز، 1391، آسیب های اجتماعی (نو پدید) با تاکید بر تئوری های زیر بنایی و                 راهکارهای مقابله ای، تهران: آوای نور.

  28- شولتز، داون و الن شولتز، سیدنی، 1380، نظریه های شخصیت، مترجم: یحیی سید محمدی، تهران:                 انتشارات نشر ویرایش.

  29- شیخ، محمود؛ یوسفی، بهرام؛ حسنی، زهره؛ زپویار، فرزاد، 1385، بررسی و مقایسه منبع کنترل و                احساس تنهایی در بین دختران ورزشکار و غیر ورزشکار، پژوهش در علوم ورزشی، شماره دهم،                     ص 135-125.

  30- صمدی راد، انور، 1381، بررسی عوامل اجتماعی و خانوادگی موثر بر فرار دختران از خانه، خلاصه                 مقالات اولین همایش ملی آسیبهای اجتماعی در ایران، ناشر: دبیر خانه همایش.

  31- طهرانی زاده، مریم، رسول زاده طباطبایی، کاظم، آزاد فلاح، پرویز،1384، بررسی مقایسه ای                   نگرشهای ناکارآمد در دختران فراری و عادی، فصلنامه ی علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال پنجم،                            شماره 19، 1384.

  32- عبدی، سلمان؛ جلیل باباپور، خیرالدین؛ فتحی، حیدر، 1389، رابطه سبک های تنظیم هیجان               شناختی و سلامت عمومی دانشجویان، مجله علوم پژوهشی دانشکده علوم پزشکی ارتش جمهوری                اسلامی ایران، سال هشتم، شماره 4، صفحات 258-264.

  33- فراهانی، محمدتقی، 1378، روا نشناسی شخصیتنظریه، تحقیق، کاربرد ، تهران : دانشگاه تربیت            معلم.

  34- قاسم زاده نساجی، سوگند؛ پیوسته گر، مهرانگیز؛ حسینیان، سیمین؛ موتابی، فرشته؛ بنی هاشمی،                 سارا، 1389، اثربخشی مداخله شناختی-رفتاری بر پاسخ های مقابله ای و راهبردهای تنظیم شناختی                هیجان. مجله علوم رفتاری، دوره چهارم، شماره اول، بهار، ص 43-35.

  35- قاسمی، طاهره، 1375، بررسی ارتباط بین منبع کنترل و شیوه های مقابله و نیمرخ های روانی              دختران در نظام جدید آموزش و پرورش در شهر تهران، پایان نامه ارشد، روانشناسی، دانشگاه                الزهرا(س).

  36- کرین، و، 1943، نظریه های رشد، ترجمه خوی نژاد، ر، رجایی، ع، 1384، چاپ اول، تهران،                انتشارات رشد.

  37- کرین، و، 1943، پیشگامان روانشناسی رشد، ترجمه فربد فدایی، تهران: انتشارات اطلاعات.

  38- ماسن، پ، کیگانف ج، هوستون، آ، کارول، ج، کانجر، ج، 1985، رشد و شخصیت کودک، ترجمه             مهشید یاسایی، 1380، چاپ چهارم، تهران : نشر مرکز.

  39- محمدخانی، شهرام، 1386، عوامل روانی و اجتماعی موثر در فرار دختران از خانه، فصلنامه رفاه               اجتماعی، (25) 6 : 147-168.

  40- مطهری، مرتضی، 1361، انسان و سرنوشت، تهران: انتشارات صدرا.

  41- مظاهری، م، 1379، نقش دلبستگی بزرگسالان در کنش وری ازدواج، تهران: نشریه روانشناسی                    (3)4، 286-318.

  42- معظمی گودرزی، بهمن، 1380، بررسی تاثیر آموزش تنش زدایی تدریجی و مهارت های مقابله ای و                 حل مساله بر میزان تنیدگی و شیوه های مواجهه دختران فراری، پایان نامه ارشد، دانشگاه تربیت                  مدرس.

  43- منصور، محمود؛ دادستان، پریرخ، 1379، روانشناسی ژنتیک 2 ، تهران: انتشارات رشد.

  44- میرزمانی، م؛ کاووسی، ر؛ بشارت، محمدعلی،1383، ویژگیهای زمینه ای دختران و زنان گریزان از               خانه تحت پوشش مراکز بازپروری سازمان بهزیستی تهران، فصلنامه تازه های رواندرمانی، سال نهم،               شماره 33 و34 : ص 41-52 .

  45- میر هاشمیان، حمیرا، 1378، تاثیرات اعتقادات مذهبی در شکل گیری منبع کنترل و نیم رخ روانی                 دانشجویان دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی ، 1378؛ 8: 76-69. 

  46- نادری، فرخ؛ برومند نسب، مسعود؛ ورزنده، مهتاب، 1388، تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر                اضطراب و ابراز وجود دانش آموزان دبیرستانی شهرستان بهبهان، یافته های نو در روانشناسی، 1388.

  47- نیسی، عبدالکاظم؛ شهنی ییلاق، منیجه، 1380، تاثیر آموزش ابراز وجود بر ابراز وجود، عزت نفس،               اضطراب اجتماعی و بهداشت روانی دانش آموزان پسر مضطرب اجتماعی دبیرستانی شهرستان اهواز،               مجله ی علوم تربیتی روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره ی سوم، سال هشتم، شماره های          1 و 2، ص 30-11.

  48- هلمز، ج، 1993، نظریه دلبستگی: مبنای زیست شناختی روان درمانگری، ترجمه محمد علی                  بشارت، 1379، فصلنامه تازه های روان درمانی، سال چهارم، شماره 13 و 14.

  49- یار یاری، فریدون؛ مرادی، علیرضا؛ یحیی زاده، سلیمان، 1386، رابطه هوش هیجانی و منبع کنترل                با سلامت روانشناختی در بین دانشجویان دانشگاه مازندران، مطالعات روانشناختی، دوره 3 ، شماره               10 ، 40-21.

  50- یوسفی، فریده، 1385، بررسی رابطه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با افسردگی و اضطراب در                   دانش آموزان مراکز راهنمایی استعدادهای درخشان، پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، سال ششم،                     شماره4، 892 -871.

  51- Abbott, B.V. 2005. Emotion dysregulation and re-regulation: predictors                                            ofrelationship intimacy and distress.[PhD thesis].Texas A & M                          University.

  52- Ainsworth, M., D. Belhar, M. C., Waters, E., Wall, S. 1978. Patterns of                attachment: A psychological Study of the strange situation.  Ltillsdale, NJ:                   Erlbaum.

  53- Alberti, R., Emmones, M., L. 1977. Your perfect right: Human Sciences                 Press.

  54- Alberti, R., Emmones, M. 1982. Your perfect right: A guide for ssertive                  living (4t eds).Impact, Sun Luis Obispo, California.

  55- Aldao, A., Nolen- Hoeksema, S. 2010. Specificity of cognitive emotion                  regulation strategies: A trandiagnostic examination.Behaviour Research                 and Therapy. 48: 974-983.

  56-Allen, J.P., & et al.1998.Attachment and adolescent psychosocial                                    functioning. Child Development, 69: 1406–1419.

  57- Allen, J.P. & et al. 2002.Attachment and autonomy as predictors of the                  development of social skills and deviance during mid-adolescence.                        Journal of Consulting and Clinical Psychology, 70: 56-66.

  58- Allen, J.P. & et al. 2005. The two faces of adolescents’ success with                  peers: Adolescent popularity, social.

  59- Anderson, C. A., Miller, R. S., Riger, A. L., Dill, J. C., Sedikides, C.                      1994. Behavioural and characterological styles as predictors of depression                   and loneliness: review, refinement, and test. Journal of Personality and                       Social Psychology, 66: 549–558.

  60- Arrindell, W. A., Sanderman, R., Hageman, W. J., Pickersgill, M.J. 1991.                 Correlatesof assertiveness in normal and clinical samples: A                                      multidimensional approach.Behavior Research and Therapy. Vol. 12 (4):                      153-282.

  61- Arthur, P. J., Waugh, R. 2009. Status Offenses and the Juvenile Justice                     and Delinquency Prevention act The Exception that Swallowed the Rule,                     Journal for Social justice, Vol, 7: 555-576.

  62- Azais, F., Granger, B., Debray, Q., Ducroix, C. 1999.Cognitive and                      emotional approach to assertiveness. Encephale, 4: 353-355.

  63- Baron, R. B., and Byrne, D. 1997. Social psychology: understanding                     Human interaction, Boston: Allyn and Bacon.

  64- Beauregard, M., Lévesque, J., Bourgouin, P. 2001. Neural Correlates of                 Conscious Self-Regulation of emotion. The Journal of Neuroscience, 21:                      RC165:1-6.

  65- Beck, A. T., 1991.Motivation, Theories, and Principle, Prentice-Hall,                        Inc.     

  66- Berlin, I. J., Cassidy, J., & Belsky, J. 1995. Loneliness in young children                     and infant-mother attachment: A longitudinal study. Merrill-Palmer                     Quarterly, 41: 91-103.

  67- Besharat, M. A., Golinejad, M., Ahmadi, A. A. 2000 [Relationship                    between attachment styles and personal problems]. Journal of psychiatry                    and clinical psychology   ; 8(4): 74-81. (Persian)

  68- Bowlby, J. 1969.Attachment and loss. London: The Hogarth Press and                     Institute of Psycho Analysis.1969; 125.

  69- Bowlby, J. 1973. Attachment and loss: separation. New York: basic                    books.1973; 113-119.

  70- Bowlby, J. 1982. Attachment and Loss: Attachment. New York: Basic                        Books.

  71- Bowlby, J. 1980. Attachment and Loss: Loss, Sadness and Depression.                       New York: Basic Books.

  72- Bowlby, J. 1960. Grife and mourning in infancy and early childhood                        psychology. Psychanalytic study of the child, 15: 9-52.

  73- Bowlby, J. 1979.The child Attachment. New York: basic books.

  74- Bowlby, J. 1958.The natures ofchilds tie to his mother.International                    Journal of Psychoanalysis. 39: 350-373.

  75- Bowlby, J. 1988.A secure base.Clinical implications of attachment                     theory. London: Routledge.

  76- Bowlby, J. 2006.[Attachment theory, Elite psychology and education].                           Safarzadeh Khoshabi K, Abohamzed E. (translators). 1 ed. Tehran:                     Danjeh: 32-135 (Persian).

  77- Brannon, L., feist, J. 2000. Health psychology: An introduction to                       behavior and health (pp. 82-104). Belmont, CA: Wadsworth.

  78- Bruce, D., Roy, y., Adrian, F. 2002.The Influence of type behariour and                        locus of control upon jop satisfaction and occupational health Personality                    and indiridual Differences, 33: 1361.

  79- Campos, J. J., Carl, b. F., Camras, L., 2004.On the nature of emotion                       regulation. Child development, 75: 377-394.

  80- Carver, C. S., Scheier, M. F., Weintraub, J. K. 1989.Assessing coping                    strategies: a theoretically based approach. Journal of Personality and                      Social Psychology, 56: 267–283.

  81- Cassidy, J., Shaver, P.R. 2008. Handbook of attachment: theory, research,                                 and clinical applications. New York: Guilford Press.

  82- Collins, N.L., Cooper, L., Albino, A., Allard, L. 2002 Psychosocial                     vulnerability from adolescence to adulthood: A prospective study of                       attachment style differences in relationship functioning and partner                        choice. J Pers 2002; 70(6): 965-1007.

  83- Cole, P. M., Martin, S. E., Dennis, T. A., 2004. Emotion regulation as a                     scientific construct: Methodological challenges and directions for child                       development research. Child development, 75: 317-333.

  84- Cooner, M. U. 2001.Understanding and Preventing Teenage Runaways.                        Counseling. org.

  85- Derks, W., Leeuw, J. R., Hordijk, G. J., Winnubst, J. A. 2005.Differences                    in coping style and locus of control between older and younger patients                      with head and neck cancer. Clin Otolaryngol 2005; 30(2):186-192.

  86- Farrow, J. A., Deisher, R.W., Brown, R., Kulig, J. W. and Kipke, M. D.             1992. Health and health needs of homeless and runaway youth.A position            paper of the Society for Adolescent Medicine. Journal of Adolescent                    Health, 13(8): 717-726.

  87- Flangan, C. 1999. Early Socialization: sociabity and attachment. New                   York. Ng. us: Koutledge.

  88- Fox, N. A., Hane, A. A. 2008.Studing the Biology of Human Attachment.                     In Cassidy, J, Shaver, PR. Handbook of Attachment: Theory, Research                       and clinical Application.New York and London. Guilford.Press. PP.23-47.

  89- Gary, F., Moorhead, J., Warren, J. 1996.Characteristics of troubled youth                      in shelter. Archives of Psychiatric Nursing, 10: 41-48.

  90- Garnefski, N., Baan, S, & Kraaij, V. 2003.Relationship between cognitive                       start gies of adolescents and depressive symptomatology across type of                   life evdnt. Journal of youth and Adolescen, 32: 401-408.

  91- Garnefski, N., Kraaij, V. 2006. Relationship between cognitive emotion                      regulation strategies and depressive symptoms: a comparative study of                   five specific samples.Personality and Individual Differences, 40:1659-             1669.

  92- Garnefski, N., Kraaij, V., Spinhoven, Ph. 2001.Negative life events,                    cognitive emotion regulation and depression. Personality and Individual                   Differences, 30: 1311-1327.

  93- Garnefski, N., Kraaij, V., Spinhoven, Ph. 2000.Negative life events,                     cognitive emotion regulation and depression. Personality and Individual                         Differences, 30: 1311–1327.

  94- Garnefski, N., Kraaij, V., Spinhoven, P. 2002. CERQ: Manual for the use                   of cognitive Emotion Regulation Questionnaire. Leiderdorp, The                                 Netherlands: DATEC.

  95- Garnefski, N.S., Kraaij, V. 2003.Relationships between cognitive                     strategies of adolescents and depressive symptomatology across different                      types of life events. J Youth Adolesc, 2003; 10 (32):401-8.

  96- Garnefski, N., Rieffe, C., Jellesman, F., Terwogt, M. m., Kraaig, V.                   2007.Cognitive emotion regulation strategies and emotional problems in                       9-11-yearold children. Europan Child Adolescent Psychiatry, 16: 1-9.

  97- Goleman, D. 1995.Emotional Intelligence. N Y: Bantam Book.

  98- Gross, J. J. 1998. The emerging field of emotion regulation: An                                  integrative review. Review of General Psychology, 2(3), 271-299.

  99- Gross, J.J. 1999.  Emotion regulation: Past, present, future. J of Cognitive                          and emotion, 1999; 13 (5): 551-573.

  100- Gross, J. J., 2001. Emotion regulation in adulthood: timing is                                           everything. Current Directions in psychological science, 10: 214-219.

  101- Gross, J. J., 2002.Wise Emotion regulation. In L. felderman Barrett & P.                      Salorey (ED), The Wisdom of fillings: Psychological Processes in                       emotion intelligence. New Yourk: Guilford, 297-318.

  102- Gross, J. J., & Munoz, R. F., 1995.Emotion regulation and mental                           health. Clinical Psychology: Science and Practice, 2: 151-146.

  103- Gross, J. J., & Thompson, R. A., 2007. Emotion regulation: Conceptual                       foundation.In J. J. Gross(Ed), handbook of emotion regulation, 3-27.

  104- Gross, J.J., John, O.P. 2003. Individual differences in two emotion                   regulation processes: Implications for and Affect, relationships, and well-           being. Journal of Personality and Social Psychology, 2003; 85 (2): 348-                          362.

  105- Harris, T. 2004.Implication of attachment theory for working in                               psychotherapy. Int fourm psychoanal, 13: PP: 134-161.

  106- Harris, C., Linda, O. & Pamela, M. 2002. Situation and Personality                      correlates of psychological Well-Being: Social Activity an personal,                     Control.

  107- Harlow, H. F., Harlow, M. K. 1969.Effect of various mother-                            infantrelationship on rhesus monkey behaviors.In B. M. foss                              (Ed.).Determinants of infant behavior (vol. 4). London: Methuen.

  108- Hazan, C., Shaver, P., 1987. Romantic love conceptualized and                           attachment process.Journal of personality and social psychology, 52: 511-           524.

  109- Jahanbakhsh, M. 2010. Effect of attachment based therapy on                          behavioral problems in girl students of primary schools in Isfahan                               [Thesis]. Isfahan:  Isfahan University; 2010.

  110- Jih, C. S., Sirgo, V. I., Thomure, J. C. 1995.Alcohol consumption,                          Locus of control, and self-esteem.Of high school and college students.                           Psychological Reports, 76: 851-859.

  111- Kafetsios, K. 2004.Attachment and emotional intelligence abilities                            across the life course. Personality and Individual Differences, 37:129-145.

  112-Khetrapal, N. 2009.The early attachment experience of psychopathology.                     Interperson. 2009; 3(1): 1-13.

  113- Kirkcaldy, D., Shepard, J. Furnham, F. 2002. The influence of type A                          behavior and locus of control upon job satisfaction and occupational                        health. Personality and individual differences, 33: 1361-1371.

  114- Klein, J.D., Keller, J.M. 1996.Influence of student ability, locus of                      control and type of instructional control on performance and confidence,                        Journal of educational research, Vol.82, No.1-4, pp.30-48.

  115- Kraaij, V., Pruymboom, E., Garnefski, N. 2002. Cognitive coping and                           depressive symptoms in the elderly: A longitudinal study.Aging Ment                      Health. 2002; 4(6): 275-81.

  116- Krouse, N., Show, B. 2000.Specific feeling of control and mortality.                           School of public health university of Michigan.

  117- Kurtz, D. P., Lindsey, E. W., Jarvis, S. and Nackeud, L. 2000.  How                            Runaway and Homeless Youth Navigate Troubled Waters; The Role of                      Formal and Informal Helpers, Child and Adolescent Social Work Journal.                     Vol. 17: 115-141.

  118- Kuscu, M. K., Dural, U., Onen, P., Yasa, Y., Yayla, M., Basaran, G.,                      Turhal, S., Bekiroğlu, N. 2009.The association between individual                    attachment patterns, the perceived social support, and the psychological                     well-being of Turkish informal caregivers. Psycho-oncology, 18(9): 927-            935.

  119- Lange, A., Jakubowski, P. 1979.Responsible assertive behavior.                                Rescarch Pres, Champaign, IIIinois.

  120- Lee, T. R., Mancini, J. A. (1982).Locus of control and premarital sexual                              behaviors.Psychological Reports.49, 882.

  121- Levenson, R.W. 1999.The intrapersonal functions of emotion. J of                          Cognitive and Emotion 1999; 13 (5): 481-504.

  122- Lewis, M. 1991. Child and adolescent psychology a comprehensive text                           book, Londom, Kowkab publisher.

  123- Linley, P.A., Joseph, S. 2004.  Positive change following trauma and                            adversity: A review. J Trauma Stress 2004; 17: 11-21.

  124- Lauritsen, J. L. 1993.Siblingresemblance in juvenile.Delinquency.                           Criminology, 31: 387-406.

  125- Lyn, M. 2002.The Lost child from lost child EBS (Emergency                          BroadcastSystem). Http://www.Covenanthouse.org/Runaways.

  126- Main, M., Solomon, J. 1986. Discovery of an insecure disorganized                        disoriented attachment pattern: Procedures, findings and implications for                         the classification of behavior.In T. B. BRAZELTON., & M. Yogman                         (Eds).Affective development in infancy (PP, 95-124). Norwood, NJ:                       Alex.

  127- Malekpour, M.2007.Effects of attachment on early and later                                        development. Br J dev disab. 2007; 53(105):8195.

  128- Malos, E., Hague, G. 1997.Women, housing, homelessness and                        domestic violence.Women Studies International Forum, 203: 397-409.

  129- Marsh, P. & et al. 2003.Attachment, autonomy and multifinality in                        adolescent internalizing and risky behavioral symptoms. Development and               Psychopathology, 15: 451-467

  130- Maltby, J., Day, L., Macaskill, A. 2007. Personality, Individual                        Differences and Intelligence, Harlow: Pearson Prentice Hall, ISBN0-13-            12976-0.

  131- Marte, R. M. 2008. Adolescent Problem Behaviors Delinquency:                        Aggression, and Drug Use, LFB Scholarly Publishing LLC, New York.

  132- Matas, L., Arend, R. A., Srouf, L. A. 1978.Continuity of adoption in the                         second year.The relationship between quality of attachment and later                   competence. Child Development, 49: 547-556.

  133- Mc Gee, R., Wolf, D., and Olson, J. 2001. Multiple Maltreatmen,                         Attribution of blame, and Adjustment among adolscents, Development                         and Psychopathology, 13: 827-846.

  134- Neisi, E., Shahni Yeilagh, M. 2001.Effectiveness of assertion, self                  esteem, social anxiety and mental health training on socially anxious                          male highschoolers in Ahvaz.Journal of Psychology and Educational                        Science, Shahid Chamran University of Ahvaz.

  135- Ostrov, J. M., Pilat, M. M., Crick, N. R. 2006. Assertion strategies and                          aggression during early childhood: A short-term longitudinal study. Early                       Childhood Research Quarterly, 21: 403-416.

  136- Pegg. R., Ashbridge, D., Cullough, M. 1994.The effect of self esteem,                 family structure, locus of control and career goals on adoleseent.                      Adolescence. 1994; 29 (115): 605-610.

  137- Peled, E., Cohavi, A. 2009. The Meaning of Running Away for Girls,                         Child Abuse & Neglect, Vol, 33: 739-749.

  138- Randy, L.S., Michelle, J. 2008.Exploring the Effects of Social Skills              Training on Social Skill- Development on Student Behavior.National                   Forum of Special Education Journal.                                                                                        

  139- Ravicz, S. 1998. High on stress: A woman’s guide to optimizing the                  stress in her life. Oakland, California: New Harbinger Publication Inc.

  140- Reeh. H. E; Hiebert. B; et.al. 1998. “Adolescence health: The                                  relatonship between health locus of control, beliefs and behaviors.”                          Journal of Euuidance & counseling. 13 (53). 7-23.

  141- Ribeiro, M. O. 2008.Street children and their relationship with the                     police. International Nursing Review, 55: 89-98.

  142- Roberts, J.E., Gotlib, I.H., Kassel, J.D. 1996. Adult attachment security                             and symptoms of depression: The mediating roles of dysfunctional                          attitudes and low self-esteem. J Pers So Psychol. 1996; 59: 981-6.

  143- Rosenthal, D., Mallett, S., Myers, P. 2006. Why do homeless young                   people leave home? Australian and New Zealand, Journal of Public                   Health, 30: 281-185.

  144- Rutter, J.B., Hochreich. 1975. Personality, Unitet States of American,                     Scott, Faresman and company, pp.93-112.

  145- Rutter, I. B. 1966. Generalized expectancies for internal versus external                          control of reinforcement.  Psychological Monographs, 80 No. 609.

  146- Ryan, C., Martin, Eric, R. D. 2005. Cognitive emotion regulation in the                       prediction of depression, anxiety, stress, and anger.Personality and                        Individual Differences, 39:1249–1260.

  147- Safford, S.M.2002.The relationship of attachment style and cognitive                         style to depression, anxiety and negative affectivity.Ph.D.Dissertation.                      Temple University, 2002: 12-46.

  148- Seligman, M. E. 1975. Helpessness: on depression, and death.                        Sanfrancisco: W. H. Freeman.

  149- Schwartz, S.2000.Abnormal psychology. Mountain view, CA: Mayfield                          publishing.Company.

  150- Shaffer, D. R. 2000.Social & Personality development. CA: Wadsworth.

  151- Shaver, P., Miculincer. M. 2005. Attachment theory and serch:                                       Resurrection of the psychodynamic approach to personality. Gournal of                           Research in personality, 39: PP: 22-45.

  152- Sherman, S. S., Plitt, S., UL Hassan, S., Cheng, Y., & Zafar, S.T.                          2005.Drug use, street survival, and risk behaviors among street children                          in  Lahore, Pakistan. Journal of Health: Bulletin of New York Academy of                       Medicine, 82: 113-124.

  153- Skinner, B. F. 1971.Beyond freedom and dignity.new Yourk; Knopf.

  154- Spaeth Cherry, S.  2003. TEEN THREAT: Im going to runaway.http:I                            www.Family Fun.Go.Com.

  155- Shaliza, S. 2001 A potential clinical approach to decreasing behavior in                             adolescents.Dissertation of psychology; California school of professional                          psychology.

  156- Tavakoli, S., Lumley, M., & Hijazi, A. 2009. Effects of assertiveness               training and expressive writing on acculturative stress in international                 students: A randomized trial Journal of Counseling Psychology, 56 (4):                          590-596. (Persian).

  157- Thompson, R. A. 1994. Emotion regulation: A theme in search of                          definition. Monographs of the Society for Research in Child                                           Development, 59: 25-52.

  158- Thompson, R. A. 2008. Early attachment and later development                      familiar: questions, new answers in Cassidy and Shaver (Eds).Handbook                        of attachment. 2 ed. New York: Guilford; 2008.

  159- Tyler, K. A., Bersani, E. 2008. A Longitudinal Study of Early                                 Adolescent Precursors to Running Away, Journal of Early Adolescence,                         Vol. 28: 230-251.

  160- Van Oudenhoren, J. P., Vander Zee, K. I. 2002.Predicting multicultural                              effectiveness of international student: The Multicultural Personality                         Questionnaire. International Journal of Intercultural Relation, 26:677-694.

  161- Vims, B. Pina, W. 2010. The assessment of emotion regulation:                                   Improving construct validity in research on psychopathology in                            yoth.Journal of psychological Behavior assessment, published onloin.                                  10(1): 169-178. 65: 12-35.

  162- Yoo, S.H., Matsumoto, D., Le Roux, J.A. 2006.The influence of                            emotion recognition and emotion regulation on intercultural adjustment.                          International Journal of Intercultural Relation, 30: 345-363.

  163- Zhange, X., Chen. C. 2010. Reciprocal Influenes between parents                           perceptions of Mother- Child and Father- Child Relationships: A                              shortterm longitudinal study in Chinese preschoolers. The Journal of                   Genetic Psychology, 111(1): 22-34.


موضوع پایان نامه مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی, نمونه پایان نامه مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی, جستجوی پایان نامه مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی, فایل Word پایان نامه مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی, دانلود پایان نامه مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی, فایل PDF پایان نامه مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی, تحقیق در مورد پایان نامه مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی, مقاله در مورد پایان نامه مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی, پروژه در مورد پایان نامه مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی, پروپوزال در مورد پایان نامه مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی, تز دکترا در مورد پایان نامه مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی, پروژه درباره پایان نامه مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی, رساله دکترا در مورد پایان نامه مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی

رساله دکترا در رشته‌ی روانشناسی تربیتی چکیده نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه‌گری ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته، خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش ابعاد دلبستگی (شامل اضطراب و اجتناب دلبستگی) در راهکارهای مختلف تنظیم هیجان (شامل راهکارهای انطباقی، راهکارهای غیرانطباقی مبتنی بر بیش‌فعال‌سازی سیستم دلبستگی و ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی چکیده پژوهش حاضر به تعیین رابطه بین صفات شخصیت، سبک ها و ابعاد دلبستگی با راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دانش آموزان پسر و دختر دوره دوم متوسطه شهرستان مهریز پرداخته است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری، شامل تمامی دانش آموزان پسر و دختر دوره دوم متوسطه شهرستان مهریز در سال تحصیلی 93-1392 بود. ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی چکیده پیش‏بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش‏بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر صورت پذیرفت. شرکت کنندگان این پژوهش شامل 329 نفر (182 دختر و 147 پسر) از دانشجویان دانشگاه شیراز بودند که بر اساس ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی گرایش: عمومی چکیده هدف اصلی در مطالعه پیش رو بررسی رابطه‌ی عملکردخانوادهوسبک‌های دلبستگی باسازگاری اجتماعی دانشآموزاندختروپسرمقطعمتوسطهبندرعباس می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان بندرعباس است که در سال تحصیلی 1391-1392 مشغول به ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» گرایش: روانشناسی تربیتی چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه ی بین مولفه های هوش هیجانی و مولفه های یادگیری خودتنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی-اجتماعی 6و 11 با اهمال کاری تحصیلی بود. جامعه ی آماری پژوهش، دانش آموزان دختر دوره متوسطه از دو منطقه 6و11 شهر تهران ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته روانشناسي گرايش عمومي شهريور 1393 چکيده هدف: پژوهش حاضر با هدف تعيين نقش تاب آوري، خودکارآمدي و اميدواري در پيش بيني شادکامي دانش آموزان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A» رشته: روانشناسی گرایش: بالینی چکیده هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه سبک های والدینی،کیفیت زندگی و ابعاد شخصیتی سرشت و منش در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد بهنجار می باشد.روش:.40 فرد مبتلا به اختلال هویت جنسی و 40فرد بهنجار با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار:در این مطالعه از پرسشنامه شیوه های فرزند پروری یانگ ،پرسشنامه ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (گرایش روانشناسی تربیتی) تاثیربازخورد معلم (نوشتاری و کلامی)در ارزشیابی های تکوینی بر خودکارآمدی ومیزان استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیم دانش آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمایی چکیده: هدف از این پژوهش بررسی تاثیر بازخورد معلم (نوشتاری و کلامی) در ارزشیابی های تکوینی بر خودکارآمدی ومیزان استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیم دانش آموزان ...

پایان نامه برای دریافت دانشنامه کارشناسی ارشدگروه روان­شناسی :گرایش روان­شناسی عمومی چکیده مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی­های شخصیتی و کارکرد خانواده دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی شعله شکوری نوجوانان سرمایه­های آینده جامعه هستند. مدارس ویژه پرورش استعدادهای درخشان دارای محیط نسبتاً متفاوت با مدارس عادی می­باشند تفاوت دو محیط آموزشی می­تواند موجب تقویت با ایجاد ویژگی­های ...

پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته روان شناسی (M.A.) گرایش: تربیتی چکیده: هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. بدین منظور، 32 نفر از دانشجویان رشته پرستاری به شیوه تصادفی در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. مهارت های مقابله و مدیریت ...

ثبت سفارش