پایان نامه مطالعه اخلاق حرفه¬ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه

word 1 MB 29994 162
1393 کارشناسی ارشد علوم تربیتی
قیمت قبل:۶۶,۲۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته ی

   فلسفه تعلیم و تربیت

  چکیده

   

  مطالعه اخلاق حرفه­ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه

   

   

   

   

  هدف پژوهش حاضر بررسی مطالعه اخلاق حرفه­ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه می­باشد. این پژوهش در پارادایم کیفی و با استفاده از مدل غالب- کم غالب انجام گرفت. در این مدل از ترکیب دو روش کمی و کیفی استفاده شده است. گردآوری داده­ها در بخش کیفی، به روش مصاحبه نیمه عمیق صورت گرفت که در آن افراد مورد مطالعه به شیوه هدفمند انتخاب شدند. جمع­آوری داده­ها در بخش کم غالب یعنی بخش کمی نیز با استفاده از مقیاس محقق­ساخته اخلاق حرفه­ای مشاوران که بر اساس مبانی نظری موجود در زمینه اخلاق حرفه­ای و نیز اساس­نامه سازمان نظام روان­شناسی ساخته شد، در جامعه آماری مشاوران مدارس مقطع متوسطه انجام گرفته است که گویه­های مقیاس اخلاق حرفه­ای مشاوران شامل چهار گویه است، رازداری، عدم آسیب­رسانی، صداقت، برقراری مساوات. برای تجزیه و تحلیل داده­ها در بخش کیفی از شیوه تحلیل محتوای استقرایی و در بخش کمی از تحلیل واریانس اندازه­گیری­های مکرر، آزمون تی­تست برای گروه­های مستقل و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.

  نتایج پژوهش نشان داد که مشاوران جذب دانش­آموز، جلب اعتماد او، توجه به شرایط مراجع، برقراری ارتباط کلامی، واقع­نگری، توجه به نیاز مراجع، خلق نیکو، سرزنش نکردن، صداقت، انگیزه­بخشی، عدم قضاوت ارزشی، ارائه پیامدهای مثبت و مطلوب، القای توانایی­های شخصیتی به فرد، عدم سوء استفاده از مراجع و تعهد، برقراری ارتباط غیرکلامی و داشتن فضای خصوصی را از جمله  نکات و مواردی می­دانند که در رابطه با دانش­آموزان باید رعایت شود. آنان برقراری مساوات، اولویت­بندی مراجعان بر اساس مشکل، ارائه خدمات مدبرانه (تشخیص افراد دارای مشکل در مدارس از طرف مشاور) به دانش­آموز را در اولویت قرار داده­اند. همچنین رازداری را یکی از مهم­ترین اصول اخلاق حرفه­ای عنوان کردند و ضرورت در اختیار قرار دادن اطلاعات دانش­آموز به گروه­های دیگر تنها در دو حالت (خودکشی و دیگرکشی) مجاز دانستند. ایشان میزان پایبندی مشاوران به اصول اخلاق حرفه­ای را مثبت قلمداد کرده و معتقدند موانع رعایت این اصول عبارتند از: مجهول ماندن نقش مشاور، بی­توجهی به مشاوره سازشی، عدم آگاهی از نقش مشاور. دلایل اهمیت رعایت اخلاق حرفه­ای از دیدگاه مشاوران را، اخلاق حرفه­ای پیش­نیازی برای مشاوره، رعایت نظم، اصلاح دانش­آموز، افزایش انگیزه برای مراجعه، برطرف کردن موانع، عدم قضاوت افراد غیر متخصص عنوان کردند. نتایج  کمی پژوهش، با استفاده از نرم­افزار spss تحلیل شده است. که نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بالاترین میانگین بعد غالب اخلاق حرفه­ای مشاوران،  عدم آسیب­رسانی می­باشد. همچنین بین سن و صداقت و برقراری مساوات رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. علاوه بر آن بین جنسیت و ابعاد اخلاق حرفه­ای، فقط در بعد صداقت تفاوت معناداری وجود دارد.

   

  واژه­های کلیدی : اخلاق­ حرفه­ ای- مشاوران مدارس- مقطع متوسطه

  مقدمه

   

   

  تاریخ درازمدت انسانی مؤیّد این نکته است که اخلاق یکی از پدیده­هایی است که از آغاز تمدن­های رسمی در تاریخ نمودار گشته و گذشته­ای طولانی دارد. این پدیده تا زمان حال امتداد داشته و به وجود و حضور خود در جوامع بشری ادامه می­دهد. دوری از اخلاق سرآغاز جنگ، ستم و مصیبت است. بشر از دیرباز به این دانایی رسیده است که زندگی کردن بر اساس اخلاق سبب تأمین سلامت روان، بهبود روابط اجتماعی و تعالی انسان می­شود. انسان آموخته است که قوانین را در حمایت از اخلاق وضع کند تا پایبندی به اخلاق نهادینه شود. زندگی کردن بر اساس اصول اخلاقی همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی را فرامی‌گیرد که ازجمله این موارد، تعامل اخلاقی با خویش، اخلاق خانواده، اخلاق شهروندی، اخلاق مشاغل، اخلاق در فعالیت­های سیاسی و مناسبات بین­المللی نمونه­هایی از ابعاد زندگی اخلاقی را نشان می­دهد. مقصود از اخلاق حرفه­ای مجموعه قواعدی است که باید افراد داوطلبانه و بر اساس ندای وجدان و فطرت خویش در انجام کار حرفه­ای رعایت کنند؛ بدون آن‌که الزام خارجی داشته باشند یا در صورت تخلف، به مجازات­های قانونی دچار شوند ( امیری و همکاران، 1389: 139). قسمت اعظم تعالیم انبیا در طول تاریخ لزوم پایبندی و تعهد به اخلاق در همه زمینه­ها و ازجمله حرفه و شغل بوده است. امروزه بحث اخلاق حرفه­ای[1] یکی از بحث­های مهم حوزه­ی اخلاقیات است.

  از سوی دیگر، هیچ نهاد یا حرفه­ای نیست که قادر باشد فارغ از اخلاق که مرزهای سلوک و رفتار بهنجار را معین می­کند، به حیات مشروع خود ادامه دهد. اخلاق هر جامعه، معیار بایدها و نبایدهای آن را تعیین می­کند و انسان اجتماعی را در مسیر زندگی آینده­ی خود به سمت کمال، فضیلت و سعادت هدایت می­کند. اخلاق، هم خاستگاه دینی دارد و هم متأثر از عرف، فرهنگ، تاریخ و سایر پدیده­های اجتماعی است. درواقع، بین این مفاهیم و پدیده­های اجتماعی و اخلاق، تعامل دایمی وجود دارد که باعث می­شود در طول زمان، اصول، ارزش­ها و هنجارهای جامعه صیقل بخورد و الگوهای موجه و مقبول رفتار فردی و جمعی را تشکیل بدهد.

   گرچه حرفه از همان آغاز پیدایش­اش به‌طور ضمنی با ترویج لزوم تعهد انسان به انجام تکالیف اخلاقی در قالب فعالیت­های مادی و این جهانی­اش همراه بوده است. امّا به نظر می­رسد که نقطه عطف و اوج اخلاق حرفه­ای در غرب را می­توان در آرای لوتر[2] پی­گرفت و به یکباره  بعد از رنسانس بود که اخلاق کاربردی در جهان غرب در کانون توجه قرار گرفت و شاید بتوان آن را از ثمرات دوران اصلاح‌طلبی دینی دانست (ریسمان­باف، 1388: 57).

  بنابراین آن­چه که امروزه از آن تحت عنوان اخلاق حرفه­ای نام می­برند شامل مجموعه­ای از احکام و ارزش­ها، تکالیف­ رفتار و سلوک و دستور­هایی برای اجرای آن است که در قالب قواعد یا آیین­نامه­های اخلاقی، تدوین می­شود (نشاط،1381: 138-111). آیین­نامه­های اخلاقی مدون، اهداف و مسئولیت­های گرو­ه­های حرفه­ای را شامل می­شود و به‌عنوان ابزاری بی­طرف و بدون سوگیری، معیار­های اخلاق حرفه­ای را توضیح می­دهد.

  متخصص اخلاقی ­بودن نه‌تنها  درکی از قوانین اخلاقی را در زمینه حرفه­ای نیازمند است، بلکه تفسیر آگاهانه آن‌ها را برای موقعیت­های حرفه­ای که با آن مواجه­اند، لازم می­داند. از سویی دیگر مشاوران با درک بیشتر ملاک­ها و ضوابط و اصول اخلاقی، قدم درراهی می­گذارند که هرچه پیش می­روند با سؤالات و ابهامات اخلاقی تازه­ای مواجه می­شوند که بررسی و پاسخ دادن به آن‌ها، آنان را به استانداردهای فراتر سوق می­دهد. البته بین پیروی صرف از ضوابط اخلاقی و داشتن تعهد عملی نسبت به ضوابط اخلاقی بالا، تفاوت زیادی وجود دارد. تعهدات اخلاقی مستلزم عملکرد اخلاقی است و ارتقاء معیارهای اخلاقی مستلزم دستیابی به استانداردهای مطلوب رفتاری است. مشاورانی که به ضوابط اخلاقی سطح بالا متعهدند، درصدد انجام هر نوع خدمت حرفه­ای به مراجعانشان هستند.

  از آن­جا که دامنه موضوعات در حوزه­ی اخلاق حرفه­ای بسیار گسترده و متنوع است، پژوهش حاضر بنا دارد تا به بررسی اخلاق حرفه­ای از منظر مشاوران مدارس بپردازد؛ چراکه مشاوران وظیفه­ی مضاعفی را بر دوش دارند. آن­ها از سویی باید بتوانند نقش مشاور را بر عهده بگیرند و از سوی دیگر  نقش تعلیم و تربیتی خود را نیز مدنظر داشته باشند و بتوانند میان این دو نقش، هماهنگی لازم را اجرا نمایند.

   

   

  1-1- بیان مسئله

   

  اخلاق حرفه­ای مربوط به رفتار، ادب و عمل شخص هنگام انجام کار حرفه­ای است. این کار می­تواند مشاوره، پژوهش، تدریس، نویسندگی یا هر کار دیگری باشد. هر مجموعه سازمانی دارای کدهای عملی و رفتاری با ساختار حرفه­ای متداول برای اعضای خود است که باید آن­ها را رعایت کنند. به‌عبارت‌دیگر اخلاق حرفه­ای، مجموعه­ای از اصول و استانداردهای سلوک بشری است که رفتار افراد و گروه­ها را تعیین می­کند (صحرایی، 1386).

  خطرناک­ترین رویداد انسانی، انحطاط اخلاقی و شکسته شدن مرزهای اخلاقی است که در این صورت هیچ‌چیز به‌سلامت نخواهد ماند و انسانیت انسان فرومی‌ریزد و این امر در امور اداری از جایگاهی خطیر و ویژه برخوردار است؛ زیرا وقتی انسان از محدوده فردی خارج می­شود و در پیوند با دیگر انسان­ها قرار می­گیرد و این پیوند صورتی اداری می­یابد، اگر اخلاق نیک حاکم بر روابط انسانی نباشد، فاجعه چندین برابر می­شود. به همین دلیل است که والاترین ملاک در هر سازمان اداری متخلق بودن به اخلاق انسانی است.

  بسیاری از رفتارها و اقدام­های مشاوران و روان­شناسان، متأثر از ارزش­های اخلاقی است و ریشه در اخلاق دارد. عدم توجه به اخلاق کار[3] در مشاوران و روان­شناسان می­تواند معضلاتی بزرگ برای مدارس به­وجود آورد. یکی از مشکلات اساسی، بی‌توجهی مشاوران مدارس به اخلاق کار و ضعف در رعایت اصول اخلاقی در برخورد با مراجعان و ذی‌نفعان بیرونی است که این خود می­تواند مشکلاتی را برای مدارس ایجاد کند و مشروعیت و اقدامات آن‌ها را زیر سؤال ببرد. اخلاق کار ضعیف، بر نگرش افراد نسبت به شغل، سازمان و مدیران مؤثر بوده و می­تواند بر عملکرد فردی، گروهی و سازمانی اثر بگذارد (آراسته و همکاران،1390: 32).

   امروزه نقش و عملکرد مشاوره در مدارس بسیار اساسی و مهم است. چون دریافت­کنندگان اصلی از خدمات مشاوره در مدارس را دانش­آموزان تشکیل می­دهند، مشاوران مدارس در وهله­ی اول باید با قوانین و مقررات و مسائل اخلاقی مطرح در مشاوره آگاهی کافی داشته باشند و به‌طور خاص بتوانند استاندارهای اخلاقی مطرح در رشته­ی مشاوره در حیطه­ی شغلی خود را به کار بگیرند. با توجه به این امر زمانی که مشاوران در مدارس، نقش خود را به‌عنوان مشاور، خوب ایفا کنند و اصول اخلاقی مطرح در فنون مشاوره را رعایت نمایند، دانش­آموزان اگر با مشکلات خانوادگی یا تحصیلی مواجه ­شوند، بیشتر ترغیب می­شوند تا برای رفع مشکل خود به مشاور مراجعه کنند. همین امر باعث می­شود که نوجوانان بتوانند این مرحله را بدون مشکل سپری کنند و به بزرگسال سالم تبدیل شوند و نقش بزرگسالی خود را خوب ایفا نمایند.

   به‌عبارت‌دیگر سلامت جامعه بستگی به‌سلامت افراد آن دارد. جسم سالم بدون فکر سالم، رفتار صحیح و ارتباط درست، موجب افزایش سلامت جامعه نمی­گردد. این موضوع خود، نقش مشاوران و بالتبع رعایت اصول اخلاقی توسط آن­ها را دو­چندان می­کند. زمانی که مشاوره در این مرحله از نوجوانی نتواند نقش خود را درست ایفا کند، ممکن است دشواری­هایی را برای نوجوان به­وجود آورد و بهداشت روان فرد از مسیر اصلی خود منحرف و به بیراهه کشیده شود. با توجه به بیان این مطالب آیا درحال حاضر، مشاوران در مدارس، نقش خود را درست ایفا می­کنند؟ آیا مشاوران توانسته­اند با توجه به اصول اخلاق حرفه­ای گذران این مراحل را برای نوجوان تسهیل کنند؟ این­ها پرسش­ها و مسائلی هستند که نیاز به پژوهش و بررسی دارند.

  با توجه به این‌که دوران نوجوانی یکی از دوره­های اساسی و سرنوشت­ساز در زندگی هر فردی است. در این دوران نوجوانان با مسائل و مشکلاتی جدید روبه­رو می­شوند که از این مشکلات می­توان به بحران هویت[4]، دوره بلوغ جنسی و بروز احساسات و عواطف و تصمیمات زودگذر، رشدنایافتگی عقل و عدم تجربه­ی نوجوان اشاره کرد. همه­ی این موارد به‌نوبه‌ی خود می­تواند جوانان و خانواده­های آنان را با معضلات و مسائلی روبه­رو سازد. به همین جهت ضرورت دارد مشاورانی آگاه و متخصص در مدارس وجود داشته باشد تا این دوره­ی گذر را تسهیل نمایند. این مشاوران بیش از هر چیز باید خود نسبت به وظایف شغلی و حرفه­ای خودآگاه باشند تا بتوانند امر خطیر مشاوره و راهنمایی را به‌خوبی و با شایستگی انجام دهند. حال مسئله این است که مشاوران مدارس تا چه اندازه نسبت به اخلاق حرفه­ای که لازمه­ی شغل آنان است، آگاهی دارند؟

  درواقع، اخلاق حرفه­ای در میان مشاوران از جایگاه ویژه­ای برخوردار است. آن­ها ممکن است با مشکلات عاطفی، مشکلات خانوادگی و مشکلات تحصیلی سروکار داشته باشند. مسئله اساسی این است که اخلاق حرفه­ای از دیدگاه مشاوران مدارس چیست؟ چه موضوعاتی در اخلاق حرفه­ای در بین مشاوران مدارس مهم­تر قلمداد می­شود؟ مشاوران مدارس در دنیای امروز نقش­پررنگ­تری نسبت به گذشته دارند و به همین علت، اخلاق حرفه­ای در میان آن­ها شاید یک مسئله­ای باشد که باید به‌صورت جدی به آن توجه شود.  

  به نظر می­رسد امروزه بسیاری از مشاوران مدارس را کسانی تشکیل می­دهند که هنوز از نقش مشاور و مشاوره آگاهی ندارند. این افراد کسانی هستند که یا در این حوزه تحصیلات کافی نداشتند و از کفایت لازم برخوردار نمی­باشند و یا افرادی هستند که کمتر اطلاعات در این زمینه‌دارند. اگر نگاهی به مراکز دانشگاهی خودمان داشته باشیم متوجه خواهیم شد که با توجه به ظرفیت مدارس، متخصص تحصیل‌کرده نداریم. علاوه بر این، دانشگاه­های کشور ما در این حوزه دانش­آموخته تربیت نکرده­اند و بسیاری از مشاوران از سایر رشته­های دیگر هستند که فقط یک یا دو واحد درسی را در زمینه­ی مشاوره گذرانده­اند؛ اما به‌صورت عملی و تخصصی به این حوزه نپرداخته­اند. به‌عبارت‌دیگر در فرایند آموزش مشاوره در کشورمان(ایران) صرفاً دو واحد آن‌هم اختیاری و تنها برای مقطع کارشناسی ارشد وجود دارد و به‌صورت همه‌گیر و به‌عنوان درس اصلی در تمامی رشته­های مرتبط با مشاوره و برای تمامی مقاطع وجود ندارد (احمدی و همکاران، 1389).  همچنین نیاز مدارس ما به فارغ­التحصیلان مشاوره بسیار زیاد است، اما متأسفانه این تعداد فارغ­التحصیل جهت ورود و خدمت به آموزش و پرورش وجود ندارد. پس افرادی را به کار گرفته­اند که رشته تحصیلی آن­ها سنخیتی با امر مشاوره ندارد که این خود می­تواند ازجمله موانع شکل­گیری درست حرفه­ی مشاوره در مدارس باشد. مسئله این است که مشاوران چقدر از وظایف و اصول اخلاق حرفه­ای آگاهی و اطلاع دارند و تا چه حد  در کار خود این اصول اخلاق حرفه­ای را رعایت می­کنند؟

   

   

  1-2- اهمیّت و ضرورت پژوهش

   

  حاکمیت اخلاق حرفه­ای در سازمان، به میزان بسیار چشم­گیری سازمان را در جهت کاهش تنش­ها و موفقیت برای تحقق و به فعلیت رسیدن هدف­ها یاری می­نماید و سازمان را پاسخگو می­سازد. امروزه داشتن اخلاق حرفه­ای، به‌عنوان یک مزیت رقابتی در سازمان مطرح است. رعایت اخلاق حرفه­ای قابلیت سازمان را در کسب‌وکار افزایش داده و هزینه­های سازمان و جامعه را کاهش می­دهد. فرد آردیوید می­گوید: در سازمان، اصول اخلاقی خوب از پیش­شرط­های مدیریت استراتژیک خوب است؛ اصول اخلاقی خوب، یعنی سازمان خوب (دیوید به نقل از احد قراملکی، 1385).

  اخلاق با ایجاد روحیه تعادل از ظهور چالش­ها و درگیری­ها در حوزه­های اجتماعی پیشگیری می­کند و با انتشار ارزش­های انسانی در میان اعضای جامعه، تعهد و همبستگی را افزایش می­دهد. در دهه­های اخیر شاهد رویدادهایی بوده­ایم که ضرورت و اهمیّت اخلاق را بیش‌ازپیش نمایان می­سازد. وجود دو جنگ ویرانگر جهانی، مشکلات ناشی از روابط مدرن اجتماعی، فشارهای مالی و اخلاقی بنگاه­های بزرگ تجاری از جمله­ی این رویدادهاست (حسینی،1390: 83).

  به‌عبارت‌دیگر اخلاق حرفه­ای در رشد اخلاقی جامعه نقش مهمی دارد. هنگامی که رفتارهای مثبت حرفه­ای در افراد ملکه ذهنی شوند و به عادت تبدیل شوند، بخشی از این رفتار­ها به محیط بیرون و خانواده نیز برده می­شود. ازاین‌رو استفاده از کدهای رفتاری نه تنها موجب اصلاح اخلاق حرفه­ای، بلکه موجب رشد اخلاق افراد در حوزه­های دیگر می­شود. بنابراین، می­توان به این نتیجه رسید که رمزهای رفتاری و اجرای صحیح آن­ها در میان کارمند­های سازمان­های گوناگون می­تواند تأثیری گسترده بر اخلاق جامعه بگذارد و بخش قابل‌توجهی از سازمان را به‌سوی رشد اخلاقی گرایش دهد. احساس ضرورت وجود اخلاق حرفه­ای در یک جامعه موجب پیشرفت آن جامعه در سطوح مختلف خواهد شد و با توجه به ویژگی تشدیدگرایانه علم اخلاق، اخلاق برون‌سازمانی در افزایش عملکردهای مثبت درون‌سازمانی دارای نقش بسزایی است.

  مطالعه­ی صحنه­های اخلاق­گریزی در تاریخ بشر این نکته را روشن می­کند که مشکل اخلاق، فقدان اصول اخلاقی و یا جهل و عدم آگاهی نسبت به آن نیست. درواقع انسان­ها علی­رغم آگاهی و پذیرش فطری و یا غیر فطری نسبت به اصول اخلاقی از آن­ها سرپیچی می­کنند. این واقعیت نشان می­دهد که بحران اخلاقی از زیان­بارترین بحران­هایی است که تمدن بشری را تهدید می­کند و به همین دلیل نیاز بشر به اخلاق را باید جدی گرفت. (احد قراملکی،1390: 8-7).

  این یک اصل مسلم و محسوس  همگانی است که کسی که دارای عوامل اخلاقی درونی است، آسیبی به اجتماع نمی­رساند. یعنی آدمی که باوجدان و خیرخواه و حق­شناس است، هرگز به اجتماع زیانی نخواهد رسانید. بدون شک، چنین شخصی به قراردادهای اجتماعی خود بهتر از همه پایبند می­شود؛ زیرا قطب­نمای وجدان، صلاح اجتماع را به چنین شخصی به‌طور صحیح نشان داده است (امید،1380: 404).

  از سوی دیگر گذر جامعه ایران از حالت ساده و ابتدایی گذشته، به وضعیت پیچیده و بغرنج امروزی موجب بروز مشکلاتی در زمینه­های متعدد شده است که فعالیت راهنمایی و مشاوره برای حل آن ضرورت دارد. نقش مشاوران بیش از گذشته در مدارس اهمیّت دارد. دلیل این اهمیّت هم چند وجه دارد. دنیای کنونی در حال تغییر است، بنابراین دانش­آموزان نیاز دارند خود را با دنیای در حال تغییر هماهنگ کنند. و این­جاست که نقش مشاوره پراهمیّت­تر و پررنگ­تر می­شود. با توجه به این امر، مدارس ازجمله مکان­هایی است که استفاده از مشاور مستقر در آن می­تواند ضروری و حتی حیاتی باشد. مدارسی که محل تعلیم و تربیت دانش­آموزان است و دانش­آموزانی که آینده‌سازان این مملکت هستند، توجه به نیاز آن­ها، موجب پیشرفت و ترقی کشور است. دانش آموزان دختر و پسر در سنین مختلف با مشکلات خانوادگی، فردی، تحصیلی، شغلی و... مواجه می­شوند که از این لحاظ، وجود مشاور مستقر در هر مدرسه، یکی از نیازهای ضروری محسوب می­شود. آموزش و پرورش نقش مهمی در به ثمر رساندن موفقیت­های دانش­آموزان دارد به همین علت مسئولان باید به این موضوع مهم توجه بیش‌ازپیش داشته باشند تا دانش­آموز بدون دغدغه فکری و ذهنی بتواند برای آینده خود بهتر تصمیم بگیرد. لزوم تعهد به ارزش­های اخلاقی و حرفه­ای اگرچه برای همگان لازم است اما برای معلمان و مربیان ضرورتی دوچندان دارد و به­ویژه برای کسانی که خود می­خواهند نقش مشاور و راهنما را بر عهده داشته باشند.

  به‌عبارت‌دیگر نقش اخلاق آن­چنان عظیم و گسترده است که پیامبر اسلام (ص) هدف از بعثت خویش را تتمیم و تکمیل مکارم اخلاق دانسته است (قمی،1363: 14). زیرا آدمی گرایش به خیر و شر نهفته دارد، و زمینه­های تکمیل و تکامل و صعود و سقوط در او نهاده شده است و اگر او را به حال خود رها نکنند و از توجه به شقاوت و خسران مانع شوند، بی­گمان به‌سوی کمال حرکت می­کند. بنابراین ازآن‌جهت که انسان­ها در فطرت، مستعد سعادت و شقاوت‌اند، نیازمند اخلاق‌اند، باید کسانی باشد که آنان را از توجه به شقاوت بازدارند و به‌سوی سعادت رهنمود سازند (طوسی،1369: 64).

   

  [1] Professional ethics

  [2] Luther

   

  [3]. Work ethics

  [4]  .Identity crisis

  Abstract

  PERSPECTIVE UNDERSTANDING OF PROFESSIONAL ETHICS FROM HIGH SCHOOL COUNSELORS

   

  The aim of this study from the perspective of professional ethics counselors in secondary schools is the qualitative research paradigm using dominant low models. in these models, a combination of qualitative and quantitative methods were used. Collecting data on the qualitative part, was done by the method of in-depth interviews in which the subjects were selected by the purposeful method. Data collection in the quantitative part was done using   questionnaire of professional ethics consultants Mhqq¬Sakhth based on theoretical principles in professional ethics and constitution of psychology organization, in the population of school counselors in high school that the dimensions of questionnaire of professional ethics consultants consist of four items of confidentiality, not doing any harm, honesty and equality. For data analysis of the qualitative part, the inductive content analysis was used and for the quantitative part, methods of repeated measure analysis of variance, T-test for independent groups and Pearson correlation coefficient were used.

  Results showed that advisors for absorbing students consider that the points and tips of gaining the trust of students, paying attention to condition of clients, communicating verbally, being realistic, paying attention to the client needs, creating a virtuous behavior, not reproaching, honesty, giving motivation, no value judgments, providing positive outcomes, offering character's strengths, no abuse of clients, nonverbal communication, and having private spaces, must be followed. They prioritize equality, prioritizing clients on the basis of the problem, providing case management services (identify individuals' problems by the consultant in school), and group counseling services to students. The considered confidentiality as one of the main principles of professional ethics and the permitted the need to provide information of students to other groups (suicide and homicide) were permitted. They consider the advisors' loyalty to the principles of professional ethics as positive and they believe that obstacles of following these principles are: passive role of the consultant, the consultant compromise neglect, lack of awareness of the role of consultant. Reasons of following professional ethics from the perspective of consultants are considered to be: professional ethics Prerequisite for counseling, following discipline, correction of students, increasing motivation to go to counselor, remove barriers, lack of judgment of the lay people. Quantitative results of the study were analyzed using spss software. The results show that the highest average of post-dominant professional ethics of the consultants is lack of harm. Also, there is a significant positive correlation between age, honesty and equality. In addition, there is a significant difference between gender and dimension of professional ethics.

  Key Words: Professional Ethics - School counselors - High School

   

   

 • فهرست:

  عنوان                                                                                      صفحه

   

  فصل اول: مقدمه

  1-1- بیان مسئله. 4

  1-2- اهمیّت و ضرورت پژوهش.... 7

  1-3- اهداف پژوهش.... 11

  1-3-1- اهداف بخش کیفی.. 12

  1-3-2- اهداف بخش کمی.. 12

  1-4- تعاریف مفهومی واژه ها و اصطلاحات... 12

  1-4-1- اخلاق: 12

  1-4-2 - اخلاق حرفه ای.. 12

  1-4-3- مشاوره 13

   

  فصل دوم: بررسی دیدگاه صاحبنظران و پیشینه پژوهش

  2-1- مبانی نظری.. 16

  2-1-1-  مقدمه. 16

  2-1-2-  رویکردهای عمده در فلسفه اخلاق.. 16

  2-1-3- دیدگاه صاحبنظران.. 21

  2-1-4-  تاریخچه حرفه ای گری.. 37

  2-1-5-  تاریخچه اخلاق حرفهای.. 40

  2-1-6- عوامل پایه ای اخلاق حرفهای.. 41

  2-1-7-  اخلاق حرفه ای از دیدگاه آموزه های اسلامی.. 42

  2-1-8-  ملاک نهایی اخلاق حرفه ای از دیدگاه اسلام. 43

  2-1-9- تاریخچه اخلاق حرفه‌ای مشاوران.. 45

  2-1-10-  اصول اخلاق حرفه ای مشاوران و روانشناسان.. 46

  پژوهش های پیشین.. 49

  2-2-1-  پژوهش های داخلی.. 49

  2-2-2-   پژوهش های خارجی.. 53

  2-3- پرسش های پژوهش.... 56

  2-3-1-  بخش کیفی.. 56

  2-3-2-  بخش کمی.. 56

   

  فصل سوم: روش پژوهش

  3-1- طرح پژوهش.... 58

  3-1-1-بخش کیفی.. 58

  3-2- روش اجرا: 60

  3-3-  اعتبار‌سنجی پژوهش.... 60

  3-1-2- بخش کمی.. 61

  3-1-2-2- جامعه آماری.. 61

   

  فصل چهارم: یافته های پژوهش

  4-1- یافته های بخش کیفی پژوهش.... 66

  4-1-1- نکات کلیدی مطرح‌شده در متن مصاحبه شماره یک.... 67

  4-1-2- نکات اساسی در متن  مصاحبه شماره دو 70

  4-1-3- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره سه. 73

  4-1-4- نکات کلیدی در متن مصاحبه شماره چهار 75

  4-1-5-نکات اساسی در متن مصاحبه شماره پنج.. 78

  4-1-6- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره شش.... 80

  4-1-7- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره هفت... 82

  4-1-8- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره هشت... 84

  4-1-9- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره نه. 86

  4-1-10- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره دهم.. 88

  4-1-11- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره یازدهم.. 89

  4-1-12- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره دوازدهم.. 90

  4-2- مولفه های اصلی و محوری.. 92

  4-2-1- مولفه های اصلی مربوط به نکات و مواردی که مشاوران باید رعایت کنند. 93

  4-2-2- مولفه های اصلی مربوط به نحوه دریافت مشاوره 95

  4-2-3- مولفه مربوط به ضرورت در اختیار قرار دادن اطلاعات دانش آموز 95

  4-2-4- مولفه های اصلی مربوط به میزان پایبندی مشاوران به اصول اخلاق حرفه ای.. 95

  4-2-5- مولفه های اصلی مربوط به اهمیت و لزوم رعایت اخلاق حرفه ای.. 96

  4-3- تحلیل و بررسی بخش کمی پژوهش.... 98

  4-3-1- ویژگیهای نمونه. 98

  4-3-2- پاسخ به سوالات پژوهش.... 99

   

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  5-1- مقدمه. 104

  5-2- پرسش پژوهش.... 106

  5-2-1- سوالات فرعی پژوهش.... 106

  5-3- تحلیل بخش کمی.. 133

  5-3-1- پرسش اول پژوهش.... 133

  5-3-2- پرسش دوم پژوهش.... 134

  5-4- جمع بندی نهایی.. 136

  5-5 پیشنهادها 138

  5-5-1 پیشنهادهای کاربردی.. 138

  5-5-2 پیشنهادهای پژوهشی.. 138

  5-5-3- محدودیتهای پژوهش.... 139

   

  منابع و مأخذ

  منابع فارسی.. 140

  منابع انگلیسی ......................................................................................................................................... 149

  منبع:

   

  منابع و مأخذ

   

  منابع فارسی    

   

  احمدی، خدابخش. (1387). "مباحث اخلاقی در مشاوره و روان­شناسی"، تهران، نشر دانژه اسلامی.

  احمدی، خدابخش، اخوی، زهرا، رئیسی، فاطمه، رحیمی، علی اکبر. (1378). "بررسی میزان شناخت مشاوران و روانشناسان از اصول اخلاق حرفه­ای، تازه­ها و پژوهش­های مشاوره"، جلد 9، شماره 34. 

   اسپینوزا، بندیکت. (1333). "اتیک". ترجمه منوچهر داوری، تهران،انتشارات معرفت.

  اکبری، رضا، روحانی، محمدرضا، (1387). "اخلاق فضیلت­محور در رسانه؛ مطالعه موردی خبر و رسانه". فصلنامه اخلاق در علم و فناوری، سال سوم، شماره­های 3و4.

  امید، مسعود. (1380)1. " درآمدی بر اخلاق­شناسی حکمی و فلسفی استاد محمد تقی جعفری". مجله نقد و نظر. شماره 26، صفحات 440-398.

   امید، مسعود. (1380)1. "اخلاق­شناسی علامه طباطبایی"، نشریه دانشکده علوم انسانی.

   امید، مسعود. (1380)2." اخلاق­شناسی علامه طباطبایی". نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، شماره 44، 70-45.

   امیری، علی­ نقی، همتی، محمد، مبینی، مهدی. (1389). "اخلاق حرفه­ای؛ ضرورتی برای سازمان". معرفت اخلاقی، سال اول، شماره چهارم، صفحات 137-159.

   ایمانی­پور، معصومه. (1391)."اصول اخلاق حرفه­ای در آموزش، مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی"، دوره پنجم، شماره 6.

   

  آراسته، حمیدرضا، جاهد، حسینلی. (1390). "رعایت اخلاق در دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی؛ گزیده­ای برای بهبود دانشگاه­ها"، فصلنامه­ی نشاء علم، سال اول، شماره­ی 2.

   آلفرد نورث. (1370). "سرگذشت اندیشه­ها"، جلد1، نقد و بررسی از استاد جعفری، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

  آمدی، عبدالواحد بن محمد تمیمی. (1366)، "غررالحکم و دررالحکم"، شرح جمال­الدین محمد خانساری؛ با مقدمه و تصحیح و تعلیق میرجلاالدین حسینی ارموی، محدث، دانشگاه تهران.

   بیک­زاد، جعفر، صادقی، محمد، ابراهیم­پور، داوود. (1391). "تأثیر عوامل سازمانی بر رشد اخلاق حرفه­ای کارکنان"،فصلنامه ­اخلاق در علوم فناوری، سال هفتم، شماره 2.

  پوراصغر، مرضیه. (1390). "اصول و راهکارهای مشاوره در اسلام"، چاپ ادیان و عرفان، معرفت، شماره 163. صص 133-152.

   پورسینا، زهرا. (1384). "تأثیر گناه بر معرفت با تکیه بر آرای قدیس"، نشریه فلسفه و کلام، صفحات 369-373.

   جاهد، محسن، تقی­پورجاوی، امیرحسین. (1390)."بررسی تطبیقی دیدگاه­های فایده­گرایان کلاسیک و ابن حزم اندلسی"، معرفت اخلاقی، سال دوم، شماره دوم، صفحات 37-52.

   جبلی، پیمان. (1383). مقاله اخلاق حرفه­ای در اسلام. نشریه مرکز پژوهشات دانشگاه امام صادق، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق، شماره 21.

   حسینی، لیلا. (1390). "اخلاق حرفه­ای در آموزه­های اسلامی". ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، اجتماعی و  فرهنگی.

   حسینیان، سیمین. (1385). "اخلاق در مشاوره و روان­شناسی"، تهران، انتشارات کمال تربیت.

   حسینی (بیرجندی)، سید مهدی. (1375). "مشاوره و راهنمای درتعلیم وتربیت اسلام"، تهران :امیرکبیر.

   

  حسینی (بیرجندی)، سیدمهدی. (1391). "اصول و روش­های راهنمایی و مشاوره". ویرایش اول، چاپ بیستم، انتشارات فروزش.

  حیدری، احمد علی، هاتف، مهدی. (1390). "هم­ارزی تکامل نهاد در فرد و نوع با رجوع به اندیشه فروید." نشریه پژوهش­های فلسفی دانشگاه تبریز، سال6، شماره مسلسل10.

   خجسته، حسن، احمدی، ظهیر. (1387). "اصول اخلاق حرفه­ای خبرنگاران و رسانه­های ارتباط جمعی در مدیریت بحران (زلزله)". پژوهش­های ارتباطی، شماره 15.

  خلیلی، اکرم. (1386)."جایگاه گزاره­های اخلاقی از دیدگاه ابن­سینا"، دانشگاه شهید بهشتی.

   دلشاد تهرانی، مصطفی. (1379). "اخلاق کار در سیره نبوی"، فصلنامه پژوهش، شماره 5.

  دیبا واجاری، مریم، حسینیان، سیمین، قائدی، یحیی. (1390). "بررسی میزان نیاز به راهنمایی دانش­آموزان دبیرستان­های شهر تهران"، فصلنامه نوآوری­های آموزشی، شماره40، سال دهم.

   دین محمدی، ناصر. (1382). " بررسی میزان رعایت اخلاق پرستاری در عملکرد حرفه­ای پرستاران شاغل در بخش­های بزرگسالان بیمارستان­ها‏ی منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران. " پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران".

  دیویی، جان. (1334). "اخلاق و شخصیت". ترجمه مشفق همدانی، تهران: صفیعلی شاه.

   راسخی، فروزان. (1385). "بررسی آرای امام محمد غزالی در باب اخلاق عرفانی و مقایسه­ی آن با آرای توماس آکمپیس". فصلنامه­ی فلسفه و کلام اسلامی آیینه­ی معرفت. شماره 7، صفحات: 142-119.

   رهنمایی، سید احمد. (1386). "آشنایی با اصول و فنون مشاوره"، چاپ سوم، قم. موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

   

   

  ریاحی­نیا، نصرت، آبام، زویا. (1391)." اخلاق در کتابداری و اطلاع­رسانی: مطالعه­ دیدگاه­های دانشجویان علوم کتابداری و اطلاع­رسانی"، فصلنامه­ اخلاق در علوم فناوری، سال هفتم، شماره 2.

  ریسمانباف، امیر. (1388)."مقدمه­ای بر اخلاق حرفه­ای در کتابداری و اطلاع­رسانی با تأکید بر دو مولفه­ی نظریه و آموزش، پیام کتابخانه، 15 (2)، 49-75.

  زمانی، مهدی. (1388). "اعتبارگرایی جان رالز و نظریه­ی ادراکات اعتباری". مجله­ی علمی- پژوهشی متافیزیک، شماره­ی 3، صفحات 100-87.

   ساجدی، اکبر، نعمتی، علی. (1391)."تبلیغات بازرگانی در بستر اخلاق حرفه­ای"، فصلنامه علمی پژوهش­نامه اخلاق، سال پنجم، بهار 91، شماره 15، صفحات 76-57.

   سلحشوری، احمد. (1387). "بررسی تطبیقی دیدگاه­های امام محمد غزالی و نل­نادینگز درباره تربیت اخلاقی". فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، شماره­ی27، صفحات 60-39.

   شعاری نژاد، علی اکبر. (1364). "فرهنگ علوم"، تهران، انتشارات امیرکبیر.

   شفیع­آبادی، عبدالله. (1371). "فنون و روش­های مشاوره"، تهران، نشر ترمه با همکاری انتشارات چپر.

   شیدان شید­، حسینعلی. (1383)." ارتباط عقل و اخلاق از دیدگاه هیوم". فصلنامه اندیشه­های تربیتی، شماره­ی اول، صفحات 136-117.

  شیرمحمدی، مهدی، اصغری زاده، عزت­الله. (1389)."آسیب­شناسی اخلاق حرفه­ای در شرکت­های مشاور (معماری سازمانی)". فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال پنجم،  شماره­های 1و2.

   صادقی، افلاطون، براز، فرنگیس. (1390). "پانته­ایسم و واقع­گرایی اخلاق رواقی"، فصلنامه علمی- ترویجی اخلاق، سال اول، شماره 4.

   

   

   

  صحرایی، محمدطیب. (1386). "ساقی، محمدرضا (1371). "پایه­های اجتماعی اخلاق"، بی­جا، اشاره. "سیره پیامبر (ص) در مدیریت افکار و رفتار سیاسی، سیاست نبوی مبانی، اصول و راهبردها". تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، پژوهش‏ و فناوری.

  طباطبایی، محمود، ، کلانتر هرمزی، عبدالجلیل. (1390). "بنیادهای اخلاق پزشکی از دیدگاه متن اسلامی و مفاخر پزشکی". پژوهش در پزشکی (مجله پژوهشی دانشکده پزشکی)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دوره35، شماره1، صفحات6-1.

   طوسی، خواجه نصیرالدین. (1369). "اوصاف الاشراف"، تصحیح محمد مدرسی. تهران، مؤسسه مطالعات.

   عباس، معدن‌دار. (1373). "مشکل فرهنگی مشاوره در نظام تحصیلی ایران"، مجله مدیریت در آموزش و پرورش.

   سلیمان، عبدالله. (1381). "نقش مشاور درکشورهای در حال توسعه"، ترجمه شروین شمالی، مجله تربیت.

   علاقه­مند، علی. ( 1381). "مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی"، تهران، نشر روان.

   علامه طباطبایی، محمدحسین (1414). "المیزان فی تفسیرالقرآن"، موسسه نشر اسلامی، قم.

   علمی، محمد. (1387). "اخلاق در تجارت (رهنمودهای اخلاقی برای موفقیت در کسب و کار)". سازمان توسعه تجارت ایران، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

  غفاری، ابوالفضل. (1385). " عاطفه­گرایی در اخلاق پیشینه تاریخی تا وضعیت پست مدرن". فصلنامه­ی مطالعات اسلامی، شماره­ی 71. صفحات: 190-147.

  غلامی، محمداحمد. (1391). "بررسی کتاب­های فارسی دوره راهنمایی بر اساس رویکردهای اخلاقی کلبرگ، نادینگز، و خواجه نصیر طوسی". پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته­ی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش. به راهنمایی دکتر محمد حسن کریمی. دانشگاه شیراز.

  فرانکنا. ویلیامکی. (1376). "فلسفۀاخلاق"، ترجمۀ هادی صادقی، قم، انتشارات طه، چاپ اول.

  فرمهینی فراهانی، محسن، بهنام جان، لیلا. (1391)."بررسی میزان رعایت مولفه­های اخلاق حرفه­ای آموزش در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه شاهد"، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال هفتم، شماره 1، بهار 1391.

   فرهود، داریوش. ( 1386)."مروری بر تاریخچه اخلاق همراه با گردآوری زمینه­های گوناگون اخلاق"، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، شماره­های 1-2.

   فرهود، داریوش. (1386)." آیا پرفشن، همان کسب و کار و حرفه است"، فصلنامه اخلاق در علوم وفناوری، سال دوم ، شماره 3و4.

  فولادوند، فرح­ناز. (1391). "مجموعه کتب آموزشی کارکنان بهداشتی –راهنمایی مشاوره خانواده"، امور بهورزی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

    قاری سید فاطمی، محمد. (1381)."بیوتکنولوژی در آینه فلسفه اخلاق"، فصلنامه باروری و ناباروری.

   قاسمی، اعظم، آیت­اللهی، حمیدرضا. (1386)."بررسی انتقادی مبانی فلسفی دیدگاه­های اخلاقی جان دیویی"، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری،  سال دوم، شماره­های 1و2، بهار و تابستان 86.

  قراملکی، احد فرامرز. (1382). "اخلاق حرفه­ای"، قم، انتشارات مجنون.

  قراملکی، احد فرامرز. (1385). "اخلاق حرفه­ای"، چاپ دوم، انتشارات مجنون.

  قراملکی، احد فرامرز. (1388). "اخلاق حرفه­ای در تمدن ایران و اسلام"، تهران، انتشارات مجنون.

  قراملکی،  احد فرامرز. (1382). " اخلاق حرفه­ای"، تهران: مؤلف.

   قمی، شیخ عباس. (1363). "سفینه البحار و مدینه الحکم و الآثار". تهران: کتابخانه سنایی.

   

   کاپلستون، فردریک. (1375). "تاریخ فلسفه". ترجمه سید جلال­الدین مجتبوی. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی سروش.

  کاویانی، حسین، نوری­زاده، مریم، پورناصح، مهرانگیز، میرحیدری، سیمین قدس. (1381). "جایگاه مشاوران مدارس و موانع مشاوره؛ نقد کیفی"، تازه­های علوم­شناختی، سال 4، شماره1.

   کرمی، ژیلا. (1378). "رنسانس"، ترجمه علی­رضا آل­بویه. در مجموعه: تاریخ فلسفه­ی غرب، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

   کیانی، اردشیر، نوابی­نژاد، شکوه، احمدی، خدابخش. (1387). "ویژگی­های شخصیتی و  رعایت اخلاق حرفه­ای در بین مشاوران و روان­شناسان"، اندیشه و رفتار، دوره دوم، شماره 8، صفحات 90-72.

   قاسمی، کریم، کاظمی، سلطانعلی. (1381). "بررسی موانع مراجعه به مشاور از نظر دانشجویان مراکز تربیت معلم فارس".

   گروه نویسندگان، "فلسفه تعلیم و تربیت"، تهران، انتشارات سمت،1372، ص295.

   گوتک، جرالد آل. (1380). "مکاتب فلسفی و آرای تربیتی"، ترجمه محمد جعفر پاک­سرشت، تهران، سازمان مطالعه و نوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها، انتشارات سمت، مرکز پژوهش‏ و توسعه علوم انسانی.

   لشکربلوکی، مجتبی. (1387). "چارچوب تدوین ارزش­ها و اخلاق حرفه­ای پژوهش­های علمی و فناوری"، فصلنامه اخلاق در علوم فناوری، سال سوم، شماره­های 1و2.

   لطف­آبادی، حسین. (1384)." نقد نظریه­های رشد اخلاقی پیاژه و کلبرگ و  بندورا و ارائه الگویی نو برای پژوهش در رشد اخلاقی دانش­آموزان ایران". فصلنامه نوآوری­های آموزشی، شماره 11، سال چهارم.

   محمدی، مسلم. (1386). "دین و اخلاق در جامعه­گرایی دورکیم و نقد آن". فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، پیاپی 25، صفحات 1-21، زمستان 86.

  مصباح، مجتبی. (1384). "بنیاد اخلاق روشن در آموزش فلسفه ­یا اخلاق"، قم : مرکز انتشارات مؤسسه­ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ سوم.

   مطلبی فرد، علیرضا،  نوه ابراهیم، عبدالرحیم،  محسن­زاده، فرشاد. (1390). "بررسی و شناسایی نشانگرهای حرفه­ای و اخلاقی در آموزش و تدریس از نقطه­نظر دانشجویان کارشناسی ارشد"، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال ششم، شماره 4.

   مطهری، مرتضی. (1384). "فلسفه­ی اخلاق". تهران: انتشارات صدرا.

   مطهری، مرتضی. (1384). "اسلام و نیازهای زمان"، جلد اول، چاپ بیست و دوم، تهران: انتشارات صدرا.

   مطهری، مرتضی. (1368) ."فلسفه اخلاق"، قم، انتشارات صدرا.

   موحدی، محمدجواد. (1389)."بررسی رابطه وظیفه­گرایی و نتیجه­گرایی"، پژوهش­های فلسفی، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، شماره 216، سال53.

   نبی­پور، ایرج. (1373). زکریای رازی معلم اخلاق پزشکی ایران، مندرج در سوگندنامه­های پزشکی اخلاق درآموزش و پژوهش، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکی.

   نجارزادگان، فتح الله. (13889)."توحیدگرایی و اخلاق حرفه­ای"، فصلنامه پژوهشی پژوهش­نامه اخلاق، سال یکم، شماره 4،

  نشاط، نرگس. (1381). "اخلاق حرفه­ای"، دایره ­المعارف کتابداری و اطلاع­رسانی، ج1، صص111-113، تهران، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی.

   نقیب­زاده، میرعبدالحسین. (1374). "نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش"، انتشارات طهوری.

   نقیب­زاده، میرعبدالحسین. (1381). "درآمدی بر فلسفه آموزش و پرورش"، تهران، انتشارات طهوری.

   نوابی­نژاد، شکوه. (1390). "ارزش­ها و ملاحظات فرهنگی و اخلاقی و قانونی در مشاوره"، تهران، انتشارات مهدی رضایی.

   

   

   

   نوروزی­، رضا. (1389). "تحلیلی بر اهداف تربیت اخلاقی و اجتماعی از دیدگاه هابرماس با تأکید بر نظریه کنش ارتباطی". فصلنامه جامعه­شناسی کاربردی. شماره37، صفحات 142-123.

  واثقی، قاسم. (1384)." مدیریت اسلامی"، تهران، زمزم هدایت.

  وبر، ماکس. (1371). "اخلاق پروتستان و روح سرمایه­داری". ترجمه عبدالمعبود انصاری، تهران، انتشارات سمت.

   همایون، همتی. (1383). "اخلاق و عرفان از دیدگاه امام خمینی(ره)"، نشر کیهان، شماره 212.

  هولمز، رابرت. (1382). "مبانی فلسفه اخلاق"، ترجمه مسعودعلیاء، تهران: انتشارات ققنوس.

   یمانی، نیکو، چنگیز، طاهره، ادیبی، پیمان. (1388). "حرفه­ای­گری و برنامه درسی پنهان در آموزش پزشکی"،  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان، مرکز پژوهش آموزش علوم پزشکی.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  منابع انگلیسی

   

  - Beauchamp, T.L., and Childress, J.F. (1989). Principles of Biomedical ethics (3rd ed). Oxford, England: Oxford university Press.

   

  - Creswell. J.(1994). Research Design Qualitative & Quantitative Approaches. Lodon: sage publications.

   

  - Cruess, R. L., Cruess, S. R., & Steinert, Y. (2009). Teaching Medical Professionalism. (1sted.) Cambridge: Cambridge University Press.

   

  - Hamiti, M. (2010). “Multicultural education and administration and general ethic standards”. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 4444.

  - Kitchener ,K.S. (1984). Intuition , critical evaluation, and ethical principles:The foundation for ethical decisions in counseling psychology . The Counseling Psychologist , 12,43-55.

   

  - Kitchener, K.S. (1984). Intuition, Critical evaluation and ethical principles: The foundation for ethical decisions in counseling psychology. The Counseling Psychologist, 12, 43-55.


  - Leung, S.Alvin., Leung, Thomas kin- Man., Chan, Ella Po-On., 2003, Ethical counseling  practice: A survey of counseling teachers in Hong Kong secondary schools, Asian journal of counseling, Vol. 1, No, 1. 71-94.

   

  - Maykut, P. & Morehouse, R. (1994). Beginning Qualitative Research. London: The Falmer press.

   

  - Shachaf. P. (2005). A global perspective on library association codes of ethics, Library & Information Science Research, 27 (4), pp. 513-533,Retrieved fromhttp://dlist.sir.arizona.edu/1757/01/Code_of_Ethics.pdf .

   

  - Sulaiman*,Hamidah., Megat Daud, Megat Ahmad Kamaluddin., 2013, The Application of Information Technology among Trainee Counselors,  Procedia - Social and Behavioral Sciences 103, 963 – 969.

   

   

  _ jasca, J. A. & Prichardm.S. (1994). Communication Ethics: Methoodes. Of    Analysis”.Belmont , CA:Wadsworth , 244.

   

  Stan, E. Suditu.M. Georgiana Safta.C,2011’ Career counseling - ethics and ethical background. Case study –Romania. Procedia - Social and Behavioral Science30. 1118-1123.


موضوع پایان نامه مطالعه اخلاق حرفه¬ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه, نمونه پایان نامه مطالعه اخلاق حرفه¬ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه, جستجوی پایان نامه مطالعه اخلاق حرفه¬ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه, فایل Word پایان نامه مطالعه اخلاق حرفه¬ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه, دانلود پایان نامه مطالعه اخلاق حرفه¬ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه, فایل PDF پایان نامه مطالعه اخلاق حرفه¬ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه, تحقیق در مورد پایان نامه مطالعه اخلاق حرفه¬ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه, مقاله در مورد پایان نامه مطالعه اخلاق حرفه¬ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه, پروژه در مورد پایان نامه مطالعه اخلاق حرفه¬ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه, پروپوزال در مورد پایان نامه مطالعه اخلاق حرفه¬ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه, تز دکترا در مورد پایان نامه مطالعه اخلاق حرفه¬ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مطالعه اخلاق حرفه¬ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مطالعه اخلاق حرفه¬ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه, پروژه درباره پایان نامه مطالعه اخلاق حرفه¬ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مطالعه اخلاق حرفه¬ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مطالعه اخلاق حرفه¬ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مطالعه اخلاق حرفه¬ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مطالعه اخلاق حرفه¬ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه, رساله دکترا در مورد پایان نامه مطالعه اخلاق حرفه¬ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه

چکيده هدف کلي پژوهش تحليل محتواي کتاب تعليمات اجتماعي پايه هاي چهارم و پنجم مقطع ابتدايي بر اساس مهارت هاي فراشناخت مي باشد. روش پژوهش توصيفي و در اصل يک پژوهش " تحليل محتوايي " است. جام

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت اجرایی (M.A) گرایش: برنامه ریزی استراتژیک چکیده با تغییرات سریع فناوری و افزایش رقابت پذیری در جهان کنونی نباید از نقش خطیرآموزشهای مهارتی غافل ماند. با توجه به اینکه آموزشهای کاردانش جهت تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد ایجاد شده، این آموزشها می تواند راهگشای برنامه ریزیهای آینده، در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی باشد. هدف پژوهش حاضر « بررسی ...

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی گرایش علوم تربیتی چکیده: مشکل بسیاری از شرکت هاو مراکز آموزشی امروزی، مشکل نیروی انسانی، و عدم کارایی مناسب این نیروها در سازمانها می باشد این پژوهش برای تمامی صنایع ،شرکتها ،سازمانها ومراکز آموزشی تهیه شده است و برای کمک به کمیته های سلامت ، امنیت ، ناظران و مدیران می باشد تا با بکارگیری علم مطالعه کار یعنی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) در رشته روانشناسی بالینی چکیده هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه اثربخشی واقعیت درمانی بر کاهش کمرویی و نارسایی هیجانی دانش آموزان و مولفه های آن شامل واقعیت درمانی ، کاهش کمرویی ، و نارسایی هیجانی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان مشغول به تحصیل در مقطع متوسطه شهر اصلاندوز در سال تحصیلی 92-91 می باشد که بالغ بر 3000 نفر دانش ...

پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي  رشته مشاوره و راهنمايي سال 1384 مقدمه: افسردگي متداولترين بيماري بين اختلالات روانپزشكي به شمار مي‎رود، به طوري كه درصد بالايي از كليه بيماران ب

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته مشاوره و راهنمايي دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي چكيدة تحقيق: پژوهش حاضر به منظور بررسي و مقايسه ميزان افسردگي بين دانش‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه در

چکيده هدف از پژوهش حاضر بررسي مقايسه اي سنجش مهارت هاي فراشناختي دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه ناحيه 3 شيراز بوده است. روش تحقيق توصيفي از نوع روش پيمايشي مي باشد. جامعه آماري پژوهش شامل کليه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته: تحقیقات آموزشی چکیده پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن مقطع متوسطه دوم تهیه و تدوین گردیده است. گردآوری داده­ها در این پژوهش به روش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه معلمان آموزش پرورش زن به تعداد 285 نفر تشکیل داده اند که بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کرجیسی مورگان تعداد ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته : علوم تربیتی چکیده پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه توانایی حل مسأله در دروس علوم تجربی و ادبیات فارسی دانش آموزان هفتم(مقطع متوسطه دوره اول) در کلاس های سنتی و موضوعی شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی 93-92اجرا شده است. این تحقیق در گروه طرح های شبه آزمایشی قرار می گیرد. شکل طرح به صورت طرح پس آزمون با گروه کنترل است. در این پژوهش ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد روان شناسی چکیده: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفیت خدمات در مدارس متوسطه شهرستان گرمسارانجام گردیده است.این تحقیق از نوع کاربردی و به شیوه توصیفی ( پیمایشی) می باشد . تعداد جامعه آماری 2029نفر بوده که تعداد 322 نفر به عنوان نمونه بصورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت.جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد مدل سرو کوال شامل 21 ...

ثبت سفارش