پایان نامه شخصیت پردازی شر بر مبنای تفکر اسلامی (با مطالعه موردی مجموعه تلویزیونی معصومیت از دست رفته)

word 890 KB 30099 96
1393 کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
قیمت قبل:۳۴,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۹,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات نمایشی

  چکیده

   

  در این پایان نامه ، شخصیت پردازی شر در فیلمنامه نویسی بر مبنای تفکر اسلامی بررسی می شود . هدف از این بررسی ، رسیدن به سبکی در شخصیت پردازی است که با تفکر اسلامی نسبت به شر سازگارتر باشد . روش این تحقیق ، مشاهده و کتابخانه ای و با استفاده از منابع مربوط ، از طریق فیش برداری انجام گرفت . بررسی شخصیت پردازی از جنبه های متفاوت ، با استفاده از منابع موجود صورت گرفت .

  مورد مطالعاتی این پایان نامه ، مجموعه تلویزیونی معصومیت از دست رفته بود و از آن جا که به نظر می رسید سبک ، نظریات و شیوه های پروپ و گریماس و الگوی کنشگران در شخصیت پردازی به مورد مطالعاتی نزدیک است ، به طور خاص به آن ها پرداخته شد .

  نتایج این تحقیق نشان داد که هر چند اختلافاتی بین سبک و روش پروپ و گریماس و تفکر اسلامی در شخصیت پردازی شر موجود است ، اما اشتراکات نیز بسیار است و با بررسی هر دو ، شخصیت های شرور مجموعه تلویزیونی معصومیت از دست رفته را به تصویر کشیدیم .

   

  کلید واژه ها : شخصیت پردازی ، شر ، فیلمنامه ، پروپ ، گریماس . 

  مقدمه

  انسان ، به مرور از نقل و روایات قصه ها به سمت نمایش قصه ها پیش رفت و تئاتر را تشکیل داد ، پس از آن به فیلم روی آورد و امروزه اکثر قصه ها را با فیلم نمایش می دهند که فیلمنامه ، مرحله اصلی و مقدماتی آن است و توسط فیلمنامه نویس ، نوشته می شود . حوزه فیلمنامه نویسی نیز به همین منظور به وجود آمد.

  ترسیم شخصیت ها از طریق فیلم ، تفاوت های بسیاری با ترسیم شخصیت ها در ادبیات و هنرهای کلامی دارد . در فیلمنامه ، فیلمنامه نویس باید شخصیت ها را وادار کند تا به ما نشان دهند که چه تفکر و احساسی دارند . ترسیم شخصیت ها در سینما به نظر بسیاری از اهل فن ، مشکل ترین نوع شخصیت پردازی است . ( مهرینگ ، 1376 )

  شیطان در سینما معمولا مظهر ایجاد وحشت ، وسوسه ، فریب ، پلیدی و گاه نابودی است . یک بستر داستانی دراماتیک ، که میدان نبرد خیر و شر است ، نیاز به قهرمان و ضد قهرمان دارد و به قول خودمان آدم بده و آدم خوبه می خواهد . عموما در فیلم های "شیطان دار"، شیطان آنتاگونیست ماجراست و در این فیلم ها ، نقش بسیار مهم "شر" را دارد .

  شیطان و شخصیت های شرور در سینما غالبا از قدرتی بلامنازع برخوردار هستند و این قدرت ، ریشه در ماهیت فرامادی شیطان دارد . گاه درجلد انسان ها و گاه در جلد حیوانات و یا اشیا فرو می رود ، مرزهای زمان و مکان را پشت سر می گذارد و می تواند به هر چهره و شکلی درآید . از این رو ، قهرمان داستان برای مواجهه و مقابله با او و غلبه بر او کار بسیار دشوار و گاه غیرممکنی پیش رو دارد . درعین حال همین ویژگی ها ، شیطان را واجد جذابیت های تصویری و دراماتیک بسیاری می کند که باعث می شود همواره میان فیلمنامه نویسان و فیلمسازان ، مشتری داشته باشد .

  این رساله قصد دارد به بررسی شخصیت پردازی شر بر مبنای تفکر اسلامی بپردازد . ابتدا به مباحث شخصیت پردازی از جنبه های متفاوت پرداخته می شود ، سپس رویکرد اسلام نسبت به شناسایی شر بررسی می شود ، که برای این منظور ، روی یک مصداق ؛ مجموعه تلویزیونی معصومیت از دست رفته کار می شود.

  تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

  . بیان مسئله

   

  در این پایان نامه قصد داریم تعریفی از شر ، شخصیت پردازی و ترکیب این دو با هم بدهیم و بررسی کنیم شر در فرهنگ دینی ما به چه معناست ، چگونه پدید می آید و در یک اثر هنری چگونه خود را نشان می دهد ، شخصیت یا قهرمان چیست ، شخصیت پردازی چیست ، آیا شخصیت پردازی در یک متن نمایشی با یک فیلمنامه متفاوت است . اصول و روش صحیح برای خلق شخصیتی مناسب ( شر و خیر ) یا قهرمان مثبت یا منفی در فیلمنامه یا یک مجموعه تلویزیونی به چه صورت می باشد . ابتدا مختصات شر از کلام اسلامی و شیعی مورد بررسی قرار می دهیم و مرز بین اختیار انسان ( همان شخصیت های سریال معصومیت از دست رفته ) و شرارت شیطان را معلوم کنیم . می خواهیم ببینیم آیا شر فقط زبان نمادین دارد و آیا ابزارهای دیگری هم برای نشان دادن آن موجود هست یا خیر . برای یافتن شخصیت های شریر در مجموعه تلویزیونی معصومیت از دست رفته از نظریه های گریماس و پروپ استفاده کرده ایم و کارکردهایش را بر اساس همان نظریات مشخص نموده ایم .

   شخصیت ها باید در زمینه ای گسترش یابند و آن پیرنگ است . هر شخصیت برای منظور خاصی در  فیلمنامه جای می گیرد . خلق و پی ریزی شخصیت مانند کشف دیدگاه ها ، علایق ، سلیقه ها ، نیازها، الگوهای رفتاری و واکنش های گوناگون است . ( مهرینگ ، 1376 )

  قصه را می توان بیان سرگذشت واقعی یا غیرواقعی دانست که مبتنی بر هدف و اندیشه ای است و دارای سه عنصر اصلی موضوع ، شخصیت و گفتگو است . در طول آن معمایی مطرح می شود یا گره ای می آید که در پایان ،  آن معما حل و گره گشوده می شود . قصه انواعی دارد ، واقعی ( واقع گرا ) و غیرواقعی ( مثل افسانه ها و قصه های پریان ) . عناصر قصه عبارتند از : طرح ، شخصیت ، عمل و گفتگو . در این بین شخصیت مهمترین عنصر یک قصه یا اثر داستانی است ، محور اصلی قصه است که با اعمال خود به قصه موجودیت می بخشد . ( داغه چی فیروزجایی ، 1386 )

  در این پایان نامه به بررسی شخصیت پردازی شر بر مبنای تفکر اسلامی بر اساس الگوی کنشگران پرداخته می شود .

  با توجه به اینکه پایان نامه باید در رابطه با موضوع خاص باشد ، لذا سعی می شود که اولا به بررسی اجمالی و کلی شر و افراد شرور بر مبنای تفکر اسلامی پرداخته شود و سپس به مورد مطالعاتی این پایان نامه ، مجموعه تلویزیونی معصومیت از دست رفته رسیدگی شود .

  نتیجه کاربردی این پایان نامه به این سمت نخواهد بود که حتما شر یا افراد شرور شبیه به آنچه در تفکرات اسلامی ذکر شده ساخته شود ، البته آن هم می تواند باشد ، اما مهم تر و کاربردی تر از آن ، این است که بتواند از شر ، در هر شکل و قالبی ، حتی یک شی کوچک ، شخصیت پردازی هایی در جهت اهداف اسلامی و با رویکرد اسلامی ارائه دهد .

   

  1-2 . ضرورت تحقیق

   

  امروزه مجموعه های تلویزیونی بسیاری به ارائه داستان هایی با مضامین خیر و شر می پردازند و سعی در به تصویر کشیدن شیطان بر مبنای فرهنگ دینی ما را دارند . از این رو چگونگی بازنمایی درست و متناسب این مفاهیم بر اساس یک تحقیق علمی با رویکرد نشانه – معنا شناسی اجتناب ناپذیر جلوه می کند .

  تا کنون پژوهشی با این عنوان ( شخصیت پردازی شر بر مبنای تفکر اسلامی ) انجام نشده است . و این که در این پژوهش سعی بر این است تا با استفاده از تفکرات اسلامی و شیعی و نظریه های پروپ و گریماس ، به رویکرد اسلام به مساله شر رسید و از آن در فیلمنامه و مجموعه های تلویزیونی برای شخصیت پردازی شر استفاده کرد .

   

  1-3 . اهداف تحقیق

  هدف اصلی

  - بررسی شخصیت پردازی شر در فیلمنامه و مجموعه های تلویزیونی با رویکرد تفکر اسلامی

  هدف های فرعی

  - شناخت شر و افراد شرور بر مبنای تفکر اسلامی .

  - شناخت شر و افراد شرور از منظر فیلمنامه و نمایشنامه نویسی .

  - بررسی شخصیت پردازی شخصیت های شر در مجموعه تلویزیونی معصومیت از دست رفته .

  - شناخت و بررسی نظریه پروپ و گریماس در شخصیت پردازی .

   

  1-4 . سوالات تحقیق

  سوال اصلی

  شخصیت پردازی و شخصیت شرور در فیلمنامه و در تفکر اسلامی چگونه است ؟

  سوالات فرعی

  - در فیلمنامه ، شخصیت  چیست و شخصیت پردازی چه گونه است ؟

  - شر و افراد شرور بر مبنای تفکر اسلامی و شیعی چه کسانی هستند ؟

  - شخصیت های شر در مجموعه تلویزیونی معصومیت از دست رفته که می باشند و چگونه نشان داده شده اند ؟

  - نظریه پروپ و گریماس در شخصیت پردازی چیست ؟

   

  1-5 . کاربرد تحقیق

  چگونه از مفاهیم و مضامین اسلامی در به تصویر کشیدن مناسب و قابل قبول شخصیت های خیر و شر در مجموعه های تلویزیونی استفاده نماییم و چگونه شخصیت پردازی درست را وارد سریال های خود کرده و خیر و شر را از طریق آن برای مخاطب به نمایش درآوریم.

  به فیلم نامه نویسان و کارگردانان ، ابزار و عناصری در زمینه شخصیت پردازی شر و افراد شرور می دهد که با رویکرد اسلامی هم سویی دارد و در جهت اهداف اسلام است .

   

  1-6 . کلیدواژه ها و تعریف مفاهیم

   

  شخصیت پردازی : ساختن و پرداختن شخصیت در یک داستان ، نمایش یا فیلم است . (انوری ، 1381 ، 44- 62) اشخاص ساخته شده ای ( مخلوقی ) را که در داستان و نمایشنامه و ... ظاهر می شوند ، شخصیت می نامند . شخصیت در اثر روایتی یا نمایشی فردی است که کیفیت روانی و اخلاقی او در عمل او و آنچه می گوید و می کند وجود داشته باشد . خلق چنین شخصیت هایی را که برای خواننده در حوزه داستان ، تقریباً مثل افراد واقعی جلوه می کنند ، شخصیت پردازی می خوانند . (میرصادقی ، 1385 ، 84)

  شخصیت : 1 0 مجموعه خصایص باطنی و رفتارهای اجتماعی یک شخص . 2 . مجموعه خصوصیات یک انسان . ( معین ، 1381 ، 575 )

  شخصیت در فیلمنامه ، کسی است که ماجرا بر او واقع می شود و یا خود ، ماجرا را به وجود می آورد و شالوده اساسی فیلمنامه است . ( فیلد ، 1380 ، 20 )

  شر : 1 . بدشدن ، بدی کردن ، بدی ، فساد ، نقیض خیر . 2 . بدکار ، بدکارتر ، بدکردارتر ، بسیار شریر . (عمید ، 1379 ، 790 )

  شر در برابر خیر ، مفهومی قریب به بداهت است . در فلسفه اخلاق خیر به وجود ، وجود مطلوب و لذت ؛ و شر به عدم ، فقدان کمال و درد و رنج تعریف شده است .

  در یک تقسیم بندی متداول ، شر را از جهت مصداق به دو دسته تقسیم می کنند : شر اخلاقی و شر طبیعی . شر اخلاقی ، شری است که مستقیماً در نتیجه عمل ناپسند انسانی به وجود می آید ؛ مانند قتل، دزدی، غارت و تجاوز . همچنین زلزله، آتشفشان، سیل، طوفان و امراض لاعلاج نیز نمونه‌هایی از شرور طبیعی هستند . ( سبحانی و محمدرضایی ، 1386 ، 122 )

   

  1-7 . روش تحقیق

  اینک به مرحله‌ای می رسیم که باید در آن به بیان روش و متد استفاده شده در این پایان نامه پرداخت . هدف اصلی این مرحله جمع آوری اطلاعات درمورد تحقیق می باشد. برای رسیدن به این هدف باید اطلاعات بدست آمده را جمع بندی نمود .

  از فصل اول تا اواسط فصل سوم پایان نامه مربوط به مبانی نظری شخصیت ، شخصیت پردازی ، شر و افراد شرور بر مبنای تفکر اسلامی و قرآن در فیلمنامه و مدل کنشگران است که به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است و از اواسط فصل سوم تا انتهای آن فصل شامل ترسیم پیرنگ روایی و مدل کنشگران بر اساس مبانی نظری مطرح شده است . به این طریق که از طریق مشاهده و پس از معرفی شناسنامه سریال معصومیت از دست رفته ، سه وضعیت آغاز ، میانه و پایان و نیز شخصیت های آن مورد بررسی و واکاوی قرار می گیرد . فصل چهارم دربرگیرنده نتایج پژوهش می باشد .

  از لحاظ جمع آوری اطلاعات ، روش کتابخانه ای است که با مراجعه به کتب دینی و ادبی وسپس تهیه‌ی فیش از مباحث گوناگون تهیه شده است . روش کتابخانه ای در تمامی تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می گیرد ، ولی در بعضی از آن ها در بخشی از فرآیند تحقیق از این روش استفاده می شود و در بعضی از آن ها موضوع تحقیق از حیث روش ، ماهیتا کتابخانه ای است و از آغاز تا انتها متکی بر یافته های تحقیق کتابخانه ای است . در تحقیقاتی که ماهیت کتابخانه ای دارند تقریبا تمام تلاش محقق در کتابخانه ها صورت می پذیرد . ( حافظ نیا ، 1385 ، 196 ) در مواردی هم به سایت‌های اینترنتی رجوع شده است .

  مشاهده یکی از روش های موثر و کارآمد در تحقیقات موردی است . روش مشاهده به محقق اجازه می دهد که مستقیما پدیده مورد مطالعه را ببیند و واقعیت را به صورت مستقیم و بی واسطه درک کند . روش مشاهده نه تنها خود به طور مستقل می تواند یک منبع قوی و شیوه ای مناسب برای گردآوری اطلاعات بویژه در تحقیقات آزمایشگاهی باشند ، بلکه به عنوان یک روش تکمیلی در کنار سایر روش‌های گردآوری اطلاعات نیز استفاده می شود . از روش مشاهده در اکثر رشته های علوم انسانی و دیگر تحقیقات مشاهده پذیر استفاده می شود . ( حافظ نیا ، 1385 ، 240 )

  Abstract

   

  In this essay, evil characterization in screenwriting based on Islamic thoughts has been analyzing. The point of this analyze is reaching a method in characterization that will be compatible with Islamic thoughts about evil. The method of searching based on library and observation, using related sources and taking notes. Study characterization from different aspects used by related sources.

  The case study of this essay is a TV serial named Lost Innocence and since the theories, style and methods of Propp, Greimas and Actant pattern in characterization is close to case study, survey them particularly .

  The results of this essay showed that however there are disagreements between style and methods of Propp and Greimas and Islamic thoughts in evil characterization but agreements are a lot, and with studying both of them, I showed the evil characters in the Lost Innocence.

  Keywords: characterization, evil, screenplay, Propp, Greimas.

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  فصل اول.. 2

  کلیات تحقیق... 2

  1-1 . بیان مسئله. 3

  1-2 . ضرورت تحقیق... 4

  1-3 . اهداف تحقیق... 4

  1-4 . سوالات تحقیق... 5

  1-5 . کاربرد تحقیق... 5

  1-6 . کلیدواژه ها و تعریف مفاهیم.. 5

  1-7 . روش تحقیق... 6

  فصل دوم. 8

  مبانی نظری تحقیق... 8

  2-1 . پیشینه تحقیق... 9

  2-2 . چارچوب نظری... 11

  2 -2 -1 . تعریف روایت.... 12

  2 - 2 – 1 – 1 . تعریف روایت از منظر روایت شناسان ( ژرار ژنت و ژپ لینت ولت ) 12

  2-2-2 . ولادیمیر پروپ... 14

  2-2-2-1 . نظریه و تعریف روایت از منظر ولادیمیر پروپ... 17

  2-2-3 . تودوروف... 18

  2-2-4 . گریماس..... 18

  2-2-4-1. نظریه و تعریف روایت از منظر گریماس..... 23

  2 – 2- 5 . کنش..... 24

  2 – 2 – 6 . طرح شناسی... 25

  فصل سوم. 29

  یافته های تحقیق... 29

  3-1. تعریف شخصیت.... 30

  3-2 . شخصیت شناسی... 30

  3-3 . سیرت اشخاص داستان.. 31

  3-4 . ویژگی های منحصر به فرد شخصیت پردازی در سینما 32

  3-5 . انواع شخصیت ها و میزان اهمیت آنها 33

  3-5-1 . نشانه های شخصیت های اصلی... 34

  3-5-2 . شخصیت های داستانی و زندگی واقعی... 35

  3-5-3 . اهمیت شخصیت.... 35

  3-6 . شخصیت پردازی و حوزه تعریفی آن.. 38

  3-6-1 . روند پرداخت خمیره شخصیت.... 38

  3-6-2 . انواع شخصیت پردازی... 39

  3-6-3 . مجموعه تکنیک های شخصیت پردازی... 39

  3-6-4 . درک درست از شخصیت پردازی... 40

  3-7 . شخصیت پردازی در فیلمنامه نویسی... 41

  3-8 . باور پذیر کردن شخصیت.... 41

  3 – 8 – 1 . ابزار های لازم برای باور پذیر کردن شخصیت.... 42

  3-8-2 . تغییر پذیری در شخصیت.... 44

  3-8-3 . کشمکش و تضاد در شخصیت پردازی... 44

  3-8-4 . احساسات مخاطب و شخصیت ها 46

  3-8-4-1 . حس همدردی ماندگار نسبت به شخصیت.... 46

  3-8-4-2 . حس تنفر نسبت به شخصیت.... 47

  3-9 . شخصیت پردازی افراد شرور. 49

  3-9-1 . بررسی دو نمونه شخصیت شرور در متون داخل و خارج.. 49

  3-9-1-1 .  شخصیت های منفی در شاهنامه. 49

  3-9-1-2 . ضد قهرمان های تراژدی های شکسپیر. 51

  3-9-2 . نیروی مخالف و شخصیت شرور. 52

  3-10 . شخصیت زن افسونگر. 57

  3 – 11 . شر و منشا آن.. 57

  3 – 11 – 1 . تضاد در عالم و رابطه آن با خیر و شر. 59

  3 – 11 – 2 . نقش شرور در خلیفه الله شدن انسان.. 61

  3 – 12 . مفهوم خیر و شر در قرآن و روایات... 63

  3 – 12 – 1 . شخصیت و شخصیت پردازی در قرآن.. 65

  3 – 12 – 2 . شیوه ارائه شخصیت ها در قرآن.. 65

  3 – 12 – 2 – 1 . هدایت انسان.. 66

  3 – 12 – 2 – 2 . انسان ، آزادی و خلیفه الله شدن.. 67

  3 – 13 . مورد مطالعاتی : مجموعه تلویزیونی معصومیت از دست رفته. 68

  فصل چهارم. 80

  نتیجه گیری... 80

  4 – 1 . مقدمه. 81

  4 – 2 . جمع بندی نتایج.. 82

  4 – 3 . ارائه راهکارها 83

  منبع:

  فهرست منابع

  قرآن کریم

  1 . ابن سینا ، ابوعلی حسین ابن عبدالله ، ۱۳۶۰ ، رسائل ابن سینا ، ترجمه ضیأالدین دری ، چاپ دوم  ، تهران :  انتشارات مرکزی

  2 . ارسطو ، ۳۵۰ ق . م ، هنر شاعری ، ترجمه فتح اله مجتبایی ، تهران : اندیشه

  3 .  احمدی ، بابک ، ۱۳۶۸ ، ساختار و تأویل متن ، چاپ نهم ، تهران : نشر مرکز

  4 .  اخوت ، محمودرضا ، 1384 ، دستور زبان داستان ، اصفهان : انتشارت فردا

  5 . امراللهی ، تینا ،  ،1387 پژوهشی در مربع حضورها و غیاب ها ، تهران : روزنامه کارگزاران ، مهرماه

  6 . انوری ، حسن ، 1381 ،  فرهنگ بزرگ سخن ، چاپ اول ، تهران : سخن

  7 . انوشه ، حسن ، 1376 ، فرهنگ نامه ادب فارسی ، دانشنامه ادب فارسی ( 2 ) ، چاپ اول ، تهران : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

  8 . ایرانی ، ناصر ، 1364 ، داستان : تعاریف ، ابزارها و عناصر ، چاپ اول ، تهران : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

  9 . پلانتینجا ، الوین ، 1384 ، فلسفه دین (خدا ، اختیار ، شر) ، ترجمه محمد سعیدی مهر ، قم : موسسه فرهنگی طه 

  10 . جوادی آملی ، عبدالله 1390 ، انسان از آغاز تا انجام ، تنظیم سید مصطفی تبار ، چاپ سوم ، قم : نشر اسراء 

  11 . حافظ نیا ، محمدرضا ، 1385 ، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ، تهران : انتشارات سمت

  12 . حسینی ( ژرفا ) ، سید ابوالقاسم ، نقش شخصیت در قصه های قرآن ( قسمت دوم ) مقاله ، فرهنگ جهاد ، سال هفتم ، شماره سوم

  13 . خبری ، محمدعلی ، 1387 ، حکمت ، هنر ، زیبایی و عناصر نمایشی قصه یوسف ( ع ) در قرآن کریم ، چاپ اول ، تهران : سوره مهر

  14 . داغه چی فیروزجایی ، فاطمه ، 1386 ، شخصیت پردازی در قصه های قرآن ( با تکیه بر ده قصه ) ، پایان نامه ارشد زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه مازندران ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

  15 . ریمون کنان ، شلومیت ، 1387 ، روایت داستانی ، بوطیقای معاصر ، ترجمه ابوالفضل حری ، تهران : نشر نیلوفر

  16 . زاهدی ، فریندخت ، زمستان 1376 ، شخصیت پردازی در ادبیات نمایشی ، فصلنامه هنر ، دوره جدید ، شماره 34

  17 . زرین کوب ، عبدالحسین ، 1392 ، ارسطو و فن شعر ، چاپ هفتم ، تهران : انتشارات امیرکبیر 18 . سبحانی ، جعفر ، محمدرضایی ، محمد ، 1386 ، اندیشه اسلامی 1 ، دفتر نشر معارف

  19 . سیدرضی ، محمد بن حسین ، 1388 ، نهج البلاغه ، ترجمه حسین انصاریان ، چاپ 2 ، قم : انتشارات آیین دانش

  20 . سیگر ، لیندا ، 1995 ، خلق شخصیت های ماندگار ، ترجمه عباس اکبری ، چاپ اول ، 1374 ، تهران : معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ دوم ، 1380 ، تهران : سروش

  21 . شهریاری ، خسرو ، 1365 ، کتاب نمایش ، تهران : امیر کبیر

  22 . طباطبایی ، سید محمدحسین ، 1332 ، اصول فلسفه و روش رئالیسم ، جلد 5-1 ،با مقدمه و پاورقی مرتضی مطهری ، قم : دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم  

  23 . طباطبایی ، سید محمدحسین ، ترجمه تفسیرالمیزان ، ترجمه موسوی همدانی ، قم : دفتر انتشارات اسلامی ، جلدهای 20 ، 13 ، 7

  24 . عباسی ، علی ، 1393 ، روایت شناسی کاربردی ، تحلیل زبان شناختی روایت : تحلیل کاربردی بر موقعیت های روایی ، عنصر پیرنگ ، و نحو روایی در روایت ها ، تهران : مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

  25 . عباسی ، علی ، 1385 ، پژوهشی در عنصر پیرنگ ، پژوهشنامه دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران ، شماره 44

  26 . علوی مقدم ، مهیار ، و پورسهراب ، شهرام ، 1387 ، کاربرد الگوی کنش گر گریماس در نقد شخصیت های داستانی نادر ابراهیمی ، تهران : گوهر گویا ، سال دوم ، شماره 8

  27 . عمید ، حسن ، 1379 : فرهنگ فارسی عمید ، تهران : امیرکبیر

  28 . فرجامی ، اعظم ، 1392 ، شخصیت در فیلم های تاریخی و مذهبی ، قم : مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما

  29 . فیستر ، مانفرد ، 1387 ، نظریه و تحلیل درام ، ترجمه مهدی نصرالله زاده ، تهران : مینوی خرد 30 . فیلد ، سید ، 1380 ، چگونه فیلمنامه بنویسیم ، ترجمه عباس اکبری و مسعود مدنی ، چاپ دوم ، تهران : نشر ساقی

  31 . قادری ، نصرالله ، 1388 ، آناتومی ساختار درام ، چاپ سوم ، تهران : انتشارات نیستان

  32 . قادری ، نصرالله ، جامه تاخیر برای گریز از ادراک ! مقاله – دیدگاه ، ماهنامه صحنه ، شماره 8 ، پایگاه رسمی انتشارات سوره مهر

  33 . کارد ، اورسون اسکات ، 1387 ، شخصیت پردازی و زاویه دید در داستان ، ترجمه پریسا خسروی سامانی ، چاپ اول ، اهواز : انتشارات رسش

  34 . کریمی نژاد سرابی ، هادی ، شهریور 1385 ، شخصیت های منفی در شاهنامه ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته زبان و ادبیات فارسی ، استاد راهنما ، محمد حسین خسروان ، دانشگاه آزاد مشهد

  35 . لوته ، یاکوب ، 1386 ، مقدمه ای بر روایت در ادبیات و سینما ، ترجمه امید نیک فرجام ، تهران : مینوی خرد

  36 . لیسی ، نیک ، 1383 ، کارکرد های روایی ولادیمیر پروپ ، ترجمه علی عامری مهابادی ، تهران : فصلنامه هنر ، شماره 61

  37 . لینت ولت ، ژپ ، 1390 ، رساله ای در باب گونه شناسی روایت ، نقطه دید ، ترجمه علی عباسی و نصرت حجازی ، تهران : نشر علمی فرهنگی

  38 . محمدی ، محمدهادی ، و عباسی ، علی ، 1381 ، صمد ساختار یک اسطوره ، تهران : نشر چیستا

  39 . محمدی ، محمد هادی ، 1378 ، روش شناسی نقد ادبیات کودک ، تهران : سروش

  40 . مدنی ، علی ، 1383 ، بررسی شخصیت های ضد قهرمان در تراژدی های شکسپیر بر مبنای آراء فروید و آدلر ، پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی ، استاد راهنما فرشید (ابراهیم) ابراهیمیان ، دانشگاه آزاد (تهران مرکزی) ، دانشکده هنر و معماری ، تهران

  41 . مصباح یزدی ، محمدتقی ، پاییز 1379 ، آموزش فلسفه ، جلد 2 ، چاپ دوم ، تهران : سازمان تبلیغات اسلامی (چاپ و نشر بین الملل)

  42 . مصباح یزدی ، محمدتقی ، 1388 ، انسان سازی در قرآن ، انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی

  43 . مطهری ، مرتضی ، پاییز 1373 ، مقالات فلسفی ، قم : انتشارات صدرا

  44 . مطهری ، مرتضی ، 1374 ، عدل الهی ، تهران : صدرا

  45 . مطهری ، مرتضی ، 1392 ، انسان شناسی قرآن ، تهران : صدرا

  46 . معین ، محمد ، 1381 ، فرهنگ فارسی معین ، تهران : نشر معین

  47 . مک کی ، رابرت ، 1998 ، داستان ، ساختار ، سبک و اصول فیلمنامه نویسی ، ترجمه محمد گذرآبادی ، 1391 ، تهران : هرمس

  48 . موریتس ، چارلی ، 1390 ، تکنیک های فیلمنامه نویسی ، ترجمه محمد گذرآبادی ، تهران : ساقی

  49 . مهرینگ ، مارگارت ، 1998 ، شخصیت پردازی در فیلمنامه ، ترجمه حمیدرضا منتظری ، 1376 ، تهران : انتشارات فارابی

  50 . مهرینگ ، مارگارت ، 1998 ، شخصیت پردازی در فیلمنامه ، ترجمه حمیدرضا منتظری ، قسمت اول ، نقد سینما ، شماره 21

  51 . مهرینگ ، مارگارت ، 1998 ، شخصیت پردازی در فیلمنامه ، ترجمه حمیدرضا منتظری ، بخش هفتم ، نقد سینما ، شماره 29

  52 . مهرینگ ، مارگارت ، 1998 ، شخصیت پردازی در فیلمنامه ، ترجمه حمیدرضا منتظری ، بخش چهارم ، مقاله ، نقد سینما ، شماره 25

  53 . مهرینگ ، مارگارت ، 1998 ، شخصیت پردازی در فیلمنامه ، ترجمه حمیدرضا منتظری ، قسمت اول (ادامه) ، نقد سینما ، شماره 23

  54 . میرصادقی ، جمال ، 1376 ، ادبیات داستانی ، چاپ سوم ، تهران : انتشارات علمی تهران

  55 . میرصادقی ، جمال ، 1385 ، عناصر داستان ، چاپ پنجم ، تهران : انتشارات سخن

  56 . میرصادقی ، جمال ، 1390 ، عناصر داستان ، چاپ هفتم ، تهران : انتشارات سخن

  57 . میرصادقی و همراهان ، 1388 ، واژه نامه هنر داستان نویسی ، جمال میرصادقی و میمنت میرصادقی ، چاپ دوم ، تهران : کتاب مهناز

  58 . وانوا ، فرانسیس ، 1389 ، فیلمنامه های الگو – الگوهای فیلمنامه ، ترجمه داریوش مودبیان ، چاپ اول ، تهران : نشر قاب ، دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

  59 . ولف ، یورگن ، کاکس ، کری ، 1381 ، راهنمای نگارش فیلمنامه ( سینما و تلویزیون ) ، ترجمه عباس اکبری ، تهران : سروش

  60 . هالیول ، استیون ، 1388 ، پژوهشی در فن شعر ارسطو ، ترجمه مهدی نصرالله زاده ، چاپ اول ، تهران : مینوی خرد

  61 . هورتون ، اندرو ، 1390 ، فیلمنامه نویسی شخصیت محور ، ترجمه ستاره پیرخدری ، تهران : سمت

  62 . یوسف زاده ، غلامرضا ، 1392 ، سطوح روایت در قصه های قرآن ، قم : مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما

  Jean – Michael Adam , 1994 , Le texte narratif , Nathan , Paris , p . 16  63 .

  Www. Wikipedia. Org

  Www. Noormags. Com

   

   


تحقیق در مورد پایان نامه شخصیت پردازی شر بر مبنای تفکر اسلامی (با مطالعه موردی مجموعه تلویزیونی معصومیت از دست رفته), مقاله در مورد پایان نامه شخصیت پردازی شر بر مبنای تفکر اسلامی (با مطالعه موردی مجموعه تلویزیونی معصومیت از دست رفته), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه شخصیت پردازی شر بر مبنای تفکر اسلامی (با مطالعه موردی مجموعه تلویزیونی معصومیت از دست رفته), پروپوزال در مورد پایان نامه شخصیت پردازی شر بر مبنای تفکر اسلامی (با مطالعه موردی مجموعه تلویزیونی معصومیت از دست رفته), تز دکترا در مورد پایان نامه شخصیت پردازی شر بر مبنای تفکر اسلامی (با مطالعه موردی مجموعه تلویزیونی معصومیت از دست رفته), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه شخصیت پردازی شر بر مبنای تفکر اسلامی (با مطالعه موردی مجموعه تلویزیونی معصومیت از دست رفته), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه شخصیت پردازی شر بر مبنای تفکر اسلامی (با مطالعه موردی مجموعه تلویزیونی معصومیت از دست رفته), پروژه درباره پایان نامه شخصیت پردازی شر بر مبنای تفکر اسلامی (با مطالعه موردی مجموعه تلویزیونی معصومیت از دست رفته), گزارش سمینار در مورد پایان نامه شخصیت پردازی شر بر مبنای تفکر اسلامی (با مطالعه موردی مجموعه تلویزیونی معصومیت از دست رفته), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه شخصیت پردازی شر بر مبنای تفکر اسلامی (با مطالعه موردی مجموعه تلویزیونی معصومیت از دست رفته), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه شخصیت پردازی شر بر مبنای تفکر اسلامی (با مطالعه موردی مجموعه تلویزیونی معصومیت از دست رفته), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه شخصیت پردازی شر بر مبنای تفکر اسلامی (با مطالعه موردی مجموعه تلویزیونی معصومیت از دست رفته), رساله دکترا در مورد پایان نامه شخصیت پردازی شر بر مبنای تفکر اسلامی (با مطالعه موردی مجموعه تلویزیونی معصومیت از دست رفته)

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده نشانه شناسی،دانش عمومی مطالعه نشانه ها، در سالها ی میانی دهه 60 در سدۀ بیستم بر پایه نظریات فردینان دو سوسور، زبان شناس سوئیسی، پدید آمد. پس از آن بزرگانی چون پیرس، بارت، اکو، متز و... آن را توسعه بخشیدند و امروزه یکی از شاخه های مهم در رشته‌ های مختلف از جمله هنر است، قابل ذکر است که نشانه‌شناسی در ایران یک موضوع نو و تقریبا تازه ...

آشنايي با مساله(پروپوزال)  الف) ضرورت واهميت موضوع ب) طرح مسئله ج) اهداف د) مباني نظري عام طرح ه) منابع ­­­­­­­­­­­­­­&s

پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: منابع انسانی چکیده پژوهش حاضر با هدف شناسائی و بررسی رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی کارکنان بانک سینا در شعب شرق استان تهران صورت گرفته است. بنابراین در ابتدا ابعاد رضایت شغلی و ابعاد تعهد سازمانی شناسائی شده و سپس روابط بین مولفه های شناسائی شده در قالب یک مدل معادلات ساختاری ارائه گردیده است. براساس مطالعات انجام گرفته مولفه های رضایت ...

پایان‌نامه، برای دریافت درجه دوره کارشناسی ارشدM.A رشته ادبیات نمایشی چکیده نگارش فیلمنامه به‌عنوان بستر اصلی و محور پیوند عناصر سینمایی، یکی از مهم‌ترین مراحل شکل‌گیری و تولید فیلم است. ازآنجایی‌که استفاده از «غیاب» در فیلمنامه کارآیی دارد، این رساله تلاش می‌کند با روش اسنادی و کتابخانه‌ای، محدودیت‌ها و آسیب‌های تصویرگری مستقیم معصوم (ع)، را مورد بررسی قرار می‌دهدو در ادامه از ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی چکیده تحقیق حاضر به بررسی «تأثیر ویژگی‌های شخصیتی مدیران بر ویژگی‌­های کارآفرینی آنها در شرکت‌های بیمه» پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق مدیران شرکت بیمه البرز است. حجم نمونه که بوسیله فرمول کوکران برآورد شد، خطای 5% برابر با 168 نفر است. این تحقیق از نظر نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات غیر آزمایشی و مشخصاً «پیمایشی» ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد  (M.A) رشته مديريت بازرگاني- گرايش بازاريابي تابستان 91 چکيده با توجه به شتاب روز افزون تغييرات و رقابت در دنياي اقتصاد، مديران بايستي داراي

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری تصمیم­گیری از جمله مسائلی است که انسان همواره با آن روبرو بوده است. تصمیم­گیری نیازمند اطلاعات است. مدیران و سرمایه­گذاران از جمله افرادی هستند که همواره با این مسأله رو­به­رو می­شوند. از میان اطلاعات گوناگونی که مدیران و تصمیم­گیرندگان برای اخذ تصمیمات خود بدان نیازمندند، اطلاعات مالی و حسابداری جایگاه ویژه­ای دارد. حسابداری یکی از ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)گرایش: صنعتی و سازمانی تأثیر فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و خود ارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی کارکنان شرکت گار میانکوه چکیده این پژوهش با هدفِ بررسی تأثیر فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و خود ارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی کارکنان شرکت گاز میانکوه به مرحله اجرا در آمد. به همین منظور از بین کارکنان شرکت گاز میانکوه ، تعداد ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A. ) گرایش: عمومی چکیده رابطه بین ویژگی های شخصیت و وابستگی به بازی های رایانه ای بر روی نمونه ای 400 نفری از دانشجویان (200 نفرد مرد و 200 نفر زن) آزموده شد. در مطالعه حاضر، فرض براین است که ابعاد پنجگانه شخصیت (روانرنجوری، برونگرایی، بازبودن، توافقجویی و وظیفه شناسی)، می توانند وابستگی به بازی های رایانه ای را پیش بینی کنند. برای ...

پایان نامه نظری دوره کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی گرایش فیلمنامه نویسی چکیده: مسئله تحقیق، بررسی پیش­فرض ها برای رسیدن به فیلمنامه دینی است. برای پاسخ به این مسئله از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. چارچوب نظری، تبدیل عالم معقول به جهان محسوس در نظریه آیت الله جوادی آملی، - ﺧﻠﻖ آثاری ﮐﻪ نقطه شروعش فهم ﻋﻘﻞ، میانه اش درک و پردازش معقول در دستگاه مخیله و در نهایت محسوس کردن آن ...

ثبت سفارش