پایان نامه مقایسه ادراک و حافظه بینایی و شنیداری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر دختر با و بدون معلولیت جسمی حرکتی

word 660 KB 30284 93
1392 کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت: ۱۲,۰۹۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

  گرایش: روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

  چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):

  پژوهش حاضر به مقایسه بین ادراک و حافظه بینایی و شنیداری در کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر دختر با و بدون معلولیت جسمی – حرکتی در شهر تهران می پردازد..

  در این پژوهش که بر مبنای روش همبستگی انجام شده است، 44 دانش آموز دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر بین 6 تا 12 سال که در سال تحصیلی 1391-92 در تهران در حال تحصیل هستند، به طور تصادفی انتخاب شده اند.  آزمون فراستیک برای سنجش ادراک دیداری آنها، آزمون  وپمن برای ادراک شنیداری، آزمون آندره ری برای حافظه دیداری و آزمون حافظه اعداد وکسلر برای سنجش حافظه شنیداری استفاده شده است..

    تی مستقل  در سطح پنج درصد به منظور سنجش همبستگی میان متغیرها استفاده شده و نتیجه یک تفاوت معنادار بین دو گروه دانش آموزان دختر کم توان ذهنی با و بدون معلولیت جسمی را اثبات کرده است، اما تمایز مشخصی بین حافظه دیداری و شنیداری در این دو گروه وجود ندارد..

  واژگان کلیدی: ادراک دیداری، ادراک شنیداری، حافظه دیداری، حافظه شنیداری، ناتوانی جسمی، کم توان ذهنی آموزش پذیر

   

  مقدمه

  برای شناخت و استفادۀ بهینه از محیط باید درطول زندگی، تلاش بسیاری کرد در این تلاش انسان نیاز به قابلیت هایی دارد تا به شناخت محیط و اصلاح یا تغییر آن دست یابد. این قابلیت ها را توانایی های روان شناختی وی، در اختیارش قرار میدهد (پیاژه[1]، 195). رشد حرکتی کودک همزمان با رشد جسمانی و فیزیولوژیکی، همچنین براساس چگونگی تعامل وی با اطرافیان که به میدان تحولی کودک نظم، جهت و انسجام می دهد، متحول میشود. کودکان، آموزندگانی پر جنب و جوش و فعال هستند (کرتیس، ترجمۀ اقازاده و دبیری، 1387)، لذا حرکت، شرایطی را برای کودک فراهم می سازد که براساس آن میتواند به اکتشاف دنیای پیرامونش بپردازد. جنسن[2] (2002) معتقد است که فرد میتواند مجموع توانایی های مغزی خود را به یاری حرکت مورد بهره برداری قرار دهد یا توانمندی ها را به شکوفایی برساند.

  هی وود(2000) نیز علاقۀ متخصصان رشد را به مطالعۀ نقش فعالیت های اولیۀ حرکتی در رشد کلی و همه جانبۀ کودکان تایید می  کند. وی معتقد است که این احتمال وجود دارد که فعالیت حرکتی در محیط برای یکپارچگی ادراکات و حرکات هدفمند حیاتی باشد.

  در نظر گرفتن جنبه های حرکتی و تحلیل آنها، برای درک رشد توانایی های ذهنی ضروری ست (دادستان، 1379) توانایی های ذهنی امکان ندارد که از توانایی های حرکتی پایه جدا باشند. بنابراین،  مطالعۀ این گونه حرکت ها و فراهم ساختن امکان پرورش و رشد آنها سبب تقویت و حتی ترمیم توانایی های ذهنی میشود. از نظر پیاژه، رشد کودک بستگی بسیار زیادی با دخل و تصرف او در محیط پیرامونش و تعامل با آن دارد. وی معتقد است که آگاهی از طریق اجرا حاصل میشود(اسلاوین، ترجمۀ سیدمحمدی، 1385)، پس برای آموزش و تغییر توانایی های ذهنی کودکان باید به تقویت و غنی سازی محیط آنان مبادرت ورزید، زیرا کودکان ضمن جستجو در محیط، با رویدادهایی روبه رو میشوند که علاقۀ آنان را جلب می کند. آن ها به ویژه تحت تاثیر رویدادهایی قرار می گیرند که نسبتاً تازگی دارند، یعنی رویدادهایی که با تجربه های قبلی آنان، کاملاً منطبق نباشند. ذهن کودک وقتی به خوبی تحول می یابد که فعال باشد. کودک فقط چیزهایی را خوب فرا می­گیرد که از راه مشاهده، تعمق، تجربه و فعالیت شخصی آموخته باشد. در این میان بازی­های کودکان – بازی­های سازمان یافته و هدایت شده و بازی­های آزاد- نقشی بی­بدیل در تسریع و تقویت توانایی­هایشان ایفا می­کند (پیاژه، 1964، اسمیلنسکی[3]، 1968؛ پاپالیا و الدز[4]،  1992).

  ویگوتسکی معتقد است که بازی، منبعی هدایت کننده برای رشد ذهنی کودکان پیش دبستانی است (ویگوتسکی به نقل از کمپبل[5], 2008). چامسکی نیز معتقد است که ساختارهای شناختی، از تلاش های کودک در برخورد با محیط و درک آن پدید می آید (چامسکی به نقل از کرین ترجمۀ خوی نژاد و رجایی، 1384).

  پژوهشگران معتقدند که تکالیف متفاوت، توانایی­های کودکان را به شیوه­های گوناگون پرورش می­دهند و تجربۀ آن­ها می­تواند بر آهنگ رشد تاثیری شگرف داشته باشد(گلمن[6]، 2000؛ اوورتون[7]، 1998).

  رشد حرکتی و شرکت فعال کودک در بازی­های گوناگون حرکتی اساس رشد عاطفی – اجتماعی، روانی – حرکتی و شناختی او را تشکیل می­دهد (فلاول[8]1988).

  ارتباط و تعامل این جنبه­ها به سادگی در رفتار حرکتی کودکان مشاهده می­شود. نخستین خودشناسی و خودآگاهی کودک، شناخت بدن و حرکاتش است. بنابراین فعالیت­های حرکتی – ادراکی کودک در دورۀ کودکی، پایه و وسیله­ای برای کشف دنیای پیرامون، برقراری روابط با اشیاء و افراد و تعاملات عاطفی و هیجانی ست (رمضانی نژاد، 1382). در واقع، می­توان گفت که آموزش و تجربه از جمله تعاملات اجتماعی هستند که سبب تسریع رشد همه جانبه کودک می­شوند(دو ریس[9]، 1997؛ فلاول، میلر و میلر[10]، 1993).

  برنامه‌های حرکتی و بازی‌های هدفمند، همراه با سایر فعالیت‌های تربیتی و پرورشی، بستری مناسب برای تمرین و تکرار برخی از مفاهیم ذهنی و شناختی در دوره کودکی است. حرکت، وسیله‌ای برای برقراری ارتباط و آموزش است و با آن میتوان مفاهیم اولیه مانند وزن، جهت‌یابی، شکل کمیت و کیفیت، زمان و مکان و ... را به کودک آموخت. (مهجور، 1370)

  طی سالیان گذشته، ارتباط میان فعالیت بدنی و حوزه شناختی، یعنی اندیشه و عمل، مورد توجه محققان قرار گرفته است و مشخص شده که توانایی خوب اندیشیدن تا چه حد در انجام دادن مهارت‌های حرکتی موثر است(جنسن، 2002).

  مطالعات نشان داده‌اند که در کودکانی با هوش بهر کمتر از 70، ارتباطی جزئی اما مثبت میان هوش و توانایی حرکتی وجود دارد. همچنین، دیده شده است که شرکت در فعالیت‌های بدنی و بازی بر پیشرفت تحصیلی تاثیر مثبت داشته است (آقازاده، 1386). از این گذشته، موفقیت در مهارت‌های حرکتی ممکن است برخی افراد را برای تلاش بیشتر برای موفقیت در کوشش های دیگری مانند کاوش ذهنی، تحریک کند. بسیاری از افراد، به ویژه کودکان دبستانی، تمایل بسیاری به شرکت در فعالیتهای بدنی از خود نشان می‌دهند. بنابراین، وقتی که فعالیت‌های بدنی به عنوان وسیله ای برای آموزش موضوع‌های آموزشگاهی به کار می‌روند، در اغلب موارد، علاقه به یاد گرفتن به میزان بسیار افزایش می‌یابد (آقازاده و تورانی، 1384).

  پژوهشگران مانند کفارت، هارتمن و جین آیرز، حرکت و فعالیت را اساس یادگیری و پایه‌ای برای تحول ذهنی می‌دانند. آنان تفکیک ناپذیری نیروهای روانی و جسمانی را در به اجرا در آوردن هر گونه الگوی حرکتی، آن هم در مراحل اولیه آموزش، به منزله یک اصل اساسی مورد تاکید قرار می‌دهند (کفارت، هارتمن، جین آیرز به نقل از مشرف جوادی، 1367).

  نقش‌هایی که برای بازی‌ها در نظر گرفته میشود، روشن می‌کند که بازی­‌ها به هر صورت که ارائه شوند، تاثیری مثبت بر کودکان می‌گذارند، خواه این تاثیر بر سازندگی زندگی عاطفی کودکان باشد، خواه بر رشد شناختی کودکان(مهجور، 1370). بازی نه فقط بر رشد توانایی­های شناختی کودکان، بلکه بر ساخت فیزیولوژیکی مغز او نیز اثری غیر قابل انکار دارد (پاپالیا و الدز، 1992، زیگرا[11]، 1998، کمپبل، 2008).

  همفری[12] در تحقیقی نشان داده است که هر گاه مفاهیم دستور زبان را از طریق بازی­های آموزشی و غیرآموزشی به کودکان بیاموزیم، آن­ها در مقایسه با گروهی که همین مفاهیم را از طریق آموزش به کودکان بیاموزیم، آن­ها در مقایسه با گروهی که همین مفاهیم را از طریق آموزش سنتی و رسمی می­آموزند، به طور معنادار پیشرفت بیشتری نشان می­دهند. این آزمایش براساس این فرضیه طرح شده است که شرکت کودکان در بازی‌ها سبب انگیزش آن­ها در یادگیری مفاهیم خواندن و دستور زبان خواهد شد (همفری به نقل از مهجور، 1370).

  بانکر[13](1991) در تحقیقی دیگر تحت عنوان «ورزش و تربیت بدنی در مدارس ابتدایی» این مطلب را عنوان کرده است که فعالیت‌های بدنی سبب پدید آمدن عزت نفس و اعتماد به نفس در کودکان میشود. فعالیت‌های جستجو گرایانه، کودکان را برای گسترش مهارت‌های حرکتی که در هفت تا ده سالگی اهمیت دارند، توانمند می‌کنند.

   

   

   

  بیان مساله

  یکی از مهمترین مهارت‌های انسان مهارت حرکتی است. این مهارت یکی از اشکال حرکت در انسان است که با توجه به الگوی رشدی و بنیادی بصورت سازمان یافته در جهت سازگاری آدمی مطرح است (شجاعی، 1387). هلرو همکاران (1963، 1965) اسمیت و اسمیت (1966) ریزن و آرونز، 1959، نقل از بهرام و شفیع زاده) بر اهمیت حرکت در رشد و پالایش توانائی‌های ادراکی و دیداری و سازگاری آن‌ها با ماهیچه‌ها و همچنین دستگاه عصبی کودک تاکید نمودند. کودک زمانی می‌تواند صحبت کند که بتواند بایستند یعنی توانایی حرکتی او رشد یافته و سپس زبان و ارتباط کلامی او ظاهر شود. بچه‌ی 5 ساله زمانی می‌تواند یک گره پروانه‌ای بزند که مهارت های حرکتی ظریف او رشد یافته باشد و همچنین میزان رشد شناختی او این مهارت را تکمیل کند (افروز، 1388). افرادی چون پیاژه، گتمن، بارش، کپارت، دلاکوتو، مونته سوری، موسکا موستون هر کدام برای نقش مهارت‌های حسی حرکتی در رشد شناختی و ادراکی کودکان راهبردهایی را ارائه کرده­اند. پیاژه زیر بنای رشد فرآیندهای عقلانی چون زبان، شناخت و تفکر را در شکل گیری درست و به موقع دوره‌ی حسی حرکتی می­داند. دلاکاتور رابطه‌ی قوی بین سازمان عصبی و حرکت‌ها را مطرح کرد. گتمن ادراک بینایی  از راه آموزش حرکتی را امکان پذیر ساخت. کبارت مشکلات یادگیری را ناشی از عدم رشد بهنجار مهارت‌های حرکتی می داند. مونته سوری با آموزش حواس از راه حرکت و ارتباط لمسی شیء به تقویت مهارت‌های شناختی کودک پرداخت(میلانی فر،1378).

  طرفداران روش ادراکی – حرکتی (کرپارت، گتمن، برچ) معتقدند که یادگیری حرکتی مبدأ یادگیری است و حرکت و دستگاه ادراکی و پیوندهای ارتباطی میان یادگیری حرکتی و ادراکی به وجود می‌آید. پنسو(1991) تاکید کرده است که ادراک درون داده‌های حسی یعنی شناخت، بصیرت، فهم و ایجاد حواس مشترک، کلیدی جهت هر نوع یادگیری است و بنابراین بر اهمیت مشکلات درکی – حرکتی در افراد دارای اختلالات یادگیری صحه می‌گذارد. از آنجایی که اصطلاح «حرکت» به جابجایی بدن اطلاق میشود وجود ناتوانی در تحول حرکتی میتواند در یادگیری تکالیفی که به مهارت‌های حرکتی ظریف، هماهنگی چشم و دست و تعادل نیازمند هستند باعث بروز مشکلاتی گردد(مهجور،1371).

  این مشکلات می­توانند حرکات را ضعیف کرده و بر استفاده و کنترل ماهیچه‌ها اثر منفی بگذارند و یا میتوانند باعث ضعف در هماهنگی عملکرد حرکتی و ادراکی شوند. اصطلاحات«ادراکی – حرکتی» و «حسی – حرکتی» اغلب مورد استفاده قرار می‌گیرند. زیرا بسیاری از تکالیف نیازمند ترکیب درون دادهای حسی و برون دادهای فعالیت‌های حرکتی می‌باشند به علاوه به سختی میتوان در مواردی فقط با ادراک یا فعالیت حرکتی مجزا برخورد کرد (فورگس و ملامد، 1976).

  هر چه حرکت و تجارب یادگیری ادراکی کودک بیشتر باشد، فرصت‌ همتایی ادراکی – حرکتی و رشد یک پاسخ انعطاف پذیر به موقعیت های مختلف حرکتی بیشتر می شود.

  فقدان تجارب حرکتی  متنوع کودکان کم توان، میتواند رشد حرکتی آنها را به تاخیر بیاندازد و چناچه کودک کم توان دارای مشکل جسمی – حرکتی نیز باشد این تاخیر می­تواند بیشتر باشد. معمولا کودکی که از نظر ادراکی عقب مانده است، در توانایی ادراکی و تعبیر و تفسیر داده‌ها و محرک‌ها و مقایسه آنها با داد‌های اصلی مشکلی عمده‌ای دارد. توانایی های حرکتی برای عملکرد موثر و کارآمد فرد در حیطه‌های یادگیری روانی – حرکتی – شناختی و عاطفی بسیار ضروری است.

  مفهوم عقب‌ماندگی ذهنی مشتمل است بر نقص‌هایی در توانایی شناختی و نیز در رفتارهای لازم برای کفایت اجتماعی و شخصی، که کارکرد انطباقی محسوب می‌گردند،(کاپلان سادوک[14]2007). افراد عقب‌مانده از دید آموزش و پرورش به چهار گروه حمایت‌پذیر، تربیت پذیر، آموزش‌پذیر و دیرآموز که ضعیف‌ترین آن‌هاست، تقسیم شده‌اند (افروز، 1379). فرد کم‌توان هوشی آموزش پذیر فردی است که به دلیل رشد هوش زیر هنجاری‌اش نمیتواند از برنامه‌های رایج تحصیلی که در مدرسه‌ عادی ترتیب داده شده بهره کافی ببرد (سیف‌ نراقی و نادری، 1387) .

  با توجه به مبانی نظری مطرح شده، پژوهش حاضر با هدف مقایسه ادراک بینایی ،شنیداری و حافظه بینایی،شنیداری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر با و بدون معلولیت جسمی می باشد و پژوهشگر بر آن است تا به این سوال پاسخ دهد که:"آیا ادراک بینایی، شنیداری و حافظه بینایی،شنیداری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر با و بدون معلولیت جسمی با هم تفاوت خواهد داشت؟".

  اهمیت و ضرورت تحقیق :

  از مدتها پیش نقص و نارسایی در مهارتهای حرکتی مورد توجه بسیاری از پژوهشگران بوده است. کادسجو وگیلبرگ (1998) همپوشی بین مشکلات توجه و مشکلات حرکتی را مورد بررسی قرار داده و آن را تحت عنوان DAMP[15]  (نقص در توجه، کنترل حرکتی و ادراک) مطرح نمودند. پیک، پیچر و هیی (1999) نیز به بررسی هماهنگی حرکتی در کودکان با اختلال نقص توجه / بیش فعالی (ADHD)[16]  پرداختند. آنها دریافتند این کودکان مشکلاتی در هماهنگی حرکتی نشان می‌دهند. همچنین در این پژوهش نشان داده شد که بین عدم توجه و مشکلات حرکتی ارتباط قوی وجود دارد و سطوح بالاتر عدم توجه پیش بینی کننده مشکلات حادتر در هماهنگی حرکتی است. پژوهش دیویی وهمکاران (2000) نشان داد که کودکان با ناتوانی های یادگیری و مبتلا به نارساخوانی[17] مشکلات حادتری درهماهنگی حرکتی دارند. چایکس و همکاران (2007) پژوهشی در زمینه نارسایی حرکتی کودکان مبتلا به اختلال در خواندن انجام دادند. هدف از این پژوهش تعیین فراوانی نارسایی حرکتی در کودکان با اختلال درخواندن بود. نتایج به دست آمده از این پژوهش مبین رابطه معنادار بین نقص در توجه و نارسایی‌های حرکتی بود. هیل (1998) با انجام پژوهشی دریافت کودکان با مشکلات زبانی به طور معناداری در تکالیف حرکتی مشکل دارند.

  تحقیقات گذشته نشان داده که کودکان با مشکلات حرکتی مشکلا ت بسیاری در زبان، خواندن، ریاضی و مهارتهای ادراک بینایی نشان می‌دهند. کادسجو گیلبرگ (1999) دریافتند اختلال هماهنگی رشدی ارتباط قوی با اختلال بیش فعالی دارد، به طوری که تقریباً نیمی از کودکان با اختلال بیش فعالی دارد، به طوری که تقریباً نیمی از کودکان با اختلال هماهنگی رشدی، علائم اختلال بیش فعالی را نشان می‌دهند. آنها همچنین گزارش کردند بین مشکلات حرکتی و مشکلات در ادراک خواندن در ده سالگی ارتباط قوی وجود دارد. برخی از محققین عقیده دارند ارتباط نقایص حرکتی با نقایص خواندن ممکن است مبین زمین ارثی این اختلالات باشد. نتایج دو مطالعه خانوادگی از این عقیده حمایت می‌کند که ارتباط بسیار قوی بین ناتوانی‌های خواندن و مشکلات حرکتی وجود دارد(پاشازاده،1378).

  اخیراً محققین به بررسی رابطه بین مشکلات حرکتی و مشکلات رفتاری و عاطفی پرداخته‌اند. نتایج حاصل از مطالعات طولی حاکی از آن است که کودکان دچار مشکلات حرکتی در مقایسه با کودکان دیگر ناپخته‌تر، گوشه‌گیر و منفعل هستند. علاوه بر این احساس خود ارزشمندی کمتر و اضطراب و علائم جسمانی بیشتر، در کودکان با مشکلات حرکتی اثبات شده است. مطالعاتی که به پیگیری کودکان با اختلال هماهنگی رشدی و کودکان با اختلال بیش فعالی پرداخته‌اند، نشان داده‌اند که این دسته از کودکان در معرض خطر بسیاری از اختلالات شخصیتی و روانپزشکی هستند. نتایج این پژوهش­ها نشان داده که بیش از نیمی از این کودکان در نوجوانی اختلالات شخصیتی و روانپزشکی نشان می‌دهند. علائم روانپزشکی آنان شامل این افراد در سن 22 سالگی نشان داد که 58٪ از آنان شامل اختلالات عاطفی و اضطرابی تا اختلال شخصیتی می‌باشد. پیگیری این افراد در سن 22 سالگی نشان داد که حد الکل، جرایم جنایی، اختلال خواندن وعملکرد تحصیلی ضعیف داشته‌اند(پاشازاده،1378)..

  بررسی پژوهشهای پیشین حاکی از آن است که برخی از آنها به بررسی مشکلات یادگیری و توجهی در کودکان با مشکلات حرکتی و برخی دیگر به مشکلات رفتاری و عاطفی این کودکان پرداخته‌اند. از آن جایی که تاکنون به تاثیر حرکت بر روی ادراک بینایی، شنیداری و حافظه بینایی، شنیداری بطور یکجا پرداخته نشده است هدف از پژوهش حاضر بررسی این موضوع است تا در صورت معنادار بودن تفاوت ادراک بینایی، شنیداری و حافظه بینایی، شنیداری بین دو گروه کودک کم توان با و بدون معلولیت جسمی، روانشناسان از مداخلات بهنگام برای جبران فقدان حرکت در کودک کم توان با معلولیت جسمی بهره ببرند و بتوانند با برنامه ریزی های منظم کاردرمانی، فیزیوتراپی، هیدروتراپی و.... تاثیرات منفی فقدان از تحرک را در سایر زمینه های ادراکی و شناختی کودک کم توان با معلولیت جسمی را به حدداقل برسانند.

   

  هدف پژوهش

  هدف از پژوهش حاضر، مقایسه ادراک بینایی، شنیداری و حافظه بینایی، شنیداری دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر دختر با و بدون معلولیت جسمی شهر تهران است.

   

  فرضیه های پژوهش

  1-بین ادراک شنیداری دانش آموزان کم توان ذهنی با و بدون معلولیت جسمی حرکتی تفاوت وجود دارد.

  2- بین ادراک بینایی، دانش آموزان کم توان آموزش پذیر دختر با و بدون معلولیت تفاوت معنا دار وجود دارد.

  3-بین حافظه شنیداری دانش آموزان کم توان ذهنی با و بدون معلولیت جسمی حرکتی تفاوت وجود دارد.

  4-بین حافظه بینایی دانش آموزان کم توان ذهنی با و بدون معلولیت جسمی حرکتی تفاوت وجود دارد.

   

  متغیرهای پژوهش:

  متغیر مستقل: معلولیت جسمی حرکتی

  متغیر وابسته: ادراک بینایی ، شنیداری و حافظه بینایی، شنیداری

  متغیر کنترل: جنسیت، سن، کم توان ذهنی آموزش پذیر

   

  تعاریف مفهومی

  ادراک بینایی: ادراک بینایی نقش مهمی در یادگیری های تحصیل بویژه خواندن بازی می کند . تعدادی از کودکان در تکالیفی که مستلزم کاربرد بینایی در تمییز اشکال و طرحهای هندسی است با اشکال مواجهند . عده ای هم در انجام این نوع کارها موفقندو در عوض در تمییز حروف و کلمات از طریق بینایی شکست می خورند . در قلمرو وسیع ادراک بینایی ، خرده مهارت های متعددی را می توان تشخیص داد . چلفانت و شقه لین ( 1969 )

  ادراک شنیداری: ادراک شنیداری نیز یکی از مراحل رشد زبان است. ادراک شنیداری نه تنها موجب شنیدن بلکه موجب تفسیر و فهم پیام نیز می شود. مفاهیمی که تحت نام مهارتهای شنیداری آورده می شوند عبارتند از: تمیز شنیداری یا رمز گشایی متوالی، اکمال شنیداری، تداعی شنیداری و حافظه توالی شنیداری(مهدی پور،1382)...

  حافظه بینایی: این حافظه در یادگیری برای باز شناسی و به یاد آوردن حروف الفبای نوشته شده ،اعداد و خزانه لغات دیداری به همان اندازه مهم است که تکامل هجی کردن و مهارت های زبان نوشتاری، این حافظه برای انجام تکالیف جور کردن از راه دیدن، کپی کردن اشکال، محاسبه مسائل ریاضی و یادگیری، طرز استفاده از وسایل بازی­ها نیز بسیار مهم است(ساموئل کرک،جیمز چلفانت، 1377).

  حافظه شنیداری: حافظه شنیداری عبارت است از: توانایی یادآوری و تکرار صحیح و متوالی نشانه های شنیداری. این مهارت دارای اهمیت ویژه­ای است زیرا مستقیماً با بسیاری از تکالیف درسی و آموزشگاهی نظیر پیروی از دستورالعمل­ها، یادآوری توالی یک داستان که توسط معلم خوانده یا گفته می شود و یادآوری توالی یک طرح موزون در ارتباط است(مهدی پور،1382).

  فرد کم‌توان ذهنی آموزش پذیر: فردی است که به دلیل رشد هوش زیر هنجاری‌اش نمیتواند از برنامه‌های رایج تحصیلی که در مدرسه‌ عادی ترتیب داده شده بهره کافی ببرد (سیف‌ نراقی و نادری، 1387) و به علت نارسایی در رشد هوشی یادگیری آنها در مقایسه با کودکان عادی از لحاظ کمی و کیفی محدود است. عدم تمرکز و جلب دقت، اختلال در حافظه فوری و کوتاه مدت، اختلال و نابهنجاری‌های بعضی از حواس پنج گانه مانند بینایی، شنوایی، لامسه و مشکلات کلامی در این افراد موجب محدودیت در امر یادگیری می‌شود (میلانی‌فر،‌1384)

  معلولیت جسمی_ حرکتی: آن دسته از افرادی هستند که به یکی از دلایل فیزیولوژیکی ناشی از عوامل وراثتی، محیطی و... دچار مشکل در اندام های حرکتی می باشند. و برای خود نیاز به استفاده از وسایل توانبخشی می باشند(میلانی‌فر،‌1384).

   

  تعاریف عملیاتی

    ادراک بینایی: نمره ای است که آزمودنی در آزمون ادراک بینایی فراستیک بدست می آورد.

  ادراک شنیداری: نمره ای که آزمودنی در آزمون وپمن بدست می آورد.

  حافظه بینایی: نمره ای که آزمودنی در آزمون آندره ری بدست می آورد.

  حافظه شنیداری: نمره ای که آزمودنی در آزمون هوشی وکسلر کودکان چهار در خرده آزمون ارقام رو به جلو و معکوس بدست می آورد.

  کودک کم توان ذهنی آموزش پذیر: دانش آموزان دختر 6 تا 12 ساله مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 1392-1391 در مجتمع آموزشی دخترانه کم توان صیاد شیرازی منطقه 4 شهر تهران

  کودک کم توان ذهنی با معلولیت جسمی: آندسته از دانش آموزان دختر 6 تا 12 ساله که در سال  تحصیلی 1392-1391 در مجتمع آموزشی دخترانه کم توان صیاد شیرازی منطقه 4 شهر تهران مشغول به تحصیل بوده و برای جابجایی خود از ویلچیر یا واکر استفاده می کنن

   

  [1] -Piaget

  [2] - Jensen

  [3] Smilansky

  [4] - Papalia &Olds

  [5] - Campble

  [6] - Gelman

  [7] - Overton

  [8] - Flavell

  [9] - Devries

  [10] - Miller &Miller

  [11] - Zigler

  [12] -Humphery

  [13] - Bunker

  [14] Caplan and Sadock

  [15] - Deficits in Attention, Motor control and Perception

  [16] - Attention Deficit Hyperactivity Disorder

  [17] - Dyslexia

  Abstract

  Present research addresses a comparison between visual-auditory perception and memory in mental retarded educable girl students with and without physical disabilities in Tehran.

  In this research which is based on correlation method, 44 mental retarded educable girl students between 6 to 12 years old who are studying in the educational year of 1391-92 in Tehran, are selected accidentally. Frastic test is used for an inspection of visual perception, Wepman test for auditory perception, Andre Rey test for visual memory, and Wechsler number subtest for an inspection of auditory memory.

  Independent T is used on a level of 5% in order to examining a correlation among variables, and the result proved a significant difference between two groups of mental retarded girl students with and without physical disabilities, but there was no significant distinction between visual and auditory memory in these two groups.

  Keywords: visual perception, auditory perception, visual memory, auditory memory, physical disability, mental retarded educable .

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان................................................................................................................................ صفحه

   

  چکیده 1

  فصل اوّل:کلیّات پژوهش

  مقدمه. 3

  بیان مساله. 7

  اهمیت و ضرورت تحقیق.. 9

  هدف پژوهش... 11

  فرضیه های پژوهش... 11

  متغیرهای پژوهش... 11

  تعاریف مفهومی.. 11

  فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهش

  مبانی نظری.. 15

  حافظه. 15

  حافظه حسی.. 18

  ادراک.. 22

  مفهوم مسیر ادراکی.. 22

  مفهوم نظام های نمیه مختار. 23

  انباشت نظامهای حسی.. 25

  از پیام های حسی تا ادراک.. 26

  ادراک کل و جزء. 27

  ادراک بینایی.. 28

  ادراک شنودی.. 28

  حرکت... 29

  رشد حرکتی.. 30

  فعالیت ادراکی – حرکتی.. 33

  تئوری های ادراکی - حرکتی.. 34

  تئوری گتمن : ویژه موتور (دید حرکتی) 35

  مدل دید حرکتی.. 35

  نقد و ارزیابی تئوری گتمن.. 38

  تئوری ادراکی حرکتی کپهارت... 39

  رشد الگوهای حرکتی.. 40

  تئوری حرکت آفرینی (موویژنی) 41

  نظریه حرکت آفرینی.. 42

  تئوری تشکل نظام عصبی «دُمن و دلاکتو» 44

  ارزیابی و نقد تئوری تشکل نظام عصبی.. 46

  رابطه ادراک و حرکت و نقش این ارتباط در یادگیری.. 46

  عقب ماندگی ذهنی.. 49

  پیشینه تحقیق.. 50

  تحقیقات خارجی.. 50

  تحقیقات داخل کشور. 52

  فصل سوم:روش پژوهش

  روش پژوهش... 55

  جامعه آماری.. 55

  نمونه و روش نمونه گیری.. 55

  ابزار پژوهش... 55

  مقیاس فراستیک... 55

  روش جمع آوری اطلاعات... 60

  روش تجزیه و تحلیل داده ها 60

  فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

  الف)توصیف داده ها 63

  ب) تحلیل داده ها 65

  فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

  بحث و بررسی یافته های تحقیق.. 70

  بحث و تحلیل نتایج.. 72

  محدودیت ها 75

  پیشنهادات... 75

  پیشنهادات پژوهشی.. 75

  پیشنهادات کاربردی.. 76

  منابع فارسی.. 77

  منبع:

  منابع فارسی:

  اسدالهی، قربانعلی. (1372). بررسی نارسانویسی در دانش آموزان کلاس سوم ابتدایی مدارس شهر اصفهان. مجله پژوهش در علوم پزشکی، شماره 1، مهر و آبان 72، ص 15-10.

   بیچ جان، آر؛ هاردینگ، لئونورا (1380). سنجش و اندازه گیری در روانشناسی اعصاب. ترجمه محمود دژکام و سعید ملیحی الذاکرینی. تهران: ارجمند.

  افروز،غلامعلی(1387)."مقدمه ای بر روان شناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی". تهران، انتشارات دانشگاه تهران

  انجمن عقب‌ماندگی ذهنی آمریکا (1380) . عقب‌ماندگی ذهنی: تعریف، طبقه‌بندی ونظام‌های حمایتی، ترجمه احمد به پژوه و غباری بناب، تهران، دانشگاه تهران.

  بارون، رابرت(2005)، روان شناسی اجتماعی،ترجمه دکتر یوسف کریمی(1389)، تهران، نشر روان

  بیابانگرد، اسماعیل.(1371)." عوامل موثر در رشد جسمانی و ذهنی کودکان". مجله پیوند(شماره 150-151) تهران، فروردین  و اردیبهشت.

  پاشازاده ، زهرا (1378)برسی مقایسه ای مهارتهای حرکتی و عملکرد عصبی عضلانی کودکان ADHD و عادی 10-7 ساله شهر تهران ،پایان نامه کارشناسی ارشد کاردرمانی  دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

  پیاژه،‌ ژان . (1371) . تربیت به کجا ره می‌سپارد؟ ترجمه : م، منصور، پ. دادستان. تهران: دانشگاه تهران.

  حجازی، الهه (1382)،روش های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات آگاه

  دادستان، پریرخ.(1370)." روان شناسی مرضی تحولی از کودکی تا نوجوانی"، چاپ اول، انتشارات دریا.

   دادستان؛ پریرخ. (1379 ). اختلالهای زبان: روشهای تشخیص وبازپروری (روانشناسی مرضی و تحولی ) تهران : سمت.

   دلاکاتو، کارل. (1369). پیشگیری و درمان مشکلات خواندن، شیوه عصبی – روانی، ترجمه نیمتاج زرین قلم. تهران: ما.

  رحمانی نیا، فرهاد.(1382)." مبانی و کارکرد یادگیری حرکتی"، انتشارات بامداد، چاپ اول ، زمستان.

  رهبانفرد، حسن.(1377)." تاثیر برنامه حرکتی ویژه بر توانایی های ادارکی- حرکتی دانش آموزان پسر عقب مانده ذهنی آموزش پذیر 13-10 ساله شهر تهران(دبستان استثنایی شادی)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

  سیف نراقی، مریم؛ نادری، عزت الله. (1381)." نارسایی های ویژه در یادگیری چگونگی تشخیص و روش های بازپروری". انتشارات مکیال.

  شهبازی،مهدی.(1382). "رابطه بین توانمندی های ادارکی- حرکتی و تحول ذهنی دانش آموزان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

  شهبازی،مهدی.(1382). "رابطه بین توانمندی های ادارکی- حرکتی و تحول ذهنی دانش آموزان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

  علیزاده، حمید. (1385)." رابطه کارکردهای اجرایی عصبی شناختی، اختلال های رشدی"، تازه های علوم شناختی، سال 8، شماره 4، 1385،57-70.

  فایقی ، نورالدین ، 1384 ، بررسی و مقایسه مهارتهای حرکتی کودکان مبتلا به اختلال ADHD و کودکان عادی 9 - 6  ساله شهر میانه . پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

  فلاح چای، حمید رضا.(1373) بررسی اختلال خواندن و نوشتن در بین دانش آموزان ابتدایی، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی عمومی، دانشگاه تربیت مدرس.

  کاتلین ام. هی وود. (1378)." رشد و تکامل حرکتی در طول عمر". ترجمه مهدی نمازی زاده، محمد علی اصلانخانی، انتشارات سمت، چاپ دوم.

   کاپلان، هارولدو سادوک، بنیامین. (1379). خلاصه روانپزشکی، ترجمه نصرت اله پورافکاری. تبریز: شهر آب.

   کرک، ساموئل.و چالفانت ، جیمز. (1377). اختلالات یادگیری تحولی و تحصیلی، ترجمه سیمین رونقی، زینب خانجانی و مهین وثوقی، تهران: انتشارات آموزش و پرورش استثنایی.

  گنجی، حمزه (1376). بهداشت روانی، چاپ اول، تهران: انتشارات ارسباران.

   مارنات، گری. (1373). راهنمای سنجش روانی. ترجمه حسن پاشا شریفی و محمد رضا نیکخو. تهران: رشد

  میلانی فر، بهروز. (1378). روانشناسی کودکان ونوجوانان استثنایی. تهران: قومس.

  میر هاشمی ، مالک. (1371). هنجاریابی آزمون تصاویر در هم آندره ری در دانش آموزان 15-7 سال و بزرگسال شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

  نادری، ع؛ سیف نراقی، م. (1374)." روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی". انتشارات بدر.

  ورنر، رینی.(1380)." رشد و تقویت مهارت های ادراکی- حرکتی در کودکان"، ترجمه علی حسین سازمند و سید مهدی طباطبائی، چاپ دوم.

  وی، گریگوری پاینه و لاری دی . ایساکس.(1386)." رشد حرکتی انسان رویکردی در طول عمر"، ترجمه حسن خلجی ، داریوش خواجوی، انتشارات دانشگاه اراک، چاپ اول.

   یاریاری، فریدون. (1377). طرح و اجرای یک برنامه آموزشی جهت توان بخشی نارساخوانی رشدی دانش آموزان 12-8 سال، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی، دانشگاه تربیت مدرس.

   

   

   

  منابع انگلیسی

  .Amanda Bowens Iain smith,(1999). “ Childhood Dyspraxia”, Some Issues for the NHS, University of Leeds.

  .Ameratunga, D., Johnston, L., & Burns,Y.(2004). “Goaldirected upper limb movements by children with and Without DCD : A window into percepto-motor dysfunction”? Physiotherapy Research Internationa ,9,PP:1-12.

  .Barkly, R,A.(1997a). “ ADHD and the nature of self-control” . New York: Guilford.

  .Henderson, S,E,& Sugden , D.A.(1992). “ The movement assessment battery for children” . San Antonio, TX :The psychological corporation.

  .marina M. Schoemaker & et al. (1999). “perceptual problem in children with a developmental coordination disorder”. Human Movement Science,20,PP:111-113.

  .Maruff,W,F. Wilson ,P., Trebilock, M.& Currie.J.(1999). “Abnormalities of imaged motor sequence in children with developmental coordination disorder”, Neuropsychologia, 37,PP:1317-24.

  .Pinel,J.(1993). “Biosychology” (2th ed.)MA, Allyn & Bacon.

  .Smith M.M.,Anderson H.I.(2000). “ Coping with clumsiness in the school playground : Social & physical play in children with coordination impairments”. British Journal of Developmental Psychology ,Vol.18,No 3,PP:389-413.

  V.Hatzitaki & et al. (2002). “Perceptual – Motor Contribution to state & Dynamic Balance Control in children”, Journal of Motor Behavior . Vol.34,No.2,PP:161-170.

  Wilson,P.H.Maruff,P.,Butson , M., Williams, J., Lum ,J.,& Thomas, P.R. (2004). “Internal representation of movement in children with developmental coordination disorder: A mental rotation task”. Developmental Medicine and Child Neurology,46,PP:754-759.

  Gallahue, D.L.,& Ozmun, J.C.(1998). “understanding motor development : Infants, Children , adolescents, adults”. 4th ed. Madison, WI: Brown & Benchmark.

  Barrett, Thomas C . "Visual Discrimination Takes as predictors of First -Grade reading Achievement " Reading Teacher 18(January 1965 ) : 276-282.

  Beery, Keith E., and Norman Bukenica . Developmental Test of visual-motor Integration . Chicago : Follett publishers, 1967.

  Belmont, I., H. G. Birch, and E. Karp. " The disordering of Intersensory and intrasensory integration by brain damage," Journal of nervous and mental Diseases 141 (1965): 410-418

  Bender, Lauretta. Visual-motor Gestalt test and Its Clindcaal Use . research Monograph no. 3. New York : American Orthopsychiatric  Association , 1983.

  Benton, A. L. The Revised Benton visual Retention test . New work: psychological Corporation, 1963.

  Birch, Herbert G., and A. Lefford . " intersensory Development in children," Monograph of the Society for Research in Child Development 28 ( 1963 ) whole no . 89 .

  Birch, Herbert G., and Lillian Belmont. "Auditory-visual integration in normal and retarded Readers," American Journal of Orthopsychiatry 34 ( 1964 ) : 851-861.

  Buktenica, Norman. Visual learning. San Rafael, Calif.: Dimensions publishing Company, 1968.

  Bush, Wilma Jo, and Marion T. Giles. Aids to Psycholinguistic Teaching. Columbus, Ohio: Charles E. Merrill, 1969.

  Carroll, John B. "psycholinguistics in the study of Mental Retardation," pp. 38-53 in Schiefelbush, Copeland, and Smith ( eds. ) Language and Mental Retardation . New York : Holt, Rinehart, and Winston, 1967.

  Chalfant, James C., and Margaret A. Scheffellin. Central Processing Dysfunction in children : A Review of Research . NINDS Monograph no. 9. Bethesda, Md. :U.S. Dept. of Health, Education, and Welfare, 1969

  Charcot, J. M. "new lectures, 1886," in s. freud ( ed.) , on aphasia. New york: international universities press, 1953.

  Cruickshank, william A., et al. a teaching method for brain injured and hyperactive children. Syracuse: Syracuse university press, 1961 .

  Dehirsch, Katrina, et al . predicting reading failure . new york : harper & row, 1966. Durrell. Donald . improving reading instruction. New york : harcourt, brace& world, 1956.

  Dykstra, robert. "Auditory discrimination abilies and beginning reading achivement ," reading research quality vol . l, no. 1 ( spring 1966 ) : 5-34

  Education, ruth . helping children with reading disability . chicago : developmental learning materials 1968 .

  Eisenberg, Leon . " psychiatric implications of brain damage in children " psychiatric quarterly 31 ( 1957 ) : 72-92

  Fernand, grace. Remedial techniques in basic school subjects . new york : mc graw-hill 1943

  Flower, richard m. " Auditory disorders and reading disorders " in flower, gofman, and lawson ( eds. ) reading disorders philadelphia : F . A . Davis 1965 .

  Frosting, marianne, et al . the marianne frosting developmental test of visual perception . palo alto, calif.: consulting psychologist press, 1964 .

  Frosting, marianne. " corrective reading in the classroom " reading teacher 18 ( april 1965 ) 573-580.

  Gelman, R (2000). “Domain specificity and variability in cognitive development”,71,PP:854-856.

  Geuze, R.H.(2003). “Static  balance and developmental coordination disorder”. Human Movement Science,22,PP: 527-548.

  Geuze, R.H.(2005). “ Postural control in children with developmental coordination disorder”. Neural Plasticity ,12,PP:183-190.

  Gillingham, a., and stillman. Remedial training for children with specific disability in reading . spelling and penmanship, 7th ex . cambridge m mass educators publishing service, 1966 .

  Goins, jean t . visual perceptual abilities and early reading programs . supplementary educational monographs no 87 chicago : university of chicago press, 1958.

  Graham. F,. akd B kendall . memory - for - Designs test . missoula, mont.: psychological test specialists 1960.

  Hasterok, gerald memory . shk rafael, calif.: dimensions publishing co ., in press .

  Hochberg julian . perception . englewood cliffs, n.j. : prentice hall, 1964.

  Johnson doris and h . mykelbust . learning disabilities : educational principles and practices. New york: grune & stratton 1967.

  Ketchum, E. G. " neurological and/or emotional factors in reading disability m " pp. 521-526 in j Figural (ed.), vistas in reading . newark, del.: international reading association, 1967.

  Kimmell, geraldine m., and jack wahl . the stap ( screening test for auditory perception ).san rafael, calif.: Academic therapy publications, 1969.

  Kirk, samuel, james mcCarthy. And winifred kirk. Illinois test of psycholinguistic abilities rev. Ed. Urbana, ill.: university of illinois press, 1968.

  Kopitz elizabeth . Bender-gestalt test for young children . new york: grune & stratton 1964.

  Kuiper, D.,& et al.( 1999). “Differences in movement versatility between children with & without movement difficulties”: a pilotstudy.

  Luria. A. L. human brain and psychological process . new york: harper & row, 1966.

  Magill. R.A. (1979). “ Correlation among perceptual and motor ability self consent and reading achievement and reading achievement and reading achievement inearly elementary grade”, perceptual and motor skills. 3:PP:27-320.

  Magoun m H. W. "commentary," pp 199-201 in F. darely and c. millikan            ( eds.), brain mechanisms underlying speech and language . new york: grune & straton. 1967

  McCarthy, jeanne M. speech delivered for the council on understanding learning disabilities, april 1968, deerfield illinois .

  Messing. eleanor S. "auditory perception: what is it ? " in john l. Arena (ed.), successful programming: many points of view . fifth annual Conference proceedings, association of children with learning disabilities . sak rafael, calif.: academic therapy publications, 1969.pp.439-452.

  Meyers, patricia, and donald hammill. Methods for learning disorders. New york: john wiley, 1969

  Money, Jorge "the laws of constancy and learning to read," pp. 80-97 in international approach to learning disabilities of children and youth, ACLD Conference.

  Moneym j., D. Alexander. And H. t. Walker, Jr. a standardized road map test of directionsense. Baltimore: John hopkines press, 1965.

  Mykelbust, helmer. " learning disorders : psychoneurological disturbances in childhood, "Rehabilitation literature 25 ( december 1964 ): 354-360.

  Nash, ralph J., and judith Pfeffer. A guide to a special class program for children with learning disabilities . chicago: chicago association for children with learning disabilities(Box 4451 , chicago, Ill.60680),1967.

  Overton, W,F. (1998). “developmental psychology: Philosophy, concepts, and methodology”. In W.Damon (Ed). Handbook of child psychology,Vol.l,PP:lov-188).NY :Wiley, Reynolds.

  Paraskevopoulos, fohn N., and samuela. Kirk . the development and psychometric characteristics of the evised Illinois test of psycholinguistic abilities . urbana, Ill.: university of illinois press, 1969 .

  Payne,V.G and Issacs, L.D.(2002). “Human motor development”,5th ed. Boston: Mc Graw. Hill.

  Piaget, J. on the development of memory and identity. Barre , mass.: clark university press,1968.

  Roswell, Florence, and Jeanne Chall. Roswell-Chall Auditory Blending Test. New York: Essay press, 1963.

  Russell, David, and E. Russell. Listening Aids Through the Grade. New York: bureau of publications, teachers college, Columbia university, 1959.

  Strauss, Alfred, and laura lehtinen. Psychopathology and Education of the Brain-injured Child. New York: Grune & Stratton ,1947.

   

   

  Sutphin, Florence A. A Perceptual testing and training hand book for first-grade teachers. winter haven. Fla.: winter haven lyones research foundations,1964.

  Tulsa, okla.: association of children with learning disabilities, 1966.

  Valett. Robert E. The Remediation of Learning Disabilities . Palo alto, Calif.: Fearon publishers, 1967.

  Van Witsen, betty. Perceptual Training Activities Handbook. New York: teachers college press, Columbia university, 1967.

  Vergason, glenn A. "Facilitation of Money in the Retardate." Exceptional children 34 ( April 1968 ): 589-594.

  Wechsler, David. Wechsler Intelligence Scale for Children . New York: psychological corporation, 1949.

  Wepman, Joseph. " the modality concept," pp. 1-6 in Helen K. smith (ed.), Perception and Reading. Newark , del.: international reading association , 1968.

  Wiseman, D. E. " A classroom procedure for identifying and remediating language problems , " Mental retardation 3 ( 1965): 20-24.

  Young, Milton A. Teaching Children with Special Learning Needs. New York: john day co., 1967.

  Zigmond, Naomi. Auditory learning. San Rafael, Calif.: Dimensions publishing co., 1968


تحقیق در مورد پایان نامه مقایسه ادراک و حافظه بینایی و شنیداری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر دختر با و بدون معلولیت جسمی حرکتی, مقاله در مورد پایان نامه مقایسه ادراک و حافظه بینایی و شنیداری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر دختر با و بدون معلولیت جسمی حرکتی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه ادراک و حافظه بینایی و شنیداری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر دختر با و بدون معلولیت جسمی حرکتی, پروپوزال در مورد پایان نامه مقایسه ادراک و حافظه بینایی و شنیداری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر دختر با و بدون معلولیت جسمی حرکتی, تز دکترا در مورد پایان نامه مقایسه ادراک و حافظه بینایی و شنیداری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر دختر با و بدون معلولیت جسمی حرکتی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه ادراک و حافظه بینایی و شنیداری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر دختر با و بدون معلولیت جسمی حرکتی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه ادراک و حافظه بینایی و شنیداری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر دختر با و بدون معلولیت جسمی حرکتی, پروژه درباره پایان نامه مقایسه ادراک و حافظه بینایی و شنیداری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر دختر با و بدون معلولیت جسمی حرکتی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مقایسه ادراک و حافظه بینایی و شنیداری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر دختر با و بدون معلولیت جسمی حرکتی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه ادراک و حافظه بینایی و شنیداری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر دختر با و بدون معلولیت جسمی حرکتی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه ادراک و حافظه بینایی و شنیداری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر دختر با و بدون معلولیت جسمی حرکتی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه ادراک و حافظه بینایی و شنیداری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر دختر با و بدون معلولیت جسمی حرکتی, رساله دکترا در مورد پایان نامه مقایسه ادراک و حافظه بینایی و شنیداری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر دختر با و بدون معلولیت جسمی حرکتی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی (M.Sc) چکیده خواندن اساسی‌ترین ابزار یادگیری دانش آموزان است. نارساخوانی بیشترین درصد دانش آموزان ناتوان یادگیری را به خود اختصاص می‌دهد که با عدم موفقیت در زمینه مهارت‌های زبانی مثل خواندن، نوشتن و هجی‌کردن تعریف می‌شود. ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه حافظه فعال نیز یکی از عوامل مهم در امر یادگیری است که این دانش آموزان در آن ضعف شدید دارند. از این ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تکنولوژی آموزشی( M.A ) چکیده: هدف از اجرای این پژوهش بررسی نقش آموزش مبتنی بر موسیقی بر کاهش اختلال یادگیری دانش آموزان ابتدایی شهرستان گیلانغرب است. روش مورد استفاده در این نوع پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پس آزمون و پیش آزمون و دو گروه آزمایش و کنترل است. جامعه ای که هدف این مطالعه می باشد دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهرستان ...

پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی چکیده پژوهش حاضر به منظور بررسی مقایسه ی توانایی دیداری – فضایی کودکان با اختلال یادگیری غیرکلامی و کودکان درخودمانده با عملکرد بالا انجام گرفته است. در این پژوهش از نوع توصیفی زمینه یابی استفاده شده که در دو مرحله انتخاب (آزمودنی ها و اجرای پژوهش) اجرا شده است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان درخودمانده با ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی چکیده: هدف پژوهش حاضر مقایسه ی کارکردهای اجرایی کودکان با و بدون اختلال لکنت است. این پژوهش از نوع علّی – مقایسه ای بود، نمونه ی این پژوهش شامل 60 نفر از کودکان 11-7 ساله می باشد که 30 کودک عادی از بین مدارس ابتدایی پسرانه منطقه 16 شهر تهران به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، و30 کودک مبتلا به ...

چکیده زمینه و هدف: ابتلا به اختلالات روانی در بسیاری از سیستمهای قضایی به عنوان عاملی جهت تخفیف مجازات در نظر گرفته می‌شود. از اینرو روانپزشک قانونی دارای نقشی کلیدی در تشخیص تمارض می‌باشد. با ینحال اطلاعات اندکی در خصوص شایعترین علایمی که توسط متمارضین مورد تقلید قرار می‌گیرد وجود دارد. این مطالعه بمنظور ارزیابی این علایم در میان متمارضین در جامعه ایرانی انجام شده است. روش کار: ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی بررسی عملکرد حافظه‌ی بینایی در بین گروهی از جمعیت شهری و روستایی (استان فارس, 1392) چکیده هدف مطالعه حاضر بررسی عملکرد حافظه­ی بینایی در بین گروهی از جمعیت شهری و روستایی در استان فارس می­باشد. به همین منظور (50 نفر زن و 50 نفر مرد ) از شهر شیراز و روستاهای ریچی و کوزرگ واقع در جنوب کوهمره سرخی و روستاهای مظفری و طسوج ...

پایان نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی بررسی ابعاد پردازش شناختی در دانش­آموزان با اختلال­های یادگیری هدف از پژوهش حاضر، بررسی ابعاد پردازش شناختی در دانش­آموزان با اختلال­های یادگیری بود. بدین منظور تعداد 120 کودک (82 پسر و 38 دختر) 7 تا 13 ساله با روش نمونه­گیری هدفمند با مراجعه به مراکز اختلال یادگیری شهر شیراز انتخاب شدند و والدین پرسشنامه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) : هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر بی خوابی بر برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی بازیکنان آماتور فوتبال در پست های مختلف بازی بود. به همین منظور از بین دانشجویان تیم فوتبال دانشگاه خوارزمی، 15 نفر از هر پست بازی (دروازه بان، دفاع میانی، دفاع کناری، بازیکن میانی و بازیکن ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A گرایش روانشناسی تربیتی چکیده هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکزحواس کودکان 10 و11ساله موسیقی آموخته و نیاموخته بود. روش: روش پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه­ای یا پس- رویدادی بود. نمونه پژوهش عبارت بود از50 دانش­آموز موسیقی آموخته(با حداقل 2 سال آموزش)و50 دانش­آموز موسیقی نیاموخته 10و11 ساله که از میان دانش­آموزان ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد هدف: با توجه به فراوانی و شیوع بالای اختلال نقص توجه بیش فعالی (ADHD) بعنوان یکی از شایعترین اختلالات روانپزشکی و بروز مشکلات متعدد در زمینه مسایل رفتاری و شناختی متعاقب این اختلال، پژوهش در زمینه علل و راهکارهای بهبود مشکلات پدید آمده برای این کودکان و خانواده­هایشان همواره از محورهای پژوهشی در زمینه توانبخشی و بالاخص کاردرمانی بوده است. ...

ثبت سفارش