پایان نامه تحلیل جغرافیایی توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری (مطالعه موردی شهر فیروزآباد فارس)

word 7 MB 30433 170
1393 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قبل:۶۷,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۹,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

  رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

  چکیده:

  میزان چگونگی توزیع خدمات شهری می تواند نقش مؤثری در جابه جایی فضایی جمعیت و تغییرات جمعیتی در مناطق شهری داشته باشد و از آنجا که یکی از معیارهای توسعه پایدار شهری توجه به توزیع متوازن جمعیت است. لذا توزیع خدمات شهری به گونه ای باشد که عدالت فضایی را برقرار نماید. در این پژوهش به صورت موردی مناطق شهر اصفهان در ارتباط با 12 نوع خدمات شهری مورد بررسی قرار گرفته است.

  مسئله مهم در اجرای عدالت اجتماعی توزیع مناسب کاربری ها و خوب شهری است ارزش اضافی زمین عامل عمده جدایی اجتماعی و تفسیر فضا های شهری می باشد.

  شهر فیروزآباد به 12 محله و 2 ناحیه تقسیم شده است برای بررسی تحقق عدالت اجتماعی در این محلات به شاخص های خدمات شهری و ارزش افزوده زمین با استفاده از روشهای اسنادی، استاندارد سازی، آنتروپی شانون و ضریب همبستگی و میدانی پرداخته شده است. طبق یافته های تحقیق ارائه ناعادلانه خدمات سبب عدم تحقق عدالت اجتماعی در این شهر گردیده به طوری که محلات 4،1،6 از ناحیه یک در اولویت خدمات رسانی قرار دارند و محله 3 از ناحیه یک و محله 6 از ناحیه دو در اولویت دوم خدمات رسانی قرار دارند. و دو محله از ناحیه یک از نظر برخورداری از شاخص های خدمات شهری پایدار می باشد.

  نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که توزیع خدمات شهری در سطح محلات شهری فیروزآباد به صورت متعادل پراکنده شده است. و شرایط تحقق عدالت اجتماعی عبارت است از توزیع متوازن کاربری اراضی شهر و تجدید نظر در نحوه تهیه طرح های جامع و توجه ویژه به نواحی بحرانی و آسیب پذیر شهر.    

   کلمات کلیدی: توزیع فضایی، خدمات شهری، شهر فیروزآباد

  1.               فصل اول

        کلیات

  1-1- مقدمه

  به رغم اینکه وجود نابرابری در استاندارد زیست در بین ساکنین یک شهر پدیده جدیدی در هیچ یک از شهرهای جهان نیست اما در کشورهای کمتر توسعه‌یافته به دلیل فاحش تر بودن تفاوت‌های اجتماعی – اقتصادی و پیدایش سکونتگاه‌های زیر استاندارد و گسترش خوش‌نشینی، تفاوت‌های فضایی شهرها تشدید شده است(عبدی دانشپور، 1378: 37). سکونت اقشار کم درآمد در مکان‌هایی که جاذب سایر گروه‌ها اجتماعی نیست، به تمرکز فقر می‌انجامد و این فرآیند به جدایی گزینی طبقه کم درآمد از سایر گروه‌های اجتماعی منجرمی شود(شاه حسینی،1384: 185).

  بنیاد اسلام بر پایه عدالت استوار است چرا که عدل یکی از اصول دین و یکی از اصل دو مذهب می‌باشد (مطهری، 1360: 6). عدالت که خود نتیجه تکامل اجتماعی است (قربان نیا، 1380: 21)، به دو دسته الهی و غیر الهی و عدالت غیر الهی نیز به عدالت فردی و اجتماعی تقسیم می‌گردد. عدالت اجتماعی عبارت است از احترام به حقوق دیگران و رعایت مصالح عمومی (اخوان کاظمی،1381: 23). در ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که تمام افراد بشر از لحاظ حیثیت و حقوق باهم برابرند. در اصل سوم قانون اساسی نیز یکی از اساسی‌ترین اهداف دولت، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه می‌باشد (قربان نیا، 1380: 227-281) از این رو دولت‌ها و دستگاه برنامه‌ریزی وظیفه سنگینی در خصوص ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی به عهده دارند.

     اشاعه قابل‌توجهی از ثروت مادی، و از سوی دیگر اقلیت‌هایی که در فقر زندگی می‌کنند، از ناکامی‌های خط مشی شهری قلمداد می‌شوند (هال، 1387: 311) البته در زمینه شهری دسترسی برابر به نیازهای اولیه از تأمین آن مهم‌تر است (پاتر و دیگران، 1384: 147).

  بررسی‌های تجربی روشن می‌کند که وجه مشخصه شهرنشینی جهان سومی فعلی، ناموزونی و بی‌عدالتی است (وارثی و همکاران،1386)، این نابرابری‌ها در سه سطح متجلی می‌شوند:

  نابرابری‌ها در فرصت‌های امرار معاش در بخش‌های شهری و روستایی؛

  نابرابری از یک شهر تا شهر دیگر، به دلیل تمرکز منابع محدود در پایتخت‌ها؛

  نابرابری اقتصادی درون‌شهری میان توده‌ها و یک گروه کوچک نخبه توانگر؛

  این عدم تعادل و نابرابری‌ها، به جز آسیب‌های ذاتی، ممکن است در کار آیی و انتظارات اقتصاد ملی نیز خلل ایجاد کند (اسمیت، 1384: 11).

  نابرابری‌های شهری عمدتاً در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین به چشم می‌خورد. در چنین نقاطی طبقات بالاتر به لحاظ اقتصادی از سطح زندگی بالاتری برخوردار هستند در حالیکه طبقات پایین تر در معرض بیماری‌ها و محدودیت‌های مربوط به معیشت روزانه می‌باشند. در چنین شهرهایی حتی امید به زندگی طبقات پایین اجتماعی از میانگین پایین تری برخوردار است. در این جوامع، خانوارها مجبورند بسیاری از مشکلات و نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی را تحمل نمایند (شیخی، 1380: 156)، بنابراین عدالت اجتماعی با مفهوم رفاه که عامل فقرزدایی است رابطه تنگاتنگی دارد (جاجرمی و همکاران، 1385: 6) رفاه جامعه در گرو اطمینان از این نکته است که همه شهروندان آن احساس کنند سهمی در آن دارند و از جریان عادی جامعه کنار گذاشته نشده‌اند. برای این منظور باید همه گروه‌ها (به ویژه آسیب‌پذیرترین آن‌ها) موقعیت‌هایی برای دستیابی به رفاه و حفظ آن کسب کنند (برآبادی،1384: 127).

  عدالت اجتماعی که مسائلی از قبیل رفاه اجتماعی، نابرابری‌های شدید، فقر و غیره را مورد بحث قرار می‌دهد، با لایه سوم مفهوم توسعه پایدار، برابری و مساوات ارتباط پیدا می‌کند (حکمت نیا، 1383: 42). اهداف پایداری اغلب در قالب سه واژه محیط، اقتصاد و عدالت بیان می‌شوند و در یک جامعه پایدار، تمام این‌ها بجای اینکه به مرور زمان تخریب شوند، قوت و گسترش می‌یابند. از میان این سه واژه، واژه عدالت به مراتب در بحث‌های عمومی کمتر مطرح شده است. همچنین گروه‌های سازمان‌یافته کمی در حمایت از افراد کم درآمد و یا جوامع زیان‌دیده وجود دارند (روبرت بولارد، 1384: 230).

  در جغرافیای سنتی روابط متقابل جوامع انسانی با محیط مورد بررسی قرار می‌گیرد درحالی‌که در جغرافیای نوین، انسان در این بررسی در کانون پژوهش‌ها قرار می‌گیرد (کلاول، 1373: 22). تلفیق این دو رویکرد سنتی و مدرن موجب می‌شود پیچیدگی‌های ناشی از این روابط شناسایی گردد و از این ره آورد در حل مشکلات و بهینه کردن روابط در سکونت‌گاه‌های انسانی بهره جست. امروزه در ارتباط با حل معضلات و مشکلات شهری ناشی از این ارتباط پیچیده، توزیع خدمات عمومی، عدالت اجتماعی و رفاه شهروندان مورد تأکید قرار می‌گیرد (قره نژاد، 1376: 92). زیرا تعادل فضایی در توزیع مراکز خدماتی در شهر و دستیابی به آن مقدمه توسعه پایدار شهری را فراهم می‌آورد و نابسامانی در توزیع منطقه‌ای و محلی باعث دوری مناطق و محلات از عدالت اجتماعی می‌گردد (نسترن، 1380: 145). از این رو در بند اول از چشم‌انداز برنامه جمهوری اسلامی در افق 1404 به ایجاد جامعه شهری توسعه‌یافته، بر عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها تأکید شده است.

  در جهت رسیدن تمامی ساکنان شهرها به صورت یکسان مبحث عدالت اجتماعی در فضای شهری به وجود می‌آید که عدم توجه به آن تبعات بسیار بدی همچون حاشیه‌نشینی  و به دنبال آن ناهنجاری‌های اجتماعی که شکل‌گیری حاشیه‌نشینی که معضل بزرگ جامعه ما می‌باشد و در شهرهای کلیه کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه نمود عینی دارد و شکل‌گیری فضا در شهر را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بسیاری از نابرابری‌های اجتماعی در فضای شهرها ممکن است در اثر این عوامل باشد به وجود می‌آید و تراکم بیش از حد یک منطقه، توسعه یک جانبه شهرها، خالی از سکنه شدن برخی از محدوده‌های شهری، بورس‌بازی زمین و ده‌ها مسئله و مشکل را در پی خواهد داشت (خوش روی، 1385: 2)، و از طرف دیگر وجود نابرابری در کیفیت زندگی، گروه‌های محروم را متوجه گروه‌های مرجع نموده و مشکلات دیگری را ایجاد می‌کند (.(Runicima,1972

  با توجه به جمعیت‌پذیری امروزی شهرها و به وجود آمدن شکل تازه‌ای از شهرها در قرن اخیر روشن است که علم جغرافیای شهری و برنامه‌ریزی فضاهای شهری باید ابعاد و قلمروهای تازه‌ای بیابد که یکی از ابعاد و موضوعات تازه که در بیست سال اخیر توجه اکثر دانشمندان این علم را به خود مشغول کرده، پرداختن به عدالت اجتماعی در مباحث شهری هست که از این نظر باید شهر با سیاست‌های کشوری و جهانی پیوند داده شود (شکویی، 1373: 9) و شرایط داخلی شهرها که متأثر از شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر کشورهاست و در نتیجه همین شرایط است که کیفیت فضاهای شهری و سیاست‌های برنامه‌ریزی شهری معین می‌شود.

  بنابراین نیاز اساسی شناخت ساخت فضای شهری است که ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و در رأس آن‌ها توزیع مناسب خدمات و امکانات شهری مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد که در نتیجه این تحلیل‌ها و بررسی معیارهاست که قدمی مؤثر در راه تحقق عدالت اجتماعی در جامعه برداشته خواهد شد. تحول در مفهوم فضا و توزیع مناسب خدمات و امکانات شهری موافق با تغییر در نحوه برخورد با نظریه است. فضا، توزیع مناسب خدمات شهری و شهر بایستی به صورت پدیده‌ای جداگانه شناسایی و روابط مابین آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد به این ترتیب با دریافت مفهوم فضا، عدالت شهر و محیط خواهیم توانست به تحلیل رابطه فضای شهر و توزیع مناسب خدمات و امکانات شهری دست یابیم. امروزه تغییرات اجتماعی سریع‌تر از تغییرات فیزیکی است و شهر از تغییرات اجتماعی تأثیر فوری می‌پذیرد، بنابراین مطالعه و تحلیل تغییرات اجتماعی و اقتصادی و رابطه آن با ساخت فضایی شهر مورد تأکید در مباحث شهر و شهرسازی است به همین دلیل است که در چند سال اخیر پیشگامان جغرافیای شهری جدید ساخت داخلی شهرها را با توجه به عدالت اجتماعی(توزیع مناسب خدمات و امکانات شهری) که متأثر از سیاست‌های نظام حکومتی و اوضاع اجتماعی جامعه است به طور جدی مطالعه می‌کنند زیرا در شهرهای امروزی مسائل اجتماعی را نمی‌توان تنها با احداث خیابان و ناحیه بندی شهری حل کرد (خوش روی، 1385: 3).

  1-2- شرح‌ و بیان‌ مسئله

  وجود نابرابری و عدم تعادل فضایی در ساکنین نواحی مختلف یک شهر به هیچ‌وجه پدیده‌ای جدید در هیچ یک از شهرهای جهان نیست، اما در کشورهای در حال توسعه به دلیل فاحش بودن تفاوت‌های اجتماعی- اقتصادی، نابرابری و عدم تعادل در توزیع خدمات شهری تفاوت‌های فضایی شهرها تشدید شده است (موسوی ، 1378: 14) زیرا که ساختار فضایی یک شهر متشکل از اجزا و عناصری است که با یکدیگر در کنش متقابل هستند و ناپایداری هر کدام از این اجزا به کل ساختار تأثیر خواهد گذاشت (ساوج، 1385: 90). در عصر حاضر اصلی‌ترین عامل بحران‌های جوامع بشری ریشه در نابرابری‌های اجتماعی و فقدان عدالت دارد (مرصوصی، 1383: 90).

  مفهوم عدالت اجتماعی اصولاً آن قدر همه شمول نیست که بتوان در قالب آن درباره یک اجتماع خوب قضاوت کرد. عدالت را اساساً می‌توان به عنوان اصل ( یا مجموعه‌ای از اصول) در نظر گرفت که برای حل و فصل دعاوی متضاد به وجود آمده است،‌ عدالت اجتماعی(توزیع مناسب خدمات و امکانات شهری) نیز در واقع کاربرد خاص این اصول برای فائق آمدن بر تعارضاتی است که لازمه همکاری برای افراد است. تولید را از طریق تقسیم کار می‌توان افزایش داد لیکن مسئله این است که حاصل تولید چگونه بین افرادی که در فرآیند تولید شرکت کرده‌اند توزیع شود. در این مورد اصول اجتماعی باید ناظر بر تقسیم ثمرات تولید و توزیع مسئولیت‌ها در فرآیند کار جمعی باشد. این اصول همچنین شامل نهادها و سازمان‌های اجتماعی مرتبط با فعالیت تولید و توزیع نیز می‌شود (هاروی، 1379: 97).

  اساس مفهوم عدالت اجتماعی بر این است که نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه بر سازمان فضایی آن تأثیر دارد و نیز هر گونه تغییر در سازمان فضایی در روابط اقتصادی- اجتماعی و توزیع درآمد در جامعه اثر مستقیم دارد (مرصوصی،1383: 91).

  اصولاً عدالت اجتماعی در رابطه با شهر با دو نوع مفهوم مطرح شده است یکی عدالت اجتماعی متناسب با نسل آینده که دراین‌باره نیازهای اجتماعی- اقتصادی و کالبدی یک مجموعه شهری یا روستایی برای نسل آینده جماعت ساکن در آن مجموعه مورد توجه قرار می‌گیرد و دیگری عدالت اجتماعی متناسب با نسل موجود ساکن در آن مجموعه مورد توجه قرار می‌گیرد که در این مفهوم فقر را در نتیجه عدم توجه به معیارهای پایدار می‌دانند (مجتهد زاده، 1378: 38).

  امروزه توسعه شهرها و گسترش فیزیکی آن‌ها در کشورهای جهان سوم بیشتر تحت تأثیر سیاست‌های تمرکزگرا و اداری و روند معاملات قماری زمین قرار دارد، اصول توسعه شهر و نحوه توزیع خدمات و امکانات و تسهیلات شهری جهت دسترسی شهروندان به آنان از لحاظ پایداری و عدالت فضایی زیر سؤال برده است. بنابراین طراحان و برنامه‌ریزان شهری اگر بخواهند امکانات رفاهی ساکنین و شهروندان شهرها را بهبود بخشند، باید از جنبه‌های مختلف توسعه، پایدار بوده و عملکردی مناسبی داشته باشد.

  شهر فیروزآباد به عنوان یک شهر کوچک در استان فارس، تحولات مختلف جمعیتی و کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را در خود دیده است. در این تحقیق به دنبال آن هستیم تا عدالت اجتماعی (توزیع خدمات عمومی شهر) را در شهر فیروزآباد بررسی نموده و اثرات مثبت و منفی آن را بر زندگی شهروندان از جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی تجزیه و تحلیل نماییم و سپس ارتباط آن با نحوه پراکنش جمعیت مورد کنکاش قرار داده و در نهایت راهبردهایی را برای رسیدن به عدالت اجتماعی، فضایی و توسعه پایدار شهری فیروزآباد ارائه خواهیم داد.

  1-3- سؤالات تحقیق

  آیا بین عدالت اجتماعی (توزیع مناسب خدمات عمومی شهر) و پراکنش جمعیت در محلات مختلف شهر فیروزآباد رابطه‌ای وجود دارد؟

  آیا بین محلات 12 گانه شهر فیروزآباد، نابرابری‌های اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی وجود دارد؟

  1-4- ضرورت و اهمیت تحقیق

           مفهوم عدالت اجتماعی اصولاً آن قدر همه شمول نیست که بتوان در قالب آن در مورد رفاه یک اجتماع قضاوت کرد. عدالت را اساساً می‌توان به عنوان اصل در نظر گرفت که برای حل و فصل دعاوی متضاد به وجود آمده است. عدالت اجتماعی نیز در واقع کاربرد این اصول خاص است (هاروی، 1376). در جهت رسیدن تمامی ساکنان شهرها به نیازهایشان به صورت یکسان مبحث عدالت اجتماعی در فضای شهری به وجود می‌آید که عدم توجه به آن تبعات بسیار بدی همچون حاشیه‌نشینی و تراکم بیش از حد یک منطقه، توسعه یک جانبه شهرها، خالی از سکنه شدن برخی از محدوده‌های شهری، بورس‌بازی زمین و ده‌ها مسئله و مشکل دیگر را در پی خواهد داشت. بنابراین شناسایی اثرات مقوله عدالت اجتماعی جزء اساسی مطالعات شهری محسوب می‌شود و شهر زمانی شهر انسانی می‌شود که عدالت اجتماعی همه زوایای آن را بپوشاند (خوش روی، 1385: 12).

  توجه به عدالت اجتماعی تا اندازه‌ای در شهرها حائز اهمیت است که در هر یک از شاخص‌های تعیین‌کننده شهرهای سالم، بستر مطالعات و نقش کلیدی را ایفا می‌کند (شیخی، 1380: 264).

         توزیع مناسب و بهینه امکانات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی در میان مناطق و نواحی، یکی از مهم‌ترین عوامل جلوگیری از نابرابری‌ها و شکاف توسعه و توزیع فضایی مناسب جمعیت در پهنه سرزمین هست. مسئله مهم در برقراری توسعه پایدار شهری[1] توجه به شاخص‌های اقتصادی، محیطی و سلامت اجتماعی شهرها در بستر برنامه‌ریزی است (Marcotullio,2001:577).

           به عقیده صاحب‌نظران، شهر سالم شهری است که شرایط اقتصادی آن مطلوب باشد. فرصت‌های شغلی مناسب، واحدهای مسکونی کافی، سیستم حمل‌ونقل خوب، بیمارستان‌های مجهز و کافی، سهولت دسترسی به مراکز خرید و در نهایت عدالت اجتماعی در آن حاکم باشد. پیچیده بودن مسائل شهری بر کسی پوشیده نیست و این پیچیدگی با توجه به وضعیت امروزی شهرها بیشتر شده است. عدالت فضایی که یکی از اصول اساسی برنامه‌ریزی شهری است باید توجه بررسی‌ها به این موضوع بیشتر معطوف گردد و به نظر می‌رسد هدف اصلی برنامه‌ریزی شهری، عدالت در شهر باشد که دو هدف دیگر یعنی کارآمدی و کیفیت محیطی تحت‌الشعاع آن قرار می‌گیرد. بنابراین باید کنکاشی در مورد این موضوع صورت گیرد و ابعاد آن شناخته شود تا بتوان در جهت تحقق آرمان ایده آل هر انسان قدمی هر چند کوچک برداشته شود. بدین منظور فضا در شهر شناسایی و ابعاد عدالت فضایی در جهت تحقق عدالت اجتماعی در مطالعات شهری از موضوعات اساسی و مباحث این مطالعات هست که در چند سال گذشته از مباحث اصلی نظریه‌پردازان مسائل شهری در غرب می‌باشد.

           عده‌ای معتقدند که شرایط لازم و کافی برای رسیدن به یک توزیع عادلانه درآمد، ایجاد وسایل مبتنی بر عدالت اجتماعی برای رسیدن به این توزیع است (هاروی، 1376: 110). مطالعات انجام‌شده در زمینه نابرابری‌های ناحیه‌ای در شهر فیروزآباد ، بیانگر وجود نواحی فعال، کم فعال و محروم است. اهمیت تحقیق حاضر در موارد زیر خلاصه می‌شود:      

  وجود نابرابری‌ها سبب گردیده که شکاف توسعه بین نواحی شهری بیشتر شده و عدالت اجتماعی و اقتصادی، مفهوم خود را از دست بدهد.

  شناسایی توان‌های مختلف نواحی شهری و به‌کارگیری پتانسیل‌های رشد[2] و توسعه[3] نواحی محروم جهت رسیدن به یک سطح قابل‌قبول رشد و توسعه ضروری است.

  اهمیت تحقیق حاضر در این است که با شناخت وضعیت موجود و شناسایی نواحی محروم و کم فعال شهر ، فیروزآباد توجه برنامه‌ریزان و طراحان توسعه ناحیه‌ای را به اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌هایی جهت کاهش نابرابری‌های ناحیه‌ای با توزیع مناسب و بهینه امکانات رشد و توسعه جلب کند. در همین راستا، هدف قرار دادن توسعه نواحی محروم و کم فعال برای رسیدن به عدالت اجتماعی و اقتصادی میان نواحی شهر در جهت کاهش نابرابری‌های ناحیه‌ای ضروری است.

  1-5- پیشینه تحقیق

  شناخت هر پدیده‌ای به درجه شناخت ما از فرایند تاریخی آن پدیده بستگی دارد و فرایند تاریخی بر آن است که نحوه شکل‌گیری پدیده‌ها و عناصر مؤثر در آن را کشف کرده و سپس آن را در طول زمان مورد بررسی قرار دهد.

    مروری بر نوشته‌ها و تحقیقات دیگران ما را از تکرار آنچه که قبلاً انجام‌شده بازمی‌دارد و برای تحقیق حاضر فرضیات معین و پیشنهاد‌های سودمندی را مطرح می‌نماید. لذا بررسی و مطالعه تحقیقاتی که دارای نتایج سودمندی بوده باشند سبب می‌شود که اطلاعات موجود در زمینه پیشینه تحقیق شناخته‌شده و از دوباره‌کاری پرهیز گردد.

  مفهوم و کارکرد عدالت اجتماعی از اواخر دهه1960 وارد ادبیات جغرافیایی شد و از دهه 1970 به بعد با به‌کارگیری مفهوم عدالت اجتماعی در جغرافیا نظام ارزشی و نظام اخلاقی، تفکرات جغرافیایی را به مسیر تازه‌ای کشاند. دیوید هاروی (1973) اولین جغرافیدانی بود که در کتاب خود با عنوان «عدالت اجتماعی و شهر» مفهوم عدالت اجتماعی را در تحلیل‌های جغرافیایی به کار گرفت (شکویی، 1382: 141).

   در سال 1977 دیوید اسمیت با انتشار کتاب «جغرافیای انسانی: رهیافت رفاه» شاخص‌های شناخت رفاه و تحلیل عدالت اجتماعی را مورد بررسی قرارداد. از سال 1980 به بعد تأکید روی عدالت اجتماعی و اخلاقیات یکی از تعهدات پست مدرنیسم می‌باشد (همان منبع). در سال 1991 کمیته اجتماعی و فرهنگی مؤسسه جغرافیدانان انگلیس گزارشی در زمینه عدالت اجتماعی و جغرافیا منتشر ساخت، سپس در سال 1994 دیوید اسمیت با انتشار کتاب جغرافیا و عدالت اجتماعی با بیان اینکه جغرافیا بدون عدالت اجتماعی فاقد قدرت و توان مطلوبیت بخشیدن به زندگی انسانی است معتقد است که جغرافیا باید در نظریه و عمل با عدالت اجتماعی پیوند بخورد (شکویی، 1382: 142).

  سید حسن مطیعی لنگرودی (1380) در مقاله‌ای تحت عنوان راهبردهایی در ارتباط با تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در جامعه معتقد است که برای دستیابی به توسعه و عدالت اجتماعی در جامعه به انسان‌هایی اقتصادی و تکنولوژیکی دارای بینش‌های اجتماعی-  فرهنگی نیاز می‌باشد تا با دستیابی به این دو پارامتر بتوان به توسعه یا مفهوم امروزی آن عدالت اجتماعی دست یافت (مطیعی لنگرودی، 1380: 292- 279).

  مرصوصی (1383) در رساله دکتری خود تحت عنوان تحلیل فضایی عدالت اجتماعی در شهر تهران به بررسی این موضوع پرداخته و به این نتیجه رسیده است که سیاست‌های شهرداری تهران در تخصیص منابع شهری در بین سال‌های 1380- 1376 بر اساس عدالت اجتماعی صورت نگرفته است. بنابراین لازم و ضروری است برای تعادل و توازن در محیط اجتماعی شهر و سازمان فضایی شهر، سیاست‌گذاری‌های شهرداری تهران در تخصیص فضایی هزینه‌ها در مناطق مختلف بر اساس اصول عدالت اجتماعی،‌ نیاز،‌ استحقاق و منفعت عمومی صورت گیرد (مرصوصی، 1383: 90).

  وارثی و دیگران (1386) در مقاله‌ای تحت عنوان بررسی اثرات توزیع خدمات شهری در عدم تعادل فضایی جمعیت به نحوه توزیع خدمات شهری بر پایه عدالت اجتماعی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که یکی از عوامل تأثیرگذار بر مهاجرت‌ها و جابجایی‌های درون‌شهری، توزیع خدمات شهری است. بنابراین توجه به برنامه‌ریزی در خصوص توزیع عادلانه خدمات شهری نه تنها تحقق عدالت فضایی برای شهر را در برمی‌گیرد بلکه می‌تواند از بروز شکاف و نابرابری خدمات در بین مناطق جلوگیری نماید (وارثی، 1386: 104).

  موسوی (1387) در طرح تحقیقاتی تحت عنوان شکل پایدار و عدالت اجتماعی در مورد شهر یزد به این نتیجه رسیده است که توسعه گسترده شهر یزد منجر به توزیع نابرابر خدمات شهری در بین نواحی شهر یزد شده و عدالت اجتماعی و فضایی را در شهر زیر سؤال برده و به توسعه افقی و گسترده شهر یزد دامن زده است که با اعمال سیاست‌های کنترل زمین و توسعه شهری در درازمدت شهر یزد دارای شکل فشرده شهری خواهد شد (موسوی ، 1387: 74).

  در نهایت پس از بررسی پیشینه موضوع، نتیجه گرفته می‌شود که به موضوع تحلیل جغرافیایی امکانات و خدمات شهری در شهر فیروزآباد در هیچ یک از منابع فوق پرداخته نشده و برای اولین بار در این پایان‌نامه انجام شده است.

  1-6- کاربردهای تحقیق

  این پژوهش علاوه بر آنکه می‌تواند به توسعه مفهوم کاربردی عدالت فضایی (توزیع  مناسب خدمات شهری) در علم برنامه‌ریزی شهری استفاده شود یکی از پژوهش‌های کاربردی برای سازمان‌های ذی‌ربط در سطح شهر می‌باشد. علاوه بر آن در برنامه‌های میان‌مدت و کوتاه مدت شهری نیز کاربرد دارد.

  1-7- تعریف مفاهیم

  در این بخش به توضیح مفاهیم و اصطلاحات مورد نیاز تحقیق، می‌پردازیم.

  1-7-1- شهر

  شهر زیستگاهی است انسان ساخت و در زیر یک قدرت سیاسی مشخص، که تمرکز جمعیتی نسبتاً پایداری را در درون خود جای می‌دهد، فضاهایی ویژه بر اساس تخصص‌های حرفه‌ای به وجود می‌آورد،  تفکیکی کمابیش مشخص و فزاینده میان بافت‌های مسکونی و بافت‌های کاری ایجاد می‌کند و فرهنگی خاص را به مثابه حاصلی از روابط درونی خویش پدید می‌آورد که درون خود خرده‌فرهنگ‌های بی‌شماری را حمل می‌کند  (حکمت نیا، 1387: 16).

  1-7-2- عدالت اجتماعی

  یکی از اصول بنیادین که در اغلب ایدئولوژی‌ها از جمله دین اسلام مبنای برنامه‌ریزی محسوب می‌شود، اصل عدالت اجتماعی است که تفکر نهادها و برنامه‌ریزان بر مبنای آن شکل می‌گیرد و از اصولی است که به دلگرمی، انسجام روابط و توزیع عادلانه (و نه مساوی) دستاوردها و عواید بین شهر و روستا منجر خواهد شد.

  اصولاً در برنامه‌ریزی‌هایی که مبتنی بر نظریه‌های غیر الهی هستند، عدالت اجتماعی در اولویت دوم و به عنوان یک موضوع فرعی قلمداد می‌شود. در اسلام و ادیان الهی مسئله عدالت اجتماعی یک اصل است.

  در کتاب نظریه عدالت، جان رالز در تعیین قاعده برای عدالت بعد از تأکید بر اصل اولیه برخورداری یکسان افراد از آزادی‌های سیاسی، معتقد است نابرابری‌های اجتماعی تنها در صورتی توجیه‌پذیر است که اول آنکه، بیش‌ترین مزیت را به نفع محروم‌ترین قشرهای جامعه حاصل کند؛ دوم آنکه، پیوستن به مناصب و موقعیت های قابل‌دسترسی برای همه افراد، تحت شرایط برابری منصفانه فراهم آید. وی به این ترتیب معیار حداکثرسازی رفاه برای پایین‌ترین قشر مردم را معیار عدالت معرفی می‌کند (پاپلی یزدی و دیگران، 1386: 19- 21).

  1-7-3- فضا

  فضا حجم مکانی و زمانی مجموعه‌ای از تمام فعالیت‌هایی است که انسان در راه تسلط بر طبیعت و برای بقای خود انجام می‌دهد و به عبارتی دیگر منظور، فضایی اقتصادی-  اجتماعی است که منعکس‌کننده تمام هستی جوامع انسانی است (معصومی اشکوری،1387: 20). فضا مجموعه‌ای از کالبد و محتواست، هنگامی که صفتی به فضا نسبت داده می‌شود بنابرآن که کالبد یا محتوی را در نظر داشته باشد، حوزه یا قلمرو فضا را مشخص می‌سازد (معصومی اشکوری،1387: 21).

   

  ABSTRACT

  Urban services distribution rate could have a great impact on population spatial displacement and democratic changes in urban areas and since on of sustainable urban development criteria is to focus on the population balanced distribution, urban services distribution should lead to a spatial justice. The following research studies Isfahan City regions on 12 urban services types.

  The main issue in implementing social justice is the proper distribution of urban uses. Land extra value is a general social separation and urban spatial interpretation factor.

  Firuzabad is divided into 12 neighborhoods and 2 districts. To study the realization ofsocial justice in these neighborhoods, urban services and landed added value indices are studied by documentations, standardization, Shannon entropy and correlation coefficient and field coefficient method were used. According to the findings providing unjust services leads to lack of realization of social justicein this city so that neighborhoods 6, 1 and 4 of District One are highly prioritized in receiving services and neighborhood 3 of District One and neighborhood 6 of District Two are also in second priority. And twoneighborhoods from District One are in a sustainable condition on having urban services indices.

  Results from this research suggest that urban services distribution at Firuzabad neighborhoods level is distributed evenly and social justice realization conditions include balanced urban land use distribution and reviewing preparation of comprehensive plans and special care towards critical and vulnerable regions in city.

  Keywords: space distribution, urban services. Firuzabad

 • فهرست:

  فهرست مطالب

   

  1.                فصل اول. 1

  1-1- مقدمه. 2

  1-2- شرح‌ و بیان‌ مسئله. 6

  1-3- سؤالات تحقیق.. 8

  1-4- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 8

  1-5- پیشینه تحقیق.. 103

  1-6- کاربردهای تحقیق تحقیق.. 103

  1-7- تعریف مفاهیم. 102

  1-7- 1- شهر. 101

  1-7-2- عدالت اجتماعی 10

  1-7-3- فضا 12

  1-7-4- توزیع فضایی 13

  1-7-5- توزیع خدمات شهری.. 15

  1-7-6- خدمات اجتماعی.. 15

  1-7-7- نابرابری 13

  2.                     فصل دوم. 17

  2-1- مفهوم عدالت در فضا 18

  2-2- مفهوم عدالت اجتماعی در فضا 21

  2-3- ابعاد عدالت اجتماعی.. 22

  2-3-1- برابری و مساوات.. 22

  2-3-2- قانونمندی.. 23

  2-3-3- اعطای حقوق. 23

  2-3-4- توازن. 24

  2-4- تئوری های عدالت اجتماعی.. 24

  2-4-1- عدالت اجتماعی و عقلانیت.. 24

  2-4-2- عدالت اجتماعی و عدالت معنوی.. 25

  2-4-3- مطلق بودن عدالت اجتماعی.. 25

  2-4-4- عدالت اجتماعی و رفاه عمومی.. 26

  2-5- عدالت فضایی و عدالت جغرافیایی.. 27

  2-6- عدالت اجتماعی از نظر مکاتب و دیدگاههای مختلف.. 30

  2-6-1- مفهوم عدالت از دیدگاه اسلام. 30

  2-6-2- سوسیالیسم و عدالت اجتماعی.. 33

  2-6-3- عدالت اجتماعی از دیدگاه لیبرالیسم. 35

  2-6-3-1- بررسی نظریات تئوری پردازان لیبرالیسم کلاسیک... 37

   2-6-3-2بررسی نظریات تئوری پردازان لیبرالیسم نو. 39

  2-6-3-3نظریات مربوط به اندیشمندان میانه. 40

  2-6-3- 3- 1  جان راولز. 47

  2-6-3-3 - 2آنتونی کیدنز. 40

  2-7- عدالت در فضا 42

  2-8-معیارهای عدالت  فضایی.. 45

  2-9- عدالت اجتماعی و مدیریت شهری.. 46

  2-10عدالت فضایی در شهر.............................................................................................. 47

  2-11-  نظریه توسعه پایدار شهری.. 50

  2-12-توسعه پایدار وعدالت فضایی در شهر. 52

  2-13-توسعه پایدار و عدالت اجتماعی.. 54

  2-14- جمعبندی.. 56

  فصل سوم معرفی محدوده تحقیق و روش شناسی تحقیق.. 58

  3-1- تحلیل فضایی استان فارس... 59

  3-2-موقعیت جغرافیایی شهر فیروزآباد. 59

  3-3-  مطالعات طبیعی و جغرافیایی.. 59

  3-3-1زمین شناسی.. 61

  3-3-2- ریخت شناسی.. 61

  3-3-3تشکیلات زمین شناسی منطقه. 61

  3-3-4 چینه شناسی.. 63

  3-3-5- گسل های موجود درمنطقه. 66

  3-3-6- زلزله. 67

  3-3-7 هیدرولوژی.. 69

  3-3-8آبهای سطحی.. 70

  3-3-8-1 رودخانه تنگاب و فیروزآباد. 70

  3-3-8-2 آبهای زیر زمینی.. 73

  3-3-9-1 چاه 73

  3-3-9-2قنات.. 73

  3-3-9-3 چشمه سار 74

  3-3-10 آب و هوا 74

  3-3-10-1 دمای هوا 76

  3-3-10-2 بارندگی.. 77

  3-3-10-3رطوبت هوا 77

  3-3-10-4باد. 78

  3-3-10-5ساعات آفتابی و تعداد روزهای یخبندان. 79

  3-3-11 توپوگرافی.. 80

  3-3-11-1 ارتفاعات.. 80

  3-3-11-2 تپه ها 81

  3-3-11-3دشت.. 81

  3-3-11-4 شیب.. 82

  3-3-12خاک شناسی و قابلیت اراضی.. 82

  3-3-13پوشش گیاهی.. 85

  3-14مطالعات انسانی.. 86

  3-14-1 خلاصه ای از وضعیت عمومی شهرستان فیروزآباد. 86

  3-14-2پیشینه تاریخی.. 87

  3-14-3 جمعیت.. 90

  3-14-3-1 جمعیت شهر فیروزآباد. 90

  3-14-3-2 نسبت جنسی.. 92

  3-14-3-3 نرخ رشد جمعیت.. 93

  3-14-3-4 پیش بینی شهر فیروزآباد. 95

  3-14-3-5 مهاجرت 97

  3-14-4 اشتغال و فعالیت.. 98

  3-15روش تحقیق.. 101

  3-15-1 محدوده های تحقیق.. 103

  3-15-2 اهداف تحقیق.. 103

  3-15-3 فرضیات تحقیق.. 103

  16-3 جمعبندی.. 103

  - فصل چهارم یافته های پژوهش و بحث.. 106

  4-1 نظام تقسیمات اداری – کالبدی شهر. 141

   4-1-1-ناحیه بندی.. 144

  4-1-1-1 عوامل موثر در ناحیه بندی.. 108

  4-1-1-2 اهداف ناحیه بندی.........................................................................................................................................108

  4-1-1-3 امتیازات  در ناحیه بندی.. 109

  4-1-1-4 ناحیه بندی و عدالت اجتماعی.. 110

  4-1-2-تعیین محدوده محله. 110

  4-2 تقسمات کالبدی شهر فیروزآباد. 111

  4-3 توزیع فضایی جمعیت بر اساس ضریب آنتروپی.. 112

  4-4-نحوه توزیع خدمات محله ای در شهر فیروزاباد. 115

  5-4امکانات و خدمات شهری مورد مطالعه...................................................................................................................115

  4-5-1 امکانات آموزشی...................................................................................................................................................116

  4-5-2 خدمات تاریخی- جهانگردی و مذهبی.............................................................................................................116

  4-5-3 خدمات تولیدی-صنعتی و تجاری.....................................................................................................................117

  4-5-4پارک و فضای سبز شهری....................................................................................................................................117

  4-5-5 خدمات بهداشتی - درمانی.................................................................................................................................118

  4-5-6فضاهای ورزشی و تفریحی...................................................................................................................................118

  4-5--7 خدمات نیروی انتظامی.....................................................................................................................................119

  4-5-8تاسیسات و تجهیزات شهری................................................................................................................................119

  4-6 توزیع فضایی خدمات شهری در شهر فیروزاباد....................................................................................................119

  4-6-1دسترسی به امکانات آموزشی..............................................................................................................................119

  4-6-2 دسترسی به خدمات تاریخی- جهانگردی و مذهبی.....................................................................................120

  4-6-3دسترسی به خدمات اداری - انتظامی................................................................................................................122

  4-6-4دسترسی به فضای سبز.........................................................................................................................................122

  4-6-5دسترسی به خدمات بهداشتی - درمانی...........................................................................................................123

  4-6-6دسترسی به فضاهای ورزشی - تفریحی............................................................................................................123

  4-6-7دسترسی به تاسیسات و تجهیزات شهری........................................................................................................123

  4-7 رتبه بندی محلات شهر فیروزآباد.........................................................................................................................126

  4-7-1 جمع بندی واحد های خدماتی.........................................................................................................................126

  4-7-2 مدل استاندارد سازی داده های مختلف الجنس............................................................................................127

  4-8 سطح بندی محلات بر اساس چگونگی توزیع خدمات شهری..........................................................................130

  4-8-1 مدل ضریب همبستگی اسپیرمن......................................................................................................................134

  4-9 اولویت بندی محلات به لحاظ تعادل بین توزیع جمعیت و خدمات .............................................................135

  فصل پنجم آزمون فرضیات ، نتیجه گیری و پیشنهادات.............................................................................................137

  5-1مقدمه.............................................................................................................................................................................138

  5-2آزمون فرضیات.............................................................................................................................................................138

  5-2-1آزمونفرضیه اول.....................................................................................................................................................138

  5-2-2آزمون فرضیه دوم................................................................................................................................................139

  5-3جمع بندی و نتیجه گیری.......................................................................................................................................140

  5-4پیشنهادات.....................................................................................................................................................................143

  5-4-1 پیشنهادات برای پژوهشهای آتی......................................................................................................................148

  منابع و ماخذ........................................................................................................................................................................15

   

  منبع:

  منابع فارسی

  اخوان کاظمی، بهرام، (1379)، عدالت اجتماعی در اندیشه سیاسی غرب، ماهنامه اطلاعات سیاسی، شماره 154- 153 .

   آسایش، حسین، (1371)، توسعه انسانی و چشم اندازهای آن در کشورهای اسلامی(تعریف و اندازه گیری) فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال هفتم، شماره24.

   اسمیت، دیوید، ام، (1381)، کیفیت زندگی: رفاه انسانی و عدالت اجتماعی، ترجمه حسین حاتمی نژاد و حکمت شاه اردبیلی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال هفدهم، شماره 185 و 186.

  اطهاری، کمال(1378)، ضرورت اقتصادی عدالت ا جتماعی،‌ فصلنامه تامین اجتماعی، شماره 2.

  افروغ، عماد،(1377)، فضا و نابرابری اجتماعی، ارائه الگوی برای جدایی گزینی فضایی و پیامدهای آن،  انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.

  ایچ لسناف، مایکل، (1378)، فیلسوفان سیاسی قرن بیستم، ترجمه خشایار دیهقی، چاپ اول، نشر کوچک 1378.

  برآبادی، علی،(1384)، الفبای شهر،  ماهنامه آموزشی شهرداریها، شماره 55انتشارات  شهرداری ها و تهران.

  بولارد، روبرت، (1384)، عدالت زیست محیطی و برابری اجتماعی (نوشته هایی در باره توسعه شهری پایدار) به کوشش ویلر، اس. ام. و بیتلی، تی، ترجمه کیانوش ذاکر حقیقی، انتشارات مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.

  پاتر، رابرت و ایونز، سلی لوید، 1384، شهر در جهان در حال توسعه، ترجمه کیومرث ایراندوست، مهدی دهقان منشادی و میترا احمدی، انتشارات سازمان  شهرداری ها و دهیاری های کشور.

   پاگ، سدریک(1383)، شهرهای پایدار در کشورهای در حال توسعه، ترجمه ناصر محرم‌نژاد، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری، تهران.

  پاپلی یزدی، محمد حسین و رجبی سناجردی، (1386)، حسین، نظریه های شهر و پیرامون، انتشارات سمت

  پور محمدی، محمدرضا، (1382)، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات سمت.

  بوچانی، محمد حسین(1385)، بررسی عدم تعادل‌های فضایی- اجتماعی شهر ایلام از دیدگاه توسعه پایدار، مجله شهرداری‌ها، سال ششم ، شماره 73، تهران.

  توسلی، حسین، (1380)، فلسفه حق در اندیشه ایت الله مطهری، فصلنامه علوم سیاسی سال چهارم، شماره 13.

  جاجرمی، کاظم و کلته، ابراهیم، (1385)، سنجش وضعیت شاخص های کیفیت زندگی در شهر از نظر شهروندان، مورد: گنبد قابوس، مجله جغرافیا و توسعه.

  حکمت نیا، حسن، (1383)، برنامه ریزی فضایی توسعه پایدار شهر یزد، پایان نامه دوره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری.

  حکمت نیا، حسن و موسوی، میرنجف، (1384)، تحلیل عاملی و تلفیق شاخصها در تعیین عوامل مؤثر بر توسعه انسانی نواحی ایران، مجله جغرافیا و توسعه، سال سوم، شماره 6.

  حکمت نیا، حسن و موسوی، میرنجف، (1385)، کاربرد مدل در جغرافیا با تأکید بر برنامه ریزی شهری و ناحیه ای، انتشارات علم نوین.

  حیدری، نیر(1388)، بررسی توزیع خدمات عمومی شهری و بازتاب فضایی آن از دیدگاه عدالت اجتماعی (مورد : شهر اردکان)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور رضوانشهر.

  خامنه ای ، سید محمد(1374)، ریشه ها و مفهوم عدالت در فقه و حقوق اسلامی، انتشارات بین المللی الهدی.

  خوش روی، قهرمان، (1385)، عدالت اجتماعی و فضای شهر، اولین همایش ملی عمران شهری، سنندج .

  دارابی کشفی(1386) عدالت در آیینه قرآن، نوای دانش، تهران.

  دهقان منشادی، مهدی، (1385)، توسعه پایدار در سایه روشنهای شهر، انتشارات مفاخر.

  رستمی، مسلم(1388) تحلیل عدالت اجتماعی در توزیع فضایی خدمات شهری شهر کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تحقیقات.

  رضویان، محمدتقی، (1381)، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات منشی.

  زنجانی، حبیب الله، (1371)، جمعیت و شهرنشینی در ایران، وزارت مسکن و شهرسازی.

  زیاری، کرامت الله، (1381)، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات دانشگاه یزد.

  زیاری، کرامت الله(1380)، توسعه پایدار و مسئولیت برنامه ریزان شهری در قرن بیست و یکم، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.

  سالنامه آماری استان فارس1385

  ساوج، مایک و آلن وارد(1380)، جامعه شناسی شهری،ترجمه: ابوالقاسیم پوررضا، انتشارات سمت، تهران

  شاه حسینی، پروانه،(1384) سکونتگاه خودرو وامنیت اجتماعی، مورد مطالعه شهر پاکدشت، مجله جغرافیا و توسعه، سال سوم، شماره 6.

  شکویی، حسین، (1373)، دیدگاههای نو در جغرافیای شهری، جلد اول، نشر سمت

  شکویی، حسین(1382)، اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا،  انتشارات گیتا شناسی، تهران

  شکویی، حسین و سید مهدی  موسی کاظمی(1378)، مولفه های اجتماعی- اقتصادی توسعه پایدار شهری، پژوهش موردی قم،  مجموعه مقالات اولین سمینار مدیریت توسعه پایدار در نواحی شهری، شهرداری تبریز، تبریز.

  شیخی، محمدتقی، 1378، جامعه شناسی شهری، انتشارات نورگیتی.

  علی اکبری، اسماعیل، (1383)، توسعه شهری و آسیب شناسی اجتماعی در ایران، مجله پژوهشهای جغرافیایی، شماره 48

  علمداری، کاظم، (1376)، در جستجوی عدالت اجتماعی، نشریه جامعه سالم، شماره 34.

  عظیمی، سپهر و دیگران(1385).

  عبدی دانشپور، زهره(1378)، «تحلیل عدم تعادل فضایی در شهرها، مورد تهران»، مجله صفه، سال نهم، شماره بیست و نهم، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

  قره نژاد، حسن، (1376)، بررسی توزیع جغرافیایی مراکز بهداشتی- درمانی در شهر اصفهان، تحقیقات جغرافیایی، شماره 44.

  غرایاق زندی، داوود، (1381)، نظریه عدالت اجتماعی به مثابه انصاف جان رالز نظریه ای جهانشمول یا لیبرالی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال هفدهم، شماره 185-186.

  غنی نژاد، موسی، (1379)، عدالت اجتماعی و اقتصادی، فصلنامه تأمین اجتماعی، شماره 6.

  قربان نیا، ناصر، (1378)، نگاهی به فقرا از منظر جرم شناسی، نامه مفید، شماره 17.

  کمالی، علی، (1379)، مقدمه ای بر جامعه شناسی نابرابری های اجتماعی، انتشارات سمت، تهران، چاپ اول.

  کلاول، پاول، (1373)، جغرافیای نو، ترجمه سیروس سهامی، مشهد .

  کلته، ابراهیم، (1384)، عدالت اجتماعی و شهر: گنبد قابوس، پایان نامه دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری.

  گیدنز، آنتونی، (1378)، راه سوم- بازسازی سوسیال دموکراسی، ترجمه منوچهر صبوری کاشانی، انتشارات شیرازه.

  گری، جان، (1379)، فلسفه سیاسی فون هایک، ترجمه دیهیمی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

  گرب، ج. ادوارد، (1373)، نابرابری اجتماعی: دیدگاههای نظریه پردازان کلاسیک و معاصر، ترجمه محمد سیاهپوش و احمدرضا غزوی زاده، نشر معاصر.

  لهاسایی زاده، عبدالعلی، (1374)، نابرابری و قشربندی اجتماعی، انتشارات دانشگاه شیراز.

  مهندسین مشاور طرح و تدوین- معماری شهرسازی، طرح توسعه عمران ، سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس(1378).

  محمودی، سیدعلی، (1379)، نسبت دموکراسی های جدید غربی و مدینه جماعیه فارابی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال یازدهم، شماره 159-160.

  مطیعی لنگرودی، حسن(1380)، راهبردهایی در ارتباط با تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار مجله دانشگاه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.

  مرصوصی، نفیسه(1383)؛ «تحلیل فضایی عدالت اجتماعی در شهر تهران»، ماهنامه پژوهشی آموزشی شهرداریها، شماره 65، انتشارات سازمان شهرداری ها

  موسوی، میرنجف(1387)، شکل پایدار شهری و عدالت اجتماعی: مطالعه موردی یزد. طرح تحقیقاتی، دانشگاه جامع پیام نور یزد.

   مجتهدزاده، غلامحسین، (1383)، برنامه ریزی شهری در ایران، انتشارات دانشگاه پیام نور.

   موفقیان، ناصر، (1378)، دولت کارگستر- دولت رفاه گستر، فصلنامه تأمین اجتماعی، شماره 30.

   ماسگریو ریچارد (1372)؛ «مالیه عمومی در تئوری و عمل»، ترجمه مسعود محمدی و یداله ابراهیمی فر، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

   معصومی اشکوری، سید حسن(1387)، اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای، انتشارات پیام، چاپ چهارم، تهران.

   مطهری، مرتضی(1375)، مجموعه آثار، انتشارات صدرا،‌ تهران.

   مطهری، مرتضی(1374)، وحی و نبوت،  انتشارات صدرا، تهران.

  مهندسین مشاور فرنهاد(1385) بازنگری طرح تفیلی فیروزآباد، شهرداری فیروزآباد.

  نسترن، مهین، (1380)، تحلیل و سنجش درجه تمرکز و پراکنش شاخص های بهداشتی- درمانی شهر اصفهان، مجله پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان.

  وارثی، حمیدرضا و قائدرحمتی، صفر، (1386)، بررسی اثرات توزیع خدمات شهری در عدم تعادل فضایی جمعیت، مورد: مناطق شهر اصفهان، مجله جغرافیا و توسعه ، شماره 9، سیستان و بلوچستان.

  هال، پیتر، (1387)، برنامه ریزی شهری و منطقه ای، ترجمه جلال تبریزی.

  هاروی، دیوید، (1376)، عدالت اجتماعی و شهر، ترجمه فرخ حسامیان، محمدرضا حائری و بهروز منادی زاده، انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری (وابسته به شهرداری تهران).

   

  منابع انگلیسی

  Barry, Brain  «Therores of Justice» Herrester wheat,V. 1,1989

  Burton, Elizabeth «The Compactcity and Social Justice» A paper Presented to Housing Studies. A association, Spring Conference, Housing, Environmental and sustainability, university of York, 18/19 A Panl,2001.

  Gray, Rod « The Social Accounting organization and socity privileging engagement» Imaging organizations and society 27, 2002.

  Marcotullio, Peter, J, (2001), Asian Urban Sustainability in the era of globalization, united Nation University, Insttute of Advanced Studies, Tokyo, Japan.

  Runicima, W.G. (1972), Relative Deprivation and social justice, U.K.

  Tosun, Urban Geography, Aglobal Perspective Routledge, Group, Publication,2001.


موضوع پایان نامه تحلیل جغرافیایی توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری (مطالعه موردی شهر فیروزآباد فارس), نمونه پایان نامه تحلیل جغرافیایی توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری (مطالعه موردی شهر فیروزآباد فارس), جستجوی پایان نامه تحلیل جغرافیایی توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری (مطالعه موردی شهر فیروزآباد فارس), فایل Word پایان نامه تحلیل جغرافیایی توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری (مطالعه موردی شهر فیروزآباد فارس), دانلود پایان نامه تحلیل جغرافیایی توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری (مطالعه موردی شهر فیروزآباد فارس), فایل PDF پایان نامه تحلیل جغرافیایی توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری (مطالعه موردی شهر فیروزآباد فارس), تحقیق در مورد پایان نامه تحلیل جغرافیایی توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری (مطالعه موردی شهر فیروزآباد فارس), مقاله در مورد پایان نامه تحلیل جغرافیایی توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری (مطالعه موردی شهر فیروزآباد فارس), پروژه در مورد پایان نامه تحلیل جغرافیایی توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری (مطالعه موردی شهر فیروزآباد فارس), پروپوزال در مورد پایان نامه تحلیل جغرافیایی توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری (مطالعه موردی شهر فیروزآباد فارس), تز دکترا در مورد پایان نامه تحلیل جغرافیایی توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری (مطالعه موردی شهر فیروزآباد فارس), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل جغرافیایی توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری (مطالعه موردی شهر فیروزآباد فارس), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل جغرافیایی توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری (مطالعه موردی شهر فیروزآباد فارس), پروژه درباره پایان نامه تحلیل جغرافیایی توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری (مطالعه موردی شهر فیروزآباد فارس), گزارش سمینار در مورد پایان نامه تحلیل جغرافیایی توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری (مطالعه موردی شهر فیروزآباد فارس), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیل جغرافیایی توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری (مطالعه موردی شهر فیروزآباد فارس), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل جغرافیایی توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری (مطالعه موردی شهر فیروزآباد فارس), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل جغرافیایی توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری (مطالعه موردی شهر فیروزآباد فارس), رساله دکترا در مورد پایان نامه تحلیل جغرافیایی توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری (مطالعه موردی شهر فیروزآباد فارس)

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده عدالت اجتماعی به معنای احترام به حقوق دیگران و رعایت مصالح عمومی می باشد. در واقع عدالت اجتماعی نتیجه تکامل اجتماعی است. تحقق عدالت اجتماعی در گرو توزیع مناسب کاربری ها و خدمات عمومی شهری است. هدف این تحقیق بررسی تحقق عدالت اجتماعی در مناطق سه گانه شهر یزد با استفاده از شاخص های امکانات و خدمات شهری ...

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد ( M.A ) گرایش : برنامه ریزی شهری چکیده توسعه روز افزون جمعیت شهرنشین کشور و عدم پیش بینی اراضی کافی و مناسب برای توسعه شهرها، لزوم مکان یابی اراضی برای توسعه شهری ، چه با ارزیابی امکانات رشد کالبدی و توسعه شهرهای موجود همراه با تعیین جهات، حدود منطقی و مراحل مختلف توسعه انها در اینده و چه با تعیین نقاط روستایی که در اینده از نظر میزان جمعیت و ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه­ریزی شهری فصل اول : کلیات تحقیق 1- 1- طرح مسئله گسترش شهرنشینی و رابطه آن با آسیب­های اجتماعی و اقتصادی از مشخصه­های اصلی الگوی توسعه شهری کشور در چند دهه اخیر است و رشد و توسعه شتابان و توزیع نامتعادل در دوره جدید، یکی از عوامل اصلی بروز آسیب­های اجتماعی به شمار می رود. چنانچه رشد شتابان شهرنشینی و توسعه کلان ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته ی برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا چکیده مهمترین معیار برای تحلیل وضعیت عدالت فضایی در شهر چگونگی توزیع تسهیلات و خدمات شهری است و میزان و چگونگی توزیع تسهیلات می تواند نقش مؤثری در جابجایی فضایی جمعیت و تغییرات جمعیتی در مناطق شهری داشته باشد. این پژوهش با هدف تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری گرگان با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری وبررسی ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده با افزایش جمعیت شهر ها، واژه فضای سبز و کاربری های فضای سبز شهری مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. از این رو هر چه شهرها بزرگتر می شوند احساس نیاز به وجود فضای سبز چه برای بهره برداری مستقیم شهروندان و چه از نظر نقش پالایش محیط روزبروز بیشتر می شود. اهمیت فضاهای سبز در محیط شهری، تا آن حد است ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» رشته: جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده: امروزه با گسترش شهرها و رشد آهنگ شهر نشینی ، همچنین افزایش مشکلات و معضلات ناشی از این فرایند و اهمیت یافتن مدیریت یکپارچه و توسعه متوازن، همه جانبه و پایدار شهر، بحث بهسازی زیر ساخت های موجود شهری بیش از پیش قوت یافته است.در این راستا بهسازی شبکه معابر شهری و همچنین شبکه فاضلاب شهری به عنوان ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A.» گرایش: برنامه‌ریزی شهری چکیده یکی از معیارهای توسعه ی پایدار شهری توجه به توزیع متوازن جمعیت و میزان و چگونگی توزیع خدمات شهری می باشد که می تواند نقش موثری در جا به جایی فضای جمعیت و تغییرات جمعیتی مناطق شهری داشته باشد . لذا توزیع خدمات شهری باید به گونه ای باشد که عدالت فضایی را برقرار نماید . در این پژوهش به صورت موردی ( مناطق ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M .Sc رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی – منابع آب و خاک چکیده افزایش جمعیت و توسعه ی بی رویه شهرها به ویژه در حاشیه آنها، بدون توجه به ویژگی های محیطی و انسانی باعث صدمات جبران ناپذیری به محیط و ساکنان آن شده است. به همین علت مباحث توسعه پایدار در شهرها، به ویژه کلان شهرها همواره از موضوعاتی بوده است که مورد توجه برنامه ریزان شهری ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا وبرنامه ریزی شهری چکیده بطورکلی زلزله یکی از سوانح طبیعی است که تأثیرات مخربی بر سکونتگاه­های انسانی برجای گذاشته و تلفات جانی و مالی سنگینی بر ساکنان آنها وارد می سازد. در عین حال آسیب­پذیری شهر تأثیر مستقیمی در تلفات انسانی ناشی از بحران دارد و آسیب پذیری ناشی از زلزله اصولاً در نتیجه ساخت و ساز­های بی­رویه در حریم گسل­ها، عدم رعایت ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته :جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده طرح باززنده سازی یا طرح مرمتی شهر در واقع ایفا کننده ی این وظیفه است که به اتکاء شناخت روند زندگی شهر، راه توسعه ی پدیده های موجود را برای تداوم زندگی مردمان شهر پیش بینی کند. به عبارت دیگر، طرح باززنده سازی شهری - در شرایط موجود و تجارب معمول تر- به کمک روند تکاملی تاریخ شهر می آید. اگر شناخت ...

ثبت سفارش