پایان نامه بررسی ویژگی های بصری طراحی سنتی تزئینات معماری مسجد جامع عباسی به منظور طراحی و ساخت صندلی چوبی

word 45 MB 30602 143
1393 کارشناسی ارشد هنر
قیمت قدیم:۱۸,۶۰۰ تومان
قیمت: ۱۶,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  

  پایان نامه کار شناسی ارشد رشته صنایع دستی

  گرایش طرح و تولید محصولات چوبی

  چکیده

       صندلی یکی از وسایل کاربردی می باشد که انسان در طول روز با توجه به نوع کاربردش دائماً با آن سر و کار دارد و همواره مورد توجه صنعتگران و طراحان بوده است. لذا نقوش و نمادهایی که ریشه در گنجینه ی ارزشمند هنرهای سنتی ما دارند، قابلیت بهره مندی در تزئینات صندلی و مبل، در دوره ی معاصر را دارا می باشند، به ویژه نقوش دوره صفویه خصوصاً آن دسته از نقوش که در مسجد جامع عباسی اجراء شده اند، بسیار غنی و ارزشمند می باشند از این رو همواره مورد توجه هنرمندان هنرهای سنتی در دوره ی معاصر و دوره های بعد خواهند بود. حال یکی از پرسش هایی که در این زمینه مطرح   می شود این است که چگونه می توان ویژگی های بصری نقوش مسجد جامع عباسی را در تزئینات مبل و صندلی به کار برد؟ پژوهش انجام شده از نظر هدف در دسته کاربردی و توسعه ای قرار می گیرد، زیرا حاصل آن منجر به تولید وسیع محصول می گردد. همچنین تحقیق مذکور از نظر روش؛ تاریخی، توصیفی و تجربی می باشد. زیرا به بررسی تزئینات مسجد جامع عباسی و توصیف آن می پردازد. از جمله نتایج حاصل از مطالعات انجام شده بر روی نقوش مسجد جامع عباسی    دست یابی به این مهم می باشد که نقش مایه ها و ترکیب بندی های به کار  رفته در این مسجد نسبت به سایر بناهای هم عصر خود در اصفهان از لحاظ تنوع، اندازه و فرم، ضمن حفظ اصالت نقش مایه ها، قابلیت بیشتری جهت استفاده در مبلمان  و صندلی را دارا می باشند.

  کلید واژه ها: ویژگی بصری، طراحی سنتی، صندلی، تزئینات معماری، مسجد جامع عباسی

  پیشگفتار

       نقوش تزئینی از جمله اسلیمی ها، ختایی ها و هندسی بر روی آثار به جای مانده چه معماری و چه صنایع دستی از گذشته تا کنون تأثیر بسیار زیادی گذاشته است. اسلیمی و ختایی هر دو نمایانگر نقوش گیاهی و طبیعت می باشند که به صورت انتزاعی در آمده اند. تکرار این نقوش در آثار بیانگر زمینه ی نعمت و برکت می باشد و در واقع گل و بوته ها تأکیدی بر علاقه ی ایرانیان به دوام زندگی می باشد. این نقوش گیاهی در واقع شکل تکامل یافته ی همان نقوش تزئینی قبل از اسلام   می باشد، که اسلام به آن ظرافتی روحانی بخشیده است. هنرمند ایرانی در نقوش گیاهی به کمال رسیده و این نقوش در دستانش بیش از سبک های هنری دیگر به اوج خود رسیده است.

       نقوش تزیینی مسجد جامع عباسی که از آثار دوره صفوی است، دارای ویژگی هایی از جمله تناسبات، ترکیب، کاربرد صحیح و به جا از قرینه سازی و رعایت فضای مثبت و منفی بین نقوش می باشد به همین دلیل برای این پروژه مناسب دیده شد. تحقیق پیش رو به دو بخش نظری و عملی تقسیم می شود در بخش نظری پژوهش سعی بر شناخت ویژگی ها و مفاهیم نقوش مورد استفاده در مسجد جامع عباسی شده است. بخش عملی پروژه نیز سعی بر بیان صحیح کلاف بندی و اصول ساخت صندلی داشته است  و همچنین تلاش به رسیدن برای طرح های تازه ای جهت ساخت صندلی و مبلمان معاصر داشته است. بر همین اساس تحقیق مذکور در چهار فصل تنظیم شده است.

       فصل اول به کلیات تحقیق می پردازد که به شرح بیان مسأله، اهداف، ضرورت و پیشینه ی تحقیق می پردازد. فصل دوم با عنوان زمینه ی تحقیق، مطالب تاریخی و فرهنگی عصر صفویه را ارائه می کند و پس از آن تأکید بر مسجد جامع عباسی و نقوش تزئینی به کار رفته در این بنا دارد.

       فصل سوم با عنوان مروری بر تاریخچه ی استفاده از چوب در ایران، به پیشینه ی مبل سازی در ایران، ویژگی چوب و اصول طراحی مبلمان پرداخته است. فصل چهارم به بخش عملی پژوهش اختصاص یافته است. در این فصل نقوش تزئینی مسجد جامع عباسی تحلیل شده، سپس بر اساس طراحی های انجام شده بر اساس این نقوش، پروژه ی عملی به انجام رسیده است.

   

  فصل اول

  کلیات تحقیق

   

  – 1 . بیان مسئله

       صندلی یکی از وسایل کاربردی می باشد که انسان در طول روز با توجه به نوع کاربردش دائماً با آن سر و کار دارد و از دیر باز تا کنون نقش بسیار مهمی را در زندگی انسان بر عهده داشته است و همواره مورد توجه صنعتگران و طراحان بوده است. از همین رو اکثر صندلی هایی طراحی و ساخته می شده که به نظر می رسد طراحی موجود در آن فاقد طراحی نمادین ایرانی بوده و هیچ گونه اصالت ایرانی نداشته است. همچنین تا حدودی دارای ریشه های غربی، شرقی و بیگانه می باشد.

       به همین دلیل ضرورت انجام پژوهش هایی در این راستا پر رنگ و با اهمیت جلوه می کند. در واقع با شناخت         ویژگی های نمادین طراحی سنتی ایران می توان به بررسی این پرسش پرداخت که چگونه می توان به صندلی هویت بخشی کرد؟ آثار طراحی و ساخته شده در حوزه صندلی تا چه حدی کاربردشان می تواند با نقوش به کار رفته در اثر ارتباط داشته باشد. از این رو محقق سعی بر آن دارد تا با شناخت ویژگی های بصری موجود در عناصر تزئینی مسجد جامع عباسی اصفهان، به خصوص با نگاهی پر رنگ تر به تزئینات کاشی کاری انجام شده در این بنا، به شناختی اجمالی از نقوش تزئینی مکتب اصفهان دست یابد و هدف غایی در این پژوهش استفاده صحیح و شایسته این نقوش در طراحی و ساخت صندلی چوبی می باشد.

       " با ظهور شاه عباس اول (1589 – 1627 ) عصر زرین معماری صفوی آغاز شد. به خاطر بلند پروازی های پی گیر، استعداد چشم گیر، ذوق هنری او و با کمک ثروتی که حکومت شایسته اش پدید آورده بود، دوران تازه ای را در معماری ایران آغاز کرد. گرچه مسلماً در خشان ترین عصر معماری ایران نبوده، ولی عصر اعتلا و آخرین نمایش معماری اسلامی ایران است. در دوران پادشاهی شاه عباس اول، نقشه کشی و طرح یک پارچه هم چنان اهمیت خود را حفظ کرد و اجزاء چنان در خود جذب می کرد که تزئینات در داخل ساختمان حل می شد" (پوپ، 1390 : 207 ).

       " مسجد جامع عباسی در بهار سال 1611 م . شروع شد و در سال 1630 م . در زمان جانشینن شاه عباس به نام صفی           ( 1629 – 1642 ) کامل شد. هشتی ورودی مسجد شاه هماهنگ با میدان است، امّا بقیه ساختمان، مانند مسجد شیخ لطف الله حدوداً 45 درجه چرخیده است تا رو به مکه باشد " ( گرابر و دیگران ، 1389 : 478 ).  

       "تقریباً سراسر سطح بنا با کاشی های لعاب دار پوشیده شده پر از نقش و نگارهای گل و بوته به صورتی مجرد و تخیلی است. از آفتاب بزرگ زرین نوک گنبد، که زندگی بخشی اش از طریق توده ی عظیم گل و بوته ها منتشر می شود، تا     طاق های بلند و قاب های آراسته به هزاران شکوفه و گل ستاره مانند، همه ی این آرایش ها تأکیدی است بر علاقه ی ایرانیان به رویش و عشق شاعرانه شان به گل – هم چنان که خواهشی است بر دوام زندگی " ( پوپ ، 1390 : 211 ) .

  پرسش اصلی :

  چگونه می توان ویژگی های بصری نقوش مسجد جامع عباسی را برای ساخت صندلی به کار برد ؟    

  پرسش های فرعی :

  نقوش به کار رفته در صندلی باید دارای چه ویژگی هایی باشد ؟

  چگونه می توان نقوش مسجد جامع عباسی را در زندگی معاصر گسترش داد ؟

  چگونه می توان نقوش صندلی را در راستای نوع کاربرد صندلی استفاده کرد ؟

  1 – 2 . اهمیت و ضرورت پژوهش

       نقوش موجود در هنرهای سنتی گنجینه ای ارزشمند، برای کاربرد صحیح این نقوش در صنایع دستی چوبی مخصوصاً صندلی و مبلمان می باشد. به ویژه دوران صفوی که تنها عصر طلایی هنر ایران خوانده می شود خصوصاً مسجد جامع عباسی که شاهکار معماری عصر حکومت شاه عباس است.

       این ویژگی هنری همراه با مفاهیم، تنوع و نوآوری در زمینه ی ساخت صندلی ایجاد می کند. با به کار بردن این نقوش در صندلی و مبلمان معاصر، به نوعی می توان جلوی استفاده نا به جا از نقوشی که هیچ هویتی در فرهنگ ما را ندارند گرفت و در واقع یکی از ضرورت های مهم این پژوهش طراحی و تولید محصولی با ویژگی های کاملاً ایرانی و اصیل می باشد تا بدین وسیله جایگاه اهمیت این نقوش ارزشمند را به مردم نشان داده شود. در صورت عدم توجه به این موضوع ممکن است به مرور زمان اهمیت و کاربرد نقوش به فراموشی سپرده شود و در عوض نقوشی در این راستا به کار برده شود که تا حدودی مغایر با فرهنگ غنی ایران می باشد.

   

   

  1 – 3 . اهداف پژوهش

  اهداف اصلی :

  شناخت ویژگی بصری نقوش مسجد جامع عباسی اصفهان ( تناسبات، ترکیب بندی ها و نقشمایه ها ).

  اهداف فرعی :

  طراحی و ساخت صندلی چوبی با بهره گیری از نقوش مسجد جامع عباسی.

  استفاده از نقش و نمادهایی که ریشه در گنجینه ارزشمند هنرهای سنتی ما دارند.

  1 – 4 . روش پژوهش

  1 – 4 – 1 . تحقیق از نظر هدف

       پژوهش مذکور از دو بخش نظری و عملی تشکیل شده است. قسمت نظری به بررسی و به کارگیر نقوش تزئینی دوره صفوی در مسجد جامع عباسی می پردازد، از این رو تحقیق بنیادین می باشد. از جهت دیگر چون نقوش در صندلی و مبلمان معاصر به کار می رود و سعی در تولید آثاری جدید دارد؛ در دسته ی تحقیقی کاربردی قرار می گیرد.

  1 – 4 – 2 . روش تحقیق از نظر روش

       پژوهش انجام شده از نظر روش تاریخی، توصیفی و تجربی است، زیرا از لحاظ زمانی مربوط به دوره تاریخی صفوی      می باشد و در طول این پژوهش به توصیف ویژگی بصری نقوش مسجد جامع عباسی پرداخته است. همچنین از نظر پاسخ به این پرسش که چگونه می توان در صندلی و مبلمان دوره معاصر از این نقوش استفاده کرد، روش کارگاهی مورد استفاده قرار گرفت.

   1 – 4 – 3 . قلمرو مکانی پژوهش

       اصفهان طی قرن 10 هجری تا اواسط آن تحت حکومت شاه عباس کبیر اداره می شد که در این پژوهش نقوش بنای مسجد جامع عباسی که در این دوره ساخته شده مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.

   

  1 – 5 . قلمرو زمانی پژوهش

       موضوع اصلی پژوهش که بررسی نقوش مسجد جامع عباسی می باشد مربوط به 1020 هجری قمری می باشد. این دوره مقارن با دوره ی حکومت شاه عباس اول می باشد.

  1 – 6 . روش نمونه گیری و تعیین حجم ها

       با جستجو در کتاب ها ی مربوط به معماری اسلامی و نیز کتب منتشر شده در زمینه ی هنرهای اسلامی مطالب و تصاویری از سوژه مورد نظر جمع آوری شد علاوه بر این از طریق مصاحبه با اساتید اهل فن و مراجعه به سایت هایی در این زمینه اطلاعاتی گرد آوری شد.

  1 – 7 . ابزارهای گرد آوری

       تمامی مطالب از طریق کتابخانه ای و به وسیله ی شبکه ی اینترنت همچنین مصاحبه و مشاهده جمع آوری شده است.

  1 – 8 . روش تجزیه و تحلیل داده ها

       نقوش تزئینی منبع مهمی در زیباشناسی به شمار می آیند که به روش کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. همچنین تکنیک های به کار رفته در آثار جدید به روش کارگاهی و تجربی به کار گرفته شد.

  1 – 9 . محدودیت های پژوهش

       در بررسی منابع از جمله کتاب ها و سایت های اینترنتی دسترسی به منابعی از جمله پیشینه ی اسباب و اثاثیه ی ( مبلمان ) مورد استفاده در منازل بسیار محدود بود و همچنین دست یابی به منابعی در باب  اصول، ساخت صندلی و بستن کلاف بسیار نایاب بود.

  1 – 10 . پیشینه ی پژوهش

  1 – 10 – 1 . دسته ای که موضوع آن ها در باب دوره تاریخی است.

       محمد پناه ( 1391 ) در کتابی تحت عنوان " کهن دیار " جلد دوم، به بررسی مجموعه آثار ایران پس از اسلام در      موزه های بزرگ جهان پرداخته است. همچنین در این کتاب به اختصار، به توصیف سلسله ها و حکومت هایی که در ایران حکمرانی کرده اند توجه شده است و تصاویر رنگی از آثار هنری هر دوره مانند ؛ معماری، صنایع دستی و نقاشی در طول هر فصل آورده شده است. فصل سوم این کتاب اختصاص به دوره ی صقویه دارد و به بیان چگونگی بنیان گذاری و           شکل گیری حکومت صفوی پرداخته است. همچنین به ترتیب افرادی که در این دوره حکومت کرده اند را ذکر کرده، که البته در این میان به اتفاقات و جنگ هایی که بین ایران و کشورهای اطراف اتفاق افتاده هم توجه شده است. در این بین به شرح و توصیف افراد سر شناسی چون رضا عباسی، علی رضا عباسی، میرعماد، محتشم کاشانی و ... پرداخته شده است و به عنوان معرفی هنر دوره صفوی، چند مورد از آثار شاخص آن دوره رابیان کرده است. به طور کلی در این کتاب به طور مختصر به بیان اهمیت هنر در ادوار مختلف سلطنتی در دوره صفویه پرداخته شده است.

       رهنورد ( 1386 ) در کتابی تحت عنوان  " تاریخ هنر ایران در دوره اسلامی نگارگری " هنر نگارگری ایران را در یک روند تاریخی از دوره سلجوقی تا پایان دوره قاجار بررسی کرده است. معمولاً طبقه بندی مکاتب نگارگری ایران بر اساس شهرها، نگارگران یا دوره پادشاهی صورت می گیرد، که در این کتاب طبقه بندی بر اساس دوره شاهی صورت گرفته است. از همین رو، همین نکته منجر به توصیف ویژگی های پادشاهی هر دوره در عصر خود می گردد و اطلاعاتی تاریخی در  زمینه ی حکومت ها به ما ارائه می دهد. در فصل نهم این کتاب که به نگارگری دوره صفوی اختصاص یافته است ویژگی کلی دوره صفوی بیان می شود و تا حدودی به توصیف ویژگی های سلطنت هر کدام از پادشاهان صفوی پرداخته است، امّا به علت مجال کم، در این کتاب به طور کامل به تمامی شاهان سلسله ی صفوی پرداخته نشده است و فقط به چند مورد از      آن ها پرداخته شده است.

       میر معظمی  ( 1379 ) در کتابی تحت عنوان " اصفهان زادگاه جمال و کمال " موقعیت جغرافیایی شهر اصفهان را بررسی می کند و نگاهی به چشمه ها، کوه ها، بناهای تاریخی اصفهان می اندازد. همچنین به معرفی هنرهایی همچون خوشنویسی ، قالی بافی، نقاشی و تئاتر در اصفهان می پردازد. در بخش دیگر این کتاب شعرا، طنز پردازان و سبک اصفهانی را مورد بررسی قرار می دهد و در آخر اشاره ای به سلاطین دوره صفوی و مدت حکومت سلطنت آن ها دارد. در فصل معرفی بناهای تاریخی اصفهان، سعی به توصیف ویژگی های بنا از جمله : ساخت، سازنده بنا، ابعاد، تزئینات به کار رفته و       شاخصه های مهم بنا می پردازد و فصل آخر که اوضاع اجتماعی ایران و اصفهان در عهد صفوی مورد بررسی قرار می گیرد نویسنده اشاره ی مختصری به سلاطین دوره ی صفوی و سال های حکومت هر یک دارد، که البته به طور کامل به بیان این موضوع نپرداخته و تنها چند تن از سلاطین مهّم این دوره را ذکر و شرحی برای آن ها داده است.

  5 – 3. Abstract:

  Chair is one of the usuall facilities that human in duration of day with due attention to its type use it and it’s always important for artistans and disingners. So desingns and symbols that based on the valuable store of owr traditional arts, have fortunate ability in chair and rurniture desings in contemporary century. That unfortunately desingnes and artisans pay attention to this side less that other types. One of these rich desingns that always is noteworthy is traditional art, is in safavi’s period especially jameh-abbasi mosques desingns.now one of the questions that asked in this content, is that what optical feature’s does jame-abbasi mosque have and the next question is that how can we use these optical features in chair and furniture desingns. The complishd research settle operatonal and eupention grop’s from the side of its aim, because it,s out come case producing a larg amout of products. Also mentioned research settle descriptive and euperimental groups from the side of its historical method. Gained results can be useful for furniture artisans and desingners, art student’s cultural in heritance orgganizition, handcraft organization turism organization and museum’s research institute.

  Key words: art features, traditional desingn chair, architecture desing, jame-abbasi mosque. 

 • فهرست:

  چکیده

  فهرست

  پیشگفتار

  فصل اول : کلیات

  1 - 1           بیان مسئله                                                                                                                                            2            

  1 - 2           اهمیت و ضرورت پژوهش                                                                                                                           3      

  1 - 3           اهداف پژوهش                                                                                                                                           3

  1 - 4           روش پژوهش                                                                                                                                             4  

  1 – 4 - 1    روش تحقیق از نظر هدف                                                                                                                            4 

  1 - 4 - 2     روش تحقیق از نظر روش                                                                                                                            4 

  1 – 4- 3       قلمرو مکانی پژوهش                                                                                                                                 4   

  1 - 5           قلمرو زمانی پژوهش                                                                                                                                    4

  1 - 6           روش نمونه گیری و تعیین حجم ها                                                                                                               4

  1 - 7           ابزار های گرد آوری                                                                                                                                   5

  1 - 8          روش تجزیه و تحلیل                                                                                                                                    5

  1  -9         محدودیت های پژوهش                                                                                                                                5    

  1 - 10         پیشینه پژوهش                                                                                                                                             5

  1 -11 - 1   دسته ای که موضوع آن ها در باب دوره تاریخی صفویه است                                                                        5

  1 - 10 - 2 گروهی به که آثار معماری، تزئینات معماری دوره صفوی و معرفی نقوش اسلیمی و ختایی پرداخته اند             6

   1- 10 - 3  دسته ای که در ارتباط با آشنایی با چوب و هنرهای مرتبط به آن و بررسی اثاث منازل در گذشته دارد              8

   

  فصل دوم : زمینه های تحقیق

  2 -  1             تاریخچه ی دوره صفوی                                                                                                                        11

  2 - 2              مسجد جامع عباسی                                                                                                                                19                                                                             

  2 - 3              ویژگی های بصری شاخص تزئینات مسجد جامع عباسی                                                                          31         

  2 – 4              عناصر و شاخصه های کاشی کاری در مسجد جامع عباسی                                                                      31  

  2 - 4- 1        رعایت فضای مثبت و منفی بین نقوش                                                                                                      31 

  2 - 4- 2         تناسبات و ترکیب نقوش گیاهی و اسلیمی در کاشی کاری                                                                      32

  2 – 4- 3        کاربرد صحیح به جا از قرینه سازی در نقوش گیاهی و رنگ ها                                                                32

  2 - 4- 4       کاربرد خط ثلث و نسخ در کتیبه های کاشی کاری                                                                                   32

  2- 4- 5       سکون و آرامش                                                                                                                                       32

  2 - 4 - 6       ویژگی حرکت دورانی مارپیچی اسلیمی ها                                                                                              33

   2 - 4- 7       مفاهیم نمادین بین اسلیمی ها و ختایی ها                                                                                                  33

  2 - 4- 8         استفاده وسیع از بندهای اسلیمی، سر اسلیمی، اسلیمی های دهنه اژدری و اسلیمی های ماری                      33

  2 - 4 – 9        کاربرد گسترده ی نقش گل شاه عباسی، برگ مو، گل پنج پر، بادامچه و جوانه                                        34                    

  2 - 5              تزئینات معماری در دوره ی صفوی و در مسجد جامع عباسی                                                                   34

  2 - 5- 1         فنون و روش ها                                                                                                                                     34

  2 - 5 - 2       کاشی کاری                                                                                                                                          35

  2 - 5 - 3         کاشی یک رنگ                                                                                                                                  36

  2 - 5 - 4         کاشی معرق                                                                                                                                          36

  2 - 5 – 5        کاشی هفت رنگ                                                                                                                                 37

  2 - 5 - 6         مقرنس کاری                                                                                                                                       39

  2 - 6                طرح و نقش در دوره ی صفوی                                                                                                           40

  2 - 6 - 1          کتیبه نگاری                                                                                                                                        41

  2 - 6 - 2           نقوش حیوانی                                                                                                                                    42

  2 - 6 - 3           نقوش انسانی                                                                                                                                      43

  2 - 6 - 4           نقوش گیاهی                                                                                                                                     43

  2 – 6 – 4 – 1     اسلیمی                                                                                                                                              44

  2 – 6 – 4 – 2     گل شاه عباسی                                                                                                                                  46

  2 – 6 – 4 – 3     ختایی                                                                                                                                               47

  2 – 6 – 4- 4      نگاره های ابری                                                                                                                                 47

  2 – 6 – 5          نقوش هندسی                                                                                                                                    48

  2 - 6 - 6           نقوش خطی                                                                                                                                       48

  2 - 7                جمع بندی                                                                                                                                           55

  فصل سوم : پیشینه استفاده از چوب در مبلمان

  3 - 1                 مروری بر تاریخچه ی استفاده از چوب در ایران                                                                                  60                                             

  3 - 1 – 1           پیش از اسلام                                                                                                                                     60

  3 - 1 - 2           دوره اسلامی                                                                                                                                      60

  3 - 2                پیشینه ی مبل سازی در ایران                                                                                                                61 

  3 - 2 - 1          پیش از اسلام                                                                                                                                      62

  3 - 2 – 1 - 1    دوره عیلامی                                                                                                                                       62 

  3  -2 - 1 - 2    دوره هخامنشی                                                                                                                                    63

  3 - 2 - 1 - 3    دوره سلوکی و اشکانی                                                                                                                        64

  3  -2 - 1 - 4     دوره ساسانی                                                                                                                                      65

  3 - 2 - 2           اوایل دوره اسلامی، دوره سلجوقی                                                                                                      66

  3 - 2 - 2 - 1     دوره ایلخانی                                                                                                                                      66

  3 - 2 - 2 - 2    دوره تیموری                                                                                                                                       67

  3 - 2 - 2 - 3    دوره صفوی                                                                                                                                        68

  3 - 2 - 2 – 4    دوره قاجار                                                                                                                                          70

  3 - 2 - 2 - 5    دوره معاصر                                                                                                                                         72

  3 - 3               ویژگی چوب                                                                                                                                       73

  3 - 4               ویژگی الوار مناسب مورد استفاده در حرف ی مبلمان سازی                                                                   74

  3 – 5               اصول و طراحی مبلمان                                                                                                                         74

  فصل چهارم : پروژه عملی

  4 - 1                پروژه ی شماره ی 1 نیم ست مبلمان                                                                                                    77

  4 - 1 - 1          طراحی نقوش در تاج مبل، صندلی و کاناپه                                                                                         77

  4 - 1 - 2         طراحی فرم در تاج مبل، صندلی و کاناپه                                                                                              82

  4 – 1 – 3        آماده سازی مواد مورد نیاز برای ساخت تاج صندلی و مبل                                                                    84

  4 - 1 - 4         پیاده کردن طرح ها و شبکه بُری قسمت های مورد نظر برای منبت کاری                                                85

  4 - 1 - 5         آماده سازی وسایل مورد نیاز برای ساخت تکیه گاه مبل                                                                          87

  4 - 1 - 6        پیاده کردن طرح ها و قسمت های مورد نظر در منبت کاری                                                                     87

  4 – 1 – 7       طراحی نقش و فرم در پایه                                                                                                                      89

  4 - 1 - 8        پیاده کردن طرح ها و قسمت های مورد نظر در منبت کاری                                                                     90

  4 - 1 - 9        طراحی نقوش برای زیر دسته و رو دسته در مُبل و کاناپه                                                                          91                      

  4 - 1 - 10      مراحل نجاری و منبت زیر دسته و رو دسته                                                                                              92

  4 – 1 – 11    ماشین کاری و تمیز کاری                                                                                                                       93

  4 – 1 – 12     اتصال تکیه گاه به تاج مبل                                                                                                                     94      

  4 – 1 – 13    ایجاد دوبل بر روی پایه ها و قیدها                                                                                                           95

  4 – 1 – 14     کلاف بندی صندلی و مبل                                                                                                                     96

  4 – 1 – 15    کلاف بندی کاناپه                                                                                                                                  98

  4 – 1 – 16     نصب و جاسازی زیر دسته و رو دسته                                                                                                      98

  4 – 1 – 17     مراحل پوشش نهایی پروژه شماره 1                                                                                                     100    

  4 - 2 - 1       طراحی فرم و نقش در پروژه ی شماره 2                                                                                                101

  4 - 2 - 2      طراحی فرم ر تکیه گاه و پایه                                                                                                                  102

  4 - 2 - 3       آماده سازی مواد مورد نیاز                                                                                                                    103

  4 – 2 – 4      بستن چهارچوب پشت صندلی                                                                                                               104

  4 - 2 - 5 پیاده کردن گره هشت و صابونک در تکیه گاه                                                                                             105

  4 – 2 – 6       پیاده کردن نقوش اسلیمی در دو طرف تکیه گاه                                                                                   105

  4 - 2 - 7        ساخت و نصب شاسی برای صندلی                                                                                                      106

  4 – 2 – 8      اتصال قطعات به یکدیگر                                                                                                                      106

  فصل پنجم : نتیجه گیری

  5 – 1            نتیجه گیری                                                                                                                                           112

  5 – 2           منابع و مأخذ                                                                                                                                           113

  5 – 3           چکیده انگلیسی                                                                                                                                     118

   

  منبع:

  - اسکاچیا،جیان روبرتو، (1376)، هنر صفوی زند قاجار، ترجمه یعقوب آژند،تهران: مولی.

  - افتخاری راد، فاطمه، (1380)، مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی معماری مسجد، جلد اول، تهران: دانشگاه هنر .

  - انصاری، جمال، (1360)، هنر مقرنس سازی در آثار معماری ایران، مجله موزه ها، شماره 1، ص 12 – 15.

  - آلن گرابرن، ژان شوالیه، (1379)، فرهنگ نمادها: اساطیر، رویا، روسوم...، ترجمه سوابه افضلی، تهران: جیحون.

  - ایزد پرست، زیبا،(1385)، گیاه لوتوس تا اسلیمی و ختایی،مجله ی هنر و معماری، شماره 1.

  - آژند، یعقوب، (1380)، تاریخ ایران، دوره صفویان، جامی.

  - ایمنی، عالیه، (1389)، بیان نمادین در تزئینات معماری، کتاب ماه هنر، شماره 142، ص 86 – 143.

  - افتخاری، سید محمود، (1358)، بررسی دو کانون هنر مدرسه ی صنایع قدیمه، کتاب ماه هنر، شماره 89، ص 43.

  - بورکهارت، تیتوس، (1376)، هنر مقدس، ترجمه جلال ستاری، تهران: سروش.

  - پوپ، آرتور ابهام، (1366)، معماری ایران، ترجمه غلام حسین صدری، تهران: فرهنگان.

  - پوپ، آرتور ابهام، (1387)، سیری در هنر ایران از دوران پیش از تاریخ تا امروز، جلد 6، ترجمه نجف دریا بندری، تهران: علمی فرهنگی.

  - پوپ، آرتور ابهام، (1387)، معماری ایران، ترجمه ی زهرا قاسم علی، تهران: سمیرا.

  - پوپ، آرتور ابهام، (1315) ، هنر ایران، نشریه مهر، شماره 44، ص 17 – 18 .

  - پورجعفر، محمدرضا، (1381)، بررسی ویژگی های حرکت دورانی مارپیچ، مجله علوم انسانی، شماره 43، ص 32 – 36.

  - جناب، علی، (1386)، آثار و ابنیه تاریخی اصفهان، اصفهان: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل.

  - حاجی قاسمی، کامبیز، (1375)، گنج نامه دفتر دوم، تهران: دانشگاه شهید بهشتی و شرکت توسعه فرهنگی وابسته به شهرداری تهران.

  - حاتم، غلامعلی، (1386)، هنر و تمدن اسلامی جلد 1، تهران: دانشگاه پیام نور.

  - حسن، زکی، (1388)، هنر در روزگار اسلامی، ترجمه محمد ابراهیم اقلیدی، تهران: صدای معاصر.

  - رضایی، عبدالعظیم، (1378)، تاریخ ده هزار ساله ایران، جلد 3، تهران: اقبال.

  - رفیعی مهر آبادی، ابواقاسم، (1352)، آثار ملی اصفهان، انجمن آثار ملی.

  - ریاحی، محمد حسین، (1385)، ره آورد ایام (مجموعه مقالات اصفهان شناسی)، اصفهان سازمان میراث فرهنگی تفریحی شهرداری.

  - رهنورد، زهرا، (1387)، حکمت هنر اسلامی، تهران: سمت.

  - ریاضی، محمد رضا، (1375)، فرهنگ مصور هنر ایران، تهران: دانشگاه الزهرا.

  - رهنورد، زهرا، (1386)، تارخ هنر ایران، در دوره اسلامی نگارگری، تهران: سمت.

  - زمانی، عباس، (1350)، مقرنس تزئینی، در آثار تاریخی اسلامی ایران، مجله ی هنر و مردم دوره ی جدید، شماره ی 102 – 103، ص 17 – 22.

  - سجادی، علی، (1374)، هنر گچ بُری در معماری اسلامی، مجله اثر، شماره 25، ص 41 – 45.

  - شاردن، ژان، (1379)، سفر نامه ی شاردن، قسمت اصفهان: ترجمه حسین عریضی، اصفهان: گل ها.

  - علی الغزولی، علاء الدین، (1300)، مطالع البدر فی المنازل سرور، مصر: مطبعه الوطن.

  - عمید، حسن، (1362)، فرهنگ عمید مصور فارسی به فارسی، تهران: امیر کبیر.

  -  فریه، ر . دبلیو، (1374)، هنرهای ایران، ترجمه پرویز مرزبان، تهران: فرزان.

  - فرهانی، رضا، (1388)، نقوش گیاهی و ختایی، کتاب ماه هنر، شماره 131، ص 41 – 42.

  - کونل، ارنست، (2537 شمسی )، هنر اسلامی، ترجمه هوشنگ طاهری، بیجا.

  - کونل، ارنست، (1366)، اسلیمی وختایی گل های شاه عباسی، مترجم شهریار مالکی، تهران: یساولی.

  - کوپر، جین، (1379)، فرهنگ مصور نمادهای سنتی، ترجمه ملیحه کرباسیان، تهران: نشر فرهنگ نو.

  - کیانمهر، قباد، (1387)، تأثیر پذیری مکتب اصفهان از مکاتب قبل از خود در گردهمایی مکتب اصفهان در مجموعه مقالات هنرهای صناعی، تهران: فرهنگستان هنر.

  - کیانی، محمد یوسف، (1386)، تزئینات وابسته به معماری دوران اسلامی، سازمان میراث فرهنگی کشور.

  - گرابر ، اولگا، (1389)، معماری اسلامی، مترجم اکرم قیطاسی، تهران: سوره مهر.

  - گدار، آندره، (1368)، آثار ایران، ج 4، مترجم ابوالحسن سرو قدم قدم، مشهد: بنیاد پژوهش های اسلامی.

  - مشکوتی، نصرت اللّه، (1349)، فهرست بناهای تاریخی و اماکن باستانی ایران، تهران.

  - ماهرالنقش، محمود، (1362)، کاشی کاری ایران در دوره ی اسلامی، جلد پنجم، تهران: انتشارات موزه رضا عباسی.

  - مکی نژاد، مهدی، (1387)، تاریخ هنر ایران در دوره ی اسلامی و تزئینات معماری، تهران: سمت.

  - اعظم زاده، محمد، (1386)، تأثیر متقابل نگارگران مکتب اصفهان و فرهنگ عامه در مجموعه مقالات نگارگری مکتب اصفهان. تهران: فرهنگستان هنر. 

  - مشکوتی، نصرت اللّه، (1317)، هنر در دوره ی صفوی، مجله ی تعلیم وتربیت، شماره 4 و 3 . ص 12.

  - محمودی، کوروش، (1385)، اطلاعات معماری نویفرت، تهران: پژواک.

  - مکی نژاد، مهدی، (1381)، نقش تزئینات درمعماری اسلامی کاشی ایران، کتاب ماه هنر، شماره 45 و 46 ، ص 68- 71.

  - مسائلی، کمال، مصاحبه حضوری، لیلا شماعی زاده، 3 / 4 / 1393.                                                   

  - نصیری انصاری، محمود، (1350)، سیری در معماری ایران، تهران: هنر سرای عالی.

  - نیکزاد امیر حسین، کریم، (1333)، تاریخچه ی ابنییه ی اصفهان، اصفهان: داد.

  - نیلفروشان، محمد رضا، (1386)، معماری ایران از آغاز تا دوره ی قاجاریه، تهران:نیلفروشان.

  - نظری، امیر، فرح آبادی، رامک، (1383)، تزئینات داخلی چوبی، تهران:فدک ایساتیس.

  - وایه، گاستون، (1365)، هنر اسلام در سده های نخستین، ترجمه رحمان ساروجی، بی جا.

  - هنر فر، لطف اللّه، (1344)، گنجینه ی آثار تاریخی، ج 1، اصفهان: کتاب فروشی ثقفی.

  - هنر فر لطف اللّه، (1356)،زاینده رود در گذر گاه تاریخ، مجله هنر و مردم، شماره 188، ص 23 – 28.

  - هنر فر، لطف اللّه، (1351)، معماری اصفهان، مجله ی هنر و مردم، شماره 117، ص 26 – 27.

  - هیلن براند، رابرت، (1377)، معماری اسلامی، ترجمه ی ایرج اعتصام، تهران: شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری.

  - هال، جیمز، (1380) ،فرهنگ نگاره ای و نمادها در شرق و غرب، ترجمه رقیه بهزادی، تهران: فرهنگ معاصر.

  - یاوری، حسین، (1390)، اصفهان باغ آسمان، تهران: سیمای دانش.

  - یاوری، حسین، (1387)، هنرهای چوبی، تهران: پژوهشگاه هنر اسلامی.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  www.Esfahanportah.ir( 45 : 8 ، 5/ 15/1393).   

   www.Makanbin.com .( 55 : 14 ، 12 /2 / 1392)

  www.Wikipedia.org. (15 : 10 ، 25 /3 / 1393)

  www.semanpnu.blogfa.com. ( 30 : 12 ، 9 /2 / 1393)

  www.makanbin.com. ( 55 : 14 ، 12 /2 / 1392)

  www.aryazamin.ir. ( 50 : 10 ، 15 /4 / 1393) 

  www.esfahancity.com ( 20 : 11 ، 1 /12 / 1392) .

  www.argshahr.blogfa.com. ( 35 : 4 ، 22 /4 / 1393) 

  www.dreamofiran.com .  ( 55 : 14 ، 12 /2 / 1392)

  www.iran-eng.com. ( 45 : 8 ، 28 /3 / 1393)  

  www.esfahancity.com. ( 5 : 10 ، 19 /5/ 1393) 

  www.ocw.mit.edu. ( 25 : 3 ، 18 /1 / 1393)

  www.naserie.com. ( 18 : 2 ، 3 /12 / 1392) 

  www.clip.c19.ir. ( 45 : 18 ، 4 /2 / 1393)  

کلمات کلیدی: طراحی سنتی

تحقیق در مورد پایان نامه بررسی ویژگی های بصری طراحی سنتی تزئینات معماری مسجد جامع عباسی به منظور طراحی و ساخت صندلی چوبی, مقاله در مورد پایان نامه بررسی ویژگی های بصری طراحی سنتی تزئینات معماری مسجد جامع عباسی به منظور طراحی و ساخت صندلی چوبی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی ویژگی های بصری طراحی سنتی تزئینات معماری مسجد جامع عباسی به منظور طراحی و ساخت صندلی چوبی, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی ویژگی های بصری طراحی سنتی تزئینات معماری مسجد جامع عباسی به منظور طراحی و ساخت صندلی چوبی, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی ویژگی های بصری طراحی سنتی تزئینات معماری مسجد جامع عباسی به منظور طراحی و ساخت صندلی چوبی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ویژگی های بصری طراحی سنتی تزئینات معماری مسجد جامع عباسی به منظور طراحی و ساخت صندلی چوبی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ویژگی های بصری طراحی سنتی تزئینات معماری مسجد جامع عباسی به منظور طراحی و ساخت صندلی چوبی, پروژه درباره پایان نامه بررسی ویژگی های بصری طراحی سنتی تزئینات معماری مسجد جامع عباسی به منظور طراحی و ساخت صندلی چوبی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی ویژگی های بصری طراحی سنتی تزئینات معماری مسجد جامع عباسی به منظور طراحی و ساخت صندلی چوبی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی ویژگی های بصری طراحی سنتی تزئینات معماری مسجد جامع عباسی به منظور طراحی و ساخت صندلی چوبی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ویژگی های بصری طراحی سنتی تزئینات معماری مسجد جامع عباسی به منظور طراحی و ساخت صندلی چوبی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ویژگی های بصری طراحی سنتی تزئینات معماری مسجد جامع عباسی به منظور طراحی و ساخت صندلی چوبی, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی ویژگی های بصری طراحی سنتی تزئینات معماری مسجد جامع عباسی به منظور طراحی و ساخت صندلی چوبی

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته کامپيوتر سال 1388 چکيده نياز ما در اختراع استا و زاييده شرايط، هر اختراعي در ابتدا با برآوردن يک نياز به بار مي‌نشيند و در گذشت ايام، اين هماهنگي با شرا

پايان نامه مقطع کارداني رشته کامپيوتر سال 1386 چکيده   امروزه با پيشرفت تکنولوژي دسترسي به اخبار به جز از طريق رسانه هاي جمعي از طريق سايتهاي اينترنتي نيز ممکن شده است. آنچه که مل

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته مهندسي شيمي سال 1384 فصل اول   شناخت، طبقه ‌بندي و کاربرد روغن‌هاي روانساز     1-1) مقدمه واژه روغن از دو قسمت «

چکيده طراحي و پياده سازي يک سيستم E-test     همان طور که از نام پروژه پيداست ما به دنبال طراحي يک سيستم برگزاري آزمون بصورت آنلاين هستيم، برنامه اي که بتواند اين امکان را در اخت

پايان نامه کارشناسي ارشد مهندسي عمران - مهندسي زلزله   اسفند 1392 چکيده خاک مسلح مصالحي ويژه است که از ترکيب خاک و عضو مسلح کننده بوجود مي آيد. مسلح کننده اجزاء مقاوم در برابر ن

چکيده با توجه به حساسيت موقعيت جغرافيايي وپتانسيل هاي موجود در منطقه ويژه آزاد قشم وتفکر ارتقاءسطح تعاملات اجتماعي با ديگر مناطق کشوروجذب سرمايه گذاران داخلي وخارجي وبهبود روابط اقتصادي سازمان منط

پايان نامه تحصيلي در مقطع کارشناسي ارشد رشته مهندسي معماري نيمسال اول تحصيلي 93-92 چکيده: هدف اين بحث بررسي مفهوم مراکز فرهنگي و اهميت وجود آن در پرورش فکري و اخلاقي جواناني است که بخش زيادي

پايان نامه براي دريافت کارشناسي ارشد (M.A) رشته معماري – گرايش مهندسي معماري بهار 1394   حوزه ايمني شهري ، مراکز آموزش آتش نشاني از موثرترين مکان هايي هستند که در سه بخش آموزش

پايان­نامه تحصيلي جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته مهندسي معماري اسفند ماه 1392   1-­ فصل اول (طرح تحقيق) بيان مساله رابطه ي انسان با طبيعت موضوعي جذاب و مورد توجه در ام

پايان نامه تحصيلي در مقطع کارشناسي ارشد مهندسي معماري اسلامي تابستان 93 چکيده بافت هاي تاريخي با توجه به اينکه در روند رو به گسترش شهرها از گذشته تا به امروز، در بردارنده تاريخ مستند هر دوره

ثبت سفارش