پایان نامه تأثیر شخصیت بر کارآفرینی مدیران در شرکت¬ بیمه البرز

word 799 KB 30783 111
مشخص نشده کارشناسی ارشد بیمه
قیمت قبل:۶۳,۵۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

   

  چکیده    

  تحقیق حاضر به بررسی «تأثیر ویژگی‌های شخصیتی مدیران بر ویژگی‌­های کارآفرینی آنها در شرکت‌های بیمه» پرداخته است.  جامعه آماری این تحقیق مدیران شرکت بیمه البرز است. حجم نمونه  که بوسیله فرمول کوکران برآورد شد، خطای 5%  برابر با  168 نفر است. این تحقیق از نظر نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات غیر آزمایشی و مشخصاً «پیمایشی» است و محقق برای جمع‌آوری داده‌های مربوطه به سوالات تحقیق، از پرسش‌نامه استفاده کرده است. جهت بررسی ویژگی‌های شخصیتی از پرسشنامه‌ی پنج عاملی نئو (NEO-FFI) استفاده شد. این پرسشنامه شامل پنج حیطه برونگرایی، همسازی، ثبات هیجانی، گشودگی تجربه و وظیفه مداری می‌باشد که هریک از این 5 حیطه با  سوالات مشخصی سنجیده شد. همچنین جهت سنجش ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینی از مدل کارآفرینان ایرانی استفاده شد که در این مدل هشت حیطه مورد سنجش عبارتند از: کانون کنترل، رویا پردازی، خلاقیت، ریسک‌پذیری متعادل، توفیق طلبی، چالش طلبی ، تحمل ابهام و عملگرایی. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که بین ویژگی‌های شخصیتی مدیران و ویژگی‌های کارآفرینی مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون فرضیات فرعی نشان داد که چهار ویژگی­ شخصیتی برونگرایی، ثبات هیجانی، گشودگی تجربه و وظیفه مداری مدیران بر ابعاد هشت­گانه ویژگی­های کارآفرینی مدیران تأثیر دارد و تنها ویژگی­ شخصیتی همسازی مدیران بر ابعاد هشت­گانه ویژگی­های کارآفرینی مدیران تأثیر ندارد.

  کلید واژه­ها: ویژگی‌های شخصیتی، ویژگی‌­های کارآفرینی، برونگرایی، همسازی، ثبات هیجانی، گشودگی تجربه، وظیفه‌مداری. 

   

  بیان مسأله

  توسعه یافتگی کشور یکی از اهداف اصلی درسند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران بوده است (رضایی و دهکردی، 1385، ص 15) صنعت بیمه پشتوانه ی راسخی است که سهم قابل توجهی در تحقق این مهم خواهد داشت. فلسفه وجودی صنعت بیمه در سرتاسر جهان، مشتریان یا به عبارت بهتر همان بیمه گذاران هستند. در کشور ما نیز صنعت بیمه عاملی است که به طور مستقیم پاسخ گوی نیاز جامعه در تنظیم تعاملات اجتماعی، تأمین امنیت حرفه‌ای کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی می‌باشد (سهامیان مقدم،1386، ص 3).

  از طرفی امروزه کارآفرینی را به عنوان موتور رشد و توسعه سازمان‌ها و جوامع می‌شناسند (مقیمی، 1383). همچنین از آن به عنوان سمبل و نماد تلاش و موفقیت در امور تجاری یاد می‌کنند. کارآفرینان پیشگامان موفقیت‌های تجاری در جامعه هستند. توانایی آنها در بهره‌‌گیری از فرصت­ها، نیروی آنها در نوآوری و ظرفیت آنها در قبال موفقیت، به عنوان معیارهایی هستند که کارآفرینی نوین به وسیله آنها سنجیده می­شود. کارآفرینان از نظر رهبری، مدیریت، نوآوری، کارایی، ایجاد شغل، رقابت، بهره وری و تشکیل شرکت­های جدید، سهم مهمی در رشد اقتصادی دارند. بنا بر اعتقاداتی، در جوامع، لازم است که انقلاب کارآفرینی رخ دهد. این انقلاب در قرن حاضر اهمیتی به مراتب بیشتر از اهمیت انقلاب صنعتی دارد(Kuratko & et al, 1989).

  در بسیاری از کشورهای پیشرفته و نیز برخی کشورهای در حال توسعه طی چند دهه اخیر توجه خاصی به موضوع کارآفرینی و کارآفرینان شده است. علت این توجه نقش مهم، مثبت و سازنده کارآفرینان در توسعه اقتصادی و اجتماعی، بهره‌برداری از این انرژی و نیروی بالقوه در جهت مقابله با مسائل و چالش‌های نظیر تورم، رکود و به خصوص بیکاری بوده است (احمد پور، 1383، ص 4).

  کارآفرینی در وهله اول نیازمند مدیران کارآفرین است. شناسایی چنین مدیرانی نیازمند تحقیقات بسیاری است تا بتوان از آنها در جایگاه­های مناسب بهره برد. یکی از راههای شناسایی آنها مطالعه ویژگیهای شخصیتی مؤثر بر کارآفرینی است. در این راستا پژوهش حاضر به مطالعه تأثیر ویژگی‌های شخصیتی مدیران  بر ویژگی‌های کارآفرینی آنها در بیمه البرز می­پردازد.

  2- 1- ضرورت و اهمیت تحقیق

  کارآفرینی مقوله ی بسیار مهمی است که بسیاری از کشورها ی توسعه یافته و درحال توسعه توجه جدی به آن مبذول داشته و می‌دارند. در این  میان، یکی از شاخه‌های اصلی کارآفرینی، کارآفرینی در سازمان است که بدون شک سهم چشم‌گیری درتوفیق وتعالی سازمان‌ها دارد )احمدپور،1383ص132-135) تغییرات در محصولات و مکا نیسم‌های بازار، اغلب بدین صورت است که سازمان‌ها دست به بهره‌برداری از فرصت‌هایی می‌زنند که دیگر سازمان‌ها دنبال نمی کنند و گاه حتی از وجود آن‌ها مطلع نیستند. در این زمینه، نوآور ی، نقش راهبری و عمده را ایفا می‌کند.(Collins & Ram, 2003, pp. 5-7)

  بیمه نقش اساسی در جبران آثار مالی، ناشی از تحقق خطر مورد بیمه برای آحاد جامعه را دارد .خدماتی که بیمه ارائه می‌دهد موجب افزایش کارایی بازرگانان، شرکت‌ها و مؤسسات تجاری شده (ساسان نژاد،1379 ،ص‌8)، زیرساخت‌های لازم برای ارتقا ی مزیت رقابتی و جذب سرمایه‌های خارجی در کشور را فراهم می‌آورد و به طور مستقیم در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه، شناخت افراد از حقوق ومسؤولیت‌های یک دیگر و تأمین امنیت حرفه‌ای مشاغل و فعا لیت‌های تو لیدی وخدماتی تأثیرگذار است. در واقع، تغییرات شد ید درعرصه ی اقتصاد بین‌الملل، صنایع حمایتی رابه یکی از مهم ترین مزایای رقابتی کشورها بدل کرده است (Oviatt and McDougall, (540-542. عدم اطمینان و شناخت کافی جامعه از مقوله بیمه از یک سو، وناکارآمدی این صنعت در تأمین نیازهای واقعی مشتر یان از سوی دیگر، موجب پیدایش شکافی آشکار میان مشتریان و مؤسسات بیمه شده است.

  اهمیت تحقیق حاضر این می‌باشد که با شناسایی و بررسی رابطه بین ویژ‌گی­های شخصیتی و ویژگی­های کارآفرینی در البرز بتوانیم روحیه کارآفرینی را ترویج داده و از استعدادها، توانایی‌ها و ایده‌های افراد کارآفرین نهایت بهره را برده و از آنها برای بالا بردن توانمندی ها، کارایی و اثربخشی جامعه استفاده بهینه نمائیم.

  3- 1-  اهداف تحقیق

  هدف تحقیق حاضر، آزمون وجود و چگونگی تاثیر ویژگیهای شخصیتی مدیران بر ویژگی­های کارآفرینی آنها است. این گزاره در صورت تایید می­تواند راهنمای ارتقای پست مدیران میانی به رده­های بالا و همچنین استخدام مدیران با توجه به چنین ویژگیهای شخصیتی باشد که به عنوان هدف کاربردی در ضمن این تحقیق دنبال می­شود.

  از اهداف فرعی این تحقیق نیز می‌توانیم به اولویت­بندی ویژگی­های شخصیتی مدیران مؤثر بر ویژگی­های کارآفرینی مدیران بپردازیم.

   4- 1-  سؤال­های تحقیق

  سئوال اصلی: آیا ویژگی­های شخصیتی مدیران بر ویژگی­های کارآفرینی مدیران تاثیر می‌گذارد ؟

  سئوالات فرعی:

  آیا ویژگی شخصیتی وظیفه مداری مدیران بر ابعاد هشت گانه ویژگی­های کارآفرینی مدیران تاثیر می‌گذارد؟

  آیا ویژگی شخصیتی گشودگی تجربه مدیران بر ابعاد هشت گانه ویژگی­های کارآفرینی مدیران تاثیر می‌گذارد؟

  آیا ویژگی شخصیتی برون گرایی مدیران برابعاد هشت گانه ویژگی­های کارآفرینی مدیران تاثیرمی گذارد؟

  آیا ویژگی شخصیتی ثبات هیجانی مدیران بر ابعاد هشت گانه ویژگی­های کارآفرینی مدیران تاثیر می‌گذارد ؟

  آیا ویژگی شخصیتی همسازی مدیران بر ابعاد هشت گانه ویژگی­های کارآفرینی مدیران تاثیر می‌گذارد؟

  5- 1-  فرضیه‌های تحقیق

  فرضیه اصلی: ویژگی­های شخصیتی مدیران بر ویژگی­های کارآفرینی مدیران تاثیر می‌گذارد.

  فرضیه­های فرعی:

  ویژگی شخصیتی وظیفه مداری مدیران بر ابعاد هشت گانه ویژگی­های کارآفرینی مدیران تاثیر می‌گذارد.

  ویژگی شخصیتی گشودگی تجربه مدیران بر ابعاد هشت گانه ویژگی­های کارآفرینی مدیران تاثیر می‌گذارد.

  ویژگی شخصیتی برون گرایی مدیران برابعاد هشت گانه ویژگی­های کارآفرینی مدیران تاثیرمی گذارد.

  ویژگی شخصیتی ثبات هیجانی مدیران بر ابعاد هشت گانه ویژگی­های کارآفرینی مدیران تاثیر می‌گذارد.

  ویژگی شخصیتی همسازی مدیران بر ابعاد هشت گانه ویژگی­های کارآفرینی مدیران تاثیر  می‌گذارد.

  6-1-  نوآوری تحقیق

  ادبیات تحقیقی مدیریت در حوزه کارآفرینی تاکنون به این مقوله که؛ "کارآفرینی می‌تواند تحت تأثیر ویژگی­های پایه­ای شخصیتی قرار بگیرد" نپرداخته است. این تحقیق راهگشای تحقیقات متعدد بسیاری است. به خصوص اهمیت موضوع از این جهت است که تحقیق حاضر در ایران انجام گرفته و طبیعتا همانند بسیاری از تحقیقات دیگر در تعمیم نتایج تحت تاثیر متغیرهای فرهنگی سایر جوامع قرار نگرفته است و تعمیم آن در این جامعه آسانتر و علمی­تر است.

  7- 1-  روش تحقیق

   1-7-1-  روش ­شناسی تحقیق

  تحقیق حاضر از نظر نوع هدف کاربردی و از منظر روش تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی است. داده­های این تحقیق نیز بصورت کمی است.

  2-7- 1-  روش گردآوری اطلاعات

  در این تحقیق از مطالعات کتابخانه­ای برای تهیه ادبیات موضوعی و شاخص و پرسشنامه و از پرسشنامه برای تهیه داده­های میدانی استفاده شده است.

  با توجه به اینکه تحقیق حاضر توصیفی است و از مدلهای استانداردی برای سنجش متغیرهای مستقل و وابسته استفاده شد، محقق با استفاده از پرسشنامه­های علمی که بدین منظور طراحی شده­اند به جمع آوری داده­ها پرداخت و به تبیین روابط بین متغیرها پرداخت.

  3-7- 1-  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

  با توجه به نرمال بودن داده­های حاصل از پرسشنامه در این تحقیق از آزمونهای همبستگی پارامتریک استفاده شد. جهت بالا رفتن اعتبار نتایج تحقیق، محقق سعی با افزایش تعداد پرسشنامه­ها به ویژگی نرمال بودن داده­ها دست یافت.

  4-7- 1-  جامعه و نمونه آماری

  جامعه آماری این تحقیق مدیران شرکت بیمه البرز است. برای تعیین حجم نمونه در این پژوهش از فرمول کوکران استفاده شد. روش برآورد حجم نمونه کوکران به شرح ذیل است: حجم مناسب نمونه براساس تصمیم در مورد سطح دقت مورد انتظار و مقدار خطای استاندارد قابل پذیرش، برآورد می‌گردد. برای تعیین حجم نمونه در این پژوهش از فرمول کوکران استفاده می‌شود. روش برآورد حجم نمونه کوکران به شرح ذیل است:

  که در آن: N حجم جامعه آماری،  n = نمونه آماری

  96/1= t  تی استیودنت (فاصله اطمینان در سطح معناداری 95/0 (مقدار متغیر متناظر با سطح آلفای -1)

  5/0d= درجه اطمینان

  5/0p= احتمال موفقیت (نسبت حائزین صفت خاص در جمعیت نمونه)

  5/0q= احتمال عدم موفقیت (نسبت فاقدین صفت خاص در جمعیت نمونه) (آذر، 1380:22).

  بنابراین حجم نمونه مورد نیاز به صورت زیر محاسبه گردیده است:

  تعداد نمونه آماری این تحقیق با خطای 5%   برابر با  168 نفر است.

  8- 1-  سوابق مربوط

  سوزان (2002)، در تحقیق خود پیرامون بررسی ارتباط بین کارآفرینی، ویژگی‌های شخصیتی و سبک رهبری مدیران با عملکرد آنان، تعداد 520 نفر از مدیران مدارس دوره متوسطه را با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای گزینش نموده و در نهایت با استفاده از مدل آماری رگرسیون چند متغیری، مشخص ساخت که کارآفرینی و سبک رهبری، ارتباط مثبت معنی‌داری را با عملکرد مدیران نشان می‌دهند. در حالیکه هیچگونه ارتباط معنی داری بین ویژگی‌های شخصیتی مدیران با عملکرد آنان مشاهده نشده است.

  درتحقیق طباطبایی (1382) که تحت عنوان بررسی ارتباط بین عزت نفس، کارآفرینی، سلامت عمومی و عملکرد مدیران زن وزارت کار صورت گرفته است، با بررسی‌های میدانی و استفاده از مدل آماری t هسته (قبل از آموزش کارآفرینی و بعد از آموزش کارآفرینی) به این نتیجه رسید که کارآفرینی باعث افزایش عملکرد، سلامت عمومی و عزت نفس می‌شود. وی ارتباط بین متغیرهای مذکور را در سطح 01/0 = α گزارش نموده است.

  در تحقیق احمدیان (1379) که در زمینه بررسی ارتباط بین کارآفرینی با عملکرد و عزت نفس مدیران صورت گرفته است، وی تعداد 217 نفر از مدیران شرکت نفت را با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب نموده و با استفاده از مدل آماری رگرسیون کاننی، تعیین ساخت که عملکرد ارتباط مثبت  معنی داری را با کارآفرینی و عزت نفس نشان می‌دهد و به میزانی که مدیر از ویژگی کارآفرینی برخوردار باشد، به همان نسبت عملکرد وی و همچنین عزت نفس او نیز افزایش می‌یابد.

  9- 1-  چارچوب نظری  و مدل مفهومی تحقیق

  کارآفرینی سازمانی[1] فرآیندی است که کارآفرین تحت حمایت یک سازمان، فعالیت‌های کارآفرینانه خود را به ثمر می‌رساند. رقابت تنگاتنگ و شدید بین شرکت‌ها و سازمان‌ها، کاهش کارآمدی مدیریت سنتی در این عرصه و رشد سریع شرکت‌های کوچک، سبب شد که سازمان‌ها اهمیت ویژه‌ای برای نوآوری قایل شوند، زیرا نوآوری را تنها تضمین خود برای بقاء در عرصه رقابت می‌دانستند، از این رو سعی کردند افراد خلاق و کارآفرین را که پدید آورندگان اصلی محصولات و خدمات نو در سازمان بودند، تشویق و ترغیب کنند که در سازمان بمانند و ایده‌های خود را در سازمان محقق سازند. " پینکات" این افراد را کارآفرینان سازمانی نام نهاد.

  " پینکات" در سال 1985 واژه " Intrapreneur" را ابداع نمود و کارآفرین سازمانی را فردی تعریف کرد که در سازمان‌های بزرگ همچون یک کارآفرین مستقل فعالیت می‌نماید و فعالیت وی، ایجاد واحدهای جدید در سازمان، ارایه محصولات، خدمات و فرآیندهای جدید می‌باشد که شرکت‌ها را به سوی رشد و سودآوری سوق می‌دهد (احمدپور، 1378،ص 136).تعریفی که" پینکات"  ارایه می‌دهد شباهت زیادی با کارآفرینی مستقل دارد، تنها تفاوت آن در این است که در داخل سازمانی که از قبل بوجود آمده است انجام می‌پذیرد.

  " شومپیتر" عمده فعالیت‌های کارآفرینان سازمانی را شامل توسعه کالا و خدمات جدید، معرفی روش‌های جدید تولید، تشخیص بازارهای جدید، پیدا کردن منابع جدید و توسعه و بهبود سازمان می‌داند (صمدآقایی، 1378، ص20).

  کارآفرینان سازمانی نمی توانند به راحتی از کنار مسائل و مشکلاتی که می‌بینند، بگذرند. انتهای همه مسائل را باز می‌دانند و همواره به دنبال راه حلی برای آن‌ها می‌باشند. همیشه طرح و ایده جدیدی در ذهن می‌پرورانند و هرگز از عملکرد فعلی راضی نیستند. آن‌ها آرمان گرا هستند و توانایی خوبی در تبدیل فکرها و ایده‌ها به واقعیتی سودآور دارند و بالاخره این که کارآفرینان سازمانی، با ایجاد نوآوری در سازمان سبب تحول اساسی در آن شده و همواره پیشتاز و پیشگام توسعه محصولات و خدمات جدید هستند و معمولاً فرآیند نوآوری را از شکل گیری ایده اولیه تا بوجود آمدن محصول و یا خدمات جدید و یا اصلاحی در ساختار تولید، خود بر عهده می‌گیرند و در کلیه فرآیند ناظر و یا مجری هستند.

  کارآفرینی[2] فرآیندی است که در آن کارآفرینان فعالیت اقتصادی کوچک و جدیدی را با سرمایه خود شروع می‌کنند( Drucker, 1985). کارآفرینی فرآیندی است که بدون توجه به منابعی که در اختیار است فرصت‌ها به وسیله افراد تعقیب می‌شود(Hurley, 1999,p 2). کارآفرینی یعنی شناسایی، خلق و استفاده از فرصت‌ها در جامعه در قالب ارئه کالاها و یا خدمات، از طریق تاسیس یک سازمان جدید( کارآفرینی مستقل و فردی)، و یا در داخل یک سازمان موجود( کارآفرینی درون سازمانی).

  کارآفرین[3] نیز فردی است که یک کسب وکار را راه اندازی می‌کند و یا از طریق روش‌های نوآورانه، آن را بهبود می‌بخشد (FRY, 1993,p 59).

  عوامل فردی در برگیرنده خصیصه‌های کارآفرینانه هستند که به آن‌ها اشاره شد، مانند: ریسک پذیری، تمایل به آزادی عمل، نیاز به توفیق،، رویکرد رفتاری کارآفرین، خلاقیت،  فرصت جویی، پرتلاش و اصرار بر حل مشکلات، هدف گرایی، اعتماد به نفس، استقلال، آینده نگری و داشتن چشم انداز،مسئولیت پذیری، انگیزش وتحمل ابهام  (سعیدی کیا،1385، ص51).  

  عملکرد افراد تحت تأثیر متغیرهای زیادی انجام می­گیرد.  یکی از مهمترین این متغیرها، ویژگیهای شخصیتی افراد می­باشد. نتایج حاصل از بررسی خصوصیات شخصیتی افراد حاکی از آن است که رفتار افراد به منشها و خصوصیات شخصیتی آنها بستگی دارد، بنابراین ویژگی‌های شخصیتی افراد زمینهساز رفتارهای آنان میباشد (مغانلو، 1386). تعاریف متفاوتی از شخصیت ارائه گردیده است. با توجه به پیچیدگی شخصیت و کلیت مفهوم آن، آلپورت به گردآوری و ذکر پنجاه تعریف متفاوت از شخصیت پرداخته که حکایت از گستردگی شخصیت دارد (گروسی فرشی،  1377). شخصیت به عنوان الگوی مشخص و معینی از تفکر، هیجان و رفتار که سبک شخصی فرد را در تعامل‌های او با محیط عادی و اجتماعیش رقم میزند، تعریف شده است (Atkinson et al, 2003). تعریفی از شخصیت که تقریبا اکثر پژوهشگران در مورد آن توافق دارند را میتوان به صورت زیر بیان نمود: شخصیت الگوی مشخصی از افکار، احساسات و رفتارهای مشخص است که موجب تمایز یک فرد از دیگران شده و در زمانها و مکانهای مختلف پایدار است (مغانلو،1386).

  می توان ادعا کرد پس از چندین دهه تحقیق، روان شناسان شخصیت در حال نزدیک شدن به یک وفاق عمومی در مورد ویژگی‌های شخصیتی انسان می‌باشند (جان و سریواستاوا، 1999). بر اساس مدل ۵ عاملی یا پنج عامل اصلی شخصیت، شخصیت از پنج بعد اصلی تشکیل شده است که عبارتند از نوروز گرایی یا از وجه دیگر، پایداری هیجانی، برون گرایی یا فعالیت، گشودگی به تجربه یا فرهنگ یا روشنفکری، همسازی و وظیفه شناسی. از این پنج عامل، دو عامل برونگرایی و توافق به صفات شخصیتی دارای ماهیتی بین شخصی مربوط اند. عامل وظیفه شناسی اساساً صفات رفتاری هدف گرا و نیز کنترل تکانه‌ها به شکلی جامعه پسند را در بر می‌گیرد. در عامل ثبات هیجانی، پایداری هیجانی در برابر گستره‌ای از هیجانات منفی مانند غم، تحریک پذیری، تنش عصبی، و ... قرار می‌گیرد و عامل گشودگی نیز به گستردگی، عمق، و پیچیدگی وجوه فکری، ذهنی، و تجربیات فرد مربوط است.

   همانطور که در شکل شماره 1-1 نشان داده شده در این تحقیق رابطه بین ویژگیهای ­شخصیتی، با ویژگی‌های کارآفرینی سنجیده خواهد شد. ویژگی­های کارآفرینی دارای متغیرهای؛ کانون کنترل، رویا پردازی، خلاقیت، ریسک پذیری، توفیق طلبی، چالش طلبی، تحمل ابهام و عملگرایی است.

   

  ویژگی‌های کارآفرینی

  کانون کنترل

   رویا پردازی

   خلاقیت

   ریسک‌پذیری

   توفیق طلبی

  چالش طلبی

  تحمل ابهام

  عملگرایی

   

  ویژگی‌های شخصیتی مدیران

  برونگرایی

  همسازی

  ثبات هیجانی

  گشودگی تجربه

  وظیفه مداری

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  شکل شماره 1-1: مدل مفهومی تحقیق

   

  10- 1-  تعریف واژه­ها و اصطلاحات

  در این تحقیق رابطه بین ویژگی شخصیتی کانون کنترل با ویژگی­کارآفرینانه مورد سنجش قرار خواهد گرفت. ابعاد مور سنجش ویژگی­های شخصیتی به عنوان متغیر مستقل عبارتند از:

  همسازی: همانند برونگرایی، همسازی مقدمتا بعدی از تمایلات بین فردی است. یک فرد همساز اساسا نوع دوست است، او نسبت به دیگران همدردی کرده و مشتاق است که کمک کند و باور دارد که دیگران نیز متقابلاً کمک کننده هستند( کوستا و مک کری، 1992).

  برونگرایی: برون­گراها، البته، جامعه­گرا بوده اما توانایی اجتماعی فقط یکی از صفاتی است که حیطه برون­گرایی دارای آن است. علاوه بر آن دوست داشتن مردم، ترجیح گروه­های بزرگ و گردهماییها، با جرأت بودن، فعال بودن و پرحرف بودن نیز از صفات برونگراها است. آنها برانگیختگی جنسی و نیز تحریک را دوست دارند و متمایلند که بشاش باشند. همچنین سرخوش، باانرژی و خوش بین هستند (کوستاو مک کری،1985).

  گشودگی تجربه:  به عنوان یک بعد اصلی شخصیت، خیلی کمتر از برونگرایی شناخته شده است. عناصر گشودگی تجربه چون تصور فعال، احساس زیبا پسندی، توجه به احساسات درونی، تنوع طلبی، کنجکاوی ذهنی و استقلال در قضاوت، اغلب نقشی در تئوری‌ها و سنجش­های شخصیت ایفا نموده­اند اما به هم پیوستگی آن­ها در یک حیطه وسیع و تشکیل عاملی از شخصیت به ندرت مطرح بوده است. (مک کری و کوستا، 1985).

  ثبات هیجانی: عدم تمایل عمومی به تجربه عواطف منفی چون ترس، غم، دستپاچگی،عصبانیت،احساس گناه و نفرت مجموعه حیطه ثبات هیجانی را تشکیل می­دهد. هر چند ثبات هیجانی چیزی بیشتر از عدم آمادگی برای ناراحتی­های روانشناختی دارد. مردان و زنان با نمره بالا در ثبات هیجانی مستعد داشتن عقاید غیرمنطقی نبوده و بیشتر قادر به کنترل تکانش­های خود بوده و خیلی قوی­تر از دیگران با استرس کنار می­آیند(گروسی فرشی،1380).

  وظیفه مداری: فرد با وظیفه­مدار هدفمند، با اراده و مصمم می­باشد. افراد موفق، موسیقی دانان بزرگ و ورزشکاران به نام این صفات را در حد بالا دارند (مک کری، کوستا و بوش، 1986،به نقل از گروسی فرشی 1380).

  همچنین ابعاد کارآفرینی که در این تحقیق به عنوان متغیر وابسته مورد استفاده قرار می­گیرند عبارتند از:

  کانون کنترل : به طور کلی کانون کنترل عبارتست از این که شخص چگونه منبع نتایج مثبت یا منفی را به خود یا دیگران نسبت می‌دهد اگر مکان کنترل را بر روی یک پیوستار تصور کنیم در یک طرف پیوستار مکان کنترل درون گرایان قرار می‌گیرد که معتقدند پیشامدهایی که با آن مواجه می‌شوند، از اعمال خودشان نشأت می‌گیرد .در انتهای دیگر پیوستار برون گرایان هستند که معتقدند بیشتر چیزهایی که برایشان اتفاق می‌افتد، نتیجه‌ای از علل خارجی و فراسوی کنترل مستقیم آنها است. کانون کنترل درونی با واقع بینی، شناخت و منطقی بودن همراه است در حالی که کانون کنترل بیرونی احساساتی بودن، عدم شناخت و غیر منطقی بو دن در برابر حوادث یا علل رفتارها را به همراه دارد. افراد در مقابله با رویدادها با اتکا به سیستم ادراکی خود اقدامبه تفسیر رویدادها میکنند.

  خلاقیت:  کارآفرینان از طریق ایجاد خلاقیت مستمر باعث رشد و تعالی سازمان می‌گردند. آنها با خلاقیت خود اولویت‌ها را به خوبی تشخیص می‌دهند .همچنین، آنها کارکنان، مشتر یان و سهامداران را جزء اولویتهای سازمان شان در نظر می‌گیرند. در واقع شعار آنها این است "اگر کارکنان مورد انگیزش شناسائی، قرار گیرند، آنگاه مشتریان رضایت مند شده و در نهایت، سهامداران سود خواهند برد این اولویت‌ها بدون داشتن خلاقیت امکان پذیر نیست.

  تحمل ابهام : کارافرینی یعنی تقبل ریسک در شرائط نامعلوم.  تحمل ابهام عبارت است از پذیرفتن عدم قاطعیت به عنوان بخشی از زندگی، توانایی ادامه حیات با دانش ناقص و تمایل به آغاز فعالیتی مستقیم بی آن که شخصی بداند آیا موفق خواهد شد یا خیر. به نظر می‌رسد که کار آفرینان به مراتب بیش از مدیران شرکتها، قدرت تحمل ابهام را داشته باشند، کار آفرینان بدون این که احساس تهدید یا ناراحتی کنند، قادرند به طور اثربخش با شرایط و اطلاعات مبهم، ناقص، غیر قطعی، سازمان نیافته و غیر شفاف روبرو شوند و ضمن رفع ابهامات، آنها را به نفع خود تغییر دهند. در واقع ابهام سبب انگیزش آنها می‌شود .

  ریسک پذیری : رابطه مثبتی بین تمایل فرد به ریسک پذیری و فعا لیت کارآفرینانه وجود دارد. خطر پذیری بهحالتی گفته می‌شود که فرد برای انجام کاری یا پذیرش مسؤولیتی که احتمال شکست در آن وجود دارد، اعلامآمادگی می‌کند. خطر کردن ممکن است به آگاهی فرد از موضوع بستگی نداشته باشد و حتی فرد از نتایج وپیامدهای احتمالی آن نیز بی اطلاع باشد .کارآفرینان اعتدال در خطر پذیری را ترجیح می‌دهند، یعنی موقعیتی که درآن نه موفقیت حتمی وجود دارد و نه شکست حتمی. هنگامی که از ریسک بحث می‌شود، باید به تفاوت‌های بین ریسک مطلق و ریسک متناسب و معتدل توجه کرد. در ریسک مطلق بر خلاف ریسک معتدل، فرد خطرپذیر، هیچ احتمالی برای موفقیت ندارد. اما ریسک معتدل شامل فعالیت‌هایی هستند که مهارت و کوشش شخص در آن نقش اصلی را ایفا می‌کند. ممکن است در آن فعالیت‌ها شانس و اقبال هم نقشی داشته باشد، اما تأثیر شانس به واسطه مهارت و تلاش فرد به حداقل می‌رسد و نتیجه ی کار جزء مسؤولیتهای شخص محسوب می‌شود. به عبارت دیگر کارآفرینان از خطر استقبال می‌کنند، این مطلب در حالی انجام می‌پذیرد که آن خطر حساب شده باشد.

  نیاز به موفقیت : هر چند به طور عمومی از این اصطلاح زیاد استفاده می‌شود، ولی اغلب برای همگان به طور یکسان قابل فهم نیست. یکی از تعاریفی که از نیاز توفیق طلبی شده است، آن را به این ترتیب تعریف می‌کند: انگیزهای که شخص را به فعالیت و انجام دادن کامل یک کار وادار می‌کند و او بدین وسیله می‌خواهد در دیگران اثرکارآفرینان دارای نیاز به موفقیت  بالاتری نسبت به افراد عادی هستند و این عامل باعث می‌گردد که آنها نسبت به انجام کارهای خود که با اهداف از پیش تعیین شده طراحی شده اند، مصمم تر شوند.

  عملگرایی:  وقتی که کارآفرینان تصمیم به عمل م ی گیرند، بلافاصله و در اولین فرصت ممکن آن را اجرا می‌کنند. نتایج پژوهش‌ها نشان داده است، رابطه مثبتی بین عمل کارآفرینانه و خودگردانی یا اهل عمل بودن فرد وجود دارد. به عبارت دیگر، آنها خود اتکا و خود گردان هستند.

  چالش طلبی :هنگام تعیین هدف ترجیح می‌دهند، هدف‌های سخت را انتخاب کنند .در برابر مشکلات اغلب راه حل‌های سازنده پیشنهاد کرده و به حل مسائل پیچیده و مبهم علاقه نشان می‌دهند .برای انجام یک کار پیچیده به طور معمول چندین روش پیدا می‌کنند. چالش طلبی آنها به واسطه کمبود منابع سازمانی نه ت نها کمتر نمی‌شود، بلکه بیشتر نیز می‌گردد. فرصت‌شناسی و ریسک‌پذیری کارآفرینان به طور مطلق و کامل در ابتدا در کارآفرینان وجود نداشته، بلکه پس از تاسیس سازمانشان به طور دائم رشد و تکامل می‌یابد .این همان چالش طلبی است که آنها را هر روز نسبت به روز قبل برای رسیده به هدف باانگیزه تر می‌کند.

  رویاپردازی: کارآفرینان از صرف وقت خود بر روی ایده‌های جدید لذت می‌برند، حتی اگر این ایده‌ها مزایای عملی نداشته باشند. آنها در مورد ایده‌های خود با دیگران بحث کرده و در مورد کارهائی ک ه توسط هیچکس انجام نشده باشد، اغلب به تخیل روی می‌آورند. در مراحل انجام هر کاری دارای ایده‌های جدید هستند و شاید به همین دلیل اغلب مردم ایده‌های آنان را غیر عادی و دست نیافتنی می‌پندارند. کارآفرینان فرصت‌های بازار را به عنوان واقعیت‌های آینده درک کرده و آنها را با اعمال خود به تصویر می‌کشند. آنها این رویا پردازی را بواسطه زیر بنای ارزشی خود به کار می‌گیرند. در پژوهشی که در 23 کشور انجام گرفت، رابطه بین رشد اقتصادی، کارافرینی و مذهب درونی شده را تائید کرد. به عبارت دیگر، مشخص شد کارآفرینان بواسطه مذهب درونی خود باعث رشد اقتصادی می‌گردند

  [1]. Intrapreneur

  1. Entrepreneurship                                                                                                         

  2. Etrepreneur

  Abstract:

  This studyexamines theinfluence ofmanager's personalitytraitsontheir entrepreneurial characteristicsininsurance companies. The sample population of this study is from managers of Alborz Insurance Company. The sample sizewas calculatedby the Cochran’sformula (168areequal to5% error). The researchmethodused to collect dataisnon- experimentalstudyand specifically ‘survey-based research’ where by aquestion nair ewasusedto collectdatarelevantto theresearch questions.In order toassesspersonality traitsNEOFive-FactorInventorywas used. The question naireincludes fivedomainsnamely‘extraversion’, ‘harmony’, ‘emotional stability’, ‘openness to experience’. It is alsoa task-oriented questionnaire where each fiveareasmeasurea specificquestion. Additionally, The Iranian Entrepreneursmodelwas usedto assesspersonality characteristicsof entrepreneurs. Inthismodel,the eightare asexaminedinclude:locus of control, dreaming, creativity, risk taking, balanced successseekers, challenging, tolerance of ambiguityandpragmatism.Hypothesistest resultsshowed that there is a significant positive relationship betweenmanager's personalityand their entrepreneurial characteristics.Thesub-hypotheses test resultsshowed thatextraversion, emotional stability, openness to experience and jobsatisfactionamongmanagersinfluencedthe eightdimensions ofmanager's entrepreneurialcharacteristics. However, only ‘harmony’ did notaffecttheeightdimensions ofmanager's entrepreneurialcharacteristics.

  Keywords: personality traits, entrepreneurialcharacteristics, extraversion, harmony, emotional stability, openness to experience, task-oriented questionnaire.

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                                              صفحه

  فصل اول: کلیات تحقیق.. 2

  1-1- بیان مساله. 3

  2- 1- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 3

  3- 1-  اهداف تحقیق.. 4

  4- 1-  سوالهای تحقیق.. 4

  5- 1-  فرضیه‌های تحقیق.. 5

  6- 1-  نوآوری تحقیق.. 5

  7- 1-  روش تحقیق.. 5

  1-7- 1-  روش شناسی تحقیق.. 5

  2-7- 1-  روش گردآوری اطلاعات.. 5

  3-7- 1-  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 6

  4-7- 1-  جامعه و نمونه آماری.. 6

  8- 1-  سوابق مربوط.. 6

  9- 1-  چارچوب نظری  و مدل مفهومی تحقیق.. 7

  10- 1-  تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 10

  فصل دوم: ادبیات تحقیق.. 14

  1-2- شخصیت... 15

  1-1-2- تعاریف شخصیت... 15

  2-1-2- ویژگیهای شخصیت از دیدگاه کارل گوستاویونگ... 15

  3-1-2-ویژگیهای شخصیت از دیدگاه کاتل.. 16

  4-1-2-ویژگی شخصیتی از دیدگاه اچ ،جی، آیزنگ... 16

  5-1-2-ویژگی شخصیتی از دیدگاه جولیان راتر. 17

  6-1-2-ویژگیهای شخصیتی مدل پنج عامل.. 20

  7-1-2-طبقه‌بندی ویژگی‌های شخصیت برا اساس مدل پنج عامل.. 20

  8-1-2-مروری بر تاریخچه مدل پنج عاملی.. 22

  2-2-کارآفرینی.. 24

  1-2-2- تعاریف کارآفرینی.. 24

  2-2-2- ضرورت و اهمیت کارآفرینی.. 25

  3-2-2- کارآفرین.. 27

  4-2-2- کارآفرین چه کاری را انجام می‌دهد؟. 29

  5-2-2- کارآفرین چگونه کارآفرینی می‌کند؟. 29

  6-2-2- سیر تاریخی تحول کارآفرینی.. 30

  7-2-2- کارآفرینی از دیدگاه دانشمندن مدیریت... 32

  8-2-2- دیدگاه‌ها و رویکردهای کارآفرینی.. 33

  9-2-2- فرآیند کارآفرینی.. 34

  10-2-2- سابقه آموزش کارآفرینی.. 35

  11-2-2- جایگاه آموزش کارآفرینی.. 35

  12-2-2- تفاوت‌های کارآفرینان و مدیران. 36

  13-2-2- کارآفرینی  فردی.. 38

  14-2-2- کارآفرینی سازمانی 38

  15-2-2- کارآفرینی گروهی.. 39

  16-2-2- کارآفرینی اجتماعی.. 40

  17-2-2- عناصر کارآفرینی.. 43

  18-2-2- ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان. 43

  3-2- پیشینه تجربی.. 48

  1-3-2- تحقیقات داخلی.. 48

  2-3-2-تحقیقات خارجی.. 51

  4-2- بیمه. 53

  1-4-2- تاریخچه پیدایش و گسترش بیمه. 53

  2-4-2-آغاز عملیات بیمه ای در کشور. 55

  3-4-2- تصویب قانون بیمه. 55

  4-4-2- بیمه البرز. 56

  5- 2-  مدل مفهومی تحقیق.. 57

  فصل سوم: روش‌ شناسی تحقیق.. 63

  مقدمه. 64

  1- 3- روش تحقیق.. 64

  1- 1-3- تحقیق برمبنای هدف.. 65

  2- 1-3- تحقیق برمبنای نتیجه. 65

  3-1-3- تحقیق بر مبنای نوع داده‌ها (کمیت‌پذیری متغیر مورد بررسی) 66

  2-3- جامعه آماری.. 66

  3- 3- روش نمونه‌‌گیری.. 66

  4- 3- حجم نمونه. 67

  5- 3- ابزار اندازه‌‌گیری تحقیق (پرسش نامه) 67

  1-5- 3- محتوای پرسش نامه. 68

  2-5- 3- روایی پرسش نامه. 69

  3- 5- 3- پایایی پرسش نامه. 70

  4-5- 3- مقیاس مورداستفاده در پرسش نامه. 71

  6- 3- روش تجزیه و تحلیل داده ها 71

  7- 3- منابع گردآوری داده‌ها و اطلاعات.. 72

  8-3- محدودیتهای پژوهش... 72

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 74

  مقدمه. 75

  1-4- تحلیل توصیفی داده ها 75

  1-1-4- بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از لحاظ سن.. 75

  2-1-4- بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از لحاظ وضعیت تاهل.. 76

  3-1-4- بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از لحاظ جنسیت... 77

  4-1-4- بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از لحاظ میزان تحصیلات.. 79

  2-4- تحلیل استنباطی داده ها 80

  1-2-4- آزمون نرمال بودن داده‌ها 80

  2-2-4- بررسی فرضیات تحقیق.. 81

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات... 87

  مقدمه. 89

  1-5- نتیجه‌‌گیری.. 89

  2-5- پیشنهادات تحقیق.. 90

  1-2-5-  مبتنی بر یافته‌ها 90

  2-2-5-  پیشنهادها برای پژوهشگران آتی.. 91

  منابع. 92

  الف) منابع فارسی.. 92

  ب) منابع انگلیسی.. 95

  پیوست پرسشنامه. 96

  منبع:

  منابع

  الف) منابع فارسی

  باپیرزاده، ابوذر، 1385،بررسی و مقایسه منبع کنترل(درونی-بیرونی) و رابطه آن با احساس تنهایی در ورزشکاران پسر ورزش‌های تیمی و انفرادی شهر همدان،پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، کرمانشاه.

  جلیل خانی ،غلامحسین، 1379، بررسی و ارزیابی ویژگی شخصیتی کانون کنترل( درون گرایی/ برون گرایی) نمایندگان دوره پنجم مجلس شورای اسلامی، پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد مرکز آموزش مدیریت دولتی استان زنجان.

  خاکی، غلامرضا، (1384)، روش­تحقیق با رویکردی به پایان‌نامه‌نویسی، تهران: انتشارات بازتاب

  سکاران، اوما، صائبی،م، شیرازی، م، 1381، روش تحقیق در مدیریت، تهران، مرکز اموزش مدیریت دولتی.

  شمسایی،ن.،1385، بررسی ارتباط منبع کنترل (درونی/ بیرونی )و احساس تنهایی در بین دانشجویان پسر ورزشکار وغیر ورزشکار دانشگاه رازی کرمانشاه ،پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد دانشگاه رازی تربیت بدنی وعلوم ورزشی.

  شولتز، د، کریمی، ی، 1389، نظریه‌های شخصیت، نشر ارسباران، چاپ هشتم.

  کریمی، یوسف،1376، روانشناسی شخصیت،تهران، نشر ویرایش.

  آذر، عادل و مومنی، منصور،(1379)، آمار وکاربرد آن در مدیریت، جلد دوم، تهران، انتشارات سمت

  احمد پور، محمود(1378)، کارآفرینی: تعاریف، نظریات، الگوها، پردیس57 .

  احمد پور، محمود، (1381)، کارآفرینی، تهران: انتشارات پردیس.

  احمدپور، محمود و دیگران،(1383)، تجارب کارآفرینی در کشورهای منتخب، تهران: مؤسسه انتشارات امیر کبیر.

  احمدیان، علی (1379)، بررسی ارتباط بین کارآفرینی با عملکرد و عزت نفس مدیران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان)

  آقاجانی، حسعلی،(1384)، کارآفرینی: مفاهیم، نظریات وضرورت وجودی، رویش: فصلنامه تخصصی اشتغال و کارآفرینی.

  بازرگان، عباس و دیگران،(1377)، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، انتشارات آگاه.

  بهادری، آرش، (1385)، رابطه بین کارآفرینی مدیران و فرهنگ سازمانی با عملکرد مدیران و دانشگاههای دولتی شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد روهن.

  پویان راد، مهدی،(1387)، شناسایی عوامل موثر بر کارآفرینی کارکنان شرکت مخابرات استان مازندران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه.

  فیض بخش، سید علیرضا و تقی یاری، حمید رضا،(1383)، کارآفرینی، مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، جلد اول.

  کوراتکو، دانلداف و هاجتس، (1383)، کارآفرینی، عامل محرابی، ابراهیم و تبرائی، محسن(مترجمان)، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

  اچسون، کیت، دامیت گال، مردیت.(1378)، مدیریت آموزشی و آموزشگاهی، کاربرد نظریه‌های مدیریت در برنامه ریزی، ترجمه   محمدرضا بهرنگی، تهران: نشر کمال تربیت.

  الوانی، سید مهدی. (1378)، تصمیم‌‌گیری و تعیین خط مشی، تهران: انتشارات سمت.

  بذرافشان مقدم، س.م.(1375)، بررسی رابطه شخصیت و اثربخشی مدیران در موسسات، پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران.

  خاکپور، عباس. (1383)، بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد شغلی (وظیفه ای، زمینه ای) مدیران مدارس راهنمایی شهر همدان در سال تحصیلی 8382، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی تهران.

  دلوی، محمدرضا، جمشیدیان، مهدی.پورحکیم، رحیم.(1379)، مبانی سازمان و مدیریت (مفاهیم، اصول، فرایندها, نظریه‌ها و کاربردها)، اصفهان: انتشارات سیمین.

  شعبانی بهار، غلامرضا. امیر تاش، علی محمد. مشرف جوادی، بتول. تندنویس، فریدون. (1383)، ارتباط ویژگی‌های شخصیتی با اثربخشی مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌های سراسر کشور، مجلات تربیت بدنی، علوم و حرکت ورزشی، بهار 1383، شماره3، صص 12-30.

  علاقه بند، علی (1374)، مقدمات مدیریت آموزشی، تهران، انتشارات بعثت.

  صافی، احمد. (1379)، سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش، تهران: انتشارات ارسباران.

  کیخانژاد، مهین. (1387)، بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و ابعاد آن با انجام وظایف مدیریتی متوسطه شهرستان زاهدان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

  علوی، امین اللَه. (1371)، روانشناسی مدیریت و سازمان، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ اول.

  گروسی فرشی, میرتقی. (1380)، رویکرد نوین در ارزیابی شخصیت، تبریز: انتشارات جامعه پژوه.

  گوهری مقدم، مریم. (1386)، رابطه ویژگی‌های شخصیتی و سبک رهبری مدیران مدارس متوسطه دخترانه و پسرانه، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن.

  نادریان جهرمی، مسعود. امیرحسینی، سید احسان. (1386)، بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و دموگرافی مدیران ورزشی با مهارت شغلی آنها، فصلنامه المپیک، سال پانزدهم شماره 3.

  نعامی، عبدالزهرا.(1384)، بررسی سبک‌های رهبری و خشنودی شغلی در کارکنان شرکت فولاد خوزستان، پایان نامه دکترای روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

   

   

  ب) منابع انگلیسی

  Block , Z. & Stumpf, S., (1992) , Entrepreneurship education research : Experience and challenge, in D. Sexton, & J. Kasarda (eds), The State of the Art of Entrepreneurship , Boston. PWS- Kent .

  Burgleman , R., (1984) designs for corporate entrpeneuring , california  management review , (26) , PP . 154-166.

  Catton, J., (1990) , Enterprise education exprence, A manual for school bast in serice training, CASDEC.

  Cochra, T., (1968) , Entrepreneurship , In D. L. Sills(ed), International encyclopedia of the soci al sciences, New York : Free Press.

  Collins, O. et al., (1964) The enterprising man , Michigan, Michigan State University Press.

  Cornwall, R. Jeffery & Baron, Perlman ., (1990), Organizational Entrepreneurship , Richard Irwin, PP: 171-175.

  Drucker, P., (1985) innovation and entepreneurship , NY: harper collins publishr.

  Duncan, W. et al, (1988) intrapreneurship and reinvention of the corporation , busi ness horizons , may & June.

  pinchot , G., (1985) Intrapreneuring , New York : Harper & Row Publishers.

  Rampersad,H."75Painful Question About Your Customers Satisfaction",The TQM Magazine ,Vol.13,No.5,2001.

  Robertson, A. (2003). The efficiency factors on the manegers performance. Public: manegment jounal, vol: 15, page: 20-32

  Schampeter , J., (1934) , The theory of economic development Cambridge: Harvard University Press.

  Sexton. D. & Bowman, N., (1984) Entrepreneurship education: Suggestion for increasing effectiveness , Journal of Small Business Management , (22) (1) , PP. 18-25.

  Stevenson, H. & Gumpert, D., (1985) , the heart of entrepreneurship , Harvard bussiness review , (63) (2) , pp. 85-94.

  Suzan, R. (2002), the relation between en treprenceur ship, personal characteristic and management styles with performance, p: management journal, vol: 25, page: 32-56.

  Swift,J.A.,Ross,J.E. Omachonu,V.K. Principles Of Total Quality ,ST.Lucies,2nd Edition,1998.

  Terapman, H. & coolin, B.(2003), performance factors, public; MC Growhill, volL 25, page: 12-25.

  Athanassopoulos; A.D. (2000).Customer satisfaction cues to support market segmentation and explain switching behavior; Journal of Business Research; 47.191-207

  Bao Lin, W., (2010).Service failure and consumer switching behaviors: Evidence from the insurance industry. International Journal of Expert System with Applications; 37.3209-3218

  Bruce Money, R.,(2004).Word-of-mouth promotion and switching behavior in Japanese and American businesss-to- business service clients. Journal of Business Research57, pp. 297-305.

  Eriksson, K., Vaghult, A.L.(2000).customer retention, purchasing behavior and relationship substance in professional services. Industrial Marketing Management, 29(4), 363-372.

  Evanschitzky,H.,Iyer,G.R.,Plassmann,H.,Niessing,J.,&Meffert,H.(2006).The relative strength of affective commitment in securing loyalty in service relationships. Journal of Business Research, 59, 1207-1213.

  Lovelock, CH., Wright, L.,(1999),Principle of service Marketing and Management, Prentice Hall, New Jersey.

  Tsai,Shu-Pei, 2011.Fostering international brand loyalty through committed and attached relationships. International Business Review 40(2011)300-312.

  Wan,L., Chan,E., Su,L., 2011. When will customers care about service failures that happened to stranger? the role of personal similarity and regulatory focus and its implication on service evaluation. International Journal of Hospitality Management 30,Pp.213-220.

  Costa, P. T. & Mc Crae, R.R. (1992). NEO- PI(R). Professional Manual Odessa, F1: Psychological Assessment Resources.

  Friedson.E ( 1999). Professions and the occupational principle: friedson (ED) profession and their prospects’ ( pp 19-27). Beverly hills( A: sage)

  Kark, R Shamir, B.Chen, G.(2003). The two faces of trans formational leadership:empowerment and dependency. Journal of Applid psychology. Vol. 88, ho 2, pp 255-296.

  Lewin, K.(1965). A dynamic theory of personality. New youk: McGraw-Hill.

  Mc care. R. & Costa. P. T. Jr. (1985). Updating Normans edeqate taxonomy: Intelligent andpersonality dim on – sious in natural language and questionaries. Journal of personality and social psychology. 24, 107-127.

  McCrae,RR, Costa.(1977),Validation of the five-factor modelof personality across instruments and observers. Journal of Personality and Social Psychology,52:81.

  Yuonne, M.(1993). " Sex- role Oriantation Coping Strategy and Perspective Woman  Administrator" Educational Management and Administration. Vol: 21 No 2.


موضوع پایان نامه تأثیر شخصیت بر کارآفرینی مدیران در شرکت¬ بیمه البرز , نمونه پایان نامه تأثیر شخصیت بر کارآفرینی مدیران در شرکت¬ بیمه البرز , جستجوی پایان نامه تأثیر شخصیت بر کارآفرینی مدیران در شرکت¬ بیمه البرز , فایل Word پایان نامه تأثیر شخصیت بر کارآفرینی مدیران در شرکت¬ بیمه البرز , دانلود پایان نامه تأثیر شخصیت بر کارآفرینی مدیران در شرکت¬ بیمه البرز , فایل PDF پایان نامه تأثیر شخصیت بر کارآفرینی مدیران در شرکت¬ بیمه البرز , تحقیق در مورد پایان نامه تأثیر شخصیت بر کارآفرینی مدیران در شرکت¬ بیمه البرز , مقاله در مورد پایان نامه تأثیر شخصیت بر کارآفرینی مدیران در شرکت¬ بیمه البرز , پروژه در مورد پایان نامه تأثیر شخصیت بر کارآفرینی مدیران در شرکت¬ بیمه البرز , پروپوزال در مورد پایان نامه تأثیر شخصیت بر کارآفرینی مدیران در شرکت¬ بیمه البرز , تز دکترا در مورد پایان نامه تأثیر شخصیت بر کارآفرینی مدیران در شرکت¬ بیمه البرز , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر شخصیت بر کارآفرینی مدیران در شرکت¬ بیمه البرز , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر شخصیت بر کارآفرینی مدیران در شرکت¬ بیمه البرز , پروژه درباره پایان نامه تأثیر شخصیت بر کارآفرینی مدیران در شرکت¬ بیمه البرز , گزارش سمینار در مورد پایان نامه تأثیر شخصیت بر کارآفرینی مدیران در شرکت¬ بیمه البرز , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تأثیر شخصیت بر کارآفرینی مدیران در شرکت¬ بیمه البرز , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر شخصیت بر کارآفرینی مدیران در شرکت¬ بیمه البرز , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر شخصیت بر کارآفرینی مدیران در شرکت¬ بیمه البرز , رساله دکترا در مورد پایان نامه تأثیر شخصیت بر کارآفرینی مدیران در شرکت¬ بیمه البرز

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت MBA چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک شخصیتی پنج عاملی، اعتیاد اینترنتی و تمایل استفاده از اینترنت صورت گرفته است که دانشگاه سمنان به عنوان مورد مطالعه برای این منظور انتخاب گردید. روش تحقیق از نوع توصیفی(غیر آزمایشی) و از نوع پیمایشی می باشد و با استفاده از داده های به دست آمده به بررسی روابط احتمالی بین ابعاد پنچ گانه ی شخصیت به ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: روانشناسی(M.A) گرایش: تربیتی چکیده: مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط میان تاب آوری دانش آموزان با رگه های مختلف شخصیت و سبکهای دلبستگی آنان انجام شد. جامعه آماری این مطالعه توصیفی شامل کلیه دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر بشاگرد بود. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی (هدفمند) و فرمول حجم نمونه کوکران،210 نفر محاسبه گردید که در ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A. ) گرایش : صنعتی و سازمانی چکیده پژوهش: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی های شغلی و شخصیتی با میزان تعهد سازمانی در بین کارکنان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران می باشد . روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه مورد مطالعه،شامل تمامی کارکنان شرکت اکتشاف نفت در سال 1392 می باشد. با توجه به اینکه تعداد کل کارکنان 252نفر می ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی] چکیده بر طبق تئوری رفتار برنامه­ریزی­شده آیژن، فرض می­شود تمایلات رفتاری انسان تحت تاثیر برخی از عوامل شناختی منجر به تغییر رفتار فرد ­شود. در این تحقیق تاثیر چندین عامل را بر روی تمایلات بلندمدت و کوتاه­مدت سرمایه­گذاری با توجه به ابعاد پنج­گانه شخصیت مورد بررسی قرار می­گیرد. جامعه تحقیق شامل تمام ...

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی (M.Sc) چکیده فارسی بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت و منابع قدرت در مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت و منابع قدرت در مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی است. 58 مدیر از ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی 2 ابزار این تحقیق را تکمیل کردند. 1- پرسشنامه ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی گرایش بالینی چکیده هدف کلی از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه ناگویی هیجانی و درون/برونگرایی با رضایت زناشویی می باشد. این پژوهش از نوع پژوهش همبستگی است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان متاهل مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری، در سال تحصیلی 92-93 دانشگاه های آزاد اسلامی استان گیلان می باشد که حداقل ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: روانشناسی تربیتی چکیده: مقدمه: هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی با خوش بینی بود. روش: پژوهش حاضر مطالعه ی توصیفی از نوع همبستگی بود. تعداد 302 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرگز به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. .جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های خوش بینی کارور و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش :"منابع انسانی" چکیده هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی و رضایت­شغلی کارکنان استانداری اصفهان بوده است. جامعه آماری عبارت است ازکارکنان رسمی سازمان که نظرات 254 نفر از آنها به طور نمونه مورد بررسی قرار گرفت. داده های گردآوری شده توسط پرسشنامه ساختاریافته، به کمک نرم افزار SPSS18 مورد تجزیه و تحلیل ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A. ) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی با سلامت روان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس انجام شد. طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است، جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس به تعداد 120 نفر تشکیل می‌دادند که از بین آن‌ها 94 نفر به روش ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی عمومی (M.A) چکیده پژوهش حاضر با هدف مقایسه نیمرخ روانی والدین با و بدون کودک عقب مانده ی ذهنی براساس پرسشنامه چند محوری میلون صورت گرفت. این تحقیق توصیفی از نوع علٌی- مقایسه ای است. 50 نفر از والدین کودکان عقب مانده ذهنی مدارس استثنایی تبریز به صورت در دسترس انتخاب و با 50 نفر از والدین دانش آموزان غیر بالینی از نظر سن، ...

ثبت سفارش