بررسی و تحلیل تاثیر سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات (IT) بر بهره وری سازمانی

word 481 KB 30800 132
مشخص نشده کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت قدیم:۱۷,۲۰۰ تومان
قیمت: ۱۷,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه

  برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

  چکیده

  امروزه فناوری اطلاعات به عنوان یک از تکنولوژی‌های نوین بشری، نه تنها خود دستخوش تغییراتی شگرف شده است، بلکه به سرعت در حال تاثیرگذاری بر الگوهای زندگی، روش تحقیق، آموزش، مدیریت، حمل و نقل، مسائل امنیتی و دیگر زمینه های زندگی انسان است. این پژوهش به بررسی و ارزیابی بررسی و تحلیل تاثیر سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات(IT) بر بهره‌وری سازمانی پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران مشغول به فعالیت شهرک صنعتی در شهرستان اردکان می‌باشد. نمونه اماری این پژوهش شامل 65 نفر از مدیران این شهر می‌باشد. در این پژوهش از روش مطالعه پیمایشی و از پرسش‌نامه برای شناسایی تأثیر و رابطه میان متغیرها، و از نرم افزار SPSS19 برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. نتایج روش تحلیل مسیر نشان داد که سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات تاثیر مستقیمی بر بهبود بهره وری سازمان ندارد و تنها به صورت غیر مستقیم و از طریق متغیرهای عدم تمرکز در تصمیم گیری و بهبود فرایندهای کاری، بهره وری سازمانی را تحت تاثیر قرار می دهد.

  کلمات کلیدی:

  سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات(IT)، بهره وری سازمانی، فرایندهای کاری، تصمیم گیری غیرمتمرکز

  1-1- مقدمه

  با نگاهی به موقعیت فعلی کشورهای پیشرفته مشخص می‌شود که فناوری اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات در پیشرفت وتوسعه همه جانبه آنان دخالت داشته است. بهبود بهره وری یکی از اهدافی است که سازمان ها همزمان با توسعه سرمایه گذاری در فناروی دنبال می کنند. اما رشد کند آمارهای بهره وری باعث بروز برخی نگرانی ها و مطرح شدن پارادوکس بهره وری فناوری اطلاعات شده است به طوریکه برخی صاحب نظران بهره ور بودن فناوری اطلاعات را مورد تردید قرار داده اند. لذا این پژوهش به بررسی تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم فناوری اطلاعات بر بهره وری سازمان ها و ادارات می پردازد.

  این پژوهش به بررسی و تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات(IT) با بهره وری سازمانی می‌پردازد. در این فصل ابتدا موضوع پژوهش به طور مختصر تشریح و سپس اهداف، ضرورت پژوهش و کاربرد نتایج پژوهش توضیح داده می‌شود. در ادامه فرضیه‌ها و متغیرهای پژوهش در رابطه با اهداف پژوهش بیان و سپس جامعه آماری، روش انجام پژوهش و نحوه گردآوری داده‌ها تشریح می‌گردد. در پایان فصل نیز تعاریف عملیاتی مورد استفاده در پژوهش ارائه خواهد شد.

  1-2- شرح و بیان مسأله پژوهش

  در دنیای امروز، افراد به دنبال انجام کار بیشتر با استفاده از کمترین امکانات موجود هستند. سازمان ها نیز در تلاشند تا بالاترین کیفیت را با حداقل قیمت ارائه دهند. این باعث ارزش آفرینی برای مشتری و ایجاد حس رقابت بین شرکت­ها می گردد. سازمان ها برای رقابت باید کارایی و بهره وری خود را افزایش دهند و این موضوع باید در زمان برررسی بودجه فناوری اطلاعات مد نظر قرار گیرد (اسمیت[1]، 2008).

  بسیاری از سازمان ها برای رقابت به فناوری اطلاعات روی آورده اند تا از این طریق محصولات و خدمات با ارزش تری را با قیمت کمتر ارائه دهند. این امر در نهایت سودآوری بیشتر شرکت را در پی دارد. برین جولسن و برون[2] (2005) دریافتند که فناوری اطلاعات ظرفیتی را برای رشد بهره وری فراهم می نماید اما این خود متلزم ایجاد تغییراتی در فرایندهای کاری ایجاد است. همچنین تغییرات و انقلاب در فرایندهای کاری برای بهره گیری از مزایای فناوری ضرورت دارد.

  فناوری اطلاعات، بسیاری از سازمان ها را قادر ساخته است تا ساختار سازمانیشان را متحول سازند. تیم های از افراد با مهارت های کاری و فناوری های اطلاعاتی مختلف با یکدیگر کار می کنند تا سازمان به اهدافش نائل شود. این سازمان ها، فناوری اطلاعات را به منظور تفویض اختیار به سطوح پایین تر و تصمیم گیری غیر متمرکز به کار می گیرند. مطالعات نشان می دهد که تغییر قابل توجه در فناوری اطلاعات به سازمان اجازه می دهد تا علی رغم در دست داشتن قدرت یک مجموعه بزرگ، استقلال بین بخش ها را نیز حفظ نماید (اسمیت، 2008). با این وجود انتظارات مربوط به سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات همیشه محقق نشده است. این موضوع پژوهشگران بسیاری را بر آن داشته است تا تاثیرات فناوری اطلاعات بر بهره وری را مورد مطالعه قرار دهند (کودیبا[3]، 2004؛ برین جولسن و برون، 2005؛ اسمیت، 2008؛ کامرانی و فیضی، 1387؛ فاریابی و تجویدی، 1390). مطالعات اخیر نشان می دهد که سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات، تاثیرات اندکی بر بهره وری داشته و در برخی موارد حتی هیچ تاثیری نداشته است. علاوه بر این محققان یافته اند که بروز تاثیرات فناوری اطلاعات مستلزم صرف زمان است و در کوتاه مدت مشخص نمی شود (ددریک و همکاران، 2003).

  فناوری اطلاعات می تواند به عنوان یک ابزار در سازمان در نظر گرفته شود. کلید استفاده بهینه از یک ابزار، استفاده مناسب و صحیح از آن است. زمانی که فناوری اطلاعات به شکل مناسبی مورد استفاده قرار گیرد، می تواند فرایندهای کاری و تصمیم گیری غیر متمرکز را بهبود بخشد و زمانی که سازمانها فناوری اطلاعات را در جهت بهبود فرایندهای کاری و عدم تمرکز در تصمیم گیری به کارگیرند، افزایش بهره وری سازمان را مشاهده خواهند کرد (اسمیت 2008). لذا این پژوهش سعی دارد تا با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از طریق، به بررسی تاثیرات مستقیم فناوری اطلاعات بر بهره وری و نیز تاثیرات غیر مستقیم آن از طریق بهبود فرآیندهای کاری و تمرکز زدایی از فرایند تصمیم گیری بپردازد.

   

  1-3- اهمیت و ارزش پژوهش

  با نگاهی به موقعیت فعلی کشورهای پیشرفته مشخص می‌شود که فناوری اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات در پیشرفت وتوسعه همه جانبه آنان دخالت داشته است. از سویی دیگر، با توجه به ارتباط مستقیم و تنگاتنگ موجود میان توسعه و بهره‌وری می‌توان به روشنی اهمیت اطلاعات و فناوری اطلاعات را در مباحث حوزه بهره‌وری جستجو نمود. با بهبود بهره‌وری شاغلان، به دستمزد بیشتر و شرایط کاری مناسب‌تری دست خواهند یافت و درعین حال، فرصت‌های شغلی بیشتری تولید خواهد شد. بهره‌وری بالاتر، از یک سو موجب افزایش کیفیت کالاها و در عین حال کاهش قیمت‌ها شده، و از سوی دیگر، سود سهامداران را افزایش می‌دهد. در اختیار داشتن اطلاعات جامع و استفاده از فناوری اطلاعات در زمان مناسب می‌تواند ضمن امکان افزایش خلاقیت و فناوری، مانع از اتلاف منابع و دوباره کاریهای غیر ضروری و نا خواسته و باﻻتر از همه تصمیم گیریهای بی ثمرمی گردد. به گونه ای که این تصمیمات نقش گسترده‌ای در زندگی آدمی دارد( ادیر[4]، 2007؛ آیزنک[5]، 2005، 2007). و مبنای بسیاری از این تصمیمات، رفتار خودِ ماست( نیس بت و ویلسون[6]، 1997؛ به نقل از عبدالهی، 1384). بنابراین لازم است که هر کسی مهارت‌های تصمیم گیری را برای رویارویی با مسائل مختلف در جهان امروز بداند( آدیر، 2007؛ گورکری[7]، 2005).

  در عصر حاضر مسائلی مطرح است که دیگر با راهکارهای گذشته حل شدنی نیستند. ویژگی عمده مسائل امروزی در بزرگی و وسعت مقدار داده ها و اطلاعاتی است که باید جمع آوری، نگهداری، تولید، پردازش، بازیابی و تحلیل شوند. این ویژگی که مولد بخش اعظم پیچیدگی های سازمانی است، حرکت به سوی توسعه فناروی نوینی به نام فناروی اطلاعات را موجب می شود که به کمک آن کار با داده ها و اطلاعات فراوان تسهیل شود(ابزری و اعتباریان، 1386). با وجود عمر نسبتاً کوتاه فناوری اطلاعات و رشد و گسترش سریع آن، تعاریف و برداشت های متفاوتی از آن ارائه شده است که با نگاهی دقیق و عمیق، ناسازگاری هایی نیز بین آنها مشاهده می شود(دف[8]، 2006). فناوری اطلاعات به فناوری های چند رسانه ای از جمله رایانه، نرم افزار، اینترنت، تلفن، وبلاگ، ماهواره و... اشاره دارد(هیسمان اوغلو[9]، 2011). فناوری اطلاعات به طور خلاصه ترکیبی از تجهیزات ارتباطی و رایانه می باشد( دیکا هامیتی[10]، 2011). در واقع فناروی اطلاعات پدیده ای است که از بکار گیری وسیع سیستم های کامپیوتری در سازمان ها و جامعه و تحول ناشی از به کار گیری ان به وجود امده است( موحدی و همکاران، 1390). این فناوری حدود دو دهه قبل پا به عرصه میدان های علمی و صنعتی گذشته و امروز به عنوان یک تخصص بین رشته ای با تلفیق علوم رایانه ای، ریاضیات اطلاع رسانی، مخابرات و دانش مدیریت در فهرست فناوری های نوین جهانی قرار گرفته است(رحمانی، 1388).

   فناوری اطلاعات و ارتباطات شاخه ای از فناوری است که با استفاده از سخت افزار، نرم افزار، شبکه افزار، فعالیت بر داده‌ها و پردازش آن‌ها را در زمینه های دستیابی، ذخیره سازی، تبادل و کنترل را امکان پذیر می‌سازد (فتحیان، 1385). سازمان‌ها جهت نیل به اهداف خود نیازمند استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند. این فناوری به مدیران امکان می‌دهد با پردازش سریع اطلاعات، امکان کنترل و هماهنگی ساختارهای پیچیده تر را داشته باشند و عملکرد سازمان با انجام و بازخورد سریع صورت پذیرد (علاقه بند، 1384).

  در عرصه های اقتصادی فناوری اطلاعات تغییرات اساسی درنحوه مدیریت، فعالیتهای تجاری، نحوه رقابت ان‌ها در بازارهای خارجی و داخلی ایجاد نموده است و به مدیران بنگاههای تجاری امکان می‌دهد تا از مقررات اقتصادی و مالیاتی، تکنولوژی تولید کاﻻ، ویژگیهای مواد خام، شرایط استانداردها، جدولهای زمانبندی تشریفات کنترل وتحویل کاﻻ، نوسانات بازار، رقبا و... در کمترین زمان بهره مند گرددند و با مطالعه و انتخاب معقول‌ترین راهکار، درصرف منابع اقتصادی، طبیعی و ذخایر انرژی به نتایج مطلوب‌تری دست یابند. با استفاده از فناوری اطلاعات بنگاههای تجاری می‌توانند به راحتی با تامین کنندگان مواد اولیه ونیز با مصرف کنندگان در هر نقطه جهان ارتباط برقرارنمایند. فناوری اطلاعات بافراهم اوردن امکان دستیابی به اطلاعات دقیق وسریع از نیازها و سلایق مشتریان، پیش بینی وضعیت آینده وتصمیم گیری درمورد نوع تولیدات را راحتتر می‌سازد.

  در مجموع تمامی این مباحث گویای اهمیت فناوری اطلاعات در ارتقای بهره وری سازمان است. اما از سوی دیگر مطالعات مختلف نشان می دهد که فناوری اطلاعات تاثیر مستقیمی بر بهره وری نداشته و افزایش بهره وری ناشی از فناوری اطلاعات مستلزم فراهم آوردن برخی زیرساخت و شرایط است. این موضوع موجبات نگرانی بسیاری از مدیران را در رابطه سرمایه گذاری های سنگین در زمینه فناوری اطلاعات به منظور ارتقا بهره وری فراهم آورده است. لذا این پژوهش سعی دارد نقش فناوری اطلاعات در بهبود فرایندهای کاری و تمرکز زدایی در فرایند تصمیم و به دنبال آن افزایش بهره وری سازمان را بررسی نماید.

   

  1-4- اهداف پژوهش

  اصولاً هر کار پژوهشی به دنبال یک هدف کلی است که رسالت اصلی پژوهش بوده و دستیابی به آن هدف مستلزم انجام فرایندهای علمی، برنامه ریزی منظم و تحقق اهداف پژوهشی است. مهم ترین هدفی که این پژوهش در صدد دستیابی به آن است بررسی تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم فناوری اطلاعات بر بهره وری است. لذا بر مبنای این هدف کلی می توان اهداف پژوهش حاضر به صورت زیر تدوین نمود:

  1.

  2.

  3.

   

  1-5- فرضیه های پژوهش

  بر مبنای اهداف پژوهش، فرضیه‌های پژوهش حاضر به شرح زیر تدوین می­گردد:

  1)

  2)

  3)

   

  1-6- روش­شناسی پژوهش

  روش هر پژوهش نقش اساسی در تعیین روایی پژوهش و ارزش نهایی آن دارد. در پژوهش‌های که مبتنی بر آمار و ارقام می‌باشد مهم‌ترین وظیفه پژوهشگر علاوه بر روش پژوهش دقت در جمع آوری اطلاعات گرداوری شده می‌باشد. این تحقیق از لحاظ روش، توصیفی – پیمایشی و به دلیل اینکه محقق در صدد تعیین رابطه از طریق همبستگی است، از نوع تحلیلی می‌باشد، زیرا محقق رابطه بین ابعاد؛ بارش مغزی و موفقیت و خلاقیت دانش اموزان را مورد بررسی قرار داده است و سعی در اندازه گیری این همبستگی دارد. همچنین در پژوهش‌هایی که مبتنی بر آمار و ارقام می‌باشد مهم‌ترین وظیفه پژوهشگر علاوه بر روش پژوهش دقت در جمع آوری اطلاعات گردآوری شده می‌باشد. بنابراین در پژوهش حاضر سعی شده تا این نکته اساسی رعایت شود.  در نهایت می‌توان بیان نمودکه؛ روش تحقیق حاضر از نوع کاربردی و از نظر زمانی تک مقطعی است و ماهیت روش تحقیق مورد استفاده پیمایشی می‌باشد.

   

  1-7- جامعه آماری پژوهش

  جامعه آماری به کل گروه، افراد، رویدادها و پدیده‌های مورد علاقه محقق که قصد بررسی آن‌ها را دارد، اشاره می‌کند(دانایی فرد و همکاران، ۱۳۸۶). با توجه قلمرو مکانی این پژوهش، تلاش زیادی صورت گرفت تا جامعه‌ای که در نظر گرفته می‌شود، ما را به نتایج درست و معتبر برساند، با توجه به توضیحات داده شده در خصوص محیط جامعه آماری مورد نظر، با توجه به مکان و موقعیت جغرافیایی این پژوهش، جامعه آماری این تحقیق؛ شامل مدیران شرکت‌های موجود در شرکت‌های مشغول به فعالیت در شهرک صنعتی شهرستان اردکان می‌باشد.

  1-8- نمونه آماری پژوهش

  نمونه زیر مجموعه‌ای از جامعه می‌باشد و در برگیرنده برخی اعضا منتخب جامعه است(دانایی فرد و همکاران، ۱۳۸۶). منظور از نمونه گیری آن است که به جای مطالعۀ همۀ عناصر تشکیل دهنده جامعه آماری فقط بخشی از عناصر یا اعضا را به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار دهیم(حسن زاده و دانایی فرد، 1388: 12).

  با توجه به مکان، زمان و اهمیت انتخاب نمونه اماری در نتایج حاصل از پژوهش، از روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد استفاده قرار خواهد گرفت تا تمام افراد مورد مطالعه دارای شانس یکسان برای انتخاب باشند. همچنین نمونه اماری را از بین مدیران واحدها و بخش هایی که به طور مستقیم در ارتباط با فعالیت های افراد هستند، انتخاب خواهند شد. دلیل این انتخاب این افراد نیز از آن جهت می‌باشد که آن‌ها نزدیک‌ترین کسانی هستند که به طور ملموس درگیر فعالیت و ارتباط با دیگر مدیران می‌باشند و از نزدیک با چالش‌ها، تنگناها و واقعیت‌های موجود روبرو می‌شوند.

  1-9- قلمرو پژوهش

  1-9-1- قلمرو موضوعی پژوهش

  قلمرو موضوعی این پژوهش، تحلیل تاثیرات فناوری اطلاعات بر بهره وری سازمان است که در این راستا نقش میانجی بهبود فرایندهای کاری و عدم تمرکز در فرایند تصمیم گیری مورد توجه قرار گرفته است.

  1-9-2- قلمرو مکانی پژوهش

  قلمرو مکانی پژوهش حاضر شهرک صنعتی شهرستان اردکان است.

  1-9-3- قلمرو زمانی پژوهش

  قلمرو زمانی این پژوهش نیمه اول سال 1393 می باشد.

   

  1-10- متغیرهای پژوهش

  پژوهش حاضر به بررسی تاثیرات فناوری اطلاعات بر بهره وری سازمان پرداخته و نقش میانجی بهبود فرایندهای کاری و عدم تمرکز در فرایند تصمیم گیری را این رابطه مورد توجه قرار داده است. لذا با توجه به هدف پژوهش، متغیر مستقل این پژوهش فناوری اطلاعات است. متغیر وابسته اصلی این پژوهش نیز بهره وری است. در این راستا، بهبود فرایندهای کاری و عدم تمرکز در فرایند تصمیم گیری نیز به عنوان متغیر میانجی در نظر گرفته شده است.

  1-11- روش گردآوری داده ها

  یکی از مهم‌ترین مراحل تحقیق، گردآوری اطلاعات است. اطلاعات مورد نیاز برای انجام تحقیق را به طرق مختلف می‌توان جمع آوری نمود. در هر تحقیق با توجه به اهداف تحقیق و خصوصیات نمونه انتخاب شده می‌بایست جمع آوری اطلاعات متناسب با آن صورت پذیرد. نه تنها باید از چند و چندین روش، استفاده کرد بلکه باید هر روش،درست و با شناخت کامل برگزیده شود و به درستی به کار برده شود)ساروخانی،171:1375(.

  در این تحقیق از سه روش ذیل برای جمع آوری اطلاعات استفاده خواهد شد:

   الف – روش کتابخانه ای: در این پژوهش محقق جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق و همچنین پیشینه موضوع تحقیق از مطالعات کتابخانه ای مانند کتاب‌ها و مقالات فارسی و لاتین و منابع اینترنتی و تحقیقات مشابه در این زمینه استفاده خواهد شد.

  ب – جستجو از طریق منابع الکترونیک: به منظور آگاهی از یافته های مطالعات صورت گرفته در سایر نقاط دنیا و دستیابی به نتایج مطالعات یافته های پژوهشی، مقالات علمی و تبادل اطلاعات و منابع از جستجوی اینترنتی و پست الکترونیکی استفاده می‌شود.

   ج – مطالعه میدانی: از آن جایی که تحقیق حاضر از نوع توصیفی است؛ ابزار مورد استفاده در این تحقیق در روش میدانی، استفاده از پرسش نامه بوده است. پرسش نامه یکی از روش‌های بسیار متداول در گردآوری اطلاعات میدانی است که گردآوری اطلاعات را در سطح وسیع امکان پذیر می‌سازد. پرسش نامه حاوی تعدادی سوال درباره متغیرهای مورد سنجش از جامعه مورد مطالعه است. این سؤال‌ها که هر یک درباره یکی از ابعاد یا متغیرهای موضوع مورد مطالعه است، باید به گونه ای طراحی و ساخته شود که آنچه را به عنوان پاسخ از پاسخگو یا عضو جامعه و نمونه طلب می‌نماید، مشخص سازد(حافظ نیا، 1386). بررسی میدانی شامل توزیع و جمع آوری پرسشنامه‌هایی است که هدف آن کسب اطلاعات درباره رد یا تایید فرضیه‌های این پژوهش می‌باشد که در این مطالعه استفاده خواهد شد. که در نهایت از روش کتابخانه‌ای به منظور مطالعه ادبیات موضوع و بررسی سابقه تحقیق، و در روش میدانی از متخصصان و کارشناسان خواسته می‌شود تا با پاسخ گویی به پرسشنامه نظر خود را در مورد نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری در سازمان ها اعلام نمایند

   

  [1] Smith

  [2] Brynjolfsson & Brown

  [3] Kudyba

  [4] Adair

  [5] Eysenk

  [6] Nisbett & Wilson

  [7] Gucray

  [8] Duff

  [9] Hismanoglu

  [10] Dika & Hamiti

   

   

 • فهرست:

   

  1- فصل اول.. 1

  1-1- مقدمه. 2

  1-2- شرح و بیان مسأله پژوهش.... 2

  1-3- اهمیت و ارزش پژوهش.... 4

  1-4- اهداف پژوهش.... 7

  1-5- فرضیه های پژوهش.... 8

  1-6- روششناسی پژوهش.... 8

  1-7- جامعه آماری پژوهش.... 9

  1-8- نمونه آماری پژوهش.... 10

  1-9- قلمرو پژوهش.... 10

  1-9-1- قلمرو موضوعی پژوهش.... 10

  1-9-2- قلمرو مکانی پژوهش.... 10

  1-9-3- قلمرو زمانی پژوهش.... 11

  1-10- متغیرهای پژوهش.... 11

  1-11- روش گردآوری داده ها 11

  1-12- تجزیه و تحلیل داده ها 13

  1-13- کاربرد های متصور از پژوهش.... 13

  1-14- نوآوری پژوهش.... 14

  1-15- استفاده کنندگان از پژوهش.... 14

  1-16- کلید واژه ها 14

  2- فصل دوم. 16

  2-1- مقدمه. 17

  2-2- بخش اول؛ مروری بر ادبیات تحقیق فناوری اطلاعات.. 18

  2-2-1- فناوری اطلاعات(IT) 18

  2-2-2- مفهوم فناوری اطلاعات.. 20

  2-2-3- تعاریف فناوری اطلاعات.. 22

  2-2-4- تاریخچه فناوری اطلاعات.. 24

  2-2-5- اهمیت فناوری اطلاعات.. 27

  2-2-6- فناوری اطلاعات در ایران.. 29

  2-2-7- اتوماسیون اداری و فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 31

  2-2-8- فناوری اطلاعات و مزیت رقابتی.. 33

  2-3- بخش دوم؛ مروری بر ادبیات تحقیق بهره وری.. 34

  2-3-1- بهره وری.. 34

  2-3-2- تعریف بهره وری.. 35

  2-3-3- بهره‌وری در سازمان‌ 37

  2-3-4- عوامل موثر بر ارتقای بهره وری.. 39

  2-3-5- تاثیر فناوری اطلاعات بر بهره‌وری.. 42

  2-3-6- بهره وری و آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات.. 43

  2-3-7- فرآیند تصمیم گیری غیر متمرکز. 48

  2-3-8- بهبود فرایندهای کاری سازمان.. 51

  2-4- بخش سوم؛ مروری بر پیشینه پژوهش.... 53

  2-4-1- پژوهش‌های خارجی.. 53

  2-4-2- پژوهش‌های داخلی.. 55

  3- فصل سوم. 60

  3-1- مقدمه. 61

  3-2- نوع پژوهش.... 62

  3-3- قلمرو پژوهش.... 62

  3-4- جامعه آماری پژوهش.... 63

  3-1- شیوه نمونه گیری و حجم نمونه. 64

  3-2- متغیر های پژوهش.... 66

  3-3- مدل مفهومی پژوهش.... 67

  3-4- ابزار گردآوری اطلاعات.. 68

  3-5- روایی پرسشنامه. 71

  3-6- روش تجزیه و تحلیل داده 75

  3-6-1- آزمون کولموگورف- اسمیرنوف.. 75

  3-6-2- آزمون همبستگی.. 75

  3-6-3- رگرسیون خطی.. 76

  4- فصل چهارم. 77

  4-1- مقدمه. 78

  4-2- آمار توصیفی.. 78

  4-2-1- توزیع فراوانی نمونه آماری بر مبنای سن.. 79

  4-2-2- توزیع فراوانی نمونه آماری بر مبنای سطح تحصیلات.. 80

  4-2-3- توزیع فراوانی نمونه آماری بر مبنای سطح سنوات خدمت در سازمان.. 82

  4-2-4- آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش.... 83

  4-3- آمار استنباطی.. 84

  4-3-1- آزمون نرمال بودن.. 84

  4-3-2- آزمون همبستگی.. 86

  4-3-3- تحلیل رگرسیون.. 87

  5- فصل پنجم. 93

  5-1- مقدمه. 94

  5-2- نتیجه گیری فرضیات.. 94

  5-2-1- فرضیه اول پژوهش.... 94

  5-2-2- فرضیه دوم پژوهش.... 95

  5-2-3- فرضیه سوم پژوهش.... 96

  5-3- پیشنهادهای پژوهش.... 98

  5-3-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش.... 98

  5-3-2- پیشنهاد هایی برای دیگر محققین.. 99

  5-4- محدودیت‌های پژوهش.... 99

  5-5- خلاصه و جمع بندی پژوهش.... 100

  6- پیوست... 108

  6-1- پرسشنامه پژوهش.... 109

  6-2- خروجی های نرم افزار SPSS.. 111

  7- منابع. 102

  7-1- منابع فارسی.. 103

  7-2- منابع انگلیسی.. 105

  7-3- منابع اینترنتی.. 108

  منبع:

  1-1- منابع فارسی

  1- اعتمادی، مهدی. (1379). عوامل موثر در ارتقای بهره وری در بخش صنعت، مجله دانش مدیریت، سال سیزدهم، شماره 49، صص80-98.

  2- افشه، امیر؛ کیافر، فرهاد و شاعیدی، علی. (1390). بررسی کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش و تاثیر آن بر بهره وری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی، شماره چهارم، صص. 2-11.

  3- بیابانگرد، اسماعیل. (1384). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران: نشردوران.

  4- حافظ نیا، محمد رضا، (1386)؛ مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی؛ تهران: انتشارات سمت.

  5- حبیب پور گتابی،کرم و صفریشالی، رضا. (1388). راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی، تهران: لویه، متفکران.

  6- خاکی، غلامرضا. (1387). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی؛ تهران؛ مرکز تحقیقات علمی کشور، چاپ دوم.

  7-  دانایی فرد، حسن. الوانی، سید مهدی، آذر، عادل) ۱۳۸۶)؛ روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت؛رویکردی جامع. تهران: انتشارات صفار اشراقی. چاپ دوم.

  8- رحیمی کیا، امین؛ قدم پور، عزت اله و روشن زاده، فاطمه (1390). بررسی نقش بکارگیری اتوماسیون اداری در بهره‌وری کارکنان شهرداری خرم اباد، مدیریت شهری، شماره27،صص124-99.

  9- سرمد، ز؛ بازرگان، ع؛ حجازی. (1380). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه، ص166

  10- شاکر اردکانی، محمد، رابطه به کارگیری فناوری اطلاعات و تصمیم گیری سازمانی در نیروی انتظامی شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش تحول، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.

  11- شیخ بکلو، سارا؛صرافی زاده، اصغر و تیمورنژاد، کاوه (1391). بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر کارایی، مدیریت توسعه و تحول، شماره9، صص58-53

  12- صرافی زاده، اصغر و علیپور، سمانه (1388). بررسی تاثیر به کارگیری اتوماسیون اداری بر بهره‌وری منابع انسانی، مدیریت توسعه و تحول، شماره3،صص24-17

  13- طالقانی، غلامرضا؛ تنعمی، محمدمهدی؛ فرهنگی، علی اکبر و زرین نگار، محمدجعفر. (1390). بررسی عوامل موثر بر افزایش بهره وری، مدیریت دولتی، دوره3، شماره 7، صص 115-130.

  14- طاهری، شهنام. (1378). بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ها (مدیریت بهره وی فراگیر)، تهران، نشر فرهنگستان.

  15- علی احمدی، علیرضا. (1378). برنامه ریزی فناوری اطلاعات در سازمان ها، تدبیر، سال دهم، شماره 97، صص3-18

  16- علی احمدی، علیرضا، شمس عراقی، شراگیم. (1382). فناوری اطلاعات و کاربردهای آن، انتشارات تولید دانش، تهران، چاپ اول.

  17- فاریابی، محمد و تجویدی، مینا. (1390). بررسی اثر سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بر بهره وری سازمانی، فصلنامه پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، ویژه نامه مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی، صص27-39.

  18-  فتحی سعید (1383)، بررسی تاثیر تجارت الکترونیکی بر جهش صادراتی، شناسایی اولویتهای بخش صنعت در کشور، تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.

  19- فتوحی اردکانی، محمد؛ علم الهدایی، سید محمد علی(1391). بررسی میزان رضایت مشتریان از عملکرد دستگاه های کارت خوان(pos)( مطالعه موردی شهرستان اردکان). کنگره مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات. صص 438 – 444.

  20- کاوسی، اسماعیل؛ هاشمی، محمود؛ اسلام پناه، مهدی و سرافرازی، مهدی. (1391). بررسی به کارگیری تکنولوژی اطلاعات و نقش آن در افزایش بهره وری سازمانی، مطالعه موردی: سازمان بیمه خدمات درمانی استان فارس.

  21- منصورفر، کریم. (1385). روش‌های پیشرفته آماری همراه با برنامه‌های کامپیوتری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

  22- موسوی، رضا(1386). نقشش فناوری اطلاعات در بهره وری، اولین همایش سراسری مدیریت، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه.

  23- مؤمنی، منصور و فعال قیومی، علی(1386). تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم افزارSPSS، تهران: انتشارات کتاب نو.

  24- مؤمنی، منصور، فعال قیومی، علی(1386)؛ تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم افزارSPSS؛ تهران: انتشارات کتاب نو.

  25- نوروزیان قره تکان، فاطمه؛ محمدی، محمد علی؛ حسن نژاد، مریم و سلطانی، سحر (1390). بررسی اثرات سیستم‌های اتوماسیون اداری بر شاخص‌های بهره‌وری سازمان مطالعه موردی: سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد. دانش و فناوری، شماره4، صص154-139.

  26- یزدانی، امیرعباس؛ فلاح ماکرانی، یاسر و حلاجیان، ابراهیم (1389). بررسی تاثیر استقرار اتوماسیون اداری در کاهش هزینه‌ها با روش تحلیل نقطه سر به سر مطالعه موردی: صنایع چوب و کاغذ مازندران، مدیریت توسعه و تحول، شماره5، صص56-49.

  1-2- منابع انگلیسی

   

  27- Adkinson William F. , Thomas M. Lenard, Michael J. Pickford. (2004). The Digital Economy Fact Book, 6th Ed. , The Progress & Freedom Foundation, Washington, D. C.

  28- Akintayo, D. I. (2010). Job Security, Labour-Management Relations and Perceived Workers` Productivity In Industrial Organizations: Impact of Technological Innovation, International Business & Economics Research Journal, Vol. 9, No. 9. pp29-38.

  29- Allen, R. S. & Helms, M. M. (2006). Linking Strategic Practices and Organizational Performance to Porter’s Generic Strategies, Business Process Management Journal, Vol. 12, No. 4, pp. 433-454.

  30- Brynjolfsson, E. , & P. Brown. (2005). VII pillars of it productivity, Optimize Manhasset, Vol. 4, No. 5, pp. 26 - 31.

  31- Certo, Samuel c. (2002). Modern Management, 9ed, prentice-hall of India, New Delhi.

  32- Charoenngam, C. , Ogunlana, S. O. & Ning-Fu, K. (2004). Re-engineering Construction Communication in Distance Management Framework, Process Management Journal, Vol. 10, No. 6, pp. 645-672.

  33- Dedrick, J. , Gurbaxani, V. , Kraemer K. L. (2003). Information Technology and Economic Performance: A Critical Review of the Empirical Evidence, ACM Computing Surveys, Vol. 35, Vol. 1, pp. 1-28.

  34- Dorian J. & Wache D. (2009). Introduction of an online approach to fexible learning for on-campus and distance education students: Lessons learned and ways forward. Nurse Education Today. Vol. 29, No. 2, pp. 157-167

  35- Duvalier R. (2009). 100% online student success, 1st rev. ed. New York: Delmar Cengage Learning, pp1-30.

  36- Edrick, J. , Gurbaxani, V. , Kraemer K. L. (2003). Information Technology and Economic Performance: A Critical Review of the Empirical Evidence, ACM, Computing Surveys, Vol. 35, No. 1, pp1 - 28.

  37- EdwardS, J. W. (2005). Leadership and decision making in an Era of emerging global Information Technology, Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy, USA, Capella University.

  38-  Eisenach, J. Lenard, T & McGonegal, S. (2001). The Digital Economy Factbook, Third Edition, Washington, D. C. : The Progress & Freedom Foundation, pp. 79, 84

  39- Haag, Cummings & Mcubbery. (1998). Management Information System for Information Age, 3th edition

  40- Jorgenson, Dale W, Ho, Mun S. & Stiroh Kevin J (2003). Lesson From The U. S. Economic Growth Resurgence, Journal of Policy Modeling, Vol. 25, pp. 453-470.

  41- Jorgenson, Dale W. & Kevin J. Stiroh, (2000). Raising The Speed Limit: U. S. Economic Growth in the Information age, Bookings Economic Activity, PP. 125-211

  42- Khaki, Gh, R. (1997). Understanding productivity management. Saye Nama Publication, Tehran.

  43- Krippendorff K. , M. A. Bock. (2009). The content analysis reader, Thousand Oak: Sage.

  44- Kudyba, S. 2004. The productivity pay-off from effective allocation of IT and non-IT labour. International Labour Review, Vol. 143, No. 3, pp. 235 – 247.

  45- Lucas, H. C. , (2000). Information Technology for management, 7th edition, McGraw-Hill

  46- Melville, N. , Kraemer, K. & Gurbaxani, V. (2004). Review: Information Technology and Organizational Performance: An Integrative Model of IT Business Value. MIS Quarterly, Vol. 28, No. 2, pp283 - 322.

  47- Rutkauskas, J. & Paulavičien, E. (2005). Concept of Productivity in Service Sector, ENGINEERING ECONOMICS, Vol. 3, No. 43.

  48- Smith, J. 2008. Information technology’s influence on productivity, Thesis for the degree of masters of science in management information systems, the graduate college at the University of Nebraska In Partial Fulfillment of Requirements.

  49- Sobhani, A. (2008). Impact of Information Technology on Productivity: A Case Study in Telecommunication Industry of Iran, Master Thesis, Department of Industrial Engineering, Tarbiat Modares University.

  50- Tommie LR. (2008). Adapting information and communication technologies for effective education. 1st rev. ed. New York: Information Science Reference, an imprint of IGI global, pp1-57.

  51- Turban, E. (2004). “Information Technology for Management: Transforming Business in the Digital Economy”. Fourth Edition, City University of HongKong

  52- Cay. L. r and Diehl. l. p, research methods for business and management ,( 1992). maxwel macmillam international edition.

  53- Kernel, pernille., (2005). "creating implementing a model for sustainable development in tourism enterprises" . journal of cleaner product. Vol, 13. Pp, 151-164.

  54- Krippendorff K. , M. A. Bock,. (2009), The content analysis reader. Thousand Oak: Sage.

  55- Mark ,R. (1995), Behavioral Research Methods , Cole publishing Compang.

  56- Carmines. Edward G. and Zeller, Richard A. (1979). Reliability and Validity Assessment, new York and London, sage publication.

  57- Garmines,E. G. and Zeller. R,A. (1979). Reliability and Validity Assessment, sage university paperseries on Quantitative Application in the social sciences BeverlyHills.

  58- Hinton, perry, R(2004). Statistics explained 2nd Edition , routledge press.

  59- George. D, and Mallery, P. (2003). for Windows step by step: Asimple Guide and reference, 11 update (4th. ed) Boston: Allyn and Bacon.

   

  1-3- منابع اینترنتی

  شرکت شهرک‌های صنعتی استان یزد: http://www. yazdiec. ir

  سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران: http://www. sme. ir/


تحقیق در مورد بررسی و تحلیل تاثیر سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات (IT) بر بهره وری سازمانی, مقاله در مورد بررسی و تحلیل تاثیر سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات (IT) بر بهره وری سازمانی, پروژه دانشجویی در مورد بررسی و تحلیل تاثیر سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات (IT) بر بهره وری سازمانی, پروپوزال در مورد بررسی و تحلیل تاثیر سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات (IT) بر بهره وری سازمانی, تز دکترا در مورد بررسی و تحلیل تاثیر سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات (IT) بر بهره وری سازمانی, تحقیقات دانشجویی درباره بررسی و تحلیل تاثیر سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات (IT) بر بهره وری سازمانی, مقالات دانشجویی درباره بررسی و تحلیل تاثیر سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات (IT) بر بهره وری سازمانی, پروژه درباره بررسی و تحلیل تاثیر سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات (IT) بر بهره وری سازمانی, گزارش سمینار در مورد بررسی و تحلیل تاثیر سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات (IT) بر بهره وری سازمانی, پروژه دانشجویی در مورد بررسی و تحلیل تاثیر سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات (IT) بر بهره وری سازمانی, تحقیق دانش آموزی در مورد بررسی و تحلیل تاثیر سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات (IT) بر بهره وری سازمانی, مقاله دانش آموزی در مورد بررسی و تحلیل تاثیر سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات (IT) بر بهره وری سازمانی, رساله دکترا در مورد بررسی و تحلیل تاثیر سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات (IT) بر بهره وری سازمانی

پايان نامه جهت اخذ کارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي تابستان 1392 چکيده: پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بکارگيري فناوري اطلاعات با رضايتمندي دانشجويان دانشکده کشاورزي دانشگاه اروميه انجام گرفت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول چکیده: در تحقیق حاضرتحت عنوان مطالعه ارتباط بین بکارگیری ICT با توانمند سازی کارکنان از دیدگاه تمامی پرسنل حوزه ستادی شاغل در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی پرداخته شده است.اهداف تحقیق شامل هدف اصلی تحقیق به تعیین ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمند سازی کارکنان سازمان مرکزی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته مدیریت بازرگانی (گرایش مدیریت تحول) چکیده: فناوری اطلاعات از دیرباز جز بنیادی ترین عوامل دگرگونی در زندگی انسانها بوده است. کارکرد هر فناوری در جوامع بستگی تام و تمام به فرهنگ آن دارد. فرهنگ سازمانی سبب درک مشترک و توافق بر سر رویه های سازمانی می شود و در عین حال مانع پرقدرتی برای تغییر به ویژه تغییر فناوری است. تحقیقات نشان داده­اند که ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی چکیده: هدف تحقیق: هدف این مقاله بررسی رابطه توسعه اقتصادی و فناوری اطلاعات می‌باشد. امروزه رشد روزافزون فناوری اطلاعات و تاثیر چشم گیر آن در افزایش بهره وری سازمانهای دولتی و خصوصی در سطح جهان، حرکت جهانی را به سمت بهره گیری از انواع مختلف موجب شده است روش تحقیق: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس چگونگی بدست ...

پايان‌نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي گرايش تحول بهمن 1390 چکيده: از جمله مباحثي که در چند دهه اخير، کتب و مقالات زيادي را به خود اختصاص داده است ، پرداختن به موضوع فناوري اطلاعات

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته: مدیریت دولتی گرایش: تحول چکیده این پژوهش با هدف تعیین نقش سیستم های اطلاعاتی درایجاد قابلیت های سازمانی در صنایع کوچک ومتوسط شهرصنعتی کاوه در سال 1393 صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده­ها توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل 200 نفر از مدیران و متصدیان کامپیوتر در شرکت های شهر ...

) M.A پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد ( رشته : مدیریت دولتی گرایش: مدیریت سیستم های اطلاعاتی چکیده هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان در سال 1392 می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و معاونین دستگاه های اجرائی به تعداد ۱۷۴ نفر و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) مدیریت بازرگانی گرایش :مدیریت مالی چکیده دنیای کنونی، عصردانایی است. مواهب، دارایی های طبیعی و مشهود کلید کامیابی جوامع و سازمان ها نیستند، بلکه برخورداری و مدیریت سرمایه های نامشهود موجود در عرصه محیط پرتلاطم و چالش برانگیز سازمان ها، رمز موفقیت آنها محسوب می شوند. سازمان هایی که بتوانند این دارایی های نامشهود را به خوبی تشخیص ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع- گرايش مديريت سيستم و بهره وري پاييز 92   چکيده: حرکت رو به رشد و سريع جوامع امروزي جهت کسب و بهره برداري از اطلاعات، موجب گسترش روز افز

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی(M.A) چکیده امروزه فناوری اطلاعات به عامل مهمی در توسعه آینده صنعت خدمات مالی و خصوصا شرکت ها و کسب و کار های کوچک، تبدیل شده است. تحولات تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات به میزان قابل توجهی به رشد و سود آوری موسسات مالی در سراسر جهان، کمک کرده است. تحقیق حاضر به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر عمکلرد مالی در کسب و کار های کوچک می پردازد. در این ...

ثبت سفارش