پایان نامه تحلیل نشانه معناشناسی گفتمان در قرآن کریم ( مبتنی بر مدل فونتنی پژوهش موردی سوره الرحمن ) موضوع پایان نامه عملی تصویرگری قصص قرآنی پیامبران برای گروه مخاطب کودک با هدف آموزش مفاهیم دینی و اخلاقی

word 9 MB 30976 137
1393 کارشناسی ارشد فلسفه و اخلاق
قیمت قبل:۶۲,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۸,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  رشته ارتباط تصویری

  چکیده:

  قرآن کریم را کلامی از سوی خداوند می­دانیم در جهت هدایت انسان. لذا پژوهش­های فراوانی در قالب­های بسیار متنوع در یافتن کنه کلام و ظرافت­ها و اعجاز این کلام قدسی از زمان نزول و تدوین تا کنون صورت گرفته و روش­های دقیق تحقیقی و تفسیری هم در این مسیر توسط مفسرین و علما تدوین شده است. پژوهشگران قرآنی همواره با توجه به زنده و پویا بودن معارف دینی، به ترغیب قرآن و امامان، نسبت به درک و کشف همه سطوح و لایه‌ها و نویابی ساحت‌های معنایی معارف دینی، مشتاق هستند. زبان‌شناسی، معناشناسی، نشانه‌شناسی و تحلیل گفتمان، ابزارهایی جدید و مناسب با کارکردهای متنوع و نو در در راستای مطالعات قرآنی می‌باشند. علوم زبان­شناسی و نشانه شناسی چندین مرحله را برای بررسی آثار متفاوت گذرانده است؛ از جمله­ی آن مراحل می­توان به "عملیات گفتمانی" اشاره کرد که خوانش تازه­ای را از آثار آغاز کرده و از زاویه­هایی جدیدی از خوانش این متون پرده برداشته است. کلام قرآن تنها کلامی آگاهی بخش نیست بلکه در کنار معرفت­بخشی بنای تأثیر و انگیزش و عمل به این آگاهی را نیز دارد. دانش نشانه­­-معناشناسی گفتمانی، به ما اجازه می­دهد این کلام مقدس هدایتگر را در مقام گفتمانی قدسی خطاب به خواننده تعریف کرده و با تحلیل عملیات زبانی و اجزای متنی بر مبنای تنش و آگاهی، روشی برای تبیین تأثیرات ضمنی و غیرمستقیم آن بر روح و جان خواننده و انگیزش خاسته از آن ارائه دهیم. پژوهش حاضر بنا دارد انگیزش و تأثر را در کنار کارکرد معرفت بخشی کلام قدسی در سوره مبارکه الرحمن تبیین کند و برای نیل به این منظور، پس از بررسی اجمالی پژوهش­های صورت گرفته درباره این سوره مبارکه، با انتخاب روش تحلیل نشانه-معناشناختی گفتمانی، تلاش شده است تا عملیات زبانی در سوره الرحمن بررسی شود و سپس به تحلیل محورهای تنشی و معرفتی متن سوره در دو سطح جزئی آیات و کلی سوره می­پردازد و نهایتاً به جمع‌بندی تأثیر و تأثرات انگیزشی و معرفتی متن بر مخاطب می­پردازد.

   

  سوره مبارکه الرحمن؛ گفتمان؛ تحلیل نشانه-معنا­شناختی گفتمان؛ فشاره عاطفی؛ انگیزش

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1-تعریف مسئله:

  قرآن کریم آخرین کتاب آسمانی است و برای هدایت نوع بشر و همه اعصار و ملل فرستاده شده است، لذا منطق حکم می‌کند که خداوند حکیم و توانا زبانی را به کار گرفته باشد که قابل فهم برای تمام انسان‌هایی باشد که قرار است مورد هدایت واقع شوند. رسالت قرآن هدایت انسان است و از آنجا که از طرف قدرت مطلق فرستاده شده است باید به گونه‌ای باشد که رسالت خود را به نحو احسن انجام دهد و از آنجا که برای انذار بشر زبانی قدرتمند و الفاظی گیرا نیاز است، لذا زبان قرآنی باید حاوی قدرتی باشد که مخاطب را تحت تاثیر خویش قرار داده موجب گردن نهادن به دستورات و مقررات دینی شود.

  امروزه توجه به زبان و گفتمان قرآن مورد توجه پژوهشگران زیادی قرار گفته است و در این بین دانش‌های زبان‌شناسی و نشانه‌شناسی[1] از جمله دانش‌های جدید و موثری در حیطه‌ی مطالعه زبان قرآن مطرح شده‌اند.

  نشانه‌ شناسی ساختگرا متکی بر رابطه‌ای تقابلی بود. این رابطه‌ها ما را با نظام‌های بسته و مکانیکی در حوزه معنا مواجه می‌ساختند. چرا که اغلب آنها قطب‌های معنایی از پیش تعیین شده بودند که به نوعی به اثبات آنها در متن مورد مطالعه پرداخته می‌شد، اما نشانه‌-معناشناسی پساگرمسی معنا را جریانی سیال می‌داند که بر اساس رابطه‌ای تنشی تعریف می‌گردد. بر این اساس نشانه[2] پدیده‌ای است که می‌تواند از صفر تا بی‌نهایت در نوسان باشد. چنین رابطه سیالی که از تلاقی دو محور کمی و کیفی شکل می‌گیرد ارزش‌ها معنایی جدیدی را نیز تولید می‌کند. ارجاع به دیدگاه پدیدارشناختی[3] در مطالعات مربوط به نشانه از آنجا ناشی می‌شود که نشانه-معناشناسان فرانسوی در دهه هشتاد به این موضوع بسیار مهم پی بردند که دیگر صورت‌گرایی محض و یا رابطه صرف مکانیکی بین دال[4] و مدلول[5] نمی‌تواند پاسخگوی بسیاری از مسایل دخیل در بررسی ساز و کارهای مربوط به دنیای نشانه-معناها[6] باشد. چرا که بدون در نظر گرفتن "موقعیت انسانی"، جنبه وجودی نشانه، ارتباط حسی-ادراکی با چیزها، به ویژه تجربه زیستی و منحصر به فردی که در تلاقی با هر نشانه شکل می‌گیرد و ضامن سیالیت معناست، نمی‌توان به بررسی نظام‌های گفتمانی پرداخت.

   

  در نگاه پدیداری، دیگر معنا جریانی از پیش تعیین شده، تثبیت یافته و قطعی نیست. چرا که تجربه زیستی و شهودی سبب می‌گردد تا معنا در شرایط مختلف و با توجه به نوع رابطه‌ای که با چیزها برقرار می‌کنیم، متفاوت باشد. با توجه به همین ویژگی‌های ناپایدار معنایی است که رابطه تقابلی جای خود را به رابطه‌ای سیال می‌دهد.

  این پژوهش نیز روش نشانه-معناشناسی گفتمانی و الگو‌های تنشی را برای مطالعات گفتمان قرآن مد نظر قرار داده است. در اینجا مستقیما به متن قرآن پرداخته می‌شود تا از منظری مدرن تعریفی جدید از گفتمان قرآنی ارائه دهد و با تأکید بر ساختار و زبان قرآن، به بیان طرح کلی گفتمان قرآنی برای بشر بپردازد و مهم‌ترین ویژگی‌های آن و تاثیر و تاثر این گفتمان بخصوص گفتمان سوره الرحمن و ایجاد انگیزش در کنار ایجاد معرفت و شناخت در این گفتمان را بیان کند.

  1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق :

  لزوم بررسی گفتمان قرآنی از نگاهی نو و بررسی آن به عنوان یک ضرورت در پژوهش‌های نوین قرآنی تبیین شده است. عملیات زبانی گفتمان که در بطن الگوی "نشانه-معناشناختی"[7]  قرار می­گیرد، دیدگاه تازه­ای است که می­تواند پژوهشگران را وا­ دارد تا به­ گونه­ای دیگر قرآن و خالق آن را بنگرد. عملیات زبانی گفتمان[8] چشمان پژوهشگران را بر زاویه­های جدید می­گشاید تا خواننده را با خوانشی دیگر از قرآن مواجه سازد.

  در خصوص اهمیت پژوهش‌های زبان‌شناسی قرآن، باید گفت این بحث، بحث علمی پرچالشی است و از این رو که برای پژوهگشران ما، عرصه‌ای نو و جدید است که در این رابطه مباحث بسیاری مطرح می‌شود که باید به ابعاد آن به درستی توجه کرد و مباحث، در قالب نقدهای علمی، بررسی شود. شکی نیست که تحقیق و پژوهش علمی در اسلام اهمیت بسیار فراوانی دارد و پر واضح است که افکار، اندیشه‌ها و آثار محققان و پژوهشگران هر جامعه زیر ساخت‌های علمی آن جامعه را تشکیل داده، بناهای علمی و نتایج عملی و تجربی فراوانی به همراه دارد. از این رو، اگر محققان و پژوهشگران ارزش‌های خوب و پسندیده اخلاقی را با مسائل پژوهشی خود همراه کنند؛ زیر ساخت‌های علمی جامعه اثرات و نتایج مثبت و همیشگی خواهند داشت.

   تدبر و تفکر در قرآن، فهم روشمند و هماهنگ ظاهر قرآن کریم است. توصیه‌های قرآنی و روایی مبنی بر التزام به "تدبر در قرآن" و ضرورت بهره‌مندی از قرآن به عنوان کتاب اعجاز و غیر قابل تحریف، اهمیت پرداخت به این موضوع را نشان می‌دهد.

  چرا نظریه‌ ی تنشی[9] امروزه در مطالعات مربوط به نشانه-معناها و گفتمان از اهمیت زیادی برخوردار است پرسشی‌است که پاسخ به آن را باید در بعد پدیداری و وجودی نشانه یافت. بررسی تنشی آیات قرآن (مطالعه موردی آیات سوره الرحمن) نشان داد که دیگر نمی‌توان نشانه‌ها را گونه‌هایی مکانیکی، کلیشه‌ای و دارای معناهای تثبیت شده دانست. بلکه با فرآیندی مواجه هستیم که ما را با تجربه ناب کنش‌گر[10] و جریان زنده شکل‌گیری ارزش‌ها مواجه می‌سازد. این همان چیزی است که ما آن را بعد پدیداری نشانه نامیدیم. این مطالعه نشان داد که جریان معناسازی جریانی پویا و سیال است و راه نشانه‌راهی بی‌پایان.

  فرآیند تنشی نیز به نوبه خود جریان‌هایی گستره‌ای[11] (کمی و شناختی)، فشاره‌ای[12] (کیفی و عاطفی)،  هم‌سو و ناهم‌سو را می‌آفریند و بالاخره همین جریان‌ها هستند که سبب تولید ارزش‌هایی می‌گردند. فرآیند تنشی گفتمان سیالیت معنا را در پی دارد و سیالیت معنا سبب سیالیت ارزش می‌شود. مهمترین دستاورد نظام تنشی و ارزشی گفتمان این است که معنا را مبتنی بر رابطه‌های صرف مفهومی و انتزاعی نمی‌داند. بلکه آن را جریانی می‌داند که بر اساس تجربه زیستی و پدیداری کنش‌گران در فرآیندی پویا و سیال بدست می‌آید. به همین دلیل است که در چنین نظامی ما با جریان معناسازی مواجه هستیم که بر اساس تجربه شهودی، حضور حسی- ادراکی، بافت، موقعیت، فرهنگ، جهت‌مندی، و موضع‌گیری کنشی در گفتمان حاصل می‌گردد.         

  1-3- سوال‌های تحقیق

  سوالاتی که در خصوص تحلیل گفتمان قرآن و مطالعه نشانه-معناشناختی و نظام تنشی و ارزشی این آیات پیش می‌آید عبارتند از: عناصر و اجزای تشکیل‌دهنده گفتمان قرآن کدامند؟ نقش واسطه‌ای گفتمان در تولید معنا در سوره الرحمن چیست؟ به راستی، فرایند تنشی در سوره الرحمن چگونه عمل کرده و در نهایت وجه انگیزشی و معرفتی قرآن چگونه در تعامل با هم معنا تولید می‌کنند؟

  همچنین، گفتمان و فضای تنشی و ارزشی در گفتمان دیداری چگونه عمل می‎کنند؟

  1-4- فرضیات تحقیق

  ما با تکیه بر رویکردی نشانه معناشناختی و نشانه‌شناسی پساساختگرا نشان می‌دهیم که در صورت بکارگیری دید‌گاهی پدیداری در هنگام مطالعه‌ی نشانه می‌توان همه‌ی زوایای حضور زنده آن را مورد مطالعه قرار داد.

  از دیدگاه عملیات زبانی گفتمان، شاخص­ های اصلی، هم­چون موضع­گیری گفتمان، اتصال و انفصال گفتمانی و تنش وجود دارند که می­توان به وسیله­ی آن­ها زاویه جدید از خوانش آیات سوره الرحمن بدست آورد و بر اساس این عوامل و فضای تنشی موجود در سوره نشان می‌دهد که چگونه این آیات ایجاد انگیزش در مخاطب کرده و چگونه وجه معرفتی و انگیزشی قرآن در کنار هم معنا تولید می‌کنند و بر دل و قلب مومنان و مخاطبان قرآن تاثیر می‌گذارند.

  1-5- اهداف اصلی و فرعی

  هدف از ارائه‌ی این مطلب بررسی بنیادی نظریه‌ی تحلیل گفتمان قرآن کریم با رویکردی نشانه-معناشناختی و تبیین جایگاه آن نسبت به شرایط تولید معنا در این گفتمان می‌باشد. هدف ما از این بررسی، علاوه بر پاسخ به پرسش‌های مزبور، طرح ویژ‌گی‌های کنش گفتمانی و مبانی نظری گفتمان قرآن، مطالعه‌ی نقش آن در معناسازی و ایجاد ارتباط پویا و سیال بین صورت و محتوا در زبان قرآن می‌باشد. 

  ابعاد فشاره‌ای و گستره‌ای موجود در نظام تنشی شاخص‌های کمی و قابل سنجش‌اند و این ویژگی الگوی تنشی را به ابزاری دقیق در تحلیل فرایند گفتمانی هر نشانه-معنا، از جمله نشانه-معناهای قرآنی، تبدیل می‌کند. هدف معرفی نشانه‌شناسی تنشی به حیطه مطالعات قرآنی از باب نمونه فرآیند‌های گفتمانی با تکیه بر الگوی تنشی است. بررسی نظام تنشی سوره الرحمن به خوبی نشان می‌‌دهد که چگونه بین وجه معرفتی و وجه انگیزشی در قرآن تعامل و همکاری وجود دارد و این دو وجه قرآنی چگونه در کنار هم تولید معنا می‌کنند. هدف ما علاوه بر بررسی نظام تنشی گفتمان و نقش آن در تولید انواع ارزش‌ها، نشان دادن سیالیت نظام‌های نشانه-‌معنایی است.

  1-6- روش تحقیق و روش جمع آوری اطلاعات

  به این منظور از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی گفتمان استفاده و متن قرآن کریم به عنوان جامعه پژوهش در نظر گرفته شد. متن سوره الرحمن به صورت موردی و بر مبنای رویکرد نشانه-معناشناسی گفتمان مورد تحلیل قرار گرفت. و به روش کتابخانه‌ای و اسناد الکترونیکی به مطالعه گفتمان و چگونگی تولید معنا و تعامل وجه انگیزشی و معرفتی در سوره الرحمن پرداخته شده است. این مطلب سعی در ارائه الگویی تنشی برای آیات سوره الرحمن دارد چرا که با این الگو چگونگی تعامل وجه انگیزشی و معرفتی قرآن لحاظ می‌گردد و این‌گونه لایه‌های جدید از چگونگی معناسازی در این آیات شریفه تدوین خواهد شد.

  1-7- کاربرد تحقیق

  امروزه تلاش برای عمومی سازی فهم قرآن در توصیه و تشویق به مطالعه یا فراگیری ترجمه و تفسیر محدود شده است و تدبر به عنوان راهکار عمومی فهم قرآن، همچنان امری غریب است که با وجود تاکیدات فراوان قرآن و معصومین (علیهم السلام)، جایگاهی نیافته است، زیرا چیستی، ضرورت و روش آن به اندازه لازم شناخته شده نیست. 

  قرآن به طور کلی ویژگی‌های ادبی و زبانی خاص و منعطفی دارد که نمی‌توان برای آن، محدودیتی قائل شد. تحلیل فرآیند‌های گفتمانی در قرآن‌کریم به نوبه خود نشان می‌دهد که مطالعه معنا در قرآن کریم می‌تواند از چارچوب سنتی مطالعه لفظ–معنا فراتر رود و متوجه تولید و صورت‌بندی نشانه-معنا در فرآیند گفتمان باشد.

  با توجه به همه ویژگی‌های کنش گفتمانی که در این مطلب به آن پرداختیم، پرسپکتیو جدیدی به روی مطالعات معنا در قرآن گشوده می‌شود که بر اساس آن دیگر نمی‌توان با نشانه‌ها به عنوان گونه‌های منفک، واحدهای کمینه‌ای جدا افتاده و عناصر منقطع و در تقابل با عناصر دیگر برخورد نمود.

  گفتمان عملیات گفته‌پردازی است که نه تنها به واسطه آن، اشکال عظیم معنا ساز خلق می‌شوند و یا فرصت باز تولید و بازپروری می‌یابند، بلکه حجم عظیمی از تولیدات زبانی، متنی و نشانه‌ای انباشته و متورم در حافظه جمعی فرا خوانده می‌شوند، زنده می‌شوند و در رقابت با یکدیگر قرار می‌گیرند تا با ایجاد پرسپکتیو جدید منجر به تولید، بسط و توسعه معناهای نو، بدیع و غیر منتظره گردد.

   1-8- پیشینه تحقیق

  زبان و ارتباط آن با نوشتار به طور جدی با نظرات نظریه‌پردازان بزرگی، هم­چون "فردینان دو سوسور"[13]، "لویی یلمسلف"[14]، "چالز سندرز پیرس"[15]، "آلژیرداس ژولین گرماس"[16]  و... مطرح شده است. این نظریه‌پردازان در این حیطه پا به این میدان ژرف نهاده­اند و صاحب سبک شده­اند. با تحلیل چنین دیدگاهی است که لایه­های نهفته و نگفته­ی به جای مانده به سطح می‌آیند و دنیایی دیگری از آثار نوشتاری متجلی می‌گردد. دهه 1950 عصر ظهور اصطلاح گفتمان در گستره علوم مختلف اجتماعی و انسانی بود. این مفهوم در کمتر از دو دهه حضوری مداوم و عمیق در اکثر رشته‌های علوم اجتماعی و ارتباطی یافت. گفتمان در معنای فنی، علمی و زبان‌شناسانه خود، اولین‌بار در اواسط دهه 1960 توسط اندیشمند معروف فرانسوی "امیل بنونیست"[17] به‌کار گرفته شد و رواج یافت.

  دیدگاه نشانه-معناشناسی گفتمانی مبحث جدیدی در علم نشانه-معناشناسی است که در طی چند سال اخیر، از سوی زبان‌شناسان و نشانه‌شناسانی چون گرمس، فونتنی و کورتز بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در ایران، حمیدرضا شعیری، در این زمینه پیش رو بوده و دو کتاب و چند مقاله در معرفی نظریه‌ی نشانه-معناشناسی گفتمانی و ابعاد مختلف آن نوشته است که" تجزیه و تحلیل نشانه-معناشناسی گفتمان" (شعیری 1381) و " راهی به سوی نشانه معناشناسی سیال" (شعیری و وفایی، 1388) از آن جمله‌اند.

  اگرچه تحلیل گفتمان شاخه‌ای نو ظهور از زبان‌شناسی به شمار می‌رود که دیرینه­ای حدود نیم قرن دارد، پیشینه تحلیل متن قرآن به سال­های آغازین ظهور اسلام باز می‌گردد. قرآن کریم، کتاب آسمانی مسلمانان، در زمانی نازل شد که مردم جاهلیت عرب سرآمد شعر و سخنوری بودند و کلام زیبا و دلنشین قرآن که با مفاهیم عمیق درآمیخته بود شگفتی اعراب جاهلی را برانگیخت. این کتاب آسمانی، در طول قرن­های متمادی دانشمندان اسلامی را بر آن داشته است که با دقت و موشکافی به تحلیل متن آن بپردازند. این کتاب مقدس علاوه بر مفاهیم حیات ‌بخش و والایی که هدایت و رستگاری انسان‌ها را نوید می‌دهد، از نظر اسلوب ظاهری و آرایش کلامی نیز دارای ویژگی‌های ممتازی است به گونه‌ای که در اوج فصاحت و بلاغت قرار دارد. در حقیقت مطالعات زبان‌شناختی اسلامی که الهام‌بخش دانشمندان مسلمان شد، از دل قرآن نشات گرفت. نتیجه این تلاش­ها، پژوهشاتی ارزنده در شاخه‌های آواشناسی، نحو، معنی‌شناسی و به ویژه تحلیل کلام بوده که همگام با مطالعاتی از قبیل تفسیر، فقه و اصول و غیره انجام گرفته است. با بررسی­های انجام شده، درباره تحلیل نشانه-معناشناسی گفتمان قرآن در ایران، تاکنون هیچ اثری درباره بررسی گفتمان سوره الرحمن در قرآن‌کریم در چارچوب مطالعات زبان‌شناختی و نشانه-معناشناسی صورت نپذیرفته است

  Abstract

  Holy Quran is a massage from god for guiding people. Therefore, plenty of researches in various ways have been performed since the revelation of the Quran till now in order to find deep, delicate and merical aspects in this holy book. Precise research and interoretation methods have been developed by rekigious commentators and scholars.  Due to the dynamic nature of religious education, Quranic researchers have always been eager to understand and discover all levels, layers of religious education and the new dimensions of its meaning. Linguistics, semantics, semiotics, and discourse analysis are new devises with a variety and appropriate functionality for Quranic researches. Linguistics and semiotics have passed several  stages to review different literary works. One of these stages is  discourse operation which has triggered a new reading of those texts from new point of view.

  Not only verses in Quran are informative and perceptive but also they are influencial, motivational and practical. Semiotics, semantics and discourse analysis allows us to define this holy guiding book as the divine discourse addressed to the readers and by analysing linguistic operations and textual components based on tension and awareness, we can present a method to define implied and indirect influences on the soul and heart of the reader.This research is intended to Explain the motivation and influence besides perceptive features of Holy Words in Al-Rahman Surah. In order to achieve this, after reviewing the previously performed researches about this Surah by choosing the discourse semiotic analytic method it has been tried to examine the Linguistic operations in Al-Rahman Surah and then to analyze tensive and knowledge axes of this Surah in both levels of Ayah and Surah. Finally, in conclusion part, the tensive and knowledge effects of text on readers are analyzed.

   

  Al-Rahamn Surah, discourse, the discourse semiotics analysis, emotional intensity, tension,  

   

  .

 • فهرست:

  چکیده

  فهرست مطالب

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1- تعریف مسئله

  1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق

  1-3- سوال‌های تحقیق

  1-4- فرضیات تحقیق

  1-5- اهداف اصلی و فرعی

  1-6- روش تحقیق و روش جمع‌آوری اطلاعات

  1-7- کاربرد تحقیق

  1-8- پیشینه تحقیق

  فصل دوم: تحلیل نشانه-معناشناسی گفتمان

  2-1- مقدمه

  2-2- نشانه و معنا در گذر از نشانه‌شناسی ساختارگرا به نشانه-معناشناسی گفتمانی

  2-2-1- نشانه  نزد سوسور

  2-2-2- نشانه از نظر یلمسلف

  2-2-3- نشانه از نظر پیرس

  2-2-4- نشانه از نظر گرمس

  2-2-5- مربع نشانه‌شناسی گرماس

  2-2-6- نشانه در نگاه گفتمانی

  2-3- تعامل نشانه‌شناسی و پدیدارشناسی

  2-3-1- پدیدارشناسی هوسرل

  2-3-2- مرلوپونتی و ادراک حسی

  2-4- نشانه-معناشناسی سیال

  2-5- گفتمان

  2-5-1- تاریخچه گفتمان

  2-5-2- نظریه‌های گفتمان

  2-6- تجزیه و تحلیل نشانه-معناشناسی گفتمان

  2-7- عملیات زبانی و شاخص‌های اصلی گفتمان

  2-7-1- موضع‌گیری گفتمان

  2-7-2- اتصال و انفصال گفتمانی

  2-8- طرحواره‌های فرایندی گفتمان

  2-8-1- طرحواره‌ی فرایندی افت یا تنزل تنش

  2-8-2- طرحواره‌ی فرایندی افزایش یا اوج فشاره‌ی عاطفی

  2-8-3- طرحواره‌ی فرایندی افزایش هم زمان قدرت فشاره‌ها و گستره‌ها

  2-8-4- طرحواره‌ی فرایندی کاهش هم زمان قدرت فشاره‌ها و گستره‌ها

  2-9- بعد شناختی گفتمان

  2-9-1- بازی‌های شناختی: مجابی و تفسیری

  2-9-2- زاویه دید و شناخت

  2-10- بعد حسی- ادراکی گفتمان

  2-11- بعد عاطفی گفتمان

  2-11-1- فشاره‌های عاطفی

  2-11-2- گستره‌های عاطفی

  فصل سوم : تحلیل نشانه-معنا‌شناسی گفتمان قرآن (سوره الرحمن)

  3-1- زبان قرآن و ویژگی‌های آن

  3-2- سیمای سوره الرحمن

  3-2-1- سوره الرحمن از دیدگاه مفسران

  3-3- بررسی عملیات زبانی گفتمان در سوره الرحمن

  3-3-1- گفتمان

  3-3-2- گفته‌پرداز

  3-3-3- گفته‌یاب (گفته‌خوان)

  3-3-4- گفته

  3-3-5- گفته‌پردازی

  3-3-6- حضور

  3-4- شاخص‌های اصلی در گفتمان سوره الرحمن

  3-4-1- موضع­گیری گفتمان

  الف) تبادل برونه‌ها و درونه‌ها

  ب) حاضرسازی (حضور)

  ج) جسمار (جسمانه)

  3-4-2- دلالت مستقیم و ضمنی در سوره الرحمن

  3-4-3- مفهوم‌سازی درون متنی و ساختار زیربنایی گفتمان در سوره الرحمن

  3-4-4- اتصال و انفصال گفتمانی در سوره الرحمن

  الف) اتصال (قبض یا فشاره) در سوره الرحمن

  ب) انفصال (بسط یا گستره) در سوره الرحمن

  3-4-5- زوایه دید در سوره الرحمن

  3-4-6-گونه‌های مجابی و تفسیری در سوره الرحمن

  3-4-7- عاطفه در اتصال و انفصال گفتمانی

  3-4-8- تکرار در سوره الرحمن

  3-4-9- نقش آهنگ و نمود در گفتمان

  3-4-10- تنش در سوره الرحمن

  3-4-11- الگوهای تنشی آیات سوره الرحمن

  3-4-12- الگوی تنشی سوره بر اساس تقسیم بندی ارائه شده

  فصل چهارم : تحلیل نشانه-معناشناسی گفتمان یک نگاره ایرانی-اسلامی

  4-1- خوانش گفتمانی نگاره یوسف و زلیخا اثر کمال الدین بهزاد

  4-2- ویژگی‌های نگاره گریز یوسف از زلیخا

  4-2-1- ویژگی بینشی نگاره

  4-2-2- ویژگی مضمونی نگاره

  4-2-3- ویژگی ساختاری نگاره

  الف) پلان و تناسبات در نگاره

  ب) رنگ در نگاره

  4-3- گفتمان نگاره گریز یوسف از زلیخا

  4-3-1- نظام تنشی نگاره

  الف) قبض و بسط عناصر در نگاره و رابطه آن با فضای تنشی

  ب) زاویه دید و جهت‌مندی عناصر در نگاره و رابطه آن با فضای تنشی

  ج) عامل حضور(پیکره ها) در نگاره و رابطه آن با نظام تنشی

  د) کارکرد رنگ در فضای تنشی نگاره

  4-3-2- نظام ارزشی نگاره

  الف) کارکرد رنگ در نظام ارزشی نگاره

  4-4- طرحواره‌ی فرایند تنشی نگاره

  4-5- بازخوانی فرایند گفتمانی (تنشی و ارزشی) نگاره بر اساس مربع معناشناسی گرماس

  فصل پنجم : پروژه عملی

  5-1- چگونگی انجام پروژه عملی

  نتیجه‌گیری و پیشنهادات

  مراجع

   

  منبع:

  اﺣﻤﺪی، ب ، ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﺘﻦ (2): ﺷﺎﻟﻮده ﺷﮑﻨﯽ و هرﻣﻨﻮﺗﯿﮏ. چاپ سوم،  ﻧﺸﺮ ﻣﺮﮐﺰ، تهران، 1375.

  بشیر، ح، تحلیل گفتمان دریچه‌ای برای کشف ناگفته‌ها، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، 1384.

  آیت اللهی، ح، مبانی نظری هنرهای تجسمی، چاپ هشتم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، تهران، 1389.

  آیتی، ا، بررسی نشانه– معناشناسی گفتمان در شعر "پی دارو چوپان" نیما یوشیج ، مجله جستارهای ادبی ، سال 46 ، ش 180، ص 105-124، 1392.

  بی نام، بخش دوم ، نقد نامه: در آمدی بر تحلیل گفتمان ، پژوهشنامه فرهنگستان هنر، شماره 12،  ص 36-53، 1388.

  پاکباز، ر، دایره المعارف هنر، چاپ ششم، فرهنگ معاصر، تهران، 1386 آ.

  پاکباز، ر، نقاشی ایران از دیر باز تا کنون، چاپ ششم، زرین و سیمین، تهران،  1386ب.

  ﭘﻮرﻧﺎﻣﺪارﯾﺎن، ت، ﺳﯿﺮی در هزاره‌ی دوم آهوی ﮐﻮهی، ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪی ﺑﺎران: ﻧﻘﺪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺷﻌﺎر ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ، ﺑﻪﮐﻮﺷﺶﺣﺒﯿﺐاﷲﻋﺒﺎﺳﯽ، چاپ چهارم، روزﮔﺎر، 1378.

  تاجیک، م.ر، گفتمان، پادگفتمان و سیاست ،. چاپ اول، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، تهران، 1383. 

  چندلر، د/ پارسا، م، مبانی نشانه شناسی، چاپ سوم، انتشارات سوره مهر، تهران، 1387.

  حجازی، ب،  نیم نگاهی به عروس قرآن،  فصلنامه بینات ، شماره 41، ص 14-19، 1383.

  حسن پور، ع، مرلوپونتی، فیلسوف انضمامی، کتاب ماه فلسفه،شماره 57، ص13-17، 1391.

  حمدی زقزوق، م / معزی، ع،  انسان مخاطب کلام خدا در قرآن، مجله بینات، شماره 36، ص 123-164، 1381.

       خوش منش، ا ، زبان قرآن کریم و کارکردهای آن ، پژوهش و حوزه ، شماره 33، ص114-144،  1387.

  خوش منش، ا ، "ظرفیت‌های زبان قرآن در زمان حاضر" ،  نشریه پژوهش‌های قرآن و حدیث ، سال چهل و پنجم ، شماره 7، ص 67-88، 1391.

  دالمایر، ف/ شکورزاده،پ،  بازگشت امر سرکوب شده،احیای مرلوپونتی، کتاب ماه فلسفه، شماره 57، ص74-77، 1391.

  رﺣﻤﺪل ﺷﺮﻓﺸﺎهی، غ، ﻧﮕﺎهی ﭘﺪﯾﺪار ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﯽﻧﺎﻣﻪی ﻣﻮﻟﻮی، ﻣﺠﻠﻪی داﻧﺸﮑﺪه‌ی ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ مشهد، شماره 14، ص 248-235، 1382.

  سعیدی روشن، م ، زبانشناسی قرآن، مجله بینات، شماره 17، ص 67-74، 1377

  سعیدی روشن، م ، تحلیل زبان قرآن و روش شناسی فهم آن ، پژوهشگاه فرهنگ: اندیشه اسلامی سازمان انتشاراتی موسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه، ناشر دیجیتالی: مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان، تهران ، 1383.

  سعیدی روشن، م ، شیوه شناسی زبان قرآن ، تحقیقات علوم و قرآن و حدیث ، سال چهارم، شماره 8، ص 5-24، 1386.

  سعیدی روشن، م، زبان قرآن از منظر کارکرد شناسی، مطالعات تفسیری، سال دوم، شماره 5، ص169 تا 198، 1390.

  سیلورمن، ج.ه، مترجم: نگار داوری اردکانی، نظرات مرلوپونتی در باب زبان و ارتباط، نامه فرهنگ ، شماره 42، ص 108- 115،  1380.

  شعیری، ح ، بررسی نقش بنیادی ادراک حسی در تولید معنا، نشریه شناخت، شماره 45 و 46، ص131 تا 146، 1384.

  شعیری، ح، مطالعه ی فرایند تنشی گفتمان ادبی، پژوهش ادبیات معاصر جهان، شماره 25، ص 187 تا 205، 1384.

  شعیری، ح.ر، بررسی نقش بنیادی ارداک حسی در تولید معنا ، نشریه شناخت ، شماره 45 و 46، 1384.

  شعیری، ح.ر، ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ادراک ﺣﺴﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻌﻨﺎ،. ﭘﮋوهشﻧﺎﻣﻪی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ. شماره 45و 46. ص 146-131، 1384 ب.

  شعیری، ح.ر، مطالعه‌ی فرایند تنشی گفتمان ادبی، پژوهش ادبیات معاصر جهان، شماره 25، ص 187-205، 1384 پ.

  شعیری، ح.ر، راﺑﻄﻪی ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از ﮔﻔﺘﻤﺎن ادﺑﯽ- هنری، ادبﭘﮋوهی (ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪی ﺗﺨﺼﺼﯽ زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ)، شماره3، ﺺ 81-61، 1386.

  شعیری، ح.ر، قبادی، ح و هاتفی، م، معنا در تعامل متن و تصویر، مطالعه نشانه-معناشناسی دو شعر دیداری از طاهر صفارزاده،  فصل نامه پژوهش‌های ادبی، سال 6، شماره 25، ص39-70 ، 1388.

  شعیری، ح.ر، مبانی تحلیل گفتمان رویکرد نشانه – معناشناختی ، پژوهشنامه فرهنگستان هنر، شماره 12 ، 54-72، 1388 ب.

  ﺷﻌﯿﺮی، ح.ر، از ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺎﺧﺖﮔﺮا ﺗﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ- ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳﯽﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪی ﻧﻘﺪ ادﺑﯽ، سال2، شماره 8، ص 51-33، 1388پ.

  شعیری، ح.ر، مبانی معناشناسی نوین ، چاپ دوم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و دانشگاه‌ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه‌ی علوم انسانی ، 1388.

  ﺷﻌﯿﺮی،ح.ر و وﻓﺎﯾﯽ،ت ، راهی ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ-ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎل؛ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮردی «ﻗﻘﻨﻮس» ﻧﯿﻤﺎ، ﻋﻠﻤﯽوﻓﺮهنگی، تهران، 1388.

  شعیری، ح.ر، تجزیه و تحلیل نشانه-معناشناسی گفتمان، چاپ دوم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) مرکز تحقیق و توسعه ی علوم انسانی، 1389.

  شعیری، ح.ر، نشانه-معناشناسی دیداری، نظریه‌ها و کاربردها، نشر سخن، تهران، 1391.

  شعیری، ح.ر، رابطه نشانه شناسی با پدیدارشناسی، راهکاری برای تحلیل گفتمان ادبی-هنری، تارنمای انسان شناسی و فرهنگ، www.anthropology.ir/node/2653 ، بازیابی در 23/01/1392 آ

  شعیری، ح ، نظام تنشی و ارزشی از دیدگاه نشانه–معناشناسی سیال–الگویی جهت تحلیل گفتمان ادبی، عنوان صفحه: انسان‌شناسی و فرهنگ، عنوان وبسایت: انسان‌شناسی و فرهنگ، anthropology.ir  ، بازیابی در:  12/12/1392ب

  شعیری، ح.ر، نظام تنشی و ارزشی از دیدگاه نشانه-معناشناسی سیال – الگویی جهت تحلیل گفتمان ادبی، انسان شناسی و فرهنگ ، http://fsh.ir/ ، بازیابی در 12/12/1392پ

  شیرازی، ع. ا، بهشت زلیخا ، جهنم یوسف(ع): نگاهی به نگاره بهزاد: گریز یوسف (ع) از زلیخا، نشریه خیال، شماره 16، ص 159-167، 1384.

  طالب‌زاده، س. ح.، ادراک حسی در پدیدار شناسی مرلوپونتی، نشریه فلسفه، شماره 12، ص 63-72، 1385.

  طباطبایی، م، ح / موسی، م ، ب، ترجمه تفسیر المیزان، ، جلد 19، ناشر دفتر انشارات اسلامی (وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)، قم ، 1374

  عضدانلو، ح، درآمدی بر گفتمان یا گفتمانی درباره گفتمان، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 103 و 104 ، ص 47-52، 1375 آ.

  عضدانلو، ح، گفتمانی درباره گفتمان2 ، اطلاعات سیاسی-اقتصادی ، شماره 133 و 134 ، ص 88-93، 1377 ب.

  عضدانلو، ح، گفتمان و جامعه ، نشر نی، تهران، 1380.

  فاضلی، م، گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادی ، پژوهش نامه علوم انسانی و اجتماعی، شماره 14،  ص 81-106، 1383

  فرقانی، م.م، راه دراز گذار، چاپ اول، فرهنگ و اندیشه، 1382.

  ﻓﺮﯾﺎر، ا، ﻣﺮوری ﺑﺮ ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪاری، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪی طﺒﺎطﺒﺎﯾﯽ، دوره‌ی 2، شماره 5 و 6، ص 201-169، 1373.

  قرائتی، م ، تفسیر نور، جلد 9، ناشر مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، تهران، 1388.

  قریشی، ع. س.، درآمدی بر اندیشه‌های مرلوپونتی، کتاب ماه فلسفه، شماره 69 ، ص 69-77، 1392.

  کارمن ، ت / علیا ، م ،  مرلوپونتی ، ققنوس، تهران ، 1390.

  کرباسیان،ق،‌گفتمان‌،‌پژوهشکده‌باقرالعلومhttp://www.pajoohe.com/25513/index.php?Page=definition&UID=45811 ، بازیابی در 20/12/1392.

  معین، ب، معرفی آراء و اندیشه‌های اریک لاندوفسکی. تارنمای انسان‌شناسی و فرهنگ، www.anthropology.ir/node/17929 ، بازیابی در 02/03/92.

  کریم پورقراملکی، ع ، جامعیت قرآن از نظر مفسران، مجله بینات، شماره 43، ص50 تا 69، 1383.

  کنعانی ، ا ، تعامل پدیدارشناسی و نشانه-معناشناسی، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ هماﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﻧﻘﺪ ادﺑﯽ در اﯾﺮان ، چاپ اول ، ص 343-364 ، مشهد، 1389

  لکلاو، ا، گفتمان ، مترجم حسینعلی نوذری ، نشریه گفتمان، شماره 0، ص39- 53، 1377آ.

  مکارم شیرازی، ن، (با همکاری جمعی از نویسندگان) ، تفسیر نمونه: تفسیر و بررسی تازه‌ای درباره‌ی قرآن مجید با در نظر گرفتن نیازها، خواست‌ها، پرسش‌ها ، مکتب‌ها و مسائل روز،  چاپ سی و ششم، جلد 23، دارالکتب الاسلامیه، ، تهران ، 1387.

  محمد، ف، خطابه‎های مرلوپونتی تلاشی در مسیر شناخت جهان ادراک و جهان علم ، کتاب ماه فلسفه، شماره 69، ص 82-85، 1392.

  مرلوپونتی، م، مترجم مراد فرهادپور، اولویت ادارک و پیامدهای فلسفی آن،  نشریه فرهنگ، شماره 18، ص 124-149، 1375.

  مکارم شیرازی، ن، فقیهی/ مرعشی/ رضایی/ ابراهیمی/ ... ،  قرآن حکیم  و شرح آیات منتخب، چاپ اول ، مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران ، قم، 1388.

  میرصادقی ،ج ، عناصر داستان، چاپ اول، نشر سخن ، تهران، 1385.

  میر، م / حری ، ا، خاستگاه هنر در دین: ویژگی‌ها و مولفه‌های زبانی قرآن کریم ، نشریه زیبا شناخت ، شماره 16، ص321 تا 364، 1386.

  میرفخرایی، ت،  فرایند تحلیل گفتمان، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، 1383.

  ﻧﺼﺮی، ع، راز ﻣﺘﻦ هرﻣﻨﻮﺗﯿﮏ، ﻗﺮاﺋﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﺘﻦ و ﻣﻨﻄﻖ فهم دﯾﻦ، ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و اﻧﺘﺸﺎرات آﻓﺘﺎب ﺗﻮﺳﻌﻪ، تهران، 1381.

  نقاشیان، ب، افول متافیزیک روح و بر آمدن هستی شناسی بدن، بنیادهای فلسفی عطف به بدن نزد مرلوپونتی، فصلنامه تاریخ پزشکی، سال چهارم، شماره یازدهم، 73-96، 1391.

  نوریس، ک، مترجم حسینعلی نوذری، گفتمان، نشریه گفتمان، شماره 0 ، ص 17-38، 1377.

  ون‌دایک، ت، میرفخرایی،ت و دیگران، مطالعاتی در تحلیل گفتمان ، چاپ اول،  مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، تهران، 1382.

  هیسون، ی، مترجم :علی رضا صادقی، بررسی نگرش مرلوپنتی و هابرماس درباره زبان و پرکسیس، کتاب ماه فلسفه، شماره 57 ، ص 101- 107، 1391.

  Bertrand, D., Précis de sémiotique littéraire, Nathan, Paris, 2000.

  Fontanille, J., Semiotique du disciurs, PULIM, Limoges, 1988.

  Greimas, A.J., Semantique structural, PUF, Paris, 1986.

  Greimas, A.J., Essais de semiotique poetique , Larousse, Parie, 1972.

  Benveniste, E ., Problemes de linguistique general, Gallimard, Paris, 1966.

  Focuault, M., The Archaeology of knowledge, Tavistock, London, 1974.

  Macdonell, D., Theoris of discourse: An Introduction, Basil Blackwell, oxford, 1986.

  Gee, J. P., An Introduction to discourse analysis: Theory and method. Routledge,1999.

  Jaworski, A. & Coupland, N., The Discourse Reader. Routledge, 1999.

  Courtes, j., Semiotique narrative et discursivc,Hachette,1993

  Charaudeau, P., Dominique mainguenau dictionnaire ,analyse du discours, le seuil, Paris, 2002.

  Landowski, E., Les intéractions risqué.InNouveaux acts sémiotique№101,102,103, PULIM, Limoges, 2005.

  Chandler, D., Semioticst the basics, Routledge, London, 2004.

  Merleau - Ponty, M., / Smith, C, Phenomenology of perception, RotledgeClassics, London and New York, 2002.

   

   


موضوع پایان نامه تحلیل نشانه معناشناسی گفتمان در قرآن کریم ( مبتنی بر مدل فونتنی پژوهش موردی سوره الرحمن ) موضوع پایان نامه عملی تصویرگری قصص قرآنی پیامبران برای گروه مخاطب کودک با هدف آموزش مفاهیم دینی و اخلاقی, نمونه پایان نامه تحلیل نشانه معناشناسی گفتمان در قرآن کریم ( مبتنی بر مدل فونتنی پژوهش موردی سوره الرحمن ) موضوع پایان نامه عملی تصویرگری قصص قرآنی پیامبران برای گروه مخاطب کودک با هدف آموزش مفاهیم دینی و اخلاقی, جستجوی پایان نامه تحلیل نشانه معناشناسی گفتمان در قرآن کریم ( مبتنی بر مدل فونتنی پژوهش موردی سوره الرحمن ) موضوع پایان نامه عملی تصویرگری قصص قرآنی پیامبران برای گروه مخاطب کودک با هدف آموزش مفاهیم دینی و اخلاقی, فایل Word پایان نامه تحلیل نشانه معناشناسی گفتمان در قرآن کریم ( مبتنی بر مدل فونتنی پژوهش موردی سوره الرحمن ) موضوع پایان نامه عملی تصویرگری قصص قرآنی پیامبران برای گروه مخاطب کودک با هدف آموزش مفاهیم دینی و اخلاقی, دانلود پایان نامه تحلیل نشانه معناشناسی گفتمان در قرآن کریم ( مبتنی بر مدل فونتنی پژوهش موردی سوره الرحمن ) موضوع پایان نامه عملی تصویرگری قصص قرآنی پیامبران برای گروه مخاطب کودک با هدف آموزش مفاهیم دینی و اخلاقی, فایل PDF پایان نامه تحلیل نشانه معناشناسی گفتمان در قرآن کریم ( مبتنی بر مدل فونتنی پژوهش موردی سوره الرحمن ) موضوع پایان نامه عملی تصویرگری قصص قرآنی پیامبران برای گروه مخاطب کودک با هدف آموزش مفاهیم دینی و اخلاقی, تحقیق در مورد پایان نامه تحلیل نشانه معناشناسی گفتمان در قرآن کریم ( مبتنی بر مدل فونتنی پژوهش موردی سوره الرحمن ) موضوع پایان نامه عملی تصویرگری قصص قرآنی پیامبران برای گروه مخاطب کودک با هدف آموزش مفاهیم دینی و اخلاقی, مقاله در مورد پایان نامه تحلیل نشانه معناشناسی گفتمان در قرآن کریم ( مبتنی بر مدل فونتنی پژوهش موردی سوره الرحمن ) موضوع پایان نامه عملی تصویرگری قصص قرآنی پیامبران برای گروه مخاطب کودک با هدف آموزش مفاهیم دینی و اخلاقی, پروژه در مورد پایان نامه تحلیل نشانه معناشناسی گفتمان در قرآن کریم ( مبتنی بر مدل فونتنی پژوهش موردی سوره الرحمن ) موضوع پایان نامه عملی تصویرگری قصص قرآنی پیامبران برای گروه مخاطب کودک با هدف آموزش مفاهیم دینی و اخلاقی, پروپوزال در مورد پایان نامه تحلیل نشانه معناشناسی گفتمان در قرآن کریم ( مبتنی بر مدل فونتنی پژوهش موردی سوره الرحمن ) موضوع پایان نامه عملی تصویرگری قصص قرآنی پیامبران برای گروه مخاطب کودک با هدف آموزش مفاهیم دینی و اخلاقی, تز دکترا در مورد پایان نامه تحلیل نشانه معناشناسی گفتمان در قرآن کریم ( مبتنی بر مدل فونتنی پژوهش موردی سوره الرحمن ) موضوع پایان نامه عملی تصویرگری قصص قرآنی پیامبران برای گروه مخاطب کودک با هدف آموزش مفاهیم دینی و اخلاقی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل نشانه معناشناسی گفتمان در قرآن کریم ( مبتنی بر مدل فونتنی پژوهش موردی سوره الرحمن ) موضوع پایان نامه عملی تصویرگری قصص قرآنی پیامبران برای گروه مخاطب کودک با هدف آموزش مفاهیم دینی و اخلاقی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل نشانه معناشناسی گفتمان در قرآن کریم ( مبتنی بر مدل فونتنی پژوهش موردی سوره الرحمن ) موضوع پایان نامه عملی تصویرگری قصص قرآنی پیامبران برای گروه مخاطب کودک با هدف آموزش مفاهیم دینی و اخلاقی, پروژه درباره پایان نامه تحلیل نشانه معناشناسی گفتمان در قرآن کریم ( مبتنی بر مدل فونتنی پژوهش موردی سوره الرحمن ) موضوع پایان نامه عملی تصویرگری قصص قرآنی پیامبران برای گروه مخاطب کودک با هدف آموزش مفاهیم دینی و اخلاقی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تحلیل نشانه معناشناسی گفتمان در قرآن کریم ( مبتنی بر مدل فونتنی پژوهش موردی سوره الرحمن ) موضوع پایان نامه عملی تصویرگری قصص قرآنی پیامبران برای گروه مخاطب کودک با هدف آموزش مفاهیم دینی و اخلاقی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیل نشانه معناشناسی گفتمان در قرآن کریم ( مبتنی بر مدل فونتنی پژوهش موردی سوره الرحمن ) موضوع پایان نامه عملی تصویرگری قصص قرآنی پیامبران برای گروه مخاطب کودک با هدف آموزش مفاهیم دینی و اخلاقی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل نشانه معناشناسی گفتمان در قرآن کریم ( مبتنی بر مدل فونتنی پژوهش موردی سوره الرحمن ) موضوع پایان نامه عملی تصویرگری قصص قرآنی پیامبران برای گروه مخاطب کودک با هدف آموزش مفاهیم دینی و اخلاقی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل نشانه معناشناسی گفتمان در قرآن کریم ( مبتنی بر مدل فونتنی پژوهش موردی سوره الرحمن ) موضوع پایان نامه عملی تصویرگری قصص قرآنی پیامبران برای گروه مخاطب کودک با هدف آموزش مفاهیم دینی و اخلاقی, رساله دکترا در مورد پایان نامه تحلیل نشانه معناشناسی گفتمان در قرآن کریم ( مبتنی بر مدل فونتنی پژوهش موردی سوره الرحمن ) موضوع پایان نامه عملی تصویرگری قصص قرآنی پیامبران برای گروه مخاطب کودک با هدف آموزش مفاهیم دینی و اخلاقی

پايان نامه براي دريافت درجه ي کارشناسي ارشد (M.A)  گرايش: تحقيقات آموزشي پاييز 1392 چکيده ماهواره از دهه هفتاد تا امروز در ايران ، همچنان در حال نفوذ و رسوخ در اجتماع و خانواده بوده

پایان نامه، برای دریافت درجه کارشناسی ارشد"M.A"رشته تولید سیما چکیده تحقیق: نشر آموزه های دین اسلام، از ضروری ترین عوامل بقاء و تداوم این آیین توحیدی می باشد. تبلیغ و اطلاع رسانی این مفاهیم و مبانی دینی، مهمترین راهکار نشر و ایقاء آن می باشد. با شروع غیبت امام زمان(عج)، روحانیون به عنوان نائبان آن حضرت، به این رسالت مهم پرداختند و می پردازند؛ در عصر غیبت، روحانیون مسلمان، به ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته امور فرهنگی گرایش برنامه ریزی فرهنگی چکیده هدف این پژوهش، بررسی مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد در سال تحصیلی 90-89 بود. این تحقیق با روش پیمایش انجام شده و برای تدوین چارچوب نظری تحقیق و مروری بر تحقیقات پیشین از روش کتابخانه‎ای (اسنادی) استفاده گردیده است. جامعه آماری در این تحقیق، کلیه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان‌شناسی (M.A) گرایش: عمومی چکیده هدف این تحقیق بررسی رابطه ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی‌ شهرستان دره شهر بوده و تلاش می‌ کند به این پرسش پاسخ دهد که آیا بین مولفه‌های فوق الذکر رابطه وجود دارد یا نه ؟جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان وکارکنان دانشگاه آزاد دره شهر، روش تحقیق ...

پایان نامه تحصیلی درمقطع کارشناسی ارشد چکیده موسیقی مردم پسند به عنوان هنری روزآمد و محل تلاقی ابزارهای نوین موسیقایی، رسانه های مختلف و بازارهای فرهنگی مدرن با مخاطبانی گسترده، محملی را برای مطالعات میان رشته ای فراهم آورده است، که از خلال آن می توان به شناختی درباره جامعه، به ویژه گروه های جوان آن نائل آمد. در این رساله، محقق سعی نمود با استفاده از روش نظریه داده بنیاد، ابعاد ...

پایان‌نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات چکیده: شیوه‌های تبلیغی زیادی از انبیا و پیامبران ذکرشده، آنان بر دعوت مشترک به توحید، معاد، اصول اخلاقی و ... تکیه داشته‌اند. پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام نیز، تبلیغ به‌ویژه در شکل «منبر» یکی از ابزارهای اصلی انتقال معارف اسلامی بود و در طول تاریخ تا امروز، دستخوش تحولات فراوان بوده است؛ امّا اساس و بنای آن، اصالت خود را ...

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته مديريت آموزشي سال 1388 عنوان تحقيق       بررسي تأثير نگرش ديني ( مثبت و منفي ) بر تفکر انتقادي دانشجويان رشت? علوم تربيتي دانشگاه

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد “M. A.” رشته علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي درسي تابستان93 چکيده هدف کلي از انجام اين پژوهش بررسي تأثير کلاس هاي آموزش خانواده برروي د

جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي (M.A.) گرايش: مديريّت آموزشي پاييز 1392 چکيده هدف اصلي انجام اين پژوهش، تعيين رابطه ي بين فرهنگ سازماني و بهره وري منابع انساني در اداره ي آ

پایان‌نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی چکیده پژوهش حاضر رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی و هویت دینی کاربران را با هدف شناخت رابطه میان ویژگی‌های فردی کاربران و عوامل سیاسی و اجتماعی با هویت دینی آنها و در پی پاسخ به این پرسش اساسی که شبکه‌های اجتماعی مجازی چه آثار و پیامدهایی بر هویت کاربران دارند با استفاده از روش پیمایشی مورد مطالعه قرار داده است. ...

ثبت سفارش