پایان نامه حکمت مساجد اسلامی با تکیه بر مسجد شیخ لطف الله

word 4 MB 30982 115
مشخص نشده کارشناسی ارشد هنر
قیمت قبل:۶۳,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

  گرایش : پژوهش هنر

  چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):

  در این تحقیق سعی شده به موضوع حکمت در هنر اسلامی پرداخته شود و از دیدگاه‌های متفکران هنر اسلامی، تعابیر حکمت مورد بررسی قرار گیرد.  سپس به اصل و منشاء معماری اسلامی پرداخته شده و در ادامه  مساجد اسلامی و عناصر آن مورد مطالعه قرار گرفته است، زیرا مساجد به عنوان مهم‌ترین بخش در معماری اسلامی است و از آن‌جایی که مسجد شیخ‌لطف‌الله در بین مساجد اسلامی به طور کامل آموزه‌های قرآنی و دینی را دنبال می‌کند، ضرورت تحقیق در مورد این مسجد را آشکار می‌کند. در این تحقیق  حکمت عناصر آن مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین در ادامه ارتباط عناصر و تزیینات مسجد شیخ لطف الله با حروف ابجد مورد تحقیق و نتیجه‌گیری قرار گرفته است.مقدمه

  در میدان نقش جهان در حال قدم زدن هستیم و چشمانمان در حال عبور و حرکت یکنواختی ضلع شرقی میدان را در همنشینی طاق‌های سفید همسانش طی می‌کند. یک بدنه با خط آسمان کاملا صاف و افقی که ناگهان گنبدی به رنگ کرمی این حرکت را متوقف کرده و ناظر را به سوی خود می‌خواند، به سوی مسجد که حرکت می‌کنیم گنبد به آرامی در پشت سر در غروب می‌کند تا جایی که دیگر چیزی از آن دیده نمی‌شود و آنچه در مقابل دیدگان ما است سردری با شکوه با کاشی های الوان زیبا است چنان‌که در مورد مسجد شاه نیز همین‌گونه است. کل مجموعه به صورت پرده‌ای درمی‌آید که جلوی گنبد قرار گرفته و آن را از برابر دیدگان نهان می‌کند گویی که مقدس‌تر از آن است که به آسانی قابل رویت باشد. به هر حال چنان‌که از سردر به آن اندازه فاصله بگیریم که تمامیت گنبد قابل مشاهده باشد آنگاه دیگر چیزی از تزیینات آن برای ما قابل شناسایی نیست مگر تعدادی خطوط اصلی بسیار بزرگ به رنگ سیاه.

   سوال اساسی اینجاست که این تزیینات پیچیده بر روی گنبد و البته در زیر و فضای درونی آن با چه منطق و استدلالی شکل گرفته اند؟ در حالی که ادراک بصری آنها بسیار دشوار و بدون چشم مسلح و با فاصله زیاد ممکن نیست!!!

  در واقع عناصر بصری در این مسجد به صورت نمادین است و معنایی به جز آنچه در نگاه اول از آن دریافت می‌شود، در خود محفوظ دارد و هدف در این پژوهش پرداختن به دلایل وجودی آنهاست.

   

  فصل اول

  کلیات طرح

   

  1-1 بیان مساله تحقیق

  تعابیر بسیاری از حکمت وجود دارد که هر کدام اشاره به ساحاتی مختلف دارد. اما هنراسلامی تعبیری که از حکمت دارد به قلمرویی متعالی و مقدس تعلق دارد و در پی بیان امور فوق حسی و استعلایی است. در واقع اصل و جوهرش انتقال و نمایاندن پیام الهی است که در بستر راز‌ها و اسرار  نمادین هنری خفته است. سمبول‌های موجود در هنر اسلامی، جنبه تزیینی نداشته و بر حسب سلیقه شخصی هنرمند به وجود نیامده است. در واقع آنها صرفاً با هدف زیباسازی آثار هنر اسلامی خلق نشده اند. از سویی دیگر، این سمبول‌ها جنبه زمینی و مادی نیز ندارند. در واقع هریک از این نمادها و سمبول‌ به نکته‌های در عالم فرازمینی اشاره دارند، و پرداختن به سرشت و معنای درونی این سمبول‌ها، بحث حکمت در هنر اسلامی را روشن می‌کند. ژرف ترین معنای حکمت که محور و اصل بنیادین آن محسوب می‌شود، «وحدانیت» است، وحدانیت است که موضوع کثرت در وحدت و وحدت در کثرت را این گونه وسیع در هنر اسلام رقم می‌زند.

  هنر اسلامی، هنری است که حاصل تفکر دینی مسلمانان است. سرشت عارفانه این هنر بر پایه قرآن و در ادامه بر پایه احکام دینی یعنی نبوت و امامت شکل گرفته است. هنر اسلامی، مبین نور و جمال خداوند است. هنرمند با حضور در عالم غیب و فاصله گرفتن از جهان مادی، اسرار و رموز عالم ملکوت را در قالب یک اثر هنری جاری می‌کند. در واقع هنرمند جمال خداوند و  نورِ الهی را چون آیینه  نمایان می‌کند.

  معماری اسلامی به مثابه یکی از بزرگترین شاخصه‌های هنر اسلامی توانسته است بخش عظیمی از خصوصیات هنر اسلامی را در بستر زمان و در طول دوره‌های گوناگون نهادینه سازد.معماری اسلامی ارتباط تنگاتنگیبا دین اسلام  دارد، که نشانه اعتقاد به توحید، ایمان و عمل به آموزه ها و تعالیم دین اسلام است. مسجد همواره در میان اقوام مختلف دارای جایگاه ویژه‌ای بوده است که از طریق بررسی هنر و معماری به کار رفته در مساجد می‌توان به اهمیت نقش و جایگاه این مکان مقدس پی برد، در حقیقت جلوه بارز معماری اسلامی، مساجد به حساب می‌آید. معماری خاص مساجد و تزیینات آمیخته شده به این معماری، هریک به تنهایی نمونه‌هایی از هنرمندی‌های بی‌بدیلی است که توسط عاشقان خداوند در این مکان‌های معنوی انجام می‌شود. از آن‌جا که هنر اسلامی، هنر نمادپردازی است، پس بدون شک هریک از عناصر موجود در مساجد، پیامی جاودانی و عرفانی را دنبال می‌کنند.

  در میان مساجد اسلامی، مسجد شیخ لطف الله به عنوان گوهر تابناکی در بین سرزمین‌های اسلامی می‌درخشد. اصفهان در سال 1006 هجری به طور رسمی پایتخت دولت صفوی شد و در این شهر یادگارهای زیبای از آن دوران به جای مانده است. مسجد شیخ لطف الله از زیباترین بناهای مذهبی دوره صفوی، است. از آن‌جایی که این مسجد ارتباط تنگاتنگی با موضوع حکمت هنر اسلامی دارد و به خوبی می‌تواند با روح سردرگم انسان ارتباط پیدا کند و اندکی آن را به سمت آرامش ببرد، پژوهش در مورد این مسجد را ضروری می نماید. در این پژوهش به معماری و تزیینات این مسجد پرداخته می‌شود و حکمت هر یک از عناصر و ارتباط آن‌ها با مفاهیم و معانی بنیادین دین اسلام روشن می‌شود. همچنین در این پژوهش سعی شده به بحث درباره ارتباط تزیینات مسجد شیخ لطف الله با حروف ابجد نیز پرداخته شود.

  1-2 اهمیت موضوع تحقیق و  دلایل انتخاب آن

  با توجه به اینکه هنر اسلامی با هدف تجلی مفاهیم بنیادین دین اسلام شکل گرفته است و این مفاهیم و آموزه‌ها از هنر اسلامی به ویژه مساجد آن جدایی ناپذیرندو مسجد شیخ لطف الله در بین مساجد اسلامی تمامی این آموزه‌ها را به طور کامل دنبال می‌کند، از این رو پژوهش و تحقیق در این زمینه امری ضروری به نظر می رسد.

  1-3هدفهای تحقیق

  1. بررسی معنای حکمت در هنر اسلامی با تکیه بر مساجد اسلامی

  2. بررسی ریشه های حکمی ساختار مسجد شیخ لطف الله

  3. بررسی ریشه های حکمی تزیینات مسجد شیخ لطف الله

  1-4 سوالات یا فرضیه های تحقیق

  1-آیا ساختار و تزیینات مساجد اسلامی، صرفاً جنبه تزیینی دارند یا می توان برای آنها  مفاهیم و مقاصد حِکمی قائل شد؟

  2- عناصر ساختاری مسجد شیخ لطف الله چون فرم گنبد، فرم محراب و ... چه معنای نمادینی را دنبال می‌کنند؟

  3- تزیینات به کار رفته در مساجد اسلامی به خصوص مسجد شیخ لطف الله علاوه بر جنبه زیبایی شناسی به کدام یک از آموزه‌های اسلام اشاره دارد؟

  4- آیا تزیینات مسجد شیخ لطف الله با حروف ابجد ارتباط دارد؟

  1-5 چهارچوب نظری  تحقیق

  نشانه شناسى، به مثابه علم تحلیل نشانه ها، از زمان تثبیتش، از حوزه زبان حرکت کرده و به متن ادبى سرایت نمود. در اندک زمانى، نشانه شناسى، هرگونه متن و گفتمان را دربرگرفت و به عنوان روشى براى خوانشو تحلیل، در درون پارادایم تحلیل متن، به کار گرفته شد.
  در محافل فرهنگى و هنرى ایران، بحث نشانه شناسانه در باب هنر اسلامى و ایرانى مورد توجه ویژه بوده است. سخن گفتن از نظام نشانگانى به خصوص در مساجد، همواره باب ترین رویکرد به هنر سنتى اسلامى بوده و هست.

  طبق نظر فردینان دو سوسور (1839- 1914)، یکی از بنیان گذاران نشانه شناسی، «نشانه متشکل از دو عنصر مستقل دال و مدلول است. دال همان تصویر [بصری یا] آوایی واژه گفتاری است و مدلول یا معنا عبارت از آن چیزی است که در ذهن مخاطب، هنگام شنیدن [یا دیدن] دال خطور می کند» (ضیمران، 1383، صص 9-8).  در این پژوهش به کمک روش نشانه شناسی، به دو قسمت اصلی در مساجد پرداخته می‌شود. در ابتدا مساجد از نظر بُعد ساختاری در نظر گرفته شده و نشانه‌هایی مانند فرم گنبد، گلدسته، صحن مورد بررسی قرار می گیرد. سپس با تکیه بر  بُعد تزیینی به نشانه‌هایی مانند رنگ، کتیبه‌ها، تریینات کاشیکاری و مقرنس‌ها پرداخته می شود. آنگاه می‌توانیم رابطه دال و مدلولی که در روش مطالعه نشانه شناسانه وجود دارد را مشخص کنیم، در واقع می‌توانیم به این امر بپردازیم که این عناصر چگونه قالبی دارند،مدلول آن‌ها چیست، از کدامین منبع سرچشمه می گیرند و در مجموع معانی حِکمی آنها در فرهنگ و هنر اسلامی چیست.

  پس با رویکرد نشانه شناسانه عناصر مسجد شیخ لطف الله تعیین می‌شوند و حکمت نهفته در این عناصر از دیدگاه متفکران و محققان هنر اسلامی بررسی می شود.

  1-6 روش تحقیق

  روش تحقیق این پایان نامه توصیفی- تحلیلی می باشد.               

  1-7 پیشینه پژوهش

  اگرچه تا کنون مسجد شیخ لطف الله، موضوع تحقیق های فراوان بوده است اما تحقیقی که از دیدگاه حکمت هنر به ساختار و تزیینات آن بپردازد و همچنین عناصر آن از دیدگاه اعداد و حروف ابجد را مورد بررسی قرار دهد تا کنون انجام نشده است. از این رو در این جا به پژوهش های زیر که در ارتباط با پیشینه پایان نامه پیش روست اشاره می شود.

  مهدوی‌نژاد، محمد‌جواد، 1383، حکمت معماری اسلامی(جستجو در ژرف ساخت‌های معنوی اسلامی ایران)، رساله دکترا، رشته معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

  امینی‌کیاسری،عامر،1387،بنیان های نظری هندسه وتزئینات در معماری مسجد گوهرشاد،کارشناسی ارشد،رشته پژوهش هنر،دانشکده پردیس باغ ملی

  نکونام،اسدالله،1370،بررسی تزئینات وابسته به معماری اسلامی(گچبری)در محراب مسجد ورامین(قرن هشتم)، کارشناسی، رشته مرمت آثار تاریخی،دانشکده پردیس اصفهان.

  زکریایی‌کرمانی، ایمان،1389، تجلی حکمت هنر اسلامی در بنای خانه های خدا، رساله دکترا، رشته پژوهش هنر، دانشگاه تربیت مدرس.

  علیجانی،حمید رضا،1371،احادیث حکمت و هنر اسلامی در مساجد،کارشناسی ارشد، رشته معماری اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز.

  1-8 روش گرد آوری اطلاعات

  روش گرد آوری این پژوهش کتابخانه ای است.

  1-9روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

  ابتدا حکمت در حیطه هنر اسلامی را مورد مطالعه قرار می دهیم، سپس به نشانه‌ها و نمادها در تزئینات و ساختار مسجد شیخ لطف الله پرداخته خواهد شد. در ادامه معانی نمادهای مذکور را با توجه به تعالیم و آموزه های دین اسلام بررسی کرده و در پایان به ارتباط تزیینات مسجد شیخ لطف الله با حروف ابجد، می‌پردازیم.

  Abstract

  In this thesis has been studied the role of wisdom in Islamic art and considered Islamic scientists’ (scholars’) views on wisdom explanation of Islamic art.  We have also reviewed the origin of Islamic architecture especially mosques and their elements. Since mosque is the most important structure in Islamic architecture and Sheikh Lotfollah among all completely follows religious and Islamic instructions, the necessity of this inquiry is obvious. So we have studied the wisdom of elements of Sheikh Lotfollah mosque and then the relationship of elements and their decorations with Abjad letters have been considered.

   Key words

   Islamic architecture, Sheikhlotfollah mosque, wisdom in art, Mosque’s Decorations, Abjad letters.

 • فهرست:

  مقدمه: 1

  فصل اول.. 3

  کلیات پژوهش...... 3

  1-1بیان مسئله: 4

  1-2 سؤالات تحقیق: 5

  1-3 فرضیات تحقیق: 5

  1-4 اهداف تحقیق: 5

  1-5 پیشینه پژوهش: 6

  1-6 روش تحقیق: 8

  1-7 جامعه آماری و نمونه ها 8

  1-8 محدودیتهای پژوهش...... 9

  فصل دوم. 10

  زمینه های تاریخی، فرهنگی و هنری دوران صفوی و عثمانی... 10

  2-1-1 شاه اسماعیل: نخستین شاه صفوی... 12

  2-1-2 شاه طهماسب و تحکیم دولت صفوی ( 984 – 930 ه.ق ) 14

  2-1-3 اسماعیل دوم (985 – 984 9ه ق) 15

  2-1-4 محمد خدابنده (989 – 985 ه ق) 15

  2-1-5 شاه عباس اول و اقتدار دولت صفوی (1038 – 989 ه ق) 16

  2-1-6 صفی اول ( 1052 – 1038 ه.ق) 16

  2-1-7 شاه عباس دوم ( 1077 – 1052 ه.ق ) 17

  2-1-8 شاه سلیمان ( صفی دوم ) ( 1105  -1077 ه. ق) 17

  2-1-9 سلطان حسین ( 1135 – 1105 ه. ق ) 17

  2-2 دولت عثمانی و سلاطین هم زمان آن با دولت صفوی ایران... 18

  2-2-1 سلطان بایزید دوم. 18

  2-2-2 سلطان سلیم.. 19

  2-2-3 سلطان سلیمان قانونی... 19

  2-2-4 سلیم دوم. 20

  2-2-5 سلطان مراد سوم. 20

  2-2-6 سلطان محمد سوم. 20

  2-2-7 احمد اول.. 21

  2-2-8 مصطفی اول.. 21

  2-2-9 عثمان دوم. 21

  2-2-10 مراد چهارم. 22

  2-2-11 سلطان ابراهیم.. 22

  2-2-12 محمد چهارم. 22

  2-3 روابط سیاسی و نظامی ایران صفوی و ترکیه عثمانی... 22

  2-3-1 از شاه اسماعیل تا شاه عباس اول.. 24

  2-3-2 جنگ چالدران و پیامدهای آن.. 26

  2-3-3 روابط شاه طهماسب اول با عثمانیان.. 27

  2-3-4 جنگ های بیست ساله سلطان سلیمان با طهماسب.... 27

  2-3-5 صلح آماسیه (962 ه.ق / 1555 م) 28

  2-3-6 روابط سلطان محمد خدابنده و عثمانیان.. 29

  2-3-7 سقوط تبریز ( 993  ه.ق 1585 م ) 29

  2-3-8 سیاست و تدبیر شاه عباس اول در روابط خارجی او. 30

  2-3-9 معاده اول صلح استانبول ( 999 ه.ق/ 1590 م ) 30

  2-3-10 نیروهای جدید شاه عباس. 31

  2-3-11 معاهده دوم صلح استانبول ( 1022 ه.ق /1613 م ) 31

  2-3-12 دوران شاه صفی تا شاه طهماسب دوم. 32

  2-3-13 معاهده صلح قصر شیرین (ذهاب) 33

  2-4 روابط فرهنگی و هنری ایران صفویه و ترکیه عثمانی... 33

  فصل سوم. 43

  تاریخچه فلز و سلاح در دوران صفوی و عثمانی... 43

  3-1 هنر فلزکاری در ایران... 44

  3-1-1 هنر فلزکاری از دوران کهن تا دوره هخامنشی... 44

  3-1-2 هنر فلزکاری در دوره هخامنشی... 48

  3-1-3 هنر فلزکاری در دوره سلوکیان.. 49

  3-1-4 هنر فلزکاری در دوره اشکانیان یا پارتیان.. 49

  3-1-5 هنر فلزکاری در دوره ساسانیان.. 50

  3-1-6 هنر فلزکاری در اوایل ظهور اسلام. 51

  3-1-7 هنر فلزکاری در دوره سلجوقیان.. 52

  3-1-8 هنر فلزکاری در دوره مغول.. 52

  3-1-9 هنر فلزکاری در دوره تیموری... 53

  3-1-10 هنر فلزکاری دوره صفوی... 53

  3-2 معادن فلزات در دوران صفویه.. 55

  3-3 برخی از تکنیک‌های رایج فلزکاری عصر صفوی... 56

  3-3-1 هنر ترصیع.. 57

  3-3-2 هنر قلم‌زنی... 57

  3-3-3 هنر میناکاری... 58

  3-3-4 هنر مشبک‌سازی فولاد. 59

  3-3-5 هنر طلاکوبی روی فولاد. 59

  3-4معرفی فلز فولاد. 59

  3-5 معرفی انواع فولاد. 60

  3-6 طرز عمل آوری فولاد. 63

  3-7 هنر فلزکاری ترکان عثمانی... 66

  3-8 تاریخچه سلاح.. 69

  3-8-1 تاریخچه سلاح در ایران.. 69

  3-8-2 تاریخچه سلاح در ترکیه. 84

  فصل چهارم. 90

  معرفی و توصیف سلاحهای سرد دوران صفوی و عثمانی... 90

  4-1 توصیف سلاحهای صفوی... 91

  4-2 توصیف سلاحهای عثمانی... 121

  فصل پنجم.. 138

  تحلیل تطبیقی طرح و آذین سلاحهای سرد دوران صفوی و عثمانی و معرفی سازندگان سلاح.. 138

  5-1 ویزگیهای سلاح در ایران صفوی... 139

  5-1-1 نقوش..... 139

  5-1-2خوشنویسی... 140

  5-1-3 مضمون.. 140

  5-2 ویژگیهای سلاح در ترکیه عثمانی... 140

  5-2-1 نقوش..... 141

  5-2-2 خوشنویسی... 141

  5-2-3 مضمون.. 141

  5-3 تطبیق تحلیلها 142

  5-4 سازندگان سلاح.. 143

  5-4-1 صفوی... 143

  5-4-2 عثمانی... 144

  فصل ششم.. 145

  یافته ها و نتیجه گیری... 145

  منابع ومأخذ  148

   

  منبع:

  منابع فارسی

  آصف، محمد هاشم. (1348)، رسم التواریخ، تصحیح محمد مشیری، تهران: [بی نا].

  آلن، جیمز. (1381)، هنر فولادسازی در ایران، پرویز تناولی، تهران: یساولی.

  احسانی، محمدتقی. (1382)، هفت هزار سال فلزکاری در ایران، چاپ دوم، تهران: علمی فرهنگی.

  اداره عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران. تاریخچه فلز و سلاح در ایران، [بی جا] ، [بی نا] ، [بی تا] .

  اشرف دقت، اشرف. (1378)، هنر میناکاری ایران، سازمان میراث فرهنگی (پژوهشگاه) مدیریت هنرهای سنتی، زمستان.

  البنهنسی، عفیف. (1387). هنر اسلامی، محمود پور آغاسی، چاپ دوم، تهران: سوره مهر.

  الکساندر، دیوید. (1387)، ابزارآلات جنگ، غلام حسین علی مازندرانی، تهران: کارنگ.

  ایتسکویتس، نورمن. (1377)، امپراطوری عثمانی و سنت اسلامی، احمد توکلی، تهران: پیکان.

  ایتسکویتس، نورمن. (1377)، امپراطوری عثمانی و سنت اسلامی، احمد توکلی، تهران: پیکان.

  باربر، نوئل. (1368)، فرمانروایان شاخ زرین، عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران: گفتار.

  باسورث، کلیفورد ادموند. (1371)، سلسله های اسلامی، فریدون بدره ای، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

  براون ادوارد، گرانویل. (1361)، تاریخ ادبیات ایران، رشید یاسمی، ج 4، تهران: روشنایی.

  بورکهارت، تیتوس. (1366)، هنر اسلامی: زبان و بیان، مسعود رجب­نیا، چاپ اول، تهران: سروش.

  بیانی، خانبابا. (1353)، تاریخ نظانی ایران در دوره صفویه، تهران: ستاد بزرگ ارتشان.

  پطروشفسکی، ایلیا پاولویچ. (1359)، تاریخ ایران در سده های میانه، سیروی ایزدی و حسین تحویلی، تهران: دنیا.

  پطروشفسکی، ایلیاپاولویچ. (1363)، اسلام در ایران، کریم کشاورز، تهران: پیام.

  پوپ، آرتور و اکرمن، فیلیس. (1387)، سیری بر هنر ایران، ویرایش سیروس پرهام، جلد 1، تهران: علمی فرهنگی.

  پوپ، آرتور و اکرمن، فیلیس. (1387)، سیری بر هنر ایران، ویرایش سیروس پرهام، جلد 12، تهران: علمی فرهنگی

  پوپ، آرتور و اکرمن، فیلیس. (1387)، سیری بر هنر ایران، ویرایش سیروس پرهام، جلد 6، تهران: علمی فرهنگی.

  پورگشتال، هامر. (1367)، تاریخ امپراتوری عثمانی، میرزا زکی علی آبادی، تهران: زرین.

  تاجبخش، احمد. (1372)، تاریخ صفویه، شیراز: نوید شیراز.

  توحیدی، ناصر. (1364)، سیر تکاملی تولید آهن و فولاد در ایران و جهان، تهران: امیر کبیر.

  ثواقب، جهانبخش. (1380)، تاریخ نگاری عصر صفویه و شناخت منابع و مأخذ، چاپ اول، نوید شیراز.

  حقی، اوزون چارشلی. (1370)، تاریخ عثمانی، وهاب ولی، جلد 1و2و3، تهران: موسسه مطالعات فرهنگی.

  حمزه‌لو، منوچهر. (1383)، هنر قلم‌زنی در ایران، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

  حیدرآبادیان، شهرام، (1388)، هنر فلز کاری اسلامی، فرناز عباسی­فرد، چاپ اول، تهران: سبحان نور.

  خواندمیر، محمود. (1370)، ایران در روزگار شاه اسماعیل و شاه طهماسب صفوی، به کوشش غلام رضا طباطبایی، تهران: [بی جا].

  خیام نیشابوری، عمر بن ابراهیم. (1385)، نوروزنامه، علی حصوری، تهران: نشر چشمه.

  دبیری، علی. (1355)، کارگاه مینا و نگاهی به تاریخچه هنر میناسازی در ایران، تهران: وزارت فرهنگ و هنر سابق، اداره کل آفرینش‌های هنری.

  دوبنچا، رومانوسکی، (1346)، تاریخچه اسلحه های سرد در ایران 1و2، مجله بررسی های تاریخی در ایران، شماره 5، سال دوم، تهران: چاپخانه ارتش شاهنشاهی ایران.

  دوبنچا، رومانوسکی، (1346)، تاریخچه اسلحه های سرد در ایران 1و2، مجله بررسی های تاریخی در ایران، شماره 6، سال دوم، تهران: چاپخانه ارتش شاهنشاهی ایران.

  دورانت، ویل. (1382)، تاریخ تمدن ویل دورانت(مشرق زمین گاهواره تمدن)، جلد 7، تهران: علمی فرهنگی.

  دهخدا، علی اکبر. (1377)، لغت نامه دهخدا، جلد 11 ، چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران.

  دیماند، موریس اسون. (1383)، راهنمای صنایع اسلامی، عبدالله فریار، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

  راوندی، مرتضی. (1354)، تاریخ اجتماعی ایران، چاپ دوم، تهران: امیرکبیر.

  رجبی، پرویز. (تیرماه سال 1350)، لباس و آرایش ایرانیان در سده دوازدهم، نشریه هنر و مردم، دوره 6، ش 105، ص 39.

  روملو، حسن بیک. (1347)، احسن التواریخ، تصحیح چارلز نارمن لیدن، تهران: صدرا.

  ریاحی،محمد امین. (1369)، زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی، چاپ اول، نشر باژنگ.

  زاوش، محمد. (1353)، کانی شناسی در ایران قدیم، جلد دوم، [بی جا]، فرهنگ ایران.

  زکی، محمد حسن. (1363)، تاریخ صنایع ایران، محمد علی خلیلی، چاپ دوم، [بی جا] ، اقبال. 

  سایکس، سرپرستی. (1368)، تاریخ ایران، محمد تقی فرخی داعی گیلان، چاپ چهارم، تهران: دنیای کتاب.

  ستاری، محمد. (1367)، قلم‌زنی، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر.

  سرور، غلام. (1347)، تاریخ شاه اسماعیل صفوی، محمد باقر آرام و عباسقلی غفاری فرد، تهران: مرکز دانشگاهی.

  سیوری، راجر. (1372)، ایران عصر صفوی، کامبیز عزیزی، تهران: مرکز.

  سیوری، راجر. (1374)، ایران عصر صفوی، کامبیز عزیزی، تهران: نشر مرکز.

  شاردن. (1335)، سفرنامه شاردن، محمدعباسی، جلد 4، تهران: انتشارات امیرکبیر.

  شوستر، والستر. (1364)، ایران صفوی از دیدگاه سفرنامه های اروپاییان، غلامرضا ورهرام، تهران: امیرکبیر.

  طلایی، حسن. (1387)، عصر آهن ایران، تهران: سمت .

  علام، نعمت اسماعیل. (1382)، هنرهای خاور میانه در دوران اسلامی، عباسعلی تفضلی، مشهد:  به نشر.

  علام، نعمت اسماعیل. (1386)، هنرهای خاورمیانه در دوران اسلامی، دکتر عباس­قلی تفضلی، چاپ دوم، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

  فلسفی، نصرالله. (1342)، سیاست خارجی ایران در دوره صفویه، چاپ دوم، تهران: سازمان کتاب های جیبی.

  فلسفی، نصرالله. (1348)، چند مقاله تاریخی و ادبی، تهران: وحید.

  فلسفی، نصرالله. (1371)، زندگی شاه عباس اول، جلد 5، تهران: علمی فرهنگی.

  فیروزمندی شیره جینی، بهمن. (1378)، باستان شناسی و هنر آسیای صغیر، چاپ اول، تهران: سمت.

  قزوینی، زکریا بن محمد بن محمود. (1389)، آثار البلاد و اخبار العباد، بیروت: دار صار.

  قمی، قاضی احمد. (1359)، خلاصه التواریخ، جلد1، تهران: دانشگاه تهران.

  کالمار،ژان. (پائیز 1385)، مطالعات صفوی (گزیده مقالات همایش صفوی)، سید داوود طباطبایی، چاپ اول، فرهنگستان هنر.

  کروسینسکی، تادیوس یودا. (1363)، سفرنامه کروسینسکی، عبدالرزاق دنبلی، تهران: توس.

  کلاک، جی و کلاک، سوئی هیراماتو. (1356)، سیری در صنایع دستی ایران ، لطف‌الله هنرور، تهران: انتشارات بانک ملی.

  کمپفر، انگلبرت. (1362)، سفرنامه کمپفر، کیکاووس جهانداری، تهران: خوارزمی.

  کنبی، شیلا. (1386)، عصر طلایی هنر ایران، حسن افشار، تهران: نشر مرکز.

  کونل، ارنست. (1376)، هنر اسلامی، ترجمه یعقوب آژند، تهران: مولی.

  کونل، ارنست. (1387)، هنر اسلامی، هوشنگ طاهری، چاپ هفتم، تهران: توس.

  گیریشمن، رومان. (1388)، ایران از آغاز تا اسلام، محمد معین، تهران: علمی فرهنگی.

  لردکین، راس. (1373)، قرون عثمانی (ظهور و سقوط امپراتوری عثمانی)، پروانه ستاری، تهران: کهکشان.

  لک پور، سیمین. (1375)، سفید روی، تهران: میراث فرهنگی.

  لکهارت، لارنس. (1368)، انقراض سلسله صفویه و ایام استیلای افاغنه در ایران، مصطفی قلی عماد، چاپ سوم،[بی جا]، مروارید.

  متین دفتری، احمد. (1336)، روابط بین المللی از قدیم الایام تا سازمان ملل متحد، تهران: دانشگاه تهران.

  مجهول المولف. جهانگشای خاقان (تاریخ شاه اسماعیل)، اسلام آباد، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان: [بی تا].

  مختاری اصفهانی، رضا. (1385)، هنر اصفهان از نگاه سیاحان(از صفویه تا پایان قاجاریه)، علیرضا اسماعیلی، چاپ اول، فرهنگستان هنر.

  مدودسکایا، یانا. (1383)، ایران در عصر آهن 1، علی اکبر وحدتی، تهران: پژوهشکده باستان شناسی.

  مزاوی، میشل. (1368)، پیدایش دولت صفوی، یعقوب آژند، چاپ دوم، تهران: دیبا.

  مصاحب، غلامحسین. (1374)، دایره المعارف فارسی ، تهران: امیرکبیر.

  ملکم، سرجان. (1362)، تاریخ ایران، میرزا حیدر، جلد 1، تهران: دنیای کتاب.

  منشی، اسکندربیک. (1334)، عالم آرای عباسی، کوشش ایرج افشار، جلد 1، تهران: امیرکبیر.

  مهدوی، هوشنگ. (1377)، تاریخ روابط خارجی ایران از آغاز تا پایان جنگ جهانی دوم، چاپ ششم، تهران: امیرکبیر.  

  میر احمدی، مریم. (1363)، دین و دولت در عصر صفوی، تهران: امیر کبیر.

  میر احمدی، مریم. (1368)، دین و مذهب در عصر صفوی، تهران: امیر کبیر.

  میر احمدی، مریم. (1371)، تاریخ سیاسی اجتماعی ایران در عصر صفوی، تهران: امیرکبیر.

  وارد، ریچل. (1384)، فلز کاری اسلامی، مهناز شایسته فر، چاپ اول، تهران: موسسه مطالعات اسلامی.

  وارد، ریچل. (1384)، فلزکاری اسلامی، مهناز شایسته‌فر، تهران: مؤسسه مطالعات هنر اسلامی.

  وزیری، علینقی. (1373)، تاریخ عمومی هنرهای مصور، چاپ سوم، هیرمند.

  ولش، آنتونی. (1385)، شاه عباس و هنرهای اصفهان، احمدرضا تقاء، تهران: فرهنگستان هنر.

  وولف، هانس ای. (1384)، صنایع دستی کهن ایران، سیروس ابراهیم زاده، تهران: علمی فرهنگی.

  وولف، هانس ای. (1384)، صنایع دستی کهن ایران، سیروس ابراهیم زاده، تهران: علمی فرهنگی.

  ویلسن، جی.کریستی. تاریخ صنایع ایران، عبدالله فریار، تهران: فرهنگسرا، [بی تا] .

  ویلم، فور. (1365)، بر افتادن صفویان و برافتادن محمود افغان، ابوالقاسم سری، تهران: توس.

  هینتس، والتر. (1362)، تشکیل دولت ملی در ایران، کیکاووس جهانداری، چاپ سوم، تهران: خوارزمی.

  هینتس، والتر. (1371)، شاه اسماعیل دوم صفوی، کیکاووس جهانداری، تهران: علمی فرهنگی.

  یاوری، حسین. (1380)، فلزکاری، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری.

   

   

  منابع لاتین

  Elgoo, Robert (1979), Islamic Arms and Armour, Scolar press

  James, Allen,(2003), Hunt for Paradise, Skiva

  Kingston, Thomas.( 1976), A short history of Technology from the earliest time to A.D 1900, Oxford university press

  Krome, Abdeli.(1991), Swords and Armour, King Faisal Center for Reasearch and Islamic Studies

  Mohamad, Bashir (2008), The Arts of Muslim Knight

  Moshtagh Khorasni, Manouchehr, (2006), Arms and Armour from Iran.

  Raxburgh, David, (2005), Turks: A journey of a Thousund years, 600-1600, The Royal Academy of Art

  مقاله:

  R,J,Robertson. “An Account of  the Iron Mines of the Garabagh” . The practical Mechanic. Dec 1843. P 84 – 89.


موضوع پایان نامه حکمت مساجد اسلامی با تکیه بر مسجد شیخ لطف الله, نمونه پایان نامه حکمت مساجد اسلامی با تکیه بر مسجد شیخ لطف الله, جستجوی پایان نامه حکمت مساجد اسلامی با تکیه بر مسجد شیخ لطف الله, فایل Word پایان نامه حکمت مساجد اسلامی با تکیه بر مسجد شیخ لطف الله, دانلود پایان نامه حکمت مساجد اسلامی با تکیه بر مسجد شیخ لطف الله, فایل PDF پایان نامه حکمت مساجد اسلامی با تکیه بر مسجد شیخ لطف الله, تحقیق در مورد پایان نامه حکمت مساجد اسلامی با تکیه بر مسجد شیخ لطف الله, مقاله در مورد پایان نامه حکمت مساجد اسلامی با تکیه بر مسجد شیخ لطف الله, پروژه در مورد پایان نامه حکمت مساجد اسلامی با تکیه بر مسجد شیخ لطف الله, پروپوزال در مورد پایان نامه حکمت مساجد اسلامی با تکیه بر مسجد شیخ لطف الله, تز دکترا در مورد پایان نامه حکمت مساجد اسلامی با تکیه بر مسجد شیخ لطف الله, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه حکمت مساجد اسلامی با تکیه بر مسجد شیخ لطف الله, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه حکمت مساجد اسلامی با تکیه بر مسجد شیخ لطف الله, پروژه درباره پایان نامه حکمت مساجد اسلامی با تکیه بر مسجد شیخ لطف الله, گزارش سمینار در مورد پایان نامه حکمت مساجد اسلامی با تکیه بر مسجد شیخ لطف الله, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه حکمت مساجد اسلامی با تکیه بر مسجد شیخ لطف الله, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه حکمت مساجد اسلامی با تکیه بر مسجد شیخ لطف الله, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه حکمت مساجد اسلامی با تکیه بر مسجد شیخ لطف الله, رساله دکترا در مورد پایان نامه حکمت مساجد اسلامی با تکیه بر مسجد شیخ لطف الله

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد در رشته ارتباط تصویری چکیده در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و جمع آوری اطلاعات آن به شیوه ی کتابخانه ای و میدانی و با حضور در محل مورد نظر مشاهده و گردآوری شده است، که در صدد شناخت، گسترش و تطبیق و تحلیل نقوش دو بنای مسجد کبود تبریز و مسجد شیخ لطف الله اصفهان می باشد. در معماری نقش مایه های گوناگونی براساس مضامین مختلفی برای ...

پايان نامه کارشناسي ارشد مقطع رشته زبان و ادبيات فارسي سال 1386 چکيده:   مجلس گويي در تصوّف سابقه اي طولاني دارد و بعضي از مشايخ صوفيه به مجلس گويي و برگزاري جلسات صوفيانه مع

چکيده تحقيق   در اين تحقيق در ابتداي امر سعي بر آن شده تا معني و مفهوم محراب در فرهنگهاي لغت و همچنين جايگاه آن در ادبيات عرفاني ارائه شود . در مرحله بعد تقسيم بندي هاي مختلف و نظرياتي که

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد صنایع دستی گرایش طراحی و نقاشی سنتی چکیده دوران تیموری از مهم ترین ادوار هنری ایران در حوزه کتاب‌آرایی و هنرهای مرتبط با آن از جمله تذهیب است که با ویژگی‌های مختص به خود در قالب مکاتب هرات و شیراز و سمرقند جلوه می‌نماید. شناخت تذهیب‌های این دوره در نسخ قرآنی نشان‌دهنده نوعی از تجرید است که متناسب با کلام‌الله و از سوی دیگر در تناسب با نوع ...

پایان نامه کار شناسی ارشد رشته صنایع دستی گرایش طرح و تولید محصولات چوبی چکیده صندلی یکی از وسایل کاربردی می باشد که انسان در طول روز با توجه به نوع کاربردش دائماً با آن سر و کار دارد و همواره مورد توجه صنعتگران و طراحان بوده است. لذا نقوش و نمادهایی که ریشه در گنجینه ی ارزشمند هنرهای سنتی ما دارند، قابلیت بهره مندی در تزئینات صندلی و مبل، در دوره ی معاصر را دارا می باشند، به ...

پايان­نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته معماري گرايش معماري اسفند 92 چکيده   با ­وجود اينکه در حال حاضر چند دهه از طراحي  و احداث  مجتمع هاي مسکوني مي&

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A» گرایش: زبان و ادبیات فارسی چکیده : موضوع این تحقیق مقایسه ضرب المثل های عربی و فارسی و کشف نقاط مشترک آنها می باشد .همچنین به پیشینه جمع آوری امثال عربی وفارسی هم اشاره ای شده است.اشتراک در مضامین و حتی الفاظ برخی ضرب المثل ها در این دو زبان نشان می دهد که در این زمینه تحقیق های شایانی صورت پذیرفته است. با مقایسه و تطبیق ضرب المثل ...

پيشگفتار زمانيکه از ادبيات عصرنهضت سخن مي گوييم، بيشتر افراد چنين گمان مي کنند که در اين دوره تمامي اديبان و شاعران از هر آنچه که رنگ و بوي ادبيات کلاسيک داشت ،گريزان شدند و عليه سبک قديم شوريدند؛

پایان نامه، برای دریافت درجه کارشناسی ارشد"M.A"رشته تولید سیما چکیده تحقیق: نشر آموزه های دین اسلام، از ضروری ترین عوامل بقاء و تداوم این آیین توحیدی می باشد. تبلیغ و اطلاع رسانی این مفاهیم و مبانی دینی، مهمترین راهکار نشر و ایقاء آن می باشد. با شروع غیبت امام زمان(عج)، روحانیون به عنوان نائبان آن حضرت، به این رسالت مهم پرداختند و می پردازند؛ در عصر غیبت، روحانیون مسلمان، به ...

پایان نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد «M.A» گرایش: تصویر سازی چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده ): کاشیکاری هنریست که در معماری ایران خصوصا معماری مذهبی، از اعتبار و اهمیت بالا و والا برخوردار است. در این میان کاشیکاری هفت رنگ تصویری که از اواخر دوران صفویه بر بناهای ایرانی نصب شده ،باعث پیدایش جنبش و نهضت هنری جدیدی میشود که با نقاشی ...

ثبت سفارش