پایان نامه جستجوی الگو های نوظهور با ویژگی های جریانی

word 18 MB 31061 132
1392 کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
قیمت قبل:۶۲,۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته­ مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی)

  چکیده

   

  استخراج الگو های مفید از مجموعه داده ها، یکی از موضوعات چالش برانگیز در داده کاوی است. از طرفی در داده ها با ابعاد بالا، استخراج مجموعه کوچکی از الگو های نوظهور با قابلیت پیش بینی قوی، از مسائل مهم در ایجاد یک کلاسه بند بر پایه الگو های نوظهور است. در دنیای واقعی، ویژگی ها همیشه بطور کامل در دسترس نیستند؛ بر این اساس، مسئله سخت تر می شود وقتی که مجموعه ویژگی ها قبل از شروع فرآیند یادگیری ناشناخته باشد. ویژگی های جریانی عنوان ویژگی هایی است که بصورت برخط تولید می شوند و در همان زمان تولید پردازش می شوند. در این طرح، ویژگی ها یکی یکی به مرور زمان پدیدار می شوند بجای اینکه تمام ویژگی ها قبل از فرآیند یادگیری آماده باشند.

  در این مطالعه، ما ساختار دینامیک از درخت الگوی مکرر پیشنهاد می دهیم تا درخت به محض ورود ویژگی های جدید ساخته شود و استخراج الگوهای نوظهور بصورت برخط صورت گیرد. DFP-SEPSF، یک روش موثر پایین به بالا ارائه می دهد تا یک درخت الگوی مکرر دینامیک نامرتب UDFP-tree و یک درخت الگوی مکرر دینامیک مرتب ODFP-tree بسازد. اولین روش ترتیب آیتم ها را در نظر نمی گیرد، در حالیکه دومین روش ترتیب آیتم ها را اعمال می کند.

  بعلاوه، چارچوب پیشنهادی الگوهای نوظهور قوی را استخراج می کند تا یک کلاسه بند قوی و سریع ایجاد کند که می تواند با نویز مقابله کند.

  روش پیشنهادی فضای جستجوی الگو های نوظهور را بطور قابل توجهی کاهش می دهد و الگوهای نوظهور با قدرت تمایز قوی را با کمک حذف الگوهای بی فایده استخراج می کند.

  روش ارائه شده الگوهای نوظهور را برای هر کلاس بصورت همزمان کشف می کند و بعلاوه، فرآیند تولید درخت های الگوی مکرر را بصورت کارایی در راستای کاهش محاسبات، هدایت می کند.

  ارزیابی تجربیات ما بر روی محدوده وسیعی از داده ها، اثربخشی روش پیشنهادی را در مقایسه با دیگر روش های شناخته شده از نظر دقت پیش بینی، تعداد الگوهای استخراجی و زمان اجرا نشان می دهد.

  واژه­های کلیدی:

  الگو های نوظهور، درخت الگوی مکرر دینامیک، ترتیب آیتم ها، ویژگی های جریانی

  فصل اول

  مقدمه

  کلاسه بندی[1] یکی از وظایف اساسی در داده کاوی[2] است که بطور وسیعی در زمینه یادگیری ماشین[3]، شبکه های عصبی[4] و تشخیص الگو[5] مورد مطالعه واقع شده است. ورودی، مجموعه ای از نمونه های آموزشی[6] است که شامل چندین ویژگی[7] است. ویژگی ها با توجه به دامنه مقادیرشان به دو دسته ویژگی های گسسته[8] و ویژگی های پیوسته[9] قابل تفکیک هستند. در حالت کلی، یک کلاسه بند[10]، توصیف مختصر و معنادار (مدل[11]) برای هر برچسب کلاس[12] در رابطه با ویژگی ها تولید می کند. سپس، مدل برای پیش بینی برچسب کلاس نمونه های ناشناخته[13] بکار می رود. کلاسه بندی همچنین بعنوان یادگیری با ناظر[14] نیز شناخته می شود که در آن هر نمونه آموزشی دارای برچسب کلاس است. در حالی که، یادگیری بدون ناظر[15] یا خوشه بندی[16] جستجو می کند و گروه های همگن از اشیا را بر اساس مقادیر ویژگی هایشان دسته بندی می کند؛ در واقع، نمونه ها دارای برچسب کلاس نیستند. کلاسه بندی در محدوده وسیعی از کاربردها از جمله آزمایشات علمی[17]، تشخیص دارو[18]، پیش بینی آب و هوا[19]، تایید اعتبار[20]، تقسیم بندی مشتری[21]، بازاریابی هدف[22] و تشخیص تقلب[23] بطور موفقیت آمیزی بکار می رود.

  کلاسه بندی بر پایه الگوها[24]، یک متدلوژی جدید محسوب می شود. کشف الگوهایی که نشاندهنده تمایز بین کلاس های مختلف هستند، یکی از موضوعات مهم در داده کاوی محسوب می شود. در این تحقیق، ما کلاسه بندی را بر اساس الگوهایی به نام الگوهای نوظهور[25] (Emerging Patterns) که تمایز بین کلاس ها را بصورت بارزی نشان می دهند، از مجموعه داده ها[26] استخراج می کنیم و سپس، بر اساس آنها، کلاسه بندی را انجام می دهیم.

   

  1-1- مفهوم الگوهای نوظهور

  مفهوم الگوهای نوظهور برای استخراج دانش از پایگاه داده ها توسط Dong و Li پیشنهاد شده است تا تغییرات قابل توجه بین کلاس ها را به تصویر بکشند [1]. یک الگوی نوظهور، ترکیب عطفی بین ویژگی هایی است که میزان احتمال حضور آن در یک کلاس نسبت به دیگر کلاس ها بطور قابل توجهی تغییر می کند [1،2]. این الگوها مفید هستند به این دلیل که قادر هستند تا وجه تمایز بین کلاس ها را بیان کنند. در صورتی که میزان فراوانی[27] هر الگو که در یک کلاس نسبت به دیگر کلاس ها قابل توجه باشد، نشاندهنده آن است که این الگو، بطور خاص به این کلاس اختصاص دارد و از طرفی این نوع الگوها برای پایگاه داده هایی که بحث محدودیت زمانی برای استخراج دانش از آنها مطرح است، اهمیت ویژه ای می یابند.

  استخراج الگو های نوظهور بدین صورت مطرح می شود: « پیدا کردن آیتم هایی که نرخ رشد[28]  آن (که بصورت نسبت احتمال آن آیتم بین کلاس های مختلف تعریف می شود) از مقدار آستانه ای بیشتر باشد.» این مقدار آستانه باید بگونه ای انتخاب شود که الگوهای استخراجی ، تفاوت و تمایز بین کلاس های مختلف را نشان دهند. این الگوها در واقع مجموعه ای از آیتم ها هستند که بیان کننده ترکیب عطفی  بین مقادیر ویژگی ها هستند [2].

  نوعاً، تعداد الگوهای استخراجی بسیار زیاد است اما فقط شمار کمی از این الگوها برای تحلیل داده ها و کلاسه بندی مطلوب و مفید هستند. از آن جایی که مقدار زیادی از این الگوها بی ربط[29] و تکراری[30] هستند، دانش جدیدی را فراهم نمی کنند و لذا تاثیر نامطلوبی بر روی دقت  کلاسه بند دارند که موجب کاهش دقت پیش بینی[31] می شوند. برای افزایش کارایی[32]  و دقت، بایستی روالی را توسعه داد که الگوهای وابسته و غیر مفید حذف شوند تا شمار این الگوها کاهش یابد.

  یک الگوی نوظهور با احتمال بالا در کلاس خودش و احتمال پایین در کلاس مقابلش می تواند برای تعیین یک نمونه تست بکار رود. قدرت این الگو توسط معیارهایی مثل فراوانی نسبی[33] و نرخ رشد ( نسبت احتمال الگو در یک کلاس نسبت به دیگر کلاس ها) آن بیان می شود.

  در بسیاری از زمینه های کاربردی مانند کشف دانش از داده های ژنی[34] ، پردازش تصویر[35]، کشف نفوذ[36] ، کشف برون هشته[37]، کشف کلاهبرداری[38] ، داده های نامتوازن[39] ، جریان داده ها[40] ، بیوانفورماتیک[41] ، سیستم های پیشنهاد دهنده[42] ، نیاز است که تغییر ناگهانی در داده ها تشخیص داده شود. الگوهای نوظهور تغییرات ناگهانی و تفاوت های قابل توجه را از داده ها استخراج می کنند. الگوهای نوظهور، در زمینه پردازش تصویر برای قطعه بندی  بدین گونه عمل می کند که سعی می کند در پیکسل هایی که تغییر ناگهانی شدت[43] بوجود می آید را بعنوان یک قطعه جدید معرفی کند. در زمینه کشف نفوذ و کلاهبرداری، رفتار داده ها پیگیری می شود، زمانی که رفتار داده ها بصورت ناگهانی تغییر کند، بعنوان نفوذ تشخیص داده می شود. در سیستم های پیشنهاد دهنده، سیستم به دنبال رفتارهای خاص و مختص هر کاربر است تا با کشف ویژگی های خاص هر کاربر، به او محصولات مطابق با علایق و استعدادهای او را پیشنهاد دهد. لذا الگوهای نوظهور در این راستا نقش بسزایی دارند.

   

  مفهوم ویژگی های جریانی[44]

  در داده های جریانی[45]، نمونه ها به مرور زمان دریافت می شوند در حالیکه تعداد ویژگی ها ثابت می باشد. اما در ویژگی های جریانی، تعداد داده های یادگیری ثابت می باشد ولی ویژگی ها بصورت دینامیک تولید می شوند و الگوریتم یادگیری به مرور زمان ویژگی ها را دریافت می دارد [31، 32]. در ویژگی های جریانی روال بدین صورت است ویژگی های توسط روش های تولید ویژگی مانند روش های یادگیری رابطه ای آماری[46] و تعاملات بین ویژگی ها[47]، تولید می شوند. مشکلاتی که در پی تولید ویژگی ها توسط این روش ها بروز می کند بدین شرح است که: 1) میلیون ها و یا حتی بیلیون ها ویژگی تولید می شوند که بدلیل محدودیت های حافظه امکان نگهداری این حجم از ویژگی وجود دارد و از طرفی زمان بسیار زیادی بایستی صرف شود تا فرآیند یادگیری شروع شود. 2) ویژگی ها توسط کوئری های موجود در SQL تولید می شوند که اجرای این کوئری ها محدود به زمان پروسسور[48] است تقریبا پروسسور هر صدهزار کوئری را در 24 ساعت اجرا می کند. از طرفی بسیاری از ویژگی ها تولیدی بی ربط و تکراری هستند[49]. این موضوع نشان می دهد که شمار کمی از این ویژگی های تولیدی در عمل در فرآیند یادگیری موثر است و لذا تولید ویژگی ها هزینه بر است [32]. بر این اساس برای فائق آمدن بر این مشکلات، مفهوم ویژگی های جریانی شکل گرفت و تلاش شد تا با تولید دینامیک ویژگی ها و بررسی این ویژگی ها در زمان تولید و تاثیر آن بر روال یادگیری فرآیند تولید ویژگی ها را هدایت کنند.

  برای برخورد با چالش های مطرح شده، بایستی فرآیند یادگیری قابلیت پاسخگویی به ویژگی های جریانی را داشته باشد. در واقع، روال یادگیری بایستی بصورت افزایشی با دریافت هر ویژگی قابل بروزرسانی شدن داشته باشد بدون اینکه به اولین مرحله یادگیری بازگردد. لذا در راستای استخراج الگوهای قوی بایستی در ابتدا ویژگی ها بررسی شوند و ویژگی هایی که بی ربط هستند را حذف کرد، سپس از روی ویژگی های مفید و قوی ، الگوها را استخراج کرد.

   

  چالش­های موجود در استخراج الگوهای نوظهور

  در این تحقیق هدف بر آن است که بر موضوعات اساسی در زمینه الگوهای نوظهور پرداخته شود که عبارتند از: 1. به دلیل حجیم بودن داده ها و حجم بالایی از ویژگی ها و با توجه به مفهوم ویژگی های جریانی، اولین موضوع، نحوه برخورد با این نوع از داده ها می باشد به طوری که بتوان از میان خیل عظیم ویژگی ها و با توجه به قضیه رشد ویژگی ها که بصورت دینامیک تولید می شوند، روشی ارائه داده شود که با دریافت ویژگی های جدید بصورت دینامیک بروزرسانی شود. همانطور که قبلا اشاره شد، در حوزه های مربوط به پایگاه داده ها که نیاز به گرفتن کوئری از پایگاه داده است، میلیونها و یا بیلیارد ویژگی تولید می شود. این نوع ویژگی همین طور در حوزه پردازش تصویر کاربرد دارد. در حوزه پردازش تصویر، در بعضی مواقع لازم است که به هر پیکسل بعنوان یک ویژگی در نظر گرفت که در نتیجه فضای ویژگی ها بسیار گسترده و گاها نامتناهی می شود و لذا لزوم برخورد با اینگونه داده ها متفاوت می شود. 2. استخراج الگوهای قوی از میان الگوها و داده های موجود، از دیگر موضوعات اساسی است. این موضوع، زمانی بیشتر اهمیت می یابد که با توجه به حجیم بودن داده ها، در نتیجه رشد این الگوها به سرعت نمایی خواهد شد بخصوص زمانی که ابعاد ویژگی ها بی نهایت باشد، دیگر امکان نگهداری هر الگویی وجود نخواهد داشت در نتیجه استخراج الگوهای قوی که در کلاسه بندی واقعا موثر باشند، بسیار اهمیت خواهد یافت.

   در روال استخراج این الگوها سه مساله اساسی وجود دارد:

  چگونه مجموعه مفید و موثری از الگوهای نوظهور، بین داده های کلاس های مختلف استخراج شود؟

  از آنجایی که همه این الگوها مفید نیستند در واقع شمار زیادی از این الگوها در راستای یادگیری مدل و کلاسه بند بکار نمی روند، در نتیجه بایستی بتوان مجموعه کوچک و در عین حال قوی از این الگوها تشکیل داد، در همین راستا مسائلی که مطرح می شود این است که کدامیک از این الگوها برای هدف یادگیری و کلاسه بند مفید است و در واقع چگونه می توان مجموعه قوی از این الگوها را تشکیل داد؟ از طرفی موضوع دیگر ابعاد ویژگی های[50] مسئله خواهد بود، در صورتی که ابعاد ویژگی ها بالا باشد، در نتیجه شمار الگوهای نوظهور سیر صعودی خواهد داشت که شمار زیاد از این الگوها هم برای آنالیز داده ها بصورت برخط مشکل ساز است و هم این که روال یادگیری و کلاسه بند را زمانبر و هزینه بر می کند که مناسب نیست. لذا با بیان این مسائل بایستی بتوان مجموعه کوچک و در عین حال قوی از الگوهای نوظهور را تشکیل داد که این موضوع خود موضوعی چالش برانگیز است، و اینکه کدامیک از الگوهای جدید مفید و موثر هستند ؟

  کدامیک از این الگوها برای هدف کلاسه بند مفید هستند؟ و چگونه این الگوها یک کلاسه بند مفید و موثر و در عین حال دقیق را می سازند؟

  3. طریقه استفاده از این الگوها و یا همان مدل است که بتواند از الگوها بخوبی بهره گرفته و کلاسه بندی دقیقی را انجام دهد بطوری که دقت کلاسه بند بالا باشد.

  وقتی که ابعاد ویژگی ها بالا باشد، استخراج الگوهای نوظهور مشکل تر خواهد شد؛ چرا که ذخیره، بازیابی، هرس و مرتب کردن آنها برای کلاسه بند با تعداد کاندیداهای بسیار زیاد الگوها، سخت و یا غیرممکن خواهد شد. با ظهور داده های حجیم و بزرگ که شامل صدها هزار ویژگی هستند مانند پردازش تصویر ، داده های ژنی و داده های متنی و ... ، فضای جستجوی این الگوها نسبتاً بزرگ، هزینه بر و گاهی اوقات حتی غیرممکن است [19].

  ایجاد یک مدل بر اساس الگوهای نوظهور با داده های با ابعاد بالا و نمونه های حجیم یک موضوع چالش برانگیز است. مشکل حتی سخت تر می شود اگر همه فضای ویژگی ها، قبل از عملیات یادگیری در دسترس نباشد و یا نامتناهی باشد [19].

  از طرفی روش های یادگیری مرسوم [37، 38، 40] قادر هستند که بحث چند کلاسه[51] را از طریق روش های دو به دو مثل یکی در مقابل یکی[52] و یکی در مقابل همه[53] مدیریت کنند. بلاوه، بسیاری از روش های موجود استخراج الگوهای نوظهور مانند روش های مبتنی بر مرز[54] [1، 3، 13] و روش های مبتنی بر محدودیت[55] [2]، الگوهای مربوط به هر کلاس را در فرآیند جداگانه ای استخراج می کنند که این امر مطلوب نیست و منجر به تکرار محاسبات سنگین می شود. لذا بایستی بتوان روش استخراجی ارائه داد که این قابلیت را دارا باشد که تمامی الگوهای کلاس های مختلف را بصورت همزمان استخراج کند.

  بنابراین در این حوزه با موضوعات چالش برانگیزی بدین شرح روبرو هستیم:

  1. چگونه بصورت موثر، مجموعه کوچکی از الگوهای نوظهور قوی را از داده های با ابعاد بالا استخراج کنیم؟

  2. چگونگی استخراج کردن الگوهای نوظهور وقتی که کل ویژگی ها قبل از فرآیند یادگیری در دسترس نیستند؟

  3. چگونگی ارائه مدل افزایشی و دینامیک در پاسخ به ویژگی های جریانی؟

  4. چگونگی استخراج الگو های نوظهور از کلاس های مختلف بصورت همزمان؟

   

  الگوریتم­ های استخراج الگوهای نوظهور

  زمانی که ابعاد داده ها بالا باشد، شمار الگوهای نوظهور بسیار زیاد و در واقع نمایی و گاهاً غیرممکن خواهد بود. لذا استخراج الگوهای نوظهور از داده ها، نیاز به روالی جداگانه دارد که در این راستا روش هایی ارائه شده است. روش هایی که تلاش می کنند الگوهایی با مشخصات بیان شده، استخراج کنند؛ بدین شرح هستند: روش مبتنی بر مرز[56]، روش مبتنی بر محدودیت[57]، الگوریتم های سریع برای استخراج الگوهای نوظهور[58]، روش دیاگرام تصمیم گیری دودویی مانع صفر[59].

  Abstract

  Exploring Emerging Patterns with Streaming Features

   

  Mining a minimal set of strongly predictive emerging patterns from a high dimensional dataset is a challenging issue for making an accurate emerging pattern classifier. The problem becomes even more sever when features are not available as a whole; rather they show up over time. In this scheme, features are emerged one by one instead of having all features at hand before learning process gets started.

  In this study, we propose a novel dynamic structure to construct the frequent pattern tree on arrival of new features and to mine emerging patterns online.

  DFP-SEPSF, a Dynamic Frequent Pattern tree to mine Strong Emerging Patterns in Streamwise Features, offers an efficient bottom up approach to construct an Unordered Dynamic Frequent Pattern tree (UDFP-tree) and an Ordered Dynamic Frequent Pattern tree (ODFP-tree). The first one does not consider the item's order whereas the second one applies item ordering.

   

  Moreover, the proposed framework extracts Strong Emerging Patterns (SEPs) to build an accurate and fast classifier that can deal with noise.

  The proposed framework reduces the pattern space of emerging pattern mining significantly and mines strong discriminating power of emerging patterns by removing useless candidate patterns.

  The presented mining method discovers emerging patterns of each class simultaneously and conducts the generation process of the frequent pattern trees efficiently for saving computations.

  Our experimental evaluations indicate the effectiveness of the proposed approach in comparison with other state-of-the-art methods, in terms of predictive accuracy, emerging pattern numbers, and running time.

   

  Keywords. Emerging Patterns, Feature Streams, Dynamic Frequent Pattern Tree, Item Ordering.

 • فهرست:

  فصل اول ..................................................................................................................................................  1

  1- مقدمه .................................................................................................................................................  2

  1-1 مقدمه ..................................................................................................................................  2

  1-2 مفهوم الگوهای نوظهور .....................................................................................................  3

  1-3 مفهوم ویژگی های جریانی .................................................................................................  5

  1-4 چالش های موجود در استخراج الگوهای نوظهور ............................................................  6

  1-5 الگوریتم های استخراج الگوهای نوظهور .........................................................................  8

  1-6 ایده اصلی تحقیق ...............................................................................................................  11

  1-7 نگاهی کلی به فصول رساله ...............................................................................................  13

  فصل دوم ..................................................................................................................................................  14

  2- پیشینه تحقیق ...................................................................................................................................  15

  2-1 مقدمه ..................................................................................................................................  15

  2-2 روش های مبتنی بر قانون ..................................................................................................  15

  2-2-1 روش Classification Based on Association (CBA) ...................................  15

  2-2-2 روش کلاسه بندی Classification based on Multiple-class Association Rule (CMAR)                16

  2-2-3 روش کلاسه بندی Classification based on Prediction Association Rule (CPAR)        16

  2-3 روش های استخراج الگوها ................................................................................................  17

  2-3-1 روش مبتنی بر مرز .....................................................................................................  17

  2-3-2 روش مبتنی بر محدودیت ..........................................................................................  17

  2-3-3 الگوریتم استخراج درخت الگوی تقابل CP-tree ...................................................  18

  2-3-4 روش استخراج با کمک دیاگرام دودویی صفر ZBDD Miner ..............................  18

  2-3-5 روش استخراج الگوهای نوظهور متمایز DP-Miner ..............................................  18

  2-4 روش های کلاسه بندی مبتنی بر الگوهای نوظهور ........................................................................  20

  2-4-1 روش کلاسه بندی مبتنی بر اساس مجموع الگوهای نوظهور CAEP .....................................  20

  2-4-2 الگوریتم کلاسه بندی بر پایه تئوری اطلاعات iCAEP ............................................................  20

  2-4-3 روش کلاسه بندی بر پایه الگوهای نوظهور جهشی JEPs-classifier ..................................  21

  2-4-4 روش کلاسه بندی بر پایه الگوهای نوظهور جهشی قوی .........................................................  21

  2-4-5 روش تصمیم گیری مبتنی بر نمونه DeEPs ............................................................................  21

  2-4-6 روش کلاسه بندی توسط مجموعه راست نمایی PCL .............................................................  22

  فصل سوم .................................................................................................................................................  23

  3- دانش اولیه .........................................................................................................................................  24

  3-1 الگوهای نوظهور ................................................................................................................. 24

  3-2 درخت الگوی مکرر دینامیک DFP-tree ........................................................................  30

  فصل چهارم ..............................................................................................................................................  33

  4- راهکارهای ارائه شده برای استخراج الگوهای نوظهور قوی مبتنی بر ویژگی های جریانی ...........  34

  4-1 مقدمه ..................................................................................................................................  34

  4-2- درخت الگوی مکرر دینامیک نامرتب Unordered Dynamic FP-tree ................  35

  4-3 درخت الگوی مکرر دینامیک مرتب Ordered Dynamic FP-tree ..........................  44

  4-4 روش استخراج الگوها SEP-Miner ................................................................................  56

  فصل پنجم ................................................................................................................................................  62

  5- آزمایشات تجربی ...............................................................................................................................  63

  5-1 مقدمه ..................................................................................................................................  63

  5-2 کلاسه بندها ........................................................................................................................  63

  5-2-1 کلاسه بند درخت تصمیم C4.5 .............................................................................  63

  5-2-2 کلاسه بند SVM .....................................................................................................  64

  5-2-3 کلاسه بند بیزین ساده ............................................................................................  65

  5-2-4 کلاسه بند نزدیکترین همسایه ...............................................................................  66

  5-2-5 الگوریتم AdaBoost.............................................................................................. 66

  5-3 تست های آماری ................................................................................................................  68

  5-3-1 تست آماری جفت شده t-tets ...................................................................................  68

  5-3-2 تست آماری Wilcoxon ............................................................................................  68

  5-3-3 تست آماری فردمن ....................................................................................................  69

  5-4 تنظیمات تجربی ..................................................................................................................  71

  5-5 مقایسه دقت پیش بینی .....................................................................................................  73

  5-6 مقایسه تعداد الگوها ..........................................................................................................  81

  5-7 مقایسه زمان اجرا ...............................................................................................................  83

  5-8 تحلیل اثر ترتیب در ساخت درخت الگوی مکرر دینامیک ..............................................  86

  5-9 چگونگی تعیین کردن حداقل آستانه فراوانی نسبی ........................................................  88

  5-10 تحلیل حساسیت روی حداقل آستانه های نرخ رشد .....................................................  89

  5-11 مقایسه کارایی DFP-SEPSF بدون دانستن کل فضای ویژگی ها .............................  90

  5-12 خلاصه نتایج تجربی .........................................................................................................  94

  فصل ششم ...............................................................................................................................................  96

  6- نتیجه گیری و کارهای آینده .............................................................................................................  97

  اختصارات .................................................................................................................................................  99

  واژه نامه فارسی به انگلیسی ...................................................................................................................  100

  واژه نامه انگلیسی به فارسی ...................................................................................................................  108

  فهرست منابع          

   

  منبع:

  Dong, Guozhu, and Jinyan Li. "Efficient mining of emerging patterns: Discovering trends and differences." In Proceedings of the fifth ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining, pp. 43-52. ACM, 1999.

  Zhang, Xiuzhen, Guozu Dong, and Ramamohanarao Kotagiri. "Exploring constraints to efficiently mine emerging patterns from large high-dimensional datasets." In Proceedings of the sixth ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining, pp. 310-314. ACM, 2000.

  Li, Jinyan, Guozhu Dong, and Kotagiri Ramamohanarao. "Making use of the most expressive jumping emerging patterns for classification." Knowledge and Information systems 3, no. 2 (2001): 131-145.

  Lo, David, Hong Cheng, Jiawei Han, Siau-Cheng Khoo, and Chengnian Sun. "Classification of software behaviors for failure detection: a discriminative pattern mining approach." In Proceedings of the 15th ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining, pp. 557-566. ACM, 2009.

  Li, Jinyan, Huiqing Liu, James R. Downing, Allen Eng-Juh Yeoh, and Limsoon Wong. "Simple rules underlying gene expression profiles of more than six subtypes of acute lymphoblastic leukemia (ALL) patients." Bioinformatics 19, no. 1 (2003): 71-78.

  Fang, Gang, Gaurav Pandey, Wen Wang, Manish Gupta, Michael Steinbach, and Vipin Kumar. "Mining low-support discriminative patterns from dense and high-dimensional data." Knowledge and Data Engineering, IEEE Transactions on 24, no. 2 (2012): 279-294.

  Mao, Shihong, and Guozhu Dong. "Discovery of highly differentiative gene groups from microarray gene expression data using the gene club approach." Journal of Bioinformatics and Computational Biology 3, no. 06 (2005): 1263-1280.

  Boulesteix, Anne-Laure, Gerhard Tutz, and Korbinian Strimmer. "A CART-based approach to discover emerging patterns in microarray data." Bioinformatics 19, no. 18 (2003): 2465-2472.

  Li, Jinyan, and Limsoon Wong. "Identifying good diagnostic gene groups from gene expression profiles using the concept of emerging patterns." Bioinformatics 18, no. 5 (2002): 725-734.

  Wu, Xindong, Kui Yu, Hao Wang, and Wei Ding. "Online streaming feature selection." In Proceedings of the 27th international conference on machine learning (ICML-10), pp. 1159-1166. 2010.

  Zhou, Jing, Dean P. Foster, Robert A. Stine, and Lyle H. Ungar. "Streamwise feature selection." The Journal of Machine Learning Research 7 (2006): 1861-1885.

  Dong, Guozhu, and Jinyan Li. "Mining border descriptions of emerging patterns from dataset pairs." Knowledge and Information Systems 8, no. 2 (2005): 178-202.

  Li, Jinyan, Kotagiri Ramamohanarao, and Guozhu Dong. "The Space of Jumping Emerging Patterns and Its Incremental Maintenance Algorithms." In ICML, pp. 551-558. 2000.

  Bayardo Jr, Roberto J. "Efficiently mining long patterns from databases." In ACM Sigmod Record, vol. 27, no. 2, pp. 85-93. ACM, 1998.

  Han, Jiawei, Jian Pei, and Yiwen Yin. "Mining frequent patterns without candidate generation." In ACM SIGMOD Record, vol. 29, no. 2, pp. 1-12. ACM, 2000.

  Han, Jiawei, Jian Pei, Yiwen Yin, and Runying Mao. "Mining frequent patterns without candidate generation: A frequent-pattern tree approach." Data mining and knowledge discovery 8, no. 1 (2004): 53-87.

  Fan, Hongjian, and Ramamohanarao Kotagiri. "An efficient single-scan algorithm for mining essential jumping emerging patterns for classification." In Advances in Knowledge Discovery and Data Mining, pp. 456-462. Springer Berlin Heidelberg, 2002.

  Loekito, Elsa, and James Bailey. "Fast mining of high dimensional expressive contrast patterns using zero-suppressed binary decision diagrams." In Proceedings of the 12th ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining, pp. 307-316. ACM, 2006.

  Yu, Kui, Wei Ding, Dan A. Simovici, and Xindong Wu. "Mining emerging patterns by streaming feature selection." In Proceedings of the 18th ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining, pp. 60-68. ACM, 2012.

  Li, Jinyan, Guozhu Dong, and Kotagiri Ramamohanarao. "Instance-based classification by emerging patterns." In Principles of Data Mining and Knowledge Discovery, pp. 191-200. Springer Berlin Heidelberg, 2000.

  Dong, Guozhu, Xiuzhen Zhang, Limsoon Wong, and Jinyan Li. "CAEP: Classification by aggregating emerging patterns." In Discovery Science, pp. 30-42. Springer Berlin Heidelberg, 1999.

  Quinlan, John Ross. C4. 5: programs for machine learning. Vol. 1. Morgan kaufmann, 1993.

  Cortes, Corinna, and Vladimir Vapnik. "Support vector machine." Machine learning 20, no. 3 (1995): 273-297.

  Freund, Yoav, and Robert E. Schapire. "A desicion-theoretic generalization of on-line learning and an application to boosting." In Computational learning theory, pp. 23-37. Springer Berlin Heidelberg, 1995.

  Fan, Hongjian, and Kotagiri Ramamohanarao. "Fast discovery and the generalization of strong jumping emerging patterns for building compact and accurate classifiers." Knowledge and Data Engineering, IEEE Transactions on 18, no. 6 (2006): 721-737.

  Zhang, Xiuzhen, and Guozhu Dong. "Information-based classification by aggregating emerging patterns." In Intelligent Data Engineering and Automated Learning—IDEAL 2000. Data Mining, Financial Engineering, and Intelligent Agents, pp. 48-53. Springer Berlin Heidelberg, 2000.

  Ma, Bing Liu Wynne Hsu Yiming. "Integrating classification and association rule mining." In Proceedings of the 4th. 1998.

  Li, Wenmin, Jiawei Han, and Jian Pei. "CMAR: Accurate and efficient classification based on multiple class-association rules." In Data Mining, 2001. ICDM 2001, Proceedings IEEE International Conference on, pp. 369-376. IEEE, 2001.

  Han, J. "CPAR: Classification based on predictive association rules." In Proceedings of the third SIAM international conference on data mining, vol. 3, pp. 331-335. 2003.

  Li, Jinyan, Guimei Liu, and Limsoon Wong. "Mining statistically important equivalence classes and delta-discriminative emerging patterns." In Proceedings of the 13th ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining, pp. 430-439. ACM, 2007.

  Perkins, Simon, and James Theiler. "Online feature selection using grafting." In ICML, pp. 592-599. 2003.

  Perkins, Simon, Kevin Lacker, and James Theiler. "Grafting: Fast, incremental feature selection by gradient descent in function space." The Journal of Machine Learning Research 3 (2003): 1333-1356.

  García-Borroto, Milton, José Fco Martínez-Trinidad, and Jesús Ariel Carrasco-Ochoa. "Fuzzy emerging patterns for classifying hard domains." Knowledge and information systems 28, no. 2 (2011): 473-489.

  Pasquier, Nicolas, Yves Bastide, Rafik Taouil, and Lotfi Lakhal. "Efficient mining of association rules using closed itemset lattices." Information systems 24, no. 1 (1999): 25-46.

  Novak, Petra Kralj, Nada Lavrač, and Geoffrey I. Webb. "Supervised descriptive rule discovery: A unifying survey of contrast set, emerging pattern and subgroup mining." The Journal of Machine Learning Research 10 (2009): 377-403.

  Fayyad, Usama, and Keki Irani. "Multi-interval discretization of continuous-valued attributes for classification learning." (1993).

  Allwein, Erin L., Robert E. Schapire, and Yoram Singer. "Reducing multiclass to binary: A unifying approach for margin classifiers." The Journal of Machine Learning Research 1 (2001): 113-141.

  Hastie, Trevor, and Robert Tibshirani. "Classification by pairwise coupling." The annals of statistics 26, no. 2 (1998): 451-471.

  Rifkin, Ryan, and Aldebaro Klautau. "In defense of one-vs-all classification." The Journal of Machine Learning Research 5 (2004): 101-141.

  Wu, Ting-Fan, Chih-Jen Lin, and Ruby C. Weng. "Probability estimates for multi-class classification by pairwise coupling." The Journal of Machine Learning Research 5 (2004): 975-1005.

  Pasquier, Nicolas, Yves Bastide, Rafik Taouil, and Lotfi Lakhal. "Discovering frequent closed itemsets for association rules." In Database Theory—ICDT’99, pp. 398-416. Springer Berlin Heidelberg, 1999.

  Bastide, Yves, Rafik Taouil, Nicolas Pasquier, Gerd Stumme, and Lotfi Lakhal. "Mining frequent patterns with counting inference." ACM SIGKDD Explorations Newsletter 2, no. 2 (2000): 66-75.

  Song, Hee Seok, and Soung Hie Kim. "Mining the change of customer behavior in an internet shopping mall." Expert Systems with Applications 21, no. 3 (2001): 157-168.

  Ungar, Lyle H., Jing Zhou, Dean P. Foster, and R. A. Stine. "Streaming feature selection using iic." AI&STAT’05 (2005).

  Zhou, Jing, Dean Foster, Robert Stine, and Lyle Ungar. "Streaming feature selection using alpha-investing." In Proceedings of the eleventh ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery in data mining, pp. 384-393. ACM, 2005.

  Wu, Xindong, Kui Yu, Wei Ding, Hao Wang, and Xingquan Zhu. "Online feature selection with streaming features." (2012): 1-1.

  Foster, Dean P., and Robert A. Stine. "Variable selection in data mining: Building a predictive model for bankruptcy." Journal of the American Statistical Association 99, no. 466 (2004): 303-313.

  Džeroski, Sašo. "Multi-relational data mining: an introduction." ACM SIGKDD Explorations Newsletter 5, no. 1 (2003): 1-16.

  Džeroski, Sašo. Relational data mining. Springer US, 2010.

  Hall, Mark, Eibe Frank, Geoffrey Holmes, Bernhard Pfahringer, Peter Reutemann, and Ian H. Witten. "The WEKA data mining software: an update." ACM SIGKDD Explorations Newsletter 11, no. 1 (2009): 10-18.

  LUCS KDD Software Library. (2012) http://cgi.csc.liv.ac.uk/~frans/KDD/Software.

  A. Frank and A. Asuncion, UCI machine learning repository: http:// archive.ics.uci.edu/ml.

  J. Aczel and J. Daroczy, “On Measures of Information and Their Characterizations,” New York: Academic, 1975.

  Mitchell, Tom M. "Machine learning and data mining." Communications of the ACM 42, no. 11 (1999): 30-36.

  Bishop, Christopher M. "Pattern recognition and machine learning (information science and statistics)." (2007).

  D. Opitz and R. Maclin, “Popular ensemble methods: An empirical study,” Journal of Artificial Intelligence Research, vol. 11, 1999, pp. 169-198.

  Bauer, Eric, and Ron Kohavi. "An empirical comparison of voting classification algorithms: Bagging, boosting, and variants." Machine learning 36, no. 1-2 (1999): 105-139.

  J. Demsar, “Statistical comparisons of classifiers over multiple data sets”, The Journal of Machine Learning Research, vol. 7, pp. 1-30, 2006.

  R. L. Iman and J. M. Davenport, “Approximations of the critical region of the Friedman statistic”, Communications in statistics, vol. 9, no. 6, pp. 571-595, 1980.

  O. J. Dunn, “Multiple comparisons among means”, Journal of the American Statistical Association, vol. 56, no. 293, pp. 52-64, 1961.

  Agrawal, Rakesh, and Ramakrishnan Srikant. "Fast algorithms for mining association rules." Proc. 20th int. conf. very large data bases, VLDB. Vol. 1215. 1994.

  Quinlan, J. Ross, and R. Mike Cameron-Jones. "FOIL: A midterm report." Machine Learning: ECML-93. Springer Berlin Heidelberg, 1993.

   

   


موضوع پایان نامه جستجوی الگو های نوظهور با ویژگی های جریانی, نمونه پایان نامه جستجوی الگو های نوظهور با ویژگی های جریانی, جستجوی پایان نامه جستجوی الگو های نوظهور با ویژگی های جریانی, فایل Word پایان نامه جستجوی الگو های نوظهور با ویژگی های جریانی, دانلود پایان نامه جستجوی الگو های نوظهور با ویژگی های جریانی, فایل PDF پایان نامه جستجوی الگو های نوظهور با ویژگی های جریانی, تحقیق در مورد پایان نامه جستجوی الگو های نوظهور با ویژگی های جریانی, مقاله در مورد پایان نامه جستجوی الگو های نوظهور با ویژگی های جریانی, پروژه در مورد پایان نامه جستجوی الگو های نوظهور با ویژگی های جریانی, پروپوزال در مورد پایان نامه جستجوی الگو های نوظهور با ویژگی های جریانی, تز دکترا در مورد پایان نامه جستجوی الگو های نوظهور با ویژگی های جریانی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه جستجوی الگو های نوظهور با ویژگی های جریانی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه جستجوی الگو های نوظهور با ویژگی های جریانی, پروژه درباره پایان نامه جستجوی الگو های نوظهور با ویژگی های جریانی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه جستجوی الگو های نوظهور با ویژگی های جریانی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه جستجوی الگو های نوظهور با ویژگی های جریانی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه جستجوی الگو های نوظهور با ویژگی های جریانی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه جستجوی الگو های نوظهور با ویژگی های جریانی, رساله دکترا در مورد پایان نامه جستجوی الگو های نوظهور با ویژگی های جریانی

پایان­ نامه کارشناسی ارشد در رشته­ مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی) چکیده استخراج طبقه­ بند­های عام[1] و قابل فهم از داده، نقش مهمی در بسیاری از حوزه ­ها و مسائل است. تاکنون روش­های متعددی برای طبقه­بندی[2] و تشخیص الگو[3] معرفی شده ­است. یکی از شیوه­های موفق و منحصربه­فرد در حوزه طبقه­بندی و تشخیص الگوی داده­های ورودی، استفاده از تکنیک ­های فازی برای تقسیم­بندی نرم فضای ویژگی و ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار چکیده بررسی اطلاعات بیمه های اتومبیل نشان داده عواملی چون نوع استفاده خودرو، داشتن گواهینامه رانندگی، نوع گواهینامه و تطابق یا عدم تطابق آن با وسیله نقلیه، مبلغ حق بیمه، میزان تعهدات بیمه نامه، کیفیت خودروی خودرو سازان، سن راننده، سواد راننده، عدم تطابق حق بیمه با مورد بیمه، تاخیردرتمدید بیمه نامه، در سود و زیان شرکت ...

پایان نامه کارشناسی ارشد(M.sc) چکیده: امروزه هرزنامه[1] ها یکی از مشکلات اصلی موتور های جستجو هستند، به این دلیل که کیفیت نتایج جستجو را نامطلوب می سازند. در طول سالهای اخیر پیشرفتهای بسیاری در تشخیص صفحات جعلی وجود داشته است اما در پاسخ تکنیک های هرزنامه جدید نیز پدیدار شده اند. لازم است برای پیشی گرفتن به این حملات، تکنیک های ضد هرزنامه بهبود یابد. یک مساله عادی که ما با آن در ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی اتوماسیون و ابزار دقیق چکیده ارائه روشی جدید در خوشه­بندی اطلاعات با استفاده ازترکیب الگوریتم خفاش و Fuzzy c-means خوشه­بندی قرار دادن داده­ها در گروه­هایی است که اعضای هر گروه از زاویه خاصی به هم شباهت دارند . شباهت بین داده­های درون هر خوشه حداکثر و شباهت بین داده­­های درون خوشه­های متفاوت حداقل می­باشد. Fuzzy c-means نیز یک تکنیک ...

پایان‏نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر – گرایش نرم ‏افزار چکیده خوشه‏بندی را می‏توان یکی از مهمترین مراحل در تحلیل داده‏ها برشمرد. روش‏های خوشه‏بندی بسیاری تاکنون توسعه و ارائه داده شده‏اند. یکی از این روش‏ها که در مطالعات اخیر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است، روش خوشه‏بندی توافقی می‏باشد. هدف خوشه‏بندی توافقی ترکیب چند خوشه‏بندی اولیه و بدست آوردن یک خوشه‏بندی نهایی است ...

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم‌افزار چکیده ضرورت استفاده روزافزون از داده­ های توزیع‌ شده در شبکه‌ های کامپیوتری بر همگان مشخص است. تعداد بسیار زیادی از منابع محاسباتی و ذخیره‌سازی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و گرید را تشکیل می‌دهند. در سال‌های اخیر تکنولوژی گرید رشد چشمگیری داشته به‌طوری‌که در اکثر تحقیقات و آزمایش‌های علمی مورد استفاده قرار گرفته است. ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کامپیوتر گرایش: نرم‌افزار چکیده گرانبار شدن اطلاعات یک مشکل عمده در وب کنونی به شمار می­رود. برای مقابله با این مشکل، سیستم‌های شخصی­سازی وب ارائه شده­اند که محتوا و سرویس­های یک وب­سایت را با افراد براساس علایق و رفتار گردشی آن­ها سازگار می­کنند. یک مؤلفه­ی اساسی در هر سیستم شخصی­سازی وب، مدل کاربر آن است. هدف از شخصی سازی وب، مهیا ساختن ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی. چکیده محیط­ های پویا محیط­هایی هستند که قابلیت تغییرات در طول زمان را به خود اختصاص می­دهند. این تغییرات می­تواند به طرق مختلف از جمله تغییر در پارامترها، توابع هدف یا محدودیت­های مسئله اتفاق افتد. در این راستا حوزه­ی وسیعی از علوم مختلف مانند مدیریت، اقتصاد، رایانه، ریاضیات و غیره با این تغییرات ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران گرایش مکانیک خاک و پی چکیده مطالب یکی از مهم­ترین و در عین حال مشکل­ترین مباحث مکانیک خاک مسئله پایداری شیروانی­ها است. تحلیل پایداری شیروانی های خاکی به منظور تعیین محتمل ترین فرآیند گسیختگی یا به عبارتی دیگر یافتن کمترین ضریب اطمینان، یکی از مسائل مهم مهندسی ژئوتکنیک است. از بین روش های ذکر شده روشهای بهینه سازی الهام ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق،مخابرات سیستم چکیده: بررسی الگوریتم‌های ‌مسیر‌یابی در شبکه‌های رادیوشناختی و ارائه روشی برای بهبود برون دهی شبکه تکنولوژی رادیوشناختی برای اولین بار توسط دکتر Mitola در سال 1999 بیان شد و در سال‌های اخیر تحولی نو‌ظهور در زمینه ارتباطات رادیویی ایجاد کرده که می تواند با بکارگیری منابع طیفی موجودبه صورت هوشمندانه و مؤثر سرویس‌های بی‌سیم ...

ثبت سفارش