پایان نامه تشخیص اشباع و جبران¬سازی اعوجاج جریان ثانویه CT با درنظرگرفتن تغییر ساختار معمولی سیستم قدرت

word 4 MB 31381 108
1392 کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک
قیمت قبل:۶۳,۲۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

  گرایش قدرت

  چکیده

  در این پایان­نامه، ضمن بررسی پدیده اشباع در CTهای حفاظتی، به مشکلات مربوط به آشکارسازی این پدیده و جبرانسازی جریان معوج ثانویه CT پرداخته شده است و بمنظور رفع مشکلات مطرح شده، روش­هایی معرفی شده و نتایج حاصله در محیط نرم­افزاری و بصورت مدلسازی با هم مقایسه گردیده­اند.

  جهت آشکارسازی پدیده اشباع از روش­هایی مبتنی بر:

   

  مشتق مرتبه سوم،

  تبدیل موجک گسسته،

  ریخت­شناسی پیشرو،

  و ریخت­شناسی ریاضیاتی

  استفاده شده است.

  برای جبرانسازی جریان معوج ثانویه نیز از روش­های:

   

  حداقل مربعات خطا،

  تخمین جریان مغناطیس­کنندگی،

  و شبکه عصبی مصنوعی با درنظرگرفتن تغییرات ساختاری شبکه نمونه (و در نتیجه تغییر قدرت اتصال کوتاه در محل نصب CT) جهت آموزش این شبکه،

  استفاده گردیده است.

  پس از پیاده­سازی و مقایسه روش­های ذکرشده، روش ریخت­شناسی ریاضیاتی و حداقل مربعات خطا بعنوان مناسب­ترین روش­ جهت آشکارسازی پدیده اشباع و جبرانسازی جریان معوج ثانویه CT پیشنهاد شده­اند.

  علاوه بر موارد فوق­الذکر، تلاش شده است با تغییراتی در روش اعمال ریخت­شناسی ریاضیاتی (جهت آشکارسازی) و روش حداقل مربعات خطا (جهت جبرانسازی جریان معوج ثانویه)، امکان استفاده از روشهای مذکور در شرایط Online  فراهم آید.

  مشخصات هسته CT بررسی­شده در این پایان­نامه نیز بر اساس آزمایش عملی بر روی هسته یک CT واقعی استخراج­ گردیده و در نهایت، مدل حاصله در قسمتی از شبکه شبیه­سازی­شده ایران (در محیط نرم­افزار EMTP-RV) اعمال و مورد بررسی قرار گرفته است.

  کلمات کلیدی: ترانسفورماتور جریان، آشکارسازی پدیده اشباع CT، مشتق مرتبه سوم، تبدیل موجک گسسته، ریخت­شناسی پیشرو، ریخت­شناسی ریاضیاتی، جبرانسازی جریان معوج ثانویه، حداقل مربعات خطا، تخمین جریان مغناطیس­کنندگی، شبکه عصبی مصنوعی

  به تناسب توسعه صنعت و گستردگی و پیچیدگی سیستم­های قدرت، بر سطح  اتصال کوتاه در سیستم قدرت افزوده می­شود که این موضوع سبب افزایش نقش رله­های حفاظتی و تجهیزات واسط در جلوگیری از واردآمدن خسارت به تجهیزات فشارقوی در سیستم­های قدرت شده است. این رله­ها برای کارکرد صحیح، نیاز به دریافت اطلاعات صحیح داشته و لذا در صورت ایجاد اعوجاج در سیگنالهای دریافتی، انتظار عملکرد مورد نظر از آنها، امری بیهوده تلقی می­گردد. ترانسفورماتور جریان (CT)[1] از جمله عناصر بسیار مهم بعنوان واسط رله­هاست که برای اخذ سیگنال جریانی متناسب با جریان اولیه و با دامنه­ای کوچکتر بکار گرفته می­شود. با وجود اینکه CTها از هسته­های آهنی برای بیشینه­کردن شار پیوندی بین سیم­پیچی اولیه و ثانویه (و کمینه­کردن شار نشتی) استفاده می­کنند، به دلیل غیرخطی­بودن مشخصه­ی مغناطیسی هسته، مستعد اشباع­شدن می­باشند. در نقاط بالاتر از زانوی منحنی مغناطیس­شوندگی، به ازای تغییرات جریان اولیه، جریان مغناطیسی هسته افزایش چشمگیری خواهد یافت. از آنجا که جریان ثانویه‌ی CTها از تفاضل جریانِ ترانسفورماتوری اولیه و جریان مغناطیس­کنندگی بدست می­آید، تحت شرایط اشباع، جریان ثانویه با نسبت ثابتی جریان اولیه را دنبال ننموده و علاوه بر افزایش خطای نسبت تبدیل، اعوجاجی در سیگنال خروجی ظاهر خواهد شد. به هنگام بروز خطا، در اثر مولفه DC جریان خطا (که معمولاً در طراحی CT لحاظ نمی­گردد)، پدیده اشباع رخ خواهد داد که یکی از راههای محدودکردن این اثر، استفاده از CT با مشخصات نامی بالاتر یا استفاده از الگوریتم­های خاص برای اصلاح این پدیده است. از آنجا که استفاده از CT با مشخصات نامی بالاتر، از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست، جبرانسازی نرم­افزاری پدیده اشباع CT در سیستم­های قدرت، راهکار مناسبی برای حل مسئله بوده که منجر به کاهش هزینه و افزایش قابلیت اطمینان سیستم قدرت خواهد شد؛ بویژه آنکه چنین الگوریتمی را می­توان بسهولت در ساختار رله­های عددی (بعنوان یک پیش­پردازشگر اطلاعات) اعمال نمود. لذا هدف از انجام این پروژه، تشخیص پدیده اشباع و جبران­سازی اعوجاج جریان ثانویه CT با استفاده از روش­های پردازش سیگنال می­باشد.

  1-1-        مروری بر کارهای انجام شده

  همانطور که اشاره شد، بر اثر اشباع ترانسفورماتور جریان علاوه بر افزایش خطای نسبت تبدیل، سیگنال خروجی معوج نیز خواهد شد. در [3-1] مشکلات ناشی از بروز اشباع در ترانسفورماتورهای جریان مورد بررسی قرار گرفته­شده است.

  در [4] یک روش برای آشکارسازی اشباع در ترانسفورماتورهای جریان بر اساس این واقعیت که جریان در هنگام شروع اشباع به تندی تغییر می­کند، ارائه شده است. این روش، اشباع CT را به سبب کاهش ناگهانی مقدار جریان، تشخیص داده و لیکن در صورت استفاده از یک فیلتر پایین­گذر آنتی­الیاسینگ، از موفقیت چندانی برخوردار نیست. در [5] و [6] یک روش برای آشکارسازی اشباع ترانسفورماتور جریان بر اساس مشتق مرتبه سوم جریان ثانویه ارائه شده است. در این مقالات اثر فیلتر پایین گذر آنتی الیاسینگ در نظر گرفته شده است.

  در [7] یک الگوریتم برای محاسبه شار هسته از روی جریان ثانویه و سپس جبران­سازی آن پیشنهاد شده است. این الگوریتم به خوبی شار هسته را محاسبه می­کند و اشباع CT را در شرایط مختلف تشخیص می­دهد. با این وجود در این روش از این فرض استفاده شده است که شار پسماند در شروع محاسبات برابر صفر است که در شرایط واقعی فرض مناسبی نمی­باشد.

  یک روش دیگر برای آشکارسازی اشباع با محاسبه متوسط خطا و واریانس دامنه جریان در [8] پیشنهاد شده است. مقدار خطا با این فرض که اگر یک جریان سینوسی کامل باشد، باید جمع آن جریان با ضریبی از مشتق دومش صفر باشد، تعیین می­گردد. در [9] یک روش امپدانسی برای آشکار سازی اشباع در یک ترانسفورماتور جریان به منظور حفاظت دیفرانسیلی باسبار پیشنهاد شده است. این روش بر پایه معادله دیفرانسیل مرتبه اول امپدانس منبع سیستم قدرت در محل رله می­باشد و در آن از ولتاژ باسبار و جریان ثانویه ترانسفورماتور جریان برای محاسبه امپدانس استفاده شده است. تغییرات در این امپدانس برای تعیین وضعیت ترانسفورماتور جریان به کار می­روند. همچنین در مورد اثرات شار پسماند در هسته، اندازه اندوکتانس مغناطیس کنندگی و حالات مختلف خطا بحث شده است. در [10] یک روش آشکارسازی با استفاده از مولفه­های متقارن برای حفاظت دیفرانسیل پیشنهاد شده است. در [11] یک روش دیگر برای آشکارسازی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک پیشنهاد شده است. در این روش از شبکه عصبی به منظور تشخیص اشباع و از الگوریتم ژنتیک برای پیدا کردن ساختار بهینه شبکه عصبی از نظر تعداد لایه­ها و تعداد نرون­ها در هر لایه استفاده شده است. در [12] یک روش جدید ترکیبی با استفاده از مشتق دوم جریان خروجی ترانسفورماتور جریان و قاعده گذر از صفر ارائه شده است.

  در [13] یک روش جبران­سازی پیشنهاد شده است که طی آن، پس از تخمین جریان مغناطیس­کنندگی هسته CT، این جریان به جریان ثانویه اندازه­گیری­شده اضافه ­شده، تا جریان ثانویه حاصل شود. این الگوریتم برای شرایط مختلف خطا و سیستم به خوبی کار می­کند ولی (همانند [7]) بر این فرض استوار است که شار پسماند قبل از وقوع خطا صفر است. الگوریتم پیشنهاد شده در [14] جریان ثانویه اعوجاج دار را جبران می­کند و سطح شار پسماند روی آن اثر نامطلوب ندارد. این الگوریتم از یک تایع دیفرانسیل مرتبه دوم برای تشخیص لحظه به اشباع رفتن استفاده می­کند.

  یک روش جایگزین بکار بردن یک شبکه عصبی-مصنوعی برای تخمین تابعی است که جریان ثانویه ترانسفورماتور جریان که در اثر اشباع اعوجاج دار شده است را تصحیح کند. این روش در مقالات زیادی استفاده شده است[19- 15]. وابستگی به ظرفیت ثانویه ترانسفورماتور جریان، عدم در نظر گرفتن کلیه عواملی که می­توانند روی اشباع تاثیر بگذارند و بهینه نبودن ساختار شبکه عصبی از نقایصی است که در این مقالات به چشم می­خورند. در [20] از شبکه عصبی مصنوعی که تعداد نرون­ها و لایه­های این شبکه بوسیله الگوریتم ژنتیک بهینه شده است، بمنظور آشکارسازی و جبرانسازی اشباع استفاده شده است.

  1-2-     ساختار پایان نامه

  در این پایان­نامه، پس از معرفی اولیه پروژه در همین فصل، به معرفی ترانسفورماتورهای جریان، مدار معادل آن، مدل هسته و در نهایت بررسی پدیده اشباع CT و اثر پارامترهای موجود بر آن، در فصل دوم پرداخته شده است. در فصل سوم تکنیک­های مورد استفاده در پایان نامه برای آشکارسازی اشباع CT تشریح گردیده و فصل چهارم دربرگیرنده مراحل مدلسازی CT، شبکه نمونه (قسمتی از شبکه برق ایران) و پیاده­سازی روش­های بررسی­شده در فصل سوم است. پس از مقایسه روش­های پیاده­سازی شده و تعیین روش مناسب برای آشکارسازی پدیده اشباع در فصل چهارم، روش­های جبرانسازی جریان معوج­ ثانویه CT در فصل پنجم بررسی شده و نتایج حاصل از پیاده­سازی روش­های جبرانسازی جریان معوج ثانویه CT و انتخاب روش مناسب، ارائه گردیده است. در فصل ششم به تشریح و پیاده­سازی روش­های پیشنهادی پایان­نامه جهت آشکارسازی پدیده اشباع و جبرانسازی جریان معوج ثانویه CT در شرایط Online اختصاص داده شده و در نهایت، در فصل هفتم جمع­بندی، نتیجه­گیری و پیشنهادات ارائه گردیده است.

   

  فصل 2-         

   

  فصل دوم:

  ترانسفورماتور جریان

  ترانسفورماتور جریان

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2-1-     مقدمه

  به منظور کنترل و حفاظت شبکه­های ­قدرت، لازم است از کمیت­های ولتاژ و جریان شبکه نمونه­برداری شود که این امر در پست­های فشارقوی و نیروگاهها اجرا می­گردد. از آنجایی­که دامنه این کمیت­ها در پست­ها بسیار بالاست از تجهیزات واسطی همچون CTها برای کاهش دامنه جریان استفاده­ می­گردد. از آنجا ­که این تجهیزات تأمین­کننده اطلاعات مورد ­نیاز تجهیزات کنترلی و رله­های حفاظتی هستند در صورت وجود اعوجاج یا خطای زیاد در خروجی آنها، انتظار عملکرد مورد­نظر از سایر تجهیزات، امری بیهوده تلقی شده و لذا این تجهیزات نقش بسیار مهمی را در شبکه­های قدرت ایفا می­کنند.

  2-2-     معرفی انواع ترانسفورماتورهای جریان

  با توجه به این اصل که CTها به عنوان ابزار واسطه در شبکه­های قدرت استفاده­ می­شوند، لذا وجود آنها نباید بر عملکرد شبکه تاثیر بگذارد. لذا اتصال CT بگونه­ایست که سیم­پیچ اولیه­ی آن بطور سری با شبکه قرار گرفته و دقیقاً جریان فاز مربوطه از آن عبور می­کند. در سمت ثانویه نیز کلیه تجهیزات اندازه­گیری و حفاظتی به صورت سری قرارگرفته و مدار ثانویه همیشه بسته می­باشد. این امر در شکل ‏2‑1 نشان داده شده­است. مقدار جریان نامی در سیم­پیچ ثانویه معمولاً 1، 2 و یا 5 آمپر است.

   

  شکل ‏2‑1 : نحوه­ی اتصال CT به شبکه قدرت

  انواع CTها از نظر نوع سیم­پیچی:

   

  حلقه­ای یا سیم­پیچ­دار (WOUND TYPE): این CTها دارای دو سیم­پیچی در اولیه و ثانویه می­باشند که سیم­پیچی اولیه آنها به صورت یک یا چند دور سیم ضخیم است.

   

  شمشی (THROUGH TYPE): در این مدل از CT،  فازی که جریان آن تحت سنجش است، بعنوان سیم­پیچی اولیه و بصورت یک شمش تک حلقه­ای استفاده می­گردد.

   

  انواع CTها از نظر نوع هسته:

   

  CT با هسته حفاظتی: با توجه به اینکه برای اندازه­گیری جریان در شرایط خطا، به دقت بسیار بالایی (همچون کاربردهای اندازه­گیری) نیاز نبوده و برای عملکرد صحیح رله­های حفاظتی و ثبات­های شرایط گذرا فقط لازم است که اطلاعات شرایط گذرای سیستم به ثانویه CTها بدرستی انتقال یابد، لذا در این نوع CTها از هسته­هایی استفاده می­شود که دارای ولتاژ اشباعی بقدر کافی بالا (با وجود دقت پایین­تر از CTهای اندازه­گیری) ­باشند.

   

  CT با هسته­ اندازه­گیری: بدلیل اینکه عملکرد دستگاه­های اندازه­گیری در شرایط کارکرد عادی شبکه مهم می­باشد، لذا لازم است CTهایی که تأمین­کننده اطلاعات مورد نیاز این دستگاه­ها می­باشند دارای دقت بالا، ظرفیت کم و ولتاژ اشباع پایینی باشند. دلیل این امر جلوگیری از افزایش بیش از حد جریان درسمت ثانویه به هنگام بروز خطا و ممانعت از آسیب­دیدن دستگاه­های اندازه­گیری است. از آنجا که غالباً از CTهای حفاظتی و اندازه­گیری تواماً استفاده می­شود شاخص مهم CTهای اندازه­گیری در قیاس ظاهری با نوع حفاظتی، برخورداری از هسته­ای با سطح مقطع کوچکتر است.

   

   

  انواع CTها از نظر نوع عایق اصلی:

   

  CTهای روغنی با عایق کاغذ آغشته به روغن:  از این CTها برای ولتاژهای زیاد و خیلی زیاد و تاسیسات بیرونی استفاده می­گردد.

   

  CTهای خشک با عایق رزین: از این CTها برای ولتاژ متوسط، تاسیسات داخلی و پستهای گازی استفاده می­شود.

   

  CTهای SF6­: از این نوع CTها غالباً در پستهای  GISاستفاده می­شود.

  انواع CTها از نظر نحوه­ی قرار­گرفتن هسته:

   

  CTهای هسته پایین یا مخزن­دار

   

  CTهای هسته بالا یا با مخزن معکوس

  ج

  CTهای بوشینگی

  2-3-     کمیتهای مهم در ترانسفورماتور جریان حفاظتی

  ترانسفورماتورهای جریان با کمیتها و مشخصه­های متنوعی از هم تفکیک می­شوند که مهم­ترین آنها به شرح زیر است:

  جریان نامی اولیه: حداکثر جریان نامی عبوری از اولیه CT می­باشد که در این نوشتار با Ipn نشان داده شده است.

  جریان نامی ثانویه: مقدار جریان معادل اولیه در سمت ثانویه CT به ازای شرایط نامی بوده که با Isn مشخص ­گردیده است.

  نسبت تبدیل CT: این کمیت به صورت نسبت جریان اولیه به ثانویه CT تعریف و با N نشان داده ­شده است.

  ظرفیت[2] CT: یکی از مشخصه­های مهم یک CT مقدار مجاز امپدانس متصل به ثانویه آن می­باشد. ظرفیت یک CT بر حسب اهم و  مشخص می­گردد. این کمیت را می­توان بر حسب ولت آمپر (VA) و ضریب قدرت ( ) نیز بیان نمود.

  خطای نسبت تبدیل یا جریان (Current Ratio Error): به دلیل وجود هسته و جریان نشتی مورد نیاز برای مغناطیس­شوندگی و تلفات هسته، جریان ثانویه منتقل­شده به اولیه دقیقاً برابر با جریان اولیه نمی­باشد. این اختلاف را خطای نسبت تبدیل می­نامند که بصورت رابطه (‏2‑1) تعریف می­شود:

  ‏2‑1)

  خطای جابجایی فاز[3](Phase Error): این خطا بیانگر میزان اختلاف فاز بین جریان اولیه و ثانویه CT می باشد.

  خطای مرکب[4] (Composit Error): این خطا بر پایه مقدار موثر جریان در اولیه ترانسفورماتور است که از تفاوت بین جریان­های لحظه­ای اولیه و ثانویه ارجاع­یافته به اولیه بدست می­آید. این کمیت توسط رابطه (‏2‑2( محاسبه می­شود:

  ‏2‑2)

  که در آن، ip و is  بترتیب معادل جریان­های لحظه­ای اولیه و ثانویه است. همچنین T دوره تناوب و Ip جریان موثر اولیه می­باشد.

  ولتاژ زانویی[5]: ولتاژ نقطه­ای از منحنی بی باری است که افزایش 10 درصدی در ولتاژ بی­باری نسبت به آن نقطه، سبب افزایش 50 درصدی جریان بی­باری مربوطه می­گردد.

  جریان حد دقت: حداکثر جریانی که از نظر خطای مجاز (خطای مرکب) می­توان به CT اعمال کرد را جریان حد دقت می­گویند. به عبارت دیگر بالاترین حد جریان اولیه که با درنظرگرفتن خطای مرکب، می­تواند به ثانویه انتقال یابد.

   ضریب حد دقت ([6]ALF): نسبت جریان حد دقت نامی اولیه به جریان نامی اولیه را ضریب حد دقت می­نامند. مقادیر استاندارد این ضریب برابر 5، 10، 15، 20 و 30 می­باشد.

  11)

  12)

  2-4-     مدار معادل ترانسفورماتور جریان

  نمایش مداری CT در شکل ‏2‑2  نشان داده شده است.

  شکل ‏2‑2: مدار معادل ترانسفورماتور جریان

  در این شکل،  و  بترتیب جریان اولیه و جریان ارجاع­شده به ثانویه و  جریان ثانویه می­باشد. همچنین  ،  و   بترتیب جریان تحریک، جریان معادل تلفات هسته بوده و  اندوکتانس مغناطیس­کنندگی (معادل تقسیم شار مغناطیسی بر جریان مغناطیس­کنندگی ) می­باشد.  نسبت تبدیل CT،  و  بترتیب مقاومت سیم­پیچ­ ثانویه و مقاومت بردن، و  و  نیز اندوکتانس نشتی مربوط به سیم­پیچ ثانویه و اندوکتانس بردن می­باشند.

  2-5-     شار هسته ترانسفورماتور جریان در شرایط خطا

  شبکه­های قدرت با صرفنظر از بار شبکه، تقریباً به صورت القایی می­باشد. در نتیجه بر اثر بروز خطا، جریانی مطابق با رابطه (‏2‑3) از شبکه عبور خواهد نمود [21] که در آن  جریان خطا،  ماکزیمم ولتاژ شبکه، R و L بترتیب مقاومت و اندوکتانس شبکه می­باشند. همچنین β زاویه اولیه گاورنر است که در لحظه وقوع خطا تعیین می­گردد و α نیز ضریب قدرت شبکه می­باشد.

   

  (‏2‑3)

   

  قسمت اول رابطه (‏2‑3) نشان­دهنده مؤلفه حالت ماندگار جریان خطا بوده و قسمت دوم، مربوط به مؤلفه حالت گذرای آن است. در واقع دلیل اصلی خروج جریان خطا از حالت سینوسی، مؤلفه حالت گذرا می­باشد.

  مطابق آنچه که گفته شد، مقدار ماکزیمم جریان خطا در حالت ماندگار مطابق رابطه (‏2‑4) است.

  (‏2‑4)

   

  از اینرو ماکزیمم مقدار لحظه­ای جریان خطا، هنگامی اتفاق می­افتد که 1   باشد. در اینصورت دامنه جریان مطابق رابطه (‏2‑5) خواهد بود[21].

  (‏2‑5)

  با عبور جریان خطا از اولیه CT، شار ایجاد­شده در هسته بوسیله انتگرال­گیری از ولتاژ ( ) ایجاد شده در هسته، مطابق رابطه (‏2‑6) بدست خواهد آمد[21].

   

  [1] -Currant Transfirmer

  [2] - Burden

  [3] - Phase Displacement

  [4]- Composite Error

  [5] - Knee Point Voltage

  [6] - Accuracy Limit Factor

  In this thesis more than studying the saturation in current transformers, difficulties in saturation detecting and compensation of distorted secondary current are also investigated. Some methods for overcoming these problems are proposed and compared.

  Proposed methods for saturation current detection are:

   

  Third derivative

  Discrete wavelet transform

  Morphological Lifting Scheme

  Mathematical morphology

   

  For compensation of distorted secondary current these methods are proposed:

   

  Least square error

  Magnetizing current estimation

  Artificial neural network

   

  After implementation and comparison of mentioned methods it have been seen that Mathematical morphology and Least square error are best methods for saturation detecting and compensation of distorted secondary current, respectively.

  Moreover, in order to use mentioned methods in online way, some modifications are applied in Mathematical morphology (saturation detection) and Least square error (compensation of distorted secondary current)

  The core characteristic of the CT is extracted from an experiment on real core and in result the proposed method is implemented on the part of Iran power transmission systems by the EMTP-RV software.

  Key words:

  Current transformers, Saturation current detection, Third derivative, Discrete wavelet, Mathematical morphology, Morphological lifting scheme, Transform, distorted secondary Current compensation, Least square error, Magnetizing current estimation, Artificial neural network

 • فهرست:

                                                                                                          صفحه

  فهرست جدول‌ها ‌ح

  فهرست شکل‌‌ها ‌ط

  فصل 1- مقدمه

  1-1-       مقدمه    2

  1-2-       مروری بر کارهای انجام شده 3

  1-3-       ساختار پایان نامه. 4

  فصل 2- ترانسفورماتور جریان

  2-1-       مقدمه    6

  2-2-       معرفی انواع ترانسفورماتورهای جریان. 6

  2-3-       کمیتهای مهم در ترانسفورماتور جریان حفاظتی.. 8

  2-4-       مدار معادل ترانسفورماتور جریان. 10

  2-5-       شار هسته ترانسفورماتور جریان در شرایط خطا 10

  2-6-       اشباع ترانسفورماتور جریان حفاظتی.. 12

  2-6-1-    عوامل تأثیرگذار بر اشباع. 13

  2-7-       جمع­بندی  13

  فصل 3- روشهای آشکارسازی پدیده اشباع ترانسفورماتور جریان

  3-1-       مقدمه    16

  3-2-       آشکارسازی پدیده اشباع مبتنی بر مشتق مرتبه سوم. 16

  3-3-       آشکارسازی پدیده اشباع مبتنی بر تبدیل موجک گسسته. 19

  3-3-1-    توابع مادر و خصوصیات آنها 20

  3-3-2-    رفتار فیلتری و مشخصه فرکانسی توابع  و .. 24

  3-3-3-    وابستگی نرخ نمونه برداری به بالاترین حد فرکانسی.. 24

  3-3-4-    انواع دیگر توابع مادر. 26

  3-4-       آشکارسازی پدیده اشباع مبتنی بر روش ریخت­شناسی ریاضیاتی یک­بعدی.. 28

  3-4-1-    عملگرهای اساسی MM... 28

  3-4-2-    فیلترهای MM... 29

  3-4-3-    اجزاء ساختاری (SE) 29

  3-4-4-    آشکارسازی اشباع مبتنی بر روش  MM... 30

  3-5-       آشکارسازی پدیده اشباع با استفاده از روش ریخت­شناسی پیشرو. 33

  3-5-1-    عملگرهای MLS. 33

  فصل 4-. مدلسازی و مقایسه روشهای آشکارسازی پدیده اشباع

  4-1-       مقدمه    37

  4-2-       مدلسازی ترانسفورماتور جریان. 37

  4-3-       نتایج حاصل از آشکارسازی پدیده اشباع CT مبتنی بر روش مشتق مرتبه سوم. 42

  4-4-       نتایج حاصل از آشکارسازی پدیده اشباع با استفاده از روش تبدیل موجک... 43

  4-4-1-    آستانه گذاری تطبیقی.. 44

  4-5-       نتایج حاصل از آشکارسازی پدیده اشباع CT با استفاده از روش پیشنهادی MM.. 45

  4-6-       نتایج حاصل از آشکارسازی پدیده اشباع CT مبتنی بر MLS. 47

  4-7-       مقایسه روشهای بررسی شده آشکارسازی پدیده اشباع CT. 48

  فصل 5- روشهای جبرانسازی جریان معوج ثانویه ترانسفورماتور جریان

  5-1-       مقدمه    51

  5-2-       جبرانسازی جریان معوج ثانویه CT با استفاده از روش حداقل مربعات خطا (LSE) 51

  5-2-1-    روش حداقل مربعات خطا (LSE) 51

  5-2-2-    استفاده از روش LSE  برای جبرانسازی جریان معوج  ثانویه CT. 53

  5-3-       جبرانسازی جریان معوج ثانویه CT مبتنی روش تخمین جریان مغناطیس­کنندگی.. 55

  5-4-       روش پیشنهادی جبرانسازی جریان معوج ثانویه CT با استفاده از شبکه عصبی 59

  5-4-1-    فرایند آموزش شبکه عصبی.. 59

  5-4-2-    جبرانسازی جریان معوج ثانویه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی.. 60

  5-5-       مقایسه روشهای بررسی شده جبرانسازی جریان معوج ثانویه CT. 70

  فصل 6- روشهای پیشنهادی پایان­نامه بمنظور آشکارسازی پدیده اشباع و جبرانسازی جریان معوج­ CT در شرایط Online

  6-1-       آشکارسازی پدیده اشباع CT مبتنی بر روش ریخت­شناسی ریاضیاتی در شرایط Online          ...................... 73

  6-2-       جبرانسازی جریان معوج ثانویه در شرایط Online مبتنی بر روش پیشنهادی حداقل مربعات خطای اصلاح شده (MLSE) 75

  6-2-1-    امکان بکارگیری در شرایط Online. 77

  6-3-       فلوچارت پیاده­سازی آشکارسازی آشکارسازی پدیده اشباع CT و جبران سازی جریان معوج ثانویه در شرایط Online 77

  فصل 7- جمع­بندی، نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادات

  7-1-       جمع­بندی و نتیجه­گیری.. 81

  7-2-       پیشنهادات   82

  فهرست مراجع. 83

  پیوست یک   87

  پیوست دو      90

  منبع:

      C. W. Barnett, J. W. Chadwick, et al, “Relay Performance considerations with low ratio CTS and high currents” , IEEE Trans. Power Delivery, Vol. 8, No. 3, pp. 884-887, July 1993.

       B. Bozoki, C. M. Calhoun, et al, “Gapped core current transformer characteristics and performance” , IEEE Trans. Power Delivery, Vol. 5, No. 4, pp. 1732-1740, Nov 1990.

        A. Wright, “Current Transformers, Their Transient and Steady State Performance” , London, Chapman & Hall 1968, pp.77.

  A. G. Phadke and J. S. Thorp, “Computer Relaying for Power Systems” ,Somerset, U.K.:Research Studies Press, 1988.

        Y. C. Kang, S. H. Ok, S. H. Kang, P.A. Crossely, “Design and evaluation of an algorithm for detecting current transformer saturation”, IEEE proceedings, Generation, Transmission, and Distribution, Vol.151, No. 1,pp.27-35, jan. 2004

        Y. C. Kang, S. H. Ok, and S. H. Kang, “A CT saturation detection algorithm” , IEEE Trans. Power Del., Vol. 19, No. 1, pp. 78-85, jan. 2004.

       Y. C. Kang, J. K. Park, S. H. Kang, A. T. Johns, and R. K. Aggarwal, “An algorithm for compensating secondary of current transformers” , IEEE Trans.Power Del, Vol. 12, No. 1,pp. 116-124, jan. 1997.

       T. Bunyagul, P. A. Crossley, and P. Gale, “Overcurrent protection using signals derived from saturated measurement CTs”, presented at the Power Eng.Soc.Summer Meeting, Vancouver, BC, Canada, July 15-19,2001.

       C. Fernandez, “An impedance-based CT saturation detection algorithm for bus-bar differential protection”, IEEE Trans. Power Del, Vol. 16, No. 4, pp. 468-472, Oct. 2001.

  N. Villamagna and P. A. Croossley, “A CT saturation algorithm using symmetrical components for current differential protection”, IEEE Trans. Power Del., Vol. 21, No. 1,pp. 38-45, Jan. 2006.

  W. Rebizant and D. Bejmert, “Current-Transformer Saturation Detection With Genetically Optimized Neural Networks”, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 22, No 2, 2007.

  H. Dashti, M. Sanaye Pasand, and M. Davarpanah, “Fast and reliable CT saturation detection using a combined method”, IEEE Trans. Power Del., Vol. 24, No. 3, pp. 1037-1044, Jul. 2009.

  Y. C. Kang, J. K. Park, S. H. Kang, A. T. Johns, and R. K. Aggarwal, “Development and hardware implementation of a compensating algorithm for the secondary current of current transformers”, in Proc. Inst. Elect. Eng., Electr. Power Appl., Vol. 143, pp. 43-49, Jan. 1996.

  Y. C. Kang, U. J. Lim, S. H. Kang, and P. A. Crossley, “Compensation of the distortion in secondary current caused by saturation and remanence in CT”, IEEE Trans. Power Del, Vol. 19, No. 4, pp. 1642-1649, Oct. 2004.

  M. M. Saha, J. Izykowski, M. Lukowicz, and E. Rosolowsk, “Application of ANN methods for instrument transformer correction in transmission line protection”, in Proc. 7th Int. Inst. Elect. Eng. Conf. Developments Power System Protection, 2001 , pp. 303-306.

  D. C. Yu, J. C. Cummins, Z. Wang, H. J.Yoon, L. A. Kojovic, and D.Stone, “Neural network for current transformer saturation correction”, in Proc. IEEE Transmission Distribution Conf., New Orleans, LA, 1999, pp.441-446.

  [17]           David C. Yu, James C. Cummins, “Correction of Current Transformer                                   Distorted Secondary Currents Due to Saturation Using Artificial Neural  Networks”, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 16, No.2, 2001.

  H. Khorashadi-Zadeh and M. Sanaye-Pasand, “Correction of saturated current transformers secondary current using ANNs”, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 21, pp. 73-79, 2006.

  B. Ge, A. T. Almeida, and F. J. T. E. Ferreira, “Estimation of primary current in saturated current transformer using flexible neural network”, Trans. Inst. Meas. Control, Vol.28, No. 1, pp. 81-91, 2006.

   W. Rebizant, “Current-Transformer Saturation Detection With Genetically Optimized Neural Networks”, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 22, April 2007.

  Areva, “Network protection and automation guide’’, first edition, July 2002.

  A. Wiszniewski, W. Rebizant and L. Schiel, “Correction of Current Transformer Transient Performance”, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 23, No. 2, april 2008.

  حق­جو. فرهاد، شهرتاش. سید محمد، " تشخیص و مکان­یابی تخلیه جزئی در شبکه­های کابلی در حین بهره­برداری" رساله دکتری، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت، 1389.

  F. Haghjoo, SM. Shahrtash, “Wavelet Transform Based Decomposition and Reconstruction for On-Line PD Detection and Measurement”, Part I- Narrow Band Components Decomposition. Submitted to European Transactions on Electrical Power 2008.

  F. Haghjoo, SM. Shahrtash, “Wavelet Transform Based Decomposition and Reconstruction for On-Line PD Detection and Measurement”, Part II- Noise Reduction and Broadband Reconstruction. Submitted to European Transactions on Electrical Power.

   X. Ma, C. Zhou, I. J. Kemp, Automated wavelet selection and thresholding for PD detection Electrical Insulation Magazine, IEEE, Vol:18,  Issue: 2, March-April 2002.

  Q. H. Wu, Z. Lu, T. Y. Ji, “Protective Relaying of Power Systems Using Mathematical Morphology”, springer, 2008.

  L. Zhang, J. Xu, J. Yang, D. Yang, D. Wang, “Multiscale morphology analysis and its application to fault diagnosis”, Mechanical Systems and Signal Processing 22 (2008) 597–610.

  [29]

  A. Rezaei-Zare, R. Iravani, M. Sanaye-Pasand, H. Mohseni, and S.Farhangi, “An accurate current transformer model based on Preisach theory for the analysis of electromagnetic transients,” IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 23, No. 1, pp. 233–242, Jan. 2008.

  “Mathematical models of current, voltage and coupling capacitive voltage transformers,” IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 15, No. 1, pp. 62–72, Jan. 2000.

  I. D. Mayergoyz, Mathematical Models of Hysteresis. New York: Springer-Verlag, 1991.

  [33]W. Rebizant, J. Szafran, A. Wiszniewski, “Digital Signal Processing in Power System Protection and Control,” Springer -Verlag London Limited 2011.

   J. Pan, Khoi Vu, Yi Hu, “An Efficient Compensation Algorithm for Current Transformer Saturation Effects,” IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 19, NO. 4, October 2004.

  A. Wiszniewski, W. Rebizant and L. Schiel, “Correction of Current Transformer Transient Performance,” IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 23, No. 2, APRIL 200

  G. H,” Design and evaluation of a directional algorithm for transmission-line protection based on positive sequence fault components”, Generation, Transmission and Distribution, IEEE Proceedings- Vol 153, November 2006.

  پاک. محمدهادی، جوادی. حمید، حق­جو. فرهاد، " آشکارسازی محاسبه­ای اشباع CT و جبرانسازی هوشمند جریان معوج ثانویه" هشتمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های 


موضوع پایان نامه تشخیص اشباع و جبران¬سازی اعوجاج جریان ثانویه CT با درنظرگرفتن تغییر ساختار معمولی سیستم قدرت, نمونه پایان نامه تشخیص اشباع و جبران¬سازی اعوجاج جریان ثانویه CT با درنظرگرفتن تغییر ساختار معمولی سیستم قدرت, جستجوی پایان نامه تشخیص اشباع و جبران¬سازی اعوجاج جریان ثانویه CT با درنظرگرفتن تغییر ساختار معمولی سیستم قدرت, فایل Word پایان نامه تشخیص اشباع و جبران¬سازی اعوجاج جریان ثانویه CT با درنظرگرفتن تغییر ساختار معمولی سیستم قدرت, دانلود پایان نامه تشخیص اشباع و جبران¬سازی اعوجاج جریان ثانویه CT با درنظرگرفتن تغییر ساختار معمولی سیستم قدرت, فایل PDF پایان نامه تشخیص اشباع و جبران¬سازی اعوجاج جریان ثانویه CT با درنظرگرفتن تغییر ساختار معمولی سیستم قدرت, تحقیق در مورد پایان نامه تشخیص اشباع و جبران¬سازی اعوجاج جریان ثانویه CT با درنظرگرفتن تغییر ساختار معمولی سیستم قدرت, مقاله در مورد پایان نامه تشخیص اشباع و جبران¬سازی اعوجاج جریان ثانویه CT با درنظرگرفتن تغییر ساختار معمولی سیستم قدرت, پروژه در مورد پایان نامه تشخیص اشباع و جبران¬سازی اعوجاج جریان ثانویه CT با درنظرگرفتن تغییر ساختار معمولی سیستم قدرت, پروپوزال در مورد پایان نامه تشخیص اشباع و جبران¬سازی اعوجاج جریان ثانویه CT با درنظرگرفتن تغییر ساختار معمولی سیستم قدرت, تز دکترا در مورد پایان نامه تشخیص اشباع و جبران¬سازی اعوجاج جریان ثانویه CT با درنظرگرفتن تغییر ساختار معمولی سیستم قدرت, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تشخیص اشباع و جبران¬سازی اعوجاج جریان ثانویه CT با درنظرگرفتن تغییر ساختار معمولی سیستم قدرت, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تشخیص اشباع و جبران¬سازی اعوجاج جریان ثانویه CT با درنظرگرفتن تغییر ساختار معمولی سیستم قدرت, پروژه درباره پایان نامه تشخیص اشباع و جبران¬سازی اعوجاج جریان ثانویه CT با درنظرگرفتن تغییر ساختار معمولی سیستم قدرت, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تشخیص اشباع و جبران¬سازی اعوجاج جریان ثانویه CT با درنظرگرفتن تغییر ساختار معمولی سیستم قدرت, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تشخیص اشباع و جبران¬سازی اعوجاج جریان ثانویه CT با درنظرگرفتن تغییر ساختار معمولی سیستم قدرت, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تشخیص اشباع و جبران¬سازی اعوجاج جریان ثانویه CT با درنظرگرفتن تغییر ساختار معمولی سیستم قدرت, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تشخیص اشباع و جبران¬سازی اعوجاج جریان ثانویه CT با درنظرگرفتن تغییر ساختار معمولی سیستم قدرت, رساله دکترا در مورد پایان نامه تشخیص اشباع و جبران¬سازی اعوجاج جریان ثانویه CT با درنظرگرفتن تغییر ساختار معمولی سیستم قدرت

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش قدرت چکیده در این پایان­نامه، ضمن بررسی پدیده اشباع در CT های حفاظتی، به مشکلات مربوط به آشکارسازی این پدیده و جبرانسازی جریان معوج ثانویه CT پرداخته شده است و بمنظور رفع مشکلات مطرح شده، روش­هایی معرفی شده و نتایج حاصله در محیط نرم­افزاری و بصورت مدلسازی با هم مقایسه گردیده­اند. جهت آشکارسازی پدیده اشباع از روش­هایی مبتنی بر: مشتق ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق گرایش قدرت چکیده: استفاده از انرژی های تجدید پذیر جهت تولید انرژی الکتریکی، به طور فزاینده ای افزایش یافته است با گسترش استفاده از سیستم های انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر (FACTS)، جهت جبران کیفیت های توان و ولتاژ، محدوده استفاده از این انرژی ها را افزایش داده است استفاده از انواع توربین های بادی جهت تولید انرژی برق، ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد " M.sc " رشته : برق گرایش : الکترونیک قدرت چکیده پایداری ولتاژ به توانایی سیستم قدرت در حفظ ولتاژ های قابل قبول در کلیه باس های سیستم تحت وضعیت عادی و بعد از وارد شدن اغتشاش، مربوط می باشد. سیستم هنگامی وارد حالت ناپایداری می شود که بروز اغتشاش، افزایش در بار مورد نیاز یا تغییر در موقعیت سیستم موجب کاهش فزاینده و غیر قابل کنترل ولتاژ ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد " M.sc " رشته : برق گرایش : الکترونیک قدرت چکیده پایداری ولتاژ به توانایی سیستم قدرت در حفظ ولتاژ های قابل قبول در کلیه باس های سیستم تحت وضعیت عادی و بعد از وارد شدن اغتشاش، مربوط می باشد. سیستم هنگامی وارد حالت ناپایداری می شود که بروز اغتشاش، افزایش در بار مورد نیاز یا تغییر در موقعیت سیستم موجب کاهش فزاینده و غیر قابل کنترل ولتاژ ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش قدرت 1-1 مقدمه منابع تامین انرژی در چند دهه اخیر ، از منابع فسیلی بوده که تا چندی پیش این انرژی ها تقریبا ارزان بدست می آمده اند. منابع ارزان انرژی باعث می شد که به استفاده بهینه از انرژی و بازیافت انرژی عملا توجه چندانی نشود. با توجه به بحران کمبود انرژی و احساس خطر از منابع محدود انرژی ، افزایش آلودگی محیط زیست ، افزایش گازهای ...

رشته مديريت صنعتي زمستان 1390 چکيده: تحقيق حاضر در پي يافتن تاثير متقابل مديريت زنجيره تامين و مديريت ارتباط با مشتري در شرکت فولاد اسفراين چگونه است. به منظور پاسخگويي به سوالهاي پژوهش و ني

فصل اول   کليات 1 - 1 مقدمه برنامه­ ريزي ­هاي اقتصادي، نيازمند آگاهي از عملکرد عمومي اقتصاد کشور است. اما در اغلب کشورها، بخشي از فعاليت­هاي اقتصادي در معرض ديد سياست­

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: پیش بینی سود هر سهم در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. از طرفی در محیط تجاری کنونی به دلیل تغییرات سریع فناوری و شرایط مالی ، مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو بروز خطاها در برآوردهای حسابداری ،اجتناب ...

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی – گروه روانشناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده) : پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر قصه گویی بر نشانه های رفتار لجبازی – نافرمانی انجام گردیده است. مطالعه از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون بود. گروه نمونه این پژوهش متشکل از 20 نفرکودک در سنین 4 تا 6 سال ...

ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی (ERP) بر اساس عوامل حیاتی موفقیت (مورد کاوی: شرکت ایران خودرو دیزل) چکیده سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی یک بسته نرم افزاری با کاربرد بسیار وسیع است که همه عملکردهای سازمان را در یک سیستم منفرد، یکپارچه می کند. به منظور پیاده کردن موفقیت آمیز یک پروژه ERP[i] در سازمان ضرورت ارزیابی آمادگی بکارگیری سیستم توصیه شده است. در این تحقیق با هدف ...

ثبت سفارش