پایان نامه بررسی انسجام واژگانی در شاهنامه فردوسی

word 578 KB 31538 148
1391 کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
قیمت قبل:۶۴,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

  مقدمه

     زبان ابزار بیان مفاهیم و ارتباط میان انسان­هاست.نخستین و اساسی­ترین نقش زبان نیز همین می­باشد زیرا بشر ناگزیر است که در ارتباط با دیگران در اجتماع تجربه­اش را منتقل کند و تجربه دیگران را دریابد.بنابراین در مطالعه و توصیف آن باید صور و اشکال زبانی مرتبط با این نقش زبان را مورد بررسی قرار داد.شاخه­ای در زبان­شناسی با عنوان سخن­کاوی در این رابطه و جهت بررسی کاربرد زبان بوجود آمده است.

      تحلیل­کلام به  بررسی روابط برون­جمله­ای و ارتباط بین زبان و بافت­هایی که در آن بکار برده می­شود می­پردازد.متن صورت مذاکرات کلام است و متن یک واحد منسجمی را تشکیل می­دهد.آنچه که متن را از غیر­متن متمایز می­سازد متنیت[1] است و یکی از عوامل بوجود آورنده متنیت،­ انسجام است. انسجام زمانی در متن حاصل می­شود که تفسیر عنصری در متن به تفسیر عنصری دیگر وابسته باشد.هلیدی و حسن (1976) ابزارهای انسجام در متن را در زبان انگلیسی به سه دسته اصلی تقسیم کرده­اند که عبارتند از :

  1.دستوری:­ عوامل دستوری که دارای سه زیر­مجموعه ارجاع، جانشینی و حذف می­باشد.

  2. واژگانی: عوامل واژگانی که در برگیرنده تکرار و با هم­آیی است.

  3.پیوندی: عوامل پیوندی که شامل عناصر اضافی، سببی، تقابلی و زمانی است.

     آنچه در این پژوهش انجام شد بررسی زبان شاهنامه از دیدگاه انسجام واژگانی می­باشد و تلاش بر آن بود تا  طبق نظریه هلیدی و حسن، انسجام واژگانی در این اثر ماندگار قرن چهارم هجری بررسی شود.

   

  1-2 اهمیت موضوع

     لطفی­پورساعدی(1374) اینگونه مطرح می­کند که نقش ارتباطی زبان مهمترین عامل و انگیزه پیدایش توسعه و تکامل آن است.در ایفای این نقش ارتباطی،زبان به عنوان یک کل عمل می­کند.این تحقیق به بررسی شاخه­ای از زبان به عنوان گفتمان­کاوی خواهد پرداخت که در مطالعات زبان و زبان­شناسی بسیار حائز اهمیت است.صحبت از تحلیل کلام یا گفتمان­شناسی توجه به متن را در پی دارد و متن دارای ویژگی­های خاصی است که یکی از آنها انسجام متنی می­باشد.انسجام متن و شناخت عوامل مؤثر در آن بسیار مهم است چرا که کوچکترین تغییر در این عناصر به تغییر در انسجام متن می­انجامد و تغییر در انسجام متن باعث تغییر در بافتار و در نتیجه در سراسر متن می- گردد که درک نادرستی از آن را به خواننده یا شنونده القا می­کند.لذا اهمیت این تحقیق به این دلیل است که عوامل انسجام در متن نقش مهمی را ایفا می­کنند.

   

  1-3 بیان مسئله

      در تحلیل کلام مطالعه زبان در رابطه با نقش ارتباطی آن و چگونگی کاربرد آن توسط گوینده/ نویسنده انجام می­شود و آن با بررسی متن آغاز می­گردد و طبق نظر هلیدی وحسن " آنچه متن را از غیر­متن متمایز می­سازد متنیت است وانسجام یکی ازعوامل ایجاد متنیت می­باشد"(4:1976). از آنجایی که انسجام یک رابطه معنایی است فرض بر آن است که در زبان فارسی هم مانند انگلیسی به سه گروه دستوری، واژگانی و پیوندی طبقه بندی می­شود.این تحقیق برمبنای عوامل و ابزار انسجام واژگانی از میان دیگر عوامل انسجام قرار دارد و تلاش بر آن است تا ادعای هلیدی و حسن در زبان انگلیسی رادر اشعار فردوسی بیازماید وتأثیرمؤلفه­های انسجام واژگانی را مورد مطالعه قرار دهد و در پی آن باشد که آیا فردوسی از این عوامل استفاده کرده است یا نه.

   

  1-4 سوالات وفرضیه­های  تحقیق

  1-4-1 سوالات تحقیق

  سوالاتی که در این تحقیق بررسی شد عبارتند از:

  -  آیا کلیه عناصر انسجام واژگانی یعنی "تکرار" (عین واژه ،هم­معنایی، شمول معنایی و واژه عام) و "با هم­آیی "در شاهنامه کاربرد دارد؟

  - توزیع عوامل انسجام واژگانی در شاهنامه چگونه است؟

  - از میان این عوامل بسامد کاربرد کدامیک بیشترین است؟

   

  1-4-2 فرضیه­های تحقیق

  طبق سوالات فوق فرضیه­های زیر در این تحقیق بررسی شد:

  -  کلیه عناصر انسجامی "تکرار" و "با هم­آیی" و ... در شاهنامه کاربرد دارد.

  -  توزیع عوامل انسجام واژگانی در شاهنامه متفاوت است.

  - از میان این عوامل(تکرار عین واژه،هم­معنایی، شمول معنایی، واژه عام و با هم­آیی ) احتمالًا

   " تکرار عین­واژه "بیشترین کاربرد را دارد.

  1-5 کلید واژه ­ها

  سخن[2]                          

     کلام (سخن) کاربرد زبان است در رابطه با شکل­بندی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی. زبان منعکس­کننده رشد اجتماع و نیز نوع کنش افراد با جامعه است و از دو دیدگاه ساختاری و نقش­گرایی قابل تعریف است:

  1.دیدگاه ساختاری:به باور شفرین[3](1994) در این دیدگاه کلام سطح ساختاری بزرگتر از جمله یا بند محسوب می­شود و عبارت است از مجموعه سازه­هایی که رابطه خاصی با هم دارند و فقط می­توانند در آرایه­های محدودی رخ دهند. در این دیدگاه بر نحوه نقش­گذاری واحد­های زبانی در رابطه با هم تأکید شده و رابطه نقش کلام با بافت موقعیتی که جزئی از آن است و بطور کلی فرایند ارتباط زبانی نادیده گرفته می­شود.

  2. دیدگاه نقش­گرایی : لطفی­پورساعدی(1371) کلام را در این دیدگاه فرایندی می­داند که طی آن کلیه عوامل حاکم بر کاربرد زبان در بین انسانها شامل عوامل متنی، اجتماعی، فرهنگی، بین شخصی و غیره برای تبلور و شکل­گیری پیام به تعامل می­پردازند.

   

  سخن­کاوی[4]

     تحلیل کلام شاخه­ای از زبانشناسی است که صورت­های زبانی را در رابطه با نقش ارتباطی زبان و چگونگی کاربرد زبان بوسیله طرفین سخن جهت انجام کاری مطالعه می­کند.

    هریس(1951) نخستین زبان­شناسی است که از اصطلاح "تحلیل کلام" استفاده کرد.او می­گوید پس از سطح تکواژها، جمله­واره­ها و جمله­ها سطح کلام قرار می­گیرد. در نظر وی آنچه کلام راخاص جلوه می­دهد این است که کلام دارای ساخت است و واحدهای کلامی بر طبق آن به هم مرتبط می­شوند.

     براون ویول (1983) تحلیل­کلام را اینگونه تعریف می­کنند: "تحلیل کلام یا سخن­کاوی " لزوماً تجزیه و تحلیل زبان در کاربرد است؛ پس نمی­تواند محدود به توصیف صورت­های زبانی مستقل از اهداف یا نقش­هایی باشد که این صورت­ها برای برآوردن آنها در امور انسانی بوجود آمده­اند.  سخن­کاو (تحلیل­گر زبانی) در صدد آن است که بداند زبان به چه منظور بکار می­رود.   

  لطفی­پورساعدی  تحلیل کلام را اینگونه تعریف می­کند:

  "تحلیل کلام به عنوان شاخه­ای از زبانشناسی نحوه کنش و واکنش عوامل متعدد در فرایند آفرینش سخن، چگونگی رد و بدل کردن پیام بین سخنگویان و به طورکلی ماهیت جریان متبلور شدن معنا در صورت­های زبانی را مطالعه می­کند"(50:1371).

   

  متن

     لطفی­پورساعدی(1371) کلام را یک فرایند و متن را محصول زبانی و تظاهر صوری آن می­داند. به نظر او متن عبارت است از یک یا چند جمله که دارای معنا یا پیام معنی­دار باشد ولی واضح است که هر چند جمله­ای که به طور متوالی کنار هم قرار گرفته باشند تشکیل متن نمی­دهند.بین جمله­های یک متن روابط معینی برقرار است که آن متن را از مجموعه جمله­هایی که بطورتصادفی کنار هم قرار گرفته­اند متمایز می­سازد.

     ون دایک(1977) نیز تمایزی بین دو اصطلاح متن و کلام قائل شده است. او اصطلاح متن را برای اشاره به ساخت نظری انتزاعی استفاده می­کند که در کلام تجلی می­یابد.به عبارت دیگر نسبت متن به کلام نسبت جمله است به گفتار.

     هلیدی و حسن (1976) متن را چنین تعریف می­کنند: متن خود واژه­ای است که در زبان­شناسی برای اشاره به قطعه گفتاری یا نوشتاری با هر طول بکار می­رود که کلیت پیوسته­ای را تشکیل می- دهد.مشخصه­هایی وجود دارد که تنها مختص متن است و در جای دیگر نمی­توان یافت.همچنین متن می­تواند نوشتاری یا گفتاری، نثر یا نظم باشد.

     یارمحمدی (1372) متن را شیوه ادای پیام می­داند. ارائه پیام بصورت متن تابع ساز و کارها و ملاحظات بسیاری از طرف گوینده یا نویسنده است.اگر فردی بخواهد کلامی را بصورت متن ارائه دهد باید ازموضوع مورد گفتگوی طرف یا طرف­های گفتگو  و شناخت قبلی از حالات شنونده و موقعیت گفتار ارزیابی دقیقی انجام دهد و سپس متن را بصورت گفتار یا نوشتار جهت ارائه سازمان بخشد.

   

  متنیت

     هلیدی و حسن (1976) عامل تعیین کننده اصلی در تشخیص متن از یک دسته جملات غیر مرتبط را "متنیت" می­دانند.متن دارای متنیت است و به عقیده آنها این متنیت است که متن را از غیر­متن جدا می­سازد.این حقیقت به این دلیل است که متن به عنوان واحد معنایی یکدست با توجه به عناصر اطرافش عمل می­کند.آنها معتقدند متنیت توسط روابط انسجامی مشخص می­شود.روابط انسجامی درون یک متن فرایندی است که در آن تعبیر برخی از عناصرمتن وابسته به عناصر دیگر باشد،یعنی یک عنصر پیش فرض عنصر دیگری قرار می­گیرد و این عنصر ثانویه نمی­تواند بدون مراجعه به عنصر اولیه رمزگشایی شود.

   

   

   

  بافت زبانی

     در درک و فهم معنی واژگان و جملات دو نوع بافت را باید در نظر گرفت.یکی از آنها بافت زبانی یا همبافت است که در واقع تعبیر و تفسیر یک واژه یا عبارت از طریق واژه­ها و یا عبارت­های کنار آن میسر است. به باور بعضی از زبانشناسان می­توان معنی یک واژه را بر اساس محیطی که در آن واقع می­شود،بافت زبانی، تعیین کرد(پالمر،1366).

   

  بافت غیرزبانی (بافت موقعیت)

     بافت غیرزبانی محیط خارج از زبان است که می­تواند بر روی معنای متن تأثیر گذاشته و گاه سبب شود یک  جمله حتی عکس معنی خود در چهارچوب بافت زبانی را داشته باشد(پالمر،همان).

     مالینفسکی اینگونه استدلال می­کند که هر پاره­گفتار تنها در زمانی مفهوم خواهد بود که در بافت خاص خود مورد مطالعه قرار گیرد؛زبانهای زنده دنیا نباید همانند زبان­های مرده جدا از بافت موقعیتی­شان بررسی شوند،بلکه باید در متن رویدادهایی که از آنها استفاده می­شود مورد پژوهش قرار گیرند(همان).

     ضیاءحسینی(1390) بافت را در حقیقت بستری می­داند که متن در آن واقع می­شود، و این شامل موقعیت سخن،­طرفین سخن،­جامعه و فرهنگ طرفین سخن نیز می­شود.

   

  انسجام

     به نظر هلیدی و حسن (1976) انسجام عبارت است از رابطه­ی معنایی میان جمله­های متن که با نشانگرهای زبان­شناختی گوناگون- اعم از دستوری،واژگانی و معنایی- که باعث پیوند جمله­ها با یکدیگر می­شوند و در قالب واحد­های بزرگتری چون بند بهم می­پیوندند و به آن دسته از

  Abstract

  The present research, based on Halliday and Hassan’s theory in "Cohesion in English", studies the lexical cohesion in poems of  Ferdowsi .

  According to Halliday and Hassan (1976) cohesive relations are divided to three general types: Grammatical, Lexical and conjunctional.

  As this is a descriptive research, the researcher tries to examine the frequency of utilization of lexical cohesion elements (collocation and reiteration) in 10 selected poems of Ferdowsi’s Shahnameh.

  These samples are divided into some parts and the elements of lexical cohesion are examined in the selected parts of the samples.

  The findings,that can be seen in some charts and tables, show that all kind of the lexical cohesion has been used with different occurrence frequency; and, the usage of the same word reiteration is much more than the other types of reiteration like synonymy, superordinate and general word .

 • فهرست:

  عنوان

   

  فصل اول

  کلیات طرح............................................................................................

  1-1

  مقدمه         ............................................................................................

  1-2

  اهمیت موضوع  ......................................................................................

  1-3

  بیان مسئله        ......................................................................................

  1-4

  سوال­های و فرضیه­های تحقیق ...............................................................

      1-4-1

  سوال­های تحقیق  ....................................................................................

      1-4-2

  فرضیه­های تحقیق  ..................................................................................

  1-5

  کلیدواژه­ها  .............................................................................................

  1-6

  محدودیت تحقیق  ..................................................................................

  1-7

  شاهنامه فردوسی  ....................................................................................

  فصل دوم

  پیشینه تاریخی تحقیق.............................................................................

  2-1

  مقدمه  .....................................................................................................

  2-2

  مبانی نظری تحقیق  ................................................................................

     2-2-1

  زبان­شناسی و ادبیات  ..............................................................................

         2-2-1-1

  ویژگی­های زبان ادبی  .............................................................................

         2-2-1-2

  گونه­های زبان ادبی  ................................................................................

     2-2-2

  نظریه­های زبان­شناسی  ............................................................................

        2-2-2-1

  زبان­شناسی توصیفی(ساختگرا)  ..............................................................

           2-2-2-1-1

  زبان و گفتار  ...........................................................................................

           2-2-2-1-2

  صورت آوایی و معنی  ............................................................................

       2-2-2-2

  زبان­شناسی نقش­گرا  ...............................................................................

          2-2-2-2-1

  نقش­گرایی در مکتب پراگ  ....................................................................

          2-2-2-2-2

  نقش­گرایی در مکتب کپنهاگ  .................................................................

          2-2-2-2-3

  نقش­گرایی در مکتب لندن  .....................................................................

  2-2-3

  سخن­کاوی  .............................................................................................

        2-2-3-1

  کاربرد سخن­کاوی  .................................................................................

     2-2-4

  متن و زبان­شناسی متن  ...........................................................................

     2-2-5

  بافت  ......................................................................................................

     2-2-6

  متن­کاوی  ................................................................................................

     2-2-7

  انسجام و همبستگی  ...............................................................................

  2-2-7-1

  انسجام  ...................................................................................................

            2-2-7-1-1

  ارجاع  .....................................................................................................

            2-2-7-1-2

  جایگزینی  ...............................................................................................

            2-2-7-1-3

  حذف  .....................................................................................................

        2-2-7-2

  انسجام واژگانی  .....................................................................................

           2-2-7-2-1

  تکرار  .....................................................................................................

           2-2-7-2-2

  با­هم­آیی  ..................................................................................................

       2-2-7-3

  انسجام پیوندی  ......................................................................................

  2-3

  مبانی عملی تحقیق  .................................................................................

   

   

  فصل سوم

  روش­شناسی...........................................................................................

  3-1

  مقدمه  .....................................................................................................

  3-2

  روش گردآوری اطلاعات  ......................................................................

  3-3

  روش تجزیه و تحلیل  ............................................................................

   

   

  فصل چهارم

  تجزیه و تحلیل داده­ها............................................................................

  4-1

  مقدمه  .....................................................................................................

  4-2

  منبع داده­ها  .............................................................................................

  4-3

  روش کدگذاری داده­ها  ..........................................................................

  4-4

  بررسی داده­ها  .........................................................................................

     4-4-1

  متن 1،آغاز کتاب  ...................................................................................

     4-4-2

  متن 2، کیومرث  .....................................................................................

     4-4-3

  متن 3، بیژن و منیژه  ...............................................................................

     4-4-4

  متن 4، پادشاهی همای  ..........................................................................

     4-4-5

  متن 5، هوشنگ  .....................................................................................

     4-4-6

  متن 6، بهمن  ..........................................................................................

     4-4-7

  متن 7، تهمورث  ....................................................................................

     4-4-8

  متن 8، جمشید  ......................................................................................

     4-4-9

  متن 9، پادشاهی یزدگرد  ........................................................................

     4-4-10

  متن 10، پادشاهی نرسی بهرام  ...............................................................

  فصل پنجم

  نتیجه­گیری و پیشنهادهای تحقیق............................................................

  5-1

  مقدمه  .....................................................................................................

  5-2

  نتیجه­گیری  .............................................................................................

  5-3

  پیشنهادهای تحقیق  .................................................................................

  واژه­نامه فارسی به انگلیسی

  .................................................................................................................

  واژه­نامه انگلیسی به فارسی

    ..............................................................................................................

  منابع

  .................................................................................................................

  منابع داخلی

  ..................................................................................................................

  منابع خارجی

  ..................................................................................................................

  منابع اینترنتی

  ..................................................................................................................

  منبع:

  آقاگل­زاده، فردوس، و علی افخمی، 1383، زبان­شناسی متن و رویکردهای آن، مجله زبان­شناسی، ش اول، س نوزدهم، تهران.

  البرزی، پرویز، 1386، مبانی زبانشناسی متن، تهران، امیرکبیر.

  باطنی، محمدرضا، 1372، پیرامون زبان و بانشناسی، مجموعه مقالات  نخستین کنفرانس زبانشناسی نظری و کاربردی، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

  پالمر، فرانک، 1366، نگاهی تازه به معنی شناسی ، ترجمه کورش صفوی، تهران، نشر مرکز.

  تاکی، گیتی، 1378، پیوستگی و همبستگی متن یا انسجام و ارتباط مطالب در زبان فارسی، مجله زبانشناسی،ش اول و دوم، س چهارم، تهران،  نشر مرکز دانشگاهی.

  حجت الله طالقانی، آزیتا، 1379، انسجام واژگانی و نقش آن در ترجمه ، فصلنامه علمی- فرهنگی مترجم، ش 32 ،چاپخانه فردوسی مشهد .

  حق شناس، علی محمد ،1373 ، نظم ، نثر ، شعر سه گونه ادب  ،مجموعه مقالات دومین کنفرانس زبانشناسی نظری و کاربردی ،تهران ،دانشگاه علامه طباطبایی.

  روبینز، رابرت هنری، 1370، تاریخ مختصر زبانشناسی، ترجمه علی­محمد حق­شناس، تهران مرکز

  شفیعی کدکنی، محمدرضا، 1368، موسیقی شعر، تهران، انتشارات آگاه.

  صفوی ، کورش ، 1385 ، آشنایی با معنی شناسی،  تهران ، نشر پژواک کیوان .

  -----------، 1373، از زبانشناختی به ادبیات، جلد اول، نظم، تهران، سرچشمه.

  ضیاء­حسینی، محمد، 1386، گزیده مقاله­های دکتر درباره زبانشناسی، روش تدریس، ترجمه ادبیات، تهران، انتشارات رهنما.

  -------------، 1388، مبانی زبانشناسی، تهران، انتشارات رهنما.

  -------------، 1390، سخن­کاوی، تهران، انتشارات رهنما

  غلامرضایی ، محمد ، 1377 ،  سبک شناسی شعر پارسی از رودکی تا شاملو ، تهران ، انتشارات جامی.

  فرکلاف، نورمن، 1379، تحلیل انتقادی گفتمان، گروه مترجمان، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه­ها.

  لطفی پور ساعدی ، کاظم ،1371 ،  درآمدی به سخن کاوی ، مجله زبانشناسی ،ش اول ، س نهم ، تهران .

  ----------------- ،1374 ، درآمدی به اصول و روش ترجمه  ،مرکز نشر دانشگاهی ،تهران .

  مشکوه الدینی ، مهدی ، 1386 ، سیری در زبانشناسی ، مشهد ، انتشارات دانشگاه فردوسی.

  یار محمدی ، لطف الله، 1372 ،  شانزده مقاله در زبانشناسی کاربردی و ترجمه، نوید ، شیراز.

  ---------------، 1383، گفتمان شناسی رایج و انتقادی، تهران، هرمس.

  نبوی، محمد، 1373، از زبان تا شعر ، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران .

  نیکوبخت، ناصر، 1389، مبانی درست­نویسی زبان فارسی معیار، تهران چشمه.

  نوبهار، مهرانگیز، 1372، دستور کاربرد زبان فارسی، تهران، رهنما.

   

   

  منابع تحقیق(خارجی)                                                                References

  Brown, G., & Yule, G. (1983). Discourse Analysis. Oxford:  Blackwell publication.

  Firth, J.  R. (1957).  Papers in Linguistics. Oxford:  University Press.

  Halliday,  M.A.K., (1973). Explorations in the Functions of Language. London: Edward Arnold.

  ----------------------.(1985).  An Introduction to Functional Grammar. London:  Edward Arnold. 

  Halliday, M. A. K., & Hassan, R. (1976). Cohesion In English Longman. London .                                                                                                                                                                                                               

  Harris, Z. (1952).  Discourse Analysis in Language .  Oxford:  Blackwell publishers.

  Lyons, J. (1984).  Language and Linguistics, An Introduction. Cambridge University Press.

  . (1977). Semantics. Volume 2, Cambridge University Press.----------.

  -----------. (1968).  Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge University Press.

  Richards, J. Et al. (1992).  Language Teaching and Applied Linguistics. London : Longman.

  Scheffirin, D. (1994).  Approaches to Discourse. Oxford: Blackwell Publishers.

  Stubbs,  M. (1983).  Discourse Analysis. Oxford:  Basil Blackwell.

  Van Dijk, T.A. (1977).  Text and Context.  London:  Longman.

   

  Websites                                                                                      (منابع تحقیق(اینترنتی

  راه نجات                                                                                                www.rahenejat.com   

  رفیعی، سعید، 1388                                                                                linguist87.blogfa.com

  --------، 1390     www.kanoonweb.com                                                                                   

  زارعی                                                                               www.persian language.ir 

  سایت آریاکلیک             www.ariaclick.com                                                                       سایت فرهنگی و ادبی تربت­جام        www.torbatjam.ws                                                          

  شیخی، غفور، 1378               searches.blogfa.com                                                                         

  ظاهری­عبدوند1383                                            www.noormags.com                                     

  عاطف­راد، مهدی، وب­سایت سخن        www.p30tarh.com                                                              

  یحیایی­ایله­ای، احمد، وب­سایت ارتباطات اجتماعی  www.yahyaee.com                                                                                                           


موضوع پایان نامه بررسی انسجام واژگانی در شاهنامه فردوسی , نمونه پایان نامه بررسی انسجام واژگانی در شاهنامه فردوسی , جستجوی پایان نامه بررسی انسجام واژگانی در شاهنامه فردوسی , فایل Word پایان نامه بررسی انسجام واژگانی در شاهنامه فردوسی , دانلود پایان نامه بررسی انسجام واژگانی در شاهنامه فردوسی , فایل PDF پایان نامه بررسی انسجام واژگانی در شاهنامه فردوسی , تحقیق در مورد پایان نامه بررسی انسجام واژگانی در شاهنامه فردوسی , مقاله در مورد پایان نامه بررسی انسجام واژگانی در شاهنامه فردوسی , پروژه در مورد پایان نامه بررسی انسجام واژگانی در شاهنامه فردوسی , پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی انسجام واژگانی در شاهنامه فردوسی , تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی انسجام واژگانی در شاهنامه فردوسی , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی انسجام واژگانی در شاهنامه فردوسی , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی انسجام واژگانی در شاهنامه فردوسی , پروژه درباره پایان نامه بررسی انسجام واژگانی در شاهنامه فردوسی , گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی انسجام واژگانی در شاهنامه فردوسی , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی انسجام واژگانی در شاهنامه فردوسی , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی انسجام واژگانی در شاهنامه فردوسی , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی انسجام واژگانی در شاهنامه فردوسی , رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی انسجام واژگانی در شاهنامه فردوسی

چکیده این پژوهش که به روش تحلیلی-تاریخی انجام گرفته و جمع‌آوری اطلاعات در آن به شیوه‌های کتابخانه‌ای و میدانی بوده است، با هدف بررسی قابلیت‌های تصویری نوشتار فارسی در خط-نقاشی صورت پذیرفته و در آن سعی شده تا با بررسی روند شکل‌گیری شیوه خط-نقاشی، به گستره فعالیت‌های نوشتار، اعم از بار معنایی و کاربردهای تصویری، پرداخته شود. اسلوب خطاطانه و حضور نوشتار فارسی در هنر معاصر ایران ...

چکیده موسیقی، عنصر برجسته ی زبان شعری و عامل اصلی تمایز شعر از زبان روزمره و گفتار عادی بوده، همچنین رابطه ی عاطفی میان خالق اثر و مخاطب و خواننده ایجاد می کند. در واقع شاعر با سرودن شعر مخاطب را در فضای عاطفی قرار می دهد و بدین وسیله حالات مختلف روحی و عاطفی را بر می‌‌انگیزاند. خیال، عاطفه، اندیشه، شکل و موسیقی، عناصر پنج گانه ی تشکیل دهنده ی شعر به شمار می روند. موسیقی در شعر، ...

درجه کارشناسي ارشد در رشته: زبانشناسي همگاني ارديبهشت 88   پژوهش حاضر با عنوان "بررسي فراهنجاري هاي زباني شعر شاملو" کوششي است جهت شناساندن سبک فردي شعر شاملو به لحاظ معيار

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هنر اسلامی چکیده: فرش با حیات مادی و معنوی ترکمن مأنوس است و معرف هویت و عامل وحدت طوایف مختلف بشمار می آید. نقوش در فرش اصیل ترکمن، دارای ساختاری مشخص و منسجم بوده و تا دهه های اخیر مادر ترکمن خود را ملزم به رعایت آن می دانست.آگاهی از همخوانی پدیده های اقتصادی و طبیعت زیستی، با نقوش سبک جدید، مسأله اساسی این تحقیق بوده است. هدف کلی تحقیق، شناخت ...

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی چکیده این پژوهش به بررسی روایت در آثار نمایشی میرزا فتحعلی آخوندزاده بر اساس نظریات جاناتان کالر می پردازد. در ابتدا برای تبیین نظریات کالر به روند شکل گیری ساختارگرایی می پردازیم تا دلایل وجودی و چرایی این جنبش بسیار مهم را بررسی کنیم. در ابتدای این فصل نگاهی به ماهیت وجودی ساختار می اندازیم. سپس نگاهی بر صبغه ی فلسفی این ...

پایان نامه برای کسب درجه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی «M.A» چکیده صور خیال در شعر نو در آثار نیما یوشیج، سهراب سپهری، مهدی اخوان ثالث و احمد شاملو سحر سعید شعر و ادب پارسی از دیرباز با صور خیال در آمیخته و آشنا بوده است. صور خیال از تشبیه و استعاره و مجاز و کنایه بیش از هزار سال است که شاعران فارسی زبان را در شعر با خود آشنا و مأنوس ساخته است. در همۀ سبکهای شعر کهن بسامد ...

پایان­نامه­­ برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیّات مقاومت و پایداری چکیده علیرضا قزوه شاعر و نویسنده­ی ایرانی متولد 1342 از جمله شاعران مقاومت و دفاع مقدس است. وی آثار زیادی در حوزه­ی مقاومت و دفاع مقدس دارد و در بیشتر آنها اعم از شعر و داستان، سفرنامه و ... بن­مایه­هایی از دفاع مقدس و اعتراض و مذهب و نهضت عاشورایی و مقاومت­، آشکارا به چشم ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی (M.A) چکیده موضوع پژوهش حاضر «تحلیل محتوای دیوان اشعار فارسی استاد شهریار از حیث توجه به ابعاد اجتماعی دین» می‌باشد. چهارچوب نظری تحقیق را نظریه‌های دورکیم، کارل مارکس، ماکس وبر، اسپنسر و یینگر درمورد دین تشکیل می‌دهند. به عقیده دورکیم دین عامل همبستگی و ثبات اجتماعی و پایداری جامعه و مظهر قدرت جامعه است و نقش مثبت دین در حل ...

پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته نقاشي بهمن ماه ???? چکيده شاهنامه مدحي، شاهنامه­اي است که در نيمه‌ي اول سده هفدهم ميلادي توسط هنرمندان عثماني تهيه شده است. معرفي اين ک

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A) ( چکیده: شاهنامه جایگاه بزرگی در میان کشور ایران فرهنگی دارد. از آنجا که شاهنامه ریشه در فرهنگ ایران باستان دارد. فرهنگ انگیزه‌ای است که مردم را پیش می‌برد،. در این پژوهش تلاش خواهد شد که دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگ و تاثیر دین زرتشتی بر این دیدگاه بررسی و نشان داده شود دیدگاه مردم در باره مرگ و دنیای پس از آن اثر بزرگ و ...

ثبت سفارش