پایان نامه بررسی کارنامه‌ ی علمی ادبی دکتر کاووس حسن لی

word 2 MB 31581 179
1392 کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
قیمت قبل:۶۷,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • رشته: زبان و ادبیات فارسی

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

  چکیده

  بررسی کارنامه‌ ی شاعران و نویسندگان گذشته در حوزه‌ی پایان نامه‌ نویسی، خیلی رایج و متداول است و اما آن چه در پایان نامه نویسی، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. کارنامه‌ی شاعران و نویسندگان معاصر است و کمتر به سراغ آن می­روند، شاعران و نویسندگان در قید حیات است!

  حسن‌لی، با فراهم آوردن آثار متنوعی در حوزه‌ی زبان و ادب فارسی، به ویژه در کتاب شناسی برخی شخصیت‌های بزرگ ادبی از جمله سعدی، حافظ و خیام، زبان زد خاص و عام شده‌ است.

   هر چند بررسی دقیق و همه جانبه‌ی آثار کاووس حسن‌لی، از بازه‌ی زمانی یک پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد فراتر است، سعی شده است برای آشنایی بیش‌تر دانش جویان و علاقه‌مندان به ایشان، تمام آثار نامبرده با نظم و ترتیبی منطقی و دانشگاهی بررسی و معرفی شود.

  همان گونه که در فصل اول نیز ملاحظه می‌شود، برای آگاهی بیش‌تر خوانندگان و علاقه‌مندان، به سال شمار زندگی علمی و ادبی کاووس حسن‌لی  و فعالیت‌های اجرایی و اجتماعی ایشان نیز پرداخته شده است.

  و در ادامه در فصل‌های دوم، سوم و چهارم این پایان نامه‌ی پنج فصلی، به ترتیب «کتاب‌ها»، «مقاله‌ها» و «سفرنامه‌ها و پایان‌نامه‌های» سامان یافته به همت ایشان به صورتی که در مقدمه و سرآغاز فصل‌های مربوط در خصوص آن‌ها توضیح داده شده است، بررسی و معرفی گردیده‌اند.

   

  کلید واژه: کاووس حسن‌لی، زبان و ادب، پایان نامه، سفرنامه، مقاله‌، کتاب.

   

  مقدمه

  کاووس‌ حسن‌لی یکی از چهره‌های فاخر و تأثیرگذار زبان و ادبیات فارسی ایران در دوره‏ی معاصر می باشد که اگر از هر زاویه به ابعاد شخصیت علمی و ادبی ایشان بنگریم گوناگونی، نوآوری و تنوع اندیشه را در آثارشان می‌بینیم. وی با تألیف کتاب‌ها و مقاله‌های بسیار، یکی از پژوهشگران در خور توجه و یکی از سعدی شناسان، حافظ پژوهان و خیام شناسان مطرح در جوامع ادبی است. وی با مساعدت برخی از همکاران، برای اولین بار دوره‏ی کارشناسی ارشد ادبیات کودک را طراحی و در سطح ملی به تصویب رساندند و در این دوره برای نخستین بار دانشجو پذیرفتند و مرکز مطالعات ادبیات کودک را در دانشگاه شیراز به عنوان نخستین مرکز آکادمیک ادبیات کودک راه اندازی کردند و هم چنین به عنوان مدیر گروه پژوهشی ادبیات کودک و نوجوان از سال 1385، دبیری مجله‌ی  علمی- پژوهشی ادبیات کودک و نوجوان را نیز برعهده گرفتند که با نام«مجله‏ی مطالعات ادبیات کودک» منتشر می‌شود. از دیگر فعالیت‌های ایشان، شرکت در همایش‌ها و نشست‌های متعدد داخلی و بین‌المللی و ارائه‏ی سخنرانی و مقاله با موضوعات متنوع در حوزه‏ی ادبیات کلاسیک و معاصر می‌باشد.

  از جمله فعالیت‌های مؤثر اجرایی ایشان نیز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  معاون طرح و برنامه‌های کانون‌های فرهنگی استان فارس، مؤسس مرکز حافظ شناسی و سعدی شناسی و مدیر مرکز حافظ شناسی، رئیس بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز، مدیر قطب علمی شاعران و نویسندگان فارس، رئیس کار گروه فرهنگ و هنر اسلامی ایران،  رئیس بنیاد نخبگان استان فارس، حضور در کمیته‏ی علمی دبیرخانه‌ی ستاد گسترش زبان فارسی و ایران شناسی در وزارت علوم و مدیر گروه پژوهشی ادبیات کودک و نوجوان و دبیر علمی بسیاری از سمینارها و کنفرانس‏ها و..

   در این پایان‌نامه با عنوان «بررسی کارنامه‌ ی علمی - ادبی کاووس حسن‌لی» سعی شده است آثار مربوط به حسن‌لی، یعنی کتاب‌ها و مقاله‌هایی که به صورت انفرادی یا مشترک نوشته و چاپ شده، بررسی و معرفی گردد.

   در بررسی آثار، از یک سو به دلیل گستردگی و تنوع آن‌ها و از سویی به علت محدودیت زمانی، بنابر  اختصار نهاده شد. بنابراین برای آشنایی بیش‌تر با چگونگی چهار چوب پژوهش حاضر، یادآوری موارد زیر ضروری می‌نماید:

   1- آثار مورد بررسی مشتمل بر کتاب، مقاله، یادداشت‌های سفر و هدایت پایان‌نامه‌های دانش‌جویی است که چگونگی  هر کدام از این گونه‌ها در فصل مربوط به خود بیان شده است.

  2- برای این که شخصیت علمی و ادبی و دامنه‌ی فعالیت‌های فرهنگی حسن‌لی، بیش‌تر و بهتر، معرفی شود، روز شمار زندگی ایشان نیز به صورت شناس‌نامه‌ای آورده شده است.

   3- این پایان‌نامه، در پنج فصل تنظیم و گزارش شده است که در فصل اول، کلیات و در فصل دوم کتاب‌ها و در فصل سوم، مقاله‌ها و در فصل چهارم یادداشت‌های سفر و پایان‌نامه‌های راهنمایی شده و در فصل پنجم نتیجه‌گیری آمده است.

  4- هر چند در آغاز فصل‌های دوم، سوم و چهارم که در بر گیرنده‌ی بدنه‌ی اصلی پایان نامه‌ی حاضرند، در قالب پیش در آمدی کوتاه، به چه گونگی کار انجام گرفته در هر کدام از این فصل‌ها، اشاره شده است، در این جا نیز یادآور می‌شود که کتاب‌های مورد بررسی، نخست در هشت گروه موضوع بندی و در نموداری نشان داده شده‌اند. گفتنی است که ترتیب قرار گرفتن کتاب‌ها در هر گروه، بر اساس تاریخ چاپ و ترتیب آورده شدن عنوان‌های هر گروه از کتاب‌ها از راست به چپ و به ترتیب الفبایی است. علاوه بر این، پس از نمودار، و پیش از ورود به معرفی تفصیلی کتاب‌ها، نخست کتاب‌ها فهرست‌وار و به ترتیب تاریخ چاپ آورده شده‌اند.

  برای معرفی کتاب‌ها، بیش‌تر از مقدمه و متن خود کتاب‌ها کمک گرفته شده است و با توجه به چگونگی هر کتاب و دریافت خود، حجم توضیح‌ها زیاد و کم شده است. مطلب یاد شده در فصل مقاله‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته است، منتهی با این تفاوت که مقاله‌ها نخست به چهار گروه «شعر گذشته»، «نثر گذشته»، «شعر معاصر» و «نثر معاصر» تقسیم بندی گردیده‌اند و هر گروه نیز با  عنوان‌هایی یاد شده‌اند و  مانند کتاب‌ها  به ترتیب تاریخ چاپ و بر اساس الفبایی ردیف شده‌اند.

  با این حساب، پرداختن به آثار کاووس حسن‌لی، شاعر و پژوهشگری که در سال‌های اخیر در حوزه‌ی زبان و ادب فارسی، کارهای به نسبت فراوان و متنوعی را نگاشته است و به جامعه‌ی ادبی عرضه کرده، ضروری می‌نماید.

   

   

  اهداف تحقیق (شامل اهداف علمی، کاربردی و ضرورت‌های خاص انجام تحقیق)

  اهداف علمی

  بررسی جامع فعالیت‌های یکی از شخصیت‌های علمی و ادبی کشور برای معرفی به حوزه‌های دانشگاهی و ادبی

  اهداف کاربردی:

  حاصل این پژوهش می‌تواند راهنما و کمک کار پژوهشگران و به ویژه ادب پژوهان جوان‌‌تر به خصوص درزمینه‌ی کتاب شناسی‌های توصیفی و تحلیلی باشد.

  ضرورت‌های خاص انجام تحقیق

  از دو زاویه‌ی انجام دادن این تحقیق ضروری دانسته شده است:

  یکی از این نظر که ایشان آثار متعددی دارند و در بسیاری از آن‌ها از نوآوری سخن رفته است و جا دارد وجوه نوآوری‌های ذوقی و پژوهشی نام برده بررسی و ارائه شود.

  دیگر آن که بررسی آثار علمی و پژوهشی ایشان می­تواند راه را برای کارهای پژوهشی و مشابه دیگر هموار سازد.

  پیشینه‌ی تحقیق

  تا کنون درباره‌ی آثار کاووس حسن‌ لی مقاله‌هایی نوشته شده، ولی به صورت کتاب و پژوهشی جامع،کاری صورت نگرفته است. از جمله کارهایی که درباره‌ی اشعار و پژوهش‌های حسن‌لی نوشته شده، حدود 38 مقاله است که در نقد آثار وی نوشته شده که در فصل های بعد ضمن بررسی مقالات و کتاب­های او به آن­ها خواهیم پرداخت.

  خسرو قاسمیان در مقاله‌ای با عنوان«فرهنگ سعدی پژوهی» به نقد و بررسی کتاب فرهنگ سعدی پژوهی پرداخته است. وی در این نوشته، به ارزش‌های فرهنگ سعدی پژوهی اشاره نموده و هم به پاره‌ای از اشکال‌ها پرداخته است و می‌گوید:

  «این فرهنگ با رویکردی تازه و شیوه‌ای کاربردی و چند جانبه، اتفاقی است بی‌نظیر که در حوزه‌ی سعدی پژوهی صورت گرفته است. وی نیز  به ساختار تشکیلاتی فرهنگ سعدی پژوهی پرداخته و بخش‌های پنج گانه کتاب را بررسی نموده است؛ و اشاره دارد که نکته‌ی حائز اهمیت درمورد تفکیک بخش‌های پنج‌گانه‌ی کتاب این است که مراجعه کننده به راحتی می‌تواند به هر بخشی که مایل باشد رجوع کند و مطلب مورد نظر خود را بیابد. ایشان در ادامه به معماری فرهنگ سعدی پژوهی می‌پردازد و معتقد است: شاید نخستین پرسشی که به ذهن برخی خطور کند، این باشد که آیا نام «فرهنگ» برای این مجموعه مناسب است؟ و یا اگر عنوان دیگری مانند «کتاب شناسی تحلیلی سعدی پژوهی» را بر آن می‌نهادند، مناسب‌تر نبود؟...»

  قاسمیان، خسرو، فرهنگ سعدی پژوهی، کتاب ادبیات و فلسفه، شماره‌ی 9، 1380، صص: 81-78.

  محمد حکیم آذر و شهلا نظری در مقاله‌ای با عنوان «بازخوانی اجمالی گونه های نوآوری در شعر معاصر» به بررسی کتاب «گونه‌های نو آوری در شعر معاصر ایران» پرداخته و اشاره داشته‌اند که:

  «در این کتاب کاووس‌حسن‌لی حد و مرز عرصه‌های مورد پژوهش را مشخص کرده و از کلی گویی و انشا نویسی کاملا ًپرهیز کرده است؛ اگر چه در نقد و تحلیل برخی جریان‌ها جای کار بیشتری احساس می‌شود. نکته‌ی دیگر آن که، این کتاب خلأ موجود در حوزه‌ی گونه شناسی نوآوری در آثار معاصر ایران را بر طرف نموده و از نظر مرجع شناسی ادبی، این کتاب فهرستی کامل و مفید برای پژوهش‌گران ادبیات معاصر می‌باشد».

  حیکم آذر، محمد- نظری، شهلا، گونه‌های نوآوری در شعر معاصر ایران، کتاب ماه ادبیات، شماره‌ی 35، 1386، صص: 73-61.

  فرزانه معینی در مقاله‌ای با عنوان« 75 سال سعدی پژوهی درآیینه‌ی یک کتاب» به بررسی فرهنگ سعدی پژوهی کاووس حسن‌لی پرداخته و اشاره نموده که: «حسن‌لی با جمع آوری تمام آثار از سال 1300 تا سال 1375در حوزه‌ی سعدی، اقدام به آفرینش اثری موفق و متمایز نموده است که با آثار قبلی از نظر گستردگی نقد‌ها و بررسی‌ها کاملاً متفاوت است. این کتاب تنها مرجعی است که به شایستگی بیش از 850 نوشته(مقاله و کتاب)در پیوند با سعدی را معرفی کرده است، اما نبودن فهرست موضوعی این نوشته ها، امکان استفاده و استناد به آن‌ها را کاهش داده است و شاید جست و جویی وقت‌گیر و خسته کننده برای خواننده را از هدف اصلی دور نماید. از این رو پیوستن فهرست موضوعی به این کتاب گران‌قدر، برارزش آن خواهد افزود.»

  معینی، فرزانه، 75 سال سعدی پژوهی در آینه‌ی یک کتاب، مجله‌ی شعر، شماره‌ی 62، 1387، صص:27-25.

  فرزانه معینی در نوشته‌ای با عنوان« بازخوانی کتاب چشمه‌ی خورشید»، به بررسی زوایای این کتاب پرداخته است. این نویسنده کتاب  چشمه‌ی خورشید را، بازخوانی زندگی اندیشه و سخن حافظ دانسته است و این اثر را در ایجاد نگاهی کلی و جامع به حافظ در ابعاد مختلف مؤثر دانسته است. وی اشاره داشته است که: «این کتاب برخلاف کتاب‌های دیگر در حوزه‌ی حافظ پژوهی، فاقد نقص دراز نویسی و انشا پردازی است و خواننده را بدون درگیر شدن با بدیهیات به درک عمیقی از رابطه ی بین ابیات حافظ در معانی و واژگان رهنمون می‌سازد. روی کرد فراوان در غزل­های حافظ علاوه بر کمک به فهم بهتر در بیشتر توصیفات ارزش استنادی کتاب را نیز افزوده است.» 

   

  Abstract

  The study of the literature of previous poets and writers in the field of thesis writing is very common but contemporary poets and writers are least considered in thesis writing  and  are chosen rarely and poets and writers who are alive are completely ignored!

  Hasanli , providing variant works in Persian literature specially in bibliography of  the  leading  literature characters like Saadi, Hafez and Khaiam , became very popular .

  Although multilateral and precise study of works by Dr. Hasanli is beyond a master’s thesis span, we have tried to introduce and study all of his works in a logical and academic arrangement so that his students and admirers become familiar with him.

  As it is obvious, as an example, in the first chapter; in order to offer more information to the admirers and readers, scientific and literary biography of Dr, Hasanli along with his executive and social activities are provided as well and it is hoped to be appealing to the readers

  In the second, third and fourth chapters of the total of five chapters of this thesis; books, articles and  itineraries organized by him were respectively studied and introduced in a way that the related introduction and preface of each chapter were provided by explanations.

  Key Words: KavousHassanli, Language &Literature, Thesis, Logbook, Itinerary, Article, Book

 • فهرست:

  چکیده 1

  مقدمه 2

  اهداف تحقیق (شامل اهداف علمی، کاربردی و ضرورت‌های خاص انجام تحقیق) 4

  اهداف علمی. 4

  اهداف کاربردی: 4

  ضرورت‌های خاص انجام تحقیق. 4

  پیشینه‌ی تحقیق. 4

  روش تحقیق. 6

   

  فصل اول:زندگی‌نامه و سال شمار

  1-1- زندگی‌نامه و سال شمار کاووس حسن‌لی. 8

   

  فصل دوم:کتاب‌ها

  2-1- پیش درآمد. 13

  2-2- عناوین کتاب‌ها 15

  2-3 -من ماه تابانم (شعر کودک)، انتشارات هفت اورنگ، شیراز، 1378. 17

  2-4- سلسله‎ی موی دوست (مجموعه‌ی مقالات)، انتشارات هفت اورنگ، شیراز 1378. 17

  2-5- به لبخند آیینه‎ای تشنه‎ام (مجموعه‎ی شعر)، انتشارات هفت اورنگ، شیراز، 1379. 18

  2-6-رستاخیز کلام (مجموعه‌ی مقالات ادبی)، انتشارات پیروی، شیراز، 1379. 19

  2-7- سعدی آتش‎زبان (مجموعه ی مقالات)، انتشارات هفت اورنگ،شیراز،1380. 19

  2-8-فرهنگ سعدی‎پژوهی، انتشارات بنیاد فارس‎شناسی و مرکز سعدی‎شناسی، شیراز، 1380. 20

  2-9-شیرین‎تر از قند (زیر نظر اکبر ایرانی و علیرضا مختارپور)، انتشارات اهل قلم، تهران 1381، (چاپ دوم: 1382) 22

  2-10- سخن شیرین پارسی، (مشترک با  اکبرصیادکوه،  منیژه عبدالهی و سید احمد پارسا) انتشارات سمت،چاپ اول 1381، تهران،چاپ  چهاردهم: 1390  23

  2-11- مثنوی وامق و عذرا(تصحیح،مشترک با کاووس رضایی)،انتشارات روزگار،تهران1382. 24

  2-12- «رنگ از رخ تمام قلم‌ها پریده است» (مجموعه‌ی شعر)،انتشارات روزگار، تهران 1382. 25

  2-13- گلستان (بازنویسی)، انتشارات اهل قلم، تهران،1382. 26

  2-14- ورق درخت طوبا، انتشارات مرکز سعدی‎شناسی، شیراز، 1383. 28

  2-15- مثنوی وامق و عذرا (تلخیص و بازنویسی مثنوی وامق و عذرا اثر محمدحسین حسینی شیرازی) انتشارات اهل قلم، تهران 1383. 28

  2-16- گونه‌های نوآوری در شعر معاصر ایران، نشر ثالث، تهران، 1383. (چاپ دوم:1386) 29

  2-17- ساده‌ی بسیار نقش، انتشارات علمی فرهنگی و حافظ شناسی، تهران،1384. 31

  2-18-چشمه‌ی خورشید (بازخوانی زندگی، اندیشه و سخن حافظ شیرازی)، انتشارات آیسسکو، نوید و مرکز حافظ‌شناسی، شیراز، 1385. 31

  2-19-قراءه جدیده فی حیاه حافظ الشیرازی و فکره و اشعاره، (ترجمه‌ی شاکر عامری) از کتاب چشمه‌ی خورشید، انتشارات سازمان آیسسکو، مراکش، 2007 (1386) 33

  2-20-غبار زدایی از مسیر تماشا(مجموعه‌ی مقالات)، انتشارات روزگار،  1386 34

  معرفی اثر: 34

  2-21-مثنوی مهر و ماه، (تصحیح، مشترک با کاووس رضایی)، انتشارات نوید، شیراز، 1386 34

  2-22- مثنوی اشتر نامه (تصحیح، مشترک با کاووس رضایی)، انتشارات زوار، تهران، 1386 35

  2-23- دیوان اشعار شیخ امین الدین بلیانی (تصحیح، مشترک با محمد برکت)، انتشارات فرهنگستان هنر، تهران، 1387. 35

  2-24- دیگرگونه خوانی متون گذشته، انتشارات علم، تهران،1388. 36

  2-25-راهنمای موضوعی حافظ‌‌شناسی، انتشارات نوید، شیراز،1388. 37

  2-26- کارنامه‌ی تحلیلی خیام پژوهی (مشترک با سعید حسام پور)، انتشارات علم، 1389. 40

  2-27-دفتر نسرین و گل، انتشارات تخت جمشید با همکاری بنیاد فارس شناسی، 1389. 43

  2-28- دریچه‌ی صبح (بازشناسی زندگی و سخن سعدی)، انتشارات خانه‌ی کتاب، زمستان 1389. 44

  2-29- یادهایی رها در باد ( با همکاری خسرو رشیدی) انتشارات تخت جمشید، زمستان 1389. 44

  2-30-آیینه­ی مهرآیین، انتشارات مصطفوی و بنیاد فارس‌ شناسی، 1390. 45

  2-31-راهنمای موضوعی سعدی شناسی (مشترک با لیلا اکبری) انتشارات دانشگاه شیراز،1391. 46

  2-32- مثنوی وصف الحال (تصحیح، مشترک با کاووس رضایی)، انتشارات نوید،1392. 46

  2-33-تصحیح دیوان بسمل شیرازی. 48

  2-34-کارنامه­ی تحلیلی نیما پژوهی. 48

   

  فصل سوم:مقاله‌ها

  3-1- پیش درآمد. 49

  3-2- عنوان مقاله‌ها 53

  3-3- آرایه‎های ادبی در قلمرو نثر« نفثه‎المصدور»و شعر منثور، مجله‎ی کیهان فرهنگی، سال سیزدهم، شماره128، شهریور1375. 60

  3-4- چهره‎ی سعدی در آینه‏های موج‎دار، مجله‎ی دانشکده‎ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی،شماره 11، زمستان1379. 61

  3-5- رستاخیز سخن در بوستان سعدی، مجله‎ی‌ علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره‌ی هفدهم، شماره‌ ی 2،پیاپی 34،بهار 1381. 61

  3-6- داستان وامق و عذرا و روایت حسینی، مجله‎ی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره‌ی هفدهم، شماره ی‌2،پیاپی34، بهار 1381. 62

  3-7- بحران مخاطب و شعر امروز ایران، مجله ی شعر،بهار1382. 63

  3-8- بیان هنری در نهج‎البلاغه، و تو لبخند می‌زدی (مجموعه مقالات درباره‌ی حضرت علی (ع) به کوشش صابر امامی)، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، 1382. 64

  3-9- شگردهای هنری سعدی، سعدی‎شناسی ( دفتر ششم )،شیراز،1382. 64

  3-10- داستانی عاشقانه در گزارشی عرفانی، مجله‌ی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، بهار 1382. 65

  3-11- مار و مور(فرهنگ نامه‌ی جانوران در ادب پارسی)، کتاب ماه (ادبیات و فلسفه)،‌ سال پنجم،‌ شماره‌ 8، خرداد 1382. 66

  3-12- تحلیل رنگ در سروده‌های سهراب سپهری، (مشترک با مصطفی صدیقی) مجله‌ی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه باهنر کرمان، دوره‌ی جدید، شماره 13، (پیاپی 10)، بهار 1382. 67

  3-13- لالایی‌های مخملین (نگاهی به خاستگاه و مضامین لالایی‌های ایرانی)، مجله‌ی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال اول، شماره‌ی 1، نیمه‌ی دوم1382. 68

  3-14- زلف تابدار حافظ،به گزینی‌های حافظ در پیوند با «زلف» مجله‌ی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم، سال 12، شماره‌ی 46-45، تابستان - پاییز 1383. 69

  3-15- عبدالعلی دستغیب با سعدی چه کرده است؟ مجموعه‌ی عیار نقد در آینه، یادنامه‌ی عبدالعلی دستغیب، دی 1383. 70

  3-16-گزیر‌های ناگزیر در دقایق الهام، مجله ی زبان و ادب،دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی،شماره ی 19،بهار 1383. 71

  3-17- خواندن رنگ‌ها- تحلیل رنگ‌ در شعر نو- (مشترک با مصطفی صدیقی) مجله‌ی فرهنگ و پژوهش، شماره‌ی 166، آذر 1383. 71

  3-18- زمان گذران در نگاه بی قرار خیام، (مشترک با سعید حسام‌پور) نشریه‌ی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، سال 47، شماره مسلسل 192، پاییز 1383  72

  3-19- تصویر زمان در شعر معاصر، کیهان فرهنگی،سال بیست و دوم، شماره‌ی 222، فروردین 1384. 73

  3-20- قرینه‌گرایی خیام در رباعیات، (مشترک با سعید حسام‌پور) نشریه‌ی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، شماره‌ی 17 (پیاپی 14)، بهار 1384  74

  3-21- زیبایی شناسی شعر خیام پیوند هنری اجزای کلام، (مشترک با سعید حسام‌پور) فصل نامه‌ی پژوهش‌های ادبی، شماره‌ی 7، بهار 1384. 75

  3-22- پرسش‌های حیرت‌آلود خیام چگونه پدید آمد، (مشترک با سعید حسام پور) مجله‌ی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره‌ی 22، شماره‌ی 3،پیاپی 44، پاییز 1384  76

  3-23- حرکت نوگرایی در غزل امروز فارس، کنگره‌ی بزرگ فارس‌شناسی، شیراز، بنیاد فارس‌شناسی ، اول تا سوم اردیبهشت ماه، 1384. 77

  3-24- رفتار خاقانی با ساخته‌های هنری خود، مجله‌ی «الدراسات الادبیه» لبنان، شماره‌‌ی 48-52، 1384. 77

  3-25- سعدی در نگاه سخن‌سرایان، مجله‌ی شعر،سال چهاردهم، شماره‌ی 47، بهار1385. 78

  3-26- خیال پردازی‌های کودکانه «بررسی تصویرهای خیال در سه دوره از شعر کودک»،مجموعه ی مقالات نخستین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، دانشگاه اصفهان، 1385. 79

  3-27- نوآوری در غزل، مجله ی شعر، شماره‌ی 46،خرداد1385. 80

  3-28- «مکتوبات »خواندنی- بررسی کتاب مکتوبات- نامه‌های جمال زاده و معین‌فر، نشریه‌ی فرهنگی-هنری رودکی، شماره‌ی 7، پاییز 1385. 81

  3-29- نگاهی به هفت‌پیکر از دیدگاه نمادگرایی در پوشش صوفیه (مشترک با  مصطفی صدیقی)، مجموعه  مقالات:نشریه‌ی داخلی،شماره‌ی 31،فروردین1386 82

  3-30- نگاه پاک سعدی، سعدی‌شناسی (دفتر دهم)،مرکز سعدی شناسی،چاپ اول، بهار 1386 82

  3-31- بررسی عوامل تأثیر پذیری و چند معنایی غزل حافظ، (مشترک بارستگارفسایی،عبدالعزیز شبانی،محمدرضا امینی) مجله‌ی علوم انسانی دانشگاه الزهرا، سال پانزدهم و شانزدهم، شماره‌ی 56 و 57، زمستان 1384 و بهار 1385 (انتشار بهار 1386) 83

  3-32- ویژگی‌های شعر عاشورایی، (مشترک با غلامرضا کافی)، فصل نامه‌ی علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا، سال شانزدهم و هفدهم، شماره 61 و 62،زمستان 85 و بهار 1386 84

  3-33- بررسی عناصر زندگی معاصر در شعر سیمین بهبهانی، (مشترک با مریم حیدری)، مجله‌ی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره‌‌ی بیست و پنجم، شماره‌ی سوم، پاییز 1385 (پیاپی 48)، انتشار در تابستان 1386 85

  3-34- کارکردرنگ درشاهنامه با تکیه بر سیاه و سپید،(مشترک با لیلا احمدیان)،فصل‌نامه‌ی ادب پژوهی، سال اول، شماره‌‌ی دوم، تابستان 1386 86

  3-35- دوگانگی نگاه شاملو و سپهری به پدیده‌ای مشترک «پرنده – کلاغ»، (مشترک با ابراهیم اکبری)،پژوهش نامه ی زبان و ادب فارسی، گوهر گویا، سال اول، شماره‌ی دوم، تابستان 1386 86

  3-36- مرگ حیات است و حیات است مرگ، همایش «مولانا و دین»، شیراز، اردیبهشت 1386 87

  3-37- شکل سنجی دو غزل از مولوی، همایش مولانا و نظریه‌های ادبی،شیراز، اردیبهشت1386 88

  3-38- نشانه‌های فمینیسم در آثار سیمین دانشور (مشترک با قاسم سالاری)، مجله‌ی مطالعات زنان، سال پنجم، شماره‌ی 1، بهار و تابستان 1386، انتشار زمستان 1386 88

  3-39- تقابل کهنه و نو در آثار بهرام بیضایی (مشترک باشهین حقیقی)،دومین گردهمایی انجمن ترویج زبان وادب فارسی ایران،دانشگاه فردوسی مشهد، 6 شهریور 1386 89

  3-40- بازنمود رنگ‌های سرخ، زرد، سبز و بنفش در شاهنامه‌ی‌ فردوسی(مشترک با لیلا احمدیان)، نشریه‌ی ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، شماره ی 23(پیاپی20)، انتشارپاییز1387. 90

  3-41- جایگاه زبان در شعر امروز ایران، الدراسات الادبیه(لبنان)، شماره ی پیاپی 53-65، انتشار: شتاء2009، زمستان1387. 91

  3-42-شیوه‌های تازه در غزل امروز ایران، ششمین مجمع بین اللملی استادان زبان و ادبیات  فارسی ،تونس ،اسفند1387. 92

  3-43- بررسی ساختار غزلی روایی از غزلیات شمس(مشترک با شهین حقیقی)، فصل نامه­ی کاوش نامه، دانشگاه یزد، سال نهم، شماره ی 17، پاییز و زمستان1387  93

  3-44-عناصر هنری در دو نمونه از غزل‌های سعدی، نامه ی فرهنگستان، فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، دوره‌ی دهم، شماره ی سوم، (پیاپی39)، پاییز1387  94

  3-45-بررسی محورهای اصلی و شیوه ی گسترش روایت در کلیدر(مشترک با ساناز مجرد)، مجله‌ی بوستان ادب، سال اول، شماره‌ی اول،(پیاپی1 /55 )،1388  95

  3-46- بازخوانی فرمالیستی غزلی از بیدل ،مجله ی شعر، شماره ی 66، تابستان1388. 96

  3-47-  کارنامه­ی خیام پژوهی در سده‌ی چهاردهم(مشترک با سعید حسام پور)، فصل نامه‌ی علمی-پژوهشی«پژوهش زبان و ادبیات فارسی»شماره ی چهاردهم،پاییز1388  97

  3-48- بالاخره سعدی بزرگ تر است یا حافظ؟ الدراسات الادبیه( لبنان)، شماره‌ی66، بهار1388. 98

  3-49- ضرورت کاربردی شدن برنامه‌های رشته ی ادبیات فارسی، مجموعه مقالات ششمین مجمع بین المللی استادان زبان و ادبیات فارسی، به کوشش دکتر عباسعلی وفایی، میراثبان،1388. 99

  3-50- کاری ناتمام از مردی تمام: نقد وبررسی غزل­های سعدی به تصحیح غلامحسین یوسفی، پژوهش نامه­ی زبان و ادبیات فارسی، سال اول، شماره­ی اول، بهار1388 و یادنامه­ی دکتر یوسفی، 1388. 101

  3-51- تحلیل شخصیت زن در نمایش نامهی «پرده­خانه» اثر بهرام بیضایی(مشترک با شهین حقیقی)، پژوهش نامه­ی فرهنگ و ادب، دانشگاه آزاد اسلامی رودهن، شماره­ی8، سال پنجم، بهار و تابستان1388. 102

  3-52- سهم فارس در شعر فارسی، فصل نامه ی پیام ارسنجان، شماره ی 17، پاییز 1388. 103

  3-53- بررسی جایگاه و نقش زن در نمایش نامه‌ی «ندبه»، اثر بهرام بیضایی (مشترک باشهین حقیقی)، فصل نامه‌ی تحقیقات زبان و ادب فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر ، سال اول، شماره‌ی دوم، زمستان1388. 104

  3-54- بررسی تکنیک‌های روایی در رمان شازده احتجاب هوشنگ گلشیری، (مشترک با زیبا قلاوندی)، فصل نامه ی علمی-پژوهشی ادب پژوهی – دانشگاه گیلان، سال سوم، شماره‌ی 7و8، بهار و تابستان1388. 105

  3-55- بررسی و تفسیر« تاریک خانه‌ی هدایت» بر پایه‌ی باورهای باستانی در گورخمره‌ها، (مشترک با سیامک نادری)،نشریه‌ی زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز، سال52، شماره‌ی مسلسل209، بهار و تابستان1388. 106

  3-56- رویکردهای پنج گانه‌ی خیام پژوهی، (مشترک باسعید حسام پور)، فصل ‌نامه‌ی کاوش‌نامه، سال دهم، شماره18، بهار و تابستان1388. 107

  3-57- نگاه­ی به چگونگی بررسی ساختاری رمان کلیدر بر اساس نظریه‌ی برمون (مشترک با ساناز مجرد)، مجله‌ی علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، دانشگاه فردوسی مشهد، سال چهل دوم، شمارهی دوم، تابستان1388(انتشار بهار1389) 108

  3-58-بررسی مفهوم پرنده­ی «جغد» در شعر چهارتن از شاعران نامدار معاصر(مشترک با ابراهیم اکبری)، همایش نیماشناسی، «نیما و میراث نو»، دانشگاه مازندران، بهار1389. 109

  3-59- آغاز نقد روانکاوانه و شعر نو با تکیه بر شعر نیمایوشیج (مشترک با  مصطفی صدیقی)، مجموعه مقاله­های دومین همایش نیماشناسی، «نیما و میراث نو»، دانشگاه مازندران، بهار1389. 110

  3-60- خیام 90 ساله یا 900 ساله، کتاب ماه- ادبیات، شماره ی 38، خرداد 1389. 111

  3-61- حافظ و عالم معنا، با مدعی مگویید: به کوشش منصور پایمرد، انتشارات نوید شیراز، چاپ اول، مهر1389. 112

  3-62- بازخوانی نقش زن در اپیزودهای سه گانه‌ی نمایش نامه‌ی «شب هزار و‌یکم» اثر بهرام بیضایی، (مشترک باشهین حقیقی)، مجله ی مطالعات زنان، سال8، شماره‌ی یک،بهار1389. 113

  3-63- فرازها و فرودهای شعر عباس یمینی شریف، مجله ی شعر،شماره ی 69،بهار1389. 113

  3-64- نقد و بررسی سه کتاب از نویسندگان غیر ایرانی با موضوع تاریخ ادبیات ایران (مشترک بامصطفی صدیقی)، پژوهش نامه‌ی زبان و ادب فارسی، گوهر گویا، سال چهارم، شماره‌ی سوم،( پیاپی15)، پاییز1389. 114

  3-65- بررسی سرعت روایت در رمان جای خالی سلوچ، (مشترک با ناهید دهقانی) ، فصل نامه‌ی علمی – پژوهشی زبان و ادب فارسی،  مجله ی زبان و ادب پارسی-دانشگاه علامه طباطبایی، سال چهاردهم، شماره چهل و پنجم، پاییز1389. 115

  3-66-بررسی کارکرد راوی و شیوه‌ی روایت‌گری در رمان «همنوایی شبانه‌ی ارکستر چوب‌ها»، (مشترک با طاهره جوشکی)، فصل نامه ی ادب پ‍ژوهی، شماره 12، تابستان1389،(انتشارتابستان 1390) 116

  3-67-تحلیل شخصیت زن در نمایش نامه‌ی «روزنه‌ی آبی»، اثر اکبر رادی (مشترک با شهین حقیقی)، مجموعه مقالات ششمین همایش بین‌المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، مازندران،1390. 117

  3-68-بازنمود ویژگی‌ها و خویش کاری‌های آناهیتا در منظومه‌ی خسرو شیرین، (مشترک باشهین حقیقی)، مجموعه مقالات سومین گردهم‌آیی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، تهران،  1390. 118

  3-69- «وای بر من» پلی برای «خانه‌ی سریویلی»- بررسی ساختمان شعر «وای برمن» و پیوند آن با شعر خانه ی سریویلی نیمایوشیج، مجله ی بوستان ادب،سال سوم، شماره‌ی اول، پیاپی 7، بهار1390. 119

  3-70-باز شناسی پیوند صفا شهری‌ها با خلج‌ها و قشقایی‌ها ،فصل نامه ی ادبیات و زبان‌های محلی ایران زمین ،سال اول ،شماره ی 1،پاییز1390. 120

  3-71- تحلیل محیط شهری و عناصر آن در داستان‌های کودک و نوجوان از سال1370-تا1379هجری شمسی(مشترک با سمانه اسدی)، مجله ی مطالعات ادبیات کودک، سال دوم، شماره‌ی 2(پیاپی4) پاییز و زمستان1390. 120

  3-72- بررسی محیط شهری و عناصر آن در داستان‌های کودک و نوجوان از 1360 تا1369 هجری شمسی(مشترک با زهرا پیرصوفی)، پ‍ژوهش نامه ی زبان و ادب فارسی، گوهر گویا، سال پنجم، شماره ی چهارم، (پیاپی 20)، زمستان 1390. 122

  3-73- نمادپردازی اکبر رادی با تقابل دو «زن» در نمایش نامه‌ی «از پشت شیشه‌ها»(مشترک با شهین حقیقی)، مجله ی نقد ادبی، سال چهارم، شماره‌ی شانزدهم،زمستان1390  123

  3-74-سبک شناسی نشانه‌ها در پنج حکایت از مصیبت نامه ی عطار نیشابوری(مشترک با ساناز مجرد)، فصل نامه ی بوستان ادب، سال چهارم، شماره 2 (پیاپی 66)، تابستان 1391  123

  3-75-مناسک تدفین و آیین‎های گورستانی در آثار داستانی صادق هدایت، (مشترک با سیامک نادری)، فصل نامه‌ ی بوستان  ادب، سال چهارم، شماره 2(پیاپی 66)، زمستان 1391  124

   

  فصل چهارم:سفرنامه‌ها و پایان نامه‌ها

  4-1-پیش درآمد. 127

  4-2-عنوان سفرنامه‌ها 130

  4-3-یک شب در میان اهل هوا، بندر لنگه، 1375. 131

  4-4- هندوستان سرزمین خاطره‏ها و درنگ‏ها، گزارش سفر اول هند، 1379. 132

  4-5-گزارش کوتاه از سفر به هندوستان – پاییز 1382. 132

  4-6- تا قله‌های شعر، سفر آذربایجان،1382. 133

  4-7- دیدار دو خواهرخوانده‌ی فرهنگی، شیراز و پاریس،اسفند 83. 134

  4-8-«پرواز بلند بر بال زبان و شعر» گزارش سفر دوم فرانسه،1384. 135

  4-9-سفر به دیار «خوبان طراز» سفرنامه‏ی قزاقستان، اسفند 1386 136

  4-10- لبخندهای آبی بر مرمره‌های سبز، سفرنامه‏ی تونس، اسفند 1387. 138

  4-11-دیدار یاران دیرینه در پاره ای از تن میهن، تاجیکستان، خرداد 1387. 139

  4-12- پایان نامه‌ها 141

  4-12-1- مقدمه 141

  4-12-2- عنوان پایان نامه‌ها 141

   

  فصل پنجم: نتیجه گیری

  پیشنهادها 149

  پیوست. 150

  منابع. 154

  منبع:

   

  کتاب‌ها

  - حسن­لی، کاووس ،( 1378)، من ماه تابانم (شعر کودک)،  شیراز، هفت اورنگ.

  - ،(1378 )، سلسله ی موی دوست،  شیراز، هفت اورنگ.

  - ،( 1379)، به لبخند آیینه‌ای تشنه‌ام (مجموعه‌ی شعر)،  شیراز، هفت اورنگ.

  -  ،( 1379)، رستاخیز کلام(مجموعه‌ی مقالات ادبی)، شیراز، پیروی.

  -  ،( 1380)، فرهنگ سعدی پژوهی،  شیراز، سمت.

  -  ،( 1380)، سعدی آتش زبان،  شیراز، هفت اورنگ.

  - ،( 1381)، شیرین‌تر از قند (زیر نظر اکبر یاری و علیرضا مختار پور)،تهران، اهل قلم.

  - ، صیاد کوه، اکبر، عبدالهی، منیژه، پارسا، سید احمد.( 1381)،سخن شیرین پارسی،تهران، سمت.

  - حسن­لی، کاووس ،(1382)، رنگ از رخ تمام قلم‌ها پریده است ( مجموعه‌ی شعر)، تهران، روزگار.

  - ، (1382)، گلستان (تلخیص و بازنویسی کتاب گلستان سعدی)، تهران، اهل قلم.

  - حسن­لی، کاووس- رضایی، کاووس،( 1382)، مثنوی وامق و عذرا (تصحیح)، تهران، روزگار.

  - حسن­لی، کاووس ،(1383)، ورق درخت طوبا،  شیراز، مرکز سعدی شناسی.

  - ،(1383)، مثنوی وامق و عذرا (تلخیص و بازنویسی)، تهران، اهل قلم.

  - ، (1383)، گونه‌های نوآوری در شعر معاصر ایران، تهران، ثالث.

  - ، (1384)، ساده‌ی بسیار نقش، تهران، علمی و فرهنگی.

  - حسن­لی، کاووس،( 1385)، چشمه‌ی خورشید، شیراز، نوید.

  - ،( 1386)، غبارزدایی از مسیر تماشا (مجموعه‌ی مقالات)،  تهران، روزگار.

  حسن­لی، کاووس- رضایی، کاووس،( 1386)، مثنوی مهر و ماه(تصحیح)، شیراز، نوید.

  - ،( 1386)، مثنوی اشترنامه(تصحیح)، تهران، زوار.

  - حسن لی، کاووس- برکت، محمد،( 1387)، دیوان اشعار شیخ امین الدین بلیانی (تصحیح)، تهران، فرهنگستان هنر.

  - حسن­لی، کاووس ،( 1388)، راهنمای موضوعی حافظ شناسی، شیراز، نوید.

  -، ( 1388)، دیگر گونه خوانی متون گذشته، تهران، علم.

  - ، (1389)،دریچه‌ی صبح (بازشناسی زندگی و سخن سعدی)، تهران، خانه‌ی کتاب.

  - ، (1389)، دفتر نسرین و گل، شیراز، تخت جمشید.

  -حسن لی، کاووس-حسام پور،سعید،(1389)،کارنامه ی تحلیلی خیام پژوهی، تهران، علم.

  -حسن­لی، کاووس- رشیدی، خسرو،( 1389) ، یادهایی رها در باد،  شیراز، تخت جمشید.

  - حسن‌لی، کاووس،(1390)، آیینه‌ی مهر آیین، شیراز، مصطفوی.

  - حسن­لی، کاووس- اکبری، لیلا،( 1391)، راهنمای موضوعی سعدی شناسی، شیراز، دانشگاه شیراز.

  - حسن­لی، کاووس-رضایی،کاووس، ( 1392)، مثنوی وصف الحال(تصحیح)، شیراز، نوید.

  - حسن‌لی، کاووس،(1386)، قراءه جدیده فی حیاه حافظ الشیرازی و فکره و اشعاره، (ترجمه‌ی دکتر شاکر عامری)، مراکش، آیسسکو.

   

   

   

  مقالات

  -حسن‌لی کاووس،آرایه‎های ادبی در قلمرو نثر- نفثه‎المصدور و شعر منثور، کیهان فرهنگی، شماره‌ی 128،1375، صص: 27-26.

  - ، چهره‎ی سعدی در آینه‏های موج‎دار، مجله‎ی دانشکده‎ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی، 1379 ، صص: 151-140.

  - ، داستان وامق و عذرا و روایت حسینی، مجله‎ی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره‌ی هفدهم، شماره‌ی‌2، 1381، صص: 18-1

  - ، رستاخیز سخن در بوستان سعدی، مجله‎ی‌ علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره‌ی‌2، 1381 ، صص:85-74.

  - ، گزیرهای ناگزیر در دقایق الهام، اَلْدِّراساتُ الاَدَبیَّه، لبنان، شمار‌ه‌ی 40-39، 1381، صص: 28-1.

  - ، مار و مور، فرهنگ­نامه‌ی جانوران در ادب پارسی، کتاب ماه (ادبیات و فلسفه)،‌ شماره‌ی‌ 8، 1382 ،صص: 27-1.

  - ، داستانی عاشقانه در گزارشی عرفانی، مجله‌ی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، 1382 ، صص: 106-91.

  - ، شگردهای هنری سعدی، سعدی‎شناسی ( دفتر ششم )، 1382، صص: 82-73.

  - ، بیان هنری در نهج‎البلاغه، و تو لبخند می‌زدی، مجموعه مقالات درباره‌ی حضرت علی (ع) به کوشش دکتر صابر امامی، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، 1382، صص: 133-107.

  - ، بحران مخاطب و شعر امروز ایران، مجله‌ی شعر، 1382 ، صص: 16-12.

  - ، لالایی‌های مخملین - نگاهی به خاستگاه و مضامین لالایی‌های ایرانی، مجله‌ی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، شماره‌ی 1، 1382، صص: 80-61.

  - حسن­لی، کاووس- صدیقی، مصطفی،تحلیل رنگ در سروده‌های سهراب سپهری، مجله‌ی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه باهنر کرمان، شماره‌ی‌ 13، 1382، صص: 20-1.

   -حسن­لی، کاووس،عبدالعلی دستغیب با سعدی چه کرده است؟، مجموعه‌ی عیار نقد در آینه، یادنامه‌ی عبدالعلی دستغیب، 1383، صص:109-99.

  -حسن­لی، کاووس ،زلف تابدار حافظ، مجله‌ی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم، شماره‌ی 46-45، 1383، صص: 127-108.

  - حسن­لی، کاووس- حسام پور، سعید، زمان گذران در نگاه بی قرار خیام، نشریه‌ی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، شماره 192، 1383، صص: 50-17.

  - حسن­لی، کاووس- صدیقی، مصطفی، خواندن رنگ‌ها- تحلیل رنگ‌ در شعر نو- مجله‌ی فرهنگ و پژوهش، شماره‌ی 166، 1383، صص:21-16.

  - حسن­لی، کاووس ،رفتار خاقانی با ساخته‌های هنری خود، مجله‌ی «الدراسات الادبیه» لبنان، شماره‌‌ی 48-52، 1384، صص: 251-221.

  -_________،حرکت نوگرایی در غزل امروز فارس، فارس شناخت، شماره‌ی 3، 1384، صص:31-13.

  -حسن­لی، کاووس- حسام پور، سعید، پرسش‌های حیرت‌آلود خیام چگونه پدید آمد، مجله‌ی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره‌ی 3، 1384، صص:75-64.

  -حسن­لی، کاووس، زیبایی شناسی شعر خیام، پیوند هنری اجزای کلام، فصل نامه‌ی پژوهش‌های ادبی، شماره‌ی 7، 1384، صص: 121-135.

  - حسن­لی، کاووس- حسام پور، سعید، قرینه‌گرایی خیام در رباعیات، نشریه‌ی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، شماره‌ی 17، 1384، صص: 25-1.

  - حسن­لی، کاووس، تصویر زمان در شعر معاصر، کیهان فرهنگی، شماره‌ی 222، 1384، صص: 65-58.

  - حسن­لی، کاووس- صدیقی، مصطفی، نگاهی به هفت‌پیکر از دیدگاه نمادگرایی در پوشش صوفیه، تجلی عرفان در سخن سخنوران آذربایجان، 1385. صص: 17-1.

  - حسن­لی، کاووس، مکتوبات خواندنی- بررسی کتاب مکتوبات- نامه‌های جمال زاده و معین‌فر، مجله‌ی رودکی، شماره‌ی 7، 1385 ، صص: 148-142.

  - ، نوآوری در غزل، مجله‌ی شعر، شماره‌ی 46، 1385، صص: 34-27.

  - حسن­لی، کاووس- حیدری، مریم، بررسی عناصر زندگی معاصر در شعر سیمین بهبهانی، مجله‌ی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره‌ی 3، 1385، صص: 99-85.

  - حسن­لی، کاووس ،خیال پردازی‌های کودکانه «بررسی تصویرهای خیال در سه دوره از شعر کودک»، مجموعه‌ی مقالات نخستین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، دانشگاه اصفهان، 1385، صص: 53-50.

  - ، سعدی در نگاه سخن سرایان، مجله‌ی شعر، شماره‌ی 47، 1385، صص: 21-16.

  - حسن­لی، کاووس- کافی، غلامرضا، ویژگی‌های شعر عاشورایی، فصل نامه‌ی علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا، شماره‌ی 61 و 62،   1386، صص: 71-31.

  - گروه مؤلفان، بررسی عوامل تأثیر پذیری و چند معنایی غزل حافظ، مجله‌ی علوم انسانی دانشگاه الزهرا، شماره‌ی 56 و 57، 1386 ، صص: 88-67.

  - حسن­لی، کاووس، نگاه پاک سعدی، سعدی‌شناسی (دفتر دهم)، 1386، صص: 112-98.

  - حسن­لی، کاووس- حقیقی، شهین، تقابل کهنه و نو در آثار بهرام بیضایی، دومین گردهمآیی انجمن ترویج زبان وادب فارسی ایران،دانشگاه فردوسی مشهد،1386، صص:17-1.

  - حسن­لی، کاووس- سالاری، قاسم، نشانه‌های فمنیسم در آثار سیمین دانشور، مطالعات زنان، 1386، صص: 25-5.

  -حسن­لی، کاووس، شکل سنجی دو غزل از مولوی، همایش مولانا و نظریه‌های ادبی، 1386، صص: 51-39.

  - _________، مرگ حیات است و حیات است مرگ، همایش «مولانا و دین»، 1386، صص: 23-1.

  - حسن­لی، کاووس- اکبری، ابراهیم، دوگانگی نگاه شاملو و سپهری به پدیده‌ای «پرنده – کلاغ»، گوهر گویا، سال اول، شماره‌ی 2، 1386 :صص:28-1.

  - حسن­لی، کاووس- احمدیان، لیلا، کارکرد رنگ در شاهنامه با تکیه بر سیاه و سپید، فصل‌نامه‌ی ادب پژوهی، شماره‌‌ی 2، 1386،صص: 165-143.

  - حسن­لی، کاووس، بازخوانی فرمالیستی غزلی از بیدل-، مجله‌ی نقد ادبی دانشگاه تربیت مدرس، شماره‌ی 2، 1387، صص:11-1.

  - حسن­لی، کاووس- مجرد، ساناز، بررسی محورهای اصلی و شیوه ی گسترش روایت در کلیدر، بوستان ادب، شماره‌ی1، 1387،صص: 106-91.

  - حسن­لی، کاووس، عناصر هنری در دو نمونه از غزل‌های سعدی، نامه‌ی فرهنگستان، فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، دوره‌ی دهم، شماره‌ی 3، 1387، صص: 16-1.

  حسن­لی، کاووس-حقیقی، شهین، بررسی ساختار غزلی روایی از غزلیات شمس، کاوش نامه، شماره­ی 17، 1387، صص: 94-59 .

  حسن­لی، کاووس، شیوه­های تازه در غزل امروز ایران، ششمین مجمع بین اللملی استادان زبان و ادبیات فارسی،تونس،1387، صص: 89-82.

  - _________، جایگاه زبان در شعر امروز ایران، الدراسات الادبیه(لبنان)، شماره‌ی 53-65، 1387، صص: 186-167.

  - حسن­لی، کاووس- احمدیان، لیلا، باز نمود رنگ‌های سرخ، زرد، سبز و بنفش در شاهنامه‌ی‌ فردوسی، نشریه‌ی ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، شماره‌ی 23، 1387، صص: 89-59.

  - حسن­لی، کاووس- مجرد، ساناز، نگاهی به چگونگی بررسی ساختاری رمان کلیدر بر اساس نظریه‌ی برمون، جستارهای ادبی، دانشگاه فردوسی مشهد، شماره‌ی 2، 1388، صص:111-95.

  - حسن­لی، کاووس- حسام پور، سعید، رویکردهای پنج گانه‌ی خیام پژوهی، کاوش نامه، شماره‌ی 18، 1388، صص:200-183.

  - حسن­لی، کاووس- نادری، سیامک، بررسی و تفسیر تاریک خانه‌ی هدایت بر پایه‌ی باورهای باستانی در گورخمره‌ها، مجله‌ی زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز، شماره‌ی 209، 1388، صص:75-55.

  - حسن­لی، کاووس- قلاوندی، زیبا، بررسی تکنیک‌های روایی در رمان شازده احتجاب هوشنگ گلشیری، فصل‌نامه‌ی ادب پژوهی – دانشگاه گیلان، شماره‌ی 7و8، 1388، صص:29-8.

  - حسن­لی، کاووس- حقیقی شهین، بررسی جایگاه و نقش زن در نمایش‌نامه‌ی«ندبه»، اثر بهرام بیضایی، فصل نامه‌ی تحقیقات زبان و ادب فارسی، شماره‌ی2، 1388، صص: 77-39.

  - حسن­لی، کاووس، سهم فارس در شعر فارسی، فصل نامه‌ی پیام ارسنجان، شماره‌ی 17، 1388، صص:26-1.

  - حسن­لی، کاووس- حقیقی، شهین،تحلیل شخصیت زن در نمایش نامه­ی «پرده­خانه» اثر بهرام بیضایی، پژوهش نامه­ی فرهنگ و ادب، دانشگاه آزاد اسلامی رودهن، شماره­ی8، سال پنجم، 1388، صص:21-1.

  - حسن­لی، کاووس، کاری ناتمام از مردی تمام: نقد وبررسی غزل­های سعدی به تصحیح غلامحسین‌ یوسفی، پژوهش نامه­ی زبان و ادبیات فارسی، شماره­ی 1، 1388، صص: 106-95.

  - __________، ضرورت کاربردی شدن برنامه‌های رشته‌ی ادبیات فارسی، مجموعه مقالات ششمین مجمع بین المللی استادان زبان و ادبیات فارسی، به کوشش دکتر عباسعلی وفایی، میراثبان،1388،صص: 11-1.

  -___________، بالاخره سعدی بزرگ‌‌تر است یا حافظ؟، الدراسات الادبیه( لبنان)، شماره‌ی66، 1388، صص: 181-69.

  -حسن­لی، کاووس- حسام پور، سعید، کارنامه­ی خیام­ پژوهی در سده‌ی چهاردهم، فصل نامه‌ی علمی-پژوهشی«پژوهش زبان و ادبیات فارسی»شماره‌ی 14،1388، صص:127-99.

  -حسن­لی، کاووس – جوشکی، طاهره، بررسی کارکرد راوی و شیوه‌ی روایت‌گری در رمان همنوایی شبانه‌ی ارکستر چوب‌ها، فصلنامه‌ی ادب پ‍ژوهی، شماره 12، 1389، صص: 52-31.

  -حسن­لی، کاووس- دهقانی،ناهید، بررسی سرعت روایت در رمان جای خالی سلوچ، مجله‌ی زبان و ادب پارسی- دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 45، 1389، صص: 65-37.

  - حسن­لی، کاووس- صدیقی، مصطفی، نقد و بررسی سه کتاب از نویسندگان غیر ایرانی با موضوع تاریخ ادبیات ایران گوهر گویا، شماره‌ی 3، 1389،صص: 25-1.

  - حسن­لی، کاووس، فرازها و فرودهای شعر عباس یمینی شریف، مجله‌ی شعر، شماره‌ی 69، 1389، صص:23-1.

  - حسن­لی، کاووس-حقیقی شهین، بازخوانی نقش زن در اپیزودهای سه گانه‌ی نمایش‌نامه‌ی «شب هزار و یکم» اثر بهرام بیضایی، مطالعات زنان، شماره‌ی 1، 1389، صص: 21-1.

  - حسن­لی، کاووس، خیام 90 ساله یا 900 ساله، کتاب ماه- ادبیات، شماره‌ی 38، خرداد 1389، صص: 12-1.

  - حسن­لی، کاووس- صدیقی، مصطفی، آغاز نقد روان­کاوانه و شعر نو با تکیه بر شعر نیمایوشیج، مجموعه مقاله­های دومین همایش نیماشناسی، «نیما و میراث نو»، دانشگاه مازندران، 1389، صص: 1055-1043.

  -حسن­لی، کاووس- اکبری، ابراهیم، بررسی مفهوم پرنده­ی «جغد» در شعر چهارتن از شاعران نامدار معاصر،همایش نیماشناسی، «نیما و میراث نو»، دانشگاه مازندران، 1389، صص: 621-601.

  -حسن­لی، کاووس – حقیقی، شهین، نمادپردازی اکبر رادی با تقابل دو «زن» در نمایش‌نامه‌ی «از پشت شیشه‌ها» نقد ادبی، شماره‌ی 16،1390، صص: 25-1.

  حسن­لی، کاووس – پیر صوفی، زهرا، بررسی محیط شهری و عناصر آن در داستان‌های کودک و نوجوان از 1360 تا1369 هجری شمسی، پ‍ژوهش نامه ی زبان و ادب فارسی،شماره ی 4، 1390، صص: 30-1

  -حسن­لی، کاووس – اسدی، سمانه، تحلیل محیط شهری و عناصر آن در داستان‌های کودک و نوجوان از سال1370-تا 1379 هجری شمسی، مطالعات ادبیات کودک، شماره‌ی 2، 1390، صص: 60-33.

  - حسن­لی، کاووس، بازشناسی پیوند صفاشهری‌ها با خلج‌ها و قشقایی‌ها، فصل‌نامه‌ی ادبیات و زبان‌های محلی ایران‌زمین، شماره‌ی 1، 1390، صص:25-1.

  -حسن­لی، کاووس، وای بر من پلی برای «خانه‌ی سریویلی»- بررسی ساختمان شعر «وای برمن» و پیوند آن با شعر خانه‌ی سریویلی» نیمایوشیج، بوستان ادب، شماره‌ی اول، 1390، صص: 145-124.

  ___________،تحلیل شخصیت زن در نمایش نامه‌ی «روزنه‌ی آبی»، اثر اکبر رادی مجموعه مقالات ششمین همایش بین‌المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی، 1390، صص: 1692-1663.

  - حسن­لی، کاووس – حقیقی، شهین، بازنمود ویژگی‌ها و خویش کاری‌های آناهیتا در منظومه‌ی خسرو شیرین، مجموعه مقالات سومین گردهم‌آیی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، 1390، صص:17-1.

  - حسن­لی، کاووس- نادری، سیامک، مناسک تدفین و آیین‎های گورستانی در آثار داستانی صادق هدایت، بوستان ادب، شماره‌ی 2، 1391، صص: 22-1.

  - حسن­لی، کاووس – مجرد، ساناز، سبک شناسی نشانه‌ها در پنج حکایت از مصیبت نامه‌ی عطار نیشابوری، بوستان ادب، شماره‌ی2، 1391. صص: 32-1.

  - حسن شاهی، محمد جواد، پژوهشی تازه و فراگیر در عرصه سعدی پژوهی،  روزنامه­ی خبر، 1377، ص: 8.

  - مدرس، محمد مهدی، به لبخند آیینه­ای تشنه­ام،  روزنامه خبر، 1379، ص: 8.

  - قاسمیان، خسرو، فرهنگ سعدی پژوهی،  کتاب ادبیات و فلسفه، شماره‌ی 9، 1380، صص: 81-78.

  - مدرس، محمد مهدی، سعدی آتش زبان، روزنامه­ی خبر، 1381، ص: 6.

  - ____________، رنگ از رخ تمام قلم‌ها پریده است،  روزنامه‌ی خبر جنوب، 1382، ص: 6.

  -_____________، سخن شیرین پارسی، روزنامه­ی خبر، 1382، ص: 6.

  - _____________، مثنوی وامق و عذرا، روزنامه­ی خبر، 1382، ص: 6.

  - مدرس، محمد مهدی، گلستان و بوستان- شیرین تر از قند، روزنامه­ی خبر، 1383، ص: 6.

  - حسام­پور، سعید - سادات شریفی، سید فرشید، نقد و بررسی کتاب «گونه­های نوآوری در شعر معاصر ایران»، روزنامه­ی خبر، 1384، ص: 9.

  - مدرس، محمد مهدی، چشمه­ی خورشید، روزنامه­ی خبر، 1385، ص: 8.

  - حیکم آذر، محمد- نظری، شهلا، باز خوانی اجمالی گونه‌های نوآوری در شعر معاصر ایران، کتاب ماه ادبیات، شماره‌ی 35، 1386، صص: 73-61.

  - غلامزاده، داوود، فرهنگ سعدی پژوهی، کتاب ماه ادبیات، شماره‌ی 5، 1386، ص: 66.

  - معینی، فرزانه، 75 سال سعدی پژوهی در آینه‌ی یک کتاب، مجله‌ی شعر، شماره‌ی 62، آبان 1387، صص:27-25.

  -________،بازخوانی چشمه‌ی خورشید، کتاب ماه ادبیات، شماره‌ی 28، مهر 1387، صص: 82-80.

  - حکیم آذر، محمد، «بررسی مجموعه شعر رنگ از رخ تمام قلم‌ها پریده است»، مجله‌ی شعر، شماره‌ی 62، آبان1387، صص: 30-29.

  - پیکر، صدیقه- طاهری، مرضیه، نظری بر شعر «صدای گمشده »از کاووس حسن‌لی، روزنامه‌ی خبر جنوب، 1388، ص:6.

  - سادات شریفی، سید فرشید، نگاهی به گونه‌های نوآوری در شعر معاصر، کتاب ماه ادبیات، شماره‌ی 31، 1388، ص: 77.

  - خائفی، پرویز، راهنمای موضوعی حافظ شناسی، روزنامه­ی خبر، 1388، ص: 12.

   

  - پارسا، سید احمد، نگاهی به کتاب راهنمای موضوعی حافظ شناسی، کتاب ماه ادبیات، شماره‌ی 39، 1389، صص:111-109.

  -شرف، محمدرضا،(1389)، حافظ پژوهی (دفتر یکم)، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول.

  - پایمرد،منصور،(1389)، با مدعی مگویید، شیراز، نوید، چاپ اول.

  -توکلی، نیلوفر، کارنامه‌ی تحلیلی خیام پژوهی، کتاب ماه ادبیات، شماره‌ی 4، 1389، ص: 69.

  - قائمی، محسن، بازخوانی فرمالیستی شعر «مگر» سروده‌ی کاووس حسن‌لی، مجله‌ی شعر، شماره‌ی 69، بهار 1389، صص: 65-63.

   

  اینترنت

  دانشنامه ویکی پدیا

  www. Fa.m.wikipedia.org/wiki


موضوع پایان نامه بررسی کارنامه‌ ی علمی ادبی دکتر کاووس حسن لی, نمونه پایان نامه بررسی کارنامه‌ ی علمی ادبی دکتر کاووس حسن لی, جستجوی پایان نامه بررسی کارنامه‌ ی علمی ادبی دکتر کاووس حسن لی, فایل Word پایان نامه بررسی کارنامه‌ ی علمی ادبی دکتر کاووس حسن لی, دانلود پایان نامه بررسی کارنامه‌ ی علمی ادبی دکتر کاووس حسن لی, فایل PDF پایان نامه بررسی کارنامه‌ ی علمی ادبی دکتر کاووس حسن لی, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی کارنامه‌ ی علمی ادبی دکتر کاووس حسن لی, مقاله در مورد پایان نامه بررسی کارنامه‌ ی علمی ادبی دکتر کاووس حسن لی, پروژه در مورد پایان نامه بررسی کارنامه‌ ی علمی ادبی دکتر کاووس حسن لی, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی کارنامه‌ ی علمی ادبی دکتر کاووس حسن لی, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی کارنامه‌ ی علمی ادبی دکتر کاووس حسن لی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی کارنامه‌ ی علمی ادبی دکتر کاووس حسن لی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی کارنامه‌ ی علمی ادبی دکتر کاووس حسن لی, پروژه درباره پایان نامه بررسی کارنامه‌ ی علمی ادبی دکتر کاووس حسن لی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی کارنامه‌ ی علمی ادبی دکتر کاووس حسن لی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی کارنامه‌ ی علمی ادبی دکتر کاووس حسن لی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی کارنامه‌ ی علمی ادبی دکتر کاووس حسن لی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی کارنامه‌ ی علمی ادبی دکتر کاووس حسن لی, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی کارنامه‌ ی علمی ادبی دکتر کاووس حسن لی

پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي معماري بهمن 93 چکيده آنچه بايد امروزه در ارتقاء کيفيت روستاهاي کشورمان مدنظر قرار گيرد ، تعيين نوع مداخله مناسب روستايي بر اساس ويژ

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد"M.A" چکیده طبیعت به عنوان یکی از بهترین عناصر تصویر‌ساز همواره مورد توجه هنرمندان و شاعران بوده ،اگر چه شیوۀ استفاده ازآن در دوره های مختلف با هم تفاوت داشته است ، ارتباطی که شاعران با طبیعت اطراف خود برقرار می کنند تصاویری که نشان دهندۀ هنر شاعر است را موجب می شود ، نظامی نیز یکی از شاعرانی است که طبیعت جزء مهم­ترین عناصر تصویرساز در ...

پيشگفتار زمانيکه از ادبيات عصرنهضت سخن مي گوييم، بيشتر افراد چنين گمان مي کنند که در اين دوره تمامي اديبان و شاعران از هر آنچه که رنگ و بوي ادبيات کلاسيک داشت ،گريزان شدند و عليه سبک قديم شوريدند؛

پایان نامه جهت اخذ درجه ی کارشناسی ارشد (M.A. ) گرایش: زبان و ادبیات فارسی چکیده پند و اندرز یکی از موضوعات بسیار مهم شعری است. استفاده از این شیوه و ابزار در ادب پارسی و ادب جهانی سابقه ی دیرینه دارد. شاعران برای بیان پند و اندرز از شیوه های مختلفی می توانند استفاده کنند. سعدی از جمله شاعرانی است که در به کار گیری پند و اندرز در آثار خود، هنرمندی و ظرافتی خاص از خویش نشان داده ...

زبان و ادبیات فارسی(M.A) پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده این پایان نامه به عنوان بررسی سبک شناسی شعر منوچهر آتشی به کیفیت بررسی شعر از لحاظ سبکی پرداخته است. این پایان نامه از چهار فصل تشکیل شده است که فصل اول آن کلیات، فصل دوم پیشینه ی تحقیق، فصل سوم روش جمع آوری اطلاعات، فصل چهارم یافته های تحقیق است که از دو بخش تشکیل شده است که بخش اول درون گرایی از جهت فکری ...

پايان نامه کارشناسي ارشد مقطع رشته زبان و ادبيات فارسي سال 1386 چکيده:   مجلس گويي در تصوّف سابقه اي طولاني دارد و بعضي از مشايخ صوفيه به مجلس گويي و برگزاري جلسات صوفيانه مع

گروه ارشد صنايع دستي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد مهر1392 چکيده نوع بشر با تطبيق دادن خود با محيط طبيعي توانست به ادامه بقاي بپردازد و در اين بين ضمن تاثير گذاردن و مهار نيرو

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی چکیده این پژوهش به بررسی روایت در آثار نمایشی میرزا فتحعلی آخوندزاده بر اساس نظریات جاناتان کالر می پردازد. در ابتدا برای تبیین نظریات کالر به روند شکل گیری ساختارگرایی می پردازیم تا دلایل وجودی و چرایی این جنبش بسیار مهم را بررسی کنیم. در ابتدای این فصل نگاهی به ماهیت وجودی ساختار می اندازیم. سپس نگاهی بر صبغه ی فلسفی این ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی«M.A.» چکیده پژوهش حاضر به بررسی عناصر فرهنگ عامّه در مرزبان نامه می­پردازد. فرهنگ عامّه، مجموعه­ی تجربیات و تفکرات بشر در طی قرون و اعصار است. همین تجربیات و سنت­های مرسوم یک جامعه است که به آنجامعه، شخصیت و هویت می­بخشد. «وان ژنیب» فرانسوی (متوفی 1975) یکی از محققان فرهنگ عامّه معتقد است : هر چیزی که عادت آدمی است ...

درجه کارشناسي ارشد در رشته: زبانشناسي همگاني ارديبهشت 88   پژوهش حاضر با عنوان "بررسي فراهنجاري هاي زباني شعر شاملو" کوششي است جهت شناساندن سبک فردي شعر شاملو به لحاظ معيار

ثبت سفارش