پایان نامه تاثیر تمرینات منتخب بر زمان واکنش و کنترل پاسچر پسران 7 تا 8 سال دارای اختلال هماهنگی رشدی(DCD)

word 312 KB 31602 95
مشخص نشده کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت: ۱۲,۳۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • کارشناسی ارشد

  رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

   

  اختلال هماهنگی رشدی برای توصیف کودکانی به کار می رود که در اجرای برخی از مهارتهای حرکتی با مشکل مواجه هستند و از شایستگی لازم جهت مقابله با نیازهای حرکتی روزمره خود رنج می برند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر تمرینات منتخب بر زمان واکنش و کنترل پاسچر پسران 7 تا 8 ساله شهر اهواز بود. از بین تمام دانش آموزان پایه اول و دوم دبستان یکی از مدارس شهر اهواز با استفاده از آزمون بروینینکس- اوزرتسکی و سیاهه اختلال هماهنگی رشدی 20 کودک دارای اختلال تشخیص داده شدند که به دوگروه آزمایش(10 نفر) و کنترل(10) نفر تقسیم شدند.کنترل پاسچر و زمان واکنش این کودکان به وسیله دستگاه فورس پلت فورم و دستگاه زمان واکنش سنجیده شد. روش تحقیق به صورت پیش آزمون- پس آزمون بود که گروه آزمایش به مدت 8 هفته تمرینات منتخب(ترکیبی از تمرینات ایروبیک و بازی های ریتمیک) را انجام دادند. و گروه کنترل هیچ تمرین و مداخله ای را دریافت نکرد. برای بررسی تاثیر تمرین از آزمون تی وابسته و برای مشخص شدن شدن میزان تفاوت در گروهها از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری و تحلیل کواریانس یکراهه استفاده شد. یافته ها تاثیر تمرینات منتخب را بر دو متغیر زمان واکنش( در تمام شرایط) و همچنین کنترل پاسچر را نشان می دهد(p≥0.05). بنابراین گروه آزمایش عملکرد بهتر و همچنین بهبودی در اختلال را از خود نشان دادند و تاثیر مثبت این تمرینات را بر کودکان نمایان کرد.

   

  کلید واژه ها : اختلال هماهنگی رشدی- زمان واکنش- کنترل پاسچر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      فصل اول

  مقدمه و معرفی

  تحقیق

   1-1. مقدمه

  رشد عبارت است از تغییراتی که همه انسان‌ها در طول زندگی با آن روبرو می‌شوند. چنین تغییراتی در اثر افزایش سن و همچنین تجربیات افراد در زندگی و نیروی بالقوه ژنتیکی حاصل می‌شود و از تأثیر متقابل این سه عامل بر همدیگر در هرزمانی به دست می‌آید بنابراین رشد یک فرایند متقابل است که منجر به تغییراتی در رفتار در طول زندگی می‌شود (هیوود[1]، 1993). رشد حرکتی فرایندهای پیوسته و متوالی در طی رشد است که در آن مهارت‌ها از ساده به مشکل و از سازمان نیافته به سازمان‌یافته و از مهارت نیافته به ماهرانه در طول عمر تغییر می‌یابند (هیوود 1993). بطوریکه با رشد جسمی و افزایش سن در کودکان هماهنگی به‌تدریج ایجاد می‌شود، کودک نوپایی که در حرکات ابتدایی راه رفتن را نشان می‌دهد، در مراحل اولیه تعادل چندانی ندارد اما باگذشت زمان و افزایش سن این ضعف برطرف شده و این مهارت پایه به‌درستی انجام می‌شود (برنشتاین[2]1967).

  درحالی‌که در مراحل رشد کودکانی نیز وجود دارند که در هماهنگی دچار مشکل هستند. اختلال هماهنگی رشدی[3](DCD) عبارتی است که انجمن روان‌پزشکی آمریکا برای توصیف کودکانی که در اجرای برخی از مهارت‌های حرکتی با مشکل مواجه بودند و از شایستگی لازم جهت مقابله با نیازهای حرکتی زندگی روزمره خود رنج می‌بردند پیشنهاد کرده است. بر اساس معیارهای تشخیصی ارائه‌شده در متن تجدیدنظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌ های روانی[4](DSM-IV-TR) این انجمن معیارهای را مشخص کرده است، معیار الف: هماهنگی حرکتی این دسته از کودکان به‌طور بارزی نسبت به سن و توانایی هوشی آن‌ها پایین‌تر است. معیار ب: این مشکلات هماهنگی اثرات منفی مشخصی بر پیشرفت تحصیلی و فعالیت‌های روزمره زندگی آن‌ها می‌گذارد. معیار ج: لیکن این اختلال سبب بروز وضعیت پزشکی خاص یا اختلالات رشدی وسیع نمی‌باشد (انجمن روان‌پزشکی آمریکا[5]، 2002). در مورد درصد شیوع این اختلال آمارهای متفاوتی ارائه‌شده است. به‌طوری‌که لینگام و همکارانش[6] (2009) درصد شیوع این اختلال را 7/1 درصد برآورد کرده‌اند درحالی‌که میسیونا و همکاران[7] (2008) گزارش کرده‌اند که 5 تا 6 درصد کودکان دبستانی به این اختلال مبتلا می‌شوند. باوجود تفاوت آمارهای درصد شیوع، اما در کل همه تخمین‌های بین الملی در مورد درصد شیوع بالاتر پسران توافق دارند (انجمن پزشکی آمریکا،2002؛ لینگام و همکاران 2009). در این اختلال مشکلات حرکتی ازجمله تأخیر رشدی، اختلال تعادل، اختلال ادراکی، ناآزمودگی جسمانی و ضعف هماهنگی حرکتی و تا حدی اختلال عصب‌شناختی گزارش‌شده است (گیوز[8]، 2005). کودکان مبتلابه اختلال هماهنگی رشدی علاوه بر مشکلات هماهنگی حرکتی مشکلات دیگری نظیر مشکل در یادگیری، مشکلات گفتاری و مشکل زبان نیز دارند. تصور بر این است که پنجاه‌درصد از کودکانی که مشکل یادگیری دارند از اختلال هماهنگی رشدی نیز رنج می‌برند. در بسیاری از موارد کودک با کمبود اعتمادبه‌نفس و عزت‌نفس پایین رشد می‌کند (لینچ و همکاران[9]، 2012). به لحاظ اینکه تلاش متخصصان بهبود عملکرد کودکان دارای اختلال هماهنگی می‌باشد و با توجه به درصد زیاد افراد مبتلابه این اختلال (از هر 10 کودک یک نفر)، تحقیق حاضر درصد آن است که به بررسی این مهم بپردازد.

  1-2. بیان مسئله

  حرکت یکی از جنبه‌های بسیار مهم زندگی بشر است. چنانچه در حرکات روزمره زندگی از مهارت لازم برخوردار نباشند، کارایی مناسب را نخواهند داشت و روند عادی زندگی دچار اختلال می‌گردد. کودکان و نوجوانان دارای اختلال هماهنگی رشدی در فعالیت‌های که مستلزم پاسخ بدنی و حرکتی است بی‌میلی نشان می‌دهند و نوعی کم‌تحملی، ناکامی و عزت‌نفس پایین در آن‌ها مشاهده می‌شود (میسیونا، 2002). اختلال هماهنگی رشدی، آسیب‌دیدگی، نابالغی یا اختلال حرکتی می‌باشد، با توجه به این امر شخص ممکن است با مشکلاتی در شیوه گفتار، حرکات چشم، ادراک، تفکر، مشکلات یادگیری ویژه، شخصیت و رفتار ثابت روبه‌رو شود (آرچیبالد[10]، 2008).

  اگرچه اختلال هماهنگی رشدی شامل طیف گسترده‌ای از ویژگی‌ها می‌باشد، اما ویژگی بارز این اختلال این است که کودکان دارای مشکلات یادگیری حرکتی قادر به انجام کارهای روزمره خود در حد قابل‌قبول نیستند (مندیچ و همکاران[11]، 2003). کودک مبتلابه این اختلال ممکن است با وظایف مراقبت از خود مثل غذا خوردن با قاشق و چنگال، وظایف مدرسه مثل دستخط و طراحی و سازمان‌دهی برای کارهای خویش دچار مشکل شود (گوین[12]، 2003). ناکامی‌های پی‌درپی در انجام این دسته از اعمال باعث می‌شود کودک از شرکت در این مهارت‌ها اجتناب کند (اسمیت،[13]2003). اختلال هماهنگی رشد زمانی که توانایی حرکتی کودک با توجه به سن کودک و توانایی فکری‌اش به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر از انتظار است رخ می‌دهد (انجمن روانشناسی آمریکا، 2002). در اوایل مراحل زندگی، کودکان مبتلابه اختلال هماهنگی رشدی، با مشکل نشستن، خزیدن و راه رفتن همراه هستند. ازآنجاکه بهبود وظایف مربوط به سن همچنین می‌تواند پایین‌تر از حد متوسط باشد آن‌ها ممکن است قادر به بستن بند کفش، توپ‌بازی یا کامل کردن پازل نباشند (هوک[14]، 2002). لازم به ذکر است که کودک جوان با مشکل اختلال هماهنگی رشدی ممکن است دست‌وپا چلفتی و بسیار آهسته باشد. کودکان با اختلال هماهنگی رشدی در سیستم بصری و حسی-حرکتی، تعادل و زمان واکنش به‌طور گسترده‌ای مشکل‌دارند. علت اصلی کمبود به پردازش بصری فضایی، درک حسی-حرکتی و سیستم عصبی مربوط می‌شود (ویلسون، مکنزی[15]1998). کنترل پاسچراز تقابل و برهم‌کنش شخص با تکلیف و محیط ناشی می‌شود و به‌عنوان فرایندی تعریف می‌شود که در آن سیستم عصبی مرکزی الگوهای عضلانی لازم را برای تعدیل رابطه بین مرکز جرم و سطح حمایت را تولید می‌کند (نتز[16]، 2005).

  زمان واکنش به فاصله زمانی بین ارائه غیرمنتظره محرک تا شروع پاسخ گفته می‌شود. زمان واکنش مجموع سه مرحله پردازش اطلاعات است و زمان موردنیاز برای شناسایی محرک، انتخاب پاسخ و آغاز پاسخ مناسب است (اشمیت[17]، 1991). قابل‌ذکر است که کودکان با اختلال هماهنگی رشدی به‌احتمال‌زیاد با اختلالات دیگر نیز روبرو می‌شوند. ضعف در کنترل پاسچر و زمان واکنش مدت‌هاست که به‌عنوان یکی از مشکلات حرکتی در اختلال هماهنگی رشدی دخیل می‌باشد. بر اساس یک بررسی انتقادی از متون مرتبط و برخی از یافته‌های انجام‌گرفته، ما استدلال می‌کنیم که اهمیت فقر زمان واکنش و تعادل در کودکان دارای اختلال DCD دست‌کم گرفته‌شده است (میسیونا، 2008). تحقیقات زیادی در مورد اثر فعالیت بدنی بر زمان واکنش و تعادل این کودکان انجام نگرفته است. بطوریکه شرلی [18](2013)، به اثر آموزش تکواندو در کنترل تعادل و حفظ ثبات در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی پرداخت. او به این نتیجه رسید که کودکانی که به مدت 3 ماه تمرینات تکواندو را انجام دادند تعادل بهتری نسبت به گروه کنترل داشتند.

  راینر[19](1998)، اسمیت[20](1991) و هندرسون[21](1992) در تحقیقات خود درباره زمان واکنش کودکان با اختلال هماهنگی رشدی در مقایسه با کودکان عادی به این نتیجه رسیدند که این کودکان زمان واکنش ضعیف‌تری نسبت به کودکان عادی دارند. با توجه به اینکه داشتن کنترل پاسچر مناسب و زمان واکنش بهینه در زندگی روزمره هر کودکی مهم تلقی می‌شود و تحقیقات بر اساس تمرینات منتخب و تأثیرگذار بر این دو متغیر در کودکان دارای اختلال هماهنگی کمتر انجام‌شده است. لذا با توجه به مشکلات در زمینه تعادل و زمان واکنش در کودکان مبتلابه اختلال هماهنگی رشدی تحقیق حاضر درصدد است تا تأثیر تمرینات منتخب را بر زمان واکنش و تعادل این کودکان بررسی نماید. ازاین‌رو برای محقق سوا لاتی مطرح می‌گردد که نتایج این تحقیق می‌تواند پاسخگوی آن‌ها باشد.

  آیا تمرینات منتخب می‌تواند تأثیری بر زمان واکنش دیداری- شنیداری کودکان با اختلال هماهنگی رشدی داشه باشد؟

  آیا تمرینات می‌تواند بر کنترل پاسچر این کودکان تأثیر داشته باشد؟

 • فهرست:

   

  فصل اول

  1-1.مقدمه  ....................................................................................................................................................................2

  1-2.بیان مسأله  ............................................................................................................................................................4

  1-3.ضرورت و اهمیت تحقیق   ...................................................................................................................................7

  1-4.اهداف تحقیق  ........................................................................................................................................................9

  1-4-1.هدف کلی   ........................................................................................................................................................9

  1-4-2.اهداف جزئی   ...................................................................................................................................................9

  1-5.فرضیه­های تحقیق   ..............................................................................................................................................10

  1-6.محدودیت­های تحقیق   .......................................................................................................................................11

  1-6-1.محدودیت­های خارج از کنترل محقق   ...........................................................................................................11

  1-6-2.قلمرو محقق   ..................................................................................................................................................12

  1-7.تعریف متغیرهای تحقیق   ....................................................................................................................................12

  1-7-1.اختلال هماهنگی رشدی   ...............................................................................................................................12

  1-7-2.زمان واکنش   ..................................................................................................................................................13

  1-7-3.تعادل   .............................................................................................................................................................14

  فصل دوم

  2-1.مقدمه   .................................................................................................................................................................16

  2-2.مبانی نظری تحقیق   ............................................................................................................................................16

  2- 2-1.رشد  ..............................................................................................................................................................16

  2-2-2.رشد حرکتی   ..................................................................................................................................................17

  3-2-2.برخی نظریات رشد حرکتی   ..........................................................................................................................18

  2-3.اختلال هماهنگی رشدی   ...................................................................................................................................20

  2-3-1.درصد شیوع اختلال هماهنگی رشدی   ...........................................................................................................23

   

   

   

   

   

   

  عنوان                                                                                                         صفحه

  2-3-2.ویژگی های کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی   ..................................................................................................24

  2-3-3.آیا درمانی برای اختلال هماهنگی رشدی وجود دارد؟   ...............................................................................................27

  2-3-4.نحوه ارزیابی و شناسایی   .....................................................................................................................................................30

  2-4.تعادل   ...........................................................................................................................................................................................31

  2-4-1.کنترل پاسچر   ........................................................................................................................................................................33

  2-4-2.نظریه همکوشی قامتی   ......................................................................................................................................................35

  2-5.زمان واکنش   ..............................................................................................................................................................................37

  2-6. مرور پیشینه تحقیق   ...............................................................................................................................................................39

  2-6-1.تحقیقات انجام شده در داخل کشور   ...............................................................................................................................39

  2-6-2.تحقیقات انجام شده در خارج از کشور   .......................................................................................................................40

   

   

  فصل سوم

  3-1.مقدمه   ..........................................................................................................................................................................................47

  3-2.روش پژوهش   ..........................................................................................................................................................................47                                             3-3.جامعه آماری   .............................................................................................................................................................................47                                                 3-4.نمونه   ...........................................................................................................................................................................................47                                              3-5. متغیرهای تحقیق   .....................................................................................................................................................................48                                       3-6. ابزار اندازه­گیری    ......................................................................................................................................................................48

  3-7. تمرینات منتخب   .......................................................................................................................................................................51

  3-8. جمع آوری اطلاعات   ...............................................................................................................................................................54

  3-9. روش آماری   .............................................................................................................................................................................55

   

   

   

   

   

   

   

   

  عنوان                                                                                                         صفحه

   

  فصل چهارم

  1-4.مقدمه   ...........................................................................................................................................................................................57

  4-2یافته­های توصیفی   ......................................................................................................................................................................57

  4-3.یافته­های استنباطی   ...................................................................................................................................................................66

  4-4.آزمون فرضیه ها   .........................................................................................................................................................................69

  فصل پنجم

  5-1مقدمه   ............................................................................................................................................................................................80

  5-2.خلاصه تحقیق   ..........................................................................................................................................................................80

  5-3.نتایج تحقیق   ...............................................................................................................................................................................82

  5-4.بحث و نتیجه­گیری   ...................................................................................................................................................................86

  5-5.پیشنهادات   ....................................................................................................................................................................................95

  5-5-1. پیشنهادات برخاسته از تحقیق   ..........................................................................................................................................95

  5-5-2. پیشنهادات برای سایر محققان و تحقیقات آینده   ..........................................................................................................95

   

  منابع

  منابع فارسی   .......................................................................................................................................................................................97                                 منابع لاتین   ..........................................................................................................................................................................................99

  منبع:

  اسماعیل‌زاده، مریم؛ صالحی، حمید؛ نمازی زاده، مهدی. (1388). تأثیر حرکت‌های منتخب بر هماهنگی، تعادل و کارکردهای حسی-حرکتی در کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد واحد خوراسگان

  اشمیت، ریچارد؛ تیموتی، دی‌ای.لی. (2005). یادگیری و کنترل حرکتی. مترجمان: حمایت‌طلب، رسول و قاسمی، عبدالله. (1387). تهران. علم و حرکت.

  افسرده بخشایش، رحمان. (1390). ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه سیاهه اختلال هماهنگی رشدی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان

  اتکینسون، ریتا و همکاران (1387). زمینه روان‌شناسی هیلگارد. ترجمه براهنی، محمد نقی و همکاران، چاپ دهم. تهران: رشد

  ایساکس، لاری. دی؛ پاینه و گریگوری، وی (2002). رشد حرکتی انسان رویکردی در طول عمر

  سلیمانی درچه، فهیمه. (1391). تأثیر 8 هفته تمرینات فیزیوبال بر کارکردهای حسی-حرکتی، اجرایی و توجه در کودکان پسر دارای اختلال هماهنگی رشدی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه شهید چمران اهواز

  سلمان، زهرا؛ شیخ، محمود؛ سیف نراقی، مریم؛ عرب عامری، الهه. (1388). تأثیر تمرین‌های ادراکی- حرکتی بر بهبود قابلیت‌های حرکتی دانش‌آموزان با اختلال هماهنگی رشدی دوره ابتدایی شهر تهران. رشد و یادگیری حرکتی، ورزشی، شماره 2.

  سیف، علی‌اکبر. (1390). اندازه‌گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی. تهران. نشر دوران.

  شیخ، محمود؛ باقر زاده، فضل‌الله؛ شفیع نیا، پروانه. (1381). سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی. موسسه نشر علم و حرکت.

  چلداوی، حکیم (1392). تأثیر تمرینات تعادلی بر کنترل پاسچر کودکان اوتیسمی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه شهید چمران اهواز

  رافعی، طلعت. (1391). حرکت‌ها و بازی‌های موزون (ریتمیک)، راهنمای مربیان، درمانگران و خانواده‌ها. چاپ دوم. تهران: دانژه

  عابدی، احمد؛ کاظمی، فرشته؛ شوشتری، مژگان؛ گلشنی منزه، فرشته. (1391). اثربخشی آموزش حرکات ورزش ایروبیک بر میزان توجه دیداری و شنیداری دانش‌آموزان پسر پیش‌دبستانی با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی شهر اصفهان. فصلنامه افراد استثنایی، سال دوم، شماره 7.

  علیزاده، حمید و زاهدی پور، مهدی (1383). کارکردهای اجرایی در کودکان با و بدون اختلال هماهنگی رشدی. تازه‌های علوم شناختی، سال 6، شماره 3.

  گنجی، حمزه. (1378). روان‌شناسی کر. چاپ دوم. تهران: ارسباران

  گالاهو، د. آل؛ آزمون، جی. تی (2002). درک رشد حرکتی در دوران مختلف زندگی. ترجمه بهرام، عباس و شفیع‌زاده، محسن (1383). تهران: انتشارات بامداد کتاب.

  هیوود، کاتلین ام.(1993). رشد و تکامل حرکتی در طول عمر. ترجمه نمازی زاده، مهدی؛ اصلانخانی، محمدعلی. (1387). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

  نیک‌خو، محمدرضا؛ یانیس، آوادیس هامایاک (1381). انجمن روان‌پزشکی آمریکا: متن تجدیدنظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی. تهران: انتشارات سخن

  ویسی، کورش؛ کشتی دار، محمد (1389). ایروبیک، آموزش-فواید آن. تهران: نشر ورزش 4

   

  American Psychiatric Association APA. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Washington, DC: American Psychiatric Association.

  American Psychiatric Association. (2000) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-IV-TR. Washington, DC: American Psychiatric Publishing

  Ayres, A. J. (1979). Sensory integration and the child. Los Angeles: Western Psychological Services

   Ahmadi Kahjoogh M, Farahbod M, Soortigi H, Rassafiani M (2010). A review of patterns of sensory processing disorder in children with autism from the perspective of Winnie Dunn model. Journal of Exceptional Children; 10(4): 385-92. [InPersian].

  Archibald LMD. Alloway TP.)2008). Comparing language profiles: children with specific language impairment and developmental coordination disorder. Int J Lang Commun Disord; 43:165e80.

  Barnhart RC, Davenport MJ, Epps SB, Nordquist VM(2003). Developmental coordination disorder. Phys Ther. 2003;83:722–731

  Bernstein NA (1967) The co-ordination and regulation of movements. Pergamon Press, London

  Brauer S, Woollacott M, Shumway-Cook A. The interacting effects of cognitive demand and recovery of postural stability in balance-impaired elderly. J Gerontol. In press

  Crocker,P.R.E.,Eklund,R.C.,&Kowalski,K.C. (2000). Children’s Physical activity and physical self-perceptions. Journal of Sport Sciences, 18, 383–394.

  Carlsson M. Effects of motor skills intervention on developmental coordination disorder: A meta- analysis. Adapted physical activity quarterly 2000; 17: 381-401.

  Fregly, A.R., Oberman, A., Graybiel, A., Mitchell, R.E. (1986). Thousand aviator study: nonvestibular contributions to postural equilibrium functions. Aero Med. 39,33–37.

  Fong, S. S. M., Lee, V. Y. L., & Pang, M. Y. C. (2011). Sensory organization of balance control in children with developmental coordination disorder. Research in Developmental Disabilities doi:10.1016/j.ridd.2011.07.025.

  Fong, S. M., & Ng, G. Y. F. (2010). The effect of Taekwondo training on balance and sensory performance in young adolescents. Hong Kong Physiotherapy Journal, 28,24

  Fong, S. S. M., Fu, S. N., & Ng, G. Y. F. (2011). Taekwondo training improves the development of balance and sensory functions in young adolescents. Journal of Science and Medicine in Sport doi: 10.1016 /j.jsams.2011.06.001.

  Grove, C. R., & Lazarus, J. A. C. (2007). Impaired re-weighting of sensory feedback for maintenance of postural control in children with developmental coordinate

   Gillberg C, Kadesjo B. (2003). Why bother about clumsiness? The implications of having developmental coordination disorder (DCD). Neural Plast; 10(1-2): 59-68on disorder. Human Movement Science, 26, 457–476

  Geuze RH. (2005). Postural control in children with developmental coordination disorder. Neural Plast2005; 12: 183e96

  Hamilton SS. (2002). Evaluation of clumsiness in children. Am Fam Physician; 66(8): 1435-40, 1379.

  Henderson, L., Rose, P., & Henderson, S. (1992). Reaction time and movement time in children with a developmental coordination disorder. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 33(5), 895-905.

  Horak, F.B. (1987).Clinical measurement of postureal control in adults. physio therapy,67:1881-85

  Holsti l, Grunuu rv, whitfidd MF. (2002). Developmental Coordination. Pisorder In Extremely Low Brith Weight Children At Nine years. I Devbehav pediatr: 23:9e 15

  Iversen S, Berg K, Ellertsen B, Tonnessen FE. (2005). Motor coordination difficulties in a municipality group and in a clinical sample of poor readers. Dyslexia;11:217e31

  Jill G. Zwicker, Cheryl Missiuna, Susan R. Harris, Lara A. Boyd. (2012). Developmental coordination disorder: A review and update. Official Journal of the European Paediatric Neurology Society

  Kadesjo B, Gillberg C. (1999). Developmental coordination disorder in Swedish 7-year-old children. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry; 38:820e8

  Kirby, A. & Peters, L. (2007) 100 Ideas for Supporting Pupils with Dyspraxia and

  DCD. Continuum International Publishing Group Ltd.

  Kirby, A., Salmon, G. & Edwards, L. (2007) Attention Deficit Hyperactivity Disorder and developmental co-ordination difficulties: knowledge and practice among child and adolescent psychiatrists and paediatricians. Psychiatric Bulletin, 31, 336-8.

  Leong, H. T., Fu, S. N., Ng, G. Y., & Tsang, W. W. (2011). Low-level Taekwondo practitioners have better somatosensory organisation in standing balance than sedentary people. European Journal of Applied Physiology, 111, 1787–1793

  Lingam R, Hunt L, Golding J, Jongmans M, Emond A(2009). Prevalence of developmental coordination disorder using the DSM-IV at 7 years of age: a UK population-based study. Pediatrics; 123:e693e700.

  Lingam, R., Hunt, L., Golding, J., Jongmans, M. & Emond, A. (2009). Prevalence of Developmental Coordination Disorder Using the DSM-IV at 7 Years of Age: A UK

  Population–Based Study. Pediatrics, 123(4), 693-700.

  Mandich, A. D., Polatajko, H. J., & Rodger, S. (2003). Rites of passage: Understanding participation of children with developmental coordination disorder. Human Movement Science, 22, 583–595.

  Marieb, Elaine N. (2003). Exercise 22 Human Reflex Physiology, Activity 9: Testing Reaction Time for Basic and Acquired Reflexes, pp. 232-233, Human Anatomy and Physiology Laboratory Manual(Cat Version), 7thEd.- Update, Benjamin Cummings, San Francisco, California.

  Missiuna, C., Gaines, R. & Pollock, N. (2002) Recognizing and referring children at

  risk for developmental coordination disorder: Role of the speech language

  pathologist. Journal of Speech-Language Pathology & Audiology, 26,172-9. Missiuna C, Pollock N, Egan M, DeLaat D, Gaines R, Soucie H. (2008). Enabling occupation through facilitating the diagnosis of developmental coordination disorder.Can J Occup Ther,75:26–34.

  Miller LT, Polatajko HJ, Missiuna C, Mandich AD, Macnab JJ. (2001). A pilot trial of a cognitive treatment for children with developmental coordination disorder. Hum Mov Sci;20:183e210.

  Nashner, L. M. (1997). Physiology of balance with special reference to the healthy elderly in: Gait Disorder of Aging fally and therapeutic strategies.Eds: masdeu, I. c: sudarsky, and wolfson,L. Philadelphia: Lippincott.Raven, 37-73

  Pollock, A. S, Durward, br:rowe. Ph:and paul, (2000). What is balance? Cline rehabilitation, 14: 402-406

  Punakallio,A. (2005). Balance abilities of workers in physically demanding jobs: with special reference to fire fighters of different ages, Journal of sports and Medicine, 4(8):7-14

  Polatajko HJ, Cantin N. (2006). Developmental coordination disorder(dyspraxia): an overview of the state of the art. Semin Pediatr Neurol;12:250e8

  Peterson ML, Christou E, Rosengren KS. (2006). Children achieve adult-like sensory integration during stance at 12-years-old. Gait Posture. 2006; 23(4): 455-63.

  van den Brand E, Polatajko HJ, et al. (2013). Efficacy of interventions to improve motor performance in children with developmental coordination disorder: a combined systematic review and meta-analysis. Dev Med Child Neurol; 55(3): 229-37

  van Dellen, T., & Geuze, R. (1988). Motor response processing in clumsy children. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 29(4), 489-500.

  Ronnesteol, B. R. (2004). Comparing the performance enhancing effect of squat on a vibration platform with conventional squat in recreationally of resistance trained men. Journal strength condres, 18:839-45.

  Rosser JC, Lynch PJ, Cuddihy L, Gentile DA, Klonsky J, Merrell R. (2012).The impact of video games on training surgeons in the 21st century. Arch Surg,

  142(2):181-186.

  Sangster CA, Beninger C, Polatajko HJ, Mandich A. (2005). Cognitive strategy generation in children with developmental coordination disorder. Can J Occup Ther; 72(2): 67-77.

  Smyth, M. M., & Anderson, H. I. (2001). Football participation in the primary school playground: The role of coordination impairments. British Journal of Developmental Psychology, 19, 369–379

  Smyth, T.R. (1991). Abnormal clumsiness in children: A defect of motor programming? Child: Care, Health and Development, 17,283-294.

  Smyth, T.R., & Glencross, D.J. (1986). Information processing deficits in clumsy children. Australian Journal of Psychology, 38(1), 13-22

  Smits-Engelsman BC, Blank R, van der Kaay AC, Mosterd-van der Meijs R, Vlugt-

   Shumway-Cook A, Woollacott MH. Motor control(2012): Translating Research into Clinical Practice. 4thEd.

  Shumway-Cook A. & Woollacott M.H. (2001). Motor control. Theory and

  practical application, USA, Lippincott Williams & Wilkins.

  Sherrington C. (1947). The integrative action of the nervous system (Second

  edition), New Haven, Yale University.

  Tsiotra GD, Flouris AD, Koutedakis Y, et al. (2006). A comparison of developmental coordination disorder prevalence rates in Canadian and Greek children. J Adolesc Health;39:125e7.

  Tsai, chia -liang(2009). The effectiveness of exercise intervention on in libitory control in children with Developmental Coordination Disorder: using a visuospotial attention paradigm as a model. Research in developmental disabilities 30-1268

  Ulrich B.D. (1997). Dynamic system theory and skill development in infants

  and children. In Connely K.J., Forssberg H. (Ed.) Neurophysiology and

  Neuropsychology of Motor Development. London, Mac Keith Press.

  U.S. Census Bureau. Age: Census 2000 Brief. Available at:http://www.census.gov/prod/2001pubs/c2kbr01-12.pdf. [accessed 11.4.2008].

   

  Watemberg N, Waiserberg N, Zuk L, Lerman-Sagie T.)2007(. Developmental coordination disorder in children with attention-deficit-hyperactivity disorder and physical therapy intervention. Dev Med Child Neurol;49: 920e5

  Webster RI, Majnemer A, Platt RW, Shevell MI(2005). Motor function at school age in children with a preschool diagnosis of developmental language impairment. J Pediatr; 146:80e5

  Woollacott MH1, Shumway-Cook A. (1990). Changes in postural control across the life span: A systems approach. Phys Ther; 70(12): 799-807.

  Winter DA, Patla AE, Prince F, Ishac M, Gielo-Perczak K. (1998). Stiffness control of balance in quiet standing. J Neurophysiol; 80(3): 1211-21.

  Wang TN, Tseng MH, Wilson BN, Hu FC. (2009). Functional performance of children with developmental coordination disorder at home and at school. Dev Med Child Neurol; 51(10): 817-25.

  Zwicker, J.G., Missiuna, C., & Boyd, L.A. (2009). Neural correlates of developmental coordination disorder: a review of hypotheses. Journal of Child 


تحقیق در مورد پایان نامه تاثیر تمرینات منتخب بر زمان واکنش و کنترل پاسچر پسران 7 تا 8 سال دارای اختلال هماهنگی رشدی(DCD), مقاله در مورد پایان نامه تاثیر تمرینات منتخب بر زمان واکنش و کنترل پاسچر پسران 7 تا 8 سال دارای اختلال هماهنگی رشدی(DCD), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر تمرینات منتخب بر زمان واکنش و کنترل پاسچر پسران 7 تا 8 سال دارای اختلال هماهنگی رشدی(DCD), پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیر تمرینات منتخب بر زمان واکنش و کنترل پاسچر پسران 7 تا 8 سال دارای اختلال هماهنگی رشدی(DCD), تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیر تمرینات منتخب بر زمان واکنش و کنترل پاسچر پسران 7 تا 8 سال دارای اختلال هماهنگی رشدی(DCD), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر تمرینات منتخب بر زمان واکنش و کنترل پاسچر پسران 7 تا 8 سال دارای اختلال هماهنگی رشدی(DCD), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر تمرینات منتخب بر زمان واکنش و کنترل پاسچر پسران 7 تا 8 سال دارای اختلال هماهنگی رشدی(DCD), پروژه درباره پایان نامه تاثیر تمرینات منتخب بر زمان واکنش و کنترل پاسچر پسران 7 تا 8 سال دارای اختلال هماهنگی رشدی(DCD), گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیر تمرینات منتخب بر زمان واکنش و کنترل پاسچر پسران 7 تا 8 سال دارای اختلال هماهنگی رشدی(DCD), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر تمرینات منتخب بر زمان واکنش و کنترل پاسچر پسران 7 تا 8 سال دارای اختلال هماهنگی رشدی(DCD), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر تمرینات منتخب بر زمان واکنش و کنترل پاسچر پسران 7 تا 8 سال دارای اختلال هماهنگی رشدی(DCD), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر تمرینات منتخب بر زمان واکنش و کنترل پاسچر پسران 7 تا 8 سال دارای اختلال هماهنگی رشدی(DCD), رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیر تمرینات منتخب بر زمان واکنش و کنترل پاسچر پسران 7 تا 8 سال دارای اختلال هماهنگی رشدی(DCD)

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته­ ی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی چکیده: اختلال هماهنگی رشدی معمولا با اختلالات حرکتی و شناختی نظیر تعادل، هماهنگی حرکتی، مشکلاتی در زمان واکنش و پیش­بینی و حافظه در کودکان مبتلا همراه است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر 8 هفته برنامه تمرینی ادراکی- حرکتی بر قابلیت های حرکتی و شناختی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته­ی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی چکیده: اختلال هماهنگی رشدی معمولا با اختلالات حرکتی و شناختی نظیر تعادل، هماهنگی حرکتی، مشکلاتی در زمان واکنش و پیش­بینی و حافظه در کودکان مبتلا همراه است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر 8 هفته برنامه تمرینی ادراکی- حرکتی بر قابلیت های حرکتی و شناختی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی می­باشد. ...

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد چکیده: پژوهش حاضر به بررسی اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر استرس والدگری مادران کودکان با معلولیت جسمی –حرکتی در شهرستان زنجان پرداخته است .به همین منظور در کنار سوال پژوهش مبنی بر "تعیین تاثیر آموزش مولفه های هوش هیجانی بر کاهش استرس والدگری مادران کودکان با معلولیت جسمی – حرکتی در شهرستان زنجان " سه سوال فرعی دیگر برای تعیین تاثیر آموزش مولفه های ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): پژوهش حاضر به مقایسه بین ادراک و حافظه بینایی و شنیداری در کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر دختر با و بدون معلولیت جسمی – حرکتی در شهر تهران می پردازد.. در این پژوهش که بر مبنای روش همبستگی انجام شده است، 44 دانش آموز ...

پایان­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی - جامعه­ شناسی چکیده: بیماری مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری عصبی مزمن و پیش­رونده است که در نتیجه مجموعه­ای از عوامل محیطی (مانند فشارهای روحی یا تنش) یا ژنتیکی بروز می­کند. سن ابتلا برای بیماری حدود 20 الی 40 سال می­باشد لیکن می­تواند در هر سنی پیشرفت نماید. ام­اس معمولاً دوران عود و فروکش دارد و درصد بالایی از افراد مبتلا ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته‌ی گفتار درمانی 1 مقدمه گفتار و زبان کارآمد ترین راه ارتباطی میان انسان هاست. این شیوه ارتباطی در صورت دارا بودن ویژگی های خاص می تواند نقش خود را به طورمؤثر ایفا کند. هریک از این ویژگی ها ممکن است جداگانه یا با هم به دلایل مختلف دچار آسیب هایی به درجات گوناگون شوند و مسیر ارتباطی انسان را مختل نمایند. یکی از شایعترین این اختلالات، لکنت است(1). ...

پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی چکیده پژوهش حاضر به منظور بررسی مقایسه ی توانایی دیداری – فضایی کودکان با اختلال یادگیری غیرکلامی و کودکان درخودمانده با عملکرد بالا انجام گرفته است. در این پژوهش از نوع توصیفی زمینه یابی استفاده شده که در دو مرحله انتخاب (آزمودنی ها و اجرای پژوهش) اجرا شده است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان درخودمانده با ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد هدف: با توجه به فراوانی و شیوع بالای اختلال نقص توجه بیش فعالی (ADHD) بعنوان یکی از شایعترین اختلالات روانپزشکی و بروز مشکلات متعدد در زمینه مسایل رفتاری و شناختی متعاقب این اختلال، پژوهش در زمینه علل و راهکارهای بهبود مشکلات پدید آمده برای این کودکان و خانواده­هایشان همواره از محورهای پژوهشی در زمینه توانبخشی و بالاخص کاردرمانی بوده است. ...

(کارشناسی ارشد تربیت بدنی (آسیب شناسی و حرکات اصلاحی) اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس چکیده مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس شایع ترین بیماری نورولوژی پیش رونده در جوانان بالغ می باشد. این بیماری باعث تخریب میلین در آکسون های عصبی شده وباعث ضایعات عملکردی می شود. یکی از مناطق مهم درگیر درMS مخچه می باشد. مشکل در این ساختار باعث ...

کارشناسی ارشد تربیت بدنی (آسیب شناسی و حرکات اصلاحی) چکیده مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس شایع ترین بیماری نورولوژی پیش رونده در جوانان بالغ می باشد. این بیماری باعث تخریب میلین در آکسون های عصبی شده وباعث ضایعات عملکردی می شود. یکی از مناطق مهم درگیر درMS مخچه می باشد. مشکل در این ساختار باعث ایجاد اختلال در تعادل و غیره می شود که به تبع آن کیفیت زندگی کاهش می یابد. بنابراین استفاده ...

ثبت سفارش