پایان نامه نقش شایستگی های مدیریتی در عملکرد مدیران سازمان های ورزشی استان قم

word 398 KB 31614 148
1391 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۴,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

   

  گرایش:

  مدیریت ورزشی

  چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش­های اجرا و نتایج به دست آمده) :

  این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین ابعاد شایستگی و مهارت­های مدیریتی با عملکرد مدیران ورزشی استان قم انجام شد. روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی بود و به صورت میدانی اجرا شد. از جامعه آماری 50 نفری مدیران ورزشی استان قم 44 نفر مورد ارزیابی قرار گرفت (با توجه به ارزیابی 360 درجه و جمع آوری نظرات یک زیر دست، یک مافوق و یک مدیر هم رده در مجموع تعداد 174 نفر در این مطالعه مشارکت داشتند). برای جمع آوری داده­ها از پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه شایستگی‌های و مهارت­های مدیران ورزشی (نادریان جهرمی، 1381) و پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی عملکرد استفاده شد. روایی پرسشنامه­ها با نظر سنجی از 10 نفر از متخصصان و پایایی آنها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت (787/0<α). پس از تعیین گروه نمونه با مراجعه حضوری پرسشنامه بین افراد مربوطه توزیع و پس از تکمیل در محل جمع آوری شد. ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی برای به‌ آزمون گذاشتن فرضیه‌های‌ تحقیق در سطح معناداری 05/0=α استفاده شد. میانگین سنی پاسخدهندگان 05/36 سال (2/6=sd) بود. نتایج آزمون کولموگراف – اسمیرنوف نشان داد که توزیع داده­ها در کلیه متغیرها نرمال است (05

   

   

  فصل اول

  (کلیات تحقیق)

   

   

  1-1 مقدمه

  امروزه ورزش یکی از اموری است که به عناوین مختلف در جهان مطرح شده و گروه­های بسیار زیادی به اشکال مختلف با آن سر و کار دارند؛ برخی از مردم ورزشکار حرفه­ای هستند و گروهی ورزشکار آماتور؛ گروهی طرفدار و علاقه­مند به ورزش و دیدن برنامه­ها و مسابقه­های ورزشی بوده و عده ای نیز از راه ورزش امور خویش را می­گذرانند. با افزایش چشمگیر نقش ورزش در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی کشورها، پیشرفت در زمینه ورزش به یکی از اولویت­های استراتژیک برنامه­ریزان در کشورهای مختلف تبدیل شده است (جکسون پالمر، 1380). کشورها برای رسیدن به مزایای ناشی از ورزش سازمان­ های ورزشی را شکل می­دهند. سازمان­های ورزشی دولتی و خصوصی پایه و اساس ورزش در هر کشوری می­باشند، و رسیدن به اهداف متعالی برنامه­های ورزشی نیازمند اثربخشی این سازمان­ها است.

  محققان بر کیفیت‌ها، مهارت‌ها و رفتارهایی که برای موفقیت در نقش‌های مدیریتی لازم هستند تمرکز نمودند، به این امید که سیستم‌های مدیریت منابع انسانی را برای تکرار این کیفیت‌ها طراحی نمایند. بسیاری از محققان و سازمان‌ها بر تعیین شایستگی‌هایی که برای افرادی که دیگران را در سطوح مختلف سازمان رهبری می­کنند تمرکز نموده‌اند (بویاتزیس[1]، 2006؛ لومباردو و ایچینگر[2]، 2001). شایستگی‌ها ویژگی­های قابل اندازه‌گیری افراد است که با موفقیت در کار مرتبط هستند (لومباردو و ایچینگر، 2001). شایستگی به عنوان ویژگی­های اساسی فرد که با اثربخشی شاخص-محور و یا عملکرد برتر در شغل مرتبط هستند، تعریف شده است (اسپنسر و اسپنسر[3]، 1993). در واقع شایستگی یک چتر فراگیر است که نشان می‌دهد چه چیزی برای موفقیت نیاز است. برای موفقیت در هر شغلی به مجموعه‌ای از شایستگی‌ها نیاز است.

  برای سال‌ها سازمان‌ها به دنبال خلق مدل‌های شایستگی جهت تشریح شاخص‌های مهم در یک شغل ویژه بوده­اند. تحقیقات تجربی در مدیریت اثر بخش خصیصه‌ها، مهارت‌ها و رفتار‌هایی را برای عملکرد بالا در نقش‌های مدیریتی ارائه کردند. اما سازمان‌های ورزشی از بسیاری از سازمان‌های دیگر متمایز هستند. این تمایز عمدتاً مربوط به برنامه‌ها و فعالیت‌های تربیت‌بدنی و ورزش بوده که از گستردگی وسیع در جامعه و پیچیدگی‌های اجرائی خاص خود برخوردار بوده و روز به روز بر وسعت دامنه فعالیت‌ها و نیز پیچیدگی برنامه‌های آن افزوده می‌شود. به همان نسبت که برنامه‌ها و فعالیت‌های ورزشی گسترده می‌شود، مدیریت ورزشی نیز پیچیده شده و انواع مختلف شایستگی‌ها و مهارت‌ها برای مدیریت در حوزه ورزش مورد نیاز است (نادریان جهرمی، 1381). 

  محققان، برای ارزیابی شایستگی­ها و عملکرد شیوه­های متفاوتی را به کار برده اند، بویاتزیس (2006) و اسپنسر و اسپنسر (1993) از مصاحبه رویدادهای رفتاری استفاده کرده­اند. شرودر (1989) و کوکریل (1989) شیوه مشاهده رفتاری را در پیش گرفته و چهارچوب شایستگی دولویکز (1998) بر پایه ارزیابی 360 درجه استوار است (به نقل از هرلین، 2009). بازخورد 360 درجه یکی از نظام­های نوین ارزیابی در سازمان­های پیشروی جهانی محسوب می­شود که با گردآوری نظرات از ذینفعان متفاوت در پی آنست تا ارزیابی صحیح­تر و واقعی­تری از عملکرد و توانمندی­های ارزیابی شوندگان ارائه دهد. ارزیابی 360 درجه نوعی روش ارزیابی‌گروهی است که در این روش فهرستی از شایستگی‌های مورد نظر تهیه می‌شود و از تمامی افراد مرتبط مستقیم و غیرمستقیم فرد در سازمان اعم از مافوق، همکاران، زیردستان و مشتریان خواسته می‌شود تا او را بر اساس شایستگی‌های تعیین شده ارزیابی کنند. فرد ارزیابی شونده نیز به عنوان خود ارزیابی، در فرآیند مشارکت می‌کند. نتایج حاصل از کل ارزیابی‌ها جمع‌بندی و به صورت گزارشی به فرد بازخورد داده می‌شود (دهقان، 1389). در ایران استفاده از متد ارزیابی 360 درجه در مراکز صنعتی سابقه بیش از چند سال ندارد ولی این موضوع در سازمان­های ورزشی بحث جدیدی می باشد و پیاده کردن این روش در یک محیط ورزشی کم سابقه و شاید بی سابقه باشد. تنها دهقان (1389) در تحقیقی برای ارزیابی عملکرد مربیان والیبال از این رویکرد استفاده نموده است. با توجه به مطالب ذکر شده این تحقیق بدنبال بررسی نقش شایستگی­های مدیریتی در عملکرد مدیران ورزشی است که در آن عملکرد مدیران ورزشی با استفاده از روش بازخورد 360 درجه اندازه گیری شده است.

   

  1-2 بیان مساله تحقیق

  دنیای کسب و کار کنونی، بی شک دنیای سازمان‌هاست و ناگفته پیداست که نقش سازمان‌ها در آن چشمگیر است. حتی با سیر سازمان­ها به سمت فن آوری، نقش انسان به عنوان عامل حیاتی و استراتژیک در بقای سازمان کماکان باقی خواهد ماند. اثربخشی یک سازمان به عوامل متعددی بستگی دارد که بدون شک مهم­ترین آن­ها نیروی انسانی است (نادریان جهرمی، 1381). بکارگیری نظام­های مؤثر انتخاب، جذب، نگهداری، ارزیابی و توسعه نیروی انسانی سازمان­ها نیز طبیعتاً از جایگاه مهم و ویژه­ای برخوردار است. یکی از مهمترین فاکتورهای که در استفاده از منابع انسانی در سازمان‌ها درنظر گرفته می‌شود موضوع شایستگی‌ها است. در نگاه نوین به منابع انسانی، انسان به عنوان کلیدی ترین عنصر و منبع سازمان شناخته می شود که برخی از آن با نام دارایی منحصر به فرد سازمان یاد می کنند. در گذشته، امکانات، تجهیزات، موجودی‌ها و منابع مادی و طبیعی سرمایه یک سازمان محسوب می‌شد (دهقان، 1389). امروزه منظور از سرمایه سازمان، دسترسی سازمان به دانش و توان بکارگیری انسانهای توانا، ماهر، مستعد و با انگیزه است که تمام توان خود را در جهت نوآوری و تحقق اهداف سازمان صرف کنند. در واقع سازمان­ها از جمله سازمان‌های ورزشی، امروزه در پی بکارگیری مدیرانی با قابلیت­های ممتاز بوده که مشارکت فعال آنها در کسب و کار منشاء رشد، توسعه و موفقیت سازمان می گردد. پژوهشگران حوزه مدیریت معتقدند یک مدیر برای موفقیت در سازمان باید از یک مجموعه شایستگی‌هایی برخودار باشد، بنابراین برای شناسایی و ارزیابی مدیران موفق به تدوین مدل‌های شایستگی مدیران پرداخته‌اند. بنابراین برای اعلب مدیران از جمله مدیران سازمان­های صنعتی، مدیران سازمان‌های بازرگانی، مدیران سازمان‌های دولتی و مدیران سازمان‌های خدماتی مدل‌های شایستگی تدوین شده است. بخشایش (1387) در تحقیق خود مدل شایستگی مدیران آب و فاضلاب را طراحی نمود. جعفر زنجانی، اکبری، و حری (1388) شایستگی‌های مدیران دانشگاهی را تعیین نمودند. ناصحی فر، سعادت و معصوم‌زاده (1389) الگویی برای ارزیابی قابلیت­ها و شایستگی‌های مدیران وزارت بازرگانی ارائه دادند. زاهدی و شیخ (1389) الگوی قابلیت‌های راهبردی مدیران میانی دولتی را طراحی نمودند

   

  Abstract

  This study examined the relationship between the dimensions of competence and management skills with the athletic directors of Qom was done. Descriptive research method - correlation and field work was conducted. The population of the city of Qom 50 athletic directors who evaluated 44 patients(According to the assessment and collection of 360-degree feedback to a subordinate, a superior manager peers in a total of 174 subjects participated in this study). Demographics questionnaire for data collection and inventory management competencies and skills in sports (Naderian Jahromi, 1381) and a questionnaire was used to assess performance. Questionnaire survey of 10 individuals with expertise and reliability using Cronbach's alpha test was confirmed(0.787 <α).

  After visiting the designated sample questionnaire distributed among the people on the ground were collected after completion. Pearson correlation and hierarchical regression to examine the research hypotheses at a significance level of α=.05 was used. Average age of respondents, 36/5 years(sd=6/2).

  Results Kolmogrov - Smirnov showed that all variables are normal distributed data (.05

  One sample t-test showed that all three indicators of competence includes knowledge, behavioral and personality characteristics and individual characteristics higher than the average population and are desirable. Regression results show that the regression equation is significant(P = 0.001). In this model of knowledge, personal characteristics and skills of managers significantly contributed to predicting the performance Administrators and Knowledge of the highest beta coefficient (0.278) and behavioral features the lowest beta coefficient (0.096), respectively. These four variables entered the equation in a block and a total of 38.4% of the variance in executive functioning explain (38.4 = R2, 64 = R).

  Keywords:

  Qualifications, skills, job performance, Set of knowledge, personal attributes, personality characteristics and Qom

 • فهرست:

  عنوان                                                                                              صفحه

  فصل اول :کلیات طرح

  1-1 مقدمه. 3

  1-2 بیان مساله تحقیق. 5

  1-3 چهارچوب نظری تحقیق. 6

  1-4 اهداف تحقیق. 8

  1-5 فرضیه­های تحقیق. 8

  1-6 حدود تحقیق. 9

  1-7 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات. 9

   

  فصل دوم :مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  2-1 مقدمه. 12

  2-2 شایستگی‌های مدیران. 12

  2-2-1 رویکردهای تعیین شایستگی ها. 14

  2-2-2 مدل‌های شایستگی. 18

  2-2-3 مدل شایستگی‌های مدیران سازمان‌های ورزشی. 23

  2-3 مهارت­های مدیران. 24

  2-3-1 اهمیت و ضرورت توجه به مهارت‌ها. 25

  2-3-2 انواع مهارت­های مدیریت. 25

  2-3-2-1 مهارت­های فنی. 28

  2-3-2-2 مهارت­های انسانی. 30

  2-3-2-3 مهارت­های ادراکی. 33

  2-3-2-4 مهارت­های تصمیم گیری. 37

  2-3-2-5 مهارت­های ارتباطی. 38

  2-4 ارزیابی عملکرد. 39

  2-4-1 سیستم‌های ارزیابی عملکرد سنتی و مدرن: 40

  2-5 بازخورد 360 درجه. 42

  2-5-1 سطوح بازخورد 360 درجه. 43

  2-5-2 روش‌های ارزیابی در بازخورد 360 درجه. 44

  2-5-3 مراحل فرآیند بازخور 360 درجه. 44

  2-5-4 مشکلات به کارگیری ارزیابی 360 درجه. 46

  2-5-5 خصوصیات ارزشیابی کننده. 46

  2-5-6 منابع ارزیابی. 46

  2-6 جمع بندی مبانی نظری. 49

  2-6-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 50

  2-6-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 53

  2-6-3 جمع بندی پیشینه تحقیقات. 56

   

   

  فصل سوم :روش شناسی تحقیق

  3-1 مقدمه. 59

  3-2 روش تحقیق. 59

  3-3 جامعه آماری. 59

  3-4 نمونه آماری و روش نمونه­گیری. 59

  3-5 تعریف عملیاتی متغیرها. 59

  3-6 مقیاس اندازه گیری متغیرها. 61

  3-7 جمع آوری داده ها: 61

  3-7-1  ابزار اندازه­گیری. 61

  3-7-2  روش جمع آوری داده­ها. 63

  3-8 روش­های آماری. 63

   

  فصل چهارم :تجزیه و تحلیل آماری

  4-1 مقدمه. 65

  4-2 آمار توصیفی. 65

  4-2-1 سن. 65

  4-2-2 جنسیت. 66

  4-2-3 سطح تحصیلات. 66

  4-2-4 رشته تحصیلی. 66

  4-2-5 سابقه ورزشی. 68

  4-2-6 سابقه اشتغال در سازمان. 69

  4-2-7 سابقه مدیریت. 69

  4-2-8 سابقه مدیریت در سازمان. 71

  4-2-9 مهارت­های مدیریتی. 71

  4-2-10 شایستگی­های مدیران. 72

  4-2-11 عملکرد. 73

  4-3 آمار استنباطی. 74

  4-3-1 توزیع داده­ها. 74

  4-3-2 آزمون فرضیه اول. 74

  4-3-3 آزمون فرضیه دوم. 75

  4-3-4 آزمون فرضیه سوم. 75

  4-3-5 آزمون فرضیه چهارم. 76

  4-3-6 آزمون فرضیه پنجم. 76

  4-3-7 آزمون فرضیه صفر ششم. 77

   

  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

  5-1 مقدمه. 80

  5-2 خلاصه تحقیق. 80

  5-3 بحث و نتیجه گیری. 82

  5-4 پیشنهادات برخاسته از تحقیق. 85

  5-5 پیشنهادات برای سایر محققان. 86

   

  پیوست­ها. 87

  منابع. 94

   

  منبع:

  اسماعیلی، محسن؛ طالب­پور، مهدی. (1386). «بررسی اولویت­بندی و ارزشیابی ابعاد مربیگری در تیم­های ورزشی دانشگاه­های کشور». فصلنامه پژوهش در علوم ورزشی، شماره 16، ص 106-92.

  بخشایش، مرتضی. (1387). ارائه مدل شایستگی‌های مدیران عامل شرکت‌های آب و فاضلاب و بررسی رابطه شایستگی­ها با عملکرد آنها. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت اجرایی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.

  پارکز، زانگر و کوارترمن. (1382). مدیریت معاصر در ورزش. ترجمه محمد احسانی. دانشگاه تربیت مدرس، مرکز نشر آثار علمی، تهران.

  جعفر زنجانی، حامد؛ اکبری، حسن؛ حری، صادق. (1388). ارزیابی 360 درجه، روشی موفق در تعیین شایستگی­های یک مدیر (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق). فراسوی مدیریت، سال دوم، شماره، 8، ص ص. 93-118.

  جکسون، راجر؛ پالمر، ریچارد. (1380). راهنمای مدیریت ورزشی. ترجمه گائینی و همکاران. انتشارات کمیته ملی المپیک.

  جونز، جان و ای وبر لی ویلیام. (1385). بازخور 360 درجه راهبردها، رهیافت‌ها و شیوه‌هایی برای مدیران، اصغرپور، سید اسماعیل و طالقانی، غلامرضا، انتشارات ساپکو، تهران.

  حقیقی، محمدعلی. (1376). بهره وری نیروی انسانی، ارزشیابی عملکرد کارکنان. تهران، نشر ترمه.

  حمیدی زاده، محمد رضا و حسین زاده، معصومه. (1387). طراحی و تعیین مدل شایستگی‌های محوری سازمانی (مورد کاوی: شرکت ایران خودرو). چشم انداز مدیریت، شماره 29، ص ص. 5-30.

  دسلر، گری. (1378). «منابع مدیریت انسانی» ترجمه پارسائیان، علی، ناشردفتر پژوهش­های فرهنگی، تهران چاپ اول.

  دهقان، امین. (1389). ارزیابی عملکرد مربیان تیم­های ملی والیبال با استفاده از روش بازخورد 360 درجه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران.

  رضائیان، علی. (1384). مقاله شایستگی­های مدیریت برای دنیای متلاطم، مجله تدبیر، شماره 15، ص: 27.

  زاهدی، شمس السادات و شیخ، ابراهیم. (1389). الگوی قابلیت­های راهبردی مدیران میانی دولتی. مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 1، ص ص. 95-139.

  زنجانی، حامد؛ اکبری، حسن؛ حری، صادق. (1389). ارزیابی 360 درجه، روشی موفق در تعیین شایستگی­های یک مدیر (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق). فراسوی مدیریت، شماره 8، ص ص: 93-118.

  سعادت، اسفندیار. (1387). مدیریت منابع انسانی. انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت). تهران.

  سید جوادین، سید رضا. (1381). «مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان». نگاه دانش، تهران.

  شهباز مرادى، سعید. (1381). «بسترسازى علمى به منظور استقرار تناسب شغل و شاغل براى نیروى انسانى جذب شده درسطح کارشناسى شرکت ایران خودرو در سال 1385 با استفاده از روش بازخور 360 درجه‌اى». پایان نامه کارشناسى ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران. 

  عاصمی‌پور، محمد جواد. (1371). طراحی و تبیین نظامات انتخاب و انتصاب مدیران با جهت‌گیری بهبود مدیریت دولتی. پایان نامه دکتری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.

  عفاریان، وفا. (1377). طراحی یک برنامه جامع برای توسعه مدیران اجرایی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران.

  فرهی، برزو. (1381). طراحی و تبیین الگوی توسعه مدیران (نظام اداری کشور)؛ با رویکرد مدیریت منابع انسانی. رساله دکتری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.

  قرائی پور، رضا. (1382). ارزیابی شایستگی­های مدیران شرکت ساپکو به روش بازخور 360 درجه. پایان نامه کارشناسی ارشد، گرایش مدیریت صنعتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق.

  قربانی، نیما. (1378). مهارت­های ارتباطی: زیربنای مدیریت بهره‌وری. مجله توسعه مدیریت،

  مهریاری، حجت. (1377). مهارت­های انسانی مدیران. مجله تدبیر، شماره 83 ص ص:

  موسی زاده، زهره و عدلی، مریم. (1388). بررسی معیارهای انتخاب و انتصاب مدیران با رویکرد شایسته گزینی در نهج البلاغه. اندیشه مدیریت، سال سوم، شماره اول، ص ص. 103-132.

  میرچی، ماندانا. (1388). درباره ارزشیابی 360 درجه. روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2036 به تاریخ 20/12/88، ص 28.

  میرسپاسی، ناصر. (1382). مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار (با نگرشی به روند جهانی سازی). انتشارات میر، تهران.

  نادریان جهرمی، مسعود. (1381). تعیین مهارت‌ها و شایستگی‌های مدیران سازمان تربیت بدنی از دیدگاه خود و ارائه یک الگوی مدیریتی. رساله دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت معلم تهران.

  ناصحی فر، وحید؛ سعادت، محمد‌رضا؛ معصوم‌زاده، ابوالفضل. (1389). طراحی الگویی برای ارزیابی قابلیت­ها و شایستگی‌های مدیران وزارت بازرگانی. بررسی­های بازگانی، شماره 41، ص ص. 3-19.

  ناصحی‌فر، وحید؛ سعادت، محمد رضا؛ و معصوم‌زاده، ابوالفضل. (1389). الگوی ارزیابی شایستگی‌ها و شایستگی‌های مدیران وزارت بازگانی. بررسی‌های بازرگانی، شماره 41، ص ص: 3-19.

  یگانگی، سیده عاطفه. (1389). نقش شایستگی مدیران در اثربخشی مدیریت (مطالعه موردی در شرکت مخابرات استان قزوین). مجله مدیریت توسعه و تحول، شماره 5، صص. 57-68.

  منابع انگلیسی:

  Bennour, M., Crestani, D. (2007). Using competencies in performance estimation: From the activity to the process. Computers in Industry, Vol. 58, pp. 151–163.

  Bernardin, H. )1993(. Attitudes of first-line supervisors toward subordinate appraisals. Human Resource Management, Vol. 32(2&3), pp. 315-324.

  Boyatzis, R. E. (2006). Using tipping points of emotional intelligence and cognitive competencies to predict financial performance of leaders. Psicothema, 18, 124-131.

  Brett, Joan. (2006). 360 Degree Feedback to Leaders. Group and Organization Management, Vol. 31, pp. 578-600.

  Brunstein, J., Filho, S. B. (2011). The Political Dimension of Managerial Competencies in Action: An Interview Study in Brazil. International Journal of Management Vol. 28 No. 1, pp. 91-114.

  Cannon, M., and Robert W. (2005). Actionable feedback: Unlocking the power of learning and performance improvement. Academy of Management Executive 1905: 120-134.

  Certo, S. (2000). Modern Management. 8th Edition Prentice, Hall Pub.

  Chong, E. (2008). Managerial competency appraisal: A cross-cultural study of American and East Asian managers.  Journal of Business Research, Vol. 61, pp. 191–200.

  Chong, E. (2011). Managerial competencies and career advancement: A comparative study of managers in two countries. Journal of Business Research, pp. 1-9.

  Cockerill, T. (1989). The Kind of Competence for Rapid Change. Personnel Management, Vol. 21, pp. 52-56.

  David, C. W. (1998). Sports Management and Administration. E & F Spons, London and New York.

  De Carolis, D. M. (2003). Competencies and Imitability in the Pharmaceutical Industry: An Analysis of Their Relationship with Firm Performance. Journal of Management, Vol. 29(1), Pp. 27–50.

  Divine, K. A., David. G. P., Paul, O. (2008). Towards developing competency-based measures for construction project managers: Should contextual behaviors be distinguished from task behaviors? International Journal of Project Management, Vol. 26, pp. 631–645.

  Draganidis, F., Mentaz, G. (2006). Competency Based Management: A Review Of System And Information Management. Approaches And Computer Ssecurity, vol 14 (1), pp 51- 84.

  Dreyfus, C. R. (2008). Identifying competencies that predict effectiveness of R& D managers. Journal of Management Development, Vol. 27 Iss: 1 pp. 76 – 91.

  Dulewicz, V. (1989). Assessment Centre as Route to Competence. Personnel Management, 56-59.

  Gangani, N., McLean, G., & Braden, R. (2006). A competency-based human resource development strategy.  Performance Improvement Quarterly, 19(1), 127-140.

  Gay, K. (1995). Competences for International Management. MPhil Thesis, Henley Management College, Henley-on- Thames/Brunel University, London.

  Greenberg, J., & Baron, P. (2000). Behavior in Organizations. 7th Edition, Prentice Hall pub.

  Hayes, J. L. (1979). A New Look at Managerial Competence: the AMA Model of Worthy Performance. Journal of Management Review, pp. 2-3.

  Hazucha, J. (1993) “The impact of 360-degree feedback on maamgment skills development”. Human Resource Management, 32, 325-351.

  Heijke, H., Meng, C., Ris, C. (2003). Fitting to the job: the role of generic and vocational competencies in adjustment and performance. Labor Economics, Vol. 10, pp. 215–229.

  Huczynski, A., & Buchanan, D. (2001). Organizational Behavior: an Introductory Text. 4th Edition, Prentice Hall Pub.

  Klemp, G. O. (1980). The Assessment of Occupational Competence. Washington D.C.: National Institute of Education, Washington.

  Koenigsfeld, J. P., Kim, S. H., Cha, J.M., Perdue, J., Cichy, R. F. (2012). Developing a competency model for private club managers. International Journal of Hospitality Management, Vol. 31, Pp. 633–641.

  Kohn-Bentley, E., and Bentley, T. (2005). Understanding 360 Degree Feedback. http://www.panoramicfeedback.com/shared/articles/understand.html

  Kong, H., Cheung, C., Song, H. (2012). Determinants and outcome of career competencies: Perspectives of hotel managers in China. International Journal of Hospitality Management, Vol. 31, pp. 712– 719.

  Koontz, H. & Heniz, W. (1988). Management. Mc Graw-Hill, 9th Edition.

  Lokshin, B., Gils, A. V., Bauer, E. (2009). Crafting firm competencies to improve innovative performance. European Management Journal, Vol. 27, pp. 187– 196.

  Lombardo, M. M., & Eichinger, R., W. (2001). The leadership machine: Architecture to develop leaders for any future. Minneapolis: Lominger.

  Maccarty. M. (2001). Performance improbement and employee career debelopment. Journal of europan industrial training, PP. 5-3.

  Madigan, C. O. (1999). Full-circle feedback.

  Marcie, L. (2003). “360° Assessment - Where Do I Start?” Performance Improvement, Performance Improvement, Vol. 42, Issue 10, p. 39–45.

  McClelland, S. (1994). Gaining Competitive Advantage through strategic Management development. Journal of management development, Vol. 13, No. 5.

  MCI. (1993). Introducing Management Standards. London: National Forum for Management Education and Development.

  Schermerhorn, J. R. (1994). Managinig Organizational Behavior. 5th Edeiton, John Wiley & Sons.

  Schroder, H. M. (1989). Managerial Competence: The Key to Excellence. Kendall and Hunt.

  Shamsudin, M. F., Chuttipattana, N. (2012). Determinants of managerial competencies for primary care managers in Southern Thailand. Journal of Health Organization and Management, Vol. 26 No. 2, pp. 258-280.

  Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). Competence at work. New York, NY: John Wiley & Sons, Inc.

  Sudsakorn, T., Swierczek, F. W. (2009). Management competencies: a comparative sy between Thailand and Hong Kong. Journal of Management Development, Vol. 28, Iss. 7 pp. 569 – 580.

  Sylvia, H. (2002). Competency Management In The Public Sector .

  Tutu, A., Constantin, T. (2011). Understanding job performance through persistence and job Competency. Social and Behavioral Sciences, Vol. 33, pp. 612-616.

  Wadongo, B., Kambona, O., Odhuno, E. (2011). Emerging critical generic managerial competencies a challenge to hospitality educators in Kenya. African Journal of Economic and Management Studies Vol. 2, No. 1, pp. 56-71.

  Wang, Y., Lo, H. P., Yang, Y. (2004). The constituents of core competencies and firm performance: evidence from high-technology firms in china. J. Eng. Technol. Manage, Vol. 21, pp. 249–280.

  Ward, P. (1995). 360-degree turn for the better. People management. Vol. 22(2), pp. 264-278.

  Wu, W. W., Lee, Y. T. (2007). Developing global managers’ competencies using the fuzzy DEMATEL method. Expert Systems with Applications, Vol. 32, pp. 499–507.


موضوع پایان نامه نقش شایستگی های مدیریتی در عملکرد مدیران سازمان های ورزشی استان قم, نمونه پایان نامه نقش شایستگی های مدیریتی در عملکرد مدیران سازمان های ورزشی استان قم, جستجوی پایان نامه نقش شایستگی های مدیریتی در عملکرد مدیران سازمان های ورزشی استان قم, فایل Word پایان نامه نقش شایستگی های مدیریتی در عملکرد مدیران سازمان های ورزشی استان قم, دانلود پایان نامه نقش شایستگی های مدیریتی در عملکرد مدیران سازمان های ورزشی استان قم, فایل PDF پایان نامه نقش شایستگی های مدیریتی در عملکرد مدیران سازمان های ورزشی استان قم, تحقیق در مورد پایان نامه نقش شایستگی های مدیریتی در عملکرد مدیران سازمان های ورزشی استان قم, مقاله در مورد پایان نامه نقش شایستگی های مدیریتی در عملکرد مدیران سازمان های ورزشی استان قم, پروژه در مورد پایان نامه نقش شایستگی های مدیریتی در عملکرد مدیران سازمان های ورزشی استان قم, پروپوزال در مورد پایان نامه نقش شایستگی های مدیریتی در عملکرد مدیران سازمان های ورزشی استان قم, تز دکترا در مورد پایان نامه نقش شایستگی های مدیریتی در عملکرد مدیران سازمان های ورزشی استان قم, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه نقش شایستگی های مدیریتی در عملکرد مدیران سازمان های ورزشی استان قم, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه نقش شایستگی های مدیریتی در عملکرد مدیران سازمان های ورزشی استان قم, پروژه درباره پایان نامه نقش شایستگی های مدیریتی در عملکرد مدیران سازمان های ورزشی استان قم, گزارش سمینار در مورد پایان نامه نقش شایستگی های مدیریتی در عملکرد مدیران سازمان های ورزشی استان قم, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه نقش شایستگی های مدیریتی در عملکرد مدیران سازمان های ورزشی استان قم, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش شایستگی های مدیریتی در عملکرد مدیران سازمان های ورزشی استان قم, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش شایستگی های مدیریتی در عملکرد مدیران سازمان های ورزشی استان قم, رساله دکترا در مورد پایان نامه نقش شایستگی های مدیریتی در عملکرد مدیران سازمان های ورزشی استان قم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : مدیریت ورزشی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران در هیأت‌های ورزشی استان فارس چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران هیات های ورزشی استان فارس بود. این تحقیق از نوع توصیفی، همبستگی است که به روش میدانی انجام شد. نمونه آماری این تحقیق شامل کلیه رؤسا و نایب رئیسان ...

 پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته علوم تربيتي   چکيده هدف تحقيق حاضر، بررسي و مقايسه اثربخشي و کارآيي مديران و مسئولين انتصابي و انتخابي از نظر ميزان برخورداري از م

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته:تربیت بدنی وعلوم ورزشی(M.A) گرایش:مدیریت ورزشی چکیده هدف این پژوهش، بررسی موانع و ارائه راه کارهای مناسب جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در استان هرمزگان می باشد که به این منظور از روش تحقیق توصیفی برای انجام پژوهش استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه روسا، دبیران و نائب روسای هیئت های ورزشی فعال در استان هرمزگان که در کل137 نفر می باشد و ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده: امروزه پیشرفت هر سازمانی به مدیریت آن سازمان بستگی دارد، می­توان اینگونه مطرح نمود که پیشرفت و ترقی در هر سازمان، مدیون سیستم مدیریتی آن سازمان می‌باشد. از مهمترین عواملی که نشان دهنده مدیریت صحیح بوده و می­تواند بازدهی سازمان را افزایش دهد، عملکرد مطلوب مدیریت است؛ که عمکرد نیز تحت تاثیر عوامل گوناگون ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد "M.A." مديريت  شهريور  1390   چکيده هدف تحقيق بررسي تاثير استقرار نظام پيشنهادات بر کارآمدي نظام پاسخگويي حرفه اي مرک

دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (.M.A ) گرایش : مدیریت ورزشی هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین برخی ویژگی های شخصیتی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی مدیران زن در ادارت ورزشی شهر شیراز در سال 1393 می باشد. با استفاده از شیوه کل شمارتعداد 90 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها ازپرسشنامه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A ) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده: در این تحقیق به اثرات استعدادیابی فوتبالیست ­های جوان نخبه بر مبنای اثرات ویژگی­های روان­شناختی و توانمندسازی در عملکرد فنی پرداخته شده و سؤال اصلی بدین ترتیب تدوین شده است که سهم و نقش ویژگی­های روان­شناختی (نیمرخ هوشی و شخصیتی) و توانمندسازی بر عملکرد ورزشی بازیکنان جوان نخبه فوتبال چگونه است؟ روش ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي گرايش: استراتژيک سال تحصيلي91-90 چکيده   موضوع مهارتهاي مديريتي از جمله مسايلي است که از ابتداي تکوين مديريت تا به امروز مورد توجه بوده

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A) مدیریت ورزشی چکیده: در سال های اخیر، رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای فرانقشی کارکنان، به دلیل اثرات قابل توجهی که بر اثربخشی و موفقیت سازمان ها داشته اند، بسیار مورد توجه قرار گرفته‎اند. شناسایی و تقویت زمینه های بروز چنین رفتارهایی عملکرد و کارایی سازمان ها را ارتقاء بخشیده و بقای بلندمدت آن ها را تضمین می کند.هدف اصلی از ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A) مدیریت ورزشی چکیده: در سال های اخیر، رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای فرانقشی کارکنان، به دلیل اثرات قابل توجهی که بر اثربخشی و موفقیت سازمان ها داشته اند، بسیار مورد توجه قرار گرفته‎اند. شناسایی و تقویت زمینه های بروز چنین رفتارهایی عملکرد و کارایی سازمان ها را ارتقاء بخشیده و بقای بلندمدت آن ها را تضمین می کند.هدف اصلی از ...

ثبت سفارش