پایان نامه نقش اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی در بهره‌ وری کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

word 346 KB 31617 99
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۴,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

  گرایش: مدیریت ورزشی

  چکیده

  این پژوهش با هدف بررسی نقش اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی در بهره وری کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی انجام یافته است. روش پژوهش علی مقایسه ای می­باشد.جامعه آماری شامل کلیه کارکنان زن و مرد در سال 93 است که تعداد آنها 2400 نفر(130 زن و 2270مرد ) بود .  نمونه پژوهش به تعداد 290 نفر(77 زن و 213 مرد) با روش نمونه گیری طبقه­ای تصادفی و بر اساس جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بهره وری جاهد(1385) و مقیاس فعالیت ورزشی(بدنی) مارکوس و همکاران(1992) بود. بعد از تحلیل آماری داد­ه­ها با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه و چند متغیری نتایج نشان داد: اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی مستمر بر بهبود بهره وری کارکنان تأثیر دارد، به طوری که اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی 20 درصد از توان، 12 درصد انگیزش و 13 درصد مشارکت کارکنان شرکت پارس جنوبی را تحت تأثیر قرار می­دهد.؛ نوع کار(روزکار، شیفتی و اقماری) بر بهره وری کارکنان اثری ندارد، جنسیت بر بهره وری کارکنان اثری ندارد.

  کلید واژه­ها: بهره‌وری، اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی، پارس جنوبی

   

  فصل اول

   

  کلیات پژوهش

   

   
  1-1-مقدمه

  در محیط رقابتی کسب و کار امروز، عمده نگرانی سازمان­ها تکاپو در جهت بقا و توسعه و پیشرفت فراگیر آن­ها است. در راستای این هدف خطیر، عمده منابع هر سازمانی متوجه منابع انسانی، مالی و فنی آن است که مسلماً سرمایه انسانی تعیین کننده­ی سمت و سوی دیگر سرمایه­ها است (یعقوبی، مقدمی و کیخا، 1389).

  از جمله عوامل مؤثر بر توسعه و پیشرفت سازمان­ها، ارتقای بهره ­وری[1] کارکنان است که در این راستا، عوامل متعددی ممکن است نقش آفرینی نمایند. با توجه به اهمیت نقش عامل انسانی در سازمان‌ها، توجه به آن از اولویت بالایی برخوردار است (رهگذر، 1380). زیرا، با وجود پیشرفت‌های عظیم دوره اخیر در عرصه‌های مختلف، انسان‌ها هم­چنان مهره‌های اصلی سازمان را تشکیل می‌دهند، به طوری که موفقیت سازمان‌ها در تحقق اهداف­شان و از جمله ارتقای بهره وری، وابسته به نحوه نگرش آن­ها به انسان و چگونگی به کارگیری نیروی انسانی است ( بهرامی، 1385).

  در تعیین عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی ، نظرات متفاوتی وجود دارد و هر یک از دانشمندان و صاحبنظران عواملی را به عنوان عامل مؤثر مشخص کرده اند و به طور اجمال عواملی چون آموزش شغلی مستمر مدیران و کارکنان، ارتقاء انگیزش میان کارکنان برای کار بهتر و بیشتر، ایجاد زمینه‌های مناسب بطور ابتکاری و خلاقیت مدیران و کارکنان، برقراری نظام مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد و برقراری نظام تنبیه و تشویق، وجدان کاری و انضباط اجتماعی، بهداشت و سلامتی مدیران و کارکنان، ارتقا کیفیت زندگی کاری و ...، در بهره وری مؤثر می باشد ، ولی تمام مؤلفان این رشته تقریباً در این باب اتفاق نظر دارند که برای افزایش سطح بهره وری تنها یک علت خاصی را نمی­توان ارائه نمود ، بلکه عنوان می­کنند که ارتقاء بهره وری را باید معلول ترکیبی از عوامل گوناگون دانست(رابینز[2]، 2005).  بنابراین مشخص می­گردد، بهره­وری نیروی انسانی تحت تأثیر عوامل درون و برون سازمانی بی­شماری قرار دارد(ساعتچی،1390)، که در این پژوهش به اوقات فراغت[3] مبتنی بر فعالیت بدنی[4] کارکنان که نقش مهمی بر بهداشت و سلامتی آن­ها دارد، توجه شده است؛ زیرا ایجاد محیطی امن و سالم از لحاظ جسمی و روانی موجب بهره وری[5] بیشتر در کارکنان و در نهایت سازمان خواهد گردید. از این منظر، مسئولین بایستی به ورزش و سلامتی کارکنان ، نه به عنوان یک عامل مهم ، بلکه به عنوان مهمترین عامل توجه کنند و آن را به عنوان عاملی در نظر بگیرند که کارایی کارکنان را تضمین ­کند و به نگرش‌های کاری بهتر و رضایت مندی بیشتر منجر شود و هم­چنین سبب کاهش غیبت کارکنان و حفظ منابع انسانی فعال و خلاق، افزایش فعالیت­های گروهی، بهبود ارتباطات داخل سازمان، کاهش استرس بین رهبران، مدیران و کارکنان و مزیت رقابتی برای جذب منابع انسانی و در نهایت ارتقاء توان گردد، در نتیجه به افزایش کیفیت زندگی کاری، بهره­وری بیشتر و پیشبرد مقاصد راهبردی سازمان منجر خواهد شد(شایگان، 1389).

  رویکردهای زیادی در ارتباط با اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی که منجر به تغییر رفتار نیروی انسانی می گردد، از رویکردهای جامعه شناختی گرفته تا رویکردهای روانشناختی، وجود دارد . یکی از رویکردها یا مدل و الگویی که می­تواند در بر گیرنده اهداف مدیریت رفتار کارکنان و مدیریت ورزشی و تربیت بدنی باشد و در پژوهش­های غربی بر آن تأکید شده است، الگوی بین نظریه­ای[6] است که بر آموزش بهداشت و توجه به آن در شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد و تداوم رفتار ورزشی توجه شده است. الگوی بین نظریه­ای، الگویی یک پارچه و جامع در تغییر رفتار است که به طور گسترده­ای برای ارتقای رفتار ورزشی و فعالیت بدنی منظم بکار رفته است(اسپنسر[7]، 2006). این پژوهش براساس مفروضه­های این الگو سعی دارد به بررسی نقش اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی در بهره­وری کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی بپردازد.

   

  1-2-بیان مسأله

  مهمترین عامل یا اهرم اصلی کاهش یا افزایش بهره­وری هر سازمانی، منابع انسانی آن است (ساعتچی، 1390). بهره وری استفاده مؤثر و کارآمد از ورودی­ها یا منابع برای تولید یا ارایه خروجی­ها است. ورودی ها یا نهاده­ها، منابعی(نظیر انرژی، مواد اولیه، سرمایه و نیروی کار) هستند که برای خلق خروجی یا ستانده (که عبارت است از کالاهای تولید شده با خدمات ارایه شده توسط یک سازمان) استفاده می­شود. به اعتقاد تانگان[8](2005)، بهره وری عبارت است از به دست آوردن حداکثر سود ممکن با بهره گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد و مهارت نیروی انسانی، زمین، پول، تجهیزات، زمان، مکان، ... به منظور ارتقای رفاه.

  عوامل بی­شماری بهره­وری نیروی انسانی را تحت تأثیر قرار می­دهد و به نظر می­رسد اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی بتواند بهره­وری کارکنان را تحت تأثیر قرار دهد، زیر مطالعات و بررسی‌های انجام شده گویای آن است که فعالیت بدنی و تغییر رفتار فعالیت بدنی به علت تحرک کم مشاغل، نه تنها عملکرد و سلامت کارکنان را بهبود می­بخشد، بلکه باعث افزایش کارایی کارکنان، افزایش تولید، کاهش آسیب دیدگی، ایجاد روحیه همکاری، مشارکت[9]، انگیزش[10] کاری، افزایش ارتباطات و رضایت شغلی می­شود(جوردن، نیگ، نورمن و روسی[11]، 2002؛ پروچسکا و دیکلمنته[12]، 1983؛ پروچسکا، بوتروث، ردینگ، بوردن، پرین، لو و پروچسکا[13]، 2009). با توجه به نتایج مطالعات فوق و اهمیت اوقات فراغت مبتنی بر ورزش و فعالیت بدنی، باید بر همکاری متخصصین علوم بهداشتی و ورزشی برای ارایه برنامه­های مؤثر جهت تغییر رفتار کارکنان و ارتقا رفتارهای سالم تأکید و اقدام گردد.

  مدل و الگوی فرانظریه­ای به عنوان یک مدل جامع و کامل با متغیرهایی که دارد پیش بینی می­کند که چگونه و در چه زمانی تغییر رفتار ایجاد می­شود(پروچسکا و همکاران، 2009؛ پاتن، ولمن و تورستون[14]، 2000). این مدل طبیعت پویای تغییر رفتار سلامتی مانند ورزش را تشریح می­کند و نشان می­دهد که افراد اغلب جهت تغییر رفتار و قبل از این­که موفق شوند رفتاری را انجام دهند، باید چندین بار تلاش کنند(مارکوس، سلبی، نیائورا و روسی[15]، 1992). در این مدل، فرض بر این است که افراد می‌توانند در مراحل مختلف آمادگی برای تغییر قرار گیرند و لذا برای تغییر رفتار از مجموعه­ای از مراحل عبور می­کنند که شامل پنج مرحله: پیش از تفکر یا قصد[16]، تفکر[17]، آمادگی[18]، عمل[19] و حفظ و نگهداری[20] است(پروچسکا و کلمنته، 1986). در این الگو مرحله پیش از تفکر و قصد به مرحله­ای اطلاق می­شود که شخص هنوز در مورد تغییر یا اتخاذ یک رفتار، حداقل تا شش ماه آینده فکر نکرده است. در مرحله تفکر و قصد، فرد واقعاً به تغییر رفتار- در طول شش ماه آ ینده- فکر می کند، اما هنوز از آمادگی کامل برای اقدام لازم برخوردار نیست. در مرحله آمادگی فرد به طور جدی در مورد یک تغییر رفتار فکر می‌کند و قصد ایجاد یک تغییر را در آ ینده ای نزد یک - معمولأ در ماه آ ینده- دارد و مقدمات شروع رفتار را فراهم می­کند. مرحله عمل مرحله­ای است که فرد تغییرات مناسب در سبک زندگی خود- در طول شش ماه گذشته- به وجود آورده است. به دلیل این که عملکرد، قابل مشاهده است، تغییر رفتار، اغلب معادل با عملکرد به کار می­رود. مرحله حفظ و نگهداری، شاهد دوره طولانی­تر استقرار و استحکام تغییر رفتار هستیم-بیشتر از شش ماه-  اما برا ی حفظ آن نیاز به تلاش فعال و هوشیارانه است(پروچسکا و نورکراس[21]، 2010).

    پروچسکا و نورکراس(2010) ادعا می­کنند که افراد قبل از پیشرفت از یک مرحله به مرحله بعدی، جنبه­های موافق و مخالف تغییر رفتار را مورد ارزیابی قرار می­دهند که خود سبب می شود نگرش­ها، اعتقادات و انگیزه­های مختلفی را تجربه نمایند. بنابراین می­توان گفت اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی از جمله رفتارهایی است که جمع آوری اطلاعات پایه در مورد مراحل تغییر آن می­تواند تجربه کارکنان از تغییر نگرش، اعتقادات و انگیزش آنان را به وضوح روشن سازد و با برنامه­ریزی مدون از نتایج آن که احتمالاً بهره وری کارکنان است، سود جست. علیرغم مطالعات مختلفی که در کشورهای دیگر در خصوص اثرات رفتارهای ورزشی و به طور کلی اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی و مراحل تغییر افراد و پیامدهای آن انجام شده است(از جمله پروجسکا و دیکلمنته، 1983؛ پروجسکا و همکاران، 2009 و 2010)، اما در ایران هر چند مطالعاتی به نقش آن بر پیامدهای فردی مانند سلامتی و کارایی افراد اشاره شده است، ولی محققان از نقش آن بر نیروی کاری و در نتیجه بهره وری سازمانی غافل شده­اند، به خصوص در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی که کارکنان بنا به شرایط کاری( شیفتی، اقماری و روزکار) زمان­های مناسبی جهت اوقات فراغت دارند، این­که مدیریت شرکت و خود کارکنان چه برنامه­هایی برای گذران اوقات فراغت دارند، مهم می­نماید. هم چنین این که تغییر رفتار منتج از اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی ،تا چه اندازه می­تواند بهره وری کارکنان را تحت تأثیر قرار دهد ، نتایج سودمندی برای کارکنان و مدیران عالی رتبه شرکت در پی خواهد داشت ، تا با یک رویکرد جدید کارکنان را به سمت تغییر رفتار ورزشی و در نتیجه بهره وری بیشتر سوق دهند.

   

  1-3-ضرورت­های خاص انجام تحقیق

  با توجه به اینکه در دهه های اخیر که اوقات فراغت جایگاه ویژه ای یافته است، متخصصین علوم اجتماعی و تربیتی و فرهنگی تلاش خود را بر جنبه های مختلف اوقات فراغت معطوف داشته اندوکوشیده اند به طرق علمی آن را مورد بررسی قرار دهند. اگر در نظر بگیریم که در دهه های اخیر با صنعتی شدن جوامع ، مساله اوقات فراغت نقش بارزتری یافته است، آنگاه ضرورت تحقیق در مورد آن آشکار می شود. چنان‌که به علت توسعه فن آوری و استفاده از دستگاههای خودکار، روزها و ساعات اشتغال و فعالیت بدنی افراد کمتر می شود و افراد به نوعی احساس کسلی و تنبلی می‌نمایند ، در دراز مدت این امر می‌تواند موجبات ناراحتی جسمی کارکنان و در نتیجه کاهش بهره‌وری آن‌ها را که شرکت‌ها سرمایه گذاری زیادی در خصوص آن‌ها نموده‌اند، در پی داشته باشد. این مساله در کارکنان شرکت‌های مادر بیشتر احساس می‌شود و کاهش بهره‌وری در این شرکت‌ها به معنای کاهش بهره‌وری در شریان‌های اقتصادی کشور است و شرکت گاز پارس جنوبی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

  Abstract:

  This study examined the role of leisure time based physical activity on employee productivity South Pars Gas Complex. The sample consisted of 290 patients (77 females and 213 males) with stratified random sampling method based on table krejcie and Morgan were selected. The data collection tool was Jahed productivity questionnaire (1385) and physical activity scale Marcus and et al (1992). After statistical analysis of data using one-way analysis of variance and multivariate results showed that leisure time based physical activity continuous impact on improving employee productivity, so that leisure time based physical activity power on 20% , 12% and 13% employee participation motivation affect the company's South Pars-the kind of work; (day shift and satellite) will have no effect on employee productivity, gender has no effect on employee productivity.

  Keywords: productivity, leisure time based physical activity, South Pars

 • فهرست:

  چکیده 1

  فصل اول: کلیات پژوهش

  1-1-مقدمه 3

  1-2-بیان مسأله 5

  1-3-ضرورتهای خاص انجام تحقیق 8

  1-4-اهداف پژوهش 10

  1-5-فرضیه های پژوهش 11

  1-6- قلمروپژوهش 11

  1-7-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش 11

  فصل دوم: ادبیات پژوهش

  2-1-بهره وری 14

  2-1-1-شاخصهای بهره وری 17

  2-1-2-رویکردهای بهره‏وری 18

  2-1-2-1-رویکرد فنی 19

  2-1-2-2-رویکرد فرهنگی 19

  2-1-2-3-رویکرد یا مدل اچیو 20

  2-1-2-4-رویکرد چند عاملی بهره وری 21

  2-1-3-عوامل مؤثر بر بهره‏وری 21

  2-1-3-1-عوامل درونی 22

  2-1-3-2-عوامل بیرونی 24

  2-1-4-عوامل مؤثر در کاهش بهره وری 25

  2-1-5-روشهای افزایش بهره وری 25

  2-2-تاریخچه نفت و گاز 27

  2-2-1-  تعریف کار اقماری در شرکت­های نفت و گاز 28

  2-2-2-دلایل کار اقماری 29

  2-2-3-شیفت کاری 29

  2-2-4-اثرات نوبت کاری 30

  2-3-اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی 31

  2-4-پیشینه تحقیقاتی 34

  2-4-1-مطالعات خارج از کشور 34

  2-4-2- مطالعات داخل کشور 37

  فصل سوم: روش پژوهش

  3-1-روش کلی پژوهش 44

  3-2-جامعه آماری و نمونه 44

  3-3-ابزارهای اندازه گیری پژوهش 45

  3-4-روش اجرای پژوهش 47

  3-5-روش تجزیه و تحلیل دادهها 48

  فصل چهارم: یافته های پژوهش

  4-1-آمار توصیفی 50

  4-2-آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها 53

  4-3-بررسی فرضیه های اصلی پژوهش 57

  فصل پنجم: بحث در نتایج

  5-1-بحث و نتیجه گیری 65

  5-2-نتیجه گیری نهایی 71

  5-3-محدودیتهای پژوهش 71

  5-4-پیشنهادهای پژوهش 72

  منابع

   منابع فارسی 75

   منابع انگلیسی 80

  پیوست‌ها

  الف) پرسشنامه جمعیت شناختی 85

  ب) پرسشنامه تغییر رفتار ورزشی 85

  ج) پرسشنامه بهره وری 86

   چکیده انگلیسی 87

  منبع:

   

  منابع فارسی

  آبکار، علیرضا (1388). جایگاه فعالیت­های جسمانی در اوقات فراغت دانشجویان، فصلنامه علوم رفتاری، دوره 1، شماره 1، 29-9.

  ابطحی، سید حسین، کاظمی بابک (1382). بهره وری. تهران، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

  احمدی، ذوالفقار(1386). ورزش و اوقات فراغت دانش آموزان، نشاط و ورزش، سال 4، شماره 8، 16-7.

  احمدی، فریدون. ضیایی، مرتضی. شیخی، زینب (1390). بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و بهره وری نیروی انسانی در سطح سازمان های دولتی استان کردستان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.

  اعزازی بجنوردی، فریبا. رامز، امید. عسگری، اویس(1392). تجربه و کارکرد مطلوب اجرای برنامه ورزشی در ارتقای بهره‌وری در یک کارخانه صنعتی. مجله بین المللی تجارت و کاکردهای مطلوب، شماره 1، 8-1.

  امامی، مهیار(1390). مروری کوتاه بر تاریخچه تولید نفت و نقش روش های ازدیاد برداشت در افزایش ضریب بازیافت نهایی نفت خام. ماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز. شماره 84، 28-26.

  بهرامی، محمد (1385). روابط انسانی در سازمان. صنعت خودرو. شماره 103، 11-1.

  پروکپنکو، جوزف (1987). مدیریت بهره وری و کیفیت، حلد دوم، ترجمه گروه مترجمان (1380). تهران.

  پیروی، علی اکبر(1383). تأثیر ورزش صبحگاهی بر روحیه و انگیزه تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه­ی منطقه 2 آموزش و پرورش تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

  حاجی نبی، کامران. نصیری پور، امیراشکان. زاهدکار، پرویز. مهرابیان، فردین(1392).رابطه نوبت های کاری پرستاران با بهره وری منابع انسانی، پرستاری و مامایی جامع نگر(دو فصل نامه دانشکده‌های پرستاری و مامایی استان گیلان)، دوره 23، شماره 1، 12-7.

  خردیار، ابوذر. مصطفوی، فرشته(1393).تبیین عوامل مؤثر بر ارتقای بهره وری نیروی انسانی در کارکنان اقماری پالایشگاه فاز 19 پارس جنوبی. کنفرانس مدیریت، تحول و نوآوری در توانمندسازی مدیریت

  خداپرست شیرازی، موسوی، جلیل و حکیمی‌پور، نادر (1380). بررسی مقایسه‌ای بهره‌وری کل عوامل تولید در صنایع بزرگ. انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس

  جلالی فراهانی، مجید(1387).تربیت بدنی و ورزش معلولان، تهران، پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری

  چوبینه، علیرضا. امیرزاده، فرید(1387). کلیات بهداشت حرفه ای. شیراز، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

  چوبینه، علیرضا. سلطان زاده، احمد. طباطبایی، سید حمیدرضا. جهانگیری، مهدی(1390). مقایسه پیامهای سلامتی مرتبط با نویت کاری در دو نظام 12 ساعته اقماری و 8 ساعته غیر اقماری در صنایع پتروشیمی ایران. مجله تحقیقات نظام سلامت، سال 7، شماره 6، 1013-1003.

  رضوی، سیدمحمد حسین. پسرکلو، اعظم(1392). چگونگی گذران اوقات فراغت بانوان شاغل شهر آمل با تاکید بر فعالیت های ورزشی، نشریه مدیریت و فیزیولوژی ورزشی شمال، دوره 1، شماره 1، 38-23.

  رحمانی، احمد. صالحی، جواد. آذرشین، مریم(1391). نقش انگیزش درونی و پیرونی در گرایش بزرگسالان به فعالیت جسمانی. نشریه رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی، دوره 3، شماره 7، 79-57.

  رهگذر، حسن (1380). بررسی نگرش مدیران و کارشناسان (آموزشی، پژوهشی، اداری-مالی) دانشگاه شیراز نسبت به عوامل موثر بر بهره وری کارشناسان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.

  ساعتچی، محمود (1390). روانشناسی بهره وری. تهران، موسسه نشر ویرایش، چاپ چهارم.

  ساعتچی، محمود (1388). روانشناسی صنعتی و سازمانی. تهران، موسسه نشر ویرایش.

  رنجبریان، رسول (1383). تأثیر نیروی انسانی در ارتقای بهره وری سازمان­ها. نشریه کار و جامعه، شماره 57، 36-30.

  سبک رو، مهدی. وفایی یگانه، محمد. کاشانی، صالح (1390). بهره وری کارکنان شرکت های بیمه در پرتو هوش عاطفی و کیفیت زندگی کاری، فصلنامه صنعت بیمه، سال 25، شماره 1، 202-179.

  سیدی، سید مسعود. اکبری، علیرضا (1388). مدیریت عملکرد و تاثیر آن بر افزایش بهره وری نیروی انسانی، دو ماهنامه یادمان، شماره 53، 62-58.

  سید جوادین، سیدرضا. عطاردی، محمدرضا (1384). عوامل مرثر بر افزایش بهره وری کارکنان دانش مدار صنعت خودرو ایران. همایش ملی بهره وری و توسعه، تبریز.

  شایگان، حمید رامین(1389). نقش سلامتی در افزایش بهره وری کارکنان نیروی دریایی. چکیده مقالات اولین همایش سراسری دوسالانه طب پیشگیری و بهداشت دریایی، بندرعباس، 3 تا 6 اسفند ماه.

  قاسمیان، فرحناز(1392). شنا، ورزش، تفریح سلامتی. نشریه رشد آموزش پیش دبستانی، دوره 13، شماره 4، 44-38.

  صابری کاخکی، علیرضا.(1381). تآثیر فعالیت بدنی بر کارایی هنگام کار مضاعف و حواس پرتی. پژوهش در علوم ورزشی، دوره 1، شماره 2، 131-113.

  کاظمی، سید عباس (1381). بهره وری وتجزیه و تحلیل آن درسازمانها. تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت).

  کریم وند، صمد ( 1383). بررسی رابطه زندگی کاری کارکنان با بهره وری آنان در آموزشی و پرورش شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد واحد رودهن.

  کشکر، سارا(1386). تجزیه و تحلیل عوامل بازدارنده زنان مشارکت کننده در فعالیت­های ورزشی تفریحی شهر تهران، رساله دوره دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.

  مرادیان زاده، محمد.(1387). بررسی مشکلات خانوادگی کارکنان شاغل در برنامه کار اقماری، مجله اینترنتی علوم اجتماعی فصل نو، سال چهارم ، شماره 53، 3-1.

  معینی بابک، رحیمی مطلب، هزاوه ای سید محمد مهدی، ا... وردی پور حمید، مقیم بیگی عباس، محمد فام ایرج(1389). تاثیر آموزش مبتنی بر مدل «مراحل تغییر» بر ارتقای فعالیت بدنی و افزایش توان فیزیکی. مجله طب نظامی، دوره 12، شماره 3، 130-123.

  مؤمنی، سولماز. شیخ، محمود. اقبالی، بهشته(1390). ارتباط بین فعالیت بدنی با عملکرد شغلی و خودکارآمدی پرستاران زن بیمارستان های دولتی شهر تهران، ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران.

  هنری، حبیب. کوزه چیان، هاشم. رضاییان، علی. احسانی، محمد(1385). رابطه انگیزه و بهره وری نیروی انسانی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران. حرکت، شماره 27، 54-45.

  نصرالله پور، مجتبی (1384). بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی. مجله­ی تدبیر. شماره 157.

  یعقوبی، نور محمد. مقدمی، مجید. کیخا، عالمه (1389). بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان. پژوهش نامه مدیریت تحول، سال 2، شماره 4، 96-64.

   

  منابع انگلیسی

  Acton, T & Golden, W. (2003). Training the knowledge worker: a descriptive study of training practices in irish software companies, Journal of Urinal of European Industrial Training, 24(2), 137-146.

  Bernaards, Claire M, Proper, Karin I, & Hildebrandt, Vincent H (2007). Physical Activity, Cardiorespiratory Fitness, and Body Mass Index in Relationship to Work Productivity and Sickness Absence in Computer Workers with Preexisting Neck and Upper Limb Symptoms. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 49(6), 633-640.

  Burton, W.N, et al (2005). The association of health status, worksite fitness center participation, and two measures of productivity. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 47(4), 343-351.

  Cox, M., Shephard, R.j., Corey, P.(1981). Influence of an employee fitness programme upon fitness, productivity and absenteeism, Ergonomics. 24(10):795-806

  Datta D. K., and Rajagopalan, N. (1998), Industry Structure and CEO Characteristics: An Empirical Study of Succession Events, Strategic Management Journal, 19: 833–852.

  EnShassi, A., Mohamed, S., Mayer, P. & Abed, K. (2007). Benchmarking Masonry Labor Productivity, International Journal of Productivity and Performance Management, 56(4): 358-368.

  Hersey, H & Goldsmith, M (1990). A situational approach to performance planning, Training and Development Journal, Madison, 34(11), 38.

  Heinonen, S., & Saarimaa, R. (2009). Better job satisfaction through quality of work life –how can telework help?

  Lebbon, A.R., Hurley, D,T.(2012). The effects of workplace leisure behavior on work related behavior, Journal of Behavioral Studies in Business, 1-18.

  Jourdan PJ, Nigg CR, Norman GJ, Rossi JS.(2002). Integration attitude with decisional balance as predictors of stage of change for exercise. Psycho of Sport and Exercise. 3: 65- 85

  Karabetian, A. & Gebharbp, N. (1986). Effect of Physical Fitness Program in the Workplace. Journal of Business and Psychology, 1(1), 51-58

  Karabetian, A. & Gebharbp, N. (1986). Effect of Physical Fitness Program in the Workplace. Journal of Business and Psychology, 1(1), 51-58.

  Katharine, R. Parkes(2010). Offshore working time in relation to performance, health and safety (A review of current practice and evidence); Department of Experimental Psychology University of Oxford South Parks Road Oxford OX1 3UD; page 2

  Marcus BH, Selby VC, Niaura RS, Rossi JS. Self-efficacy and the stage of exercise behavior change. Research Quarterly for Exercise and Sport. 1992; 63.

  Mokaya, S.O., Kenyatta, J., Gitari, J.W.(2012). Effects of Workplace Recreation on Employee Performance: The Case of Kenya Utalii College, International Journal of Humanities and Social Science,2(3), 176-194

  Mills PR, et al (2007). Impact of a health promotion program on employee risks and work productivity. American Journal of Health Promotion, 22(1), 45-53.

  Patten S, Vollman A, Thurston W. The utility of the transtheoretical model of behavior change for HIV risk reduction in injection drug users. Journal of the Association of Nurses in AIDS care. 2000; 11(1): 57- 66.

  Pedersen MT, Blangsted AK, Andersen LL, Jørgensen MB, Hansen EA, Sjøgaard G.(2009). The effect of worksite physical activity intervention on physical capacity, health, and productivity: a 1-year randomized controlled trial. J Occup Environ Med. 51(7):759-70

  Prochaska JO, DiClemente CC. Stage and processes of self change of smoking: toward and integrative model. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 1983; 51: 390–395.

  Prochaska, JO; Butterworth, S; Redding, CA; Burden, V; Perrin, N; Leo, M; Flaherty-Robb, M; Prochaska, JM.(2009). Initial efficacy of MI, TTM tailoring and HRI's with multiple behaviors for employee health promotion. Preventive Medicine, 46(3):226–31.

  Prochaska, JO. & Norcross, JC(2010). Systems of psychotherapy: a transtheoretical analysis. 7th edition Brooks & Cole, CA.

  Robbins, S. P. (2005). Organizational Behavior,New Dehli:practice, Hall of India.

  Sharifzadeh, M.(2013).  Does Fitness and Exercises Increase Productivity? Assessing Health, Fitness and Productivity Relationship, California State Polytechnic University Pomona, American Journal of Management, 13(1), 32-53

  Suzuki, kenshu et al. 2004 mental health status, shift work, and occupational accidents among hospital nurses in Japan. Occupational Health. Pp.448-454

  Tangen, S. (2005). Demystifying productivity and performance, International Journal of Productivity and Performance Management. 53( 8), 726.


موضوع پایان نامه نقش اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی در بهره‌ وری کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی, نمونه پایان نامه نقش اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی در بهره‌ وری کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی, جستجوی پایان نامه نقش اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی در بهره‌ وری کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی, فایل Word پایان نامه نقش اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی در بهره‌ وری کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی, دانلود پایان نامه نقش اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی در بهره‌ وری کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی, فایل PDF پایان نامه نقش اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی در بهره‌ وری کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی, تحقیق در مورد پایان نامه نقش اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی در بهره‌ وری کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی, مقاله در مورد پایان نامه نقش اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی در بهره‌ وری کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی, پروژه در مورد پایان نامه نقش اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی در بهره‌ وری کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی, پروپوزال در مورد پایان نامه نقش اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی در بهره‌ وری کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی, تز دکترا در مورد پایان نامه نقش اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی در بهره‌ وری کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه نقش اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی در بهره‌ وری کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه نقش اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی در بهره‌ وری کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی, پروژه درباره پایان نامه نقش اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی در بهره‌ وری کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه نقش اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی در بهره‌ وری کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه نقش اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی در بهره‌ وری کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی در بهره‌ وری کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی در بهره‌ وری کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی, رساله دکترا در مورد پایان نامه نقش اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی در بهره‌ وری کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A ) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده پایان نامه: هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین هوش سازمانی و بهره­وری سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده است. نمونه آماری شامل 108 نفر از کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی بوده است که از طریق نمونه گیری خوشه­ای انتخاب شده­اند. برای دستیابی ...

ا چکیده هدف ازپژوهش حاضر نحوه ی گذراندن اوقات فراغت معلمان شهریزد با تاکید بر فعالیت های ورزشی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی در سال تحصیلی 93-92 می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی بیانی بوده و شیوه ی جمع آوری داده ها و اطلاعات، مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و مطالعات میدانی و همچنین ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای، شامل دو بخش که بخش اول شامل پرسشنامه ی چندگزینه ای محقق ساخته ...

کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی مقدمه تمدن و پیشرفت روزافزون فناوری های مدرن،پدیده ای به نام ((فقر حرکتی))را با خود به همراه آورد.در نتیجه کم تحرکی و فقر حرکتی نارسایی هایی را موجب شده است که جنبه های مختلف جسمی،روانی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است.برون رفت از وضع موجود نیازمند ابزارهای در خور و شایسته ای،از جمله فعالیت های ورزشی به عنوان یک ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته امور فرهنگی گرایش برنامه ریزی فرهنگی چکیده هدف این پژوهش، بررسی مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد در سال تحصیلی 90-89 بود. این تحقیق با روش پیمایش انجام شده و برای تدوین چارچوب نظری تحقیق و مروری بر تحقیقات پیشین از روش کتابخانه‎ای (اسنادی) استفاده گردیده است. جامعه آماری در این تحقیق، کلیه ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی – مدیریت ورزشی چکیده: این تحقیق باهدف بررسی ویژگی­های جمعیت­شناختی،گرایش، انگیزه­ ها وموانع شرکت مردم شهرکرمانشاه به ورزش شهروندی و بررسی رشته­های ورزشی موردعلاقه آنها انجام شد. به این منظور روش تحقیق توصیفی-پیمایشی استفاده شد و اطلاعات موردنیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید که روائی آن توسط چند تن ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته:تربیت بدنی وعلوم ورزشی(M.A) گرایش:مدیریت ورزشی چکیده هدف این پژوهش، بررسی موانع و ارائه راه کارهای مناسب جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در استان هرمزگان می باشد که به این منظور از روش تحقیق توصیفی برای انجام پژوهش استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه روسا، دبیران و نائب روسای هیئت های ورزشی فعال در استان هرمزگان که در کل137 نفر می باشد و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده: پژوهش حاضر با هدف، رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با بهره وری در معلمان تربیت بدنی منطقه اندیمشک در سال 1392 انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش 102 نفر از معلمان دوره های مختلف آموزشی منطقه اندیمشک بودند و نمونه آماری پژوهش با جامعه برابر بوده است و روش نمونه گیری این تحقیق به صورت سرشماری ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال با رضایتمندی تماشاگران بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه تماشاگران باشگاه های استان تهران (استقلال، پرسپولیس، راه آهن، نفت) حاضر در لیگ برتر ...

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت ورزشی چکیده: ادامه حیات هر سازمانی در دنیای رقابتی امروز در گرو بهره وری بالا و شیوه مدیریتی مناسب برای دست یابی به آن است . این تحقیق با هدف رابطه مدیریت تجربه مشتری و بهره وری سازمانی در استخرهای سرپوشیده استان آذربایجان غربی به روش توصیفی – همبستگی انجام گرفت. نمونه آماری تحقیق برابر با جامعه آماری و شامل کلیه استخرهای ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش­های اجرا و نتایج به دست آمده) : هدف ازپژوهش حاضر: بررسی " نحوه گذران اوقات فراغت دو و میدانی ­کاران حاضر در اردو­های تیم ملی" می­باشد. ضرورت واهمیت پژوهش: پژوهش حاضر تلاشی است برای دستیابی و شناخت نحوه گذران اوقات فراغت قهرمانان دوومیدانی ایران است، که در میادین مهم ...

ثبت سفارش