پایان نامه رابطه بین هوش سازمانی و بهره وری سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی

word 389 KB 31619 124
1392 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۰,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A )

   

  گرایش: مدیریت ورزشی

  چکیده پایان نامه:

  هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین هوش سازمانی و بهره­وری سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده است. نمونه آماری شامل 108 نفر از کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی بوده است که از طریق نمونه گیری خوشه­ای انتخاب شده­اند. برای دستیابی به اهداف پژوهش از دو پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت وپرسشنامه بهره­وری گلدا اسمیت) استفاده گردید. پرسشنامه ویژگی­های فردی نیز با توجه به اهداف تحقیق ساخته شد. داده­های گردآوری شده از طریق آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل ضرایب همبستگی، و مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داده است:

  میانگین هوش سازمانی در افراد تحت بررسی برابر برابر 8/142با 79/31=SD و میانگین بهره­وری نیز برابر13/70 با 68/54SD= بود که با توجه به حداکثر نمره هوش سازمانی (175) و حداکثر نمره بهره­وری (110)، امتیازات کسب شده نشان دهنده­ی هوش سازمانی و بهره­وری نسبتا مطلوب است. نتایج تحقیق نشان داد بین ویژگی­های جمعیت شناختی با هوش سازمانی و بهره­وری رابطه معنادار وجود ندارد. بین تمام مولفه­های هوش سازمانی(چشم انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، روحیه، میل به تغییر، اتحاد و توافق، کاربرد دانش و فشار عملکرد) و بهره­وری ادارات ورزش وجوانان استان آذربایجان غربی ارتباط مثبت معنی­داری وجود دارد. که بیشترین ارتباط کاربرد دانش(66/ 0 r=) و کمترین ارتباط سرنوشت مشترک(52/ 0 r=). همچنین مدل معادلات ساختاری از برازش لازم برخوردار بود.

  کلمات کلیدی: هوش سازمانی، بهره ­وری، ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی

   

  فصل اول

  (کلیات تحقیق)

  1.1. مقدمه

  گذشته تقریباً با ثبات انسان، اکنون به جریانی با تغییرات سریع و مبهم، تبدیل شده است. تغییرات سریع و روزافزون درحوزه­های علوم و تکنولوژی موجب شده است که مدیریت سنتی پاسخگوی نیاز سازمان­های پیچیده امروزی نباشد.

  در عصر حاضر موفقیت سازمان­ها به طور جدی وابسته به استفاده مفید و موثر از منابع انسانی است. هدف اصلی سازمان هر چه باشد میزان موفقیت آن بستگی به نیل به هدف تعیین شده دارد. در دنیای امروز، سازمان­ها دیگر بدون تغییر و توسعه قادر به ادامه حیات نمی­باشند و توسعه و پیشرفت آنها بدون واکنش متناسب و پاسخ آگاهانه به شرایط محیطی متحول و پویا ممکن نیست.

  جهانی شدن فرآیندی گریز ناپذیر است که در فضای سازمانی وروابط اجتماعی و کنش­های متقابل قدرت تحولی بنیادی ایجاد می­کند (شرهای و لایر[1]، 2007) در واقع، می­توان گفت که هر چیزی پیوسته در حال تغییر است و سازمان­ها به عنوان نظام­های اجتماعی باز همواره تبلور دیدگاه­ها و رویکردهای فکری زمان خود بوده­اند. از این رو، آنها متناسب با تغییرات محیطی به دگرگونی، اصلاح ساختار و روی آوردن به فلسفه­های جدید همت می­گمارند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای محیط باشند و به بقای خود ادامه دهند. (میرسپاسی، افقهی، 1391)

  با توجه به اینکه امروزه پیشرفت فنون و تکنولوژی سازمان­ها را به چالش وادار می‌کند، مسلماً در هر سازمانی ضرورت استفاده از منبع عظیم و خلاق انسانی جهت رویارویی با این چالش‌ها، احساس می‌شود. مسئله‌ای که در اداره سازمان­های ورزشی مهم به نظر می‌رسد اینست که این سازمان­ها با توجه به پیچیدگی و تنوع فعالیت هایشان نیاز به هوشمندی بالای سازمانی برای پیشبرد اهداف خود دارند. همانطوری که می‌دانیم نیاز جامعه وجود سازمان­ها را تثبیت می‌کند بنابراین برای اینکه سازمانی بتواند در مقابل تغییرات و دگرگونی‌ها واکنش مناسبی از خود نشان دهد و با محیط بیرون هماهنگ شود بایستی که استفاده از هوش سازمانی را در رأس امور قرار دهد و با ایجاد جوی مناسب، افراد را به مشارکت و همکاری در امور سازمان تشویق نماید در غیر این صورت به مرور زمان، ضمن کاهش سطح بهره‌وری از صحنه رقابت خارج شده و به یک سازمان راکد و منفعل تبدیل خواهد شد.

  بهبود بهره­وری، مسؤلیت اصلی هر سازمانی است و افزایش بهره وری با شناخت و تحلیل آن مقدور است. اندازه گیری یک روش دستیابی به شناخت قابل اطمینان است. اندازه گیری به ما کمک می­کند تا عوامل موثر در بهره وری را شناسایی کرده و فرصت­های افزایش بهره وری به دست آوریم. اهمیت اندازه گیری بهره وری به حدی است که بر اساس تجربیات به دست آمده در کشورهای توسعه یافته گفته می­شود «می توان صرفا با برقراری و اجرای یک سیستم اندازه گیری بهره وری حتی بدون هیچ گونه تغییری در سازمان یا سرمایه گذاری گاهی 5 تا 10% بهره وری را افزایش داد» ( ابطحی و کاظمی، 1378).

  سازمان­های ورزشی امروزه- با توجه به این نکته که نتایج عملکرد آنها بر کل جامعه تاثیر گذار است-در ردیف مهمترین سازمان­های هر کشوری می­باشند و با توجه به پیچیدگی وظایف این سازمان ها، ضرورت استفاده از افکار و عقاید کارکنان در قالب هوش سازمانی کاملا احساس می­شود، چرا که یک سازمان بدون استفاده ازنیروهای متخصص و خلاق به سطح قابل قبولی از بهره وری نخواهد رسید.

  2.1. بیان مسئله

  دانش و اندیشه‌های خلاق همواره کلید موفقیت سازمان­ها بوده است. بکارگیری دانش در سازمان­ها باعث می‌شود تفاوت میان تحول بنیادی و گام به گام از هم تمیز داده شود. اهمیت بهره‌گیری از دانش در سازمان­ها­ به حدی است که پیتر دراکر[2] عنوان می‌کند در آینده سازمان­های جدیدی ایجاد خواهند شد که در آنها قدرت بازو تحت حاکمیت قدرت ذهن خواهد بود اساس این نظریه بر این مطلب اشاره دارد که در آینده جوامع سازمان­هایی در مسیر پیشرفت و توسعه قرار خواهند گرفت که دارای سهم بیشتری از دانش باشند تا منابع طبیعی(خدادای، 1386).

  آلبرخت[3](2003) جهت موفقیت در کسب و کار[4] به داشتن سه عامل انسان هوشمند[5]، تیم‌های هوشمند[6] و سازمان­های هوشمند اشاره می‌کند. وی برای جلوگیری از کند ذهنی[7] گروهی از عنوان هوش سازمانی[8] بهره می‌گیرد. هوش سازمانی به عنوان استعداد و ظرفیت یک سازمان در حرکت قدرت ذهنی‌اش و تمرکز این قدرت ذهنی در تحقق رسالت سازمان تعریف می‌شود. از نظر آلبرخت، هوش سازمانی دارای هفت مولفه می‌باشد که عبارتند از:

  1- چشم‌انداز استراتژیک[9] 2- سرنوشت مشترک[10] 3- میل به تغییر[11]

  4- روحیه[12] 5- اتحاد و توافق[13] 6- کاربر دانش[14]

   7- فشار عملکرد[15]

   از طرفی کوش­شهای اقتصادی انسان همیشه معطوف بر آن بوده که حداکثر نتیجه را از حداقل تلاش‌ها و امکانات به دست آورد. این تمایل را می‌توان اشتیاق وصول به بهره‌وری نامید. کلیه اختراعات و ابداعات بشری در طول تاریخ از ابتدایی‌ترین ابزار تا پیشرفته‌ترین تجهیزات نشأت گرفته از این تمایل و اشتیاق است. بهره‌وری مفهومی است جامع و کلی که افزایش آن به عنوان یک ضرورت، جهت ارتقای سطح زندگی، رفاه بیشتر، آرامش و آسایش انسانها، که هدفی اساسی برای همه کشورهای جهان است همواره مد نظر دست اندر کاران سیاست و اقتصاد بوده است (فیضی و مدنی، 1386)برخی از صاحبنظران بهره‌وری را تفکری می‌دانند که بر اساس آن شخص بتواند کارهای امروز را بهتر از دیروز انجام دهد. به عبارتی بهره‌وری را تلاشی می‌‌دانند بی‌انتها برای استفاده از منابع، نیروی انسانی، مهارت­ها، تکنولوژی و اطلاعات به منظور دستیابی به بهترین نتایج.

  امروزه با توجه به تنوع ورزش­ها، فرهنگ‌ها، سلیقه‌ها و امکانات ورزشی در کشور، کار سازمان­های تربیت ‌بدنی بسیار پیچیده شده است. کار مدیریت در این سازمان­ها نیز به تناسب پیچیده‌تر شده و نیاز به بهره‌وری از طریق بهره گیری ازهوش سازمانی جهت موفقیت این سازمان­ها کاملاً محسوس است. بدون تردید اگر این سازمان­ها برای حرکت دادن قوای ذهنی کارکنان و دست‌اندرکاران دست به اقداماتی ریشه‌ای و بنیادی نزنند طولی نخواهد کشید که نقش و اهمیت ورزش در اذهان عمومی هم به مفهومی گنگ و مبهم تبدیل خواهد شد. موفقیت در فعالیت­ها به آگاهی و شناخت مدیران از عوامل ورزشی، مانند آگاهی از سطوح شغلی، مهارت­ها، قابلیت­های کارکنان، وظایف و میزان انگیزش در راستای اهداف بستگی دارد. البته در این میان عوامل بیرونی مانند اقتصاد جهانی، اقتصاد بومی، فناوری و سیاست و نیز نفوذ رقبای سازمان در بازار، نیازها و تمایلات جوانان و شرایط اجتماعی و فرهنگی آنها از اهمیت مشابهی با عوامل درونی برخوردار است. در دنیایی همواره متغیر هر عامل بیرونی به مثابه عاملی است که ممکن است تاثیری عمیق بر یک سازمان ورزش داشته باشد. بنابراین برای دوام داشتن در چنین وضعیتی مدیران ورزشی باید نحوه مهار این متغیرها را دانسته و واکنش مناسبی در برابر آنها نشان دهند و این ممکن نخواهد بود مگر اینکه مدیران به دور از عوامل جانبی نظیر مسائل سیاسی، اقتصادی و غیره با جذب تفکرات و اندیشه‌های مثبت و هدایت آنها در مسیر صحیح سازمان را رهبری کنند. (لیبوویتز[16]، 2000)

  همانطوری که می‌دانیم سازمان ورزش و جوانان به عنوان یکی از اصلی‌ترین متولیان ورزش در کشور محسوب می­شود و عملکرد این سازمان در کلیه ابعاد اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی افراد موثر است. عملکرد خوب این سازمان زمینه ‌ساز ایجاد یک جامعه سالم و توسعه یافته است و برعکس عملکرد ضعیف و غیر تخصصی آن بستر ساز بسیاری از ناهنجاری­ها و نارسایی­های اجتماعی و فرهنگی خواهد بود. بنابراین با توجه به وظیفه خطیر این سازمان­ها مدیران این سازمان­ها بایستی بدانند که چگونه افراد را برانگیزانند، آنها را هماهنگ کنند و نهایتاً اعمال، ارتباطات بین فردی و بهره‌وری آنها را در درون سازمان بهبود بخشند و این نکته مهم را که کارکنان پایه اساسی موفقیت یا شکست سازمان هستند را مد نظر قرار دهند.

  این تحقیق در پی آن است که آیا میان هوش سازمانی و بهره‌وری در ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی رابطه­ای وجود دارد؟

   

  3.1. اهمیت وضرورت تحقیق

   

  در گذشته، افراد به صورت داوطلبانه به ورزش و فعالیت جسمانی می‌پرداختند و این گونه مشارکت در ورزش برای آنها تفریح و سرگرمی، پر کردن اوقات فراغت و برقراری ارتباطات را فراهم می­ساخت. سازمان­های ورزشی امروزی علاوه بر آنکه در حال ارائه خدمات ورزشی به جوانان هستند باید مطابق با اصول تمرین و با شیوه‌های حرفه‌ای، به اتخاذ ساختار سازمانی مناسب و مدیریت موثر در ورزش بپردازند. فراتر از همه اینکه سازمان­های ورزشی مجبورند رهبرانی برای خود انتخاب کنند که پایبند به اصول اخلاقی مدیریت ورزشی باشند، رهبرانی که تمامی تلاش خود را برای حفظ اصول اخلاقی و قانونی ورزش صرف کنند. سازمان­های ورزشی فقط از طریق چنین تدابیری است که می‌توانند انواع خدمات مورد انتظار از این سازمان­ها را فراهم آورند. این سازمان­ها باید در برابر دخالتهای خارجی (نظیر دخالت سازمان­های دولتی و غیر دولتی) مقاومت کنند و نگذارند این سازمان­ها از ورزش به منزله ابزاری در جهت نیل به اهدافی غیر از اهداف ورزشی استفاده کنند. سازمان­هایی که قادر نیستند بر مدیریت حرفه‌ای و کارآمد خود تکیه کنند (به خصوص در کشورهای در حال توسعه) فشارهایی را از جانب سازمان­های موازی ورزشی دولتی یا غیر دولتی احساس می‌کنند. گرایش سیاسی و تفکرات متاثر از آن در سازمان­های ورزشی باعث می‌شود تا آنها فعالیت­های ورزشی رقابتی و حرفه‌ای را به دست بازرگانان و ترتیب دهندگان مسابقات ورزشی بسپارند.
   ( الهیان و. زواری، 1388).

  هر ورزشی را می‌توان همچون یک محصول در نظر گرفت بنابراین، ورزش نیز مانند سایر محصولات دارای وجهه و هویت است که هویت آن در بر گیرنده ارزشهای واقعی یک ورزش است و وجهه، ادراک عمومی مشتریان ورزشی به دنبال آن است.

   

  Abstract

  The present study examined the relationship between organizational intelligence and organizational productivity Office of Youth and Sports in West Azarbaijan This descriptive - correlative. Sample included 108 employees of the Office of Youth and Sports، West Azarbaijan province has been selected by cluster sampling said. To achieve the objectives of the research questions of interest questionnaire، ¬ productivity Albrecht organizational intelligence Golda Smith) was used. Feature individual questionnaire was constructed according to the research objectives. Data collected through descriptive statistics and inferential statistics، correlation coefficients، and structural equation modeling analysis was conducted. The results showed that:

   

  Average organizational intelligence in front of the subjects to 8/142 to 79/31 = SD of mean productivity is also equal to 13/70 with 68/54SD = was given the maximum score of organizational intelligence (175) and most of the productivity (110)، the IQ scores indicating organizational and employee productivity is relatively good. The results indicated that the demographic characteristics of organizational intelligence، and there is no significant relation productivity. Between all the components of organizational intelligence (strategic vision، shared destiny، spirit، desire for change، unity and consensus، the application of pressure performance) and the youth Sports Office productivity productivity in West Azarbaijan there is a positive relationship. The most relevant application of knowledge (r=66/0) and least common destiny communication
   (r =52/0). The structural equation model was fit enough.

  Keywords: organizational intelligence، organizational productivity، Office of Youth and Sports in West Azerbaijan Province

 • فهرست:

  فصل اول: کلیات طرح

  1.1. مقدمه. 3

  2.1. بیان مسئله. 4

  3.1. اهمیت وضرورت تحقیق. 6

  4.1. اهداف تحقیق. 8

  1.4.1. هدف اصلی. 8

  2.4.1. اهداف اختصاصی. 8

  5.1. فرضیه­های تحقیق. 9

  6.1. پیش فرض‌های تحقیق. 9

  7.1. حدود و محدودیت‌های تحقیق. 10

  8.1. تعریف واژه­ها واصلاحات تحقیق. 10

  1.8.1. تعریف مفهومی متغیرها. 10

  2.8.1. تعریف عملیاتی متغیرها. 11

   

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  مقدمه. 13

  1.2. مبانی نظری. 13

  1.1.2. تعاریف هوش. 13

  2.1.2. انواع هوش از دیدگاه استرن‌ برگ. 14

  3.1.2. تعریف تربیتی هوش. 14

  4.1.2. تعریف تحلیلی هوش. 14

  5.1.2. انواع آزمون­های هوش. 15

  6.1.2. اختلالات هوش. 16

  1.6.1.2. علل عقب‌ماندگی هوش. 18

  2.6.1.2. مطالب مورد سنجش در عقب‌ماندگی. 19

  3.6.1.2. روش­های اندازه‌گیری عقب‌ماندگی. 19

  4.6.1.2. آزمون­های اندازه‌گیری عقب‌ماندگی. 19

  7.1.2. هوش چندگانه. 20

  8.1.2. انواع هوش چندگانه. 21

  1.8.1.2. هوش دیداری / فضایی. 21

  2.8.1.2. هوش کلامی / زبانی. 21

  3.8.1.2. هوش منطقی / ریاضی. 21

  4.8.1.2. هوش بدنی / جنبشی. 22

  5.8.1.2. هوش موسیقی / ریتمیک. 22

  6.8.1.2. هوش بین فردی. 22

  7.8.1.2. هوش درون فردی. 22

  9.1.2. هوش هیجانی. 23

  10.1.2. هوش فرهنگی. 23

  11.1.2. هوش معنوی. 24

  12.1.2. هوش مصنوعی. 26

  13.1.2. هوش سازمانی کامپیوتری شده. 26

  14.1.2. هوش سازمانی. 26

  1.14.1.2. تعاریف هوش سازمانی. 26

  2.14.1.2. اهمیت هوش سازمانی. 27

  3.14.1.2. هوش سازمانی، هوش شناختی و عملکرد حرفه­ای. 28

  4.14.1.2. مدل هوش سازمانی ماتسودا. 30

  5.14.1.2. هوش سازمانی به عنوان یک فرآیند. 30

  6.14.1.2. هوش سازمانی از دیدگاه لی یونتز. جی. 31

  7.14.1.2. هوش سازمانی از دیدگاه ویلیام هلال. 32

  8.14.1.2. هوش سازمانی از دیدگاه مک مستر. 32

  9.1.14.2. هوش سازمانی از دیدگاه کارل آلبرخت. 32

  15.1.2. بهره‌وری سازمانی. 34

  1.15.1.2. بهره‌وری چیست؟. 34

  2.15.1.2. دیدگاه­های مختلف درباره بهره‌وری. 35

  3.15.1.2. بهره­وری در سطح سازمان. 36

  4.15.1.2. اندازه گیری بهره وری. 37

  5.15.1.2. عوامل بازدارنده ارتقای بهره وری. 37

  6.15.1.2. نظریه چند عاملی بهره‌‌وری. 39

  16.1.2. اهمیت بهره وری. 41

  2.2. ادبیات پیشنه تحقیق. 42

  1.2.2. تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 42

  2.2.2. تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 44

  3.2. جمع بندی. 44

   

  فصل سوم: روش شناسی تحقیق

  مقدمه. 48

  1.3. روش تحقیق. 48

  2.3. جامعه آماری. 48

  3.3. نمونه آماری و روش نمونه­گیری. 48

  4.3. ابزار و روش جمع‌آوری اطلاعات. 48

  1.4.3. پرسشنامه هوش سازمانی. 48

  2.4.3. پرسشنامه بهره‌وری (OP) 49

  3.4.3. روایی و پایایی پرسشنامه­ها. 49

  4.4.3. پرسشنامه مشخصات فردی. 50

  5.3. روش جمع‌آوری اطلاعات. 50

  6.3. روش­های آماری. 50

   

   

  فصل چهارم: استتخراج و تحلیل داده­های تجربی

  1.4. یافته­های توصیفی. 52

  1.1.4. توزیع جامعه تحت بررسی بر حسب جنسیت. 52

  2.1.4. توزیع جامعه تحت بررسی بر حسب تحصیلات. 52

  3.1.4. توزیع جامعه تحت بررسی بر حسب سابقه. 52

  4.1.4. توزیع جامعه تحت بررسی بر حسب سن. 53

  5.1.4. توزیع جامعه تحت بررسی بر حسب رشته تحصیلی. 53

  6.1.4. یافته­های توصیفی متغیرهای تحقیق. 54

  1.6.1.4. توصیف آماری متغیر بهره­وری. 54

  2.6.1.4. توصیف آماری متغیر هوش سازمانی. 55

  3.6.1.4. آزمون نرمال بودن توزیع داده­ها. 55

  2.4. آزمون فرضیه­های تحقیق. 56

   

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  مقدمه. 65

  1.5. خلاصه تحقیق. 65

  2.5. یافته­های تحقیق. 66

  3.5. بحث و نتیجه‌گیری. 67

  4.5. پیشنهادات. 70

  1.4.5. پیشنهادات برخاسته از تحقیق. 70

  2.4.5. پیشنهادات برای پژوهش­های بعدی. 72

   

  پیوست­ها. 73

   

  منابع. 79

   

  منبع:

  اصغری، زهرا. (1388). رابطه بین هوش سازمانی و بهره­وری سازمانی در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی، پایان نامه کازشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران.

  الوانی ,سید مهدی. محمدی,سمیه. میرزایی,مهدی. (1391). تاثیر فرهنگ سازمانی در بهره وری نیروی انسانی. فصلنامه مدیریت، سال نهم، شماره 28. ص 38-25.

  ابزری، مهدی. اعتباریان، اکبر. ستاری قهفرخی مهدی. (شماره1385، 22)، (هوش سازمانی و جلوگیری از کند ذهنی جمعی)، ماهنامه مدیریت دانش سازمانی، ص11-14، تهران.

  البدوی، امیر. علیجانی، فرزانه (1387)، (آیا یادگیری الکترونیکی، بهره وری کارکنان را افزایش می­دهد؟)، مدیریت و اقتصاد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، نشریه ویژه مهندسی صنایع، شماره 43، تهران.

  الهیان، علی. زواری، محمد ابراهیم. (1388). تدبیر، 208، 49.

  پاداش ستوده، سیده فاطمه(1380)، (بهره وری سازمان تربیت بدنی )، انتشارات علم و ورزش، چاپ اول، تهران.

  ابطحی، حسین، کاظمی، بابک. (1378)، بهره وری، موسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی، تهران.

  رادینگ، آلن. (1383)، مدیریت دانش، ترجمه محمد حسین لطیفی، چاپ اول: انتشارات سمت، ص 74، تهران

  جمازاده، محمد. غلامی، یونس. سیف، محمد حسن. (1388). فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمسار سال سوم، شماره 2، صص63-86

  حبیبی، هومن(1386)، ((عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری ))، سایت راهکار مدیریت (com. mgtsolution. www)

  حیاتی، محمد علی. (1385). http: //www. (hayati314. blogfa. com/ )post-3. aspx

  خداخواه، وحید(1387)، ((بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با بهره وری مدیران ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز))، پایان نامه کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی، شیراز.

  خان زاده، حمید. (1386)، (هوش سازمانی چیست ؟)، دنیای کامپیوتر و ارتباطات، پایگاه تخصصی نرم افزار ایران.

  خدادای، محمد رسول. (1386)، (رابطه هوش سازمانی با فرهنگ سازمانی در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی )، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه.

  ساعتچی، محمود. روانشناسی بهره‌وری. تهران: نشر ویرایش، چاپ ششم 1386.

  ستاری قهفرخی، مهدی. (شماره 14، 1384). (آیا می­دانید چه فرهنگی بر سازمان شما حاکم است؟)، ماهنامه مدیریت دانشنامه سازمانی، ص8-12، تهران.

  سید عامری، میر حسن (1387). (رابطه فرهنگ سازمانی با بهره وری مدیران ادارات تربیت بدنی استان­های آذربایجان شرقی و غربی)، مجله علمی-پژوهشی حرکت، دانشگاه تهران، شماره سی و پنج. تهران.

  سبک رو, مهدی. وفایی یگانه, محمد. کاشانی, صالح(1389). بهرهوری کارکنان شرکتهای بیمه در پرتو هوش عاطفی و کیفیت زندگی کاری. فصلنامه صنعت بیمه. سال یست وپنجم. شماره 1. صفحات ١٧٩ تا202.

  شکری، مصطفی. (1379)، بهره وری و رقابت پذیری شرکت­های برتر ایران. ماهنامه تدبیر، شماره104.

  طاهری، شهنام. بهره‌وری و تجزیه وتحلیل آن در سازمان­ها. تهران: نشر هستان، چاپ هشتم 1383

  عسگری، مصطفی(1384). (بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی درشرکت فولاد مبارکه)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی صنایع، یزد.

  فلاح شمس]میر فیض, بوداقی خواجه نوبر, حسین؛ دلنوازاصغری, بیتا. (1391). بررسی رابطه بین هوش سازمانی و خلاقیت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در سال1388. فراسوی مدیریت. سال ششم. شماره 21. ص ص 166-149.

  قره,محمد علی؛ فردوسی,محمد حسن؛مرعشیلن,فاطمه سادات. (1391)رابطه هوش سازمانی و مولفه­های آن با عملکرد شغلی در مدیران تربیت بدنی و هیات­های ورزشی شر اهواز. پژوهش­های کاربردی مدیریت و علوم ورزشی در ورزش. شماره 2. ص ص80-73.

  کندی، کارول. (1384)، نخبگان مدیریت، ترجمه مهدی ایران نژاد، چاپ اول: انتشارات موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت و نشر مدیران، ص8، کرج.

  کوشکی ,محمد صالح. اکبری ساری,علی. عرب,محمد. احمدی انگالی,کامبیز. (1391). کیفیت زندگی کاری و رابطه آن با بهره وری پرستاران بیمارستان­های دانشگاه علو پزشکی شهید بهشتی. مجله دانشکده بهداشت و انستیتیو تحقیقات پزشکی. دوره 10. شماره 4. ص 90-81. .

  گودرزی، محمود(1385). تحلیل وضعیت اماکن ورزشی کشور و تعیین عوامل موثر بر بهره وری از دیدگاه خبرگان و ارایه مدل بهره وری. نشریه علمی- پژوهشی حرکت، شماره 28، تهران.

  گلستانی، امین، (1386)، هوش تجاری و تصمیمات کلان سازمانی، ماهنامه تدبیر، شماره 190.

  مارکوارت، مایکل جی. (1385)، ایجاد سازمان یادگیرنده، ترجمه محمد رضا زالی، چاپ اول: مرکز کار آفرینی دانشگاه تهران، ص 73-88، تهران

  مجموعه سخنرانی­های سومین همایش ملی بهره وری ایران (1378)، سازمان ملی بهره وری ایران

  میرسپاسی، ناصر. افقهی، بابک(1391). مقایسه تحلیلی هوش سازمانی در آموزش عالی: مطالعه، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 65، 86-67.

  محمودی، مهدی، (1387)، سیستم­های هوش تجاری کلیدی برای مدیریت سازمان، دوماهنامه مدیریت، سال نوزدهم، شماره 135-136

  نادریان، مسعود(1386). ((بررسی عوامل موثر بر افزایش بهره وری سازمان­های ورزشی شهر اصفهان))، مجله علمی-پژوهشی حرکت، دانشگاه تهران، شماره سی وچهار.

   ناظم,فتاح؛ محسن شیخی, عباس. (1388). بررسی رابطه بین موضع کنترل,جو سازمانی و بهره­وری کارکنان در اداره کل امور مالیلتی استان تهران. فصلنامه مدیریت. سال ششم. شماره 13. ص ص 22-11.

  نصراصفهانی، علی(1381). (رویکردهای نوین در رفتار سازمانی(روانشناسی و مدیریت ) ))، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان.

  . نصیری پور، امیر اشکان. رئیسی پوران. هدایتی، سید پوریا. (1386). رابطه­ی فرهنگ سازمانی با بهره وری کارکناندر بیمارستان­های عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران: 1386، 1388.

  نظری، محمدرضا، (1387)عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی، نشریه مدیریت.

   

  منابع انگلیسی

  Alberchet,Karl,(2002). Organizational Intelligence Profile , V2,N1,pp. 4available at: www. karl Albrecht. com.

  Albrecht, Karl. (2003). "The power of minds at work: organizational intelligence in action ". Amacon, V4, N2, pp. 83-135, New York.

  Albrecht, Karl. (2003) Organizational intelligence and Knowledege Management: Thinking Qutside the silos,pp. 1-17,available at: karl Albrecht. com.

  Azma، Fereydoon. Mostafapour، Mohammad ali Rezae، Hamid. (2012). elsevier. 94-97.

  Brazilian Industry From Firm-Level Data. Information Technology for Development, Vol. 14 (2). Brazil.

  Cornelius. konig & Martin. Kleinmann (2007). Time Management Problems and Discounted Utility, The journal of Psychology. 141(3),321-334.

  Crahg,B and J Penkawel,H. Farber and A. Kreuger(1995). ”Participation and productivity”. Brooking papers on economic Activity Annual. VOL,45.

  Doraszelski,Ulrich;Jaumandreu,Jordi(2007),”R & D and productivity: Estimating production functions when productivity is endogenous”. Department of Economics,Harvard University,Littauer Center,1875Cambridge Street,Cambridge,MA02138. USA.

  Grigge,keith;Smoual,Morgan(1998),What are the administrative tasks and priorities for continuing education administrators”, journal of continuing Education. VOL. 36.

  Jacobson, Stanly a;Stiles,Richard L (1985), “ The effectivness of physical education specialist. “ Eric. NO. Ed078068. Journal Research For exercise and sport. vol,14.

  Jafari & Faghihi (2010). The intelligence component in the research and educational planning. Journal of Leadership and Training Management,

  Kesti M. , Syvajarvi A. , Stenvall J. , Rivera M. (2011), Human capital scenario analysis as an organizational intelligence tool for performance management, Problems and Perspectives in Management, Volume 9, Issue4, No. (3), 63-86(in Persian).

  Liebowitz, Jay. (2000). Organizational Intelligence: A Knowledge Management Primer. CRC Press,pp. 1-4,Florida.

  Malekzade, Gh. (2010). Organizational intelligence, a powerful tool in the management of knowledge-based companies. Journal of technology development, 1(22), 31-37 (in Persian).

  Marjani ,Amir Babak. sohelpour,mojdeh. (2012). The relation between organizatopnal intelligence and staff performance based on the Model of Karol Alberekht. International Journal of Business and Social Science. Vol. 3 No. 4.

  Mendonca, Marco; Freitas. Fernando; Souza, Jano(2008), “Information Technology and Productivity: Evidence for.

  McMaster. Michel D. (1996). The Intelligence Advantage: Organising for complexity. Butterworth-Heinemann,pp. 1-9,Boston.

  Motowidlo, S. J. , W. C. Borman, and M. J. Schmit (1997). ―A theory of individual differences in task and contextual performance. ‖ Human Performance, 10: 71–83.

   Prejmeran, Mihaela. Vasilache, Simona. (2007), Standards and markets for university-originated Organizational Intelligence Academy of Economic Studies,Bucharest.

  Yolles, Maurice. , (2005) «Organizational intelligence» the journal of workplace learning. Vol 17, n1/2.

  Shahram Gholami. Sepideh Safaee(2012). The relationship between the organization intelligence and the performance of managers. Journal of educational and instructional studies in the world. . Volume: 2 Issue: 2 Article: 21 ISSN: 2146-7463


موضوع پایان نامه رابطه بین هوش سازمانی و بهره وری سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی, نمونه پایان نامه رابطه بین هوش سازمانی و بهره وری سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی, جستجوی پایان نامه رابطه بین هوش سازمانی و بهره وری سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی, فایل Word پایان نامه رابطه بین هوش سازمانی و بهره وری سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی, دانلود پایان نامه رابطه بین هوش سازمانی و بهره وری سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی, فایل PDF پایان نامه رابطه بین هوش سازمانی و بهره وری سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی, تحقیق در مورد پایان نامه رابطه بین هوش سازمانی و بهره وری سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی, مقاله در مورد پایان نامه رابطه بین هوش سازمانی و بهره وری سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی, پروژه در مورد پایان نامه رابطه بین هوش سازمانی و بهره وری سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی, پروپوزال در مورد پایان نامه رابطه بین هوش سازمانی و بهره وری سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی, تز دکترا در مورد پایان نامه رابطه بین هوش سازمانی و بهره وری سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه بین هوش سازمانی و بهره وری سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه بین هوش سازمانی و بهره وری سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی, پروژه درباره پایان نامه رابطه بین هوش سازمانی و بهره وری سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه رابطه بین هوش سازمانی و بهره وری سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه بین هوش سازمانی و بهره وری سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه بین هوش سازمانی و بهره وری سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه بین هوش سازمانی و بهره وری سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی, رساله دکترا در مورد پایان نامه رابطه بین هوش سازمانی و بهره وری سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد «M.A» گرايش: تحول پاييز 1391 چکيده        مطالعه حاضر تحت عنوان «بررسي و آسيب شناسي نظام تصميم گ

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد( M.A.) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده هدف: بررسی رابطه بین توانمندسازی و کیفیت زندگی کاری با بهره‌وری نیروی انسانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان فارس بود. روش: روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی بود. جامعه آماری کلیه کارکنان ادارت ورزش و جوانان استان فارس بود.براساس جدول مورگان 143 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع­آوری ...

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت ورزشی چکیده: ادامه حیات هر سازمانی در دنیای رقابتی امروز در گرو بهره وری بالا و شیوه مدیریتی مناسب برای دست یابی به آن است . این تحقیق با هدف رابطه مدیریت تجربه مشتری و بهره وری سازمانی در استخرهای سرپوشیده استان آذربایجان غربی به روش توصیفی – همبستگی انجام گرفت. نمونه آماری تحقیق برابر با جامعه آماری و شامل کلیه استخرهای ...

جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي (M.A.) گرايش: مديريّت آموزشي پاييز 1392 چکيده هدف اصلي انجام اين پژوهش، تعيين رابطه ي بين فرهنگ سازماني و بهره وري منابع انساني در اداره ي آ

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی (M.Sc) چکیده فارسی بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت و منابع قدرت در مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت و منابع قدرت در مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی است. 58 مدیر از ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی 2 ابزار این تحقیق را تکمیل کردند. 1- پرسشنامه ...

پايان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشدM.A  رشته مديريت دولتي گرايش تحول چکيده هدف از پژوهش حاضر، بررسي رابطه بين جو سازماني با استرس شغلي و خلاقيت در کارکنان  اداره کل بيمه سلام

مدیریت ورزشی کارشناسی ارشد چکیده: ویژگی های شغلی، از طریق طراحی مجدد شغل، بر انگیزه شغلی کارکنان اثر می گذارد، که این به نوبه خود سبب بهبود عملکرد شغلی کارکنان می گردد. با توجه به نقش و اهمیت ویژگی های شغلی در توسعه هر چه بهتر طراحی مشاغل در ادارات کل ورزش و جوانان هدف پژوهش حاضر، بررسی ویژگی های شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه وبویراحمد بود. پژوهش حاضر از ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : مدیریت ورزشی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران در هیأت‌های ورزشی استان فارس چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران هیات های ورزشی استان فارس بود. این تحقیق از نوع توصیفی، همبستگی است که به روش میدانی انجام شد. نمونه آماری این تحقیق شامل کلیه رؤسا و نایب رئیسان ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A. ) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی با سلامت روان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس انجام شد. طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است، جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس به تعداد 120 نفر تشکیل می‌دادند که از بین آن‌ها 94 نفر به روش ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته:تربیت بدنی وعلوم ورزشی(M.A) گرایش:مدیریت ورزشی چکیده هدف این پژوهش، بررسی موانع و ارائه راه کارهای مناسب جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در استان هرمزگان می باشد که به این منظور از روش تحقیق توصیفی برای انجام پژوهش استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه روسا، دبیران و نائب روسای هیئت های ورزشی فعال در استان هرمزگان که در کل137 نفر می باشد و ...

ثبت سفارش