پایان نامه رابطه محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت بدنی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی استان کردستان

word 521 KB 31645 85
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت­بدنی گرایش عمومی

  خلاصه تحقیق:

  این تحقیق با هدف برسی رابطه بین محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت­ بدنی از دیدگاه دبیران تربیت­بدنی استان کردستان انجام شده­است. این تحقیق کاربردی است و از نظر گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی و به روش همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه دبیران تربیت­بدنی شاغل در هنرستان‌های تندرستی استان کردستان می­باشد که تعداد آنها110 نفر در شهرستان‌های سنندج، مریوان، سقز، دهگلان، بیجار و قروه مشغول به ارائه خدمت هستند. روش نمونه­گیری به صورت تمام شمار استفاده شده­است. برای جمع‌آوری داده­های پژوهش از پرسش‌نامه طراحی شده محیط مدرسه توسط جانسون و استیونس(2007) استفاده شد که ضریب پایایی آن توسط آلفای کرونباخ 869/. محاسبه شد. با توجه به تحلیل داده­های جمع‌آوری شده، نتایج زیر بدست آمده­است. بین محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت­بدنی رابطه وجودندارد و فقط مولفه‌های نوآوری و همکاری ارتباط معناداری با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت­بدنی داشتند. نتایج دیگر نشان داد که مقدار بتای مولفه‌های نوآوری و همکاری معنادار شده­است. بنابراین  فقط این دو مولفه می­توانند پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت­بدنی را پیش­بینی نمایند.

  واژه­های کلیدی: پیشرفت تحصیلی، دبیران تربیت بدنی، محیط مدرسه

  مقدمه

  1

  1

             امروزه یکی از سازمان­های مهم و تأثیر­گذار در هر جامعه­ای، نهاد آموزش و پرورش است. بی شک آموزش و پرورش اساسی‌ترین‌نهاداجتماعی در شکل­دهی، هدایت و کنترل افکار افراد هر جامعه بشری است و داشتن آموزش و پرورش توانمند لازمه توسعه اجتماعی است. علاوه بر آن، به دلیل گسترش علوم و تجارب بشری و توسعه فن‌آوری و پیشرفت­های صنعتی، گرایش به سازمان­های آموزش و پرورش امری فراگیر و جهانی شده است، به گونه­ای که یکی از شاخص­های مهم رشد هر جامعه را وسعت دامنه وظایفی می‌دانند که آموزش و پرورش آن به عهده گرفته است(علاقه­بند، 1390). بدیهی است که نهاد آموزش و پرورش عهده­دار ایجاد زمینۀ مناسب برای رشد و شکوفایی استعداد­ها و توانایی­هایی افراد است و همانا لازمۀ این نیل به هدف، تدوین و اجرای برنامه­ریزی­های وسیع، جامع و حساب شده با توجه به اهداف عمومی آموزش و پرورش هر جامعه است (طالب­زادگان، 1387). بی­شک هدف هرگونه فعالیت آموزشی ایجاد یادگیری است (سیف، 1380)، فعالیتی که از سوی یادگیرنده انجام می­شود تا به تغییر در او منتهی شود. از اینرو، در جریان فعالیت یادگیری عوامل مختلفی می­توانند بر یادگیرنده تأثیر گذاشته و یادگیری او را با مشکل مواجه سازنده بنابراین، یکی از مهم­ترین شاخص­هایی که می­توان از آن برای بررسی میزان یادگیری و موفقیت نظام آموزشی در دستیابی به هدف­های خود استفاده کرد، پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان است(کرمی، 1384). در واقع عملکرد و پیشرفت تحصیلی از جمله مباحثی است که در محیط­ های آموزشی، به ویژه مدارس از اهمیت زیادی برخوردار است(ابولقاسمی و جوانمیری، 1391) و ممکن است به دلایل مختلف و تحت تأثیر عوامل گوناگون با مشکل مواجه شود. بنابراین، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی یکی از مهم­ترین و اساسی­ترین فعالیت­ها در نظام  آموزشی است، چرا که این شاخص که بیشتر براساس نتایج آزمون­های نهایی و استاندارد سنجیده می­شود، مهم­ترین دغدغۀ دانش آموزان، والدین، دست­اندرکاران و صاحب نظران آموزش و پرورش است و به همین دلیل بیشتر بررسی­های چند دهۀ گذشته به واکاوی عوامل موثر و راهکارهای بهبود پیشرفت تحصیلی اقدام کرده­اندReynolds) و Teddlie، 2004). به نظر می­رسد علاوه بر ساختار، جوآموزشی، عملکرد معلمان و غیره محیط مدرسه نیز بر این فرایند مهم اثرگذار باشد و به نوعی تبیین کننده پیشرفت تحصیلی لحاظ شود. در نتیجه تحقیق حاضر با اقتباس از موارد فوق در نظر دارد به بررسی رابطه بین محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی بپردازد و با توجه به این که در نظام آموزش و پرورش برای رشد و تعالی افراد و رساندن انسان به کمال مطلوب فعالیت­های مختلفی اعم از آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و غیره برگزار می­گردد. این تحقیق دانش­آموزان تربیت­بدنی را مد نظر قرار می­دهد با این رویکرد که این ارتباط سنجی از دیدگاه دبیران تربیت­بدنی صورت می­گیرد.

  1-2 بیان مسأله

         امروزه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان به عنوان یک شاخص مهم برای ارزیابی نظام­های آموزشی مورد توجه قرار گرفته­است. علاوه براین، پیشرفت تحصیلی همواره برای معلمان، دانش­آموزان، والدین، نظریه­پردازان و محققان نیز حائز اهمیت بوده است. چرا که این عامل مهم نه تنها معیاری مهم در ارزیابی عمکلرد معلمان است بلکه به نوعی معرف توانایی­های علمی افراد در بدو ورود به دنیای کار و اشتغال و مقاطع تحصیلی بالاتر است(زمانی و نصر، 1383). شاخص پیشرفت تحصیلی دستاوردی است که به طور گسترده و عمومی همواره اندازه­گیری می­شود Dipaola) و Hoy، 2005). از طرفی، با عوامل بسیاری از جمله نظام ارزشی مدرسه، روابط عاطفی درون مدرسه، سیستم تنبیه و تشویق، آراستگی دبیر، ساختار کلاس، روش تدریس و غیره در ارتباط است و به نوعی از آن­ها تأثیر می­گیرد(بهرامی و رضوان، 1385) که این عمکلرد جدای از موارد نام برده شده تجزیه و تحلیل نمی­شود، اما علاوه بر این عامل­ها، عامل دیگری به نام فضای فیزیکی مناسب و با نشاط در این فرایند به نوعی می­تواند نقش داشته باشد که در تحقیقات بررسی شده کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در واقع فضای فیزکی مناسب و با نشاط جزو عوامل درونی اثرگذر بر مدارس به صورت مستقیم و دانش- آموزان به صورت غیرمستقیم است(حاجی­بابایی، 1391). در تصدیق این ادعا پیش از این (Dorman، 1998) اشاره به این دارد که یکی از عواملی که بر فعالیت مدارس و معلمان تأثیر می­گذارد، محیط مدرسه است. در واقع محیط مدرسه با مدیریت آموزش مدارس، که مدارس را به عنوان یک سازمان رسمی در نظر می­گیرد مرتبط است. بنابراین این محیط، با گروه­های اجتماعی در زمینه اهداف، نتایج نقش­ها، ساختار سازمانی، نظام­های پاداش، فعالیت­های مشارکتی و ارتباط اولیا و مربیان شبیه می­باشد. سالیانی است که فضای مدرسه به عنوان جنبه مهم و اساسی هر مدرسه مورد بررسی قرار گرفته­است. علاوه برآن محیط بستری برای شکل گیری بسیاری از ویژگی های رفتاری است و به عبارت دیگر، بسیاری از عواطف، عادات، سلایق و حتی طرز نگرش­ها، نشست­ها و برخاست­ها به گونه­ای شگرف از محیط تأثیر می­پذیرد. دانش‌آموزان پس از محیط مسکونی خود  بیشترین ساعات روز را در واحدهای آموزشی سپری می­کنند و با توجه به نقش اساسی آموزش در فرآیند شکل­دهی به فرهنگ جامعه، لازم است علاوه براهمیت دادن به فرآیند آموزش به ایجاد محیط مطلوب که شوق و انگیزه را نسبت به فرآیند یاددهی و یادگیری در دانش­آموزان ایجاد کند توجه کافی و وافی داشت(همت، 1388).

  Abstract

  The aim of this study is to investigate the relationship between the school environment and achivement of physical education students from the view of physical education teachers of Kurdistan province. This study is an applied research which uses explanatory and correlational method. The subjects of the study are 110 physical education teachers working in Sanandaj, Marivan, Saqez, Dehgolan, Bijar and Qorwa. The researcher used the questioner of Johnson and Stevenson(2007) designed for school environment, which its reliability coefficient was calculated by cronbach’s alpha ./869. The results show that there is  no relationship between school environment and the educational  achivement of physical students, and the only relationship with achievement of  physical education students were creativity and cooperation factors.The other results showed that the amount of these two factors the creativity and cooperation beta value has been signified are meaningful, therefore only these factors can predict the educational achivements of physical education students.

  Keywords: achievement, physical education teachers, school environme

 • فهرست:

  فصل اول – مقدمه و کلیات...................................................................................................................1

  1-1 مقدمه. 2

  1-2 بیان مسأله.............................................................................................................................................3  

  1-3 اهمیت وضرورت تحقیق................................................................................................................... 4

  1-4 اهداف تحقیق.....................................................................................................................................  5

  1-5 فرضیه­های تحقیق.. 6

  1-6 پیش­فرض تحقیق................................................................................................................................6

  1-7 محدوده تحقیق....................................................................................................................................6

  1-8 تعاریف مفهومی متغیرها 7

  فصل دوم - مبانی نظری و مرور پیشینه..........................................................................................8

  2-1 مقدمه.....................................................................................................................................................9

  2-2 آموزش و پرورش..................................................................................................................................9

  2-3 مدرسه. 12

  2-4 فضا و تجهیزات مدرسه. 14

  2-5 محیط مدرسه. 15

  2-6 ویژگی کالبدی مدارس خلاق. 18

  2-7 پیشرفت تحصیلی.. 22

  2-8 عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی.. 24

  2-9 سنجش پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان. 25

  2-10 تربیت­بدنی.. 26

  2-11 اهداف تربیت­بدنی و ورزش... 27

  2-11-1 هدف تکامل جسمانی.. 27

  2-11-2 هدف تکامل عصبی عضلانی.. 28

  2-11-3 هدف تکامل شناختی.. 28

  2-11-4 هدف تکامل عاطفی (احساسی) 28

  2-12 محیط ورزشی مدارس... 29

  2-13 مرور تحقیق.. 29

  2-13-1مرور تحقیقات داخلی.. 29

  2-13-2 مرور تحقیقات خارجی.. 33

  2-14 جمع­بندی پیشینه. 35

  فصل سوم -روش تحقیق....................................................................................................................36

  3-1 مقدمه. 37

  3-2 روش تحقیق.. 37

  3-3 جامعه آماری.. 37

  3-4روش،حجم و نحوه گزینش نمونه. 37

  3-5 تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 37

  3-6 ابزار گردآوری داده­ها 38

  3-7 روایی و پایایی پرسش­نامه‌ها 39

  3-8 روش جمع­آوری داده­ها 39

  3-9 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 40

  فصل چهارم - یافته­ها......................................................................................................................... 41

  4-1 مقدمه. 42

  4-2 آمارتوصیفی: بررسی متغیرهای جمعیت شناختی.. 43

  4-3 بررسی متغیرهای تحقیق.. 47

  4-4 بررسی مولفه‌های تحقیق.. 48

  4-5 یافته‌های تحلیل.. 48

  4-5-1 بررسی نرمال بودن داده­ها 48

  4-6 آزمون فرضیه‌های پژوهش... 50

  4-7 برازش مدل رگرسیونی.. 51

  فصل پنجم - نتیجه گیری و پیشنهادات......................................................................................53

  5-1-مقدمه. 54

  5-2-خلاصه پژوهش... 54

  5-3 تفسیرنتایج حاصل از اطلاعات دموگرافیک نمونه پژوهش... 55

  5-4 تفسیرنتایج حاصل از آمار توصیفی متغیرهای پژوهش... 56

  5-5 یافته­های مربوطه فرضیه­های پژوهش... 56

  5-5-1 یافته­های­ مربوط ­به فرضیه اول پژوهش: 56

  5-5-2 یافته­های مربوط به فرضیه دوم پژوهش... 57

  5-6 پیشنهادات.. 59

  5-6-1 پیشنهادات پژوهشی.. 59

  5-6-2 پیشنهادات کاربردی.. 59

  5-7 محدودیت‌های پژوهش... 60

  منابع..............................................................................................................................................................62

  منابع داخلی: 62

  منابع خارجی.. 66

  پیوست­ها.......................................................................................................................................................68

  پیوست1: پرسش‌نامه محقق ساخته. 69

  پیوست2: پرسش‌نامه محیط مدرسه جانسونس و استیونس(2007)..............................................70

  پیوست3: پرسشنامه محیط مدرسه جانسون و استیونس(2007) 71

  چکیده انگلیسی.. 72

   

  منبع:

  ساختاری تاثیر فضای مدرسه بر خودکارآمدی معلمان مقطع ابتدایی در استان فارس. ر­ه­یافتی نو در مدیریت آموزشی. شماره 4: صص 62-78.

  ابوالقاسمی، عباس و جوانمیری، لیلا. (1391). نقش مطلوبیت اجتماعی، سلامت روانی و خودکارآمدی در پیش­بینی پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان دختر. مجله روان­شناسی مدرسه، شماره 2/20-6.

  آقازاده،احمد.(1388) . مسائل آموزش و پرورش ایران.تهران: انتشارات سمت.

  اکرمی، غلامرضا.(1383). حیات مدرسه:نقش فضای باز در مدارس ابتدایی . رساله دکتری معماری.کتابخانه دانشکده معماری وشهر سازی دانشگاه شهید بهشتی تهران.

  باقری، محمد و عظمتی، حمید رضا. (1390). فضای کالبدی به مثابه برنامه درسی (پرورش خلاقیت کودکان در محیط مدرسه). فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران. شماره 22: صص 163-184.

  بهرامی، فاطمه و رضوان، شیوا.(1385). بررسی رابطۀ بین انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان دختر و پسر دوره متوسطه شهر اصفهان با ویژگی­های آموزشگاهی آنان. مجله پژوهش­های تربیتی و روانشناختی، شماره 2: 61-72.

  باقری، محمد، عظمتی، حمیدرضا.(1390). فضای کالبدی به مثابه برنامه درسی(پرورش خلاقیت کودکان در مدرسه).فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران. سال ششم شماره 22

  پورظهیر،علی تقی.  (1384).مبانی و اصول آموزش و پرورش.تهران: انتشارات نشر آگه

  چالمه، رضا. و لطیفیان، مرتضی. (1391). ویژگی­های محیط یادگیری فراشناختی و پیشرفت تحصیلی: بررسی نقش واسطه­ای باورهای انگیزشی در دانش آموزان. فصلنامه روانشناسی کاربردی، شماره 3: صص 43-58.

  حاجی­بابایی، حمید رضا. (1391). ویژگی­های مدرسه­ای که دوست دارم با توجه به سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش. نوآوری­های آموزشی، شماره 42: 71-54.

  جازی، الهه، رستگار، احمد، جهرمی، رضا. (1387). الگوی پیشبینی پیشرفت تحصیلی ریاضی:نقش ابعاد پیشرفت و ابعاد درگیری تحصیلی. فصلنامه نوآوری­های آموزشی. سال هفتم. شماره 28

  دبورا، آواست؛ آبوچر، چارلز، 1390، مبانی تربیت بدنی و ورزش، ترجمه احمد آزاد، انتشارات کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران.

  رمضانی نژاد،رحیم.1391.تربیت بدنی در مدارس.تهران:انتشارات سمت

  زمانی،بی بی عشرت ونصر،احمدرضا(1383) .نقش مشارکتی والدین درمدیریت مدرسه محوردرکانادا، درکتاب مبانی، چالش­ها و الزامات مدیریت مبتنی برمدرسه درآموزش و پرورش ایران ، به قلم جمعی ازنویسندگان تهران ؛پژوهشکده تعلیم و تربیت (گروه پژوهشی سازمان مدیریت و نیروی انسانی).

  سنایی نسب، هرمز. رشیدی جهان، حجت. و صفاری، محسن. (1391). عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان. فصلنامه راهبردی آموزش، شماره 4: صص 243-249

  سیف، علی اکبر. (1380) روان­شناسی پرورشی. تهران: نشر آگاه.

  ساکی، رضا. (1388). عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان در دبیرستان­های شهر تهران. فصل­نامه تعلیم و تربیت شماره 101.

  سیاح، منصور؛ دهخدا، محمدرضا؛ عرب عامری، الهه و بیدگلی، منظردخت (1385). بررسی وضعیت ایمنی اماکن ورزشی شهر کاشان در سال 1384. مقالات اولین همایش ملی شهر و ورزش. تهران

  سلطانی،شهناز.(1386). جلوگیری از 50هزار اشتباه در ساخت مدارس.

  سنایی­نسب، هرمز. رشیدی، حجت. صفاری، محسن. (1391). عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان. فصل­نامه راهبردهای آموزش.دوره 5. شماره4

  شعبانی،حسن.1382. مهارت های آموزشی و پرورشی ( روش ها و فنون تدریس ).تهران: انتشارات سمت.

  صافی،احمد. (1388). آموزش و پرورش ابتدایی ، راهنمای تحصیلی و متوسطه.تهران : انتشارات سمت.

  طبائیان، سیده مرضیه. حبیب، فرح. و عابدی، احمد. (1390). دیدگاه دانش­آموزان دبیرستان­های مطلوب و نامطلوب نسبت به رنگ فضای آموزشی و راه­های بهبود کیفیت فضای تحصیلی. فصل­نامه نوآوری آموزشی، شماره 38.

  طالب­زادگان، میترا. (1387). بررسی عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان موفق. شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان خوزستان.

  طبائیان، سیده مرضیه.حبیب،فرح. عابدی، احمد.(1390). دیدگاه دانش­آموزان دبیرستان­های مطلوب و نامطلوب نسبت به رنگ فضای آموزشی و راه­های بهبود کیفیت فضای تحصیلی.نوآوری های آموزشی.شماره 38. سال نهم

  علاقه بند،علی.1390.جامعه شناسی آموزش و پرورش.تهران: انتشارات نشر دوران.

  عظمتی، حمید رضا.(1387)اصول طراحی پارک های شهری مبتنی بر رشد خلاقیت کودکان. رساله دکتری معماری.کتابخانه دانشکده معماری وشهر سازی دانشگاه علم وصنعت ایران

  علیلو،مجید. موحدی، یزادان. علیزاده، جابر. کریمی­نژاد، کلثوم. محمدزادگان، رضا.(1391). ارتباط بین جو مدرسه و ساختار هدف کلاس با عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان. پژوهش­نامه دانشگاه علوم پزشکی تبریز.دوره 6. شماره 11

  غروی الخوانساری، مریم(1384( مدرسه محله : کانون فرهنگی - اجتماعی سازمان­دهنده محله".نشریه هنرهای زیبا دانشگاه تهران.

  فارسی،علیرضا. زمانی­ثانی، سید حجت. فتحی رضایی، زهرا.(1391). استانداردهای ایمنی فضاها و تجهیزات ورزشی مدارس دخترانه و پسرانه مناطق مختلف شهر تهران و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات احتمالی.فصلنامه نوآوری­های آموزشی. شماره 43

  فراهانی،ابولفضل. کشاورز، لقمان. جدیدیان،سمیه(1392).تأثیر ورزش صبحگاهی بر پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان دختر راهنمایی شهرستان سبزوار. پژوهش­نامه مدیریت ورزشی و علوم حرکتی.سال اول.شماره 1

  فقیهی ،علی نقی فتحعلی خانی،محمد. فصیحی زاده، علیرضا..1377. آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن.تهران: انتشارات سمت و پژوهشکده حوزه و دانشگاه.چاپ دوم.جلد اول

  فهیمی نژاد ،علی.1391. مقایسه دو روش تدریس « سنتی» و « تلفیقی » دروس تربیت بدنی ، ریاضی و فارسی بر میزان یادگیری آنها در پایه های اول ابتدایی.رساله دکتری.دانشکده و علوم انسانی.دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

  قدیری،پروین.اسدزاده،حسن. درتاج، فریبرز.(1389). بررسی رابطه ادراکات از محیط کلاس درس و جهت جلوگیری هدف با پیشرفت تحصیلی ریاضی در دانش­آموزان دختر پایه سوم متوسطه. فصلنامه روان­شناسی تربیتی. سال ششم. شماره 19


موضوع پایان نامه رابطه محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت بدنی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی استان کردستان, نمونه پایان نامه رابطه محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت بدنی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی استان کردستان, جستجوی پایان نامه رابطه محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت بدنی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی استان کردستان, فایل Word پایان نامه رابطه محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت بدنی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی استان کردستان, دانلود پایان نامه رابطه محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت بدنی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی استان کردستان, فایل PDF پایان نامه رابطه محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت بدنی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی استان کردستان, تحقیق در مورد پایان نامه رابطه محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت بدنی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی استان کردستان, مقاله در مورد پایان نامه رابطه محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت بدنی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی استان کردستان, پروژه در مورد پایان نامه رابطه محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت بدنی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی استان کردستان, پروپوزال در مورد پایان نامه رابطه محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت بدنی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی استان کردستان, تز دکترا در مورد پایان نامه رابطه محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت بدنی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی استان کردستان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت بدنی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی استان کردستان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت بدنی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی استان کردستان, پروژه درباره پایان نامه رابطه محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت بدنی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی استان کردستان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه رابطه محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت بدنی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی استان کردستان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت بدنی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی استان کردستان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت بدنی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی استان کردستان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت بدنی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی استان کردستان, رساله دکترا در مورد پایان نامه رابطه محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت بدنی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی استان کردستان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته امور فرهنگی گرایش برنامه ریزی فرهنگی چکیده هدف این پژوهش، بررسی مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد در سال تحصیلی 90-89 بود. این تحقیق با روش پیمایش انجام شده و برای تدوین چارچوب نظری تحقیق و مروری بر تحقیقات پیشین از روش کتابخانه‎ای (اسنادی) استفاده گردیده است. جامعه آماری در این تحقیق، کلیه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خودکارآمدی،اهمال کاری تحصیلی و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر بود.ازطرح پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی استفاده شده است.نمونه آماری258 نفر از دانش آموزان پسر پایه ی اول دوره ی متوسطه شهر اسلام آباد غرب در سال تحصیلی94-93 می باشد که بصورت خوشه ای چند مرحله ای ...

پايان نامه کارشناسي ارشد در (علوم تربيتي-مديريت و برنامه­ريزي آموزشي) ارديبهشت ماه 1394 چکيده   هدف از پژوهش حاضر، ارزشيابي برنامه درسي پرديس­هاي دانشگاه فرهنگيان استان سيستان و

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته­ی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی چکیده: اختلال هماهنگی رشدی معمولا با اختلالات حرکتی و شناختی نظیر تعادل، هماهنگی حرکتی، مشکلاتی در زمان واکنش و پیش­بینی و حافظه در کودکان مبتلا همراه است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر 8 هفته برنامه تمرینی ادراکی- حرکتی بر قابلیت های حرکتی و شناختی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی می­باشد. ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد “M. A.” رشته علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي درسي تابستان93 چکيده هدف کلي از انجام اين پژوهش بررسي تأثير کلاس هاي آموزش خانواده برروي د

پایان نامه کارشناسی ارشد چکیده آموزش و پرورش به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی، از نقش و جایگاه مهمی در جامعه برخوردار است. نقطه آغازین تحلیل‏های جامعه شناسی آموزش و پرورش، بررسی اجتماعی مدرسه متاثر ازنظریات پارسونز است. مدل کارکردهای چهارگانه نظام اجتماعی پارسونز، زمینه مناسب (از نظر جامعه شناسی)، برای تحلیل بهره‏وری نیروی انسانی مدارس و همچنین معلمان تربیت‏بدنی مدارس را فراهم می ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی چکیده هدف از اجرای این تحقیق بررسی عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی مدارس از دیدگاه معلمان ورزش استان خراسان شمالی در سال تحصیلی 91-1390 می‌باشد. این تحقیق از نوع کاربردی است و به منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته از نوع مقیاس 5 ارزشی لیکرت استفاده شد که روایی صوری پرسشنامه با نظر ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (گرایش روانشناسی تربیتی) تاثیربازخورد معلم (نوشتاری و کلامی)در ارزشیابی های تکوینی بر خودکارآمدی ومیزان استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیم دانش آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمایی چکیده: هدف از این پژوهش بررسی تاثیر بازخورد معلم (نوشتاری و کلامی) در ارزشیابی های تکوینی بر خودکارآمدی ومیزان استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیم دانش آموزان ...

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی(گرایش فیزیولوژی ورزش) چکیده هدف این تحقیق تعیین ارتباط بین متغیرهای آمادگی­جسمانی با BMI و WHR، کیفیت­زندگی و میزان اضطراب دانش­آموزان دختر 12 تا 14ساله شهرستان لاهیجان در سال تحصیلی 94-1393 بوده است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود که به روش میدانی انجام شده است. به همین منظور 300 نفر از دانش­­آموزان دختر دوره­ی اول متوسطه ...

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی ، گروه علوم تربیتی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A ) گرایش برنامه ریزی درسی چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): هدف از این پژوهش بررسی عملکرد مشاوران در هدایت تحصیلی دانش آموزان رشته های مختلف ریاضی ، علوم تجربی ، علوم انسانی ، کار و دانش و فنی حرفه ای و همینطور بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به ...

ثبت سفارش