پایان نامه رابطه بین سرسختی ذهنی ، راه های مقابله با استرس و خوش بینی در بازیکنان لیگ برتر والیبال نشسته ایران

word 704 KB 31655 87
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۲,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

  چکیده

   

         هدف پژوهش حاضر رابطه­ی بین سرسختی ذهنی، راه­های مقابله با استرس و خوش ­بینی در بازیکنان لیگ برتر والیبال نشسته ایران بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مردان والیبالیست لیگ برتر والیبال نشسته ایران بوده است و حجم نمونه  70 نفر که بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند. اطلاعات پژوهش با استفاده ازسه پرسشنامه سرسختی ذهنی گلبی و شیرد،راه­های مقابله با استرس یو و خوش­بینی اسچیر و کارور با پایایی 80%، 81% و 76% از فرمول آلفای کرونباخ بدست آمد است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از همبستگی اسپیرمن و رگرسیون استفاده شد. نتایج همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین سرسختی ذهنی و راه­های مقابله با استرس و همچنین بین خوش­بینی با سرسختی ذهنی رابطه معنادار وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین خوش­بینی با راه­های مقابله با استرس رابطه معنادار وجود ندارد.

   

   

  کلید واژگان: سرسختی ذهنی، خوش­بینی، راه­های مقابله با استرس،والیبال نشسته

   

  1-1)مقدمه

  سرسختی ذهنی[1] امروزه به‌عنوان یکی از ویژگی‌های مهم در موفقیت ورزشکاران معرفی می‌شود (گلبی و شیرد[2]،2004)،ولی هنوز درک کمی از این واژه در روان­شناسی ورزشی وجود دارد (جونز و همکاران[3]،2002). تعریف این مفهوم نه فقط در میان مربیان، مفسران ورزشی، هواداران، و ورزشکاران، بلکه در میان پژوهشگران مختلف متفاوت است. در مجموع می‌توان گفت سرسختی ذهنی عبارت است از: توانایی مقابله با فشارها و سختی‌ها، عبور از موانع و شکست‌ها، تمرکز بر هدف، حفظ و کسب آرامش پس از شکست، اجرای باثبات در سطوح بالای رقابتی و رقابت‌ جویی. سرسختی ذهنی مهارتی است که ورزشکاران را قدرتمند می‌کند و سبب می‌شود در موقعیت‌های دشوار و پرفشار ازجمله تمرین، رقابت و پس از رقابت موفق عمل کنند( جونز و همکاران،2002).  برخی از تحقیقات کیفی اظهار داشتند که ورزشکاران با سرسختی ذهنی بالاتر نسبت به ورزشکاران با سرسختی کمتر به‌طور مؤثرتری با استرس مقابله می‌کنند(کایسلر  و همکاران[4] ،2009). استرس و حوادث استرس‌زا اجزای جدایی‌ناپذیر ورزش رقابتی محسوب می‌شوند. شیوع عوامل استرس‌زا نظیر ارتکاب خطای روانی یا بدنی، تجربۀ درد و ناراحتی، مشاهدۀ تقلب یا موفقیت رقیب، جریمۀ داور و توبیخ مربی ضرورت وجود مهارت‌های مقابله‌ای مؤثر را به منظور حفظ سلامت ورزشکار و دستیابی به موفقیت ورزشی اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. ناتوانی در مقابلۀ مؤثر با عوامل استرس‌زا برای عملکرد و موفقیت ورزشی ورزشکار زیان‌بخش خواهد بود(بشارت،1386).     

   یکی دیگر از سازه‌های روانی که به نظر می‌رسد با هر دوی سرسختی ذهنی و مقابله ارتباط دارد، خوش‌بینی[5] است(نیکولز و همکاران[6]،2008). خوش‌بینی به جهت‌گزینی اشاره دارد که در آن معمولاً پیامد­های مثبت مورد انتظارند و این پیامد­ها به‌عنوان نتایج عوامل ثابت، کلی و درونی در نظر گرفته می‌شوند. خوش‌بینی نیز نقش مهمی در سازگاری با رویدادهای استرس‌زای زندگی دارد(نصیر،1390).

  از آنجایی که نقش عوامل روانی به خصوص متغیرهای تحقیق حاضر در عملکردهای ورزشی به اثبات رسیده است و امروزه روانشناسان ورزشی به دنبال مداخلات روانشناسی جهت بهبود مسائل روانی ورزشکاران هستند، از اینرو تحقیق حاضر به دنبال تعیین ارتباط متغیرهای؛ خوش بینی، سرسختی ذهنی و راه های مقابله با استرس است، با مشخص کردن ارتباط سرسختی ذهنی،راه­های مقابله با استرس و خوش بینی، تغییرات این متغیرها قابل پیش بینی خواهد بود و می توان با تکیه بر نتایج آن، بهترین پیشنهادات جهت مداخلات روانشناسی را به مربیان و روانشناسان ورزشی ارائه داد.

  1-2) بیان مسئله

  امروزه، ویژگی‌های روان‌شناختی در موقعیت­های تحت فشار و رقابتی به‌عنوان مهم­ترین عوامل دست‌یابی به موفقیت در اجرای ورزشی پذیرفته شده­اند(حاتمی و همکاران،1391). از میان عوامل روان‌شناختی، سرسختی ذهنی از مهم­ترین ویژگی‌های مؤثر در دست‌یابی به موفقیت ورزشی در نظر گرفته شده است(شیرد  و همکاران[7]،2009)، با وجود این، تعریف جامع و یکدستی برای این مفهوم ذهنی ارائه نشده است. سرسختی ذهنی طبق تعریف گوچیاردی و همکاران[8](2008) عبارت است از: مجموعه­ای از ارزش­ها، نگرش­ها، شناخت‌ها و هیجانات عمومی و اختصاصی مربوط به ورزش که ذاتی و اکتسابی­اند و بر چگونگی نزدیک شدن، پاسخ‌دهی و ارزیابی فرد از فشارهای مثبت و منفی، چالش­ها و ناملایمات در مسیر رسیدن به هدف تأثیر می­گذارند.

  کلاف و همکاران[9](2002) گزارش کردند افرادی که سرسختی ذهنی بالایی دارند، احساس بالایی از باور به خود داشته و ایمان راسخی دارند و آن‌ها سرنوشت خود را در کنترل دارند، این افراد نسبتاً تحت تأثیر رقابت و مشکلات قرار نمی­گیرند. در مقابل جونز و همکاران(2002) اظهار کردند که سرسختی ذهنی، توانایی افراد برای مقابله با نیازهای تمرینی و رقابت، افزایش اراده، کانون توجه، اعتمادبه‌نفس و حفظ کنترل زیر فشار را افزایش می­دهد. برخی واژه­ها ازنظر مفهومی به سرسختی ذهنی نزدیک هستند و برخی را می­توان به نوعی بخشی از سرسختی ذهنی دانست. جونز و همکاران[10](2007) نشان دادند که مقابله همچنین یکی از سازه­های کلیدی سرسختی ذهنی به شمار می­رود. مقابله به تلاش­های آگاهانه شناختی و رفتاری برای مدیریت وضعیت­های استرس­زا اشاره دارد(نیکولز و همکاران[11]،2008). در ورزش قهرمانی و حرفه­ای استرس زیادی در ورزشکاران وجود دارد که به‌صورت بلندمدت یا کوتاه‌مدت تعادل هیجانی آن‌ها را از بین می­برد(رمضانی نژاد و همکاران،1390)، سرسختی ذهنی فرد را قادر به مقابله بهتر با استرس و همچنین کنار آمدن با نیازهای ویژه­ی رقابت­های ورزشی می‌کند(کادیک و رایال[12]،2012). کوشابا و مادی[13](1999) اظهار کردند که افراد سرسخت در مواجهه با موقعیت­های استرس­زا رویکردهای خاصی را برای مقابله با استرس به کار می­برند.  بااین‌حال دانش کمی در مورد روش­های مقابله با استرس مورد استفاده­ی ورزشکاران سرسخت در مقایسه با ورزشکاران غیر سرسخت وجود دارد. محققان سرسختی ذهنی را عاملی برای مقابله با رویدادهای استرس­زا دانسته‌اند، آن‌ها بر این باورند که افراد با سرسختی بالا به رویدادهای استرس­زا به‌طور فعال واکنش نشان داده و تلاش می‌کنند راه‌حلی برای مقابله با این موقعیت­ها پیدا کنند(هیستاد[14]،2012).  نیکولز و پولمن[15](2007) اظهار کردند با اینکه بین راه‌های مقابله با استرس و سرسختی ذهنی رابطه وجود دارد ولی تحقیقات کمی در این زمینه انجام شده است. یکی دیگر از سازه­های روانی که به نظر می­رسد با هردوی سرسختی ذهنی و مقابله مربوط می­شود خوش­بینی[16] است(نیکولز و همکاران،2008). خوش­بینی به‌عنوان انتظار رخ دادن اتفاقات خوب تعریف شده است(کارور و همکاران[17]،2010). در یک مطالعه کیفی، گلد و همکاران[18](2002) سطح بالایی از سرسختی ذهنی، مقابله­ی مؤثر و خوش­بینی را در بین قهرمانان المپیک گزارش کردند. خوش­بینی، در این رابطه، به‌عنوان'' تعیین کننده دو نوع رفتار مختلف تعریف شده است: الف)ادامه تلاش مستمر ب) تسلیم شدن یا فرار کردن. درنهایت، به نظر می­رسد که خوش­بینی با تفاوت در روش­های مقابله با استرس مرتبط است. نتایج یک مطالعه­ی فرا تحلیلی که اخیراً انجام گرفت نشان داد که افرادی که خوش­بینی بیشتری دارند از استراتژی­های مقابله­ای  مؤثرتری در برابر استرس استفاده می­کنند(سولبرگنیس و سیگیرستروم[19]،2006).

   ورزشکاران معلول همیشه درگیر تنش­ها و تنیدگی­های زیادی در طول زندگی خود هستند که همواره ذهن آن‌ها را به خود درگیر کرده و در اکثر موارد ناتوانی آن‌ها زیر سؤال می­رود. به‌طوری‌که با کوچک­ترین شکستی ، احساس حقارت کرده و بیشتر از قبل ناامید و دلسرد می‌شوند(گیلک و همکاران،1392).

   به همین دلیل شناخت عوامل روان‌شناختی و همبسته­های مؤثر در حل مشکلات و ناهنجاری­های رفتاری ورزشکاران معلول و اقدام در زمینه برنامه­ریزی به‌منظور اصلاح و بهبود این عوامل یکی از روش­های بسیار مؤثر در پیشگیری از اختلال­های روانی آن‌ها به‌حساب می­آید(اصلانخانی و همکاران،1388). در یک پروژه تحقیقاتی پنا و همکاران[20](2004) با طرح این سؤال که آیا ورزشکاران معلول سرسختی ذهنی بالاتری نسبت به ورزشکاران سالم دارند؟ به بررسی این موضوع پرداختند، مطالعه آن‌ها نشان داد،­سرسختی ذهنی ورزشکاران نخبه معلول مشابه همتایان سالم است. کمپل و جونز[21](2002) در تحقیقی نشان دادند که سطوح بالای رقابت ورزشی برای ورزشکاران معلول شرایط پرفشاری را به وجود می­آورد ازاین‌رو ورزشکاران معلول نیاز دارند که عوامل ایجاد کننده استرس در رقابت­های ورزشی را شناخته و استراتژی‌های مناسبی را برای مقابله با آن به‌کارگیرند.  اطلاعات دقیق و بیشتر از عوامل اثرگذار بر استرس مانند سرسختی و خوش‌بینی و گزینش راه‌های مقابله مؤثر در ورزشکاران معلول به‌منظور کمک به این ورزشکاران ضروری است. در بررسی ادبیات موجود در زمینه روان­شناسی ورزشکاران معلول چه در خارج (کمپل و جونز،2002؛ پنا و همکاران،2004) و چه در داخل کشور(اصلانخانی و همکاران،1388) متغیرهای تحقیق حاضر را باهم و به شکلی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت، موردی یافت نشد و فقط یک تحقیق در مورد رابطه­ی بین سرسختی ذهنی ، خوش­بینی و راه‌های مقابله با استرس یافت شد که در این تحقیق نیکولز و همکاران(2008) نشان دادند، رابطه­ی مثبت و بالایی بین سرسختی ذهنی بالا و خوش‌بینی وجود دارد، همچنین سرسختی ذهنی بالا با راه‌های مقابله با استرس مسئله­مدار ارتباط مثبتی دارد.

  به‌طور خلاصه، سرسختی ذهنی یک سازه­ی روان­شناسی جذاب برای مربیان و روان­شناسان ورزشی است. اطلاعات تجربی زیادی برای درک بیشتر ارتباط سرسختی ذهنی با دیگر سازه­های روان­شناسی مانند خوش­بینی و راه‌های مقابله با استرس نیاز است، ازاین‌رو هدف این تحقیق پاسخ به این سؤال است که رابطه­ای بین سرسختی ذهنی ، راه‌های مقابله با استرس و خوش‌بینی در ورزشکاران لیگ برتر والیبال نشسته چیست؟

  1-3)ضرورت و اهمیت تحقیق

  رسیدن به موفقیت در رقابت­های ورزشی در سطوح مختلف یکی از اهداف مهم ورزشکاران، تیم­ها و مسئولان و دست‌اندرکاران ورزشی است که نیل به این مهم جز با تلاش­های علمی و عملی میسر نخواهد بود. استفاده از پژوهش­های علمی و انجام طرح‌های تحقیقاتی معتبر برای سنجش توانایی­های ذهنی و روانی ورزشکاران، گامی مهم در این عرصه محسوب می­شود، چراکه با استفاده از نتایج این تحقیقات مربیان به نقاط ضعف و قوت بازیکنان خود پی می­برند و بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، راهکارهای تقویت ضعف­های ورزشکاران خود را جستجو کرده و راهکارهای مناسب را اتخاذ می‌کنند. همچنین روان­شناسان ورزشی در پی موقعیت­هایی هستند تا تحقیقات و آزمونهای ورزشی را انجام دهند که بتوانند ویژگی‌های پایدار و ناپایدار شخصیت را در زمینه­های ورزشی به‌گونه‌ای معتبر اندازه‌گیری کنند(واعظ موسوی و سمندر،1380).

  اهمیت هریک از متغیرهای تحقیق حاضر در شرایط رقابت و رویدادهای ورزشی بیان شد ازآنجایی‌که محقق در بررسی منابع موجود در مورد موضوع حاضر در کشور هیچ پاسخی به سؤال این تحقیق پیدا نکرد و همچنین در بررسی تحقیقات خارجی فقط یک مورد به بررسی سؤال این تحقیق پرداخته است لذا انجام این تحقیق به‌منظور توسعه­ی ادبیات تحقیق در زمینه روان­شناسی ورزشی به‌خصوص روان­شناسی ورزشکاران معلول لازم می‌نماید. نتایج تحقیق حاضر بدون شک منبع مهمی برای مربیان و ورزشکاران در جهت آشنایی بیشتر با متغیرهای؛ سرسختی ذهنی، راه‌های مقابله با استرس و خوش­بینی و رابطه بین این متغیرها به‌عنوان متغیرهای مؤثر بر موفقیت و نتایج رقابت­های ورزشی خواهد بود. به‌طورکلی مربیان و روان­شناسان ورزشی با بهره‌گیری از نتایج این تحقیق، که متکی بر ارزیابی دقیق ظرفیت­های روانی و نیازمندی­های بازیکنان است، به نقاط ضعف و قوت ورزشکاران خود پی می­برند و شناخت دقیق­تری را از ورزشکاران خود کسب می­نمایند، که می‌توانند با بهره­گیری از این شناخت، به طراحی برنامه­های مهارت­های روانی اقدام ورزند، زیرا برنامه­های سازمان‌دهی شده تمرینات روانی، عاملی اثرگذار در بهبود عملکرد ورزشی است.

  1-4) اهداف تحقیق

  هدف کلی

  تعیین میزان رابطه بین سرسختی ذهنی، راه‌های مقابله با استرس و خوش‌بینی در بازیکنان لیگ برتر والیبال نشسته ایران

  اهداف اختصاصی

  تعیین میزان رابطه بین سرسختی ذهنی با راه‌های مقابله با استرس و مؤلفه­های آن در بازیکنان لیگ برتر والیبال نشسته

  تعیین میزان رابطه بین خوش­بینی با سرسختی ذهنی و مؤلفه­های آن در بازیکنان لیگ برتر والیبال نشسته

  تعیین میزان رابطه بین خوش­بینی با راه‌های مقابله با استرس و مؤلفه­های آن در بازیکنان لیگ برتر والیبال نشسته

   

  1-5) فرضیه‌های تحقیق

  بین سرسختی ذهنی با راه‌های مقابله با استرس و مؤلفه­های آن در بازیکنان لیگ برتر والیبال نشسته ارتباط وجود دارد.

  بین خوش‌بینی با سرسختی ذهنی و مؤلفه­های آن در بازیکنان لیگ برتر والیبال نشسته ارتباط وجود دارد.

  بین خوش‌بینی با راه‌های مقابله با استرس و مؤلفه­های آن در بازیکنان لیگ برتر والیبال نشسته ارتباط وجود دارد

  1-7 ) پیش‌فرض‌های تحقیق

  آزمودنی­ها  با دقت به سؤالات پاسخ داده­اند.

  آزمودنی­ها از انگیزه کافی برای کامل کردن پرسشنامه­ها برخوردار بوده­اند.

  در هنگام کامل کردن پرسشنامه­ آزمودنی­ها در شرایط طبیعی روحی و روانی قرار داشتند.

  شرکت‌کنندگان در تحقیق همکاری لازم را با محقق خواهند داشت.

  1-8) تعاریف نظری

  1-8-1) سرسختی ذهنی

  سرسختی ذهنی عبارت است از: توانایی مقابله با فشارها و سختی­ها، عبور از موانع و شکست‌ها، تمرکز بر هدف، حفظ و کسب آرامش پس از شکست، اجرای باثبات در سطوح بالای رقابتی و رقابت‌جویی. سرسختی ذهنی مهارتی است که ورزشکاران را قدرتمند می‌کند و سبب می‌شود در موقعیت‌های دشوار و پرفشار ازجمله تمرین، رقابت و پس از رقابت موفق عمل کنند (جونز و همکاران[22]،2002).

  1-8-2)راه‌های مقابله با استرس

  عبارت است از تلاش­های فکری و رفتاری مستمر که برای برآوردن احتیاجات خاص بیرونی و درونی فرد به کار می‌رود. این احتیاجات ممکن است مطابق یا افزون بر منابع یا امکانات فرد باشد(فولکمن و همکاران[23]،1986).  لازاروس و فلکمن(1984) روش­های مقابله را به‌عنوان فرآیند تغییرات شناختی رفتاری می‌دانند، که فرد برای گریز، حذف، کاهش یا کنترل عوامل فشار روانی و استرس­زا به کار می­برد.

  1-8-2-1) روش مقابله مسأله­مدار

  روشی است که فرد در شرایط و موقعیت استرس­زا  احساس می­کند با تفکر و شناخت بیشتر می­تواند ­خود را ­از عوامل استرس­زا ­دور ­کند. در روش مقابله مسأله­مدار، تمرکز شخص بر مسأله یا موقعیت پیش‌آمده است و تلاش فرد پیرامون تغییر مسأله یا موقعیت و اجتناب از آن در آینده است.در روش مقابله مسأله مدار اقداماتی از قبیل شناخت و آگاهی از مشکل و مسأله، بررسی راه‌حل‌ها، انتخاب راه‌حل‌ها مناسب ، اجرای بهترین راه‌حل و سرانجام برطرف کردن عامل استرس­زا صورت می­گیرد(داوری،1386).

   

   

  Abstract

   

   
    The purpose of this study the relationship between mental toughness, ways of coping and optimism in the Iranian Premier League players sitting volleyball. The population of this study, all the men of Iran sitting volleyball league volleyball and a sample size of 70 subjects were selected according to Morgan. The questionnaires were analyzed using three Glby mental toughness and rennet, ways to deal with stress and optimism milk and Carver Yu reliability of 80%, 81% and 76% of alpha formula is obtained. Data analysis was performed using Spearman correlation and regression. The results showed that the Spearman correlation between mental toughness and how to deal with stress and there is a significant relationship between optimism and mental toughness. The results showed a significant relationship between optimism, there is a way of coping .

   

   

  Key words: mental toughness, optimism ways of coping and sitting volleyball                                                                 

 • فهرست:

   

   

   

  فصل اول:کلیات تحقیق

  1-1)مقدمه. 2

  1-2) بیان مسئله. 3

  1-3)ضرورت و اهمیت تحقیق. 5

  1-4) اهداف تحقیق. 6

  1-5) فرضیه‌های تحقیق. 6

  1-7 ) پیش‌فرض‌های تحقیق. 7

  1-8) تعاریف نظری. 7

  1-8-1) سرسختی ذهنی. 7

  1-8-2)راه‌های مقابله با استرس.. 7

  1-8-3) خوشبینی. 8

  1-9) تعاریف عملیاتی. 9

  1-9-1) سرسختی ذهنی. 9

  1-9-2) راه‌های مقابله با استرس.. 9

  1-9-3) خوش‌بینی. 10

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  2-1)مقدمه. 12

  2-2)بخش اول مبانی نظری. 12

  2-2-1)تعریف سرسختی ذهنی. 12

  2-2-2) سیر تکامل مفهوم و ابزارهای سنجش سرسختی ذهنی. 16

  2-2-3)خرده مقیاس‌های پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی. 22

  2-2-4)ویژگی‌های افراد سرسخت.. 24

  2-2-5)سرسختی ذهنی و نوع ورزش.. 31

  2-2-6)ورزشکاران نخبه در مقابل ورزشکاران دانشگاهی. 32

  2-2-7)تفاوت‌های جنسیتی در سرسختی ذهنی. 32

  2-2-8)استرس در ورزشکاران. 33

  2-2-9) مدل‌های نظری مقابله با استرس.. 36

  2-2-10)روش‌های مقابله با استرس.. 47

  2-2-11)روش‌های مقابله با استرس در ورزشکاران. 50

  2-2-12)تفاوت‌های فرهنگی و فردی در مقابله با استرس.. 53

  2-2-13) خوش‌بینی. 53

  2-2-14)ارزیابی خوش‌بینی: 54

  2-2-15)رویکردهای خوش‌بینی. 55

  2-2-16)اجزا و مؤلفه‌های خوش‌بینی. 57

  2-2-17)منشأ خوش‌بینی(ارثی یا اکتسابی) 58

  2-2-18)خصوصیات کلیدی خوش‌بینی و بدبینی. 59

  2-2-19)خوش‌بینی و راه‌های مقابله با استرس.. 61

  2-2-20)سرسختی ذهنی و مقابله با استرس.. 62

  2-2-21)خوش‌بینی و سرسختی ذهنی. 63

  2-3)تحقیقات داخلی و خارجی. 63

  2-3-1)تحقیقات داخلی. 63

  2-3-2)تحقیقات خارجی. 65

  فصل سوم:روش‌شناسی تحقیق

  3-1)مقدمه. 70

  3-2)روش تحقیق. 70

  3-3) جامعه و نمونه آماری تحقیق. 70

  3-4)متغیرهای تحقیق. 70

  3-5)ابزارهای اندازه‌گیری یا روش‌های عملی جمع‌آوری دادهها 70

  3-5-1) پرسشنامه اطلاعات عمومی. 70

  جدول3-1.شماره هر یک از سؤالات راه‌های مقابله با استرس.. 72

  3-6)روش اجرای پژوهش... 73

  3-7)روش تحلیل  یافته‌ها 73

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

   

  4-1)مقدمه. 75

  4-2)بخش اول- آمار توصیفی. 75

  4-3) بخش دوم- آمار استنباطی. 77

  فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

  5-1) مقدمه. 87

  5-2) خلاصه تحقیق. 87

  5-3)بحث و نتیجه‌گیری. 88

  5-4) محدودیت‌های پژوهش... 94

  5-5) پیشنهادهای تحقیق. 95

  5-5-1)پیشنهادهای کاربردی. 95

  5-5-2)پیشنهادهای پژوهشی. 95

   

  منابع

  منابع فارسی. 97

  منابع لاتین. 99

   

  پیوست­ها

  پیوست1. 105

  پیوست2. 106

   

   

  منبع:

  ابراهیمی، کاظم‌آباد اعظم.(1389).  بررسی رابطه سطوح تحول اخلاق و گرایشات نوع دوستانه با شیوه‌های مقابله با استرس در ابعاد شخصیتی دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران . پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی تهران. 

  اصلانخانی، محمدعلی؛ عبدلی،بهروز؛ زمانی ثانی، سیدحجت؛ فتحی رضایی، زهرا.(1388).هوش هیجانی در ورزشکاران معلول، فصلنامه روان­شناسان ایرانی، 21، 24-15.

  افضلی، اعظم.(1386). بررسی ارتباط خوش‌بینی با بهزیستی روان‌شناختی و سبک‌های مقابله‌ای در دانشجویان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

  باقری، سلیمان؛ غرایی، اقبال.(1391). مقایسه سرسختی ذهنی میان کشتی گیران مبتدی و ماهر و همبستگی آن با برخی متغیرهای فردی و تمرینی. اولین همایش علم کشتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

  بشارت، محمدعلی.(1386).بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس سبک‌های مقابله با استرس ورزشی، فصلنامه المپیک،شماره 3 ،105-95.

  بلیغی، ریحانه(1390). بررسی شیوه‌های مدیریت استرس در ورزشکاران تیم‌های مختلف ورزشی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه گیلان.

  توکلی،مهین.(1377). تأثیر شیوه‌ای مقابله با تنیدگی بر سلامت روانی در دانش آموزان دبیرستان‌های تهران.پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.

  حاتمی، فرزانه؛ حاتمی شاه میر، الهام؛ ادیب پور، ناهید؛ طهماسبی، فرشید.(1391)رابطۀ بین سرسختی ذهنی و آمادگی جسمانی در دانشجویان دختر. مطالعات روان­شناسی ورزشی، 2، 64-53.

  حسین زاده مهدوی، معصومه(1387).بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی و خوش‌بینی با رویکرد شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر سلامت روان نوجوانان دختر مقطع دبیرستان،پایان‌نامه کارشناسی ارشد،دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

  حسینیان، سیمین؛ قاسم‌زاده، سوگند.(1386). اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله با استرس و هیجانات منفی بر اضطراب قهرمانان آمادگی جسمانی، کنگره بین‌المللی روان‌شناسی کاربردی در ورزش قهرمانی، کمیته ملی المپیک،48-41.

  حسینی، سیده عاصفه.( 1392). ارتباط بین هوش هیجانی و معنوی با راه‌های مقابله با استرس در ورزشکاران والیبالیست،پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات واحد کرج، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی.

  خدامرادپور،مژگان؛ یلفانی، علی؛ شعبانی بهار، غلامرضا.(1386). بررسی منابع مورد استفاده ورزشکاران ماهر و غیر ماهر در ارزیابی از خود، کنگره بین‌المللی روان­شناسی کاربردی در ورزش قهرمانی، کمیته ملی المپیک.75.

  خدا­یاری فرد،محمد و همکاران.(1380).گستره پژوهش‌های روان‌شناختی در حوزه دین، مجله اندیشه و رفتار، سال ششم ، 4 ،47-45.

  خویشتن‌دار، پرویز.(1385).  رابطه بین هوش هیجانی و حمایت اجتماعی با رضایت از زندگی در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان بوئین‌زهرا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی تهران.

  داوری، رحیم.(1386).رابطه خلاقیت و هوش هیجانی با سبک‌های کنار آمدن با استرس.دومین همایش ملی روان‌شناسی و جامعه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

  رادی، حسین؛ مشایخی، سمانه؛ نوری، نجیب الله.(1392). بررسی رابطۀ خوش‌بینی اسلامی، افسردگی و سبک‌های مقابله با استرس در دانشجویان. روان‌شناسی دین،6(1)،44-29.

  رمضانی نژاد، رحیم؛ پناهی، مهریه؛ ریحانی، محمد.(1390).مقایسه روش‌های مقابله با استرس در ورزشکاران رشته‌های انفرادی تیم‌های ملی ایران. فصلنامه المپیک، شماره 2، 169-155.

  زمردی، سعیده.(1386). بررسی رابطه بین خوش‌بینی و سطح ترشح کورتیزول در دانشجویان پسر و دختر دانشگاه علامه طباطبایی تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

  طاعتی، فاطمه؛ شکری ،امید؛ شهیدی، شهریار.(1392). نقش واسطه‌ای خوش‌بینی در رابطه بین تجارب تحصیلی استرس‌زا و واکنش به این تجارب. روان­شناسی معاصر،8(1)، 90-73.

  عرب علیدوستی، فاطمه(1385). مقایسه سبک‌های مقابله‌ای و سخت روئی در بیماران مبتلا به سوءهاضمه کنشی و بیماران زخم گوارشی و افراد سالم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد.دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

  قربانی، زهره.(1387).بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و سطح خوش‌بینی والدین با میزان خوش‌بینی  فرزندان نوجوان آن‌ها. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

  کاشانی ، ولی اله (1389). مقایسه سرسختی ذهنی زنان و مردان ورزشکار رشته‌های انفرادی تماسی و غیر تماسی در سطوح مختلف مهارتی .پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

  کشاورزی، محمدعلی؛ آریاپوران، سعید.(1389).نقش راهبردهای مقابله‌ای در پیش‌بینی اضطراب شناختی-جسمانی و اعتمادبه‌نفس ورزشکاران انفرادی و تیمی. فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بهبود،شماره 2، 141-133.

  گیلک، ملیحه، محمدی، علی زاده، باقری، فریبرز.(1392).رابطه تاب‌آوری و خود پنداشت با خودکارآمدی معلولان جسمی دختر: نقش واسطه‌ای خلاقیت، روان­شناسی تحول: روان­شناسان ایرانی، 39، 315-307.

  مرادی، اسود.(1390).بررسی و مقایسه‌ی رابطه‌ی بین فرسودگی شغلی و راهبردهای مقابله با استرس در مشاوران زن و مرد مدارس متوسطه و مراکز پیش‌دانشگاهی شهرستان کرمانشاه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد.دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

  موسوی نسب،سید محمدحسین؛ تقوی، سید محمدرضا.(1384). خوش‌بینی- بدبینی و راهبردهای کنارآمدن:پیش‌بینی سازگاری روان‌شناختی در نوجوانان.

  نصری، صادق.(1386). ارزیابی جامع آمادگی‌های روانی ورزشکاران اعزامی به بازی‌های المپیک و پاراالمپیک 2008 پکن و مداخله روان‌شناختی اثربخش. کنگره بین‌المللی روان‌شناسی کاربردی در ورزش قهرمانی، کمیته ملی المپیک،142-137.

  نصیر، مرضیه.(1390).رابطه‌ی راهبردهای مقابله با استرس و تاب‌آوری با خوش‌بینی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان دزفول، یافته‌های نو در روان­شناسی ،68-55.

  واعظ موسوی، سیدمحمدکاظم,سمندر، غلام‌رضا.(1380). هنجار مهارت‌های روانی در مردان نخبه شش ورزش (بسکتبال، فوتبال، والیبال، کشتی، بوکس و ورزش‌های رزمی). نشریه حرکت، 9، 72-61.

  یزدانی، فضل‌الله .(1382).بررسی رابطه بین نگرش دینی و سبک‌های مقابله‌ای (کارآمد و ناکارآمد) و شادکامی در دختران و پسران دبیرستانی اصفهان در سال(82-1381)، پایان‌نامه دکتری روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

   

  Amiot, C.E., Gaudreau, P., & Blanchard, C.M. (2004). Self-determination, coping, and goal attainment in sport. Journal of Sport & Exercise Psychology, 26, 3, 396-411.

  Anshel, M.H., Brown, M., & Brown, D. (1993). Effectiveness of an acute stress coping program on motor performance, muscular tension, and affect. Australian Journal of Science and Medicine in Sport, 25, 7-16.

  Anshel, M.H., & Weinberg, R.S. (1996). Coping strategies among American and Australian basketball referees in response to acute stress. Journal of Sport Behavior, 19, 180-203.

  Anshel, M. H., Williams, L. R. T., & Hodge, K. P. (1997). Cross-cultural and gender differences on coping style in sport. International Journal of Sport Psychology, 28, 141-156.

  Anshel, M. H., & Kaissidis, A. (1997). Coping style and situational appraisals as predictors of coping strategies following stressful events in sport as a function of

  Anshel, M.H., & Wells, B. (2000). Sources of acute stress and coping styles in competitive sport. Anxiety, Stress, and Coping: An International Journal, 13, 1-26.

  Anshel, M. H., Jamieson, J., & Raviv, S. (2001). Cognitive appraisal and coping strategies following acute stress among skilled competitive male and female athletes. Journal of Sport Behavior, 24, 128-145.

  Anshel, M.H., & Si, G. (2008). Coping styles following acute stress in sport among elite Chinese athletes: A test of trait and transactional coping theories. Journal of Sport Behavior, 31, 3-21.

  Barra, L. (1986). Social Support and its Influences on health. Applied Social Psychology. VOL 4(7), 68-92.

  Butt, J., Weinberg, R., Culp, B. (2010). Exploring Mental Toughness in NCAA Athletes. Journal of Intercollegiate Sport, 3, 316-332.

  Caddick, N. Ryall, E. (2012). The Social Construction of ‘Mental Toughness’ – a Fascistoid Ideology? Journal of the Philosophy of Sport, 1-15.

  Campbell, E., & Jones, G, (2002). Sources of Stress Experienced by Elite Male Wheelchair Basketball Players, Adapted Physical Activity Quarterly, 19, 82–99.

  Carver, C. S., Scheier, M. F., & Segerstrom, S. C. (2010). Optimism. Clinical Psychology Review, 30, 879-889.

  Clough, P., Earle, K., & Sewell, D. (2002). Mental toughness: The concept and its measurement. In I. Cockerill (Ed.), Solutions in sport psychology (pp. 32–45). London: Thomson Publishing

  Cooper, C.L & Payne, L.R. (1991). Personality and stress individual difference in the stress process. British Library. PP: 8-21, 34-212.

  Crust, L., & Clough, P. J. (2005). Relationship between mental toughness and physical endurance. Perceptual & Motor Skills, 100, 192–194.

  Crust, L. (2009). A review and conceptual re-examination of mental toughness: Implications for future researchers. Personality and Individual Differences, 45, 576–583.

  David, D., and et al. (2010).Relations between coping responses and optimism – pessimism in predicting anticipatory psychological distress in surgical breast cancer patients. Department of psychology ,Babes – Bolyai University ,No. 37Gh.Bilascu street, 3400 cluj –Napoca ,Romania ,pages 203 -213, PubMed central.

  Debbie, J., and et al. (2010).Association between qualify of life, coping styles, optimism, and anxiety and depression in pretreatment patients with head and cancer. Journal of social and clinical psychology, pages 110 -125.

  Dewhurst, S.A., Anderson, R.J., Cotter, G., Crust, L., Clough, P., J. (2012). Identifying the cognitive basis of mental toughness: Evidence from the directed forgetting paradigm. Personality and Individual Differences, 53, 587–590.

  Folkman s, Lazarus RS, Gruen RJ, Delongis A. (1986). Appraisal, Coping, Health Status, and Psychological Symptoms. J Pers Soc Psychol, 50, 571-579.

  Fourie, S., & Potgieter, J. R. (2001). The nature of mental toughness in sport. South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation, 23, 63–72.

  Frydenberg, E., & Lewis, R. (1993). Adolescent Coping Scale. Melbourne: Australian Council for Educational Research.

  Gan, Q. (2005). Personal and situational predictors of Chinese college athletes use of coping strategies as a function of gender and skill level, the online by proquest.

  Gan, Q., & Anshel, M.H. (2009). Sources of acute stress among Chinese college athletes as a function of gender and skill level. Journal of Sport Behavior, 32, 36-52.

  Giacobbi, P., Weinberg, R. S. (2000). An examination of coping in sport: individual trait anxiety differences and situational consistency. Sport Psychologist, 14(1), 42-62.

  Giacobbi, P. (2004). The Sources of stress and coping responses of skilled and moderately skilled golfers. Journal of applied sport, 16(5):166-182.

  Giacobbi, P. R., Lynn, T. K., Wetherington, J. M., Jenkins, J., Bodendorf, M., & Langley, B. (2004). Stress and coping during the transition to university for first-year female athletes. The Sport Psyc1hologist, 18, 1-20.

  Giacobbi, P., Foore, B., & Weinberg, R. (2009).Broken Clubs and expletives: the sources if stress and coping responses of skilled and moderately skilled golfers. Journal of Applied Sport Psychologist, 16,166-182.

  Gibbs, A. (1997). Focus groups. Social Research Update, University of Surrey. Retrieved September 9, 2005.

  Gillham, J.E., Shatte, A.J., Reivich, K.J., & Seligman, M.E.P. (2001). Optimism, pessimism, and explanatory style. In E.C. Chang (Ed.), Optimism and pessimism (pp. 53–75). Washington, DC: American Psychological Association.

   

  Golby, J., Sheard, M., & Lavallee, D. (2003). A cognitive-behavioural analysis of mental toughness in national rugby league teams. Perceptual and Motor Skills, 96, 455–462.

  Golby, J., & Sheard, M. (2004). Mental toughness and hardiness at different levels of rugby league. Personality and Individual Differences, 37, 933–942.

  Golby, J., Sheard, M., & van Wersch, A. (2007). Evaluating the factor structure of the Psychological Performance Inventory. Perceptual and Motor Skills, 105(1), 309-325.

  Goldberg, A. S. (1998). Sports slump busting: 10 steps to mental toughness and peak performance. Champaign, IL: Human Kinetics.

  Gould, D., Hodge, K., Peterson, K., & Petlichkoff, L. (1987). Psychological foundations of coaching: Similarities and differences among intercollegiate wrestling coaches. Sport Psychologist, 1(4), 293-308.

  Gould, D., Jackson, S. A., & Finch, L. M. (1993). Coping Strategies Used by National Champion Figure Skaters. Research Quarterly for Exercise and Sport, 64, 453-468.

  Gould, D., Dieffenbach, K., & Moffett, A. (2002). Psychological characteristics and their development in Olympic champions. Journal of Applied Sport Psychology, (14), 172-204.

  Gucciardi, D., Gordon, S., & Dimmock, J. (2008). Towards an understanding of mental toughness in Australian football. Journal of Applied Sport Psychology, 20, 261–281.

  Hammermeister, J., Burton, D. (2004). Gender Differences in Coping with Endurance Sport Stress: Are Men From Mars And Women From Venus? Journal of Sport Behavior, 27(2). 148-164.

  Hobfoll, S.E., Vaux, A. (1993). Social Support, Social Resources and Social Context. Goldberger, Leo (Ed); Breznitz, Shlomo (Ed), (1993). Handbook of stress: Theoretical and clinical aspects (2nd Ed.). , (pp. 685-705). New York: MACM.

  Hoedaya, D., & Anshel, M.H. (2003). Sources of stress and coping strategies among Australian and Indonesian athletes. Australian Journal of Psychology, 55, 159-165.

  Hystad, S.W, (2012) Exploring Gender Equivalence and Bias in a Measure of Psychological Hardiness, International Journal of Psychological Studies, 4, 69-79.

  James, B., & Collins, D. (1997). Self-presentational sources of competitive stress during performance. Journal of Sport & Exercise Psychology, 19, 17-35.

  Jones, G., Hanton, S., & Connaughton, D. (2002). What is this thing called mental toughness? An investigation of elite sport performers. Journal of Applied Sport Psychology, 14, 205-218.

  Kaiseler, M. H., Polman, R. C. J., & Nicholls, A. R. (2009). Mental toughness, stress, stress appraisal, coping, and coping effectiveness in sport. Personality and Individual Differences, 47, 728-733.

  Kelly, G. A. (1955). The psychology of personal constructs. New York: Norton.

  Kobasa, S. C. (1979). Stressful life events, personality and health: An enquiry into hardiness. Journal of Personality and Social Psychology, 37, 1–11.

  Kohen, J. & Vailze, B. (1985).Psychological Theories Erikson. University of Carolina. Department of Educational leadership.

  Kroll, W. (1967). Sixteen personality factor profiles of collegiate wrestlers. Research Quarterly, 38, 49–57.

  Krypel, MN., King, DH. (2010). Stress, coping style, and optimism: are they related to meaning of education in students’ lives? .Social psychology of Education: An International journal, 13(3), 409.

  Lazarus, RS., Folkman, S. (1984).Stress, Appraisal, and Coping. 9th Ed: Springer Publishing Company; P: 456.

  Lazarus RS.; Folkman S. Stress, appraisal and coping: From Spinger Publishing Company. NewYork: USA, 234-44, 1989.

  Lazarus, RS. (2000). toward better research on stress and coping. American Psychologist, 55(6), 665-673.

  Lee, K., Shin, D.S., Han, M., & Lee, E. (1994). Developing the norm of Korean table tennis player mental toughness. Korean Journal of Sport Science, 6,103-120.

  Levy, A., Polman, R., Clough, P., Marchant, D., & Earle, K. (2006). Mental toughness as a determinant of sport injury beliefs, pain and rehabilitation adherence. Journal of Sports Rehabilitation, 15, 246–254.

  Levy, A., Nicholls, A., Polman, R. (2012).  Cognitive Appraisals in Sport: The Direct and Moderating Role of Mental Toughness. International Journal of Applied Psychology, 2(4): 71-76.

  Loehr, J. E. (1986). Mental toughness training for sports: Achieving athletic excellence. Lexington, MA: Stephen Greene Press.

  Louvet, B., & et al.(2007). Longitudinal Patterns of Stability and Change in Coping Across Three Competitions: A Latent Class Growth Analysis. Journal of Sport & Exercise Psychology, 29(1), 100-117.

  Madrigal, L., Hamill, S., Gill, DL. (2013). Mind over Matter: The Development of The Mental Toughness Scale (MTS). The Sport Psychologist, 27, 62-77.

  Mannix and Margaret. (2009). Optimism, quality of life, and coping style in adolescents with cancer .journal of social and clinical psychology, pages 120-130.

  Michael, L. (2006). Optimism, coping, and quality of life in individuals with chronic mental illness. Wisconsin school of professional psychology,Inc.75 pages;AAT3239578,ProQuest.

  Middleton, S. C., Marsh, H. W., Martin, A. J., Richards, G. E., & Perry, C. (2004b). Developing a test for mental toughness: The Mental Toughness Inventory (MTI). Self-Research Centre Biannual Conference, Berlin, Available.

   

  Newland, A., Newton, M., Finch, L.,   Harbke, C.R., Podlog, L. (2013). Moderating variables in the relationship between mental toughness and performance in basketball. Journal of Sport and Health Science, 2, 184-192.

  Nicholls, A. R., Polman, R. C. J., Levy, A., & Backhouse, S. H. (2008). Mental toughness, optimism, and coping among athletes. Personality and Individual Differences, 44, 1182–1192.

  Nicholls, AR., Polman, RC.J. Levy, AR., Backhouse, SH. (2009).   Mental toughness in sport: Achievement level, gender, age, experience, and sport type differences. Personality and Individual Differences, 47, 73-75.

  Penna, P. G., Burden, S. A., & Richard, G. E. (2004). Are elite athletes with disabilities mentally tougher than able-bodied competitors? Proceedings of the 3rd International Biennial SELF Research Conference.

  Pensgaard, A. M., Roberts, GC. (2003). Achievement goal orientations and the use of coping strategies among Winter Olympians. Psychology of Sport and Exercise, 4, 101-116.

  Puente-Diaz, R., & Anshel, M.H. (2005). Sources of acute stress, cognitive appraisal, and coping strategies among highly skilled Mexican and U.S. competitive tennis players. Journal of Social Psychology, 145, 429-446.

  Philip, L.R. (1992). Stress & Health. Published in the California by Wadsworth.Second Edition; PP: 181-203,267-281.

  Powell, J. T & Enright, J.S. (1991).Anxiety and stress management. Published in the USA And CANADA by Routledge.PP 5-21.

  Scheier, M. F., & Carver, C. S. (1985). Optimism, coping, and health: assessment and implications of generalized outcome expectancies. Health Psychology, 4(3), 219-247.

  Scheier, M. F., & Carver, C. S. (1993). On the power of positive thinking: The benefits of being optimistic. Current Directions in Psychological Science, 2, 26–30.

  Segerstrom, SC. (2010). Dispositional optimism and coping: A Meta –Analytic Review. Department of psychology, University of Kentucky, SAGE journal online, page1.

  Sheard, M. (2010). mental toughness the mindset behind sporting achievement. New York. Routledge.

  Sheard, M., Golby, J., & van Wersch, A. (2009). Progress toward construct validation of the Sports Mental Toughness Questionnaire (SMTQ). European Journal of Psychological Assessment, 25(3), 186-193.

  Shearman, E and et al. (2011).  A Comparison of Optimism Levels and Life Stress Levels among NCAA Division I Athletes and Non-Athletes. Journal of Issues in Intercollegiate Athletics, 4, 190-206.

  Solberg Nes, L., & Segerstrom, S. C. (2006). Dispositional optimism and coping: A meta-analytical review. Personality and Social Psychology Review, 10, 235–251.

  Spieler, M., Czech, D. R., Joyner, A., Munkasy, B., Gentner, N., & Long, J. J. (2007). Predicting athletic success: Factors contributing to the success of NCAA Division I AA Collegiate Football Players. Athletic Insight: The Online Journal of Sport Psychology, 9(2), 22-33.

  Tasaddoghi, Z. (2013).The Styles of Coping with Stress in Team and Individual Athletes Based on Gender and Championship Level. Annals of Applied Sport Science 1(1), 23-27.

  Thelwell, R., Weston, N., & Greenlees, I. (2005). Defining and understanding mental toughness within soccer. Journal of Applied Sport Psychology, 17(4), 326-332.

  Wilson, G.P, et al. (2004).Comparing sources of stress in college student athletes and non-athletes. The Online Journal of Sport Psychology, 5.

        Yoo, J. (2000). Factorial validity of the coping scale for Korean athletes.


موضوع پایان نامه رابطه بین سرسختی ذهنی ، راه های مقابله با استرس و خوش بینی در بازیکنان لیگ برتر والیبال نشسته ایران, نمونه پایان نامه رابطه بین سرسختی ذهنی ، راه های مقابله با استرس و خوش بینی در بازیکنان لیگ برتر والیبال نشسته ایران, جستجوی پایان نامه رابطه بین سرسختی ذهنی ، راه های مقابله با استرس و خوش بینی در بازیکنان لیگ برتر والیبال نشسته ایران, فایل Word پایان نامه رابطه بین سرسختی ذهنی ، راه های مقابله با استرس و خوش بینی در بازیکنان لیگ برتر والیبال نشسته ایران, دانلود پایان نامه رابطه بین سرسختی ذهنی ، راه های مقابله با استرس و خوش بینی در بازیکنان لیگ برتر والیبال نشسته ایران, فایل PDF پایان نامه رابطه بین سرسختی ذهنی ، راه های مقابله با استرس و خوش بینی در بازیکنان لیگ برتر والیبال نشسته ایران, تحقیق در مورد پایان نامه رابطه بین سرسختی ذهنی ، راه های مقابله با استرس و خوش بینی در بازیکنان لیگ برتر والیبال نشسته ایران, مقاله در مورد پایان نامه رابطه بین سرسختی ذهنی ، راه های مقابله با استرس و خوش بینی در بازیکنان لیگ برتر والیبال نشسته ایران, پروژه در مورد پایان نامه رابطه بین سرسختی ذهنی ، راه های مقابله با استرس و خوش بینی در بازیکنان لیگ برتر والیبال نشسته ایران, پروپوزال در مورد پایان نامه رابطه بین سرسختی ذهنی ، راه های مقابله با استرس و خوش بینی در بازیکنان لیگ برتر والیبال نشسته ایران, تز دکترا در مورد پایان نامه رابطه بین سرسختی ذهنی ، راه های مقابله با استرس و خوش بینی در بازیکنان لیگ برتر والیبال نشسته ایران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه بین سرسختی ذهنی ، راه های مقابله با استرس و خوش بینی در بازیکنان لیگ برتر والیبال نشسته ایران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه بین سرسختی ذهنی ، راه های مقابله با استرس و خوش بینی در بازیکنان لیگ برتر والیبال نشسته ایران, پروژه درباره پایان نامه رابطه بین سرسختی ذهنی ، راه های مقابله با استرس و خوش بینی در بازیکنان لیگ برتر والیبال نشسته ایران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه رابطه بین سرسختی ذهنی ، راه های مقابله با استرس و خوش بینی در بازیکنان لیگ برتر والیبال نشسته ایران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه بین سرسختی ذهنی ، راه های مقابله با استرس و خوش بینی در بازیکنان لیگ برتر والیبال نشسته ایران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه بین سرسختی ذهنی ، راه های مقابله با استرس و خوش بینی در بازیکنان لیگ برتر والیبال نشسته ایران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه بین سرسختی ذهنی ، راه های مقابله با استرس و خوش بینی در بازیکنان لیگ برتر والیبال نشسته ایران, رساله دکترا در مورد پایان نامه رابطه بین سرسختی ذهنی ، راه های مقابله با استرس و خوش بینی در بازیکنان لیگ برتر والیبال نشسته ایران

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده تمرین مقاومتی روشی برای توسعه سلامتی، آمادگی عمومی و توسعه قدرت عضلات اسکلتی است. هدف از این پژوهش بررسی آثار تمرین مقاومتی بر ترکیب بدن و قدرت بیشینه عضلات بالاتنه بازیکنان زن والیبال نشسته بود. برای این منظور، 30 والیبالیست نشسته زن اصفهان به صورت تصادفی انتخاب شده و در 2 ...

پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی(M.A) چکیده: هدف از انجام این پژوهش تعیین شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آنها با سرعت و چابکی می باشد. 22 مورد شاخص آنتروپومتریک در 58 بازیکن (در هندبال میانگین سن 07/22، قد 61/182، وزن 92/82، وانحراف استاندارد سن 24/2، قد 48/5، وزن 42/5. و درفوتبال میانگین سن 33/25، قد 67/182، وزن 60/76، وانحراف ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت‌بدنی گرایش عمومی چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین ابهام نقش و میزان پرخاشگری در بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران انجام شد. با استفاده از تحقیق توصیفی-همبستگی سه تیم (72 بازیکن)، از تیم‌های حاضر در لیگ برتر فوتبال، فصل 92-93 به صورت در دسترس، که حاضر به همکاری با محقق بودند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابهام نقش بازیکنان با استفاده از ...

پایان نامه کارشناسی‌ ارشد رشته تربیت‌بدنی گرایش عمومی چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین ابهام نقش و میزان پرخاشگری در بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران انجام شد. با استفاده از تحقیق توصیفی-همبستگی سه تیم (72 بازیکن)، از تیم‌های حاضر در لیگ برتر فوتبال، فصل 92-93 به صورت در دسترس، که حاضر به همکاری با محقق بودند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابهام نقش بازیکنان با استفاده از ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A در رشته تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی آثار یک دوره برنامه تمرینی ثبات مرکزی بدن بر روی کنترل قامت، تعادل پویا و ایستای بازیکنان والیبال بود. جامعه آماری این پژوهش، مردان والیبالیست داوطلب 18 تا 24 ساله شهر زنجان بودند که به دو گروه 15 نفری تجربی و گروه کنترل به روش تصادفی ساده تقسیم شدند. برنامه ...

1-1مقدمه بسياري از انسان ها قادر به حل مساله و برطرف کردن ، به حداقل رساندن و يا تحمل استرس نمي باشند و معمولاً از مقابله هاي ناکارآمد، ناسازگار و مضري استفاده مي کنند که باعث بروز استرس هاي بيشتر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : عمومی چکیده: موضوع: تبیین نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای در رابطه ای بین سبک های دلبستگی و تاب آوری این مطالعه نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای را در رابطه بین سبک های دلبستگی و تاب آوری مورد بررسی قرار داد. نمونه مورد بررسی 250 نفر ازدانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر شهر ارسنجان با روش نمونه گیری نمونه گیری خوشه ای چند ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A ) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده پایان نامه )شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده( : هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط علّی معنادار بین شایستگی با خودکارآمدی رهبری در مربیان ورزشی زن والیبال استان تهران می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مربیان ورزشی زن والیبال استان تهران تشکیل ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی چکیده هدف از این پژوهش پیش بینی سلامت روان و تاب آوری فرزندان بر اساس رضایت زناشویی و سبک‌های دلبستگی مادران بود. روش پژوهش حاضر توصیفی همبستگی از نوع پیش بینی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان 10 تا 12 ساله دبستان های شهر شیراز که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل هستند و مادرانشان، تشکیل داده اند. در ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان چکیده: هدف پژوهش حاضر پیش بینی تاب آوری بر اساس سبکهای فرزند پروری و هوش هیجانی در دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان سیرجان بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 300 نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستان بود که به روش نمونه گیری تصادفی ...

ثبت سفارش