پایان نامه بررسی اولویت‌ ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش در بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان شیراز

word 588 KB 31656 126
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۱,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

   

         گرایش : مدیریت ورزشی

  چکیده

  هدف اصلی این پژوهش بررسی اولویت ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش درمیان بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان شیراز می باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های توصیفی – تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی بازنشستگان آموزش و پرورش شهر شیراز بودند، بدین منظور تعداد 400 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و با استفاده از پرسش نامه استاندارد مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های مختلف آماری توصیفی شامل میانگین، فراوانی و نیز آمار استنباطی شامل آزمون t  گروه های مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل واریانس ANOVA  از طریق نرم افزار کامپیوتری spss  صورت گرفت. نتایج نشان داد که بین مدت بازنشستگی و نحوه ی گذراندن اوقات فراغت رابطه معنی دار و مستقیم و جود دارد. علاوه بر آن نتایج نشان داد حدود نیمی از بازنشستگان یعنی 5/53 درصد در اوقات فراغت خود ورزش می کنند و از مهمترین عوامل موثر در پرداختن به فعالیت های ورزشی حفظ تندرستی بوده و نیز از مهمترین موانع و مشکلات گرایش به اجرای فعالیت های ورزشی بعد از بازنشستگی بترتیب مشکلات مالی و مشکلات جسمانی و حرکتی می باشد. سایر نتایج نیز با توجه به آزمون فرضیه ها در متن تحقیق آمده است.

   

  کلید واژه ها: اوقات فراغت، ورزش، بازنشستگی

  فصل اول

  کلیات تحقیق

  مقدمه

  با ورود به هزاره جدید، بازنشستگی به یک مسئله عمده جمعیت شناختی و اجتماعی تبدیل شده است. در آغاز قرن بیستم امید به زندگی در ثروتمند ترین کشور ها بیش از 50 سال نبود، در صورتی که امروزه این رقم به 75 سال رسیده است. طبق برآورد سازمان جهانی بهداشت در کشورهای در حال توسعه جمعیت بازنشستگان در طی 50 سال آینده 9 برابر افزایش خواهد یافت و در کشورهای توسعه یافته نیز جمعیت بازنشستگان بالاترین میزان رشد را خواهد داشت.

  پیر شدن جمعیت بویژه جمعیت کهنسالان، برای تمامی کشورهایی که خواستار فراهم آوردن امنیت و رفاه برای تعداد رو به رشد افراد بازنشسته خود هستند، یک چالش واقعی محسوب می شود(نولان، 1994). بدیهی است که بررسی نیازها پیش درآمدی ضروری برای تعیین خدمات مورد نیاز جامعه، شناسایی اولویت ها و استفاده بهینه از بودجه است. این کار به عنوان بخشی از فرایند برنامه ریزی، می تواند پاسخگوی این پرسش باشد که کدام مشکل اجتماعی یا بهداشتی باید در درجه اول مورد توجه نهاد های اجتماعی قرار گیرد. بنابراین شناخت وضعیت و بررسی نیازها را باید اولین مرحله فرآیندی دانست که شامل برنامه ریزی خدمات، اجرا و ارزشیابی آن است(رپ، رینولدز[1]، 1999).

  در جهان پر تنش امروز که انسانها به دلیل مشغله فراوان، همواره احساس خستگی می کنند اهمیت اوقات فراغت بر کسی پوشیده نیست.

  الگوی فراغت می تواند تاثیر مثبتی بر وضعیت  زندگی و میزان لذت بردن افراد از زندگی داشته باشد، این تاثیر به فرد محدود نشده، بلکه وجود الگوهای فراغت مناسب به برنامه کلان هر جامعه نیز کمک خواهد کرد(پور اسماعیل، 1385).

  جامعه شناسان معتقدند که فراغت مفهومی کاملاً نو است که با صنعتی شدن جامعه و شهرنشینی به وجود آمده است و نمی توان آن را با مفهوم بیکاری در قرون گذشته مقایسه کرد (زارعی، 1386). افروز معتقد است: منظور از اوقات فراغت، فرصت و زمانی است که در آن انسان مسئولیت پذیر هیچ گونه تکلیف یا کار موظفی را عهده دار نیست، زمان در اختیار اوست تا با میل و انگیزه شخصی به امر خاصی بپردازد (پوراسماعیل، 1385).

  استفاده مناسب از اوقات فراغت، سبب سازندگی روح و روان گردیده و عدم استفاده صحیح از آن از عوامل کسالت و سستی است. اهمیت استفاده از اوقات فراغت تا آنجاست که رهبران معنوی جامعه نیز در این مورد بسیار سفارش کرده اند.

  امام موسی کاظم ( علیه السلام ) مسلمانان را به تقسیم اوقات خود به چهار بخش، توصیه می فرمایند: اختصاص ساعاتی برای ارتباط و راز ونیاز با خداوند، اختصاص زمانی برای کار و تلاش، اختصاص ساعاتی برای ارتباط با دیگران و اختصاص اوقاتی برای درک لذت های حلال و تفریحات سالم که در اینجا به اوقات فراغت تعبیر می شود ( حرانی، 1383).

  آمار نشان می دهد 85 درصد اوقات فراغت بازنشستگان کشور پای تلویزیون می گذرد ( خوشبین، 2002). استافورد[2]می نویسد در کشورهایی مثل آمریکا، اوقات فراغت به عنوان مهمترین بعد سلامتی بازنشستگان آمریکایی و کلید اصلی بازنشستگی سالم قلمداد شده است.

   در این رابطه مطالعات انجام شده، نشان داده است که مشارکت فعال بازنشستگان در فعالیت های اوقات فراغت و فعالیت های ورزشی ( یک بار ورزش در هفته) با هدف پیشگیری از مشکلات عملکردی مرتبط با سن، مداخلات موثری بوده اند ( استافورد، 2004). همچنین بیلن و نتولی [3]بیان می دارند که فعالیت های اوقات فراغت می تواند در بهبود درک افراد از سلامتی، استقلال، سبک زندگی، امید به زندگی و کیفیت زندگی آنان تاثیر قابل ملاحظه ای داشته باشد. ( بیلن و نتولی، 2008).

  سرشماری عمومی سال 1385 نشان داد بازنشستگان 10 درصد از جمعیت کشور ایران را تشکیل می‌دهند که این میزان تا 20 سال آینده به 2/20 درصد خواهد رسید ( برگفته از مجموعه مقالاتی پیرامون سالمندی [صفحه اینترنتی ]). این ارقام نشان می دهد اگر برنامه ریزان و سیاستگذاران کشور از هم اکنون برنامه مدون و خاصی نداشته باشند در 20 سال آینده، کشور با بحران و معضل اساسی برای رفع مشکلات و مسائل اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی پیش آمده برای این قشر روبرو می شود.

  شاید بسیاری از مردم بر این باور باشند که بازنشستگی نوعی طرد شدن از جامعه و کنار گذاردن افراد است که باید بقیه عمر را در خاموشی و انزوا دور از صحنه زندگی اجتماعی بگذرانند. با تاثیری که کلمات و الفاظ در القاء معانی و تصورات ذهنی افراد دارند، یکی از علل و عوامل این طرز تلقی نادرست از بازنشستگی همین کلمه بازنشسته می باشد. کلمه بازنشستگی در زبان فارسی به جای کلمه عربی " تقاعد " که حدود 60-50 سال پیش در زبان فارسی مصطلح بود انتخاب شده است .کلمه تقاعد از باب تفاعل که ریشه اصلی آن کلمه قعود یعنی نشستن و کم حرکت یابی حرکت بودن است می باشد. بر خلاف کلمه قیام که به معنای برخاستن و جنبش و تحرک و تلاش داشتن است. به این دلیل کلمه بازنشسته معنای آدم یک جا نشسته و بیکار و ناتوان وبی خاصیت و گوشه گیر و از کار افتاده را تداعی می نماید. شاید به همین دلیل است که وقتی فردی بازنشسته می شود، از اذهان همکاران و مسئولان حذف شده، و کمتر کسی به فکر آنان است.   در حالی که دیگری تعریف بازنشستگی را اینگونه بیان می نماید: بازنشستگی عبارت است از تدارک و گذر از نقشی به نقش دیگر، یعنی از نقش کارمند که تابع هنجارهای معینی است به نقش یک فرد بازنشسته که هنجارهای خاص خود را دارد. این هنجارها در فرهنگ های مختلف متفاوت است ( شجری، 1372).

  از نظر الیاس ولک دیزجی  سالمندان و بازنشستگان سازندگان جامعه امروزی و ذخایر گرانبهایی هستند که در طول سالیان متمادی در کوره راه زندگی تجارب فراوانی برای ما به ارث گذاشته اند. آنان در واقع معمارانی هستند که بناها را آماده و تقدیم به نسل جوان نموده اند. فراموش کردن آنان، فراموش کردن هویت ، هدفها و نهایتاً فرهنگ جامعه است. اما بدلیل رشد فزاینده تعداد بازنشستگان بسیاری از کشورها از یکسو، محدودیت های فیزیکی و روانی ناشی از افزایش سن و کهولت از سوی دیگر مشکلات زیادی را برای فرد بازنشسته که اکنون سالمند شده است، خانواده او و جامعه ایجاد می نماید ( شجری ، 1373). اخیراً در اغلب جوامع واز جمله ایران اقداماتی جهت رفع معضلات بازنشستگان شروع شده است، ولی از آنجا که مشکلات و نیازهای افراد بازنشسته و سالمند با سایر افراد متفاوت است، بنابراین بهتر است قبل از هر گونه برنامه ریزی وضعیت موجود بازنشستگان از نظر اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و نحوه گذران اوقات فراغت مورد بررسی قرار گیرند.

   

   بیان مسئله

  وجود چالش ها و مشکلات متنوع گریبان گیر سالمندان و پیچیدگی ابعاد مختلف زندگی این قشر آسیب پذیر جامعه، بر لزوم کاوش و بررسی های عمیق تر در ابعاد آشکار و پنهان الگوهای تفریحات و اوقات فراغت بازنشستگان صحه می گذارد. مطالعات کمی، اغلب قادر به بررسی محتوا و اجزاء مضامین و یا عوامل و مفاهیم در آنها نیستند، بنابراین مطالعات کیفی که جواب فردی و تجربی را می کاوند، برای ارزشیابی این گونه مفاهیم تعیین کننده به شمار می آیند.

  بویژه آن دسته از مطالعات کیفی که متمرکز بر زمینه وقوع رفتارها و پدیده ها بوده، رفتارها را در زمینه وقوع شان مورد بررسی قرار می دهند، مناسبترین نوع تحقیق در این مقوله به شمار می آید. زیرا به بررسی پدیده ها و مفاهیم در بستر ظهورشان می پردازد ( الو [4]، 2008).

  اوقات فراغت صرفاً به یک سن یا جنس یا وضعیت خاص محدود نمی شود و همه ی افراد و اقشار جامعه در طی روز و سال، زمانی را برای فراغت نیاز دارند. با در نظر گرفتن این مورد که با توجه به ویژگی های سنی، جسمی، شغلی و تحصیلی فعالیت هایی که هر یک از افراد در اوقات فراغت انجام می دهند با یکدیگر متفاوت است، می توان به این نکته پی برد که هر یک از پارامترهای یاد شده به امکانات و برنامه های ویژه ای جهت گذران اوقات فراغت خویش احتیاج دارند و برنامه ای ثابت و کلی برای همه گروهها، به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای همه اقشار جامعه نخواهد بود ( نولان،[5] 1994 ).

  اوقات فراغت به عنوان یک پدیده ی فرهنگی اجتماعی که در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیز موثر است، موضوع مشترک تمامی اقشار جامعه است .اوقات فراغت به سبب داشتن ویژگی های خاص، هم طرف توجه و عنایت دست اندرکاران تعلیم و تربیت و مسئولان امور فرهنگی، و هم روانشناسان و جامعه شناسان قرار گرفته است. در این میان نوجوانان و جوانان بیش از سایر اقشار جامعه در کانون توجه قرار گرفته اند، اما متأسفانه سالمندان و بازنشستگان، یعنی یکی از موثرترین گروه های جامعه، به فراموشی سپرده شده اند(کوهستانی، 1378). در اغلب جوامع شهری افراد 60 ساله بازنشسته می شوند و به همین علت افراد  60 ساله و بالاتر، به عنوان سالمندان یک کشور شناخته می شوند. در کشور ما نیز بازنشستگی از 60 سالگی آغاز می شود. بازنشستگی یعنی جدا شدن فرد از نقشی که سالهای متمادی داشته و در قالب جدیدی در آمدن. چون سالمند معمولاً با این نقش جدید آشنایی نداشته است و عادت نکرده کارهایی را که خودش می‌خواهد انجام دهد، دچار سرگردانی و اضطراب شده و برخلاف آنچه از بازنشستگی به عنوان شروع آزادی  تصور می کرده، خود را بیش از پیش افسرده می یابد، که این موضوع از نظر روحی و جسمی تأثیر فراوانی بر او خواهد گذاشت .از آنجا که بازنشستگان با زمان فراغت زیادی مواجه هستند چگونگی گذران این زمان می تواند بر کلیه زوایای زندگی فرد سالمند تأثیر بسزایی بگذارد (شجری، 1373).

  از دلایل ضرورت و اهمیت بررسی وضعیت اجتماعی بازنشستگان آن است که این افراد با توجه به رویدادهایی مانند پایان دوران اشتغال و بازنشستگی، احساس تنهایی، طردشدگی و همچنین فشار ناشی از صنعتی شدن جوامع که به جدایی عاطفی و روانی منجر می شود در معرض خطر فزاینده ای قرار دارند(اعزازی، 1376). در سراسر جهان، از جمله ایران، اقداماتی جهت رفع معضلات بازنشستگان آغاز شده است، از آنجا که لازم است هر نوع تصمیم گیری در این عرصه با توجه به مشکلات و نیازهای ویژه بازنشستگان و سالمندان صورت گرفته، متناسب با شرایط فرهنگی – اجتماعی جامعه باشد، آگاهی از وضعیت موجود و شناسایی مشکلات و نیازهای واقعی بازنشستگان قبل از برنامه ریزی ضروری به نظر می رسد. اگر طراحی برنامه های اجتماعی در عرصه بازنشستگی، بر بینش و شناخت کافی از وضعیت بازنشستگان جامعه مبنی نباشد ممکن است نتایج ناموفقی در پی داشته باشد.

   در بسیاری از جوامع توسعه یافته که توانسته اند رشد بی رویه جمعیت را کنترل کنند، درصد افراد بازنشسته رو به افزایش است. لذا موضوع بررسی اوقات فراغت و نقش فعالیت های مخرج برای بازنشستگان کانون توجه محققان و برنامه ریزان آنان قرار گرفته است. تحقیقات در خصوص اوقات فراغت در کشورهای در حال توسعه همچون ایران، چندان گسترده و عمیق نیست. ایران دارای زمینه های تاریخی، سیاسی و اجتماعی – فرهنگی منحصر به فردی است که کندو کاو در ابعاد گوناگون آن می تواند راهگشای تدوین برنامه های مناسب فرهنگی در عرصه اوقات فراعت باشد. لازم به یادآوری است قبول آنکه تحقیقات و برنامه های انجام شده در کشورهای توسعه یافته به تمامی کشورهای در حال توسعه تعمیم پذیر است، می تواند فرضی بسیار اشتباه باشد ( خواجه نوری،‌1378).

   

  Abstract

  This research aims to study priorities and limitations of leisure emphasizing on physical training among Shiraz county education department retirees. This is descriptive-analytic research. Participants include all Shiraz county education department retirees, so that 400 individuals selected by random sampling and they were studied using standard questionnaire. Data analysis carried out using various descriptive statistical tools like average, frequency, and also deductive statistical like independent group T-test, Pearson correlation coefficient and variance analysis test ANOVA through SPSS software. Results showed that retired time has meaningful and positive relationship with how to spend leisure. In addition, results showed that about half of retirees that is 53.5% experience physical training in leisure. The most significant hurdle and problems prevent physical training activities includes financial problems and physical and motor movements problems. Other results will be described in research main text according to hypothesizes study.

  Keywords: leisure, physical training, retirement 

 • فهرست:

  چکیده............................................................................................................................................................................. 1

  فصل اول : کلیات تحقیق

  مقدمه ............................................................................................................................................................... 3

  بیان مساله .................................................................................................................................................... 6

  1-3-  ضرورت واهمیت ............................................................................................................................................ 10

  اهداف تحقیق................................................................................................................................................. 12

  فرضیه های تحقیق...................................................................................................................................... 13

  پیش فرض ها ................................................................................................................................................13

  تعریف مفهومی و عملیاتی واژه های تحقیق ...................................................................................... 13

  فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

  2-1- مقدمه .............................................................................................................................................................. 16

  2-2- مبانی نظری  ................................................................................................................................................. 16

  2-2-1- کارکردهای فراغت  .................................................................................................................................. 20

  2-2-2- تعریف تفریح................................................................................................................................................. 23

  2-2-3- تعریف ورزش ................................................................................................................................................. 26

  2-2-4- دیدگاه اندیشمندان اسلامی در مورد ورزش .......................................................................................... 27

  2-2-5- دیدگاه اندیشمندان غربی در مورد ورزش ............................................................................................. 27

  2-2-6- تعریف بازنشستگی ........................................................................................................................................ 28

  2-2-7- اهداف عمده نظام بازنشستگی .................................................................................................................. 32

  2-3- پیشینه تحقیق ................................................................................................................................................. 35

  2-3-1- سوابق خارجی .............................................................................................................................................. 36

  2-3-2- سوابق داخلی ................................................................................................................................................ 38

  2-4- جمع بندی کلی ......................................................................................................................................... 40

  فصل سوم : روش شناسی تحقیق

  3-1- مقدمه ...................................................................................................................................................... 43

  3-2- روش تحقیق......................................................................................................................................................43

  3-3- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه ................................................................................43

  3-4- متغیرهای مورد بررسی ........................................................................................................................ 44

  3-5-  ابزار اندازه گیری .................................................................................................................................. 44

  3-6- روش جمع آوری اطلاعات و نحوه اجرای پرسشنامه ............................................................................ 45

  3-7- روشهای تجزیه و تحلیل آماری ................................................................................................................. 45

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

  4-1- مقدمه ............................................................................................................................................................ 47

  4-2- آمار توصیفی.................................................................................................................................................. 47

  4-3- تجزیه و تحلیل آمار استنباطی ................................................................................................................ 75

  فصل پنجم :  بحث و نتیجه گیری

  5-1- مقدمه ............................................................................................................................................................ 83

  5-2- خلاصه تحقیق .............................................................................................................................................. 83

  5-3- خلاصه یافته ها............................................................................................................................................. 84

  5-3-1- تحلیل داده ها به تفکیک هر فرضیه .................................................................................................. 89

  5-4- بحث و نتیجه گیری .................................................................................................................................... 92

  5-4-1- مهمترین نیازهای بازنشستگان در حال حاضر ................................................................................. 97

  5-5- محدودیت های تحقیق ............................................................................................................................ 98

  5-6- پیشنهاد های برخاسته از تحقیق .............................................................................................................. 99

  5-7- پیشنهاد به سایر محققان .......................................................................................................................... 100

  فهرست منابع فارسی ................................................................................................................................................101

  فهرست منابع انگلیسی ............................................................................................................................... 104

  فهرست نام ها ...................................................................................................................................................106

  چکیده انگلیسی   ......................................................................................................................................... 114

  منبع:

   

   

  آبکار، ع.، 1388، جایگاه فعالیت های جسمانی در اوقات فراغت دانشجویان، نشریه علوم رفتاری، دوره1، شماره1.

  اسدی، ع .، 1352، فراغت، تعاریف و دیدگاه های سمینار ملی رفاه اجتماع کمیته گذران اوقات فراغت، تهران، انتشارات سازمان برنامه و بودجه.

  اعزازی ، ش.،1376، جامعه شناسی خانواده  با تاکید برنقش، ساختار و کارکرد خانواده دردوران معاصر، تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.

  باتومورتی، بی.، ترجمه مجد الدین، ا. ،1367، طبقات اجتماعی در جوامع جدید، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.

  برگسن، آ. و لازار، آ.، ترجمه فرجاد، م . و گلال، ر. و بهروش، ه.، 1370، روان پرستاری در جامعه و بیمارستان، انتشارات امیر کبیر.

  بریان، ا .و میشاراد، ر.، ترجمه گنجی، ح وداودیان،ا.، 1365، روانشناسی پیری، تهران، انتشارات اطلاعات.

  بیوک آقازاده، ب.، 1385، بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان پیام نور مشکین شهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

  پور اسماعیل، م.، 1385، بهره وری از اوقات فراغت با توجه به نظرات جامعه شناسان و مقایسه آن با آموزه های وحیانی، ص 184تا206.

  توسلی، غ. ، 1385، جامعه شناسی کار و شغل، تهران، انتشارات سمت، چاپ چهارم.

  حرانی، ش.، ترجمه غفاری،ع.، 1383، تحف العقول عن آل الرسول (ص) ، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ص 57 تا409.

  خواجه نوری، ا.، 1378، بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر میزان گذران اوقات فراغت، مورد مطالعه: دانش آموزان دبیرستانی شهرستان آباده، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، ویژه نامه پژوهش های اجتماعی، ص 134تا156.

  خوش بین، س.، 2002، گزارش از وضعیت سالمندان در ایران، وزارت بهداشت و آموزش پزشکی، انتشارات اداره سلامت خانواده.

  دوگاس، ب.، 1370، اصول مراقبت از بیمار، گروه مترجمین، ناشر معاونت پژوهش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

  فرح بخش، م.، 1378، سن بازنشستگی و عوارض آن، روزنامه همشهری، شماره 8.

  روشه، گی.، ترجمه زنجانی، ا.، 1375، سازمان اجتماعی، تهران، انتشارات سمت.

  زاهدی اصل، م.، 1385، جزوه جامعه شناسی فراغت، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، شماره31، ص 8.

  زارعی، ع. و قربانی، ش؛ 1386، نیازهای اوقات فراغت سالمندان شهرستان قزوین

  زیاری،ک. وحافظ، م . و فریاد، پ.، 1388، مبانی و تکنیک های برنامه ریزی شهری، انتشارات دانشگاه بین المللی چابهار، چاپ اول.

  شجری، ژ.، 1373، نگرش بهداشتی بر مسئله سالمندان، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.

  صابریان، م.، 1380، بررسی وضعیت اقتصادی، اجتماعی بهداشتی ونحوه گذراندن اوقات فراغت سالمندان ساکن در مناطق شهری تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سمنان، شماره های3 و 4، ص129تا136.

  عابدینی، ع .، 1379، اهداف عمده نظام بازنشستگی، ثمره خبرنامه سازمان بازنشستگی کشوری، شماره 20.

  عباس زادگان، ع.، 1379، مسائل و مشکلات فرهنگیان بازنشسته استان یزد، پایان نامه کارشناسی ارشد.

  فراهانی، ج .، 2008، مدیریت ورزشهای تفریحی و اوقات فراغت، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

  قنبری نیاکی، ع.، 1367، تربیت بدنی از دیدگاه اندیشمندان غرب، انتشارات کمیته تربیت بدنی.

  کریمیان، ج. و شکرچی زاده اصفهانی، پ.و افشار، م.، 1389، نحوه ی گذراندن اوقات فراغت کتابداران شهر اصفهان با تاکید بر نقش تربیت بدنی و ارتباط با سلامت، ص612تا621.

  کوهستانی، ح. وخلیل زاده، ع.، 1378، پژوهش در اوقات فراغت و راههای بهره وری از آن، انتشارات تیهو.

  گیدنز، آ.، ترجمه صبوری، م.،1372، جامعه شناسی، تهران، نشر نی.

  مجموعه مقالاتی پیرامون سالمندی [صفحه اینترنتی ]، روز جهانی سالمندان.

  Available fron : http://www.salmandan.blogsky.com /post ID=109

  محمدی، ع.، 1380، بررسی نحوه ی گذران اوقات فراغت دانشجویان پسر دانشگاه های آزاد اسلامی جنوب خراسان، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده تربیت بدنی.

  مداح ، ب.،  1388، وضعیت فعالیت های اجتماعی و نحوه ی گذراندن اوقات فراغت در سالمندان ایران و سوئد، مجله سالمند ایران، سال سوم، شماره8.

  موموندی، ا.، 1380، بررسی گذران اوقات فراغت نوجوانان و جوانان شهر ورامین، طرح پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران. 

  وبلن، ت.، ترجمه فرهنگ، ا.، 1383، نظریه طبقه مرفه، تهران، نشر نی.

   

   

   

   

   

   

   

   

  منابع انگلیسی:

   

  Blane D, Netuveli GN. Guality of life, health and physiological status and cgange at older ages. social science & Medicine2008; 66 (7): 1597

  Domazedier Leisure in International Encyclopedia of the Social Seiences vol. 9Newyork the Mc. MILLAN co.1968 P.252 .

  ELO S, Kyngas H. The qualitative content analysis process. JADV Nurs 2008 ; 62c1: 107-115

  Evenson KR. Rosamand WD.cai J. Diezroux  AV. Brancati FL (2002)

  Havion J.public Health Adminstration &Practice 1984 P.435. Influence of retirement on leisure – time physical activity: The atheros clerosis Risk in Communities Study.

  Barneh Inka, EstherM.F.VanSluijs, David  Dgilvie. Physical Activity and Transitiony to Retirement: A systematic review. Am Jprev Med 2012; 43(3): 329-336.

  Lahti  Jouni MikkoLaaksonen, EeroLahelma, OssiRalkonen. Changes in Leisure – time physical activity a fter transition to retirement: a follow – up study.  International Journal of Behavioral Nutrition and physical Activity 2011, 8:36.

  Touvier  Mathilde, Sandrine Bertrais, helenecharreire, anne-claivevergnaud, Serge  hercberg, Jean-michelOppert. Changes in leisure- time physical activity and sedentary behavior at retirement: aprospective study in middle-aged French subjects. International Journel of Behavioral Nutrition and physical Activity 2010, 7: 14. 


موضوع پایان نامه بررسی اولویت‌ ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش در بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان شیراز, نمونه پایان نامه بررسی اولویت‌ ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش در بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان شیراز, جستجوی پایان نامه بررسی اولویت‌ ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش در بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان شیراز, فایل Word پایان نامه بررسی اولویت‌ ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش در بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان شیراز, دانلود پایان نامه بررسی اولویت‌ ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش در بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان شیراز, فایل PDF پایان نامه بررسی اولویت‌ ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش در بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان شیراز, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی اولویت‌ ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش در بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان شیراز, مقاله در مورد پایان نامه بررسی اولویت‌ ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش در بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان شیراز, پروژه در مورد پایان نامه بررسی اولویت‌ ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش در بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان شیراز, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی اولویت‌ ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش در بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان شیراز, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی اولویت‌ ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش در بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان شیراز, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اولویت‌ ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش در بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان شیراز, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اولویت‌ ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش در بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان شیراز, پروژه درباره پایان نامه بررسی اولویت‌ ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش در بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان شیراز, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی اولویت‌ ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش در بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان شیراز, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اولویت‌ ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش در بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان شیراز, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اولویت‌ ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش در بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان شیراز, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اولویت‌ ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش در بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان شیراز, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی اولویت‌ ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش در بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان شیراز

دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی اولویت ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش درمیان بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان شیراز می باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های توصیفی – تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی بازنشستگان آموزش و پرورش شهر شیراز بودند، ...

دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی اولویت ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش درمیان بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان شیراز می باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های توصیفی – تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی بازنشستگان آموزش و پرورش شهر شیراز بودند، ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی اولویت ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش درمیان بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان شیراز می باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های توصیفی – تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی بازنشستگان آموزش و پرورش شهر شیراز بودند، بدین منظور تعداد 400 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده این پژوهش با هدف بررسی نقش اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی در بهره وری کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی انجام یافته است. روش پژوهش علی مقایسه ای می­باشد.جامعه آماری شامل کلیه کارکنان زن و مرد در سال 93 است که تعداد آنها 2400 نفر(130 زن و 2270مرد ) بود . نمونه پژوهش به تعداد 290 نفر(77 زن و 213 مرد) با ...

ا چکیده هدف ازپژوهش حاضر نحوه ی گذراندن اوقات فراغت معلمان شهریزد با تاکید بر فعالیت های ورزشی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی در سال تحصیلی 93-92 می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی بیانی بوده و شیوه ی جمع آوری داده ها و اطلاعات، مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و مطالعات میدانی و همچنین ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای، شامل دو بخش که بخش اول شامل پرسشنامه ی چندگزینه ای محقق ساخته ...

پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم(M.A) چکیده: افزایش روزافزون جمعیت جهان به ویژه در کشور های در حال توسعه‌، ‌‌‌فقر اقتصادی و پایین بودن سطح در آمد ملی کشور های مذکور باعث شده تا جمعیت این کشور ها در فشار و تنگنای اقتصادی قرار گیرند‌، ‌‌.‌‌ این کشور ها‌، ‌‌‌علی رغم داشتن منابع‌طبیعی مناسب‌و دارا بودن منابع بالقوه درآمدی‌،‌‌‌ فقر و محرومیت را پذیرفته و پایین ...

پایان­نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی ورزشی چکیده: عنوان: تاثیر چرخه قاعدگی بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی در دانش آموزان دختر غیر ورزشکار دوره ی متوسطه زمینه و هدف: زنان در طی زندگی با شرایط ویژه­ای روبرو می­شوند از آن جمله آنها قاعدگی می­باشد. چرخه­ای که هر 28 روز تکرار می­شود و دارای سه مرحله لوتئال، فولیکولار و خونروی می­باشد. ممکن است برخی از ورزشکاران در ...

پایان­نامه­ کارشناسی ارشد در رشته­ تربیت­بدنی و علوم ورزشی- گرایش رفتار حرکتی مقایسه سلامت روانی و ابعاد آن در دانش آموزان پسر دبیرستانی ورزشکار و غیر ورزشکار مدارس شبانه روزی شهرستان مرودشت هدف از این تحقیق مقایسه سلامت روانی و ابعاد آن در دانش آموزان پسر دبیرستانی ورزشکار و غیر ورزشکار مدارس شبانه روزی شهرستان مرودشت بود. بدین منظور تعداد 324 نفر از دانش­آموزان این مدارس در ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A ) گرایش: بیومکانیک ورزشی چکیده: هدف کلی این پژوهش تاثیر یک دوره تمرین هشت هفته­ای یوگا و ایروبیک بر منتخبی از پارامتر های بیومکانیکی زنان 30 تا 40 سال بود. نوع تحقیق نیمه تجربی بوده و آزمودنی ها را 36 نفر از زنان مجموعه ورزشی جشنواره منطقه 4 تهران با میانگین سنی 7/3 6/34 سال، قد 8/5 1/162 سانتیمتر و وزن 9/10 7/66 کیلو گرم تشکیل ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش بهداشت جامعه) چکیده مقدمه: فعالیت جسمانی یکی از مهمترین مولفه های سبک زندگی سالم می باشد و شناسایی متغیرهای مختلف روانی اجتماعی تاثیرگذار بر روی فعالیت جسمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف: این مطالعه با هدف تعیین میزان فعالیت جسمانی و عوامل مرتبط با آن براساس مدل مراحل تغییر در سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر ...

ثبت سفارش