پایان نامه بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله

word 698 KB 31657 67
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت: ۸,۷۱۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی

  چکیده

  هدف از تحقیق حاضر، بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر توان هوازی و ترکیب بدن دختران غیر ورزشکار 13 تا 17 ساله می‌باشد. بدین منظور 22 دانش‌آموز غیر ورزشکار با میانگین سنی  2 ± 15 سال،وزن700/49کیلوگرم، قد 85/158  سانتی‌متر و  BMI79/19 که تجربه‌ای در هیچ یک از رشته‌های ورزشی نداشته‌اند، انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تمرین تداومی هوازی (11 نفر) و تمرین تناوبی هوازی (11نفر)  تقسیم شدند. هر کدام از دو گروه تجربی، به مدت 7 هفته با  3 جلسه تمرین در هفته به مدت هر جلسه 30 دقیقه گروه تمرین تداومی با شدت 65-60 درصد حداکثر ضربان قلب و گروه تمرین تناوبی با شدت 75 -70 درصد به تمرین پرداختند. در مرحله پیش آزمون و پس آزمون جهت سنجش توان هوازی از آزمون کوپر و ترکیب بدن آنها با دستگاه آنالیز ترکیب بدن برآورد گردید. یافته‌های حاصل از این پژوهش، نشان داد که 7 هفته تمرین تداومی هوازی، بر توان هوازی و ترکیب بدن تأثیر معنی‌دار داشته است. همچنین هفت هفته تمرین تناوبی هوازی باعث تفاوت معنی‌دار بر توان هوازی شده است ولی تأثیر معنی‌داری بر ترکیب بدن نداشته است. در مقایسه این دو روش با هم از نظر تأثیر نوع تمرین بر توان هوازی و ترکیب بدن نیز طبق یافته‌های پژوهش، می‌توان گفت بین هفت هفته تمرین هوازی تداومی و تمرین هوازی تناوبی از لحاظ ترکیب بدنی و توان هوازی اختلاف معنی‌داری وجود ندارد.

  واژگان کلیدی: دختران غیر ورزشکار، تمرین تداومی هوازی، تمرین تناوبی هوازی، توان هوازی، ترکیب بدن

   

  فصل اول: کلیات تحقیق

  کلیات تحقیق

  1-1. مقدمه

  هدف اصلی تربیت بدنی (که با هدف کلی آموزش و پرورش یکسان است) تربیت همه جانبه‌ی کودکان و جوانان به عنوان افراد مفید و مسئولیت‌پذیر جامعه است. بنابراین برنامه‌های تربیت‌بدنی از نظر پرورش صحیح کودکان و جوانان باید دارای ویژگی‌هایی باشد که از آن جمله می‌توان بدین نکته اشاره نمود که باید فرد را از نظر آمادگی بدن به سطح مطلوب برساند، یعنی بتواند آمادگی و کارآیی بدن را تضمین کند. همچنین فرد بتواند به کمک آن در کاربرد بدن خود تسلط کامل داشته باشد و مهارت‌های لازم را کسب نموده و آن را تقویت نماید.

  آمادگی جسمانی جوانان یک امر بنیانی و اساسی است که سلامت و قدرت افراد و اجتماع را تضمین می‌کند، باید گفت قدرت کارآیی بدن جز از راه تربیت بدنی، از هیچ برنامه‌ی تربیتی دیگری حاصل نمی‌شود. شخصی که قدرت و کارآیی لازم بدنی دارد، قادر است وظایف و کارهای روزانه خود را بدون خستگی انجام دهد و توانایی لازم را برای گذراندن اوقات فراغت یا مقابله با پیشامدهای ناگهانی به دست آورد. نیرو، قدرت، استقامت، چابکی، انعطاف‌پذیری و سرعت از ویژگی‌ها و صفات اصلی کارآیی بدن است که باید ضمن اجرای برنامه‌های ورزشی طرح‌ریزی شده، حاصل شود.

  صفت بارز دیگر آمادگی بدن، زیبایی اندام است. برنامه این قسمت نیز باید با توجه خاص به اندام و تناسب عضله‌ها همراه باشد؛ همچنین نسبت به تغذیه کودکان و نوجوانان نیز باید توجه خاص شود. برنامه کارآیی بدن باید طوری تنظیم شود که سلامت و نیروی بدن را برای سالیان متمادی تضمین کند و انجام دادن فعالیت‌های بعد از دوره‌ی تحصیلی را تقویت کند.

  1-2. بیان مسئله

  فن‌آوری و مدرنیزه شدن زندگی و همچنین گسترش زندگی شهری و فرهنگ آپارتمانی، اگر چه از بسیاری جهات، رفاه و آسایش را برای بشر امروزی به ارمغان آورده است، اما از طرف دیگر با کاهش تحرک و فعالیت بدنی همراه بوده و سلامت جسمانی و آمادگی قلبی عروقی انسان را تحت تأثیر قرار داده است. زندگی شهری تا حدود زیادی چرخه‌ی طبیعی زندگی و خصوصاً فعالیت‌های حرکتی را محدود کرده و انسان امروزی را به واسطه‌ی فقر حرکتی، در معرض ابتلاء به بیماری‌هایی همچون افزایش فشار خون، افزایش چربی و عوارضی چون چاقی، تغییر شکل وضعیتی استخوان‌ها، ضعف عضلانی و ضعف عمومی در مقابله با انواع بیماری‌ها قرار داده است (پیروی، 1383).

  کودکان و نوجوانان باید هر روز به فعالیت‌های منظم و سخت ورزشی بر اساس قدرت بدنی‌شان وادار شوند تا قدم‌های صحیح، به سوی آمادگی و کارآیی بدن برداشته شود. توجه به کارآیی بدن موجب می‌شود استخوان‌ها، پِی‌ها و عضله‌های بدن برای اجرای حرکات و فعالیت‌ها نیرومند شود. دستگاه‌های تنفس و جریان خون نیز تا حد بسیاری از اجرای برنامه‌ها و حرکت‌های صحیح ورزشی سود می‌برند. هر چه برنامه‌های متناسب ورزشی، زودتر و در سنین کمتری اجرا شود، ابتلای به امراض قلبی و دیگر نارسایی‌ها کمتر خواهد بود. ارتباط بین آمادگی بدن و سرعت انتقال، یادگیری، انضباط، سازگاری با محیط، ایجاد صفات اجتماعی و تعاون با دیگران غیر قابل تردید است و باید مربیان به آن توجه نمایند، مهارت‌های بدنی زاییده‌ی قدرت، استقامت و چابکی بدن است و با اجرای برنامه‌های صحیح ورزشی به دست می‌آید (پیروی، 1383).

  1-3. ضرورت و اهمیت

  تأثیر ورزش بر سلامتی جسم و روح و روان دانش‌آموزان حیاتی بوده و فعالیت‌های ورزشی سبب توسعه‌ی مهارت‌های روانی حرکتی و افزایش آمادگی جسمانی دانش‌آموزان می‌شود و گامی مؤثر در ارتقای بهداشت روانی دانش‌آموزان است. دانش‌آموزی که قدرت و کارآیی لازم بدنی را دارد قادر است وظایف و کارهای روزانه‌ی خود را بدون احساس خستگی انجام دهد و توانایی لازم را برای گذراندن اوقات فراغت یا مقابله با پیش‌آمدهای ناگهانی به دست آورد. چنین فردی از بیماری‌ها و نارسایی‌ها و نواقص جسمانی به دور خواهد ماند و استقامت، چابکی، انعطاف‌پذیری و سرعت از ویژگی‌های اوست (شیرزادی، 1392).

  طی بررسی‌های انجام شده، متأسفانه کودکان و نوجوانان به طور کامل فعال و با تحرک نیستند، پس ضروری است بچه‌ها به ورزش‌هایی بپردازند که برای بهبود سلامتی و ارتقای سطح سلامت آنها مفید باشد. در همین راستا نکته‌ی مهم این است که اولیای مدارس با هماهنگی والدین با توجه به عوامل مختلفی مانند سن، توانایی فیزیکی، سابقه‌ی بیماری‌های خانوادگی و وضعیت سلامتی کودک، ورزش مناسب دانش‌آموز را انتخاب نمایند و یکی از اهداف اصلی متخصصان این است که بتوانند 30 دقیقه ورزش سبک و آرام را در اکثر روزهای هفته دانش‌آموزان بگنجانند و به ایجاد فرهنگ سلامت در روحیه‌ی دانش‌آموزان کمک نمایند. لازم به ذکر است تحقیقات متعدد در مورد تأثیر ورزش بر روی رشد و آمادگی جسمانی و همچنین نشاط دختران نشان دادند که دخترانی که ورزش می‌کنند دارای بدنی انعطاف‌پذیر و فعال هستند (شیرزادی، 1392).

  لذا با توجه به اهمیت ورزش دانش‌آموزان و اثرات مفید آن بر جنبه‌های مختلف سلامت افراد، می‌توان به لزوم پرداختن به ورزش دختران دانش‌آموز که مادران جامعه‌ی فردا می‌باشند و سلامت آنها به سلامت عمومی جامعه کمک شایانی می‌کند، پی‌برد و فقر حرکتی را که پیامد زندگی متمدن امروزی است و عامل بسیاری از ناراحتی‌های جسمی و روانی از جمله بیماری سرخرگ کرونری، فشار خون بالا، چاقی، پوکی استخوان، دیابت، فشار روانی و بیماری بی‌خوابی و همچنین کمر درد می‌باشد را به حداقل رسانید و ریشه‌کن نمود (رجبی، 1384).

  آمادگی جسمانی که عبارت از بالا بردن قابلیت‌های جسمانی فرد از طریق تمرینات مختلف ورزشی جهت دستیابی به اهداف مشخص سلامتی و قهرمانی است و می‌توان آن را به انجام دادن کارهای روزمره بدون خستگی و صرف انرژی زیاد نیز نسبت داد (آقا علی‌نژاد، 1391)، دارای اجزاء متعددی است که از مهمترین فاکتورهای آن استقامت قبلی عروقی است، که در تحقیقات انجام شده مشخص گردیده است که پسران بر خلاف دختران از نظر وضعیت آمادگی قبلی تنفسی شرایط نسبتاً خوبی دارند و میزان فقر حرکتی در دختران بیشتر از پسران است و باید برای کاهش آن چاره‌اندیشی نمود (رجبی، 1384).

  از طرفی ترکیب بدن که از دیگر فاکتورهای آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی است نیز با تمرینات هوازی قابل کنترل می‌باشد، زیرا درصد بالای چربی بدن عامل مهمی در فقدان آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی است. افرادی که وزن بدن آنها بر حسب سن و جنس و قامت از مقادیر 10 تا 20 درصد وزن مطلوب خود اضافه وزن دارند به عنوان افراد چاق و افرادی که 50 درصد بیشتر از وزن مطلوب خود اضافه وزن دارند به عنوان افراد فوق‌العاده چاق شناخته می‌شوند (ساجدی،       13).

  لذا در پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین انجام ورزش‌های هوازی تداومی و تناوبی بر استقامت قلبی تنفسی و ترکیب بدنی دختران نوجوان پرداخته می‌شود تا از نتایج حاصل بتوان گامی در جهت ارتقاء سلامت و تندرستی آنان برداشت.

  1-4. اهداف تحقیق

  1-4-1. هدف کلی

  بررسی و مقایسه‌ی تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدنی و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 13 تا 17 ساله.

  1-4-2.  اهداف اختصاصی

  1. بررسی هفت هفته تمرین هوازی تداومی بر ترکیب بدنی دانش‌آموزان دختر نوجوان غیر ورزشکار.

  2. بررسی هفت هفته تمرین هوازی تداومی بر توان هوازی دانش‌آموزان دختر نوجوان غیر ورزشکار.

  3. بررسی هفت هفته تمرین هوازی تناوبی بر ترکیب بدنی دانش‌آموزان دختر نوجوان غیر ورزشکار.

  4. بررسی هفت هفته تمرین هوازی تناوبی بر توان هوازی دانش‌آموزان دختر نوجوان غیر ورزشکار.

  5. مقایسه هفت هفته تمرین هوازی تناوبی و تداومی بر ترکیب بدنی دانش‌آموزان دختر نوجوان غیر ورزشکار.

  6. مقایسه هفت هفته تمرین هوازی تناوبی و تداومی بر توان هوازی دانش‌آموزان دختر نوجوان غیر ورزشکار.

  1-5. فرضیه‌های تحقیق

  1. هفت هفته تمرین هوازی تداومی بر ترکیب بدنی دختران نوجوان غیر ورزشکار اثر معنی‌داری دارد.

  2. هفت هفته تمرین هوازی تداومی بر توان هوازی دختران نوجوان غیر ورزشکار اثر معنی‌داری دارد.

  3. هفت هفته تمرین هوازی تناوبی بر ترکیب بدنی دختران نوجوان غیر ورزشکار اثر معنی‌داری دارد.

  4. هفت هفته تمرین هوازی تناوبی بر توان هوازی دختران نوجوان غیر ورزشکار اثر معنی‌داری دارد.

  5. بین تأثیر هفت هفته تمرین هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدنی اختلاف معنی‌داری وجود دارد.

  6. بین تأثیر هفت هفته تمرین هوازی تداومی و تناوبی بر توان هوازی اختلاف معنی‌داری وجود دارد.

  1-6. قلمرو محدودیت‌های تحقیق

  1-6-1. قلمرو تحقیق

  پژوهش مورد نظر در بین دختران نوجوان 13 تا 17 ساله دبیرستانی انجام گرفت که دارای هیچ سابقه‌ی ورزشی منطقی نبوده و ورزشکار محسوب نمی‌شوند و همچنین سالم و تندرست بوده‌اند و سابقه‌ی بیماری‌های قلبی، تنفسی، آسم و ... نداشته‌اند.

  تمرینات تناوبی و تداومی طراحی شده در قالب 30 دقیقه دویدن گروه تداومی با شدت 65 -60 درصد حداکثر ضربان قلب و گروه تناوبی با توان 75-70 درصد حداکثر ضربان قلب به مدت هفت هفته، هر هفته 3 جلسه در نظر گرفته شد.

   

  Abstract

   

  The purpose of this study was to compare the effects of seven weeks interval and continuous training on body composition and aerobic power in non – athlete adolescents. For this purpose 22 girls with the average of age15+_2, weight:   49.700, height:  158.85, BMI:    19.79   , having no sports experience were randomly selected.

  The sample were divided into two groups; interval (n = 11) and continuous (n = 11). They performed the practices during 7 weeks, for 30 minutes; 3 sessions per week, with an intensity of 60-75 percent of  maximum  heart rate. Before and after training, VO2 max and BMI were evaluated by” Cooper Test” and  “Body Composition Analyzer”. Comparing of seven weeks aerobic interval and continuous training showed no significant differences  in VO2 max and BMI. Continuous training had a significant impact on both VO2 max and BMI. While interval training had a significant impact on VO2 max and no significant difference on BMI.

  Keywords:

  Non – athlete girls, Interval training, Continuous training, Aerobic power, Body composition

 • فهرست:

  فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

  1-1. مقدمه.. 2

  1-2. بیان مسئله.. 2

  1-3. ضرورت و اهمیت... 3

  1-4. اهداف تحقیق.. 5

  1-4-1. هدف کلی.. 5

  1-4-2.  اهداف اختصاصی.. 5

  1-5. فرضیه‌های تحقیق.. 5

  1-6. قلمرو محدودیت‌های تحقیق.. 6

  1-6-1. قلمرو تحقیق.. 6

  1-6-2. محدودیت‌های قابل کنترل.. 6

  1-6-3. محدودیت‌های غیر قابل کنترل.. 6

  1-7. تعریف واژه‌ها 7

  1-7-1. تمرینات هوازی.. 7

  1-7-1-1. تمرینات هوازی تداومی.. 7

  1-7-1-2. تمرینات هوازی تناوبی.. 7

  1-7-2. ترکیب بدن. 7

  1-7-3. توان هوازی.. 8

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه‌ی پژوهش.... 9

  2-1. مقدمه.. 10

  2-2. آمادگی جسمانی و اثرات آن بر زندگی.. 10

  2-2-1. اجزای آمادگی جسمانی.. 11

  2-3. آمادگی قلبی تنفسی.. 12

  2-3-1. سازگاری‌های قلبی تنفسی با ورزش.... 13

  2-3-1-1. سازگاری‌های قلبی عروقی با تمرین.. 14

  2-3-1-2. سازگاری‌های تنفسی با تمرین.. 14

  2-3-1-3. سازگاری‌های متابولیک... 16

  2-3-2. عوامل مؤثر بر توان هوازی بیشینه.. 16

  2-3-2-1. شیوه‌ی تمرین.. 17

  2-3-2-2. وراثت... 18

  2-3-2-3. وضعیت تمرین.. 19

  2-3-2-4. جنسیت... 19

  2-3-2-5. اندازه و ترکیب بدن. 20

  2-3-2-6. بلوغ. 21

  2-3-2-7. سن.. 21

  2-3-3. تعیین فیزیولوژیک VO2 max و عوامل مؤثر آن. 21

  2-3-4. اندازه‌گیری VO2 max. 22

  2-4. ترکیب بدنی.. 23

  2-4-1. اهمیت ارزیابی ترکیب بدن. 28

  2-4-2. روش‌های ارزیابی ترکیب بدن. 29

  2-4-2-1. روش‌های آزمایشگاهی.. 29

  2-4-2-2. روش‌های میدانی.. 32

  2-5. تمرین هوازی.. 33

  2-5-1. تمرین تداومی هوازی.. 34

  2-5-2. تمرین تناوبی (اینتروال) 35

  2-6. مروری بر تحقیقات پیشین... 38

  2-6-1. تحقیقات انجام شده در داخل کشور 38

  2-6-2. تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 44

  فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش.... 52

  3-1. مقدمه.. 53

  3-2. روش پژوهش.... 53

  3-3. جامعه و نمونه آماری.. 53

  3-4. متغیرهای تحقیق.. 53

  3-4-1. متغیرهای مستقل.. 53

  3-4-2. متغیرهای وابسته.. 53

  3-5. ابزار جمع‌آوری اطلاعات.. 54

  3-6. روش‌های جمع‌آوری اطلاعات.. 54

  3-6-1. مطالعه مقدماتی.. 54

  3-6-2. نحوه‌ی اندازه‌گیری و ارزیابی ترکیب بدنی.. 55

  3-6-3. نحوه اندازه‌گیری حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2 max) 55

  3-7. پروتکل اجرایی.. 55

  3-8. روش‌های آماری پژوهش.... 56

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده. 57

  4-1. مقدمه.. 58

  4-2. آمار توصیفی.. 58

  4-2-1. وضعیت متغیرها در تمرینات هوازی تناوبی.. 59

  4-2-2. وضعیت متغیرها در تمرینات هوازی تداومی: 59

  4-3. آزمون فرضیه ها 61

  4-3-1. فرض نرمال بودن داده ها 61

  4-3-2. فرضیه اول.. 62

  4-3-3. فرضیه ی دوم. 63

  4-3-4. فرضیه ی سوم. 64

  4-3-5. فرضیه‌ی چهارم. 65

  4-3-6. فرضیه‌ی پنجم.. 66

  4-3-7. فرضیه‌ی ششم.. 67

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری. 68

  5-1. مقدمه.. 69

  5-2. خلاصه تحقیق.. 69

  5-3. بحث و بررسی فرضیه‌ها 70

  5-4. نتیجه‌گیری نهایی.. 72

  5-5. پیشنهادات برخاسته از تحقیق.. 72

  5-6. پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده. 72

  فرم رضایت نامه.. 73

  فهرست منابع.. 74

  الف: منابع فارسی.. 74

  ب: انگلیسی.. 76

  Abstract 79

   

   

  منبع:

  1.

  اسفرنجانی، فهیمه، نیک‌بخت، حجت‌ا...، رجبی، حمید و ذوالاکتاف، وحید (1385)، تأثیر برنامه‌ی تمرینی شدید برVO2 max ، vVO2 max و زمان اجرای دوی 300 متر دوندگان تمرین کرده، فصلنامه‌ی المپیک، سال چهاردهم، شماره 33.

  اکبرنژاد، علی، سوری، رحمن، سیاح، منصور، بیگدلی، منظر دخت، احترام، حسن، امیر شقاقی، فرحناز، (1390)، مقایسه تأثیر تمرینات تناوبی و تداومی بر برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی زنان، علوم زیستی ورزشی، شماره 9.

  امینیان رضوی، توراندخت، گائینی، عباسعلی، رواسی، علی اصغر، دریانوش، فرهاد، (1386)، بررسی تأثیر دو نوع شیوه‌ی تمرینی تداومی و تناوبی بر تغییرات لپتین دانشجویان غیر ورزشکار دانشگاه تهران، نشریه حکمت، شماره 31.

  امیدی، مهناز، رجبی، حمید، بلوچی، رامین، (1389)، بررسی اثر کاهش تعداد جلسات و افزایش شدت تمرین بر ترکیب بدن، توان هوازی و بی‌هوازی دانشجویان دختر غیر ورزشکار، علوم زیستی ورزشی، شماره 6.

  بلبلی و همکاران، (1388)، مقایسه تأثیر دو روش تمرینی هوازی (اینتروال و تداومی) بر فشار خون و وزن مردان چاق.

  پاورز، اسکات کی و هولی، ادوارد، تی، (1391)، فیزیولوژی ورزشی (تئوری و کاربرد برای آمادگی جسمانی و اجرای ورزشی، ترجمه سجاد احمدی‌زاد، طهماسبی، صالح‌پور و سلطانی، تهران، انتشارات حتمی، جلد اول.

  دبیری روشن، ولی‌ا...، گائینی، عباسعلی، رواسی، علی اصغر، (1389)، تأثیر چهار هفته بی تمرینی پس از دوازده هفته تمرینات تداومی و تناوبی هوازی، علوم زیستی ورزشی، شماره 6.

  رابرگز، رابرت آ رابرتس، اسکات اُ ... (1390)، اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(2)، آزمون‌ها و موضوعات ویژه‌ی ورزشی)، ترجمه عباسعلی گائینی، ولی‌ا... دبیدی روشن، تهران، انتشارات سمت، جلد2.

  رحمانی‌نیا، فرهاد، حجتی، زهرا (1379)، اثر یک برنامه ورزشی منتخب روی ترکیب بدن و توان هوازی دختران دانشجو، انتشارات حرکت.

  زیلایی بوری، شیرین، نیکبخت، مسعود، احمدی، فرزانه، شاکریان، سعید، بیرانوند، غلامرضا (1389)، تأثیر تمرین هوازی تداومی و تناوبی بر اوج اکسیژن مصرفی و کسر تخلیه بیماران، پس از جراحی بای‌پس عروق کرونر، پژوهش در علوم ورزشی، شماره 28.

  سالیانه، محمد علی، گائینی، عباسعلی (1386)، مقایسه تأثیر دو شیوه‌ی تمرین هوازی تناوبی و تداومی بر تغییرات غلظت هورمون اریترو پویتین، پژوهش در علوم ورزشی، شماره 13.

  سیاهکوهیان، معرفت، خدادادی، داور (1391)، تأثیر تمرینات تناوبی شدید و تمرینات تداومی متوسط بر شاخص‌های هوازی و بی‌هوازی در پسران ورزشکار، فیزیولوژی ورزشی، شماره 18.

  شیخ، محمود، شهبازی، مهدی و طهماسبی بروجنی، شهزاد (1386)، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی و علوم وزشی، تهران، بامداد کتاب.

  کاشف، مجید، براتی، امیرحسین، شهیدی، فرشته، خلیلی، خلیل (1391)، تأثیر یک دوره تمرین هوازی تناوبی و تداومی بر شاخص التهابی پیشگویی بیماری‌های قلبی، عروقی HS – CRP و رابطه آن با درصد چربی بدن پسران غیر ورزشکار، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، شماره 2.

  گائینی، عباسعلی، رحمانی‌نیا، فرهاد، حسینی، مرجانه (1379)، بررسی رابطه بین توان هوازی با ترکیب و ابعاد بدن دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار، فصلنامه المپیک، شماره‌های 3 و 4.

  گائینی، عباسعلی، رجبی، حمید (1382)، آمادگی جسمانی، انتشارات سمت.

  مک کنزی، بریان (1391)، سنجش و ارزیابی عملکرد جسمانی، ترجمه حبیب هنری و رضا رجبی، تهران، انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی.

  نظر علی، پروانه، رجبی، حمید (1389)، علم تمرین، نشر ورزش.

  هافمن، جی (1391)، استانداردهای سلامت و آمادگی جسمانی، ترجمه رحمن سوری، حبیب هنری، تهران، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی.

  ب: انگلیسی

  Armstrong T, Bauman A, Davies J. (1999). Physical Activity Patterns of Australian Adults: Results of the 1999 National Physical Activity Survey. Canaberra: Astralian Institute of Health and Welfare.

  Astrand, P.O., and Rodhal, K: Textbook of Work Physiology New York, Mc Graw – Hill, Muscular Activity. J. Appl. Physiology 16: 977, 1961.

  Bergh, V. : The Influence of Body Mass in Cross – Country Skiing Med – Sci. Sport Exerc., 19: 324, 1987.

  Billat LV. (2001). Interval Training for Performance: a Scientific and Empirical Practice. Special Recommendations for Middle and Long distance Running. Part I, II: Aerobic Interval Training, Sports Med. 31 (192): 13-31, 75-90

  Bouchla, Anthi MD, Karat zanos MSC, et al. The Addition of Strenght Training to Aerobic Interval Training: Effects on Muscle Strenght and Body Composition in CHF Patients, Journal of Cardio Pulmonary Rehabilitation and Prevention, 2011, November, (31) 6.

  Brozykh, A.A, Kuzmin I. V., Martianov A.A, et al, Changes of Rat Respiratory and Locomotory Muscles During Aerobic Exercies Training in Continuous and Interval Regimens, Biophysics Journal, 2012, Vol. 57, Issue 5, PP. 684-689.

  Boer, Pieter – Henk, Mira Meeus, et al. The Influence of Sprint Interval Training on Body Composition, Physical and Metabolic Fitness in Adolescents and Young Adults With Intellectual Disability, Department of Sport Science, (2014).

  Caspersen J, Powell KE, Christienson GM. (1985). Physical Activity, Exercise, and Physical Fitness: Definitions and Distinctions for Health – Related Research. Public Health Rep, 100 (2). 212-224.

  Conred Earnest, the Role of Exercise Interval Training in Treating Cardiovascular Disease Risk Factor, Current Cardiovascular Risk Reports Journal, (2009), Jul. Valume 3, Issue 4, PP 296-301.

  Coppoolse, R, Scholes A.M.W, Baarends E.M, Interval Versus Continuous Training in Patients With Severe COPO, European Respiratory Journal, 1999, Vol. 14, Issue 2, Pages 258-263.

  Fox, Edward L., Bartels, Robert L., Billings, Charles E., Mathews, Donald K., Bason, Robert, Webb, Wyatt M., Intensity and Distance of Interval Training Programs and Changes in Aerobic Power. Med. Sci. Sports, (1974). 5, 18-22.

  Gilliam, T.B., et al: Physical Activity Patterns as Determined by Heart Rate Monitoring  in 6-7 Year – Old  Children. Med. Sci. Sports Exerc., 13: 65, 1981.

  Hazell, Tom J, Hamilton Craig D. et al., Run Sprint Interval Training Induces Fat Loss in Women, Journal of Obesity, 2014, Volume, 2014.09.08 Heydari, M., Freundy, J., Boutcher, H., The Effects of High – Intensity Exercise on Body Composition of Overweight Yong Males, Journal of Obesity, 2013 Volume 2012.

  Hottenrott, Kuno, Ludyga, Sabastion, Schulze, Stephan, Effects of High Intensity Training and Continuous Endurance Training on Aerobic Copacity and Body Composition in Recreationally Active Runners, J Sports Sci Med., 2012.

  Heyward VH, Wanger DR. (2004). Applied Body Composition Assesment. Humane Kinetics Inc. Chapaing: IL.

  Hermansen, L.H., and Anderson, L.: Aerobic Work Capacity in Young Norwegian Men and Woman. J. Appl. Physiol; 20; 425, 1965.

  Ingul, Charlotte Bjork, Tjonna. Arnt Erik, et al., Ipaired Cardaic Function Among Obses Adolescents, Effect of Aerobic Interval Training, Arch Pediatr Adolesc Med., 2012, 164 (9): 852-859.

  Keating Shelly E., Machan, Elizabeth A,m et al., Continuous Exercise but Not High Intensity Interval Training  Improves Fat Distribution in Overweiyght Adults, Journal of Obesity, 2014, Vol 2014.

  lissouras, V., et al. : Adaptation to Maximal effort: Genetics and age. J. Appl. Physiol., 35: 288-1973.

  Lee, Sang Ho, Byoung – Do Seo, Sang – Mi Chung, The Effects of Walking Eercise on Physical Fitness and Serrum Lipids in Obese Middle – Aged Women, Journal of Physical Trerapy Science , 2013, December Vol. 25.

  Lewis, S, F. et al.: Cardiovascular Responses to Wxercise as Functions of Absolute and Relative Work Load. J. Appl. Physical., 54: 1314, 1983.

  Mc Ardle – W.D, et al: Exrecise Physiology: Energy, Nutrition and Human Performance, Philadelphia: Lippincott Williams, C 2007. Gth ed.

  Magel, J, R, et al: Specifity of Swim Training on Maximum Oxygen Uptake. J. Appl. Physiol., 45: 75, 1978.

  Nielsen, Jens S., Thomsen, Carsten, Pedersen, Bente, Solomon, Thomas, the Effects of Free – Living Interval – Walking Training on Glycemic Control, Body Composition, and Physical Fitness in Type 2 Diabetic Patients, Centre of in Flammation  and Methabolism, (2013).

  Pollock Ml. Wilmore JH. (1990). Exercise in Health and Disease (2 nd ed), Philadelphia: W.B. Sunders.

  Shannan E., Gormley , David P., Swain , Renee High, Effects of Intensity of Aerobic Training on VO2 max. Old Dominion University.

  Stepto NK, Martin DT. (2001). Metabolic Demands of Intense Aerobic Interval Training in Competitive Cyclists. Med, Sci Sports Exerc. 33: 303-310.

  Shephard RJ, Allen C, Benade AJ, Davies CT, Di Prampero Pe, Hedman R, Merriman JE, Myhre K, Simons R (1968). The Maximum Oxygen Intake. An International Reference Standard of Cardiorespiratory Fitness, Bull World Health Organ. 38: 757764.

  Thomas T.R, Adeniran S.B, Etheridge, G.L., Effects of Different Running Program on VO2 max, Percent Fat and Plasma Lipids, Canadian Journal of Applied Sport Sciences, 1984, Vol. 9, Issue 2, Pages 55-62.

  Toner, M.N. et al: ardiorespiratory Responses to Exercise Distributed Between the Upper and Lower Boody. J. Appl. Physiol., 54: 1403, 1983.

  Uritani, Daisuke, Matsumoto, Daisuke, Asano, Yasugo, Shima, Masayuki, Relationship Between the Short – and – Long – term Changed in Exercise Habit and Body Composition, Blood Prossure and Health = Related Quality of Life Among Therapy Science, 2013 April Vol 25.

  Wells, C.L., and Plowman, S.A,: Sexual Difference in Athletic Performance : Biological or Behavioral? Phy. Sportsmed ., 11, 52, 1983.

   


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله, مقاله در مورد پایان نامه بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله, پروژه درباره پایان نامه بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تمرینات تناوبی شدید و تداومی متوسط بر توان هوازی و بی هوازی دختران بسکتبالیست انجام شد. روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و جامعه آماری شامل کلیه بانوان بسکتبالیست شهرستان فیروزکوه در سال 1393 بود. تعداد 20 بانوی بسکتبالیست به صورت هدفمند و در ...

پایان نامه: جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد دررشته تربیت بدنی و علوم ورزشی(گرایش فیزیولوژی ورزشی) کلید واژه‌ها: تمرین هوازی،وزن،درصد چربی بدن،دختران نوجوان چکیده هدف از این پژوهش، تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران نوجوان بود.به همین منظور، تعداد 30نفر از دانش آموزان 17-15 ساله شهر گرمی در استان اردبیل با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده : هدف از اجرای این پژوهش آثار تمرین هوازی بر (PMS) و ترکیب بدن دختران چاق و کم وزن بوده است . روش پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بود و بر روی 40 نفر از دختران دانش آموز مدرسه راهنمایی ناحیه یک رشت صورت گرفت که با روش مبتنی برهدف و دردسترس از طریق فرم تشخیص موقت سندرم پیش از قاعدگی (PMS) صورت ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده : هدف از اجرای این پژوهش آثار تمرین هوازی بر (PMS) و ترکیب بدن دختران چاق و کم وزن بوده است . روش پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بود و بر روی 40 نفر از دختران دانش آموز مدرسه راهنمایی ناحیه یک رشت صورت گرفت که با روش مبتنی برهدف و دردسترس از طریق فرم تشخیص موقت سندرم پیش از قاعدگی (PMS) صورت ...

کارشناسی ارشد تربیت بدنی(گرایش فیزیولوژی ورزشی) چکیده هدف:هدف تحقیق تعیین اثر وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید کوتاه مدت بر پویایی جذب اکسیژن دختران بود. روش شناسی: بدین منظور 40 نفر دختران دانشجوی دانشگاه اراک را به طور داوطلب با میانگین سنی 5±25 سال و وزن 390/10 ± 30/54 کیلوگرم و قد 23/10 ± 5/ 162 سانتی متر در این تحقیق شرکت کردند. تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس ...

کارشناسی ارشد تربیت بدنی(گرایش فیزیولوژی ورزشی) چکیده هدف:هدف تحقیق تعیین اثر وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید کوتاه مدت بر پویایی جذب اکسیژن دختران بود. روش شناسی: بدین منظور 40 نفر دختران دانشجوی دانشگاه اراک را به طور داوطلب با میانگین سنی 5±25 سال و وزن 390/10 ± 30/54 کیلوگرم و قد 23/10 ± 5/ 162 سانتی متر در این تحقیق شرکت کردند. تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر 12 هفته رژیم غذایی و تمرینات ورزشی هوازی بر ترکیب بدنی زنان چاق غیرفعال است. نمونه آماری تحقیق حاضر شامل 45 نفر می باشد . زنان گروه آزمایش به صورت تصادفی به 3 دسته کنترل (که فقط رژیم غذایی داشتند) ، پیاده روی تند و ایروبیک همراه با رژیم غذایی تقسیم ...

-1-1 مقدمه رشد فرایندی پیچیده است که از لحظه تشکیل نطفه تا پایان عمر ادامه دارد در واقع رشد شامل نمو و بالیدگی است که نموحاصل تغییرات کمی (هایپرتروفی و هایپرپلازی) است و بالیدگی تغییرات کیفی در کارکرد بافت­ها و دستگاه­های بدن را در برمی­گیرد. به طور کلی منحنی رشد بافت­های مختلف بدن S شکل است؟ با این حال برخی زودتر (سیستم لنفاوی در 9 سالگی) و برخی دیرتر (سیستم تناسلی در 18 سالگی) ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده این پژوهش با هدف بررسی تاثیر شش هفته تمرین و سه هفته بی تمرینی بر ظرفیت هوازی و بی هوازی داوران فوتسال شهرستان ساری، انجام شد. روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه های آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه داوران فوتسال شهرستان ساری در سال 1393 به تعداد 30 نفر بود ...

(M.A)پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تمرینات اینتروال و دایره ای با شدت بالا بر عملکرد توان هوازی ، توان بی هوازی ، چابکی و ضربان قلب استراحت و ریکاوری فوتسالیست های مبتدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در نیمسال اول تحصیلی 93-92 می باشد که حداقل 2 سال سابقه شرکت در تیم های غیر حرفه ای داشتند . نمونه آماری ...

ثبت سفارش