پایان نامه مقایسه نیمرخ آنتروپومتریکی و آمادگی‌ جسمانی مردان تیم ملی قایق رانی کایاک ایران با نخبگان جهان

word 959 KB 31669 65
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت: ۸,۴۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                      رشته: تربیت بدنی وعلوم ورزشی   گرایش: فیزیولوژی ورزشی

  چکیده

  نیمرخ آنتروپومتریکی، آمادگی‌جسمانی و قابلیت‌های مرتبط با آن، در ورزش قهرمانی نقش به سزایی داشته و شاخص‌های متعددی چون سن، قد و... می‌تواند در میزان این متغیرها تأثیر گذار باشند. در این تحقیق بر اساس پژوهشی توصیفی- میدانی و با استفاده از چک لیست اندازه‌گیری شاخص‌ها، سعی شده است که نیمرخ آنتروپومتریکی و آمادگی‌جسمانی مردان تیم ملی قایقرانی کایاک ایران با نخبگان جهان مورد مقایسه قرار گیرد. جامعه آماری تحقیق حاضر را قایقرانان مرد رشته کایاک تیم‌ملی (8 =n) در سال 93-92 تشکیل دادند. بنابراین، نمونه آماری برابر با جامعه آماری مورد نظر بود. نتایج پژوهش حاضر نشان داده است که بین طول قد، طول دو دست، توده ‌بدن، توده بدون چربی، شاخص توده بدنی، درصد چربی، VO2max مطلق، VO2max نسبی، مقدار آستانه لاکتات، مقدار نسبت ضربان قلب به VO2max و میانگین توان مطلق نخبگان جهان و مردان تیم ملی قایقرانی کایاک ایران تفاوت معنی‌داری وجود دارد (05/0 (P≤ به گونه‌ای که شاخص‌های یاد شده در نخبگان جهان بیش از مردان تیم ملی قایقرانی کایاک ایران می‌باشد. همچنین بین متغیر سن و طول قد نشسته نخبگان جهان و مردان تیم ملی قایقرانی کایاک ایران تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (05/0 .(P≥این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که برنامه تمرینی برای تقویت قدرت، استقامت، توان هوازی و بی‌هوازی باید در نظر گرفته شود.

  کلید واژه‌ها: نیمرخ آنتروپومتریکی، نیمرخ آمادگی‌جسمانی، کایاک

   

  1-1. مقدمه

  برای ارتقای ورزش قهرمانی نخست لازم است که از عوامل مؤثر در افزایش کارایی و عملکرد ورزشکاران در هر رشته ورزشی و حتی ماده­های مختلف یک رشته ورزشی آگاهی پیدا کرد تا بدین ترتیب با شناخت تفاوت­های فردی و انتخاب افراد مستعد از اتلاف وقت، هزینه و سرمایه­های مالی و انسانی جلوگیری نمود.   امروزه متخصصین علوم ورزشی بوسیله تحقیقات علمی به دنبال یافتن علل موفقیت­های ورزشی می­باشند تا عوامل مؤثری که به مربیان در جهت به اوج رساندن ورزشکاران کمک می­کند را بیابند. از آنجایی که معیار اصلی استعدادیابی و طراحی تمرینات آگاهی از نیازهای اصلی رشته­های ورزشی مختلف می­باشد، بنابراین بایستی شناخت ویژگی­های آنتروپومتریکی و آمادگی‌جسمانی هر رشته ورزشی به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد. با انتخاب افراد مستعد برای رشته­های ورزشی ویژه علاوه بر جلوگیری از اتلاف هزینه می­توان پیشرفت­های چشمگیری در زمینه ورزش قهرمانی به دست آورد. بنابراین استعدادیابی طبق نظر بسیاری از متخصصان امور ورزشی یکی از اجزای اصلی برنامه­های توسعه­ی رشته­های مختلف ورزشی در سطوح حرفه­ای به شمار می­رود.

  برای رسیدن به اوج اجرا در صحنه­های بین­المللی نیز بررسی ویژگی­های آنتروپومتریکی و آمادگی‌جسمانی ضروری به نظر می­رسد. اطلاعات موجود نشان می­دهد که در اکثر رشته­های ورزشی بین ویژگی­های آنتروپومتریکی و آمادگی‌جسمانی ورزشکاران یک رابطه تنگاتنگ وجود دارد. هرچه این رابطه بیشتر و قوی­تر باشد، با استفاده از تجربیات و مهارت­های فنی می­توان پیشرفت ورزشکاران را در آن رشته تضمین کرد؛ رشته کایاک در قایقرانی نیز از این قاعده مستثنی نیست. شناخت و آگاهی از این مطالب به مربیان و دست­اندرکاران ورزش کمک می­کند تا با برنامه­ریزی درست قدم مؤثری در راستای کشف و استعدادیابی و سوق دادن ورزشکاران به سمت قهرمانی بردارند. در پژوهش حاضر سعی بر آن شده تا با آگاهی از نیمرخ‌های آنتروپومتریک و آمادگی‌جسمانی گامی در راستای توسعه و بهبود شرایط فعلی ورزش قایقرانی مردان و مخصوصاً رشته کایاک برداشته شود.

   

  1-2. بیان مسئله

  عوامل متعددی برای موفقیت در ورزش مدرن وجود دارد که یکی از این عوامل شناسایی استعداد ذاتی است، شناسایی و رشد استعدادهای ورزشی به همان اندازه‌ای که چالش ‌برانگیز است، غیرممکن نیست. استعدادیابی از نظر تامسون و بویس[1] (1985) فرآیندی است که به وسیله‌ی آن کودکان تشویق می‌شوند تا در ورزش‌هایی شرکت کنند که براساس نتایج آزمون‌های منتخب آن ورزش، احتمال موفقیت آنها وجود داشته باشد. برنامه‌های نظام‌مند استعدادیابی از دهه 1960 شروع شده است و کشورهای بلوک شرق مانند آلمان‌شرقی سابق، اتحادجماهیرشوروی سابق، بلغارستان و رومانی از کشورهایی بوده‌اند که برنامه‌های استعدادیابی را با جدیت دنبال کرده‌اند، به عنوان مثال،80%‌ از ورزشکاران مدال‌آور بلغاری از طریق روش نظام‌مند برنامه‌های استعدادیابی انتخاب شده بودند. نتایج طرح استعدادیابی به شکل کاملاً آشکاری، در موفقیت ورزشکاران نخبه کشورهای مختلف بروز کرده است. به عنوان نمونه، بیشتر مدال‌آوران رومانیایی و آلمان‌شرقی در المپیک‌های 1972، 1976 و 1980 محصول طرح استعدادیابی ورزشی بوده‌اند.

  استعداد به دو بخش درونی و بیرونی تقسیم می‌شود، بخش اول مربوط به وراثت و بخش دوم مربوط به محیط می‌باشد. همچنین متغیرهای روانی عامل مهمی هستند که نتایج را تحت‌ تأثیر قرار می‌دهند. البته مدل تکامل ‌یافته‌ی دیگری نیز توسط گیمبل[2] در سال1982 ارائه گردید، که در آن از اطلاعات مورفولوژیکی ورزشکاران نخبه استفاده می‌شد. توماس بومپا[3]، وراثت ورزشکاران را در استعدادیابی مهم می‌داند، زیرا عوامل ارثی (قد، طول اندام‌ها، سرعت، هماهنگی) تحت ‌تأثیر محیط یا تمرین قرار نمی‌گیرند و اگر ورزشکاری در فاکتورهای وراثتی دارای محدودیت برای رشته‌ای خاص باشد، اقدام برای افزایش سطح عملکرد او بیهوده است. البته همه‌ی ویژگی‌هایی که جنبه‌ی ارثی دارند، بطور بالقوه دارای این قابلیت نیز هستند که تحت تأثیرات تمرین قرار می­گیرد و می‌توانند توسعه پیدا کنند. هار[4] محقق آلمانی (1982)، الگوی استعدادیابی ورزشی خود را بر این پایه بنا نهاد که استعدادها فقط در شرایط واقعی مسابقه می‌توانند شناسایی شوند (9). به عقیده هار اولین گام در استعدادیابی وارد کردن تعداد زیادی نوجوان در برنامه‌های تمرینی است. تمرینات ورزشی فرآیند رشد را در نوجوانان جهت می‌دهد و بروز خلاقیت‌ها و استعدادهای آنها را مقدور می‌سازد. به عقیده هار، علاوه بر محیط تمرین شرایط بیرونی اجتماعی نیز می‌تواند بر استعدادیابی و پرورش آن اثر بگذارد. در واقع استعداد ورزشی همان‌گونه که بلوم فیلد[5] (1995) اشاره کرده است، باید توسط والدین و دوستان تشویق گردد و پرورش داده شود (21). در کشور رومانی در سال 1976 گروهی از کارشناسان و متخصصان قایقرانی، دختران جوانی را برای این رشته انتخاب کردند، ابتدا 100 دختر از میان 2700 دختر انتخاب شدند، تا سال 1978 این گروه 100 نفری به 25 نفر کاهش یافتند. این 25 نفر در واقع تشکیل­دهنده اکثر اعضای تیم اعزامی به بازی­های المپیک مسکو بودند که نتیجه آن یک مدال طلا، دو نقره و دو برنز بود. سازمان ورزش استرالیا، برنامه­های گسترده­ای را برای استعدادیابی در ورزش دنبال می­کند. در رشته قایقرانی و در دو بخش کانو و کایاک نیز این برنامه­ها در حال اجراست و عموماً در مراکزی که بدین منظور طراحی شده است از نوجوانان 12-17 سال، آزمون­های مربوطه به عمل می­آید و سپس به رشد و توسعه مهارت­های تخصصی قایقرانی پرداخته می­شود. نتایج این تحقیق که در سال 2002 در مجله تحقیقات ورزشی آفریقای‌جنوبی به چاپ رسید، نشان داد که بین برخی از فاکتورهای آنتروپومتریکی از جمله قد، طول بازو و همچنین بعضی از آزمون­های آمادگی‌جسمانی از جمله درازونشست با عملکرد قایقرانان کایاک ارتباط معنی­داری وجود دارد و بر اساس معادلات رگرسیون می­توان تا حدی عملکرد ورزشکاران را پیش­بینی کرد. محققین این طرح پیشنهاد داده­اند که می­توان از این عوامل در برنامه­های استعدادیابی رشته کایاک بهره برد و با توجه به این شاخص­ها، نفرات مستعد برای این رشته را انتخاب نمود (9).

  عوامل زیادی در بهبود کارآیی ورزشکاران نقش دارند، مانند؛ آمادگی‌جسمانی، ویژگی‌های آنتروپومتریکی و روانی، که همه در تعامل با یکدیگر هستند و اگر در شرایط مطلوب قرار داشته باشند می‌توانند باعث رسیدن به موفقیت شوند. ورزشکاران برای انجام حرکات قدرتمند و با سرعت نیاز به آمادگی‌جسمانی مطلوب دارند (72). خصوصیات آنتروپومتریکی بازتاب کاملی از تناسب و وضعیت کامل بدن می‌باشد که در تعیین عملکرد و موفقیت ورزشکار نقش اصلی دارند (54). همچنین اظهار شده است، ساختار بدنی نامطلوب موفقیت در اجرا را به تأخیر انداخته و حتی ممکن است آن را غیرممکن سازد (77).

  عملکرد مطلوب در قایقرانان نیز در نتیجه ترکیبی از عوامل آنتروپومتریک، فیزیولوژیک، بیومکانیک و روانشناسی است (43). بررسی­های علمی در این زمینه احتمالاً برای شناسایی بیشتر این ابعاد و سهم هر یک از آنها در موفقیت و اجرای بهتر، استعداد­یابی و انتخاب افراد شایسته­تر برای تیم مفید می‌باشد.

  اندازه­گیری ابعاد بدن نیز می­تواند اطلاعاتی را در مورد ساختار بدنی و قامت ورزشکاران فراهم آورد بنابراین، از آن می‌توان برای توصیف یک ورزشکار نخبه که در یک رشته موفق می­شود استفاده کرد (46). فیرات[6] نیز در رابطه با خصوصیات آنتروپومتریکی تحقیق کرده است (41).

   متیوز و تادیوز[7] (2010) در پژوهشی ترکیب بدنی و توده عضلانی قایقرانان نخبه در رشته کایاک را مورد ارزیابی قرار دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که قایقرانان دارای توده عضلانی بالایی می­باشند و با افزایش سن توده چربی افزایش و نیز از توده عضلانی آن‌ها کاسته می­شود. همچنین پیشنهاد کردند که ارزیابی ترکیب ‌بدنی و توزیع توده عضلانی توسط دستگاه ارزیابی ترکیب ‌بدن روش استانداردی برای جمع­آوری اطلاعات برای تعیین مقدار سازگاری ورزشکاران با برنامه تمرینی آن­ها می­باشد (57). واسیلوس و همکاران[8] (2011) نیز مشخصات آنتروپومتریکی و سوماتوتایپی 83 نفر از قایقرانان رشته کایاک زن و مرد خوب تمرین کرده یونان را مورد بررسی قرار دادند. قایقرانان در چهار رده زنان بزرگسال، زنان جوان، مردان بزرگسال و مردان جوان گروه­بندی شدند. در هر دو گروه شاخص توده ‌بدن، توده بدون چربی و همچنین دور بازو به شکل منقبض و ریلکس به طور معنی­داری نسبت به سن آزمودنی­ها متفاوت بود. توده بدن فقط در مردان به طور معنی­داری نسبت به سن تفاوت داشت. تفاوت معنی­داری بین درصد چربی گروه­ها مشاهده نشد. همچنین پیشنهاد کردند که جمع­آوری این اطلاعات می­تواند به مربیان کمک کند تا به شناسایی ورزشکاران مستعد بپردازند (81).

   

  1. Thompson & Boyce (1985)

  [2]. Gymbl (1982)

  [3].Thomas Bumpa

  [4]. Har  (1982)

  [5]. Bloomfield (1995)

  [6]. Firat

  2. Mateusz & Tadeusz  (2010)

  3. Vassilios et al., (2011)

   

   

  Abstract

  Anthropometric profile, physical fitness and its related capabilities have an important role in championship sports, and many indices such as age, height, etc. can affect these variables. In this study, it has been tried to compare the anthropometric profile and physical fitness of the male paddlers of the Iranian National Kayak team with those of the world elites, based on a field study using the indices measuring checklist. The statistical population of this research includes all male paddlers of the Iranian National Kayak Team (n=8). Therefore, the statistical sample was the same as the statistical population. In the theoretical framework of this research. The study suggests that there is meaningful difference, in terms of height, arm circumference, body mass, fat-free mass, body mass index, body fat percentage, absolute VO2max, relative VO2max, heart rate to VO2max ratio, lactate threshold, and the average power of the world elites and of the male paddlers of Iranian National Kayak Team(P≤0/05), with the above mentioned indices in the world elites being higher than INKT. Moreover, there is no meaningful difference in terms of age and sitting height variables between male paddlers of INKT and the world elites(P≥0/05). These differences suggest that work-out programs to strengthen these factors, strength, endurance, aerobic power, and anaerobic power should be considered.

  Keywords : Anthropometric profile, Physical fitness profile, Kayak 

 • فهرست:

  کیده فارسی ................................................................................................................................................1

  فصل اول : طرح تحقیق

  1-1     مقدمه ...............................................................................................................................................3

  1-2     بیان مسئله .........................................................................................................................................4

  1-3    ضرورت و اهمیت تحقیق ..................................................................................................................7

  1-4    اهداف تحقیق ....................................................................................................................................9

  1-4-1  هدف کلی ...........................................................................................................................9

  1-4-2  اهداف اختصاصی ...............................................................................................................9

  1-5     فرضیه‌های تحقیق .............................................................................................................................9

         1-5-1 فرضیه اول ...........................................................................................................................9

  1-5-2 فرضیه دوم .........................................................................................................................10

  1-6     پیش فرض‌های تحقیق ...................................................................................................................11

  1-7     روش تحقیق ..................................................................................................................................11

  1-7-1 روش اندازه‌گیری شاخص‌های آنتروپومتریک ....................................................................11

  1-7-2 روش انداز‌ه‌گیری شاخص‌های آمادگی‌جسمانی .................................................................12

  1-8     محدودیت‌های تحقیق ....................................................................................................................12

  1-8-1   محدودیت‌های کنترل شده ............................................................................................... 12

  1‌-8-2   محدودیت‌های غیر قابل کنترل ..........................................................................................12

  1-9     تعریف عملیاتی واژه‌ها ...................................................................................................................13

  فصل دوم : سابقه موضوع و پیشینه تحقیق

  2-1    مقدمه ..............................................................................................................................................15

  2-2    تاریخچه قایقرانی ............................................................................................................................15

        2-2-1   تاریخچه قایقرانی در جهان ............................................................................................15

        2-2-2   تاریخچه قایقرانی در ایران .............................................................................................17

  2-3    مبانی نظری و پیشینه .......................................................................................................................18

  2-3-1   سن قایقرانان ..................................................................................................................19

  2-3-2   اندازه‌های آنتروپومتریک .................................................................................................21

  2-3-3   توده بدن و ترکیب بدن قایقرانان ....................................................................................21

  2-3-4   ویژگی‌های آمادگی‌جسمانی ............................................................................................26

  2-4    جمع بندی .......................................................................................................................................34

  فصل سوم : روش تحقیق

  3-1    مقدمه ...............................................................................................................................................36

  3-2    جامعه و نمونه آماری ......................................................................................................................36

  3-3    روش پژوهش .................................................................................................................................37

  3-4    ابزار و روش‌های اندازه‌گیری و ویژگی‌های آنتروپومتریکی ............................................................37

           3-4-1   اندازه‌گیری طول قد ایستاده .............................................................................................37

     3-4-2   اندازه‌گیری طول قد نشسته ..............................................................................................38

           3-4-3   اندازه‌گیری طول دو دست ...............................................................................................38

          3-4-4   اندازه‌گیری توده بدن .........................................................................................................39

          3-4-5   اندازه‌گیری درصد چربی بدن ............................................................................................39

   3-5   ابزار و روش‌های اندازه‌گیری ویژگی‌های آمادگی‌جسمانی ..............................................................40

            3-5-1   اندازه‌گیری توان هوازی ..................................................................................................40

  3-5-2   اندازه‌گیری توان بی‌هوازی ...............................................................................................40

            3-5-3   آستانه لاکتات ..................................................................................................................41

  3-6   روش آماری ......................................................................................................................................41

  فصل چهارم : یافته‌های تحقیق

  4-1    مقدمه ...............................................................................................................................................43

  4-2    اطلاعات و ویژگی‌های توصیفی آزمودنی‌ها ....................................................................................43

  4-3    آزمون فرضیه‌های پژوهشی .............................................................................................................45

  فصل پنجم : بحث و بررسی

  5-1    مقدمه ..............................................................................................................................................60

  5-2    خلاصه تحقیق .................................................................................................................................60

  5-3    بحث و بررسی ................................................................................................................................61

       5-3-1   سن .....................................................................................................................................61

       5-3-2   متغیرهای آنتروپومتریکی ....................................................................................................62

      5-3-3   متغیرهای آمادگی‌جسمانی ..................................................................................................63

             5-3-3-1  تفاوت بین شاخص‌های توان هوازی ................................................................63

             5-3-3-2  تفاوت بین شاخص‌های توان بی‌هوازی ............................................................63

  5-4    نتیجه‌گیری .......................................................................................................................................63

  5-5    پیشنهادات .......................................................................................................................................64

      5-6-1   پیشنهادات کاربردی ...........................................................................................................64

      5-6-2   پیشنهادات پژوهشی ...........................................................................................................64

  منابع و ماخذ

  منابع ............................................................................................................................................................

  منبع:

  برجسته، آمنه، (1382)، مقایسه خصوصیات آنتروپومتریکی و توان هوازی بانوان هندبالیست منتخب کشور و منتخب گیلان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.

  پرتو، عبدالحسین، قراخانلو، رضا، آقا علی نژاد، حمید، (1384)، بررسی نیمرخ ترکیب بدنی، فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی بازیکنان فوتسال ایران، نشریه المپیک، شماره 2 (پیاپی 30 ) ص 49 تا 48.

   پویان فرد، علیرضا، (1373)، تعیین نورم ملی و استانی برای دانش‌آموزان 17-10 ساله، رساله دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

   تئودور، بومپا، مترجمان، کردی، محمدرضا، فرامرزی، محمد، (1387)، علم تمرین، نظریه و روش شناسی تمرین، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

  تئودور، بومپا، مترجم، تأدیبی، وحید، (1388)، علم تمرین، تئوری و روش شناسی تمرینات ورزشی، انتشارات دانشگاه رازی.

  جاباسانتو، جاکوب، ترجمه، حجت شمامی، مرتضی، (1387)، قایقرانی، انتشارات کمیته ملی المپیک، ص 51- 78.

  جعفری، اکرم، آقاعلی نژاد، حمید قراخانلو، رضا، مرادی، محمد رضا، زمستان (1385)، توصیف و تعیین رابطه بین ویژگی های آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی با موفقیت تکواندوکاران، المپیک 36، سال چهارم، شماره 4، ص 7.

  دانایی، پرویز (1370)، ارتباط قد و وزن با مواد ششگانه آزمون آمادگی جسمانی ایفرد روی پسران 15 ساله، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

  کمیته پژوهش و تحقیقات، (1390 )، فدراسیون قایقرانی و اسکی روی آب، استناد شده در پژوهش بررسی وضع موجود و تعیین شاخص های استعدادیابی رشته های روئینگ، کانوپولو و آب های آرام.

  گائینی، عباسعلی، رجبی، حمید، (1382)، آمادگی جسمانی، چاپ ششم، تهران، انتشارات سمت.

  لطیفی، نوید، (90)، تغییرات عوامل آمادگی جسمانی کشتی گیران نوجوان پس از 4 هفته دوره آماده سازی عمومی، پایان نامه کارشناسی ارشد.

  ویلمور، جک آچ، کاستیل، دیو دی ال، لارکنی، دابلیو. ( 1389 )، مترجمان، معینی، ضیاء، رحمانی نیا، فرهاد، رجبی، حمید، آقا علی نژاد، حمید، سلامی، فاطمه. انتشارات مبتکران. ص 6.

   

  Akland T. Kerr D. Hume P. Ridge B. Clark S. Broad E. Ross W. (2001). Anthropometric normative data for Olympic rowers and paddlers. A Sports medicine Odyssey: challenges, controversies and change, Australia. Sport medicine Australia. Stand alone, P CD Rom.

  Akland, R.R., Ong, K.B., Kerr, D.A. and Ridge, B. morphological characteristics of Olympic sprint canoe and kayak paddlers. (2003), Journal of Science &Medicine in sport, 6,94-285.

  Alves. CR- Pasqual. L. Artioli. GG- roschel H. Solis. M. Tobias G- Klaussner. C- Berluzzi R. franchini E. and et al J sports Sci. 2012, 30(3):305-11.

  Bergman, B.C., wolf or, E.F., butter field, G,E., lopaschuk, G,D., casazza, G.A., horning, M.A., and brooks, G.A., (1999), Active muscle and whole body lactate kinetics after endurance training in men. Journal of applied physiology, 87, 1684- 1696.

  Billet, V., farina, M., Sartell, F., Marini, C., fan ton, F., lope, S., fascine, p., De Angelis, M., koraslsztin J.P. and Delmont, A. (1996), A comparison of time to exhaustion at VO2 max in elite cyclists, kayak paddlers, swimmers and runners. Ergonomics, 39, 267- 277.

  Bishop, D. (2000), Physiological predictors of flat- water kayak performance in women. European Journal of Applied Physiology, 82, 91- 97.

  Bishop, D., Bonnet, D. and Dawson, B, (2001), the effect of three different warm- up intensities on kayak ergo meter performance medicine and science in sports and exercise, 33, 1026- 1032.

  Bishop, D., Bonnet, D. and Dawson, B. (2002), the influence of pacing strategy on VO2 and super maximal kayak performance. Medicine and science in sports and exercise, 34:1041- 1047.

  Bloom field J. Auckland T.R. Elliot B.C. (1994), applied anatomy and Biomechanics in sport. Melbourne: Blackwell scientific publication.

  Brooks, G.A., Debouched, H., Brown, M., sicurello, J.P. and Buts, C.E. (1999), pole of mitochondrial lactate dehydrogenate and lactate oxidation in the intracellular lactate shuttle. Proceedings of the national Academy of Sciences of the United States of America, 96: 1126- 1134.

  Bunch, V. and Heller, J. (1991), Ventilator threshold and work efficiency on a bicycle and paddling ergo meter in top canoeists. Journal of Sports Medicine and Physical fitness, 31:376- 379.

  Byrnes, W.C. and Kearney, J.T. (1997). Aerobic and anaerobic contributions during simulated canoe/kayak events. (Abstract). Medicine and Science in sports and Exercise, 29, s220.

  Caputo, F. and Denadai, B.S. (2004), Effects of aerobic endurance training status and specificity on oxygen up tale kinetics during maximal exercise. European Journal of Applied Physiology, 93: 87- 95.

   Carter JEL. Ross WD, Aubrey Sp, Hebbelinck M, Borms J. (1982), Anthropometry of Montreal Olympic athletes. Med sport Sci, 16: 25-52.

  Carter JEL, (1984), Somatologhypes of Olympic athletes from 1976 to 1984. Med sport Sci, 18: 80-709.

  Carter JEL, (1984), Age and body size of Olympic athletes Men sport Sci: 18: 53- 79.

  Classmen, G.A., Andrew, G.M. and Beck lake, M.R. (1970), Effect of training on total and regional blood flow and metabolism in paddlers. Journal of Applied Physiology, 28: 397- 406.

  Davis, J.A. Vodka, P. Wilmore, J.H., Vodka, J. and Kurtz, P. (1976), Anaerobic threshold and maximal aerobic power for three modes if exercise. Journal of Applied physiology, 41: 544- 550.

  Delmont, A. and leonardi, L.M. (1976), functional evaluation of kayak paddlers from biomechanical and physiological viewpoints. In: Biomechanics V-B,. Proceedings of Fifth international Congress of Biomechanics. E.D: Komi, P.V. Jyvaskyla, Finland Baltimore: University Park Press. 258- 267.

  Diafas. V- Dimakopoulou. E- Diamanti. V-Zelioli. D- Kaloupsis. (2011), s- Anthropometric Characteristics and female flat water kayak athletes. Biomedical Human kinetics, 3: 111-114.

  Di pampers P.E. (1986), The energy cost of human locomotion on land and in water. Int J sport Med. 7: 55 – 72.

  Draper, S.B. and Wood, D.M. (2005), the VO2 response for an exhaustive treadmill run at 800- m pace: a breath- by- breath analysis. European Journal of Applied Physiology, 93: 381- 389.

  Duncan M. Wood field, Y. Alnakeed Y. (2006), Anthropometric and Physiological Characteristics of Junior elite Volleyball Players, Br Y sports Med, 40: 646- 651.

  Edmonton, AB and Saskatoon, SK. (2009), Anthropometric and  Physiological predictors of flat- water 1000 m loyal performance in young Adolescents and the Effectiveness of a High Volume Training camp Int Y Exersci 2 (2): 106- 114.

  Escher, N. H. Rowing. (1990), In : Physiology of Sports. Eds: Reilly T., Escher, N. H., Snell, p. and Williams, C. London: E and FN spon, 259- 286.

  Escher, N. H. (1992), Rowing. In: Endurance in Sport. Eds: Shepherd, R. J. and Astrand, P.O. Oxford: Blackwell Scientific, 563- 569.

  Escher, N. H. (1993), Physiological and biomechanical aspects of rowing: Implications for training. Sports Medicine, 15; 24- 41.

  Fernandez, B., Perez- Landaluce, J., Rodriguez, M. and trades, N. (1995), metabolic contribution in Olympic kayaking events. Medicine and Science in sports and Exercise, 27: s 24.

  Firat, A. and Sunhat. M. (2008), Anthropometric somatotype and strength profiles and on- water performance in Turkish Elite kayaker Int Y of Applied sport Sciences, Vol. 20. No 1, 22- 34.

  Fleck, S.J., & Kraemer, W.J. (2004). Designing resistance training program (3rd ed.). Champaign, IL: Human Kinetics.

  Fleming N- Donne. B- Fletcher. D- and Mahoney N. (2012), A biomechanical assessment of ergo meter task Specificity in elite flat water kayakers. Journal of Sports Science and Medicine, 11:    16 – 25.

  Freeman PL, channels MHD, sandstorm ER, Briggs CA. (1987), Specificity in performance: determination of the anthropometric and physiological characteristics of canoeists. Presents to Applied Sports Research Program, Australian Sports Commission.

  Freeman PL. (1990), physical and physiological characteristics of Australian canoeists Presents to the Australian Sports Commission s Applied Sports Research Program.

  Fry R.W. and Morton, A.R. (1991), physiological and kin anthropometric attributes of elite flat water cabalists. Medicine and Science in Sports Exercise, 23: 1297- 1301.

  Gray, G.L., Matheson, G.O. and McKenzie, D.C. (1995), the metabolic cost of two kayaking techniques. International Journal of Sports Medicine, 16: 250- 254.

  Hahn, A.G., Pang, P.M. Tumilty, D.M., and Telford, R.D. (1988), General and specific aerobic power of elite marathon kayakers and canoeists. Excel 5: 14-19.

  Jackson, P.S. (1995), Performance prediction for Olympic kayaks. Journal of Sports Sciences, 13: 239- 245.

  Lakomy, H.K.A. and J. (1993), Estimation of maximum oxygen uptake from sub maximal exercise on a Concept rowing ergo meter. Journal of Sports Sciences, 11: 227- 232.

  Lavoie, J.M., Tyler, A.W. and Mont petit, R.P. (1981), physiological effects of training in elite swimmers as measured by free a free swimming test Journal of Sports Medicine and physiological Fitness, 21: 38- 42.

  Lee. H., Martin, D.T., Anson, J.M., Grundy, D. and Hahn, A.G. (2002), physiological characteristics of successful Mountain bikers and professional road cyclists. Journal of Sport Sciences, 20: 1001- 1008.

  Loschner, C., Smith, R.M. and Galloway, M. (2000), Intra- stroke boat orientation during single sculling. In: proceedings of the XVIII International Symposium on Biomechanics in Sports. Eds: Hong, Y. and johns, D. Hong Kong: The Chinese University of  Hong Kong, 66- 69.

  Lozovina, V., Pavieiae, Leo. (2004). Anthropometric Changes in Elite Male water polo players: Survey in 1980 and 1955, Creation Medical Journal 45(2): 202- 205.

  Lucia, A., Hoyas, J., Cavajal, A. and Chicharro, J.L. (1999), Heart rate response to professional road cycling: the Tour de France. International Journal of Sports Medicine, 20: 167- 172.

  Mark R. McKean. B. (2009), the relationship between going range of motion, muscular strength, and race time for sub- elite flat water kayakers Journal of Science and Medicine in Sport.

   Mateusz R, Tadeusz R. Bioelectrical impedance analysis of body composition and muscle mass distribution in advanced kayakers. J Human movement, vol. 11 (1), 11–16, 2010.

  Michael J.S, Rooney K. B, Smith R. (2008), The metabolic demands of kayaking. J Sports Sci Med. 7: 1-7.

  Mikulic p. (2008), Anthropometric and physiology profile of rowers of varying ages and ranks. Kinesiology journal. 40; 80-88.

  Misigoi- Durakovic, M. and Heimer, S. (1992),  characteristics of the morphological and functional status of kayakers and canoeists. Journal of Sports Medicine and Physical fitness, 32, 45-50.

  Prendergast, D. R., Bushnell, D., Wilson, D.W. and cerretelli, P. (1989), Energetic of kayaking European Journal of Applied physiology and Occupational physiology; 59: 342- 350.

  Prendergast, D., Cerretelli, P. and Ronnie, D, W. (1979), Aerobic and glycol tic metabolism in arm exercise. Journal of Applied physiology, 47: 754- 760.

  Prendergast, D., Mollendorf, J., Zamora, P., Termini, A., Bushnell, D. and Paschke, D. (2005), The influence of darg on human Locomotion in water. Undersea & Hyperbaric Medicine, 32; 45-57.

  Prendergast, D., Zamparo, P., di pamper, P. E., Catelli, C., Cerretelli, P., Termini, A., Craig, A., Bushnell, D., Paschke, D. and Mollendorf, J. (2003) Energy balance of human Locomotion in water. European of Journal Applied physiology; 90: 377- 386.

  Roles, B., Schmitt, L., Libicz, s., Bentley, D., Richalet, J. P. and Millet, G. (2005), Specificity of VO2 max and the Ventilators threshold in free swimming and cycle  ergo metry: comparison between triathletes and swimmers. British Journal of Sports Medicine, 39; 965- 968.

  Shepherd, R. J. (1987). Science and medicine of canoeing and kayaking Sports Medicine, 4, 19- 33.

  Sheppard, R., J. (1998), Science and medicine of rowing: A review. Journal of Sports Sciences, 16; 603- 620.

  Sidney, K. and Shephard, R.J. (1973), Physiological characteristics and performance of the white- water paddler. European Journal of Applied Physiology, 32; 55- 70.

  Scald M, Krawczyk B, Majle B. (1994), Body build profiles of male and female rowers and kayakers. Boil Sport, 11; 249- 256.

  Smith, R. M. and Loschner, C. (2000), Net power production and performance at different stroke rates and abilities during pair- oared rowing in: Proceedings of the XVIII International Symposium on Biomechanics in Sport. Eds: Hong, Y. and Johns, D. Hong Kong: The Chinese University of Hong Kong, 340- 343.

  Stromme, S. B., Ingjer, F. and Mean, H.D. (1977), Assessment of maximal aerobic power in specifically trained athletes. Journal of applied Physiology, 42; 833- 837.

  Tahara, Y., Moji, K., Tsunawake, N., Fukuda, R., Nakayama, M., Nakagaichi, M., Komine, T., Kusano, Y., Aoyagi, K. (2006). Physique, Body Composition and Maximum Oxygen Consumption of Selected Soccer Players of Kunimi High School, Nagasaki, Japan, J PhysiolAnthropol 25 (4): 291- 297.

  Teach, P., Piehl, k., Wilson, G. and Carlson, J. (1976), Physiological investigations of Swedish elite canoe competitors. Medicine and Science in Sports, 8; 214- 218.

  Teach, P. A. (1983), Physiological characteristics of elite kayak paddlers. Canadian Journal of Applied Sports Sciences, 8; 87- 91.

  Teach, P. A. and Lundeberg, S. (1984), Blood lactate accumulation during arm exercise in world class kayak paddlers and strength trained athletes. European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology, 52; 441- 445.

  Timothy G. Lehman. Alex F. Roche. Reynaldo M. (1988), Anthropometric Standardization Reference manual, human Kinetic Book.

  Toriola. A, et al, (1987), Body Composition and Anthropometric characteristics of elite male Basketball and Volleyball players, J. sports Med 27, p: 235- 239.

  Vaccaro P, Gray PR, Clarke DH, Morris AF. (1984), Physiological characteristics of world class white- water paddlers. Red Q Exerc sport, 55; 206 – 210.

  Van Someren, K. A. and Oliver, J. E. (2001), The efficacy of ergometry determined heart tates of flat water kayak training International Journal of sports Medicine, 23; 28- 32.

  Van someren, K. A. Phillips, G.R.W. and Palmer, G. S. (1999), Comparison of Physiological journal of Sports Medicine, 21; 200- 204.

  Vassilios. D, Eleni. D,Vassiliki. D, Danae. Zi, Socratis. K. Anthropometric characteristics and somatotype of Greek male and female flatwater kayak athletes. Biomedical Human Kinetics, 3, 111 – 114, 2011.

  Zamparo, P., Capelli, D. and G. (1999), Energetic of kayaking at submaimal and maximal speed. European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology, 80; 542- 548.

  Zar A. Gilani A. EbrahimKh. GhorbaniMh. (2008), A survey of the Physical fitness of the male taekwondo athletes of the Iranian national team. Physical education and sport. Vol, 6, No 1, pp. 21- 29.  


تحقیق در مورد پایان نامه مقایسه نیمرخ آنتروپومتریکی و آمادگی‌ جسمانی مردان تیم ملی قایق رانی کایاک ایران با نخبگان جهان, مقاله در مورد پایان نامه مقایسه نیمرخ آنتروپومتریکی و آمادگی‌ جسمانی مردان تیم ملی قایق رانی کایاک ایران با نخبگان جهان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه نیمرخ آنتروپومتریکی و آمادگی‌ جسمانی مردان تیم ملی قایق رانی کایاک ایران با نخبگان جهان, پروپوزال در مورد پایان نامه مقایسه نیمرخ آنتروپومتریکی و آمادگی‌ جسمانی مردان تیم ملی قایق رانی کایاک ایران با نخبگان جهان, تز دکترا در مورد پایان نامه مقایسه نیمرخ آنتروپومتریکی و آمادگی‌ جسمانی مردان تیم ملی قایق رانی کایاک ایران با نخبگان جهان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه نیمرخ آنتروپومتریکی و آمادگی‌ جسمانی مردان تیم ملی قایق رانی کایاک ایران با نخبگان جهان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه نیمرخ آنتروپومتریکی و آمادگی‌ جسمانی مردان تیم ملی قایق رانی کایاک ایران با نخبگان جهان, پروژه درباره پایان نامه مقایسه نیمرخ آنتروپومتریکی و آمادگی‌ جسمانی مردان تیم ملی قایق رانی کایاک ایران با نخبگان جهان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مقایسه نیمرخ آنتروپومتریکی و آمادگی‌ جسمانی مردان تیم ملی قایق رانی کایاک ایران با نخبگان جهان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه نیمرخ آنتروپومتریکی و آمادگی‌ جسمانی مردان تیم ملی قایق رانی کایاک ایران با نخبگان جهان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه نیمرخ آنتروپومتریکی و آمادگی‌ جسمانی مردان تیم ملی قایق رانی کایاک ایران با نخبگان جهان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه نیمرخ آنتروپومتریکی و آمادگی‌ جسمانی مردان تیم ملی قایق رانی کایاک ایران با نخبگان جهان, رساله دکترا در مورد پایان نامه مقایسه نیمرخ آنتروپومتریکی و آمادگی‌ جسمانی مردان تیم ملی قایق رانی کایاک ایران با نخبگان جهان

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزش گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر برنامه تمرین نیرومند سازی بعد فعالیت (PAP) بر شاخص های بدنی و رکورد 100 متر آزاد دختران شناگر 10 تا 14 سال انجام شده است. روش: بدین منظور، تعداد 24 شناگر دختر در محدودۀ سنی 10 تا 14 سال به تمرینات شنا دعوت شدند. معیار انتخاب این نوجوانان داشتن ...

پایان­ نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزش گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر برنامه تمرین نیرومند سازی بعد فعالیت (PAP) بر شاخص های بدنی و رکورد 100 متر آزاد دختران شناگر 10 تا 14 سال انجام شده است. روش: بدین منظور، تعداد 24 شناگر دختر در محدودۀ سنی 10 تا 14 سال به تمرینات شنا دعوت شدند. معیار انتخاب این نوجوانان داشتن ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تمرینات تناوبی شدید و تداومی متوسط بر توان هوازی و بی هوازی دختران بسکتبالیست انجام شد. روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و جامعه آماری شامل کلیه بانوان بسکتبالیست شهرستان فیروزکوه در سال 1393 بود. تعداد 20 بانوی بسکتبالیست به صورت هدفمند و در ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده این پژوهش با هدف بررسی تاثیر شش هفته تمرین و سه هفته بی تمرینی بر ظرفیت هوازی و بی هوازی داوران فوتسال شهرستان ساری، انجام شد. روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه های آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه داوران فوتسال شهرستان ساری در سال 1393 به تعداد 30 نفر بود ...

آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی پایان‌نامه کارشناسی ارشد چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دوندگان شرکت‌کننده در مسابقات آغاز فصل قهرمانی کشور (94-1393) بود. که در این راستا 30 دونده سرعت (با میانگین و انحراف استاندارد سن 28/4±60/22 سال، وزن 07/6±20/72 کیلوگرم ، قد ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از تحقیق حاضر، بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر توان هوازی و ترکیب بدن دختران غیر ورزشکار 13 تا 17 ساله می‌باشد. بدین منظور 22 دانش‌آموز غیر ورزشکار با میانگین سنی 2 ± 15 سال،وزن700/49کیلوگرم، قد 85/158 سانتی‌متر و BMI79/19 که تجربه‌ای در هیچ یک از رشته‌های ورزشی ...

1-1- مقدمه بیماری قلبی- عروقی (CHD) [1]و در راس آن مشکلات عروق کرونری، از علل اصلی مرگ و میر در قرن جدید و اولین علل مرگ و میر در ایران است. پرفشارخونی، بالا بودن چربی ها و لیپوپروتئین های خون، سن، جنس، شیوه زندگی، تغذیه، مصرف دخانیات، بی تحرکی، دیابت و چاقی را از عوامل خطرزای سنتی بیماری های قلبی عروقی عنوان می کنند (ثالثی و همکاران، 1386). استرس اکسیداتیو، التهاب، فعالیت سلول ...

پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزش چکیده هدف از انجام تحقیق، بررسی آثار برنامه تمرینی الاستیک مقاومتی بر برخی عوامل تن‌سنجی و فیزیولوژیکی تکواندوکاران نوجوان بود. به این منظور تعداد 30 نفر از تکواندوکاران نوجوان با میانگین سنی 52/1±12 سال، قد 17/9 ±148 سانتی‌متر و وزن 09/10±42 کیلوگرم، با سابقه یک سال فعالیت در رشته تکواندو در شهر ...

فصل اول- طرح پژوهش مقدمه: بهبود در رکوردهاي ورزشي مديون پژوهش هاي متخصصان  در زمينه هاي مختلف تربيت بدني و علوم ورزشي است. يکي از اين زمينه ها که پژوهش هاي بسياري نيز در آن صورت گرفته، علم

پایان­نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی ورزشی چکیده: عنوان: تاثیر چرخه قاعدگی بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی در دانش آموزان دختر غیر ورزشکار دوره ی متوسطه زمینه و هدف: زنان در طی زندگی با شرایط ویژه­ای روبرو می­شوند از آن جمله آنها قاعدگی می­باشد. چرخه­ای که هر 28 روز تکرار می­شود و دارای سه مرحله لوتئال، فولیکولار و خونروی می­باشد. ممکن است برخی از ورزشکاران در ...

ثبت سفارش