پایان نامه بررسی رابطه عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

word 1 MB 31689 106
1393 کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت قبل:۶۲,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  (M.A. )

  گرایش : مدیریت ورزشی

  چکیده

  هدف این مطالعه تعیین رابطه عدالت سازمانی و ابعاد آن با خشونت در محیط کار می‌باشد.               این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می­باشد. نمونه پژوهش عبارت بود از 150 نفر از پرسنل اداره کل ورزش و جوانان استان فارس که با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از یک پرسشنامه ترکیبی استفاده گردید (پرسشنامه عدالت سازمانی و پرسشنامه خشونت در محیط کار). برای تجزیه و تحلیل یافته ها از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 18 و آمار توصیفی و استباطی استفاده گردید. یافته­های پژوهش نشان داد که بین عدالت سازمانی و ابعاد آن شامل (عدالت توزیعی، عدالت رویه­­ای و عدالت ارتباطی) و خشونت در محیط کار رابطه معکوس وجود دارد. نتایج این پژوهش نشان دهنده این موضوع است که برای کاهش سطح خشونت در محیط کار به آموزش عمومی، میزان مشارکت کارکنان و انگیزش کارکنان توجه ­شود.

   

  واژه‌های کلیدی: عدالت سازمانی، خشونت در محیط کار و اداره کل ورزش و جوانان استان فارس.

   

  فصل اول

  کلیات پژوهش

   

  1-1- مقدمه

  یکی از مهم‌ترین موضوعات ارزشی و مورد توجه و تأکید مدیریت منابع انسانی، عدالت سازمانی است. توجه به این امر، بیانگر اهمیتی است که مدیران برای نیروی انسانی به عنوان یکی از سرمایه‎های با ارزش قایل هستند. از طرف دیگر، سازمان­ها در فضای رقابتی در پی کسب رضایت مشتریان و جذب آنان می‎باشند که لازمه بقا و استمرار حیات آنهاست (زینالی صومعه، 1383). این امر میسر نمی‎شود، مگر اینکه به عدالت سازمانی توجه ویژه‎ای شود، زیرا عدالت به مثابه عامل حیات و بقای سازمان­ها و نظام‌های اجتماعی شناخته شده است (پور عزت، 1381).

   امروزه عدالت سازمانی بیش از پیش مورد توجه مدیریت منابع انسانی قرار گرفته است، زیرا موفقیت هر سازمانی بخصوص سازمان­های خدماتی، به نحوه تعامل کارکنان با مشتریان و مراجعه‌کنندگان است. ضرورت و اهمیت رعایت عدالت سازمانی، به دلیل نقش حایز اهمیت کارکنان در ارائه خدمات به مشتریان و جلب رضایت آنها در زمینه مسائل پرسنلی، بیشتر مد نظر قرار می‎گیرد، زیرا رفتار عادلانه سازمان با کارکنان، منجر به تعامل و برخورد مناسب کارکنان سازمان با مشتریان و مراجعه‌کنندگان شده و در نهایت موجب افزایش وفاداری و رضایت آنها می‎گردد که در بلندمدت ضامن بقای سازمان است (زینالی صومعه، 1383).

  خشونت جزو مسایل اجتماعی حاد به‌شمار می‌رود که در تمام مناطق جغرافیایی و در میان تمام گروه­های دینی، نژادی و در تمام سطوح تحصیلی، شغلی، اقتصادی و اجتماعی مشاهده می‌شود. گزارش‌های رسانه‌ها و نتایج پژوهش‌های مختلف در اکثر کشور‌های دنیا من‌جمله اسمیت و شارپ[1](1995)، اولوئوس[2](1992) نشان می‌دهد که خشونت در سال های اخیر افزایش یافته و جدی‌تر شده است و شامل طیفی از اعمال عمدی خشن جسمی، روانی، عاطفی، و کلامی می‌باشد که تأثیر منفی بر سلامت جسم و روان فرد و درک از خود بر جای می‌گذارد. در جامعه‌ی امروز به دلایلی چون گسترش فقر، عدم توجه به مسائل معنوی و انسانی گرایش به خوش‌گذرانی ها، سقوط خانواده و ارزش‌های تربیتی و بالاخره گسترش ماشینیسم سبب بدبینی و ترس از آینده و در نهایت خشونت و پرخاشگری شده است(علمی و همکاران، 1387). در جریان زندگی هر انسان ممکن است مشکلاتی بروز کند و هیچ انسانی از این امر مستثنی نیست. عده‌ای توانایی مواجهه با مشکلات و مسائل را         ندارند و همین امر موجب می‌شود تا در برخورد با موارد پیش‌آمده و یا حتی در مواقع عادی، به طور ناکارآمد و آسیب‌پذیر وارد شوند (دوستدار و همکاران، 1384، نقل از شیرودی، خلعتبری، تودار، مبلقی و صالحی، 1389). پرخاشگری در زندگی انسان آن‌چنان رایج بوده که بشر اصولاً آن را بدیهی تلقی می‌کرده است (برازجانیان، 1380، نقل از ثقتی، شفیع آبادی و سودانی، 1387). خشم یک هیجان ارضاکننده و در عین حال ویران‌کننده است (حافظی و خاجونی، 1390). آربلاستر[3] می‌گوید عمل خشونت‌ آمیز آن چیزی است که در بردارنده‌ی صدمه؛ آسیب یا خسارت به انسان یا غیر انسان و یا یک شی باشد(باسنت[4]، 1999). گلاسر (1999) معتقد است خشونت دربردارنده مجموعه عامل جرم و قربانی است و بنابر این ممکن است به عنوان یک پاسخ جسمانی به شخص دیگری تعریف شود(علمی و همکاران، 1387).

  طی سالیان اخیر، خشونت در محیط کار به دلیل پیامدهای روان‌شناختی و جسمانی برای کارکنان و پیامدهای غیرقابل جبران مادی برای سازمان‌ها، توجه بسیاری از پژوهشگران روانشناسی صنعتی وسازمانی را به خود جلب نموده است. خشونت در محیط کار در سراسر دنیا، به عنوان یک عامل آسیب‌رسان شغلی زنگ خطر سلامتی روان محسوب می‌شود، که با مواردی چون هتاکی، ضرب وشتم، آزار واذیت،، توهین، آزار جنسی و در نهایت قتل همراه است (کلووی، بارلینگ، هاورل[5]،2006).

  میل به بروز خشونت در محیط کار در سراسر دنیا، به عنوان یک عامل آسیب رسان شغلی، زنگ  خطر سلامتی روان محسوب می شود که با عنوان هایی چون هتاکی، ضرب و شتم، آزار و اذیت، توهین، آزار جنسی و درنهایت قتل بیان می گردد (قانون سلامت و امنیت شغلی آمریکا، به نقل از مهداد و همکاران، 1392).

   

  Abstarct

  So far, no study workplace violence and youth sports organization in the  Iran country has not been. The aim of this study was to examine the relationship between organizational justice and its dimensions are related to violence in the workplace skins. This descriptive, correlational study skins. The study sample consisted of 150 persons from youth sports organization in the fars province were selected by simple random sampling. combination of questionnaire was used for data collection (questionnaires, Organizational Justice and Workplace Violence Questionnaire).Analyze the data using SPSS version 18 and descriptive statistics were used. Findings showed that organizational justice and its dimensions (Distributive Justice, procedural Justice & Interactional Justice) and is inversely related violence in the workplace.

   

  Key word: organizational justice, workplace violence. youth sports rganization in the fars province

 • فهرست:

  چکیده 1

  فصل اول مقدمه و هدف

  1-1 مقدمه. 2

  1-2- بیان مسأله. 5

  1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش.. 8

  1-4-اهداف پژوهش.. 11

  1-5- فرضیات پژوهش.. 12

  1-6 پیش فرضهای تحقیق. 12

  1-7 روش آماری. 13

  1-7- 1- متغیرهای (اصطلاحات) پژوهش و تعاریف آنها 13

  1-8 تعریف مفهومی متغیرها 13

  1-9 تعریف عملیاتی متغیرها

  فصل دوم مبانی نظری پژوهش

  2-1 مبانی نظری تحقیق. 16

  2-2 عدالت.. 16

  2-2-1 مفهوم عدالت.. 16

  2-2-2 عدالت در سازمان ورزشی. 20

  2-2-3 تاریخچه عدالت سازمانی. 25

  2-2-4 منابع عدالت در سازمان ورزشی. 26

  2-2-5 عدالت و تصمیمگیری. 27

  2-2-6 پیامد های رعایت و یا عدم رعایت عدالت.. 29

  2-2-7 ابعاد عدالت سازمانی. 32

  2-2-7-1 عدالت توزیعی. 33

  2-2-7-2 عدالت توزیعی در بین تیمهای ورزشی. 38

  2-2-7-3 عدالت رویهای. 38

  2-2-7-4 قوانین عدالت رویهای. 41

  2-2-7-5 عدالت مراودهای. 42

  2-2-8 اهمیت عدالت سازمانی. 44

  2-2-9 مفهوم خشونت در محیط کار ورزشی. 46

  2-2-10 میل به خشونت در سازمان ورزشی. 48

  2-2-11 طبقهبندی خشونت در محیط کار 52

  2-2-12 ابعاد میل به خشونت در سازمان ورزشی. 55

  2-2-13 عوامل مؤثر بر بروز خشونت در محیط کار 57

  2-2-14 نظریه‌های مربوط به خشونت.. 58

  2-2-15 نظریه کنترل اجتماعی. 59

  2-2-17 نظریه منابع. 61

  2-2-18 نظریه مبادله. 61

  2-2-19 نظریه های اکولوژیکی. 62

  2-2-20 تئوری تعاملی تورون بری. 62

  2-2-22 مدل توسعه اجتماعی. 63

  2-2-23 رابطه عدالت و خشونت در محیط کار 64

  2-2-24 پیشینه تحقیق. 66

  2-2-24-1 پیشینه داخلی. 66

  2-2-24-2پیشینه خارجی. 71

  فصل سوم روش پژوهش

  3-1 مقدمه. 78

  3-2 طرح کلی پژوهش.. 78

  3-3- جامعه آماری و نمونه آماری. 79

  3-3-1- جامعه آماری. 79

  3-3-2- نمونه آماری و روش نمونه گیری. 79

  3-4- ابزار گردآوری اطلاعات. 80

  3-4-1 پایایی و روایی. 80

  3-4-2 متغیرهای پژوهش.. 82

  3-5- شیوه اجرای پژوهش.. 82

  3-6- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات. 82

  فصل چهارم تجزیه و تحلیل دادها

  4-1 مقدمه. 85

  4-2 آمار توصیفی. 86

  4-2 توزیع فراوانی سطح تحصیلات. 87

  4-3 توزیع فراوانی سابقه خدمت.. 88

  4-2 تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها 89

  4-2-1 توصیف متغیر عدالت توزیعی. 89

  4-2-2 توصیف متغیر عدالت رویهای. 90

  4-2-3 توصیف متغیر عدالت ارتباطی. 90

  4-2-4 توصیف متغیر خشونت در محیط کار 91

  4-3 بخش سوم: آمار استنباطی. 91

  4-3-1 آزمون ضریب همبستگی پیرسون. 91

  4-4 آزمون رگرسیون. 95

  4-5 خلاصه فصل چهارم. 96

  فصل پنجم نتیجه گیری

  5-1 مقدمه. 97

  5-2 تبیین یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش.. 97

  5-3 پیشنهادها 101

  5-4 محدویت‌های پژوهش.. 103

  منابع و مآخذ

  منابع و مآخذ............................................................................................................................................................... 105

  پیوست

  پیوست.. 120

   

  افتخار صعادی، مهرابی‌زاده هنرمند، م.، نجاریان، ب.، احدی، ح.، عسگری، پ.، (1388)، بررسی تأثیر اموزش هیجانی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری فردی- اجتماعی در دانش‌آموزان دختر سال دوم متوسطه شهرستان اهواز، یافته‌های نو در روانشناسی، دوره4، شماره12، صص137-149.

  بهنر، ج.، وانکه، م.، (2002)، نگرش‌ها و تغییر آن‌ها. ترجمه علی مهداد (1384). تهران: نشر جنگل.

  افجه، ع.ا.، (1390)، مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی، تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها. انتشارات سمت.

  آقاجانلو، ع.، حریریان، ح.ر.، غفوری فر، م.، (1389)، مواجهه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان با خشونت محل کار در محیط های بالینی، پژوهش پرستاری دوره 5 شماره 17.

  امیر خانی، ط.، پورعزت، ع.ا.، (1387)، تأملی بر امکان توسعه سرمایه اجتماعی در پرتو عدالت سازمانی در سازمان های دولتی.شماره 1، 32 -19.

  ایران زاده، س.، اسدی، ن.، (1388)، بررسی رابطه رفتار مدنی و عدالت سازمانی با خشنودی شغلی کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی، مجله فراسوی مدیریت، سال سوم - شماره 10 -صص 75- 43.

  پور عزت، ع.ا.، (1380)، مدیریت دولتی و عدالت اجتماعی. دانش مدیریت، شماره 55.

  پورعزت، ع.ا.، قلی پور، آ.، (1388)، بررسی موانع ساختاری تحقق عدالت در سازمان. نشریه بانک اقتصاد نوین، ش8.

  پورعزت، ع.، قلی پور، آ.، (1388)، بررسی موانع ساختاری تحقق عدالت در سازمان. نشریه بانک اقتصاد نوین، ش 8.

  ثقتی، ط.، شفیع‌آبادی، ع.، سودانی، م.، (1387)، اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر تحلیل ارتباطی محاوره‌ای بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه دانش‌آموزان دبیرستانی شهر رشت. یافته‌های نو در روانشناسی، دوره2، شماره2، شماره7، صص36-46.

  جوادیان، ز.، گل‌پرور، م.، بلالی، س.، (1390)، رابطه قرارداد روانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی با رفتارهای غیراخلاقی با توجه به نقش تعدیل کننده فرصت اعتراض به بی‌عدالتی، رویکرد تخلیه فشار. یافته‌های نو در روانشناسی، دوره6، شماره20، صص7-19.

  جوادین، ص.، فراحی، م.م.، طاهری عطار،  غ.، (1387)، شناخت نحوه تأثیرگذاری ابعاد عدالت سازمانی برجنبه های گوناگون رضایت شغلی و سازمانی، مدیریت بازرگانی، دوره 1،شماره 1، صص 70-55.

  چراغی، م.ع.، نوغان، م.، مقیم بیگی، ع.، بیک مرادی، ع.، (1391)، بررسی خشونت محیط کار پرستاران مراقبت ویژه. مجله پرستاری مراقبت ویژه، 5 (2) :87-94.

  حافظی، ف.، خاجونی، ا.، (1390)، تأثیر آموزش مهارت کنترل خشم بر کاهش رفتارهای تکانشورانه و اضطراب در افراد مبتلا به اختلال PTSD. یافته‌های نو در روانشناسی، دوره6، شماره 20، صص 89-107.

  حسین زاده، ع.، ناصری، م.، (1386)، عدالت سازمانی، تدبیر، سال18، شماره 190، صفحه 23-18.

  حق پناه، رضا.(1380). عدالت اجتماعی در قرآن. اندیشه حوزه،شماره 2.

  حقیقی، م.ع.، احمدی، ا.، رامین مهر، ح.، (1388)، بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان، مجله مدیریت فرهنگ سازمانی، سال هفتم، شماره بیستم.

  خدایی محمودی، ر.، (1386)، طراحی الگوی عدالت سازمانی اثر بخش برای سازمانهای دولتی ایران،رساله دکترا،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.

  دهقانیان، ح.، صبور، ا.، حجتی، ع.، (1392)، بررسی رابطه بین مؤلفه های عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در یک شرکت بیمه، پژوهشنامۀ بیمه، سال بیست وهشتم، شماره 2.

  رئیسی، ج، (1382)، جوانان و ناهنجاری های رفتاری، فصلنامه علوم اجتماعی علامه طباطبایی، شماره 21.

  رسول زاده اقدم، ص، (1381)، عوامل مؤثر بر خشونت علیه کودکان در خانواده‌های تهرانی، پایان نامه.

  رسولی، ر.، (1392)، بررسی رابطه حساسیت کارکنان به رعایت عدالت سازمانی و مرتبه سرمایه اجتماعی آنان در سازمان  (مطالعه موردی بیمارستان طالقانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  تهران)، دو فصلنامه علمی  پژوهشی شناخت اجتماعی،سال دوم، شماره 2، پیاپی 4.

  رضائیان، ع.، (1384)، انتظار عدالت و عدالت در سازمان، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

  روستایی، ا.، ابوالقاسمی، ش.، محمدی، آ.ع.، و ساعدی، س.، (1390)، مقایسه اثربخشی آموزش مدیریت خشم و دارودرمانی بر پرخاشگری زندانیان. یافته‌های نو در روانشناسی، دوره7، شماره21، صص5-17.

  زنگنه، س.، ملک‌پور، م.، و عابدی، م.، تأثیر آموزش مهارت‌های خشم بر کنترل پرخاشگری مادران دانش‌آموزان ناشنوا دوره ابتدایی. یافته‌های نو در روانشناسی، دوره5، شماره14، صص81-94.

  سلیمی، ع و همکاران، (1386)، جامعه شناسی کجروی، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، قم.

  سید جوادین، ر.، فراحی، م.م.، طاهری عطار، غ.، (1387)، شناخت نحوه تأثیرگذاری ابعاد عدالت سازمانی بر جنبه های گوناگون رضایت شغلی و سازمانی. نشریه مدیریت بازرگانی، شماره 1،70-55.

  شکر کن، ح.، نعامی، ع.، (1385)، بررسی رابطه ساده و چند گانه عدالت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان یا سازمان صنعتی در شهر اهواز. مقاله. مجموعۀ علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

  شیخ بردسیری, حجت؛ اسکندر زاده, صادق؛ امینی زاده, محسن؛ سرحدی, مهدیه؛ خادمی پور, غلام رضا و  موسوی، م.، (1392)، بررسی فراوانی خشونت محل کار و عوامل مؤثر در بروز این نوع خشونت علیه کارکنان فوریتهای پزشکی استان کرمان، مجله مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی کرمان، دوره 1، شماره 2.

  شیرودی، ش.، خلعتبری، ج.، تودار، ر.، مبلغی، ن.، و صالحی، م.، (1389)، مقایسه روش‌های آموزش مهارت ابراز وجود و حل مسئله بر سازگاری و پرخاشگری دانش‌آموزان دختر سال اول متوسطه، یافته‌های نو در روانشناسی، دوره5، شماره15، صص7-26.

  طالب پور، م.، (1387)، مدیریت مناب انسانی در ورزش و تفریحات سالم، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

  عریضی، ر.، گل پرور، م.، (1387)، "نقش ارشیابی و اهمیت عدالت در خشنودی کارکنان "فصلنامه اخلاق در علوم وفناوری، سال سوم، شماره 1و2، صص 104-93.

  فلاحی خشکناب، م.، تمیزی، ز.، غضنفری، ن.، (1392)، بررسی وضعیت خشونت، عوامل مستعد کننده و پیشگیری کننده آن در پرستاران شاغل در بخشهای روان، مدیریت ارتقای سلامت، دوره 2 شماره 3. 

  قلی پور، آرین؛ پورعزت، علی اصغر و سعیدی نژاد، مجید (1386)، عوامل موجد رفتارهای ضد شهروندی در سازمانها، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال دوم، شماره ی 8.

  قنواتی، س.ع.، و نیسی، ع.، (1389)، تأثیر مشاوره گروهی به شیوه شناختی- رفتاری بر رفتارهای پرخاشگرانه کارکنان زن، یافته‌های نو در روانشناسی، دوره5، شماره14، صص69-79.

  کاتوزیان، ن.، (1380)، عدالت قاعده اصلی حقوق بشر.بازتاب اندیشه.

  گل پرور، م.، نادی، م.،  (1389)، ارزش های فرهنگی و انصاف :عدالت سازمانی، رضایت شغلی و ترک خدمت، فصلنامه تحقیقات فرهنگى، دوره سوم، شماره 9، صص 228 -207.

  گل پرور، م.، اشجع، آ.، (1386)، رابطه باورهاى سازمان عادلانه با پیوستگى گروهى، احترام گروهى، مشارکت در تصمیم گیرى، تعارض نقش، ارتباطات سازمانى و رضایت شغلى،  مجله علوم انسانى دانشگاه، امام حسین (ع)، دوره 6، شماره 70.

  گل پرور، م.، رفیع زاده، پ.، (1388)، نقش عدالت در نگرش نسبت به سازمان و رضایت از رسیدگی به شکایات، مجله اخلاق در علوم و فناوری 1388، دوره  4، شماره  4-3 ،صص 54-65.

  گل پرور، م.، نادى، م.ع.، (1389)، ارزش هاى فرهنگى و انصاف : عدالت سازمانى، رضایت شغلى و ترک خدمت، فصلنامه تحقیقات فرهنگى، دوره سوم، شماره 9.

  گل پرور، م.، و واثقی، ز.، (1389)، رابطه بین مشارکت در تصمیم گیری با تنش شغلی با توجه به نقش میانجی عدالت رویه‌ای و بی اعتمادی بین فردی، مجله دست آوردهای روانشناختی (علوم تربیتی و روان شناسی)، دوره  4 ؛ شماره  2 (پیاپی 92-91) ؛ صص 120-99.  

  گل‌پرور، م.، نصری، م.، ملک‌پور، م.، (1386)، نقش مشارکت در تصمیم‌گیری، دلبستگی شغلی، جایگزین‌های شغلی در عدالت سازمانی ادراک شده مربیان آموزشگاه‌های استثنایی شهر اصفهان. دانش و پژوهش در روانشناسی، 25:15-46.

  مردانی حموله، م.، و حیدری، ه .، (1388)، "بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان بیمارستان منتخب شهر اصفهان، ماهنامه علم اخلاق وتاریخ پزشکی، سال دوم، شماره 2، صفحه 54-47.

  مشرف جوادی، م.ح.، دلوی، م.ر.، عبدالباقی، ع.، (1385)، عدالت سازمانی در سایه عدالت علوی. فصلنامه مدیریت فردا.

  مشرف جوادی، م.ح.، (1378)، اصول و متون مدیریت در اسلام، همدان، انتشارات نور علم.

  مشکاتیی، م.، و همکاران (1381)، سنجش تأثیر عوامل درونی– بیرونی خانواده بر بزهکاری نوجوانان، مجله انجمن جامعه‌شناسی، دوره4، شماره 2.

  مطهری، م.، (1384)، عدل الهی، تهران، انتشارات صدرا.

  مظفری، م.، و توان، ح.،(1392)، بررسی انواع خشونت علیه پرسنل پرستاری در بیمارستان های آموزشی شهر ایلام در سال 1391، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دوره بیست و یکم، شماره دوم.

  مهداد ع.، طباخ عشقی، ی.، و مهدیزادگان، ا.، (1391)، رابطه عدالت سازمانی ادراک شده با میل به خشونت در محیط کار، مجله روان شناسی اجتماعی (یافته‌های نو در روان شناسی)، دوره  7، شماره  23، از صفحه 19 تا صفحه 36.

  مهداد، ع. (1389)، روانشناسی صنعتی و سازمانی. تهران: انتشارات جنگل.

  مهداد، ع.، ذاکرین، س.، مهدی زادگان، ا.، (1392)، اثر تعدیلی ویژگی‌های شخصیتی بر رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده و میل به بروز خشونت در محیط کار، دانش و پژوهش در روا نشناسی کاربردی، سال چهاردهم، شماره 2،پیاپی 52.

  مهداد، ع.، (1389)، روا نشناسی صنعتی و سازمانی، چاپ هفتم، تهران: نشر جنگل.

  میرباقری، م.ح.، (1389)، «عدالت در بستر پیشرفت دینی و تقرب الهی»، خردنامه همشهری، شماره60.

  نعامی، ع.، شکرکن، ح.، (1383)، بررسی رابط ساده و چندگانه عدالت سازمانی با خشنودی شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی، مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، سال یازدهم شماره های 1و2.70-57.

  نعامی، ع.، شکرکن، ح.، (1385)، بررسی رابطه ساده و چندگانه عدالت سازمانی با رفتار مدنی سازمان در یک سازمان صنعت در شهر اهواز. مجله علوم تربیت و روان شناسی دانشگاه اهواز، دوره سوم، سال سیزدهم.


موضوع پایان نامه بررسی رابطه عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, نمونه پایان نامه بررسی رابطه عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, جستجوی پایان نامه بررسی رابطه عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, فایل Word پایان نامه بررسی رابطه عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, دانلود پایان نامه بررسی رابطه عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, فایل PDF پایان نامه بررسی رابطه عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, پروژه در مورد پایان نامه بررسی رابطه عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A. ) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی با سلامت روان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس انجام شد. طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است، جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس به تعداد 120 نفر تشکیل می‌دادند که از بین آن‌ها 94 نفر به روش ...

چکیده هدف از این پژوهش" تبیین رابطه ی میان فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی با رضایت شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس " بوده است. با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش از روش تحقیق توصیفی، از نوع همبستگی استفاده شده است جامعه آماری پژوهش تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان شهر شیراز می باشد که شامل 145 نفر می باشد و جهت اجرای روش نمونه گیری پژوهش به روش کل شمار ، ...

دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس می­باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 138 نفر می­باشد؛ که با توجه به محدود بودن جامعه، حجم نمونه با استفاده از روش سرشماری کل صورت گرفت. ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس می­باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 138 نفر می­باشد؛ که با توجه به محدود بودن جامعه، حجم نمونه با استفاده از روش سرشماری کل صورت گرفت. به همین تعداد پرسشنامه در بین کارکنان اداره کل ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش نیروی انسانی چکیده هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه هوش هیجانی با تمایل به ترک شغل است.روش تحقیق از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی است و روش گردآوری داده­ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان با تعداد 234 نفر است. با در نظر گرفتن تعداد کل جامعه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)گرایش: صنعتی و سازمانی نقش واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی در کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان فارس به‌وسیله:‌ مسلم دمیری چکیده هدف از این پ‍ژوهش بررسی نقش واسطه ای عزت نفس سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی کارکنان بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده: تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین سلامت سازمانی با سازگاری شغلی و خشنودی شغلی در روسا و نائب رئیسان هیئت های ورزشی استان فارس اجرا گردید. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل روساء و نائب رئیسان هیئت های ورزشی استان فارس می باشد. با استفاده از روش تمام شمار تعداد 92 پرسشنامه بین ...

  پايان نامه براي اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي (M.A) سال تحصيلي :93-1392 چکيده:   هدف ازپژوهش حاضرجهت بررسي رابطه بين سبک رهبري مديران آموزشي بابهداشت رواني دبيران

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A) مدیریت ورزشی چکیده: در سال های اخیر، رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای فرانقشی کارکنان، به دلیل اثرات قابل توجهی که بر اثربخشی و موفقیت سازمان ها داشته اند، بسیار مورد توجه قرار گرفته‎اند. شناسایی و تقویت زمینه های بروز چنین رفتارهایی عملکرد و کارایی سازمان ها را ارتقاء بخشیده و بقای بلندمدت آن ها را تضمین می کند.هدف اصلی از ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A) مدیریت ورزشی چکیده: در سال های اخیر، رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای فرانقشی کارکنان، به دلیل اثرات قابل توجهی که بر اثربخشی و موفقیت سازمان ها داشته اند، بسیار مورد توجه قرار گرفته‎اند. شناسایی و تقویت زمینه های بروز چنین رفتارهایی عملکرد و کارایی سازمان ها را ارتقاء بخشیده و بقای بلندمدت آن ها را تضمین می کند.هدف اصلی از ...

ثبت سفارش