پایان نامه مقایسه علایق، اولویت ها و نیازمندی های ورزشی روستاییان شهرستان بردسکن و بخش های انابد و شهرآباد

word 1 MB 31699 79
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۳,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

  رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی

   

  چکیده

  هدف کلی این تحقیق مقایسه علایق، اولویت­ رشته های ورزشی مورد علاقه و نیازمندی­های ورزشی ساکنان روستاهای شهرستان بردسکن و بخش­های شهرآباد و انابد بود. بدین منظور، ورزش­های مورد علاقه و فعال، نگرش در مورد شرکت در ورزش، وضعیت مشارکت، نیازمندی­های ورزشی، نوع برنامه ورزشی و رسانه مورد استفاده در گروه های جامعه شناختی مختلف روستاییان مقایسه و بررسی شد.

  روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه روستاییان شهرستان بردسکن (واقع در استان خراسان رضوی) بود که بر اساس آمار تعداد آنها برابر 40424 نفر بود. حجم نمونه آماری طبق جدول مورگان برابر 382 نفر تعیین شد که برای انتخاب این تعداد، از روش نمونه­گیری خوشه­ای تصادفی استفاده شد. به منظور گردآوری داده­های تحقیق، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که از مطالعات پیشین اقتباس و با توجه به محیط مورد نظر تعدیل شده بود. روایی پرسشنامه­های تحقیق توسط 10 تن از اساتید صاحب نظر تأیید شد. پایایی آن نیز، در مطالعه راهنما با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برابر 79/0 به دست آمد. داده­های به دست­آمده با استفاده از آزمون­های آمار توصیفی شامل شاخص­های گرایش مرکزی و پراکندگی و آمار استنباطی شامل آزمون کالموگروف اسمیرنوف، آزمون t مستقل، آنوا و خی2 پیرسون انجام شد. کلیه آزمون­های آماری با استفاده از نرم­افزار آماریspss  انجام شد.

  نتایج نشان داد که 4/58 از پاسخگویان، ورزش­های بومی محلی را به ورزش­های مدرن ترجیح می­دادند. به علاوه، پاسخگویان امکانات ورزشی روستای خود را کم می­دانستند که بین نظر آنها در مورد میزان این نیازمندی­ها بر اساس سن، جنسیت و تحصیلات اختلاف معنی­داری وجود داشت. همچنین، بین نگرش روستاییان در مورد شرکت در ورزش بر اساس جنسیت تفاوت معنی­داری وجود نداشت؛ اما بر اساس سن و تحصیلات اختلاف معنی­داری مشاهده شد. بین نظر روستاییان در مورد نوع برنامۀ ورزشی و رسانه مورد استفاده­شان نیز بر اساس سن، جنسیت و تحصیلات اختلاف معنی­داری وجود داشت.

  واژگان کلیدی:

  ورزش روستایی، نیازمندی، علایق ورزشی، رسانه، برنامه ورزشی تلویزیونی، نگرش، مشارکت ورزشی

  مقدمه

  جمعیت روستایی از ارکان مهم جامعه به شمار می­رود. نقش روستاها در توسعه پایدار کشورها باعث شده است که دولت­ها توجه خاصی را به این بخش نشان دهند و در برنامه­های کلان خود، به دنبال دستیابی به اهداف و چشم­اندازهایی از طریق این بخش باشند (سینکلر [1] و همکاران، 2006). بی­شک توسعه اقتصادی یک کشور در گرو سلامت افراد تولیدکنندۀ آن است و جامعه روستایی نیز -به عنوان یکی از مهم­ترین ارکان تولید- از این موضوع مستثنی نیست. فراهم ساختن امکانات و شرایطی که سلامت جامعه روستایی را تأمین کند و زمینه مشارکت بیشتر این نیروی کار مهم را امکانپذیر سازد، در اکثر کشورهای پیشرفته جزء اولویت­های اساسی محسوب می­شود. پارک اسکوکی[2] یکی از مناطقی است که دولت امریکا با ایجاد آن، برنامه­های تفریحی مناسب و متنوعی را برای مردم محلی و حتی بازدید­کنندگان از این مناطق فراهم کرده است تا بتواند یکی از اولویت­های خود- یعنی رفاه جامعه محلی و روستایی- را فراهم سازد (گروه تحقیق دولتی پارک اسکوکی[3]، 2013).

  همچنان که دولت­ها در برنامه­های توسعه خود، جامعه روستایی را به عنوان یکی از ارکان مهم تولید به شمار می­آورند، از سوی مقابل لازم است در برنامه­های خود، به همان اندازه به توسعه این بخش اهمیت دهند (نظام جامع توسعه تربیت­بدنی و ورزش کشور، 1384). ورزش همواره به عنوان ابزاری کارآمد برای دست یافتن به این منظور مورد استفاده قرار گرفته است. نقش ورزش و تفریحات سالم در حمایت از نوسازی روستاها غیرقابل انکار است (سیرل[4]، 2006). ورزش، همچنین، به انسجام و مشارکت بیشتر مردم در امور اجتماعی کمک می­کند و منجر به سلامت و رفاه بیشتر آنها می­گردد (سیرل، 2006). دولت­ها معمولاً به منظور افزایش مشارکت روستاییان و استانداردهای عملکرد ورزشی در روستا، طرح­های اجتماعی را در این زمینه اجرا می­کنند. به عنوان مثال، از مهم­ترین استراتژی­های دولت انگلیس در بخش روستایی، فراهم کردن فرصت­های بیشتر رقابت در ورزش برای سنین مختلف، کمک به ارتقای ورزش­های تیمی و فراهم ساختن امکان توسعه مشارکتی تأسیسات ورزشی در روستاها است (سینکلر و همکاران، 2006). در همین راستا، در ایالات متحده امریکا، انجمن­های ورزشی روستایی تأسیس شده­اند تا برنامه­های تفریحی- ورزشی را برای مردم روستا به اجرا در آورند و از این طریق جذابیت­های بیشتری در روستاها به وجود آید. انجمن ورزشی روستای بلاویستا[5] یکی از این انجمن­هاست که در تعطیلات آخر هفته و شب­ها امکان استفاده از تسهیلات ورزشی- تفریحی را برای مردم فراهم کرده است. این انجمن حتی به منظور ایجاد جذابیت­های بیشتر، از شبکه­های اجتماعی اینترنتی استفاده و طرح­های تجاری را اجرا می­کند (مورگان[6]و همکاران، 2013).

  با توجه به اینکه روستاها بخش مهمی از جوامع را تشکیل می دهند و در کشور ما این بخش از جامعه به دلایل مختلف از جمله مشکلات اقتصادی و معیشتی رو به کاهش است( خانه ملت، 1393)، و طبق سرشماری سال 90 نسبت جمعیت شهری به روستایی 71 به 29 درصد بوده است که در مقایسه با سرشماری سال 85 نسبت جمعیت شهری به روستایی 68 به 32 درصد کاهش داشته است( مرکز آمار ایران، 1391)، لذا مطالعه وضعیت روستاها و روستائیان کشور می تواند در توسعه روستاها نقش مهمی داشته باشد و به این جهت در این تحقیق به مطالعه وضعیت ورزش در گروه های محتلف جامعه شناختی روستائیان شهرستان بردسکن پرداخته شده است.

   

  1-2. بیان مسأله

  در ایران، توزیع نامتوازن امکانات و کمبود تسهیلات، همواره از معضلات زندگی در روستاها به شمار رفته است و همین موضوع باعث نبود یا کمبود برنامه­های تفریحی ورزشی در روستاها شده است که خود در تشدید روند مهاجرت روستائیان به شهرها نقش اساسی داشته است (عظیمی، 1388). با اینکه 39 درصد جمعیت کشور را روستائیان تشکیل می­دهند، ولی از گسترش بازی­های بومی محلی به­عنوان بخشی از ورزش همگانی اطلاعاتی در دسترس نیست. گذران زمان زیادی از اوقات فراغت مردم، از طریق تلویزیون، گرایش به کم تحرکی، محدودیت ورزش زنان، گرایش به فعالیت تفریحی و کم تحرکی، کمبود امکانات و عدم آگاهی موجب شده است که هنوز ورزش همگانی به­ویژه ورزش بومی محلی جایگاه سازنده خود را برای ارتقای سطح عمومی سلامت جامعه پیدا نکند (رمضانی­ نژاد، 1387). جعفری در سال 1384، در نظرسنجی از زنان روستایی (10 تا 60 ساله) و سنجش نیازهای ورزشی آنها، به این نتیجه رسید که امکانات ورزشی برای ورزش زنان روستایی کافی و مناسب نیاز آنها نیست. احتمالاً این موضوع با درصد کمتری در مورد ورزش مردان نیز درست است. این درحالی است که جمعیت روستایی حدود 35 درصد از کل جمعیت ایران را تشکیل می­دهد و بدین خاطر می­تواند نقش مهمی را در توسعه کشور ایفا کند. در دهه­های اخیر اقداماتی در روستاها به اجرا در آمده اما تأثیر مورد انتظار را در تولیدات و کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها و ... را نداشته است. عدم توجه کافی به جامعه روستایی به­عنوان یک گروه مشخص با ویژگی، نگرش، علایق و نیازهای خاص خود باعث شده است تا برنامه­هایی که برای آن­ها اجرا می­شود منطبق با نیازها و خواسته­هایشان نباشد و در عمل تغییر مثبت اندکی را در وضع زندگی آنان ایحاد کند (وارثی و همکاران، 1385).

            تحقیق توماس[7] (1999) نشان می­دهد که استفاده از فعالیت­های ورزشی و برنامه‌های آمادگی جسمانی باعث می‌شود که میزان صدمات و جراحات افراد در حین کار کاهش یابد و بازدهی آنها افزایش پیدا کند. با توجه به این موارد، به نظر می­رسد که توجه بسیار اندکی به رفاه قشر روستایی شده است و آنها کمترین امکانات تفریحی ورزشی را دارا هستند. البته، این تفکر که قشر روستایی نسبت به جامعه شهری از تحرک جسمانی بیشتری برخوردار هستند، احتمالاً باور صحیحی است. اما، این نکته را نباید نادیده گرفت که فعالیت‌های روزانه یکنواخت و برخی عادات غلط و تفکّرات خاص اجتماعی- فرهنگیِ روستا مانع این بوده است که ورزش به ­صورت علمی در روستاهای ایران نهادینه شود. بنابراین، برنامه­ریزی در جهت استفاده کاربردی از ورزش در زندگی روستایی به واسطه نقش آن در ترویج فرهنگ تحرک­پذیری از جمله راهبردهای موثر در تحقق برنامه­های توسعه روستایی به شمار می­رود، که این کار جز با برنامه­ریزی مدون و شناخت نیازهای جامعه روستایی تحقق پیدا نخواهد کرد. کند. بنابراین، تحقیق حاضر به­ دنبال پاسخگویی به این مسئله  انجام شد که ورزش در بین روستاییان شهرستان بردسکن، به عنوان بخش بزرگی از جمعیت روستایی کشورمان، از چه جایگاهی برخوردار است؟ و در همین راستا، نیاز­های ورزشی جامعه روستایی، با توجه به فرهنگ و نگرش­های اجتماعی حاکم بر روستاها، وضعیت پرداختن به فعالیت­های ورزشی آنها چه وضعیتی دارد؟ و بدین منظور، مردم روستاهای شهرستان بردسکن و بخش­های آن به عنوان بخشی از جمعیت روستایی کشور مورد مطالعه قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق کلیه روستاییان شهرستان بردسکن و بخش­های شهرآباد و انابد واقع در استان خراسان رضوی بود این شهرستان در حاشیه شمالی کویر نمک با آب .هوایی گرم و خشک، از سمت شمال با شهرستان سبزوار، از شرق با شهرستان خلیل‌آباد، از شمال شرق با کاشمر و از جنوب با طبس در استان خراسان جنوبی و از غرب با شاهرود در استان سمنان محدود بوده و در فاصله ۲۶۵ کیلومتری جنوب غربی مشهد مقدس قرار دارد. همچنین بر اساس آخرین تقسیمات کشوری دارای ۳  بخش مرکزی، انابد و شهرآباد، هفت دهستان و ۳۹۳ روستای می‌باشد. و بر اساس آخرین آمار به­دست آمده از سایت آمار و اطلاعات روستایی تعداد جامعه آماری برابر40424نفر در سال 1390 بود (ویکی­پدیا شهرستان یردسکن، 1393).

   

   

   

   

   

  Abstract:

   

  The purpose of this study was to compare the interests, priorities of favorite sports and sports needs of the villages of Bardaskan, Shahrabad and Anabd. Therefore, the favorite and active sports, attitude toward participation in sport, participation status, sport needs, kind of sports and media programs for the villagers were examined, in terms of demographic characteristics. This research was descriptive and applied study that was implemented by survey method. The study population included all villagers of the Bardaskan (Located in Khorasan Razavi), that according to the statistic they were 40424. The size of sample were determined based on Morgan's table equal with 382. The sample was selected by utilizing cluster random sampling. In order to collect data, the made-researcher questionnaire was used which it was adopted from previous studies and was adjusted according to the studied situation. Validity of the questionnaire was approved by 10 physical education experts then the reliability determined by Cronbach's alpha test in pilot study which were 0/79. Descriptive statistics and inferential statistics (Kolmogorov-Smirnov test, t-test, ANOVA and Pearson's Chi2) were used to analyze the data. Statistical analyses were conducted using the SPSS statistical package.

  The results showed that %58/4 of the respondents preferred the local sport rather than the modern sport. In addition, respondents declared the facilities of their village was not sufficient that between them in terms of how these requirements are, based on age, gender and education, there was a significant difference. Also, about the attitude of the villagers to participate in sports based on gender, there was not a significant difference, however, significant differences were observed by age and education. Also, between villager’s idea about the type of media and their sports program there was a significant difference, based on age, gender and education.

   

  Key words:

  Village sport, sports interests, media, TV sports program, attitude, sports participation

 • فهرست:

  فصل اول: مقدمه و معرفی

  1-1. مقدمه ...........................................................................................................................................................................2

  1-2. بیان مسأله. 3

  1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش... 5

  1-4. اهداف.. 6

  1-4-1. هدف.. 6

  1-4-2. اهداف اختصاصی.. 6

  1-5.  فرضیه های پژوهش... 7

  1-6. تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 7

  الف) تعاریف مفهومی.. 7

  ب) تعاریف عملیاتی.. 8

  فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری

  2-1. مقدمه: 11

  2-2. تعریف روستا 11

  2-3. شغل و سبک زندگی روستاییان: 12

  2-4. نقش فنآوری اطلاعات و ارتباطات در روستا: 13

  2-5. اهمیت توسعه روستاها و نقش ورزش  و بازیهای بومی محلی در توسعه پایدار روستاها: 15

  2-6. ورزش روستایی.. 19

  2-7. ورزش همگانی: 21

  2-8. نقش بازیهای بومی ومحلی در ابعاد مختلف زندگی.. 24

  2-9. شکل های اجتماعی فعالیت بدنی.. 24

  2-10. نیاز 25

  2-11. نیازسنجی.. 27

  2-12. ضرورت و انگیزههای نیازسنجی.. 28

  2-13. کاربرد نیازسنجی.. 29

    عنوان                                             فهرست مطالب                                           صفحه            

   

  2-14. نیازسنجی ورزشی.. 29

  2-15. تعریف نگرش: 30

  2-16. تحقیقات انجام شده در داخل کشور: 31

  2-17.  تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 36

  2-18. جمع بندی. 40

  فصل سوم: روش شناسی تحقیق

  3-1.  مقدمه: 42

  3-2. روش اجرای پژوهش... 42

  3-3. جامعه مورد پژوهش... 42

  3-4.   نمونه و روش نمونه گیری. 43

  3-5. ابزار اندازه گیری داده ها: 43

  3-6. روش جمع آوری داده ها 44

  3-7. روش تحلیل  یافته ها 44

  فصل چهارم : یافته های تحقیق

  4-1. مقدمه. 46

  4-2. یافتههای توصیفی.. 46

  4-2-1. ویژگیهای فردی. 46

  4-2-1-1. نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس متغیرهای دموگرافیک... 46

  4-3-1. اولویت ورزش های مورد علاقه. 50

  4-3-2. مشارکت در ورزش... 51

  4-3-2-1. نوع مشارکت.. 51

  4-3-2-1 رشته ورزشی.. 51

  4-3-3. وضعیت استفاده از رسانه. 53

  4-3-3-1. نوع رسانه. 53

  4-3-4. اهداف روستاییان از تماشای تلویزیون. 53

  4-3-5. میزان رضایت روستاییان از کیفیت برنامه های ورزشی تلویزیون. 54

  4-3-5. وضعیت نیاز روستاییان به امکانات ورزشی.. 54

  4-4. یافته های استنباطی.. 55

  4-4-1. فرضیات تحقیق. 55

  4-4-1-1. فرضیه اول تحقیق. 55

  4-4-1-2. فرضیه دوم تحقیق. 56

  4-4-1-3. فرضیه سوم تحقیق. 57

  4-4-1-4. فرضیه چهارم تحقیق. 58

  4-4-1-5. فرضیه پنجم تحقیق. 59

  4-4-1-6. فرضیه ششم تحقیق. 60

  4-4-1-7. فرضیه هفتم تحقیق. 61

    عنوان                                                       فهرست مطالب                                                      صفحه            

   

  4-4-1-9. فرضیه نهم تحقیق. 63

  4-4-1-10. فرضیه دهم تحقیق. 65

  4-4-1-11. فرضیه یازدهم تحقیق. 65

  4-4-1-12. فرضیه دوازدهم تحقیق. 66

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  5-1. مقدمه: 69

  5-2. خلاصه تحقیق: 69

  5-3. یافته های تحقیق: 70

  5-3-1. یافته های توصیفی.. 70

  5-3-2. یافته های استنباطی.. 71

  5-5. محدوده های تحقیق: 79

  5-6. محدودیت های تحقیق: 79

  5-7. پیشنهادهای تحقیق. 80

  5-7-1. پیشنهادهای برخاسته از تحقیق: 80

  5-7-2. پیشنهادهای برای تحقیقات آینده: 81

  منابع: 69

  منابع فارسی.. 69

  منابع لاتین: 74

  سایت ها 76

  منبع:

   

  منابع فارسی

  - آذرنیا، هدایت. (1389). نگرش و گرایش مردم تبریز به فعالیت­های بدنی و ورزشی. پایان نامه کارشناسی ارشد.

  - اتقیاء، ناهید. (1384). نیاز­سنجی از اقشار مختلف زنان کشور درباره ورزش­های همگانی به منظور تدوین الگو. پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم،تحقیقات وفناوری.

  - اتقیاء، ناهید (1387). نیاز سنجی ورزشی بانوان شاغل در دانشگاه الزهراء و ارایه راهکارهای کاربردی. نشریه علوم حرکتی و ورزش، سال ششم، جلد اول، شماره11، بهار و تابستان87، صص99

  - ازکیا، مصطفی و حسینی رودبارکی، سکینه. (1388). تغیرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی. فصلنامه علمی  پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره 37.

  - الخولی امین الانور،«ورزش وجامعه»ترجمه حمیدرضا شیخی (1383). نشر سمت،چاپ دوم.

  - الخولی امین الانور،«ورزش وجامعه»ترجمه حمیدرضا شیخی (1381). انتشارات وزارت امور خارجه. چاپ اول.

  - الوانی، مهدی (1345). پژوهش در زمینه­ی رابطه­ی بین برخی از مشکلات سازمان­ها با عدم ارضای نیازها.

  - اداره کل اطلاعات و برنامه‌ریزی سیما. (1388). جزوه خلاصه تعاریف و مفاهیم بازنگری شده برنامه سازی تلویزیونی. نشر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

  - بهشتی، احمد. (1366). سلام و بازی­های کودکان. انتشارات اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش. چاپ اول،

  - بابایی، محمود. (1386). نیازسنجی اطلاعات، تهران، پژوهشگاه اطلاعات و مدارک ایران.

  - برقی، حمید؛ قنبری، یوسف. (1389). تحلیلی بر نقش علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی. نشریه راهبرد یاس، شماره 24.

  - بلوچی، رامین. (1373). بررسی وضعیت موجود بازی­ها و ورزش­های بومی و محلی استان ایلام. پایان­ نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت معلم تهران.

  - پاپزن، عبدالحمید؛ قبادی، پرستو؛ زرافشانی، کیومرث و گراوند، شهپر. (1389). مشکلات و محدودیت های گردشگری روستایی با استفاده از نظریه بنیانی  (مورد: روستای حریر، استان کرمانشاه).

  - پورطاهری، مهدی؛ همدمی مقدم، یلدا و رکن الدین افتخاری ،عبدالرضا. (1389). ارزیابی عملکرد شوراهای اسلامی در توسعه روستایی نمونه موردی: دهستان آلاداغ بجنورد. فصلنامه مدرس علوم انسانی برنامه­ ریزی و آمایش فضا، د14 ، ش 4، صص 23-28،

  - تقوایی، مسعود؛ نیلی پور طباطبایی، شهره. (1385). بررسی شاخص­های توسعه در مناطق روستایی استان­های کشور با استفاده از روش اسکالوگرام. اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال چهاردهم، شماره 56، .2- جعفری، غلامرضا. (1384). طرح بررسی نظر­سنجی و نیازسنجی از ورزش زنان روستایی کشور (10تا6سال).

  - جعفری، غلامرضا. (1384). طرح بررسی نظر­سنجی و نیازسنجی از ورزش زنان روستایی کشور(10تا6سال).

  - حمیدی، مهرزاد. (1368). بازشناسی بازی­ها و ورزش­های بومی و محلی استان­های گیلان و مازندران. پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.

  - حسن پور، غلامحسین. (1387). ورزش­های بومی سنتی محلی. بامداد کتاب، چاپ سوم1390. ص6، 15، 19.

  - خسروی، خسرو. (1380). جامعه شناسی روستای ایران، تهران: نشر فرس. چاپ هشتم، ص25.

  - درخشان زاویه، مهدی. (1390). تحلیلی بر توزیع فضایی بازی­های بومی و محلی در مناطق روستایی نمونه موردی بخش خورش رستم شهرستان خلخال. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس تهران.

  -دستغیب، فاطمه. (1378). موانع اجتماعی - فرهنگی توسعۀ ورزش بانوان. پایان نامۀ کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه آزاد تهران مرکز.

  -داودی، کریم. (1391). رابطه نیازهای ورزشی دانشجویان با برنامه­های فعالیت­های فوق برنامه ارائه شده در دانشگاه­های دولتی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران

  - رکن الدین افتخاری، عبدلرضا؛ فتاحی، احدالله و حاجی­پور، مجتبی. (1390). ارزیابی توزیع فضایی کیفیت زندگی در مناطق روستایی. پژوهش­های روستایی، سال دوم، شماره دوم، صص 69 تا 94.

  - رفیع پور، فرامرز. (1364). جامعه روستایی و نیازهای آن. تهران، شرکت سهامی انتشار.

  - رحمتی، محمدصادق. (1371). روان شناسی اجتماعی معاصر. انتشارات سینا، چاپ اول.

  - رحیمی نیک، اعظم. (1374). تئوری­های نیاز و انگیزش، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، چاپ اول.

  - رضوان­زاده، نورالدین. (1383). بررسی تأثیر ارتباطات درتمایل به تغییر سبک زندگی در جامعه روستایی. پایان نامه دکتری علوم ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

   - رضوانی، محمد­رضا. (1381). برنامه­ریزی توسعه روستایی (مفاهیم، راهبردها، فرآیندها). مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.

  - رضوی زاده، نورالدین. (1383). تفاوت­های نسلی در روستاهای ایران. فصلنامه­ی روستا و توسعه.

  - رمضانی نژاد، رحیم. (1387). تاریخ تربیت­بدنی و علوم ورزشی. نشر شمال پایدار، چاپ اول زمستان 1387.ص161،191.

  - روزبیانی، مانیا. (1380). مقایسه برخی از ویژگی­های زنان شرکت کننده در ورزش همگانی شهر تهران.پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران.

  - روحی دهکردی، میترا. (1392). بنیاد پداگوژی بازی های بومی و محلی ایرانی و اهمیت آنها در گسترش ابعاد جسمانی و روانی دانش آموزان دوره ابتدایی. فصلنامه مشاوره شغلی وسازمانی. دوره پنجم، شماره14. صص 66-83.

  - زارعیان جهرمی، آرمین، احمدی، فضل­الله. (1384). نیازسنجی یادگیری در دوره کارشناسی پرستاری: یک مطالعه کیفی.  مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، پاییز و زمستان، 5 (2): 81 تا 92

  - زارعی کلات، مهدی. (1391). تاثیر منابع و جاذبه­های گردشگری روستاهای باقدمت در جذب گردشگر، مطالعه موردی: روستای کنگ در شهرستان طرقبه و شاندیز خراسان رضوی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران مرکز.

  - سلطانی، ایرج. (1385). تعامل نیازسنجی و اثر بخشی آموزشی در سازمان­های یادگیرنده، اصفهان، ارکان دانش.

  - ستوده، هدایت­الله. (1383). درآمدی بر روان­شناسی اجتماعی. انتشارات آوای نور. چاپ اول.

  - ظروفچی بنیس، صغری. (1389). بازیابی الگوی معماری مسکن در روستای بنیس. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده هنر اصفهان.

  - عظیمی، شهاب. (1388). مطامعه و بررسی نیازهای ورزش روستایی استان همدان. پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شمال.

  - علوی، حسین؛ یوسفی، مسعود؛ دوستی، مرتضی و جمشیدی، صغری. (1389). بازی­های دبستانی، پرورشی، بومی و محلی. انتشارات حفیظ، چاپ اول، ص39،6،2،3.

  - عطارزاده حسینی، سیدرضا؛ و مهدی سهرابی. (1386). توصیف نگرش و گرایش مردم شهر مشهد به فعالیت های حرکتی و ورزشی. فصلنامۀ المپیک، سال پانزدهم، شمارۀ 1  (پیاپی 37 )، زمستان.

  - فتحی واجارگاه، کوروش. (1381). نیازسنجی آموزشی (الگو­ها و فنون). نشر آییژ.

  - فتحی واجارگاه، کوروش. (1385). نیازسنجی پژوهشی (مسئله­یابی پژوهشی و اولویت­بندی طرح­های تحقیقاتی). نشر آییژ.

  - فاتح، داریوش. (1388). معماری روستایی. تهران: پارسیان، صص19-20.

  - قنبری نیاکی، عباس. (1367). تربیت بدنی از دیگاه اندیشمندان اسلامی. کمیته انتشارات تدوین نظام نوین تربیت بدنی، چاپ اول، ص 205.

  - قره، محمد علی. (1383). بررسی وضعیت ورزش همگانی ایران و مقایسه آن با چند کشور منتخب جهان. پایان نامه دکترای مدیریت و برنامه­ریزی در تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم.

  - کالحون، دونالد، فلسفه فرهنگی بازی‌ها، ترجمه صفدر محمدنیا، هوشیار منشی. (1987). پژوهش و ورزش. ص96.

  - کاشف، میر محمد، خالدان، اصغر. (1389). تحلیل در ورزش همگانی ایران و توصیه­هایی برای توسعه­ی آن. خلاصه مقالات پنجمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز.

  -  کوزه­چیان، هاشم، عابدی، بهرام. (1380). بررسی وضعیت کمی و کیفی تربیت­بدنی و ورزش در استان مرکزی از دیدگاه مسئولان ومربیان ورزش. نشریه حرکت، شماره 7، صص91 تا 99

  - مختاری، جلال. (1393). عوامل تأثیرگذار بر گرایش صدا و سیما به ورزش همگانی (تفریحی) و قهرمانی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت­بدنی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

  - معیدفر، سعید. (1383). تمایز جنسی روستاییان در کار، فراغت، فعالیت و مصرف کالاهای فرهنگی. مجله جامعه شناسی ایران، دوره پنجم، شماره 2، ص179-200.

  -مظفری، امیر احمد. (1381). شناخت گرایش و نگرش مردم نسبت به تربیت بدنی و ورزش. طرح پژوهشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم تهران.

  - مظفری، امیر احمد، کلاته آهنی، کامیار، شجیع، امیر رضا، هادوی، فریده. (1389). توصیف نگرش و گرایش مردم به فعالیت­هی حرکتی و ورزشی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه المپیک، سال هجدهم، شماره1، پیاپی49.

  - مهدوی، مسعود. (1377). مقدمه ای بر جغرافیای روستایی ایران. سازمان سمت، چاپ اول، انتشار لیلی، تهران، صص82 – 85.

  - مؤسسه توسعه روستایی ایران. جایگاه روستا در فرآیند توسعه ملی شرکت چاپ و نشر بازرگانی، تهران. (1382). ص111

  - ملایی کوهی، مریم. (1384). آثار برنامه­های پیشنهادی ورزش همگانی بر آمادگی جسمانی دختران دانشجو. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان.

  - نقوی، محمدرضا، مریدالسادات، پگاه ، فتاحی، احدالله،  عبادیان مهشاد عبادیان. (1392). ارزیابی جایگاه بازی های بومی و محلی در توسعه مناطق روستایی (نمونه موردی دهستان میانکاله شهرستان بهشهر).

  - نقوی، محمدرضا، پایدار، ابوذر و قاسمی، یاسر. (1391). بررسی و تحلیل نقش فرهنگ در توسعه مناطق روستایی با رویکردهای توسعه پایدار مفاهیم،روش­ها و راهبردها. نشریه مهندسی فرهنگی علمی - تخصصی شورای عالی انقلاب فرهنگ. س6، ش 67 و 68 ، صص107تا 93..

  - نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور. (1384).

  - وارثی، حمیدرضا؛ حسینی ابری، حسن و زارع شاه­آبادی، علیرضا. (1385). بررسی نیازها و اولویت­های جامعه روستایی از نظر زنان روستایی استان یزد. مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، جلد بیستم، شماره 1.

  - هاوشکی، محبوبه. (1392). مقایسه کیفیت زندگی زنان فعال وغیر فعال در ورزش­ همگانی 20-60 سال شهرستان شهر بابک. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

  .

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  منابع لاتین:

   - Andrew, F., Coburn,A., Clinton, M., Timothy, D., Mueller, R., Slifkin &

  .Wakefielm, M. (2007). Choosing Rural Definitions: Implications for Health Policy.

   - Bertella, G. (2014). Designing small-scale sport events in the countryside. International Journal of Event and Festival Management, Vol. 5 Iss: 2.

   - Bogopa, D. (2001). Sports Development: Obetacles and Solutions in South Africa,University of Port Elizabeth, Vol.8,No.1.  

   - Burton, J. K., & Merrill, P. F. (1991). Needs assessment: Goals, needs and priorities. In L. J. Briggs, K. L. Gustafson, & Tillman, M. H. (Eds.), Instructional design principles and applications (pp. 17-43). Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications.

   - Cinclair, C., Risbridger, E., Cornforth, H., falcon, S., palmer, G.  (2006). Borough’s sport, open space and recreation needs assessment. The Policy and Design Section in accordance with Planning Policy Guidance 17.

   - Connell, H. (2004). University research manegment paris: OLCD publication, france.

  Fathi vajargah, K. (2005). Assessment at university level. University of Kassel. Research needs. Germany 2005.

   - Ferris, K. A., Oosterhoff, B., & Metzger, A. (2013). Organized activity involvement among rural youth: Gender differences in associations between activity type and developmental outcomes. Journal of Research in Rural Education, 28 (15), 1-16. Retrieved from http://jrre.psu.edu/articles/28-15.

   - Frankel, R.O. (2010).  Modern Rural Sports the Minute Play Based on the Short Story, 2010.

   - Finkenberg, GE. (1991). A study of attitude toward physical activity among second school student in Beijing. China discuss, volume3, pp 12-23.

   - Gibson JM. (1998). Using the Delphi technique to identify the content and context of nurses’ continuing professional development needs. J Clin Nurs ; 7 (5): 451-9.

   - Harris, Robert. (2003). Rural Development with ICT’S in Nepal: interation policy with grassroots esowceflness. The Electronic journal on information systems in developing countrics. Pp2-6.

   - Hemson, D., Meyer, M., & Maphunye, K. (2004).  RURAL DEVELOPMENT THE PROVISION OF BASIC INFRASTRUCTURE SERVICES. HUMAN SCIENCES RESEARCH COUNCIL INTEGRATED RURAL AND REGIONAL DEVELOPMENT.pp12-13.


موضوع پایان نامه مقایسه علایق، اولویت ها و نیازمندی های ورزشی روستاییان شهرستان بردسکن و بخش های انابد و شهرآباد, نمونه پایان نامه مقایسه علایق، اولویت ها و نیازمندی های ورزشی روستاییان شهرستان بردسکن و بخش های انابد و شهرآباد, جستجوی پایان نامه مقایسه علایق، اولویت ها و نیازمندی های ورزشی روستاییان شهرستان بردسکن و بخش های انابد و شهرآباد, فایل Word پایان نامه مقایسه علایق، اولویت ها و نیازمندی های ورزشی روستاییان شهرستان بردسکن و بخش های انابد و شهرآباد, دانلود پایان نامه مقایسه علایق، اولویت ها و نیازمندی های ورزشی روستاییان شهرستان بردسکن و بخش های انابد و شهرآباد, فایل PDF پایان نامه مقایسه علایق، اولویت ها و نیازمندی های ورزشی روستاییان شهرستان بردسکن و بخش های انابد و شهرآباد, تحقیق در مورد پایان نامه مقایسه علایق، اولویت ها و نیازمندی های ورزشی روستاییان شهرستان بردسکن و بخش های انابد و شهرآباد, مقاله در مورد پایان نامه مقایسه علایق، اولویت ها و نیازمندی های ورزشی روستاییان شهرستان بردسکن و بخش های انابد و شهرآباد, پروژه در مورد پایان نامه مقایسه علایق، اولویت ها و نیازمندی های ورزشی روستاییان شهرستان بردسکن و بخش های انابد و شهرآباد, پروپوزال در مورد پایان نامه مقایسه علایق، اولویت ها و نیازمندی های ورزشی روستاییان شهرستان بردسکن و بخش های انابد و شهرآباد, تز دکترا در مورد پایان نامه مقایسه علایق، اولویت ها و نیازمندی های ورزشی روستاییان شهرستان بردسکن و بخش های انابد و شهرآباد, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه علایق، اولویت ها و نیازمندی های ورزشی روستاییان شهرستان بردسکن و بخش های انابد و شهرآباد, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه علایق، اولویت ها و نیازمندی های ورزشی روستاییان شهرستان بردسکن و بخش های انابد و شهرآباد, پروژه درباره پایان نامه مقایسه علایق، اولویت ها و نیازمندی های ورزشی روستاییان شهرستان بردسکن و بخش های انابد و شهرآباد, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مقایسه علایق، اولویت ها و نیازمندی های ورزشی روستاییان شهرستان بردسکن و بخش های انابد و شهرآباد, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه علایق، اولویت ها و نیازمندی های ورزشی روستاییان شهرستان بردسکن و بخش های انابد و شهرآباد, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه علایق، اولویت ها و نیازمندی های ورزشی روستاییان شهرستان بردسکن و بخش های انابد و شهرآباد, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه علایق، اولویت ها و نیازمندی های ورزشی روستاییان شهرستان بردسکن و بخش های انابد و شهرآباد, رساله دکترا در مورد پایان نامه مقایسه علایق، اولویت ها و نیازمندی های ورزشی روستاییان شهرستان بردسکن و بخش های انابد و شهرآباد

کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی مقدمه تمدن و پیشرفت روزافزون فناوری های مدرن،پدیده ای به نام ((فقر حرکتی))را با خود به همراه آورد.در نتیجه کم تحرکی و فقر حرکتی نارسایی هایی را موجب شده است که جنبه های مختلف جسمی،روانی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است.برون رفت از وضع موجود نیازمند ابزارهای در خور و شایسته ای،از جمله فعالیت های ورزشی به عنوان یک ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، رشته تحقیق در ارتباطات چکیده سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از مؤلفه­های رشد و پیشرفت به طور عام و توسعه اجتماعی به طور خاص مورد توجه جدی حوزه­های پژوهش علوم­اجتماعی برای سنجش کیفیت تعاملات اجتماعی بوده است. به طور کلی میزان سرمایه­اجتماعی در هر گروه یا جامعه­ای نشان­دهنده میزان اعتماد افراد به یکدیگر است؛ همچنین وجود میزان قابل قبولی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم(M.A) چکیده: افزایش روزافزون جمعیت جهان به ویژه در کشور های در حال توسعه‌، ‌‌‌فقر اقتصادی و پایین بودن سطح در آمد ملی کشور های مذکور باعث شده تا جمعیت این کشور ها در فشار و تنگنای اقتصادی قرار گیرند‌، ‌‌.‌‌ این کشور ها‌، ‌‌‌علی رغم داشتن منابع‌طبیعی مناسب‌و دارا بودن منابع بالقوه درآمدی‌،‌‌‌ فقر و محرومیت را پذیرفته و پایین ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : مدیریت ورزشی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران در هیأت‌های ورزشی استان فارس چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران هیات های ورزشی استان فارس بود. این تحقیق از نوع توصیفی، همبستگی است که به روش میدانی انجام شد. نمونه آماری این تحقیق شامل کلیه رؤسا و نایب رئیسان ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته:تربیت بدنی وعلوم ورزشی(M.A) گرایش:مدیریت ورزشی چکیده هدف این پژوهش، بررسی موانع و ارائه راه کارهای مناسب جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در استان هرمزگان می باشد که به این منظور از روش تحقیق توصیفی برای انجام پژوهش استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه روسا، دبیران و نائب روسای هیئت های ورزشی فعال در استان هرمزگان که در کل137 نفر می باشد و ...

مدیریت و برنامه ریزی ورزشی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد چکیده مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش معافیت های مالیاتی بر توسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان صورت گرفت. تحقیق حاضر از نوع پیمایشی (زمینه یابی) است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران باشگاه های کوچک ورزشی شهر اصفهان و همچنین کارشناسان ورزشی که دارای مدرک دکتری مدیریت ...

 پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته علوم تربيتي   چکيده هدف تحقيق حاضر، بررسي و مقايسه اثربخشي و کارآيي مديران و مسئولين انتصابي و انتخابي از نظر ميزان برخورداري از م

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته امور فرهنگی گرایش برنامه ریزی فرهنگی چکیده هدف این پژوهش، بررسی مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد در سال تحصیلی 90-89 بود. این تحقیق با روش پیمایش انجام شده و برای تدوین چارچوب نظری تحقیق و مروری بر تحقیقات پیشین از روش کتابخانه‎ای (اسنادی) استفاده گردیده است. جامعه آماری در این تحقیق، کلیه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش­های اجرا و نتایج به دست آمده) : هدف ازپژوهش حاضر: بررسی " نحوه گذران اوقات فراغت دو و میدانی ­کاران حاضر در اردو­های تیم ملی" می­باشد. ضرورت واهمیت پژوهش: پژوهش حاضر تلاشی است برای دستیابی و شناخت نحوه گذران اوقات فراغت قهرمانان دوومیدانی ایران است، که در میادین مهم ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش: مدیریت ورزش چکیده: یکی از راهبردهایی­­­­ ­­­­­که اخیراً در اغلب کشورهای جهان مورد توجه قرارگرفته، مدیریت و برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری در مناطق دارای پتانسیل­های لازم برای گسترش این صنعت است. گردشگری ورزشی شاخه­ای از گردشگری است که از دو بخش گردشگری به عنوان بزرگ‌ترین صنعت خدماتی جهان و ورزش ...

ثبت سفارش