پایان نامه تأثیر تمرینات مقاومتی با جریان خون محدود شده بر سطح سرمی هورمون های مرتبط با قدرت و اندازه توده عضلانی

word 1 MB 31701 125
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۰,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  چکیده

  هدف کلی از انجام این تحقیق، بررسی اثر تمرین مقاومتی کم شدت با جریان خون محدود شده بر سطح سرمی هورمون رشد، کورتیزول، تستوسترون و IGF-1 در مردان جوان است. 30 مرد جوان سالم با دامنه سنی 24-19 سال که داوطلب شرکت در مطالعه شدند، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و به طورتصادفی در سه گروه تمرین مقاومتی کم شدت BFR (با شدت 20 درصد1RM، 1ست 30تکرار و 2 ست 15 تکرار)، تمرین مقاومتی شدید بدون BFR (سه ست 10 تکرار با شدت 80 درصد 1RM) و کنترل قرار گرفتند. هر دو گروه تمرینی هفته ای سه روز تمرینات اسکوات و اکستنشن زانو را بمدت سه هفته انجام دادند. سطح سرمی کورتیزول، تستوسترون، GH و IGF-1 قبل و بعد از تمرین صبح و در حالت ناشتا اندازه­گیری شد. برای مقایسه تفاوت میانگین متغیرها از آزمون آماری ANOVA استفاده شد. سطح معنی­داری آماری 05/0 p<تعیین شد. تحلیل داده­ها نشان داد بعد از سه هفته تمرین، بین سطوح سرمی GH، IGF-1 و کورتیزول گروه تمرین BFR با گروه تمرین مقاومتی بدون BFR و گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده شد (05/0p<). این در حالیست­که، بین سطح سرمی تستوسترون سه گروه در پایان مطالعه تفاوت معناداری مشاهده نشد. بطور کلی می­توان نتیجه گرفت که تمرین مقاومتی کم شدت BFR کوتاه مدت می­تواند باعث تغییر بیشتر هورمون­ های آنابولیک-کاتابولیک در مقایسه با تمرین مقاومتی بدون BFR در مردان جوان شود.

  واژه­های کلیدی: محدودیت جریان خون، هورمون رشد، فاکتور رشد شبه انسولینی، کورتیزول، تستوسترون

   

  مقدمه

  تمرین مقاومتی از مؤلفه­های ضروری و مهم بیشتر برنامه­های ورزشی محسوب می­شود. این تمرینات در برنامه­های بازتوانی ورزشکاران پس از آسیب­های جسمانی نیز اهمیت زیادی دارند. اثر بخشی این تمرینات در افزایش قدرت عضلانی، درمان آسیب­های ورزشی و همچنین پیشگیری از کاهش توده عضلانی ناشی از افزایش سن و بی تحرکی به حجم تمرین بستگی دارد [2،1]. بر اساس شواهد پژوهشی، تمرین مقاومتی با شدت بالا، یعنی تقریباً 80 درصد حداکثر یک تکراربیشینه[1](1RM) باعث افزایش بهینه قدرت عضلانی می­شود [1]. همچنین گزارش شده است که انجام تمرین مقاومتی با 6-12 تکرار و با شدت 70-85 درصد 1RM باعث افزایش قدرت و اندازه عضله یا هایپرتروفی[2] می­گردد [3]. کالج پزشکی ورزشی امریکا[3] (ACSM) نیزتمرین مقاومتی با بار بیشتر از 70 درصد 1RM را برای سازگاری­های عملکردی و مورفولوژیکی (شکل ظاهری) عضله پیشنهاد کرده­است [5،4]. از اینرو، یکی از اهداف اصلی استفاده از روش­های مختلف تمرینات مقاومتی، افزایش قدرت بیشینه و اندازه­عضله یا هایپرتروفی است. براساس نتایج مطالعات انجام شده، تمرینات با شدت بالا(80 تا 90 درصد 1RM) با تعداد تکرار کم (2تا 8 تکرار) و فواصل استراحتی طولانی (2تا 5 دقیقه) برای افزایش قدرت بیشینه و تمرینات با شدت متوسط به بالا (70تا 80 درصد 1RM) با تعداد تکرار زیاد (8 تا 15 تکرار) و فواصل استراحتی کوتاه­تر (30 ثانیه تا 2 دقیقه) برای افزایش اندازه یا هایپرتروفی عضلانی مناسب هستند[7،6]. این در حالیست که، در زمینه سازگاری­های کوتاه مدت و بلند مدت هورمون­های مرتبط با افزایش قدرت و اندازه توده­عضلانی بعد از پروتکل­های مختلف تمرینی نتایج متفاوتی گزارش شده است. شدت70-80 درصد 1RM تمرین مقاومتی که شدتی مناسب برای افزایش قدرت و اندازه عضله گزارش شده­است، برای ایجاد تغییر در هورمون­های مربوط به افزایش قدرت و اندازه عضله نیز ضروریست [8]. لذا، به نظر می­رسد تمرینات مقاومتی با شدت بالا با تغییرات زیادی در هورمون­های آنابولیک-کاتابولیک همراهند. تعادل بین هورمون کاتابولیک مثل کورتیزول و آنابولیک مثل تستوسترون و دی­هیدرواپی اندسترون[4] (DHEA) کاربرد مهمی در دوره­های اجرا و بازیافت پس از تمرین مقاومتی دارد[10،9]. کورتیزول هورمونی کاتابولیک و مهم ترین هورمون ضد استرس در بدن است. اما افزایش آن در طولانی مدت سبب بروز مشکلاتی می­شود که مهمترین آنها مشکلات مربوط به سیستم ایمنی و تخریب پروتئین است[11]. نتایج مطالعات انجام شده نشان می­دهد که تغییرات کورتیزول به شدت و مدت تمرین بستگی دارد[9].

  میزان رشد سلول­های عضلانی به فعالیت برخی هورمون­ها از جمله هورمون رشد[5] (GH)، انسولین، فاکتور­رشد­شبه­انسولین-1[6] (IGF-1) و هورمون های جنسی استروئیدی بویژه تستوسترون نیز وابسته­است [12]. نتایج پژوهش­ها در خصوص پاسخ هورمونی حاد به تمرین مقاومتی، نشان می­دهد هورمون­های آنابولیک نظیر هورمون رشد و تستوسترون که در رشد و شکل­گیری مجدد بافت بسیار مهم وحیاتی هستند، حین و بعد از تمرین مقاومتی افزایش می یابند[13]. این هورمون­ها در افزایش سنتز پروتئین نقش مهمی دارند. لذا، بهبود برخی از عوامل آمادگی جسمانی در افراد نوجوان به افزایش سطح این هورمون­ها نسبت داده می­شود[14]. در این راستا کریمر[7] (2004) اظهار داشت چنانچه فاصله استراحت بین دوره­های تمرین مقاومتی که با 80 درصد 1RM در 6 دوره و 10 تکرار در هر دوره اجرا می­شود، کمتر از 1 دقیقه باشد؛ می­تواند باعث افزایش قابل توجهی در ترشح هورمون رشد و تستوسترون شود[15]. تستوسترون هورمونی آنابولیکی است که باعث تحریک پروتئین­سازی می­شود و در رشد و حفظ بافت عضلانی نقش بسیار مهمی بر عهده دارد [16].

  هورمون رشد یکی از مهم­ترین هورمون­های بدن است که همراه با گروهی از هورمون­های دیگر بر متابولیسم اثر گذاشته و برای حفظ وزن بدن و پروتئین­سازی در افراد بالغ لازم و ضروری است. ثابت شده است که رشد طبیعی با غلظت پلاسمایی سوماتومدین-C[8] یا عامل رشد شبه انسولینی IGF-1 رابطه مستقیم دارد [17]. ترشح GH و IGF-1 بر افزایش اندازه عضلات مؤثر بوده و رابطه مستقیمی بین میزان غلظت این هورمون­ها و افزایش قدرت و اندازه عضلات مشاهده شده است [18].

  مطالعات متعددی در ارتباط با تأثیر هورمون رشد بر افزایش قدرت بیشینه و افزایش اندازه عضلات صورت گرفته است که در بیشتر آنها رابطه مستقیمی بین میزان غلظت این هورمون و افزایش قدرت و اندازه عضلات مشاهده شده است. در افراد بالغ هورمون رشد، پروتئین سازی را تسهیل می­کند. این عمل با انتقال اسید آمینه از طریق غشای سلول، انجام می گیرد و منجر به تحریک افزایش تولید و به فعالیت واداشتن ریبوزوم­های سلولی می شوند. [19].

   

  هورمون IGF-1 دیگر متغیر وابسته به اندازه سلول عضلانی است. دستگاه IGF مجموعه­ای از پپتیدها و پروتئین­های هم خانواده است که نقش محوری در رشد و متابولیسم بازی می کند. IGF-1 به عنوان مهم­ترین عضو این خانواده اثرات رشد قوی را بر بافت عضلانی و استخوانی اعمال می کند. این پپتید همچنین اعمال شبه انسولینی را به ویژه در بافت عضله میانجیگری می­کند و در پلاسما به شکل ترکیب با یکی از شش پروتئین اتصالی خود گردش می­کند [20]. شواهد پژوهشی نشان می­دهد که یک ارتباط تنظیمی-بازخوردی بین هورمون رشد و دستگاه IGF-1  وجود دارد که به موجب آن ترشح هورمون رشد، تولید کبدی IGF-1 را افزایش می دهد. IGF-1  علاوه بر این اثرات ویژه، برخی از اعمال GH  را به ویژه در بافت عضله و استخوان میانجیگری می کند و سطوح IGF-1 درگردش به صورت بازخورد منفی ترشح GH  را متوقف می کند [21]. محققان معتقدند GH به طور غیر مستقیم در تحریک رشد شرکت می کند. بدین ترتیب که GH باعث می شود کبد (و به میزان بسیار کمتر سایر بافت­ها) چند پروتئین کوچک موسوم به سوماتومدین بسازد که تأثیر بسیار قوی در افزایش جنبه­های رشدی بافت ها دارد. GH از طریق جریان خون به کبد و سایر بافت های محیطی می­رود و در آنجا IGF-1  تولید می­شود. این هورمون آثار آنابولیک دارد و موجب رشد بافتی می­شود [22].

   Abstract

  The aim of the study was to investigate the effect of blood flow restricted resistance training on serum hormone levels in relation to muscle size and strength in young men. A total of 30 healthy young men (aged 19-24 yrs) were volunteered for this study. Subjects were randomly assigned into three groups: a low intensity blood flow restricted resistance exercise (BFR) group (20% of 1-RM, 3 sets 15 reps), a traditional high intensity resistance exercise without blood flow restriction (HI) group (3 sets of 10 repetitions at 80% of 1-RM) and a control group. Both BFR and HI groups trained 3 days per week for 3 weeks for knee extension and squat exercises. Fasting serum cortisol, growth hormone (GH), IGf-1 and testosterone levels were measured in the morning pre and post exercise sessions. Data were analyzed with one-way ANOVA in the level of p< 0.05. After 3 weeks, serum GH, IGF-1 and cortisol levels changed significantly between three groups (P<0.05). However, there was no significant changes in serum testosterone between them (P˃0.05). In conclusion, short term BFR exercise training stimulated increases more than without BFR exercise training in anabolic-catabolic hormones in young men.

  Key words: Blood flow restriction, Growth Hormone, Insulin like Growth Factor-1, Cortisol, Testostrone

 • فهرست:

  فصل اول: طرح پژوهش.... 1

  1-1-مقدمه.. 2

  1-2-بیان مسئله.. 8

  1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق... 9

  1-4-اهداف تحقیق... 10

  1-4-1-هدف کلی.. 10

  1-4-2-اهداف اختصاصی.. 10

  1-5-فرضیات تحقیق... 10

  1-6-محدودیت­های تحقیق... 11

  1-6-1-محدودیت­های قابل کنترل.. 10

  1-6-2-محدودیت­های غیر قابل کنترل.. 10

  1-7-پیشفرض­های تحقیق... 12

  1-8-تعریف واژه­ها و اصطلاحات تحقیق... 12

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق... 15

  2-1-مقدمه.. 16

  2-2-مبانی نظری تحقیق... 16

  2-2-1-تمرینات مقاومتی.. 17

  2-2-2-تمرینات مقاومتی: محرک عضلانی.. 19

  2-3-2-هورمون های مرتبط با قدرت و هایپرتروفی.. 20

  2-2-3-1-هورمون IGF-1. 21

  2-2-3-2-هورمون رشد.. 23

  2-2-3-3-هورمون تستوسترون.. 25

  2-2-3-4-هورمون کورتیزول.. 27

  2-2-4-مزیت تمرینات مقاومتی BFR به تمرینات مقاومتی بدون BFR.. 28

  2-2-5-تمرین مقاومتی با محدودیت جریان خون و هایپرتروفی.. 29

  2-2-6-تغییرات سطح هورمونهای مرتبط با هایپرتروفی عضلانی درتمرینات BFR.. 30

  2-3-ادبیات تحقیق... 31

  2-3-1-تأثیر تمرینات مقاومتی بر سطح هورمون رشد،IGF-1، تستوسترون و کورتیزول.. 31

  2-3-2-تأثیر تمرینات مقاومتی BFR بر عوامل مرتبط با قدرت و اندازه عضله. 40

  2-4-جمع­بندی... 51

  فصل سوم: روش شناسی پژوهش.... 55

  3-1-مقدمه.. 56

  3-2-روش تحقیق... 56

  3-3-جامعه و نمونه تحقیق... 56

  3-4-روش اجرای تحقیق... 56

  3-5-روش اندازه­گیری 1RM... 57

  3-6 – برنامه­های مداخله­ای برای گروه­های تجربی... 58

  3-6-1 برنامه تمرین مقاومتی کم شدت BFR.. 58

  3-6-2-بر نامه تمرین مقاومتی با شدت بالا و بدون BFR.. 59

  3-7-روش محدود کردن جریان خون.. 60

  3-8-وسایل و ابزار اندازه­گیری... 61

  3-9-روش جمع آوری نمونه خون و تهیه سرم.. 62

  3-10-روش جمع­آوری اطلاعات... 62

  3-10-1 – اندازه­های آنتروپومتریکی.. 62

  3-10-2-متغیر فیزیولوژیکی.. 63

  3-10-3-تجزیه و تحلیل بیوشیمایی خون.. 63

  3-10-3-1-آشنایی با روش الایزا 63

  3-11-روش آماری... 65

  فصل چهارم: یافته­های پژوهش.... 67

  4-1-مقدمه.. 68

  4-2-بررسی طبیعی بودن توزیع داده­ها. 68

  4-3-بررسی همگنی واریانس ها بر اساس آزمون لِوِن.. 70

  4-4-یافته­های توصیفی... 71

  4-4-1-ویژگی­های فردی... 71

  4-4-1-1-آماره توصیفی سن آزمودنی­ها در هر گروه بر حسب سال.. 71

  4-4-1-2-آماره توصیفی متغیرهای آنتروپومتریک و فیزیولوژیک آزمودنی­ها در گروه­های مختلف... 72

  4-4-1-3-آماره توصیفی متغیرهای خونی آزمودنیها در گروه­های مختلف... 72

  4-5-مقایسه میانگین متغیرهای آنتروپومتریک و فیزیولوژیک گروههای مختلف در ابتدای مطالعه.. 73

  4-6-مقایسه میانگین متغیرهای خونی گروههای مختلف در ابتدای مطالعه.. 74

  4-7-آزمون فرضیه­های تحقیق... 76

  4-7-1-فرضیه اول.. 77

  4-7-2-فرضیه دوم. 78

  4-7-3-فرضیه سوم. 79

  4-7-4-فرضیه چهارم. 80

  4-7-5-فرضیه پنجم.. 81

  4-7-6-فرضیه ششم.. 82

  4-7-6-فرضیه ششم.. 82

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 85

  5-1 – مقدمه.. 86

  5-2-خلاصه تحقیق... 86

  5-3-بحث و نتیجه­گیری... 87

  5-4-پیشنهادهای کاربردی... 98

  5-5-پیشنهاد برای تحقیقات آتی... 98

  منابع و مآخذ 

  منبع:

   

   

   

   

  Wernbom M. Augustsson J. Thomee R. (2006) “Effects of vascular occlusion on muscular endurance in dynamic knee extension exercise at different sub maximal loads” J Strength Cond Res;20: 372-77.

   American College of Sports Medicine.American College of Sports Medicine position stand.(2009) “Progression models in resistance training for healthy adults” Med Sci Sports Exerc; Mar;41(3):687-708.

  Yasuda T. Brechue W. Fujita T. Shrikawa J. Sato Y. Abe T.(2009) “Muscle activation during low-intensity muscle contractions with restricted blood flow” J Sport Sci; 27: 479-89.

   Miyachi M. Kawano H. Sugawara J. Takahashi K. Hayashi K. Yamazaki K. et al.(2004) “Unfavorable effects of resistance training on central arterial compliance: a randomized intervention study” Circulation; 110(18):2858-63.

   Roth SM. Martel GF. Ivey FM. Lemmer JT. Metter EJ. Hurley BF.et al.(1985) “High-volume, heavy-resistance strength training and muscle damage in young and older women” J Appl Physiol; 88(3):1112-18.

  Bompa T. Di Pasquale M. Cornacchia L. AghaAli Nejhad H. Siyah Kohiyan M. Rajabi H.(2003) “Serious Strength Training. 2nd ed. Trans” vol 1 Danesh Pajhuhan, Tehran, P245-69

  Fleck S. Kraemer WJ.(2004) “Resistance training and exercise prescription”. In: Fleck SJ. Kraemer WJ. Editors.Designing resistance training programs. Champaign: Human Kinetics,179-81

  Hasani-Ranjbar Sh. Soleymani Far E. Heshmat R. Rajabi H. Kosari H.(2012) “Time course responses of serum GH. Insulin. IGF-1. IGFBP1. and IGFBP3 concentrations after heavy resistance exercise in trained and untrained men” Endocrine;41(1):144-51.

  Filaire E. Lac G.(2000) “Dehydroepiandrosterone (DHEA) rather than testosterone shows saliva androgen responses to exercise in elite female handball players” Int J Sports Med; 21(1):17-20.

   Obmiński Z. Stupnicki R.(1997) “Comparison of the testosterone-to-cortisol ratio values obtained from hormonal assays in saliva and serum” J Sports Med Phys Fitness; 37(1):50-55.

  Buono MJ. Yeager JE. Hodgdon JA.(1985) “Plasma adrenocorticotropin and cortisol responses to brief high-intensity exercise in humans”J Appl Physiol; 61(4):1337-39.

    Kraemer WJ. Staron RS. Hagerman FC. Hikida RS. Fry AC. Gordon SE. et al. (1998) “The effects of short-term resistance training on endocrine function in men and women” Eur J Appl Physiol Occup Physiol;  78(1):69-76.

  Baechle T.R. and R.W.Earle.(2000) “Essentials Of StrengthTraining and Conditioning” Champaign IL: Human Kinetics.41: 110-123

    Brill KT. Weltman AL. Gentili A. Patrie JT. Fryburg DA. Hanks JB. et al.(2002) “Single and combined effects of growth hormone and testosterone administration on measures of body  composition, physical performance, mood, sexual function, bone turnover, and muscle gene  expression in healthy older men” J Clin Endocrinol Metab;  87(12):5649-57.

  Kraemer WJ. (2004) “Neuroendocrine responses to resistance exercise” In: Fleck SJ. Kraemer WJ. Editors. Designing resistance training programs. Champaign: Human Kinetics;. P. 86-107

    Kraemer WJ. Loebel CC. Volek JS. Ratamess NA. Newton RU. Wickham RB. et al.(2001) “The effect of heavy resistance exercise on the circadian rhythm of salivary testosterone in men” Eur J Appl Physiol; Jan-Feb;84(1-2):13-18.

  Wilmore JH. Costill DL. “Physiology of sport and exercise” Trans Moeini Z, Rahmaninia F. Rajabi H. AghaAli Nejad H. Salami F. Tehran: Mobtakeran;1994. P. 148-167

   Hansen S. Kvorning T. Kjaer M. Sjøgaard G.(2001) “The effect of short-term strength training on human skeletal muscle: the importance of physiologically elevated hormone levels” Scand J Med Sci Sports;  11(6):347-54.

  Mc Ardel WD. Katch FI. Katch VL.(2007) “Exercise physiology (Energy, Nutrition, and Human Performance)”. 6th ed. Philadelphia: Lippincot Williams and Wilkins

   LeRoith D, Bondy C. Yakar S. Liu JL, Butler A.(2001) “The somatomedin hypothesis”. Endocr Rev; 22(1):53-74.

   Pavelić J. Matijević T. Knezević J.(2007 (“Biological and physiological aspects of action of insulin-like growth factor peptide family” Indian J Med Res;  125(4):511-22.

  Parkhouse WS, Coupland DC, Li C, Vanderhoek KJ.(2000) “IGF-1 bioavailability is increased by resistance training in older women with low bone mineral density”. Mech Ageing Dev.  113(2):75-83.

  Raastad T. Bjøro T. Hallén J.(2000­(“Hormonal responses to high-and moderate-intensity strength exercise” Eur J Appl Physiol; 82(1-2):121-128.

     Sauro LM. Kanaley JA.(2003) “The effect of exercise duration and mode on the growth hormone responses in young women on oral contraceptives” Eur J Appl Physiol; 90(1-2):69-75.

   Goto K. Sato K. Takamatsu K.(2003) “A single set of low intensity resistance exercise immediately following high intensity resistance exercise stimulates growth hormone secretion in men” J Sports Med Phys Fitness; 43(2):243-49.

  Takarada Y. Sato Y. Ishii N.(2002) “Effects of resistance exercise combined with vascular occlusion on muscle function in athletes” Eur J Appl Physiol; 86:308-14.

  Takarada Y. Takazawa H. Sato Y. Takebayashi S. Tanaka Y. Ishii N.(2000)  “Effects of resistance exercise combined with moderate vascular occlusion on muscular function in humans” J Appl Physiol; 88(6): 2097–2106.

  Yasuda T. Ogasawara R. Sakamaki M. Ozaki H. Sato Y. Abe T.(2011) “Combined effects of low-intensity blood flow restriction training and high-intensity resistance training on muscle strength and size” Eur J Appl Physiol; 111: 2525-2533.

  Manini TM . Clark BC.(2009) “Blood flow restricted exercise and skeletal muscle health” Exerc Sport Sci Rev; 37(2): 78-85.

  Abe T. Sakamaki M. Fujita S .et al.(2010) “Effects of low-intensity walk training with restricted leg blood flow on muscle strength and aerobic capacity in older adults” J Geriatr Phys Ther; 33(1) : 34-40.

  Abe T. Yasuda T. Midorikawa T. Sato Y. Kearns CF. Inoue K .et al.(2005) “ Skeletal muscle size and circulating IGF-1 are increased after two weeks of twice daily “kaatsu” resistance training” Int J Kaatsu Training Res;1: 6-12.

  Nishimura A. Masaaki S. Kato K. Fukuda A. Sudo A. Uchida A.(2010) “Hypoxia increases muscle hypertrophy induced by resistance training” Int J Sports Physiol Perform; 5: 497-508.

  Suga T. Okita K. Morita N.et al.(2009(“Intramuscular metabolism during low-intensity resistance exercise with blood flow restriction” J Appl Physiol;106(4): 1119-1124.

  Fry CS. Glynn EL. Drummond MJ. Timmerman KL. Fujita S. et al.(2010) “Blood flow restriction exercise stimulates mTORC1 signaling and muscle protein synthesis in older men” J Appl Physiol;108:1199-209.

  Takarada Y. Tsuruta T. Ishii N.(2004) “Cooperative effects of exercise and occlusive stimuli on muscular function in low-intensity resistance exercise with moderate vascular occlusion” Jap J Physio;54: 585-592.

  Fujita S. Abe T. Drummond MJ. Cadenas JG. Dreyer HC. Sato Y.et al.(2007) “Blood flow restriction during low-intensity resistance exercise increases S6K1 phosphorylation and muscle protein synthesis” J Appl Physiol ;103:903-910.

  Fujita T. Brechue WF. Kurita K. et al.(2008) “Increased muscle volume and strength following six days of low-intensity resistance training with restricted muscle blood flow” Int J KAATSU Training Res;4(1):1-8.

  Kubo K. Komuro T. Ishiguro N. Tsunoda N. Sato Y. Ishii N. et al.(2006) “Effects of low-load resistance training with vascular occlusion on the mechanical properties of muscle and tendon” J Appl Biomech ;22:112-119.

  Burgomaster K . Moore  D. Schofield  L . Phillips  S. Sale  D . Gibala  M.(2003) “ Resistance training with vascular occlusion: metabolic adaptations in human muscle” Med Sci Sports Exerc;1203-1208.

  Cook S . Clark B . Ploutz-Snyder  L. (2007) “Effects of exercise load and blood-flow restriction on skeletal muscle function” Med Sci Sports Exerc; 39(10):1708-13.

  Edington DW. Edgerton VR.(2007) “The Biology of Physical Activity”,Trans, Nikbakht H.Samt.Tehran.p.50

  Takarada Y. Nakamura Y. Aruga S. Onda T. Miyazaki S. Ishii  N.(2000) “Rapid increase in plasma growth hormone after low-intensity resistance exercise with vascular occlusion”  J Appl Physiol; 88: 61-65.

  Madarame H. Sasaki K. Ishii N.(2010) “Endocrine responses to upper-and lower limb resistance exercises with blood flow restriction” Acta Physiol Hung; 97:192–200.

  Thoma M.,(2006),“Hammer Strength vs. Free Weights: Upper Body 1RM Comparisons”, Masters Theses and Specialist Projects,

   سوری ر، رنجبر ک، رواسی ع­ا.(1392) "مقایسه تاثیر تمرین استقامتی و مقاومتی بر مقادیر سرمی واسپین و ادیپونکتین در مردان میانسال چاق" فیزیولوژی ورزشی، شماره 20،ص 97-114.

  Schoenfeld BJ. (2010) “The mechanisms of muscle hypertrophy and their application to resistance training” J Strength Cond Res; 24(10):2857-72.

  Christopher Raymond B.S.,(2013), for the Degree Master of science.thesis, “high intenisty strength training in conjunction with vascular occlusion”, in Partial Fulfillment of the Requirements,Texas State University-San Marcos,

  Christopher AF. Loenneke JP. Rossow LM. Thiebaud RS. Bemben MG.(2012) “Methodological considerations for blood flow restricted resistance exercise” J of Trainol;1,14-22.

  Wernbom M. Jarrebring R. Andreasson MA. Augustsson J.(2009) “Acute effects of blood flow restriction on muscle activity and Endurance during fatiguing dynamic knee extentsions at low load” J Strength Cond Res; 23(8):2389-95.

  حسینی کاخک ع، شریفی مقدم ا، حامدی نیا م.ر، آذر نیوه م، (1390) " مقایسه ی اثر تمرینات قدرتی سنتی با تمرینات قدرتی همراه با انسداد عروق بر عملکرد عضلانی و استقامت قلبی – عروقی در دختران جوان " نشریه ی علوم زیستی ورزشی، شماره 10، ص114-95.

  Abe T. Beekley M. Hinata S. Koizumi K. Sato Y.(2005) “Day to day change in muscle strength and MRI-measured skeletal muscle size during 7 days kaatsu resistance training:Acase study” Int J Kaatsu training Re;1:71-76.

  Takano H. Morita T. Iida H. Asada K. Kato M. Uno K. et al.(2005) “Hemodynamic and hormonal responses to a short-term low-intensity resistance exercise with the reduction of muscle blood flow” Eur J Appl Physiol;95:65-73.

  شیخ م، شهبازی م،طهماسبی بروجنی ش،(1388) "سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی و علوم ورزشی"چاپ پنجم،انتشارات بامداد کتاب،تهران.

  Bird SP. Tarpening KM. Marino FE.(2005) “Designing resistance training programmers to enhance muscular fitness” Sports Med; ,35(10):841-51.

  صفرزاده گرگری ص، صفرزاده گرگری ص، مال اندیش ع ،(1391) " تأثیر تمرین مقاومتی بر پاسخ حاد هورمون تستوسترون و رشد در افراد زیر 18و بالای 18 سال" فیزیولوژی ورزشی، شماره15،ص 15-135.

  Felsing NE. Brasel JA. Cooper DM.(1992) “Effect of Low and High Intensity Exercise on Circulating Growth Hormone in Men” J Clin Endocrinol Metab;75:157-62.

  کاتارینات. بورر(1389)، "هورمون ها و فعالیت ورزشی" ترجمه ی دکتر عباسعلی گائینی،دکترمریم کوشکی جهرمی، دکترمحمد­رضا حامدی­نیا، چاپ­اول، انتشارات سمت،تهران،ص318-317.

  Rossow LM. Fahs Ch A. Sherk VD. Seo D. Bemben DA.(2011) “The effect of acute blood-flow-restricted resistance exercise on postexercise blood pressure” Clin Physiol Funct Imaging;31:429-434.

  Daniel W.,(2012),PhD.Thesis, “The Impact of Exercise-Induced Hormonal Changes on Human Skeletal Muscle Anabolic Responses to Resistance Exercise” Philosophy.depart. McMaster University,

  ویلمور، جک اچ، کاستیل، دیوید ال (1381) "فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی" جلد اول و دوم،ترجمه ضیاء معینی وهمکاران،انتشارات مبتکران، تهران.

  Carolin K. Lynn Allen C.(2007) “Therapeutic Exercise” F.A.davis company, Philadelphia

  Kraemer WJ . Ratamess NA.(2005) “Hormonal Responses and Adaptations To Resistance Exercise and Training” Sports Med;35:339-61.

  Kraemer RR. Durand RJ. Hollander DB.(2004) “Ghrelin and Other Glucoregulatory Hormone Response to Eccentric and Concentric Muscle Contraction” Endocrine;24:93-98.

  توفیقی ا، جلالی دهکردی ع، ترتیبیان ب، فتح الهی شورابه ف، سینایی م،(1391) " اثر سه نوع تمرین هوازی، مقاومتی و موازی بر میزان ترشح هورمون رشد و فاکتور رشد شبه انسولین یک در زنان سالمند "مجله دانشکده پزشکی اصفهان،سال 30،شماره184.

  مرندی م، محبی ح، قراخانلو ر، نادرغ،(1385) "تاثیر دوازده هفته تمرین مقاومتی بر پاسخ برخی از هورمون های آنابولیک" پژوهش در علوم ورزشی،شماره11،ص91-79.    

  Kraemer RR. Kilgore JL. Kraemer GR. Castracane VD.(1992) “Growth hormone. IGF-1 and testosterone responses to resistive exercise” Med Sci in Sports Exe;24(12):1346-52.

  Borst SE. De hoyos DV. Garzarella L.Vincent K. Pollock BP. Lawenthal DT. et al. (2001) “Effects of resistance training on IGF-1and IGF binding proteins” Med Sci in Sports Exerc; 33(4): 648-53.

  Fiataronesingh MA. Ding W. Manfredi TJ. Solares GS. O’Neill EF.Clements KM,et al. (1999) “Insulin-like growth factor I in skeletal muscle after weight-lifting exercise in frail elders”Am J Physiol Endocrin Metab;277:135-143.

  رسائی م ج، گائینی ع، ناظم ف،(1373) "سازگاری هورمون و ورزش" دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

  سنگدل ح،(1372)، "فیزیولوژی ورزش"،کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، تهران.

  Kraemer WJ. Volek JS. Bush JA. et al.(1998) “Hormonal responses to Consecutive days of heavy resistance exercise with or without nutritional Supplementation” J. Appl Physiol;85:1544-1555.

  Elmigdadi IF. Shotar A. Abudheese R. Bashir N.(2001) “Stress from exercisein the below sea level environment causes an increase in serum testosterone levels in trained athletes” Department of Biochemistry and Molecular Biology,School of Medicine, Jordan University; 27(1-2): 19-23.

  رزمجو س، رجبی ح، جنتی م، (1389) " اثر حاد و مزمن دو نوع تمرین مقاومتی هرمی و هرمی واژگون بر عامل رشد شبه انسولین سرمی در دختران غیرورزشکار" پژوهش در علوم ورزشی،شماره 28،ص72-57.

  Walker KS. Kambadur R. Sharma M. Smith HK.(2004) “resistance training alters plasma myostatin but not IGF-1 in healthy men” Med Sci in Sports Exer;36(5):787-793.

  سندگل ح، (1370) "فیزیولوژی انسان" جلد اول، چاپ دوم،انتشارات یزد، یزد.

  Powers S. Howley ET.(2004) “Exercise Physiology” Fifth Ed,Champaign, IL: McGraw Hill

  Kraemer RR, Hollander DB, Reeves GV, Francois M, Ramadan ZG, Meeker B,et al. (2006) “Similar Hormonal Responses to Concentric and Eccentric Muscle Actions Using Relative Loading” Eur J Appl Physio, 96: 551-57.

  Wilson JD. Foster DW. Kroeberg HM. Larsen PR.(1998) “Williams textbook of endocrinology” 9 th Ed. W.B.SAUNDERS COMOANY

  کاتلین ام.هی وود، (1384) " رشد و تکامل حرکتی در طول عمر" ترجمه­ی مهدی نمازی زاده، محمد علی اصلانخانی، چاپ ششم، انتشارات سمت، تهران.

  Rutherford O.(1999) “Hormons as stimuli for Muscle Growth” Basic Appl Mylo;9: 285-288.

  Esqard E. Colyl E.(2000) “Physical activity as a metablic stressor” Am J Chem Nutr;72:512-520.

  Marc M.(2001) “Plasma cortisol and ACTH concentrations in response to a standardized treadmil exercise test as physiological markers for evaluation of training status” J Anim Sci;78,1936-1946.

  Bjoro T. Hallen J.(2000) “Hormonal responses to high and moderate intensity strenght exersice” Eur J Appl Physical;82:121-8.

  Kraemer WJ. Ratamess N.(2003) “Fundamentals of resistance training: Progression and exercise prescription” Med SciSports Exer;674-88.

  Astrand PO. Rodahl K. Dahl HA. et al.(2003) “Textbook of work physiology” Champaign IL.Human Kinetics

  Handziski Z.Maleska V.Petrovaska S.et al.(2006) “The changes of ACTH,cortisol, testosterone and testosterone/cortisol ratio in professional soccer players during a competition half season” Bratisl Lek Listy;107(6-7):259-63.

  Loenneke JP. Fahs CA.Wilson JM. Bemben MG.(2011) “Blood flow restriction: The metabolite/volume threshold theory” Med Hypotheses; 77(5):748-52.

  Ozaki H. Yasuda T. Ogasawara R. Sakamaki-Sunaga M. Naito H. Abe T.(2013) “Effects of high-intensity and blood flow-restricted low-intensity resistance training on carotid arterial compliance: role of blood pressure during training sessions” Eur J Appl Physiol; Jan;113(1):167-74.

  Farthing JP. Chilibeck PD.(2003) “The effects of eccentric and concentric training at different velocities on muscle hypertrophy” Eur J Appl Physiol;89:578-86.

  Yasuda T. Loenneke JP. Thiebaud RS. Abe T.(2012) “Effects of Blood Flow Restricted Low-Intensity Concentric or Eccentric Training on Muscle Size and Strength” PLoS ONE; 7(12): 52843.

  Madarame H1. Neya M. Ochi E. Nakazato K. Sato Y. Ishii N. “Cross-transfer effects of resistance training with blood flow restriction” Med Sci Sports Exerc; 40(2):258-63.

  Kim E. Gregg LD. Kim D. Sherk VD. Bemben MG. Bemben DA.(2014) “Hormone Responses to an Acute Bout of Low Intensity Blood Flow Restricted Resistance Exercise in College-Aged Females” J Sports Sci Med;  20;13(1):91-6.

  صادقی بروجردی س، رحیمی ر،(1388)" واکنش هورمون های GH و IGF-1 نسبت به دو برنامه ی مقاومتی شدید هم حجم با استراحت های متفاوت بین ست ها" فصلنامه المپیک،سال هفدهم،شماره 1،ص68-58.

  کارگرفرد م، امیری ا، مرادیان ک، (1389)" مقایسه ی چهار پروتکل تمرین مقاومتی بر میزان ترشح هورمون رشد در ورزشکاران مرد مبتدی" مجله دانشکده پزشکی اصفهان،سال بیست و هشتم،شماره 108،ص338-327.

  صفرزاده گرگری ص، (1389)،کارشناسی ارشد، "بررسی تأثیر دو نوع تمرین مقاومتی، بر پاسخ حاد غلظت کورتیزول پلاسما در مردان ورزشکار"،دانشکده پزشکی،گروه عمومی،دانشگاه محقق اردبیلی.

  هاشمی چاشمی ز، گراوند ن، جلالی دهکردی خ، رواسی ع ا، سرداری م، (1391) "مقایسه ی اثر یک جلسه تمرین مقاومتی با شدت متوسط بر میزان هورمون رشد زنان فعال و غیرفعال" مجله ی علمی پزشکی جندی شاپور، دوره ی ١١ ، شماره ی 2،ص 156-148.

   

  شاکری ن، نیک بخت ح، آذربایجانی م ع، امیرتاش ع م،(1390) "تأثیر نوع تمرین قدرتی، استقامتی و ترکیبی بر غلظت تستوسترون و کورتیزول سرمی مردان جوان تمرین نکرده " نشریه علمی-پژوهشی، فصلنامه علوم ورزش ،سال سوم، شماره 8، ص 115-97.

  اراضی ح، دمیرچی ا، اسدی ع، (1393) " مقایسه پاسخ حاد هورمونی متعاقب فعالیت مقاومتی با شدت متوسط در مردان جوان و میانسال " مجله علوم پزشکی رازی، دوره 21، شماره118، ص 72-64.  

  حسینی کاخک ع، جابری شهرکی م، حامدی نیا م ر،(1393) "تأثیرات حاد دو برنامه ی تمرین مقاومتی با شدت متوسط، حجم برابر وسرعت های آهسته و سریع بر برخی هورمون های آنابولیک وکاتابولیک" مجله علوم زیستی ورزشی،دوره6،شماره­ 2،ص218-205.

  Ogasawara R. Yasuda T. Ishii N. Abe T.(2013) “Comparison of muscle hypertrophy following 6-month of continuous and periodic strength training” Eur J Appl Physiol;113:975-85.

  Abe T. Charles F.kearns. Sato Y.(2006) “muscle size and strength are increased following walk Training with restricted venous blood flow from the leg muscle,kaatsu-walk training” J Appl Physiol; 100:1460-66.

  Reeves GV. Kraemer RR. Hollander DB. Clavier J. Thomas C. Francois M. et al.(2006) “Comparison of hormone responses following light resistance exercise with partial vascular occlusion and moderately difficult resistance exercise without occlusion” J Appl Physiol;101:1616-1622.

   

   

  Karabulut M. Abe T. Sato Y. Bemben MG.(2010) “The effects of low-intensity resistance training with vascular restriction on leg muscle strength in older men” Eur J Appl Physiol.Jan;108(1):147-55.

  Karabulut M. Bemben DA. Sherk VD. Anderson MA. Abe T. Bemben MG.(2011) “Effects of high-intensity resistance training and low-intensity resistance training with vascular restriction on bone markers in older men” Eur J Appl Physiol; 010:1796-9.

  Abe T. Fujita S. Nakajima T. Sakamaki M. Ozaki H. Ogasawara R. et al.(2010) “Effects of low-intensity cycle training with restricted leg blood flow on thigh muscle volume and VO2max in young men” J Sports Sci and Med;9: 452-58.

  Renzi CP. Tanaka H. Sugawara J. (2010) “Effects of Leg Blood Flow Restriction during Walking on Cardiovascular Function” Med Sci Sports Exerc;April;42(4):726-32.

  عنابستانی م، حسینی کاخک ع،حامدی نیا م ر، (1393) "مقایسه تمرینات ترکیبی با و بدون انسداد عروق بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی زنان یائسه " فصلنامه ی علمی پژوهشی فیزیولوژی ورزشی، شماره 21، ص136-123.

  Yasuda T. Abe T. Sato Y. Midorikawa T. Kearns CF. Inoue K. Ryushi T. and Ishii N. (2005) “Muscle fibre cross-sectional area is increased after two weeks of twice daily KAATSU resistance training” Int J Kaatsu Training Res; 1: 65-70.

  Moore DR. Burgomaster KA. Schofield LM. Gibala MJ. Sale DG. and Phillips SM. (2004) “Neuromuscular adaptations in human muscle following low intensity resistance training with vascular occlusion” Eur J Appl Physiol; 92: 399-406.

  Drummond MJ. Dreyer HC. Pennings B. Fry CS. Dhanani S. Dillon EL. Sheffield-Moore M. Volpi E. and Rasmussen BB. (2008) “Skeletal muscle protein anabolic response to resistance exercise and essential amino acids is delayed with ageing” J Appl Physiol; 104: 1452-1461.

  Rasmussen BB. Tipton KD. Miller SL. Wolf SE and Wolfe RR. (2000) “An oral essential amino acid-carbohydrate supplement enhances muscle protein anabolism after resistanceexercise” J Appl Physiol; 88: 386-392.

  Terzis G. Georgiadis G. Stratakos G. Vogiatzis I. Kavouras S. Manta P. Mascher H. and Blomstrand E. (2008) “Resistance exercise-induced increase in muscle mass correlates with p70S6 kinase phosphorylation in human subjects” Eur J Appl Physiol; 102: 145-152.

  Kumar V. Selby A. Rankin D. Patel R. Atherton P. Hildebrandt W. Williams J. Smith K. Seynnes O. Hiscock N. and Rennie MJ. (2009) “Age-related differences in the dose-response relationship of muscle protein synthesis to resistance exercise in young and old men” J Physiol; 587: 211-217.

  Tanimoto M. Madarame H. and Ishii N. (2005) “Muscle oxygenation and plasma growth hormone concentration during and after resistance exercise: comparison between KAATSU and other types of regimen” Int J Kaatsu Training Res; 1: 51-56.

  Godfrey RJ. Madgwick Z. and Whyte GP. (2003) “The exercise-induced growth hormone response in athletes” J. Sports Med; 33:599–613.

  Harridge SD. (2003) “Ageing and local growth factors in muscle” Scand J Med Sci Sports; 13:34-9.

  West DW. Kujbida GW. Moore DR. Atherton P. Burd NA. Padzik JP. De Lisio M. Tang JE. Parise G. Rennie MJ. Baker SK. and Phillips SM. (2009) “Resistance exercise-induced increases in putative anabolic hormones do not enhance muscle protein synthesis or intracellular signalling in young men”J Physiol; 587:5239-47.

  Drummond MJ. Fujita S. Abe T. Dreyer HC. Volpi E. and Rasmussen BB. (2008) “Human  muscle gene expression following resistance exercise and blood flow restriction” J Med and Sci in Sports and Exerc; 40: 691-698.

  Manini TM. and Clark BC. (2009) “Blood flow restricted exercise and skeletal muscle health” Exerc Sport Sci Rev; 37(2): 78-85.

  Kim JS. Cross JM. and Bamman MM. (2005) “Impact of resistance loading on myostatin expression and cell cycle regulation in young and older men and women” Am J Physiol Endocrinol Metab; 288:1110-1119.

  Kadi F. Charifi N. Denis C. Lexell J. Andersen JL. Schjerling P. Olsen S. and Kjaer M. (2005) “The behaviour of satellite cells in response to exercise: what have we learned from human studies” Pflugers Arch;451:319-27.

  Olsen S. Aagaard P. Kadi F. Tufekovic G. Verney J. Olesen JL. Suetta C. and Kjaer M. (2006) “Creatine supplementation augments the increase in satellite cell and myonuclei number in human skeletal muscle induced by strength training” J Physiol; 573: 525-534.

  شریعت ا، کارگرفرد م، شریفی غ­ر،(1390) "اثر تمرین مقاومتی سنگین بر ریتم شبانه روزی کورتیزول بزاقی در ورزشکاران مرد بدن ساز" مجله دانشکده پزشکی اصفهان، سال 29، شماره 167، 2400-2412

  حسینی م، آقاعلی­نژاد ح،(1388) "تاثیر تمرین موازی بر غلظت IgA، کورتیزول، و نسبت DHEA به کورتیزول بزاقی دختران غیر فعال" مجله ی غدد درون ریز و متابولیسم ایران. دوره 11، شماره ۳، صفحه ۲۹۹-۲۹۳

  Banfi G. Dolci A. (2006) “Free testosterone/cortisol ratio in soccer” usefulness of a categorization of values. J Sports Med Phys Fitness; 46(4): 611-6.

  عباسی دلویی س، قنبری نیاکی ع، فتحی ر، هدایتی م،(1390) "اثر یک جلسه فعالیت هوازی بر سطح پلاسمایی گرلین، هورمون رشد، انسولین و کورتیزول در دانشجویان مرد غیر ورزشکار" مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، جلد 13، شماره 2،197-201.

  Yasuda T. Fujita S. Ogasawara R. Sato Y. Abe T. (2010) “Effects of low-intensity bench press training with restricted arm muscle blood flow on chest muscle hypertrophy” a pilot study. Clin Physiol Funct Imaging; 30:338–343.

  Loenneke JP. Wilson JM. Pujol TJ. Bemben MG. (2011) “Acute and chronic testosterone response to blood flow restricted exercise” Horm Metab Res; 43:669–673.

  Lin HS. Wang W. Wang RY. and Wang PS. (2001) “Stimulatory effect of lactate on testosterone production by rat Leydig cells” J Cell Biochem; 83: 147–154


موضوع پایان نامه تأثیر تمرینات مقاومتی با جریان خون محدود شده بر سطح سرمی هورمون های مرتبط با قدرت و اندازه توده عضلانی , نمونه پایان نامه تأثیر تمرینات مقاومتی با جریان خون محدود شده بر سطح سرمی هورمون های مرتبط با قدرت و اندازه توده عضلانی , جستجوی پایان نامه تأثیر تمرینات مقاومتی با جریان خون محدود شده بر سطح سرمی هورمون های مرتبط با قدرت و اندازه توده عضلانی , فایل Word پایان نامه تأثیر تمرینات مقاومتی با جریان خون محدود شده بر سطح سرمی هورمون های مرتبط با قدرت و اندازه توده عضلانی , دانلود پایان نامه تأثیر تمرینات مقاومتی با جریان خون محدود شده بر سطح سرمی هورمون های مرتبط با قدرت و اندازه توده عضلانی , فایل PDF پایان نامه تأثیر تمرینات مقاومتی با جریان خون محدود شده بر سطح سرمی هورمون های مرتبط با قدرت و اندازه توده عضلانی , تحقیق در مورد پایان نامه تأثیر تمرینات مقاومتی با جریان خون محدود شده بر سطح سرمی هورمون های مرتبط با قدرت و اندازه توده عضلانی , مقاله در مورد پایان نامه تأثیر تمرینات مقاومتی با جریان خون محدود شده بر سطح سرمی هورمون های مرتبط با قدرت و اندازه توده عضلانی , پروژه در مورد پایان نامه تأثیر تمرینات مقاومتی با جریان خون محدود شده بر سطح سرمی هورمون های مرتبط با قدرت و اندازه توده عضلانی , پروپوزال در مورد پایان نامه تأثیر تمرینات مقاومتی با جریان خون محدود شده بر سطح سرمی هورمون های مرتبط با قدرت و اندازه توده عضلانی , تز دکترا در مورد پایان نامه تأثیر تمرینات مقاومتی با جریان خون محدود شده بر سطح سرمی هورمون های مرتبط با قدرت و اندازه توده عضلانی , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر تمرینات مقاومتی با جریان خون محدود شده بر سطح سرمی هورمون های مرتبط با قدرت و اندازه توده عضلانی , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر تمرینات مقاومتی با جریان خون محدود شده بر سطح سرمی هورمون های مرتبط با قدرت و اندازه توده عضلانی , پروژه درباره پایان نامه تأثیر تمرینات مقاومتی با جریان خون محدود شده بر سطح سرمی هورمون های مرتبط با قدرت و اندازه توده عضلانی , گزارش سمینار در مورد پایان نامه تأثیر تمرینات مقاومتی با جریان خون محدود شده بر سطح سرمی هورمون های مرتبط با قدرت و اندازه توده عضلانی , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تأثیر تمرینات مقاومتی با جریان خون محدود شده بر سطح سرمی هورمون های مرتبط با قدرت و اندازه توده عضلانی , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر تمرینات مقاومتی با جریان خون محدود شده بر سطح سرمی هورمون های مرتبط با قدرت و اندازه توده عضلانی , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر تمرینات مقاومتی با جریان خون محدود شده بر سطح سرمی هورمون های مرتبط با قدرت و اندازه توده عضلانی , رساله دکترا در مورد پایان نامه تأثیر تمرینات مقاومتی با جریان خون محدود شده بر سطح سرمی هورمون های مرتبط با قدرت و اندازه توده عضلانی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی ورزشی چکیده پروتئین های پیوندی هورمون رشد با جذب بالا توسط مکانیسم های مختلفی بسته به گونه ها تبدیل می شود. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر یک جلسه فعالیت وامانده ساز مقاومتی بر پاسخ هورمون رشد در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار می باشد. تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی و به صورت پیش آزمون، پس آزمون می باشد. آزمودنی های شامل 10 نفر ...

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪی جهت دریافت درجه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رشته ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ وﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ ﭼﮑﯿﺪه ﭘﮋوﻫﺶ هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیرات ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون بود. 15 مرد جوان فعال با میانگین سنی41/0±02/18 سال؛ قد 96/4±0/173 سانتی­متر؛ وزن 57/9±08/63 کیلوگرم به صورت داوطلبانه به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابتدا یک تکرار بیشینه حرکات (پرس تخت، اسکات پا، زیر بغل با سیم کش، پشت ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده دوکسوروبیسین(DOX) یک آنتی بیوتیک با طیف وسیعی از عملکرد ضدتوموری و ضدسرطانی(آنتی نئوپلاستیک) است و از اواخر دهه 60 میلادی به طور گسترده ای در درمان سرطان های مختلف استفاده می شود. متاسفانه، استفاده بالینی از این داروی بسیار موثرضدسرطانی محدود شده است و این موضوع به دلیل اثرات سمیت شدید این دارو بر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش:فیزیولوژی ورزشی چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش­های اجرا و نتایج به دست آمده) : هدف از این پژوهش، مطالعه اثر ترکیب تمرین مقاومتی و عصاره آبی خارخاسک بر آنزیم­های کبد در رت­های نر سالم بود و با توجه به اهداف و ماهیت پژوهش 90 رت نر در 10 گروه نه تایی با شرایط استاندارد 12 ساعت نور و 12 ساعت تاریکی همراه با آب و غذا به ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A ) گرایش: فیزیولوژی ورزشی است (بانفی و همکاران، 1993، وروورن و همکاران، 1991). بنابراین، افزایش تمرینات به­ویژه اگر شدت و مدت آن­ها زیاد باشد، ممکن است موجب بیش ­تمرینی و افت اجرا شود و پیامد­های منفی جسمی و روانی را به همراه داشته باشد. از جمله شاخص­­های بیوشیمیایی ارزیابی وضعیت بیش­تمرینی در ورزشکاران، نیمرخ هورمونی آن­­ها به ویژه ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده تمرین مقاومتی روشی برای توسعه سلامتی، آمادگی عمومی و توسعه قدرت عضلات اسکلتی است. هدف از این پژوهش بررسی آثار تمرین مقاومتی بر ترکیب بدن و قدرت بیشینه عضلات بالاتنه بازیکنان زن والیبال نشسته بود. برای این منظور، 30 والیبالیست نشسته زن اصفهان به صورت تصادفی انتخاب شده و در 2 ...

کارشناسی ارشد تربیت بدنی(گرایش فیزیولوژی ورزشی) چکیده هدف:هدف تحقیق تعیین اثر وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید کوتاه مدت بر پویایی جذب اکسیژن دختران بود. روش شناسی: بدین منظور 40 نفر دختران دانشجوی دانشگاه اراک را به طور داوطلب با میانگین سنی 5±25 سال و وزن 390/10 ± 30/54 کیلوگرم و قد 23/10 ± 5/ 162 سانتی متر در این تحقیق شرکت کردند. تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از تحقیق حاضر، بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر توان هوازی و ترکیب بدن دختران غیر ورزشکار 13 تا 17 ساله می‌باشد. بدین منظور 22 دانش‌آموز غیر ورزشکار با میانگین سنی 2 ± 15 سال،وزن700/49کیلوگرم، قد 85/158 سانتی‌متر و BMI79/19 که تجربه‌ای در هیچ یک از رشته‌های ورزشی ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی زنان مبتلا به کمردرد های شغلی می باشد.جامعه آماری تحقیق حاضر، زنان شاغل مبتلابه کمردردر شهررشت بوده است که از این میان 50 نفر به طور تصادفی انتخاب گردیدندودر دو گروه تجربی یوگا و ماساژ و یک گروه کنترل تقسیم شدند، و به مدت 6 هفته و هفته ای 2 جلسه تحت برنامه تمرینی یوگا و ماساژ قرار گرفتند . متغیر ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده دوکسوروبیسین(DOX) یک آنتی بیوتیک با طیف وسیعی از عملکرد ضدتوموری و ضدسرطانی(آنتی نئوپلاستیک) است و از اواخر دهه 60 میلادی به طور گسترده ای در درمان سرطان های مختلف استفاده می شود. متاسفانه، استفاده بالینی از این داروی بسیار موثرضدسرطانی محدود شده است و این موضوع به دلیل اثرات سمیت شدید این دارو بر ...

ثبت سفارش