پایان نامه بررسی تعادل و برخی پارامتر های راه رفتن در سالمندان با محدودیت حرکتی و بدون محدودیت حرکتی در زانو

word 1 MB 31703 116
مشخص نشده کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۴,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A )

   

  گرایش: بیومکانیک ورزشی

  چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش­های اجرا و نتایج به دست آمده):

  زمینه تحقیق: به طور طبیعی با افزایش سن، کنترل تعادل و راه رفتن با افت و تحلیل رفتگی مواجه می­شوند و کارآیی خود را از دست می­دهند. بنابراین شناسایی و معرفی راهکارهای مداخله­ای مناسب، ایمن و کم هزینه جهت افزایش و بهبود پارامترهای مربوط به راه رفتن در سالمندان ضروری است. در تحقیق حاضر با بررسی وضعیت زانو، تعادل و برخی پارامترهای راه رفتن در افراد سالمند با محدودیت و بدون محدودیت حرکتی در زانو مورد مقایسه قرار گرفت.

  مواد و روش ها: این مطالعه به روش نیمه تجربی در آسایشگاه سالمندان رحمت شهر یاسوج در سال 1393 انجام شده است. جامعه مورد تحقیق در این پژوهش 30 زن و مرد سالمند با میانگین سنی 17/66  سال بودند که از این تعداد 15 نفر در گروه با محدودیت و 15 نفر در گروه بدون محدودیت حرکتی قرار گرفتند.

  یافته­های تحقیق: بین تعادل­های ایستا با چشمان باز و بسته و همچنین تعادل پویا بین دو گروه با محدودیت حرکتی در مفصل زانو و بدون محدودیت، تفاوت معنی داری وجود داشت. همچنین بین طول گام، تعدادگام در دقیقه و سرعت گام در این دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده گردید. اما بین این دو گروه در پهنای گام تفاوت معنی داری وجود نداشت.

  بحث و بررسی: ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ مطالعه محدودیت در دامنه حرکتی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار روی ﺗﻐﻴﻴﺮات راه رﻓﺘﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ذﻛﺮ می­ﻛﻨﺪ. به نظر می­رسد که محدودیت حرکتی با به هم زدن بیو مکانیک بدن  (جابجایی مرکز ثقل) بر تعادل اختلال ایجاد می­کند. همچنین محدودیت زانو روی حرکات مچ پا و ران تاثیر گذار است، بنابراین می­تواند بر روی طول وتعداد  گام در دقیقه تاثیر گذار باشد.

  کلید واژه ها: سالمند، محدودیت حرکتی زانو، تعادل، راه رفتن

   

   

  فصل اول

  (کلیات تحقیق)

   

   

  1.1. مقدمه:

  انسان به لحاظ قالب موجودی طبیعی و به لحاظ محتوی (فکری، احساسی و رفتاری) اجتماعی است. این دو ویژگی به هر دوره از زندگی وی سایه می­اندازد و سالمندی نیز از آن مستثنی نیست. به لحاظ طبیعی در سالمندی تغییراتی در ارگانیسم انسان رخ می­دهد، استخوان­ها استحکام خود را از دست می­دهند (استئوپروز)، عضلات تحلیل می­روند، چربی­ها بگونه­ای متفاوت در قسمت­های بدن توزیع و تجمع پیدا می­کنند و از نظر اجتماعی نیز نگرش­ها و گرایش­ها ساختاری متفاوت می­یابند. این تغییرات عمدتا با کاهش قابلیت انطباق فرد با شرایط ناگهانی و ناتوانی در ایجاد تعادل مجدد همراه است از همین رو نیازهای بهداشتی و سلامت سالمندان بگونه­ای متفاوت از نیازهای افراد میانسال بروز می­کند (پوررضا و خبیری نعمتی، 1385).

  سالمندی تنها گذر زمان نیست، بلکه بروز آن دسته از رخدادهای بیولوژیک است که در یک دوره زمانی رخ می­دهد. هیچ تعریف کاملی درباره سالمندی وجود ندارد. سالمندی، فرآیندی طبیعی است و نباید آن را بیماری دانست. با گذر زمان، نه فقط انسان­ها بلکه هر موجودی قدری پیر و فرسوده می­شود. طول عمر انسان، حداکثر طول عمر ممکنی است که عضوی از گونه­های انسانی می­تواند در شرایط مطلوب به آن دست یابد. با کاهش میزان مرگ­های زود رس در این قرن، شاهد افزایش افراد با طول عمر طبیعی[1] هستیم. طول عمر طبیعی در کشورهای مختلف متغیر گزارش شده است. به عنوان مثال در کتاب روانشناسی سالمندی نوشته گیل کارت، طول عمر طبیعی حول و حوش 85 سال پیشنهاد شده است (گیلکارت، 1382).

  متأسفانه، سالمندی با بیماری و ناتوانی همراه است. گرچه برخی از تغییرات فیزیولوژیک به ناگزیر با افزایش سن رخ می­دهند، لیکن به نظر می­رسد با بهبود کیفیت زندگی و بررسی وضعیت فیزیکی، آثار ضعف ناشی از افزایش سن را می­توان کاهش داد. از این رو، راهبردهای پیشگیرانه­ای که حتی در سنین بالا اتخاذ می­شوند، می­توانند به بهبود شریط زندگی افراد مسن کمک کنند.

   هم اکنون بیش از 5 میلیون نفر از جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می­دهند (سایت انترنتی سالمند، 1386) که برای صرف صبحانه، رفتن به پارک و به طور کلی، انجام کارهای روزمره بدون نیاز به دیگران و وسایل کمکی، نیاز به راه رفتن دارند. راه رفتن به عنوان مهارت پایه ای، بیشترین بخش فعالیت حرکتی روزمره انسان را به خود اختصاص می­دهد (وینتر، 1991). به موازات افزایش نسبت جمعیتی سالمندان، مشکلات سلامتی آن­ها به ویژه مشکلات مربوط به استقلال عملکردی اهمیت بیشتری می­یابد.

   

  تعادل و راه رفتن که در دوره سالمندی با مشکلاتی همراه می­شوند به عنوان شاخص­های  استقلال عملکردی در انجام امور روزمره افراد سالمند به حساب می­آیند. از همین رو
   شناسائی عوامل و تبعات بروز مشکل راه رفتن در سنین سالمندی و روش­های مؤثر در به تأخیر انداختن بروز مشکلات راه رفتن از جمله اهداف مراقبت­های سالمندی قرار می­گیرد (شانوی کوک و ولاکوت، 2000). به طور طبیعی با افزایش سن، کنترل تعادل و راه رفتن با افت و تحلیل رفتگی مواجه می­شوند و کارایی خود را از دست می­دهند (گالاهو و ازمان، 2005).

  این تغییرات عوامل خطرساز اصلی در زمین خوردن سالمندان محسوب می­شوند. به زمین خوردن یا افتادن[2] یکی از شایع ترین و جدی ترین مشکلات دوران سالمندی است که بسیار تکرار می­شود و دارای عواقب و عوارض جسمانی (شکستگی لگن، از کار افتادگی، از دست دادن توانایی فیزیکی و مرگ) و روانی (از دست دادن اعتماد بنفس و عزت نفس و کاهش امید به زندگی) زیادی است (اکبری کامرانی و همکاران، 1385) که با توجه به هزینه­های بالای آن، شناسایی و معرفی راهکارهای مداخله­ای مناسب، ایمن و کم هزینه جهت افزایش و بهبود پارامترهای مربوط به زمین خوردن در سالمندان ضروری است (شجاعی، 1384).

  با توجه به اینکه در تحقیقات انجام شده بی تعادلی یکی از اصلی ترین عوامل افتادن در بین سالمندان می­باشد (کلاود، 1999)، پدیده تعادل در بین این گروه سنی مورد توجه محققان قرار گرفته است. تعادل که جزء نیازهای اساسی جهت انجام فعالیت­های روزمره می­باشد، در فعالیت­های ایستا و پویا، نقش مهمی را ایفا می­کند.

  تعادل یک مهارت و توانایی برای دستگاه اعصاب مرکزی بشمار می­رود که با استفاده از سیستم­های مختلف بدن از جمله کلیه سیستم­های حسی عضلانی و قسمت­های مختلف مغز یادگیری می­شود (ژیا و همکاران، 2009). به منظور نگهداری تعادل، بدن باید در یک وضعیت با ثبات قرار گیرد و کوشش کند که مرکز ثقل را روی پای تکیه گاه نگه دارد. این سه سیستم دخیل در حفظ تعادل بصورت ترکیبی کار می­کنند و همگی در اجرای یک وضعیت هماهنگ و صحیح، مهم می­باشند (برینر و پرین، 1998).

   از این رو در تحقیق حاضر در نظر است با بررسی وضعیت زانو به مقایسه تعادل و برخی پارامترهای راه رفتن در افراد سالمند با محدودیت و بدون محدویت حرکتی در زانو پرداخت.

  Abstract:

  Introduction: Identify appropriate intervention strategies, safe and inexpensive way to increase and improve parameters related to gait in the elderly is essential. Thus, the present study examined the status of the knee and then balance and gait parameters in elderly persons with limitation of motion in the knee were compared with without constraints.

  Methods: This study has done with a semi-experience method with 30 old men and women by the average and standard deviation of 66. 17 years old (n= 15 people of with limitation group, n=15 people of without limitation of motion in knee group).

  Results: Between static balance with open and closed eyes, as well as a dynamic balance between the two groups, with limitation and without limitation of motion in the knee joint, significant differences were found. Also Significant differences shown the Step length, Step Cadence and Step speed in the two groups was significant. But between these two groups there was no significant difference in the width of the step.

   Discussion: The results of this study indicated limited range of motion as an important factor affecting the elderly gait changes. It appears that the restrictions of motion with the blink of bio-mechanics of the body (moving the center of gravity), disrupted the balance. The restrictions on the movements of the ankle, knee and hip is affected, so it can affect the length and Cadence of Step.

  Key words: elderly, limitation of knee motion, balance, gait.

 • فهرست:

  فصل اول: کلیات طرح

  1.1. مقدمه. 3

  2.1. بیان مسئله. 4

  3.1. ضرورت و اهمیت تحقیق. 6

  4.1. فرضیه­های تحقیق. 8

  5.1. اهداف تحقیق. 8

  1.5.1. هدف کلی. 8

  2.5.1. اهداف اختصاصی. 8

  6.1. محدودیت­های تحقیق. 9

  7.1. تعریف واژه­های کلیدی. 9

   

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  1.2. حرکت در انسان. 12

  2.2. کینتیک و کینماتیک. 12

  1.2.2. سرعت. 12

  2.2.2. تغییر مکان. 13

  3.2. شرح و تفسیر حرکات بدن. 13

  1.3.2. راه رفتن. 13

  2.3.2. تعادل سطح اتکا در راه رفتن. 14

  3.3.2. تعادل. 14

  4.3.2. تعادل با ثبات. 15

  5.3.2. تعادل پویا. 15

  6.3.2. تعادل خنثی. 16

  4.2. تاریخچه تجزیه و تحلیل نحوه راه رفتن. 16

  5.2. تاریخچه روش­های ارزیابی راه رفتن. 16

  6.2. روش­های مختلف تجزیه و تحلیل راه رفتن. 17

  7.2. هدف از تجزیه و تحلیل راه رفتن. 17

  8.2. توصیف دوره راه رفتن. 18

  9.2. تعریف پارامترهای زمانی-  مکانی در راه رفتن. 21

  10.2. کینماتیک راه رفتن. 22

  1.10.2. کینماتیک مفصل ران در یک دوره راه رفتن. 23

  2.10.2. کینماتیک مفصل زانو در یک دوره راه رفتن. 23

  3.10.2. کینماتیک مفصل مچ پا در یک دوره راه رفتن. 24

  11.2. راه رفتن زنان و مردان سالم. 24

  12.2. افزایش سن و تاثیر آن بر الگوی راه رفتن. 25

  13.2. سالمند کیست؟. 26

  1.13.2. سالخوردگی جمعیت. 26

  2.13.2. جهان در حال پیر شدن. 26

  14.2. تغییرات مربوط به پیری. 27

  1.14.2. پیری و ثبات در بدن. 27

  2.14.2. ساختمان و وضعیت بدن. 28

  3.14.2. از بین رفتن خاصیت ارتجاعی بافت. 30

  4.14.2. ترکیب بدن. 30

  5.14.2. تغییرات قلب. 31

  15.2. سالمندی در زنان. 32

  16.2. ورزش و سالمندان. 32

  1.16.2. سازگاری­های فیزیولوژیکی ناشی از تمرین استقامتی. 33

  2.16.2. تاثیر ورزش در وضعیت جسمی زنان. 33

  17.2. ورزش پیاده روی. 34

  18.2. دامنه حرکتی. 34

  1.18.2. دو نوع دامنه حرکتی باید مورد توجه قرار گیرد 1-اکتیو (فعال) 2-پاسیو (غیرفعال) 35

  19.2. گونیامتری. 35

  1.19.2. تعریف. 35

  2.19.2. انواع گونیامتر. 35

  3.19.2. گونیامتر یونیورسال. 36

  4.19.2. گونیامتر گرانشی یا سیال. 36

  5.19.2. گونیامتر پاندولی. 36

  6.19.2. الکتروگونیامتر. 36

  7.19.2. انتخاب گونیامتر. 37

  8.19.2. وضعیت قرارگیری بیمار. 37

  20.2. عوامل مؤثر بر دامنه حرکتی مفصل. 37

  1.20.2. سفتی بافت نرم. 37

  2.20.2. چسبندگی. 38

  3.20.2. آسیب و التهاب اطراف مفصل. 38

  4.20.2. حجم عضله. 38

  5.20.2. جنس. 38

  6.20.2. سن. 39

  7.20.2. سیستم عصبی. 39

  21.2. پیشینه تحقیق. 40

  1.21.2. تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 40

  2.21.2. تحقیقات انجام شده در خارج کشور. 42

   

  فصل سوم: روش شناسی تحقیق

  1.3. مقدمه. 50

  2.3. روش و طرح تحقیق. 50

  3.3. جامعه آماری. 50

  4.3. نمونه آماری. 50

  5.3. نحوه گزینش نمونه­ها. 50

  6.3. متغیرهای تحقیق. 50

  7.3. ابزار جمع آوری داده­ها. 51

  8.3. روش جمع آوری داده­ها و مراحل انجام کار. 51

  9.3. روش تجزیه و تحلیل آماری و نوع آزمون­های استفاده شده    54

   

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

  1.4. مقدمه. 56

  2.4. تجزیه و تحلیل توصیفی یافته­های پژوهش. 56

  1.2.4. اطلاعات و ویژگیهای توصیفی آزمودنی­ها. 56

  2.2.4. یافته­های مربوط به تعادل. 57

  3.2.4. یافته­های مربوط به پارامترهای راه رفتن. 57

  3.4. تجزیه و تحلیل استنباطی یافته­های پژوهش. 57

  4.4. جمع بندی. 61

   

   

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  1.5. مقدمه. 63

  2.5. خلاصه تحقیق و نتایج. 63

  3.5. بحث و نتیجه گیری. 64

  1.3.5. تعادل با محدودیت حرکتی زانو در افراد سالمند. 64

  2.3.5. طول گام، تعداد گام در دقیقه و سرعت گام در افراد سالمند با محدودیت حرکتی زانو. 65

  1.2.3.5. تغییرات در سرعت طی یک سیکل راه رفتن در محدودیت حرکتی  65

  2.2.3.5. تغییرات طول و تعدادگام در دقیقه در طی یک سیکل راه رفتن با محدودیت حرکتی. 66

  4.5. نتیجه گیری. 67

  5.5. پیشنهادات برخاسته از تحقیق. 68

  6.5. پیشنهادات برای تحقیقات آینده. 68

   

  پیوست­ها. 69

   

  منابع. 72

   

   

  چکیده انگلیسی

   

  منبع:

  آموزش حرکت درمانی. دانشمندی، حسن؛ شمسی ماجلان، علی؛ مبارک آبادی، لیلا. چاپ اول. تهران نسیما. 1389.

  احسان قاسمی. بررسی مقایسه­ای تاثیر یک برنامه تمرین درمانی بر بهبود بالانس و راه رفتن در افراد مبتلا به همی پلژی سمت راست و چپ. (1386). هیجدهمین کنگره فیزیوتراپی ایران. تهران.

  احمد، خداداد؛ اصول عمومی آمادگی جسمانی (1368). سازمان تربیت بدنی.

  اصلانخانی، محمدعلی؛ فارسی، علیرضا؛ صحبتی­ها، محمد. 1391. تأثیر یک دوره تمرین در آب بر ویژگی­های تعادلی و راه رفتن مردان سالمند سالم غیرفعال. پژوهش در علوم توانبخشی، سال8، شماره2، خرداد و تیر 91: ص 279-289.

  اکبری کامرانی، احمد علی؛ آزادی، فرهاد؛ فروغان، مهشید؛ سیادت، سعید؛ کلدی، علیرضا. ویژگی­های زمین خوردن در سالمندان مقیم آسایشگاه. فصلنامه علمی-پژوهشی سالمند. ارگان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی1385، شماره2: ص 101-105.

  امیر ناصر ابراهیمی، بیومکانیک مقدماتی. (1384). تهران: دانشگاه صنعتی امیر کبیر(پلی تکنیک تهران)، مرکز نشر.

  باغبان، معصومه. 1387. تاثیر تمرین استقامتی بر برخی پارامترهای کینماتیک راه رفتن سالمندان غیر فعال. پایانامه کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه شمال.

  پاترشا آ. بریل. ترجمه نازیلا رستمی. 1384. آمادگی جسمانی برای سالمندان. معیار علم.

   پوررضا، ابوالقاسم؛ خبیری نعمتی، رقیه. 1385. اقتصاد بهداشت و سالمندان. سالمند. زمستان 1385; 1(2): ص80-87.

  پولاک ویلمور. فیزیولوژی ورزش بالینی(ویژه دانشجویان علوم ورزشی و پزشکی). ترجمه فرزانه ناظم، ضیا فلاح محمدی. (1379). همدان: دانشگاه بوعلی سینا.

  جانت کاو، روبرتا شفرد. توان بخشی تعادل و راه رفتن به نبال سکته مغزی. ترجمه ایرج عبداللهی. (1385). تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

  جرج مک گلاین. آمادگی جسمانی پویا شیوه­ای کاربردی. ترجمه فاطمه پسند. (1382). (به سفارش پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم و تحقیقفات و فناوری). تهران: چکامه.

  دفتر سلامت خانواده و جمعیت معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. بررسی کشوری سلامت سالمندان، 1377.

  دیوید نیمن. آمادگی جسمانی. ترجمه ابراهیمی و طالب پور. (1383). مشهد: به نشر، ص 13.

  رابرت وی هاکی پروفسور دپارتمان تربیت بدنی سان آنتونیوتگزاس. آمادگی جسمانی(گامی برای سلامتی): ترجمه بهروز ژاله دوست ثانی. (1372). ناشر: اداره کل تربیت بدنی و تفریحات سالم، چاپ اول.

  سایت اینترنتی تبیان، تاخیر در عوارض پیری.

  سایت اینترنتی سالمند، مجموعه مقالاتی پیرامون سالمندی. دوشنبه 25  تیر ماه 1386.

  شجاعی، رشد حرکتی. چاپ دوم. تهران. دانشگاه امام حسین (ع). 1384. ص147-154

  شهربانو مقصود نیا، مراقبت­های بهداشتی اولیه در سالمندان ایران. با همکاری سازمان بهداشت جهانی(WHO). (1385). تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی.

  صادقی، حیدر ؛ همتی نژاد، مهرعلی؛ باغبان، معصومه. 1388. تأثیر تمرین استقامتی بر برخی پارامترهای کینماتیک راه رفتن سالمندان غیر فعال. مجله سالمندی ایران، سال چهارم، شماره یازدهم، بهار 1388: 62-70.

  صادقی، حیدر. 1381. کنترل تعادل و حرکت به سمت جلو در زمان راه رفتن افراد سالم و طبیعی جوان و کهنسال. ایران داک. شماره 84294.

  صادقی، حیدر؛ نوروزی، حمیدرضا؛ کریمی اصل، اکرم؛ منتظر، محمدرضا. 1388. تاثیر شش هفته برنامه تمرین عملکردی بر تعادل ایستا و پویای مردان سالمند سالم. مجله سالمند ایران، سال سوم، شماره هشتم، تابستان 1388: ص 565-571.

  فقیهی، ابوالفضل. 1373. تجزیه و تحلیل راه رفتن (طبیعی و غیر طبیعی). دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران. ص 18 الی 53.

  الکساندر. پی اسپن. سیر کهولت در انسان(نگرش علمی ساده به تغییرات، نقایص عملکردی و سازش بدن انسان (Biplogy of human): ترجمه امیر نظام الدین غفاری با همکاری فریبرز هاشمی. (1379). تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

  گیل کارت. ترجمه کیهان محمد خانی. 1382. روانشناسی سالمندی (حمایت و مراقبت از سالمندان). خورشید آفرین.

  محمد رضا اسماعیلی. اصول عمومی و فعالیت­های جسمانی. (1382). تهران، دانش افروز؛ 24 ص؛ مصور، جدول، نمودار.

   

  منابع انگلیسی:

  Active aging, a policy framework, world health organization, a contribution of the WHO to second united nations worlds assembly on aging, Madrid, Spain, April 2002.

  Barttell, Q. 1997. Introduction to sport biomechanics. E & F Spon, London. 163-205.

  Bean JF, Herman S, Kiely DK. Increased velocity exercise to task (InVEST) training: A pilot study exploring effects on leg power, balance, and mobility in community-dwelling older women. J Am Geriatr Soc, 2004; 52: 799-804. ]

  Beriner JN, Perrin DH. Effect of coordination training on proprioception of the functionally unstable ankle. JOSPT, 1998; 27 (4): 264-275.

  Boulgouris, N. , Hatzainakos, D. , Plataniotis, K. N. 2005. Gait recognition: Achallenging singnal processing technology for biometrics identification IEEE signal magazine. 22(6): 78- 90.

  Cao, Z. B. , Maeda, A. , Shima, N. , Kurata, H. , Nishizono, H. (2007). The effect of a 12-week combined exercise intervention program on physical performance and gait kinematics in community-dwelling elderly women. J Physiol Anthropol; 26(3): 325-32.

  Cao, Z. B. , Maeda, A. , Shima, N. , Kurata, H. , Nishizono, H. (2007). The effect of a 12-week combined exercise intervention program on physical performance and gait kinematics in community-dwelling elderly women. J Physiol Anthropol; 26(3): 325-32

  Christiansen CL. The effects of hip and ankle stretching on gait function of older people. Arch Phys Med Rehabil. 2008;89(8): 1421-8.

  Claud PH. 1999. Equilibrium and balance in elderly. J Nose & Throat, 56 (3): 27-31.

  Cromwell, R. L. , Meyers, P. M. , Meyers, P. E. , Newton, R. A. Tae Kwon Do: An effective exercise for improving balance ability in older adults: J Grontol, 2007, 62A(6): 641-646.

  Davis, J. W. , Ross, P. D. , Nevitt, M. C. , Wasnich, R. D. 1999. Risk factors for falls and for serious injuries on falling among older Japanese women in Hawaii. J Am Geriatr Soc. 47: 792–798.

  DeVita P, Hortobagyi T. Age causes a redistribution of joint torques and powers during gait. J Appl Physiol 2000;88: 1804-11.

  Dibenedetto, M. , Innes, K. E. , Taylor, AG. , Rodeheaverm P. F. , Boxer, J. A. , Wright, H. J. , Kerrigan, D. C. (2005). Effect of a gentle Iyengar yoga program on gait in the elderly: an exploratory study. Arch Phys Med Rehabil; 86: 1830–1837.

  Doherty, T. J. 2003. Aging and sarcopenia. J Appl Physiol. 95: 1717–1727.

  Finley, F. R. , Cody, K. A. 1970. Locomotive characteristics of urban pedestrians. Arch Phys Med & Rehab. 51: 423-426.

  Gallahue D, Ozmun J. Understanding Motor Development: Infants, Children, Adolescents, Adults with Power Web. 6th ed. New York, NY Columbus: McGraw-Hill Humanities; 2005.

  Gordon, D. , Robertson, E. ,Caldwell, G. E. , Hamill, J. Kamen, G. , Whittlesey, S. N. 2004. Research methods in biomechanics. Human kinetics.

  Gregg, E. , Pereira, M. , Casperson, C. Physical activity falls and fractures amongolder adults. J Am Geriartr Soc. 2000. 48: 883-93.

  Guralnik JM, LaCroix AZ, Abbott RD, Berkman LF, Satterfield S, Evans DA, Wallace RB. Maintaining mobility in late life. I. Demographic characteristics and chronic conditions. Am J Epidemiol 1993;137(8): 845–857. [PubMed: 8484376]

  Hellstrom Y, Persson G, Hallbery IR. Quality of life and symptoms among older people living at home. Journal pf Advanced Nursing 2004; 48: 584-93.

  Heyward, V. H. , Stortaczyk, L. (1996). Applied body composition assessment Human kinetics.

  Hruda, K. V. , Hicks, A. L. , McCartney, N. (2003). Training for muscle power in older adults: effects on functional abilities. Can J Appl Physiol; 28: 178–189

  Hruda, K. V. , Hicks, A. L. , McCartney, N. (2003). Training for muscle power in older adults: effects on functional abilities. Can J Appl Physiol; 28: 178–189

  Http: //engineering. cua. edu/biomedical/faculty/kirtley.

  Http: //moon. ouhsc. edu/dthompso/gait/knmatics.

  Http: //www. sportsci. com.

  Jeffrey, M. H. , Neil, B. A. 2005. Gait Disorders Evaluation & Management. Taylor & Francis Group.

  Judge, J. O. , Lindsey, C. , Underwood, M. , Winsemius, D. 1993. Balance improvements in older women: effects of exercise training. Phys Ther. 73: 254–265.

  Jylhä, M. , Guralnik, J. M. , Balfour, J. , Fried, L. P. (2001). Walking difficulty, walking speed, and age as predictors of Self-Rated Health. J Gerontology; 56: 609-617.

  Kerrigan DC, Lee LW, Collins JJ, Riley PO, Lipsitz LA. Reduce hip extension during walking: healthy elderly and fallers versus young adults. Archive of Physical Medicine and Rehabilitation 2001;82(1): 26-30.

  Kerrigan DC, Xenopoulos-Oddsson A, Sullivan MJ, Lelas JJ, Riley PO. Effect of a hip flexor-stretching program on gait in the elderly. Archive of Physical Medicine and Rehabilitation 2003;84(1): 1-6.

  Kerrigan, D. C. , Todd, M. K. , Della Croce, U. , Lipsitz, L. A. , Collins, J. J. , 1998. Biomechanical gait alterations independent of speedin the healthy elderly: evidence for specific limiting impairments. Arch Phys Med Rehabil. 79: 317–322.

  Ko S, Ling SM, Winters J, Ferrucci L. Age-related mechanical work expenditure during normal walking: the Baltimore Longitudinal Study of Aging. J Biomech. 2009;42: 1834–9. doi: 10. 1016/j. jbiomech. 2009. 05. 037. [PMC free article] [PubMed]

  Lars, I. E. , Boissy, P. , Mezler, I. How to improve gait and balance function in elderly individuals-compliance with principles of training: Eur Rev Aging Phys Act, 2007, 4: 15-23.

  Larsson, L. , Grimby, G. , Karlsson, J. 1979. Muscle strength and speed of movement in relation to age and muscle morphology. J Appl Physiol. 46: 451-456.

  Lee LW, Zavarei K, Evans J, Lelas JL, Riley PO, Kerrigan C. Reduced hip extension in the elderly: dynamic or postural. Arch Phys Med Rehabil. 2005;86(9): 1851-4.

  Lord, S. R. , et al. Falls in older people: Risk factors & strategies for prevention. 2001. 30-40.

  Lord, S. R. , Fitzpatrick, R. C. 2001. Choice stepping reaction time: a composite measure of falls risk in older people. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 56: M627–632.

  Macrae, P. G. , Lacouse, M. , Moldavon, R. 1992. Physical performance measures that predict faller status in community dwelling older adults. J Orthop Sport Phys Ther. 6: 123- 128

  Mau-Roung, L. , Hei-Fen, H. , Yi-Wei, W. , Shu-Hui, Ch. , Wolf, S. Community-Based Tai Chi and its effect on injurious falls, balance, gait and fear of falling in older people: Phys Ther, 2006, 85(9): 1189-1201.

  Murray, M. P. , Drought, A. B. , Okry, R. C. 1964. Walking Patterns of Normal Men. J of Bone and Joint Sur. 46: 335-360.

  Narici, M. , Bordini, M. , Cerretelli, P. 1991 Effect of aging on human adductor policies muscle function. J Appl Physiol. 71: 1227-1281.

  Newton, R. A. Standing balance abilities of elderly subjects under altered visual and support surface conditions. Phy Thr Can, 1995, 47(1): 9-15.

  Paula K, Yim-Chiplis, Laura AT. Defining and measuring balance in adults. Biol Res Nurs, 2000; 1: 321-331.

  Proczai, R. , Bejek, Z. , Illyes, A. Kinamatic and kinetic parameters of healthy elderly people. Periodical Polytechnincal Ser Mech Eng, 2005, 49(1): 63–7.

  Q. H. Xia et al. Effectiveness of a community-based multifaceted fall-prevention intervention in active and independent older Chinese adults. Injury Prevention. 2009. 15: 248-51.

  Rezmoviyz, J. , Taunton, J. E. , Rhodes, E. , Martin, A. , Zumbo, B. The effects of a lower body resistance-training program on static balance and well-being in older adult women: B C Med J, 2003, 45(9): 449-455.

  Rodacki ALF, Souza RM, Ugrinowitsch C, Cristopoliski F, Fowler NE. Transient effects of stretching exercises on gait parameters of elderly women. Manual Therapy 2009;14(2): 167-72.

  Rose J, Gamble JG. Human walking. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins; 2006.

  Rose, J. , Gamble, J. G. 1994. Human walking. Baltimor, Maryland, Williams & Wilkins.

  Rubenstein LZ, Josephson KR, Robbins AS. Falls in the nursing home. Ann Intern Med 1994;121(6): 442–451. [PubMed: 8053619]

  Sadeghi, H. , Prince, F. , Zabjec, K. F. , Allard, P. 2001. Sagittal hip muscle power during walking in old and yong men. J Aging & Physical Activity. 9: 172-183.

  Shumway, C. A. , Gruber, W. , Baldwin, M. , Liao, S. H. The effect of multidimensional exercises on balance, mobility, and fall risk in community-dwelling older adults: Phys Ther, 1997, 77(1): 46-57.

  Shumway-Cook A, Woollacott MH. Motor Control: Theory and Practical Applications. 2nd ed. Baltimore, MA: Lippincott Williams & Wilkins; 2000.

  Skiner, J. S. , Hutsler, R. , Bergsteinore, V. , Buskirk, E. R. (1973). Perception of effort during different types of exercise and under different environment condition. Med. Sci. Sports 5: 110-115.

  Tasi S. Y. , Chi L. Y. , Lee L. S. , Choa P. Health related uuality of life among urban, rural, and island community elderly in Taiwan. J Formos Med Assoc 2004; 103: 196-204.

  Teresa, L. A. , Kban, K. M. , Eng, J. J. , Janssen, P. A. , Lord, S. R. , Mckay, H. A. Resistance and agility training reduce fall risk in women aged 75 to 85 with low bone mass: A 6-month randomized, controlled trail: J Am Geri Soc, 2004, 52: 657-665.

  Tinetti, M. E. , Speechley. M. , Ginter, S. F. 1988. Risk factors for falls among elderly persons living in the community. N Engl. J Med. 319: 1701–1707.

  Vandervoort, A. A. , McComas. A. J. 1986. Contractile changes in opposing muscles  of  the human angle joint with aging. J Appl Physiol. 61: 361-367.

  Watt JR, Jackson K, Franz JR, Dicharry J, Evans J. Kerrigan DC. Effect of a supervised hip flexor stretching program on gait in eldely individuals. PMR. 2011;3(4): 330-5.

  Whittle, M. W. 2003. Gait analysis an introduction. Oxford Butter worth heninemann.

  Winter DA. Balance and posture in human walking. Engineering in Medicine and Biology 1987;6: 8-11

  Winter, D. A. , Eng, J. J. , Ishac, M. G. (1995). A review of kinematic parameters in human walking. Gait analysis: Theory and application. Edited by Rbecca L. Craik and Carol A. Otais. Mosby publisher; 9: 252-270.

  Winter, D. A. , Patla, A. E. , Frank, J. S. 1990. Assessment of balance control in humans. Med Prog Technol. 16(1–2): 31–51.

  Winter, D. A. 1991. The Biomchanics and motor control of human gait: Normal,elderly and pathological(2nd ed. , pp 1-88). Waterloo. ON: Univercity of waterloo press. 3rd ed. P: 330-335.

  Wiswell, R. A. , Jaque, S. V. , Wessler, M. H. (1990). Exercis and muscle strength. Geriat Nutrition: 447-456.

  Zijlstra, W. Assessment of spatio- temporal parameters during unconstrained walking: EurJ Appl Physiol, 2004, 92 (1-2): 39-44.


موضوع پایان نامه بررسی تعادل و برخی پارامتر های راه رفتن در سالمندان با محدودیت حرکتی و بدون محدودیت حرکتی در زانو, نمونه پایان نامه بررسی تعادل و برخی پارامتر های راه رفتن در سالمندان با محدودیت حرکتی و بدون محدودیت حرکتی در زانو, جستجوی پایان نامه بررسی تعادل و برخی پارامتر های راه رفتن در سالمندان با محدودیت حرکتی و بدون محدودیت حرکتی در زانو, فایل Word پایان نامه بررسی تعادل و برخی پارامتر های راه رفتن در سالمندان با محدودیت حرکتی و بدون محدودیت حرکتی در زانو, دانلود پایان نامه بررسی تعادل و برخی پارامتر های راه رفتن در سالمندان با محدودیت حرکتی و بدون محدودیت حرکتی در زانو, فایل PDF پایان نامه بررسی تعادل و برخی پارامتر های راه رفتن در سالمندان با محدودیت حرکتی و بدون محدودیت حرکتی در زانو, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تعادل و برخی پارامتر های راه رفتن در سالمندان با محدودیت حرکتی و بدون محدودیت حرکتی در زانو, مقاله در مورد پایان نامه بررسی تعادل و برخی پارامتر های راه رفتن در سالمندان با محدودیت حرکتی و بدون محدودیت حرکتی در زانو, پروژه در مورد پایان نامه بررسی تعادل و برخی پارامتر های راه رفتن در سالمندان با محدودیت حرکتی و بدون محدودیت حرکتی در زانو, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تعادل و برخی پارامتر های راه رفتن در سالمندان با محدودیت حرکتی و بدون محدودیت حرکتی در زانو, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تعادل و برخی پارامتر های راه رفتن در سالمندان با محدودیت حرکتی و بدون محدودیت حرکتی در زانو, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تعادل و برخی پارامتر های راه رفتن در سالمندان با محدودیت حرکتی و بدون محدودیت حرکتی در زانو, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تعادل و برخی پارامتر های راه رفتن در سالمندان با محدودیت حرکتی و بدون محدودیت حرکتی در زانو, پروژه درباره پایان نامه بررسی تعادل و برخی پارامتر های راه رفتن در سالمندان با محدودیت حرکتی و بدون محدودیت حرکتی در زانو, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تعادل و برخی پارامتر های راه رفتن در سالمندان با محدودیت حرکتی و بدون محدودیت حرکتی در زانو, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تعادل و برخی پارامتر های راه رفتن در سالمندان با محدودیت حرکتی و بدون محدودیت حرکتی در زانو, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تعادل و برخی پارامتر های راه رفتن در سالمندان با محدودیت حرکتی و بدون محدودیت حرکتی در زانو, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تعادل و برخی پارامتر های راه رفتن در سالمندان با محدودیت حرکتی و بدون محدودیت حرکتی در زانو, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تعادل و برخی پارامتر های راه رفتن در سالمندان با محدودیت حرکتی و بدون محدودیت حرکتی در زانو

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده هدف : این پژوهش با هدف تعیین تاثیر برنامه خود مدیریتی بر درد زانو ،خودکارآمدی مراقبت از خود وعملکرد سالمندان مبتلا به استئوارتریت زانو انجام شد. روش مطالعه :این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی پیش و پس آزمون با گروه کنترل از نوع کاربردی است که در سال ۱۳۹۳ در درمانگاه ارتوپدی شهر خرم آباد بر روی ۸۰ مددجوی سالمند مبتلا به استوآرتریت زانو ...

پایان­نامه درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش بیومکانیک ورزشی چکیده: کف پای صاف از جمله ناهنجاری­های بسیار شایع است. ناهنجاری­های آناتومیکی می­توانند موجب تغییر متغییرهای کینماتیکی مفاصل پا گردند که در نتیجه با بروز الگوی متفاوت راه رفتن همراه می­شود. شناسایی کم و کیف متغییرهای تحت تاثیر این ناهنجاری­ها در توانبخشی افراد مبتلا به کف پای صاف موثر است. با توجه ...

دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی اولویت ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش درمیان بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان شیراز می باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های توصیفی – تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی بازنشستگان آموزش و پرورش شهر شیراز بودند، ...

دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی اولویت ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش درمیان بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان شیراز می باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های توصیفی – تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی بازنشستگان آموزش و پرورش شهر شیراز بودند، ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی اولویت ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش درمیان بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان شیراز می باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های توصیفی – تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی بازنشستگان آموزش و پرورش شهر شیراز بودند، بدین منظور تعداد 400 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی اولویت ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش درمیان بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان شیراز می باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های توصیفی – تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی بازنشستگان آموزش و پرورش شهر شیراز بودند، بدین منظور تعداد 400 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ...

چکیده: در بررسی­های الکترومیوگرافی نرمال­ سازی سیگنال­ها برای اینکه از قابلیت مقایسه و تفسیر برخوردار باشند مورد قبول همگانی است. اما به دلیل فقدان یک روش استاندارد برای نرمال سازی تفاوت های زیادی در روش نرمال سازی وجود دارد. این تفاوت ها به روش اندازه گیری سیگنال مرجع مربوط است. هدف از اجرای این مطالعه مقایسه پایایی سه روش نرمال­سازی انقباض زیر بیشینه، انقباض بیشینه پویا و ...

پایان‌نامه دکتری در رشته مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی) چکیده درک و استخراج اطلاعات از تصاویر و فیلم فصل مشترک اکثریت مسایل مربوط به بینایی ماشین است. یافتن قسمتهای اصلی و مفید یک فیلم و مدلسازی کنشهای بین این اجزا از اهداف اصلی آنالیز فیلم به شمار می‌رود. در دهه اخیر تشخیص فعالیت انسانی با استفاده از تصاویر ویدیویی به عنوان یک بحث چالش برانگیز در بینایی ماشین مطرح شده است. از ...

گروه رفتار حرکتی پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشدگرایش رفتار حرکتی چکیده: احساس فرد از شایستگی خود در انجام کارها (شایستگی ادراک شده)از عوامل مهم در رشد خودپنداره است. شایستگی جسمانی و حرکتی ادراک شده نقش بسزایی در اندیشه مشارکت در فعالیت های جسمانی دارد. از طرفی موفقیت در انجام مهارت های حرکتی بنیادی (شایستگی حرکتی واقعی) می تواند شایستگی حرکتی ادراک شده و ...

تربیت بدنی وعلوم ورزشی پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد «. M.A» چکیده هدف از تحقیق حاضر،تعیین تاثیر کفش ورزشی وکفی طبی بر شوت روی پا در افراد دچار صافی کف پا بود .بدین منظور 30 نفر از دانش آموزان فعال در رشته فوتبال با میانگین سنی 16/16 سال دچار صافی کف پا انتخاب و در این مطالعه شرکت کردند. در این تحقیق آزمودنی ها توپ را از فواصل 20 و 30 متری شوت کردند و میزان برد توپ و ...

ثبت سفارش