پایان نامه رابطه‌ی بین فعالیت بدنی با BMI و تصویر بدن در دانش‌ آموزان دختر دوره متوسطه

word 2 MB 31717 85
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A)

  رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی _ گرایش فیزیولوژی ورزشی

  چکیده

  هدف از این پژوهش بررسی رابطه‌ی بین فعالیت بدنی با BMI و تصویر­­ بدن در دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه بود. بدین منظور 370 دانش‌آموز دختر مقطع متوسطه ناحیه‌ی یک رشت در دامنه‌ی سنی 14 تا 18 سال، با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای- تصادفی، انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. دانش‌آموزانی که مبتلا به بیماری‌های خاص، فشار خون، قند و بیماری‌های قلبی و غیره بودند، حذف شدند. ابتدا قد و وزن دانش‌آموزان جهت سنجش  BMIو دور کمر و باسن، جهت به دست آوردن WHR، اندازه‌گیری و ثبت شد. سپس جهت سنجش میزان خشنودی از بدن، از پرسشنامه‌یMBSRQ  استفاده گردید که دارای 46 آیتم بود که هر آیتم(پرسش) به 5 درجه، رتبه‌بندی شده بود که نمره‌ی بالاتر نشان‌دهنده‌ی خشنودی بیشتر از بدن بود. جهت سنجش میزان فعالیت بدنی از پرسشنامه‌ی فعالیت بدنی بک استفاده شد که شامل 16 پرسش پنج گزینه‌ای بود که میزان فعالیت افراد را تحت عنوان سه گروه از فعالیت‌ها(شغلی، ورزشی و اوقات فراغت) بررسی کرد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش ضریب همبستگی پیرسون و در مورد متغیرهایی که توزیع طبیعی نداشتند، ضریب همبستگی اسپیرمن به کار گرفته شد. نتایج حاصل از پژوهش اخیر نشان داد که ارتباط منفی معنی‌داری بین فعالیت بدنی با BMI و تصویر بدن وجود داشت(01/0P =). همچنین ارتباط مثبت معنی‌داری بین BMI با WHR مشاهده شد(01/0P=). اما بین WHR با فعالیت بدنی و تصویر بدن ارتباط معنی‌داری وجود نداشت (05/0P˃). می‌توان گفت که افرادی با فعالیت بدنی بیشتر، BMI  کمتر و رضایتمندی بیشتری از تصویر بدن خود دارند.

   

  لغات کلیدی: فعالیت بدنی، تصویر بدن، نمایه‌ ی توده‌ی بدن، نوجوانان، WHR

  1- مقدمه

  در چند دهه اخیر، پدیده شهرنشینی به دنبال صنعتی شدن جوامع و افزایش مهاجرت روستائیان به شهرها، موجب تغییر عادت‌های زندگی و دریافت انرژی بیشتر و تحرک کمتر شده است. استفاده فزاینده از انواع ماشین‌ها مانند: اتومبیل، وسایل برقی خانگی، آسانسور و سایر ابزارهای تسهیل‌کننده‌ی کار، فعالیت بدنی را کاهش داده و باعث شده که مردم روز به روز بی‌تحرک‌تر شوند. زندگی ماشینی تا آن جا رسوخ کرده که دیگر برای برقراری ارتباط با دورترین نقاط جهان حتی نیاز نیست که انگشت دست در شماره‌گیر تلفن چرخانده شود؛ زیرا این کار به اشکال بسیار راحت‌تری انجام می‌پذیرد. بدین ترتیب زندگی بدون تحرک به عنوان عامل خطر افزایش وزن، چاقی و نارضایتی از تصویر بدنی؛ بخصوص در زنان و دختران جوان و نوجوان گشته است که اثر تفاوت سن و جنس در بروز این اختلال به خوبی ثابت شده است(4).

   تصویر ذهنی بدن نماینده‌ی تصوری است که فرد از بدن خود دارد. نارضایتی از بدن به معنی ارزیابی ذهنی منفی از بدن می‌باشد که امروزه شیوع آن بیش از گذشته است. در پژوهش‌های پیشین نشان داده شده بین نارضایتی از بدن و اختلالات خوردن، اعتماد به نفس پایین و بروز افسردگی ارتباط مستقیمی وجود دارد(28).

  از آنجا که نوجوانی مرحله‌ای سرشار از دگرگونی و تغییر و تحول جسمی و روحی است، یکی از مهم‌ترین دوره‌های زندگی محسوب می‌شود که فرد بیشترین مشکلات را در رابطه با تصویر ذهنی بدنی خویش دارد. تصویر ذهنی بدنی در سنین نوجوانی به علت اثرات پیچیده روانی بر مفهوم خود در این دوران، فاکتور اساسی تعیین چگونگی تعامل نوجوان با دیگران محسوب می‌شود(26).

   

  بر این اساس در این فصل ابتدا به بیان و توصیف موضوع و سپس اهمیت موضوع پژوهش پرداخته و در انتها اهداف اصلی و فرعی و تعریف کلیدواژه‌های تحقیق عنوان می‌شود.

   

  1-2- بیان مسأله

  لازم به توضیح است که تصویر بدن یک سازه‌ی روانشناسی است که حاشیه‌ای از مفهوم خودپنداره است و خودپنداره؛ یک چشم‌انداز باطنی نسبت به خود است که دائماً از ارزیابی‌های اجتماعی تأثیر می‌پذیرد و به راحتی توسط فعل و انفعالات محیط اطراف تغییر می‌کند. تکامل خودپنداره و تصویر بدن به عوامل اثرگذاری همچون تصادف، بیماری یا عوامل رفتاری مانند: اعتماد به نفس و اجتماع‌پذیری بستگی دارد(21 و 33).

  به علاوه محققان تصویر بدنی را یک مؤلفه دو بعدی تعریف می‌کنند. بعد ادراکی که به تخمین اندازه بدن مربوط می‌شود و دیگری بعد نگرشی است که به احساس و نگرش فرد درباره بدن اشاره می‌کند و انحراف در تصویر بدن زمانی است که بین اندازه واقعی بدن و اندازه ادراک شده تفاوت وجود داشته باشد(28).

  اگرچه تصویر بدنی ساختاری چند بعدی دارد، اغلب به صورت درجه‌ای از رضایت در ارتباط با ظاهر فیزیکی(اندازه، شکل و ظاهر عمومی) تعریف می‌شود. این تصویر از زمان تولد شکل گرفته و هم‌زمان رشد فرد کامل شده و در طی مراحل زندگی فرد تغییر می‌کند(26).

   دختران جوان با پیدایش بلوغ و تغییرات فیزیکی بسیار حساس و تأثیرپذیرند اما با افزایش سن، این تأثیرپذیری کاهش می‌یابد(63). از طرف دیگر، نارضایتی از تصویر بدنی می‌تواند سبب کاربرد برنامه‌های ناسالم غذایی، رفتارهای رژیمی شدید و گسترش اختلال تغذیه گردد(45).

  در این زمینه مطالعات نشان داده است که افزایش نمایه توده‌ی بدنی[1] در دختران نوجوان پیامدهایی نظیر: تمایل به لاغری، کاهش احساس خود‌ارزشمندی، عدم کفایت، نگرانی در زمینه پرخوری، افزایش وزن و رژیم غذایی را به همراه دارد. در این دوران با مطالعات تن‌سنجی می‌توان تغییرات رشد و بلوغ را پایش نمود و تأثیر کمبودها و یا پرخوری‌های غذایی بر روند رشد و وضعیت تغذیه‌ای و مخاطرات سلامتی نوجوان را مورد بررسی قرار داد(26).

   در این ارتباط می‌توان گفت که نمایه توده بدنی رایج ترین سنجش مورد استفاده برای ارزیابی لاغری، اضافه وزن و چاقی است و از تقسیم وزن بر حسب کیلوگرم بر مجذور قد بر حسب متر به دست می‌آید(17).

  فعالیت بدنی به مجموعه فعالیت‌هایی گفته می‌شود که توسط عضلات اسکلتی صورت می‌گیرد و بدن برای اجرای آن به انرژی نیاز دارد. ممکن است این فعالیت‌ها و حرکات به صورت کارهای روزمره، یا تمرینات ورزشی منظم باشد. فعالیت بدنی منظم خود، از عوامل حفظ سلامتی است و حفظ سطح مناسبی از فعالیت‌های بدنی سبب کاهش بیماری‌های قلبی- عروقی، چاقی، پرفشاری خون، دیابت، پوکی استخوان و ناراحتی‌های روانی می‌شود(29).   

  عواملی مانند: قدرت عضلانی، استقامت عضلانی، انعطاف‌پذیری، استقامت قلبی- عروقی و ترکیب بدن مرتبط با آمادگی، وابسته به تندرستی و سلامتی هستند. فعالیت‌های بدنی از طریق تأثیر بر عوامل ذکر شده، باعث افزایش آمادگی شده و سلامتی را بهبود می‌بخشد(17).

  به این ترتیب، فعالیت‌ های جسمانی اغلب به عنوان راهی برای کاهش وزن بدن معرفی می‌شود. تحقیقات حاکی از آن هستند که نوجوانان تناسب اندام را با ظاهر خوب و خوش‌هیکلی ارتباط می‌دهند. بنابراین طبق تحقیقات به عمل آمده توسط «جان کوسکین» و «کاردللیز»، در این دوران بسیاری از مشکلات مربوط به وزن، جرم بدن و فعالیت بدنی مانند: نگرانی‌های مربوط به کنترل پاتولوژی وزن، تحریک برای لاغر شدن(بویژه در دختران)، تحریک برای عضلانی شدن(بویژه در پسران) و تعهد دادن برای انجام تمرینات ورزشی نشان داده شده است(63).

  تحقیقات مختلف نشانگر حساسیت بسیار بالا و آسیب‌زای زنان و دختران نسبت به تصویر بدنی می‌باشد. در همین زمینه مطالعات نشان داده‌اند که افزایش نمایه‌ی توده بدنی در دختران نوجوان پیامدهای بسیار و گاه خطر زایی را به همراه دارد و نکته در این جا است که عاملی چون فعالیت بدنی می تواند در حل این مشکل موثر باشد یا خیر.

   

  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

  تحقیقات نشان داده است که چاقی در نوجوانان، علاوه بر مشکلات جسمانی و افزایش امکان بروز بیماری‌ها و مرگ و میر با مسائل روانی متعدد از جمله: کاهش عزت نفس و افسردگی همراه می‌باشد. این مسأله؛ بویژه در نوجوانان که در جریان رشد بیولوژیکی، اجتماعی و روانی درگیر مجموعه‌ای از تغییرات رفتاری، از جمله تمایل به کسب استقلال، جستجوی الگوها در بیرون از خانواده و نیاز به تأیید و مورد قبول ‌قرارگرفتن می‌باشند، اهمیت بیشتری می‌یابد. بر این اساس و با توجه به زمینه‌های روانی و اجتماعی، فرد یک تصویر ذهنی از وزن خویش و میزان متناسب بودن آن ترسیم می‌کند که در بسیاری از موارد می‌تواند تلقی درست از وزن واقعی وی را تحت‌الشعاع قرار دهد(3).

  نتایج تحقیقات در نوجوانان برزیلی نشان داده است که پسران و دختران از نظر عدم رضایت تصویر بدن تفاوت معناداری دارند و البته در دختران سطح نارضایتی بالاتر بوده است. پسرانی که وزنشان کم بود ترجیح می‌دادند که سنگین‌وزن‌تر باشند؛ در حالی که پسرانی که وزنشان زیاد بود ترجیح می‌دادند که لاغرتر به نظر برسند. دختران حتی زمانی که وزنشان طبیعی بود، باز هم مایل بودند لاغرتر باشند(63).

  بر اساس یافته‌های موجود هنگامی که نوجوان و بخصوص دختران، ظاهر خود را از معیارهای مطلوب یا ایده‌آل پایین‌تر ببینند ممکن است با احساسات و نگرش‌های نامناسب نسبت به خود، مانند: عزت نفس یا اعتماد به نفس پایین و یا افسردگی و حتی در مواردی با افت تحصیلی مواجه گردند. از طرفی احتمال رفتارهای مخاطره‌آمیز مانند رژیم‌های غذایی نادرست و در نتیجه دریافت ناکافی مواد مغذی وجود خواهد داشت.

  امروزه در جوامع انسانی به اثبات رسیده است که سازگاری بهتر با محیط نیاز به تعادل بین آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی در فرد دارد و چنانچه افراد از نظر وضعیت جسمانی و ترکیب بدنی شرایط مساعدی نداشته باشند، گوشه گیر، بدبین و منزوی می‌شوند و به عبارتی از تعادل روانی مناسبی برخوردار نخواهند بود. به همین دلیل یکی از مهم‌ترین راه‌هایی که روانشناسان برای پیشگیری و درمان مشکلات روانی معرفی می‌کنند، نقش فعالیت بدنی در زمینه بهداشت روانی است(33).

  پژوهش‌های پیشین نشان داده است که بین نارضایتی از بدن و اختلالات خوردن، اعتماد به نفس پایین و بروز افسردگی ارتباط مستقیمی وجود دارد. تغییر تصویر بدنی در پی تغییرات قابل مشاهده یا غیرقابل مشاهده در بدن می‌تواند تأثیر زیادی روی شخصیت فرد داشته باشد(28).

  بر اساس تحقیقات انجام شده در هفت دانشگاه انگلستان محققین دریافتند که بین فعالیت بدنی و افسردگی رابطه‌ی معنی‌داری وجود دارد؛ به گونه‌ای که تأثیر مثبت فعالیت بدنی[2](PA) بر افسردگی منجر به کاهش اثرات منفی در یک تصویر بدنی ضعیف می‌شود و مضامین اجرایی این یافته‌ها نشان می‌دهد که برنامه‌های PA نقش مؤثری در کاهش افسردگی و داشتن یک تصویر بدنی مثبت دارد(45).

  همچنین فعالیت منظم در میان نوجوانان می‌تواند با عزت نفس بالا، مهارت‌های مثبت اجتماعی و کاهش خطر حضورشان در رفتارهای پرخطر در ارتباط باشد و به این ترتیب نوجوانان اغلب وارد عرصه‌های درازمدت یا میان‌مدت ورزشی برای حفظ سلامتی و آرامش خود می‌شوند(62).

  بر این اساس می‌توان گفت با توجه به اهمیت سلامت جسمانی و روانی در افراد جامعه؛ بخصوص زنان و دختران و با تأکید بر نقش مهم ورزش و فعالیت بدنی در بهبود و ارتقاء سلامتی آنان، لازم است بدانیم که فعالیت‌های بدنی تا چه اندازه بر روی تصویر بدنی و نارضایتی از تصویر بدن؛ بخصوص در گروه نوجوان مؤثر است و با تحلیل بیشتر مشکل یاد شده در این گروه از افراد اجتماع، راه‌گشایی جهت برنامه‌ریزی بهتر برای انجام فعالیت بدنی و همچنین کاهش نارضایتی از تصویر بدن و در نتیجه افزایش سلامت جسمانی و روانی افراد، به خصوص در گروه نوجوان باشد. بنابراین انجام تحقیق و مطالعه درباره‌ی پدیده‌ی تصویر بدن و بررسی نوع رابطه‌ی آن با فعالیت بدنی از ارزش و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

   

  1-4- اهداف تحقیق

  1-4-1- اهداف کلی

  هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه‌ی بین فعالیت بدنی با BMI و تصویر بدن در دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه می‌باشد.

   

  1-4-2- اهداف جزئی

  بررسی میزان فعالیت بدنی در دختران مقطع متوسطه؛

  بررسی وضعیت تصویر بدنی در دختران مقطع متوسطه؛

   

  Abstract

  The purpose of this study is considering relationship between physical activity with BMI and body image of female students at high school. Therefore 370 female students of high school level at region 1 in Rasht aged at 14-18years old have been chosen by cluster-random sampling method and were considered. Students who were infected to especial diseases, blood pressure, diabetics and heart diseases were omitted. Firstly high and weight of students for BMI test and waist and hips round for acquiring WHR was measured and recorded. Then for assessing the degree of satisfaction from body MBSRQ questionnaire was used that had 46 items each one ranked into 5 degree that the highest score indicated more satisfaction of body. For assessing the degree of physical activity the questionnaire of Beck physical activity was used that includes 16 5-items questions that considered the degree of people’s activity entitled as 3 groups of activities(job, sport and recreation).For data analysis Pearson correlation coefficient and about variables that didn’t have normal distribution Spearman correlation coefficient were used. The result of current research indicated that there was negative significant relationship between physical activity with BMI and body photo (P=0.01).Also significant positive relationship was observed between BMI and WHR(p=0.01). However there isn’t significant relationship between physical activity and body photo (p>0.05). It can be said that people with high physical activity, have lower BMI and higher satisfaction about their body photo.

 • فهرست:

  فصل اول. کلیات تحقیق....................................................................................................... 1

  1-1- مقدمه................................................................................................................................................................. 2

  1-2- بیان مسأله......................................................................................................................................................... 3

  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق....................................................................................................................................... 4

  1-4- اهداف تحقیق....................................................................................................................................................... 6

  1-4-1- اهداف کلی...................................................................................................................................................... 6

  1-4-2- اهداف جزئی.................................................................................................................................................... 6

  1-5-  فرضیه‌های تحقیق............................................................................................................................................... 6

  1-6- پیش‌فرض‌های تحقیق........................................................................................................................................... 7

  1-7- محدودیت‌های تحقیق........................................................................................................................................... 7

  1-7-1- محدودیت‌هایی که کنترل آن‌ها در اختیار محقق نبوده است......................................................................... 7

  1-7-2- محدودیت‌هایی که کنترل آن‌ها در اختیار محقق بوده است.......................................................................... 7

  1-8- تعریف واژه‌ها....................................................................................................................................................... 7

  1-8-1- فعالیت بدنی................................................................................................................................................... 7

  1-8-2- تصویر بدن....................................................................................................................................................... 7

  1-8-3- BMI..................................................................................................................... 8

  1-8-4- WHR .................................................................................................................. 8

  فصل دوم. مرور منابع.......................................................................................................... 9

  2-1- مقدمه................................................................................................................................................................. 10

  2-2- مبانی نظری تحقیق.............................................................................................................................................. 11

  2-2-1- فعالیت بدنی................................................................................................................................................... 11

  2-2-1-1-  فعالیت بدنی و انواع آن.............................................................................................................................. 12

  2-2-1-2-  سلامت عمومی.......................................................................................................................................... 13

  2-2-1-3-  فعالیت بدنی و سلامت جسمانی............................................................................................................. 13

  2-2-1-4-  فعالیت بدنی و  سلامت روانی................................................................................................................... 14

  2-2-1-5- اثر فعالیت بدنی بر چربی‌ها........................................................................................................................ 14

  2-2-1-6- اثر فعالیت بدنی بر کاهش وزن................................................................................................................... 15

  2-2-1-7- فعالیت بدنی و شاخص توده‌ی بدنی ......................................................................................................... 15

  2-2-2- ارزیابی ترکیب بدن........................................................................................................................................... 16

  2-2-2-1- ارتباط برخی از شاخص‌های آنتروپومتری با سلامتی................................................................................. 16

  2-2-2-2-  توزیع چربی بدن(WHR)............................................................................................................................ 17

  2-2-2-3- ارتباط بین درصد چربی و سلامتی.............................................................................................................. 17

  2-2-2-4- اضافه وزن و چاقی....................................................................................................................................... 18

  2-2-3- تصویر بدن....................................................................................................................................................... 19

  2-2-3-1-  ارتباط افزایش وزن و تصویر بدنی............................................................................................................... 19

  2-2-3-2- نارضایتی از شکل بدن................................................................................................................................. 20

  2-2-3-3- تمایل به لاغری.............................................................................................................................................. 21

  2-2-3-4- افزایش وزن و نارضایتی از تصویر بدن.......................................................................................................... 21

  2-2-3-5- نارضایتی از تصویر بدن و افسردگی............................................................................................................ 22

  2-2-3-6- تصویر بدن و ارتباط آن با فعالیت بدنی...................................................................................................... 22

  2-3- پیشینه‌ی تحقیق.................................................................................................................................................. 23

  2-4- جمع بندی تحقیقات..........................................................................................................................................29

  فصل سوم. روش اجرای تحقیق.............................................................................................. 30

  3-1- مقدمه................................................................................................................................................................. 31

  3-2- روش و طرح پژوهش............................................................................................................................................. 31

  3-3- جامعه آماری....................................................................................................................................................... 32

  3-4- نمونه آماری پژوهش.............................................................................................................................................. 32

  3-5- ابزار اندازه‌گیری و جمع‌آوری داده‌های پژوهش....................................................................................................... 32

  3-5-1- ابزارهای اندازه‌گیری......................................................................................................................................... 32

  3-5-2- روش‌های جمع‌آوری اطلاعات............................................................................................................................ 33

  3-5-2-1- قد................................................................................................................................................................ 33

  3-5-2-2- وزن............................................................................................................................................................... 33

  3-5-2-3- BMI.................................................................................................................... 33

  3-5-2-4- WHR........................................................................................................................................................ 34

  3-5-2-5- مقیاس تصویر بدن...................................................................................................................................... 34

  3-5-2-6- مقیاس فعالیت بدنی.................................................................................................................................. 36

  3-6- روش تحلیل داده‌ها................................................................................................................................................ 37

  فصل چهارم. تجزیه و تحلیل داده‌ها........................................................................................ 38

  4-1- مقدمه............................................................................................................................................................... 39

  4-2- توصیف متغیرهای اصلی پژوهش...................................................................................................................... 39

  4-3- تقسیم‌بندی متغیرها، نمودار فروانی و جدول درصد فراوانی............................................................................... 40

  4-3-1- متغیر فعالیت بدنی........................................................................................................................................ 40

  4-3-2- متغیر تصویر بدن............................................................................................................................................ 41

  4-3-3- متغیر BMI................................................................................................................................................... 42

  4-3-4- متغیر  WHR................................................................................................................................................ 44

  4-4- آزمون نرمال بودن توزیع داده­ها(آزمون­کولموگراف-اسمیرنوف(K-S))................................................................... 45

  4-5- نمودار توزیع مشاهدات متغیرهای تحقیق............................................................................................................ 45

  4-6- آزمون فرضیات تحقیق.......................................................................................................................................... 47

  فصل پنجم. نتیجه‌گیری..................................................................................................... 55

  5-1- مقدمه................................................................................................................................................................. 56

  5-2- یافته‌های تحقیق.................................................................................................................................................. 56

  5-3- بحث.................................................................................................................................................................... 57

  5-3-1- رابطه بین فعالیت بدنی و BMI در دختران مقطع متوسطه...................................................................... 57

  5-3-2- رابطه‌ی بین فعالیت بدنی و تصویر بدن در دختران مقطع متوسطه............................................................ 58

  5-3-3- رابطه‌ی بین BMI و تصویر بدنی در دختران مقطع متوسطه...................................................................... 60

  5-3-4- رابطه‌ی فعالیت بدنی، تصویر بدن و BMI با WHR در دختران مقطع متوسطه................................ 61

  5-4- جمع بندی............................................................................................................................................................ 62

  5-5- پیشنهادها.......................................................................................................................................................... 63

  5-5-1- پیشنهادها کاربردی........................................................................................................................................ 63

  5-5-2- پیشنهادها پژوهشی...................................................................................................................................... 63

  منابع فارسی و لاتین.................................................................................................................................................... 64

  پیوست‌ها..................................................................................................................................................................... 71

   

  منبع:

   

  اصفهانی، نوشین.(1381). تأثیر ورزش بر سلامت روانی در بعد جسمانی، اضطراب و اختلال خواب، کارکرد اجتماعی و افسردگی دانشجویان الزهرا(س).

  اعتماد، ظاهر؛ اسماعیل نسب، نادر،(1391)، ارتباط بین سطح فعالیت بدنی با برخی عوامل خطرزای کرونری قلب(CHD) در دانشجویان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دوره هفدهم، صفحات 35-25.

  امیدوار، نسرین؛ اقتصادی، شهریار؛ قاضی طباطبایی، محمود؛مینایی، سارا؛  ثمره، سعید.(1381). تصویر ذهنی بدن و ارتباط آن با نمایه توده بدنی و الگوی مصرف مواد غذایی در نوجوانان شهر تهران، پژوهش در پزشکی(مجله پژوهشی دانشکده پزشکی) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات پزشکی- درمانی شهید بهشتی، سال 26، شماره4، صفحات 257 تا 264، زمستان.

  امیری، حمیده،(1391)، مقایسه آثار پیاده‌روی با شدت کم و زیاد بر ترکیب بدن و نیمرخ لیپیدی زنان دارای اضافه وزن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. 

  امینیان رضوی و همکاران ، توراندخت، (1384)، بررسی و مقایسه ترکیب بدنی و برخی عوامل جسمانی در کشتی‌گیران زبده افراد غیر ورزشکار. شماره30، زمستان85، صفحات 5 تا 14.

  آقا علی‌نژاد، حمید؛ رجبی، حمید؛ صدیق سروستانی، رحمت‌اله؛ امیرزاده، فرزانه، (1384)، ارتباط میزان فعالیت بدنی، آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی با وضعیت اجتماعی- اقتصادی دانش‌آموزان دختر 17-15 تهران. نشریه علوم حرکتی و ورزش جلد اول، شماره 6، صص14-1.

  بحرالعلوم، حسن؛ ربیعی، محمدرضا؛ توحیدنژاد، علیرضا،(1389)، مقایسه ترکیب بدنی دانشجویان پسر دارای فعالیت بدنی منظم و غیرفعال دانشگاه صنعتی شاهرود. فصلنامه دانش و تندرستی، دوره 5، شماره 2 و 3.

  بلبلی، لطفعلی؛ حبیبی، یعقوب؛ رجبی، علی،(1392)، تأثیر افزایش ساعت ورزش بر تصویر بدن، توده‌ی بدنی و اضطراب اجتماعی در دانش‌آموزان. مجله‌ی روانشناسی مدرسه، دوره‌ی 2، شماره 29- 2/43.

  پورسلطانی، حسین، (1382)، مقایسه سلامت عمومی جانبازان و معلولین جسمی ورزشکار و غیرورزشکار. رساله دکتری، دانشگاه تربیت معلم. 

  تقیان و همکاران ، فرزانه، (1384)، تأثیر یک دوره تمرین هوازی بر میزان لپتین پلاسما در زنان چاق. مجله‌ی پژوهش در علوم ورزشی، شماره 11، صص613-605.

  تمنایی‌فر، محمدرضا؛ منصوری نیک، اعظم،(1390)، رابطه‌ی تصویر بدن و سازگاری در دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه. مقاله پژوهشی دانشگاه کاشان، دوره 5، شماره 2، صفحات 22-31.

  توزند هجانی، حسن؛ صدیقی، کاظم؛ نجات، حمید؛ کمالپور، نسرین، (1386)، اثربخشی نسبی آموزش‌های شناختی – رفتاری عزت نفس بر سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان. مجله دانش و پژوهش در علوم تربیتی، 21(16): 56-41.

  ثنایی، محمد؛ زردشتیان، شیرین؛ نوروزی سیدحسینی، رسول،(1392)، اثر فعالیت‌های بدنی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی در سالمندان استان مازندران. مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 17، صفحات 1358-137. 

  حاج قربانی، پرستو،(1391)، بررسی اختلال تغذیه و تصویر بدن در دختران ورزشکار و غیر ورزشکار. پایان‌نامه ارشد. دانشگاه گیلان.

  حجازی، سید محمود،(1378)، بررسی تأثیر تمرینات هوازی بر عزت نفس اعضای هیئت علمی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، فصلنامه المپیک، سال هفتم، شماره 1 و 2، (پیاپی13).

  خالدان، اصغر،(1379)، اثر تمرینات ورزشی بر قابلیت های فیزیولوژیکی و کارکردی افراد سالمند و طول عمر. نشریه حرکت، 5: 107-87.

  خالدان، اصغر، (1388)، فیزیولوژی ورزش 2. تهران، چاپ اول، سازمان چاپ و انتشارات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صفحات 936-931.

  خدادادی، عبداله، (1385)، بررسی رابطه‌ی بین فعالیت بدنی، آمادگی جسمانی و شیوه‌های برخورد با استرس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان.

  خوروش، مجید؛ عسکری، احمدرضا؛ بت‌شکن، منیژه.(1389)، ارتباط بین فعالیت بدنی با تحلیل‌رفتگی شغلی در اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد اسلامی منطقه چهار کشور.

  رحمانی نیا، فرهاد؛ حجتی، زهرا(1379). اثر یک برنامه‌ی ورزشی منتخب روی ترکیب بدن و توان هوازی دختران دانشجو. مجله حرکت، شماره5، صص119-109.

  رقیبی، مهوش؛ میناخانی، غلامرضا، (130)، ارتباط مدیریت بدن با تصویر بدنی و خودپنداره. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، سال دوازدهم، شماره 4.

  زارعی، مهدی؛ حامدی‌نیا، محمدرضا؛ حقیقی، امیرحسین؛ یاراحمدی، هادی،(1391)، بررسی ارتباط سطح فعالیت بدنی و رفتارهای کم‌تحرک با الگوی رژیم غذایی در دانش‌آموزان پسر 12 تا 14 ساله. مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، دوره نوزدهم، شماره 4.

  شریفی، حسین،(1389)،سطح فعالیت بدنی و الگوها و عادت‌های غذایی مردان شهرستان اراک و رابطه‌ی آن با شیوع چاقی و سلامت عمومی. پایان‌نامه ارشد، دانشگاه گیلان.

  صادقی، خیراله؛ غرایی، بنفشه؛ فتی، لادن؛ مظهری،  سیدضیاءالدین،(1389)،  اثربخشی رفتار درمانی‌شناختی در درمان مبتلایان به چاقی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال شانزدهم، شماره 2، صفحات 117-107.

  ضیغمی محمدی، شراره؛ مژده، فاطمه،(1390)، همبستگی بین شاخص توده بدنی، تصویر ذهنی از جسم خود و افسردگی در زنان مراجعه‌کننده به درمانگاه بیمارستان حضرت علی(ع) شهر کرج. فصلنامه علمی- پژوهشی، دانشکده پرستاری و مامایی بیرجند، دوره 9، شماره 1، صص 48-40.

  عمیدی، مریم؛ غفرانی‌پور؛ فضل‌اله؛ حسینی، رضوان، (1385)، رابطه نارضایتی از تصویر ذهنی بدنی و نمایه توده بدنی در دختران نوجوان. فصلنامه تحقیقات علوم رفتاری، دوره 4، شماره 1 و 2 صفحات 59-65.

  قدرت‌نما، اکبر؛ حیدری‌نژاد، صدیقه؛ داوودی، ایران؛ رایگان، ایوب.(1390)، رابطه وضعیت اقتصادی – اجتماعی(SES) با میزان فعالیت بدنی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. مجموعه مقالات ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران.

  کارگر نوین، زهرا؛ اسدی، زهره؛ رشیدخانی، بهرام؛ ماهیار، آذر،(1391)، ارتباط تصویر ذهنی از بدن با نمایه‌ی توده‌ی بدن، میزان مصرف گروه‌های مواد غذایی و میزان فعالیت بدنی در کارمندان اداری دانشگاه علوم اقتصادی. مجله‌ی غدد درون ریز و متابولیسم ایران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دوره‌ی چهاردهم، شماره‌ی ۵، صفحه‌های ۴۶۳  ۴۵۵.

  گائینی، عباسعلی،(1383). ورزش، آمادگی و تندرستی. تهران، چاپ اول، انتشارات اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش

  مالینا، ر.م؛ بوچارد، ک.(1381)، نمو، بالیدگی و فعالیت بدنی.

  محبی، حمید؛ رمضانی‌نژاد، رحیم؛ امیری دوماری، محمد،(1384)، آمادگی قلبی- تنفسی، میزان چربی بدن و عامل‌های خطرزای بیماری کرونری قلب در پسران نوجوان. فصلنامه المپیک، سال سیزدهم، شماره 1.

  نعمتی، راحله؛ رحمانی‌نیا، فرهاد؛ محبی، حمید(1390). آیا ورزشکاران نخبه بیشتر از غیرورزشکاران مستعد اختلال تغذیه‌اند؟ فیزیولوژی ورزشی، شماره 12، صفحات 146-131.

   

   

  33.Annis, N.M.; Cash, T.F. & Hrabosky, J.I , 2004, Body image and psychosocial differences among stable average weight, currently overweight, and formerly overweight women: the role of stigmatizing experiences. Body Image,155-167.

  34.Bekker, M.H.J.; Croon, M.A. & Vermaas, S, 2002, Inner body and outward appearancethe relationship between orientation toward outward appearance, body awareness and symptom perception. Personality and Individual Differences. 213-225.

  35.Calfas,k , j, Taylor w.c,1999, effects of physicaL activity on psychological variablesin adolescent ,406-423.

  36.Carraça, Eliana V; Silva1, Marlene N; Markland, David; Vieira1, Paulo N; Minderico1, Cláudia S; Sardinha1, Luís B; Teixeira1, Pedro J,2011, Body image change and improved eating self-regulation in a weight management intervention in women.

  37.Carraca, Eliana. V; Silva, Marlene. N; Markland, David; Vieira, Paulo. N; Minderico, Claudia. S; Sardinha, Luis. B; Teixeira, Pedro. J, 2011,  Body image change and improved eating self-regulation in a weight management intervention in women. international journal of behavioral nutrition and physical activity.

  38.Cash, T. F,1989, Body-image affect: Gestalt versus summing the parts. Perceptual and Motor Skills, 17-18.

  39.Centers for Disease Control and Prevention, 2005, BMI for adults: Body mass index formula.Retrieved May 4, from http://www.cdc. gov/nccdphp/dnpa/bmi/bmi-adult formula. htm.

  40.Comparison of Overweight, weight perception, and weight-related practices among high school students in three large Chinese cities and two large U.S. cities. 2011, journal of adolescent health, volume 48, issue 4, 366-372.

  41.Costarelli V, Stamou D,2009, Emotional Intelligence, Body Image and Disordered Eating Attitudes in Combat Sport Athletes. J ExercSci Fit, 7, 104–111.

  42.Dorosti R, Tabatabaie H ,2002, Relationship between environmental behavioral Elements with obesity in elementary students of Ahvaz city. Research Medical Journal of ShahidBeheshti Medical University,179-185.

  43.Durkin S J, Susan JP, 2002, Predictors wellbeing in response to exposure to idealized female media image in adolescent girls'. Journal of Psychosomatic Research,995-1005.

  44.El Ansari, W; Stock, Ch; Snelgrove, S, 2009, Does the association between depressive Symptomatology and Physical activity depend on body image perception? A survey of students from seven universities in the UK.

  45.Etu, S. F. & Gray, J. J. A preliminary investigation of the relationship between induced rumination and state body image dissatisfaction and anxiety. Journal Body Image,82–85

  46.Fisher, E. & Thompson, J. K ,1994, A comparative evaluation of cognitivebehavioral therapy (CBT) versus exercise therapy (ET) for the treatment of body image disturbance. Behavior Modification. 18(2), 171- 185.

  47.Fortman, T.L, 2006 , The effects of body image on self efficacy, self-esteem, and academic achievement. A senior honors thesis. The Ohio State University.

  48.Gavin AR, Simon GE, Ludman EJ,2010,The association between obesity, depression, and educational attainment in women: the mediating role of body image dissatisfaction. J Psychosom Res,69 (6): 573-81.

  49.Hargreaves DA, TiggemannM, . 2004,Idealized media image and adolescent body image: comparing boys and girls. Body Image.(1)351-361.

  50.Hassapidou M, Fotiadou E, Maglara E, Papadopoulou SK, 2006, Energy Intake, diet composition, energy expenditure, and body fatness of adolescents in northern Greece,14:855-862.

  51.Hu G, Barengo NC, Tuomilehto J, Lakka TA, Nissinen A, Jousilahti P 2004,Relationship of physical activity and body mass index to the risk of hypertension: a prospective study in Finland,25-30.

  52.Jago R, Baranowski T, Yoo S, Cullen KW, Zakeri I, Watson K, et al. 2004, Relationship between physical activity and diet among African-American girls. Obes Res,55S-63S.

  53.Janda, L, . 2001, The Psychologists book of personality tests. New York: John Wiley & Sons , Inc.

  54.Javadi, M. &Kadivar, P. 1995.Personality psychology. 4th edition.Rasa publication

  55.Jung, J., & Lee, S-H, 2006,  Cross – cultural comparisons of appearance self – schema, body image, self – esteem, and dieting behavior between Korean and U.S. women.Family and Consumer Sciences Research Journal,34(4): 350-365.

  56.King, T.K.; Matacin, M.; Marcus, B.H.; Bock, B.C. &Tripolone, J, 2000 Body image evaluations in women smokers. Addictive Behaviors,613-618.

  57.Koeneman, Margot .A; Verheijden, Marieke. W; Hopman-Rock, Marijke. Determinants of physical activity and exercise in healthy older adults: A systematic review. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3320564.

  58.Korn, L; Gonen, Er; Shaked, Y; Golan, M. 2012, Health perceptions, Self and body image, physical activity and nutrition among undergraduate students in Israel.

  59.Lau, P.W.C., Cheung, M.W.L., &Ransdell, .L.B, 2008, A structural equation model of the relationship between body perception and self–esteem global physical self – concept as the mediator.. Psychology of Sport and Exercise , 493-509.

  60.Longitudinal change in food habits between adolescence (11-12 years) and adulthood (32-33years): the ASH30 Study. J Public Health (Oxf). 2006 Mar;28(1):10-6.

  61.Malete, L.; Motlhoiwa, K.; Shaibu, S; Wrotniak, B.H; Maruapula, S.D;Jackson, J; Compher, C.W, 2013, body image dissatisfaction is increased in male and overweight/obese adolescents in Botswana.

  62.Maria F. Laus1, Telma M. Braga Costa, Sebastião S,2012, Almeida, Body image dissatisfaction and its relationship with physical activity and body mass index in Brazilian adolescents Insatisfação com a imagem corporal e sua relação com atividade física e índice de massa corporal em adolescentes brasileiros.

  63.Moreno, J. A., Gimeno, E. C., Vera, J. A., & Ruiz, L. M, 2007, Physical self-concept of Spanish schoolchildren: Differences by gender, sport practice and levels of sport.

  64.National Association for Health and Fitness, 2004, [http://www.Physical fintess. org/] mailto: Info@physical fitness.org.

  65.Neinstein LS, Juliani MA, Shapiro J, 1996, Psychosocial development in normal adolescents. In:(Neinstein LS, ed) Adolescents Health Care: A practical guide. Williams and Wilkins, Sydney.

  66.Newell GK, Hammig CL, Jurich AP, Johnson DE, 1990, Self-concept as a factor in the quality of diets of adolescents ,117-30.

  67Nieman, D, 2007, Exercise testing and prescviption. Library of congress cataloging – in – pulcication Data 101. Ghroubi, S., Elleuch, H., Chikh,T., Kaffel, N., Abid, M and Elleuch, M.H. (2002).Physical training combied whith dietary measures in the treatment of adult obesity. A comparison of two protocols.Annal s of physical and Rehabilitation Medicine , 394-413.

  68.Peter . j  . Maud. C. F,1995,Physiological assessment of  human  kinetics.

  69.Santos Silva DA, Nahas MV, de Sousa TF, Del Duca GF, Peres KG, 2011 Prevalence and associated factors with body image dissatisfaction among adults in southern Brazil: a population-based study. Body Image. 427-31

  70.Seguin A., Rebecca; Eldridge, Galen; Lynch, Wesley; Paul, Lynn C, 2013 strength training improves body image and physical activity behaviors among mid life and older rural women.

  71.Siegel, JM, Yancey AK, AneshenselCS, Schule r, 1999, Body image, perceived pubertal timing, and adolescent mental health. Journal pf Adolescent Health. 155-165.

  72.SwamiaV, Begum  S, Petrides K.V,2011, Associations between trait emotional intelligence, actual–ideal weight discrepancy, and positive body image.

  73.Talanian, J.L., Galloway, S.D.R., Heigenhauser, G.J.F.Bonen, Andspriet L.L, 2007, Two weeks of high –intensity aerobic interval treining increases the capacity for fat oxidation during exercise in women, J Applphysiol 102: 1439 –1447.

  74.Thomas, J; Khan, S; Ahmed A, 2010, Eating attitudes and body image concerns among female university students in the United Arab Emirates., Journal homepage: www.elsevier.com/locate/appet.

  75.Thompson J K, Coovert M D Richards KJ, Johnson S, Callarin J. 1995,Development of body image, eating disturbance, and general psychological functioning in female adolescents: covariance structure modeling and longitudinal investigation. International Jornal of Eating Disorder,221-236.

  76.Thompson, J.K,1975, Body image disturbance, assessment and treatment. University of South Florida-Pergamum press. Wright, M.R., & Wright, W.K. A psychological study of patients undergoing cosmetic surgery. Archives of Otolaryngology, 1990. 101, P.145-151.

  77.Thompson, J.K, 1996, Body image, eating disorders, and obesity: An integrative guide for assessment and treatment. Washington, DC: American Psychological Association.

  78.Vander Wal J s, Thomas N, 2004,Predictors of body image dissatisfaction and disturbed eating attitudes and behaviors in African and Hispanic girls. Eating Behaviors. 291-301.

  79.Waist Circumference and Waist-Hip Ratio, Report of a WHO Expert Consultation. World Health Organization. 8–11 December 2008. Retrieved March 21, 2012.

  80.Zalilah MS, Khor GL, Mirnalini K, Norimah AK, Ang M, 2006,Dietary intake, physical activity and energy expenditure of Malaysian adolescents Singapore. 491-498.

  81.Walker SP, Rimm EB, Ascherio A, Kawachi I, Stampfer MJ, Willett WC,1996,Body size & fat distribution predictors of stroke among US men. 1143-1150


موضوع پایان نامه رابطه‌ی بین فعالیت بدنی با BMI و تصویر بدن در دانش‌ آموزان دختر دوره متوسطه, نمونه پایان نامه رابطه‌ی بین فعالیت بدنی با BMI و تصویر بدن در دانش‌ آموزان دختر دوره متوسطه, جستجوی پایان نامه رابطه‌ی بین فعالیت بدنی با BMI و تصویر بدن در دانش‌ آموزان دختر دوره متوسطه, فایل Word پایان نامه رابطه‌ی بین فعالیت بدنی با BMI و تصویر بدن در دانش‌ آموزان دختر دوره متوسطه, دانلود پایان نامه رابطه‌ی بین فعالیت بدنی با BMI و تصویر بدن در دانش‌ آموزان دختر دوره متوسطه, فایل PDF پایان نامه رابطه‌ی بین فعالیت بدنی با BMI و تصویر بدن در دانش‌ آموزان دختر دوره متوسطه, تحقیق در مورد پایان نامه رابطه‌ی بین فعالیت بدنی با BMI و تصویر بدن در دانش‌ آموزان دختر دوره متوسطه, مقاله در مورد پایان نامه رابطه‌ی بین فعالیت بدنی با BMI و تصویر بدن در دانش‌ آموزان دختر دوره متوسطه, پروژه در مورد پایان نامه رابطه‌ی بین فعالیت بدنی با BMI و تصویر بدن در دانش‌ آموزان دختر دوره متوسطه, پروپوزال در مورد پایان نامه رابطه‌ی بین فعالیت بدنی با BMI و تصویر بدن در دانش‌ آموزان دختر دوره متوسطه, تز دکترا در مورد پایان نامه رابطه‌ی بین فعالیت بدنی با BMI و تصویر بدن در دانش‌ آموزان دختر دوره متوسطه, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه‌ی بین فعالیت بدنی با BMI و تصویر بدن در دانش‌ آموزان دختر دوره متوسطه, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه‌ی بین فعالیت بدنی با BMI و تصویر بدن در دانش‌ آموزان دختر دوره متوسطه, پروژه درباره پایان نامه رابطه‌ی بین فعالیت بدنی با BMI و تصویر بدن در دانش‌ آموزان دختر دوره متوسطه, گزارش سمینار در مورد پایان نامه رابطه‌ی بین فعالیت بدنی با BMI و تصویر بدن در دانش‌ آموزان دختر دوره متوسطه, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه‌ی بین فعالیت بدنی با BMI و تصویر بدن در دانش‌ آموزان دختر دوره متوسطه, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه‌ی بین فعالیت بدنی با BMI و تصویر بدن در دانش‌ آموزان دختر دوره متوسطه, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه‌ی بین فعالیت بدنی با BMI و تصویر بدن در دانش‌ آموزان دختر دوره متوسطه, رساله دکترا در مورد پایان نامه رابطه‌ی بین فعالیت بدنی با BMI و تصویر بدن در دانش‌ آموزان دختر دوره متوسطه

پایان نامه (یا رساله) برای دریافت درجه بسیار خوب در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین سطح فعالیت بدنی ، عوامل آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی دانشجویان دختر دانشگاه پردیس الزهرا (فرهنگیان)سمنان انجام گردید. در این مطالعه­ی مقطعی، جامعه تحقیق شامل کلیه دانشجویان دختر پردیس الزهرای دانشگاه فرهنگیان استان سمنان بود که از این میان ...

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی(گرایش فیزیولوژی ورزش) چکیده هدف این تحقیق تعیین ارتباط بین متغیرهای آمادگی­جسمانی با BMI و WHR، کیفیت­زندگی و میزان اضطراب دانش­آموزان دختر 12 تا 14ساله شهرستان لاهیجان در سال تحصیلی 94-1393 بوده است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود که به روش میدانی انجام شده است. به همین منظور 300 نفر از دانش­­آموزان دختر دوره­ی اول متوسطه ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده پرفشارخونی، از بیماری های مزمن غیر واگیر می باشد که در دهه های اخیر به صورت اپیدمی در آمده است. مطالعات نشان می دهد که این بیماری در بین افراد چاق و دارای اضافه وزن و کم تحرک بیشتر و بارزتر می باشد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی همبستگی بین برخی شاخص های ترکیب بدنی و VO2max با فشارخون می باشد. ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش : فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از انجام پژوهش جاری مقایسه ی رابطه ی سطح آمادگی جسمانی با ترکیب بدن بین مدارس دولتی و غیرانتفاعی درشهر رشت می باشد.جامعه ی آماری پزوهش حاضرتعداد 10080 دانش آموزان دختر 10 تا 12 سال بودند که در سال تحصیلی 92 – 93 در مقطع ابتدایی مشغول به تحصیل بودند.نمونه ی آماری پزوهش که ...

-1-1 مقدمه رشد فرایندی پیچیده است که از لحظه تشکیل نطفه تا پایان عمر ادامه دارد در واقع رشد شامل نمو و بالیدگی است که نموحاصل تغییرات کمی (هایپرتروفی و هایپرپلازی) است و بالیدگی تغییرات کیفی در کارکرد بافت­ها و دستگاه­های بدن را در برمی­گیرد. به طور کلی منحنی رشد بافت­های مختلف بدن S شکل است؟ با این حال برخی زودتر (سیستم لنفاوی در 9 سالگی) و برخی دیرتر (سیستم تناسلی در 18 سالگی) ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی - گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از انجام این پژوهش، بررسی آمادگی جسمانی پرسنل اداره حفاظت سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و مقایسه آن با نورمهای استاندارد جهانی بود. جامعه آماری شامل کلیه پرسنل اداره حفاظت سازمان مرکزی بودند و تعداد آنها 87 نفر بود. نسبت میزان دور کمر به دور باسن(WHR)، شاخص توده ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی - گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از انجام این پژوهش، بررسی آمادگی جسمانی پرسنل اداره حفاظت سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و مقایسه آن با نورمهای استاندارد جهانی بود. جامعه آماری شامل کلیه پرسنل اداره حفاظت سازمان مرکزی بودند و تعداد آنها 87 نفر بود. نسبت میزان دور کمر به دور باسن(WHR)، شاخص توده ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از تحقیق حاضر، بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر توان هوازی و ترکیب بدن دختران غیر ورزشکار 13 تا 17 ساله می‌باشد. بدین منظور 22 دانش‌آموز غیر ورزشکار با میانگین سنی 2 ± 15 سال،وزن700/49کیلوگرم، قد 85/158 سانتی‌متر و BMI79/19 که تجربه‌ای در هیچ یک از رشته‌های ورزشی ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزش گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر برنامه تمرین نیرومند سازی بعد فعالیت (PAP) بر شاخص های بدنی و رکورد 100 متر آزاد دختران شناگر 10 تا 14 سال انجام شده است. روش: بدین منظور، تعداد 24 شناگر دختر در محدودۀ سنی 10 تا 14 سال به تمرینات شنا دعوت شدند. معیار انتخاب این نوجوانان داشتن ...

پایان­ نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزش گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر برنامه تمرین نیرومند سازی بعد فعالیت (PAP) بر شاخص های بدنی و رکورد 100 متر آزاد دختران شناگر 10 تا 14 سال انجام شده است. روش: بدین منظور، تعداد 24 شناگر دختر در محدودۀ سنی 10 تا 14 سال به تمرینات شنا دعوت شدند. معیار انتخاب این نوجوانان داشتن ...

ثبت سفارش