پایان نامه شبیه‌ سازی دینامیکی واحد احیا کاستیک و بهینه سازی پارامتر های عملیاتی پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی

word 2 MB 31853 142
1393 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
قیمت قبل:۶۳,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • "M.Sc."پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  مهندسی شیمی - مهندسی فرآیند

  چکیده

  حذف مرکاپتان‌ ها از جریان‌های هیدروکربنی توسط روش‌های گوناگونی انجام می‌پذیرد. استفاده از محلول سودسوزآور و بسترهای غربال موکولی ازجمله پرکاربردترین روش‌ها هستند. در صنایع نفت و گاز کشور ما، اغلب جهت حذف مرکاپتان‌ های سبک از روش شستشو با محلول کاستیک نسبتاً رقیق استفاده می‌شود. در این پروژه فرآیند احیا کاستیک شرح داده می‌شود و عوامل مؤثر بر این فرآیند بررسی می‌گردد. همچنین در مورد مقدار بهینه پارامترهای عملیاتی این فرآیند بحث می‌شود. غلظت سود مصرفی، دمای عملیات و دبی اکسیژن ورودی به راکتور (اکسیدایزر) مهم‌ترین پارامترهای عملیاتی می‌باشند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که غلظت بهینه سود برای تبدیل مرکاپتایدهای‌سدیم به دی‌سولفیدها در حدود 9/1 مول بر لیتر است اما به دلیل چرخش محلول سود در سیستم، مقدار بهینه غلظت سود باید برای کل سیستم مشخص شود. با توجه به نتایج آزمایشگاهی مقدار بهینه غلظت سود برای مرکاپتان‌زدایی از گاز مایع بین 75/2 و 25/4 مول بر لیتر است. ضمناً دمای پیشنهادی برای خروجی اکسیدایزر 50 درجه سانتی‌گراد می‌باشد؛ بنابراین پروفایل دما در اکسیدایزر 10 درجه سانتی‌گراد خواهد بود. همچنین 06/1 الی 1/1 مقدار استوکیومتری اکسیژن برای سودی که در ورودی اکسیدایزر دارای ppm 8680 وزنی مرکاپتاید است، پیشنهاد می‌شود.

  مقدمه

  هدف از انجام این پروژه بررسی فرآیند احیا سود و عوامل مؤثر بر آن و بهینه‌سازی پارامترهای عملیاتی واحد مذکور می‌باشد. در فصل اول به‌منظور کسب اطلاعات پایه‌ای موردنیاز، انواع ناخالصی‌های گوگردی موجود در گاز مایع و لزوم جداسازی آن‌ها موردبررسی قرارگرفته و روش‌های مختلف شیرین‌سازی گاز مایع، موارد کاربرد هر یک و نیز مزایا و معایب مربوطه آورده ‌شده است تا در صورت نیاز با توجه به طراحی مجتمع پارس جنوبی و امکانات موجود، از تجهیزات مکمل برای بهبود عملکرد فرآیند استفاده شود به‌گونه‌ای که تغییرات اعمال‌شده ازلحاظ اقتصادی نیز توجیه‌پذیر باشد.

  در فصل دوم به روش مورداستفاده در فازهای 4 و 5 پرداخته‌شده و فرآیند مرکاپتان‌زدایی از گاز مایع توسط حلال فیزیکی سود به‌تفصیل بررسی‌شده است.

  در فصل سوم، نتایج تحقیقات پیشین روی فرآیند شیرین‌سازی گاز مایع با محلول فیزیکی سود آورده شده است.

  در فصل چهارم، مراحل شبیه‌سازی تشریح شده و نتایج حاصل از شبیه‌سازی فرآیند آورده شده و مقادیر بهینه پارامترهای عملیاتی برای فرآیند احیا سود، مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته‌اند. لازم به ذکر است که شبیه‌سازی واحد مذکور توسط نرم‌افزارهای Plus Aspen و Aspen Dynamic و بر پایه نتایج آزمایشگاهی و روابط تجربی ارائه‌شده در فصل دوم صورت گرفته است.

  درنهایت در فصل پنجم جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها مربوطه آورده شده است

  فصل اول:

  انواع ناخالصی‌های سولفور موجود در گاز مایع و روش‌های جداسازی آن‌ها

  1-1- انواع ناخالصی‌ های سولفور موجود در گاز مایع

  گاز مایع به‌عنوان سوخت صنعتی، سوخت خانگی و ماده شیمیایی خام کاربرد فراوانی دارد و اغلب دارای ناخالصی‌های دی‌اکسیدکربن، سولفیدهیدروژن، سولفیدکربنیل، دی‌سولفیدکربن و مرکاپتان‌های نوع متیل و اتیل می‌باشد.

  با توجه به مضرات ناخالصی‌های سولفور، یکی از مهم‌ترین فرآیندهای تصفیه گاز مایع در صنعت، فرآیند شیرین‌سازی آن می‌باشد. امروزه مقادیر مجاز سولفور موجود در گاز مایع به‌شدت کاهش‌یافته است. برای مثال مقدار سولفور مجاز در پروپان و بوتان مورداستفاده در تولید پلی‌پروپیلن و پلی بوتیلن کمتر از ppm 5 می‌باشد. این امر موجب شده تا در صنایع تولیدی بالادستی و نیز صنایع تصفیه پایین‌دستی مقادیر سولفور مجاز کمتری در طراحی فرآیندها مدنظر قرار گیرد [1].

  ناخالصی‌های سولفور موجود در گاز مایع به دو گروه اصلی (عمده) و فرعی (محتمل) تقسیم می‌گردند که در ادامه آورده شده‌اند.

   

   

  1-1-1- ناخالصی‌های اصلی و عمده

  سولفیدهیدروژن

  سولفیدهیدروژن به‌طورکلی از واکنش‌های کراکینگ مولکول‌های سولفور ناشی می‌شود و غلظت‌های بالای ppm 2 آن موجب خاصیت خورندگی شدید گاز می‌گردد. همچنین درصورتی‌که برش نفتی به‌عنوان ماده خام استفاده شود، سولفیدهیدروژن باعث تشکیل سولفور آزاد و مرکاپتان‌ها می‌گردد.

  سولفیدهیدروژن مخرب‌ترین ناخالصی‌ای هست که می‌تواند در گاز مایع وجود داشته باشد.

  سولفیدکربنیل

  سولفیدکربنیل ممکن است در برش پروپان موجود باشد و اگرچه به‌خودی‌خود، خورنده نیست اما در حضور آب هیدرولیز شده و سولفیدهیدروژن تولید می‌کند و درنتیجه گاه موجب خاصیت خورندگی محصول می‌شود.

  تشکیل سولفیدکربنیل اساساً توسط واکنش هیدرولیزی برگشت‌پذیر و تعادلی زیر صورت می‌گیرد:

  COS + H2O ↔ H2S + CO2                                     (1-1)

  هنگام برداشت از مخزن، به دلیل اینکه گاز طبیعی معمولاً با آب اشباع‌شده است، سولفیدکربنیل تشکیل نمی‌شود. البته در بعضی موارد در غیاب آب هم سولفیدکربنیل تشکیل می‌شود. مثلاً در غربال‌های مولکولی مخصوص آب‌زدایی، در اثر واکنش سولفیدهیدروژن با دی‌اکسیدکربن، سولفیدکربنیل تشکیل می‌شود. سولفیدکربنیل تشکیل‌شده در غربال‌های مولکولی که بالادست واحد گاز مایع قرار دارند، در محصول پروپان تجمع می‌کند. حتی مقادیر حجمی بسیار کم سولفیدکربنیل در صورت فراهم بودن شرایط تعادلی مناسب، با آب ترکیب‌شده و سولفیدهیدروژن تولید می‌کند.

  حضور سولفیدکربنیل در محصول پروپان فروشی معمولاً بررسی نمی‌شود چراکه این ترکیب مستقیماً تست خوردگی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. در صورت حضور آب در سیستم انتقال پروپان، وجود حتی مقادیر بسیار کم سولفیدکربنیل و هیدرولیز آن منجر به مردود شدن محصول دریافتی در مقصد (در تست خوردگی) خواهد شد. تشکیل سولفیدکربنیل در واحدهای آب‌زدایی که از غربال‌های مولکولی 4 یا 5 انگستروم استفاده می‌کنند، تسریع می‌شود. غربال‌های مولکولی ذکرشده تشکیل سولفیدکربنیل را به دلایل زیر تسریع می‌کنند:

  سطح تماس زیاد کریستال‌های زئولیت موجود به‌عنوان کاتالیست

  ساختار کریستالی

  غلظت بالای سولفیدهیدروژن و دی‌اکسیدکربن در سوراخ‌های غربال به دلیل جذب سریع و کمبود آب

  تکنولوژی‌های موجود برای جداسازی سولفیدکربنیل شامل شیرین‌سازی با آمین یا جاذب می‌باشد. درصورتی‌که سولفیدکربنیل تنها ناخالصی موجود در محصول پروپان باشد، شیرین‌سازی با جاذب اغلب اقتصادی‌تر است [2].

  دی‌سولفیدکربن

  دی‌سولفیدکربن اگرچه به‌خودی‌خود، خورنده نیست اما در حضور آب هیدرولیز شده و سولفیدهیدروژن تولید می‌کند و درنتیجه موجب خاصیت خورندگی محصول می‌شود.

  مرکاپتان‌های نوع متیل و اتیل (CH3SH و C2H5SH)

  مرکاپتان‌ها و محصولات حاصل از احتراق آن‌ها در صورت زیاد بودن باعث بوی بد محصولات نفتی سبک مانند گاز مایع و بنزین می‌شوند اما خاصیت خورندگی ندارند. مرکاپتان‌ها همچنین منشأ تشکیل صمغ‌ها هستند. غلظت مرکاپتان‌ها در محصولات نفتی بسته به مخزنی که نفت از آن برداشت‌شده و نیز نحوه توزیع سولفور در نفت خام متغیر است. مقادیر قابل‌توجهی از مرکاپتان‌ها از تجزیه سایر ترکیبات سولفور در خلال فرایندهای تقطیر و کراکینگ نفت، تولید می‌شوند [3].

  برش پروپان تنها شامل متیل‌مرکاپتان می‌باشد و مقدار اتیل‌مرکاپتان موجود در آن بسیار کم است.

  برش بوتان تنها شامل مرکاپتان‌های اتیل و متیل می‌باشد.

  فرمول شیمیایی برای همه مرکاپتان‌ها R-SH می‌باشد که در آن R گروه هیدروکربن، S اتم سولفور و H اتم هیدروژن می‌باشد [4].

  1-1-2- ناخالصی‌های فرعی و متحمل

  سولفیدهای‌دی‌الکیل (RSR)

  دی‌آلکیل‌ها در اثر واکنش بین مرکاپتان‌ها و اولفین‌ها تشکیل می‌شوند. این ترکیبات نامطلوب نیستند و تصفیه نمی‌شوند.

  دی‌سولفیدها

  منشأ تولید دی‌سولفیدها، اکسیداسیون مرکاپتان‌ها می‌باشد. این ترکیبات ازلحاظ حرارتی ناپایدار هستند و در دماهای بین 170-150 درجه سانتی‌گراد به مرکاپتان‌ها تجزیه می‌شوند.

  Abstract

  Mercaptan removal from hydrocarbon streams is done by various methods. Caustic solution and molecular sieve beds are among the most widely used methods. In oil and gas industry of our country, most of the methods for removal light Mercaptan is done by washing with relatively diluted Caustic solutions. In this project, Caustic regeneration process is studied and introducing the factors which influence on this process. Also, the optimum operating parameters in this process are discussed. The consuming Caustic concentrations, the temperature and oxygen flow rate into the reactor (oxidizer) are the most important operating parameter. The project,s results show that the optimum Caustic concentration for converting Sodium Mercaptide to Disulfides is about 1.9 mol per litre. However, due to the rotation of Soda solution in the system, the optimum amount of Caustic concentration should be determined for the total system. According to experimental results, the optimum Caustic concentration for demercaptanization of LPG is between 2.75 and 4.25 mol per litre. In addition, the proposal suggestion for the temperature of oxidizer exhaust, is 50 °C. Therefore, the temperature profile will be obtain as 10 °C in the oxidizer. Also, the proposal suggestion for oxygen flow rate into the reactor, is by 1.06 to 1.1 times stoichiometric amount of oxygen if the oxidizer inlet Mercaptide is 8680 weight ppm.

 • فهرست:

  چکیده ......................................................................................................................................................................1

  مقدمه .......................................................................................................................................................................2

  فصل اول : انواع ناخالصی‌های سولفور موجود در گاز مایع و روش‌های جداسازی آن‌ها........................................3

  1-1- انواع ناخالصی‌های سولفور موجود در گاز مایع........................................................................................4

  1-1-1- ناخالصی‌های اصلی و عمده................................................................................................................5

  1-1-2- ناخالصی‌های فرعی و متحمل............................................................................................................7

  1-2- دلایل جداسازی ناخالصی‌های اصلی سولفور موجود در گاز مایع...........................................................8

  1-3- روش‌های جداسازی ناخالصی‌های سولفور موجود در گاز مایع...............................................................9

  1-3-1- فرآیندهای خشک.............................................................................................................................13

  1-3-1-1- فرآیندهای خشک احیاناپذیر........................................................................................................13

  1-3-1-2- فرآیندهای خشک احیاپذیر..........................................................................................................15

  1-3-1-3- فرآیندهای خشک هیبریدی........................................................................................................17

  1-3-2- فرآیندهای مرطوب...........................................................................................................................18

  1-3-2- 1- سولفورزدایی با حلال‌های شیمیایی (آمین‌ها)............................................................................19

  1-3-2-2- سولفورزدایی با حلال‌های فیزیکی..............................................................................................20

  1-3-2-2-1- حلال فیزیکی سلکسول.........................................................................................................21

  1-3-2-2-2- محلول‌های سودسوزآور..........................................................................................................23

  1-3-2-3- سولفورزدایی با حلال‌های هیبریدی............................................................................................24

  1-3-3- جمع‌بندی فرآیندهای شیرین‌سازی گاز مایع....................................................................................25

  فصل دوم : فرآیند شیرین‌سازی گاز مایع با محلول فیزیکی سود.........................................................................28

  2-1- مقدمه.....................................................................................................................................................29

  2-2- شرح فرآیند مرکاپتان‌زدایی از گاز مایع توسط سود...............................................................................29

  2-2-1- شرح فرآیند واحد استخراج پروپان....................................................................................................29

  2-2-2- شرح فرآیند واحد استخراج بوتان.....................................................................................................30

  2-2-3- شرح فرآیند واحد احیا کاستیک........................................................................................................32

  2-3- واکنش‌های فرآیند مرکاپتان‌زدایی توسط سود......................................................................................33

  2-3-1- واکنش‌های اصلی.............................................................................................................................33

  2-3-2- واکنش‌های فرعی............................................................................................................................35

  2-4- کاتالیست فرآیند مرکاپتان‌زدایی توسط سود.........................................................................................38

  2-5- بررسی عوامل مؤثر بر فرآیند استخراج مرکاپتان­ها و تصفیه گاز مایع..................................................40

  2-5-1- تعادل فازها و یونیزاسیون اسیدها و بازهای موجود..........................................................................40

  2-5-1-1- تعادل اسیدها و بازهای موجود در فاز آبی...................................................................................41

  2-5-1-2- تعادل بین فازهای هیدروکربنی و آبی.........................................................................................43

  2-5-2- تأثیر نوع مرکاپتان بر فرآیند استخراج..............................................................................................48

  2-5-3- تأثیر غلظت محلول هیدروکسید بر فرآیند استخراج و واکنش تبدیل مرکاپتان‌ها به مرکاپتایدهای‌سدیم...........................................................................................................................................50

  2-5-4- مقدار سود مصرفی موردنیاز..............................................................................................................52

  2-5-5- تأثیر دما بر فرآیند استخراج..............................................................................................................55

  2-5-6- روابط تجربی ارائه‌شده برای ضرایب توزیع و استخراج....................................................................56

  2-5-7- جمع‌بندی عوامل مؤثر بر فرآیند استخراج مرکاپتان از گاز مایع......................................................60

  2-6- عوامل مؤثر بر فرآیند احیا سود..............................................................................................................61

  2-6-1- تأثیر غلظت سود بر واکنش تبدیل مرکاپتایدهای‌سدیم به دی‌سولفیدها.........................................61

  2-6-2- تأثیر غلظت سود بر حلالیت کاتالیست در محلول سود...................................................................63

  2-6-3- تأثیر غلظت سود بر نفوذ مرکاپتایدها و رادیکال‌های آزاد................................................................64

  2-6-4- تأثیر دما بر واکنش اکسیداسیون مرکاپتایدهای‌سدیم......................................................................65

  2-6-5- تأثیر دما بر فعالیت کاتالیست در محلول سود..................................................................................66

  2-6-6- تأثیر ساختار مولکولی مرکاپتان بر سرعت واکنش...........................................................................68

  2-6-7- تأثیر روش تهیه محلول کاتالیست توزیع‌شده در سود بر سرعت واکنش........................................68

  2-6-8- تأثیر محیط گازی بر فعالیت کاتالیست CoSPc و سرعت واکنش.................................................70

  2-6-9- تأثیر سرعت اختلاط محلول کاتالیستی سود و هوا بر سرعت واکنش اکسیداسیون مرکاپتایدسدیم..................................................................................................................................................71

  2-6-10- جمع‌بندی عوامل مؤثر بر فرآیند احیا سود.....................................................................................71

  فصل سوم : نتایج تحقیقات پیشین روی فرآیند شیرین‌سازی گاز مایع با محلول فیزیکی سود...........................73

  فصل چهارم : تشریح شبیه‌سازی و بررسی نتایج حاصل از آن..............................................................................77

  4-1- مقدمه.....................................................................................................................................................78

  4-2- تشریح شبیه‌سازی.................................................................................................................................81

  4-3- مقایسه نتایج شبیه‌سازی با مقادیر طراحی............................................................................................89

  4-4- بهینه‌سازی متغیرهای علمیاتی بخش احیاء سود...................................................................................91

  4-4-1- مقدار بهینه هوای ورودی به بستر اکسیدایزر برای احیاء سود..........................................................91

  4-4-2- مقدار بهینه غلظت محلول سود ورودی به بستر اکسیدایزر برای احیاء سود...................................93

  4-4-3- مقدار بهینه برای دمای اکسیدایزر....................................................................................................95

  فصل پنجم : جمع‌بندی مطالب و نتیجه‌گیری.......................................................................................................96

  فهرست منابع فارسی............................................................................................................................................100

  فهرست منابع غیرفارسی......................................................................................................................................101

  چکیده انگلیسی....................................................................................................................................................104

  صفحه عنوان به زبان انگلیسی............................................................................................................................105

   

  منبع:

   

  [21] امینیان، ح.، 1375، تصفیه شیمیایی میعانات گازی مجتمع رازی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد «مهندسی شیمی» دانشگاه صنعتی شریف.

  [26] ملاکی، ز.، 1386، کاهش سولفور محصول LPG فازهای 4 و 5 مجتمع پارس جنوبی از ppm 80 به ppm20، پایان‌نامه کارشناسی ارشد «مهندسی شیمی» دانشگاه صنعتی شریف، ص 117 تا 130.

  [27] بهمنی، ف.؛ عظیمی، ع.؛ طباطبایی قمشه‌ای، م.؛ کمالی، آ.، 1390، بررسی و بهینه‌سازی واحدهای حذف مرکاپتان توسط محلول سودسوزآور، سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فهرست منابع غیرفارسی:

  [1] Eckersley, N.; Kane, J.A., (2004), Designing Customized Desulfurization Systems for the Treatment of NGL Streams, Processings of the Laurance Reid Gas Conditioning Conference, Page: 313-330.

  [2] Stuart, W.; Russ, K.; Bret, R., (2003), Study compares COS-removal processes, Oil and Gas Journal, Volume 101, Number 36, Page: 66-73.

  [3] Nielsen, R.B.; Rogers, J.; Bullin, J.A.; Duewall, K.J., (1997), Treat LPGs with amines, Hydrocarbon Processing, Volume 76, Number 9, Page: 49-54, 56, 58-59.

  [4] AGIP Iran B.V., (2001), Sulfrex Process,Process Data Book, South Pars Phases 4&5, On Shore Facilities, Assaluyeh – Iran.

  [5] Mazgarvo, A., (2005), Desulfurization of Oil , Gas , Petroleum Products and waste water, Volga Research Institute of Hydrocarbon Feed, Kazan, Russia.

  [6] Goar, B.G.; Sames, J.A., (2002), Gas processes 2002, Hydrocarbon Processing, Page: 107-121.

  [7] Zicari, S., (2003), Removal of Hydrogen Sulfide from Biogas Using Cow-Manure, Compost. Masters Thesis, Cornell University, Ithaca, NY.

  [8] Mark E.; Richard J., (2006), Marathon uses mol sieve to remove mercaptan from gas stream, The Oil and Gas Journal, Volume 104, Issue 16.

  [9] Aoki, Y., (1995), Technical efforts focus on cutting LNG plant costs, Oil and Gas Journal; Volume 93, Issue 27, Page: 43-47.

  [10] Hawes, P., (2004), Sulfur management in natural gas treating plants, 12th International Oil & Gas and Petrochemical Congress, Iran.

  [11] Bedell, S.A.; Miller, M.; Griffin, J.; Schubert, C., (2006), Dow's new mercaptan removal solvent, Sulphur,  ISSN 0039-4890, Issue 306.

  [12] Mahin Rameshni, P.E., ( 2000), State of the art in gas processing, Worley Parsons Co., Chief Process Engineer, San Francisco.

  [13] Xiaolin, Q., (2000), Present Status and Development Trends of LPG Desulfurization Technology inRefineries, Chemical Industry and Engineering Progress, Volume 76, Number 9, Page: 49-54, 56, 58-59.

  [14] Suarez, F.J., (1996), Pluses and minuses of caustic treating, Hydrocarbon Processing, Volume 75, Number 10,  Page: 117-123.

  [15] Judd, B., (1993), Mercaptan removal rate exceeds 99% at Canadian gas plant, Oil and Gas Journal, Volume 91, Issue 33, Page: 81-83.

  [16] Ruiting, L.; Daohong, X.; Yuzhi, X., (2003), Study on the Stability of CoSPc in LPG Sweetening, American Chemical Society, Division of Petroleum Chemistry, Preprints, Volume 48, Number 4,  Page: 338-340.

  [17] Mazgarov, A.M., (2006), A selective treatment of various oils and gas condensates to remove light mercaptans and hydrogen sulfide, chevron Research and Technology Co. (USA)., World Petroleum Congress.

  [18] Propane Treatment,Operating Manual, Chapter 2, Process Section 2, Iran South Gas Field, Phases 4&5, Unit114.

  [19] Butane Treatment,Operating Manual, Chapter 2, Process Section 2, Iran South Gas Field, Phases 4&5, Unit115.

  [20] Mick, M.B., (1976), Treat propan for COS removal, Hydrocarbon Processing, Page: 137-142.

  [22] Turbeville, W.; Yap, N., (2006), The chemistry of copper-containing sulfur adsorbents in the presence of mercaptans, Catalysis Today, Volume 116, Issue 4, Page: 519-525.

  [23] Tukov, G. V.; Ivanova, N. N.; Sadykov, A. N.; Polotskii, A. M.; Glebova, N. A., (1975), Establishing Standards for Consumption of Caustic Soda in Treating Liquified Gases (LPG) to Remove Mercaptans, Chemistry and Technology of Fuels and Oils (English translation of Khimiya i Tekhnologiya Topliv i Masel), Volume 11, Number 11-12, Page 869-872.

  [24] Ruiting, L.; Daohong, X.; Yuzhi, X.; Yongliang, T., (2005), Effects of caustic concentration on the LPG sweetening, Petroleum Science and Technology, Volume 23, Number 5-6, Page 711-722.

  [25] Ruiting, L.; Daohong, X.; Yuzhi, X., (2003), Oxidation of sodium mercaptide with sulfonated cobalt phthalocyanine as catalyst, American Chemical Society, Division of  Petroleum Chemistry, Preprints, Volume 48, Number 2, Page 74-76.


موضوع پایان نامه شبیه‌ سازی دینامیکی واحد احیا کاستیک و بهینه سازی پارامتر های عملیاتی پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی , نمونه پایان نامه شبیه‌ سازی دینامیکی واحد احیا کاستیک و بهینه سازی پارامتر های عملیاتی پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی , جستجوی پایان نامه شبیه‌ سازی دینامیکی واحد احیا کاستیک و بهینه سازی پارامتر های عملیاتی پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی , فایل Word پایان نامه شبیه‌ سازی دینامیکی واحد احیا کاستیک و بهینه سازی پارامتر های عملیاتی پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی , دانلود پایان نامه شبیه‌ سازی دینامیکی واحد احیا کاستیک و بهینه سازی پارامتر های عملیاتی پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی , فایل PDF پایان نامه شبیه‌ سازی دینامیکی واحد احیا کاستیک و بهینه سازی پارامتر های عملیاتی پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی , تحقیق در مورد پایان نامه شبیه‌ سازی دینامیکی واحد احیا کاستیک و بهینه سازی پارامتر های عملیاتی پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی , مقاله در مورد پایان نامه شبیه‌ سازی دینامیکی واحد احیا کاستیک و بهینه سازی پارامتر های عملیاتی پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی , پروژه در مورد پایان نامه شبیه‌ سازی دینامیکی واحد احیا کاستیک و بهینه سازی پارامتر های عملیاتی پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی , پروپوزال در مورد پایان نامه شبیه‌ سازی دینامیکی واحد احیا کاستیک و بهینه سازی پارامتر های عملیاتی پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی , تز دکترا در مورد پایان نامه شبیه‌ سازی دینامیکی واحد احیا کاستیک و بهینه سازی پارامتر های عملیاتی پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه شبیه‌ سازی دینامیکی واحد احیا کاستیک و بهینه سازی پارامتر های عملیاتی پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه شبیه‌ سازی دینامیکی واحد احیا کاستیک و بهینه سازی پارامتر های عملیاتی پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی , پروژه درباره پایان نامه شبیه‌ سازی دینامیکی واحد احیا کاستیک و بهینه سازی پارامتر های عملیاتی پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی , گزارش سمینار در مورد پایان نامه شبیه‌ سازی دینامیکی واحد احیا کاستیک و بهینه سازی پارامتر های عملیاتی پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه شبیه‌ سازی دینامیکی واحد احیا کاستیک و بهینه سازی پارامتر های عملیاتی پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه شبیه‌ سازی دینامیکی واحد احیا کاستیک و بهینه سازی پارامتر های عملیاتی پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه شبیه‌ سازی دینامیکی واحد احیا کاستیک و بهینه سازی پارامتر های عملیاتی پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی , رساله دکترا در مورد پایان نامه شبیه‌ سازی دینامیکی واحد احیا کاستیک و بهینه سازی پارامتر های عملیاتی پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق- الکترونیک (M.Sc) چکیده فرآیند بازیابی گوگرد به روش کلاوس یکی از متداول ترین روش های جدا سازی گوگرد عنصری از گاز اسیدی حاصل از فرآیند شیرین سازی در پالایشگاه های گازی و نفتی می باشد. ولی به دلیل پیچیدگی این فرآیند و چند متغیره بودن کوره واکنش و عدم وجود کنترل کننده‌های مناسب متاسفانه تا کنون امکان کنترل بهینه و راندمان ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی بدون گرایش چکیده مدل سازی، شبیه سازی و بهینه سازی رآکتور بستر چک ه­ای پتروشیمی جم به منظور هیدروژناسیون 1و3-بوتادین این نوشتار به بررسی یک رآکتور بستر چکه ای صنعتی هیدروژناسون بوتادین پرداخته است. از این رو،یک مدل سینتیکی مناسب به عنوان ساختاری پایه ای برای مدلسازی رآکتور انتخاب گردیده است و پس از آن مدل ارایه گردیده به منظور همخوانی ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی چکیده توجه به مسئله ایمنی در تأسیسات صنعتی و شیمیایی از اهمیت بسیاری برخوردار است. به گواهی آمار و ارقام، میزان خسارات و صدمات انسانی اقتصادی و زیست‌محیطی ناشی از حوادث صنعتی همه‌ساله در جهان بسیار بالا است. افزون بر اینکه برخی از این خسارات اساساً غیرقابل‌جبران هستند. بنابراین برای پیشگیری از این صدمات و کشف مخاطراتی که ...

پایان‌نامه مقطع‌کارشناسی‌ارشد رشته: مهندسی شیمی چکیده. در طراحی شبکه مبدل های حرارتی، معمولا طراح انعطاف پذیری عملیاتی بالایی را در طرح ارائه شده در نظر می‌گیرد. با این وجود برخی از تغییراتی که پس از طراحی در شرایط عملیاتی فرایند رخ می دهد، لزوم اصلاح شبکه موجود را مشخص می‌کند .هدف از اصلاح شبکه، طراحی شبکه‌ای اقتصادی با در نظرگرفتن محدودیت‌های عملیاتی و متناسب با شرایط عملیاتی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش سیستم های انرژی بهینه سازی شبکه بخار در شرکت پالایش نفت شیراز هزینه های تأمین نیرو و توان مورد نیاز فرآیندهای عملیاتی بخش قابل توجهی از منابع مالی و هزینه های هر مجتمع صنعتی را بخود اختصاص می دهد و تأمین متداوم انرژی مورد نیاز همواره یکی از دغدغه های اصلی ذهن طراحان و مدیران صنایع است . هدر رفت بخش قابل توجهی از انرژی مصرفی صنایع و مشکلات زیست ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی امروزه ایجاد محیطی ایمن که در آن تمامی عوامل آسیب‌رسان شناسایی، ارزیابی، حذف یا کنترل گردیده تا سلامت افراد و تأسیسات را تضمین نماید از اولویت‌های مدیریت‌های صنعتی می‌باشد، علم ایمنی نیز همانند نگرش سنتی به ایمنی عکس‌العملی بوده است یعنی تا هنگامی که حوادث رخ نمی‌داد مدیران به فکر یافتن اشکالات و رفع آنها بر نمی‌آمدند. در ...

پایان نامه کارشناسی ارشد چکیده در این پروژه واحد کت کراکر پالایشگاه آبادان با استفاده از نرم افزار Hysys refinery مشابه سازی شده است. در مشابه سازی و دریافت اطلاعات از خصوصیات خوراک و حل معادلات موازنه جرم و انرژی استفاده شده است. داده های مشابه سازی و داده های عملیاتی واحد کت کراکر آبادان با هم مقایسه شده اند. همچنین با تغییر بعضی متغیرهای مهم عملیاتی واحد ، تاثیر آنها روی وزن ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc” مهندسی برق – کنترل چکیده با توجه به مصرف بالای محصولات پتروشیمی در جهان امروز و پتانسیل بالای ایران برای توسعه و تامین خوراک پتروشیمی‌ها، مجتمع‌های پتروشیمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. از اینرو یکی از واکنش‌های مهم به نام هیدروژناسیون استیلن در یکی از واحدهای مادر پتروشیمی، یعنی واحد الفین بررسی و کنترل شده است. در این پژوهش ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع آب چکیده امروزه با توجه به مسئله بحران آب و نیاز به برنامه‌ریزی دقیق، استفاده از مدل‌ها و روش‌های آماری رو به افزایش است. تحقیقات صورت گرفته در این زمینه نیز سودمندی استفاده از روش‌های آماری را نشان داده‌اند. استفاده از روش‌های مختلف پیش بینی دارای مزایای متعددی از جمله کاهش هزینه‌ها بوده و علاوه بر آن در این روش‌ها میتوان ...

پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی مهندسی شیمی چکیده بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی تولید کربنات کلسیم از محلول کلرید کلسیم به وسیله­ی جذب دی اکسید کربن گازهای خروجی از صنایع به کوشش امین علمداری اثر غلظت دی­اکسید­کربن بر ترسیب گونه‌های کربنات کلسیم و سینتیک ترسیب کربنات کلسیم در غلظت­های مختلف دی­اکسید­کربن گازهای خروجی از کارخانجات با جریان دورریز کلرید کلسیم واحد صنعتی سودا­­ ...

ثبت سفارش