پایان نامه جدا سازی و اندازه گیری فوران به روش (SolidPhaseMicroextraction)SPME با استفاده از پلیمر قالب مولکولی

word 6 MB 31881 99
1393 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
قیمت قبل:۶۴,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی

  گرایش شیمی تجزیه

   

  چکیده

  در این پروژه پلیمر قالب مولکولی جهت استخراج انتخابی فوران تهیه شد. برای تهیه این پلیمر از متاکریلیک اسید (مونومر عاملی)،  اتیلن گلیکول دی متاکریلات (عامل برقراری اتصالات عرضی)،  2و2-آزوبیس ایزو بوتیرو نیتریل (آغازگر)،  مخلوطی از پیرول(جایگزین فوران یامولکول هدف) و متانول(حلال) انجام شد. مواد اولیه پلیمریزاسیون در لوله های موئین قرار داده می شود. پس از اعمال عملیات حرارتی در نهایت لوله موئین را داخل اسید هیدرو فلوئورید انداخته تا شیشه ی آن را خورده و فیبر بیرون بییاید. حاصل پلیمریزاسیون رادیکالی تشکیل فیبر لوله ای پلیمر قالب مولکولی غیر کوالانسی (MIP) می باشد. به دلیل وجود بر همکنش های غیر کوالانسی بین مولکول هدف و مونومر عاملی مولکول هدف به کمک شستشو حذف می شود و پلیمر قالب گیری شده بدست می آید.

  جهت مقایسه کارایی این پلیمر، پلیمر دیگری نیز با همین روش و همین مواد اولیه ساخته شد ( NIP پلیمر ناظر)،  تنها با این تفاوت که پلیمر جدید فاقد مولکول هدف در ساختار خود است. طیف هر دو پلیمر سنتز شده از طریق اسپکتروسکوپی FT-IR مورد بررسی قرار گرفت هر دو پلیمر دارای شباهت ساختاری هستند همچنین وجود حفره در پلیمر قالب مولکولی با مقایسه دو طیف قابل توجیه می‌باشد. پلیمر قالب مولکولی سنتز شده با پلیمر شاهد مقایسه شد. خواص پلیمر قالب مولکولی،  قابلیت تشکیل پیوند و خاصیت گزینش پذیری پلیمر مورد نظر مورد بررسی قرار گرفت.  همچنین جهت بهینه سازی شرایط جذب پارامترهای مختلف از قبیل pH،  زمان جذب،  دما و غلظت نمک بررسی شدند.  

  کلمات کلیدی:پلیمر قالب مولکولی، فوران،پیرول

  فصل اول:فوران وچگونگی تولید آن در غذا وسرطان زایی اش

  1-1 فوران چیست؟

  فوران (C4H4O, CAS No.110-00-9) ماده شیمیایی آلی هتروسیکلیک فرار است که اغلب به عنوان ماده واسط در فرآیندهای صنعتی برای تولید مواد پلیمری سنتتیک یافت می شود. فوران ترکیب بسیار متفاوتی از گروه متنوع مواد شیمیایی است که گاهی اوقات به آن در مجموع “فوران ها” اطلاق می گردد و شامل توکسین های آنتی میکروبیال (نیتروفوران ها) و شبه دیوکسین گوناگون است.

  نگرانی درباره وجود فوران در غذاها به سال ۲۰۰۴ برمی گردد، زمانی که مطالعه سازمان غذا و دارو (FDA) درباره غذاهای فرآیند شده با حرارت در آمریکا فاش نمود که مقادیر کم فوران را می توان در نسبت های بزرگ غیرقابل انتظار در فرآورده های فرآیند شده در ظروف دربسته مانند قوطی و ظروف شیشه ای یافت. فوران سرطان زای احتمالی انسانی است و بنابراین حتی مقادیر کم آن در غذاها نامطلوب است.

   

  1-2 شکل گیری فوران در غذا 

  پیشرفت تکنولوژی فراوری غذا که شامل سرخ کردن ،برشته کردن ،کباب کردن ،تغلیظ،دود دادن ، استریلیزاسیون، پاستوریزاسیون،پرتو دهی،نمک سود کردن،منجمد،کنسرو کردن و اشعه دادن می باشد، ظرفیت ذخیره های غذایی را به میزان زیادی در عصر جدید توسعه داده است.

  پختن، مطلوبیت (برای مثال ،طعم،ظاهر،بافت )و پایداری غذاها را افزایش می دهد، همچنین هضم غذا ها را بهبود می بخشد.علاوه بر این میکرو ارگانیسمهای سمی را از بین برده و همینطور عوامل نامطلوب مانند آنزیمهای باز دارنده را بی اثر می کند.

  تغییرات شیمیایی در ترکیبات غذا شامل اسیدهای آمینه،پروتئینها،قندها،کربوهیدراتها،ویتامینها و چربیها بوسیله فرایند حرارتی بالا، بر سؤالات متداول در زمینه کاهش ارزش غذایی افزوده است.حتی تشکیل تعدادی از سموم شیمیایی مانند هیدرو کربنهای آروماتیک چند حلقه ای ،آکریلامید ،اسیدآمینه و پروتئین پیرولیز شده و فوران در غذا دیده می شود.

  فوران یک ترکیب هترو سیکلیک آروماتیک با یک اتم اکسیژن است.بسیار فرار، مایع بیرنگ ، اشتعال زا است.

  مشخص شده فوران یک ترکیب سرطان زاست.تشخیص داده شده که فوران در طی حرارت دادن غذا با پیرولیز اجزا سازنده غذا مانند ویتامین c ،کربوهیدراتها،پروتئینها،و اسیدهای چرب چند غیر اشباعی و همچنین به وسیله تعامل بین این ترکیبات به وجود می آید. و همینطور پیشنهاد شده است که مؤثرترین پیش ساز فوران اسید اسکوربیک و مشتقات آن می باشد.یکی از  محتمل ترین الگوهای تشکیل فوران از پیرولیز گلوکز در شکل 1آورده شده است.

  در بین محصولات غذایی آلوده شده بافوران ،غذای کودک شیشه شده به دلیل میزان آسیب پذیری کودکان و نوزادان به مواد مسموم و علاوه بر این دریافت روزانه بالا نسبت به وزن کودک بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.بقیه غذاهایی که شکل گیری فوران در آنها رخ می دهد عبارتند از سبزیجات ، میوه ، گوشت وماهی کنسرو شده ، سس ماکارونی ، نوشیدنیهای مغذی ، آبجوها و قهوه ها .

  پایین ترین مقدار فوران برای محصولات میوه ای (ppb 16-6 )و محصولاتی که فقط حاوی گوشت ، نشاسته برنج و ذرت هستند ،( ppb 8-3 ) گزارش شده است.و بالاترین مقدار در غذای کودک حاوی سبزیجات یافته شده است .

  در مورد فوران در ابتدا فکر می کردند که این ماده فرار در اثر تبخیر ساده از غذا بیرون می روند .برای مثال زمانیکه در قوطی کنسرو و یا شیشه باز می شود. اما ثابت شد که این فکر درست نیست.در حقیقت فوران در غذاها پایدار است.مقادیر فورانی که در طول حرارت دهی در ظروف در بسته در طول فرایند صنعتی شکل می گیرد در هنگام گرم کردن و خوردن غذا خیلی کاهش پیدا نمی کند. جز در موارد پختن و جوش زیاد است که امکان دارد فوران به وسیله تبخیر و حجم زیادی از بخار که آزاد می شود ،تلف می شود.به عبارت دیگر گرم کردن غذا و قرار دادن درب ظروف حتی به صورت نیمه هم میتواند سطح فوران را بالا ببرد.

   

  1-2-1 غذای کودک حاوی ویتامین c

  برای تقلید تشکیل فوران در غذای کودک یک سیستم مدل ساده بر پایه نشاسته که حاوی ویتامینc  بود توسعه یافت به هر حال ویتامین cبه طور طبیعی ، یا از طریق ترکیبات استفاده شده در غذا و یا به صورت غنی سازی شده در این سیستم وجود دارد .پیشنهادی در سال 2004 وجود دارد که شکل گیری فوران از AA می تواند تحت شرایط اکسیداتیو و غیر اکسیداتیو صورت گیرد .

  1-2-2 معتبر سازی روش اندازه گیری HS-LPME برای تعیین ترکیبات فورانی در غذاهای کودک: 

  برای اطمینان از کارایی روش HS-LPME-GC/MS برای انجام تجزیه ی مورد نظر بررسی یک روش ضروری است . معیارهای معتبر سازی یک روش تجزیه ای عبارتند از:صحت ، دقت ،محدوده ی خطی بودن ، حد آشکار سازی و حد اندازه گیری بررسی شدند.

  بررسی منحنی درجه بندی ترکیبات فورانی در آب نشان می دهد که این منحنی با ضریب همبستگی بالا )  R2>0/99) در محدوده ی غلظتی 0/2-200μg/L خطی است . بررسی نتایج مربوط به انحراف استاندارد نسبی نشان دهنده ی دقت خوب روش برای ترکیبات فورانی است (%3/84_7/06) صحت روش اندازه گیری برای ترکیبات فورانی در حد قابل قبول است(%83/80_103/64). مقادیر فاکتور تغلیظ برای فوران 972،-2متیل فوران 640 و2 و-5دی متیل فوران 503 برابر بوده که برای این روش در حد تشخیص روش پیشنهادی برای ترکیبات فورانی     0/021-0/038ng/g می باشد که کمتر از حد تشخیص سایر روش های تجزیه است. حد اندازه گیری به دست آمده برای ترکیبات فورانی توسط این روش نیز(0/069-0/126 ng/g) کمتر از حد اندازه گیری روش های دیگر است (1،2،11،15).مقایسه ارقام شایستگی روش پیشنهادی با دو روش دیگر نشان می دهد که منحنی درجه بندی آن در محدوده ی قابل قبولی برای اندازه گیری ترکیبات فورانی خطی است و دقت ،حد تشخیص و حد اندازه گیری روشHS-SPME بهتر ازدو روش دیگر است.

  چکیده انگلیسی

  In This work a molecular imprinted polymer was synthesized for selective extraction of furan. These imprinted  polymers was synthesized by using methacrylic acid (functional monomer), ethylene glycol di-methacrylate (crosslinker), 2 , 2 – azo bis (2-methylpropionitrile) (initiator), pyrole (alternative furan or target molecules) and metanol (solvent). Polymerization agents are placed in a capillary tube for preparartion of a monolithic polymer.Then template molecule is removed by a methanolic solution. To compare the performance of these  polymers ,another  polymer was prepared by the same method , only with the abcence of template molecule (NIP polymer observer)  .Senthesized polymers were characterized by FT-IR spectroscopy.Effective parameters in adsorption such as pH, adsorption time, temperature and salt concentration were investigated.  

  Keywords: polymer molecular form, furan, pyrole.

 • فهرست:

  چکیده   .........................................................................................................................................................................   

  فصل اول:فوران و چگونگی تولیدآن در غذا و سرطان زایی اش....................................................................................1

  1-1 فوران چیست؟...................................................................................................................................................................2

  1-2 شکل گیری فوران در غذا..................................................................................................................................................2

  1-2-1 غذای کودک حاوی ویتامینC.......................................................................................................................................4

  1-2-2 معتبر سازی روش اندازه گیری......................................................................................................................................4

  1-3 ارزیابی سیستم مدل ...........................................................................................................................................................5

  1-4 اثر عوامل داخلی و خارجی ...............................................................................................................................................5

  1-4-1 اثر نوع بافر و PH .........................................................................................................................................................6

  1-4-2 اثر غلظت اسید آسکوربیک ...........................................................................................................................................6

  1-4-3 اثر نسبت مولار اسید آسکوربیک به دهیدروآسکوربیک اسید.........................................................................................6

   1-4-4 اثر حضور پروتئین .......................................................................................................................................................7

  1-4-5 اثر زمان و درجه حرارت گرما دادن تشکیل فوران ........................................................................................................7

  1-4-6 اثر سایر ترکیبات روی تشکیل فوران ............................................................................................................................7

  1-5 فرآیندUV .........................................................................................................................................................................8

  1-6 اثر بر سلامت .....................................................................................................................................................................9

  1-7 متابولیسم .........................................................................................................................................................................10

  1-8 استراتژی های تکنولوژیکی به منظور کاهش فوران .........................................................................................................11

  1-9 استراتژیکی پیشگیری .......................................................................................................................................................12

  1-9-1 تغییر در پارامتر های فرآیند .........................................................................................................................................12

  1-9-2 تغییر در فرمولاسیون ...................................................................................................................................................13

  1-9-3 حذف یا جایگزینی اجزا .............................................................................................................................................13

  1-9-4 افزودن ترکیبات ...........................................................................................................................................................13

  1-10 استراتژی های پس از فراوری........................................................................................................................................13

  1-10-1 استراتژی های حذف ................................................................................................................................................14

  1-10-2 پختن در ظروف در باز .............................................................................................................................................14

  1-10-3 حذف فیزیکی ...........................................................................................................................................................14

  1-10-4اشعه یونیزه کننده .......................................................................................................................................................15

  1-11 گزینه های کنترل............................................................................................................................................................15

  1-12 قانون گذاری..................................................................................................................................................................16

  1-13 مروری بر تحقیقات گذشته ..........................................................................................................................................16

   

   

  فصل دوم :ریز استخراج فاز جامد با استفاده از جاذب پلیمری قالب مولکولی   ....................................................... .19

  مقدمه   ................................................................................................................................................................................... 20     

  2-1   استخراج    .................................................................................................................................................................. 20

  2-1-1 خصوصیات حلال    .................................................................................................................................................. 21

  2-2 استخراج با حلال    ........................................................................................................................................................ 22

  2-3 استخراج با فاز جامد(SPE)    ...................................................................................................................................... 22

  2-4 ریز استخراج با فاز جامد(SPME)    ........................................................................................................................... 23

  2-4-1 مزایای میکرو استخراج با فاز جامد    ....................................................................................................................... 24

  2-4-2 پارامترهای بهینه سازی کردن میکرو استخراج با فاز جامد    .................................................................................... 25

  2-4-3 عوامل موثر بر مقدار ماده ی جذب شده    ............................................................................................................... 26

  2-4-4 انواع روش های نمونه برداری    ............................................................................................................................... 26

  2-4-5 انتخاب روش استخراج    .......................................................................................................................................... 27

  2-4-6 معایب میکرو استخراج با فاز جامد   ......................................................................................................................... 27

  2-4-7 انواع فایبرها    ........................................................................................................................................................... 27

  2-4-8 انواع روش های هم زدن در میکرو استخراج با فاز جامد    ...................................................................................... 29

  2-4-9 عوامل موثر بر میکرو استخراج با فاز جامد     .......................................................................................................... 30

  2-4-10 کاربردهای میکرو استخراج با فاز جامد     ............................................................................................................. 30

  2-5 سرنگ SPME      ....................................................................................................................................................... 31

  2-6 مروری بر تحقیقات گذشته SPME     ........................................................................................................................ 32

  2-7 انواع فازهای جامد    ..................................................................................................................................................... 34

  2-7-1 کربن(گرافیت)    ....................................................................................................................................................... 35

  2-7-2 سیلیکاژل    ............................................................................................................................................................... 35

  2-7-3 جاذب پلیمری    ....................................................................................................................................................... 36

  2-8 آشنایی با پلیمر و پایمریزاسیون      ............................................................................................................................... 36

  2-8-1 پلیمر چیست؟     ...................................................................................................................................................... 36

  2-8-2 انواع پلیمر ساختاری    .............................................................................................................................................. 36

  2-8-3 بسپارها از نظر اثر پذیری در برابر حرارت به دو دسته تقسیم می شوند   ................................................................. 36

  2-8-4 انواع پلیمرها بر اساس منبع تهیه    ............................................................................................................................ 37

  2-8-5 انواع روش های پلیمریزاسیون    ............................................................................................................................... 37

  2-8-5-1 پلیمریزاسیون افزایشی   ......................................................................................................................................... 37

  2-8-5-2 پلیمریزاسیون تراکمی    ........................................................................................................................................ 37

  2-9 پلیمرهای قالب مولکولی    ............................................................................................................................................ 37

  2-9-1 مزایای پلیمرهای قالب مولکولی  ............................................................................................................................... 39

  2-9-2 عوامل سازنده یک پلیمر قالب مولکولی    ................................................................................................................ 39

  2-9-2-1 مونومر عاملی    .................................................................................................................................................... 41

  2-9-2-2 مولکول هدف(قالب)    ......................................................................................................................................... 43

  2-9-2-3 عامل اتصال عرضی     .......................................................................................................................................... 43

  2-9-2-4 حلال     ................................................................................................................................................................ 44

  2-9-2-5 آغازگر     .............................................................................................................................................................. 45

  2-9-3 انواع پلیمرهای قالب مولکولی     .............................................................................................................................. 46

  2-10 پلیمر قالب مولکولی کووالانسی    ............................................................................................................................... 46

  2-10-1 مزایای پلیمرهای قالب مولکولی کووالانسی    ........................................................................................................ 47

  2-10-2 معایب  پلیمرهای قالب مولکولی کووالانسی    ....................................................................................................... 47

  2-11 پلیمرهای قالب مولکولی نیمه کووالانسی     ............................................................................................................... 47

  2-12 پلیمرهای قالب مولکولی غیر کووالانسی      ............................................................................................................... 48

  2-12-1 مراحل سنتز پلیمر قالب مولکولی      ..................................................................................................................... 48

  2-12-2 دلایلی که از روش غیر کووالانسی بیشتر استفاده می شود     ................................................................................. 48

  2-13 روش های تهیه پلیمر قالب مولکولی    ....................................................................................................................... 48

  2-13-1 پلیمریزاسیون توده ای    .......................................................................................................................................... 49

  2-13-2  روش پلیمریزاسیون رسوبی    ................................................................................................................................ 49

  2-13-3 پلیمریزاسیون با تورم چند مرحله ای    ................................................................................................................... 49

  2-13-4 پلیمریزاسیون سوسپانسیون    .................................................................................................................................. 50

  2-13-5 روش پیوند زنی    ................................................................................................................................................... 50

  2-14 کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی    ............................................................................................................................... 50

  2-14-1  کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی برای ریز استخراج با فاز جامد (SPME)    ...................................................... 50

  2-15-1 کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی در حسگرها    ...................................................................................................... 51

  2-15-2 کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی در غشاء    ............................................................................................................ 51

  2-15-3 کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی در کاتالیزگرها    ................................................................................................... 52

  2-15-4 کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی در کروماتوگرافی    .............................................................................................. 52

  فصل سوم : مطالعات تجربی      .............................................................................................................................. 53

  3-1 مواد مصرفی    ............................................................................................................................................................... 54

  3-2 دستگاه وری    ............................................................................................................................................................... 54

  3-2-1 التراسونیک     ........................................................................................................................................................... 54

  3-2-2 pH متر     ................................................................................................................................................................ 54

  3-2-3 بن ماری     ............................................................................................................................................................... 54

  3-2-4 کروماتوگرافی گازی    GC ...................................................................................................................................... 54

  3-2-5 آون     ....................................................................................................................................................................... 55

  3-2-6 همزن مغناطیسی(هیتر)     ......................................................................................................................................... 55

  3-2-7 سرنگ SPME     .................................................................................................................................................... 55

  3-2-8 دستگاه (IR)      ....................................................................................................................................................... 56

  3-3 تهیه پلیمر قالب مولکولی    ........................................................................................................................................... 56

  3-3-1 انتخاب عوامل    ........................................................................................................................................................ 56

  3-3-1-1 آنالیت یا نمونه     ................................................................................................................................................. 56

  3-3-1-2 مونومر عاملی مناسب     ....................................................................................................................................... 56

  3-3-1-3 عامل اتصال دهنده عرضی     ............................................................................................................................... 57

  3-3-1-4 حلال مناسب    ..................................................................................................................................................... 58

  3-3-1-5 آغازگر      ............................................................................................................................................................ 58

  3-3-2 روش سنتز پلیمر قالب مولکولی    ............................................................................................................................ 59

  3-4 بهینه سازی شرایط جذب فوران در روش ریز استخراج با پلیمر قالب مولکولی   ......................................................... 60

  3-4-1 تعیین ماکزیمم طول موج جذب    ............................................................................................................................ 60

  3-4-2 بررسی اثر نمک    ....................................................................................................................................................  60

  3-4-3 بررسی اثر زمان     ...................................................................................................................................................  61

  3-4-4 تاثیر pH محلول بر جذب پلیمر      .......................................................................................................................  62

  3-4-5 تاثیر دما بر جذب پلیمر     .......................................................................................................................................  63

  3-4-6 شناسایی فوران توسط دستگاه GC   .......................................................................................................................  63

  3-4-6-1 برنامه دمایی دستگاه GC برای فوران ها     ......................................................................................................... 63

   

  فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری     ........................................................................................................................ 65

  4-1 سنتز پلیمر قالب مولکولی و پلیمر شاهد     ................................................................................................................... 66

  4-1-1 پلیمریزاسیون پلیمر قالب مولکولی     ....................................................................................................................... 66

  4-1-2 مکانیسم سنتز پلیمر قالب مولکولی    .........................................................................................................................68

  4-1-3 طیف های FT-IR از پلیمر MIP و NIP   .............................................................................................................68

  4-2 بهینه سازی شرایط جذب فوران توسط پلیمر قالب مولکولی    ..................................................................................... 70

  4-2-1 اثر نمک بر جذب فوران    ........................................................................................................................................ 70

  4-2-2 اثر زمان بر جذب فوران    ........................................................................................................................................ 71

  4-2-3 اثر دما بر جذب فوران    ........................................................................................................................................... 72

  4-2-4 اثر pH محلول بر جذب پلیمر   ............................................................................................................................... 73

  4-2-5 شناسایی فوران توسط دستگاه GC   ........................................................................................................................ 74

   

   

  خلاصه   ................................................................................................................................................................................. 75     

   

  پیوست................................................................................................................................................................................ 76

  پیوست 1؛ طیف FT-IR از NIP، در محدوده 400-4000 cm-1 به روش قرص KBr   ............................................... 76

  پیوست 2؛ طیف FT-IR از MIP، در محدوده 400-4000 cm-1 به روش قرص KBr    ...............................................  77

  پیوست 3؛ طیف GC برای محلول 10 PPM فوران    ........................................................................................................ 78

  پیوست 4؛ طیف GC برای محلول 40 PPM فوران    ........................................................................................................ 79

  پیوست 5؛ طیف GC برای محلول 100 PPM فوران   ....................................................................................................... 80

  پیوست 6؛تصویر TEM از  NIP،..........................................................................................................................................81

  پیوست7؛تصویر TEMاز  MIP،................................................................................................................................82

  منابع ...................................................................................................................................................................................... 83

   

  چکیده انگلیسی....................................................................................................................................................................... 88     

   

   

  منبع:

   

              1: Ho, I-Pin; Yoo, Seong-Jae; Tefera, Sebhat(2005). Determination of Furan Levels in Coffee Using Automated Solid-Phase Microextraction and Gas Chromatography/Mass Spectrometry. Journal of AOAC International

  2: Jeffry B. Plomley; Mila Lauševic  and Raymond E. March.( 2000) Determination of dioxins/furans and PCBs by quadrupole ion-trap gas chromatography–mass spectrometry Mass Spectrometry Reviews

  3: M.S. Altaki, F.J. Santos, M.T. Galceran(2007) Analysis of furan in foods by headspace solid-phase microextraction–gas chromatography–ion trap mass spectrometry. Journal of Chromatography A

  4: Till Goldmann,*a   Adrienne Périsset,a   Francis Scanlana and   Richard H. Stadlerb  . (2005) Rapid determination of furan in heated foodstuffs by isotope dilution solid phase micro-extraction-gas chromatography – mass spectrometry (SPME-GC-MS). Analyst

  5: E.E Renniea,C.A.F Johnsona, J.E Parkera, D.M.P Hollandb, (1998). A study of the spectroscopic and thermodynamic properties of furan by means of photoabsorption, photoelectron and photoion spectroscopy. Chemical Physics

  6: Federica Bianchi, Maria Careri, Alessandro Mangia, Marilena Musci ,( 2005). Development and validation of a solid phase micro-extraction–gas chromatography–mass spectrometry method for the determination of furan in baby-food. Journal of Chromatography A

  7: Nyman, Patricia J; Morehouse, Kim M; McNeal, Timothy P; Perfetti, Gracia A; Diachenko, Gregory W(2006). Single-Laboratory Validation of a Method for the Determination of Furan in Foods by Using Static Headspace Sampling and Gas Chromatography/Mass Spectrometry. Journal of AOAC International

  8: Marika Jestoia Talvikki Järvinen, Eila Järvenpääb, Heli Tapanainenc, Suvi Virtanenc Kimmo Peltonena,( 2009). Furan in the baby-food samples purchased from the Finnish markets – Determination with SPME–GC–MS. Food Chemistry

  9: Shin-Hwa Tzinga,Wang-Hsien Dingb.( 2010). Determination of melamine and cyanuric acid in powdered milk using injection-port derivatization and gas chromatography–tandem mass spectrometry with furan chemical ionization. Journal of Chromatography A

  10: M.S. Altaki, F.J. Santos, M.T. Galceran.(2009). Automated headspace solid-phase microextraction versus headspace for the analysis of furan in foods by gas chromatography–mass spectrometry. Talanta

  11: Begoña Fabrellasa, Paloma Sanza , Esteban Abadb , Josep Riverab, David Larrazábala.(2004) Analysis of dioxins and furans in environmental samples by GC-ion-trap MS/MS. Chemosphere 

  12: J.A. van Rhijn, W.A. Traag , P.F. van de Spreng , L.G.M.Th. Tuinstra(1993). Simultaneous determination of planar chlorobiphenyls and polychlorinated dibenzo-p-dioxins and -furans in Dutch milk using isotope dilution and gas chromatography—high-resolution mass spectrometry. : Journal of Chromatography A

  13: V. A. Yaylayan.(2006). Precursors, Formation and Determination of Furan in Food. Journal für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

  14: Kim M. Morehousea*, Patricia J. Nymana, Timothy P. McNeala, Michael J. DiNovia & Gracia A. Perfettia(2007). Survey of furan in heat processed foods by headspace gas chromatography/mass spectrometry and estimated adult exposure. Food Additives & Contaminants: Part A

  15: Douglas G. Hayward ,*† Kim Hooper ,‡ and Denis Andrzejewski,(1998). Tandem-in-Time Mass Spectrometry Method for the Sub-Parts-per-Trillion Determination of 2,3,7,8-Chlorine-Substituted Dibenzo-p-dioxins and -furans in High-Fat Foods.Analytical chemistry

  16: Marie-Louise Scippo, Gauthier Eppe, Edwin De Pauw, Guy Maghuin-Rogister(2004) DR-CALUX® screening of food samples: evaluation of the quantitative approach to measure dioxin, furans and dioxin-like PCBs. Talanta

   17: S. Hasnipa*, C. Crewsa & L. Castlea(2007) Some factors affecting the formation of furan in heated foods. Food Additives & Contaminants   

  18: Becalski, Adam; Seaman, Stephen(2005). Furan Precursors in Food: A Model Study and Development of a Simple Headspace Method for Determination of Furan. Journal of AOAC International

  19: C. Crews* and L. Castle(2007) A review of the occurrence, formation and analysis of furan in heat-processed foods. Trends in Food Science & Technology

  20- Wang, H. Y., et al. (2006). "Syntheses of molecularly imprinted polymers and their molecular recognition study for benzotriazole." Reactive and Functional Polymers 66(10): 1081-1086.

  21- Liu, Z., et al. (1999). "Experimental studies on affinity chromatography in an electric field." Journal of Chromatography A 852(1): 319-324.

   

   

  22- Huse, K., et al. (2002). "Purification of antibodies by affinity chromatography." Journal of biochemical and biophysical methods 51(3): 217-231.

  23- Stevenson, D. (1999). "Molecular imprinted polymers for solid-phase extraction." TrAC Trends in Analytical Chemistry 18(3): 154-158.

  24- Alizadeh, T. (2010). "Preparation of molecularly imprinted polymer containing selective cavities for urea molecule and its application for urea extraction." Analytica Chimica Acta 669(1): 94-101.

   

  25- Nicholls, I. A., et al. (2009). "Theoretical and computational strategies for rational molecularly imprinted polymer design." Biosensors and Bioelectronics 25(3): 543-552.

  26- Turiel, E. and A. Martín-Esteban (2010). "Molecularly imprinted polymers for sample preparation: A review." Analytica Chimica Acta 668(2): 87-99.

  27- Moreira, F., et al. (2012). "Host-Tailored Sensors for Leucomalachite Green Potentiometric Measurements." Journal of Chemistry 2013.

  28- Balamurugan, K., et al. (2012). "Preparation and evaluation of molecularly imprinted polymer liquid chromatography column for the separation of Cathine enantiomers." Saudi Pharmaceutical Journal 20(1): 53-61.

  29- Liu, W., et al. (2007). "A cloud point extraction approach using Triton X-100 for the separation and preconcentration of Sudan dyes in chilli powder." Analytica Chimica Acta 605(1): 41-45.

  30- Mester, Z. and R. Sturgeon (2005). "Trace element speciation using solid phase microextraction." Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy 60(9): 1243-1269.

  31-Guilherme Dias Rodrigues , Maria do Carmo Hespanhol da Silva , Luis Henrique Mendes da Silva, Fernanda Ju¨ rgensen Paggioli, Luis Antonio Minim, Jane Se´ lia dos Reis Coimbra Liquid–liquid extraction of metal ions without use of organic solvent, Separation and Purification Technology 62 (2008) 687–693.

  32- Later, D. W., et al. (2008). "CUSTODION ™ SPME Syringe for Rapid Sample Collection and Sample Preparation of Drinking Water for the GC– MS Determination of Trihalomethanes

  33- DeBruin, L. S., et al. (1998). "Solid-phase microextraction of monocyclic aromatic amines from biological fluids." Analytical chemistry 70(9): 1986-1992

  34- Poon, K.-F., et al. (1999). "Determination of polynuclear aromatic hydrocarbons in human blood serum by proteolytic digestion—direct immersion SPME." Analytica chimica acta 396(2): 303-308

  35- F. Sporkert FP. Use of headspace solid-phase microextraction(HS-SPME) in hair analysis for organic compounds. Forensic Science International107 2000:129–48.

   

  36- Kataoka, H., et al. (2000). "Applications of solid-phase microextraction in food analysis." Journal of Chromatography A 880(1): 35-62

   

  37- K.G. Furton, J.R. Almirall, M. Bi, J. Wang, L. Wu, J. Chromatogr. A 885 (2000) 419

   

   

  38- Psillakis E,  DM, Nicolas Kalogerakis. Monitoring the sonochemical degradation of phthalate esters in water using solid-phase microextraction. Chemosphere 54. 2004:849–57. Methamphetamine. Chromatographia. 2004:73:975–83.

   

  39- Dj. Djozan, Y. Assadi, Chromatographia 60 (2004) 313

   

  40- F.G. Tamayo ET, A. Mart´ın-Esteban, ∗. Molecularly imprinted polymers for solid-phase extraction and solid-phase microextraction: Recent developments and future trends. Journal of Chromatography A, 1152. 2007:32–40

  41- Demeestere, K., et al. (2007). "Sample preparation for the analysis of volatile organic130-144 ):compounds in air and water matrices." Journal of Chromatography A 1153(1

  42- Djozan D, TB. Preparation and evaluation of solid-phase microextraction fibers based on monolithic molecularly imprinted polymers for selective extraction of diacetylmorphine and analogous compounds. Journal of Chromatography A, 1166. 2007:16–23.

   

  43- Aguinaga, N., et al. (2007). "Determination of 16 polycyclic aromatic hydrocarbons milk and related products using solid-phase microextraction coupled to gas chromatography–mass spectrometry." Analytica chimica acta 596(2): 285-290

   

  44- Natalia Campillo RPn, Manuel Hern´ andez-C´ ordoba. Solid-phase microextraction combined with gas chromatography and atomic emission detection for the determination of cyclopentadienylmanganese tricarbonyl and methylcyclopentadienyl)manganese tricarbonyl in soils and seawaters. Journal of Chromatography A, 1173. 2007:139–45

   

  .45- Ducki S, a,  JM-G, a,  AZe, a b, et al. Evaluation of solid-phase micro-extraction coupled to gas chromatography–mass spectrometry for the headspace analysis of volatile compounds in cocoa products. Talanta 74. 2008:1166–74.

  46-Djozan, D. and B. Ebrahimi (2008). "Preparation of new solid phase micro extraction fiber on the basis of atrazine-molecular imprinted polymer: Application for GC and GC/MS screening of triazine herbicides in water, rice and onion." Analytica chimica acta 616(2): 152-159

   

  47- Pecoraino, G., et al. (2008). "Distribution of volatile organic compounds in Sicilian groundwaters analysed by head space-solid phase micro extraction coupled with gas chromatography mass spectrometry (SPME/GC/MS)." Water research 42(14): 3563-3577

  48- Djozan, D., et al. (2009). "Preparation and binding study of solid-phase microextraction fiber on the basis of ametryn-imprinted polymer: application to the selective extraction of persistent triazine herbicides in tap water, rice, maize and onion." Journal of Chromatography A 1216(12): 2211-2219

   

  49- G.A. Zachariadisa b, ∗,  ER. Determination of butyl- and phenyltin compounds in human urine by HS-SPME after derivatization with tetraethylborate and subsequent determination by capillary GC with microwave-induced plasma atomic emission and mass spectrometric detection. Talanta 78. 2009:570–6

   

  50- Nicolle J, a b,  VD, a,  PM, b, et al. Optimization of FLEC®-SPME for field passive sampling of VOCs emitted from solid building materials. Talanta80. 2009:730–7

   

  51- He, J., et al. (2010). "Preparation and evaluation of molecularly imprinted solid-phase micro-extraction fibers for selective extraction of phthalates in an aqueous sample." Analytica chimica acta 674(1): 53-58

   

  52- Filho AM, a b,  FNdS, a,  PAdPP, a c, d,, et al. Development, validation and application of a method based on DI-SPME and GC–MS for determination of pesticides of different chemical groups in surface and groundwater samples. Microchemical Journal 96. 2010:139–45.

   

   

  53- Qiu L, a,  WL, a,  MH, b, et al. Preparation and application of solid-phase microextraction fiber based on molecularly imprinted polymer for determination of anabolic steroids in complicated samples. Journal of Chromatography A,1217. 2010:7461–70.

   

  54- Rebière L, a,  ACC, a,  LMS, a, et al. A robust method for quantification of volatile compounds within and between vintages using headspace-solid-phase micro-extraction coupled with GC–MS – Application on Semillon wines. Analytica Chimica Acta660. 2010:149–57.

   

  55- Prasad BB,  MPT, Rashmi Madhuri, Piyush Sindhu Sharma. Development of a highly sensitive and selective hyphenated technique(molecularly imprinted micro-solid phase extraction fiber–molecularly imprinted polymer fiber sensor) for ultratrace analysis of folic acid. Analytica Chimica Acta662. 2010:14–22.

   

  56- Djozan, D., et al. (2011). "Synthesis and application of high selective monolithic fibers based on molecularly imprinted polymer for SPME of trace methamphetamine." Chromatographia 73(9-10): 975-983

  57- Jia, F., et al. (2012). "Using disposable solid-phase microextraction (SPME) to determine the freely dissolved concentration of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in sediments." Environmental Pollution 167: 34-40

   

  58- Natalia  Campillo PVa, Rosa  Pen˜alver,  Juan  I.  Cacho,  Manuel  Herna´ndez-Co´rdoba*. Solid-phase  microextraction  followed  by  gas  chromatography  for  the  speciation  of organotin  compounds  in  honey  and  wine  samples:  A  comparison  of  atomic emission  and  mass  spectrometry  detectorss. Journal  of  Food  Composition  and  Analysis  25  2012:66–73.

   

  59- Mousa, A., et al. (2013). "Application of electro-enhanced solid-phase microextraction for determination of phthalate esters and bisphenol A in blood and seawater samples." Talanta


موضوع پایان نامه جدا سازی و اندازه گیری فوران به روش (SolidPhaseMicroextraction)SPME با استفاده از پلیمر قالب مولکولی, نمونه پایان نامه جدا سازی و اندازه گیری فوران به روش (SolidPhaseMicroextraction)SPME با استفاده از پلیمر قالب مولکولی, جستجوی پایان نامه جدا سازی و اندازه گیری فوران به روش (SolidPhaseMicroextraction)SPME با استفاده از پلیمر قالب مولکولی, فایل Word پایان نامه جدا سازی و اندازه گیری فوران به روش (SolidPhaseMicroextraction)SPME با استفاده از پلیمر قالب مولکولی, دانلود پایان نامه جدا سازی و اندازه گیری فوران به روش (SolidPhaseMicroextraction)SPME با استفاده از پلیمر قالب مولکولی, فایل PDF پایان نامه جدا سازی و اندازه گیری فوران به روش (SolidPhaseMicroextraction)SPME با استفاده از پلیمر قالب مولکولی, تحقیق در مورد پایان نامه جدا سازی و اندازه گیری فوران به روش (SolidPhaseMicroextraction)SPME با استفاده از پلیمر قالب مولکولی, مقاله در مورد پایان نامه جدا سازی و اندازه گیری فوران به روش (SolidPhaseMicroextraction)SPME با استفاده از پلیمر قالب مولکولی, پروژه در مورد پایان نامه جدا سازی و اندازه گیری فوران به روش (SolidPhaseMicroextraction)SPME با استفاده از پلیمر قالب مولکولی, پروپوزال در مورد پایان نامه جدا سازی و اندازه گیری فوران به روش (SolidPhaseMicroextraction)SPME با استفاده از پلیمر قالب مولکولی, تز دکترا در مورد پایان نامه جدا سازی و اندازه گیری فوران به روش (SolidPhaseMicroextraction)SPME با استفاده از پلیمر قالب مولکولی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه جدا سازی و اندازه گیری فوران به روش (SolidPhaseMicroextraction)SPME با استفاده از پلیمر قالب مولکولی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه جدا سازی و اندازه گیری فوران به روش (SolidPhaseMicroextraction)SPME با استفاده از پلیمر قالب مولکولی, پروژه درباره پایان نامه جدا سازی و اندازه گیری فوران به روش (SolidPhaseMicroextraction)SPME با استفاده از پلیمر قالب مولکولی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه جدا سازی و اندازه گیری فوران به روش (SolidPhaseMicroextraction)SPME با استفاده از پلیمر قالب مولکولی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه جدا سازی و اندازه گیری فوران به روش (SolidPhaseMicroextraction)SPME با استفاده از پلیمر قالب مولکولی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه جدا سازی و اندازه گیری فوران به روش (SolidPhaseMicroextraction)SPME با استفاده از پلیمر قالب مولکولی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه جدا سازی و اندازه گیری فوران به روش (SolidPhaseMicroextraction)SPME با استفاده از پلیمر قالب مولکولی, رساله دکترا در مورد پایان نامه جدا سازی و اندازه گیری فوران به روش (SolidPhaseMicroextraction)SPME با استفاده از پلیمر قالب مولکولی

شیمی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده چسب‌های حساس به فشار با پایه اکریلیکی پر هزینه تر از چسب‌های با پایه لاستیک هستند، اما طول عمر بیشتر و مقاومت در برابر دمای بالا، مواد شیمیایی، امواج فرابنفش، حلال‌ها، نور، نرم کننده‌ها و محیط زیست دارند. اصلاح چسب‌های حساس به فشار اکریلیکی، برای بهبود خواص چسبندگی مفید است. در این پژوهش پلیمریزاسیون امولسیونی مونومرهای ...

چکیده سابقه و هدف: امولسیون ها جزء مهمی از اغلب سیستم های غذایی، دارویی وآرایشی هستند که به علت خصوصیات رئولوژیک و فیزیکوشیمیایی خاص خود، در صنایع مختلف اهمیت فراوانی دارند. اما محدودیت اصلی این سیستم ها ناپایداری ترمودینامیکی آنها می باشد که سبب جدایش فازی طی زمان می شود. در این تحقیق، تاثیر استفاده از صمغ کتیرای ایرانی به عنوان یک هیدروکلوئید طبیعی و سدیم کازئینات به عنوان یک ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد M.Sc رشته مهندسي صنايع چوب و کاغذ مهر 1393 چکيده :  در اين پژوهش، خواص فيزيکي و مکانيکي نانوکامپوزيتهاي حاصل از نانوفيبر سلولز وپليمر پلي&sh

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش اصلاح نباتات چکیده د تنش شوری پس از تنش خشکی، دومین عامل محدود کننده عملکرد گیاهان زراعی در سطح جهانی است. سورگوم بر اساس تقسیم‌‌‌‌‌‌بندی گیاهان از نظر تحمل به تنش شوری، در کلاس نیمه‌متحمل قرار می‌گیرد و آستانه تحمل به شوری آن 9/4 تا 8/6 دسی‌زیمنس بر متر است. در مرحله رویشی و مراحل اولیه زایشی، بسیارحساس بوده در حالی که در دوره گلدهی و ...

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی شیمی گرایش تجزیه چکیده در این تحقیق سنتز نانو ذرات پلیمری قالب یونی با استفاده از روش رسوبی و برای جداسازی و پیش­تغلیظ یون­های نیکل از نمونه­های آبی گزارش شده است. نانو ذرات پلیمری قالب نیکل با حل کردن مقدار استوکیومتری از نیکل نیترات و لیگاند 40،20،7،5،3-پنتاهیدروکسی­فلاون(مورین) در23 میلی­لیتر اتانول-استونیتریل(; v/v 2:1) به عنوان حلال در حضور ...

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی شیمی گرایش تجزیه چکیده در این تحقیق سنتز نانو ذرات پلیمری قالب یونی با استفاده از روش رسوبی و برای جداسازی و پیش­تغلیظ یون­های نیکل از نمونه­های آبی گزارش شده است. نانو ذرات پلیمری قالب نیکل با حل کردن مقدار استوکیومتری از نیکل نیترات و لیگاند 40،20،7،5،3-پنتاهیدروکسی­فلاون(مورین) در23 میلی­لیتر اتانول-استونیتریل(; v/v 2:1) به عنوان حلال در حضور ...

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مهندسی شیمی چکیده تجزیه‌ ی الکترو شیمیایی فرمالدئید فرمالدئید یکی از مواد شیمیایی آلی است که کاربرد بسیار گسترده‌ای بعنوان ماده خام در بسیاری از صنایع دارد. پساب‌های خروجی صنایعی که حاوی غلظت‌های بالای فرمالدئید می‌باشند به‌دلیل خطرات احتمالی سرطان‌زایی و جهش‌زایی آن باید قبل از ورود به محیط زیست تصفیه گردند. هدف از این مطالعه تاثیر عوامل ...

پایان نامه دوره دکتری رشته مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی چکیده هدف از انجام این مطالعه تولید بیوپلیمر پلی­هیدروکسی­ آلکانوآتها با استفاده از منابع کربنی گلوکز، فروکتوز، ملاس و آب پنیر توسط میکرو ارگانیسم های Azohydromonas lata DSMZ 1123، Azotobacterbeijerinckii DSMZ 1041 ، Cupriavidus necator DSMZ 545، Hydrogenophaga pseudoflava DSMZ 1034 بوده است. در مرحله نخست جهت غربالگری ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته شیمی (گرایش شیمی کاربردی – پلیمر) چکیده: پلیمریزاسیون اتیلن در حضور کاتالیزور فیلیپس و در فاز دوغابی با موفقیت انجام گرفت. در ادامه کار، تأثیر برخی از پارامترهای مؤثر در پلیمریزاسیون اعم از اثر تری‌آلکیل آلومینیم، اثر کومونومر 1- هگزن، اثر هیدروژن و همچنین اثر جایگزینی حلال مورد بررسی قرار گرفت. تغییرات در اکتیویته کاتالیست، میزان تولید ...

خلاصه فارسی گیاه پنیرک با نام علمی مالوا نگلکتا بومی کشورهای آسیای میانه می باشد. در ایران پنیرک در مناطق مختلف از جمله استان های کردستان، آذربایجان، البرز ، تهران و خراسان می‌روید. در طب سنتی برای گیاه پنیرک فواید درمانی و کاربردهای بسیاری ازجمله کاهش دردهای ماهیچه ای و عصبی، بهبود زخم، رفع ناراحتی های دستگاه گوارش، دستگاه تنفسی و غیره ذکر شده است. تعدادی از این خواص مربوط به ...

ثبت سفارش