پایان نامه ساخت و مشخصه‌ یابی فوتو کاتالیست‌ های پایه نانوتیتانیا برای گوگرد زدایی ترکیب مقاوم گوگردی دی‌ بنزوتیوفن

word 10 MB 31890 249
1393 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
قیمت قبل:۷۹,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.Sc))

        گرایش : شیمی کاربردی

   

  خلاصه فارسی

   

  مطابق استانداردهای جهانی، گوگرد موجود در سوخت‌های مورد استفاده در صنعت حمل و نقل به عنوان یکی از مهمترین صنایع آلایندگی باید حدود ppmw10 کاهش یابد و این در حالی است که بسیاری از پالایشگاه‌های دنیا، سوخت‌هایی با میزان گوگرد بیش از ppmw1000 تولید می‌کنند. یکی از روش‌های نوین و مقرون
  به صرفه کاهش گوگرد از بین تمامی روش‌های موجود روش‌های اکسیداسیون فوتوکاتالیستی می‌باشد.

  در تحقیق حاضر، ‌30 نانوفوتوکاتالیست متفاوت با نسبت‌های بارگذاری و دوپینگ و همچنین با مقادیر درصد وزنی متفاوت از فلزهای کروم، نقره، سریم‌، مس و نیکل دوپه شده، طراحی،‌ ساخته و با استفاده از تکنیک‌های مشخصه‌یابی XRD، XRF، FESEM، EDXA، TEM و BET/BJH مورد بررسی قرار گرفتند. پایه‌ی زئولیتی به کار رفته در ساخت اکثر فوتوکاتالیست‌ها، نانوزئولیت فوجاسیت NaX می‌باشد که به روش هیدروترمال سنتز شده است.

  از بین تمام نانوفوتوکاتالیست‌های مورد استفاده در این پروژه، فوتوکاتالیست با ترکیب درصد 8% وزنی نیکل دوپه شده در تیتانیوم دی اکسید بر پایه‌ی نانوزئولیت NaX، تهیه شده به روش سل-ژل،‌ با ساختار کریستالی تتراگونال، به عنوان کاتالیست منتخب در فرآیند گوگردزدایی اکسایشی مدنظر در این تحقیق تعیین گردید. میزان راندمان در آزمایش بهینه توسط کاتالیست مذکور و تحت تابش نور مرئی، 99/99% به دست آمد.

  میانگین سایز نانوذرات به دست آمده از روش دبای-شرر 95/50 نانومتر محاسبه گردید که در توافق خوبی با نتایج میکروسکوپ الکترونی (36/50 نانومتر) می باشد. میزان کریستالیته‌ی این کاتالیست طبق روش WAXS بالای 95% و میزان توزیع ذرات نیکل در سطح کاتالیست به صورت میانگین 43/8% به دست آمد.

  در آ‌زمایشات راکتوری گوگردزدایی فوتوکاتالیستی سوخت دیزل مدل که شامل ترکیب مقاوم دی بنزوتیوفن در حلال دکان (با میزان ppmw100گوگرد) می‌باشد،‌ در شرایط علمیاتی ملایم و بدون حضور هیدروژن انجام و تأثیر پارامترهای عملیاتی نظیر جرم کاتالیست، مقدار اکسیدانت، نوع و میزان تابش نور، میزان دوپانت و نوع کاتالیست بر بازده فرآیند، مورد بررسی قرار گرفت. اندازه‌گیری غلظت‌های اولیه و نهایی گوگرد و نیز تعیین محصولات حاصل از تخریب، ‌توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی (GC-MS) انجام شده است.

  مدل‌های سینتیکی شبه مرتبه‌ی اول لاگرگرن و الوویچ و مدل شبه مرتبه‌ی دوم بلانچارد برای واکنش تخریب فوتوکاتالیستی گوگرد در فوتوراکتور طراحی شده با سیستم ناپیوسته،‌ مورد مطالعه قرار گرفت و درجه واکنش و ثابت سرعت تعیین شد. با توجه به بالاترین ضریب هم‌بستگی مشخص گردید سینتیک واکنش از مدل شبه مرتبه‌ی اول پیروی و ثابت سرعت به دست آمده برابر با   048/0 می‌باشد.

  یک نمونه گازوئیل نیز در شرایط بهینه مورد آزمایش قرار گرفت نتایج حاکی از کارایی تکنیک گوگردزدایی روی نمونه‌ی واقعی می‌باشد.

   

  واژه‌های کلیدی: فوتوکاتالیست، تیتانیوم‌ دی‌ اکسید، نیکل، نانوزئولیت، گوگرد زدایی،‌ دیزل،‌ دی‌ بنزوتیوفن،
  GC-MS.

   

  -1. نانو :

  پسوند نانو به معنای یک میلیاردم (9-10) است. بنابراین فناوری‌ها و علوم نانو در حوزه‌هایی کار می‌کنند که ابعاد آنها در محدوده‌ی نانومتر می‌باشد.

                   

  1-1-1. علم نانو :

  علم نانو مطالعه‌ی پدیده‌ها و دستکاری مواد در مقیاس اتمی و مولکولی می‌باشد که در این مقیاس کوچک، خصوصیات مواد با ویژگی‌هایشان در مقیاس بزرگ متفاوت است.

   

  1-1-2. فناوری نانو :

   

  فناوری نانو[1] عبارت است از طراحی، شناسایی، تولید و کاربرد ساختارها، طرح‌ها و سامانه‌ها با استفاده از کنترل شکل و اندازه مواد در مقیاس نانو. به عبارتی فناوری نانو توانایی تولید مواد، ابزارها و سیستم‌های جدید با در دست گرفتن کنترل در سطح مولکولی و اتمی و استفاده از خواصی است که در آن سطوح ظاهر می‌شود ]80[. فناوری نانو حوزه‌ایی جدید و مهم در علوم مختلف بوده و آخرین پیشرفت‌ها در این حوزه سبب تولید مواد و تجهیزاتی با خصوصیات کاملاً جدید شده است ]35[. در واقع فناوری نانو یک رشته جدید نیست بلکه رویکردی است جدید در تمامی رشته‌ها که نوید بخش تغییر در جهت‌گیری توسعه فن‌آوری در گستره وسیعی از کاربردها می‌باشد. نقش این فناوری در آینده، بی شک تداعی کننده یک انقلاب نوین در دنیای صنعتی امروز می‌باشد ]53[. کاهش اندازه ذره از مقیاس میکرومتر به نانومتر تغییرات اساسی در خواص مواد ایجاد کرده، به طوری که
  نانو مواد کلوئیدی[2] در مقایسه با مواد میکرومتر مشابه، ویژگی‌های متفاوتی را در کاربردهایی نظیر خواص مغناطیسی، نوری، الکتریکی و کاتالیستی از خود نشان می‌دهند، از این رو در سال‌های اخیر توجه زیادی به سوسپانسیون‌های کلوئیدی زئولیت با اندازه ذرات کوچکتر از 200 نانومتر شده است ]23[.

   

  1-2. مواد نانو ساختار :

   

  موادی با ساختار بسیار ریز که در آنها اندازه‌ی فازها یا دانه‌ها در حد نانومتر است، تحت نام مواد نانو ساختار[3] شناسایی می شوند. در حال حاضر در یک تعریف کلی به هر ماده‌ای که دارای دانه‌ها، لایه‌ها و یا رشته‌هایی در مقیاس نانومتر باشد، نانو ساختار می گویند. به دلیل اندازه بسیار کوچک اجزای تشکیل دهنده‌ی ساختار و نسبت سطح به حجم زیاد، این مواد توجه و علاقه زیادی به سوی خود جلب نموده اند زیرا خواص منحصر به فرد مکانیکی، نوری، الکترونیکی و مغناطیسی از خود نشان می‌دهند. از جمله  مواد نانو ساختار می توان به موارد زیر اشاره نمود :                                                          
  1- ذرات و پودرهایی با قطر کمتر از 100 نانومتر شامل نانو پودرهای فلزی و سرامیکی.

  2- فیبرهایی با قطر کوچکتر از 100 نانومتر نظیر نانو میله‌ها[4]، نانو لوله‌ها[5] و نانو فیبرها[6].

   

  3- لایه‌هایی با ضخامت کمتر از 100 نانومتر.                                        
  4- دانه‌های کوچکتر از 100 نانومتر نظیر مواد نانوکریستالی[7].

  5- نانو کامپوزیت‌ها که شامل نانو کامپوزیت‌های زمینه فلزی، سرامیکی، پلیمری و مجموعه‌ای از موارد بالا را در بر می‌گیرند.

   

  1-3. کاتالیزور :

   

  واژه کاتالیزور در سال 1836 برای اولین بار توسط برزیلوس[8] به کار برده شد. کاتالیزور ماده‌ایی است که معمولاً سرعت یک واکنش شیمیایی را تغییر می‌دهد. البته ذکر این نکته ضروری است که واکنش‌هایی را که از نظر ترمودینامیکی قابل انجام نیستند به کمک کاتالیزور نیز نمی‌توان انجام داد. استوالد[9] اولین کسی بود که اظهار داشت کاتالیزور سرعت یک واکنش را تغییر می‌دهد اما بر موقعیت تعادل واکنش اثری ندارد، با توجه به این مسأله کاتالیزور باید سرعت رفت و برگشت یک واکنش را به یک اندازه تغییر دهد. در شکل (1-1)، مشاهده
  می‌شود که انرژی فعال سازی با استفاده از کاتالیزور کاهش یافته است. کاتالیزورها بر دو نوع هستند :

  کاتالیزور همگن که در آن تمام واکنش در یک فاز انجام می‌شود و کاتالیزور ناهمگن که در آن واکنش در سطح مشترک بین دو فاز انجام می‌گیرد به این نوع کاتالیزور، کاتالیزور مجاورتی یا سطحی نیز می‌گویند ]60[.

  شکل (1-1)، مقایسه انرژی فعالسازی همراه/بدون کاتالیزور

   

  1-3-1. نقش کاتالیست‌های نانو ساختار در حذف آلاینده‌های زیست محیطی :

   

  مواد کاتالیستی جزء قدیمی‌ترین مواد نانو ساختار به شمار می‌روند که بسیار قبل‌تر از مطرح شدن علم و فناوری نانو شناخته شده‌اند. کاربرد کاتالیست‌ها در حوزه‌های گوناگونی مطرح می‌باشد که یکی از کاربردهای مهم آنها حذف آلاینده‌های زیست محیطی است. کاربرد موفق پروسه‌های کاتالیستی به مؤثر بودن کاتالیست بستگی دارد که خود متاثر از سه فاکتور فعالیت، گزینش و پایداری می‌باشد ]9[. کاتالیست‌های پیشرفته امروزی در شکل مواد نانو کریستالی و نانو منفذی طراحی می‌شوند. با کنترل دقیق اندازه کریستال، مساحت سطوح، مواد
  تشکیل‌دهنده، انتشار اجزاء، ساختار و اندازه منافذ می‌توان فعالیت، گزینش و پایداری این کاتالیست‌ها را تا حد زیادی بهینه و آنها را تبدیل به کاتالیست‌هایی مؤثر برای حذف آلاینده‌های زیست محیطی نمود [55 و80].

   

  1-4. فرآیند سل-ژل در سنتز نانو فوتوکاتالیست‌ها  :

  سل-ژل را می‌توان متداولترین روش تولید نانوذرات در فاز مایع دانست. دلیل این موضوع به سهولت روش، عدم نیاز به تجهیزات ویژه و تنوع محصولات تولیدی برمی‌گردد. در این فرآیند، مواد اولیه‌ایی که برای رسوب‌دهی مورد استفاده قرار می‌گیرند، معمولاً به وسیله‌ی تعداد زیادی لیگاند (اجزاء فرعی که شامل فلز نیستند) احاطه شده‌اند[61]. سل[10]: عبارت است از مخلوط کلوئیدی که ذرات جامد به صورت معلق در مایع قرارگرفته‌اند. کلوئید مخلوط معلقی است که در آن فاز توزیع شده بسیار کوچک (100-1 نانومتر) است. در این شرایط نیروی موجود بین ذرات از نوع نیروهای با برد کوتاه مانند نیروی جاذبه واندروالسی و بارهای الکتریکی سطحی هستند. وجود این نیروهای ضعیف منجر به ایجاد حرکت براونی و تصادفی ذرات در محلول می‌شود.

  ژل[11]: ساختار پیوسته‌ای از مولکول‌های بزرگ آلی- فلزی است که حالت الاستیک دارد. معمولاً ژل، محصول واکنش هیدرولیز است.

   

  مراحل فرآیند سل- ژل :  

  - هیدرولیز[12]و تراکم[13] پیش ماده‌های مولکولی و تشکیل سل.

  - ژل شدن[14] (حالت واسطه سل-ژل).

  - ماندگاری.[15]

  - خشک شدن.

                                                                                                                 

  1-5. تجزیه‌ی فوتوکاتالیستی  :

  فرآیندهای فوتوکاتالیزوری به دلیل توانایی جهت حذف گونه‌های آلاینده موجود در سیال‌های آبی توجه بسیاری را به خود جلب کرده‌اند. مزیت اصلی این روش قابلیت حذف گونه‌های آلاینده محیط‌های آبی، غیراختصاصی بودن آن و امکان تصفیه سیال‌های با غلظت بسیار کم آلاینده است. ترکیب نور فرابنفش با فرآیندهای اکسیداسیون می‌تواند باکتری‌ها و ترکیب‌های آلی حل شده را از محلول حذف کند.

  فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته[16](AOP) نظیر UV/H2O2 نیز منجر به تخریب نسبتاً سریع و کامل ترکیب‌های آلی می‌گردند. اما در تصفیه پساب‌های آلی، فوتوکاتالیز توسط نیمه‌هادی بیش از سایر روش‌های اکسیداسیون مورد توجه است، زیرا نیمه‌رساناها غیرسمی هستند و به وسیله صاف کردن یا سانتریفیوژ بازیافت می‌شوند [19].

   sAbstract

  According to global standards, the sulfur content of  the fuels which are used in the transportation industries is considered as one of the most important contaminants in the world and it should be decreased to 10 ppmw. However, most of the refineries in the world produce fuels with sulfur more than 1000 ppmw. One of the new and cost effective methods for decreasing of sulfur is photocatalytic oxidation.

  In the present study, 30 different nano photocatalysts with different loading and doping ratios and also with the various weight percents of  Cr, Ag, Ce, Cu and Ni were doped, designed, prepared and also identified by systematic characterization techniques such as XRD, XRF, FESEM, EDXA, TEM and BET/BJH. The base of the most photocatalysts is Fujasite NaX zeolite that has been synthesized by hydrothermal methods.

  Among all nano photocatalysts which are used in this study, 8% (w/w) Ni that was doped on titanium dioxide based NaX nanozeolite which was prepared by sol-gel method and tetragonal crystal structure was the best photocatalyst  in the oxidative desulfurization process in this study. 

  The efficiency of reaction with optimized parameters under visible light was 99.99%.

   

  The average size of nano particles that was calculated by Debye-Scherrer method was 50.95 (nm)
  which is in good agreement with the results of SEM images (50.36 nm). The crystallinity of the catalyst  was obtained according  to WAXS method was about 59% and also the Ni dispersion on the surface of catalyst is obtained about 8.43%.

  In reactor experiments, the photocatalytic desulfurization of diesel fuel include the refractory Sulfur compound dibenzothiophene in Dacane solvent (100 ppmw of sulfur) was performed. The effect of the operational parameters such as the mass of catalyst, the amount of oxidant, the type and intensity of the light exposure, percentage of the dopant and type of  the catalyst on the process yeild have been investigated  in the mild condition without presence of  hydrogen gas.

  Initial and final concentrations of  sulfur and determining the products of decomposition has been performed by gas chromatographic- mass -spectrometery (GC-MS) system.

  Kinetic models Lagergern and Elovich pseudo-first order and Blanchard pseudo second order method have been applied to the photocatalytic decomposition of  sulfur in the batch system, and the rate constant and reaction order were determined. With notice to the highest correlation coefficient, it is specified that the kinetics of the reaction is obeyed from pseudo-first order model and the rate constant is 0.048  .

  Furthermore, a sample of urban gasoline was examined in the optimal condition and the result demonstrated the efficacy of the desulfurization on the real sample.

   

  Key words: photocatalyst, Titanium Dioxide, Nickel, Nonozeolite, desulfurization, diesel, dibenzothiophene, GC-MS.

 • فهرست:

  فارسی................................................................................................................................................................1  

     فصل اول: کلیات

      1-1. نانو ..........................................................................................................................................................................4  

      1-1-1. علم نانو.............................................................................................................................................................4     

      1-1-2. فناوری نانو.......................................................................................................................................................4    

      1-2. مواد نانو ساختار...................................................................................................................................................5

      1-3. کاتالیزور.................................................................................................................................................................5  

      1-3-1. نقش کاتالیست‌های نانو ساختار در حذف آلاینده‌های زیست محیطی...............................................6

      1-4. فرآیند سل-ژل در سنتز نانو فوتوکاتالیست‌ها.................................................................................................6

      1-5. تجزیه فوتوکاتالیستی............................................................................................................................................7

      1-6. نیمه هادی‌ها...........................................................................................................................................................7

      1-7. فوتوکاتالیست.........................................................................................................................................................9

      1-8. تیتانیوم دی اکسید.............................................................................................................................................10

      1-9. فوتوکاتالیزور TiO2 در مقیاس نانو..................................................................................................................10

      1-10. مکانیسم تخریب فوتوکاتالیستی تیتانیوم دی اکسید...............................................................................11

   

      1-11. بهبود کارایی و واکنش پذیری تیتانیوم دی اکسید...................................................................................14 

      1-12. فوتوکاتالیز...........................................................................................................................................................17 

      1-13. انواع کاتالیزورهای نیمه رسانا (فوتوکاتالیزور).............................................................................................17

      1-14. روش‌های مشخصه‌یابی نانوذرات....................................................................................................................18

      1-14-1. آنالیز میکروسکوپ الکترونی.....................................................................................................................18

      1-14-2. آنالیز ساختاری............................................................................................................................................20

      1-14-3. آنالیز مورفولوژی..........................................................................................................................................21

      1-15. تاریخچه پیدایش زئولیت‌ها............................................................................................................................22

      1-16. ساختمان زئولیت‌ها..........................................................................................................................................22

      1-17. تخلخل زئولیت‌ها..............................................................................................................................................24

      1-18. ویژگی و موارد استفاده از زئولیت‌ها.............................................................................................................24

      1-19. خواص زئولیت‌ها...............................................................................................................................................25

      1-20. انواع زئولیت‌ها...................................................................................................................................................25

      1-20-1. زئولیت‌های طبیعی.....................................................................................................................................25

      1-20-2. زئولیت‌های سنتزی.....................................................................................................................................26

      1-21. پارامترهای مؤثر بر سنتز زئولیت..................................................................................................................26

      1-22. سنتز نانو بلورهای زئولیت...............................................................................................................................28

      1-22-1. سنتز نانو بلورهای زئولیت با استفاده از ژل و محلول شفاف..............................................................28

      1-22-2. سنتز نانو بلورهای زئولیت در فضای بسته.............................................................................................29

      1-23. راکتورهای شیمایی..........................................................................................................................................29

      1-24. راکتورهای ناپیوسته (Batch)........................................................................................................................30

      1-25. فوتوراکتور...........................................................................................................................................................31

      1-25-1. انواع راکتورهای فوتوکاتالیستی................................................................................................................31

      1-25-2. راکتورهایTiO2 Slurry ...........................................................................................................................32

      1-25-3. راکتورهای فوتوکاتالیستی Immobilized با TiO2 تثبیت شده.......................................................33

      1-26. مختصری در مورد گوگرد، خواص آن..........................................................................................................33

      1-27. مضرات گوگرد و دلایل حذف آن.................................................................................................................34

      1-28. گوگرد در سوخت های گازوئیلی...................................................................................................................35

      1-29. گوگرد در سوخت بنزین.................................................................................................................................35

      1-30. اهمیت گوگردزدایی.........................................................................................................................................36

      1-31. بررسی نقش واکنش‌های حرارتی و کاتالیستی در فرآیند گوگردزدایی................................................38

      1-32. دلایل مطرح شدن روش‌های فوتوکاتالیستی اکسیداسیونی گوگردزدایی............................................39

      1-33. هدف از اجرای این تحقیق.............................................................................................................................40

   

      فصل دوم: مروری بر متون گذشته

      2-1. مقدمه.....................................................................................................................................................................42 

      2-2. اثر میزان گوگرد موجود در سوخت‌های مصرفی بر تشکیل ترکیبات آلاینده........................................43  

      2-3. قوانین جهانی برای میزان گوگرد مجاز سوخت‌های تولیدی پالایشگاه‌ها...............................................45

      2-4. استانداردها و میزان گوگرد سوخت‌های تولیدی پالایشگاه‌های ایران.....................................................46

      2-5. توزیع ترکیبات گوگردی در سوخت‌های تولیدی پالایشگاه‌ها..................................................................46

      2-6. روش‌های مختلف گوگردزدایی.........................................................................................................................47

      2-7. گوگردزدایی با استفاده از هیدرژن (HDS)...................................................................................................48    

      2-7-1. واکنش‌پذیری ترکیبات گوگردی در HDS..............................................................................................49  

      2-8. گوگردزدایی بدون استفاده از هیدرژن............................................................................................................50

      2-9. گوگردزدایی فوتوکاتالیستی..............................................................................................................................50

      فصل سوم: مواد و روش‌ها

     3-1. دستگاه‌ها و وسایل مورد استفاده در آزمایشگاه.............................................................................................59

     3-2. مواد شیمیایی مورد استفاده در آزمایشگاه......................................................................................................60

     3-3. روش انجام آزمایشات...........................................................................................................................................62

     3-3-1. نانو فوتوکاتالیست‌های مورد استفاده...........................................................................................................62

     3-3-2. آماده‌سازی پایه : سنتز نانوزئولیت فوجاسیت NaX................................................................................64

     3-3-3. روش‌های سنتز و مشخصه‌یابی نانوفوتوکاتالیست‌ها.................................................................................65

     3-4. تعیین Band-gap..................................................................................................................................................99

     3-5. فرآیندهای فوتوکاتالیستی..................................................................................................................................100

     3-6. خوراک مورد استفاده...........................................................................................................................................100

     3-7. فوتوراکتور طراحی شده......................................................................................................................................101

     3-8. آنالیز خوراک و محصولات..................................................................................................................................103

     3-9. کالیبراسیون دستگاه کروماتوگرافی گازی.......................................................................................................105

     3-9-1. رسم منحنی کالیبراسیون.............................................................................................................................105

     3-10. روش انجام تست‌های گوگردزدایی فوتوکاتالیستی.....................................................................................108

     3-11. مطالعه‌ی ایزوترمیک فرآیند............................................................................................................................109

     3-12. مطالعه‌ی سینتیک فرآیند...............................................................................................................................137

     3-13. بررسی عملکرد فوتوکاتالیست Pcat(29) درگوگردزدایی نمونه‌ی واقعی..............................................140

   

     فصل چهارم: نتایج

     4-1. سنتز و مشخصه‌یابی نانوزئولیت فوجاسیت NaX .........................................................................................143  

     4-1-1. تأثیر پارامترهای مختلف در سنتز زئولیت NaX .....................................................................................143

     4-1-2. تفسیر نتایج آنالیزهای مشخصه‌یابی نانوزئولیت فوجاسیت NaX.........................................................145  

     4-2. تفسیر و تجزیه، تحلیل نتایج آنالیزهای مشخصه‌یابی نانوفوتوکاتالیست‌ها..............................................148

     4-2-1. تفسیر نتایج مشخصه‌یابی برای  فوتوکاتالیست Pcat(1).......................................................................148

     4-2-2. تفسیر نتایج مشخصه‌یابی برای  فوتوکاتالیست Pcat(2)......................................................................149

     4-2-3. تفسیر نتایج مشخصه‌یابی برای  فوتوکاتالیست Pcat(3)......................................................................150

     4-2-4. تفسیر نتایج مشخصه‌یابی برای  فوتوکاتالیست Pcat(5)......................................................................152

     4-2-5. تفسیر نتایج مشخصه‌یابی برای  فوتوکاتالیست Pcat(12)...................................................................153

     4-2-6. تفسیر نتایج مشخصه‌یابی برای  فوتوکاتالیست Pcat(14)...................................................................154

     4-2-7. تفسیر نتایج مشخصه‌یابی برای  فوتوکاتالیست Pcat(16)...................................................................155

     4-2-8. تفسیر نتایج مشخصه‌یابی برای  فوتوکاتالیست Pcat(19)...................................................................157

     4-2-9. تفسیر نتایج مشخصه‌یابی برای  فوتوکاتالیست Pcat(23)...................................................................159

     4-2-10. تفسیر نتایج مشخصه‌یابی برای  فوتوکاتالیست Pcat(24)................................................................161

     4-2-11. تفسیر نتایج مشخصه‌یابی برای  فوتوکاتالیست Pcat(25).................................................................162

     4-2-12. تفسیر نتایج مشخصه‌یابی برای  فوتوکاتالیست Pcat(26).................................................................163

     4-2-13. تفسیر نتایج مشخصه‌یابی برای  فوتوکاتالیست Pcat(29).................................................................166

     4-3. تفسیر نتایج حاصل از اندازه‌گیری Band-gap.............................................................................................172

     4-4. درصد تبدیل........................................................................................................................................................173

     4-5. بررسی تاثیر پارامترهای مؤثر در بازده فرآیند گوگردزدایی اکسایشی فوتوکاتالیستی........................173

     4-6. تفسیر نتایج سایرآزمایشات فوتوراکتوری گوگردزدایی...............................................................................188

     4-6-1. نتایج حاصل از آزمایشات گوگردزدایی با فوتوکاتالیست‌های گروه (الف)..........................................188

     4-6-2. نتایج حاصل از آزمایشات گوگردزدایی با فوتوکاتالیست‌های گروه (ج).............................................191

     4-6-3. مقایسه‌ی میان کل فوتوکاتالیست‌های Loading در گوگردزدایی.....................................................193

     4-6-4. نتایج حاصل از آزمایشات گوگردزدایی با فوتوکاتالیست‌های گروه (د)..............................................193

     4-6-5. نتایج حاصل از آزمایشات گوگردزدایی با فوتوکاتالیست‌های گروه (ه)..............................................195

     4-6-6. نتایج حاصل از آزمایشات گوگردزدایی با فوتوکاتالیست‌های گروه (ت)............................................199

     4-7. تعیین نوع فرآیند به کار گرفته شده در این تحقیق جهت گوگردزدایی...............................................203

     4-8. محاسبه‌ی ممان دوقطبی به روش تئوری شیمی کوانتومی.....................................................................204

     4-9. آنالیز خوراک و محصولات...............................................................................................................................205

     4-9-1. چگونگی تفسیر نتایج کمی به دست آمده از دستگاه GC-MS........................................................205

     4-9-2. چگونگی تفسیر نتایج کیفی حاصل از آنالیز GC-MS.........................................................................206

     4-10. مطالعات سینتیکی واکنش...........................................................................................................................210

     4-10-1. بررسی تطابق با مدل‌های سینتیکی.....................................................................................................214

     4-11. تفسیر نتایج آزمایش‌های گوگردزدایی نمونه واقعی گازوئیل...............................................................214

     فصل پنجم: بحث و پیشنهادات

     5-1. نتیجه‌گیری.......................................................................................................................................................218

     5-2. پیشنهادات.........................................................................................................................................................221

   

      منابع............................................................................................................................................................................222

     خلاصه انگلیسی.........................................................................................................................................................233

     ضمایم..........................................................................................................................................................................235

   

  منبع:

   

  1. Aboel-Magd, A., AbdE1-Aal, M., 1998, TiO2-photocatalytic oxidation of selectedheterocyclic  sulfur  compounds, Journal of Photochemistry and Photobiology A Chemistry,Vol. 114, P.
  213-218.

  2. Alen, N. S., Edge, M., 2008, Photocatalytic titania based surfaces: Environmental benefits, Polymer Degradation and Stability, Vol. 93, P. 1632-1646.

  3. Alfano, O., Hahnemann, D., Cassano, A., Dillert, R., Goslich, R., 2000, Photocatalysis in water environments using artificial and solar light, Catal. Today, Vol. 58, P. 199-230.

  4. Andreozzi, R., Caprio, V., Insola, A., Marotta, R., 1999, Advanced Oxidation Processes (AOP) for Water Purification and Recovery, J. Satalysis Today, Vol. 53, P. 51-59.

  5. Aye, T., Anderson, W.A., Mehrvar, M., 2003, Photocatalytic Treatment of Cibacron Brilliant Yellow 3G-P (Reactive yellow 2 Textile Dye), J. Environmental Science and Health, Part A: Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering, Vol. 38, P. 1903-1914.

  6. Babich, I.V., Moulijn, J.A., 2003, Science and technology of novel processes for deep desulfurization of oil refinery streams: a review, Fuel, Vol. 82, P. 607-631.

  7. Baeza, P., Aguila, G., Gracia, F., Araya, P., 2008, Desulfurization by adsorption with copper supported on zirconia, Catalysis Communications, Vol.  9, P. 751-755.

  8. Bansal, P., Sud, D., 2012, Photodegradation of commercial dye C.I. Reactive Blue 160 using ZnO nonopowder: Degradation pathway and identification of intermediates by GC/MS, J. Separation and Purification Technology, Vol. 85, P. 112-119.

   

  9. Bart, M.L., Bert, F., Pierre, A., 2007, Catalyst Immobilization on Inorganic Supports, Introduction to Zeolite Science and Practice, Vol. 168, P. 915-945.

  10. Botz, M., 2001, Overview of Cyanide Treatment Methods’, Mining Environmental

  Management, UK: Mining Journal Ltd., London, P. 28-30.

  11. Breck, Donald, W., 1984, Zeolite Molecular sieves, Structure, chemistry, and use, New York: John Wiley & Sons Inc., P. 771.

  12. Caero, L.C., Hernandez, E., Pedraza, F., Murrieta, F., 2005, Oxidative desulfurization of synthetic diesel using supported catalystsPart I. Study of the operation conditions with a vanadium oxide based catalyst, Catalysis Today, pp.107-108, 564-569.

  13. Caero, L. C., Jorge, F., Navarro, A., Alejandre, A., 2006, Oxidative desulfurization of synthetic diesel using supported catalysts Part II. Effect of oxidant and nitrogen-compounds

  on extraction-oxidation process, Catalysis Today, Vol. 116, P. 562-568.

  14. Caero, L. C., Luna, M. R., Cruz, M. M.,  Solís, J. R., 2011, Oxidative  desulfurization of  dibenzothiophene compounds with titania based catalysts, Catalysis Today, Vol. 172, P. 189-194.

  15. Cernigoj, U., Stangar, L., 2006, Photocatalytically active TiO2 thin films produced by surfactant-assisted sol-gel processing, Thin Solid Films, Vol. 495, P. 327.

  16. Cernigoj, U., Stangar, L., Trebše, P., Krašovec, U.O., Gross, S., 2006, Photocatalytically active TiO2 thin films produced by surfactant-assisted sol-gel processing, Thin Solid Films, Vol. 495, P. 327-332.

  17. Cundy, C.S., Cox, P.A., 2005, The hydrothermal synthesis of zeolites: precursors, intermediates and reaction mechanism, Microporous and Mesoporous Materials, Vol. 82, P.
   1-78.

  18. De Lasa, H., Serrano, B., Salaices, M., 2005, Photocatalytic Reaction Engineering, springer Science.

  19. Dubinin, M.M., Radushkevich, L.V., 1947, The equation of the characteristic curve of the activated charcoal, Proc. Acad. Sci. USSR Phys. Chem. Sect, Vol. 55, P. 331-337.

  20. EPA, 1998, Zeolite Aversotile air pollution adsorber, Technical Bullentin.

  21. Ertl, G., Knozinger, H., Weitkamp, J., 1999, Preparation of Solid Catalysts, John Wiley and Sons, P. 263.

  22. Farag, H., 2008, Synthesis of CoMo-based carbon hydrodesulfurization catalysts: Influence of the order of metal impregnations on the activity, Applied Catalysis B: Environmental, Vol. 84, P. 1-8.

  23. Fricke, R., Kosslick, H., Lischke, G., Richter, M., 2000, The isomorphous substitution of gallium into zeolitic frameworks, Chemical Reviews, Vol. 100, P. 2303-2406.

   24. Fujishima, A., Zhang, X., Tryk, D.A., 2008, TiO2 photocatalysis and related surface phenomena,  J. Surface Science Reports, Vol. 63, P. 515-58.

  25. Gautam, S., Kamble, S., Sawant, S., Pangarkar, V., 2006, Photocatalytic degradation of 3-nitrobenzenesulfonic acid in aqueous TiO2 suspensions, J Chem Technol Biotechnol, Vol.  81, P. 359-364.

  26. Harada, M., Honda, M., Yamashita, H., Anpo, M., 1999, Preparation of titanium oxide photocatalysis loaded on activated carbon and their photocatalytic reactivity for the degradation of 2-propanol diluted in water, Research on Chemical Intermediates, Vol. 25, No. 8, P. 757-768.

  27. Houssin, J.Y.C., Van Santen, R.A., 2003, Nanoparticles in zeolite synthesis, Schuit Institute of Catalysis, Laboratory of Inorganic Chemistry and Catalysis, Netherlands, P. 105

  28. Huang, D., Wang, Y.J., Cui, Y.C., Luo, G.S., 2008, Direct synthesis of mesoporous TiO2 and its catalytic performance in DBT oxidative desulfurization, Microporous and Mesoporous Materials, Vol. 116, P. 378-385.

  29. Ito, E., Rob van Veen, J.A., 2006, On novel processes for removing sulphur from refinery streams, Catalysis Today, Vol. 116, P. 446-460.

  30. Jeevanandam, P., Klabunde, K.J., Tetzler, S.H., 2005, Adsorption of thiophenes out of hydrocarbons using metal impregnated nanocrystalline aluminum oxide, Microporous and Mesoporous Materials, Vol. 79, P. 101-110.

  31. Jose, N., Sengupta, S., Basu, J. K., 2011, Optimization of oxidative desulfurization of thiophene using Cu/titanium silicate-1by box-behnken design, Fuel, Vol. 90, P. 626-632.

  32. Kazemian, H., 2002, Properties and Utilization of Natural Zeolites, Zeolite Science in Iran: A Brief Review, in Proc. Of Zeolite, 02, the 6th Int. Conf. on the Occurrence, Thessaloniki, Greece.   

  33. Kazemian, H., 2003, Evaluating the Performance of an Iranian Natural Clinoptilolite and its Synthetic Zeolite P for Removal of Cerium and Thorium from Nuclear Wastewaters, J. Radioanal Nucl Chem, Vol. 258, No. 3, P. 551.

  34. Kim, J.H., Ma, X., Zhou, A., Song, C., 2006, Ultra deep desulfurization and denitrogenation of diesel fuel by selective adsorption over three different adsorbents: A study on adsorptive selectivity and mechanism, Catalysis Today, Vol. 111, P. 74-83.

  35. Klabund, K.J., 2001, Nanoscale Materials in Chemistry, New York: Wily-Interscience, U.S.A.

  36. Klabunde, K., Sanford, B.R., Jeeanadam, P., 2008, Method of surbing sulfur compounds using nanocrystalline msoporous metal oxides, United State Patent, Patent Number: 7341977 B2.

  37. Kowalczyk, P., [et al]., 1993, Methods for determining cation exchange capacity and compositions of native cations for Memoirs of the 3rd, International Conference on the Occurrence, Properties, and Utilization of Natural Zeolites, Vol. 2, Havana, Cuba.

  38. Lee, Y.C., Hong, Y.P., 2003, Photocatalysis and hydrophilicity of doped TiO2 thin films, J. Colloid Interface Sci, Vol. 267, P. 127-131.

  39. Li, G., Hu, L., Hill, J.M., 2006, Comparison of reducibility and stability of alumina-supported Ni catalysts prepared by impregnation and co-precipitation, Applied Catalysis A: General, Vol. 301, P. 16-24.

  40. Liew, K.Y., Yee, A.H., Nordin, M.R., 1995, Adsorption of carotene from palm oil by acidtreated rice hull ash, JAOCS, Vol. 70, No. 5, P. 539-541.

  41. Linsebigler, L., Lu, G., 1995, Photocatalysis on TiO2 Surfaces: Principles Mechanisms, and Selected Results, Chem. Rev, Vol. 95, P. 735.

  42. Ma, X., Sprague, M., Song, C., 2005, Deep desulfurization of gasoline by selective adsorption over nickel-based adsorbent for fuel cell applications, Ind Eng Chem Res, Vol. 44, P. 5768-5775.

  43. Ma, X., Sun, L., Song, C., 2002, A new a pproach to deep desulfurization of gasoline, diesel fuel and jet fuel by selective adsorption for ultra-clean fuels and for fuel cell applications, Catalysis Today, Vol. 77, P. 107-116.

  44. Matsuzawa, S., Tanaka, J., Sato, Sh., Ibusuki, T., 2002, Photocatalytic oxidation of dibenzothiophenes in acetonitrile using TiO2: effect of hydrogen peroxide and ultrasound irradiation, Journal of Photochemistry and Photobiology A Chemistry, Vol. 149, P. 183-189.

  45. Melian, J.A.H., Rodringuez, J.M.D., Suarez, A.V., Rendon, E.T., Campo, C.V.D., Arana, J., Pena, J.P., 2000, The photocatalytic disinfection of urban waste waters, Chemosphere, Vol. 41, P. 323-327.

  46. Molaei Dehkordi, A., Kiaei, Z., Sobati, M. A., 2009, Oxidative desulfurization of simulated light fuel oil and untreated kerosene, Fuel Processing Technology, Vol. 90, P. 435-445.

  47. Mukherjee, P.S., Ray, A.K., 1999, Major Challenges in the design of a large scale photocatalytic reactor for water treatment, Chem. Eng. Tech., Vol. 22, P. 253-260.

  48. Muzic, M., Bionda, K.S, Gomzi, Z., Podolskib, S., Telen, S., 2010, Study of diesel fuel desulfurization by adsorption, chemical engineering research and design, Vol. 88, P. 487-495.

  49. Nelly, J.W., Isacoff, E.G., 1982, Carbonaceous Adsorbent for the Treatment of Ground and surface water, New York: Marcel Dekker.

  50. Parkin, I.P., Palgrave, R.G., 2005, Self-cleaning coatings, Mater.Chem, Vol. 15, P. 1689.

  51. Pasquali, M., 1996, Radiative Transfer in Photocatalytic Systems, J. AIChE, Vol. 42, P. 532.

  52. Perego, C., Peratello, S., 1999, Experimental methods in catalytic kinetics, Catalysis Today, Vol. 52, P. 133-145.

  53. Poole, Jr.C.P., Owens, F.J., 2003, Introduction to Nanotechnology, New York: Wily-Interscience, U.S.A.

  54. Pozzo, R., Baltanas, M.A., Cassano, A.E., 1999, Towards a precise assessment of the performance of supported photocatalyst for water detoxification processes, Catal. Today, Vol. 54, P. 143-157.

  55. Reding, G., Maurer, T., Czarnetzki, B.K., 2003, Comparing synthesis routes to nanocrystalline zeolite ZSM-5, Microporous and msoporous Materials, Vol. 57, P.83-92.

  56. Rico, R., Lattes, A., 1997, Heterogeneous Photocatalysis, American Chemical Society. Washington D.C.

  57. Rico, R., [et al]., 1997, Homogeneous Photocatalysis, Wiley, Vol. 43.

  58. Rook, J.J., McGuire, M.J., Suffet, H.I., 1983, Treatment of water by Granular Activated carbon, American Chemical Society.

  59. Samokhvalov, A., 2012, Desulfurization of Real and Model Liquid Fuels Using Light: Photocatalysis and Photochemistry, Catalysis Reviews Science and Engineering, P. 343-54281.

  60. Schiavello, M., [et al]., 1997, Heterogeneous photocatalysis, Wiley and son chichester, Vol. 140.

  61. Schiavello, M., [et al]., 1997, Heterogeneous photocatalysis, Wiley and son, chichester, Vol. 140.

  62. Schiavello, M., [et al]., 1997, Heterogeneous photocatalysis, Vol. 3, P. 133-140.

  63. Song, C., 2003, An overview of new approaches to deep desulfurization for ultra-clean gasoline, diesel and jet fuel, Catalysis Today, Vol. 86, P. 211-263.

  64. Song, C., Ma, X., 2003, New design approaches to ultra-clean diesel fuels by deep desulfurization and deep dearomatization, App. Catal. B, Vol. 41, P. 207-238.

  65. Song, C., Ma, X., 2003, New design approaches to ultra-clean diesel fuels by deep desulfurization and deep dearomatization. App. Catal. B, Vol. 41, P. 207-238.

  66. Song, C., Ma, X., 2003, New design approaches to ultra-clean diesel fuels by deep desulfurization and deep dearomatization, Applied Catalysis B Environmental, Vol. 41, P. 207-238. 

  67. Sopajaree, K., Qasim, S.A., Basak, S., Rajeshwar, K., 1999, Integrated flow-reactor membrane filtration system for heterogeneous photocatalysis. Part I. Experiments and modeling of a batch-recirculated photoreactor, J. App. Electrochem., Vol. 29, P. 533-539.

  68. Sopajaree, K., Qasim, S.A., Basak, S., Rajeshwar, K., 1999, Integrated flow-reactor membrane filtration system for heterogeneous photocatalysis. Part II. Experiments on the ultrafiltration unit and combined operation, J. App. Electrochem., Vol. 29, P. 1111-1118.

  69. Stanislaus, A., Marafi, A., Rana, M.S., 2010, Recent advances in the science and technology of ultra low sulfur diesel (ULSD) production, Catalysis Today, Vol. 153, P. 1-68.

  70. Tao, H., Nakazato, T., Sato, Sh., 2009, Energy-efficient ultra-deep desulfurization of kerosene based on selective photooxidation and adsorption, Fuel, Vol. 88, P. 1961-1969.

  71. Tricoli, A., Righettoni, M., Pratsinis, S.E., 2009, Anti-Fogging Nanofibrous SiO2 and Nanostructured SiO2-TiO2 Films Made by Rapid Flame Deposition and In Situ Annealing, J. American Chemical society, Vol. 25, P. 12578-12584.

  72. Van Rheinberg, O., Lucka, K., Köhne, H., Schade, T., Andersson, J.T., 2008, Selective removal of sulphur in liquid fuels for fuel cell applications, Fuel, Vol. 87, P. 2988-2996.

  73. Vargas, R., Nunez, O., 2010, Photocatalytic degradation of oil industry hydrocarbons models at laboratory and at pilot-plant scale, Solar Energy, Vol. 84, P. 345-351.

  74. Velu, S., Ma, X., Song, C., 2003, Selective adsorption for removing sulfur from jet fuel over zeolite-base adsorbents, Ind. Eng. Chem. Res, Vol. 42, P. 5293-5304.

  75. Velu, S., Ma, X., Song, C., Namazian, M., Sethuraman, S., Venkataraman, G., 2005, Desulfurization of JP-8 jet fuel by selective adsorption over a Ni-based adsorbent for micro solid oxide fuel cells, Energy Fuels, Vol. 19, P. 1116-1125.

  76. Vorontsov, A.V., Stoyanova, I.V., Kozlov, D.V., 2000, Kinetics of the photocatalytic oxidation of gaseous acetone over platinized titanium dioxide, i. Catal., Vol. 189, P. 360-369.

  77. Wang, D., Weihua Qian, E., Amano, H., Okata, K., Ishihara, A., Kabe, T., 2003, Oxidative desulfurization of fuel oil Part I. Oxidation of dibenzothiophenes usingtert-butyl hydroperoxide, Applied Catalysis A General, Vol. 253, P. 91-99.  

  78. Wang, T.F., Wang, J.F., Jin, Y., 2007, Slurry reactors for gas-to-liquid processes: a review, Industrial & Engineering Chemistry Research, Vol. 46, P. 5824-5847.

  79. Yang, X., Cao, C., Klabunde, K.J., Hohn, K.L., Erickson, L.E., 2007, Adsorptive Desulfurization with Xerogel-Derived Zinc-Based Nanocrystalline Aluminum Oxide, Ind. Eng. Chem. Res, Vol. 46, P. 4819-4823.

  80. Ying, J.Y., 2005, Design and Synthesis of Nanostructured Catalysts, Chemical Engineering Science, Vol. 61, P. 1540-1548.

  81. Yu, M., Li, Z., Xia, Q., Xi, H., Wang, S., 2007, Desorption activation energy of dibenzothiophene on the activated carbons modified by different metal salt solutions, Chemical Engineering Journal, Vol. 132, P. 233-239.

  82. Zhang, Z.Y., Shi, T.B., Jia, C.Z. Ji, W.J., Chen, Y., He, M.Y., 2008, Adsorptive removal of aromatic organosulfur compounds over the modified Na-Y zeolites, Applied Catalysis B Environmental, Vol. 82, P. 1-10.

  83. Zhao, D., Liu, R., Wang, J., Liu, B., 2008, Photochemical Oxidation-Ionic Liquid Extraction Coupling Technique in Deep Desulphurization of Light Oil, Energy & Fuels, Vol. 22, P. 1100-1103.

  84. Zhou, A., Ma, X., Song, C., 2006, Liquid-Phase Adsorption of Multi-Ring Thiophenic Sulfur Compounds on Carbon Materials with Different Surface Properties, J. Phys. Chem. B, Vol. 110, P. 4699-4707.

  85. Zongxuan, J., Hongying, L., Yongna, Z., Can, L., 2011, Oxidative Desulfurization of Fuel Oils, Chin. J. Catal., Vol. 32, P. 707-715.


موضوع پایان نامه ساخت و مشخصه‌ یابی فوتو کاتالیست‌ های پایه نانوتیتانیا برای گوگرد زدایی ترکیب مقاوم گوگردی دی‌ بنزوتیوفن, نمونه پایان نامه ساخت و مشخصه‌ یابی فوتو کاتالیست‌ های پایه نانوتیتانیا برای گوگرد زدایی ترکیب مقاوم گوگردی دی‌ بنزوتیوفن, جستجوی پایان نامه ساخت و مشخصه‌ یابی فوتو کاتالیست‌ های پایه نانوتیتانیا برای گوگرد زدایی ترکیب مقاوم گوگردی دی‌ بنزوتیوفن, فایل Word پایان نامه ساخت و مشخصه‌ یابی فوتو کاتالیست‌ های پایه نانوتیتانیا برای گوگرد زدایی ترکیب مقاوم گوگردی دی‌ بنزوتیوفن, دانلود پایان نامه ساخت و مشخصه‌ یابی فوتو کاتالیست‌ های پایه نانوتیتانیا برای گوگرد زدایی ترکیب مقاوم گوگردی دی‌ بنزوتیوفن, فایل PDF پایان نامه ساخت و مشخصه‌ یابی فوتو کاتالیست‌ های پایه نانوتیتانیا برای گوگرد زدایی ترکیب مقاوم گوگردی دی‌ بنزوتیوفن, تحقیق در مورد پایان نامه ساخت و مشخصه‌ یابی فوتو کاتالیست‌ های پایه نانوتیتانیا برای گوگرد زدایی ترکیب مقاوم گوگردی دی‌ بنزوتیوفن, مقاله در مورد پایان نامه ساخت و مشخصه‌ یابی فوتو کاتالیست‌ های پایه نانوتیتانیا برای گوگرد زدایی ترکیب مقاوم گوگردی دی‌ بنزوتیوفن, پروژه در مورد پایان نامه ساخت و مشخصه‌ یابی فوتو کاتالیست‌ های پایه نانوتیتانیا برای گوگرد زدایی ترکیب مقاوم گوگردی دی‌ بنزوتیوفن, پروپوزال در مورد پایان نامه ساخت و مشخصه‌ یابی فوتو کاتالیست‌ های پایه نانوتیتانیا برای گوگرد زدایی ترکیب مقاوم گوگردی دی‌ بنزوتیوفن, تز دکترا در مورد پایان نامه ساخت و مشخصه‌ یابی فوتو کاتالیست‌ های پایه نانوتیتانیا برای گوگرد زدایی ترکیب مقاوم گوگردی دی‌ بنزوتیوفن, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ساخت و مشخصه‌ یابی فوتو کاتالیست‌ های پایه نانوتیتانیا برای گوگرد زدایی ترکیب مقاوم گوگردی دی‌ بنزوتیوفن, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ساخت و مشخصه‌ یابی فوتو کاتالیست‌ های پایه نانوتیتانیا برای گوگرد زدایی ترکیب مقاوم گوگردی دی‌ بنزوتیوفن, پروژه درباره پایان نامه ساخت و مشخصه‌ یابی فوتو کاتالیست‌ های پایه نانوتیتانیا برای گوگرد زدایی ترکیب مقاوم گوگردی دی‌ بنزوتیوفن, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ساخت و مشخصه‌ یابی فوتو کاتالیست‌ های پایه نانوتیتانیا برای گوگرد زدایی ترکیب مقاوم گوگردی دی‌ بنزوتیوفن, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ساخت و مشخصه‌ یابی فوتو کاتالیست‌ های پایه نانوتیتانیا برای گوگرد زدایی ترکیب مقاوم گوگردی دی‌ بنزوتیوفن, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ساخت و مشخصه‌ یابی فوتو کاتالیست‌ های پایه نانوتیتانیا برای گوگرد زدایی ترکیب مقاوم گوگردی دی‌ بنزوتیوفن, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ساخت و مشخصه‌ یابی فوتو کاتالیست‌ های پایه نانوتیتانیا برای گوگرد زدایی ترکیب مقاوم گوگردی دی‌ بنزوتیوفن, رساله دکترا در مورد پایان نامه ساخت و مشخصه‌ یابی فوتو کاتالیست‌ های پایه نانوتیتانیا برای گوگرد زدایی ترکیب مقاوم گوگردی دی‌ بنزوتیوفن

پايان نامه رشته مهندسي مواد و متالوژي سال 1386 چکيده: سرمت هاي مخلوطي از فلز و سراميک هستند. سرمت از حدود سال 1930 به اشکال مختلف مورد استفاده قرار گرفته است ولي تا سالهاي 1970 کار عملي جدي

رساله دکتری در رشته‌ی مهندسی شیمی چکیده مطالعه پارامتر های موثر در سنتز نانو ذرات نقره به روش میکروامولسیون معکوس نانو ذرات فلزی نقره به دلیل کاربرد آنها به عنوان کاتالیست، عامل ضد میکروبی و استفاده در بیوسنسورها مورد توجه می باشد. استفاده کاربردی از نانو ذرات نقره وابستگی زیادی به توزیع اندازه و ساختار این ذرات دارد. برای سنتز نانو ذرات نقره روش های متعددی مانند کاهش شیمیایی ...

پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی مهندسی شیمی چکیده تولید بیودیزل از ریزجلبک به روش استخراج با دی اکسید کربن فوق بحرانی در این تحقیق، مراحل مختلف تولید بیودیزل از میکروجلبک کلرلا ولگاریس بویژه مرحله استخراج روغن از آن به طور تجربی مورد مطالعه قرار گرفت. روش انجام مراحل کشت و پرورش میکروجلبک با استفاده از مطالعات آزمایشگاهی سایر پژوهشگران انتخاب و بهترین شرایط برای کشت و پرورش ...

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته شيمي نساجي و علوم الياف سال 1387 چکيده : روش­هاي سينتيکي- اسپکترفوتومتري از جمله روش­هاي تجزيه دستگاهي به منظور بررسي تغييرات ميزان گونه­هاي موجو

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc.) گرایش :محیط زیست چکیده براساس مطالعات انجام شده، فرآیندهای مختلفی برای گوگرد زدایی از نفتا وجود دارد که برای تعیین روش گوگردزدایی از نفتا، پارامترهایی بسیار تعیین کننده وجود دارد که نوع ترکیبات گوگرددار و دما وفشار عملکردی یکی از مهمترین پارامترهای تعیین ¬کننده¬ی روش گوگردزدایی از نفتا می¬باشد. یکی از مهترین ترکیبات مضر که در نفتا ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.Sc. » گرایش: «مهندسی بیوشیمایی چکیده : وجود ترکیبات گوگردی در بنزین مشکلی جدی در آلودگی هوا، محیط زیست،خوردگی تجهیزات ونابودی سلامت انسان ها ایجاد میکند. استاندارد های جدید محیط زیست نیز محدودیت های سختی را بر میزان گوگرد و ترکیبات آروماتیک موجود در بنزین اعمال می نمایند.گوگرد زدایی با استفاده از کاتالیست یکی از مهمترین روش ها جهت ...

پایان نامه (یا رساله) برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی چکیده این مطالعه جهت مقایسه ترکیبات شیمیایی و اثر آنتی اکسیدانی اسانس دارچین آزمایشگاهی[1] دو اسانس تجاری[2] طراحی شده است.اسانس آزمایشگاهی به روش تقطیر با آب و توسط دستگاه کلونجر استخراج شد.و اسانس های تجاری از بازار محلی خریداری شد. جهت شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس ها آنالیز دستگاهی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی چکیده: اکسیداسیون روغن ها علاوه بر تغییر ویژگی های ارگانولپتیکی ماده غذایی، ارزش غذایی و عمر نگهداری روغن ها را کاهش می دهد و به دلیل تولید ترکیبات نامطلوب در روغن برای سلامتی مصرف کنندگان مضر است. برای جلوگیری از اکسیداسیون، روش های متعددی وجود دارد که یکی از این موارد افزودن موادی به ...

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته مهندسي شيمي سال 1384 فصل اول   شناخت، طبقه ‌بندي و کاربرد روغن‌هاي روانساز     1-1) مقدمه واژه روغن از دو قسمت «

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته پتروشيمي سال 1385 مقدمه : منطقه ب شامل واحدهاي ذيل که به صورت مختصر تشريح گرديده است ، مي گردد   الف) واحد توليد ازت : ازت گازي است خنثي که ميل تر

ثبت سفارش