پایان نامه بررسی مشکلات ارگونومیکی کتابداران کتابخانه های عمومی استان همدان و ارائه راهکار جهت بهبود وضعیت

word 318 KB 31911 98
1392 کارشناسی ارشد کتابداری
قیمت قبل:۶۴,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه:

  جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

  خلاصه:

  مقدمه:کار و انسان دو جزءاصلی و تفکیک ناپذیر هستی است که باید به گونه ای متناسب با یکدیگر برنامه ریزی شوند. نبود تناسب میان توانمندی های انسان و نوع کاری که او انجام میدهد سبب بروز مشکلات بسیاری میشود در این راستا علم ارگونومی از زوایای مختلف سلامت شاغلین و همچنینکارآیی آنها را مورد بررسی قرار می دهد. مدیریت اغلب از شرایط نامناسب کار و آنچه می تواند سبب کاهش بهرهوری شود آگاهی ندارد و نیروی کار اغلب به شرایط نامناسب کار سازش می یابند اما هزینه این سازش افزایش زمان کار،پایین بودن کیفیت، افزایش صدمات و بیماریهای ناشی از کار خواهد بود. هدف این تحقیق ارائه توصیه هایی برای بهبود موقعیت کاری در کتابخانه ها و کمک به سازمان پشتیبان و نیز توصیه هایی برای حل مشکلات رایج در کتابخانه ها می باشد.

  روش کار: پ‍ژوهش توصیفی– مقطعی حاضر طی یک بازه زمانی دو ماهه از آبان 1390 تا دی1390 از کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی استان همدان به تعداد112 نفر شرکت کردند. متغیرهای اصلی مطالعه شامل برخی ویژگی های دموگرافیک و ابزار کاری کتابداران بوده است. برای  جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه  و چک لیست محقق ساخته که روایی وپایائی آن تایید گردید، استفاده شده است. پرسشنامه طراحی شده از سه بخش تشکیل شده بود که بخش اول آن شامل برخی اطلاعات دموگرافیکی، بخش دوم شامل وضعیت کاری کتابخانه و بخش سوم شامل بررسی شیوع اختلالات عضلانی برگرفته از پرسشنامه استاندارد نوردیک می باشد. چک لیست برای سنجش ابزار های کاری از استاندارد اوشا و نایوش الگو برداری شده است.داده ها با استفاده از نرم افزار 13 SPSS تجزیه و تحلیل و ارتباط بین متغیرها توسط شاخصهای آماری همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن و ضریب خی مورد تحلیل قرار گرفت

  یافته ها: یافته ها نشان داد بیشتر شاغلین صرف نظر از جنسیت، سن و سابقه کار در ناحیه کمر (51%) و گردن(48%) در طول یکسال گذشته دچار ناراحتی شده اند.با توجه به وظایف کتابداران در کتابخانه ها، هنگام جا زدن کتابها در قفسه ها،طبق داده ها تقریبا یک سوم کتابداران دارای حداقل یک نوع ناراحتی بودند.همینطور در رابطه کار با کامپیوتر بیش از نیمی از آنها در ناحیه شانه دچار ناراحتی بودند.طبق بررسی ابزار کاری و عدم وجود استاندارد ها در صندلی، میز، صفحه نمایش و صفحه کلید، داده ها نشان داد بین وضعیت صندلی، میز، مانیتور واختلالات اسکلتی _ عضلانی رابطه معنا دار آماری(025/0  (P = ( 009/0   (P=(045/0=(P وجود دارد. از بین کتابداران 37% آنها ابراز داشتند در طی یکسال گذشته به علت عوارض و ناراحتی های اسکلتی و عضلانی به پزشک مراجعه کرده اند.

  نتایج:شیوع عوارض به رغم جوان بودن جمعیت بالا بوده و رابطه معنی داری بین افزایش سابقه کار و سن افراد و ابتلا به عوارض اسکلتی عضلانی به دست آمد و همچنین عوامل کاری خطر گذار بر قسمت های مختلف بدن شناخته شد که بیش از همه در ناحیه گردن و کمر خود نمایی می کردند. بنابراین باید هر چه سریع تر شرایط محیط کار را اصلاح کرد و مدیرانسازمانبرنامههاییرابرایبهبودوضعیت کاری،کاهش فشارها، اصلاح ابزار کار و آموزش شیوه صحیح کاری برنامه ریزی کنند.

  کلید واژه ها: کتابداری، کتابخانه های عمومی، ارگونومی، اختلالات اسکلتی – عضلانی، همدان

   

  فصل اول

  مقدمه و بیان مسئله

   

  1.1      مقدمه

   

  بدیهی است شاغلین در هر حرفه و صنعتی به عنوان نیروهای فعال و موثر در امر تولید و بهره وری محسوب می شوند لذا کارفرمایان باید به طور خاصی به سلامت کاربران و ایجاد فضایی مناسب با ویژگی های جسمی و روحی افراد بیاندیشند در دنیای کنونی علوم مختلف بخش عمده ای از مشکلات افراد را در سیستم های کاری گوناگون حل کرده است در این راستا نیز علوم و فنونی وجود دارند که از زوایای مختلف سلامت و بهداشت شاغلین و همچنینکارآیی آنها را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد یکی ازاین علوم، ارگونومی[1] یا مهندسی فاکتورهای انسانی[2]می باشد. ارگونومی علمی است که از تطابق هر چه بیشتر کار با کاربر سخن می گوید (1)واز دو واژه یونانی ارگو[3]به معنای کار ونومی[4]به معنای قاعده و قانون طبیعی ریشه گرفته و در لغت به معنای قانون کاریا ارتباط بین کارگر و محیط کار تعریف شده است. این واژه نخستین بار در سال 1875میلادی به وسیله فردی به نام وو جسیچ جاستر[5] در یک روزنامه لهستانی به کار برده شد.علم ارگونومی یا همان مهندسی فاکتورهای انسانی مجموعه ای از علوم پایه مختلف ازجمله فیزیولوژی، روانشناسی، فیزیک، مکانیک و جامعه شناسی است که این علوم پایه در کنار یکدیگر به طراحی بهتر سازمان برای بهره وری بیشترکمک می کنند(2). ارگونومینوعی مطالعه علمی افراد (شامل خصوصیات – عادات – محدودیت ها)و کار آنها(فعالیت های جسمی و فکری در ارتباط با کار و تولید ویا فعالیت روزانه) است (3). علم و تکنیکی است که به آنالیز مسائل شاغلین در محیط های کار و زندگی آنها پرداخته و سعی در تجزیه و تحلیل ارتباط ها،شرایط و وضعیت های زندگی و تطابق آنها با نیاز ها و قابلیت های انسان دارد(4). همچنین علم مطالعه انسانها در حین کار برای درک ارتباطات پیچیده میان افراد و جنبه های فیزیکی و روانشناختی محیط کار،نیاز های شغلی و روش های کار می باشد(5) و دو هدف عمده را دنبال میکند:ارتقاء سطح بهداشت و افزایش بهره وری (6). با توجه به تطابق علمی کار و محیط کار با مشخصات فیزیکی و روانی انسان، ارگونومیست[6]اندازه های فیزیکی بدن افراد و تواناییهای جسمانی آنان را اندازه گیری و کار و محیط کار را براساس نتایج حاصله چنان طراحی می کند که با مشخصات فیزیکی تعداد بیشتری از افراد تطابق داشته باشد (7) و افراد را با محصولات،تولیدات،تجهیزات،امکانات،روش ها و محیط زندگی و کار مورد مطالعه قرار می دهد و با کمک علوم فنی _ مهندسی (که عمدتا به تکنیک ها و فنون می پردازد) به طراحی وسائل برای افراد تاکید دارد(8) بنابراین ترکیبی است از رشته‌های بیومکانیک، فیزیولوژی، آنتروپومتری و روانشناسی صنعتی که به بررسی تناسب محیط کاری کارمند با شرایط وی می‌پردازد(9). طراحی و ارزیابی کارها، محصولات، محیط و سیستم کاری شاغل برای سازگار ساختن آنها با نیازها، توانایی‌ها و محدودیت‌های افراد نیز از وظایف یک ارگونومیست است(9). بنابراین ارگونومی یک دانش چند رشته‌ای[7] است که اطلاعات مربوط به ظرفیتهای هر انسان (توانایی ها، محدودیت ها و ظرفیتهای فیزیکی و روانی) را گردآوری کرده و آنها را درطراحی مشاغل (کار)، محصولات، سیستم های در ارتباط با انسان، مکانهای کار و تجهیزات با هدف پیشگیری ازبروز مسایل و مشکلاتو آسیب های مربوط به سلامتی و همینطور بهبود و بهینه سازی، بهره وری و کیفیت بکار می‌برد (10). مطالعه کار در ارتباط با محیطی که کار در آن انجام می شود(محیط کاری)و شخصی که آن را انجام می دهد(کارمند) برای پیشگیری از انواع مشکلات و افزایش کارایی کارمند کمک می کند. با توجه به این توضیحات این علم شامل طیف وسیعی از موقعیت هایی می شود که روی راحتی، سلامتی و ایمنی انساتی تاثیر می گذارد که شامل عواملی مانند روشنایی،صدا،دما،ارتعاش،ابزار کار،طراحی صندلی،طراحی شغلیو همین طور نوبت کاری،وقفه های کاری،برنامه ریزی های وعده های غذایی می باشد.در این مدل به اصول پایه ای ازجمله نشستن،ایستادن،ابزار،کارهای فیزیکی و سنگین پرداخته شده است (11). کار و انسان دو جزءاصلی و تفکیک ناپذیر هستی است که باید به گونه ای متناسب با یکدیگر برنامه ریزی شوند. نبود همخوانی و تناسب میان توانمندی های انسان و نوع کاری که او انجام میدهد سبب بروز مشکلات بسیاری میشود که از آن جمله میتوان به رخداد حوادث و بیماریهای ناشی از کار و پایین بودن بهره وری نیروی کار اشاره کرد(12) و توجه به آسیب ها، ابزارو تجهیزات که مطابق با توانایی ها و محدودیت های فیزیکی کارمندان باشد، می تواند کمک کننده باشد (13). همچنین حذف موانع برای بهبود کیفیت و کارایی انسان جهت تولید محصولات،وظایف و محیط کاری، نقش این علم را پر رنگ تر می کند (14). ریسک فاکتورهای ارگونومیکی مرتبط با کار شامل فشار های فیزیکی و موقعیت محیط کاری می باشد که ممکن است به عنوان یک عامل آسیببرای سیستم اسکلتی عضلانی یک کارمند مطرح شود زیرا این فاکتورها در حین انجام کار یا در طول زمان بر اثر تقابل کارمند با محیط کاری ایجاد می شود (13). در این علم مباحث گوناگونی مطرح می شود برای نمونه: ارزیابی کارایی افراد به کمک مطالعات و بررسی های فیزیولوژیکی، بررسی فعالیت اندام ها در حین کار از دیدگاه اصول بیومکانیک، مطالعه زمانهای کار و استراحت، بررسی ارتباطات متقابل بین انسان و محیط کار، آنالیز کار، آنتروپومتری و طراحی آنتروپومتریک، طراحی ایستگاههای کار،تجهیزات و ابزار های دستی، بررسی تاثیرات کارهای نوبتی بر عملکرد افراد، بررسی تاثیرات شرایط محیط کاربر عملکرد دستگاههای مختلف بدن، آنالیز سیستم انسان و ماشین، ارزیابی کار، طراحی عوامل فیزیکی در ایستگاههای کار، بررسی میزان خستگی ناشی از کار می باشد (1).

  Examination of Librarians Work Related Ergonomic Problems in the Public Libraries of Hamadan Province and Suggesting Measures to Reduce Them

   

  Abstract:

   

  Introduction: Labor and man are the two main components of inseparable in a way that should be programmed to suit each.Lack of coordination between human capabilities and the type of work he is doing is causing many problems.In this regard, the ergonomics of different aspects of health science practitioners and their performance is evaluatedManaging the often poor working conditions and what they can not reduce the productivity of knowledge workers is often poor working conditions are a compromise.But the cost of increasing the time for compromise, low quality, increased injuries and diseases will be.The aim of this study was to provide recommendations for improving the organization's position in the library and help support and advice for solving common problems in libraries is.

  Methods:Methods: This descriptive - analytical study over a period of two months from the November  to the December 2011 there is a librarians working in public libraries in Hamedan, 112 people attended.Study variables included demographic characteristics and librarians have been working tool.to collect data questionnaire and checklist made then confirmed that the validity and reliability have been used.Designed questionnaire was composed of three parts: the first part included demographic information, the second part included Working conditions library and the third section Prevalence of musculoskeletal disorders from standard Nordic questionnaire. The checklist is used to assess what tools are standard, OSHA and NIOSH.13 SPSS software to analyze data and relationships between variables by Spearman correlation coefficients and chi-square statistical indicators analyzed.

  Results: Reviews showed that most employees regardless of sex, age and work experience in the lumbar region (51%) and neck (48%) during the last year have been uncomfortable.The librarians work in libraries, then books shelve, Thedata,  almost one-third had at least one upset.also working on the computer for more than half of them were uncomfortable in the shoulder area.The lack of standard tools and work on chair, table, monitor and keyboard, the data showed that between the chairs, desks, monitors and statistically significant relationship between muscle-skeletal disorders (P value= 0/025,  0/009 and 0/045 ) there are.37% of librarians have expressed during the past year due to complications of musculoskeletal discomfort and have to see a doctor.

  Conclusion: Despite the young population, the incidenceof complicationswas highand there was a meaningful relationship between increasing work experience andincidenceof experiencing musculoskeletalsymptoms. Moreover, the working factors that affecteddifferent parts of the body werefound which were mostly in the neck and back regions. So much faster work environment reform and managers programs to improve working conditions, reduce stress, modify tools and correct the work program to teaching.

   

  Keywords: Librarian, public library, ergonomics, musculoskeletal 

 • فهرست:

  فصل اول: مقدمه

   

  مقدمه….…………………………………………………………………..9

  بیان مسئله…………………………………………………………………12

  اهمیت وضرورت تحقیق. 16

  اهداف پژوهش... 17

  پرسش های اساسی: 18

  تعریف عملیاتی برخی از اصطلاحات.. 19

   

   

  فصل دوم: مروری بر متون و ادبیات عملی

  مقدمه. 22

  مروری بر ادبیات تحقیق درخارج ازکشور 24

  مروری بر ادبیات تحقیق درداخل کشور 27

   

   

   

   

  فصل سوم: روش کار و مواد

   

  روش تحقیق. 33

  جامعه آماری. 34

  روش و ابزارگردآوری اطلاعات (میدانی،کتابخانه‌ای وغیره) 34

  روش تجزیه وتحلیل اطلاعات.. 36

  محدودیتها و مشکلات.. 36

   

  فصل چهارم: یافته ها

   

  نتایج و یافته ها 38

  اطلاعات زمینه ای: 38

  اطلاعات مربوط به کتابخانه های مورد مطالعه: 40

  وضعیت کاری مربوط به کار کتابداری 41

  شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در افراد تحت مطالعه. 43

  شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی بر اساس وظایف شغلی. 44


  میزان بروز ناراحتی درنواحی مختلف بدن هنگام جا زدن کتاب.........................................45

  میزان بروز ناراحتی درنواحی مختلف بدن موقع کار با کامپیوتر 46

  ارتباط شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی با برخی اطلاعات دموگرافیکی. 47

  بررسی ابزارهای کاری کتابخانه. 50

  میزان بروز ناراحتی در ارتباط با اختلال درکار 54

   

   

   

  فصل پنجم: بحث

   

  بحث و نتیجه گیری. 56

  اطلاعات کتابخانه ای: 56

  اطلاعات دموگرافی: 57

  وضعیت کاری: 57

  شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی درکتابداران کتابخانه. 58

  شیوع ناراحتی به تفکیک اندام ها درطول یکسال درگروههای تحت مطالعه. 60

  بروز ناراحتی بر اساس وظایف شغلی. 61

  بروز ناراحتی ها درحین جازدن کتاب درقفسه در اندامهای مختلف……………….........…61

  بروز ناراحتی درنواحی مختلف بدن موقع کار با کامپیوتر…………………………..……62

  ارتباط شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی با اطلاعات دموگرافی…………………….……..62

  بروز ناراحتی اسکلتی–عضلانی دربین کتابداران براساس جنسیت……………....................62

  بروز ناراحتی اسکلتی–عضلانی دربین کتابداران براساس سن……….…………………...63

  پراکندگی و رابطه بین اختلال اسکلتی– عضلانی در محیط کار برحسب سابقه کاری. ….….......64

  بررسی ابزارکاری کتابداران………..…………………………………………….64

  بروز ناراحتی در نواحی مختلف بدن درارتباط با وضعیت قرارگیری صندلی………………...64

  بروز ناراحتی در نواحی مختلف بدن دررابطه باوضعیت میزکاری…………………...….….65

  بروز ناراحتی درنواحی مختلف بدن و رابطه آن با کار باصفحه نمایش وصفحه کلید…….…....66

  بروز ناراحتی درطول یکسال واختلال درکار…………………………...……………67

  پیشنهادات.....................................................................................................68

  منابع………….…………………………………………………………...73

   

  منبع:

   

  1- صادقی نائینی،ح : اصول ارگونومی در طراحی سیستم­های حمل دستی کالا.آسانا ، تهران، 1379.

   

  2- مهندسی فاکتور های انسانی.{وب سایت}. قابل دسترسیWww.ibna.ir/vdcen78n.jh8fvi9bbj.htm

  زمان دسترسی 12/1/1389

   

  3-Salvendy,G  (2010) . Handbook of Human Factors and Ergonomics , Wiley,  Canada , p12.

   

  4-Training manual for community-based initiatives: A practical tool for trainers and trainees . 2006. [online]. Available at: WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean. Egypt :World Health Organization

   

  5-Holid , G.Workers in occupational health ,module 5 ,p1. [online]. Available at: www.simaron.com/pergo.htm. . Internet; accessed  17  Apri 2011.

   

  6- نوذری، س : « نقش فن آوری اطلاعات در وضعیت شغلی کتابداران کتابخانه های فنی مهندسی تهران» .فصلنامه کتاب، تهران، شماره 48، ص10-9 ،1380

   

  7- موعودی،م؛ چوبینه،ع : ارگونومی در عمل جستارهای برگزیده ارگونومی .نشر مرکز  ، تهران ، ص 1، 1378.

  8-Sanders M S , McCormick E (1993) . Human Factors In Engineering and Design , : McGraw-Hill Science , Canada , P4.

   

  9-HumanFactorsEngineeringandErgonomics .2005 . [online]. Available at: www.simaron.com/pergo.htm. . Internet; accessed  17  Apri 2011.

   

  10-Wiki pedia. [online].  Available at:www. Wiki pedia.com . Internet; accessed  23 Apri 2010.

  11-Your health and safety at work 1996. [online]. Available at: international labor organization.

   

  12- هلاندر،م: مهندسی عوامل انسانی در صنعت و تولید . ترجمه علیرضا چوبینه. تچر،شیراز ، صمقدمه ، 1380 .

   

  13-Ergonomics program.2001 .[online] . Available from www.SafetyInfo.com . Internet; accessed  25  july 2010.

   

  14-Introduction of ergonomy: what is ergonomics? .2009. [Online].Avalable from www.ergoweb.com. Internet; accessed 20 Jun 2010.

   

  15-Fraser, M .2001 . Ergonomic Intervention for a Public Library Circulation Counter , : Ergonomic Consultant , Canada. [online]. Internet; accessed 22 Apr 2010.

   

  16-Library ergonomic training for stacks. 2008. [online]. Available  From:www.usg.edu/ehs/training/stacking/5.phtml . Internet; accessed 20 Jun 2010.

   

  17- علی پور ندوشن،خ : « نگاهی به مشکلات ارگونومیکی کتابداران در کار با رایانه ». نشر کتابدار.(مجله الکترونیکی) ، تهران دسترسی:۱۷/۱/۱۳۸۹).

  .

  18- اعلم الهدایی، م : بررسی ارگونومیکی محیط کار و آسیبهای جسمانی ناشی از کار با رایانه در کتابداران ، پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،۱۳۸۱.

   

  19- فیزنت، الف : انسان،آنتروپومتری،ارگونومی و طراحی.ترجمه علیرضا چوبینه،محمد امین موعودی ،کتاب ماد ، تهران، 1375.

   

  20-Petrushin ,V A. Thompson,C. DeSetto,L. 2007. Learning ergonomics by doing job analysis. Georgia Institute of Technology.[online] . Available From: fie- conference.org /fie96 /papers/135.pdf. Internet; accessed 22 Jun 2010.

   

  21- حبیبی، الف. گوگونانی، ح :مدیریت کاربرد ارگونومی و بهره وری. انتشارات مانی ، تهران ،1380.

   

  23-Village, J . Ergonomic Design Guidelines for Libraries .Canada : Lab our; 1999.

   

  23- عقیلی نژاد،م؛ مصطفایی، م : بیماریها و طب کار. ارجمند ، تهران ،1381.

   

  24- روبینز، الف : مدیریت رفتار سازمانی. ترجمه علی پارساییان ، محمد اعرابی. ج 3 ، ارجمند، تهران،1379 .

   

  25-Rudi , S; Brian , H K. New developments concerning the occupational safety and health act: preventing and managing cumulative trauma disorders , Vol 43, Iss 1/2 , Managerial Law ; 2001. P 103 – 111.

   

  26- بریجر، آر اس : «مقدمه ای بر ارگونومی». ترجمه مجید معتمد زاده،علی بهروزی،یحیی رسول زاده .موسسه کار و تامین اجتماعی ، تهران ،1382.

   

  27- Gary , F. Case Management, Disability Prevention, and Outcomes Research.  2002  .[online] . Available From: www. Ergoweb.com. Internet; accessed 25 Jun 2010.

  28-Cosgrove JL, Chase PM, Mast NJ, Reeves R. Carpal tunnel syndrome in railroad workers. No,81(2) , Department of Physical Medicine and Rehabilitation, University of Pittsburgh Medical Center , Pennsylvania , USA; 2002 , P 101-7.

   

  29-Does Ergonomics Make Business Sense?. 2001. [online] . Available from www.ergoweb.com . Internet; accessed 20 Jun 2010.

  30- Grob , H . Ergonomics and the Economic Payoff in the Construction Sector. 2001. [online] . Available From: www. Ergoweb.com.  Internet; accessed 15 Apr 2010.

   

  31-Stover, B ; Seixas , Noah  . Occupational Injuries and Illnesses in OSHA Region 10:Safety and Health Surveillance Indicators . 2006. [Online] . Available From: www. Ergoweb.com. Internet; accessed 25 Jun  2010.

   

  32-Representing a Worker on Claims of Employment Discrimination Under the Americans With Disabilities Act: A Lawyer's View of Case Management

   

  33-Punnett, L; Gold, J; Katz, JN; Gore, R; Wegman, DH . The Incidence of Ergonomic Disorders Among Workers at a U.S. Automobile Manufacturer. 2004.  [Online] . Available From: www. Ergoweb.com. Internet; accessed 25 Apr  2010.

   

  34-Haims ,M ; Carayon , P  . Participatory ergonomics: assessing the impact of different forms of involvement on reported out comes. 2001. [Online] . Available From: http://dx.doi.org  , Internet; accessed 25 Jun  2010.

   

  35-Musculoskeletal Disorders and Workplace Factors - A Critical Review of Epidemiologic Evidence for Work-Related Musculoskeletal Disorders of the Neck, Upper Extremity, and Low Back.1997 . [online] . Available From: www.CDC.com. NIOSH Publications and Products

   

  36-Sauter , S . Organizational Risk Factors for Musculoskeletal Disorders: Theory and Evidence. 2002 . [online] . Available From: www.ergoweb.com. Internet; accessed 24  Apr  2010.

   

  37-Adeyemi, A O . ICT Facilities: Ergonomic Effects on Academic Library Staff. Library  Philosophy and Practice . 2010. [online]. Internet; accessed  10 May2010.

   

  38-Tepper , D ; Hedge, A ; Eshelman , P . Ergonomic Interventions in a Library: An Evaluation Study.Cornell University Ergonomic Web . 2006. [online]. Available From: www.CUErgo.com . Internet; accessed  7Apr 2010.

   

  39-Princeton university library ergonomic plan. 2006. [online] . Available From: library.princeton.edu/hr/forms/Ergo Plan.doc . Internet; accessed  20Jun 2010.

   

  40-Teppler , D. Participatory Ergonomics in a University Library: A Case Study. 2008.[online]. Available From:http://ergo.human.cornell.edu

  /AHprojects/dena/sld001.htm. . Internet; accessed  17Jun 2010.

   

  41-Hamrich , C  . Ergonomics in the Library. Division of safety and hygiene , 2001 [online] . Available Fromwww.ehrs.upenn.edu. Internet; accessed  22Apr 2010.

   

  42-Chandra  , A. Ergonomic Issues in Academic Library in Kolkata, West Bengal: A pilot Study . University College of Science and Technology .2009 . [online]. Internet; accessed  5Apr 2010

   

  43- نسل سراجی،ج؛ حسینی،م؛شاه طاهری،ج؛ گل بابایی،ف؛ قاسم خانی،م : « ارزیابی ارگونومیکی وضعیتهای کاری شاغلین حرفه های دندانپزشکی شهرستان بیرجند به روش Rapid Entire Body Assessment (REBA) »، مجلهدندانپزشکیدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتی, درمانی ، تهران، دوره18،شماره1، 1384.

   

  44- فولادی دهقی، ب؛ دهقان، ح؛ ابراهیمی قوام آبادی، ل : «بررسی عوامل خطر شغلی تاثیر گذار بر بدن افراد شاغل در یکی از صنایع تولید لوازم خانگی» . مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، گیلان ، دوره ۱۶ شماره ۶۴، ص ۱۰۵-۹۷، ۱۳۸۶.

   

  45-Latko, WA; Armstrong, TJ; Franzblau, A; Ulin , SS ; Werner , RA ; Albers , JW. A Cross-Sectional Study of the Relationship Between Repetitive Work and Upper Extremity Musculoskeletal Disorders . Wiley-Liss, Inc; 1999 .

  46-Moore J , Steven G . Changes in Workers' Compensation Expenses Following Implementation of a Participatory Ergonomics Program in a Red Meat Products Corporation and a Meat Packing Plant , University of Texas Health Center at Tyler P.O. Box; 2003.

   

  47-Holdi , h . Impact of an Ergonomics Program Featuring Adjustable Chairs on Upper Extremity Musculoskeletal Symptoms Among Garment Workers .2004 . [online]. Internet; accessed  5Jun 2010.

   

  48- شجاعی، س؛ لحمی، م : «بررسی میزان شیوع و ارزیابی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی-عضلانی مهمانداران هواپیما های مسافربری». چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران ، همدان، ص 376-369، 1383.

   

  49- عبدلی ارمکی، م : مکانیک بدن و اصول طراحی ایستگاه کار (ارگونومی). چاپ اول. انتشارات امیدمجد ، تهران، 1387.

   

  50- حیدریان، ک : بررسی ارگونومیکی ایستگاههای کار در واحد های آزمایشگاهی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و ارتباط آن با بهره وری تیروی انسانی ، پایان نامه کارشتاسی ارشد ، دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی-درمانی ایران،دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، ۱۳۸۲.

   

  51- دیانی، م : رفتارهای اطلاع یابی در علوم اجتماعی . کتابخانه دیجیتال ، مشهد ،1384.

   

  52- کومار، ک : شیوه های جستجو در کتابخانه و مراکز اطلاع رسانی. ترجمه فاطمه رها دوست ؛  فریبرز خسروی. کتابخانه ملی ایران ، تهران ،1377 .

  .

  53- ناستی زاده، ن ؛ واعظی، م ؛ ملازهی، الف؛ هزاره مقدم، مهدیه : « ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت عمومی در اداره کل مخابرات شهر زاهدان » ، دانشکده تحقیقات سلامت ، یزد ، 1387.

   

  54-Occupational Safety and Health Administration(OSHA). [online] . Available From: ww.osha.gov.Internet; accessed  7Apr 2


موضوع پایان نامه بررسی مشکلات ارگونومیکی کتابداران کتابخانه های عمومی استان همدان و ارائه راهکار جهت بهبود وضعیت, نمونه پایان نامه بررسی مشکلات ارگونومیکی کتابداران کتابخانه های عمومی استان همدان و ارائه راهکار جهت بهبود وضعیت, جستجوی پایان نامه بررسی مشکلات ارگونومیکی کتابداران کتابخانه های عمومی استان همدان و ارائه راهکار جهت بهبود وضعیت, فایل Word پایان نامه بررسی مشکلات ارگونومیکی کتابداران کتابخانه های عمومی استان همدان و ارائه راهکار جهت بهبود وضعیت, دانلود پایان نامه بررسی مشکلات ارگونومیکی کتابداران کتابخانه های عمومی استان همدان و ارائه راهکار جهت بهبود وضعیت, فایل PDF پایان نامه بررسی مشکلات ارگونومیکی کتابداران کتابخانه های عمومی استان همدان و ارائه راهکار جهت بهبود وضعیت, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی مشکلات ارگونومیکی کتابداران کتابخانه های عمومی استان همدان و ارائه راهکار جهت بهبود وضعیت, مقاله در مورد پایان نامه بررسی مشکلات ارگونومیکی کتابداران کتابخانه های عمومی استان همدان و ارائه راهکار جهت بهبود وضعیت, پروژه در مورد پایان نامه بررسی مشکلات ارگونومیکی کتابداران کتابخانه های عمومی استان همدان و ارائه راهکار جهت بهبود وضعیت, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی مشکلات ارگونومیکی کتابداران کتابخانه های عمومی استان همدان و ارائه راهکار جهت بهبود وضعیت, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی مشکلات ارگونومیکی کتابداران کتابخانه های عمومی استان همدان و ارائه راهکار جهت بهبود وضعیت, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی مشکلات ارگونومیکی کتابداران کتابخانه های عمومی استان همدان و ارائه راهکار جهت بهبود وضعیت, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی مشکلات ارگونومیکی کتابداران کتابخانه های عمومی استان همدان و ارائه راهکار جهت بهبود وضعیت, پروژه درباره پایان نامه بررسی مشکلات ارگونومیکی کتابداران کتابخانه های عمومی استان همدان و ارائه راهکار جهت بهبود وضعیت, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی مشکلات ارگونومیکی کتابداران کتابخانه های عمومی استان همدان و ارائه راهکار جهت بهبود وضعیت, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی مشکلات ارگونومیکی کتابداران کتابخانه های عمومی استان همدان و ارائه راهکار جهت بهبود وضعیت, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی مشکلات ارگونومیکی کتابداران کتابخانه های عمومی استان همدان و ارائه راهکار جهت بهبود وضعیت, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی مشکلات ارگونومیکی کتابداران کتابخانه های عمومی استان همدان و ارائه راهکار جهت بهبود وضعیت, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی مشکلات ارگونومیکی کتابداران کتابخانه های عمومی استان همدان و ارائه راهکار جهت بهبود وضعیت

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته آموزش و بهسازي منابع انساني)) زمستان 1393 چکيده کار و انسان، دو جزء اصلي و تفکيک ناپذير زندگي هستند که بايد به گونه اي متناسب با يکديگر برنامه ريزي شوند.زمان

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته : M.A گرايش: استراتژيک سال تحصيلي: 1393  -  1392 چکيده اين پژوهش به منظور بررسي تاثير هوش معنوي بر کيفيت مراقبت هاي پرستاري بيمارستانهاي آموزشي درم

پايان­نامه کارشناسي ارشد گرايش اطلاع رساني شهريور 1390 چکيده:   هدف : پژوهش حاضر، بررسي ميزان سواد اطلاعاتي کتابداران سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران است.سواد اطلاعاتي به مج

پایان‌نامه کارشناسی ارشد چکیده: زمینه و هدف: امروزه اهمیت مسأله اضطراب کتابخا‌نه‌ای به عنوان عاملی بازدارنده در استفاده درست از کتابخانه‌ها به ویژه کتابخانه‌های دانشگاهی بر هیچ‌کس پوشیده نیست. پژوهش‌های گوناگونی به منظور ارائه راه‌کارهایی در جهت کاهش این نوع اضطراب انجام شده است؛ پژوهش حاضر نیز با هدف تعیین رابطه بین هوش هیجانی و اضطراب کتابخانه‌ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد"MsC." گرایش:مدیریت منابع انسانی چکیده اهداف این تحقیق شامل شناسایی رابطه بین اصول ارگونومی و استرس درشرکت گازشاهرود میباشد که شامل 4 هدف فرعی به شرح زیر است 1-شناسایی رابطه بین بیومکانیک شغلی و استرس 2- شناسایی رابطه بین روانشناسی مهندسی و استرس 3- شناسایی رابطه بین آنتروپومتری و استرس 4- شناسایی رابطه بین فیزیولوژی و استرس روش تحقیق ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی زنان مبتلا به کمردرد های شغلی می باشد.جامعه آماری تحقیق حاضر، زنان شاغل مبتلابه کمردردر شهررشت بوده است که از این میان 50 نفر به طور تصادفی انتخاب گردیدندودر دو گروه تجربی یوگا و ماساژ و یک گروه کنترل تقسیم شدند، و به مدت 6 هفته و هفته ای 2 جلسه تحت برنامه تمرینی یوگا و ماساژ قرار گرفتند . متغیر ...

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی گرایش علوم تربیتی چکیده: مشکل بسیاری از شرکت هاو مراکز آموزشی امروزی، مشکل نیروی انسانی، و عدم کارایی مناسب این نیروها در سازمانها می باشد این پژوهش برای تمامی صنایع ،شرکتها ،سازمانها ومراکز آموزشی تهیه شده است و برای کمک به کمیته های سلامت ، امنیت ، ناظران و مدیران می باشد تا با بکارگیری علم مطالعه کار یعنی ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A) رشته مديريت اجرايي                       

(پایان نامه) جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی- جراحی) چکیده: زمینه و هدف: مداخلات الکتروفیزیولوژیک از جمله روش های جدید در تشخیص و درمان دیس ریتمی ها بوده و مانند هر مداخله تهاجمی دیگر، عوارضی همچون اضطراب را به دنبال دارد. با توجه به اثرات اضطراب بر شاخصهای همودینامیک و ناراحتی بیماران، به کاربردروشهایی ایمن و کم هزینه برای کننرل این مشکل روانشناختی نیاز ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد آموزش پرستاری ( گرایش داخلی جراحی ) چکیده: مقدمه: آسیب مغزی ناشی از ضربه (TBI) یکی از مهم ترین مسائل سلامت عمومی است که تاثیر اجتماعی بسیار قوی روی میزان ابتلا و مرگ و میر جمعیت دارد. از آنجایی که افراد مبتلا به TBI اغلب توانایی­های عملکردی خود را از دست می دهند و زندگی وابسته­ ای دارند در نتیجه این بیماران جهت مراقبت و حمایت به مراقبت­ ...

ثبت سفارش