پایان نامه بررسی ارتباط سبک زندگی مادران در دوران بارداری با کم وزنی بدو تولد نوزادان ترم در مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت در سال 1389

word 6 MB 32090 124
1390 کارشناسی ارشد پیراپزشکی
قیمت قبل:۶۰,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

  (گرایش کودکان)

  چکیده

  مقدمه: تولد نوزاد کم وزن یکی از جدی ترین مشکلات بهداشتی جهان محسوب می گردد که فشار فوق العاده ای را بر سیستم خدمات بهداشتی و افراد خانواده تحمیل می کند. از عوامل مادری مرتبط با کم وزنی ، سبک زندگی مادر در دوران بارداری ، مهمترین و بیشترین نقش را بر وزن زمان تولد نوزادان دارد.

  روش کار: این پژوهش یک مطالعه همگروهی تاریخی است. واحدهای مورد پژوهش شامل 1177 مادری بودند که به مراکز یا پایگاه های بهداشتی جهت مراقبت های بعد از زایمان یا انجام واکسیناسیون کودک خود تا دو ماهگی مراجعه کرده و دارای پرونده بهداشتی بودند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه ای سه قسمتی در مورد سبک زندگی مادران در دوران بارداری بود که با مشاهده پرونده بهداشتی مادران و مصاحبه سازمان یافته از واحدهای مورد پژوهش تکمیل گردید. واحدهای موردپژوهش بر اساس وزن زمان تولد نوزادان به دو گروه مادران نوزادان  کم وزن (2500 گرم و کمتر) و مادران نوزادان با وزن طبیعی (بیشتر از 2500 گرم تا 4000 گرم) دسته بندی شدند.

  نتایج: نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بین سبک زندگی مادر در دوران بارداری با وزن زمان تولد نوزاد ارتباط آماری معنی دار وجود دارد (004/0>P) . همچنین در مورد هر یک از حیطه های سبک زندگی نیز ، بین وضعیت تغذیه (008/0>P) ، فعالیت و استراحت (001/0>P) و روابط اجتماعی (0001/0>P) مادر در دوران بارداری با وزن زمان تولد نوزاد ارتباط آماری معنی داری مشاهده شد در حالی که بین نحوه ی مقابله با استرس و مراقبت از خود در دوران بارداری با وزن زمان تولد نوزاد ارتباط آماری معنی داری یافت نشد.

  نتیجه‌گیری: با توجه به سبک زندگی و حیطه های وضعیت تغذیه ، فعالیت و استراحت و رابط اجتماعی در دوران بارداری مرتبط با کم وزنی نوزاد ، اهمیت نقش مسئولین امور بهداشتی در افزایش آگاهیهای عمومی در زمینه سبک زندگی مناسب در دوران بارداری بیش از پیش محرز می گردد تا از نتایج حاصل از تولد نوزاد کم وزن پیشگیری به عمل آید.

  کلمات کلیدی: آبستنی / آموزش پرستاری / سبک زندگی / مادران / نوزادان کم وزن / وزن نوزاد هنگام تولد

   

   

  زمینه پژوهش:

             وزن هنگام تولد به عنوان یک شاخص مهم بهداشت باروری و وضعیت بهداشت عمومی جامعه به شمار می آید (1). تعیین این شاخص یکی از متداول ترین و ساده ترین روش ها برای ارزیابی رشد و نیز بررسی وضعیت سلامت نوزادان یک جامعه می باشد ، زیرا وزن زمان تولد مهمترین فاکتور بقاء انسان در دوران نوزادی و یکی از عوامل پیش بینی کننده ی توانایی های جسمی و تکامل آینده ی وی می باشد (2). همچنین وزن هنگام تولد یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در مرگ و میر نوزادان و کودکان است (3).

            امروزه تولد نوزادان کم وزن[1] یکی از جدی ترین مشکلات بهداشتی جهان محسوب می گردد (2). نوزادان نارس و کم وزن به دلیل شرایط خاص خود قادر به سازگاری با محیط خارج از رحم نیستند و بیشتر در معرض خطر مرگ و میر قرار دارند (4). میزان مرگ ومیر نوزادان کم وزن ، 40 برابر و نوزادان خیلی کم وزن[2] ، 200 برابر ، نسبت به نوزادان تولد یافته با وزن طبیعی ، بیشتر است. در ایران نیز دو سوم مرگ ومیر نوزادان در 24 ساعت اول پس از تولد در نوزادان کم وزن اتفاق می افتد. تولد زودرس[3] و تاخیر رشد داخل رحمی[4] دو عامل کم وزنی نوزادان می باشد. علت اصلی کم وزنی در ایالات متحده ، تولد نوزاد نارس[5] و در کشورهای در حال توسعه ، تاخیر رشد داخل رحمی است. از دو دهه گذشته ، میزان تولد نوزاد کم وزن افزایش یافته است (5). به طوری که سالانه تقریبا 20 میلیون نوزاد کم وزن در جهان متولد می شوند. بروز کم وزنی در سراسر جهان به صورت یکنواخت نیست ؛ بلکه دامنه ی آن از 4 تا 5 درصد نوزادان متولد شده در کشورهای توسعه یافته تا قریب به 50 درصد کشورهای توسعه نیافته ، متفاوت است (1). بین سال های 1984 تا 2005 درصد تولد نوزاد کم وزن 7/6 درصد تا 2/8 درصد افزایش داشته و در طی سا ل های 1980 تا 2005 تولد نوزادان خیلی کم وزن 2/1تا 5/1 درصد افزایش یافته است (5). بر طبق آمارهای سازمان بهداشت جهانی 95درصد تولد نوزادان کم وزن در کشورهای در حال توسعه اتفاق می افتد. این سازمان تا سال 2004 شیوع کم وزنی را در صحرای آفریقا 15درصد ؛ در خاورمیانه و آفریقای شمالی 10درصد ؛ در کشورهای شرق آسیا 10درصد ؛ در جنوب آسیا 33درصد ؛ در آمریکای لاتین 9درصد ؛ در کشورهای توسعه یافته 6درصد ؛ در کشورهای در حال توسعه 18درصد ؛ در کل جهان 17درصد و در ایران 10درصد گزارش نموده است. در مطالعه ای که در سال 1384 در رشت توسط "عدل شعار" با هدف تعیین عوامل مادری پیش بینی کننده ی کم وزنی نوزادان انجام شد ، شیوع کم وزنی را 2/5 درصد گزارش کردند (2).

               کم وزنی هنگام تولد هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای در حال توسعه فشار فوق العاده ای را بر سیستم خدمات بهداشتی و افراد خانواده تحمیل می کند (1). هزینه ی دلاری منابع مورد استفاده برای مراقبت از نوزادان کم وزن ، جزء شاخص هایی جهت تعیین بار اقتصادی برای کشور است. حدود هفت درصد نوزادان کم وزن که در ایالات متحده متولد می شوند ، بیش از یک سوم هزینه ی مراقبت های بهداشتی را به خود اختصاص می دهند. اگر موردی بررسی کنیم هزینه ی نجات جان نوزادان بسیار کوچک با انجام مراقبت های ویژه خیلی اوقات از چند هزار دلار نیز فراتر رفته است. سوای زنده ماندن ، مسئله مهم دیگری که برای نوزادان کم وزن مطرح است ، کیفیت عمر آتی آنهاست (6). علیرغم زنده ماندن برخی از نوزادان بسیار کوچک تحت مراقبتهای ویژه ی طولانی و بسیار پرهزینه باز هم نتایج امیدوارکننده نیست (7) و این نوزادان کم وزن سه برابر نوزادان با وزن طبیعی دچار عوارض تکامل عصبی و ناهنجاری های مادرزادی می شوند (8). این نوزادان حتی در دوران کودکی هم به میزان بالاتری به اختلالات حرکتی ، گفتاری ، شنیداری و عدم توانایی یادگیری مبتلا می شوند (2). به طوری که احتمال بروز فلج مغزی ، عقب ماندگی ذهنی ، مرگ ناگهانی ؛ سپتی سمی و اسهال در کودکانی که کم وزن به دنیا آمده اند بیشتر است(1و5). حتی تحقیقات به عمل آمده بر روی نوجوانان نشان داده است که اختلالات روانی و رفتاری در افرادی که در هنگام تولد کم وزن بوده اند سه برابر بیشتر از دیگران است که عمده ترین آنها اختلال بیش فعالی است. کمبود مهارت های اجتماعی ، اختلالات تعاملی در ارتباط با همسالان ، کاهش سطح فعالیتهای اجتماعی و اعتماد به نفس پایین هم از دیگر موارد شایع در این گروه می باشد. نکته جالب توجه آن است که مطالعات اپیدمیولوژیک اخیر نشان می دهند که خطر بروز بیماریهای دوران میانسالی نظیر فشارخون میانسالی ، بیماری های کلیوی ، دیابت ، سکته مغزی و چاقی در افراد با سابقه ی کم وزنی زمان تولد ، بیشتر است (1و2).

             بنابراین وزن زمان تولد به عنوان یکی از شاخص های مهم بهداشتی در ارزیابی مراقبت های دوران بارداری و مقیاس تعیین کننده ی سلامت نوزادان در سطح جامعه مطرح است که با روند رشد و تکامل و بقای نوزادان در آینده پیوند نزدیک دارد (1).

            عوامل زیادی روی  کم وزنی زمان تولد تاثیر می گذارند که از مهمترین این عوامل می توان ژنتیک ، عوامل محیطی ، جنینی ، جفتی و مادری را نام برد (2و8). در این میان عوامل مادری ، بر اساس تحقیقات به عمل آمده مهمترین وبیشترین نقش را بر وزن زمان تولد نوزادان دارد (2). عوامل مادری در دوران بارداری از قبیل سن ، شاخص توده بدنی ، عوامل اقتصادی-اجتماعی ، طبی ، فعالیت ، نوع تغذیه ، چگونگی گذراندن اوقات فراغت ، عادات سیگار کشیدن ، وضعیت نامطلوب زندگی در دوران بارداری و نحوه ی مقابله با استرس ، چگونگی استفاده از خدمات بهداشتی – درمانی و... از جمله مواردی هستند که قسمتی از سبک زندگی مادر را در دوران بارداری تشکیل می دهند و نتایج برخی از مطالعات اذعان دارند که ممکن است این عوامل با تولد نوزاد کم وزن ارتباط داشته باشند (9). همچنین شواهدی وجود دارد که رفتارهای ارتقای بهداشتی سبک زندگی[6] در دوران بارداری در حفظ بهداشت زنان به منظور زایمان نوزاد سالم ضروری هستند و خطر کم وزنی زمان تولد را کاهش می دهند (10). به طوری که والت[7] (2005)  نیز در مطالعه خود بیان کرد که سبک زندگی مادر در دوران بارداری از عوامل مداخله کننده در تولد نوزاد کم وزن ترم است (11). متخصصان بهداشتی سبک زندگی را به عنوان یکی از عوامل مهم که روی سلامتی تاثیر می گذارد ، توصیف کرده اند (9). رفتارهای ارتقاء دهنده ی بهداشتی برای همه ی اعضای جامعه ، به ویژه برای زنان مهم است (10). چون سلامتی و پیشرفت هر جامعه ای به میزان زیادی به سلامتی زنان وابسته است حاملگی و زایمان اثر قابل توجه ای روی سلامتی و بهداشت زنان دارد و برای سلامت ملی ، شاخص مهمی به شمار می رود. از طرف دیگر سبک زندگی مادر اثر دائمی و طولانی مدت روی سلامتی مادر و کودک دارد (9). سبک زندگی در دوران بارداری رفتارهایی است که مادر باردار در ارتباط با نوع تغذیه و مواد خوراکی مصرفی ، عادات سیگار کشیدن و مصرف الکل و داروها، فعالیت های جسمی ، مراقبت حین بارداری ، روابط اجتماعی و چگونگی مقابله با عوامل تنش زا انجام می دهد (9 و 10).

            همان طور که ذکر شد تغذیه جزئی از سبک زندگی می باشد ، نیازهای تغذیه ای طی حاملگی افزایش می یابد که نشان دهنده ی نیازهای جنین برای رشد ، و نیازهای فیزیولوژیک مادر هستند (12). رژیم غذایی نامناسب و ناکافی در این دوران بر سلامتی مادر و وزن هنگام تولد نوزاد ، تاثیر منفی می گذارد. بنابراین رژیم غذایی مناسب ، تامین کننده ی انرژی برای مادر است و ارتباط مثبت خطی میان وزن گیری مادر و نوزاد وجود دارد (13). در یک خانم با وزن متوسط یا پایین ، عدم افزایش وزن در طول بارداری می تواند سبب محدودیت رشد جنین شود. به خصوص عدم افزایش وزن در سه ماهه ی دوم ، ارتباط محکمی با کاهش وزن هنگام تولد نشان می دهد. محدودیت کالری روی رشد جنین تاثیر سوء دارد و میانگین وزن نوزاد را کاهش می دهد (7). اخیرا متخصصان تغذیه بیان می کنند که رژیم پرکالری و پرپروتئین رشد و تکامل جنین را افزایش می دهد. در بعضی مطالعات دیده شده ، افرادی که بیش از 20% رژیم غذایی آنان در دوران بارداری فقط پروتئین بوده است نوزادان کم وزن به دنیا آورده اند که می توان نتیجه گرفت رژیم بیش از حد پروتئین می تواند مضر باشد (14). اما در مطالعه ای که سوکو و همکاران[8] (2006) انجام دادند پی بردند: مادرانی که در دوران بارداری بیشتر گوشت و سبزیجات مصرف می کنند ، نوزادانی با وزن طبیعی به دنیا می آورند و بر عکس مصرف بیش از حد مواد شیرین در دوران بارداری با تولد نوزاد کم وزن ارتباط مثبت دارد (15). صحتی و همکاران (2007) نیز بیان کردند که تغذیه به عنوان قسمتی از سبک زندگی بر وزن زمان تولد موثر است (005/0>p) (9). عدل شعار و همکاران نیز (1384) بیان کردند که مصرف کم میوه بر کم وزنی زمان تولد نوزاد تاثیر دارد (2). به همین دلیل پیشنهاد می شود که زنان باردار از همه نوع مواد غذایی در حد متعادل استفاده کنند (14).

   

  Ghavi , A

  Abstract

  Introduction: Low birth weight is considered one of the world's most serious health problems that put tremendous pressure on health care system and family. Maternal lifestyle during pregnancy among maternal factors associated with low weight has the most important role on birth weight.

  Method and Material: This research is a historical cohort study. Subjects included 1177 mother who refered to the health-care centers or posts for postpartum care or child's vaccinations in two months and also had health records. The tools used were a three-part questionnaire about maternal lifestyle during pregnancy that were completed from maternal health records and organized interview of mothers. The mothers based on their newborn’s birth weight were classified into two groups: mothers of underweight infants (2500 gram or less) and mothers of infants with normal weight (more than 2500 gram to 4000 gram).       

  Results: research results showed that relation between lifestyle of the mother during pregnancy with newborn’s birth weight was statistically significant (p<0/004). Also in each of the fields of lifestyle, the relation between nutritional status (p<0/008), activity and rest (p<0/001) and social relation (p<0/0001) of mothers with birth weight were statistically significant. While between the self-care and stress management during pregnancy with birth weight was not statistically significant.   

  Conclusion: in attention to the lifestyle and nutritional status, activity and rest and social relation domains during pregnancy associated with low birth weight, the role of hygienic personnel to increase public awareness about proper lifestyle during pregnancy is important in prevention of low birth weight in infants.

  Keywords: Birth weight / Education, Nursing / Infant, Low birth weight / life style / Mothers / pregnan

 • فهرست:

  فصل اول

       زمینه ی پژوهش ............................................................................................9

       اهداف پژوهش (هدف کلی و اهداف ویژه)...................................................15

       سئوالات و فرضیه پژوهش.............................................................................15

       تعریف واژه های کلیدی................................................................................16

       پیش فرض های پژوهش...............................................................................19

       محدودیت های پژوهش................................................................................20

  فصل دوم

      چهارچوب پژوهش......................................................................................22

      مروری بر مطالعات.......................................................................................41

  فصل سوم

       نوع پژوهش................................................................................................58

      جامعه پژوهش..............................................................................................58

      نمونه پژوهش و روش نمونه گیری................................... ..........................58

      حجم نمونه...................................................................................................59

    عناوین                                                                       صفحه                                             

      مشخصات واحدهای مورد پژوهش...............................................................60

      محیط پژوهش.................................................................................................60

      ابزار گردآوری داده ها.............................................. .....................................60

      تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار.....................................................................62                           

      روش گردآوری اطلاعات................................................................................64

      روش تجزیه و تحلیل داده ها..........................................................................64

      ملاحظات اخلاقی...........................................................................................69

  فصل چهارم

      یافته های پژوهش(معرفی جداول)................................................................71

      جداول...........................................................................................................72

  فصل پنجم

     تجزیه و تحلیل یافته ها..................................................................................106

     نتیجه گیری نهایی یافته ها .............................................................................136

     کاربرد یافته هادر پرستاری..................................... ......................................139

     پیشنهادات براساس یافته ها........................................................................140

      فهرست منابع 

  منبع:

   

  1- میرسلیمی ، فاطمه و صادقی ، صدیقه "برخی عوامل مادری مؤثر بر تولد نوزادان کم وزن در مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران" مجله پرستاری و مامایی تبریز ، زمستان1385 ، شماره 4 ، ص 29-22.

  2- عدل شعار ، مریم "بررسی عوامل مادری پیش بینی کننده کم وزنی نوزادان مادران مراجعه کننده به بیمارستان های شهر رشت" پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد ، دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت ، سال 1384 .

  3- نعمتی ، علی و رفاهی ، سهیلا و براک ، منوچهر و جعفری ، منیژه و اتحاد ، غلامحسین "ارتباط برخی از شاخص های تن سنجی مادر و وزن هنگام تولد نوزاد در بیمارستان علوی اردبیل" ، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، بهار 1386، شماره اول ، ص 89-84 .

  4- Hockenberry M.J., Wilson D. “Wong’s nursing care of infant and children“ Mosby Elsevire , eighth edition 2007 , volum 1, 376-378. 

  5- Golestan M. , Fallah R. , Karbasi S. “Neonatal mortality of low birth weight infants in Yazd, Iran” Iranian Journal of Reproductive Medicine Vol.6 , autumn 2008 , No.4 , pp: 205-208.

  6- کانینگهام ویلیام اف "بارداری و زایمان ویلیامز" مؤسسه انتشاراتی گلبان تهران ، چاپ اول ، سال 1380 ، ص 250-206.

  7- Gary Cuningham F. “Willams obstetrics volume 1“ Philadelphia, twenty-second editions, 2005, 201-226 , 854-910.

  8- Singh G., Chouhan R., Sidhu K. “Maternal Factors for Low Birth Weight Babies “ MJAFI 2009 , 65 , 10-12.

  9- Sehhatie S. , Sadeghi S. , Kushavar H. , Sheybaei F. “The Review on lifestyle and its Relation with the Pregnancy outcome in the Pregnant Women Coming to Educational Hospitals of Tabriz in 2004 “ Medwell Journal  , 2007 , 1 , 91- 94.

  10- Gharaibeh M., Al-Maitah R., Al Jada N. “Lifestyle practices of Jordanian pregnant women”, International Council of Nurses , 2005 , 52 , 92-100.

  11- Walt D. “Dietary Intake And Pregnancy Outcome Of Pregnant Women In An Outpatient Clinic” thesis for the degree Magister Scientiae in Dietetics 2005.

  12- تیموری ، ماهرخ و شفیعی ، اکبر و بزاز بنابی ، نسرین "بیماری های زنان و زایمان دنفورث" موسسه فرهنگی و اتنشاراتی تیمورزاده – نشر طبیب ، چاپ اول ، زمستان 1384، ص 36-9.

  13- نیکنامی ، مریم و راهبی ، مرضیه "پرستاری بهداشت مادران و نوزادان" انتشارات دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، چاپ اول ، 1384، 113-99.

  14- Bryce R., Enkin M. “Lifestyle in pregnancy”, Can. FAM. Physician, October 2006.

  15- Cuco C., Ferna´ndez-Ballart J., Sala J., Viladrich C., Iranzo R., Vila J., etal “Dietary patterns and associated lifestyles in preconception, pregnancy and postpartum” European Journal of Clinical Nutrition , 2006, 60, 364–371.

  16- علیزاده ، علی و حسینی ، نواب "چکیده پزشکی کارنت زنان و مامایی" موسسه فرهنگی و اتنشاراتی تیمورزاده – نشر طبیب ، چاپ اول ، تابستان 1380، ص 15-1 ، 68-58.

  17- Reime B., Ratner P.A., Tomaselli-Reime S.N., Kelly A., Schuecking B.A., Wenzlaff P. “The role of mediating factors in the association between social deprivation and low birth weight in Germany” social science & Medicin, 2006, 62, 1731-1744.

  18- Behrman R., Mliegman R., Jenson H., “Nelson Textbook of Pediatrics”, W.B. Saunders Company, 2007, 167-190.

  19- Viengsakhone L., Yoshida Y., Rashid H. , Sakamoto J. “Factors Affecting Low Birth Weight at Four Central Hospitals in Vientiane, LAO PDR” , Nagoya J. 2010 , 72 , 51-58.

  20- Borders A.E. , Grobman W.A. , Amsden L.B. , Holl J.L. “Chronic Stress and Low Birth Weight Neonates in a Low-Income Population of Women” OBSTETRICS & GYNECOLOGY , FEBRUARY 2007, VOL. 109, NO. 2, 331-338.

  21- Orem, Dorothea E. “Nursing concepts of practice new” M.C Hill book, 1991.

  22- Batist E, “A case-control study of risk factor for low birth weight in the western cape”, thesis for the degree of Masters in Public  Health, November 2003.

  23- کانینگهام ویلیام اف و همکاران " بارداری و زایمان ویلیامز 2010 )جلد سوم( " انتشارات نسل فردا و ارجمند ، چاپ اول ، سال 1389، ص 1084-1015.

  24- Sally B., Morcial L., Patricia A., etal “Maternal – Newborn Nursing & Womanُ s Health care“, Pearson Prentice Hall, seventh edition, 2004, 26-45 , 89-90, 407-425.

  25- Chomitz V., Cheung l., Lieberman E,"the Role of Lifestyle in preventing low Birth weight", the future children, spring 1995, vol5, No.1, 121-138.

  26- کر عبدی "بررسی ارتباط شیوه زندگی و کیفیت خواب سالمندان مراجعه کننده به کانون های بازنشستگان شهر رشت" پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد ، دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت ، سال 1386 .

  27- Rondo P. “Maternal Stress / Distress and Low Birth Weight, Preterm Birth and Intrauterine Growth Restriction - A Review” Current Women’s Health Reviews, 2007, 3, 13-29.

  28- Old,s Sally B. “Maternal-Newborn Nursing and Womans Health Care “ Newjersy Prenticehall , 2004.

  29- Grivell R., Dodd J., Robinson J. “The prevention and treatment of intrauterine growth restriction“ Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynecology , 2009 , 23 ,795–807.

  30- “Position of the American Dietetic Association: Nutrition and Lifestyle for a Healthy Pregnancy Outcome” publish in Journal of the American Dietetic Association, 2008.

  31- Raiten D., Kalhan S., Hay Jr W. “Maternal nutrition and optimal infant feeding practices: executive summary” American Society for Nutrition, 2007, 85:577S–583S.

  32- Bansil P, Kuklina EV, Whiteman MK, et al “Eating disorders among delivery hospitalizations: Prevalence and outcomes” J Women’s Health, 2008, 17:1523.

  33- Roberfroid D, Huybregts L, Lanou H, et al “Effects of maternal multiple micronutrient supplementations on fetal growth: A double-blinded randomized controlled trial in rural Burkina Faso” Am J Clin Nutt, 2008, 88:1330.   

  34- قره خانی ، پرویز و ساداتیان ، اصغر " اصول بارداری و زایمان" انتشارات نور دانش ، چاپ دوم ، سال 1384، ص 94-81.

  35- صحت شفیعی ، فهیمه "بررسی ارتباط سبک زندگی با پیامدهای بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی شهر تبریز"  پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد ، دانشکده پرستاری و مامایی تبریز سال 1383.

  36- Smith L., LaGasse L., Derauf C., Grant P., Shah R., Arria A. , etal “The Infant Development, Environment, and Lifestyle Study: Effects of Prenatal Methamphetamine Exposure, Polydrug Exposure, and Poverty on Intrauterine Growth”  Offical Journal Of The American Academy of Pediatrics , 2006, Volume 118, Number 3 , 1149 -1156.

  37- برونر و سورداث ، ترجمه دلاورخان و پروانه بیشه بان "بیماری های زنان" نشر بشری ، تهران ، 1374، ص 26-25.

  38- صلاح زهی ، هدایت اله و خجسته ، فرنوش "پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان" نشر گلبان ، چاپ سوم ، 1381، ص 90-48 ، ص 85-65.

  39- Northstone K., Emmett P., Rogers I “Dietary patterns in pregnancy and associations with socio-demographic and lifestyle factors “, available in PMC 2008.

  40- Ramon R. ,  Ballester F. , Iniguez C. , Rebagliato M., Murcia M., Esplugues A. , et al “Vegetable but Not Fruit Intake during Pregnancy Is Associated with Newborn Anthropometric Measures” The Journal of Nutrition , Nutritional Epidemiology , 2009 , 139 , 561–567.

  41- Fleten C. , Stigum H., Magnus P., Nystad W. “Exercise During Pregnancy, Maternal Prepregnancy Body Mass Index, and Birth Weight” OBSTETRICS & GYNECOLOGY , FEBRUARY 2010 , VOL. 115, NO. 2, 331-337.

  42- حجتی ، حمید و شریف نیا ، سید حمید و  طاهری ، نورالله  " آمار و روش تحقیق در پرستاری و علوم پزشکی " نشر جامعه نگر- سالمی ، چاپ اول ، 1389.

  43- ثنایی سیده کبری "سالنامه آماری استان گیلان 1387" تهیه شده در دفتر آمار و اطلاعات ، ناشر: معاونت برنامه ریزی استانداری گیلان ، آذر 1388.

  44- باربارا هازارد مونرو ، ترجمه کاظم نژاد ، انوشیروان و حیدری ، محمد رضا و نوروززاده ، رضا "روش های آماری در پژوهش مراقبت های بهداشتی و کاربرد SPSS در تحلیل داده ها" نشر جامعه نگر- سالمی ، چاپ اول ، 1389.

  45- Amankra S., Luchok K., Hussey J.R., Watkins K., Liu X. “Effects of Maternal Stress on Low Birth Weight and Preterm Birth Outcomes Across Neighborhoods of South Carolina, 2000–2003 “ Matern Child Health J, 2009.

  46- Olsen S.F. , Halldorsson T.I. , Willett W.C. , Knudsen V.K. , Gillman M.W. , Mikkelsen T.B., etal “Milk consumption during pregnancy is associated with increased infant size at birth: prospective cohort study” Am J Clin Nutr 2007 ,86,1104 –1110.

  47- Lagiou P., Mucci L., Tamimi R., Kuper H., Lagiou A., Hsieh C.C., et al “Micronutrient intake during pregnancy in relation to birth size” Eur J Nutr. 2005 ,44:52–59.

  48- Mari Owe K. ,  Nystad W. , Bo K. “Association Between Regular Exercise and Excessive Newborn Birth Weight” OBSTETRICS & GYNECOLOGY , OCTOBER 2009 , VOL. 114, NO. 4, 770-776.

  49- Sharma S., Franco R. “Sleep and Ite disorders in pregnancy” Wisconcin Medical Journal 2004, Volum 103,No. 5, 48-52.

  50- Levario-Carrillo M. , Amato D. ,  Ostrosky-Wegman P. , González-Horta C., Corona Y., Sanin L.H. “Relation between pesticide exposure and intrauterine growth retardation” Copyright © 2003 Elsevier Ltd. , June 2004 , Volume 55, Pages 1421-1427.

  51- Fenster L. , Eskenazi B. , Anderson M. , Bradman A., Harley K., Hernandez H., etal “Association of In Utero Organochlorine Pesticide Exposure and Fetal Growth and Length of Gestation in an Agricultural Population” Environmental Health Perspectives , April 2006 ,  VOLUME 114 , NUMBER 4 , 597-602.

  52- Ahmed  P. Jaakkola J.K. “Exposure to organic solvents and adverse pregnancy outcomes” Human Reproduction, 2007, Vol.22, No.10 pp. 2751–2757.

  53- Feldman P.J. , Dunkel-Schetter P.C. , Sandman C.A. “Maternal Social Support Predicts Birth Weight and Fetal Growth in Human Pregnancy” Psychosomatic Medicine , 2000, 62:715–725.

  54- Bastani F., Hidarnia A., Montgomery K.S., Aguilar-Vafaei M.E., Kazemnejad A. “Does Relaxation Education in Anxious Primigravid Iranian Women Influence Adverse Pregnancy Outcomes?: A Randomized Controlled Trial”  Journal of  Perinatal & Neonatal Nursing , April/June 2006 , Volume 20 , p 138-146.

  55- Sydsjo A. , Brynhildsen J., Ekholm Selling K. , Josefsson A., Sydsjö G. “Influence of Rest During Pregnancy on Birth Weight in Working Women” , OBSTETRICS & GYNECOLOGY , MAY 2006 , VOL. 107, NO. 5, 991-996.

  56- Elshibly E.M., Schmalisch G., “The effect of maternal anthropometric characteristics and social factors on gestational age and birth weight in Sudanese newborn infants” BMC Public Health 2008, 8:240-244.

  57- Torres-Arreola L.P. , Constantino-Casas P. , Flores-Hernández S. , Villa-Barragán J.P. , Rendón-Macías E. “Socioeconomic factors and low birth weight in Mexico” BMC Public Health 2005, 5, 20-24.

  58- Nahar S. , Mascie-Taylor C. ,  Ara Begum H. “Maternal anthropometry as a predictor of birth weight” Public Health Nutrition 2007 , 10(7), 965–970.

  59- Hashim T. ,  Moawed S. “The relation of low birth weight to psychosocial stress and maternal anthropometric measurements” Saudi Medical Journal 2000 , Vol. 21, 649-654.

  60- Cheng Y.W. , Chung J.H. , Kurbisch-Block I. , Inturrisi M. , Shafer S. , and Caughey A.B. , “Gestational Weight Gain and Gestational Diabetes Mellitus” OBSTETRICS & GYNECOLOGY , NOVEMBER 2008 , VOL. 112, NO. 5, 1015-1022.

  61- Brown J.S. , Adera T. ,  Masho S.W. “Previous abortion and the risk of low birth weight and preterm births” J Epidemiol Community Health 2008;62:16–22.

  62- Stotland N.E. , Cheng Y.W. Hopkins L.M. , Caughey A.B. “Gestational Weight Gain and Adverse Neonatal Outcome Among Term Infants” OBSTETRICS & GYNECOLOGY , SEPTEMBER 2006 , VOL. 108, NO. 3, 635-643.

  63- Lone  F.W. , Qureshi R.N. , Emanuel F. “Maternal anaemia and its impact on perinatal outcome” Tropical Medicine and International Health , 2004, volume 9 no 4 , 486–490.

  64- Yekta Z. , Ayatollahi H. , Porali R. , Farzin A. “The effect of pre-pregnancy body mass index and gestational weight gain on pregnancy outcomes in urban care settings in Urmia-Iran” BMC Pregnancy and Childbirth 2006, 6:6-15.

  65- Rode L. , Hegaard H.K. , Kjærgaard H. , Møller 


موضوع پایان نامه بررسی ارتباط سبک زندگی مادران در دوران بارداری با کم وزنی بدو تولد نوزادان ترم در مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت در سال 1389, نمونه پایان نامه بررسی ارتباط سبک زندگی مادران در دوران بارداری با کم وزنی بدو تولد نوزادان ترم در مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت در سال 1389, جستجوی پایان نامه بررسی ارتباط سبک زندگی مادران در دوران بارداری با کم وزنی بدو تولد نوزادان ترم در مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت در سال 1389, فایل Word پایان نامه بررسی ارتباط سبک زندگی مادران در دوران بارداری با کم وزنی بدو تولد نوزادان ترم در مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت در سال 1389, دانلود پایان نامه بررسی ارتباط سبک زندگی مادران در دوران بارداری با کم وزنی بدو تولد نوزادان ترم در مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت در سال 1389, فایل PDF پایان نامه بررسی ارتباط سبک زندگی مادران در دوران بارداری با کم وزنی بدو تولد نوزادان ترم در مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت در سال 1389, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی ارتباط سبک زندگی مادران در دوران بارداری با کم وزنی بدو تولد نوزادان ترم در مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت در سال 1389, مقاله در مورد پایان نامه بررسی ارتباط سبک زندگی مادران در دوران بارداری با کم وزنی بدو تولد نوزادان ترم در مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت در سال 1389, پروژه در مورد پایان نامه بررسی ارتباط سبک زندگی مادران در دوران بارداری با کم وزنی بدو تولد نوزادان ترم در مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت در سال 1389, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی ارتباط سبک زندگی مادران در دوران بارداری با کم وزنی بدو تولد نوزادان ترم در مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت در سال 1389, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی ارتباط سبک زندگی مادران در دوران بارداری با کم وزنی بدو تولد نوزادان ترم در مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت در سال 1389, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ارتباط سبک زندگی مادران در دوران بارداری با کم وزنی بدو تولد نوزادان ترم در مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت در سال 1389, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ارتباط سبک زندگی مادران در دوران بارداری با کم وزنی بدو تولد نوزادان ترم در مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت در سال 1389, پروژه درباره پایان نامه بررسی ارتباط سبک زندگی مادران در دوران بارداری با کم وزنی بدو تولد نوزادان ترم در مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت در سال 1389, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی ارتباط سبک زندگی مادران در دوران بارداری با کم وزنی بدو تولد نوزادان ترم در مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت در سال 1389, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط سبک زندگی مادران در دوران بارداری با کم وزنی بدو تولد نوزادان ترم در مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت در سال 1389, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط سبک زندگی مادران در دوران بارداری با کم وزنی بدو تولد نوزادان ترم در مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت در سال 1389, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط سبک زندگی مادران در دوران بارداری با کم وزنی بدو تولد نوزادان ترم در مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت در سال 1389, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی ارتباط سبک زندگی مادران در دوران بارداری با کم وزنی بدو تولد نوزادان ترم در مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت در سال 1389

پایان نامه: جهت دریافت دکترا چکیده مقدمه: بیش فعالی واختلال توجه (ADHD:attention-deficit hyperactivity disorder) یک سندروم عصبی-رفتاری است که با عدم توجه، تحریک پذیری، فعالیت زیاد، رفتارهای مضطربانه و متلاطم به خصوص در پسر بچه‌ها مشخص می‌شود. اتیولوژی ADHD هنوز مشخص نشده است اما کاهش حجم مغز، وزن کم موقع تولد وآسیب‌های مغزی در هنگام زایمان به خصوص در بچه‌های پره ترم از جمله ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته پرستاری مراقبت ویژه نوزادان زمینه و هدف ایران جز مناطق با شیوع بالای زایمان زودرس است و تقریباً 10 درصد تولدها را نوزادان نارس تشکیل می دهند. در کنار هزینه های اولیه بستری ومراقبت از این نوزادان ، پیامدهای منفی دیگری نیز به دنبال بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان انتظار وی را می کشد. باتوجه به اینکه ماساژ نیاز به تکنولوژی خاصی ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی –فیزیولوژی ورزشی چکیده : زمینه و هدف : در طی تغییرات متابولیکی در دوران بارداری ،تماس مادر با فلزات سنگین برای عملکرد جفت و سلامت جنین بسیار مهم تلقی شده است. اما فرض شده است که تمرین استقامتی با تاثیر بر فعالیت متالوپروتئین هایی از قبیل MT می تواند راهکاری جهت مقابله با اثرات زیان آور فلزات سنگین باشد .از این ...

پايان نامه رشته روانشناسي سال 1387 چکيده يکي از مواردي که همواره توجه روانشناسان، وحققان و دانشمندان را به خود جلب مي کند تاثير تغذيه صحيح و درست بر انواع کارکردهاي رواني مي باشد.در تحقيق حا

فصل اول عنوان طرح: تأثیر انجام ماساژ نوزاد بر می زان دلبستگی پدر با نوزاد – یک کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی بیان مسئله تحقیقات درباره جنین و نوزاد حیوانات نشان داده است که تجارب حسی غیرعادی (اعم از تحریک بیش از حد یا محرومیت بیش از حد) می­توانند بر تکامل مغز تأثیر بگذارد. حساسیت لمسی از هفته 7 جنینی و از ناحیه دهان شروع می­شود و در هفته 15 به سایر قسمتهای صورت، کف دست و پا، ...

پایان نامه جهت دریافت دکترای حرفه ای چکیده مقدمه و هدف: از عوامل بروز خطر در دوران بارداری سن مادر است. امروزه تعداد زیادی از خانم ها در سن بالای 35 سال باردار میشوند. همچنین در خانم های بالای 35 سال احتمال بروز عوارض بارداری از قبیل دکولمان جفت، دیابت، ماکروزومی و فشار خون بالا و عوارض جنینی از قبیل زایمان زودرس، اختلال رشد داخل رحمی و وزن کم هنگام تولد افزایش می یابد. این ...

پایان­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد ( گرایش بهداشت جامعه) چکیده عنوان: "درک زوجین از عملکرد خانواده هنگام و قوع سرطان در یکی از آنها ، تبریز،1391" مقدمه: بیماری سرطان می­تواند عملکرد خانوادگی بیماران را تحت تاثیر قرار دهد. اجرای برنامه­های حمایتی به این بیماران نیازمند شناسایی ابعادی از زندگی خانوادگی است که بعد از ابتلاء به سرطان مختل شده باشند. بنابراین، بررسی حاضر به ...

پایان­نامه: جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان چکیده مقدمه: نوزادان نارس در حین مراقبت و درمان تحت مداخلات دردناک زیادی قرار می‌گیرند و پرستاران می‌بایست با استفاده از روش‌های غیر دارویی بدون خطر، از عوارض کوتاه و بلند مدت ناشی از درد پیشگیری نمایند، لذا این مطالعه به منظور تعیین تاثیر قنداق کردن بر درد ناشی از جایگذاری لوله بینی­ ­معدی در نوزادان نارس انجام ...

  پايان نامه براي اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي (M.A) سال تحصيلي :93-1392 چکيده:   هدف ازپژوهش حاضرجهت بررسي رابطه بين سبک رهبري مديران آموزشي بابهداشت رواني دبيران

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی چکیده نوجوانانی که با یک سبک صحیح فرزندپروری تربیت می شوند دارای زندگی و حالات روانی بهتری می باشند . بدین منظور پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) بر تغییر سبک فرزند پروری مادران دارای پسر نوجوانی که در دبیرستان شهید دکتر بهشتی ناحیه 2 شهرستان رشت مشغول تحصیل هستند ، صورت گرفته است . نمونه این ...

ثبت سفارش