پایان نامه طراحی الگوریتم های تخصیص نرخ بهینه بر مبنای تابع سودمندی در شبکه های داده

word 7 MB 32257 205
1383 دکترا مهندسی برق
قیمت قبل:۷۰,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • رساله دکترای مهندسی برق

  چکیده:

   

  هدف از انجام این رساله، ایجاد بهبود در نحوه عملکرد الگوریتم های تخصیص نرخ بهینه بر مبنای تابع سودمندی در شبکه های داده
  می باشد. الگوریتم تخصیص نرخ بهینه بر مبنای تابع سودمندی در ابتدا توسط دکتر گلستانی مطرح گردید. سپس Kelly  نشان داد که میتوان مسئله تخصیص نرخ بهینه  را به دو زیر مسئله ساده تر تبدیل کرد که یکی توسط شبکه و دیگری توسط کاربرها حل میشود و نشان داد که مسئله شبکه در حقیقت، مسئله تخصیص نرخ با معیار عدالت تناسبی می باشد و دارای مزایای بسیاری از جمله شباهت با الگوریتم کنترل ازدحام در TCP/IP (روش AIMD ) می باشد و همچنین پایداری و همگرائی الگوریتم را بفرم ریاضی نشان داد. ولی در عین حال الگوریتم Kelly دارای برخی محدودیتها نیز می باشد که از آن جمله می توان به مشکل گسترش پذیری(Scalability)  و سرعت همگرائی کم و سربارهای محاسباتی زیاد اشاره کرد. در این رساله، به معرفی دو الگوریتم سلسله مراتبی، یک الگوریتم فازی و یک الگوریتم ترکیبی فازی- سلسله مراتبی با هدف برطرف کردن نقائص فوق الذکر میپردازیم تا ضمن برقراری عدالت تناسبی (W,a) به روشهای تخصیص نرخ با سرعت های همگرائی بالاتر دست یابند. ضمناً  بررسی ریاضی پایداری الگوریتمهای مطرح شده،  بررسی رفتار الگوریتمهای سلسله مراتبی در حضور ترافیک زمینه با نرخ متغیر، و بررسی پدیده ورود و خروج کاربرها به سیستم از دیگر مواردی
  می باشندکه در این رساله مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

   

  فصل اول

  مقدمه 

   

   

   

  1-1 مقدمه  

   

   بطور کلی، کیفیت سرویس1 عبارتست از قابلیتی که شبکه در تمیز گذاری بین انواع سرویسها و کلاسهای ترافیکی دارا می باشد بنحوی که کاربرانی که در یک کلاس ترافیکی قرار گرفته اند، بسته به نوع نیاز خود، عملکرد متفاوتی از شبکه را نسبت به انواع دیگر مشاهده کنند. از جمله راههای حمایت از کیفیت سرویس می توان به انواع روشهای کنترل نرخ و کنترل ازدحام2 اشاره نمود.

  روشهای کنترل نرخ و کنترل ازدحام در شبکه های کامپیوتری بمنظور کنترل ترافیک در شبکه ها و تقسیم پهنای باند با در نظر گرفتن معیار عدالت3 مفروض به کار می روند.

  کنترل نرخ عبارتست از مجموعه ای از روش های مورد استفاده شبکه برای کنترل نرخ ورودی به شبکه در حالی که کنترل ازدحام عبارتست از اعمال پاره ای از کنترل ها بر روی ورودی هائی که باعث پر شدن بافرهای شبکه شده اند.

  در یک تقسیم بندی عمومی، کنترل ازدحام در شبکه های مخابراتی داده به دو روش صورت می گیرد. روشهای براساس پنجره که در آنها تعداد بسته های موجود در شبکه با کنترل هوشمندانه یک پنجره به نام پنجره ازدحام4، در حدی معین تنظیم می گردد [6,5,4,3,2,1] و روشهای بر اساس نرخ که در آنها به

   

  ترافیک موجود در شبکه بصورت جریان مایع نگاه کرده می شود و با الگوریتم های مشخص سعی در تخصیص نرخ به کاربرهای شبکه می گردد بنحوی که عدالت در تخصیص نرخ به کاربرها رعایت گردد[11,10,9,8,7].

  معیارهای متعددی برای پیاده سازی این عدالت معرفی شده اند که از شاخص ترین آنها می توان معیارهای عدالت حداکثر- حداقل1، تناسبی2 و حداقل تأخیر بالقوه3 را نام برد[14,13,12].

  Mo و Walrand در [13] به بررسی معیار عدالت (W,a) پرداخته اند و نشان داده اند که تمامی معیارهای عدالت مذکور را می توان بعنوان حالتهای خاص از معیار عدالت عمومی تر(W,a)  بدست آورد.

  با تحقیقاتی که در زمینه کنترل ازدحام و الگوریتم های تخصیص نرخ صورت گرفته است این نتیجه حاصل شده است که هرگونه الگوریتمی که بمنظور کنترل ازدحام یا تخصیص نرخ بکار می رود باید در حد امکان، بصورت توزیع شده در سطح شبکه قابل پیاده سازی باشد زیرا در غیر اینصورت اگر الگوریتم بصورت متمرکز پیاده سازی گردد، با بزرگ شدن ابعاد شبکه، بار محاسباتی قابل توجهی به پردازشگر مرکزی اعمال می گردد و بعلاوه در صورت بروز نقص در این پردازشگر، رفتار کل سیستم دچار اختلال و آشفتگی می گردد در حالی که در یک الگوریتم توزیع شده، مسئولیت تخصیص نرخ و کنترل ازدحام بر عهده تمامی گره های شبکه و کاربرهای انتهائی قرار می گیرد و ایجاد خطا و یا نقص در جزئی از این سیستم توزیع شده، تأثیر زیادی بر رفتار کل الگوریتم نخواهد داشت. بهمین دلیل محققینی از جمله Bertsekas [15] و Gallager [16] سعی در سوق دادن الگوریتم های تخصیص نرخ به سمت الگوریتم های توزیع شده و گسترده در سطح شبکه نموده اند.

  ایده اولیه پیاده سازی مسئله کنترل نرخ بصورت یک مسئله بهینه سازی عمومی توسط S.J.Golestani  مطرح گردیده است [17] و پس از او محققین بسیاری سعی در توسعه روشهای موجود برای دسترسی کاربرهای موجود در سطح شبکه به نرخ های بهینه و با روشهای توزیع شده نموده اند.

  عمده کار این محققین را می توان بطور کلی به دو دسته عمده تقسیم بندی نمود. در دسته اول، محققینی مانند S. Low در [18,19] سعی نموده اند تا با استفاده از تئوری دوگانی4[15]، مسئله بهینه سازی را به یک مسئله گسترده در سطح شبکه مبدل کنند که در آن کاربرهای انتهائی و لینک های شبکه با تبادل پاره ای اطلاعات به یکدیگر قادر به حل مسئله بهینه سازی عمومی باشند و حتی این محققین در [18] به کمک روشهای ریاضی سعی در اثبات پایداری الگوریتم های توزیع شده خود نموده اند و در عمل نیز نحوه پیاده سازی اینگونه از الگوریتم ها در شبکه ATM 5 [21,20] و برای سرویس ABR موجود در آن با استفاده از امکاناتی که این سرویس در اختیار قرار می دهد مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته است.

   

   

  محققینی که در دسته دوم تقسیم بندی فوق قرار دارند سعی می کنند تا با استفاده از روشهای مبتنی بر تابع جریمه [15] به حل مسئله تخصیص بهینه نرخ با تئوری بهینه سازی عمومی بپردازند که از این جمله
  می توان به تحقیقات صورت گرفته در [24,23,22,10,8,7] اشاره نمود.

  البته لازم به توضیح است، محققینی نیز وجود دارند که با استفاده از روشهائی متفاوت با دو روش کلی فوق، سعی در حل مسئله بهینه سازی عمومی تخصیص نرخ نموده اند. بعنوان مثال Başar et al. T. در [25] و R. Srikant et al. در [8] سعی کرده اند تا با کمک تئوری بازی1 مسئله بهینه سازی تخصیص نرخ را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.

  از مهمترین روشهای دسته دوم می توان به نتایج تحقیقات در [7]  اشاره کرد. Kelly et al. در [7] سعی نموده اند علاوه بر پیاده سازی یک الگوریتم گسترده در سطح شبکه به معیار عدالت تناسبی دست پیدا کنند. از جمله مهمترین ویژگی های این معیار، نزدیکی آن با روش معروف کنترل ازدحام در اینترنت که توسط Jacobson et al. در [26] ارائه گردیده است، می باشد. از دیگر ویژگی های برجسته این الگوریتم، بررسی و اثبات پایداری آن  با انتخاب توابع لیاپانوف مناسب می باشد.

  از آنجائیکه تأخیر زمانی در الگوریتم Kelly کمتر مورد توجه واقع گردیده است، R.Johari و D.Tan تحقیقات دامنه داری را در [11] برای اثبات پایداری الگوریتم Kelly در حضور تأخیر و تحت شرایطی مشخص انجام داده اند و به نتایج قابل توجهی دست یافته اند و در نهایت، پایداری الگوریتم برای یک توپولوژی عمومی شبکه و تأخیرهای دلخواه ولی محدود توسط L. Massoulié  در [27] و S.Deb  و R.Srikant  در[28] ارائه شده است.

  مسئله ورود و خروج کاربرها در الگوریتم Kelly ، در [10] مورد بررسی قرارگرفته است.

  یکی از موثرترین روشهای اعمال شده جهت پرهیز از بروز ازدحام و یا کنترل آن، استفاده از متدهای هزینه گذاری2 بر لینکهای شبکه به ازاء ترافیک عبور کننده از آنها می باشد [31,30,29] که در این روشها هر لینک به ازاء ترافیک تجمعی که از آن عبور می کند، هزینه ای را بر کاربرهای عبوری اعمال می کند و این هزینه با افزایش ترافیک تجمعی عبوری افزایش می یابد و بعنوان مثال در [7]  از اینگونه روشهای هزینه گذاری بمنظور دستیابی کاربرهای الاستیک3 [32] موجود در شبکه به نرخ های عادلانه و بهینه استفاده شده است. اخیراً با توجه به رشد روز افزون برنامه های کاربردی موجود در اینترنت و نیاز به سرویس هائی که دارای کران های مشخص برای تأخیر (و یا تغییرات تأخیر4) می باشند توجه خاصی به اعمال روشهای مبتنی بر الگوریتم های بهینه سازی و هزینه گذاری بر ترافیک های بلادرنگ5 معطوف شده است و از آنجا که

   

   

  یکی از بهترین روشهای دستیابی به کیفیت سرویس در اینترنت کنونی، استفاده از سرویسهای تفکیک شده1 [33] می باشد، اعمال روشهای هزینه گذاری بر سرویس های تفکیک شده[34] و هزینه گذاری براساس اولویت و هزینه گذاری بر ترافیکهای بلادرنگ با استفاده از مفهوم پهنای باند موثر2 [35] از
  زمینه های تحقیقاتی مهم کنونی به شمار می روند و محققین بسیاری در سرتاسر جهان، مشغول به تحقیق در این زمینه می باشند.

   

   

  1-2 تبیین موضوع

   

  هدف از انجام این رساله، پیشنهاد و بررسی الگوریتم های تخصیص نرخ بهینه با عملکرد بهبود یافته بر مبنای تابع سودمندی3 در شبکه های داده می باشد.

  یک الگوریتم تخصیص نرخ بهینه بر مبنای تابع سودمندی در ابتدا توسط دکتر گلستانی مطرح گردیده است سپس Kelly  نشان داده است که میتوان مسئله تخصیص نرخ بهینه  را به دو زیر مسئله تبدیل کرد که یکی توسط شبکه و دیگری توسط کاربرها حل میشود و نشان داده است که مسئله شبکه در حقیقت، مسئله تخصیص نرخ با معیار عدالت تناسبی می باشد و دارای مزایای بسیاری از جمله شباهت با الگوریتم کنترل ازدحام در TCP/IP (روش AIMD4 ) می باشد و از مبنای ریاضی قوی جهت اثبات پایداری و همگرائی الگوریتم، بهره مند است ولی در عین حال، دارای برخی نقاط کاستی نیز می باشد که از آن جمله می توان به عدم سهولت گسترش پذیری5 الگوریتم Kelly به شبکه های وسیعتر و ترجیح به استفاده از الگوریتم های ساده مقدماتی (با سرعت همگرائی کم) بدلیل حجم زیاد سربار محاسباتی ایجاد شده اشاره کرد.

  در این رساله، با معرفی دو الگوریتم سلسله مراتبی، یک الگوریتم فازی و یک الگوریتم ترکیبی فازی- سلسله مراتبی با هدف برطرف کردن نقائص فوق الذکر و ضمن برقراری عدالت تناسبی (W,a) به روشهای تخصیص نرخ با سرعت های همگرائی بالاتر دست می یابیم و ضمناً به بررسی ریاضی پایداری الگوریتمهای مطرح شده می پردازیم.

  الگوریتمهای سلسله مراتبی، بر اساس لینکهای گلوگاه6 موجود، شبکه را به دو سطح سلسله مراتب افراز می کنند. اینگونه الگوریتمها کاربرهای شبکه را بر اساس عبور دسته های کاربرها بطور مشترک از لینکهای گلوگاه به کاربرهای مجازی تفکیک می کنند. سپس عمل تخصیص نرخ به این کاربرهای مجازی بصورت مشترک و توسط گره های مرزی موجود در مرز میان دو سطح سلسله مراتب، انجام می پذیرد

  Abstract

  Improving the performance of the optimal rate allocation algorithms in data networks is the main objective of this thesis. The optimal utility-based rate allocation algorithm was introduced for the first time by Golestani. Afterwards, Kelly showed that the optimal rate allocation problem could be decomposed into two simpler sub-problems that are solved separately by users and network. He has shown that the network problem has the proportional fairness property and is similar to TCP/IP's familiar AIMD method and he showed the stability of the proposed method using mathematical approaches. On the other hand the Kelly's method has some limitations such as the scalability issue, the low convergence rate and the large computational overhead. In this thesis, two hierarchical methods, a fuzzy method and a mixed fuzzy-hierarchical method are introduced to overcome these limitations and achive high-speed rate allocation methods while having the (W,a) proportional fairness property. The stability analysis of the introduced algorithms, the behaviour of the hierarchical algorithms in the presense of the variable-rate background traffic and the users arrival and departure problem are also invistigated in this thesis.    

 • فهرست:

  فهرست مطالب.............................................................................................................................................................. هشت

  چکیده.................................................................................................................................................................................1

   

  فصل اول : مقدمه

  1-1 مقدمه ...........................................................................................................................................................................2

  1-3 تبیین موضوع.................................................................................................................................................................5

  1-2 ترتیب ارائه مطالب........................................................................................................................................................6

   

  فصل دوم : بررسی مفهوم کیفیت سرویس در شبکه های داده

  2-1 مقدمه............................................................................... .........................................................................................7

  2-2 مکانیسم های موجود در شبکه برای ایجاد QoS .........................................................................................................8

  2-3 روش های صف بندی با کار مداوم..............................................................................................................................9

          2-3-1 روش صف بندی FIFO.................................................................................................................................10

          2-3-2 روش صف بندی با اولویت مطلق.....................................................................................................................10

         2-3-3 روش GPS....................................................................................................................................................11

         2-3-4 روش صف بندی Round Robin ...............................................................................................................12

         2-3-5 روش Bitwise Round Robin ...............................................................................................................13

         2-3-6 روش عملی صف بندی عادلانه Bitwise Round Robin ........................................................................13

         2-3-7 روش WRR ................................................................................................................................................13

         2-3-8 روش Deficit Round Robin (DRR) .................................................................................................14

         2-3-9 روش بهبود یافته DRR (DRR+) ...............................................................................................................15

         2-3-10 روش صف بندی عادلانه وزن دهی شده (WFQ) .......................................................................................15

         2-3-11 روش WF2Q ............................................................................................................................................15

         2-3-12 روش های Delay-EDD و Jitter-EDD ..............................................................................................16

  2-4 روش های صف بندی با کار غیر مداوم .....................................................................................................................17

         2-4-1 روش Leaky Bucket ...............................................................................................................................18

        2-4-2 روش Token Bucket ................................................................................................................................18

  2-5 روشهای استفاده شده برای حذف کردن بسته ها .........................................................................................................18

         2-5-1 Tail Dropping ........................................................................................................................................19

   

         2-5-2 Random Early Detection (RED) ..................................................................................................19

         2-5-3 Weighted Random Early Detection (WRED) ........................................................................19

  2-6 انواع کلاسهای سرویس در شبکه های داده ...............................................................................................................20

  2-7 سرویس های مجتمع .................................................................................................................................................21

  2-8 RSVP.....................................................................................................................................................................23

  2-9 سرویس های تفکیک شده ........................................................................................................................................24

  2-10 نتیجه گیری ............................................................................................................................................................25

   

  فصل سوم:کنترل نرخ و مفهوم عدالت در شبکه های داده

  3-1 مقدمه.........................................................................................................................................................................26

  3-2  مفهوم کنترل نرخ و اهداف آن....................... ...........................................................................................................27

         3-2-1 روشهای  بر اساس پنجره ................................................................................................................................27

         3-2-2 روشهای بر اساس نرخ ....................................................................................................................................28

  3-3  تقسیم بندی ترافیک های موجود در سطح شبکه .......................................................................................................29

  3-4  مفهوم عدالت در تخصیص نرخ در شبکه های داده ...................................................................................................31

         3-4-1 مدل شبکه .....................................................................................................................................................32

         3-4-2 معیار عدالت حداکثر- حداقل.........................................................................................................................33

         3-4-3 معیار عدالت تناسبی .......................................................................................................................................34

        3-4-4 معیار عدالت حداقل تأخیر بالقوه .....................................................................................................................36

         3-4-5 تخصیص پهنای باند وزن دهی شده ................................................................................................................36

         3-4-6 معیار عدالت تناسبی(W,a) ...........................................................................................................................37

  3-5  نتیجه گیری ..............................................................................................................................................................38

   

  فصل چهارم: بررسی روشهای تخصیص نرخ بهینه به کاربرهای سطح شبکه براساس دیدگاه جریان سیال

  4-1 مقدمه.........................................................................................................................................................................39

  4-2 طرح مسئله کنترل نرخ بصورت یک مسئله بهینه سازی عمومی.....................................................................................42

          4-2-1 الگوریتم گسترده و تکرری برای پاسخ............................................................................................................45

  4-3  کنترل نرخ در شبکه های کامپیوتری با استفاده ازمفهوم هزینه .....................................................................................46

         4-3-1  الگوریتم Kelly برای حل مسئله شبکه..........................................................................................................49

         4-3-2  الگوریتم Kelly برای حل مسئله کاربر .........................................................................................................50

         4-3-3  بررسی پایداری سراسری الگوریتم ها ............................................................................................................50

         4-3-4  سرعت همگرائی ...........................................................................................................................................51

         4-3-5  تأخیرهای زمانی ............................................................................................................................................52

         4-3-6  تطبیق کاربرها ...............................................................................................................................................54

   

         4-3-7 بهینه سازی همزمان مسیر و نرخ کاربرها .........................................................................................................55

         4-3-8  بررسی مسئله ورود و خروج کاربرها در سیستم ..............................................................................................57

  4-4 نتیجه گیری................................................................................................................................................................60

   

  فصل پنجم : روشهائی برای حل مسائل بهینه سازی محدب مقید
  5-1 مقدمه ........................................................................................................................................................................61

  5-2 بهینه سازی محدب مقید .............................................................................................................................................62

          5-2-1  روش تصویر گرادیان ...................................................................................................................................63

          5-2-2 الگوریتمهای تصویر گرادیان وزن دهی شده و نیوتن ......................................................................................65

          5-2-3 بررسی همگرائی با استفاده از روش شیب .......................................................................................................66

           5-2-4 لم شیب ........................................................................................................................................................67

          5-2-5 مفهوم سرعت همگرائی و مقایسه سرعت همگرائی الگوریتم ها ......................................................................68

          5-2-6 روش لاگرانژ ................................................................................................................................................70

          5-2-7 روش تابع جریمه ...........................................................................................................................................71

          5-2-8 روش تابع سد ................................................................................................................................................71

  5-3 نتیجه گیری................................................................................................................................................................72

   

  فصل ششم : طراحی و پیشنهاد الگوریتمهای تخصیص نرخ بهینه بهبود یافته

  6-1  مقدمه .......................................................................................................................................................................73

  6-2 معیار عدالت تناسبی(W,a) .......................................................................................................................................74

  6-3  الگوریتمهای پیشنهادی ..............................................................................................................................................76

          6-3-1  الگوریتم  I ...................................................................................................................................................82

          6-3-2  الگوریتم II  .................................................................................................................................................84

          6-3-3 الگوریتم III  ................................................................................................................................................96

         6-3-4  الگوریتم IV  .............................................................................................................................................100

  6-4  پایداری الگوریتم های با عدالت تناسبی در حضور تأخیر زمانی ...............................................................................102

  6-5 نتیجه گیری..............................................................................................................................................................118

   

  فصل هفتم : شبیه سازی کامپیوتری

  7-1 مقدمه ......................................................................................................................................................................119

  7-2 مقایسه الگوریتم های I الی IV با الگوریتمهای متعارف  ...........................................................................................119

          7-2-1 مثال اول .....................................................................................................................................................120

          7-2-2 مثال دوم .....................................................................................................................................................129

          7-2-3 مثال سوم ....................................................................................................................................................140

   

          7-2-4 مثال چهارم .................................................................................................................................................151

          7-2-5 مثال پنجم (بررسی اثر متقابل گلوگاه ها)......................................................................................................158

  7-3  شبیه سازی ورود و خروج کاربرها ..........................................................................................................................161

  7-4 شبیه سازی معیارهای عدالت دیگر در الگوریتم فازی ...............................................................................................165

  7-5 شبیه سازی واقعه گسسته...........................................................................................................................................166

        7-5-1 بخش اول......................................................................................................................................................168

        7-5-2 بخش دوم......................................................................................................................................................177

        7-5-3 شبیه سازی الگوریتم سلسله مراتبی II در حضور ترافیک زمینه .......................................................................178

        7-5-4 مقایسه الگوریتم فازی با Kelly.....................................................................................................................179

  7-6 نتیجه گیری..............................................................................................................................................................179

   

  فصل هشتم : نتیجه گیری و پیشنهادات

  8-1  نتیجه گیری ............................................................................................................................................................181

  8-2  پیشنهادات ..............................................................................................................................................................184

   

  فهرست علائم اختصاری ............................................................................................................................................186

  مراجع ..........................................................................................................................................................................188

   

  پیوستها

  الف-ن) شکلهای تکمیلی مربوط به شبیه سازی کامپیوتری.............................................................. ................... CD ضمیمه

  س) برخی برنامه های کامپیوتری مورد استفاده در شبیه سازی............................................................................... CD ضمیمه

  منبع:

   

   

  [1] Tanenbaum, A.S., Computer Networks, 3rd edition, Prentice Hall, New Jersey, 1996.

  [2] Brakmo, L.,  TCP Vegas Release 0.8, Nov. 1994.

  http://www.cs.arizona.edu/protocols

  [3] Mitra, D. and Seery, J.B., “Dynamic adaptive window for high-speed data networks,” in Proc. ACM SIGCOMM’90 Conf., pp. 30-40, 1990.

  [4] Mitra, D. and Seery, J.B., “Dynamic adaptive windows for high-speed data networks with multiple paths and propagation delays,” Computer Networks and ISDN Systems, (25), pp. 663-679, 1993.

  [5] Floyd, S., “TCP and explicit congestion notification,” ACM Computer Communications Review, Vol. 24, No. 5, pp. 10-23, Oct. 1994.

  [6] Fall, K. and Floyd, S., “Simulation-based comparison tahoe, reno and sack TCP,” ACM Compu. Commun. Rev., Vol. 26, No. 3, pp. 5-21, July 1996.

  [7] Kelly, F.P., Maulloo, A.K. and Tan, D.K.H., “Rate control for communication networks: shadow prices, proportional fairness and stability,” J. Oper. Res. Soc., Vol. 49, No. 3, pp. 237-252, Mar. 1998.

  [8] Kunniyur, S. and Srikant, R., “End-to-End Congestion Control Schemes: Utility Functions, Random Losses and ECN Marks,” IEEE INFOCOM  Mar. 2000.

  [9] Fendick, K.W., Rodriguez, M.A. and Weiss, A., “Analysis of a rate-based feedback control strategy for long-haul data transport.” Performance Evaluation, Vol. 16, pp. 67-84, 1992.

  [10] Tan, D.K.H., Mathematical Models of Rate Control for Communication Networks, Ph.D. dissertation, pp. 35-61, Cambridge university, Aug. 1999.

  [11] Johari, R. and Tan, D., “End-to-End congestion control for the Internet: Delays and Stability,” IEEE Trans. On Networking, Vol.9, No.6, pp. 818-832, Dec. 2001.

  [12] Massoulié, L. and Roberts, J., “Bandwidth sharing: objectives and algorithms,” in Proc. IEEE INFOCOM, Vol.3, 1999, pp. 1395-1403.

  [13] Mo, J. and Walrand, J., “Fair End-to-End Window-Based Congestion Control,” IEEE Transactions on Networking, Vol. 8, No. 5, pp. 556-567, Oct. 2000.

  [14] Hurley, P., Le Boudec, J.Y. and Thiran, P., “A note on the fairness of additive increase and multiplicative decrease,” in Proc. ITC-16, Edinburg, Scotland, pp. 467-478, June 1999.

  [15] Bertsekas, D. and Tsitsiklis, J., Parallel and Distributed Computation. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1989.

  [16] Gallager, R.G. and Bertsekas, D., Data Networks, Prentice-Hall, NJ 1987.[17] Golestani, S.J., A Unified Theory of Flow Control and Routing in Data Communication Networks, Ph.D Dissertation, MIT, Jan. 1980.

  [18] Low, S.H. and Lapsley, D.E., “Optimization flow control, I: basic algorithm and convergence.” IEEE/ACM Transcations on Networking, Vol. 7, No. 6, pp. 861-874, Dec. 1999.

  http://www.ee.mu.oz.au./staff/slow/research/.

  [19] Lapsley, D.E. and Low, S.H., “An optimization approach to ABR control.” In Proceedings of  the ICC, June 1998.

  [20] Rohrs, C.E., Berry, R.A. and O’Halek, S.J., “A control engineer’s look at ATM congestion avoidance.” In Proc. IEEE Globecom’95, pp. 1089-94, Singapore, Nov. 1995.

  [21] Sathaye, S., Traffic Management Specification version 4.0. ATM Forum Traffic Management Group, Oct. 1996.

   

  [22] Golestani, S.J. and Bhattacharyya, S., “End-to-End Congestion Control for the Internet: A global optimization framework.” In Proc. Of International Conf. On Network Protocols(ICNP), Oct. 1998.

  [23] Kelly, F.P., “Charging and rate control for elastic traffic.” European Transactions on Telecommunications, 8:33-37, 1997. http://www.statslab.cam.ac.uk/frank/elastic.html.

  [24] La, R.J. and Anantharam, V., “Utility-Based Rate Control in the Internet for Elastic Traffic.” IEEE Trans. On Networking, Vol. 10, No. 2, pp. 272-286, Apr. 2002.

  [25] Altman, E., Başar, T. and Srikant, R., “Nash Equilibria for Combined Flow Control and Routing in Networks: Asymptotic Behavior for a Large Number of Users,” IEEE  Transactions on Automatic Control, Vol. 47, No. 6, June 2002.

  [26] Jacobson, V., “Congestion avoidance and control,” Comput. Commun.n Rev., Vol.18, No. 4, pp. 314-329, Aug. 1988.

  [27] Massoulié, L., Stability of distributed congestion control with heterogenous feedback delays, Technical Report.

  [28] Deb, S. and Srikant, R., Global Stability of Congestion Controllers for the Internet, Technical  Report, University of  Illinois at Urbana-Champaign.

  [29] Gibbens, R.J. and Kelly, F.P., “Resource pricing and the evolution of congestion control,” Automatica, 1999.

  [30] Mackie-Mason, J.K. and Varian, J.K., “Pricing Congestible Network Resources.” IEEE JSAC, Vol. 13, No. 7, pp. 1141-49, Sept. 1995.

  [31] Paschalidis, I.C. and Tsitsiklis, J.N., “Congestion-Dependent Pricing of Network Services.” IEEE/ACM Trans. On Networking, Vol. 8, No. 2, pp. 171-184, Apr. 2000.

  [32] Shenker, S., “Fundamental design issues for the future Internet,” IEEE J Selected Areas Commun., Vol.13, No.7, pp.1176-1188, Sept. 1995.

  [33] Blake, S., Black, D., Carlson, M., Davies, E., Wang, Z. and Weiss, W., “An Architecture for Differentiated Services.” Dec. 1998, [RFC 2475].

  [34] Key, P.B., “Resource Pricing for Differentiated Services.” Microsoft Research, St. George House, Cambridge, U.K. Online available at:

  http://research.microsoft.com/users/pbk/

  [35] Kelly, F.P., “Effective bandwidth at multi-class queues.” Queueing Systems, Vol. 9, pp. 5-16, 1991.

  [36] Nagle, J., “On Packet Switches with Infinite Storage.” IEEE Transactions on Communications, Vol. 35, pp. 435-438, 1987.

  [37] Demers, A., Keshav, S. and Shenker, S., “Analysis and Simulation of a Fair Queuing Algorithm.” SIGCOMM CCR 19, No. 4 (1989), pp. 1-12.

  [38] Keshav, S., Engineering Approach to Computer Networking, An: ATM Networks, the Internet and the Telephone Network, Addison Wesley Professional, 1st Edition, 1997.

  [39] Stiliadis, D. and Varma, A., “Latency-Rate Servers: A General Model for Analysis of Traffic Scheduling Algorithms” IEEE Transactions on Networking, Vol. 6, No. 3, pp. 611-624, 1996.

  [40] Shreedhar, M. and Varghese, G., “Efficient Fair Queuing using Deficit Round Robin.” SIGCOMM CCR 25, No. 4, 1995.

  [41] Ferrari, D. and Verma, D., “A scheme for real-time channel establishment in Wide Area Networks.” IEEE journal on selected areas in communications, Vol. 8, No. 3, pp. 368-379, 1990.

  [42] Verma, D., Zhang, H. and Ferrari, D., “Guaranteeing delay jitter bounds in packet switching networks.” Tricomm’91, 1991.

  [43] Floyd, S. and Jacobson, V., “Random Early Detection Gateways for Congestion Avoidance.” IEEE/ACM Transactions on Networking, Vol. 1, No. 4, pp. 397-413, 1993.

   

  [44] RFC 1633, Braden, R., Clark, D. and Shenker, S., “Integrated Services in the Internet Architecture: an Overview.” June 1994.

  [45] Bernet, Y., Networking Quality of Service and Windows Operating Systems, New Riders Publishing and Microsoft Corporation, 2001.

  [46] Gerla, M. and Kleinrock, L., “Flow Control: A Comparative Study”, IEEE Trans. Commun. , Vol. COM-28, pp.553-574, Apr. 1980.

  [47] Chiu, D.M. and Jain, R., “Analysis of the increase and decrease algorithms for congestion avoidance in computer networks.” Computer Networks and ISDN Systems , No. 17, pp. 1-14, 1989.

  [48] Arulambalam, A. and Chen, X.Q., “Allocating fair rates for available bit rate service in ATM networks.” IEEE Communication Magazine, 1996, pp. 92-100.

  [49] Hernandez-Valencia, E.J., Benmohamed, L., Chong, S. and Nagarajan, R., “Rate Control Algorithms for the ATM ABR Service.” Europ. Trans. Telecom. Vol. 8, pp. 7-20, 1997.

  [50] Charny, A., An algorithm for rate allocation in packet-switching networks with feedback, Master’s thesis, MIT, Cambridge, MA, 1994.

  [51] Jain, R., “Congestion control and traffic management in ATM networks: Recent advances and a survey,” Comput. Networks ISDN Syst. , Vol. 28, No. 13, pp. 1723-28, Oct. 1996.

  [52] Mayer, A., Ofek, A. and Yung, M., “Approximating max-min fair rates via distributed local scheduling with partial information,” in IEEE Infocom’96, San Francisco, CA, USA, Mar. 1996, pp. 926-936.

  [53] Hahne, E., “Round-robin scheduling for max-min fairness in data networks,” IEEE J. Select. Areas Commun., Vol. 9, pp. 1024-39, Sept. 1991.

  [54] Floyd, S. and Jacobson, V., “Connection with multiple congested gateways in packet-switched networks, Part 1: One-way traffic,” ACM Comput. Commun. Rev., Vol. 21, No. 5, pp. 30-47, Aug. 1991.

  [55] Mankin, A., “Random drop congestion control,” in Proc. SIGCOMM’90, Philadelphia, PA, pp. 1-7, Sept. 1990.

  [56] Floyd, S. and Jacobson, V., “On traffic phase effects in packet switched gateways,” Internetworking: Res. and Experience, Vol. 3, No. 3, pp. 115-156, Sept. 1993.

  [57] Jaffe, J.M., “Flow control power is non-decentralizable,” IEEE Trans. Commun., Vol. COM-29, pp. 1301-06, Sept. 1981.

  [58] Shenker, S., “A theoretical analysis of feedback flow control,” in ACM SIGCOMM’90, Philadelphia, PA, pp. 156-165, Sept. 24-27, 1990.

  [59] Jain, R., “Myths about congestion management in high-speed networks,” Internetworking: Res. and Experience, Vol. 3, pp. 101-113, 1992.

  [60] Boutremans, C., Vojnovic, M. and Le Boudec, J.Y., “Global fairness of additive-increase and multiplicative-decrease with heterogenous round-trip times,” in IEEE Infocom’00, Tel Aviv, Israel, pp. 1303-12, Mar. 2000.

  [61] Ramakrishnan, K.K. and Jain, R., “A binary feedback scheme for congestion avoidance in computer networks with a connectionless network layer,” in Proc. ACM SIGCOMM’88 Conf., pp. 303-313, 1988.

  [62] Keshav, S., “A control theoretic approach to flow control,” in Proc. ACM SIGCOMM’91 Conf., pp. 3-15, Sept. 1991.

  [63] Mitra, D., “Asymptotically optimal design of congestion control for high- speed data networks.” IEEE Transactions on Communications, Vol. 40, No. 2, pp. 301-311, Feb. 1992.

   

  [64] Zhang, L., Deering, S., Estring, D., Shenker, S. and Zappala, D., “RSVP: A new resource reservation protocol,” IEEE Networks, Vol. 7, No. 5, Sept. 1993.

  [65] Braden, B., et al. “Recommendations on queue management and congestion avoidance in the Internet. Internet Draft, March 1997.

  [66] Bolot, J.C. and Shankar, A.U., “Dynamic behavior of rate-based flow control mechanisms.” ACM  SIGCOMM Comp. Commun. Rev., Vol. 20, pp. 35-49, 1990.

  [67] Bonomi, F., Mitra, D. and Seery, J.B., “Adaptive algorithms for feedback-based flow control in high-speed wide-area networks.” IEEE J. Selected Areas Commun. , Vol. 13, pp. 1267-1283, 1995.

  [68] Luenberger, D.G., Linear and Nonlinear Programming, 2nd Ed. Addison-Wesley Publishing Company, 1984.

  [69] Zadeh, L.A., “Fuzzy Sets”, Inform. Control, pp.338-353, 1965.

  [70] Takagi, T. and Sugeno, M., “Fuzzy Identification of Systems and its Applications to Modeling and Control.” IEEE Trans. on Systems Man and Cybernetics, Vol. 15, pp. 116-132, 1985.

  [71] Lee, C.C., “Fuzzy Logic in Control Systems: Fuzzy Logic Controller-Part I”, IEEE Trans. On System, Man and Cybernetics , Vol.20, No.2, pp.404-418, Mar.1990.

  [72] Bertsekas, D., Gafni, E. and Gallager, R.G., “Second Derivative Algorithms for Minimum Delay Distributed Routing in Networks.” IEEE Trans. On Communication, Vol. COM-32, No. 8, Aug. 1984, pp. 911-919.

  [73] Papoulis, A., Probability, Random Variables, and Stochastic Processes, McGraw-Hill Series in Electrical Engineering, Second Edition, 1984.

  [74] Vinnicombe, G., “On the stability of end-to-end congestion control for the Internet”, Technical Report CUED/F-INFENG/TR.398, Engineering Department,University of Cambridge, 2000. http://wwwcontrol.eng.cam.ac.uk/gv/internet.


موضوع پایان نامه طراحی الگوریتم های تخصیص نرخ بهینه بر مبنای تابع سودمندی در شبکه های داده, نمونه پایان نامه طراحی الگوریتم های تخصیص نرخ بهینه بر مبنای تابع سودمندی در شبکه های داده, جستجوی پایان نامه طراحی الگوریتم های تخصیص نرخ بهینه بر مبنای تابع سودمندی در شبکه های داده, فایل Word پایان نامه طراحی الگوریتم های تخصیص نرخ بهینه بر مبنای تابع سودمندی در شبکه های داده, دانلود پایان نامه طراحی الگوریتم های تخصیص نرخ بهینه بر مبنای تابع سودمندی در شبکه های داده, فایل PDF پایان نامه طراحی الگوریتم های تخصیص نرخ بهینه بر مبنای تابع سودمندی در شبکه های داده, تحقیق در مورد پایان نامه طراحی الگوریتم های تخصیص نرخ بهینه بر مبنای تابع سودمندی در شبکه های داده, مقاله در مورد پایان نامه طراحی الگوریتم های تخصیص نرخ بهینه بر مبنای تابع سودمندی در شبکه های داده, پروژه در مورد پایان نامه طراحی الگوریتم های تخصیص نرخ بهینه بر مبنای تابع سودمندی در شبکه های داده, پروپوزال در مورد پایان نامه طراحی الگوریتم های تخصیص نرخ بهینه بر مبنای تابع سودمندی در شبکه های داده, تز دکترا در مورد پایان نامه طراحی الگوریتم های تخصیص نرخ بهینه بر مبنای تابع سودمندی در شبکه های داده, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه طراحی الگوریتم های تخصیص نرخ بهینه بر مبنای تابع سودمندی در شبکه های داده, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه طراحی الگوریتم های تخصیص نرخ بهینه بر مبنای تابع سودمندی در شبکه های داده, پروژه درباره پایان نامه طراحی الگوریتم های تخصیص نرخ بهینه بر مبنای تابع سودمندی در شبکه های داده, گزارش سمینار در مورد پایان نامه طراحی الگوریتم های تخصیص نرخ بهینه بر مبنای تابع سودمندی در شبکه های داده, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه طراحی الگوریتم های تخصیص نرخ بهینه بر مبنای تابع سودمندی در شبکه های داده, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه طراحی الگوریتم های تخصیص نرخ بهینه بر مبنای تابع سودمندی در شبکه های داده, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه طراحی الگوریتم های تخصیص نرخ بهینه بر مبنای تابع سودمندی در شبکه های داده, رساله دکترا در مورد پایان نامه طراحی الگوریتم های تخصیص نرخ بهینه بر مبنای تابع سودمندی در شبکه های داده

دانشکده برق و کامپیوتر رساله دکترای مهندسی برق چکیده: هدف از انجام این رساله، ایجاد بهبود در نحوه عملکرد الگوریتم های تخصیص نرخ بهینه بر مبنای تابع سودمندی در شبکه های داده می باشد. الگوریتم تخصیص نرخ بهینه بر مبنای تابع سودمندی در ابتدا توسط دکتر گلستانی مطرح گردید. سپس Kelly نشان داد که میتوان مسئله تخصیص نرخ بهینه را به دو زیر مسئله ساده تر تبدیل کرد که یکی توسط شبکه و دیگری ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش : برق قدرت چکیده یکی از چالش های مهم طراحی در شبکه های حسگر بی سیم (WSN)، طولانی کردن طول عمر سیستم (گره) است، در حالیکه به کیفیت سرویس قابل قبولی برای کاربردها دست یافت. طولانی کردن عمر گره با کاهش مصرف انرژی ارتباط مستقیم دارد . در WSN، هر گره حسگر با توان باتری کار می کند و در اکثر موارد مخصوصا در محیط های دور و خصمانه امکان ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر گرایش: نرم افزار چکیده ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﺷﺒﮑﻪ­ های ﺳﻨسور ﺑﻲ­ﺳﻴﻢ (Wireless Sensor Network) ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﺴﺘﺮﺩﻩ­ﺍی ﺭﻭ ﺑﻪ ااست. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﺯ ﺑﺎﻃﺮی ﺑﺮﺍی ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﻧﺮﮊی ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺍﻳﻦ ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺁﺳﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎ، ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻃﺮﺍﺣﻲ پروتکل­ ﻫﺎی ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎ خصوصیات انرژی مصرفی کم و افزایش طول ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش : برق قدرت چکیده یکی از چالش های مهم طراحی در شبکه های حسگر بی سیم (WSN)، طولانی کردن طول عمر سیستم (گره) است، در حالیکه به کیفیت سرویس قابل قبولی برای کاربردها دست یافت. طولانی کردن عمر گره با کاهش مصرف انرژی ارتباط مستقیم دارد . در WSN، هر گره حسگر با توان باتری کار می کند و در اکثر موارد مخصوصا در محیط های دور و خصمانه امکان ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک چکیده امروزه با توجه به مزایای شبکه­های حسگر بی­سیم که همانا پیاده­­سازی ساده و ارزان، مصرف توان پایین و مقیاس­پذیری بالای آنها است، در بسیاری از کاربردها مورد استفاده قرار گرفته­اند. طراحی شبکه­های پایدار حسگر بی­سیم یک مسئله بسیار چالش برانگیز است. انتظار می­رود حسگرها با انرژی محدود به صورت خودکار برای مدت طولانی کار کنند. این در حالی ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک چکیده امروزه با توجه به مزایای شبکه ­های حسگر بی­سیم که همانا پیاده­­سازی ساده و ارزان، مصرف توان پایین و مقیاس­پذیری بالای آنها است، در بسیاری از کاربردها مورد استفاده قرار گرفته­اند. طراحی شبکه­های پایدار حسگر بی­سیم یک مسئله بسیار چالش برانگیز است. انتظار می­رود حسگرها با انرژی محدود به صورت خودکار برای مدت طولانی کار کنند. این در حالی ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق – مخابرات چکیده با رشد سریع کاربران اینترنت و سرویس­های بلادرنگ نظیر صدا و تصویر و نیاز به برآورده کردن کیفیت سرویس مورد نیاز کاربران از نسل بعدی شبکه­های سلولی انتظار می­رود که دسترسی در همه نقاط را برای کاربران موبایل فراهم کند. LTE یک تکنولوژی دسترسی رادیویی جدید می­باشد که به منظور یک حرکت به سمت نسل بعدی سیستم­های بی­سیم پیشنهاد شده است. ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته برق گرایش سیستم های قدرت چکیده : در این پروژه پایان نامه، رهیافت تحلیلی جدیدی برای برنامه­ریزی تولید انرژی الکتریکی و تعیین مقدار و مکان نگهداری ذخیره چرخان متناظر با سطح ریسک نقاط بار مشترکین بوسیله آنالیز سود/هزینه در برنامه بهینه سازی ورود و خروج اشتراکی واحدهای نیروگاهی که علاوه بر واحدهای حرارتی در بخش تولید واحدهای برق آبی ...

پایان­ نامه کارشناسی ارشد در رشته­ مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی) چکیده استخراج طبقه­ بند­های عام[1] و قابل فهم از داده، نقش مهمی در بسیاری از حوزه ­ها و مسائل است. تاکنون روش­های متعددی برای طبقه­بندی[2] و تشخیص الگو[3] معرفی شده ­است. یکی از شیوه­های موفق و منحصربه­فرد در حوزه طبقه­بندی و تشخیص الگوی داده­های ورودی، استفاده از تکنیک ­های فازی برای تقسیم­بندی نرم فضای ویژگی و ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق،مخابرات سیستم چکیده: بررسی الگوریتم‌های ‌مسیر‌یابی در شبکه‌های رادیوشناختی و ارائه روشی برای بهبود برون دهی شبکه تکنولوژی رادیوشناختی برای اولین بار توسط دکتر Mitola در سال 1999 بیان شد و در سال‌های اخیر تحولی نو‌ظهور در زمینه ارتباطات رادیویی ایجاد کرده که می تواند با بکارگیری منابع طیفی موجودبه صورت هوشمندانه و مؤثر سرویس‌های بی‌سیم ...

ثبت سفارش