پایان نامه کاربرد منطق فازی برای کنترل راکتور هیدروژناسیون استیلن واحد الفین

word 2 MB 32259 119
1393 کارشناسی ارشد مهندسی برق
قیمت قبل:۶۴,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی  ارشد “M.Sc”

  مهندسی  برق – کنترل

  چکیده

  با توجه به مصرف بالای محصولات پتروشیمی در جهان امروز و پتانسیل بالای ایران برای توسعه و تامین خوراک پتروشیمی‌ها، مجتمع‌های پتروشیمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. از اینرو یکی از واکنش‌های مهم به نام هیدروژناسیون استیلن در یکی از واحدهای مادر پتروشیمی، یعنی واحد الفین بررسی و کنترل شده است. در این پژوهش پس از بررسی کتب علمی مرجع، مقالات علمی و رساله‌های موجود در این زمینه، در ابتدا یک سیستم راکتور هیدروژناسیون استیلن غیرخطی که در صنعت پتروشیمی جنوب کشور در حال استفاده است، انتخاب شده و با استفاده از معادلات موازنه‌ی جرم و انرژی بوسیله‌ی برنامه‌ی تخصصی MATLAB شبیه‌سازی شده است. سپس سعی شده با استفاده از اعمال تغییرات یک مقدار پله در معادلات دمای راکتور، آن را با یک تابع تبدیل مناسب، با خطای بسیار کم تقریب زده و مدل‌سازی شود. همچنین با استفاده از پاسخ پله‌ی سیستم تقریب زده شده، در ابتدا کنترل‌کننده‌های کلاسیک و سپس کنترل کننده‌ی فازی طراحی شود و در ادامه با نشان دادن این که هیچ یک از کنترل کننده‌ها بطور مناسب برای کنترل دمای خروجی راکتور در فرآیند هیدروژناسیون استیلن مناسب نیستند، طراحی کنترل کننده‌ی فازی PI_Smith با شرایط گفته شده در فصل چهارم پیشنهاد ‌می‌شود. در نهایت با مقایسه‌ی نتایج حاصل از طراحی‌ کنترل کننده‌های متفاوت برای سیستم مذکور، این نتیجه حاصل می‌شود که کنترل کننده‌ی فازی PI_Smith می‌تواند کنترل کننده‌ی مناسب‌تری برای سیستم‌های دارای تاخیر باشد.

   

   

  کلید واژه

  طراحی کنترل کننده‌ی فازی، طراحی کنترل کننده‌‌ های کلاسیک، مدل‌ سازی راکتور هیدروژناسیون استیلن

  پیشگفتار

  در صنایع شیمیایی به منظور کاهش هزینه‌های عملیاتی و توسعه‌ی بازارهای جدید، همواره توجه خاصی به بهبود کیفیت محصول و کاهش ضایعات تولید وجود دارد. برای رسیدن به این اهداف استفاده از سیستم‌های کنترل بسیار ضروری است. همواره در صنعت فرآیندهای غیرخطی بسیاری وجود دارند که توسط روش‌های کلاسیک قابل کنترل نیستند، همچنین اگر بر روی ورودی‌ها و خروجی‌های یک فرآیند نیز قیودی وجود داشته باشد، استفاده از کنترل کننده‌های کلاسیک نیز به مراتب مشکل‌تر خواهد شد [1]. در این میان کنترل کننده‌ی فازی که دارای یک رفتار غیرخطی می‌باشد یک روش کنترلی در حال توسعه و بسیار سودمند در مورد فرآیندهای غیرخطی است .که علاوه بر دارا بودن کارایی بسیار بالا، رفتارهای بسیار مناسب‌تری در برخورد با محدودیت‌ها بر روی متغیرهای کنترل‌کننده، کنترل‌شونده و دیگر خصوصیات مسئله از خود نشان می‌دهد و برای سیستم‌های دارای تاخیر یا به عبارت دیگر دارای دینامیک‌های کند نیز مناسب است.

   

  1-2- بیان مسئله

  تولید اتیلن[1] یکی از شاخص‌های اصلی رشد در صنعت پتروشیمی هر کشوری می‌باشد که مصرف عمده آن در صنایع پلیمری بخصوص تولید پلی‌اتیلن است. واحدهای الفین در صنعت پتروشیمی که در آن‌ها اتیلن تولید می‌شود از جمله فازهای مادر، بشمار می‌آیند. شرایط فرایند تهیه گاز اتیلن ایجاب می‌کند که در طی واکنش، فرایند عاری از هرگونه ناخالصی‌ها، بخصوص گاز استیلن[2] با نماد ، گاز اتان[3] با نماد  و گاز منواکسیدکربن[4] با نماد  باشد. برای مثال، مقدار ناچیزی از ناخالصی استیلن، سبب غیرفعال شدن کاتالیزور واکنش و در نتیجه متوقف شدن فرایند تهیه اتیلن می‌شود. بنابراین با روشی مشخص و مطمئن باید این ناخالصی‌ها جدا شوند. جداسازی استیلن از اتیلن بوسیله‌ی فرایندی به نام هیدروژناسیون[5] در راکتور هیدروژناسیون صورت می‌پذیرد. از آن جایی که این فرایند بسیار حساس به تغییرات دما می‌باشد، بنابراین می‌بایست دمای مواد ورودی راکتور هیدروژناسیون بنحوی مطلوب در جهت افزایش بازده تولید گاز اتیلن خالص خروجی، کنترل شود. از جمله  مشکلات متداول این راکتور، تاخیر زمانی بسیار طولانی آن (در مقیاس ساعت) و رفتار غیرخطی آن می‌باشد. از اینرو، انتظار می‌رود با در نظر گرفتن شرایط انجام فرایند هیدروژناسیون استیلن، با طراحی کنترل کننده‌ای مناسب جهت کنترل دمای مواد ورودی راکتور هیدروژناسیون استیلن، واکنشی با کیفیت به همراه نرخ تولید مشخص از محصول مطلوب گاز اتیلن در شرایط اقتصادی بهینه، ایجاد شود [2].

   

  1-3- ضرورت و اهمیّت پژوهش

            از آنجایی که با توجه با اهمیّت اتیلن، می‌دانیم که به عنوان خوراک برای واحدهای دیگر پتروشیمی استفاده می‌شود، بنابراین با افزایش بازده تولید گاز اتیلن خروجی از راکتور هیدروژناسیون، افزایش کیفیت مواد مورد استفاده در صنایع پتروشیمی را سبب می‌شود. از اینرو با تلاش در جهت افزایش بازده تولید اتیلن بوسیله‌ی طراحی کنترل کننده‌های مناسب بر روی راکتور هیدروژناسیون استیلن، می‌توانیم به این هدف فائق آییم. همچنین از دیگر موارد ضرورت این پژوهش، می‌توان به برداشتن یک گام مثبت در جهت بدست گرفتن کنترل فرآیندهای مهم صنعتی کشور به دست متخصصین ایرانی با استفاده از علوم نوین کنترلی، همچون منطق فازی اشاره نمود.

   

  1-4- اهداف پژوهش

            اهداف انجام پژوهش‌هایی از این قبیل، که در زمینه‌های کاربردی صنعتی انتخاب و انجام می‌پذیرند را می‌توان بصورت زیر خلاصه کرد.

  به عنوان هدف علمی، می‌توان به بالا بردن سطح دانش محققین و متخصصین در زمینه طراحی و کنترل یک سیستم غیرخطی دارای تاخیر، مهم و پر کاربرد در صنایع کشور بر اساس منطق فازی اشاره کرد.

  از لحاظ هدف کاربردی، می‌توان به بهبود و ارتقاء روش‌های کنترلی کلاسیک مرسوم مورد استفاده در فرآیندهای مهم هیدروژناسیون صنعتی موجود در پتروشیمی‌های کشور اشاره نمود.

  پیشنهاد روش‌ کنترلی جدید، در راستای کاهش تلفات اتیلن و افزایش بازدهی محصولات راکتور هیدروژناسیون و همچنین در نظر گرفتن شرایط واقعی موجود در راکتور هیدروژناسیون، به جهت نزدیک‌تر شدن به شرایط واقعی کاری موجود در واحدهای پتروشیمی کشور.

  طراحی کنترل کننده‌ای مدرن، که منجر به کاهش زمان پاسخ‌دهی سیستم‌های صنعتی دارای تاخیر بخصوص راکتور هیدروژناسیون استیلن و افزایش سرعت عمل در حذف اغتشاش ورودی به سیستم، بدون داشتن تلفات.

   

  1-5- محدودیت‌های موجود در انجام پژوهش

            همانطور که می‌دانیم راکتور هیدروژناسیون استیلن غیرخطی می‌باشد و بدلیل وجود پارامترهای متفاوت در واکنش هیدروژناسیون استیلن که در راکتور رخ می‌دهد، دارای پیچیده‌گی در مدل راکتور است. این امر سبب شده که نتوان به صورت روش‌های معمول، با جمع‌آوری داده‌های ورودی و خروجی راکتور، مدل آن را شناسایی کرد. از اینرو همانطور که در فصل سوم به شرح کامل مدل‌سازی راکتور هیدروژناسیون پرداخته خواهد شد، می‌بایست مدل راکتور را از روی حل معادلات موازنه‌ی جرم و انرژی تقریب زد. این تقریب در مدل، سبب می‌شود که همواره نتوان به مدل دقیقی از راکتور جهت طراحی کنترل کننده دست یافت. این موضوع در نوع خود به عنوان یک محدودیت بزرگ در رسیدن به مدل دینامیکی راکتور و طراحی کنترل کننده تلقّی می‌گردد. همچنین از دیگر محدودیت‌های انجام این پژوهش، می‌توان به عدم دستیابی به اطلاعات دقیق راکتورهای شیمیایی موجود در صنعت به دلیل حفاظت اطلاعات، اشاره کرد

  Abstract

  Due to the high consumption of petroleum products in the world, today and the high potential for development and to feed, petrochemical complexes are important.

  Hence, it is decided to check one of the important reactions in the hydrogenation of acetylene in the main of one of petrochemical's olefin unit, too.

  In this research, after review of the scientific reference books, research papers and dissertations in the field, in the hydrogenation of acetylene nonlinear reactor systems that are used in the petrochemical industry in the south is selected by using the Mass and energy balance equations Community Planning is the MATLAB simulation. Then it is tried using a small step change in reactor temperature equation, with an appropriate conversion function, approximated by modeling error is very low. The step response approximated system, the first classic controller and fuzzy controller is designed. Furthermore, by showing that none of the controllers are suitable to control the reactor outlet temperature of acetylene hydrogenation process is not suitable to design fuzzy controller is proposed PI_Smith the conditions given in Chapter IV. Finally, by comparing the results of different controllers designed for the system, it can be concluded that the fuzzy controller PI_Smith controller is suitable for hydrogenation of acetylene and it may be used for systems with delays.

   

  Keyword

  Fuzzy Controller Design, Design Of Classical Controllers, Acetylene Hydrogenation Reactor Modeling

 • فهرست:

  فهرست جداول........................................................................................................................................................................ ی

  فهرست اشکال....................................................................................................................................................................... ک

  چکیده......................................................................................................................................................................................... 1

  فصل اول مقدّمه........................................................................................................................................................................ 2

  1-1- پیشگفتار........................................................................................................................................................... 3

  1-2- بیان مسئله........................................................................................................................................................ 3

  1-3- ضرورت و اهمیّت پژوهش.................................................................................................................................. 4

  1-4- اهداف پژوهش................................................................................................................................................... 4

  1-5- محدودیت‌های موجود در انجام پژوهش............................................................................................................ 5

  1-6- روش انجام پژوهش............................................................................................................................................ 6

  فصل دوم واکنش شیمیایی و راکتور شیمیایی.................................................................................................................... 8

  2-1- مقدمه................................................................................................................................................................ 9

  2-2- تعریف واکنش شیمیایی.................................................................................................................................... 9

  2-3- انواع واکنش‌های شیمیایی.............................................................................................................................. 10

  2-3-1- واکنش‌های همگن و غیرهمگن.................................................................................................. 10

  2-3-2- واکنش‌های‌ کاتالیزوری و غیرکاتالیزوری.................................................................................... 11

  2-3-3- واکنش‌های برگشت‌پذیر و برگشت ناپذیر................................................................................. 11

  2-3-4- واکنش پشت ‌سر هم (سری) و موازی........................................................................................ 11

  2-3-5- واکنش‌های گرماگیر و گرمازا..................................................................................................... 12

  2-4- سینتیک و سرعت واکنش شیمیایی.............................................................................................................. 13

  2-5- تعریف راکتور شیمیایی.................................................................................................................................. 13

  2-5-1- معادله راکتور............................................................................................................................. 14

  2-6- انواع راکتورهای شیمیایی................................................................................................................................ 14

  2-6-1- راکتورهای پیوسته و ناپیوسته و نیمه‌پیوسته............................................................................ 15

  2-6-2- راکتورهای بسترسیال و بسترثابت.............................................................................................. 17

  2-6-3- راکتورهای لوله‌ای (پلاگ) و مخزنی با همزن (CSTR)............................................................. 18

  2-6-4- راکتورهای همگن و ناهمگن....................................................................................................... 20

  2-6-5- راکتورهایی با عملکرد آدیاباتیک و غیرآدیاباتیک...................................................................... 21

  فصل سوم فرایند هیدروژناسیون استیلن......................................................................................................................... 23

  3-1- مقدمه............................................................................................................................................................. 24

  3-2- راکتور هیدروژناسیون استیلن......................................................................................................................... 25

  3-3- شرح فرایند..................................................................................................................................................... 28

  3-4- تاریخچه‌ی مدل‌سازی راکتور هیدروژناسیون استیلن..................................................................................... 32

  3-5- مدل‌سازی دینامیکی راکتور هیدروژناسیون استیلن...................................................................................... 34

  3-6- حالت پایدار فرایند هیدروژناسیون استیلن.................................................................................................... 48

  فصل چهارم طراحی کنترل کننده...................................................................................................................................... 52

  4-1- مقدمه............................................................................................................................................................. 53

  4-2- تعریف کنترل کننده...................................................................................................................................... 53

  4-3- کنترل مدرن................................................................................................................................................... 54

  4-3-1- مقدمه‌ای بر سیستم‌های فازی.................................................................................................... 55

  4-3-2-  توابع تعلق، متغیرها و قیود زبانی............................................................................................. 58

  4-3-3- پایگاه قواعد فازی...................................................................................................................... 59

  4-3-4- موتور استنتاج فازی.................................................................................................................... 59

  4-3-5- فازی‌ساز..................................................................................................................................... 59

  4-3-6- غیرفازی‌ساز................................................................................................................................ 60

  4-4- کنترل کلاسیک.............................................................................................................................................. 60

  4-5- کنترل مد داخلی (IMC)................................................................................................................................ 63

  4-6- کنترل پیش‌بین اسمیت.................................................................................................................................. 65

  4-7- تاریخچه کنترل هیدروژناسیون استیلن واحد الفین....................................................................................... 66

  4-8- طراحی کنترل کننده PI................................................................................................................................ 68

  4-8-1- تایروس- لوئیبن _ PI................................................................................................................ 69

  4-8-2- زیگلر- نیکولز _ PI.................................................................................................................. 71

  4-8-3-  ITAE_ PI................................................................................................................................. 73

  4-8-4-  ITSE_ PI.................................................................................................................................. 75

  4-8-5-  ISTE_ PI.................................................................................................................................. 76

  4-8-6- خود تنظیم (Auto Tuning)_ PI............................................................................................... 77

  4-9- طراحی کنترل کننده IMC............................................................................................................................ 79

  4-10- طراحی کنترل کننده پیش‌بین اسمیت_ PI............................................................................................... 84

  4-11- طراحی کنترل کننده فازی ........................................................................................................................ 87

  4-12- طراحی کنترل کننده‌ی فازی PI _Smith................................................................................................... 90

  فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات................................................................................................................................ 99

  5-1- مقدمه........................................................................................................................................................... 100

  5-2- نتیجه‌گیری.................................................................................................................................................. 100

  5-3- پیشنهاداتی برای انجام پژوهش‌های آتی...................................................................................................... 102

  فهرست مراجع...................................................................................................................................................................... 104

   Abstract................................................................................................................................................................................ 107

   

  منبع:

   

  [1]     مسعود بوجاری، "کنترل پیش بین تطبیقی راکتورهای شیمیایی"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، اسفند 1382.

  [2]     حسین حسن‌پور، "مدل سازی راکتور کاتالیستی هیدروژناسیون استیلن و مقایسه آن با داده‌های تجربی"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، 1379.

  [3]       Jenny Karpelenia, “Chemical Reactions”, Perfection Learning, 2005.

  [4]     اوکتاو لونسپیل، "طراحی راکتورهای شیمیایی"، ترجمه‌ی مرتضی سهرابی، جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، ۱۳۸۴.

  [5]       Peter Atkins and Julio De Paula, “Physical Chemistry”, W.H.Freeman, 8th Edition, U.S.A, 2006.

  [6]       Joe Faulk, “Concise Encyclopedia Of Chemistry”, New York: McGraw- Hill, 2004.

  [7]       Robert H.Perry and Don W.Green, “Perry`s Chemical Engineers`Handbook”, Vol 1&2, New York: McGraw- Hill, 1984.

  [8]       Michael K.Stenstrom and Diego Rosso, “Fundamental Of Chemical Reactor Theory”, University Of California, Los Angeles, 2003.

  [9]       WWW.Controlloopfoundation.com, archive, 2013/11/25.

  [10]     John Metcalfe Coulson and J.F.Richardson, “Coulson & Richardson`s Chemical Engineering”, Vol.3, Chemical and Biochemical Reactors & Process Control, Elsevier, 1994.

  [11]     WWW.Scielo.br, archive, 2013/11/25.

  [12]     Fritz Ullmann, “Ullmann`s Encyclopedia Of  Industrial Chemistry”, Vol.B4, New York: John Wiley & Sons, 2011.

  [13]     WWW.Essentialchemicalindustry.org, archive, 2013/11/25.

  [14]     WWW. Hyperphysics.phy-astr.gsu.edu, archive, 2013/11/30. 

   [15]   فرشید نوربخش، "طراحی و شبیه‌سازی واحد بنزین پیرولیز در واحدهای الفین"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، بهار 1378.

  [16]     Michael W.Brown, Alexander Penlidis and Gerald R.Sullivan, “Control Policies for An Industrial Acetylene Hydrogenation Reactor”, The Canadian Journal of Chemical Engineering, Volume 69, February 1991.

  [17]     Navid Mostoufi, Ali Ghoorchiany and  Rahmat Sotudeh-Gharebagh, “Hydrogenation of Acetylene: Kinetic Studies and Reactor Modeling”, Vol3, International Journal of Chemical Reactor Engineering, Article A14, 2005.

  [18]     R. Gobbo, R. P. Soares, M. A. Lansarin, A. R. Secchi and J. M. P. Ferreira, “Modeling, Simulation, And Optimization Of A Front-End Syetem For Acetylene Hydrogenation Reactor”, Brazilian Journal of Chemical Engineering, Vol. 21, No. 04, pp. 545 - 556, October - December 2004.

  [19]     Gordon Weiss, “ Modeling and Control of an Acetylene Converter”, Process Control of Elsevier, Vol.6, No.1, PP 7-15, 1996.

  [20]     Stanley M.Walas, “Chemical Process Equipment”, Page 565, Butterwoth-Heinemann, 1990.

  [21]     Luo Xionglin, Zuo Xin, Du Dianlin, “Modeling, Process Observer and Advanced Process Control of Acetylene Hydrogenetion Reactor in Ethylene Complex”, Proceedings of the 5th World Congress on Intelligent Control and Automation, PP 3583-3587, IEEE, June 2004.

  [22]     Noemı´ S. Schbib, Miguel A. Garcı´a, Carlos E. Gı´gola and Alberto F. Errazu, “Kinetics of Front-End Acetylene Hydrogenation in Ethylene Production”, Ind. Eng. Chem. Res, 35, Page 1496-1505, 1996.

  [23]     M.Szukiewics, K.Kaczmarski and R.Petrus, “Modelling of Fixed-Bed Reactor: Two Models of Industrial Reactor for Selective Hydrogenation of Acetylene”, Chemical Engineering Science, Vol.53, No.1, PP 149-155, 1998.

  [24]     A.G. Abilov and M.CË KocËak, “An Optimal Control Application to An Industrial Hydrogenation Reactor”, IchemE, Vol.78, Part A, May 2000.

  [25]    مهدی رفیع زاده، "کاربرد ریاضیات در: مهندسی شیمی، مهندسی پلیمر، مهندسی نساجی و مهندسی متالورژی"، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، چاپ سوم، 1384.

  [26]    مهدی رفیع‌زاده، "دینامیک و کنترل فرایندها با نگرش کاربردی در مهندسی شیمی، مهندسی پلیمر و مهندسی متالوژی"، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چاپ دوم، زمستان 1390.

  [27]    محمدرضا جاهد مطلق و محمدحسن موحدی، "تاریخچه‌ی کنترل صنعتی نگرشی بر پیدایش سیستم‌های کنترل مبتنی بر فیلدباس"، شرکت ملی صنایع پتروشیمی- دانشگاه علم و صنعت ایران، پائیز 1382.

   [28]    K.Zhou, J.C.Doyle and K.Glover, “Robust and Optimal Control”, Chapter   14, 1996.

   [29]   لی وانگ، "سیستم‌های فازی و کنترل فازی"، ترجمه دکتر محمد تشنه‌لب، نیما صفارپور و داریوش افیونی، چاپ هفتم، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، مهرماه 1391.

  [30]     W.C Dong, “Soft-sensor and Inferential Control for Acetylene Concentration of Acetylene Hydrogenation Reactor”, Thesis of M.Sc, Dalian University of Technology, Republic of China, 2005.

  [31]     S.R.Vaishnav, Z.J.Khan, “Design and Performance of PID and Fuzzy Logic Controller with Smaller Rule Set for Higher Order System” Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science 2007, WCECS 2007, San Francisco, USA, October 24-26, 2007.

  [32]     Anna Vasickaninova, Monika Bakosova and Dalibor Puna, “Fuzzy Logic Control of A Chemical Reactor with Disturbances”, 33rd International Conference of SSCHE, May 2006.

  [33]     WEI Qiu-yue, WANG Wen-qing, “Research on fuzzy self-adaptive PI-Smith control in long time-delay system”, The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, Elsevier, vol 18(5), 114–117, October 2011.

  [34]     Ka Ho Chan, Xiaowen Chu, “Design of a Fuzzy PI controller to Guarantee Proportional Delay Differentiation on Web Servers”, Report, Department of Computer Science, Hong Kong Baptist University, October 16, 2006


موضوع پایان نامه کاربرد منطق فازی برای کنترل راکتور هیدروژناسیون استیلن واحد الفین, نمونه پایان نامه کاربرد منطق فازی برای کنترل راکتور هیدروژناسیون استیلن واحد الفین, جستجوی پایان نامه کاربرد منطق فازی برای کنترل راکتور هیدروژناسیون استیلن واحد الفین, فایل Word پایان نامه کاربرد منطق فازی برای کنترل راکتور هیدروژناسیون استیلن واحد الفین, دانلود پایان نامه کاربرد منطق فازی برای کنترل راکتور هیدروژناسیون استیلن واحد الفین, فایل PDF پایان نامه کاربرد منطق فازی برای کنترل راکتور هیدروژناسیون استیلن واحد الفین, تحقیق در مورد پایان نامه کاربرد منطق فازی برای کنترل راکتور هیدروژناسیون استیلن واحد الفین, مقاله در مورد پایان نامه کاربرد منطق فازی برای کنترل راکتور هیدروژناسیون استیلن واحد الفین, پروژه در مورد پایان نامه کاربرد منطق فازی برای کنترل راکتور هیدروژناسیون استیلن واحد الفین, پروپوزال در مورد پایان نامه کاربرد منطق فازی برای کنترل راکتور هیدروژناسیون استیلن واحد الفین, تز دکترا در مورد پایان نامه کاربرد منطق فازی برای کنترل راکتور هیدروژناسیون استیلن واحد الفین, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه کاربرد منطق فازی برای کنترل راکتور هیدروژناسیون استیلن واحد الفین, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه کاربرد منطق فازی برای کنترل راکتور هیدروژناسیون استیلن واحد الفین, پروژه درباره پایان نامه کاربرد منطق فازی برای کنترل راکتور هیدروژناسیون استیلن واحد الفین, گزارش سمینار در مورد پایان نامه کاربرد منطق فازی برای کنترل راکتور هیدروژناسیون استیلن واحد الفین, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه کاربرد منطق فازی برای کنترل راکتور هیدروژناسیون استیلن واحد الفین, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه کاربرد منطق فازی برای کنترل راکتور هیدروژناسیون استیلن واحد الفین, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه کاربرد منطق فازی برای کنترل راکتور هیدروژناسیون استیلن واحد الفین, رساله دکترا در مورد پایان نامه کاربرد منطق فازی برای کنترل راکتور هیدروژناسیون استیلن واحد الفین

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته مهندسي مکانيک سال 1386 چکيده: در اين پروژه، ورودي‌ها و خروجي‌هاي يک سيستم چند ورودي و چند خروجي غير خطي، براي ايجاد يک مدل ديناميکيِ هوشمند، استفاد

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق- الکترونیک (M.Sc) چکیده فرآیند بازیابی گوگرد به روش کلاوس یکی از متداول ترین روش های جدا سازی گوگرد عنصری از گاز اسیدی حاصل از فرآیند شیرین سازی در پالایشگاه های گازی و نفتی می باشد. ولی به دلیل پیچیدگی این فرآیند و چند متغیره بودن کوره واکنش و عدم وجود کنترل کننده‌های مناسب متاسفانه تا کنون امکان کنترل بهینه و راندمان ...

دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک چکیده مکانیزه کردن ادوات، یکی از مهم ترین و گسترده‌ترین زمینه‌هایی است که در فرآیندهای تولید استفاده می‌شود. با توجه به پیچیدگی و عدم اطمینان از فرآیندهای ماشین‌کاری، اخیراً تکنیک‌های محاسبات نرم[1] مبتنی بر مدل‌های فیزیکی برای پیش‌بینی عملکرد ماشینکاری فرآیندها و بهینه سازی آنها به روش‌های متداول ترجیح داده شده‌اند. ...

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی در صنایع نفت چکیده سیستم­های دینامیکی غیرخطی با چالش­های متعددی روبرو هستند که باید آنها را مورد بررسی قرار داد. از جملۀ این مشکلات می­توان به مواردی همچون غیرخطی بودن شدید، تغییر شرایط عملیاتی، عدم قطعیت دینامیکی اعم از ساختار یافته و ساختار نیافته، و اغتشاشات و اختلالات خارجی اشاره کرد. به رغم پیشرفت­های اخیر در ...

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی در صنایع نفت چکیده سیستم­ های دینامیکی غیر خطی با چالش­های متعددی روبرو هستند که باید آنها را مورد بررسی قرار داد. از جملۀ این مشکلات می­توان به مواردی همچون غیرخطی بودن شدید، تغییر شرایط عملیاتی، عدم قطعیت دینامیکی اعم از ساختار یافته و ساختار نیافته، و اغتشاشات و اختلالات خارجی اشاره کرد. به رغم پیشرفت­های اخیر ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc. گرایش قدرت چکیده شبکه‌ های انتقال سیستم‌های قدرت مدرن بدلیل افزایش تقاضا و محدودیت در احداث خطوط جدید بطور فزآینده‌ ای در حال دگرگونی است. یکی از عواقب چنین سیستم تحت تنشی، خطر از دست دادن پایداری پس از یک اغتشاش می‌باشد. سیستم‌های انتقال جریان متناوب انعطاف‌پذیر (facts)، تجهیزات بسیار مؤثری در یک شبکه انتقال برای استفاده بهتر از ...

1- کليات 1- 1- مقدمه کيفيت را مي توان به روش هاي مختلف تعريف کرد اغلب مردم فقط يک درک مفهومي از کيفيت و يا به عبارت ديگر درکي از يک يا چند ويژگي خاص در يک محصول يا خدمت دارند. درک مفهومي يک نقط

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ی مهندسی شیمی (گرایش شبیه سازی و کنترل فرآیند) چکیده طراحی سیستم کنترل برای راکتور بستر سیال تولید پلی اتیلن سبک خطی واحد LLDPE پتروشیمی جم تحت لیسانس بازل و تکنولوژی Spherilene با ظرفیت تولید سالانه 300،000 تن محصول یکی از بزرگترین واحدهای پلیمری در ایران می باشد. در این پژوهش رفتار دینامیک و کنترل راکتورهای سری تولید پلی اتیلن سبک خطی پتروشیمی ...

پایان نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد «M.Sc.» رشته مهندسی برق – گرایش کنترل چکیده : یکی از روشهای مؤثری که در دهه های اخیر مورد توجه مسئولین برق قرار گرفته است استفاده از حریم خطوط موجود برای احداث خطوط جدید با ولتاژ بالاتر میباشد. طبیعی است با افزایش ولتاژ، عرض حریم در دو طرف خطوط انتقال جدید افزایش میابد که باید با به کارگیری روشهای مختلف نسبت به رفع آنها اقدام نمود. در ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر – گرایش نرم‌افزار چکیده در تمامی پروژه­ هایی که امروزه انجام می­شوند بحث مدیریت مسأله­ای بسیار تعیین کننده است. پروژه­های نرم­افزاری نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از مهم‌ترین جنبه­های فعالیت توسعه نرم­افزاری بحث مدیریت زمان و هزینه است. با توجه به اینکه در مراحل ابتدایی توسعه نرم­افزار اطلاعات دقیقی نسبت به جنبه­های ...

ثبت سفارش