پایان نامه ارزیابی اثرات محیط زیستی در صنعت پتروشیمی با استفاده از مدل پرومته

word 2 MB 32311 193
1393 کارشناسی ارشد محیط زیست و انرژی
قیمت قبل:۶۹,۲۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه

   برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  مهندسی منابع طبیعی- محیط­زیست

   

  چکیده:

  ارزیابی اثرات توسعه فرآیندی است که به تشخیص، شناسایی ، پیش­بینی، ارزیابی و کاهش اثرات پروژه­های توسعه می­پردازد. تعیین میزان اهمیت اثرات محیط­زیستی یکی از مهم­ترین دغدغه­های فرایند ارزیابی اثرات محیط­زیستی در طرح­ها و پروژه­ها می­باشد که عمدتاً به ماهیت چندمعیاره بودن این مسئله وابستگی دارد. در واقع اهمیت یک اثر محیط­زیستی را علاوه برشدت اثر، معیارهای متعدد دیگری می­سازند. در سال­های اخیر چند نوع از روش­های تصمیم­گیری چندمعیاره برای ارزیابی اثرات توسعه پیشنهاد شده است. هدف از تحقیق حاضر استفاده از روش پرومته با درنظر گرفتن عوامل متعدد در تعیین اهمیت اثر در ارزیابی اثرات توسعه صنعت پتروشیمی با هدف بررسی کارایی این روش از خانواده روش­های فرارتبه­ای است. در این روند، پس از جمع آوری داده­های فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و اقتصادی- اجتماعی منطقه مورد مطالعه ، معیارهای مورد نظر در تعیین اهمیت اثر استخراج و میزان اهمیت آنها توسط ابزار پرسشنامه توسط کارشناسان پتروشیمی و سازمان­های مرتبط با استفاده از روش آنتروپی وزن­دهی شد. پس از تعیین طبقات اثرات محیط­زیستی ، هر معیار بر اساس وزنی که به خود اختصاص داده بود در یکی از این طبقات قرار گرفت. آنگاه مراحل اجرای روش پرومته شامل تشکیل ماتریس ارزیابی در دو فاز( ساختمانی و بهره­برداری)،  تعیین توابع برتری و انجام محاسبات در تابع­های برتری اجرا شد. آنگاه میزان مطلوبیت هر گزینه نسبت به گزینه­های دیگر با محاسبه جریان خالص اولویت­بندی به دست آمد. در نهایت گزینه­های موجود در هر فاز نسبت به یکدیگر رتبه­بندی شدند. همچنین گزینه­های رتبه­بندی شده، با نتایج حاصل از روش پاستاکیا مقایسه شدند. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان­دهنده کارایی و تاثیر روش پرومته در ارزیابی اثرات توسعه در مقایسه با روش­های سنتی و معمول ارزیابی اثرات محیط­زیستی در ایران است.

  کلمات کلیدی: ارزیابی اثرات توسعه، منطق فازی، صنعت پتروشیمی، روش فرارتب ه­ای پرومته

   

  کلیات تحقیقمقدمه:

  طرح مسئله:

  در طول تاریخ، اثرات بشر بر روی محیط­زیست خود ناچیز بوده، اما طی 200 سال گذشته به ویژه پس از به وقوع پیوستن انقلاب صنعتی، این اثرات به طور فزاینده­ای افزایش یافته است. هم اکنون جهان مواجه با یک بحران اکولوژیکی است که ابعاد آن روز به روز در حال گسترش می­باشد و هرچه زمان می­گذرد، ارزیابی و پایش علمی، تصویر دقیق و روشنتری از نشانه­های تخریب اکولوژیکی در سراسر کره­ زمین ارائه می­دهند(جعفری، 1380). صنعت نفت و پتروشیمی از مهم­ترین صنایع کشور ایران می­باشد. اولین بار صنعت پتروشیمی در آمریکا پا به عرصه وجود گذاشت و آمریکایی­ها اصطلاح پترو­کمیکال[1] را برای مواد خام حاصل از نفت معمول نمودند و سپس در اروپا و ممالک دیگر استفاده از مواد نفتی به عنوان مواد خام اولیه آغاز گردید. در ایران نیز برای اولین بار در سال 1343 شمسی شرکت ملی صنایع پتروشیمی وابسته به شرکت ملی نفت ایران تشکیل شد و فعالیت­های خود را در این زمینه از صنعت آغاز نمود. در واقع صنایع پتروشیمی در ایران قدمتی در حدود نیم قرن دارد( کیالان، 1392). صنایع پتروشیمی به طور بالقوه به عنوان یکی از بزرگترین منابع آلاینده محیط­زیست محسوب می­شوند. امروزه کنترل و کاهش اثرات آلودگی ناشی از صنایع پتروشیمی جهت حفاظت از محیط­زیست به عنوان یکی از مهم­ترین مسائل و دغدغه­های ملل جهان قرار گرفته است. مشکلات محیط­زیستی عمده این صنایع به ویژه در شرایط عدم رعایت ضوابط و استانداردهای محیط­زیستی پیامدهای مخاطره­آمیز را به همراه داشته و طبیعت زیستی و جوامع انسانی و نیز حیات­وحش را دچار اختلال می­نمایند.

   ارزیابی اثرات محیط­ زیست[2] به عنوان ابزاری برای برنامه­ریزی و مدیریت محیط­زیستی پروژه­های توسعه مطرح است(واترن، 2001). روش­های متعددی برای بررسی ارزیابی اثرات محیط­زیستی وجود دارد، برای انتخاب روش مناسب برای هر طرح باید به مجموعه­ای از شرایط و خصوصیات از قبیل مشخصات روش، خصوصیات محیط و ماهیت طرح توجه کرد (منوری،1384 . صالحی و مرادی، 1390). منظور از ارزیابی اثرات محیط­زیستی تشخیص و ارزش­گذاری سیستمی آثار بالقوه پروژه­ها، برنامه­ها، طرح­ها، خط­مشی­ها و قوانین بر روی اجزای فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، فرهنگی و اقتصادی- اجتماعی محیط­زیست است. این مفهوم همچنین شامل برخی ملاحظات و اقدامات پیشنهادی برای تخفیف پروژه­ها و برنامه­ها هم هست. هدف نخستین از ارزیابی آثار محیط­زیستی ترغیب برنامه­ریزان و تصمیم­گیران به نگرش و توجه به محیط­زیست و در نهایت موفقیت در انجام اقداماتی است که از نظر محیط­زیستی سازگار باشد(اقتصاد کشاورزی و توسعه، 1375).  ارزیابی اثرات محیط­زیستی در واقع فرآیندی شامل تشخیص، پیش­بینی، ارزیابی و تخفیف آثار بیوفیزیکی، اجتماعی و سایر اثرات مشابه به وجود آمده از توسعه­های پیشنهاد شده از سوی تصمیم­گیران و نیز کمیسیون­ها می­باشد(1999IAIA[3], ). این فرآیند برای اطمینان از این امر شکل می­گیرد که آثار ناشی از توسعه­های ایجاد شده قبل از اجرای آن به خوبی فهمیده شده و به حساب آید. این ارزیابی سبب می­شود که در هنگام اجرای طرح­های توسعه همه آثار و پیامدهای محیط­زیستی آن به واسطه وزن و یا سایر تاثیرات اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته شوند. اگر این مرحله به خوبی انجام شود، سود آن در همان مرحله طرح­ریزی مشخص خواهد شد. از دیگر مزایای این فرآیند آن است که سبب می­شود تصمیم­گیری بهتری در مورد طرح مورد نظر صورت پذیرد( کایا و کهرمان، 2011).  

  با توجه به اینکه توسعه و محیط­زیست دو موضوع جدایی­ناپذیر می­باشند ضروری است که با دستیابی و استفاده از ابزارهای مدیریت محیط­زیست، در کلیه برنامه­های توسعه حداقل خسارت به منابع و محیط­زیست وارد شود. اما عدم توجه به پیامدهای کوتاه­مدت و بلند­مدت پروژه­های مختلف، عمدتا سبب بروز مشکلات اساسی برای انسان و طبیعت خواهد شد(مخدوم، 1374 و 1382). ارزیابی آثار محیط­زیستی توسعه از جمله روش­های کارآمدی است که با شناسایی فعالیت­های پروژه و محیط­زیست منطقه مطالعاتی اقدام به شناسایی و کاهش آثار منفی می­نماید(جعفری و لطفی، 1383). این روش همچنین می­تواند به عنوان ابزاری برای برنامه­ریزی در دسترس مدیران، برنامه­ریزان و تصمیم­گیران قرار گیرد تا بر اساس آن بتوان آثار بالقوه محیط­زیستی را که در اثر اجرای طرح­های عمرانی و صنعتی پدیدار می­شوند شناسایی کرده و با ارائه گزینه­های مختلف اقدام به حل آن نمود(صالحی و کریمی، 1386).

  ارزیابی اثرات محیط­زیستی شامل حجم زیادی از اطلاعات کمی و کیفی بوده که در کنار هم قرار دارند. به نظر می­رسد مشکل اصلی در این روند آن است که روش­های ارزیابی اثرات قادر به دسته­بندی اطلاعات کیفی طبیعت نیستند، لذا برای رفع این مشکل اطلاعات کیفی به طور نسبی به مقیاس عددی تبدیل می­شود (منوری، 1384). اخیراً روش­های تصمیم­گیری چندمعیاره[4] به منظور تصمیم­سازی مناسب، با در نظر گرفتن مجموعه معیارها، کاربرد زیادی در زمینه­های مختلف علمی داشته است که از آن جمله می­توان تعیین اهمیت اثرات محیط­زیستی در ارزیابی اثرات محیط­زیست را نام برد(خدابخشی،1389؛ سیماناویسن و آستینوویکوس، 2010). در واقع روش تصمیم­گیری چند­معیاره برای بیان توام اصطلاحات کیفی و کمی در فرایند تصمیم­گیری، با ارایه روشی سیستماتیک کمی به منظور کاهش ابهامات و مشکل قضاوت­های ذهنی انسانی معرفی شده­اند( کایا و کهرمان، 2011. مندوزا و پرابو، 2003).

  مدل­های چند­معیاره عمدتاً به دو دسته چند­هدفه[5] و چند­شاخصه[6] تقسیم می­شوند. در مدل­های چند­شاخصه معمولا انتخاب یا از طریق تعیین سطح قابل قبول برای معیارها و یا مقایسه بین گزینه­ها صورت می­گیرد (اصغر پور، 1377؛ وانگ و یون، 1981). با توجه به ماهیت ارزیابی اثرات محیط­زیست، مدل­های چند­شاخصه در این فرآیند کاربردی هستند.

  روش پرومته[7] روشی ساختار یافته رتبه­بندی ترجیحی است که از آن به منظور رتبه­بندی استفاده می­شود. این روش برای حل مسائل چند­شاخصه با یک ماتریس تصمیم­گیری شروع شده و یک رابطه اولویت جزئی را برای رتبه­بندی گزینه­ها از طریق مقایسات­زوجی جریان­های غیررتبه­ای ورودی و خروجی فراهم می­کند(میرغفوری و همکاران، 1393). لذا باتوجه به ماهیت فرایند ارزیابی اثرات محیط­زیست، کاربرد این روش در تعیین اهمیت اثرات هریک از فعالیت­های موجود در پروژه­ها قابل توجیه است.

  کاربرد ارزیابی اثرات محیط­زیست به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت محیط­زیست، الزام استفاده از این نگرش را برای طرح­ها و پروژه­های بزرگ عمرانی نظیر اکتشاف، ساخت و راه­اندازی میادین نفتی و تجهیزات وابسته به آن تأکید می­نماید( کانتر، 2003).

   

  ضرورت انجام تحقیق:

  بر پایه مطالعات انجام شده 57 درصد از ذخایر نفتی و 45 درصد از ذخایر گازی جهان در منطقه خلیج­فارس قرار دارد و طبق برآوردهای انجام شده ذخایر نفتی در این منطقه 715 میلیارد بشکه و حجم ذخایر گازی آن دو هزار و 462 تریلیون فوت مکعب است. جمهوری اسلامی ایران نیز سهم قابل توجهی از این ذخایر دارد.(دوبرادران و محمدزاده، 1393).

  مطابق با اهداف پیش­بینی شده در سند چشم­انداز 20 ساله توسعه، ایران باید در رده دوم کشورهای تولید کننده گاز در جهان قرار گیرد. بر اساس آخرین آمار رسمی که در ترازنامه هیدروکربوری کشور در سال 1384 انتشار یافته است، ایران 14.86% از کل ذخایر گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد، با این وجود سهم ایران از تولید آن تنها 3.1% می­باشد. کشور ایران با تولید 87 میلیارد مترمکعب گاز در سال 1384، پس از کشورهای روسیه، ایالات متحده آمریکا، کانادا، انگلستان و الجزایر در رتبه ششم گاز در جهان قرار گرفته است(راشدی، 1388). واژه پتروشیمی از دو واژه پترول( به معنای نفت) و شیمی ترکیب یافته و معنای تحت­اللفظی آن مواد شیمیایی حاصل از نفت می­باشد. ایجاد کارخانجات پتروشیمی به منظور تبدیل بخشی از نفت وگاز به محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر از اهمیت جهانی زیادی برخوردار است. احداث و راهبری این پروژه­ها با توجه به وجود منابع عظیم نفت و گاز در کشور جایگاه عمده­ای در برنامه­های توسعه صنعتی دارد( منوری، 1380).

  شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان یکی از چهار شرکت اصلی وزارت نفت از بدو تاسیس در سال 1342 تاکنون نقش مهمی را در توسعه اقتصادی، گسترش صادرات غیرنفتی و تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی ایفا کرده و می­کند( کیالان، 1392). اهمیت صنایع پتروشیمی در توسعه ملی کشور ایران را می­توان شامل موارد زیر دانست:

  تامین مواد اولیه مورد نیاز از داخل کشور

  ایجاد ارزش افزوده

  به عنوان صنعت پایه و مادر

  ایجاد بازار کار و اشتغال

  امکان صادرات محصولات

  حفظ استقلال ملی

  حفظ منابع نفتی کشور و ذخیره آن ها

  جلوگیری از خروج ارز به منظور تولید مواد اولیه

  عامل توسعه فن آوری ملی

  تکمیل زنجیره های تولید( منوری، 1380).

  از این رو با توجه به اهمیت فراوان صنعت مورد نظر در پیشبرد اهداف کلان کشور و نیز با در نظر گرفتن میزان آلودگی و تاثیرات منفی آن بر روی محیط­زیست، انجام روشی جدید برای ارزیابی اثرات توسعه صنعت مذکور می­تواند افق روشنی در زمینه پیشرفت صنعت پتروشیمی به گونه­ای سازگار با محیط­زیست به شمار رود.

   

  سوالات پژوهشی:

  با توجه به توضیحات ارائه شده، مسئله مورد بررسی در این مطالعه آن است که:

  مزایا و محدودیت­های کاربرد یک روش کمی در تعیین اهمیت اثرات محیط­زیستی با توجه به شرایط موجود ارزیابی اثرات محیط­زیستی در ایران چگونه است؟

  Abstract:

  Environmental impact assessment is a process to detect, identify, predict, assess and mitigate the effects of development projects. The determination of impact significance is one of the most important concerns of such assessments in plans and projects, because it is a multi criteria issue. In fact, the significance of an environmental impact assessment is made of several criteria and not just impact intensity. In recent years, several types of Multi Criteria Decision- Making methods have been proposed to assess the environmental impacts. The aim of the present study is to apply the PROMETHEE methodology, considering several factors in determining the impacts of the petrochemical industry development impact assessment and evaluation of the effectiveness of this method as an outranking method. In this process, the physical, chemical, biological and socioeconomic data of study area were collected and some relevant criteria in determining the significance of extraction impact and extent of their importance were weighted, using entropy method by means of a questionnaire completed by petrochemical and other relevant organizations' experts. After determining the environmental impact categories, each criterion was assigned to a category based on its weight. Then PROMETHEE method steps including forming the evaluation matrix in two phases (construction and operation), determining preference functions and function calculations were then implemented. Afterwards, the relative desirability of each alternative in comparison to other alternatives was measured by calculating the net outranking flows.  Finally, the alternatives in each phase were ranked related to each other. Furthermore, the ranked alternatives were compared with the Pastakya matrix results. The results of this study indicated the higher efficiency and effectiveness of PROMETHEE, comparing with traditional and common methods of environmental impact assessment, in Iran.

  Keywords: Environmental Impact Assessment, Fuzzy logic, Petrochemical industry, PROMETHEE outranking method

 • فهرست:

  اول: کلیات

  کلیات تحقیق..................................................................................................................................................... 2مقدمه:............................................................................................................................................................ 2

  طرح مسئله:............................................................................................................................................. 2

  ضرورت انجام تحقیق:........................................................................................................................... 5

  سوالات پژوهشی:...................................................................................................................................... 6

  اهداف تحقیق............................................................................................................................................. 7

  فرضیات..................................................................................................................................................... 8

  تاریخچه ارزیابی اثرات محیط­زیستی .................................................................................................. 8

  انواع روش­های ارزیابی اثرات محیط­زیستی در پروژه­ها و طرح­های توسعه............................ 10

  1-7-1- روش فهرست­برداری:......................................................................................................................... 10

  چک­لیست­ها و ماتریس­های فعل و انفعالی: ............................................................................. 11

  1-7-3- شاخص­های محیط­زیستی: ............................................................................................................. 11

  1-7-4- روش­های تجربی: .............................................................................................................................. 12

   مدل­های ریاضی: ............................................................................................................................ 12

  فرآیند تصمیم­گیری:............................................................................................................................... 13

  تعریف مسئله:..................................................................................................................................... 13

  تعیین نیازمندی­ها:........................................................................................................................... 13

  تعیین اهداف:..................................................................................................................................... 14

  تعیین گزینه­ها:.................................................................................................................................. 14

  تعیین معیارها:................................................................................................................................... 14

  انتخاب یک ابزار تصمیم­گیری:................................................................................................... 15

  ارزیابی گزینه­های موجود برای معیارها:................................................................................... 16

   اعتبار دادن به راه­حل موجود برای مسئله­ مورد بحث:....................................................... 16

  ارزیابی اثرات توسط ماتریس فازی..................................................................................................... 18

  معرفی اجمالی روش­های تصمیم­گیری چندمعیاره.................................................................... 20

  1-10-1-تصمیم­گیری چند­هدفه:.................................................................................................................. 21

  1-10-2-تصمیم­گیری چند­شاخصه:.............................................................................................................. 21

  معرفی روش­های پرومته:.................................................................................................................... 22

  1-11-1-اطلاعات مدل­سازی روش ترجیحی پرومته:.............................................................................. 28

  1-11-1-1- اطلاعات بین معیارها:............................................................................................................... 28

  1-11-2- انواع روش­های رایج پرومته:......................................................................................................... 29

  1-11-2-1- رتبه­بندی بخشی پرومته- 1:  ............................................................................................... 29

  1-11-2-2- رتبه­بندی کامل پرومته- 2:..................................................................................................... 30

  1-11-3- نمودارهای گزینه ها:....................................................................................................................... 31

  1-11-4- مدل فعل و انفعالی دیداری گایا:................................................................................................. 32

  1-11-4-1- طرح گایا: ..................................................................................................................................... 32

  1-11-4-2- نمایش گرافیکی گزینه­ها و معیارها:..................................................................................... 33

  1-11-4-3- تاثیر وزن­های موجود در روش پرومته  بر طرح گایا:........................................................ 34

  1-11-6- پرومته- 5 روش چند­معیاره تحت محدودیت:......................................................................... 37

  7-  فرآیند پرومته GDSS:............................................................................................................. 38   

  فصل دوم: پیشینه تحقیق.................................................................................................................................. 45

  2-1- سوابق علمی ............................................................................................................................................ 46

  2-1-1- مطالعات داخل کشور......................................................................................................................... 46

  2-1-2- مطالعات خارج از کشور.................................................................................................................... 48

  فصل سوم: مواد و روش ها................................................................................................................................ 61

  3-1- نمودار جریانی تحقیق............................................................................................................................. 62

  3-2- منطقه مورد مطالعه................................................................................................................................. 63

  3-2-1- موقعیت منطقه مورد مطالعه........................................................................................................... 63

  3-2-2- محیط فیزیکی وشیمیایی................................................................................................................. 64

  3-2-2-1- توپوگرافی......................................................................................................................................... 64

  3-2-2-2- هوا و اقلیم....................................................................................................................................... 65

  3-2-2-2-1- اقلیم:............................................................................................................................................ 65

  3-2-2-2-2- دما................................................................................................................................................ 65

  3-2-2-2-3- بارندگی....................................................................................................................................... 66

  3-2-2-2-4- رطوبت نسبی............................................................................................................................. 66

  3-2-2-2-5- باد................................................................................................................................................. 66

  3-2-2-2- حوزه آبریز و هیدرولوژی:............................................................................................................ 70

  3-2-2-3- سنگ و خاک:................................................................................................................................ 70

  3-2-3- محیط بیولوژیکی:............................................................................................................................... 71

  3-2-3-1- مناطق حساس محیط­زیستی:.................................................................................................... 71

  3-2-3-2- گونه­های گیاهی:........................................................................................................................... 71

  3-2-3-2- حیات جانوری:............................................................................................................................... 71

  3-2-4- وضعیت اقتصادی- اجتماعی:.......................................................................................................... 72

  3-3- تولیدات مجتمع:...................................................................................................................................... 73

  3-4- اطلاعات فنی واحدهای مختلف پتروشیمی اراک.......................................................................... 73

  3-4-1- مصارف تولیدات مجتمع:.................................................................................................................. 73

  3-4-2- خوراک مجتمع:.................................................................................................................................. 74

  3-5- دانش فنی و مراحل اجرای طرح:........................................................................................................ 74

  3-6- واحد های مجتمع:................................................................................................................................... 75

  - شرح واحد ها........................................................................................................................................ 76

  شرح فرایند واحد الفین:........................................................................................................... 77

  3-7-2-  شرح فرآیند واحد هیدروژناسیون بنزین پیرولیز :................................................................... 78

  3-7-3- شرح فرآیند واحد پلی‌اتیلن سبک خطی .................................................................................. 78

  3-7-4- شرح فرایند واحد پلی اتیلن سنگین .......................................................................................... 79

  3-7-5- شرح فرآیند واحد پلی‌پروپیلن (PP)   ...................................................................................... 80

  3-7-6- شرح  فرآیند واحد بوتادین  (BD)     ...................................................................................... 80

  3-7-7-  شرح فرآیند واحد اتیلن اکساید و اتیلن گلایکول (EO/EG).......................................... 81

  3-7-8- شرح فرآیند واحد اتانل آمین......................................................................................................... 82

  3-7-9- شرح فرآیند واحد اسید استیک واستالدئید (AC/AA) ...................................................... 82

  3-7-10- شرح  فرایند واحد وینیل استات (VA):.................................................................................. 83

  3-7-11-  شرح  فرایند واحد 2 اتیل هگزانول (2EH) ...................................................................... 84

  3-7-12- شرح  فرایند واحد بخار.................................................................................................................... 85

  3-7-13- شرح فرایند واحد آب بدون املاح ............................................................................................ 85

  3-7-14- شرح  فرایند واحد ET.................................................................................................................. 86

  آلودگی­های مجتمع پتروشیمی اراک:............................................................................................... 87

  عملیات میدانی........................................................................................................................................ 87

  ابزارها و نرم افزارها........................................................................................................................... 87

  چگونگی جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها..................................................................... 87

  مراحل اجرایی روش پرومته در ارزیابی اثرات محیط زیستی.................................................. 88

  3-11-1-انتخاب گزینه­ها:................................................................................................................................. 89

  3-11-2-انتخاب معیارها     ........................................................................................................................... 89   

  3-11-3-انتخاب مقیاس و کمّی سازی معیارها......................................................................................... 90

  3-7-2-         کنترل هماهنگی ارزش­ها........................................................................................................ 91

  3-7-3-        وزن دهی معیارها....................................................................................................................... 91

  ارزیابی اوزان برای(Wj) برای معیارها:................................................................................... 92

  تعیین طبقات اثرات محیط­زیستی:........................................................................................ 93

  تعیین دامنه­ی ارزش هر طبقه و مرز مربوط به هر طبقه............................................... 93

  رتبه بندی اثر فعالیت­ها براساس پرومته................................................................................. 94

  3-12-9-1- مقایسه زوجی تمام گزینه ها با توجه به هر معیار:.......................................................... 94

  3-12-9-2- محاسبه درجه ارجحیت:.......................................................................................................... 94

  3-12-9-3- محاسبه درجه ارجحیت چندشاخصه:.................................................................................. 97

  3-12-9-4- ایجاد جریانات فرارتبه­ای:......................................................................................................... 98

  3-12-9-5- ایجاد جریان فرارتبه ای کل:................................................................................................... 99

  ماتریس پاستاکیا............................................................................................................................... 100

  فصل چهارم: نتایج.............................................................................................................................................. 103

  4-1- انتخاب اثرات محیط­زیستی از پروژه ارزیابی ساخت و بهره­برداری مجتمع پتروشیمی اراک 104

  4-2- انتخاب معیارهای مناسب جهت بررسی اهمیت اثرات محیط­زیست در پروژه مجتمع پتروشیمی اراک   104

  4-3- انتخاب مقیاس­های مناسب جهت کمی­سازی معیارها................................................................. 105

  کنترل هماهنگی ارزش­ها:................................................................................................................... 107

  بی­مقیاس کردن:..................................................................................................................................... 108

  تعیین وزن معیارها:............................................................................................................................... 108

  تعیین طبقات اثرات محیط­زیستی:................................................................................................... 109

  طبقه­بندی اثرات بر اساس مدل پرومته........................................................................................... 110

   مقایسه زوجی بین گزینه­ها:........................................................................................................ 110

  4-8-1- تعیین نوع شاخص و تابع مطلوب برای هر معیار:................................................................... 110

  محاسبه درجه ارجحیت:................................................................................................................ 110

  محاسبه جریانات فرارتبه­ای مثبت و منفی و جریان فرارتبه­ای کل:.................................. 111

  رتبه­بندی نهایی فاز ساختمانی:.................................................................................................. 112

  رتبه­بندی فاز ساختمانی و بهره­برداری در نرم­افزار Decision Lab:.................................. 113

  طبقه­بندی اثرات پروژه ساخت و بهره­برداری از مجتمع پتروشیمی اراک به روش پاستاکیا    

  جمع‌بندی............................................................................................................................................................. 120

  مقایسه نتایج طبقه بندی اثرات با روش پرومته با نتایج حاصل از روش پاستاکیا............ 123

  فصل پنجم:بحث و نتیجه­گیری....................................................................................................................... 127

  5-1- مقدمه:........................................................................................................................................................ 128

  5-2- مقایسه انواع روش­های معمول ارزیابی اثرات محیط­زیستی در ایران با روش پرومته:........ 131

  5-2-1- از معمول­ترین روش­های سنتی ارزیابی اثرات می­توان به موارد زیر اشاره کرد:.............. 131

  5-2-2- سایر روش­های معمول در ایران:................................................................................................... 132

  پیشنهادات:........................................................................................................................................................... 134

  پیوست ................................................................................................................................................................. 135

  منابع

  منبع:

   

  ارزیابی آثار محیط­زیستی طرح یک مسئله. 1375. اقتصاد کشاورزی و توسعه. ش 15. ص 291- 299.

  اصغرپور، م. 1388. تصمیم­گیری چندمعیاره. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ هفتم.

  انصاری، ا.، سلیمانی، س.، حاجی­حسینی، م.، سماعی، ع. 1392. چشم­اندار مناطق تحت مدیریت محیط­زیست استان مرکزی. اداره کل محیط­زیست استان مرکزی. انتشارات مهر کتیبه.

  توکلی، ب. ثابت رفتار، ک. 1382. ارزیابی اثرات توسعه جاده کنارگذر انزلی. محیط­شناسی. ش 32. ص 21-26.

  جعفری، ح. لطفی، ع. 1383. ارزیابی آثار محیط­زیستی فعالیت­های نفتی فلات قاره خلیج فارس. محیط­شناسی. ش 34 .

  جعفری، ح.، 1380. کاربرد سیستماتیک مدل تخریب در ارزیابی اثرات توسعه بر روی حوضه آبخیز سد لتیان.، محیط­شناسی.، ش 27.، ص 109- 120.

  چمنی، ع. مخدوم، م. جعفری، م. خراسانی، ن. چراغی، م. 1384. ارزیابی آثار توسعه بر محیط­زیست استان همدان با کاربرد مدل تخریب. محیط­شناسی. ش 37. ص 35-44.

  حاجی­پورفرد، ح. عسکرزاده طرقبه، ح. بذرافشان، ع.، 1382.، بررسی آلاینده­های نفتی در آب­های زیرزمینی منطقه پالایشگاه اراک.، محیط­شناسی.، ش 32.، ص 47- 56.

  خدا بخشی، ب.، جعفری، ح.، 1389.، بررسی کاربرد مدل دسته­بندی چندمعیاره الکتره- تی آر آی در تعیین اهمیت آثار محیط زیستی( مطالعه موردی: ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح سد و شبکه ی آبیاری- زهکشی اردبیل).، پژوهش های محیط زیست.، سال اول.، ش 2.، ص 31- 42.

  دو برادران، س. محمد زاده، ف. 1393. بررسی تاثیر آلاینده های صنایع نفت و گاز بر انسان و محیط زیست. دوماهنامه طب جنوب. پژوهشکده زیست- پزشکی خایج فارس. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر. سال  هفدهم، شماره 1،  ص 85- 98.

  راشدی، ح. 1388. بررسی تاثیر بازه زمانی انجام تغییرات پیشگیرانه بر سطح سیگما در فرآیند نگهداری و تعمیرات( مورد کاوی: شرکت بهره­برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی).

  ریچاردز، ب.ش.، ترجمه سلمان ماهینی، ع.، 1390.، ارزیابی اثرات توسعه با منطق فازی.، انتشارات مهر مهدیس.، چاپ اول.

  سعدی، ا. 1392. امکان­سنجی استفاده مجدد از پساب واحدهای اتیلن­اکساید و اتیلن­گلیکول صنایع پتروشیمی به منظور بهره­برداری در فضای سبز( مطالعه موردی پتروشیمی شازند). دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد.

  شاعری، ع. رحمتی، ع. 1391. قوانین،  مقررات، ضوابط و استانداردهای محیط­زیست انسانی. سازمان حفاظت محیط­زیست. چاپ اول.

  شرکت مهندسی پویش فرزان. 1375. گزارش نهایی پیشرفت کار پروژه ارزیابی زیست­محیطی و بررسی اثرات مجتمع­های پتروشیمی و پالایشگاه هفتم اراک. اداره کل حفاظت محیط­زیست استان مرکزی.

  شریعت، م.، منوری، م.، 1375.، مقدمه ای بر ارزیابی اثرات زیست محیطی.، انتشارات سازمان محیط زیست.، تهران.

  صالحی موید، م. کریمی، س. 1386. ارزیابی اثرات محیط­زیستی(EIA) خط انتقال گاز همدان به بیجار با تاکید بر استفاده از RS و GIS. محیط­شناسی. ش 41. ص 33-44.

  صالحی، ج.، مرادی، ح.، 1390.، منطق فازی و کاربرد آن در ارزیابی اثرات محیط زیستی.، محیط زیست و توسعه.، سال دوم.، ش3.، ص 37- 44.

  صفائیان، ن.  شکری، م. جباریان امیری، ب. 1381. ارزیابی اثرات محیط­زیستی توسعه در شمال ایران با مدل تخریب. محیط­شناسی. 30. ص 1-8.

  طاهری، م. 1378. آشنایی با نظریه مجموعه­های فازی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. چاپ دوم.

  عطائی، م. 1389. تصمیم­گیری چندمعیاره. انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود.

  کفاش چرندابی، ن.، آل شیخ، ع.، کریمی، 1390.، مکان یابی بهینه ایستگاه های پایش آلودگی هوا با استفاده از روش های فرارتبه ای.، محیط شناسی.، سال سی و هشتم.، ش62.، ص 69- 82.

  قدسی­پور، ح. 1379. فرآیند تحلیل سلسله مراتبیAHP. مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر( پلی­تکنیک تهران). چاپ دوم.

  کیالان، ن. 1392. ارزیابی اثرات تجمعی(CEA) توسعه صنایع پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه یزد.

  ماشین­چی، م. 1379. مجموعه­های مشکک. انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان. چاپ اول.

  مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط­زیست ایران. 1379. سازمان حفاظت محیط­زیست. دفتر حقوقی و امور مجلس.

  مخدوم، م.، 1385.، شالوده ی آمایش سرزمین.، چاپ هفتم.، ص 27- 28.

  مخدوم، م. 1382. ارزیابی آثار توسعه بر محیط­زیست. درسنامه کارشناسی ارشد. دانشکده محیط­زیست دانشگاه تهران.

  مخدوم، م.، 1379.، کتابنامه ی درس ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست، انتشارات سازمان محیط زیست.

  مخدوم، م. 1374. شالوده آمایش سرزمین. انتشارات دانشگاه تهران.

  مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی استان مرکزی. 1389.

  مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی استان مرکزی. 1390.

  مستجابی، ا.، تحلیل اثرات زیست محیطی در صنایع پتروشیمی.، 1386.، مرکز تحقیقات مهندسی فارس، شیراز.

  معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری. سرشماری سال 1385.

  ملماسی، س. جوزی، ع. منوری، م. جعفریان مقدم، ا. 1389. بررسی اثرات محیط­زیستی صنایع پتروشیمی تولیدکننده PET- PTA. انسان و محیط­زیست. ص 73-81.

  منوری، م. 1380. راهنمای ارزیابی اثرات زیست­محیطی کارخانجات پتروشیمی. معاونت محیط­زیست انسانی. مجموعه راهنمای ارزیابی اثرات محیط­زیستی. ش 6.

  میرغفوری، ح.، عزیزی، ف.، اسدیان اردکانی، ف. 1393. روش­های تصمیم­گیری چندشاخصه. انتشارات جهاد دانشگاهی. جهاد دانشگاهی واحد یزد. چاپ اول.

  Al- Rashdan, D., Al- Kloub, B., Angela, D., Al- Shemmeri, T., 1999., Environmental impact assessment and ranking the environmental projects in Jordan., European Jornal of Operational Research., 118., pp 30- 45.

  Baker, D., Bridges, D., Hunter, R., Johnson, G., Krupa, J., Murphy, J. and Sorenson, K. (2002) Guidebook to DecisionMaking Methods, WSRC-IM-2002-00002, Department of Energy, USA. http://emiweb.

   Behzadian, M., Kazemzadeh, R.B., Albadvi, A., Aghdasi, M., 2010., PROMETHEE: A comprehensive literature review on methodologies and applications., European Journal of Operational Research., 200., pp 198- 215.

  Blanco Moron, A., Delgado Calvo- Flores, M., Martin Ramos, J.M., Polo Almohano, M.P., 2009.,AIEIA: Software for fuzzy environmental impact assessment., Expert Systems With Applications., 36., pp 9135- 9149.  

  Boclin, A., Mello, R., 2000., A Decision Support For Environmental Impact Assessment Using A Fuzzy Logic Approach., Ecological Economics., 58., pp 170- 181.

  Brans, J.P. and Vincke, Ph. (1985) "A preference ranking organization method", Management Science, 31, 647-656.

   Brans, J.P., Vincke, Ph. and Marechal, B. (1986) "How to select and how to rank projects: The PROMETHEEmethod", European Journal of Operational Research, 24, 228- 238.

   Brans, J.-P. and Mareschal, B. (1994) .The PROMCALC & GAIA decision support system for multicriteria decision aid., Decision Support Systems, 12, 297-310.

  Ch. Achilas., Ch. Vlachokostas., N. Moussiopoulos., G. Banias., 2011., Prioritize strategies to confront environmental deterioration in urban areas: Multicriteria assessment of public opinion and experts views., Cities., 28., 414-  423. .

  D’ Avignon, G., Turcotte, M., Beaudry, L., Duperre, Y., 1983.,Degree of specialization of hospitals in Quebec, Laval University., Quebec, Canada.

  D. Nikolic., I. Jovanovic., I. Mihajlovic., Z. Zivkovic., 2009., Multi- criteria ranking of copper concentrates according to their quality- An element of environmental management in the vicinity of copper- Smelting complex in Bor, Serbia., Journal of Environmental management., 91., 509- 515.

  Duarte, O. G.; I. and Requena; Y. Rosario., 2007., Fuzzy Techniques for Environmental-Impact Assessment in the Mineral Deposit of Punta Gorda (Moa, Cuba)., Environmental Technology,. 28. pp 659-669.

  Enea, M., Salemi, G.,2001., Fuzzy approach to the environmental impact evaluation., Ecological Modelling., 135., pp 131- 147.

  F. Cavallaro., L. Ciraolo., 2005., A multicriteria approach to evaluate wind energy plants on an Italian island., Energy Policy., 33., 235- 234.

  Figueira, J. Greco, S. Ehrgott, M.2005. Multiple criteria decision analysis , State of the art surveys. Springer.

  Figueira, J., Greco, S. and Ehrgott, M. (Eds.) (2004) Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys, springer, new York.

  G.Kabir., R. Sultana Sumi., 2014., Power substation location selection using fuzzy analytic hierarchy process and PROMETHEE: A case study from Bangladesh., Energy XXX., 1- 14.

  Gonzalez, B., Adenso- Diaz, B., Gonzalez- Torre, P.L., 2002., A fuzzy logic approach for the impact assessment in LCA., Resources, Conservation and Recycling., 37., pp 61-79.

  Harris,R.(1998) Introduction to Decision Making, VirtualSalt.

  Hatami- Marbini, A., Tavana, M., Moradi, M., Kangi, F., 2013., A fuzzy group ELECTRE method for safety and health assessment in hazardous waste recycling facilities., Safety Science., 51., pp 414- 426.

  Hatami- Marbini.A., M. Tavana., 2011., An extension of the ELECTRE I method for group decision-making under a fuzzy environment., Omega., 39., 373- 386.

  http://hamiyemohit.blogfa.com/

  Kaya, T., Kahraman, C., 2011., An integrated fuzzy AHP- ELECTRE methodology for environmental impact assessment., Expert Systems with Applications., 38., pp 8553- 8562.

  Keeney, R.L. and Raiffa, H. (1976) Decisions with Multiple Objectives: Performances and Value Trade-Offs, Wiley, New York.

  Kevin F. R, L., Jia- Hong L., 2009., Decision- support for environmental impact assessment: A hybrid approach using fuzzy logic and fuzzy analytic network process., Expert Systems with Applications., 36., pp 5119- 5136.

  Kiker, G. A., Bridges, T. S., Varghese, A., Seager, T. P., & Linkovjj, I. (2005). Application of multicriteria decision analysis in environmental decision making. Integrated Environmental Assessment and Management, 1(2), 95–108.

  M. Herva., E. Roca., 2013., Review of combined approaches and multi- criteria analysis for corporate environmental evaluation., Journal of Cleaner Production., 39., 355- 371.

  Mareschal, B. (1988) .Weight stability intervals in multicriteria decision aid., European Journal of Operational Research, 33, 54-64.

  Nasiri, H., Darvishi Boloorani, A., Faraji Sabokbar, H., Jafari, H., Hamzeh, M., Rafii, Y., 2013., Determining the most suitable areas for artificial groundwater recharge via an integrated PROMETHEE II- AHP method in GIS environment( case study: Garabaygan Basin, Iran)., Environ Monit Assess., 185., pp 707- 718.

  Nemhauser, G.L., Rinnoy Kan, A.H.G. and Todd, M.J. (1989) Handbooks in Operations Research and Management Science: Volume 1 Optimization, North-Holland, Amsterdam

  O. Ferraro, D., M. Ghersa, C., A. Sznaider, G., 2003., Evaluation of environmental impact indicators using fuzzy logic to assess the mixed cropping systems of the Inland Pampa, Argentina., Agriculture, Ecosystems and Environment., 96., pp 1- 18.

  Peche, R., Rodriguez, E., 2009., Environmental impact assessment procedure: A new approach based on fuzzy logic., Environmental Impact Assessment Review., 29., pp 275- 283.

  Peche, R., Rodriguez, E., 2011., Environmental impact assessment by means of a procedure based on fuzzy logic: A practical application., Environmental Impact Assessment Review., 31., pp 87- 96.

  Petts, J., 1999., Handbook of environmental impact assessment .,Vol. 1., Wiley-Blackwell.

  Roy, B. (1968) "Classement et choix en présence de points de vue multiple (la méthode electre)., RAIRO, 2, 57-7.

  San Cristobal Mateo, J. R. 2012. Multi- Criteria Analysis in the renewable energy industry. University of Cantabria, Santander, Spain.

  Silvert, W., 1997., Ecological impact classification with fuzzy sets., Ecological Modelling., 96., pp 1-10.

  Silvert, W., 2000., Fuzzy indices of environmental conditions., Ecological Modelling., 130., pp 111- 119.

  Steuer, R. E. (1986) Multiple Criteria Optimization: Theory, Computation and Application, Wiley, New York.

  UK DTLR (2001) Multi Criteria Analysis: A Manual, Department for Transport, Local Government and the Regions, UK.

  Vincke, P. (1992) Multi-criteria Decision-Aid, John Wiley, Chichester.

  Vinodh, S., Jeya Girubha, R., 2012., Application of fuzzy VIKOR and environmental impact analysis for material selection of an automotive component., Material and Design., 37., pp 478- 486.

  Wathern, P.2001. Environmental Impact assessment. Theory and Practice. West Sussex: Routledge.

  X. Xing- Ming ., P. An- Hua., 2013., Material selection using PROMETHEE combined with analytic network process under hybrid environment., Material  and Design., 47., 643- 652.


موضوع پایان نامه ارزیابی اثرات محیط زیستی در صنعت پتروشیمی با استفاده از مدل پرومته, نمونه پایان نامه ارزیابی اثرات محیط زیستی در صنعت پتروشیمی با استفاده از مدل پرومته, جستجوی پایان نامه ارزیابی اثرات محیط زیستی در صنعت پتروشیمی با استفاده از مدل پرومته, فایل Word پایان نامه ارزیابی اثرات محیط زیستی در صنعت پتروشیمی با استفاده از مدل پرومته, دانلود پایان نامه ارزیابی اثرات محیط زیستی در صنعت پتروشیمی با استفاده از مدل پرومته, فایل PDF پایان نامه ارزیابی اثرات محیط زیستی در صنعت پتروشیمی با استفاده از مدل پرومته, تحقیق در مورد پایان نامه ارزیابی اثرات محیط زیستی در صنعت پتروشیمی با استفاده از مدل پرومته, مقاله در مورد پایان نامه ارزیابی اثرات محیط زیستی در صنعت پتروشیمی با استفاده از مدل پرومته, پروژه در مورد پایان نامه ارزیابی اثرات محیط زیستی در صنعت پتروشیمی با استفاده از مدل پرومته, پروپوزال در مورد پایان نامه ارزیابی اثرات محیط زیستی در صنعت پتروشیمی با استفاده از مدل پرومته, تز دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی اثرات محیط زیستی در صنعت پتروشیمی با استفاده از مدل پرومته, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی اثرات محیط زیستی در صنعت پتروشیمی با استفاده از مدل پرومته, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی اثرات محیط زیستی در صنعت پتروشیمی با استفاده از مدل پرومته, پروژه درباره پایان نامه ارزیابی اثرات محیط زیستی در صنعت پتروشیمی با استفاده از مدل پرومته, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارزیابی اثرات محیط زیستی در صنعت پتروشیمی با استفاده از مدل پرومته, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارزیابی اثرات محیط زیستی در صنعت پتروشیمی با استفاده از مدل پرومته, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی اثرات محیط زیستی در صنعت پتروشیمی با استفاده از مدل پرومته, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی اثرات محیط زیستی در صنعت پتروشیمی با استفاده از مدل پرومته, رساله دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی اثرات محیط زیستی در صنعت پتروشیمی با استفاده از مدل پرومته

پایان­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- محیط­­زیست چکیده نظام اکولوژیکی ، نظامی فراگیر و به­هم پیوسته می­باشد و اقدامات انسانی نیز ترکیبی از فعالیتهای بزرگ ، کوچک و تکراری می­باشند. آنچه مسلم است ، این است که هر تصمیم و اقدام انسان بر محیط­زیست اثر می­گذارد به عبارتی دیگر ، فعالیتهای انسانی ، چه خرد و چه کلان در بستر نظام اکولوژیکی مجتمع می­گردند. در کشور ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM .Sc رشته جغرافیای طبیعی_ ژئومورفولوژی در برنامه­ ریزی محیطی چکیده شهر در محیط جغرافیایی نه بر اساس ظرفیت و امکانات بلکه بر اساس اضطرار و ضرورت­ها گسترش پیدا می­کند. این مساله در شهرهای امروزی به شدت به­چشم می­خورد نکته­ی قابل توجه آنکه شهر باید در هماهنگی تمام با قرارگاه طبیعی خود قرار بگیرد و ضروری است که انسان بتواند با بستر زمین یک ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت مناطق خشک و بیابانی به نام خدا 1-1 مقدمه : کشور ایران بر روی کمربند خشک جغرافیایی جهان واقع گردیده،بطوریکه بخش قابل توجهی از مساحت کشور را کویرها و اراضی بیابانی در بر می‌گیرند. وجود محدودیت‌های اقلیمی و ادافیکی، ساختارهای اکولوژیکی را در این مناطق بسیار آسیب‌پذیر نموده بنحوی که هرگونه فشار ناشی از تحولات نامتعارف طبیعی و یا ...

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا وبرنامه ریزی توریسم چکیده: به دلیل افزایش جمعت و فشاری که به تبع آن بر منابع طبیعی و محیط زیست وارد می شود٬ گردشگری نیز می تواند اثرات مطلوب و نامطلوبی بر محیط زیست بر جای گذارد. شهر لاهیجان به دلیل اینکه یکی از توریست پذیر ترین شهرهای استان گیلان است و دارای پتانسیل های مطلوب طبیعی و انسان ساخت می باشد می تواند در گسترش ...

پایان­نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد«M.A.» گرایش: جغرافیا طبیعی (ژئومورفولوژی- هیدرولوژی) چکیده رشد روزافزون جمعیت و به دنبال آن توسعه فعالیتهای صنعتی از یک سوء و عدم رعایت الزامات زیست محیطی ازسوی دیگر، سبب شده است تا درچند دهه اخیر مقادیر هنگفتی ازآلاینده ها وارد محیط زیست شوند. تجمع بعضی ازعناصر سنگین خطرناک می تواند کاربرد خاک برای تولید محصول سالم را برای زمین های ...

پایان­نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد«M.A.» گرایش: جغرافیا طبیعی (ژئومورفولوژی- هیدرولوژی) چکیده رشد روزافزون جمعیت و به دنبال آن توسعه فعالیتهای صنعتی از یک سوء و عدم رعایت الزامات زیست محیطی ازسوی دیگر، سبب شده است تا درچند دهه اخیر مقادیر هنگفتی ازآلاینده ها وارد محیط زیست شوند. تجمع بعضی ازعناصر سنگین خطرناک می تواند کاربرد خاک برای تولید محصول سالم را برای زمین های ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M .Sc رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی – منابع آب و خاک چکیده افزایش جمعیت و توسعه ی بی رویه شهرها به ویژه در حاشیه آنها، بدون توجه به ویژگی های محیطی و انسانی باعث صدمات جبران ناپذیری به محیط و ساکنان آن شده است. به همین علت مباحث توسعه پایدار در شهرها، به ویژه کلان شهرها همواره از موضوعاتی بوده است که مورد توجه برنامه ریزان شهری ...

گروه مرتع و آبخیزداری پایان­ نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته بیابان­زدایی چکیده پروژه بین­المللی منارید، اولین پروژه چند زمینه­ای است که بدنبال استقرار مشارکت و انسجام سازمانی در سه سطح مردم، سازمان­های دولتی و سازمان­های غیر دولتی به منظور مدیریت پایدار سرزمین با تأکید بر مدیریت پایدار منابع طبیعی آغاز به فعالیت نموده است و علی­رغم مشکلات عدیده­ای که بر سرِ اجرای آن ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی چکیده رساله/پایان نامه : توسعه یافتگی بخش کشاورزی در مناطق روستایی مبتنی بر وجود استعدادهای طبیعی و تحقق اهداف برنامه ریزی جهت استقرار امکانات و الزامات توسعه است. این درحالی است که باوجود برخورداری برخی از سکونتگاه های روستایی از پتانسیل های بالای طبیعی و اکولوژیکی شاهد عدم توسعه یافتگی بخش کشاورزی در این نواحی ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد: رشته ی برنامه ریزی گردشگری–اکوتوریسم چکیده: از دهه 1990 رویکردهای سنتی توسعه گردشگری به چالش کشیده و با تاکید همزمان بر پیامدهای مطلوب و نامطلوب گردشگری، حرکت از گردشگری انبوه به سوی رویکرد توسعه پایدار گردشگری آغازشد. رویکرد به اکوتوریسم، به عنوان الگوی فضایی گردشگری در طبیعت، امروزه مورد توجه فراوان قرار گرفته است .علّت این توجه نه فقط به خاطر ...

ثبت سفارش