پایان نامه بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام شرکت های پذیرفته ‏شده در بورس اوراق بهادار تهران ‏‏(86-80)‏

word 5 MB 32313 112
1388 کارشناسی ارشد اقتصاد
قیمت قبل:۶۳,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

   گرایش: حسابداری

  چکیده:

  تحقیقات انجام شده در سایر کشورها نشان می دهد که سرمایه گذاران، عکس العمل مطلوب و مثبتی در مقابل انتشار اخبار مربوط به سهام جایزه نشان داده اند. به عبارت دیگر نتایج بدست آمده نشان می دهد که نرخ بازده سهام شرکتهایی که سهام جایزه توزیع کرده اند بیشتر از نرخ بازده شرکتهای دیگر بوده است. گروهی از محققان بازده بالاتر را بمنزله با ارزش بودن سهام جایزه تلقی کرده اند ولی گروه دیگر بر این باورند که بازده بیشتر اینگونه سهام ناشی از محتوای اطلاعاتی سهام جایزه است و سهام جایزه به خودی خود ارزشی ندارد.

  در این تحقیق رابطه بین انتشار درصدهای مختلف سهام جایزه و نرخ بازدهی سهام (سهامداران) مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق سه فرضیه در مورد تاثیر انتشار سهام جایزه بر بازدهی سهام به تفکیک سه دسته (زیر 20 درصد ، بین 20 تا 50 درصد  و بالای 50 درصد) و یک فرضیه (فرضیه چهارم) در قالب مقایسه سه گروه مذکور تدوین شده است. 41 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب فراوانی 117 نمونه با احتساب سالهای انتشار سهام جایزه مورد بررسی قرار گرفتند.  با استفاده از روشهای آماری تی تست[1] و کروسکال والیس[2] ‏ فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت.

  نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که انتشار درصدهای مختلف سهام جایزه بر بازدهی سهام تاثیر مثبت دارد اما بین بازدهی سهام در بین سه گروه (زیر 20 درصد ، بین 20 تا 50 درصد  و بالای 50 درصد) تفاوت معنادار وجود ندارد. به نظر می رسد مهمترین عوامل در این زمینه کارآیی ضعیف بورس اوراق بهادار تهران و ناآگاهی نسبی (سرمایه گذاران و در برخی موارد مدیران) از سهام جایزه می باشد.

  .

   

   

   

  مقدمه:

  یکی از موضوعاتی که کنجکاوی سرمایه گذاران و متخصصان مالی در بورس اوراق بهادار را برانگیحته، تاثیر سهام جایزه بر نرخ بازده سهام است. مروری به کتابها و مقالات مالی نشان می دهد، متخصصان و صاحبنظران مالی عقاید متفاوتی درباره ارزش سهام جایزه دارند. برخی از آنها معتقدند چنانچه درصد سهام جایزه در حد پایینی باشد انتشار سهام جایزه موجب افزایش ثروت سهامداران می گردد، اما پاره ای دیگر بر این باورند که چون سهام جایزه موجب گسترش مالکیت سهام و حفظ نقدینگی در شرکت می شود، سهام جایزه دارای ارزش است و صدور آن به هر میزان موجب افزایش ثروت سهامداران می گردد. گروه دیگر اظهار می کنند که چون صدور سهام جایزه تاثیری بر میزان سود دهی و ریسک شرکت نمی گذارد بنابراین تاثیری نیز بر ارزش شرکت و ثروت سهامداران نحواهد گداشت. نتایج به دست آمده در سایر شرکتها نشان می دهد که نرخ بازده سهام شرکتهایی که سهام جایزه توزیع کرده اند بیشتر از نرخ بازده شرکتهای دیگر بوده است. گروهی از محققان بازده بالاتر را به منزله با ارزش بودن سهام جایزه تلقی کرده اند ولی گروه دیگر بر این باورند که بازده بیشتر اینگونه سهام ناشی از محتوای اطلاعاتی سهام جایزه است و سهام جایزه به خودی خود ارزشی ندارد.

  هدف از این تحقیق مطالعه تاثیر انتشار درصدهای مختلف سهام  جایزه بر بازدهی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با روش های عملی می باشد.

  فصل اول:

  کلیات تحقیق

  1-1-مقدمه :

  اهمیتی که بورس اوراق بهادار در رونق اقتصادی هر کشوری می‌تواند داشته باشد بر هیچکس پوشیده نیست نگاهی به وضعیت بورس اوراق بهادار در کشور های پیشرفته نشان می‌دهد که وقتی این بازار در حال رونق باشد، ‌اقتصاد آن‌ ها در حال رونق است و اگر بازار اوراق بهادار آن‌ها تزلزلی داشته باشد در کل اقتصاد آن‌ها منعکس می‌گردد. نمونه بارز آن بازار های بورس کشور های آمریکایی و اروپایی است که اخیراً با مشکلات و فراز و نشیب های زیادی روبرو شده است که باعث ورشکستگی و سقوط قیمت سهام کشورهای بزرگ آنها شده است و اقتصاد ان‌هارا آسیب پذیر نموده و همه کارشناسان و دولتمردان را متوجه خود ساخته است. تا چاره ای بیندیشند تا از چالش جلوگیری کرده و از ورشکستگی شرکت های بزرگی همچون جنرال موتورز و... جلوگیری کنند. در واقع وضعیت سهام در آنجا نوعی شاخص وضعیت اقتصادی است. به عبارتی دیگر بازار اوراق بهادار از لوازمات حرکت اقتصادی کشور‌ها و ابزار قدرتمند کنترل و سرمایه گذاری آن‌ها می‌باشد.

  با گسترش بازار های سرمایه و نیاز شرکت‌ها به منابع مالی جهت حرکت رو به جلو و گستر ش فعالیت های خود و در مواقعی به دلیل کمبود نقدینگی برخی از شرکت‌‌ها ترجیح می‌دهند با افزایش سرمایه از طریق سود سهام به صورت سود سهمی‌(سهام جایزه) هدف های خود را مرتفع سازند در این تحقیق سعی بر آن است که تاثیر انتشار در صد های مختلف سهام جایزه بر بازدهی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را با روش های علمی‌مورد بررسی قرار دهیم. امید است که نتایج حاصله مفید بوده و موجب بهبود شیوه های تصمیم گیری، ‌تصمیم گیرندگان وسرمایه‌گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی قرار گیرد.

   

  2-1-بیان مسئله :

  سهام جایزه یک نوع افزایش سرمایه است که مجمع عمومی‌فوق العاده شرکت‌ها پس از پیشنهاد هیات مدیره با انتشار درصدی از سهام جایزه از محل اندوخته‌های آن شرکت موافقت می‌نماید سپس این سهام به طور رایگان بین سهامداران عادی و به نسبت مالکیت آنان توزیع می‌گردد.

   به عبارت دیگر سهام جایزه انتقال اندوخته های شرکت به حساب سرمایه است معمولاً شرکت‌هابه سهام جایزه به عنوان ابزاری که جایگزین یا مکمل سود نقدی است نگاه می‌کنند و در مواردی نیز افزایش سرمایه به منظور اجرای طرحهای توسعه مورد استفاده قرار می‌گیرد. سهام جایزه نیز به خودی خود تغییر ارزشمندی را برای سهامداران به همراه نمی‌آورد زیرا اگر چه سرمایه شرکت افزایش می یابد ولی اندوخته ها نیز به همان اندازه کاهش می یابند . در نتیجه هیچ تغییری در کل دارایی های شرکت نیز به وجود نمی آید ولی اعلام خبر انتشار سهام جایزه روی قیمت سهام در بازار‌های بورس تاثیر می‌گذارد زیرا این خبر از یک نظر به عنوان علامتی که از آینده خوب[3]  شرکت خبر می‌دهد تلقی می‌گردد.

  در توضیح این پدیده باید گفت که طبق استاندارد های حسابداری اگر سود سهمی‌20 درصد تا 25 درصد‌اعلام شود سهام منتشر شده جدید به ارزش بازار از سود انباشته به سرمایه منتقل می‌شود و اگر بیشتر از 25 درصد‌اعلام شود به ارزش اسمی‌منتقل می‌شود همین مسئله از نظر برخی از محققین معما می‌نماید و موضوع تحقیقات بسیاری در دنیا شده است که سالیان زیادی است نیز ادامه دارد.

  البته در بیشتر تحقیقات موضوع سهام جایزه و تجزیه سهام را با هم مورد بررسی و تحقیق قرار داده‌اند که ما به دلیل استفاده نکردن شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از تجزیه سهام در سال‌های اخیر از آن صرف نظر کرده (یکی از محدودیت های تحقیق ) دراین تحقیق به دنبال آن هستیم که تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام جایزه بر بازدهی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی نماییم. سوال اصلی تحقیق این است که آیا انتشار سهام جایزه بر بازدهی سهام  تاثیر دارد؟ همچنین این سوال را به تفکیک سه گروه (زیر 20%، بین 20% تا 50% و بالای 50% ) بررسی خواهیم نمود.

   

  3-1-اهمیت موضوع – دلایل تحقیق :

  بر اساس تحقیقی که بر روی قیمت سهام شرکت های منتشر کنده سهام جایزه انجام گرفته است بررسی رفتار قیمت سهام آن شرکت هادر قبل و بعد ازسهام جایزه نشان می‌دهد که در نیمی‌از موارد قیمت سهام بعد از سهام جایزه مساوی یا بیشتر از قیمت سهام در قبل از اعطای سهام جایزه بوده است. چنین مشاهداتی دلیل محکمی‌بر غیرکارا و غیر عقلایی بودن بازار سهام ایران است. یکی از عوامل مهمی‌که بر قیمت سهام و بالطبع بر ثروت سهام داران تاثیر می‌گذارد چگونگی تقسیم سود می‌باشد.

  Abstract:

  Surveys obtained from other countries show that capitalist react positively in publishing news concerning stock dividends . on the other hand the result obtained show that the return of stock dividends is better than the other companies . group of researchers have said that the return of stock is more valuable due to stock dividends but some groups believe that the  stock dividends  are due to the liability and information content of the stock dividends  and the stock dividends itself has no value . in this survey the relationship between the publishing different percentage s of stock dividends and return of stock are being researched . this survey used one main hypothesis and four subordinate hypothesis , the effect of publishing the different percentage of stock dividends in return of stock (under 20% - between 20% - 50% and above 50% ) at the end the difference is quite high among these three hypothesis under the fourth hypothesis in stock  dividends by using  statistical system (t- test and kruskal wallis test )for 41 companies were accepted in stock exchange in Tehran . in 117 samples calculating the years of publishing the stock dividends were discussed . the result obtained  show that publishing the stock dividends have positive effect in stock exchange . but among the stock dividends ( under 20% , 20% - 50% and above 50% ) there are not much differences . the main reasons in this field can be the weak deal . done is stock exchange in Tehran and little knowledge of ( investor and managers ) .

 • فهرست:

   

  چکیده:.. 1

  مقدمه:.. 2

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1-مقدمه : 4

  2-1-بیان مسئله : 4

  3-1-اهمیت موضوع – دلایل تحقیق : 5

  4-1-فرضیه های تحقیق : 6

  نمودار 5-1-مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها: 7

  6-1-قلمرو تحقیق : 8

  1-6-1-قلمرو زمانی تحقیق : 8

  2-6-1-قلمرو موضوعی تحقیق : 8

  3-6-1-قلمرو مکانی تحقیق : 8

  7-1-واژه ها و اصطلاحات: 8

  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

  1-2- مقدمه. 11

  2-2-ادبیات نظری تحقیق. 11

  1-2-2-عوامل تشکیل دهنده حقوق صاحبان سهام : 11

  2-2-2-انواع اندوخته‌‌ها : 12

  3-2-2-محل تامین این اندوخته‌‌ها : 12

  4-2-2-بازده سرمایه گذاری : 13

  5-2-2-عوامل موثر بر بازدهی : 13

  6-2-2-ریسک سرمایه گذاری : 15

  7-2-2-سیاست تقسیم سود. 16

  8-2-2-تئوری پرداخت سود سهام به عنوان سود سهام باقی مانده : 17

  9-2-2-تئوری نامربوط بودن سود سهام مودیگلیانی ومیلیر. 18

  10-2-2-ویژگی‌ها ی سیاست تقسیم سود مطلوب. 19

  11-2-2-مباحث ویژه در رابطه با سهام جایزه و تجزیه سهام : 19

  12-2-2-اهداف و ماهیت سهام جایزه و تجزیه سهام : 21

  13-2-2-تاریخچه سهام جایزه : 21

  14-2-2-دلایل و انگیزه‌های انتشار سهام جایزه : 22

  15-2-2-تاثیر سهام جایزه بر شرکت توزیع کننده. 23

  16-2-2-تاثیر سهام جایزه بر سهامداران. 24

  17-2-2-مسائل قانونی سهام جایزه. 24

  18-2-2-جنبه‌های منفی سهام جایزه. 26

  19-2-2-سهام جایزه و تجزیه سهام در ارتباط با قیمت‌‌ها و بازدهی فوق العاده  26

  3-2-پیشینه تحقیق (مروری بر مطالعات گذشته) 27

  1-3-2-تحقیقات خارجی: 27

  2-3-2-تحقیقات داخلی: 29

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  1-3- مقدمه. 34

  2-3-روش تحقیق : 35

  3-3-فرضیات تحقیق : 35

  4-3-جامعه آماری : 36

  5-3- روش جمع آوری اطلاعات : 42

  6-3-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 42

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها

  1-4-‏ مقدمه‏. 44

  2-4-توصیف متغیرهای اصلی تحقیق. 45

  3-4-آزمون فرضیه های تحقیق: 51

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  1-5-مقدمه. 57

  2-5-نتیجه گیری. 58

  3-5-محدودیت های تحقیق: 59

  4-5-پیشنهادها: 60

  1-4-5-پیشنهادهای مبتنی بر تحقیق: 60

  2-4-5-پیشنهادها برای تحقیقات آتی: 60

  پیوستها

  منابع و ماخذ

  منابع فارسی: 74

  منابع لاتین: 75

   

  منبع:

  منابع فارسی:

  الدون اس، ه و همکاران، ترجمه دکتر علی پارسائیان ،1990 ، "تئوریهای حسابداری"، جلد دوم.

  جهانخانی ،ع،1378، "مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار"، تهران، چاپ دوم.

  جهانخانی،ع و ابراهیم عباسی،1370، "تاثیر سهام جایزه بر نرخ بازدهی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه دانش مدیریت شماره 15، دانشکده علوم ادرای و مدیریت بازرگانی.

  دلاور،ع ، "روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی"، ویراست چهارم.

  سینایی، ح، 1372، "بررسی پیرامون سهام جایزه و تجزیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران"،به راهنمایی علی جهانخانی، پایان نامه (دکترا).

  سرمد، ز. و همکاران،1376، "روشهای تحقیق در علوم رفتاری چاپ اول"، انتشارات آگاه.

  سلیمانی، ح، 1385، "بررسی ارتباط بین تغییرات اقلام صورت جریانات نقدی  با تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد به راهنمایی حسن جنانی، پایان نامه کارشناسی ارشد.

  عباسی، الف، 1370،" تاثیر سهام جایزه بر نرخ بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، دانشکده مدیریت تهران به راهنمایی علی جهانخانی(پایان نامه کارشناسی ارشد).

  محمدیان، م، 1387، "بررسی نقش سهام جایزه و تاثیر آن بر گسترش مالکیت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ،به راهنمایی رضا تهرانی- پایان نامه (دکترا).

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  منابع لاتین:

   

  The valuation Effects of stock splits and stock Dividends mark Grinblatt –Ronald W.Masulis- Sheridan Titman journal of Financial Economics (JFE) ,vol.13,No.4,1984

  Measurement Effects and the variance of Returns after stock splits and stock Dividends

  Jennifer L. Koski. University of  Washington – micheal G. Foster School of Business September 6. 1995

  Information content of stock Dividends in the Indian market Evidence from operating performance and long-Run stock Return jijo lukose-Narayan Roosapar- my 2004

  Thirty years of stock splits, Reverse stock splits, and stock Dividens in Canada . Vijay M.log- pengchangzhu . june 2004

  Signaling Manageral Optimism through stock Dividends and stock spilits: A reexamination of the Retaind Earning Hypothesis Dean Crawford-Diana R. Franz- Gerald J. lob . march 2001

  Long –Run common stock Returns Following Stock split sand stock Dividends . Hemang Desai – Rremc . jain.

  The Differences Between stock splits and stock Dividends –Evidence from Denmark . KenL. Bech mann – Johannes Raballe march 10, 2004

  An Annalysis and comparison Of Banker's perception of stock options in 1999 and 2005

  George Gamble – mary F.Geddie – Thomas Noland- Cythia Tollers


موضوع پایان نامه بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام شرکت های پذیرفته ‏شده در بورس اوراق بهادار تهران ‏‏(86-80)‏, نمونه پایان نامه بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام شرکت های پذیرفته ‏شده در بورس اوراق بهادار تهران ‏‏(86-80)‏, جستجوی پایان نامه بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام شرکت های پذیرفته ‏شده در بورس اوراق بهادار تهران ‏‏(86-80)‏, فایل Word پایان نامه بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام شرکت های پذیرفته ‏شده در بورس اوراق بهادار تهران ‏‏(86-80)‏, دانلود پایان نامه بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام شرکت های پذیرفته ‏شده در بورس اوراق بهادار تهران ‏‏(86-80)‏, فایل PDF پایان نامه بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام شرکت های پذیرفته ‏شده در بورس اوراق بهادار تهران ‏‏(86-80)‏, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام شرکت های پذیرفته ‏شده در بورس اوراق بهادار تهران ‏‏(86-80)‏, مقاله در مورد پایان نامه بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام شرکت های پذیرفته ‏شده در بورس اوراق بهادار تهران ‏‏(86-80)‏, پروژه در مورد پایان نامه بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام شرکت های پذیرفته ‏شده در بورس اوراق بهادار تهران ‏‏(86-80)‏, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام شرکت های پذیرفته ‏شده در بورس اوراق بهادار تهران ‏‏(86-80)‏, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام شرکت های پذیرفته ‏شده در بورس اوراق بهادار تهران ‏‏(86-80)‏, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام شرکت های پذیرفته ‏شده در بورس اوراق بهادار تهران ‏‏(86-80)‏, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام شرکت های پذیرفته ‏شده در بورس اوراق بهادار تهران ‏‏(86-80)‏, پروژه درباره پایان نامه بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام شرکت های پذیرفته ‏شده در بورس اوراق بهادار تهران ‏‏(86-80)‏, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام شرکت های پذیرفته ‏شده در بورس اوراق بهادار تهران ‏‏(86-80)‏, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام شرکت های پذیرفته ‏شده در بورس اوراق بهادار تهران ‏‏(86-80)‏, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام شرکت های پذیرفته ‏شده در بورس اوراق بهادار تهران ‏‏(86-80)‏, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام شرکت های پذیرفته ‏شده در بورس اوراق بهادار تهران ‏‏(86-80)‏, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام شرکت های پذیرفته ‏شده در بورس اوراق بهادار تهران ‏‏(86-80)‏

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: تحقیقات انجام شده در سایر کشورها نشان می دهد که سرمایه گذاران، عکس العمل مطلوب و مثبتی در مقابل انتشار اخبار مربوط به سهام جایزه نشان داده اند. به عبارت دیگر نتایج بدست آمده نشان می دهد که نرخ بازده سهام شرکتهایی که سهام جایزه توزیع کرده اند بیشتر از نرخ بازده شرکتهای دیگر بوده است. گروهی از محققان بازده بالاتر را ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده: کسب بازدهی مازاد بر بازدهی بازار با درنظر گرفتن سایر شرایط مانند ریسک یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در تصمیم­گیری ها و برنامه­ریزی­های مالی می­باشد. در واقع حداکثرکردن سود و بازده سهامداران با مدیریت بر منابع و مصارف و با اجرای سیاست­های صحیح از وظایف و اهداف مدیریت مالی می­باشد. در این تحقیق تأثیر متغیرهای ...

پایان نامه تحصیلی برای اخذ کارشناسی ارشد M.A مدیریت بازرگانی- مالی چکیده: مساله اصلی پژوهش در این تحقیق این است که آیا بین سود هر سهم، نسبت Q توبین و اهرم مالی با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری وجود دارد؟به منظور یافتن پاسخ مناسب به سوال اصلی پژوهش چهار فرضیه تدوین گردیده است. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: پیش بینی سود هر سهم در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. از طرفی در محیط تجاری کنونی به دلیل تغییرات سریع فناوری و شرایط مالی ، مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو بروز خطاها در برآوردهای حسابداری ،اجتناب ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: سود یکی از اقلام مهم واصلی صورتهای مالی است که در نوشته های مختلف کاربرد های متفاوتی دارد. معمولاً سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات ،عاملی برای تدوین سیاست پرداخت سود تقسیمی، راهنمایی برای سرمایه گذاران وتصمیم گیری وعاملی برای پیش بینی به تصور در می آید .یکی ازکار بردهای اصلی سود استفاده از آن به عنوان ابزاری ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : " مالی " چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده) : سهامداران وسرمایه گذاران درتعیین ارزش شرکت بایدعلاوه برکمیت سود،کیفیت آن رانیزموردتوجه قراردهند.منظورازکیفیت سودنزدیک بودن به وجه نقدوقابلیت استمرارآن می باشد. به عبارت دیگرارزش سهام یک شرکت تنهابه سودهرسهم سال جاری بستگی ندارد،بلکه به ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش :مالی چکیده: در این تحقیق به بررسی ارتباط شفافیت سود و ریسک نقدینگی درشرکت های پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. ما در این تحقیق بررسی خواهیم کرد که افزایش شفافیت سود شرکتها ، ریسک نقدینگی را کاهش می دهد . متغیر وابسته تحقیق ریسک نقدینگی و متغیر مستقل تحقیق شفافیت سود است.برای سنجش شفافیت سود از مدل ...

پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد «M.A.» رشته: مدیریت بازرگانی گرایش مالی چکیده: مدیریت سرمایه در گردش نقش مهمی را در عملکرد بهتر شرکت‌ها بازی می‌کند. لذا تعیین سیاست‌های مناسب در این جهت می‌تواند تأثیر بیشتر و بسزائی داشته باشد. چراکه هرچه عملکرد شرکت‌ها بهتر گردد ارزش آن‌ها نیز افزایش می‌یابد. از این رو می‌تواند گفت ثروت سهامداران نیز افزایش پیدا خواهد کرد. تحقیق ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: در این تحقیق رابطه بین شاخص کل سهام و قیمت گذاری اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران برای 103شرکت که سهام آنها طی قلمرو زمانی 1382تا1388به عموم عرضه شده بررسی شده است.جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارEXCELو جهت آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS استفاده شده است. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است: فرضیه اصلی: بین ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری چکیده سود یکی از اقلام مورد توجه سرمایه گذاران می باشد و مبنای بسیاری از تصمیم گیری های مهم اقتصادی به شمار می رود. سود دارای دو جز نقدی و تعهدی می باشد، از طرفی اقلام تعهدی سود دارای دو بخش عادی و غیر عادی می باشد. برخی شواهد نشان دهنده این واقعیت اند که سرمایه گذاران در درک اطلاعات مربوط به اقلام تعهدی با مشکلات عدیده ...

ثبت سفارش