پایان نامه اثر تنش خشکی و کود نیتروژن بر عملکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L)

word 467 KB 32390 116
1393 کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و زراعت
قیمت: ۱۵,۰۸۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)

  گرایش: زراعت

  اثر تنش خشکی و کود نیتروژن بر عملکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی

   

  چکیده

  هدف از اجرای آزمایش بدست آوردن تأثیر تنش خشکی و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و میزان اسانس گیاه بابونه می باشد که با توجه به اینکه تاکنون در این منطقه و مناطق مجاور چنین تحقیقی انجام نگرفته، لذا این تحقیق از این جنبه دارای اهمیت است. آزمایش به صورت فاکتوریل، در قالب طرح کاملاً تصادفی در سال زراعی 1392 در منطقه یاسوج با 3 تکرار انجام شد، که تیمارهای آزمایش شامل کود نیتروژن در 3 سطح ( 0، 50 و 100کیلوگرم در هکتار) و تنش خشکی در 4 سطح ( (شاهد)0، 1-بار ، 3-بارو 4- بار) بودند. صفات مورد ارزیابی شامل ارتفاع ساقه، تعداد گل در مترمربع، عملکرد گل، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت، وزن هزار دانه و سرعت رشد بود. نتایج نشان داد اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر عملکرد اقتصادی، عملکرد بیولوژیک، تعداد گل در مترمربع، وزن هزار دانه و ارتفاع ساقه در سطح احتمال 1 درصد معنی‌دار گردید و بر شاخص برداشت در سطح احتمال 5 درصد معنی‌دار گردید و بر سرعت رشد معنی‌دار نگردید. بیشترین میزان عملکرد اقتصادی در تیمار N2S0 (عدم تنش خشکی  و مصرف 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن) به میزان 7/293 کیلوگرم در هکتار و کمترین میزان عملکرد اقتصادی در تیمار N0S3 (کاربرد تنش خشکی در سطح 4- بار و عدم مصرف نیتروژن) به میزان 3/108 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. بیشترین میزان وزن هزار دانه در تیمارN2S0 (عدم تنش خشکی  و مصرف 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن) به میزان 96/7 به دست آمد. بیشترین میزان ارتفاع ساقه در تیمار  N1S0(عدم تنش خشکی و مصرف 50 کیلوگرم در هکتار نیتروژن) به میزان 5/33 سانتیمتر و بیشترین درصد اسانس گیاه در تیمار N2S0 به میزان 7/0 به دست آمد. با توجه به اینکه بیشترین میزان عملکرد صفات مورد مطالعه در تیمار عدم کاربرد تنش خشکی و مصرف 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن بدست آمد، لذا این تیمار به کشاورزان و کارشناسان توصیه می گردد.

  واژه‌های کلیدی: فاکتوریل ، وزن هزار دانه ، ارتفاع ساقه، عملکرد گل، بابونه، یاسوج

   

  فصل اول

  کلیات تحقیق

   

  - مقدمه

  با توجه به اهمیت گیاهان دارویی در تأمین سلامت جامعه و ایجاد تنوع کشت در سیستم های کشاورزی، تحقیق در ارتباط با شناسایی و معرفی گونه های قابل کشت از وظایف محققین به ویژه در مناطق دارای شرایط اقلیمی  بحرانی می باشد که می تواند زمینه را برای تهیه داروهای گیاهی از مواد طبیعی و اولیه  بابونه در تمام فارماکوپه­های (واژه‌نامه‌های) معتبر جهان به عنوان یک گیاه دارویی مهم شناخته شده و با توجه به کاربرد روزافزون آن در صنایع داروسازی، آرایشی و بهداشتی، عطرسازی و تهیه چاشنی‌های غذایی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است تا آنجا که آن را ستاره گیاهان دارویی نامیده‌اند (بالاز و تیرناد[1]، 1998). مصرف سالانه بابونه در جهان بیش از چهار هزار تن گل خشک است که به‌طور عمده از کشورهای مجارستان، روسیه، آرژانتین، آلمان، چک، فنلاند، مصر و در سال‌های اخیر از کشور هند تأمین می‌شود (بالاز و تیرناد، 1998).

  گیاهان در طی دوران رشد خود با تنش‌های متعدد محیطی مواجه می‌شوند. هر یک از این تنش‌ها می‌توانند بسته به میزان حساسیت و مرحله رشد گونه گیاهی، اثرات متفاوتی بر رشد، متابولیسم و عملکرد آن‌ها داشته باشند.

  خشکی از مهمترین عوامل محیطی کاهش رشد و عملکرد بسیاری از گیاهان زراعی، باغی و دارویی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک دنیا است (حیدری و همکاران[2]، 2006). در طی بروز تنش خشکی گیاهان با ذخیره تنظیم کننده‌های اسمزی همانند اسیدهای آمینه، قندها، برخی از یون‌های معدنی، هورمون‌ها و پروتئین‌ها سعی در مقابله با تنش دارند. در بین ترکیبات آلی، پرولین یکی از مهمترین تنظیم کننده‌های اسمزی به شمار می رود (ردی و همکاران[3]، 2004).

  تمایل به تولید گیاهان دارویی و معطر و تقاضا برای محصولات طبیعی به خصوص در شرایط کشت اکولوژیک در جهان رو به افزایش می‌باشد. کشت اکولوژیک گیاهان دارویی کیفیت آن‌ها را تضمین کرده و احتمال اثرات منفی روی کیفیت دارویی و عملکرد آن‌ها را نیز کاهش می‌دهد. بررسی انجام شده حاکی از آن است که ساخت مواد مؤثره در گیاهان دارویی تحت تأثیر ژنوتیپ و عوامل محیطی است. (امامی و همکاران 1383، فولستر[4] 1991)

  اهمیت گیاهان دارویی و اهمیت گیاه درمانی مدرن، بسیاری از کشاورزان را به پرورش گیاهان دارویی ترغیب کرده است و افزایش تقاضای بازار باعث شده است که آن‌ها به تولید گیاهان دارویی روی بیاورند و قطعات پراکنده زمین‌هایشان را که به دلیل اندازه، شکل و نامناسب بودن برای کشت دیگر محصولات به صورت بایر رها شده‌اند به این کار اختصاص دهند (حاج سید هادی و همکاران 1382).

  کشت و تولید گیاهان دارویی بدون استفاده از نهاده‌های شیمیایی تضمین کننده و سلامت فرآورده‌های حاصل از آن‌هاست. مطالعات انجام شده بر روی گیاهان دارویی در اکوسیستم­های طبیعی و زراعی بر این مسئله اذعان می‌کند که استفاده از نظام کشاورزی پایدار بهترین شرایط را برای تولید این گیاهان فراهم می‌کند و حداکثر عملکرد کمی و کیفی در چنین شرایطی حاصل می‌شود (اکبری نیا، 1382 و شریفی عاشور آبادی 1381 داگارو تومار[5] و 2002).

  بابونه با نام علمی (Matricaria spp) گیاهان علفی یک ساله با ارتفاع 70-10 سانتی متر و پایا با ساقه­های افراشته منشعب از خانواده کاسنی (Asteraeeae) می­باشد (امیدبیگی 1379). بابونه یکی از گیاه دارویی مهم در دنیا می‌باشد که توسط انسان شناخته شده است (جمشیدی 1379). سازگاری این گیاه نسبت به انواع خاک‌ها زیاد بوده و می‌تواند در خاک‌های شور قلیایی غیر حاصلخیز و سنگلاخی رشد کند. کاربرد اصلی بابونه در صنایع داروسازی آرایشی بهداشتی می‌باشد. عصاره بابونه به دلیل داشتن آلفا بیزا بولل[6]، ترانس-فارنسول سیس-بتا-فامصن[7] و کامازولن دارای خواص درمانی زیادی از جمله خصوصیات ضد میکروب، ضد تورمی و ضد اسپاسم و ضد عفونی کننده داشته و در درمان ناراحتی‌های معده و روده‌ها به کار می رود و همچنین عصاره این گیاه در آرامش سیستم عصبی و کاهش تشنج مؤثر است؛ و از آن در تهیه کمپرس‌ها و درخشان کردن طبیعی موها استفاده می‌شود (امید بیگی 1379).

   

  1-2- فرضیه‌ها

  1- تنش خشکی کاهش معنی‌داری بر عملکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی دارد.

  2- کاربرد کود نیتروژنه در شرایط مختلف رطوبتی بر عملکرد و درصد اسانس بابونه آلمانی افزایش دارد.

  3- کاربرد همزمان نیتروژن و عدم تنش خشکی سبب عملکرد گیاه بابونه می‌شود.

   

  1-3- اهداف تحقیق:

  1- بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی.

  2- تعیین مناسب‌ترین تیمار تنش خشکی برای دستیابی به حداکثر عملکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی.

  3- تعیین مناسب‌ترین تیمار کودی نیتروژن در شرایط تنش خشکی ( اثر متقابل) برای دستیابی به حداکثر عملکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی.

   

  1-4- گیاه‌شناسی بابونه

  گیاه بابونه با نام علمی Matricaria chamomilla به زبان انگلیسی – و German chamomilla, Common chamomile, نامیده می‌شود.

  آن چه در زبان فارسی به نام بابونه خوانده می‌شود عملاً شامل 3 جنس گیاهی شامل Matricaria sp, chrysanthemum sp , Anthemis sp  می‌باشد که هر جنس خود دارای گونه‌های مختلفی می‌باشد. که از جمله آن می‌توان به (A.nobilis (syn): chamamelum nobiliel) اشاره کرد که در فارسی بابونه رومی، بابونه گاوی یا بابونه چشم گاوی نیز خوانده می‌شود.

  گونه M.awea که در فارسی به بابونه گاوی و بابونه اروپای و در انگلیسی Golden cotula خوانده می‌شود، گیاهی علفی یک ساله با ساقه‌های افراشته پر شاخه و برگ است. برگ‌ها بدون دم برگ و متناوب هستند، غنچه‌های آن به‌طور مجزا در رأس ساقه و شاخه‌ها ظاهر می‌شوند (زمان، 1370).

  رنگ آن‌ها سبز متمایل به زرد بوده و دارای گرزی مخروطی شکل تو خالی بدون گل‌های کناری و گرد می‌باشد. میوه آن فندقه و تمام گیاه معطر است. موطن اصلی این گیاه آمریکای شمالی و شرق آسیاست. این گیاه می‌تواند در مناطق سردسیری که بابونه معمولی قادر به روئیدن نیست جایگزین خوبی باشد گل‌ها دارای اسانس روغنی ( که مقدار آن کمتر از بابونه واقعی است) تانن­ها، گلوگوزیدها و یک شیره تلخ هستند (زمان 1370) (هانگریو دریپارگ 1979[8]).

  Abstract

  The goal of the experiment to obtain the effect of drought stress and different nitrogen levels on yield and is essential oil content of chamomile, With attention at that, so far such study has not been done in this area and the surrounding areas, so it is important to investigate as this aspect. The experiment was done as factorial in completely randomized design with 3 replications in Yasouj region at crop year 2013. The treatments consisted of 3 levels of nitrogen (0, 50 and 100 kg. ha) and drought in 4 levels ((control) 0, 1 bar, 3 bar and 4 bar). The traits were such as plant height, flowers number per square meter, economical yield, biological yield, harvest index, 1000 grain weight and growth rate. The results showed that the effects of drought stress on economical yield, biological yield, flowers number per square meter,1000 grain weight and plant height were significant at 1 percent level and harvest index were significant at 5 percent level and the growth rate was not significant. The highest of economic yield (108.3 kg. ha) harvest in treatment N2S0 (non-drought stress and consummation of 100 kg/ha of nitrogen) and lowest of economic yield (293.7 kg. ha) harvest in treatment N0S3 (Application drought stress of 4 bar and lack of nitrogen). The highest of 1000 seed weight in treatment N2S0 (non-drought stress and consumption of 100 kg. ha of nitrogen) at a rate of 7.96 was obtained. The maximum height of stem (33.5) in treatment N1S0 (no drought stress and consumption of 50 kg. ha N) maximum content of essential oil (0.7 percent) in treatment N2S0 was obtained. With attention at that, the most of yield content of case study traits in the treatment of non-drought stress and consumption 100 kg. ha of nitrogen was obtained, this treatment is recommended to farmers and experts.

 • فهرست:

  چکیده ...........................................................................................................................................................1

  فصل اول:کلیات تحقیق

  1-1- مقدمه. 3

  1-2- فرضیه‌ها 5

  1-3- اهداف تحقیق: 6

  1-4- گیاه‌شناسی بانونه: 6

  1-5- منشأ گیاهی بابونه. 9

  1-6- مراحل رشد و نمو: 9

  1-7- موارد مصرف و خصوصیات دارویی بابونه: 10

  1-8- مراحل کاشت بابونه: 12

  1-9- برداشت بابونه: 13

  1-10- خشک کردن و جمع‌آوری بذر بابونه: 13

  1-11- کودهای شیمیایی: 13

  فصل دوم:مروری بر تحقیقات انجام شده

  2-1- تنش و تعاریف آن.. 18

  2-2- اهمیت مطالعه تنش‌های گیاهی از نظر موقعیت جغرافیایی و زیست محیطی.. 18

  2-3- خشکی و وضعیت جهانی آن.. 19

  2-4- انواع خشکی.. 21

  2-5- اثر تنش کمبود آب در مراحل مختلف رشد. 21

  2-6- اثر تنش خشکی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه. 22

  2-7- اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای آن.. 23

  2-8- اثر تنش خشکی  بر توسعه ریشه‌ها 23

  2-9- مکانیسمهای سازگاری گیاهان به خشکی.. 24

  2-9-1- مقاومت به خشکی.. 24

  2-9-2- گریز از خشکی.. 24

  2-9-3- تحمل خشکی.. 24

  2-9-4- اجتناب از خشکی.. 25

  2-9-5- بهبود از خشکی.. 25

  2-10- چگونگی مقابله گیاهان با تنش خشکی در مزرعه. 26

  2-10-1- حفظ موازنه صحیح آبی: 27

  2-10-2- بسته شدن روزنه , ذخیره اقتصادی آب برای آسمیلاسیون کربن.. 27

  2-11- مکانیسم‎های اجتناب... 28

  2-11-3- اندازه و فراوانی روزنه‎ها 29

  2-11-4- تجمع آبسیزیک اسید. 29

  2-11-5- ضخامت کوتیکول و قشر مومی روی برگ... 30

  2-12- مکانیسم‎های تحمل به خشکی.. 31

  2-12-1- تنظیم فشار اسمزی.. 31

  2-12-2- تجمع پرولین.. 32

  2-12-3- جابجایی مواد پرورده 32

  2-13- انتخاب برای مقاومت به خشکی.. 33

  2-14- نقش نیتروژن در گیاهان.. 39

   

  فصل سوم:مواد و روش‌ها

  3- مواد و روش‌ها 47

  3-1- موقعیت جغرافیایی محل آزمایش: 48

  3-2- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک: 48

  3-3- مشخصات طرح آزمایش: 50

  3-4- مراحل اجرای آزمایش: 51

  3-5- صفات مورد ارزیابی.. 52

  3-6-1- ارتفاع بوته. 52

  3-6-2- تعداد ساقه فرعی.. 53

  3-6-3- تعداد گل در بوته. 53

  3-6-4- قطر گل.. 53

  3-6-5- وزن گل یا گلبرگ (تر و خشک) 53

  3-6-6- وزن (تر و خشک) ریشه. 54

  3-6-7- وزن ساقه (تر و خشک) 54

  3-6-8- سرعت رشد. 54

  3-9- محاسبه آماری و نرم‌افزارهای مورد استفاده در طرح.. 57

  فصل چهارم:نتایج و بحث

  4-1- نتایج و بحث... 59

  4-2- عملکرد اقتصادی (کیلوگرم در هکتار) 64

  4-3- عملکرد بیولوژیک (کیلوگرم در هکتار) 66

  4-4- شاخص برداشت (درصد) 69

  4-5- تعداد گل در مترمربع.. 71

  4-6- وزن هزار دانه (گرم) 74

  4-7- ارتفاع ساقه (سانتیمتر) 76

  4-8- سرعت رشد. 79

  4-9- درصد اسانس.... 81

  4-10- بحث و نتیجه‌گیری.. 84

  بحث... 85

  4-11-پیشنهادات: 87

  منابع.. 88

   

  ، ح. امید بیگی، ر. کاشی، ع. 1379. بررسی سطوح مختلف نیتروژن بر روی برخی صفات گیاه کدوی تخمه کاغذی. پژوهشی و سازندگی، شماره 48. صفحات 9-4.

  اکبری­نیا ا. ا. قلاوند، ف. سفیدکن؛ و م. رضایی. 1382. بررسی عملکرد و ماده مؤثره زنیان در سیستم­های کشاورزی متداول- ارگانیک و تلفیقی. چکیده مقالات هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. کرج موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. ص 52.

  اکبری نیا، ا. دانشیان، ج. محمد بیگی، ف. 1385. اثر کود نیتروژن و تراکم بر عملکرد بذر، اسانس و روغن گیاه گشنیز. فصلنامه علمی پژوهش تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران ج 22، ش 4. ص 419- 410.

  امام، ی. (1383). زراعت غلات (چاپ اول)، انتشارات دانشگاه شیراز. 157 صفحه.

  امامی، ا. م، شمس اردکانی. ای. مهرگان. 1383، فرهنگ مصور گیاهان دارویی مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی، انتشارات علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، 449 صفحه.

  امید بیگی، ر. 1379، «تولید و فرآوری گیاهان دارویی»، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، ج (3): ص 265-249.

  امید بیگی، ر،  1374. رهیافت‌های تولید و فرآوری گیاهان دارویی، جلد سوم، انتشارات

  امیدبیگی، ر. 1374. رهیافت‌های تولید و فرآوری گیاهان دارویی. ج 1. انتشارات فکر روز، تهران.

  امید­بیگی، ر. 1379. رهیافت­های تولید و فرآوری گیاهان دارویی، جلد 3. انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد، 397 ص.

  امیدبیگی، ر. 1387، «زراعت گیاهان دارویی»، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس.

  امیدبیگی، ر.م، طباطبایی. ت، اکبری. 1379، اثر مقادیر مختلف فسفر و آبیاری بر باروری (رشد، عملکرد دانه، مواد مؤثر) کتان روغنی، مجله علوم کشاورزی ایران. جلد (32) شماره 1: ص 64-53.

  ایران‌نژاد، ح. رسام، ق، ع. 1381. بررسی تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن  و فسفر بر عملکرد و میزان اسانس دانه گیاه انیسون. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. ش 9. ص 93-101.

  برزوئی، ا.خزاعی، ح.م.شهریاری، ف. ا.1384. اثر تنش خشکی پس از گرده‌افشانی بر ویژگی‌های فیزیولوژیک و میزان آنتی اکسیدان‌های موجود در ارقام مختلف گندم (Triticu' aestivum L) تحت شرایط گلخانه‌ای.خلاصه مقالات نهمین کنگره زراعت.

  پناهی کردلاغری، خ. 1388. تغذیه گیاهان زراعی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج. ص 21 تا  24

  پناهی، خ. (1388). تغذیه گیاهان زراعی. انتشارات سعدی کازرون. صفحه 9-10-11.

  پیوندی، م. رفعتی، آ. میرزا، م. 1388. تأثیر نیتروژن  و فسفر بر رشد و میزان اسانس

  توکلی صابری، م.وم، صداقت. 1370، گیاهان دارویی، (ترجمه). انتشارات روزبهان، تهران.

  جعفریان، ط.مقصودی، ع.ا.م.1390. تأثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی برگ ارقام گندم. یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر. دانشگاه باهنر کرمان.

  جمشیدی، خ.1379، بررسی تأثیر فاصله خطوط کاشت و تراکم بوته بر جنبه‌های کمی گیاهان دارویی بابونه، مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 36. شماره 1: ص 209-203.

  حکمت شعار، ح. 1372. فیزیولوژی گیاهان در شرایط دشوار. ترجمه. انتشارات نیکنام تبریز.

  حیدری شریف آباد، ح. (1380). گیاه و شوری. انتشارات موسسه جنگل‌ها و مراتع، 200 صفحه.

  خاوازی، ک. اسدی رحمانی، ه؛ و ملکوتی، م، ج. 1384. ضرورت تولید صنعتی کودهای بیولوژیک در کشور، چاپ دوم با بازنگری بنیادی. صفحه 420،  انتشارات موسسه تحقیقات خاک و آب، چاپ سنا، تهران، ایران.

  خواجه پور، م ر. 1379، زراعت عمومی. انتشارات جهاد دانشگاهی، دانشگاه صنعتی اصفهان، 425 صفحه.

  خواجه پور، م. 1386. اصول و مبانی زراعت. انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان. ص 182 تا 200.

  دوازده امامی، م. مجنون، حسینی. 1387. تأثیر مصرف کودهای بیولوژیک بر روی جذب عناصر K ،P ،N و عملکرد دانه در گیاه دارویی رازیانه. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، (1)25: 19-1.

  زمان، س. 1370، گیاهان دارویی، روش‌های کشت، برداشت و شرح مصور رنگی 256 گیاه، انتشارات ققنوس، 367 صفحه.

  سرمدنیا، ع؛ و ع. کوچکی. 1377 ، فیزیولوژی گیاهان زراعی (ترجمه)، انتشارات جهاد دانشگاهی، مشهد.

  سرمدنیا، غ. ح؛ و ع. کوچکی. (1376). جنبه‌های فیزیولوژی زراعت دیم (ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. صفحه 424.

  سرمدنیا، غ.1372. اهمیت تنش‌های محیطی در زراعت. مجموعه مقالات کلیدی اولین کنگره زراعت و اصلاح نبات ایران، کرج.

  سرمدنیا، غ.1374. اهمیت تنش‌های محیطی در زراعت. مقالات کلیدی اولین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. ص 169- 157

  سرمدنیا، غ؛ و کوچکی، ع.  1369. فیزیولوژی گیاهان زراعی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

  سرمدنیا، غ؛ و کوچکی، ع.  1384. فیزیولوژی گیاهان زراعی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. صفحه 400

  سمنانی کتایون، م.م ، آزاد بخت. س، روحانی فرد. 1381، مقاله فرمولاسیون ژل موضعی بابونه و سیر و مطالعه مقدماتی اثرات آن بر ضایعات پوستی حاصل از حشره بند (Paederus spp.) دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مجله گیاهان دارویی، جلد (2) شماره 5؛ ص 21-41.

  صمصام شریعت. ف. 1374 ، //پرورش و تکثیر گیاهان دارویی»، انتشارات مانی

  عبد میشانی، س؛ و شاه نجات بوشهری، ع.ا. 1374. اصلاح نباتات تکمیلی. جلد. اول: اصلاح نباتات متداول. انتشارات دانشگاه تهران، شماره 2239. ص 32

  عزیزی نیا، ش.1379. بررسی و ارزیابی صفات کمی و مرتبط با مقاومت خشکی در دو شرایط دیم و آبی در ارقام مصنوعی و بومی گندم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.

  علیجانی، م. امینی دهقی، م، مدرس ثانوی، ع، م. محمدرضایی، س. 1389. تأثیر مقادیر نیتروژن و فسفر بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد اسانس بابونه آلمانی  (Matricaria recutital.)  فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. ج 26. ش 1. ص 113-101.

  علیزاده، ا.(1369). رابطه آب و خاک و گیاه. انتشارات جاوید

  غلامی، ا؛ و کوچکی، ع 1380. مایکوریزا در کشاورزی پایدار (ترجمه) انتشارات دانشگاه شاهرود، صفحه 212.

  فرهادی، ز. 1384. خشکی و تأثیر آن بر زراعت غلات دیم در ایران. نشریه ترویجی شماره 65. معاونت ترویج و نظام بهره‌برداری. وزارت جهاد کشاورزی

  قنواتی، م. 1385، بررسی اثر شوری بر جوانه زنی بابونه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، انتشارات دانشگاه شهرکرد، 121 صفحه.

  قنواتی، م. هوشمند. ح، زینلی. 1385، بررسی اثر شوری بر جوانه زنی دوگونه بابونه، نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

  کوچکی، ع. سرمدنیا، غ. ح. 1384. فیزیولوژی گیاهان زراعی. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

  کوچکی ع و م. بنایان اول.1373. زراعت حبوبات. چاپ سوم. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

  کوچکی، ع. سرمدنیا، غ. 1374. جنبه‌های فیزیولوژیکی زراعت دیم. ترجمه. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

  کوچکی، ع. سرمدنیا، غ، 1374. فیزیولوژی گیاهان زراعی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

  کوچکی، ع؛ و علیزاده، ا. (1365) اصول زراعت در مناطق خشک. (ترجمه). انتشارات آستان قدس رضوی.

  کوچکی، ع. راشد محصل، ح. نصیری، م و صدر آبادی، ر. (1370). مبانی فیزیولوژی رشد و نمو گیاهان زراعی. انتشارات آستان قدس رضوی،404 صفحه.

  مدنی، ح. م.ع. ملبوبی؛ و م. امیدی. 1384. کاربرد باکتری­های آزاد کننده فسفر در زراعت لوبیا. چکیده مقالات اولین همایش ملی حبوبات،30-29 آبان، مشهد. ص. 404.

  مرادی، ک. شنگری، ع. ح. شاهرجعیان، م. ح  قرینه، م. ح؛ و مدندوست. م. 1389 واکنش گیاه دارویی اسفرزه به فواصل آبیاری و سطوح مختلف نیتروژن. فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. جلد، 26 شماره ،2 صفحه 204- 196.

  ملکوتی، م. 1378. کشاورزی پایدار و افزایش عملکرد با بهینه‌سازی مصرف کود در ایران. نشر آموزش کشاورزی. جلد دوم. صفحه 460.

  ملکوتی، م. ج؛ و تهرانی، م. م. 1378. نقش ریزمغذی‌ها در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی، «عناصر خرد با تأثیر کلان «انتشارات دانشگاه تربیت مدرس. تهران.

  ملکوتی، م؛ و م. طهرانی. 1378. نقش ریزمغذی‌ها در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی. انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.

  مؤذن، ش. دانشیان، ج. ولدآبادی، ع. بغدادی، ح. (1385). بررسی تراکم بوته و سطوح مختلف کود فسفر بر صفات زراعی و عملکرد میوه و دانه گیاه دارویی کدوی تخم کاغذی. (Cucurbita pepo L)  مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. ش 22. ص 397- 409.

  مؤمنی، ک.1380. بررسی میزان شوری خاک‌های ایران. نشریه ترویجی. معاونت ترویج و نظام بهره‌برداری. وزارت جهاد کشاورزی ) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. ش 25. ص 75-84.    

   

   

  منابع انگلیسی:

  Acevedo, E. Fereres, T. C. Henderson, W. 2000. Plant Physiology. Agron. J. 63: 456-457.

  Aleksandr,V.G. 2004. Transformation of unassimilable potassium from assimilable by bacteria. Doklady All union Ac. Agr. 3:34-38.

  Allen, R. D. 1995. Dissection of oxidative stress tolerance using transgenic plants. Plant Physiol. 57: 1049- 1054.

  Ashraf,C.M. and Abu-shakras.)1987(Wheat seed germination under low temperature and moisture stress.Agronomy Jornal.Vol:70-135-139.

  Balaz, M. and Ternad , N.K. 1998. Root endophytes in medicinal plants: their population and effects. Abstract of The 7th International Congress of Plant Pathology, Edinburgh, Scotland, 9-16 August: 19.

  Bernath. J.1993, "wild and cultivated medicinal plants", Mezo pub. Budapest.

  Bernath. Y.1986, "production on ecology of secondary plants produts", Herbs, Spices and medicinal oryx press. Arizona. Vol. 1. pp:185-234.

  Bhati,  D. S. 1988. Effect of nitrogen application and row spacing on coriander (coriandrum sativum L) production under irrigated condition in semi arid Rajaslhan. Indian Journal of Agricultare science, 58:568-569.

  Bidinger FR, Mahalakshmi V, Rao GDP. 1978. Assessment of drought resistance in millet Factors effecting yields under stress. Aust J Agric Res. 38:37-48.

  Blum, A. 1996. Crop responses to drought and the interpretation of adaptation. Plant Groeth Regul. 20: 135- 148.

  Blum,A.)1988(Methods of plant breeding for drought resistance. In: Monti, L. and Proceddu, E. (Ed). Drought resistance in plants: physiological and genetic aspects. Luxembourg: EEC. PP: 124-140.

  Bouaziz,A. and D.R.Hicks.)1990(Consumption of Wheat seed reserves and during early growth as effected by soil water potential.plant soil, 128:161-165.

  Bowman, W. D. Bahn, L. and Damm, m.  2003. Alpine lands cape variation in foliar nitrogen-and phosphorus concentrations and the relation to soil nitrogen and phosphoras arailability. Arctic,  Antarctic and Alpine Research, 35(2):144-149.

  Chaves MM, Pereir JS, Maroco J, Rodriguse ML, Ricardo CPP, Osorio ML, Carvalho I, Faria T, Pinheiro C. 2002. How plants cope with water stress in the field. photosynthesis and growth. annals of botany 89: 907-916.

  Chung, J. H. and D. S. Goulden. 1971. Yield components of haricot bean (Phaseolus volgaris L.) growth at different plant densities. N. Z. Y. Agric. Res. 14: 227-234.

  Clarke, J.M. and Mccaig, T.N. 1982, Evaluation of techniques for screening for drought resistance in wheat. Crop Science, 22: 530-536. code for the growth stages of cereals.Weed Res. 14: 415-421.

  Dagar.J. C. Tomar. O.S. 2002, "utilization of salt Affected soils and poor quality waters for sustainable Bios line AgricuIlture in Aria and semi aid Regions of India,"12 ISCO conference Beijing.

  Dak‚ S. 1982.  Influence of arbuscular mycorrhiza on some physiological growth parameters of pepper. Turkish Journal of Biology, 28: 85-90.

  Damania. A. B. Tahir, M. 2002. Heat and cold tolerance in wild relatives and Primitive forms of wheat. In: A.B. Damania, Biodiversity and wheet improvement. A Wiley- sayce publication. PP: 217-224.

  Edmeades, G.O. I.Bolanos and R.A.Fischer.)1989(Tradtional approache to breeding for drought resistance in cereal.In: Backer, F.W.G. (Ed.), Drought resistance in cereals: C.A.B. International. PP: 27-52.

  Folster, P. 1991. Photosynthesis and nutrient use efficiency  of barley in response to low arbuscular mycorrhizal colonization and addition of phosphorus. New Phytologist. 132 (3): 425-433.

  Frahm, M.A. J.C. Rosas, N. Mayek-Pérez, E. López-Salinas, J.A. Acosta-Gallegos, J.D. Kelly. 2004. Breeding Beans for Resistance to Terminal Drought in the Lowland Tropics. Euphytica 136: 223-232.

  Gambel, P. E. and J. J. Burke. 2000. Effect of water stress on the chloroplast antioxidant. J. Plant Physiol, 28: 109-111.

  Gujar, S. M. Warade. A. D. Anjali, M. and Paltankar, D. H. 2005. Effect of dates of Sowing and nitrogen Levels on growth, seed gield and quality of coriander. crop research, 29(2):255-291.

  Gul,A. and E.Allan.)1976(stand establishment of Wheat lines under different levels of water Potential.Crop.Sci,16(5):611-615.

  Gupta,P.C. and Otoole, J. C. )1986( Upland rice, global   perspective. IRRI, PP 149.

  Guru, S.K. Jain, V. Pal, M. and Abrol, Y.P. 1999, Relationship  between specific leaf weight and photosynthetic rate in two wheat genotypes. Indian Journal of Plant Physiology,  4(2): 117-120.

  Hangeruo G. V. Drieipak, 1979. N2-Fixation and transfer in a field grown Mycorrhizal. Corn and coybean intercrop. Plant Soil, 133:177-185.

  Haven, L.A. and C.A. Amer. 1996. The potential role of arbuscular mycorrhizal (AM) fungi in the bioprotection of plants against soil-borne pathogens in organic and/or other sustainable farming system. Pest Manage. Sci. 60 (2): 149-157.

  Heleer, p. 1991. chmical dynamics Hydrogel modified uptake of salt jons and calcium in populus, euphratica under saline conditions, Trees Struct, Funct, 18:175-183

  Hellena, M.O.Fritaz.)1995(Plant Ecophsiology edited M. N. V. PRASAD. Published simul taneously in Canada. initiation, leaf emergence and tillering in wheat grown under low- phosphorus condition.Plant and Soil. 2002: 149-159.

  Heydare, D.K. Taluk Dar, N.C. Phookan, A.K. Saikia, U.N. Das, B.C. and Deka, P.C. 2006. Influence of vesicular arbuscular mycorrhizal fungi and phosphate solubilizing bacteria on nursery establishment and growth of tea seedlings in Assam. Symposium no. 12, Assam Agricultural University, Jorhat- Assam, India, 7-12 December: 379.

  Kassam, A. H. and kowal,J.M.)1973(Productivity of crops in the savanna and rain forest zone in Nigeria.savanna,2:39-40.

  Khoshvaghti, H. 2006. Effect of water limitation on growth rate, grain filling and yield of three pinto bean cultivars. M.Sc. Thesis. Faculty of Agriculture. Tabriz University. (In Persian).

  kirigwi,f.m.M.van    ginkel, R.g.trethowan , R.G.sears ,S.rajaram and G.m.paulsen 2004. Evaluation of selection strategies for wheat adaptation across water regimes. euphytica , 135. 361-371.

  Koocheki, A. and M. Banayane Avval. 1994. The physiology of crop yield. Jahad Daneshgahi Mashhad Press. (In Persian)

  kuarrie, S. A. Stojanovic, Pekic, S. 2003. Improving droughttolerant in small grain cereals. Plant Growth Regulation. 29: 1-21.

  Lai, F.Wissing, S. A.  Muller,  R. H. and Fadda, A. M. 2006. Artemisaia arborescens.  l. essential oil-loaded solid lipid nanoparti cles for potential agricultural application:preparation and characterization. AAPS Pharmaceutical Science and Technology. 7(1): EIO-E18.

  Laing, D. R. P. J, Kretchmer. S, Zuluaga & P.J,Jones.1983.Field bean in symposium on potential productivity of field crops under different environments. IRRI,Los Banos,Philippnes:227-245.

  Lascano, H. R. G. E. Antonicelli, С. M. Luna , M. N. Melchiorre , L. D. Gomez, R. W. Racca, V. S. Trippi and L. M. Casano. 2005. Antioxidant system response of different wheat cultivars under drought: field and in vitro studies. Aust. J. Plant Physiol. 28:1095-1102.

  Lechamo, A. 1993. Effect of seed treatment with native   diazotrophs on the seedling parameters of senna and Ashwagaudha. Tami Nadu Agricultural      University, India. http: www. Cabastractsplus. Org/ abstracts/ Abstract. Aspx? ACNO=     20053160285.

  Levitt,J.)1980(Response of plants to environmental stresses V 012 water, radiation,salt and other stress.Academic Press,New York.

  Morgan, J. M. and A. G. Condon. 1986. Water use, grain yield, and osmoregulation in wheat. Aust. J. Plant Physiol. 13: 523-532.

  Morose  GK, Brett SW, Guy JA, Lester JN. Review1998: (phosphorus removal and recovery technologies. Sci Total Environ; 212:69–81.

  Mouhouche, B. F. R. UGET, & R. Delecolle. 1998. Effects of water stress applied at different phonological phases on yield components of dwarf bean.Agronomic. Vol. 18 (3): 197-221.

  Newall.C.A. Anderson.L.A.and phillipson.J.D. 1996,"herbal medicines. Aguidefor health care professinals", The pharnaceuttical press. London. England.

  Nielsen,D.C & N.O,Nelson.1998.Black bean sensivity to water stress at varius growth stages.Crop Sci.38:422-427. Org/ defaulat. gsp.

  Paleg, J. G. and aspinal. 1981. the physiology and biochemistry of drought resistance in plants a cademicpress. Pp 492.

  Palevite,  j. m. 1987. Change in chemical composition of pumpkin seed oil, Sci total environ;  212. Pages 273- 276.

  Passioura, J. B. 2002. Drought and drought tolerance. Plant Growth Regulation. 20: 79-83.

  Pessarkli, M 1993. Handbook of plant and crop stress - marcel dekker.

  Pesserkli, M.2001.handbook of plant and crop stress- marcel dekker inc. Pessarkli, M 1993. Handbook of plant and crop stress - marcel dekker. prodaction.3 rd edition.Collir Macmillan lllepp.

  Redey, M.H. and J.H. Graham. 2004. Is there a role for arbuscular mycorrhizal fungi in production agriculture Plant and soil. 244: 263-271.

  Richards , R.A, A.G.condon and G.rebetzkey.2001. traits to improve yield in dry environments.jn:Reynolds,m.p. j.i.ortiz-monasterio and A.mcnab.

  Rodrigues ML, Pacheco CA, Chaves MM. 1995. Soil-plant relations, root distribution and biomass partitioning in Lupinus albus L. under drought conditions. Journal of Experimental Botany 46: 947-956.

  Rose. J. 1992, "The aromatherapy", North Atlantic Book.

  Sadras,V.O. and S.P.Milro.)1996(Soil- water thresholds for the responses of leaf expantion and gas exchange:A review.Field Crops Res.47:253-266.

  Sairam,R.K.          and G.C.Srivastava. 2001. Water stress tolerance of wheat Triticum aestivum L.: Variation in hydrogen peroxide accumulation and antioxidant activiy in tolerant and susceptible genotype. J. Agronomy and Crop Science ,186: 63-70.

  Salamon.I. 1990, "chamomile a favored plant in Europa", The American Herb Association. Vol. 9. No 1, pp 50.

  Saleh, D.M. 1970. VesicularArbuscular Mycorrhizae and Environmental Stress: 101-124. In: Bethlenfalvay, G.J. and Linderman, R.G. (Eds). Mycorrhizae in Sustainable Agriculture. Amer Society of Agronomy, Medison Wisconsin, 124p.

  Santos, M. G. R. V. Ribeiro, R. F. Oliverira, E. C. Machado and C. Pimetel. 2006. The role of inorganic phosphate on photosynthesis recovery of common bean after a mild water deficit. Plant Sci. 170: 659-664.

  Scheffer, M.C. and H.S. Koehler. 1987. Influence of organic fertilization on the biomass, yield and yield composition of the essential oil of Achillea millefolium. Acta Horticulture, 331:109-114.

  Scott. M. 2001, "spice and herb: chamomile". Garden apothecary. Organic Gardening Vol. 48. No. 5.pp. 50-53.

  Shacifi,  R. W.  and  D. S. Ashour abade. 1997. Cucurbits. CAB International, p. 226. Schieble - Schlosser, G. and M. Friederich. 1998.  Phytotherapy  of  BPH with pumpkin seeds-a, multicentric clinical trial. Phytother. 19: 61-71.

  Shenkut, A. A. and M. A. Brick. 2003.Traits associated with dry edible bean  (Phaseolus vulgaris L.) productivity under diverse soil moisture environments. Euphytica. 133(3): 339-347.

  Siddique , M. R. B. , A. Hamid , and M. S. Islam.1999. Drought stress effects on photosynthetic rate and leaf gas exchange of wheat. Bot. Bull. Acad. Sin. 40:141-145.

  Simae, Bjm. peacock , and p.c. stuiki 1993. Difference in developmental  plasticity and growth rate among drought resistant and susceptible cultivars ofdurum wheat plantan soil 157:155-166.

  Singe, M. Azcon, R. and Barea, J.M. 1982. Improvement of arbuscular mycorrhiza development by inoculation of soil with phosphatesolubilizing rhizobacteria to improve rock phosphate bioavailability and nutrient cycling. Applied and Environmental Microbiology, 63(11): 4408-4412.

  Singh, S. P. 1999. Common bean improvement in the twenty-first century.  Kluwer Academic Publishers.

  Siram,R.K.  and G.C.Srivastava. 2001. Water stress tolerance of wheat Triticum aestivum L.: Variation in hydrogen peroxide accumulation and antioxidant activiy in tolerant and susceptible genotype. J. Agronomy and Crop Science ,186: 63-70.

  Subiza. J. et al. 1990, "Allergic conjunctiritis to chamomile tea",An Allergy. VOL 65. No.2.pp. 127-132.

  Subramanian, K. S. P. Santhana krishnan, and P.  Balasubramanian. 2006. Responses of field grown tomato plants to arbuscular mycorrhizal fungal colonization under varying intensities of drought stress. Scientia  Horticulturea, 107(3): 245- 253

  Turkan , 1. , M. Bor , F. Ozdcmir and H. Коса. 2005. Differential responses of lipid peroxidation and antioxidants in the leaves of drought - tolerant P. acutifolius Gray and drought-sensitive P. vulgaris L. subjected to polyethylene glycol mediated water stress. Plant Sci. 168:223-231.

  White,J.W.R,Ochoam.F.Ibarra-prez& S. P. Singh. 1994. Inheritance of seed yield, maturity and seed weight of common bean (Phaseolus vulgaris L. )Under semi-arid rainfed conditions. Agric.Sci, 122: 265-273.

  White,J.W.1993.Implications of carbon isotope discrimination studies for breeding common bean under water deficits.Stable isotopes and plant carbon-water relations Academic press 387-398.

  Wilson KB, Baldocchi DD, Hanson PJ.. 2001 Leaf age affects the seasonal pattern of photosynthetic capacity and net ecosystem exchange of carbon in a deciduous forest. Plant Cell and Environment. 24: 573-581.    

  Yong, S.  Li.  F. Malihi, S. Wang.  P. Suo. D and wang.  I. 2004. Long term fertilization effects on crop gield and nitrate nitrogen accumulation in soil in north westrern vhine Agronomg Journal, 96:1039-1049.


تحقیق در مورد پایان نامه اثر تنش خشکی و کود نیتروژن بر عملکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L), مقاله در مورد پایان نامه اثر تنش خشکی و کود نیتروژن بر عملکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثر تنش خشکی و کود نیتروژن بر عملکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L), پروپوزال در مورد پایان نامه اثر تنش خشکی و کود نیتروژن بر عملکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L), تز دکترا در مورد پایان نامه اثر تنش خشکی و کود نیتروژن بر عملکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه اثر تنش خشکی و کود نیتروژن بر عملکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه اثر تنش خشکی و کود نیتروژن بر عملکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L), پروژه درباره پایان نامه اثر تنش خشکی و کود نیتروژن بر عملکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L), گزارش سمینار در مورد پایان نامه اثر تنش خشکی و کود نیتروژن بر عملکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثر تنش خشکی و کود نیتروژن بر عملکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر تنش خشکی و کود نیتروژن بر عملکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر تنش خشکی و کود نیتروژن بر عملکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L), رساله دکترا در مورد پایان نامه اثر تنش خشکی و کود نیتروژن بر عملکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L)

پایان نامه کارشناسی‌ ارشد رشته زراعت و اصلاح نباتات گرایش زراعت چکیده به منظور بررسی اثرات عصاره دودی گیاهان و دود آئروسل بر سرعت جوانه­زنی، درصد جوانه­زنی، طول ریشه­چه، طول ساقه­چه، وزن گیاهچه، بنیه گیاهچه و نسبت ریشه­چه به ساقه­چه و همچنین برخی شاخص­های رشدی، در سه گیاه دارویی توت ­روباهی، بابونه و اکیناسه، دو آزمایش جداگانه در سال 1388، در همدان اجرا گردید.آزمایش عصاره دودی ...

رساله کارشناسی ارشد علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان داروئی چکیده به منظور بررسی برخی خواص فیزیولوژیک و مورفولوژیک گیاه کرچک تحت تنش خشکی و کود ازت در ارقام مختلف این گیاه آزمایشی با طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی به صورت اسپلیت فاکتوریل در سه تکرار در سال 1390 در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان انجام­شد. در این طرح دو رقم کرچک اصلاح شده (V1) و محلی مشهد ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc. ) گرایش : زراعت چکیده به منظور بررسی اثر سالیسیلیک اسید روی عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم (والفجر) در شرایط تنش خشکی آزمایشی در گلخانه دانشگاه آزاد ارسنجان، در سال زراعی (1390-1389) به اجرا درآمد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتور اول شامل سالیسیلیک اسید در چهار سطح 0، 1، 2 و 3 میلی ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی‌ارشد در رشته مهندسی باغبانی چکیده : دستیابی به کشاورزی پایدار در کنار افزایش عملکرد محصولات کشاورزی و تامین سلامت جامعه از اهداف محققین در بخش کشاورزی است. در چند دهه اخیر مصرف نهاده های شیمیایی در اراضی کشاورزی موجب معضلات زیست محیطی عدیده ای از جمله آلودگی منابع آب و خاک ، کاهش حاصلخیزی و از بین رفتن تعادل عناصر شیمیایی در خاک است. از جمله ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc) رشته: تولیدات گیاهی (گرایش تولید محصولات باغبانی) عنوان پایان نامه: تأثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد بذر گیاه ریحان (Ocimum basilicum.L) به منظور مطالعه تأثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر میزان تولید عملکرد بذر ریحان در طی سال های 92- 91 آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت چکیده این طرح به منظور بررسی اثر کود نیتروکسین تحت شرایط قطع آبیاری(بر اساس BBCH، مراحل فنولوژی گیاهان) بر روی صفات فیزیولوژیک و زراعی ارقام ارزن علوفه­ ای در منطقه دامغان در سال زراعی 92 _1391 به صورت آزمایش اسپیلت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجراء شد تیمارها شامل سه سطح آبیاری، شاهد ...

چکیده این تحقیق به منظور بررسی اثر تیمارهای مختلف کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگی­های کمّی و کیفی گیاه دارویی مرزه تابستانه و مقدار اسانس آن به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوک کاملاً تصادفی با چهار تکرار و 7 تیمار شامل: تیمار نمونه شاهد (بدون مصرف کود)، تیمار ورمی کمپوست، تیمار کود گوسفندی کاملا پوسیده شده و چهار تیمار کود شیمیایی با ترکیب عناصر اصلی ازت، فسفر و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی (M.Sc) گرایش: زراعت چکیده به ‌منظور بررسی تاثیر منابع مختلف کود ازته و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سینگل کراس 704 در منطقه دهلران آزمایشی در تابستان سال 1392 بصورت آزمایش کرتهای خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار مورد مطالعه قرار گرفت.عامل اصلی ترکیب کود نیتروژنه و کمپوست در 5 سطح شامل A1 ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته:مهندسی کشاورزی علوم باغبانی گرایش: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه چکیده تنش خشکی یکی­ از ­­مهم­ترین عوامل محدود کننده رشد گیاهان در­مناطق خشک و نیمه خشک جهان، مانند ایران است. اهمیت استفاده از منابع آبی و بروز خشکسالی­های اخیر، روش­های متفاوتی را در مصرف بهینه آبی می­طلبد. به منظور بررسی تأثیر سوپرجاذب­های طبیعی و مصنوعی بر قابلیت ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت چکیده به منظور تعیین تاریخ کاشت مناسب و بررسی اثر کاربرد مالچ بر رشد و عملکرد لوبیا آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1393 در مزرعه تحقیقاتی واقع در روستای حسن آباد کوچصفهان اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل تاریخ کاشت در سه سطح(3، 10 و 17 اردیبهشت) و دو سطح استفاده از ...

ثبت سفارش