پایان نامه تأثیر منابع تأمین نیتروژن بر میزان مصرف سم نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز ذرت علوفه ای

word 1 MB 32462 110
1392 کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و زراعت
قیمت: ۱۴,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • به منظور بررسی اثر منابع تأمین نیتروژن بر میزان مصرف سم نیکوسولفورون در فصل بهار و تابستان 1391 در مزرعه ای در روستای زاغه از توابع شهرستان آبیک واقع در استان قزوین، آزمایشی به صورت آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد. عوامل آزمایشی شامل: منابع تأمین نیتروژن (N1: 100% کود شیمیایی N2: 25% کود دامی + 75% کود شیمیایی و N3: 50% کود دامی + 50% کود شیمیایی) به عنوان عامل اصلی و دُز علف­کش در 5 سطح (H1: وجین کامل، H2: 20 ، H3: 40 ، H4: 60 گرم ماده موثره در هکتار و  H5: عدم مصرف علفکش) به عنوان عامل فرعی بودند. زمان مصرف علف­کش 6 تا 8 برگی بود. نتایج همچنین نشان داد که اثر منابع نیتروژن و دز علفکش و نیز اثرمتقابل تیمارها بر عملکرد علوفه تر معنی­دار بودند. نتایج مقایسه میانگین اثرمتقابل سطوح منابع تأمین نیتروژن و دُز علف­کش بر عملکرد علوفه تر نشان داد که بیشترین عملکرد متعلق به تیمار وجین کامل در شرایط 50% کود دامی + 50% کود شیمیایی با میانگین 58230 کیلوگرم در هکتار بود که با تیمار 20 گرم ماده موثر در هکتار در همین شرایط کودی در یک گروه آماری مشترک قرار گرفت. نتایج همچنین نشان داد که در شرایط کودی 100% کود شیمیایی، با افزایش دُز مصرف علف­کش نیکوسولفورون، عملکرد علوفه افزایش معنی داری نداشت. اما در شرایط کودی 50% کود دامی + 50% کود شیمیایی، با افزایش دُز مصرف، این مقدار کاهش یافت. بنابراین با استفاده از کود دامی می­توان تا حدود زیادی از مصرف بی­رویه سموم علف­کش جهت مبارزه با علف ­های هرز مزارع ذرت علوفه ای جلوگیری نمود.

  کلمات کلیدی: نیکوسولفورون، ذرت علوفه ­ای، تاج خروس، کود دامی

   

  مقدمه

  اطلاعات موجود در زمینه تأمین مواد غذایی جهان نشان از وخامت روزافزون اوضاع دارد. حداقل 500 میلیوم نفر از جمعیت جهان از سوء تغذیه رنج می­برند و هر 5/2 سال جمعیت جهان حدود 200 میلیون نفر افزایش می­یابد (امانلو، 1372). در این میان تقاضا برای منابع پروتئین دامی به سرعت در جهان در حال افزایش بوده و هر ساله به نیاز برای تولید بیشتر منابع پروتئین دامی افزوده می­شود. گیاهان علوفه ای دارای نقش عمده­ای در تغذیه دام بوده و جزء مهمترین گیاهان زراعی دنیا طبقه بندی می­شوند. با این وجود در بیشتر کشورهای جهان تحقیق و پژوهش در ارتباط با تولید و بهبود خصوصیات کم و کیفی این گیاهان در مقایسه با سایر محصولات زراعی اندک است. در کشور ما نیز با توجه به کمبودمراتع غنی و فشار دام بر آنها بررسی و مطالعه پیرامون کشت این محصولات اهمیت ویژه ای دارد (میرلوحی و همکاران، 1379).

  ذرت (Zeamays) گیاهی است یکساله، تک پایه و دگرگشن از خانواده گندمیان است که یکی از سه غله مهم جهان محسوب می­شود. این گیاه پس از گندم و برنج حائز بالاترین سطح زیر کشت در میان غلات است و اهمیت اقتصادی آن بر همگان روشن است (Anonymous, 2002)، چرا که تمامی قسمت­های آن اعم از دانه، شاخه و برگ و حتی چوب بلال و کاکل آن مورد استفاده قرار می­گیرد و در تغذیه انسان (25-20درصد)، تغذیه دامها و طیور (75-70درصد)، داروسازی و صنعت (5درصد) مصارف فراوانی دارد. این گیاه به علت قدمت و قدرت تطابق و سازگاری زیاد با آب و هوای مختلف در تمام دنیا گسترده شده است و با کوشش و همت متخصصان اصلاح نباتات،ارقامی مقاوم و سازگار با شرایط مختلف آب و هوایی تولید شده که بر این گستردگی کشت افزوده است، به طوری که در میان کشورهای تولید کننده ذرت شش کشور (آمریکا، چین، برزیل، مکزیک، فرانسه، آرژانتین) 75درصد تولید جهان را در اختیار دارند (Anonymous,2002). ذرت بومی ایران نبوده ولی به دلیل تطابق شرایط اکولوژیکی و اقلیمی مورد نیاز برای این گیاه با وضعیت آب و هوایی ایران قابلیت بسیار زیادی برای توسعه کشت آن وجود دارد (نورمحمدی و همکاران، 1380).

  علف های هرز نه تنها مقدار نیتروژن قابل دسترس در محصول را کاهش می دهند بلکه رشد بسیاری از گونه های علف های هرز با سطح بالاتر نیتروژن می یابد (بلاک شاو، 2002). مدیریت کاربرد کود از نقطه نظر زمان، مکان، مقدار و نوع کود مصرفی می تواند ابزاری مهم در مدیریت تلفیقی علف های هرز باشد (بلاک شاو، 2002). علاوه بر این، نیتروژن خاک می تواند بر کارایی خاک می تواند بر کارایی علف کش نیز تأثیر بگذارد. بطور مثال، در مقادیر نیتروژن کم و بالای خاک، دُزی بالاتری از علف کش نیکوسولفورون، گلایفوسینات، میزوتریون و گلایفوسیت برای رسیدن به 50 درصد کاهش وزن خشک نیاز بود که این به نظر می رسد ناشی از تأثیر نیتروژن خاک بر مراحل فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی از قبیل جذب، انتقال و متابولیسم علف کش در علف هرز باشد (میتیلا و همکاران، 2008).

  علف‎کش‎ها در بعضی شرایط با میزان‎های کمتر از میزان توصیه شدهنیز، می‎تواند به اندازه کافی کنترل‎کننده باشند (کودسک و استبیگ، 2003).تا کنون تلاش‎های زیادی در مورد بررسی تأثیر میزان‎های کاهش یافته علف‎کش بر روی کنترل علف‎های هرز در مزارع گیاهان زراعی انجام گرفته است.

  محققان معتقدند که کاهش عملکرد گیاهان زراعی با استفاده از علف کش های ثبت شده ممکن است به علت استفاده غلط و غیر دقیق از جمله استفاده در زمان یا میزان نادرست علف کش باشد، چراکه معمولاً زمان مصرف خیلی از علف کش ها براساس حداقل و حداکثر تعداد برگ گیاه زراعی و علف هرز بیان شده است و همچنین با قی مانده بعضی از علف کش های پس رویشی در خاک ضرر چندانی ندارد، بنابراین کشاورزان غالباً مصرف این علف کش ها را به تأخیر انداخته و برای آن که اطمینان حاصل کنند که اغلب علف های هرز سبز شده اند، در آخرین فرصت و با مقادیر بیشتری از علف کش ها استفاده می کنند که این نوع مبارزه باعث افزایش هزینه و همچنین آلودگی محیط زیست می شود (سالزمن و رنر، 1992).

  بنابراین هدف از اجرای این تحقیق تأثیر منابع تأمین نیتروژن بر میزان مصرف سم نیکوسولفورون در کنترل علفهای هرز ذرت علوفه ای بود.

  تاریخچه و پیدایش و خاستگاه ذرت

  ذرت با نام علمی Zeamays یکی از محصولات گرمسیری و تنها گونه ای است که با صدها واریته گوناگون در جنس zea از طایفه Maydaea و از خانواده پوآسه قرار میگیرد و متعلق به گیاهان تک لپه می باشد. گیاه ذرت تنها علوفه ای است که در مکزیک و گواتمالا تکامل یافته است. این گیاه تا قبل از سال 1492 میلادی (سال کشف قاره آمریکا) در قاره آسیا، اروپا و آفریقا به عنوان یک گیاه زراعی شناخته شده نبود اما این گیاه را از قرن ها قبل در آمریکای مرکزی می شناختند و توسط مردم سرخپوست آمریکا کشت می شد و به همین سبب نام لاتین آن از یکی از طوایف سرخپوست به نام ماریسی ماهیگ گرفته شده است.

  در سال 1492 دو اسپانیایی که توسط کریستف کلمب برای جستجو و اکتشاف به کوبا فرستاده شدند با این گیاه آشنا شدند که ساکنین بومی ار آرد آن از طریق آسیاب کردن دانه به عنوان غذا استفاده می کردند. کریستف کلمب این گیاه جدید را مایز نامید و اولین کسی بود که آن را از آمریکا به اروپا آورد و درقرن شانزدهم وارد آسیا گردید (تاجبخش، 1375).

  سپس طی سالیان دراز بذر ذرت از طریق کشور پرتغال به آفریقا و جنوب اروپا تا هندوستان و چین برده شد. پس از ورود ذرت به جنوب و غرب اروپا (قرن 16 تا 19 میلادی) تا مدت ها تصور بر این بود که منشاء این گیاه کشورهای آسیایی است و به همین دلیل آن را گندم ترکی می نامیدند و عقیده داشتند که ذرت از آسیای صغیر یا مصر وارد اروپا شده است. در سال 1737 میلادی کارل لینه نام علمی آن را Zeamays L. قرار داد (کرم زاده، 1368 و کریمی، 1369)

  Abstract

  In order to evaluate the effect of nitrogen supply sources on nicosulfuron herbicide rates in spring and summer of 2012 in a farm of Zaghe area in Abeyek, Qazvin, a split plot experiment was done as base of RCBD in 3 replications. Experimental factors included: nitrogen supply sources (N1: 100% chemical fertilizer, N2: 25% cattle manure + 75% chemical fertilizer, N3: 50% cattle manure + 50% chemical fertilizer) as main plots and herbicide dosage in 5 levels (H1: hand weeding (control), H2: 20, H3: 40, H4: 40 g ai ha-1 and H5: non application of herbicide) as sub plots were considered. Application of herbicide was 6-8 leaves stage. Results showed that effect of nitrogen sources and herbicide dosage and their interaction were significant on fresh forage yield. Results of interaction of treatments revealed that the highest forage yield belonged to hand weeding under 50% cattle manure + 50% chemical fertilizer that was in a common statistically group with 20 g ai ha-1 herbicide in same fertilizer ratio condition. Results also indicated there was not found significant difference among nicosulfuron herbicide levels regarding to forage yield under 100% chemical fertilizer condition. But the forage yield was decreased with increasing dosage under 50% cattle manure + 50% chemical fertilizer. Therefore, application of manure can be prevented largely indiscriminate use of herbicides to combat weeds in the forage maize fields.

   

  Keywords: nicosulfuron, forage maize, Tumbleweed, cattle manure.

 • فهرست:

  چکیده................................................................................................................................................................. 1

  مقدمه.................................................................................................................................................................. 2

  فصل اول............................................................................................................................................................. 5

  1-1- تاریخچه و پیدایش و خاستگاه ذرت...................................................................................................... 6

  1-2- علت توسعه کشت ذرت......................................................................................................................... 8

  1-2-1- قدرت سازش پذیری ذرت با شرایط گوناگون اقلیمی......................................................................8

  1-2-2- تنوع ارقام..............................................................................................................................................8

  1-2-3- پتاسیل عملکرد......................................................................................................................................9

  1-2-4- مسیر فتوسنتزی....................................................................................................................................9

  1-2-5- ساختار گیاهی.......................................................................................................................................9

  1-2-6- تأمین مواد غذایی (انسان، دام و طیور) ............................................................................................10

  1-3- اهمیت و موارد مصرف ذرت..................................................................................................................10

  1-4- سطح زیر کشت، عملکرد و تولید جهانی ذرت.....................................................................................10

  1-5- میزان تولید ذرت در جهان و ایران..........................................................................................................12

  1-6- انواع گونه های جنس Zea.....................................................................................................................15

  1-7- طبقه بندی ذرت بر اساس نوع نشاسته....................................................................................................18

  1-8- شرایط لازم برای جوانه زنی و سبز شدن یکنواخت...............................................................................18

  1-8-1- رطوبت کافی و یکنواخت در اطراف بذر...........................................................................................18

  1-8-2- تماس بذر با خاک..............................................................................................................................19

  1-8-3- دمای کافی و یکنواخت خاک در ناحیه بذر....................................................................................19

  1-8-4- چگونگی رشد و نمو ذرت و شرح مراحل آن...............................................................................19

  1-9- عوامل محیطی مورد نیاز ذرت..............................................................................................................21

  1-9-1- حرارت...............................................................................................................................................23

  1-9-2- نور......................................................................................................................................................24

  1-9-3- رطوبت................................................................................................................................................25

  1-9-4- خاک..................................................................................................................................................27

  1-9-5- نیاز کودی ذرت.................................................................................................................................27

  1-10- علوفه ذرت...........................................................................................................................................28

  فصل دوم...........................................................................................................................................................30

  2-1- علف‏های‏هرز و اثرات آنها....................................................................................................................31

  2-2- تأثیر علف‏های‏هرز بر تولید ذرت........................................................................................................34

  2-3- علف­های­هرز مزارع ذرت.................................................................................................................35

  2-3-1- تاج­خروس.....................................................................................................................................36

  2-3-2- قیاق.................................................................................................................................................39

  2-3-3- سوروف...........................................................................................................................................44

  2-3-4- سلمه­تره...........................................................................................................................................45

  2-4- نقش ‏علف‏کش­ها در مدیریت علف‏های‏هرز.....................................................................................48

  2-5- ضرورت کاهش میزان مصرف ‏علف‏کش‏ها در گیاهان زراعی.........................................................49

  2-6- مدیریتتلفیقیعلف­های­هرز......................................................................................................................50

  فصل سوم..........................................................................................................................................................53

  3-1- زمان و موقعیت اجرای طرح................................................................................................................54

  3-2- مشخصات خاک محل اجرای آزمایش................................................................................................54

  3-3- طرح آماری مورد استفاده......................................................................................................................56

  3-4- عملیات زراعی.......................................................................................................................................57

  3-6- صفات زراعی .......................................................................................................................................58

  3-7- صفات مربوط به علف­های هرز..........................................................................................................58

  3-7-1- تعیین گونه های علف هرز و میانگین تراکم.................................................................................58

  3-7-2- تعیین وزن خشک علف های هرز..................................................................................................59

  3-9- محاسبات آماری......................................................................................................................................59

  فصل چهارم......................................................................................................................................................60

  4-1- علفهای هرز............................................................................................................................................61

  4-1-1- تراکم تاج خروس ایستاده 20 روز پس از سمپاشی.......................................................................61

  4-1-2- تراکم خرفه 20 روز پس از سمپاشی...............................................................................................62

  4-1-3- تراکم تاج خروس خوابیده 20 روز بعد از سمپاشی......................................................................63

  4-1-4- وزن خشک تاج خروس ایستاده 20 روز بعد از سمپاشی.............................................................68

  4-1-5- وزن خشک خرفه 20 روز بعد از سمپاشی......................................................................................69

  4-1-6- وزن خشک تاج خروس خوابیده 20 روز بعد از سمپاشی............................................................70

  4-1-7- وزن خشک مجموع علف­های هرز 20 روز بعد از سمپاشی........................................................71

  4-1-8- تراکم تاج خروس ایستاده 40 روز بعد از سمپاشی.......................................................................78

  4-1-9- تراکم خرفه 40 روز بعد از سمپاشی..............................................................................................78

  4-1-10- تراکم تاج خروس خوابیده 40 روز بعد از سمپاشی...................................................................79

  4-1-11-وزن خشک تاج خروس ایستاده 40 روز بعد ازسمپاشی.............................................................85

  4-1-12-وزن خشک خرفه 40 روز بعد از سمپاشی....................................................................................85

  4-1-13-وزن خشک تاج خروس خوابیده 40 روز بعد از سمپاشی......................................................... 86

  4-1-14-وزن خشک مجموع علف­های هرز 40 روز بعد از سمپاشی........................................................87

  4-2- صفات زراعی.........................................................................................................................................94

  4-2-1- ارتفاع گیاه...........................................................................................................................................94

  4-2-2- تعداد گره.........................................................................................................................................95

  4-2-3- تعداد برگ........................................................................................................................................96

  4-2-4- ارتفاع اولین بلال از کف.................................................................................................................96

  4-2-5- طول تاسل.......................................................................................................................................101

  4-2-6- وزن تاسل........................................................................................................................................101

  4-2-5- قطر ساقه..........................................................................................................................................101

  4-2-6- قطر بلال...........................................................................................................................................102

  4-2-7- طول بلال..........................................................................................................................................106

  4-2-8- تعداد دانه در ردیف.........................................................................................................................106

  4-2-9- تعداد ردیف بلال..............................................................................................................................107

  4-2-10- تعداد دانه در بلال...........................................................................................................................107

  4-2-11- وزن هزار دانه................................................................................................................................114

  4-2-12- عملکرد دانه..................................................................................................................................114

  4-2-13- عملکرد بیولوژیک........................................................................................................................115

  4-2-14- شاخص برداشت...........................................................................................................................116

  4-2-15- عملکرد علوفه تر..........................................................................................................................116

  نتیجه گیری: ...................................................................................................................................................123

  پیشنهادات: .....................................................................................................................................................124

  منابع................................................................................................................................................................125

   

  منبع:

   

  امام، ی. و غ. رنجبر. 1379. تأثیر تراکم بوته و تنش خشکی در مرحله رویشی بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی استفاده از آب در ذرت دانه. مجله علوم زراعی ایران 2 (3): 51-62.

  امانلو، ح. 1372. خوراک دادن و تغذیه گاوهای شیری. انتشارات دانشگاه زنجان.

  تاجبخش، م. 1375. ذرت: زراعت – اصلاح – آفات و بیماریها. انتشارات احراز تبریز.

  خدابنده، ن. 1374. زراعت غلات. انتشارات دانشگاه تهران. 258صفحه.

  چوگان، ر. 1375. بررسی و مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد در ارقام هیبرید سیلویی. نشریه تحقیقاتی کشاورزی نهال و بذر. جلد 12. شماره 2. ص 40-36.

  راشد محصل، م.ح.، م. عبدی و ع. ملامافیلابی. 1376. زراعت غلات. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 122 صفحه.

  روضاتی، نو س.، ا. غلامی، ح.ر. اصغری، ا. بانکه­ساز. 1390. تأثیر مدیریت کود نیتروژن بر شاخص های رشد و صفات کمی سه هیبرید ذرت دانه ای در شاهرود. مجله علوم گیاهان زراعی ایران.شماره 2، ص 318-305.

  شریفی الحسینی، م. و و. قاسم زاده گنجه ای. 1388. اثرات تقسیط و محلول پاشی کود ازته بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم گندم دوروم. مجله پژوهش های خاک (علوم خاک و آب). جلد.23 شماره1. ص. 123-134.

  صارمی، م. و سیادت، س.ع. 1374. اثر تنش ناشی از فواصل آبیاری ها روی عملکرد و اجزای عملکرد و خصوصیات مورفولوژیکی ذرت رقم 704 تحت شرایط آب و هوایی اهواز. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان.

  غلامی، س.، ا. امیری، ح.ر.مبصر، س.ا.ع. موسوی. 1390. بررسی تأثیر آبیاری نوبتی و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای. اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه- آبان.

  کاظمی اربط، ح. 1374. زراعت خصوصی. انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تهران.

  کریمی، ه. 1375. گیاهان زراعی. انتشارات دانشگاه تهران. 714 صفحه.

  مودب شیستری، م.، م. مجتهدی. 1369. فیزیولوژی گیاهان زراعی. مرکز نشر دانشگاهی تهران.

  میرلوحی، ا.، ن. بزرگوار، و م. بصیری. 1379. اثر مقادیر مختلف کود ازته بر رشد، عملکرد و کیفیت سیلویی سه هیبرید سورگوم علوفه­ای. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 4 (2): 116-105.

  میرهادی، م. 1380. ذرت. انتشارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. 214 صفحه.

  نور محمدی، ق.، س. ع. سیادت و ع. کاشانی. 1380. زراعت غلات (جلد اول). انتشارات دانشگاه چمران. 442 صفحه.

   

  Anonymous. 2002. FAOSTAT Agriculture Data. 5 July 2003. http: //apps. fao. org. Available.

   

  Darren, L.B., Donald, H.S. and Daniel, T.W. 2000. Maize response to time of nitrogen application as affected by level of nitrogen deficiency. Agron J. 92:1228-1236.

  Ceretta, C.A., Basso, C.J., Diekow, J. and Aita, C. 2002. Nitrogen fertilizer Split- Application for Corn in No- Till succession to black oats. Sci Agric. 59: 549-554.

  Chapman, S. C., J. Crossa, K. E. Basford and P. M. Kroonenberg. 1997. Genotype by environment effects and selection for drought tolerance in tropical maize. II. Three-model pattern analysis. Euphytica 95(1): 11-20.

  Curran, B. and Posch, J. 2000. Agronomic management of silage for yield and quality height. Crop Insights Vol : 10 (2). Pioneer Hi-bred International. INC.

  Doebly, J. 2003. The Taxonomy of Zea. Laboratory of genetic university of Wisconsin- Madison. Available at: http:wisc.edu/taxonomy.html

  Donald, W. 1986. Introduction to Research in Education Second Edition. New York Northern Illionis University. 

  EL-Habbak, K.E. 1996. Response of some maize genotypes to nitrogen fertilizers levels. Ann. Agric Sci. Moshtohor. 34: 529-547.

  Emam, Y. and Seghat Alslami, M.J. 2005. Yield of Agricultural Plants (Physiology and Processes). University of Shiraz Press. 594p

  Emam, Y. 2007. Cereal Production. 3rd ed., Shiraz University Press, 190 p. (In Farsi).

  Emam, Y. and M. Niknejad 2004. An Introduction to the Physiology of Crop Yield. Shiraz University Press, 571 p. (In Farsi).

  Fageria, N. K. 1992. Maximizing crop yields. New York: Marcel Dekker.

  Feroze, A., Abdul, W., Shamshad, A., Ahmad, A., Chaudhary, F.M., Akbar, F., Wahid, A. and Akhtar, S. 1999. Optimization of method and time of nitrogen application for increased nitrogen used efficiency and yield in maize. Pakistan J. Bot. 31: 337-341.

  Galinat, W. V. 1971. The evolution of sweet corn. Mass. Agric. Exp. Sta. Res. Bull. 591.

  Gaur, B. L. Mansion, P.R., and Gupta, D.C. 1992. Effect of nitrogen levels and their splits on yield of winter maize (Zea mays L.) Indian J. Agron. 37: 816-817.

  Harder, H.J., Corlson, R.E. and show, R.H. 1982. Corn grain yield and nutrient response to foliar applied during filling. Agron J. 74:106-110.

  Hardman, L.L., and J. L. Gunsolus. 1998. Corn growth and development. Extension of Minosta university. Fo-5700.

  Kaul, J. N., Mukesh, K., Brar, Z.S. and Kumar, M. 1995. A physiological analysis of growth, dry matter partitioning and grain yield of transplanted winter maize in relation to nitrogen management. J. Agron Res. 31: 9-14.

  Muthukumar, V.B., Velaudham, K. and Thavaprakaash, N. 2005. Growth and yield of bady corn (Zea mays L.) as Influenced by plant growth regulators and different time of nitrogen application. J. Agric. Biol. Sci. 1: 303-307.

  Nesmith, D. S. and J. T. Ritchie. 1992. Short and long-term responses of corn to a pre- anthesis soil water deficit. Agron. J. 84:107-113.

  Nielson, R.L. 2004. Requirement for uniform germination and emergence of corn. Purde university department of agronomy. Corny and news network article.

  Norwood, C. A. 2000. Water use and yield of limited irrigated and dry land corn. Soil Sci. Soc. Am. J. 64:365-370.

  Osborne, S. L., Scheppers, J. S., Francis, D. D. and Schlemmer, M. R. 2002. Use of spectral Radiance to in-season biomass and grain yield in nitrogen and water-stressed corn. Crop Sci. 42: 165 171.

  Padmavathi, P. and Gopalaswamy, N. 1995. Effect of time of nitrogen application, method of weed control and sowing on yield and economics of maize. Madras Agric J. 82: 460-461.

  Palled, Y.B. and Shenoy, H. 2000. Effect of nitrification inhibitors and time of nitrogen application on hybrid maize. Agric. Sci. Bangalore, 29: 19-20.

  Pandey, R. K., J. W. Marienville and A. Adum. 2000. Deficit irrigation and nitrogen effect on maize in a sahelian environment. I. Grain yield components. Agric. Water Manag. 46: 1-13.

  Raes Sadat, A. 2001. Importance of application of urea fertilizer in corn production. farmer. 23: 264 p.

  Rhoads, F.M., Mansell, R.S. and Hammond, L.C. 1987. Influence of water and fertilizer management on yield and water-input efficiency of corn. Agron J. 70: 305-308.

  Ritchie, S. W., J.J. Hanway and G. O. Benson. 1993. How a crop plant develops. Sp. Rpt. 348. Iowa state university of science and technology. Cooperative extension service. Ames, IA.

  Setter, T. L. 1990. Transport / harvest index: Photosynthetic partitioning in stressed plants. PP. 17-36. Stress Responses in Plant: Adaptation and Accumulation Mechanism. Wiley-Liss Inc., New York.

  Setter, T. L., A. Brian, F. Lannigan and J. Melkonian. 2001. Loss of kernel set due to water deficit and shade in maize: carbohydrate supplies abscise acid, and cytokinins. Crop Sci. 41: 1530-1540.

  Sharma, J. J. and Thakur, D. R. 1995. Effect of nitrogen and time of split application on growth and yield of rainfed maize. Himachal J. Agric Res. 21: 1-4.

  Sinclair, T. R., J. M. Bennett and R. C. Muchow. 1990. Relative sensitivity of grain yield and biomass accumulation to drought in field grown maize. Crop Sci. 30: 690-693.

  Spargue, G, J. Dudley. 1988. Corn and corn improvement. Thirded. American Society of Agronomy, Inc, Madison.

  Stagenborg, S.A., W. B. Gordon., V. L. Martin, D. L. Fujiell. T. Dumler., G. Kilgore, and R. K. Taylor. 2001. Narrow corn production Kansas. Kansas state university agricultural and cooperative extension service MF-2516.

  Uhart, S. A. and Andrade, F. H. 1995. Nitrogen deficiency in maize:II. Carbon-nitrogen interaction effects on kernel number and grain yield. Crop Sci. 35: 1384-1389.

  Vig, J.C. 1986. Effect of nitrogen application time on ear component of maize. Crop Sci. 162: 320-324.


تحقیق در مورد پایان نامه تأثیر منابع تأمین نیتروژن بر میزان مصرف سم نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز ذرت علوفه ای, مقاله در مورد پایان نامه تأثیر منابع تأمین نیتروژن بر میزان مصرف سم نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز ذرت علوفه ای, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تأثیر منابع تأمین نیتروژن بر میزان مصرف سم نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز ذرت علوفه ای, پروپوزال در مورد پایان نامه تأثیر منابع تأمین نیتروژن بر میزان مصرف سم نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز ذرت علوفه ای, تز دکترا در مورد پایان نامه تأثیر منابع تأمین نیتروژن بر میزان مصرف سم نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز ذرت علوفه ای, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر منابع تأمین نیتروژن بر میزان مصرف سم نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز ذرت علوفه ای, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر منابع تأمین نیتروژن بر میزان مصرف سم نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز ذرت علوفه ای, پروژه درباره پایان نامه تأثیر منابع تأمین نیتروژن بر میزان مصرف سم نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز ذرت علوفه ای, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تأثیر منابع تأمین نیتروژن بر میزان مصرف سم نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز ذرت علوفه ای, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تأثیر منابع تأمین نیتروژن بر میزان مصرف سم نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز ذرت علوفه ای, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر منابع تأمین نیتروژن بر میزان مصرف سم نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز ذرت علوفه ای, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر منابع تأمین نیتروژن بر میزان مصرف سم نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز ذرت علوفه ای, رساله دکترا در مورد پایان نامه تأثیر منابع تأمین نیتروژن بر میزان مصرف سم نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز ذرت علوفه ای

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته زراعت و اصلاح نباتات چکیده به منظور بررسی اثر کود اوره و اوره پوشش دار گوگردی بر روندرشد و عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه ای به صورت قالب دو طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار کود اوره در چهار سطح 0 و50،100، 150 کیلوگرم در هکتار و کود اوره پوشش دار گوگردی در چهار سطح 0و50و100و150کیلو گرم در هکتار، در سال زراعی91-92 در منطقه دامغان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی (M.Sc) گرایش: زراعت چکیده به ‌منظور بررسی تاثیر منابع مختلف کود ازته و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سینگل کراس 704 در منطقه دهلران آزمایشی در تابستان سال 1392 بصورت آزمایش کرتهای خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار مورد مطالعه قرار گرفت.عامل اصلی ترکیب کود نیتروژنه و کمپوست در 5 سطح شامل A1 ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته زراعت چکیده به منظور بررسی و مقایسه تاثیر اسموپرایمینگ و هیدروپرایمینگ بذر ذرت در سطوح مختلف کود ازته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت رقم دبل کراس 370، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1389 و در مزرعه مرکز آموزش جهاد کشاورزی شاهرود انجام گرفت. در این آزمایش پرایمینگ در چهار سطح؛ عدم پرایم، اسموپرایم ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت چکیده به منظور تعیین تاریخ کاشت مناسب و بررسی اثر کاربرد مالچ بر رشد و عملکرد لوبیا آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1393 در مزرعه تحقیقاتی واقع در روستای حسن آباد کوچصفهان اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل تاریخ کاشت در سه سطح(3، 10 و 17 اردیبهشت) و دو سطح استفاده از ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc. ) گرایش : زراعت چکیده به منظور بررسی اثر سالیسیلیک اسید روی عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم (والفجر) در شرایط تنش خشکی آزمایشی در گلخانه دانشگاه آزاد ارسنجان، در سال زراعی (1390-1389) به اجرا درآمد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتور اول شامل سالیسیلیک اسید در چهار سطح 0، 1، 2 و 3 میلی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت چکیده این طرح به منظور بررسی اثر کود نیتروکسین تحت شرایط قطع آبیاری(بر اساس BBCH، مراحل فنولوژی گیاهان) بر روی صفات فیزیولوژیک و زراعی ارقام ارزن علوفه­ ای در منطقه دامغان در سال زراعی 92 _1391 به صورت آزمایش اسپیلت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجراء شد تیمارها شامل سه سطح آبیاری، شاهد ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.Sc. » گرایش : زراعت چکیده این بررسی به منظور مقایسه اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و صفات مرفولوژیک گیاه اسپرس در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در 9 تیمار و 4 تکرار در زمینی به مساحت 800 متر مربع در بهار سال 1391 ( 15/02/1391) در یک قطعه زمین زراعی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی آبخوان پلدشت وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ...

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی- زراعت چکیده به منظور ارزیابی اثر نیتروژن و تنش کم ­آبی در دوران رشد رویشی و زایشی بر رشد و عملکرد دو رقم ذرت، آزمایشی به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه بوعلی­سینا در سال زراعی 1387 انجام گرفت. سطوح نیتروژن (100 و 200 کیلوگرم در هکتار) و سطوح آبیاری (تنش کم­آبی ...

چکیده تمامی محصولات زراعی از نظر ویژگی‌های بیولوژیکی و نیازهای محیطی با یکدیگر متفاوتند، این در حالی است که خصوصیات طبیعی و محیطی زمین از یک منطقه به منطقه دیگر نیز دارای تغییرات شدید است. عوامل زیادی بر روی رشد و توسعه گیاهان تأثیر می‌گذارند. بعضی از این عوامل عبارتند از: مجموعه انرژی دریافتی از خورشید، درجه حرارت در طول فصل رویش، میزان مواد غذایی مورد نیاز گیاهان در خاک و ...

پایان نامه جهت اخذ درجۀ کارشناسی ارشد”M.Sc.” گرایش مکانیزاسیون کشاورزی چکیده افزایش راندمان تولید گندم در واحد سطح، با کاربرد تکنیک های خاک ورزی و کاشت مورد توجه خاص کشاورزان قرار گرفته است. کاشت جوی و پشته ای یکی از روشهای نوین در تولید گندم است که باعث افزایش در عملکرد زراعی و بازدۀ آبی می شود. به منظور بررسی تأثیر شرایط و روشهای مختلف کشت بر عملکرد گندم رقم فلات و راندمان آبی ...

ثبت سفارش