پایان نامه بررسی اثر روش های حرارت دهی و نگهداری سرد برخی سبزیجات بر میزان نمک های نیترات و نیتریت و آسکوربات

word 816 KB 32472 61
1393 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی
قیمت قبل:۶۲,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  مهندسی علوم صنایع غذایی

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M. Sc »

  چکیده

  نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک در طیف وسیعی از مواد غذایی وجود دارند. سبزیجات به عنوان منبع مهم جذب نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک در رژیم غذایی هستند. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر فرآیند سرخ کردن و آب پزی بر میزان نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک سبزیجات پر مصرف است.در این تحقیق 6 نمونه سبزی از شهر سنندج بطور تصادفی انتخاب شد. این نمونه ها پس از این که به صورت آب پز و یا سرخ شده فرآیند شدند تحت شرایط نگهداری در یخچال مورد بررسی قرار گرفتند. میزان نیترات و نیتریت با استفاده از روش دی آزو، و میزان اسید آسکوربیک نمونه ها با استفاده از روش D.pinot  اندازه گیری شد. تجزیه، تحلیل نتایج با استفاده از تجزیه تحلیل واریانس سه طرفه و آزمون دانکن به کمک نرم افزار  SPSS انجام شد. در طول زمان نتایج نشان داد که میزان اسید آسکوربیک به طور معنی داری کاهش یافته(p<0.05)  و تا حدودی نیترات و نیتریت افزایش پیدا کردند.میانگین اسید آسکوربیک در نمونه های سرخ شده کنمتر از نمونه های آب پز شده بود در حالی که  میانگین میزان نیترات و نیتریت در نمونه های آب پز شده بیشتر از سرخ شده بوده است. طی زمان نگهداری میزان نیترات و نیتریت افزایش و میزان اسید آسکوربیک کاهش یافته است. در مجموع بین دو روش بخار پزی و سرخ کردن برای حفظ اسید آسکوربیک بهتر است از روش آب پزی استفاده نمود ولی در صورتی که محتوای اولیه نیترات و نیتریت سبزیجات بالا باشد، بهتر است با سرخ کردن غلظت آنها را کاهش داد.

   

  کلمات کلیدی: اسید آسکوربیک؛ انجماد؛ پختن؛ نیترات؛ نیتریت

  1-1- پیش زمینه

  با توجه به رشد روز افزون جمعیت در ایران، تقاضا برای مواد غذایی روز به روز افزایش می یابد . به همین دلیل در بسیاری از نقاط برای تولید بیشتر در واحد سطح استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی و آلی بسیار رایج است .ازت پر مصرف ترین عنصر مورد نیاز گیاه است که در کشاورزی از آن به مقدار زیاد استفاده می شود . استفاده بی رویه از کودهای ازته ممکن است باعث آلودگی آبهای زیرزمینی و جذب زیاد نیترات به وسیله گیاه شود(اردکانی و همکاران، 1384). مصرف این آبها و گیاهان باعث ورود مقادیر زیاد نیترات به بدن شده و مسبب بروز بیماری های متعددی در انسان می شود.

   

  1-2- بیان مسأله

  نیترات ونیتریت در دامنه ی گسترده ای از مواد غذایی وجود دارند. این ترکیبات به صورت طبیعی در گیاهان ونباتات سبز یافت می شوند. اما مقدار آنها می تواند در گیاهان به علت افزودن کودهای شیمیایی و حتی در مواد آلی که به گیاهان کاشته شده افزوده می شود، تا حد زیادی بالا برود. بعضی از گیاهان مانند اسفناج بزرگترین پاسخ به کودهای نیتروژنی داشته و می توانند مقادیر زیادی نیترات را به علت فاکتورهایی مانند روش کشت و زمان برداشت در خود تجمع نمایند (مروسی[1]، 2010). میزان نیترات و نیتریت در رژیم غذایی از یک منطقه تا منطقه دیگر به شدت متفاوت بوده و این موضوع تابع عواملی مانند تکرر کشت، وضعیت آب و هوایی،کیفیت خاک، فرآیندهای تولید مواد غذایی، نوع و مقدار کود شیمیایی مصرفی و وضعیت قوانین آن منطقه است (سو[2] و همکاران، 2009). نیتریت و نیترات به صورت روتین به گوشت و محصولات گوشتی جهت نگهداری آنها در برابر میکروارگانیسم هایی مانند کلستریدیوم بوتولینوم که می توانند عامل مسمومیت غذایی باشند اضافه می شوند (سوان[3]، 1977). امروزه مشکلات آلودگی نیترات یکی از مهمترین مسائل کیفیت آب و مواد غذایی در بسیاری از مناطق دنیا به شمار می آید. واقعه وجود نیتریت و نیترات در مواد غذایی و اثرات سؤ آنها بر روی سلامتی موضوعی است که امروزه همچنان بر روی آن جدال و مباحثه وجود دارد (کاماک[4] و همکاران، 1999). سرطانهای دستگاه گوارش از سرطانهای شایع دنیا بوده و مسئول بسیاری از موارد مرگ و میر در سال می باشند. در این بین سرطان مری با میزان مرگ و میر بالا و سرطان معده به علت شیوع بسیار زیاد در دنیا از اهمیت خاصی برخوردارند. عوامل زمینه ساز متعددی از قبیل تغذیه، ژنتیک، عوامل محیطی و غیره در اتیولوژی این بیماریها مطرح می باشند. عوامل خطر متعددی در ایجاد سرطانهای مری و معده نقش دارند.مصرف تنباکو، نوشیدن مشروبات الکلی،کمبود ویتامینها و عناصر کمیاب، نوشیدن نوشیدنیهای داغ و بویژه آلودگی های خوراکی با مواد سرطان زا از قبیل نیتروزآمین ها وسموم قارچی در ایجاد سرطان مری بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در سرطان معده نیز عواملی مانند رژیم غذایی، مواد شیمیایی برونزاد، عوامل سرطان زای تولید شده در دستگاه گوارش و عوامل ژنتیکی و عفونی دخیل شناخته شده اند (سان و روستگی[5]، 2003؛ سمنانی و همکاران، 2006). یکی از عوامل محیطی دخیل در ایجاد سرطانهای دستگاه گوارش فوقانی ، میزان نیتریت و نیترات موجود در آب آشامیدنی و مواد غذایی می باشد. دخالت انسان در چرخه نیتروژن طبیعت باعث شده که به تدریج بر میزان تجمع این ماده در محیط افزوده شود (وارد[6] و همکاران، 2006). بر اساس مطالعات کلینیکی و اپیدمیولوژیکی بالا بودن نیتریت و نیترات در رژیم غذایی عامل سرطان معده شناخته شده است (جوسن[7] و همکاران، 1996). نیترات می تواند در حفره دهانی و معده به نیتریت احیاء شود. این ترکیب در معده می تواند با آمین ها وآمیدها واکنش داده  مواد آلی حاوی نیتروژن   و ایجاد گروههای سرطانزا که ترکیبات N- نیتروزآمین نامیده می شوند، دهد (والتر[8]، 1980؛ دنیس[9] و همکاران، 1990).  قرار گرفتن در معرض ترکیبات N- نیتروزآمین شکل گرفته در داخل معده را با افزایش خطر سرطان معده، مری و کیسه صفرا مرتبط دانسته اند (بارتچ[10] و همکاران، 1990). مقدار بالای نیترات در رژیم غذایی را با سرطان معده در کشورهای انگلستان، کلمبیا، شیلی، ژاپن، دانمارک، مجارستان و ایتالیا مرتبط می دانند. نیتریت ممکن است در معده با ترکیبات قابل نیتروزه شده(از قبیل آمینهای ثانویه یا ثالثیه یا آمیدها در غذا) به شکل ترکیبات N- نیتروز واکنش دهد.-N نیتروز دی آلکیل آمینها در حیوانات آزمایشگاهی مورد آزمایش قرار گرفته اند و مشخص گردیده است که 85٪ از 209 نیتروزآمین و 92٪ از 86 نیتروزآمید شناخته شده دارای اثر سرطانزایی هستند (فورمان و شاکر[11]، 1997). بیشتر نیتروزآمین ها باعث سرطان کبد شده، اما تعدادی از آنها باعث ایجاد سرطان در عضو خاصی (مثانه، ریه، مری، حفره های بینی وغیره)می شوند(صادقی، 1379). تماس انسان با ترکیبات نیتروزآمین با خطر افزایش سرطان مری، معده و مثانه ارتباط داده شده است (ماتیو[12]، 1998). مطالعه مورد- شاهدی که در کانادا در رابطه با تماس انسان با نیتریت و نیترات مصرف شده جهت نگهداری فرآوردهای گوشتی انجام گرفت، به طور قابل توجهی خطرافزایش سرطان معده را نشان داد(اسپیجرز[13]، 1998).

 • فهرست:

  فهرست مطالب.. ‌ج

  فهرست جداول. ‌و

  فهرست شکل ها ‌ز

  چکیده. ‌ح

  فصل اول: کلیات.. 1

  1-1- پیش زمینه. 2

  1-2- بیان مسأله. 2

  1-3- اهمیت موضوع. 5

  1-4- اهداف تحقیق. 7

  1-5- محدودیت های تحقیق. 8

  فصل دوم: ادبیات پژوهش... 9

  2-1- نیتریت و نیترات ها 10

  2-1-1- سمیت نیترات و نیتریت.. 12

  2-1-2- میزان مجاز نیتریت و نیترات. 14

  2-2- اسید آسکوربیک... 16

  2-3- سبزیجات مورد بررسی در پژوهش حاضر. 19

  2-3-1- کدو سبز 19

  2-3-2- هویج.. 19

  2-3-3- اسفناج. 20

  2-3-4- گوجه فرنگی. 21

  2-3-5- کرفس... 22

  2-3-6- بادمجان. 23

  2-4- مروری بر پژوهش های پیشین. 23

  فصل سوم: مواد و روش ها 29

  3-1- مواد. 30

  3-1-1- نمونه سبزیجات. 30

  3-1-2- تعیین ماده خشک.. 30

  3-1-3- مواد شیمیایی. 31

  3-1-3- تجهیزات مورد استفاده 32

  3-2- روشهای اندازه گیری. 32

  3-2-1- اندازه گیری نیترات به روش دیازو 32

  3-2-2- اندازه گیری نیتریت به روش دیازو 34

  3-2-3- اندازه گیری اسید آسکوربیک به روش اسپکتروفتومتری. 36

  3-3- تجریه و تحلیل آماری. 37

  فصل چهارم: نتایج و بحث.. 38

  4-1- بررسی اثر نوع سبزی، فرآیند و زمان نگهداری بر میزان اسید آسکوربیک... 39

  4-2- بررسی اثر زمان، نوع فرآیند و نوع سبزی بر میزان نیترات.. 45

  4-3- بررسی اثر نوع فرآیند برغلظت نیتریت سبزیجات متفاوت در طول زمان نگهداری در یخچال. 50

  4-4- بررسی همبستگی غلظت نیتریت، نیترات و اسید آسکوربیک... 55

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 56

  5-1- نتیجه گیری. 57

  5-2- پیشنهادات.. 58

  منابع و مراجع. 59

   

  منبع:

  اردکانی س، شایسته ک، افیونی م، صوفیانی ن.1384.غلظت نیترات در برخی از فرآورده های گیاهی اصفهان، مجله محیط شناسی، شماره 37 ،  76- 69.

  پورمقیم م، خوش طینت خ ، صادقی مکی ا، کمیلی فنود ر ، گلستان ب ، پیرعلی م.1388. تعیین میزان نیترات در کاهو، گوجه فرنگی و سیب زمینی عرضه شده در میدان تره بار تهران به روش HPLC،مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران63 -سال پنجم، شماره 1، بهار 1389 ، صفحات 70-63

  دزفولی ا، عبدالهی ه.1389. طرح پایش نیترات،نشریه جهاد کشاورزی استان فارس،شماره 280/89،11-4

  شهباززادگانی س ، هاشمی مجد ک ، شهبازی ب .1389.اندازهگیری غلظت نیترات در سبزیها و میوه های عرضه شده در شهر اردبیل، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دوره دهم، شماره اول-39- 38.

  صادقی س م.، شیمی آلی. جلد سوم، چاپ دوم، دانشگاه اصفهان، 1379.

  الماسی ع، صادقی ا، هاشمیان ا، محمدی م، بهلولی س، مسکینی ح، محمدی ر. بررسی تاثیر فرآیند پخت و انجماد بر میزان نیترات و نیتریت سبزیجات پرمصرف. مجله علوم و تغذیه و صنایع غذایی ایران. سال هشتم. شماره 3. صفحات: 209 -215.

  نوشاد ح،رونقی ع، کریمیان ن. 1380 بهبود بازدهی کود ازته در کشت ذرت، با اندازه‌ گیری ازت نیتراتی خاک وکلروفیل برگ، جلد 5، شماره 3، 65-78.

   

   

   

   

  Amal, A.G.2000. Changes in nitrate and nitrite contents of same vegetables during processing. Annals of Agricultural Science 45(2):531 – 539.

  Aworh,O.C.,J.R.Hicks,P.L.Minotti and C.Y.Lee,1980. Effects of plant age and nitrogen fertilization on nitrate accumulation and postharvest nitrite accumulation in fresh Spanish.Jornal of Amrican.Society for Horticultural Science.105:18-20.

  Bartsch, H., Ohshima, H., Shuker, D., Pignatelli, B., & Calmels, S.1990, Exposure of
  humans to endogenous N-nitroso compounds: Implications in cancer etiology. Mutation
  Research, 238, 255–267.

  Brownand,J.R and Smith G.E,1967. Nitrate accumulation in vegetable crops as influenced by soil fertility practices". Missouri agricultural experiment station research bulletin.920:1-43.

  Cammack, R., Joannou, C. L., Cui, X.-Y., Martinez, C. T., Maraj, S. R., & Hughes, M.,1999. N.Nitrite and nitrosyl compounds in food preservation. Biochimica et Biophysica Acta, 141, 475–488.

  Chung , J.C.  Chou,S.S & Hwang , D.F.2004.Changes in nitrate and nitrite content of four vegetables during storage at refrigerated and ambient temperatures Food Additives and Contaminants, Vol. 21, No. 4 (April 2004), pp. 317–322.

  Dejon CW, Stekbaut W. Nitrate in food commodities vegetable origin and the total diet in Belgium, University of Ghent, FLTBW; 1995.

  Dennis M.J, Key P.E, Papworth T, Pointer M, Massey R.C.1990. Food Additives & Contaminants: Part.A Chemistry Analysis, Control, Exposure & Risk Assessment.Vol.7. 455-460.

  Fenell D. 2004. Determinants of Supplement Usage. Preventive Medicine, 5: 932-939.Food and Nutrition Board, Institute of Medicine, 2000. Dietary Reference Intakes for Vitamin C, Vitamin E, Selenium, and Carotenoids. National Academies Press, Washington, DC, USA.

  Food Chemistry 19 (1986) 265-275.

  Forman, D., & Shuker, D. 1997,. Helicobacter pylori and gastric cancer – A case study in molecular epidemiology. Mutation Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, 379, S159.

  Graun,G.F. and Greathous, D.G. and Gundersan, D.H. 1981.Methemoglobin levels in young children consuming high nitrate well water in the U.S. International journal of Epidemiology No.4:309-

  Hsu J, Arcot J, N. Lee A,2009.Nitrate and nitrite quantification from cured meat and vegetables and their estimated dietary intake in Australians. Food Chemistry 115, 334–339.

  Joossens, J. V., Hill, M. J., Elliott, P., Stamler, R., Stamler, J., Lesaffre, E. 1996,. Dietary salt,nitrate and stomach cancer mortality in 24 countries. International Journal of Epidemiology, 25,494–504.

  Kmiecik, W., Lisiewska, Z., Słupski, J. 2004. Effects of freezing and storing of frozen products on the contect of nitrate , nitrite , and oxalates in dill(Anethum graveolens L.)Food Chemistry 86:105 -111

  Leszczyńska T, Filipiak-Florkiewicz A, Cieślik E, Sikora E, Pisulewski P.M.2009. Effects of some processing methods on nitrate and nitrite changes in cruciferous vegetables. J Food Comp Anal 22: 315–21.

  Leszczynska, T. Filipiak-Florkiewicz, A. Cies´lik , E. Sikora, E.Pisulewski, PM. 2009.Effects of some processing methods on nitrate and nitrite changes in cruciferous vegetables Journal of Food Composition and Analysis 22 (2009) 315–321.

  Lorenz,O.A.,1978. Potential nitrate levels in edible plante parts.In nitrogen in the environment,edited by Nielsen D.R.and J.G.MacDonald, Academic press,201-219.

  Merusi C, 2009. Determination of nitrates, nitrites and oxalates in food products by capillary electrophoresis with pH-dependent electroosmotic flow reversal. Food Chemistry. 120(2), 615–620

  Moorcroft M.J, Davis J, Compton R.G.Detection and determination of nitrate andnitrite: a review. Talanta 2001; 54(5):785-803

  Muramoto ,J. 1999. Comparison of nitrate content in leafy vegetables from organic and conventional farmers in california. Center for Agro ecology and sustainable food system. univ. of. califor.  santacruz.

  Muramoto,J,1999.Comparison of nitrate content in leafy vegetable from organic and conventional farmers in California,Center for Agro ecology and sustainable food system.University of California Santa cruze,1-66.

  Mynard,D.N.,.Barker A.V,.,Minotti P.L,1976.Nitrate accumulation in vegetable Advances in Argonomy,28:71-118.

  Pavlou GC, Ehaliotis C. 2007.Effect of organic and inorganic fertilizers applied during successive crop season on growth and nitrite accumulation in lettuce. Scientia Horticulturae, 319: 111-25.

  Prasad S, Avinesh Chetty A.2008. Nitrate-N determination in leafy vegetables: Study of the effects of cooking and freezing. Food Chem, 106: 772–80.

  Semnani S, Sadjadi A, Fahimi S, Nouraie M, Naeimi M, Kabir J,2006. Declining incidence of esophageal cancer in the Turkmen Plain, eastern part of the Caspian Littoral of Iran: A retrospective cancer surveillance. Cancer Detect Prev; 30(1): 14-9.

  Speijers. G,1998. Nitrate and Nitrite, Guide lines for drinking water quality, world Health organization;. p 64-80. Available from: http://www. WHo. Int/doestor / wut- saihitatio/ hahth/ (DWQ) chemical.Nitrate and Nitrite full information. Html.

  Sun W, Rustgi AK., 2003, Esophageal neoplasms. In: Yamada Text Book of Gastroenterology. Vol 1, 4th ed., Lippincot Williams & Wilkins; PP.1238–62.

  Susin J, Kmecl V, Gregoric A. A survey of nitrite content of fruit and vegetables grown in Slovenia during 1996-2002. Food Add. & Contam. 2006; 23(4):385-90

  Swann P.F.1977. Carcinogenic risk from nitrate and N-Nitrosamines in food. Proc. Roy. Soc. Med. 70 (2),113-115.

  Taisser, M. Abo Bakr, S. M. El-Iraqui & Mona H. Huissen . 1986.Nitrate and Nitrite Contents of Some Fresh and Processed Egyptian Vegetables

  Tannenbaum SR, Weisman M , Feet D . 1976 . The effect of nitrate intake on nitrite formation in human saliva Food an Cosmetics Toxicology , 14:549 – 552

  The Commission of the European communities, Commission regulation (EC) No &64/1999 of 26 April1999, amending Regulation (EC) No 197/97Setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs. Official J Europ commun, 1999; 108/116:16-8.

  Thorup Krisensen K.2001. Root growth and Soil nitrogen depletion by onion, lettuce, early cabbage and carrot. Acta Hort; 563: 201-6.

  Tohgi H ,Abe T ,Yamazakik K ,Murata T , Isobe C , Ishizaki E.1998.The cerebrospinal fluid oxidized No metabolites , nitrite and nitrate , in Alzheimer,s disease and vascular dementia of Binswanger type and multiple small in farct type .Journal of Neural Transmission , 105 : 1283 – 1291.

  Turkdogan MK , Testereci H , Akman N , Kahraman T , Kara K , Tuncer I ,Uygan I.2003. Dietary upper gastrointestinal ( esophageal and gastric ) cancer region of Turkey . Turkish Journal of  Gastroenterology , 14 : 50 – 53.

  Vander Lei JM , Smith SJ, Miller AJ. 1998.  Remobilization of vacuolar stored nitrate in barley root cells .planta , 205 : 64 – 72.

  Vieira IS , Vasconselos EP , Monteiro AA. 1998 . Nitrate accumulation , yield and leaf quality of turnip greens in response to nitrogen fertilization , Nutrient Cycling in Agroecosystems , 51 : 249 – 258.

  Uwah, J. Abah, N. P. Ndahi and V. O. Ogugbuaja (2009). Concentration levels of nitrate and nitrite in soils and some leafy vegetables obtained in Maiduguri, Nigeria. Journal of Applied Sciences in Environmental Sanitation.

  Walters C.L.,1980. The Exposure of Humans Nitrate. Oncology, 37(4), 289-296.

  Ward MH, deKok TM, Levallois P, Brender J, Gulis G, Nolan BT, VanDerslice J.,2005. Workgroup report: Drinking-water nitrate and health-recent findings and research needs. Environ Health Perspect; 113(11): 1607-14.

  Zomorodi S, Khosroshahi AA. Nitrate and nitrite concentration changes during storage and processing of tomato (Coral variety) J Agr Eng Res 2003; (15): 45-56. [in Persian].


موضوع پایان نامه بررسی اثر روش های حرارت دهی و نگهداری سرد برخی سبزیجات بر میزان نمک های نیترات و نیتریت و آسکوربات, نمونه پایان نامه بررسی اثر روش های حرارت دهی و نگهداری سرد برخی سبزیجات بر میزان نمک های نیترات و نیتریت و آسکوربات, جستجوی پایان نامه بررسی اثر روش های حرارت دهی و نگهداری سرد برخی سبزیجات بر میزان نمک های نیترات و نیتریت و آسکوربات, فایل Word پایان نامه بررسی اثر روش های حرارت دهی و نگهداری سرد برخی سبزیجات بر میزان نمک های نیترات و نیتریت و آسکوربات, دانلود پایان نامه بررسی اثر روش های حرارت دهی و نگهداری سرد برخی سبزیجات بر میزان نمک های نیترات و نیتریت و آسکوربات, فایل PDF پایان نامه بررسی اثر روش های حرارت دهی و نگهداری سرد برخی سبزیجات بر میزان نمک های نیترات و نیتریت و آسکوربات, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی اثر روش های حرارت دهی و نگهداری سرد برخی سبزیجات بر میزان نمک های نیترات و نیتریت و آسکوربات, مقاله در مورد پایان نامه بررسی اثر روش های حرارت دهی و نگهداری سرد برخی سبزیجات بر میزان نمک های نیترات و نیتریت و آسکوربات, پروژه در مورد پایان نامه بررسی اثر روش های حرارت دهی و نگهداری سرد برخی سبزیجات بر میزان نمک های نیترات و نیتریت و آسکوربات, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی اثر روش های حرارت دهی و نگهداری سرد برخی سبزیجات بر میزان نمک های نیترات و نیتریت و آسکوربات, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثر روش های حرارت دهی و نگهداری سرد برخی سبزیجات بر میزان نمک های نیترات و نیتریت و آسکوربات, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثر روش های حرارت دهی و نگهداری سرد برخی سبزیجات بر میزان نمک های نیترات و نیتریت و آسکوربات, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثر روش های حرارت دهی و نگهداری سرد برخی سبزیجات بر میزان نمک های نیترات و نیتریت و آسکوربات, پروژه درباره پایان نامه بررسی اثر روش های حرارت دهی و نگهداری سرد برخی سبزیجات بر میزان نمک های نیترات و نیتریت و آسکوربات, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی اثر روش های حرارت دهی و نگهداری سرد برخی سبزیجات بر میزان نمک های نیترات و نیتریت و آسکوربات, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثر روش های حرارت دهی و نگهداری سرد برخی سبزیجات بر میزان نمک های نیترات و نیتریت و آسکوربات, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثر روش های حرارت دهی و نگهداری سرد برخی سبزیجات بر میزان نمک های نیترات و نیتریت و آسکوربات, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثر روش های حرارت دهی و نگهداری سرد برخی سبزیجات بر میزان نمک های نیترات و نیتریت و آسکوربات, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثر روش های حرارت دهی و نگهداری سرد برخی سبزیجات بر میزان نمک های نیترات و نیتریت و آسکوربات

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد» M. Sc» چکیده نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک در رنج وسیعی از مواد غذایی وجود دارند. سبزیجات به عنوان منبع مهم جذب نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک در رژیم غذایی هستند. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر فرآیند انجماد و پخت بر میزان نیترات، نیتریت و اسید آسکوربیک سبزیجات پر مصرف است. در این تحقیق 6 نمونه سبزی از کلان شهر بطور تصادفی انتخاب ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.Sc" گرایش: صنایع غذایی 1.1 مقدمه همگام با افزایش جمعیت، میزان تقاضای مواد غذایی نیز افزایش یافته و همین امر سبب استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی و آلی جهت افزایش تولید محصول شده است (اردکانی و همکاران، ٢٠٠٥). سبزیجات سرشار از ویتامین، مواد معدنی و ترکیبات آنتی اکسیدان بوده که خواص ضد سرطانی آن به اثبات رسیده و سبب کاهش بیماریهای قلبی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M .Sc » گرایش : علوم و صنایع غذایی چکیده برای انجام این تحقیق نمونه هایی از گونه های اسفناج(دامغان)،گوجه فرنگی (دزفول)،کاهو(ورامین)،کرفس (تهران) ،کدو سبز(گرگان)،بادمجان(قصرشیرین) درخرداد 1393 از بازار دامغان خریداری شد.غلظت نیترات،نیتریت و اسید آسکوربیک در قسمتهای خوراکی هر یک از نمونه ها اندازه گیری شد. روی هر نمونه سه بار آزمایش ...

چکیده در پژوهش حاضر، اثر شرایط (آب پز کردن) و زمان نگهداری (٩ روزه) بر محتوای اسید آسکوربیک، نیترات و نیتریتِ ٥ نمونه سبزی (کلم بروکلی، کلم قرمز، کلم سفید، پیازچه و قارچ) مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج حاصله، توسط نرم افزار spss 16.0 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج به دست آمده از آنالیز آماری نشان داد که در بین نمونه‌ها، بیشترین مقدار اسید آسکوربیک مربوط به نمونه‌ی قارچ (mg ٢٥) و ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌کارشناسی‌ارشد در رشته مهندسی‌علوم‌و‌صنایع غذایی گرایش: علوم و صنایع غذایی چکیده با توجه به موارد مختلف استفاده از سبزی­ها در تغذیه انسان­ها و نیز به دلیل خصوصیات طعم و مزه و مفید بودن آنها در حفظ سلامتی و تندرستی روز به روز بر اهمیت آنان افزوده می­شود. با توجه به عمر پس از برداشت اندک و آلودگی میکروبی سبزی­ها لزوم تحقیقات در این زمینه ضروری به نظر ...

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته مهندسي شيمي سال 1384 فصل اول   شناخت، طبقه ‌بندي و کاربرد روغن‌هاي روانساز     1-1) مقدمه واژه روغن از دو قسمت «

پایان­نامه جهت اخذ درجه دکترا رشته مهندسی مکانیک- گرایش ساخت و تولید : مزایای استفاده از فرآیندهای نیمه­جامد کاهش میزان تخلخل­های گازی و انقباضی و اصلاح ریزساختار است که بهبود خواص مکانیکی قطعه را بدنبال دارد. در این تحقیق از روش سطح شیب­دار خنک­شونده به منظور تولید شمشال­های اولیه استفاده شده است. هدف اصلی این مرحله تولید شمشالی با ریزساختار مطلوب از نظر کوچکترین اندازه دانه و ...

پایان نامه­ کارشناسی ارشد در رشته­ مهندسی شیمی (گرایش گاز) چکیده بررسی آزمایشگاهی رطوبت زدایی از گاز با استفاده از محلول تری اتیلن گلایکول در تماس­دهنده های غشای الیاف تو­خالی در این مطالعه، در جهت رطوبت زدایی از گاز توسط حلال جاذب تری اتیلن گلایکول (TEG) ، از دو تماس دهنده غشائی الیاف تو­خالی با جنس­های مختلف الیاف پلی وینلیدن فلوراید (PVDF) و پلی پروپیلن (PP) استفاده گردیده ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق- الکترونیک (M.Sc) چکیده فرآیند بازیابی گوگرد به روش کلاوس یکی از متداول ترین روش های جدا سازی گوگرد عنصری از گاز اسیدی حاصل از فرآیند شیرین سازی در پالایشگاه های گازی و نفتی می باشد. ولی به دلیل پیچیدگی این فرآیند و چند متغیره بودن کوره واکنش و عدم وجود کنترل کننده‌های مناسب متاسفانه تا کنون امکان کنترل بهینه و راندمان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در دشته مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی چکیده: در صنعت گوشت ماندگاری و آبدار بودن گوشت از اهمیت ویژه ای برخوردار است که هدف این تحقیق است.در این تحقیق عضلات ران و سینه گوشت مرغ و شترمرغ مورد استفاده قرار گرفته و 5 نمونه از هر کدام از مرغ ها و شترمرغ ها بلا فاصله پس از کشتار نمونه گیری شد. در این تحقیق دما و PH در ...

ثبت سفارش