پایان نامه بررسی شرایط رویشگاهی بادام کوهی در ذخیره گاه جنگلی کلم شهرستان بدره

word 2 MB 32494 51
مشخص نشده کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و زراعت
قیمت قبل:۶۰,۵۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته منابع طبیعی (M. Sc)

  گرایش: جنگل شناسی و اکولوژ

  چکیده

  در این مطالعه، ذخیره‌گاه بادام کوهی (Amygdalus Arabica Olive) منطقه کلم شهرستان بدره در استان ایلام که یک دخیره گاه تیپیک می‌باشد، مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا در منطقه، محدوده ذخیره‌گاه بادامک، شناسایی و پلیگون آن به ‌صورت رقومی بسته شد. در داخل محدوده‌‌های مشخص شده شبکه آماربرداری به ابعاد 200×200 متر به‌ صورت منظم- سیستماتیک تصادفی طراحی و برای اندازه‌گیری درختچه‌ها و از قطعات نمونه دایره‌ای شکل با مساحتی به روش حداقل سطح تعیین گردید. نتایج اندازه گیری مشخصه‌های کمی و کیفی نشان داد که این مشخصه‌ها در حال نوسان بوده و برای بررسی وضعیت خاک رویشگاه مورد مطالعه، برخی مشخصه‌‌های فیزیکی و شیمیایی خاک از قبیل بافت خاک، ماده آلی، کربن آلی، اسیدیته، نیتروژن کل، وزن مخصوص ظاهری و هدایت الکتریکی (Ec) در مرکز هر قطعه نمونه مورد اندازه­گیری و مطالعه قرار گرفت. مقایسه میانگین‌ها در ارتباط با مشخصه ارتفاع از سطح دریا نشان داد که در ارتفاعات پائین منطقه مورد مطالعه که اکثراً در داخل دره واقع شده بودند (طبقه ارتفاعی 1000-900 متر)، تعداد درختچه­ها، تعداد جست­ها و وضعیت شادابی دارای میانگین بیش‌تری بوده و بالعکس در ارتفاعات بالاتر (طبقه ارتفاعی 1200-1100 متر) میانگین ارتفاع درختچه­ها و قطر تاج بیش‌تر بوده است. در ارتباط با عامل فیزیوگرافی جهت دامنه نتایج نشان داد که در جهت­‌های شرقی منطقه مورد مطالعه، تعداد درختچه­ها، تعداد جست­ها و ارتفاع و قطر تاج آنها دارای میانگین بیش‌تری بوده و در جهت­‌های شمالی وضعیت شادابی درختچه­ها نسبت به دیگر جهت‌ها بهتر بوده است. نتایج بررسی خصوصیات کمی و کیفی بادام کوهی در شیب­‌های مختلف نشان داد که در طبقات شیب 60-45 درصد بیش‌‌ترین تعداد درختچه و تعداد جست گروه دیده می­شود و در مناطق کم شیب از تعداد درختچه کاسته می­شود. در کلاسه‌‌های شیب 45-30 درصد ارتفاع، قطر تاج و وضعیت شادابی درختچه­‌های بادام کوهی از میانگین بالاتری برخوردار است.

  با توجه به نتایج ضریب همبستگی پیرسون، تعداد درختچه­ها و قطر تاج آنها با ماده آلی خاک در سطح 5 درصد دارای همبستگی مثبت و معنی­دار می‌باشد. همچنین بین تعداد درختچه­ها و تعداد جست گروه­ها با نیتروﮊن کل به ترتیب در سطح احتمال 1 درصد و 5 درصد همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد. مشخصه­‌های کمی و کیفی درختچه­‌های بادام کوهی با مشخصه­‌های خاک از جمله اسیدیته، درصد شن، ماده آلی و نیتروﮊن کل رابطه مثبت و با مشخصه­‌های خاک از جمله درصد رس و سیلت رابطه منفی وجود دارد، هر چند معنی دار نمی­باشند.

  کلمات کلیدی: بادام کوهی، عوامل فیزیوگرافی، ذخیره‌گاه کلم، شهرستان بدره

   

   

   

  - بیان مساله

  استان ایلام دارای 641667 هکتار جنگل و 1146280 هکتار مرتع می‌باشد که در مجموع بیش از 87 درصد استان را عرصه­‌های منابع طبیعی تشکیل می­دهد، این مقدار برابر 4% جنگل‌ها و 1% مراتع کشور و همچنین 10% سطح جنگل‌ها و 6% مراتع زاگرس می‌باشد. 66 درصد جنگل‌‌های استان را جنگل تنک تشکیل می­دهد و جزء جوامع جنگلی مناطق خشک و نیمه‌خشک سلسله جبال زاگرس بوده و تیپ غالب آن را گونه بلوط ایرانی با 90%، گونه پسته وحشی 6% و 4% بقیه را بادام کوهی، داغداغان، کیکم، بادامک و غیره را شامل می‌شود. از جمله گونه­‌های نادر گیاهی استان ایلام می­توان به مورد، بادام، بادامک، گلابی وحشی، سماق، ارغوان، لرگ، زربین و. . . اشاره کرد که ذخیره­گاه‌های جنگلی استان را تشکیل می­دهند.

  بادام کوهی درختچه‌ای متعلق به خانواده گل­سرخیان[1] تا ارتفاع 6 متر، با شاخه­‌های متعدد، ایستاده و بدون کرک، سبز رنگ و استوان‌های، برگ­‌های خطی، گل‌ها به قطر 25 میلی‌متر و موسم گلدهی آن اسفند تا فروردین ماه می‌باشد (مظفریان 1383). از نظر اکولوژیکی، جنگل‌‌های بادامک به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده بروز سیل در مناطق کوهستانی و تخریب اراضی و محصولات کشاورزی در بسیاری از مناطق جغرافیایی و اکولوژیکی مطرح می­باشند.

  ذخیره‌گاه بادام کوهی منطقه کلم بدره، جزء رویشگاه‌‌های با اهمیت و از ذخایر ژنتیکی درختچه‌ای در ایران محسوب می­شود. عدم شناخت کافی از این ذخیره‌گاه مانع جدی در احیاء رویشگاه‌‌های تخریب یافته آن و برنامه­ریزی به منظور مدیریت بهینه رویشگاه‌‌های موجود خواهد بود. بر این اساس آگاهی از نیاز رویشگاهی این گونه و تعیین مشخصه­‌های کمی و کیفی آن می­تواند کمک شایانی برای استفاده مناسب از این گونه به همراه داشته باشد. در این راستا آگاهی از ویژگی‌های خاک رویشگاه این گونه نقش مؤثری در پیشنهاد گونه­‌های سازگار با شرایط خاک در مناطق مشابه دارد، بنابراین می­توان از نتایج این پژوهش برای اصلاح، احیاء و حفاظت پوشش گیاهی مناطق با شرایط مشابه استفاده نمود. با توجه به بومی بودن گونه بادامک، ارزش اقتصادی از نظر تولید میوه، دارویی، صنعتی و خوراکی، اهمیت اکولوژیکی و استفاده از آن در طرح‌های آبخیزداری و حفاظت و احیاء و جلوگیری از فرسایش خاک و نبود اطلاعات کافی در خصوص گونه بادامک، اقدام به انتخاب آن برای بررسی و مطالعه رویشگاهی آن در ذخیره‌گاه کلم شهرستان بدره شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش می‌تواند برای جنگل کاری موفق گونه بادامک در استان ایلام به کار گرفته شود.

   

  1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

  یکی از وسیع­‌ترین مناطق رویشی کشور منطقه زاگرس است که با پنچ میلیون هکتار جنگل تقریباً وسعتی معادل 40 درصد از کل جنگل‌‌های کشور را به خود اختصاص داده است. ارزشمندی این جنگل‌ها به لحاظ زیست محیطی ایجاب می­کند که گونه­‌های ارزشمند این مناطق مورد توجه علمی بیش‌تری قرار گیرند. قدم اول در حفاظت از این ذخیره­‌های ارزشمند ملی آشنایی کامل با ویژگی‌های بوم­شناختی و بوم­سازگان آنهاست. جنس بادام یکی از با ارزش­‌ترین رستنی­‌های ایران می‌باشد که در بخش کوهستانی منطقه ایرانی و تورانی در مرکز، شرق و غرب پراکنش دارد. این جنس دارای بیش از 40 گونه در پاره ای از نقاط جهان می‌باشد که بیش از 30 گونه از آن در ایران رویش دارد (ایران نژاد پاریزی 1374). گونه­‌های جنس بادام به علت دارا بودن خواص دارویی، صنعتی و خوراکی از لحاظ اقتصادی حائز اهمیت می­باشند. گونه گیاهی بادامک در بسیاری از نقاط کشور امکان رویش دارد (الوانی نژاد 1378). بنابراین شایسته است که برای حفظ تنوع گون‌های، توسعه منابع طبیعی کشور و حفظ ارزش‌های زیست محیطی، چنین گونه­‌هایی مورد توجه علمی بیش‌تری واقع شوند.

  بادامک به عنوان یکی از گونه­‌های درختچه‌ای مناسب برای بسیاری از مناطق اکولوژیک کشور مورد توجه بوده و سالهاست در اراضی شیبداری که در معرض خطر فرسایش آبی هستند، کشت می­گردد. به جهت ماهیت اجرای طرح‌های تثبیت بیولوژیک، شناخت عوامل توسعه دهنده و یا محدود کننده گونه­‌های گیاهی اهمیت به سزایی دارد. اولین گام در انتخاب گونه گیاهی مناسب، شناخت بستر مناسب برای بقا، رشد، زادآوری و استمرار تولید می‌باشد. از جمله مهم‌ترین عوامل در موفقیت طرحها و پروژه­‌های جنگل‌شناسی و مدیریت جنگل، شناخت ویژگی‌ها، نیازها و فرایند‌های رویشی گیاه و اثر متقابل آنها با شرایط رویشگاه است. رشد گیاهان علاوه بر خصوصیات ژنتیکی، به عوامل محیطی و رویشگاهی بستگی دارد که این عوامل محیطی مجموع‌های از خصوصیات خاک، توپوگرافی، آب و هوا، اقلیم و دیگر نهاده‌‌های اکولوژیک هستند. در برنامه­ریزی­‌های اصلاح و توسعه منابع طبیعی، ضمن لزوم بررسی­‌های گیاه شناسی برای هر گونه گیاهی، شناخت نیاز‌های محیطی گیاه نیز باید مورد توجه متخصصان مربوطه قرار گیرد.

  در این راستا، آگاهی از خواهش­‌های بوم­شناختی گونه بادامک در ذخیره‌گاه جنگلی کلم شهرستان بدره در استان ایلام از نظر خاک، اقلیم، شرایط توپوگرافی و سایر عوامل محیطی می­تواند برنامه‌‌های حفاظت، احیاء و توسعه این منابع جنگلی را با موفقیت بیش‌تری همراه کند.

  در اغلب عرصه­‌های ملی بویژه در استان ایلام در حال حاضر امکان استفاده از گونه­‌های درختی فراهم نیست و تجربیات اخیر حکایت از عدم استقرار و یا استقرار ضعیف جنگل‌کاری با گونه­‌های درختی دارد. بنابراین در حال حاضر استفاده از گونه­‌های درختچه‌ای همچون بادامک که می­تواند نقش پیش‌آهنگ را در عرصه­‌های تخریب یافته جنگل‌‌های زاگرس داشته باشد، تنها راهکار موجود است. یکی از مناسب‌ترین گونه­‌های موجود به منظور احیای مناطق تخریب یافته استفاده از انواع بادام بویژه بادامک است. تحقیق حاضر نیز با هدف بررسی شرایط و نیاز رویشگاهی گونه بادامک در ذخیره­گاه کلم شهرستان بدره انجام گرفت که نتایج حاصل از آن می­تواند به عنوان یک دستاورد مهم در جهت مدیریت بهینه این ذخیره‌گاه و همچنین در برنامه­ریزی­‌های حفاظت، احیاء، توسعه و مدیریت هر چه دقیق‌تر این گونه ارزشمند مورد استفاده قرار گیرد.

   

  1-3- سؤالات تحقیق

  خصوصیات کمی و کیفی جوامع درختچه‌ای بادام کوهی در ارتباط با ارتفاع از سطح دریا و جهت جغرافیایی تغییر می­کند؟

  آیا تراکم درختچه­‌های بادام کوهی در یال‌ها بیش‌تر از دره­ها است؟

   

  1-4- اهداف

   بررسی شرایط رویشگاهی گونه بادام کوهی در ذخیره­گاه­ جنگلی کلم شهرستان بدره

   تعیین مشخصه­‌های کمی و کیفی درختچه بادام کوهی ذخیره­گاه جنگلی کلم شهرستان بدره

   

  1-5- تعاریف و کلیات

   

  1- پوشش گیاهی

  پوشش گیاهی عبارت از انواع درختان، بوته‌ها و علوفه و چمن و سبزی که در سطح زمین استقرار می‌یابد به عبارتی هرگونه سرسبزی در سطح زمین را سطح پوشش گیاهی نامند (‌جنگل، مرتع، زراعت) فقدان پوشش گیاهی در سطح زمین از عوامل عمده تخریب سطح خاک توسط باران می‌باشد. پوشش گیاهی مانعی است در مقابل باران که به سطح خاک برخورد می‌نماید. برخورد باران به سطح خاک باعث جابجایی خاکدانه‌ها و فرسایش خاک می‌شود. فرسایش خاک حاصلخیز فقر پوشش و نابودی آن‌را در پی دارد‌. عدم وجود پوشش گیاهی نیز نابودی خاک را در پی دارد. به عبارتی پوشش گیاهی و خاک برای حفظ خود مکمل یکدیگرند‌. عدم وجود یکی باعث نابودی دیگری می‌شود. این ارتباط حیاتی به حیات بشر و موجودات زنده ارتباط دارد.

  2- اُت اکولوژی

  الف) مطالعه و شناخت روابط و چگونگی رفتار جمعیت یک گونه در رویشگاه و تعامل با اجزاء آن است، که در مدیریت علمی رویشگاه‌‌های یک گونه به منظور حفظ، احیاء و اصلاح آنها حائز اهمیت می‌باشد (مهاجر 1385).

  ب) شاخه‌ای از علم اکولوژی که روابط بین یک ارگانیسم یا گونه را با محیط زنده و غیر زنده (رویشگاه آن) مورد مطالعه قرار می­دهد.

  3- رویشگاه

  مجموعه عوامل اقلیمی، خاکی و پستی بلندی که در یک محل وجود دارد و شرایط لازم و کافی را برای استقرار و رشد و توسعه درختان بوجود می­آورد. رویشگاه مترادف پایگاه به کار برده می­شود (مهاجر 1385).

  4- شرایط اکولوژیکی

   دامنه پراکنش گونه‌‌های درختی در جنگل‌‌های زاگرس متفاوت بوده و هر گونه دارای نیاز رویشگاهی خاصی می‌باشد. در منطقه اکولوژیک زاگرس گونه‌‌های مختلفی انتشار دارند که در فرم‌‌های مختلف زمین، در جهت‌‌های جغرافیایی مختلف، در ارتفاعات مختلف از سطح دریا، بر روی خاک‌‌های مختلف با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مختلف دارای گسترش‌گاه ویژه‌ای هستند (زهره‌وندی و همکاران 1390).

  5- ذخیره­گاه جنگلی

  ذخیره‌گاه جنگلی عرصه‌ای جنگلی است که به دلایل اکولوژیک و یا دخالت‌‌های انسانی دچار آسیب شده و با خطر انقراض یک یا چند گونه جنگلی روبه رو است. با توجه به این که چنین پدید‌های نابودی تنوع زیستی را در زیست کره به دنبال خواهد داشت لازم است با هدف جلوگیری از چنین اتفاقی، برنام‌های را برای حفاظت از این مناطق و به منظور استمرار زادآوری اجرا کرد.

  6- بادام کوهی

  پراکنش جنس بادام از نظر تقسیم بندی­‌های جغرافیای گیاهی در منطقه ایرانو تورانی است و از حوزه دریای مدیترانه تا آسیا گسترش دارد. پراکنش اصلی آن در جنوب غرب آسیا و خاورمیانه است؛ اما تعداد بسیار کمی از گونه‌ها در چین و مغولستان وهمین طور جنوب شرق اروپا رویش دارند. بررسی‌های تکاملی نشان داده است که تکامل بادام در مناطق استپی خشک، بیابان‌ها و مناطق کوهستانی تحت شرایط سخت صورت پذیرفته و این جنس با زیسگاه‌های خشک و نیمه خشک سازگار شده است. بادام در ارتفاعات و بر روی دامنه‌‌های صخره ای، سنگی، سنگریزه‌ای و یا بستر‌های شنی یا رسی رشد می‌کند. این جنس نیازمند مناطق نورگیر باز است و هم چنین در استپ‌ها و استپ جنگل‌ها می‌روید.

  جنس Amygdalus به خانواده Rosaceae گل سرخیان تعلق دارد. در حال حاضر این تیره تقریباً دارای 90 جنس و 3000 گونه می‌باشد و در ایران دارای 4 زیرتیره، 30 جنس و تقریباً 27 گونه و 7 طایفه است. بادام کوهی درختچه‌ای است خاردار شاخه‌‌های آن در ابتدا صاف و قهوه‌ای روشن است پس از چندی رنگ آن به خاکستری روشن یا تیره تبدیل می‌شود. گل بادام روی شاخه‌‌های یکساله به صورت جانبی و انفرادی پدیدار می‌شود. گسترش اصلی جنس بادام در منطقه ایرانی- تورانی است و معمولاً در نواحی جنوب غربی آسیا پراکنده اند. گونه‌‌های بادام در شرایط متفاوتی از جمله در شیب جنوبی رشته کوه‌‌های البرز تا شیب شمالی کوه­‌های مکران در جنوب ایران گسترش دارد و رشد می‌کند (وفادار و دیگران 2008). گونه A. arabica در غرب ایران پراکنده است که دارای شاخه­‌های شیاردار و دمبرگ 7 میلی‌متری است. این گونه به دلیل اهمیت اقتصادی، دارویی و کشاورزی از زمان‌‌های بسیار دور مورد توجه بوده و در برابر فرسایش از خاک نگهداری می‌کنند و به دلیل وجود اسید‌های چرب غیراشباع و آمیگدالین مصارف دارویی بالایی دارد (شنگ مین[2] 2003).

  بلندی درخت بادام به 6 ‌تا10 متر می‌رسد. ریشه آن قوی است و به طور عمودی تا 3 متر در زمین فرو می‌رود و به همین دلیل نسبت به خشکی و کم‌آبی مقاوم است. تنه درختان بادام در جوانی به رنگ خاکستری شفاف و صاف که به‌ تدریج رنگ آن تیره‌تر می‌شود. برگ بادام کشیده و نوک‌تیز و چرمی و کلفت است و بنابراین در هوای گرم و خشک مقاوم است.

   

  Abstract

  In this study, Amygdalus Arabica typicall reserve of Ilam province (Kolm region, Badreh County) was investigated. Firstly, geographical boundary of the reserve was created. A systematic random sampling network with 200m × 200m was put on the polygon of the reserve in order to measuring the shrubs. Circular sample plots with variable area were used. Soil physical and chemical properties such as texture, Organic Matter (OM), Organic Carbon (OC), pH, Total Nitrogen (TN), Bulk Density (BD) and Electrical Conductivity (EC) were measured in the center of plots for analysis of habitat soil status. Mean comparisons results relating to the elevation factor showed that in the low elevations (900-1000m), number of shrubs, coppices and vitality are more and in contrast mean height and crown diameter of shrubs are more in the higher elevations (1100-1200m). in relation to the physiographical factors, eastern aspects, regarding to number of shrubs, coppices, height and crown diameter, had more mean values and in northern aspects vitality was better than other aspects. Results of quantity and quality analysis of Amygdalus Arabica species in different slopes revealed that slope classes of 45-60% have more shrubs and coppices while in low-slope classes' number of shrubs is reduced. In 30-45% slope classes, height, crown diameter and vitality of Amygdalus Arabica had better mean values. According to the Pierson correlation results, number of shrubs and crown diameter of this species had a positive significant relation in the 0. 05 confidence level with soil OM. Also, between number of shrubs and coppices numbers with TN there were positive significant relation in 0. 01 and 0. 05 confidence levels. Quality and quantity properties of this species with soil factors such as pH, sand percent, OM and TN had a positive relation and with clay and silt percent had a negative relations, although this relations were not statistically significant.

   

  Keywords: Amygdalus Arabica, Physiographical factors, Kolm reserve, Badreh County

 • فهرست:

  چکیده. 1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1- بیان مساله.. 3

  1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 4

  1-3- سؤالات تحقیق.. 5

  1-4- اهداف... 5

  1-5- تعاریف و کلیات.. 6

  1-6- جمع بندی و جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 12

  فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

  2-1- مرور منابع.. 14

  2-1-1- بررسی پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور 14

  2-1-2- بررسی پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور 19

  فصل سوم: مواد و روش‌ها

  3-1- مواد و روش‌ها 22

  3-1-1- مواد. 22

  3-1-1-1- رویشگاه زاگرس.... 22

  3-1-1-2- زیست بوم استان ایلام. 22

  3-1-1-3- منطقه مورد مطالعه.. 23

  3-1-1-4- اقلیم.. 23

  3-1-1-5- زمین‌شناسی.. 25

  3-2- روش انجام تحقیق.. 26

  3-2-1- تهیه نقشه‌های عوامل فیزیوگرافی.. 26

  3-2-2- نمونه‌بردای خاک... 27

  3-2-2-1- آزمایشات خاک... 28

  3-2-3- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه.. 28

  3-2-4- متغیر‌های مورد بررسی.. 28

  3-2-5- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 29

  فصل چهارم: نتایج

  4-1- نتایج... 31

  4-1-1- تهیه نقشه عوامل فیزیوگرافی.. 31

  4-2- تهیه نقشه شبکه آماربرداری.. 33

  4-3- پوشش گیاهی.. 34

  4-4- مشخصات رویشی توده مورد مطالعه.. 34

  4-4-1- آنالیز همبستگی میان خصوصیات رویشی.. 37

  4-5- بررسی مشخصه‌های کمی و کیفی بادام کوهی تحت تأثیر عوامل فیزیوگرافی: 38

  4-5-1- ارتفاع از سطح دریا 38

  4-5-2- جهت‌های جغرافیایی.. 39

  4-5-3- شیب دامنه.. 40

  4-6- وضعیت خاک منطقه مورد مطالعه.. 42

  4-6-1- بررسی وضعیت خاک در طبقات مختلف ارتفاعی.. 42

  4-6-2- بررسی وضعیت خاک در جهت‌های مختلف جغرافیایی.. 42

  4-6-3- بررسی وضعیت خاک در شیب‌های مختلف.... 43

  4-6-4- ضریب همبستگی بین متغیر‌های رویشی و خصوصیات خاک... 44

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  5-1- بحث و نتیجه گیری.. 47

  5-2- پیشنهادات.. 49

  منابع.. 50

   

   

  منبع:

   

  الوانی نژاد، س. (1387). بررسی عوامل مؤثر بر پراکنش گونه بادام کوهی Amygdalus scoparia در دو منطقه مختلف استان فارس، پایان­نامه کارشناسی ارشد جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی نور مازندران، ص 133.

  ایران نژاد پاریزی، م. (1374). بررسی اکولوژیک جوامع گونه­‌های طبیعی بادام در استان کرمان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، ص 145.

  پیری، سمیرا. (1391). مطالعه شرایط رویشگاهی لرگ در دره لارت شهرستان بدره استان ایلام، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام.

  ترابیان، سید‌یوسف. 1378. بررسی پراکنش بادام و نیاز اکولوﮊیک آن در استان خراسان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ص 135.

  توکلی نکو، ح و دیگران. (1390). بررسی رویشگاه‌‌های بادامک (Amygdalus scoparia Spach.) در استان قم به منظور دستیابی به عوامل اصلی اکولوژیک در ظهور آنها، فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران،  19 (4): 523-542.

  ثاقب طالبی، خ؛ ساجدی، ت و یزیدیان، ف. (1383). نگاهی به جنگل‌‌های ایران. انتشارات موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع. 28 صفحه.

  خاتم ساز، م. 1371. تیره گل سرخیان. شماره 6، موسسه تحقیقات جنگل و مرتع.

   رجبی نوفاب، و و دیگران. (1390). برآورد ترسیب کربن در دو گیاه بادام کوهی و مو و بررسی امکان واسنجی مدل­‌های ترسیب کربن (مطالعه موردی ایستگاه حسین آباد استان فارس)، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، 120ص.  

  رحمانی، ا؛ دانشور، ح. ع و حسین سردابی. (1382). اثر تنش شوری بر رشد دو گونه وحشی و دو ژنوتیپ از گونه اهلی بادام (Amygdalus lycioides, A. scoparia, Prunus dulcis (Mill) D. A. Webb)، تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 11(1):1-18.

  روانبخش، هومن؛ محمدرضا مروی مهاجر و محسن نورزاد مقدم. (1389). بررسی کمی و کیفی ذخیره­گاه جنگلی ارس- شیرخشت اوشان در البرز مرکزی، فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر، 18 (2): 264-253.

  زرین کفش، م. 1371. خاکشناسی کاربردی. ارزیابی و مورفولوژی و تجزیه‌‌های کمی خاک-آب-گیاه، انتشارات دانشگاه تهران، شماره 1955. 245 ص.

  سالاریان، ع؛ متاجی، ا و ایران منش، ی. (1387). بررسی نیاز رویشگاهی گونه بادامک (Amygdulus scoparia Spach). در جنگل‌‌های زاگرس (مطالعه موردی: رویشگاه کره­بس، استان چهارمحال و بختیاری)، مجله جنگل و صنوبر، 16 (4): 542-528.

  سهرابی، ر؛ ثاقب طالبی، خ و کریم خادمی. (1387). بررسی خصوصیات رویشگاهی و جنگل‌شناسی توده لرگ در استان لرستان. فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 16 (3): 353-343.

  صیادی، ز و دیگران. (1391). بررسی اثر توپوگرافی و خصوصیات خاک بر خصوصیات کمی و کیفی بادام کوهی (مطالعه موردی: ذخیره­گاه رحمت آباد آبیک استان قزوین). پایان نامه کارشناسی ارشد جنگل‌داری، دانشگاه گیلان.

  فیروزبخت، ع و دیگران. (1391). ارزیابی و تعیین شرایط رویشگاهی بنه Pistacia atlantica درجنگل‌‌های زاگرس مرکزی. اولین کنفرانس ملی راهکار‌های دستیابی به توسعه پایدار.

  قربانی، مهرنوش. (1391). بررسی برخی از خصوصیات اکولوژی گونه مورد در سه ذخیره گاه جنگلی تنوره آبدانان، زرآب زرین آباد، و روستای مورد از توابع بخش چوار در استان ایلام، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام.

  گودرزی، غ؛ احمدلو، ف و ثاقب طالبی، خ. (1391). در تحقیقی تأثیر فیزیوگرافی و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک را بر روی پراکنش گونه بادامک در چهار منطقه از استان مرکزی، مجله پژوهش‌های علوم و فناوری چوب و جنگل، سال نوزدهم، شماره 3، 1391 ص 59.

  مطالعات تفصیلی- اجرایی حوزه آبخیز کلم دره‌شهر، 1390. اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام.

  مظفریان، و. ا. 1383. درختان و درختچه­‌های ایران. انتشارات فرهنگ معاصر تهران 1003 صفحه.

  مهدی‌فر و ثاقب‌طالبی. (1385). مطالعه‌ای با عنوان بررسی مشخصات کمی کیفی و خصوصیات رویشگاهی دارمازو (Quercus infectoria) در منطقه شینه استان لرستان. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران پاییز، 14 (3):193-206.

  میرآزادی، زهرا و دیگران. (1391). بررسی وضعیت رویشگاه‌‌های طبیعی درختچه مورد (Myrtus communis) در استان لرستان و چگونگی حفاظت از آنها. اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست.

  Alberghina, O., 1978. The wild Almond, Amygdalus webii, of south west sicily. Tecnica-agricola, 30(6): 385-393.

  Allison, L. E. 1975. Organic carbon. In: Black, C. A., Evans, D. D., White, J. L., Ensminger, L. E., Clark, F. E. (Eds. ), Methods of Soil Analysis, Part 2, Chemical and Microbiological Properties. American Society of Agronomy, Madison, 1367 p.

  Arekhi, S., M. Heydari & H. Pourbabaei, 2010. Vegetation-environmental relationships and ecological species groups of the Ilam oak forest landscape, Iran, Caspian Journal of Environmental Sciences, 8(2):115-125.

  Badano, E. I., et al. 2005. Slope aspect influences plant association patterns in the Mediterranean matural of central Chile, Journal of Arid Environments, 62(1): 93-108.

  Barnes, B. V.,et al. 1998. Forest ecology, Forth Edition, John Wiley & Sons, New York, 774 pp.

  Blake, G. R., and Hartge, K. H. 1986. Bulk density, P 363-375. In: Klute, A. (ed. ), Methods of Soil Analysis, Part 1, 2nd ed, ASA, Madison, Wisconsin, USA.

  Browicz, K. & D. Zohary. 1995. The genus Amygdalus L. (Rosaceae): species relatioship, distribution and evolution under domestication, Gentic, Resourses and Crop Evolution, 43 (3): 229-247.

  Denisov, V. P. 1982. Distribution and variability of the wild almonds of Azerbaidzhan. Byuleten- Vsesoyuznogo-ordena-Lenina-I-Ordena- Druzhby - Narodov- Nauchno Issledovatel skogo. Instituta Rastenievodstva. Imeni-N-I-Vavilova-No. 126: 9- 42.

  Dogan, y., et al. (2011). Determination of some ecological characteristics and economical importance of Vitex agnus-castus. EurAsian Journal of BioSciences, 5, 10-18.

  Flamini G, et al. (2004). Phytochemical typologies in some population of Myrtus communis L. on caprione promontory (East ligurio, Italy). Food Chemistry 85: 599-604.

  Herandez, F., J. Madrir., and V. Garcia. 2004. Influence of two plant extracts on broiler performance, digestibility and digestive organ size. Poultry Science. 83: 169- 174.

  Gorttapeh, A. H., Hasani, M. H. and Ranji, H. 2006. Recognition and ecological investigation of almond species (Amygdalus spp) in west Azerbaijan province. IV international symposium on pistachios and almond. Acta Hort. (ISHS), 726: 253-258.

  Izhaki, I., H. Lahav & G. Neeman. 1992. Spatial distribution patterns of Rhus coriaria seedlings after fire in a Mediterranean pine forest, Octa oecologica, 13(3): 279-289.

  Khresat, S. A. & E. A. Qudah. 2006. Formation and properties of aridic soils of Azraq Basin in northeastern Jordan, Journal of Arid Environments, 64(1): 116-136.

  Power, S. A., Ashmore, M. R. and Ling, K. A. 1995. Recent trends in beech tree health in southern Britain and the influence of soil type. Water, air and soil pollution. 85:1293-1298.

  Rousta, T., et al. (2013). A study on carbon stoks and CO2 uptake in natural pistachio-Amygdalus forest research in Fars, Iran, European Journal of Experimental Biology, 3(3):443-449.

  Shengmin,S., L. et al. An unusual diterpene glycoside from the nuts of almond (Prunus amygdalus Batsch). Tetrahedron Letters Pergamon. 44: 99-117.

  Smith, F. 1996. Biological diversity, ecosystem stability and economic development. J. Ecological Economics, 16: 191-203.

  Vafadar,M., et al. 2008. Leaf anatomical study of the genus Amygdalus L. (Rosaceae) in Iran and its taxonomical implication. Iran. J. Bot. 14 (2): 143-155.

                     


موضوع پایان نامه بررسی شرایط رویشگاهی بادام کوهی در ذخیره گاه جنگلی کلم شهرستان بدره, نمونه پایان نامه بررسی شرایط رویشگاهی بادام کوهی در ذخیره گاه جنگلی کلم شهرستان بدره, جستجوی پایان نامه بررسی شرایط رویشگاهی بادام کوهی در ذخیره گاه جنگلی کلم شهرستان بدره, فایل Word پایان نامه بررسی شرایط رویشگاهی بادام کوهی در ذخیره گاه جنگلی کلم شهرستان بدره, دانلود پایان نامه بررسی شرایط رویشگاهی بادام کوهی در ذخیره گاه جنگلی کلم شهرستان بدره, فایل PDF پایان نامه بررسی شرایط رویشگاهی بادام کوهی در ذخیره گاه جنگلی کلم شهرستان بدره, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی شرایط رویشگاهی بادام کوهی در ذخیره گاه جنگلی کلم شهرستان بدره, مقاله در مورد پایان نامه بررسی شرایط رویشگاهی بادام کوهی در ذخیره گاه جنگلی کلم شهرستان بدره, پروژه در مورد پایان نامه بررسی شرایط رویشگاهی بادام کوهی در ذخیره گاه جنگلی کلم شهرستان بدره, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی شرایط رویشگاهی بادام کوهی در ذخیره گاه جنگلی کلم شهرستان بدره, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی شرایط رویشگاهی بادام کوهی در ذخیره گاه جنگلی کلم شهرستان بدره, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی شرایط رویشگاهی بادام کوهی در ذخیره گاه جنگلی کلم شهرستان بدره, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی شرایط رویشگاهی بادام کوهی در ذخیره گاه جنگلی کلم شهرستان بدره, پروژه درباره پایان نامه بررسی شرایط رویشگاهی بادام کوهی در ذخیره گاه جنگلی کلم شهرستان بدره, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی شرایط رویشگاهی بادام کوهی در ذخیره گاه جنگلی کلم شهرستان بدره, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی شرایط رویشگاهی بادام کوهی در ذخیره گاه جنگلی کلم شهرستان بدره, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی شرایط رویشگاهی بادام کوهی در ذخیره گاه جنگلی کلم شهرستان بدره, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی شرایط رویشگاهی بادام کوهی در ذخیره گاه جنگلی کلم شهرستان بدره, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی شرایط رویشگاهی بادام کوهی در ذخیره گاه جنگلی کلم شهرستان بدره

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی (M.Sc.) گرایش: جنگل شناسی و اکولوژی جنگل چکیده هدف از پژوهش حاضر مطالعه شرایط رویشگاهی لرگ (Pterocarya Fraxinifolia (Poir) Spach) در دره لارت در شهرستان بدره- استان ایلام است. بدلیل محدود بودن عرصه تحت پوشش توده لرگ، پس از ثبت موقعیت تمام پایه‌های لرگ در حافظه GPS، آماربرداری صد در صد از مشخصه‌های کمی‌و کیفی ...

پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده هنر و معماري اردکان گروه فرش( مواد اوليه و رنگرزي ) مهر 1393 چکيده:   فرش دستباف در طول مدت زمان استفاده از آن ممکن است تحت تأثير عوامل و شرايط مح

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: روان شناسی گرایش: بالینی چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زندگی زناشویی انجام شد. در این تحقیق 302 نفر از فرهنگیان متأهل زن و مرد با میانگین سنی 40سال و انحراف استاندارد 73/5و مدت ازدواج با میانگین 66/15 و انحراف استاندارد 29/4 که 9/58 درصد آن را زنان فرهنگی تشکیل می دادند و سطح ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی چکیده : امروزه به دلیل تغییرات فرهنگی و اجتماعی، الگوی مصرف غذا در جهان در حال تغییر است وتقاضا برای مصرف غذاهای آماده رو به افزایش است. بر این اساس فرآورده های پوشش داده شده با خمیرابه مثل انواع ناگت ها، به دلیل ویژگی های حسی مطلوب بسیار مورد توجه هستند. ناگت مرغ یکی از این محصولات بوده که در ...

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی جنگلداری بررس‍ی اکولوژیک پوشش گ‍یاه‍ی منطقه جنگل‍ی وزگ (جنوب شرق‍ی یاسوج) چک‍یده در مطالعات کاربردی برای حل مسائل اکولوژیکی در ارتباط با مدیریت و حفاظت از اکوسیستم‌ های طبیعی، شناخت و بررسی پوشش گیاهی بسیار مهم است. بررسی اکولوژیکی پوشش گیاهی جنگل‌های زاگرس که وسیع‌ترین ناحیه رویشی کشور محسوب می‌شوند، مسئله حفاظت و حمایت در آن از اهمیت خاصی ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد «M.A» رشته مدیریت دولتی گرایش: مدیریت منابع انسانی چکیده: تغییرات و تحولات محیطی ، برای ادامه حیات سازمان ها راهی بجز خلاقیت باقی نگذاشته است. لذا شناخت و بکارگیری صحیح خلاقیت تک تک اعضای سازمان بویژه کارکنان در تماس با مشتری که به نیازهای آنها بیشتر و بهتر واقف‌اند از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این رو، هدف اصلی تحقیق حاضر سنجش رابطه بین ...

پايان نامه مقطع کارداني سال 1386 کلمه روبات (‌Robot) اولين بار در سال 1921 در نمايشنامه ‌اي به نام « روباتهاي جهاني روسام » اثر کارل چاپک ( نويسنده چک) بکار برده شد؛ اين ک

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته ژئومورفولوژی در برنامه‌ ریزی محیطی چکیده ژئوتوریسم، یکی از جدیدترین و پرطرفدارترین شاخه های توریسم است و هر روزه به طرفداران آن افزوده می‌گردد و ابزاری برای توسعه­ی پایدار محسوب می‌شود. ژئوتوریسم یا زمین­گردشگری، شاخه­ای از توریسم است که هدف آن لذت بردن از دیدن پدیده­های زیبا و شگفت زمین­شناختی و ژئومورفولوژیکی، در کنار بالا بردن سطح ...

چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ویژگی­های شخصیتی بر اقدام به خودکشی بود. بدین منظور 54 نفر از افراد با سابقه اقدام به خودکشی به اورژانس بیمارستان‌های شهرستان بندرعباس به روش تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند علاوه بر این به همین تعداد نیز گروه شاهد از افراد عادی (بدون سابقه خودکشی) با در نظر گرفتن همسان­سازی از لحاظ سن، تحصیلات، جنسیت و وضعیت اجتماعی – اقتصادی توسط پژوهشگر ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی­ارشد جغرافیا و برنامه­ریزی شهری چکیده امروزه از بارزترین مشکلات شهر­سازی معاصر، بحران معنا اعم از اجتماعی و کالبدی در مکان است. پس از دوران پیروزی انقلاب اسلامی، انتظار بروز تغییرات در حوزه­های مختلف فرهنگی، به تدریج وارد عرصه­های کالبدی گردید و تمنای بازیابی هویت بومی ایرانی-اسلامی را بوجود آورد. اما خود شهر اسلامی، بیان جامع و منسجمی ندارد ...

ثبت سفارش