پایان نامه مطالعه شرایط رویشگاهی لرگ (Pterocarya fraxinifolia (Poir) Spach) در دره لارت بدره استان ایلام

word 3 MB 32505 97
مشخص نشده کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و زراعت
قیمت قبل:۶۴,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی (M.Sc.)

  گرایش: جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

  چکیده

  هدف از پژوهش حاضر مطالعه شرایط رویشگاهی لرگ (Pterocarya Fraxinifolia (Poir) Spach) در دره لارت در شهرستان بدره- استان ایلام است. بدلیل محدود بودن عرصه تحت پوشش توده لرگ، پس از ثبت موقعیت تمام پایه‌های لرگ در حافظه GPS، آماربرداری صد در صد از مشخصه‌های کمی‌و کیفی تمامی‌درختان لرگ و گونه­های همراه از جمله ارتفاع کل، ارتفاع تنه، ارتفاع تاج، قطر برابرسینه، قطرهای بزرگ و کوچک تاج، میزان و نوع زادآوری، بررسی پوشش کف، بررسی­های سلامت تاج و تنه درختان بلحاظ آفات و بیماریها انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده­های اولیه که در منطقه اندازه­گیری شده بودند از فرمولها و روابط مخصوص آماربرداری جنگل، نرم­افزارهای Excel و SPSS استفاده گردید. جهت بررسی­های خاک­شناسی، نمونه‌های خاک از عمق 20 – 0 سانتی متری از عرصه تحت پوشش لرگ و منطقه شاهد تهیه و جهت تجزیه و تحلیل به آزمایشگاه فرستاده شد. نتایج نشان داد که خاک منطقه دارای بافت رسی لومی‌تا شنی رسی لومی‌است و pH منطقه از 15/7 تا 4/7 متغیر می­باشد. ماده آلی منطقه از 26/1 تا 94/3 درصد در نوسان بود. مقایسه آنالیزهای خاکشناسی در مناطق استقرار لرگ و شاهد، اختلافات معنی داری را در رابطه با پتاسیم، فسفر و میزان شوری نشان داد بنحوی که متوسط میزان هرکدام به ترتیب در منطقه شاهد، 5/2، 2 و 2 برابر منطقه استقرار لرگ بود. سایر آنالیزهای خاک برای دیگر فاکتورها مانند اسیدیته، نیتروژن، ماده آلی، وزن مخصوص ظاهری، درصد ذرات رس، شن و سیلت و بافت خاک، اختلافات معنی داری را نشان نداده و بسیار نزدیک به هم بود. نتایج نشان داد که میانگین، حداقل و حداکثر قطر پایه ها به ترتیب 56/39، 7 و 91 سانتی متر بوده. حداقل و حداکثر ارتفاع درختان لرگ به ترتیب 05/2 و 20 متر می‌باشد. میانگین ارتفاع درختان لرگ به روش لوری برابر 34/14 متر محاسبه گردید. حداکثر و حداقل ارتفاع تنه به ترتیب 12 و 1 متر بود. میانگین حجم درختان و میانگین سطح مقطع به ترتیب 11079/1 متر مکعب و 161471/0 متر مربع اندازه­گیری گردید. تجدید حیات درختان لرگ بطور متوسط برابر با 5/707 اصله در هکتار  به صورت صد در صد شاخه زاد بوده است. میزان تاج پوشش توده یاد شده نیز 05/30 درصد تعیین شد.

   

  کلمات کلیدی: شرایط رویشگاهی، لرگ، دره لارت، بدره، ایلام.

   

  1 مقدمه

  جنگل‌ های ایران با تنوع زیست محیطی در شرایط متفاوت رویشگاهی، در مناطق مختلف حضور پیدا نموده اند. این حضور برای بعضی از گونه‌های درختی در بعضی از مناطق شگفت انگیز و غیر قابل تصور است. یکی از این مناطق رویشگاه منحصربفرد در زاگرس مرکزی بویژه در استان ایلام است که شامل توده لرگ می­باشد. وجود این گونه در این منطقه برای هر کارشناس، محقق علوم جنگل و اکولوژیست در حوزه رویشی زاگرس سوال برانگیز است. توده حاضر به لحاظ جنبه‌های زیست محیطی و اهمیت ژنتیکی، بدون شک در زمره ذخایر ژنتیکی در عرصه زاگرس و منطقه قرار دارد.

  رویشگاه زاگرس بخش وسیعی از سلسله جبال زاگرس را شامل می‌شود که از شمال غربی کشور، یعنی شهرستان پیرانشهر شروع و تا حوالی شهرستان فیروزآباد کشیده می‌شود. جنگلهای زاگرس را تحت عنوان جنگلهای نیمه خشک طبقه بندی کرده که بیشترین تاثیر را در تامین آب، حفظ خاک، تعدیل آب و هوا و تعادل اقتصادی و اجتماعی در کل کشور را دارند (ثاقب طالبی و همکاران 1383). جنگلهای منطقه زاگرس به دلیل اهمیت زیاد حفاظتی آب و خاک باید حالت جنگلهای حمایتی، حفاظتی و احیایی به خود گیرند و در این راستا نیز دخالت ها در این جنگلها باید بصورت ملایم و همگام با طبیعت باشد. آنچه در مورد تمام جنگلهای ایران حائز اهمیت بسیار می‌باشد، جلوگیری از روند تخریب کمی‌و کیفی جنگلها است. مساحت جنگلهای زاگرس در گذشته بیش از ده میلیون هکتار بوده که به دلیل بهره برداری بی رویه طی سالیان دراز مساحت این جنگلها دائما سیر نزولی را پیموده و متاسفانه این روند هنوز هم ادامه دارد (مهاجر1385).

  88 درصد از مساحت استان ایلام را  عرصه‌های طبیعی شامل جنگل، مرتع ، بیابان و ... تشکیل داده است. جنگلهای استان ایلام جزء جوامع جنگلی مناطق خشک و نیمه‌خشک سلسله جبال زاگرس می‌باشد که سهم جنگلهای استان 667/641  هکتار است. از مجموع کل جنگلهای استان حدود 4000 هکتار دست کاشت، 7200 هکتار بیشه زار، 416800 هکتار تنک،  211084  هکتار نیمه انبوه و 2593 هکتار آن انبوه است. تیپ غالب جنگلهای استان، بلوط (90 درصد) وگونه های همراه  شامل بنه، ارژن، بادام کوهی، داغداغان، کنار، کیکم، کهور، پده و ... می‌باشد. از جمله گونه‌های نادر گیاهی استان ایلام میتوان به گلابی وحشی، سماق، ارغوان، لرگ، زربین و ... اشاره کرد که  ذخیره گاه‌های استان می باشند. از گونه‌های اقتصادی جنگلهای استان، گونه با ارزش اقتصادی بنه را میتوان نام برد.

  نظر به اینکه اکوسیستم ها همانند حلقه های زنجیر به هم مرتبط شده، اکوسیستم جهانی یا Biosphere را به وجود می آورند، در نتیجه انهدام یک اکوسیستم محلی به مانند پاره شدن یکی از حلقه های زنجیره بیوسفر می باشد. بدین ترتیب  تاثیر سوء در این اکوسیستم ها (محلی، منطقه ای، ملی، فراملی و فرامنطقه ای) خواهد گذاشت و در نهایت اکوسیستم جهانی در معرض انهدام قرار میگیرد. امروزه بدلیل افزایش جمعیت، بهره­برداری‌های بی رویه و غیر اصولی از جنگل، چرای دام، خشکسالی ها، کاهش تنوع زیستی، آفات، امراض و بیماری ها، حیات این نعمات خدادادی و ارزشمند در معرض خطر می‌باشد و روند تخریب جنگلها و منابع طبیعی روز به روز سرعت میگیرد. که این موضوع خود گواه بر لزوم کسب آگاهی و شناخت از این مسائل مهم جهت چاره اندیشی و اتخاذ شیوه مدیریتی مناسب و کارآمد، بمنظور حفاظت و احیای جنگل هاست.

  بوم سازگان دریایی، جنگلی، بیابانی، مرتعی، توندرائی، ساوانی و… هنگامی از ثبات کافی برخوردارند که دارای تنوع زیستی کافی و کامل باشند. تمامی این بوم سازگانها در زندگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روحی انسانها نقش بسیار مهمی دارند. نبود یا کم ثباتی آنها، کمبودی است برای زندگی سالم بشری. براثر ازیاد جمعیت، پیشرفت صنعت و بهره برداری بی رویه از زمین، با وجود کوشش های انجام شده در دهه‌های اخیر، این تنوع زیستی در بسیاری از مناطق شدیدا به خطر افتاده است. از این رو حفاظت و احیای مجدد آن در شمار یکی از وظایف مهم پیش روی بشر محسوب می شود.

  برنامه ریزی، تصمیم سازی و اتخاذ تدابیر دقیق در قلمرو مدیریت منابع جنگلی (به ویژه گونه های درختی و درختچه ای) تحت عنوان ذخایر جنگلی از اولویت‌های بسیار مهم می‌باشد.

  گونه درختی لرگ با نام علمی‌Pterocarya fraxinifolia (Poir) Spach از جمله این ذخائر جنگلی مهم و با ارزش است که در استان ایلام شهرستان دره شهر، بدره، دهستان دوستان، دره لارت واقع شده  است. لرگ یکی از مهم ترین گونه‌های درختی جنگلهای خزری بوده (مهاجر 1385) و یکی از درختان زیبای سواحل خزر می باشد و طالب نواحی مرطوب و ساحلی دریای خزر است و از آستارا تا مینودشت در کلیه جنگلهای جلگه ای دیده می شود ( ثابتی ،1355 ؛ به نقل از ابراهیمی، 1383). درخت لرگ یکی از گونه هایی است که قبلا از جنگل‌های کم ارتفاع کاسپین، قفقاز و آناتولی گزارش شده است ( علیپور نصیرمحله، 1385). محل انتشار گونه لرگ در جنوب غربی آسیا ، قفقاز، آناتولی و شمال ایران می‌باشد ( browics،1978؛ به نقل از شیخ الاسلامی‌،1386). انتشار لرگ در جنگل‌های ناحیه خزر از آستارا تا مینودشت و از جلگه تا ارتفاع 1000 متر از سطح دریای آزاد( استثناء در جنگل‌های نور) بیان شده است ( ثابتی،1374؛ به نقل از شیخ الاسلامی‌،1386 ).

  هدف از این مطالعه شناخت شرایط رویشگاهی و وضعیت کمی‌و کیفی رویشگاه توده لرگ مستقر در دره لارت – استان ایلام می‌باشد. با شناخت این شرایط و وضعیت رویشگاه ضمن استفاده از اطلاعات بدست آمده، راه کارهای مناسب جهت معرفی هرچه بهتر این توده به مجامع علمی‌و پژوهشی کشور و مدیریت صحیح اینگونه رویشگاهها فراهم می‌شود. همچنین ضمن رسیدن به اهداف فوق میتوان در امر بازسازی و احیاء آن در مناطق مشابه، برنامه ریزی و اقدامات لازم را انجام داد.

  1-1-1  ضرورت تحقیق

  در خصوص حضور این توده استثنایی (لرگ) با شرایط نسبتا ایده آل در جنگل‌های غرب سئوالات زیادی درباره علت پیدایش و وضعیت کمی‌وکیفی این توده در خارج از رویشگاه اصلی خود مطرح می‌گردد که بر اهمیت معرفی، حفظ، نگهداری و احیاء این چنین رویشگاه هایی می‌افزاید. توده حاضر به لحاظ جنبه‌های زیست محیطی و اهمیت ژنتیکی، که بدون شک آن را در زمره ذخایر ژنتیکی در عرصه زاگرس و منطقه (استان ایلام، دره لارت) قرار می‌دهد از اهمیت بالایی برخوردار بوده و در استان بعنوان ذخیره گاه معرفی شده، که به سبب اهمیت این موضوع اقدام به شناخت وضعیت رویشگاهی و خصوصیات جنگلشناسی توده لرگ شده که در برنامه ریزی، اداره و مدیریت صحیح آنها در آینده کمک موثری مینماید. بنابراین هدف از این تحقیق شناخت شرایط و وضعیت رویشگاهی توده لرگ مستقر در این رویشگاه ( دره لارت ) می‌باشد تا در آینده با توجه به این شناخت بتوان به گسترش آن در مناطق مستعد کمک نمود.

  با وجود تحقیقات صورت گرفته بصورت پراکنده در نقاط مختلف ایران در خصوص گونه لرگ، تاکنون هیچگونه مطالعه خاصی در مورد گونه لرگ واقع در دره لارت بخش بدره استان ایلام صورت نگرفته است. به همین دلیل نیاز به مطالعات در خصوص این گونه ضروری است. بدیهی است نتایج این تحقیقات برای برنامه ریزی ها و اتخاذ بهترین تدابیر مناسب مدیریتی، حفاظتی، احیاء و توسعه ای در خصوص این ذخیره گاه در آینده، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

  1-1-2  سوالات

  مطالعه حاضر به دنبال پاسخ گویی به این سوال است که آیا درخت لرگ باعث افزایش اسیدیته خاک در منطقه ریزوسفر می‌شود؟ آیا زادآوری این گونه اکثرا از طریق جست دهی می‌باشد؟

  1-1-3  اهداف تحقیق

  هدف کلی این تحقیق مطالعه شرایط رویشگاهی لرگ در دره لارت می‌باشد. همچنین مطالعه حاضر بدنبال دستیابی به اهدافی دیگر ازجمله بررسی زادآوری توده لرگ در دره لارت، بررسی پوشش کف جنگل در رویشگاه توده لرگ واقع در دره لارت، بررسی گونه‌های همراه درختان لرگ، مطالعات خاکشناسی و تجزیه تحلیل پارامترهای آن در ارتباط با رویشگاه لرگ می‌باشد.

  1-1-4  فرضیات

  فرضیه این مطالعه در راستای پاسخ گویی به سوالات مطالعه حاضر می‌باشد و عبارتند از اینکه درخت لرگ باعث افزایش اسیدیته خاک در منطقه سایه­انداز و ریزوسفر می‌شود. زادآوری این گونه اکثرا از طریق جست دهی می‌باشد.

   

   

  1-2 کلیات

  1-2-1 تعاریف

  1-2-1-1  اکولوژی

  علم مطالعه رابطه و آثار متقابل بین موجودات زنده و غیر زنده است. اگر منظور روابط اکولوژیک بر روی یک گونه گیاه یا جانور بطور مستقل باشد اصطلاح ات اکولوژی (Autecology ) مطرح می‌شود. اگر این مطالعه بصورت جمعی با شد اصطلاح سین اکولوژی (Synecology ) بکار برده می‌شود (مهاجر، 1385).

   

  1-2-1-2  اکولوژی جنگل

  علم شناخت و تجزیه تحلیل روابط و آثار موجود در یک اکوسیستم جنگل است (مهاجر، 1385).

  1-2-1-3   حوزه آبریز

  حوزه آبریز، محدوده جغرافیایی است که جریان‌های سطحی ناشی از بارش را به یک پایانه نظیر  اقیانوس، دریا، دریاچه، تالاب یا کفه زهکشی می‌کند. بعبارت دیگر سطحی از زمین است که کلیه بارش‌های جوی وارد بر آن، توسط یک سیستم رودخانه زهکش می‌شود.

  1-2-1-4  رویشگاه

  مجموعه عوامل اقلیمی، خاکی و پستی بلندی که در یک محل وجود دارد و شرایط لازم و کافی را برای استقرار و رشد و توسعه درختان بوجود می­آورد. رویشگاه مترادف پایگاه بکار برده می­شود (مهاجر 1385 ).

  1-2-1-5  ذخیره­گاه جنگلی

  ذخیره­گاه به منطقه یا مناطقی از عرصه خشکی و یا دریا اطلاق می شود که از اکوسیستم ها یا گونه های نمونه یا استثنایی برخوردار هستند. ذخیره­گاههای جنگلی یا Forest reserver الگوهای کوچک شده ذخیره گاه های بیوسفر هستند که در آن گونه های منحصر به فرد و کمیاب و یا گونه های رو به انقراض به صورت طبیعی رویده اند. ذخیره­گاههای جنگلی در ابعاد کمی کوچکتر تابع رویشگاههای گونه های بومی که از نظر ژنتیکی در مقایسه با رویشگاه های دیگر همان گونه دارای برتری می­باشند انتخاب می­گردد. به عبارتی ذخیره­گاه جنگلی، قسمتی از جنگل است که به دلیل داشتن گونه‌های گیاهی نادر یا در حال انقراض یا داشتن رویشگاه خاص، گونه‌های گیاهی مورد تهدید، که دارای ارزش ژنتیکی بالا هستند، با سیم خاردار یا فنس یا نظایر آن محصور و محافظت شده است تا از انقراض گونه یا تخریب رویشگاه جلوگیری شود.

  1-2-2 پارکها و ذخیره­گاههای جنگلی

  همانطور که پیش­تر اشاره شد رویشگاه لرگ در استان ایلام جزء ذخیره­گاههای مهم استان می‌باشد که ارائه مطالبی درخصوص ذخیره گاهها مناسب است.

  افزایش روز افزون جمعیت جهان بویژه در کشورهای در حال توسعه و فقر اقتصادی و پایین بودن سطح درآمد ملی کشورهای مذکور، باعث شده تا جمعیت این کشورها در فشار و تنگناهای اقتصادی قرار گیرند. در بررسی علل عقب افتادگی این کشورها، علیرغم داشتن منابع طبیعی مناسب و دارا بودن منابع بالقوه درآمدی، فقر و محرومیت را پذیرفته و در واقع پایین بودن سطح دانش و فن آوری و آگاهی نداشتن از نحوه بهره برداری از پتانسیل‌های موجود، مزید بر علت شده و همچون تازیانه­ای بر پیکر بیجان این کشورها کوبیده می­شود.

  یکی از منابعی که بصورت عمده در عصر کنونی می‌تواند درآمدهای قابل توجهی را رقم زده و با بالا بردن تولید ناخالص ملی در نهایت درآمد ملی را در صحنه بین المللی افزایش دهد، صنعت توریسم و اکوتوریسم می‌باشد که در چند دهه گذشته این صنعت توانسته جای پای مناسبی را در روابط بین المللی یافته و با ایجاد پیوند میان کشورهای مختلف، منبع درآمد خوبی نیز برای بسیاری از کشورهای جهان گردد. به طوریکه در حال حاضر تنها درآمد حاصل از توریسم و اکوتوریسم در کشورهایی همچون فرانسه، آمریکا، اسپانیا، چین و آلمان بیش از درآمد ملی بعضی از کشورهای توسعه نیافته می­باشد.

  برقراری ارتباط میان ملل مختلف از طریق آشنایی با فرهنگ ها، آداب، رسوم، پیشینه‌های تاریخی و فرهنگی یکدیگر، موجبات استحکام پیوندهای اجتماعی و سیاسی ملل را فراهم آورده و در بسط و توسعه تفاهم آمیز روابط بین الملل، سهم بسزائی خواهد داشت. بنابراین یکی از تاثیرات مهم در صنعت توریسم و اکوتوریسم علاوه بر ایجاد ارتباط میان فرهنگ‌های مختلف، جنبه درآمد و اشتغال زایی این صنعت خواهد بود. بطوریکه پیش بینی می‌شود این صنعت با در استخدام داشتن 200 میلیون نفر نیروی انسانی، بزرگترین کارفرما بوده و می‌تواند تا پنج سال، 350 میلیون شغل ایجاد نماید.

  در بهره­برداری از منابع طبیعی بصورت کلی با رعایت اصل حفاظت و بهره­وری از پارکها بصورت عام و سایر مناطق حفاظت شده و ذخیره­گاههای بیوسفر و ذخیره­گاههای جنگلی در استفاده از اثرات غیر مستقیم اقتصادی که میزان آن به مراتب بالاتر از اثرات مستقیم اقتصادی خواهد بود، به عنوان یک اصل کاملا جدی مطرح و قابل تعمق می­باشد.

  اصولا پارک ها از نظر شکل­گیری و ماهیت عملکرد به دو گروه عمده تقسیم می­شوند:

  گروه اول: پارک هایی هستند که در ارتباط با اوقات فراغت شکل می­گیرند. فلسفه وجودی و هدف عمده در این پارک ها، فراهم آوردن امکانات تفریحی و تفرجی برای شهروندان می­باشد. همانند پارک‌های شهری ( محلی، منطقه­ای و هرگونه تفرجگاه جنگلی متمرکز) که در این گونه پارک ها تفریح و تفرج به عنوان یک اصل مطرح می­باشد.

  Abstract

  The aim of the present is study of (Pterocarya Fraxinifolia (Poir) Spach), habitat conditions in the Lart Valley of Badreh township in Ilam Province. Due to the limited area covered by the masses Pterocarya Fraxinifolia trees, After recording the location of all trees in GPS, one hundred percent inventory of all the qualitative and quantitative characteristics Pterocarya Fraxinifolia trees and associated species, Including height, trunk height, crown height, diameter at breast, large and small canopy diameter, amount and type of regeneration, Check floor coverings, crown and trunk of the health survey was conducted in terms of pests and diseases. To analyze the basic data structures and relationships in the region were measured for forest inventory, Excel and SPSS software was used. The investigation of soil, soil samples from a depth of 20-0 cm Pterocarya Fraxinifolia covered area and control area was prepared and sent to the laboratory for analysis. The results showed that soil texture is clay loam to sandy clay loam and the pH of 7/15 to 7/4 is variable. Organic matter in the region of 1/26 to 3/94 percentage has fluctuated. Soil analyzes and compares the locations of the control Pterocarya Fraxinifolia significant difference in relation to potassium, phosphorus and salinity showed such a manner that the average amount of each control area, respectively, 2/5, 2 and 2 times the area of the Pterocarya Fraxinifolia. Other soil analyzes for other factors such as pH, nitrogen, organic matter, bulk density, percent clay, silt, sand, and silt and soil texture, and no significant differences were too close together. The results showed that the mean, minimum and maximum base diameter, respectively, 39/56, 7 and 91 cm. Pterocarya Fraxinifolia trees, respectively, the minimum and maximum height of 2/05 and 20 meters. Average height of the trees against the Lowry method Lrg 14/34 m was calculated. Maximum and minimum, respectively, 12 and 1 m trunk height. Average size of trees and the average cross-sectional area, respectively, 11801/61 m³ and 0/161471 m2 was measured. Pterocarya Fraxinifolia trees up the revitalization average 707/5 trees per acre to one hundred percent of coppice. The amount of mass in the canopy above the 30/05% was determined.

  Keywords: Habitat conditions, Pterocarya Fraxinifolia, Lart Valley, Badreh city, Ilam

 • فهرست:

   

  چکیده 1

   

  فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه. 3

  1-1-1  ضرورت تحقیق. 5

  1-1-2  سوالات. 6

  1-1-3  اهداف تحقیق. 6

  1-1-4  فرضیات. 6

  1-2 کلیات. 7

  1-2-1 تعاریف.. 7

  1-2-1-1 اکولوژی. 7

  1-2-1-2 اکولوژی جنگل. 7

  1-2-1-3 حوزه آبریز 7

  1-2-1-4  رویشگاه 7

  1-2-1-5  ذخیرهگاه جنگلی. 7

  1-2-2 پارکها و ذخیره گاه های جنگلی. 8

  1-2-2-1  ذخیرهگاه های جنگلی. 9

  1-2-3 رویشگاه زاگرس.. 10

  1-2-3-1  جنگل های پیوسته ناحیه رویشی زاگرس.. 14

  1-2-3-2  جنگل های منفصل حوزه رویشی زاگرس.. 14

  1-2-3-3  زمین شناسی و خاکشناسی. 15

  1-2-3-4  خصوصیات اقلیمی‌ناحیه رویشی زاگرس.. 15

  1-2-4 اسامی‌لرگ.. 16

  1-2-5 طبقه بندی لرگ.. 16

  1-2-5-1  کلید شناسی. 16

  1-2-6  ویژگیهای مورفولوژی لرگ.. 17

  1-2-7 جنگلهای جهان و پراکنش لرگ در دنیا 18

  1-2-8 جنگلهای ایران و پراکنش لرگ در آن. 21

  1-2-9 فسیل شناسی لرگ.. 23

  1-2-10 استفاده‌های صنعتی و غذایی لرگ.. 24

   

  فصل دوم: سابقه تحقیق

  2-1 مروری بر مطالعات انجام شده بر روی لرگ.. 26

  2-2 مطالعات داخل کشور 26

  2-3 مطالعات خارج از کشور 39

   

  فصل سوم: مواد و روش ها

  3- مواد و روش.. 46

  3-1 مواد 46

  3-1-1 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه. 46

  3-1-2 وضعیت هواشناسی منطقه. 49

  3-1-3 خصوصیات زمین شناسی. 50

  3-1-3-1 سازند آسماری. 50

  3-1-3-2 سازند پابده 51

  3-1-4 بررسی حیات وحش.. 51

  3-1-4-1 پستانداران. 52

  3-1-4-2 خزندگان. 53

  3-1-4-3 پرندگان. 53

  3-1-4-4 گونه‌های در حال انقراض... 54

  3-1-5 وضعیت اقتصادی اجتماعی. 54

  3-1-5-1 روستاهای حاشیه ذخیره گاه 54

  3-1-5-2 تعداد واحد دامی‌در جوار و داخل ذخیره گاه 56

  3-2 روش تحقیق. 57

  3-2-1  روش نمونه برداری. 58

  3-2-1-1 نمونه برداری از عوامل محیطی. 58

  3-2-1-1-1 عوامل فیزیوگرافیک.. 58

  3-2-1-1-2 عوامل خاکی. 58

  3-2-2 روش آماربرداری و اندازه گیری پارامترهای مورد بررسی درختان رویشگاه 58

  3-2-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 58

  3-2-4 روش مطالعه زادآوری. 59

  3-2-5 روش مطالعه گونه‌های کف رویشگاه 59

   

  فصل چهارم: نتایج

  4- نتایج.. 61

  4-1 نتایج کمی. 61

  4-1-1 فلور منطقه. 61

  4-1-2 ترکیب گونه ای توده 66

  4-1-3  قطر برابر سینه. 67

  4-1-4  ارتفاع کل. 70

  4-1-5  ارتفاع تنه. 72

  4-1-6  ارتفاع تاج پوشش.. 73

  4-1-7  نتایج سطح مقطع. 74

  4-1-8  حجم. 75

  4-1-9 بررسی سطح تاج پوشش.. 76

  4-1-10  بررسی زادآوری. 78

  4-1-11 بررسی پوشش کف جنگل. 79

  4-2 نتایج کیفی. 81

  4-2-1 سلامت تاج. 81

  4-2-2 سلامت تنه. 82

  4-2-3 بررسی وضعیت تنه بلحاظ صاف و سیلندریک بودن. 83

  4-3 نتایج بررسی‌های خاک شناسی. 84

  4-3-1 آنالیز ارتباط خاک با رویشگاه 87

  4-3-2 نتایج مقایسه مولفه های خاک در دو منطقه شاهد و لرگ.. 87

   

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  5-1 بحث و نتیجه گیری. 91

  5-2 مشکلات و معضلات تهدید کننده منطقه. 97

  5-3 پیشنهادات. 100

  منابع و مأخذ. 102

  چکیده انگلیسی. 113

   

  منبع:

  الف-  منابع داخلی

  آخانی ح، سلیمیان م. 1382. توده‌های منحصر بفرد لرگ موجود در کوه­های زاگرس مرکزی- ایران. مجله willdenowia ، شماره 33: 120 – 113.

  آقاخانی س، زاهدی­پور ح الف، یوسفی ی، اجرلو ع الف. 1388. بررسی کمی‌و کیفی ذخیره­گاه جنگلی شهرستان تفرش (مطالعه موردی ذخیره­گاه جنگلی بنه فرک). سومین همایش ملی جنگل، کرج، انجمن جنگلبانی ایران.

  آزادی م، (مترجم). 1376. نگاهی اجمالی به وضعیت جنگل­های جهان در سال 1997. مجله جنگل و مرتع، شماره 36: 38 – 34.

  ابراهیمی‌ع الف، ثاقب­طالبی خ، گرجی­بحری ی. 1383. بررسی نیاز رویشگاهی لرگ در جنگل تحقیقاتی « واز» مازندران. فصلنامه پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، جلد 12 شماره 4: 508 – 481.

  امیری م. 1386. مقایسه وضعیت کمی‌و کیفی و ساختار توده­های طبیعی و مدیریت شده بلوط جنگل لوه. پایان­ نامه کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 74 صفحه.

  امانی م، اخلاصی غ، اسماعیل­نیا م، حسنی م، یزدانی ش، بهشتی ح. 1375. نتایج اولین بررسی کمی‌و کیفی و جنگلشناسی در توده دست کاشت جوان « پلت » طرح آزمایشات « تنک کردن » - امام­زاده عبداله – آمل. پژوهش و سازندگی 31 : 21- 6.

  اسدالهی ف، سام­دلیری م، کیالاشکی ع، ستوده­ئیان ح. 1389. بررسی نحوه پراکنش تعداد در طبقات قطری و ارتفاعی شاخه­زاد راش سرس 6 جنگل طویر حوزه آبخیز 39 غرب مازندران. همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار. بندر عباس، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد بندر عباس.

  ارخی ص، حیدری م، میرزایی ج. 1388. وضعیت زادآوری گونه‌های درختی و درختچه­ای و عوامل موثر بر آن در جنگل­های استان ایلام غرب، ایران. سومین همایش ملی جنگل. کرج، انجمن جنگل­بانی ایران.

  ابراهیم­زاده م آ، نبوی س ف، نبوی س م. 1388. ترکیب روغنی اسانس و فعالیت آنتی اکسیدانی لرگ. مجله علمی‌بیولوژیکی پاکستان جلد 12، شماره(13): 963- 957.

  بدرزاده م. 1386. مروری بر رده­بندی گیاهی نهاندانگان. چاپ اول. انتشارات عمیدی. 400 صفحه.

  بخشی­خانیکی غ. 1386. درختان و درختچه­های ایران. انتشارات دانشگاه پیام­نور. 171 صفحه.

  پناهی پ، طبری­کوچکسرائی م، پورهاشمی‌م. 1385. بررسی کمی‌و کیفی توده‌های طبیعی اوجا در جنگل جلگه ای نور. مجله جنگل و مرتع، شماره 71: 47- 40.

  پورهاشمی‌م. 1376. بررسی کمی‌و کیفی جنگل کاری­های پارک جنگلی چیتگر، پایان­نامه کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران. 120 صفحه.

  پورهاشمی‌م. 1384. بررسی تجدید حیات طبیعی گونه­های بلوط در جنگلهای مریوان، رساله دکتری جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج. 166 صفحه.

  ثابتی ح الف. 1355. جنگل­ها، درختان و درختچه­های ایران. انتشارات سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، 810 صفحه.

  ثاقب­طالبی خ. 1378. نیاز رویشگاهی و نحوه زیست گونه افرا (پلت) Acer velutinum Boiss. در منطقه خیرودکنار نوشهر. موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تحقیقات جنگل و صنوبر جلد 2 شماره 212: 150- 79.

  ثاقب­طالبی خ، ساجدی ت، یزدیان ف. 1383. نگاهی به جنگلهای ایران. تهران، انتشارات موسسه تحقیقات جنگل­ها و مراتع، شماره 339، 55 صفحه.

  جزیره­ای م ح، ابراهیمی­رستاقی م. 1382. جنگل­شناسی زاگرس. انتشارات دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 560 صفحه.

  جهانبازی­گوجانی ح، حیدری ح، ثاقب­طالبی خ، خاتم­ساز م. 1381. بررسی نیاز رویشگاهی Ulmus boissieri Grudz در تنگ هونی بازفت از توابع استان چهارمحال و بختیاری. انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، نشریه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران (8): 57- 1.

  جلالی س غ، ارسالی­حاجی­آقا ب، پورمجیدیان م ر، حسینی س م. 1379. اثرات تغییرات ارتفاع از سطح دریا و خاک در زادآوری طبیعی و سایر خصوصیات کمی‌و کیفی درخت بلندمازو در جنگل گلندرود نوشهر. مجله پژوهش و سازندگی، شماره 58: 97- 89.

  حائزی ز، طهماسبی پور ش. 1390. سالنامه آماری استان ایلام 1389. انتشارات استانداری ایلام، 544 صفحه.

  حجازی ر. 1348. چوب­شناسی و صنایع چوب. جلد دوم، خواص چوب. انتشارات دانشگاه تهران. شماره 2/1225: 462- 231.

  حبیبی کاسب ح. 1363. بررسی خاک راشستان­های شمال ایران و نقش آن در تیپ­های مختلف راشستان. مجله منابع طبیعی ایران، شماره 16: 38- 1.

  حسنی م، امانی م. 1388. بررسی خصوصیات کمی‌و کیفی توده­های طبیعی راش در مرحله توالی اپتیمال در جنگلهای بخش دوسنگده. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. جلد 17 شماره 1: 148- 134.

  حبشی ه، حسینی س م، محمدی ج، رحمانی ر. 1386. تعیین الگوی پراکنش و ساختار در جنگل آمیخته راش شصت کلاته گرگان. فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 15 (1): 63- 55.

  حسینی س الف، معیری م ه، حیدری ح. 1387. اثر تغییرات ارتفاع از سطح دریا بر زادآوری طبیعی و سایر خصوصیات کمی‌و کیفی بلوط غرب (مطالعه موردی جنگل­های هیانان ایلام). جلد شانزدهم، شماره اول: 10- 1.

  حسن­زاد ناورودی الف. 1379. بررسی کمی‌و کیفی تغییرات حجم سرپای توده­های جنگلی طبیعی راش اسالم. رساله دکتری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران. 227 صفحه.

  حسن­زاد ناورودی الف. 1385. بررسی خصوصیات کمی‌و کیفی درختان توسکای ییلاقی در سه منطقه ارتفاعی در اسالم. مجله منابع طبیعی ایران، 59 (1): 129- 115.

  حسن­زاد ناورودی الف، سیدی ن، سیف­اللهیان ح ر. 1388. بررسی تغییرات مشخصه‌های کمی‌و کیفی توده‌های جنگلی بعد از یک دوره جنگلداری (مطالعه موردی: سری جنبه­سرا- گیلان). مجله جنگل ایران، انجمن جنگلبانی ایران، سال اول، شماره 4: 311- 301.

  حسینی الف، عسکری ش الف. 1388. بررسی جنگل شناسی و اکوتوریسم گونه درختچه­ای ارغوان در استان ایلام ( مطالعه موردی تنگه ارغوان). سومین همایش ملی جنگل، کرج، انجمن جنگلبانی ایران.

  خداکرمی‌ی. 1381. بررسی شرایط رویشگاهی بنه (Pistacia atlantica) در جنگل­های قلاجه و باینگان استان کرمانشاه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم کشاورزی، گروه جنگل.

  خالقی پ، عباسی ح ر، قلیچ­نیا ح، فروهر م، حسینی س م. 1377. نیمرخ جنگلهای خزر، جنگل تحقیقاتی وازرود. موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، نشریه شماره 198، 380 صفحه.

  خانلری د. 1378. نگرشی به جنگلهای شمال و ارزیابی گونه‌های با ارزش آن از دیدگاه جنگل شناسی. مجله جنگل و مرتع، شماره 34. سازمان جنگل­ها و مراتع کشور: 35- 24. 66 صفحه.

  خادمی‌الف، عادلی الف، بابایی­کفایی س، متاجی الف. 1384. بررسی جنگل­کاریهای پارک جنگلی خوجین و هروآباد خلخال و معرفی گونه سازگار. مجله علمی‌– پژوهشی علوم کشاورزی، سال یازدهم، شماره 4: 69- 59.

  دوست­حسینی ک. 1354. بررسی زادآوری راش در جنگل­های خیرودکنار. پایان­نامه کارشناسی ارشد جنگلداری. دانشگاه تهران. 115 صفحه.

  رستمی‌ع. 1388. بررسی برخی مشخصه­های کمی‌جنگل­های استان ایلام. سومین همایش ملی جنگل. کرج. انجمن جنگلبانی ایران.

  رستمی‌ع. 1392. جنگل­شناسی جنگل­های خارج از شمال، جزوه درس تخصصی دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی‌ایلام، 90 صفحه.

  رستمی­کیا ی، فتایی الف، ایمانی ع الف. 1388. ارزیابی خصوصیات کمی‌و کیفی بذور درختان پسته وحشی در ذخیره­گاه ژنتیکی خلخال. سومین همایش ملی جنگل. کرج. انجمن جنگلبانی ایران.

  رسانه ی الف، مشتاق م ح، صالحی پ. 1380. بررسی کمی‌و کیفی جنگل­های شمال کشور. مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت جنگل­های شمال و توسعه پایدار، شهریور 1379، نشر گسترده، تهران: 79- 55.

  روانبخش ه، مروی­مهاجر م ر، نورزاد­مقدم م. 1389. بررسی کمی‌و کیفی ذخیره­گاه جنگلی ارس- شیرخشت اوشان در البرز مرکزی. فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، سال هجدهم، شماره 2 (پیاپی 40).

  روانبخش ه، نورزاد­مقدم م، نجاری الف، محمدی ح. 1388. بررسی جنگل­شناسی ذخیره­گاه جنگلی نارون زایگان. سومین همایش ملی جنگل. کرج. انجمن جنگلبانی ایران.

  رمضان زاده­دتون م ر، رمضان زاده­دتون ع. 1372. بررسی کمی‌و کیفی در توده­های زادآوری طبیعی راش در دانگ قدیم طرح کلاردشت و برنامه­ریزی پرورشی برای آن. پروژه کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد نوشهر- چالوس. 235 صفحه.

  رمضانی الف، عزیزی پ، اکبری­نیا م، پورمجیدیان م ر. 1379. بررسی خاک و گیاهان همراه در رویشگاه­های شیردار Acer cappadocicum gled در منطقه غرب مازندران. همایش ملی مدیریت جنگل­های شمال و توسعه پایدار، رامسر. سازمان جنگلها و مراتع کشور، 14 تا 16 شهریور 1379.

  رجامند م ع، مروی­مهاجر م ر. 1379. بررسی رابطه بین خصوصیات کیفی درخت سفید کرکو Acer hyrcanum F. etM. و رویشگاه در شیب شمالی البرز. مجله منابع طبیعی ایران 53 (1): 36- 21.

  زبیری م. 1384. آماربرداری در جنگل (اندازه­گیری درخت و جنگل). چاپ سوم شماره 2238. انتشارات دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 401 صفحه.

  زبیری م. 1386. زیست سنجی (بیومتری) جنگل. چاپ دوم شماره 2561. انتشارات دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 405 صفحه.

  زاهدی­پور ح الف، فتاحی م، میرداودی­اخوان ح ر، آزدو ض. 1383. بررسی پراکنش، اکولوژی و فنولوژی پسته وحشی در استان مرکزی (مطالعه موردی: رویشگاه کوه نظر کرده- شهرستان ساوه). پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی، شملره 64: 103- 97.

  زاهدی­پور ح الف، فتاحی م، میرداودی­اخوان ح ر. 1386. بررسی پراکنش و خصوصیات کمی‌و کیفی رویشگاه‌های پسته وحشی در استان مرکزی: منطقه کوه سقز، شهرستان تفرش. مجله زیست شناسی ایران، جلد 20، شماره 2: 199- 191.

  سهرابی س ر. 1381. بررسی خصوصیات رویشگاهی و جنگل­شناسی توده لرگ در استان لرستان. پایان­نامه کارشناسسی ارشد رشته جنگلداری. واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی. 97 صفحه.

  سهرابی س ر، ثاقب­طالبی خ، خادمی‌ک. 1387. بررسی خصوصیات رویشگاهی و جنگل­شناسی توده لرگ در استان لرستان. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، جلد 16 شماره 3: 353- 343.

  ساداتی س الف، مصطفی­نژاد س ر. 1387. بررسی ویژگی­های کمی‌و کیفی جنگل­کاریهای نمدار و شیردار در منطقه چمستان استان مازندران. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، جلد 16: 418- 408.

  سهرابی س ر، خادمی‌ک، مهدیفر د، ثاقب­طالبی خ، مرادزاده ف. 1390. معرفی گونه جدید لرگ Pterocarya fraxinifolia  از خانواده گردوئیان (Juglandaceae) در منطقه زاگرس مرکزی. همایش ملی جنگل­های زاگرس مرکزی؛ قابلیت ها و تنگناها، کانون همیاران طبیعت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی لرستان، 10 صفحه.

  شیخ الاسلامی‌ع، احمدی ت. 1386. مطالعه رویشگاه گونه لرگ Pterocarya fraxinifolia (Lam.) spach  در جنگل ماشلک نوشهر. پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی، شماره 75: 102- 92.

  شیخ الاسلامی‌ع، نمیرانیان م. 1381. بررسی مشخصه­های کمی‌و کیفی نمدار در جنگلهای غرب مازندران. مجله علوم کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات. سال هشتم، شماره 3: 87- 73.

  شکری م، صفائیان ن الف. 1374. مطالعه مقدماتی درختان و درختچه­های دارویی منطقه هیرکانی. فصلنامه پژوهش و سازندگی. انتشارات معاونت آموزشی و تحقیقات وزارت جهاد سازندگی: 15- 10.

  شهریاری ح الف، حیدری م، صیاد الف، رستمی­شاهراجی ت، ادیب­نژاد م. 1391. بررسی خصوصیات کمی‌و کیفی گونه محلب Cerasus mahaleb mill و رابطه آن با برخی عوامل اکولوژیکی در جنگل­های استان خوزستان. فصلنامه گیاه و زیست بوم، سال هشتم، شماره 32.

  شهریاری ح الف، رستمی­شاهراجی ت، صیاد الف، نعنایی ی. 1391. بررسی برخی شرایط اکولوژیکی گونه محلب(L.) miller  Cerasus mahaleb در جنگلهای استان خوزستان (مطالعه موردی: جنگلهای شهرستان باغملک). فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، سال بیستم، شماره 1 (پیاپی 47).

  طالبی م. 1384. بررسی نیاز رویشگاهی بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl) در استان چهارمحال و بختیاری. پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته جنگلداری، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، 87 صفحه.

  طالبی م، ثاقب­طالبی خ، جهانبازی­گوجانی ح. 1385. بررسی نیاز رویشگاهی و برخی خصوصیات کمی‌و کیفی بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl) در جنگلهای استان چهارمحال و بختیاری. فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، فصلنامه کشاورزی دارای رتبه علمی- پژوهشی (کشاورزی)، سال چهاردهم، شماره 1 (پیاپی23).

  طهماسبی م. 1387. نیاز رویشگاهی لرگ و محلب در استان ایلام. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی (منتشر نشده). مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام.

  علی­زاده الف. 1383. اصول هیدرولوژی کاربردی. چاپ هفدهم، مشهد: انتشارات دانشگاه امام رضا، 816 صفحه.

  علی­پورنصیرمحله پ، سعیدی­مهرورز ش، علی­پورنصیرمحله ع. 1385. بررسی نقش درخت لرگ در کاهش فرسایش خاک. بیست­وپنجمین گردهمایی علوم زمین- مقاله زمین­شناسی زیست محیطی، تهران، وزارت صنایع و معادن- سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور. 30 بهمن 1385.

  عباسلو ع. 1379. بررسی نیاز رویشگاهی و خصوصیات کمی‌و کیفی گونه‌های جنس بلوط و ممرز در جنگلهای ستن چای ارسباران. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جنگلداری. دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس. 127 صفحه.

  فلاح­چای م م، فیروزان الف ح، یوسفی م، پناه­پور ح، فلاح­چای س ر. 1388. بررسی برخی از خصوصیات رویشی گونه بنه (Pistacia mutica) در جنگلهای منطقه ماه پرویز یاسوج. مجله علوم زیستی واحد لاهیجان، سال سوم، شماره اول: 41- 29.

  فلاح الف، زبیری م، مروی­مهاجر م ر. 1384. ارائه مدل مناسب پراکنش تعداد در طبقات قطری توده­های طبیعی و ناهمسال راش شمال ایران (جنگلهای سنگده و شصت کلاته). مجله منابع طبیعی ایران، 58 (4): 821- 813.

  فیروزبخت ع، صادقی س م م، باباپور ش، بصیری ر. 1391. ارزیابی و تعیین شرایط رویشگاهی بنه (Pistacia atlantica) در جنگلهای زاگرس مرکزی. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار. تهران، تالار بزرگ وزارت کشور(مرکز همایش‌های کشور)، 20 اسفند 1391.

  فیروزی­نژاد م، قنبری الف، بصیری ر. 1391. بررسی ویژگی­های کمی‌و کیفی گونه‌های درختی و درختچه­ای جنگلهای زاگرس (مطالعه موردی منطقه تنگ سولک بهمئی). همایش ملی جنگلهای زاگرس، چالش­ها، تهدیدها و فرصت­ها. شیراز، سوم و چهارم خرداد 1391.

  فرهادی پ، سوسنی ج، پیله­ور ب، عادلی ک. 1391. بررسی کمی‌و کیفی توده صنوبر کاری سه ساله در منطقه هولاندشت شهرستان خرم­آباد. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار. تهران، تالار بزرگ وزارت کشور(مرکز همایش‌های کشور)، 20 اسفند 1391.

  فیروزان الف ح، فلاح­چای م م، یوسفی م، پناه­پور ح. 1388. بررسی برخی از خصوصیات رویشی گونه­های شاخص درختان و درختچه­های جنگلی استان کهکیلویه و بویراحمد. مجله علوم زیستی واحد لاهیجان، سال سوم شماره اول: 49- 43.

  قهرمان الف. 1362. فلور رنگی ایران. جلد چهارم. انتشارات موسسه تحقیقات جنگل­ها و مراتع، وزارت کشاورزی. شماره انتشار 493.

  قراچورلو ع، کیادلیری ه، علی­جانپور الف. 1389. بررسی کمی‌و کیفی گونه­های جنگل­کاری شده در جنگلهای ارسباران (مطالعه موردی در منطقه هره­سر و کلاله). فصلنامه علمی‌تحقیقات منابع طبیعی تجدیدشونده، پیش شماره اول : 81- 71.

  قدس­خواه­دریایی م، حسینی س ک، طاهری ک، میرزایی ج، مزبانی الف. 1391. بررسی اثر متغیرهای مرفولوژیکی درختان بنه (Pistacia atlantica) بر میزان صمغ و بذر تولیدی آنها. مجله زیست شناسی، جلد 25 شماره 2: 315- 303.

  قمی­اویلی ع، متاجی الف، حسینی س م، جلالی س غ. 1385. ارزیابی روند تغییرات مشخصه­های کمی‌در دو جامعه گیاهی مدیریت شده در جنگل خیرودکنار نوشهر. فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، سال چهاردهم، شماره 1 ( پیاپی 23).

  کرد ب، عادلی الف، کیالاشکی ع. 1386. بررسی کمی‌و کیفی گونه-های جنگل­کاری شده پارک طبیعت پردیسان ( شهر تهران). مجله علمی‌– پژوهشی علوم کشاورزی، سال سیزدهم، شماره 1: 84- 75.

  کرمشاهی ع، زبیری م. 1383. بررسی وضعیت کمی‌و کیفی گونه بنه در جنگل تحقیقاتی مرکز تحقیقات استان ایلام. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران. 190 صفحه.

  مظفریان و. 1387. فلور استان ایلام. انتشارات تهران: فرهنگ معاصر، 936 صفحه.

  مصدق الف. 1378. جنگل­کاری و نهالستان-های جنگلی. انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 516 صفحه.

  مصدق الف. 1384. جغرافیای جنگل­های جهان. چاپ دوم شماره 2388. انتشارات دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 386 صفحه.

  مخدوم م، درویش­صنعت ع الف، جعفرزاده ه، مخدوم ع. 1386. ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست با سامانه­های اطلاعات جغرافیایی (GIS). چاپ سوم شماره 2543. انتشارات دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 309 صفحه.

  مروی­مهاجر م ر. 1385. جنگل شناسی و پرورش جنگل. چاپ دوم شماره 2709. انتشارات دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 387 صفحه.

  میرزایی ج. 1392. اکوفیزیولوژی درختان جنگلی، جزوه درس تخصصی دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی‌ایلام، 50 صفحه.

  مهدی­فر د، ثاقب­طالبی خ. 1385. مشخصات کمی‌و کیفی و خصوصیات رویشگاهی دارمازو Quercus infectoria Oliv.  در منطقه شینه استان لرستان. فصلنامه علمی‌– پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، جلد 14 شماره 3: 206- 193.

  معصومی‌م ع، عموزادمهدیرجی م، یزدیان ف، شیخ الاسلامی‌ع. 1392. مقایسه خصوصیات رویشی درختان دست کاشت توسکا ییلاقی بر روی دو توده دخالت شده و دخالت نشده (شاهد) در منطقه بابل­کنار. مجله جنگل و مرتع، شماره 97: 71- 64.

  معروفی ح. 1379. بررسی نیاز رویشگاهی گونه وی ول (Quercus libani Oliv) در استان کردستان. پایان نامه کارشناسی ارشد جنگلداری. مجتمع آموزش عالی امام خمینی. 89 صفحه.

  مزبانی الف. 1390. بررسی وضعیت درختان بلوط ایرانی Quercus persica در منطقه حفاظت شده کبیرکوه. همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار، تهران، 7 و 8 اردیبهشت 1390.

  نونز ه. 1364. اصول هیدرولوژی جنگل. ترجمه ایرج کامیاب. انتشارات واحد فوق برنامه بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، 387 صفحه.

   

  ب-  منابع خارجی

  Avsar M D. 2002. Comparison of Some Fruit Characteristics of the Two Caucasian Wingnut (Pterocarya Fraxinifolia (Poiret) Spach) Communities in the Kahramanmaras Region. KSU Journal of  Science and Engineering 5(1): 56 – 60.

  Avis P H٫ Edmondson J R٫ Mill D R٫ Tan K. 1982. Flora of Turky. University of Edinburg. Vol 7: 652 – 655.

  Akhalkatsi M٫ Kimeridze M. 2012. Implementation of the Classification System of Forest Habitats in Accordance with the Natura 2000 Standards in the Georgian Legislation. Faculty of Forestey٫ Department of Forest Economics and Managment٫ Technical University in Zvolen٫ Slovak Republic. 19 p.

  Arpe K٫ Leroy S.A.G٫ Lahijani H٫ Khan V. 2012. Impact of the European Russia Drought in 2010 on the Caspian Sea Level. Hydrology and Earth System Sciences 16: 19 – 27.

  Browicz K. 1982. Chorologi of Trees and Shurbs in South-west Asia and Adjacent Regions. Polish Academy of Seince. Institute of Dendrology٫ Warszawa٫ Vol 1: 1 – 59.

  Boratynski A. 1975. Geographical Distribution of  Pterocarya Fraxinifolia. Arboretum – Kornichie 20: 131 – 138.

  Bastin B. 1964. Tentativ Pollen Analyses of Loessin Belgium using Frenzels Method. Agricultura Louvoin 12 (4): 703 – 6.

  Binka K٫ Nitychoruk J٫ Dzierzek J. 2003. Parrotia Persics C.A.M (Persian witch hazel٫ Persian Ironwood) in the Mazovian (Holsteinian) Interglacial of Poland. Grana 42: 227 – 233.

  Boutin C٫Jobin B٫Belanger L. 2003. Importance of Riparian Habitats to Flora Conservation in Farming Landscape of Southern Quebec٫ Canada. Agric٫ Ecosyst٫ Environ 94: 73 – 87.

  Baxter T٫ Knowles M. 2013. Tree Trail. Ness٫ Botanic Gardens. University of Liverpool. 14p.

  Box E O. 1995. Factors Determining Distributions of Tree Species and Plant Functional Types. Vegetation 121: 101 – 116.

  Boulangeat I٫ Lavergne S٫ Van ESJ٫ Garraud L٫ Thuiller W. 2011. Niche Breadth٫ Rarity and Ecological Characteristics within a Regional Flora Spanning Large Environmental Gradients. Journal of Biogeography 39: 204 – 214.

  Cicek E٫ Tilki F. 2008. Influence of Stratification on Seed Germination of Pterocarya Fraxinifolia (Poiret) Spach ٫ Arelic Tree Species. Research Journal of Botany 3(2): 103 – 106.

  City of Bellingham Parks and Receation Department List of Approved Street Trees. 2010. Street Trees. Parks and Receation Department٫ City of Bellingham. Washington. 6p.

  Davis PH. 1982. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Volume 7٫ Edinburgh University Press. Great Britain٫ 947p.

  Fedorov An A. 1981. Flora of the U.S.S.R. Vol 5: 248 – 251. Editor in Chief.

  Fursich TF٫ Wilmsen M٫ Seyedemami K٫ Cecca F٫ Mahidfard M. 2005. The Upper Schemshak Formation (Toarcian – Aalenian) of the Eastern Alborz (Iran): Biota and Palaeo Environments During a Trans Gressive٫ Regressive Cycle. Facies 51: 365 – 384.

  Frey W٫ Kurschner H٫ Probst W. 1999. Flora and Vegetation in Chuding Plant Species and Larger Vegetation Complexes in Persia. In Yarshater E.(ed): Encyclopedia Iranica٫ Vol x٫ Fasc 1: 46 – 63. Bibliotheca Persia Press٫ NewYork.

  Fallah H٫ Jalali S G A٫ Tabari M٫ Chapolagh Paridari I. 2012. Indicator Plant Species and Site Conditions of Persian Poplar Populations in Hyrcanian Forest (Iran). Annals of  Biological Research 3(6): 2763 – 2770.

  Grbic M٫ Skocajic D٫ Obratov Petkovic D٫ Bjedov I٫ Dukic M٫ Dunisijevic Bojovic D. 2011. Presowing Treatments to Breaking Seed Dormancy of Small-winged Wingnut (Pterocarya Stenoptera C.Dc) as an Indicator of Potential Invasiveness. BIBLID: 0353- 4537: 29 – 40.

  Guner A٫ Ozhatay N٫ Ekim T٫ Baser KHC(eds.). 2000. Flora of Turkey and the East Aegean Islands ( Suppl. II)٫ Vol 11. Edinburgh: Edinburgh University Press.

  Grime JP. 1998. Benefits of  Plant Diversity to Ecosystems٫ Immediate٫ Filter and Founder Effects. Journal of Ecology 89: 902 – 910.

  Hibino K. 1968. Fossil and Air-borne Pollen in Relation to the Living Vegetation in Mt. Hakkoda (Honshu). Ecol. Rev/Sehai 17 (2): 103 – 8.

  Hadzibejli ZK. 1968. Ecology of Laccifer Lacca on the Black Sea Coast of Gorgia-Ent. Obozr. Leningrad 47(1): 8 – 10.

  Hadjmohammadi MR٫ Kamyar K. 2006. Determination of Juglone (5- hydroxy 1٫ 4-naphthoquin0n) in Pterocarya Fraxinifolia by RP-HPLC. Iran. J. Chem. Eng. Vol 25٫ No 4: 73 – 76.

  Huseyinova R٫ Kilinc M٫ Kutbay H٫ Kilic D٫ Bilgin A. 2013. The Comparison of Grimes Stratgies of  Plant Taxa in Haci Osmam Forest and Bafra Fish Lakes in the Central Black Sea Region of Turkey. Turkey Journal of  Botany٫ Tubitak 37: 725 – 734.

  Haidari M٫ Jalilvand H٫ Haidari RH٫ Shabanian N. 2012. Study of Plant Biodiversity in Grazed and Non-grazed Areas in the Iran-o-Turanian Ecological Zones (Case-Study: Yazd Province٫ Iran). Annals of  Biological Research 3(11): 5019 – 5027.

  Jafari SM٫ Akhani H. 2008. Plants of Jahan nama Protected Area Golestan Province٫ N. Iran. Pak Journal Bot 40(4): 1533 – 1554.

  Kramer H. 1988. Waldwachstumslehre. Paul Parey٫ Hamburg. 347p.

  Kutbay HG٫ Merev N٫ Ok T. 1999. Anatomical٫ Phytosocio Logical and Ecological Properties of  Pterocarya Fraxinifolia (Poiret). Tr. J. of Agriculture and Forestry 23(5): 1189 – 1196.

   Kilingbeck J. 2009. Friends of  Thwaite Gardens Newsletter – Trees at Thwaite No 4. Lssue No 24. 12 p.

  Kondracki J. 2002. Geografia Regionalna Polski. WYD. Nauk٫ PWN٫ Warszawa.

  Kremer D٫ Cavlovic J٫ Bozic M. 2006. Growth Characteristics of Introduced Green Ash ( Fraxinus Pennsylvanica Marshall) and Narrow Leaved Ash (F. angustifolia L.) in Lowland Forest Region in Croatia. New Forests 31: 211 – 224.

  Kraus M٫ Zeman M. 2008. Species Composition of Forest Stands in the Czech Republic٫ Lesnicka Prace٫ Vol 87٫ No 1.

  Leroy S.A.G٫ Kakroodi A.A٫ Kroonenberg S٫ Lahijani H. 2013. Holocene Vegetation History and Sea Level Changes in the  SE Corner of the Caspian Sea: Relevance to SW Asia Climate. Quaternary Science Reviews٫ ELSEVIER٫ 70: 28 – 47.

  Mitchel A. 1974. A Field Guide to the Trees of Britian and Northern Europe. The Quartenary Age – Nuorog – Bot. Ital. 68(1/2): 109 – 170.

  McGinnis R٫ Evans Lloyd R٫ Strauss M٫ Ehringer C. 2008. Cultural Resources Phase I and Cultural Landscape Treatment Plan for the Proposed Echo Park Rehabilitation Project City of  Los Angeles٫ California. Echopark Lake Biological Reconnaiss Ance and Impact Analysis Report. 250 p.

  Matwiejuk A. 2010. Anthropogenic Changes of  Lichen Biota of the Bialowieza Town (Podlasie٫ Eastern Poland). Botanika – Steciana٫ Roczniki Akademii Rolniczejw Poznaniu CCCXC 15: 129 – 138.

  Nekrasova VL. 1970. Juglandaceaae in Komarov V.L.(ed)٫ Flora of the USSR٫ Vol 5: 159 – 199. Jerusalum٫ Keter Press / Academy of Sciences of  the USSR.

  Navas ML٫ Roumet C٫ Bellmann A٫ Laurent G٫ Garnier E. 2010. Suits of  Plant Traits in Species from Different Stages of a Mediterranean Secondary Succession. Plant Biology 12: 183 – 196.

  Nuhi N. 2000. Effects of  Topographical Factors on Vegetation Arel Productivity of  Jahan nama Protected Area Rangelands Plants. M. Sc. Thesis. Gorgan University of  Agriculture and Natural Resource. Iran.

  Nicholes GE. 1930. Methods in Floristic Study of  Vegetation. Ecology 11: 127 – 135.

  Orlowski G٫ Nowak L. 2007. The Importance of  Marginal Habitats for the Conservation of  Old Trees in Agricultural Landscapes. ELSEVIER. Landscape and Urban Planning 79: 77 – 83.

  Pierce S٫ Luzzaro A٫ Caccianiga M٫ Cerlani RM٫ Cerabolini B. 2007. Disturbance is the Principal a-scale Filter Determining Niche Differentiation٫ Coexistence and Biodiversity in an Alpine Community. Journal of  Ecology 95: 698 – 706.

  Pourbabaei H٫ Abedi R. 2011. Ecological Species Groups in the Rural Heritage Museum of  Guilan Province٫ Iran. CJES٫ Caspian Journal of  Environmental Sciences٫ Vol 2: 115 – 123.

  Reports on the State of  Forests and Forestry. Ministry of  Agriculture٫ 2008.

  Rechinger KH (ed). 1963 – 2005. Flora Iranica. L F G. 1 – 176. Graz Akademische Druck U. Verlagsanstalt. Graz.

  Skinner A٫ Arch B٫ R.I.B.A٫ A.R.I.A.S. 2001. Notable and Vener able Trees in the Doncaster Borough – Alist of  Noteworthy Trees to be Found in the Doncaster Borough including Some of  the Largest٫ Oldest and Rarest Specimens. Directorate of  Development and Transport. Doncaster Metropditan Borough Council: 1 – 50.

  Sadighara P٫ Ashrafihelan J٫ Barin 


موضوع پایان نامه مطالعه شرایط رویشگاهی لرگ (Pterocarya fraxinifolia (Poir) Spach) در دره لارت بدره استان ایلام, نمونه پایان نامه مطالعه شرایط رویشگاهی لرگ (Pterocarya fraxinifolia (Poir) Spach) در دره لارت بدره استان ایلام, جستجوی پایان نامه مطالعه شرایط رویشگاهی لرگ (Pterocarya fraxinifolia (Poir) Spach) در دره لارت بدره استان ایلام, فایل Word پایان نامه مطالعه شرایط رویشگاهی لرگ (Pterocarya fraxinifolia (Poir) Spach) در دره لارت بدره استان ایلام, دانلود پایان نامه مطالعه شرایط رویشگاهی لرگ (Pterocarya fraxinifolia (Poir) Spach) در دره لارت بدره استان ایلام, فایل PDF پایان نامه مطالعه شرایط رویشگاهی لرگ (Pterocarya fraxinifolia (Poir) Spach) در دره لارت بدره استان ایلام, تحقیق در مورد پایان نامه مطالعه شرایط رویشگاهی لرگ (Pterocarya fraxinifolia (Poir) Spach) در دره لارت بدره استان ایلام, مقاله در مورد پایان نامه مطالعه شرایط رویشگاهی لرگ (Pterocarya fraxinifolia (Poir) Spach) در دره لارت بدره استان ایلام, پروژه در مورد پایان نامه مطالعه شرایط رویشگاهی لرگ (Pterocarya fraxinifolia (Poir) Spach) در دره لارت بدره استان ایلام, پروپوزال در مورد پایان نامه مطالعه شرایط رویشگاهی لرگ (Pterocarya fraxinifolia (Poir) Spach) در دره لارت بدره استان ایلام, تز دکترا در مورد پایان نامه مطالعه شرایط رویشگاهی لرگ (Pterocarya fraxinifolia (Poir) Spach) در دره لارت بدره استان ایلام, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مطالعه شرایط رویشگاهی لرگ (Pterocarya fraxinifolia (Poir) Spach) در دره لارت بدره استان ایلام, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مطالعه شرایط رویشگاهی لرگ (Pterocarya fraxinifolia (Poir) Spach) در دره لارت بدره استان ایلام, پروژه درباره پایان نامه مطالعه شرایط رویشگاهی لرگ (Pterocarya fraxinifolia (Poir) Spach) در دره لارت بدره استان ایلام, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مطالعه شرایط رویشگاهی لرگ (Pterocarya fraxinifolia (Poir) Spach) در دره لارت بدره استان ایلام, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مطالعه شرایط رویشگاهی لرگ (Pterocarya fraxinifolia (Poir) Spach) در دره لارت بدره استان ایلام, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مطالعه شرایط رویشگاهی لرگ (Pterocarya fraxinifolia (Poir) Spach) در دره لارت بدره استان ایلام, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مطالعه شرایط رویشگاهی لرگ (Pterocarya fraxinifolia (Poir) Spach) در دره لارت بدره استان ایلام, رساله دکترا در مورد پایان نامه مطالعه شرایط رویشگاهی لرگ (Pterocarya fraxinifolia (Poir) Spach) در دره لارت بدره استان ایلام

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته منابع طبیعی (M. Sc) گرایش: جنگل شناسی و اکولوژ چکیده در این مطالعه، ذخیره‌گاه بادام کوهی (Amygdalus Arabica Olive) منطقه کلم شهرستان بدره در استان ایلام که یک دخیره گاه تیپیک می‌باشد، مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا در منطقه، محدوده ذخیره‌گاه بادامک، شناسایی و پلیگون آن به ‌صورت رقومی بسته شد. در داخل محدوده‌‌های مشخص شده شبکه ...

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی جنگلداری بررس‍ی اکولوژیک پوشش گ‍یاه‍ی منطقه جنگل‍ی وزگ (جنوب شرق‍ی یاسوج) چک‍یده در مطالعات کاربردی برای حل مسائل اکولوژیکی در ارتباط با مدیریت و حفاظت از اکوسیستم‌ های طبیعی، شناخت و بررسی پوشش گیاهی بسیار مهم است. بررسی اکولوژیکی پوشش گیاهی جنگل‌های زاگرس که وسیع‌ترین ناحیه رویشی کشور محسوب می‌شوند، مسئله حفاظت و حمایت در آن از اهمیت خاصی ...

چکیده در این پژوهش اثر درجات مختلف دفن در ماسه بادی بر بعضی از خصوصیات فیزیولوژیکی و رویشی گونه‌های قره داغ و رمس اندازه‌گیری شد. نهال‌های یک­سا­له وهم­اندازه گونه قره­داغ و رمس از نهالستان اداره کل منابع طبیعی استان یزد تهیه و تحت پنچ تیمار شاهد، دفن شدن با ماسه­بادی تا یک ­سوم ارتفاع گیاه (از قسمت یقه)، دفن شدن تا نصف ارتفاع گیاه، دفن شدن تا سه­چهارم ارتفاع گیاه و دفن کامل ...

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی جنگلداری پاسخ­های رویشی، فیزیولوژیکی و ژنتیکی دو گونه بلوط زاگرس ­(Q. brantii و Q. libania) تحت تنش خشکی چکیده جنگل­ های زاگرس حدود40 درصد از کل جنگل­های ایران را به خود اختصاص داده اند و بیشترین تأثیر را در تأمین آب، حفظ خاک، تعدیل آب و هوا و تعادل اقتصادی- اجتماعی در کل کشور دارند. این جنگل­ها به علت دارا بودن اقلیم مدیترانه­ای دارای فصل خشک ...

پایان‎نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی چکیده یکی از ارکان صنعت گردشگری وجود جاذبه های گردشگری بویژه جاذبه های طبیعی است که سرمایه اولیه صنعت گردشگری را تشکیل می دهند. دریاها، جنگلها، مراتع، کوهها، دره ها، آبشارها، معادن، چشمه‎ها از جمله جاذبه ها ی اکوتوریستی می باشند. استان گیلا ن با مناظر دل انگیز طبیعی، کوه، ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه‎ریزی محیطی چکیده سیل یکی از مخرب ترین بلایای طبیعی است که معمولاً با خسارت های جانی و مالی فراوانی همراه است. سیل همه ساله در گوشه و کنار کشور خسارات زیادی را به منابع اقتصادی وارد می آورد. وقوع سیل و خسارات ناشی از آن در ایران طی سال های اخیر روند افزایشی داشته است؛ حال آن که به آن توجه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت مناطق خشک و بیابانی به نام خدا 1-1 مقدمه : کشور ایران بر روی کمربند خشک جغرافیایی جهان واقع گردیده،بطوریکه بخش قابل توجهی از مساحت کشور را کویرها و اراضی بیابانی در بر می‌گیرند. وجود محدودیت‌های اقلیمی و ادافیکی، ساختارهای اکولوژیکی را در این مناطق بسیار آسیب‌پذیر نموده بنحوی که هرگونه فشار ناشی از تحولات نامتعارف طبیعی و یا ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی گرایش: اقلیم در برنامه ریزی محیطی چکیده ریزش های جوی یکی از مهمترین عوامل هواشناسی بوده زیرا کلیه منابع آبی در سطح منطقه از طریق این ریزشها تامین می گردد. مطالعات بارش از لحاظ جنبه های طبیعی و انسانی از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا آثار بارش در بخشهای مختلف اقتصادی و... متفاوت بوده و می تواند صدمات جبران ناپذیری ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد منابع طبیعی - بیابان زدایی چکیده جنگل‌ های حرا در مناطق ساحلی جنوب کشور ایران قرار دارند و به دلیل کارکردهای بی‌شمار و ارزش‌های زیست‌محیطی حفاظت، احیاء و توسعه آن‌ها ضروریست. تصمیم‌گیری طریقه عمل در مسیری خاص، به صورت آگاها‏‏‏‏نه جهت نیل به اهداف می‌باشد تا بدین طریق گزینه‌ای مناسب در میان انواع گزینه‌ها انتخاب شود. یک مسئله مبتنی بر تصمیم‌گیری مکانی ...

چکیده این تحقیق با هدف مقایسه دوام طبیعی گونه زربین دست کاشت و طبیعی در برابر پوسیدگی سفید[1]صورت پذیرفت. به همین منظور تاثیر قارچ رنگین کمان[2](عامل پوسیدگی سفید) بر روی چوب گونه زربین دست کاشت و طبیعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای انجام این بررسی از طرح فاکتوریل با بلوکهای تصادفی استفاده گردید. نمونه ها طبق استانداردهای B.S.838:1961 , DIN 52176 تهیه و مورد آزمون قرار گرفت ...

ثبت سفارش