پایان نامه تحلیل پروفایل های مختلف فین با رسانش حرارتی وابسته به دما با روش های تحلیلی

word 5 MB 32593 144
1393 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
قیمت قبل:۶۳,۵۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

   

  چکیده:

   

  با توجه به اینکه انتقال حرارت کاربرد زیادی در رشته های مختلف علوم دارد، لازم است به دلیل محدودیت های فضایی و فیزیکی در سیستم های الکتریکی ، از سطوح گسترده فرورفته و یا برجسته استفاده شود . هدف اصلی استفاده از این سطوح، افزایش انتقال حرارت از طریق افزایش سطح است . در نتیجه بهترین سطح گسترده) فین) آن است که بیشترین انتقال حرارت یا به عبارتی بیشترین اختلاف دما را فراهم سازد . نکته بسیار مهم این است که در عمل، فین مناسب باید همزمان با قابلیت انتقال حرارت بالا که بستگی به جنس و شکل آن دارد، دارای کمترین مقدار ماده مصرفی باشد تا ساخت و در نتیجه کاربرد آن کمترین هزینه ممکن را داشته باشد . این دو نکته در مورد یک فین به صورت ساده قابل بررسی نیست، بلکه باید بهینه ترین حالتی را پیدا کرد که در آن این شرایط به طور همزمان لحاظ گردد.

  در این پایان نامه، فین هایی به شکل های مختلف با سطح پایه و طول ثابت  و همچنین فین مرطوب مورد بررسی قرار گرفته اند. معادله سطح جانبی و سطح مقطع فین به صورت توابعی تعریف شده اند که فین های گوناگونی را دربرمی گیرند. از طرفی ضریب انتقال حرارت هدایتی وابسته به دما در نظر گرفته شده و در طول فین با دما تغییر می کند. بعد از بی بعد سازی، معادله دیفرانسیل کلی یک بعدی که دارای درجه غیر خطی بالایی می باشد، به روش های گالرکین[1] وحداقل مربعات [2]و کالوکیشن[3] و تبدیل دیفرانسیل[4](  DTM)و آدومیان[5] حل و تحلیلی شده است. برای تحقیق صحت و دقت این حل، جواب ها در چند حالت خاص با جواب حاصل از حل عددی  مقایسه شده است.  بعد از بدست آوردن معادله دیفرانسیل دما و حل تحلیلی-پارامتریِ آن، معادله کلی دما حاصل گردید. این معادله به صورت پارامتری و برحسب متغیر مستقلِ طول، ضریب انتقال حرارت هدایتی، ضریب انتقال حرارت جابجایی از سطح فین و مهمتر از همه پارامتر نمایانگر پروفایل فین بیان شده است. از یافته ها این پایان نامه می توان  به تاثیر شیب تغییر ضریب انتقال حرارت هدایتی در  دما اشاره کرد که با افزایش آن ،دما افزایش پیدا می کند و همچنین با افزایش رطوبت نسبی در فین مرطوب  دما و بازده کاهش می یابد .

   

  واژه های کلیدی: فین-ضریب هدایتی وابسته به دما-روش تبدیل دیفرانسیل-روش آدومیان-روش حداقل مربعات

   

  1-1کاربرد فین ها

   

  فین ها کاربرد زیادی در صنعت دارند، از آن جمله می توان به فین های خنک کن روی بدنه موتور در موتورسیکلت ها و چمن زنها، فین های خنک کن ترانسفورماتورهای برق، لوله های پره داری که برای تقویت تبادل گرما بین هوا و سیال عامل در دستگاه های تهویه به کار می رود، همچنین پره های خنک کن قطعات مختلف کامپیوتری و غیره اشاره کرد. این سطوح گسترش یافته در مبدل های حرارتی برای تبادل گرمای بیشینه نیز بکار می روند. طبیعت نیز از پدیده فین بهره برده است؛ گوش های موش صحرایی و روباه صحرایی به عنوان فین هایی عمل می کنند تا گرمای خون را که در آن جریان دارد به هوا انتقال دهند.

  اگرچه استفاده از فین های سوزنی در بعضی از انواع مبدل های حرارتی(در اتومبیل ها، تهویه مطبوع وصنایع فضانوردی) معمول نشده است، این نوع از سطوح گسترش یافته به طور وسیعی در صنایع الکترونیک به کار رفته اند. در صنایع الکترونیک به علت بالا رفتن سرعت و کارایی قطعات و در نتیجه افزایش حرارت تولید شده و همچنین محدودیت در فضا)در کامپیوترها و نوت بوک ها)کاربرد فین ها بسیار حایز اهمیت است .یکی دیگر از کاربردهای فین در افزایش سطح تماس در لوله هاست. بسته به کاربرد، ممکن است فین های به کار رفته در داخل و یا خارج لوله نصب شده باشند.

  همچنین فین و یا سطوح توسعه یافته اغلب برای افزایش نرخ انتقال حرارت هوا در کاربردهای مختلف تبادل حرارت به کار گرفته می شوند.

  مبدل های حرارتی پره دار معمولا در تهویه مطبوع، تبرید، و فرآیند انتقال حرارت که در آن درجه حرارت به ترتیب کمتر از نقطه شبنم هوا مرطوب اطراف آن است در نتیجه رطوبت در هوا در سطح چگالش می کندو در نهایت، انتقال جرم در محل به طور همزمان با انتقال حرارت اتفاق می افتد.

  بسته به دمای سطح و نقطه شبنم هوای اطراف، انتقال حرارت بین سطح نهایی و اطراف آن درهر قسمت از سطح بدون پوشش  در هر دو صورت  محسوس و یا حرارت محسوس و نهان اتفاق می افتد.  تفاوت بین دمای هوا و سطح فین نیروی محرکه برای انتقال حرارت محسوس و اختلاف نسبت رطوبت  بین هوا و هوا مجاور بر روی سطح فین نیروی محرکه برای انتقال جرم است.

  بنابراین یک سطح متراکم با یک لایه نازک از مایع به صورت چگالش به طور مداوم بر روی سطح نهایی  پوشیده می شود و سیال میعان شده  بر روی سطح  توسط حرکت ناشی از گرانش منتقل می شود.

  در هرکاربرد، انتخاب نوع فین به عواملی مانند ابعاد، وزن، فرایند ساخت، هزینه های تولید، میزان کاهشضریب رسانش و افزایش افت فشار جریان روی فین ها بستگی دارد.

  1-2پیشینه موضوع

  بررسی عددی و تحلیلی انتقال حرارت در فین با مقاطع مختلف و در نتیجه سطوح جانبی مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است و دانشمندان علوم فیزیک، ریاضی و مخصوصاً مهندسی بدان پرداخته اند.

  بررسی انتقال حرارت در سطوح گسترده برای حالات گوناگون به صورت یک بعدی یا دو بعدی بررسی شده است.

  در این مطالعات، مقاطع مختلف، ضریب رسانش گرمایی متغییر، طول فین و شعاع پایه فین و همچنین حالت متخلخل و مرطوب  مورد بررسی قرار گرفته اند. مقاطع گوناگون نمایانگر اشکال مختلف فین است و برای کاربردهای مختلف و همچنین افزایش انتقال حرارت به کار می رود. در نظر گرفتن رسانش گرمایی متغیر برای حالاتی است که اختلاف دمای بین سیال و جسم مورد نظر در حدی است که باعث می شود در طول فین انتقال حرارت رسانشی باآهنگ های متفاوتی انتقال یابد. طول و شعاع پایه فین نیز با توجه به موارد کاربرد آن می تواند در دامنه بخصوصی تغییر کند که در نتیجه آهنگ های متفاوتی از انتقال حرارت و حجم فین)ماده مصرفی) را بدست می دهد.  و حالتی که فین در دمای پایین تر از نقطه شبنم هوای اطراف باشد که در این صورت علاوه بر انتقال حرارت همرفتی، انتقال حرارت بوسیله انتقال جرم هم صورت می گیرد. یکی از مسایل مهم در طراحی فین ها در نظر گرفتن همزمان این دو موضوع است؛ بدین معنی که باید بین دو پارامتر انتقال گرما و حجم)وزن) حالت بهینه ای را یافت که در آن انتقال گرما بیشینه و حجم کمینه باشد. البته فین بهینه که از این طریق حاصل می شود سهموی شکل است و در نتیجه ساخت آن هزینه بردار است و در نتیجه در بسیاری از کاربردها استفاده از فین مستطیلی هنوز ترجیح داده می شود.

  ولی با توجه به فضای بسیار محدود در ابزارها و مدارهای پیشرفته الکترونیکی و ضرورت انتقال حرارت نسبتاً بالا، در برخی موارد اشکالی از فین که هزینه ساخت بالایی نیز دارند اجباراً به کار می روند.

  برای این موارد نیز مقالات متعددی به چاپ رسیده است. از جمله می توان به مطالعه انجام شده توسط عزیز[1] و گرین[2][2] که بصورت تحلیلی عملکرد و طراحی بهینه فین مستطیلی شکل همرفتی-تابشی با گرمایش پایه همرفتی، مقاوم در برابر انتقال دیوار و بین دیوار و پایه فین مقاوم در برابر تماس بررسی کردند و همچنین راه حل تحلیلی تقریبی برای انتقال حرارت همرفتی- تابشی از یک فین به طور مداوم در حال حرکت با هدایت حرارتی وابسته به دما توسط عزیز و خانی[3] توسعه داده شد.

  ABSTRACT

  Extended surfaces such as fins are one of the basic methods used to enhance the rate of heat transfer. They possess wide range of applications pertaining to various industrial processes such as air conditioning systems, electronic systems, etc.  The goal of fin optimization is to find the shape of the fin which would minimize the fin volume for a given amount of heat dissipation. In this thesis, different shaped fins with a base level of fixed length have been investigated. The equation of area is defined as a function of the cross-Fin Fin various cover. On the other hand, the heat transfer coefficient depends on temperature is considered and the Fin with temperature changes.  After using non-dimensional parameters, the obtained nonlinear equations are solved via Galerkin method (GM), lest square method (LSM), collocation method (CM) and Differential transformation method (DTM) and Adomian decomposition method (ADM).

  In order to validation of present code, the obtained results have been compared with the results obtained from the numerical solution. Effect of active parameter on temperature profile and thermal efficiency are examined. The findings of this thesis can be noted to effect the temperature gradient of the heat transfer coefficient with increasing the temperature increases and also the temperature and efficiency decreases with increasing relative humidity of wet fin.

  Keywords: Fin; Efficiency; Optimization; LSM; GM; CM; DTM; ADM

 • فهرست:

  فهرست

  1                   فصل اول.. 3

  1-1           مقدمه. 4

  1-2           انواع فین.. 4

  1-3           کاربرد فین ها 5

  1-4           پیشینه موضوع. 7

  2                   فصل دوم.. 10

  2-1           روش گالرکین : 11

  2-1-1        تعریف: 11

  2-1-2        کارهای انجام شده با روش گالرکین: 12

  2-2           روش کالوکیشن: 12

  2-2-1        تعریف: 12

  2-2-2        کارهای انجام شده: 13

  2-3           روش حداقل مربعات: 13

  2-3-1        تعریف: 13

  2-3-2        کار انجام شده: 14

  2-4           روش تبدیل دیفرانسیل: 15

  2-4-1        تعریف: 15

  2-4-2        کارهای انجام شده: 17

  2-5           روش تجزیه آدومیان: 18

  2-5-1        تعریف: 18

  2-5-2        کارهای انجام شده: 19

  2-6           بهینه سازی و طراحی آزمایش به روش سطح پاسخ. 20

  3                   فصل سوم.. 21

  3-1           ضریب  هدایت حرارتی وابسته به دما: 22

  3-1-1        بی بعد سازی: 23

  3-1-2        فین مستطیلی شکل: 24

  3-1-3        فین نمایی: 25

  3-1-4        فین محدب: 25

  3-1-5        شرایط مرزی : 26

  3-2           ضریب  انتقال حرارت وابسته به دما: 27

  3-3           با تولیدگرمای داخلی: 29

  3-3-1        فین با تولید حرارت داخلی وابسته به دما و ضریب هدایت حرارتی ثابت: 30

  3-3-2        ضریب حرارتی فین و حرارت تولید شده داخلی را وابسته به دما : 30

  3-4           فین حلقوی با پروفیل های مختلف: 31

  3-5           فین متخلخل با سطح مقطع مثلثی : 35

  3-6           فین شعاعی همراه با انتقال حرارت تابشی: 38

  3-7           فین مرطوب: 39

  3-8           فین های طولی در حالت گذرا: 43

  4                   فصل چهارم.. 46

  4-1           فین با ضریب هدایتی وابسته. 47

  4-1-1        فین مستطیلی: 47

  4-1-2        فین نمایی.. 51

  4-1-3        فین محدب.. 55

  4-1-4        روش تبدیل دیفرانسیل(DTM): 65

  4-1-5        فین نمایی: 68

  4-1-6        فین محدب: 71

  4-2           ضریب  انتقال حرارت وابسته به دما: 77

  4-3           فین با تولیدگرمای داخلی: 88

  4-3-1        حالت اول ضریب حرارتی ثابت و حرارت تولید شده داخلی  وابسته به دما : 88

  4-3-2        حالت دوم ضریب حرارتی  و حرارت تولید شده داخلی  وابسته به دما : 91

  4-4           فین حلقوی با پروفیل های مختلف: 96

  4-5           فین متخلخل با سطح مقطع مثلثی : 103

  4-6           فین شعاعی همراه با انتقال حرارت تابشی: 110

  4-7           فین مرطوب: 115

  4-8           فین طولی در حالت گذرا: 120

  5                   فصل پنجم.. 125

  5-1           جمع بندی نتایج: 126

  5-2           ارائه پیشنهادات.. 127

  6                    مراجع.. 128

   

  منبع:

  [1]          G. B. Shelly, M. E. Vermaat, j. j. Quasney, Discovering Computers, Course Technology, 2009.

  [2]          A. Aziz, A. B. Beers-Green, Performance and optimum design of convective–radiative rectangular fin with convective base heating, wall conduction resistance, and contact resistance between the wall and the fin base, Energy Conversion and Management, Vol. 50, No. 10, pp. 2622-2631, 2009.

  [3]          A. Aziz, F. Khani, Convection–radiation from a continuously moving fin of variable thermal conductivity, Journal of the Franklin Institute, Vol. 348, No. 4, pp. 640-651, 2011.

  [4]          C. Arslanturk, Performance analysis and optimization of a thermally non-symmetric annular fin, International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 31, No. 8, pp. 1143-1153, 2004.

  [5]          A. Rajabi, Homotopy perturbation method for fin efficiency of convective straight fins with temperature-dependent thermal conductivity, Physics Letters, Vol. 364, No. 1, pp. 33–37, 2007.

  [6]          A. Aziz, M. N. Bouaziz, A least squares method for a longitudinal fin with temperature dependent internal heat generation and thermal conductivity, Energy Conversion and Management, Vol. 52, No. 8–9, pp. 2876-2882, 2011.

  [7]          G. Domairry, M. Fazeli, Homotopy analysis method to determine the fin efficiency of convective straight fins with temperature-dependent thermal conductivity, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, Vol. 14, No. 2, pp. 489-499, 2009.

  [8]          D. D. Ganji, Z. Z. Ganji, H. D. Ganji, Determination of temperature distribution for annual fins with temperature-dependent thermal conductivity by HPM, Therm Sci, Vol. 15, pp. 111–5, 2011.

  [9]          M. N. Bouaziz, S. Rechak, S. Hanini, Y. Bal, K. Bal, Étude des transferts de chaleur non linéaires dans les ailettes longitudinales, International Journal of Thermal Sciences, Vol. 40, No. 9, pp. 843-857, 2001.

  [10]        S. Kiwan, Effect of radiative losses on the heat transfer from porous fins, International Journal of Thermal Sciences, Vol. 46, No. 10, pp. 1046-1055, 2007.

  [11]        S. Saedodin, S. Sadeghi, Temperature distribution in long porous fins in natural convection condition, Middle-East J Sci Res, Vol. 7, pp. 812, 2013.

  [12]        M. Turkyilmazoglu, Exact solutions to heat transfer in straight fins of varying exponential shape having temperature dependent properties, International Journal of Thermal Sciences, Vol. 55, No. 0, pp. 69-75, 2012.

  [13]        M. Hatami, D. D. Ganji, Investigation of refrigeration efficiency for fully wet circular porous fins with variable sections by combined heat and mass transfer analysis, International Journal of Refrigeration, Vol. 40, No. 0, pp. 140-151, 2014.

  [14]        M. Hatami, D. D. Ganji, Thermal and flow analysis of microchannel heat sink (MCHS) cooled by Cu–water nanofluid using porous media approach and least square method, Energy Conversion and Management, Vol. 78, No. 0, pp. 347-358, 2014.

  [15]        M. Hatami, D. D. Ganji, Thermal behavior of longitudinal convective–radiative porous fins with different section shapes and ceramic materials (SiC and Si3N4), Ceramics International, Vol. 40, No. 5, pp. 6765-6775, 2014.

  [16]        M. Hatami, D. D. Ganji, Thermal performance of circular convective–radiative porous fins with different section shapes and materials, Energy Conversion and Management, Vol. 76, No. 0, pp. 185-193, 2013.

  [17]        J. L. Threlkeld, Thermal environmental engineering Englewood Cliffs, 1970.

  [18]        F. C. McQuiston, Fin efficiency with combined heat and mass transfer, ASHRAE Trans Vol. 81, pp. 350-355, 1975.

  [19]        A. H. Elmahdy, R. C. Biggs, Efficiency of extended surfaces with simultaneous heat and mass transfer, ASHRAE Trans, Vol. 30, pp. 135–143, 1988.

  [20]        A. Kilic, K. onat, The optimum shape for convecting rectangular fins when condensation occurs, Warme Stoffubertrag, Vol. 15, pp. 125-133, 1981.

  [21]        M. H. Sharqawy, S. M. Zubair, Efficiency and optimization of an annular fin with combined heat and mass transfer – an analytical solution, Int J Refrigerat, Vol. 30, pp. 751-7, 2007.

  [22]        D. Ganji , M. Rahgoshay, M. Rahimi, Numerical Inverstigation of fin Efficiency and Temperture distribution of conductive,convective and radiative fins, IGRRAS, 2010.

  [23]        A. Horvat, B. Mavko, Calculation of conjugate heat transfer problem with volumetric heat generation using the Galerkin method, Applied Mathematical Modelling, Vol. 29, No. 5, pp. 477-495, 2005.

  [24]        I. Rahimi Petroudi, D. D. Ganji, M. Khazayi Nejad, J. Rahimi, E. Rahimi, A. Rahimifar, Transverse magnetic field on Jeffery–Hamel problem with Cu–water nanofluid between two non parallel plane walls by using collocation method, Case Studies in Thermal Engineering, Vol. 4, No. 0, pp. 193-201, 2014.

  [25]        H. Goodarzian, S. A. R. Sahebi, M. Omran Shobi, J. Safaee, A collocation solution on the optimization of straight fin with combined heat and mass transfer, Physical Sciences, Vol. 9, 2011.

  [26]        D. D. Ganji, E. M. Languri, Mathematical Methods In Nonlinear Heat Transfer: A Semi-Analytical Approach: Xlibris Corporation, 2010.

  [27]        M.-J. Jang, C.-L. Chen, Y.-C. Liu, Two-dimensional differential transform for partial differential equations, Applied Mathematics and Computation, Vol. 121, No. 2–3, pp. 261-270, 2001.

  [28]        P. L. Ndlovu, R. J. Moitsheki, Application of the two-dimensional differential transform method to heat conduction problem for heat transfer in longitudinal rectangular and convex parabolic fins, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, Vol. 18, No. 10, pp. 2689-2698, 2013.

  [29]        A. Abbasov, A. Bahadir, The investigation of the transient regimes in the nonlinear systems by the generalized classical method, Math Probl Eng, Vol. 19, No. 5, pp. 503, 2005.

  [30]        A. Moradi, Analytical solution for fin with temperature dependent heat transfer coefficient, Int J Eng Appl Sci, Vol. 3, pp. 1-12, 2011.

  [31]        B. Kundu, D. Barman, S. Debnath, An analytical approach for predicting fin performance of triangular fins subject to simultaneous heat and mass transfer, Int J Refrig, No. 31, pp. 20, 2008.

  [32]        P. K. Roy, H. Mondal, A. Mallick, A decomposition method for convective–radiative fin with heat generation, Ain Shams Engineering Journal, No. 0.

  [33]        C.-H. C. Chiu, Cha’o-Kuang, A decomposition method for solving the convective longitudinal fins with variable thermal conductivity, Heat and Mass Transfer, Vol. 45, pp. 2067-2075, 2002.

  [34]        R. K. Singla, R. Das, Adomian decomposition method for a stepped fin with all temperature-dependent modes of heat transfer, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 82, No. 0, pp. 447-459, 2015.

  [35]        M. Hatami, M. Jafaryar, D. D. Ganji, M. Gorji-Bandpy, Optimization of finned-tube heat exchangers for diesel exhaust waste heat recovery using CFD and CCD techniques, International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 57, No. 0, pp. 254-263, 10//, 2014.

  [36]        M. Hatami, D. D. Ganji, M. Gorji-Bandpy, Experimental and thermodynamical analyses of the diesel exhaust vortex generator heat exchanger for optimizing its operating condition, Applied Thermal Engineering, No. 0.

  [37]        D. D. Ganji, M. Nourollahhi, M. Rostanian, A Comparison of Variational Iteration Method with Adomian’s Decomposition Method in Some Highly Nonlinear Equations, Intl J of Sci & Tech, Vol. 2, No. 2, pp. 179-188, 2007.

  [38]        F. P. Incropera, D. P. DeWitt, Introduction to Heat Transfer: Wiley, 2011.

  [39]        Z. Z. Ganji, D. D. Ganji, A. D. Ganji, M. Rostamian, Analytical solution of time-fractional Navier-Stokes equation in polar coordinate by homotopy perturbation method, Num Meth for Partial Diff Equs, No. DOI 10.1002/num.20420.

  [40]        S. Kim, -. H. J. Moon, -. H. C. Huang, An approximate solution of the nonlinear fin problem with temperaturedependent thermal conductivity and heat  transfer coefficient, Appl Phys, Vol. 40, pp. 4382-89, 2007.

  [41]        M. Hatami, A. Hasanpour, D. D. Ganji, Heat transfer study through porous fins (Si3N4 and AL) with temperature-dependent heat generation, Energy Convers Manage, Vol. 74, pp. 9-16, 2013.

  [42]        G. R. Reddy , A. Bakier Thermal analysis of natural convection and radiation in porous fins, Int Commun Heat Mass Transfer, Vol. 38, pp. 638-45, 2011.

  [43]        D. Nield, A. Bejan, Convection in porous media, New York: Springer, 2006.

  [44]        B. Kundu, D. Bhanja, K.-S. Lee, A model on the basis of analytics for computing maximum heat transfer in porous fins, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 55, No. 25–26, pp. 7611-7622, 2012.

  [45]        R. siegle, J. Howell, Thermal radiation heat transfer, 1992.

  [46]        S. D. Coskun, M. T. Atay, Analysis of convective straight and radial fins with temperature-dependent thermal conductivity using variational iteration method with comparison with respect to finite element analysis, Math.Probl. Eng, pp. 15, 2007.

  [47]        T. H. chilton, A. P. colburn, Mass transfer (absorption) coefficients, Ind. Eng.Chem, Vol. 26, pp. 1183-1187, 1934.

  [48]        A. D. Kraus, A. W. Aziz, J., Extended surface heat transfer, New York: Wiley, 2001.

  [49]        H. C. Unal, An analytical study of boiling heat transfer from a fin, Int J Heat Mass Transfer, Vol. 31, pp. 1483-96, 1988.

   


موضوع پایان نامه تحلیل پروفایل های مختلف فین با رسانش حرارتی وابسته به دما با روش های تحلیلی, نمونه پایان نامه تحلیل پروفایل های مختلف فین با رسانش حرارتی وابسته به دما با روش های تحلیلی, جستجوی پایان نامه تحلیل پروفایل های مختلف فین با رسانش حرارتی وابسته به دما با روش های تحلیلی, فایل Word پایان نامه تحلیل پروفایل های مختلف فین با رسانش حرارتی وابسته به دما با روش های تحلیلی, دانلود پایان نامه تحلیل پروفایل های مختلف فین با رسانش حرارتی وابسته به دما با روش های تحلیلی, فایل PDF پایان نامه تحلیل پروفایل های مختلف فین با رسانش حرارتی وابسته به دما با روش های تحلیلی, تحقیق در مورد پایان نامه تحلیل پروفایل های مختلف فین با رسانش حرارتی وابسته به دما با روش های تحلیلی, مقاله در مورد پایان نامه تحلیل پروفایل های مختلف فین با رسانش حرارتی وابسته به دما با روش های تحلیلی, پروژه در مورد پایان نامه تحلیل پروفایل های مختلف فین با رسانش حرارتی وابسته به دما با روش های تحلیلی, پروپوزال در مورد پایان نامه تحلیل پروفایل های مختلف فین با رسانش حرارتی وابسته به دما با روش های تحلیلی, تز دکترا در مورد پایان نامه تحلیل پروفایل های مختلف فین با رسانش حرارتی وابسته به دما با روش های تحلیلی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل پروفایل های مختلف فین با رسانش حرارتی وابسته به دما با روش های تحلیلی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل پروفایل های مختلف فین با رسانش حرارتی وابسته به دما با روش های تحلیلی, پروژه درباره پایان نامه تحلیل پروفایل های مختلف فین با رسانش حرارتی وابسته به دما با روش های تحلیلی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تحلیل پروفایل های مختلف فین با رسانش حرارتی وابسته به دما با روش های تحلیلی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیل پروفایل های مختلف فین با رسانش حرارتی وابسته به دما با روش های تحلیلی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل پروفایل های مختلف فین با رسانش حرارتی وابسته به دما با روش های تحلیلی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل پروفایل های مختلف فین با رسانش حرارتی وابسته به دما با روش های تحلیلی, رساله دکترا در مورد پایان نامه تحلیل پروفایل های مختلف فین با رسانش حرارتی وابسته به دما با روش های تحلیلی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی چکیده بیشتر اوقات اطلاعات اولیه و شرایط مرزی به طور دقیق مشخص نیستند و باعث به وجود آمدن خطاهایی در خروجی مسئله می‌شوند. این مقادیر اولیه می‌توانند از طریق آزمایش و روش‌های آماری بدست آیند مطالعه تک تک افراد جامعه به علت هزینه زیاد ، کمی وقت و یا نداشتن امکانات کافی اغلب مقدور نیست بنابراین نمونه ای ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته برق گرایش قدرت چکیده : تولید انرژی الکتریکی برای سیستم‌‌های قدرت با هدف کمینه‌سازی کل هزینه تولیدی برای واحدهای فعال موجود در شبکه قدرت، از مهمترین مباحث برای سیستم­های مدرن امروزی است. به بیانی دیگر هدف از توزیع اقتصادی بار، برنامه­ریزی بهینه و مناسب برای واحدهای تولیدی با در نظر گرفتن عوامل و محدودیت­های غیر خطی موجود در شبکه ...

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی چکیده: در پایان­نامه حاضر به بررسی انتقال جرم و حرارت به روش انتگرالی در جریان جابجایی طبیعی سیال با پرانتل خیلی کم در مجاورت دیواره مایل موجی شکل و تحت میدان مغناطیسی پرداخته شده است. دیواره نفوذپذیر بوده و در نتیجه می­توان سیال را به درون دیواره مکش یا از درون آن دمش نمود. میدان مغناطیسی عمود بر دیواره و به سمت ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی چکیده: هدف از انجام این پایان نامه مدل سازی ریاضی خشک کن دوار برای خشک کردن دی کلسیم فسفات است. در این پروژه با شرایط مختلف دما و تعداد دور مختلف خشک کن، میزان رطوبت محصول خروجی از خشک کن بررسی شده است. در نتیجه 100 داده از خروجی خشک کن دوار بدست آمده است که آنالیز های متعدی بر روی آنها انجام شده است.نسبت رطوبت در هر دور خشک کن در ...

چکیده این تحقیق به منظور بررسی مشخصات جذب فلزات کبالت، کادمیم و نیکل با استفاده از پوست لیمو انجام پذیرفته است. اثر پارامتر­های مختلف نظیرpH محلول، میزان جاذب، زمان تماس و دما بر فرآیند جذب مورد بررسی قرار گرفت و شرایط عملیاتی بهینه جذب هر عنصر بر روی جاذب زیستی مشخص گردید. مقادیر تعادلی جذب با مدل­های ایزوترم لانگمویر، فرندلیچ، تمکین وD-R مورد بررسی قرار گرفتند و پارامترهای هر ...

پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش تبدیل انرژی چکیده : افزایش انتقال حرارت و همچنین افزایش راند مان انرژی با توجه به محدودیت منابع طبیعی و کاهش هزینه­ها همواره یکی از اساسی ترین دغدغه­های مهندسین و محققین بوده است. این امر به خصوص در سیالات به دلیل کوچکی ضریب رسانش حرارتی از اهمیت بیشتری برخوردار است. یکی از مهمترین راه­های دستیابی به این امر ،که در سال­های اخیر به آن توجه زیادی ...

فصل اول 1-1-مقدمه: سیالات رایج نظیر آب، روغن ها و اتیلن گلیکول که معمولاً به عنوان واسط انتقال حرارت مورد استفاده قرار می گیرند، توانایی محدودی از لحاظ خواص حرارتی دارند که اولین مانع برای فشرده کردن و بالا بردن راندمان مبدلهای حرارتی می باشد .یکی از روش های بهبود انتقال حرارت افزودن ذرات به سیال است .این روش در مورد سیالاتی که از ذرات با اندازه میلیمتر یا میکرومتر استفاده می ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc مهندسی مکانیک – گرایش تبدیل انرژی چکیده: در این تحقیق، جریان مغشوش یک نانوسیال غیرنیوتنی در یک میکروکانال با مقطع دایره­ای شبیه­سازی شده است. ابتدا انواع طبقه‌بندی میکروکانال­ها، روش­های ساخت میکروکانال­ها و همچنین مزایا و چالش­های استفاده از میکروکانال­ها بیان شده است. در ادامه مدل‌های مختلف در توصیف رفتار سیالات غیرنیوتنی و سپس ...

پایان‌نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی) چکیده در پایان‌نامه حاضر به بررسی انتقال جرم و حرارت نانوسیال آب-اکسید آلومنیوم در محیطی متخلخل دو بعدی و تحت میدان مغناطیسی و در مجاورت دیوار عمودی پرداخته شده است. دیوار مرزی می‌تواند نفوذپذیر و یا نفوذناپذیر باشد. غلظت و دمای سطح دیوار ثابت است و در مجاورت محیطی با دما و غلظت قرار دارد. میدان مغناطیسی ...

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی چکیده در سال­های اخیر با توجه به اهمیت یافتن انرژی، گرم شدن کره­ی زمین و آلودگی محیط زیست و منابع تولید آن و رشد روز افزون نیاز صنایع مختلف به شکل­های گوناگون انرژی و همچنین حجم گسترده مصرف کنندگان آن در سراسر دنیا نیاز به ارائه الگوهایی جهت بهینه نمودن مصرف و تولید انرژی احساس شد. با استفاده از آنالیز اگزرژی، اگزرژی ...

ثبت سفارش