پایان نامه تخمین قابلیت انفجار در روش تخریب طبقات فرعی (مورد مطالعاتی آنومالی 12 معدن سه چاهون)

word 10 MB 32609 142
1393 کارشناسی ارشد مهندسی معدن
قیمت قبل:۶۳,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه

   برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  مهندسی معدن -  مکانیک سنگ

  چکیده

  امروزه عملیات انفجار در توده­سنگ­های سخت امری اجتناب­ناپذیر در بسیاری از پروژه­های معدنی و عمرانی محسوب می­شود و در صورت عدم دقت در طراحی آن می­تواند خسارات جانی و مالی زیادی را به تمامی پروژه­های عمرانی یا معدنی وارد آورد. هنگامی که در دو توده­سنگ مختلف با هندسه انفجار و انرژی ماده منفجره­ی مشابه ، انفجار صورت می­گیرد، درجه­های مختلفی از خردایش در آنها ملاحظه می­شود. علت این است که توده­سنگ­ها بطور ذاتی مقاومت متفاوتی در برابر خرد شدن بوسیله انفجار دارند. این خاصیت را قابلیت انفجار می­نامند. این مشخصه نوعی خاصیت ذاتی سنگ، مانند سختی است و فاکتورهای زیادی بر روی آن تاثیر می­گذارند. قابلیت انفجار رابطه مستقیمی با خردایش و نتایج حاصل از آتشباری دارد. برای محاسبه­­ی قابلیت انفجار روابط زیادی ارائه شده­اند که اعتبارسنجی آنها بوسیله­ی داده­های واقعی آتشباری انجام گرفته است. چنانچه داده­های واقعی موجود نباشد و یا معدن در مرحله­ی طراحی اولیه قرار داشته باشد بایستی از روش­های غیرمستقیم برای محاسبه­ی قابلیت انفجار استفاده نمود. روش­های تخمین خردایش از مهمترین روش­های تخمین غیرمستقیم قابلیت انفجار هستند. دو روش کوز-رام[1] و سوئبرک[2] به عنوان مهمترین روش­های تخمین خردایش و نیز تخمین غیرمستقیم قابلیت انفجار هستند. معدن سه­چاهون12 در مرحله­ی طراحی اولیه قرار دارد که بدلیل فقدان اطلاعات آتشباری واقعی از روش­های غیرمستقیم برای تخمین قابلیت انفجار استفاده‌شد و براساس اطلاعات ژئوتکنیکی معدن قابلیت انفجار محاسبه گردید. نهایتا طبق مدلسازی‌ انجام شده، قابلیت انفجار از روش طبقه­بندی لاتهام[3] بین مقادیر 7/3 و 5/4 تخمین زده شد. برای ایجاد جریان ثقلی، قطرچال آتشباری بهینه نیز طبق مدلسازی برابر 40-25 میلی­متر خواهد بود.

   

  کلمات کلیدی: قابلیت انفجار-روش ­های معدن ­کاری تخریبی-روش ­های تخمین خردایش-معدن سه­چاهون

   

  1-1-مقدمه

  امروزه عملیات انفجار در توده­سنگ­های سخت امری اجتناب­ناپذیر در بسیاری از پروژه­های معدنی و عمرانی محسوب می­شود و در صورت عدم دقت در طراحی آن می­تواند خسارات جانی و مالی زیادی را به تمامی پروژه­های عمرانی یا معدنی وارد آورد.

  نتیجه یک عملیات آتشباری به پارامترهای متعددی مانند خصوصیات مکانیکی­سنگ توده‌سنگ ( مقاومت فشاری تک محوری و سه محوری، مقاومت برشی، مقاومت کششی و مدول ارتجاعی توده سنگ و...)، خصوصیات دینامیکی سنگ، میزان و نوع ناپیوستگی‌ها، مشخصات الگوی انفجار ( قطر چال، طول چال، ضخامت بار سنگ، فاصله ردیفی چال‌ها، ارتفاع گل‌گذاری، طول اضافه حفاری و ...)، نوع مواد منفجره، نحوه خرج‌گذاری، ترتیب انفجار چال‌ها، میزان تاخیرها و ... بستگی دارد. در ابتدا بایستی مفهوم قابلیت انفجار بیان گردد. هنگامی که در دو توده­سنگ مختلف با هندسه انفجار و انرژی ماده منفجره­ی مشابه ، انفجار صورت می­گیرد، درجه­های مختلفی از خردایش در آنها ملاحظه می­شود. علت این است که توده­سنگ­ها بطور ذاتی مقاومت متفاوتی در برابر خرد شدن بوسیله انفجار دارند. این خاصیت را قابلیت انفجار می­نامند. این مشخصه به نظر می­رسد که نوعی خاصیت ذاتی سنگ، مانند سختی است و فاکتورهای زیادی بر روی آن تاثیر می­گذارند. پارامترهای موثر بر قابلیت انفجار به سه گروه کلی (1) خصوصیات ماده­سنگ (2) خصوصیات توده­سنگ (3) مشخصات طراحی تقسیم شده­اند.

  خواص فیزیکی و ژئومکانیکی توده­سنگ، از مهمترین پارامترهای موثر درطراحی الگوی حفاری و آتشباری هستند. این پارامترها را می­توان در دو گروه جای داد؛ گروه اول شامل خواص ماده­سنگ نظیر مقاومت، سختی، مدول الاستیسیته، چگالی سنگ و غیره. این پارامترها به ساخت ماده­سنگ، پیوستگی درونی و ترکیب و توزیع کانی­های تشکیل­دهنده سنگ بستگی دارند. گروه دوم شامل ساختار ناپیوستگی­ها مانند جهت­داری، فاصله­داری و تداوم ناپیوستگی­ها و غیره می­شود.

  قابلیت انفجار رابطه مستقیمی با خردایش و نتایج حاصل از آتشباری دارد، بطوری که با داشتن قابلیت انفجار می­توان آتشباری در معادن و در نتیجه خردایش مطلوب را طراحی نمود. برای محاسبه قابلیت انفجار روابط زیادی ارائه شده­اند که اساس و اعتبارسنجی آنها با استفاده از داده­های واقعی آتشباری انجام گرفته است. در صورتی که داده­های واقعی آتشباری در دسترس نباشد و یا معدن در مرحله­ی طراحی اولیه قرار داشته باشد بایستی از روابطی که بطور غیرمستقیم قابلیت انفجار را محاسبه می­کنند، استفاده کرد. از جمله مهمترین این روابط میتوان به روابط کوز-رام[1] و رابطه سوئبرک[2] اشاره نمود.

  1-2-پیشینه تحقیق

  روش­های مختلفی برای ارزیابی قابلیت انفجار سنگ­ها با استفاده از طبقه­بندی مهندسی سنگ­ها صورت گرفته است. مطالعات و تحقیقات جدی در مورد ارائه روش از سال 1954 انجام شد. در این زمینه می­توان به روش فرانکل[3] اشاره نمود[1]، روش اخیر به دلیل تاثیر پارامترهای قابل کنترل طراحی نظیر عمق چال، ارتفاع خرج، قطر خرج و غیره و لحاظ نکردن پارامترهای توده­سنگ، دارای دقت پایینی است. در سال 1954 هینو[4] پیشنهاد کرد که قابلیت انفجار (که آن را ضریب انفجار نامید) با نسبت مقاومت فشاری به مقاومت کششی توده­سنگ برابر است[1]. این روش نیز به دلیل لحاظ کردن پارامترهای اندک و در نظر نگرفتن پارامترهای مربوط به توده­سنگ از دقت پایینی برخوردار است. پس از آن مطالعات زیادی نظیر افرادی مانند هینین و دیماک[5] درسال 1976، آشبی[6] در سال 1977  و بورکوئیز[7] در سال 1981 انجام گرفت[1]، که این مطالعات نیز به دلیل لحاظ کردن پارامترهای اندکی از خصوصیات سنگ و توده­سنگ از قابلیت اطمینان بالایی برخوردار نبودند. در سال 1982 راکشیف[8] قابلیت انفجار، مقاومت شکست در برابر انفجار، را تابعی از چگالی سنگ، سرعت موج طولی ضریب پواسون، مدول الاستیک، مقاومت فشاری و مقاومت کششی توده­سنگ، متوسط واحد ساختار طبیعی و ضریبی به نمایندگی از خصوصیات و درجه بازشدگی درزه بیان کرد و با تاثیر دادن آنها روش­های قبلی را تکمیل کرد[1]. پس از آن در سال 1986 توسط لیلی[9] اندیس قابلیت انفجار معرفی شد که پرکاربردترین روش موجود هست[2]. ولی این روش بسیار کلی و دارای معایب زیادی است. برای رهایی از این مشکل، لو و لاتهام[10] در سال 1998 شاخص قابلیت انفجار را معرفی کردند، که نسبت به سایر روش­ها تعداد پارامترهای بیشتری در آن در نظر گرفته شده و دقیق­تر هست[3]. جیانگ هان وهمکاران[11] در سال 2000 از روش شبکه عصبی جهت طبقه­بندی قابلیت انفجار توده سنگ استفاده کردند. این روش به دلیل داشتن دقت پایین مورد اعتماد نیست[3]. در سال 2006 مومیوند با یافتن عامل جدید موثر بر قابلیت انفجار سنگ­ها به نام اندازه دهانه ناپیوستگی­ها، روش جدیدی تحت عنوان شاخص خردایش سنگ ارائه داد[4]. به دلیل استفاده از مرزهای تیز بین رتبه دو کلاس مجاور، همپوشانی در مرزهای کلاس­های طبقه­بندی­های ارائه شده، عدم قطعیت ذهنی به داده­هایی که نزدیک به مرز جدایی دو کلاس و زیاد بودن دامنه امتیازهای کلاس­های طبقه­بندی­های ارائه شده در روش ارائه شده توسط لاتهام و همچنین مومیوند، دشتکی و یار احمدی در سال 2005 یک طبقه­بندی جدید بر اساس BRMR را به منظور تعیین قابلیت انفجار توده­سنگ‌ها و میزان خردایش آن‌ها ارائه نمودند. در این طبقه­بندی‌، علاوه بر عواملی که در طبقه­بندی RMR قید شده است‌، عواملی که در طبقه­بندی پیشنهادی لو و لاتهام ذکر گردیده است‌، گنجانده شده است[5].عظیمی و اصانلو در سال 2010 روشی را مبتنی بر فازی سازی روش ارائه شده توسط لاتهام ارائه کردند[6] که به دلیل عدم قطعیت روش منطق فازی مورد اعتماد نیست. یاراحمدی و همکاران سال 2014 در یک طرح تحقیقاتی ضمن طبقه بندی قابلیت انفجار بلوک ایران مرکزی ویژگی های دینامیکی توده سنگ مثل سرعت موج طولی را در محاسبه دانه بندی خردایش ناشی از انفجار و محاسبه خرج ویژه دخیل نمودند.

   

  Abstract

  Today, blasting operation in hard rock mass is inevitable in many mining and civil projects and if not accuracy designed, it can bring largloss of life and property in all mining and civil project . When the geometry of the rock mass and energy blasting explosives similar explosion takes place, different degrees of crushing on them can be seen. This is due to the inherent strength of the rock mass are different from their crushed by the explosion. This property is called Blastability Index. This property is a stone's inherent properties, such as hardness and many factors affect on it. Blastability Index directly related to the results of the blasting explosive is crushing. Many relationships have been  proposed  to calculate the Blastability Index real data to validate them by blasting is done. If  real data is not available or mine in the early design phase, indirect methods must be used to calculate Blastability Index. Estimation fragmentation methods are Blastability Index of the indirect estimation methods. Swebrec method and Kuz - Ram  model as the primary method of estimation methods of crushing and  indirect estimates are Blastability Index.

  Mine is a Se-Chahoon 12 in the early design phase of a real data because of a lack of data to estimate the explosive used indirect methods based on geotechnical data mine Blastability Index was also calculated. Finally, the modeling is done, the classification method Lu & Latham of Blastability Index values ​​between 3.7 and 4.5 were estimated. For gravity flow, as well as modeling to optimize holes diameter will be 25-40 mm.

  Keywords: Blastability Index - Caving mining methods - estimation fragmentation methods - Se-Chahoon mine

 • فهرست:

  فصل اول.. 1

  کلیات تحقیق.. 1

  1-1- مقدمه. 2

  1-2- پیشینه تحقیق.. 3

  1-3- هدف تحقیق.. 5

  1-4- ساختار تحقیق.. 5

  قابلیت انفجار. 6

  2-1- مقدمه. 7

  2-2- تأثیر ویژگی‌های ماده سنگ بر قابلیت انفجار 9

  2-2-1- مقاومت سنگ بکر. 10

  2-2-2- شکنندگی سنگ.. 10

  2-2-3- طاقت سنگ.. 11

  2-2-4- سفتی سنگ.. 11

  2-2-5- سختی.. 11

  2-2-6- وزن مخصوص سنگ.. 12

  2-2-7- الاستیسیته. 12

  2-2-8- پلاستیسیته. 12

  2-2-9- تخلخل. 13

  2-2-10- بافت سنگ.. 14

  2-2-11- ساخت سنگ.. 14

  2-2-12- اصطکاک داخلی.. 15

  2-3- تأثیر ویژگی‌های توده­سنگ بر قابلیت انفجار 15

  2-3-1- لایه‌‌بندی.. 15

  2-3-2- چین خوردگی.. 16

  2-3-3-گسل‌ها 17

  2-3-4- حفره‌ها و نواحی غیر مقاوم. 17

  2-3-5- شکاف‌های اولیه و درزه‌ها 18

  2-3-6- میدان‌های تنش... 29

  2-4- تأثیر وجود آب بر قابلیت انفجار 30

  2-5- تأثیر دما بر قابلیت انفجار 30

  2-6- تأثیر نیروی انسانی بر قابلیت انفجار 31

  2-7- تأثیر ویژگی‌های مواد منفجره بر قابلیت انفجار 31

  2-7-1- سرعت انفجار 32

  2-7-2- قدرت ماده منفجره 32

  2-7-3 خردکنندگی.. 32

  2-8- تأثیر پارامتر‌های طراحی انفجار بر قابلیت انفجار 33

  2-8-1- قطرچال. 33

  2-8-2- بارسنگ.. 34

  2-8-3- فاصله ردیفی چال‌ها 35

  2-8-4- ارتفاع پله. 36

  2-8-5- اضافه حفر چال. 37

  2-8-6- گل‌گذاری.. 38

  2-8-7- شیب چال. 38

  2-8-8- خرج ویژه 39

  2-8-9- الگوی چال‌ها 40

  2-8-10- توزیع مواد منفجره داخل چال‌ها 41

  2-8-11- زمان‌های تأخیر و ترتیب انفجار 43

  2-8-12- حفاری ویژه 43

  2-9- تأثیرپارامتر‌های دینامیکی سنگ بر قابلیت انفجار 44

  2-9-1- امواج لرزه‌ای.. 45

  2-9-1-2- امواج سطحی.. 48

  2-10- تاریخچه­ی مطالعات مربوط به قابلیت انفجار 51

  2-10-1- باند. 52

  2-10-2- فرانکل (1954) 53

  2-10-3- اشبی.. 53

  2-10-4- بورکویز. 55

  2-10-5- لیلی.. 56

  2-10-6- ‌گوس... 57

  2-10-7- لوولاتهام. 59

  2-10-8- روش مومیوند. 60

  فصل سوم. 63

  معدنکاری به روش تخریبی.. 63

  3-1- مقدمه. 64

  3-2- روشهای استخراج تخریبی.. 65

  3-2-1- روش استخراج تخریب در طبقات فرعی.. 65

  3-2-1- روش استخراج تخریب بزرگ.. 67

  3-3- جریان ثقلی مواد تخریبی در معادن. 70

  3-3-1- تشکیل کمان. 75

  فصل چهارم. 83

  تخمین دانه­بندی ناشی از انفجار. 83

  4-1- مقدمه. 84

  4-2- مدلهای پیش بینی خردایش سنگ.. 85

  4-2-1- معادله لارسون. 85

  4-2-2- فرمول سوئدفو. 86

  4-2-3- مدل کوز- رام. 86

  4-2-4- مدل اصلاح شده کوز – رام. 88

  4-2-5- فرمول دنیس و گاما 89

  4-2-6- مدل JKMRC. 90

  4-3- نرم افزار JKSIMBLAST. 90

  4-3-1- نرم افزار 2Dbench. 91

  4-3-2- نرم افزار 2DFace. 91

  4-3-3- نرم افزار 2DRing. 93

  4-4-تخمین خردایش و محاسبه قابلیت انفجار 94

  4-4-1- رابطه کوز-رام اصلاح شده 94

  4-4-2-رابطه سوئبرک.. 95

  فصل پنجم.. 99

  مورد مطالعاتی.. 99

  آنومالی 12 معدن سه­چاهون.. 99

  5-1- مقدمه. 100

  5-2- مشخصات عمومی کانسار سه چاهون. 100

  5-2-1- موقعیت جغرافیایی.. 100

  5-2-2- زمین‎شناسی منطقه. 100

  5-2-3- تشریح توده‌های معدنی و کیفیت آنها 102

  5-3- طراحی پارامترهای آتشباری.. 103

  5-3-1- مشکلات پیشرو و فرضیات موجود. 103

  5-3-2- مشخصات ژئومکانیکی کانسار 104

  5-3-3- پارامترهای طراحی.. 105

  5-4- تخمین قابلیت انفجار 105

  5-4-1- تخمین قابلیت انفجار با استفاده از مدل کوز- رام. 105

  5-4-2- تخمین قابلیت انفجار با استفاده از نرم­افزار JKSimblast 110

  نتیجه­گیری  و پیشنهادات برای پژوهشهای آینده. 114

  نتیجه­گیری.. 115

  پیشنهادات.. 117

  منابع.. 118

  منبع:

  Kaushik,D. & Phalguni,S) 2003(, "Concept Of Blastability- An Updata" , Indian Mining And Engineering Journal 42: 24-31.

  [2] Hustrulid.W, (1999),"Blasting Principal For Open Pit Mining", Vol. 1, Baikema.

  [3] Latham. J. P.,Ping. L. U,(1999), " Development Of The Blastability Of Rock Mass" , Int. J. Rock Mech. Min. Sci. Geomech. Abstr. Vol. 36, PP.41-55.

   [4] مومیوند، حسن،(1384)، " پیشنهاد روشی جدید برای طراحی الگوی چال های انفجار در معادن سطحی"، مجموعه مقالات دومین کنفرانس معادن روباز ایران،.

  [5] سید مجید، دشتکی؛ علیرضا، یاراحمدی بافقی؛ عنایت الله، امامی میبدی،(1388)، : ارائه یک طبقه­بندی جدید (BRMR) به منظور تعیین قابلیت انفجار توده سنگ ها و  میزان خردایش آنها (مطالعه موردی معدن سنگ آهن چغارت بافق)، سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران، .

   [6] Azimi, Y.& Osanloo, M.,(2010) ,"An Application Of Fuzzy Sets To The Blastability Assessment Of Rock Mass", Int. J. Rock Mech. Min. Sci. Vol.47, PP.1126-1140.

  [7]Bond F.C (1952) The third theory of comminution. Transactions of the American Institute of Mining Engineers 193: 494-496.

  [8] یاراحمدی بافقی، علیرضا،(1392)،"طبقه‎بندی قابلیت انفجار در معادن سنگ آهن ایران مرکزی و پهنه‎بندی منطقه معدن چغارت"، پروژه تحقیقاتی، شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق .

  [9] Calvin J, Konya Ph.D, Edward J, Walter Ph.D (1991) Rock blasting and overbreak control. US Department of Transportation, Federal Highway Administration, No.FHWA-HI-92-001, 435.

  [10] Wyllie D.C (2005) Foundations on Rock, 2nd edn, Taylor and Francis, London, UK, 435.

  [11] Johannessen , O. (1998)., “Project report, Rock Qyarring Blast Design”, NTNU, Department of Building and Construction Engineering, 148 B-98.

  ]12[ ر. استوار، (1379)، آتش کاری درمعادن. جلداول، جهاد دانشگاهی، چاپ چهارم.

  [13] Fourney L.W, Barker B.D, Holloway C.D (1983) Fragmentation in jointed rock material. Proceedings, First international symposium on rock fragmentation by blasting , Lulea, Sweden, 505 –531.

  ]14[ مقررات فنی و آتشباری مواد منفجره درمعدن.، (1378)، نشریه شماره 410 . دستورالعمل.

   [15] Fraenkel K.H. (1954), “Handbook in rock blasting technique”, Part-1, Esselte AB, Stockholm.

  [16] Borquez G.V. (1981), “Estimation of drilling and blasting cost – An analysis and prediction model”,Engineering and Mining Journal, January 1981, pp83-89.

   [17] Lilly P. (1986), “An Empirical Method pf Assessing Rockmass blastability”, Large Open Pit MineConference, Newman, Australia, October, pp89-92.

  [18] Ghose A. K. (1988),”Design of Drilling and Blasting Subsystem-A Rock Mass Classification Approach” , Mine Planing and Equipment Selections, Balkema.

  [19] مومیوند‌، حسن‌،(1384)، " پیشنهاد روشی جدید برای طراحی الگوی چال‌های انفجار در معادن سطحی‌، مجموعه مقالات دومین کنفرانس معادن روباز ایران‌.

   [20] جبین پور علیرضا، بررسی روش‌های تخریبی در معادن زیرزمینی و عوامل موثر بر تخریب پذیری، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران، صفحه86.

  [21] Kvapil, R., 1965b. "Gravity flow of granular material in hoppers and bins Part 2", International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, vol 2, pp 277-304.

  [22] ح.شریعت علوی؛ م.زارع،(1387)، بررسی خردشوندگی سنگ­ها در اثر انفجار در معدن سنگ آهن مرکزی ایران،دومین کنفرانس مهندسی معدن، دانشگاه تهران 9-7 آبان.

  [23] Kou S. Q and Rustan, P.A. (1993), " Computerized design and result prediction of bench blasting ", FragBlast-4 A.A Balkema Publ. Rotterdam

  [24] Cunningham C.V.B (1983), " The Kuz-Ram Model for production of framentation from blasting", The 1st international Symposium on Rock Fragmentation by blasting, Vol.2, Lulea, Sweden,p.439-453.

  [25] Kuznetsov ,V.M,(1973), " The mean diameter of the fragments formed by blasting of rock ",Soviet Mining Science ,Vol 9(2), 144-148.

  [26] Cunningham, C.V.B, (1987), "Fragmentation Fstimations and The Kuz-Ram Model" four years on, in Proceedings 2st international Symposium on Rock Fragmentation by Blasting,pp 475-487,Keystone Colorado.

  [27] Dinis and Gama, (1995), " A Model for Rock Mass Fragmentation by Blasting", Proceedings 8th international Congress on Rock Mechanics, tokyo,Setembro de, Vol. l,pp 73-76. Tambem publicado na Revista Geotecnia, Marco de 1996, pp.41-51.

   [28]soft-blast,(2006),"JKSimblast user manual".

  [29] I. Onederra ,(2004),''Breakage and fragmentation modelling for underground production blasting applications'' , IRR Drilling & Blasting 2004 Conference - Perth.

  [30] Youssef Hamoudeh, (2013),''New Future Ring Layout with Parallel Boreholes'', Master thesis, Division of Mining and Geotechnical Engineering, Lule University of Technology.

  [31] Matthias Wimmer ,(2012),''Towards Understanding Breakage and Flow in Sublevel Caving (SLC)'', DOCTORAL THESIS, Division of Mining and Geotechnical Engineering, Lule University of Technology.

  [32] Aghababaei.H ,Gheibie.S ,Pourrahman.Y ,(2009), "modified Kuz-Ram fragmentation model and its use at the Sungun Copper Mine", International journal of rock mechanics and mining sciences,46:967-973.

  [33] Ouchtelony.F,(2005),"The Swerbec function: linking fragmentation by blasting and crushing",Trans Inst Mine Metall,Mining Technology,114:A29-A44.

   [34] Ian David Brunton,(2009)," HE IMPACT OF BLASTING ON SUBLEVEL CAVING MATERIAL FLOW BEHAVIOUR AND RECOVERY",Thesis submitted in fulfilment 


موضوع پایان نامه تخمین قابلیت انفجار در روش تخریب طبقات فرعی (مورد مطالعاتی آنومالی 12 معدن سه چاهون), نمونه پایان نامه تخمین قابلیت انفجار در روش تخریب طبقات فرعی (مورد مطالعاتی آنومالی 12 معدن سه چاهون), جستجوی پایان نامه تخمین قابلیت انفجار در روش تخریب طبقات فرعی (مورد مطالعاتی آنومالی 12 معدن سه چاهون), فایل Word پایان نامه تخمین قابلیت انفجار در روش تخریب طبقات فرعی (مورد مطالعاتی آنومالی 12 معدن سه چاهون), دانلود پایان نامه تخمین قابلیت انفجار در روش تخریب طبقات فرعی (مورد مطالعاتی آنومالی 12 معدن سه چاهون), فایل PDF پایان نامه تخمین قابلیت انفجار در روش تخریب طبقات فرعی (مورد مطالعاتی آنومالی 12 معدن سه چاهون), تحقیق در مورد پایان نامه تخمین قابلیت انفجار در روش تخریب طبقات فرعی (مورد مطالعاتی آنومالی 12 معدن سه چاهون), مقاله در مورد پایان نامه تخمین قابلیت انفجار در روش تخریب طبقات فرعی (مورد مطالعاتی آنومالی 12 معدن سه چاهون), پروژه در مورد پایان نامه تخمین قابلیت انفجار در روش تخریب طبقات فرعی (مورد مطالعاتی آنومالی 12 معدن سه چاهون), پروپوزال در مورد پایان نامه تخمین قابلیت انفجار در روش تخریب طبقات فرعی (مورد مطالعاتی آنومالی 12 معدن سه چاهون), تز دکترا در مورد پایان نامه تخمین قابلیت انفجار در روش تخریب طبقات فرعی (مورد مطالعاتی آنومالی 12 معدن سه چاهون), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تخمین قابلیت انفجار در روش تخریب طبقات فرعی (مورد مطالعاتی آنومالی 12 معدن سه چاهون), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تخمین قابلیت انفجار در روش تخریب طبقات فرعی (مورد مطالعاتی آنومالی 12 معدن سه چاهون), پروژه درباره پایان نامه تخمین قابلیت انفجار در روش تخریب طبقات فرعی (مورد مطالعاتی آنومالی 12 معدن سه چاهون), گزارش سمینار در مورد پایان نامه تخمین قابلیت انفجار در روش تخریب طبقات فرعی (مورد مطالعاتی آنومالی 12 معدن سه چاهون), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تخمین قابلیت انفجار در روش تخریب طبقات فرعی (مورد مطالعاتی آنومالی 12 معدن سه چاهون), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تخمین قابلیت انفجار در روش تخریب طبقات فرعی (مورد مطالعاتی آنومالی 12 معدن سه چاهون), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تخمین قابلیت انفجار در روش تخریب طبقات فرعی (مورد مطالعاتی آنومالی 12 معدن سه چاهون), رساله دکترا در مورد پایان نامه تخمین قابلیت انفجار در روش تخریب طبقات فرعی (مورد مطالعاتی آنومالی 12 معدن سه چاهون)

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مکانیک سنگ چکیده قابلیت انفجار توده سنگ ویژگی بسیار مهمی در طراحی‌های آتشباری در معادن و فعالیت‌های عمرانی می‌باشد که با سیستم توده سنگ‌، شرایط محیطی و سیستم انفجار ارتباطی تنگاتنگ دارد. از میان عوامل مؤثر بر قابلیت انفجار مواردی قابل کنترل بوده و مواردی هم وجود دارند که غیر قابل کنترل می‌باشند و چه بسا بیشترین تأثیر را نیز بر قابلیت انفجار ...

پايان‌نام? کارشناسي ارشد رشت?‌: مهندسي عمران ( M.S.C) گرايش: سازه هاي هيدروليکي سال تحصيلي 1392 -1391 چکيده رودخانه ميناب مهمترين رودخان? آب شيرين استان هرمزگان مي باشد. اين رود

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات چکیده در دنیای امروز اینترنت و مهم ترین سرویس آن وب، زندگی بشر را دچار تغییر و تحولات فراوانی کرده است. اینترنت تمام نیازهای اشخاص برای برقراری ارتباط با یکدیگر، به دست آوردن اطلاعات در هر زمینه ای، بازی و سرگرمی، آموزش و هر زمینه ای که به ذهن انسان خطور کند را فراهم می کند. اهمیت این سرویس به حدی رسیده است که همه روزه ...

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته مهندسي معدن سال 1384 مقدمه: معدن آهک چمبودک مربوط به مجتمع کارخانجات فرآورده‌هاي ساختماني ايران (فراسا) واقع در کيلومتر 85 اتوبان کرج قزوين با تولي

پايان نامه مقطع کارشناسي  رشته استخراج معدن سال 1384 امروزه کليه مسائل مربوط به مهندسي پيوند عميق و تنگاتنگي را با موضوع حفاظت محيط زيست پيدا کرده اند و اين بحث علي الخصوص در زمينه علم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.Sc)) گرایش: شیمی موادغذایی خلاصه فارسی ایران زیستگاه اصلی گردواست. گردوی ایرانی یک گونه مهم اقتصادی است و دارای ارزش تغذیه ای فراوان است.در این پژوهش نمونه های گردوبه صورت تصادفی از 100 درخت گردو در دو منطقه باغستان واقع در استان تهران و ارنگه واقع در استان البرز، در مهر ماه 1393 جمع آوری شدند.همچنین طبق استاندارد شماره 18 ایران مغز ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد مکانیک سنگ چکیده در استخراج معادن به روش روباز که در آن پله‌های متعددی ایجاد می­شود، انجام مطالعات پایداری شیب دیواره ضروری است. با افزایش زاویۀ شیب سرتاسری معدن، نسبت باطله­برداری کاهش‌یافته که این امر باعث صرفه­جویی در هزینه­های کلی معدن خواهد شد، اما از طرف دیگر ایمنی را کاهش خواهد داد که در صورت تخریب دیواره، صدها هزار تن خاک و سنگ ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» گرایش بازرگانی چکیده سازمان‌ها برای مقابله با تهدیدات محیطی و استفاده فرصت‌های احتمالی، ناچارند ظرفیت‌ها و توانمندی درونی خود را بشناسند، نقاط ضعف را بیابند و به تقویت نقاط قوت بپردازند. در چنین شرایطی سازمان‌هایی موفق و کامیاب هستند که ضمن کسب دانش و آگاهی وسیع از عوامل محیطی برای حفظ حیات خود، بتوانند زمینه رشد و پویایی و افزایش ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی گرایش برنامه ریزی و توسعه چکیده: محیط روستایی از مهمترین دارایی های هر منطقه به شمار می آید و دلیلی برای آغاز بسیاری از سفرهای تفریحی و سفرهای یک روزه در سراسر جهان می باشد. که شکل گیری گونه های جدید گردشگری و تغییر در اشکال عرضه و تقاضای گردشکری بر اهمیت آن افزوده است. این افزایش تقاضا در دهه های اخیر با آسیب های محیطی و فرهنگی ...

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی عمران گرایش خاک و پی امروزه، با توجه به پیشرفت صنعت تونل سازی، نیاز به آنالیز و طراحی سازه­ های زیر زمینی در محیط­ های سنگی بیشتر از گذشته احساس می­گردد. اگرچه نرم افزار­های عددی و کاربردی زیادی در این زمینه موجود هستند اما هیچ یک در تمام زمینه­ها کامل و بی نقص نمی­باشد و هر یک در محیط و شرایطی خاص بهترین کاربرد را دارا می­باشند. در نتیجه ...

ثبت سفارش