پایان نامه مطالعه و بررسی فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌ دار ورق دو لایه جوش انفجاری شده مس فولاد

word 11 MB 32610 84
1394 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
قیمت قبل:۶۴,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه دریافت درجه کارشناسی ارشد

   

  چکیده

   

  با پیشرفت فناوری، نیاز به استفاده از مواد نوین احساس می‌شود. روش‌های جدیدی به‌منظور ساخت مواد جدید توسعه پیدا کرده‌اند. از مواد جدید در حال پیشرفت، می‌توان به ورق‌های دولایه اشاره کرد. این مواد دارای خواص ترکیبی از مواد متشکل هستند. هدف از این پژوهش تولید ورق دولایه فولاد زنگ‌نزن 304L و مس خالص و بهبود خواص مکانیکی این ورق با استفاده از فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌دار که یکی از روش‌های تغییر شکل شدید[1] است. به این منظور، در ابتدا ورق دولایه از طریق جوش انفجاری[2] تولید می‌شود، نمونه‌های منطبق با ابعاد قالب دستگاه نورد همسان در کانال زاویه‌دار آماده می‌شوند. در ادامه فرآیند کار مکانیکی در عبورهای مختلف انجام می‌پذیرد و خواص مکانیکی نمونه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و تجزیه و تحلیل نتایج انجام می‌پذیرد. این روش افزایش میکروسختی در نقاط مختلف از سطح مقطع ورق دولایه و استحکام را نشان می‌دهد و بیان می‌کند که با افزایش تعداد عبورها خواص مکانیکی بهبود پیدا می‌کند. تعداد عبور دارای مقدار بهینه است که با تکرار فرآیند برای تعداد بیشتر از این مقدار بهینه، افت خواص مکانیکی مشاهده می‌شود. این روش فرآیندی نوین برای بهبود خواص مکانیکی را ارائه می‌دهد.

   

  کلیدواژه: نورد همسان در کانال زاویه‌ دار ، تغییر شکل شدید، جوش انفجاری، میکرو سختی، استحکام

   

  1-1-مقدمه

  صفحات فلزی از جمله مقاطع پراستفاده در کاربردهای مهندسی می‌باشند. در بسیاری از موارد نیاز است تا داخل و بیرون صفحه در شرایط محیطی متفاوتی قرار بگیرد، در نتیجه باید دو طرف صفحه خصوصیّات متفاوتی را دارا باشد. برای مثال یک طرف صفحه در شرایط دمای بالای کاری یا خورندگی محیطی قرار دارد، درحالی‌که طرف دیگر لوله نیازمند به قابلیت شکل‌پذیری و مقاومت در برابر ضربه به عنوان یک جزء ساختاری می‌باشد. آشکار است که یافتن چنین موادی در صنعت دشوار است. از این رو ترکیب و اتصال فلزات با جنس‌های مختلف برای ایجاد اجزایی با ویژگی‌های متفاوت ضروری به نظر می‌رسد. از صفحات دوفلزی در موارد مختلفی همچون صنایع نظامی، هسته‌ای، پتروشیمی، شیمیایی و هم‌چنین برای کاربردهایی مانند بویلر و مبدّل‌ها استفاده‌ی فراوانی می‌شود. اتصال فلزاتی نظیر مس، آلومینیوم، فولاد زنگ‌نزن، برنز، تیتانیوم و ... به یکدیگر و تولید یک ورق مرکب طیف وسیعی از سازه‌های مورد نیاز را در صنایع مرتبط در بر می‌گیرد.

  بهبود خواص مکانیکی مواد نیز می‌تواند تا حدود زیادی در حل مشکلات صنعت مفید باشد. یکی از روش‌هایی که سبب استحکام‌بخشی مواد می‌شود، ریز کردن اندازه‌ی دانه در مواد می‌باشد. برای این کار می‌توان از فرآیندهای تغییر شکل پلاستیک شدید استفاده نمود. از جمله این فرآیندها، فرآیند پرس در کانال‌های همسان زاویه‌دار و نورد در کانال زاویه‌دار همسان می‌باشد که مناسب برای ورق‌های فلزی است.

  یکی از موارد مهم در استفاده صنعتی از مواد، استحکام و سختی و طول عمر مطلوب مواد است که منجر به پایین آمدن هزینه‌های بالای نگهداری و تعمیرات تجهیزات می‌شود. تغییر شکل پلاستیک شدید  یکی از روش‌های ایجاد نانوساختاری از دانه‌های ریز و افزایش خواص مکانیکی فلزات است. فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌دار به عنوان یکی از روش‌های تغییر شکل پلاستیک منجر به افزایش سختی و استحکام قطعات تولید شده از این ورق‌ها می‌شود.

  با توجه به پژوهش‌های انجام شده جهت بررسی فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌دار در ورق‌های کامپوزیتی چند‌لایه باید عواملی مانند اصطکاک، کرنش، نرخ کرنش، هندسه، خواص مواد و سرعت فرآیند بررسی شوند. به این ترتیب بر پایه پژوهش‌های موجود فرضیات تحقیق به صورت زیر در نظر گرفته می شوند:

  امکان نورد همسان در کانال زاویه‌دار ورق دولایه مس- فولاد وجود دارد.

  انجام فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌دار سبب کاهش اندازه دانه‌ها در ورق دولایه مس- فولاد خواهد شد.

  انجام فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌دار سبب افزایش استحکام و سختی ورق دولایه مس- فولاد خواهد شد.

  1-2-اهداف تحقیق و بیان مساله

  با توجه به موضوع پژوهش و تحقیقات پیشین در این زمینه جهت دست‌یابی به مدل مناسب و کاربردی اهداف به شرح زیر دنبال خواهند شد:

  فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌دار از جمله فرآیندهای تغییر شکل شدید می‌باشد که جهت بهبود خواص مکانیکی و متالورژیکی ورق‌های فلزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هم‌چنین امروزه استفاده از ورق‌های چندلایه فلزی به دلیل ترکیب خواص مختلف مدنظر محققین و صنایع قرار گرفته است. بنابراین در این پژوهش به بررسی فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌دار ورق‌های دولایه مس- فولاد می‌پردازیم و موارد زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:

  تغییرات استحکام نمونه‌ها

  تغییرات سختی نمونه‌ها

  تغییر ریزساختار ورق‌ها در اثر فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌دار

  1-3-پیشینه تحقیق

  سیگال و همکاران، فرآیند پرس همسان در کانال زاویه‌دار را به عنوان یکی از روش‌های تغییر شکل شدید که قابلیت ریزدانه کردن ساختار در حد میکرومتر و در بعضی موارد حد نانومتر را دارد، اولین بار در سال 1970 معرفی کردند. اما در اوایل دهه نود بود که این روش به عنوان یکی از روش‌های مؤثر جهت ریز‌دانه کردن مواد درشت‌دانه و بدست آوردن خواص مکانیکی مناسب شناخته شد.

  آزوشیما و همکاران، روش‌های ایجاد تغییر شکل پلاستیک شدید جهت دست‌یابی به دانه‌های کریستالی بسیار ریز را جمع‌بندی و بررسی نموده‌اند. در نتیجه با این بررسی، روش مکمل برای ایجاد خواص بهتر ارائه گردید. کاهش اندازه دانه منجر به افزایش تنش تسلیم و کاهش شکل‌پذیری می‌گردد، لذا جهت افزایش شکل‌پذیری می‌توان فرآیند آنیل را اعمال نمود. از آن‌جا که روش تغییر شکل پلاستیک شدید می‌تواند در تمام فلزاتی که قابلیت تغییرشکل خوبی را دارند، ریز‌ساختار نانومتری ایجاد کند می‌توان با تولید قالب‌های بزرگ‌تر و با کاربرد بیشتر گستره کارایی این فرآیند را افزایش داد.

    کاواکاج و همکاران، رفتار ماده در فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌دار را از روش المان محدود تحلیل نمودند. در این پژوهش ماده مورد آزمایش از جنس مس بوده و کرنش، نرخ کرنش، دما و تنش برای زوایای قالب مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. هم‌چنین اثر اصطکاک و زاویه قالب بر تنش، کرنش، توزیع و ناهمگنی کرنش، تغییر شکل برشی و گشتاور وارد بر غلتک‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد برای زوایای قالب از 90 تا 120 درجه تغییر شکل پیچشی رخ می‌دهد، هم‌چنین مشخص شد با افزایش زاویه قالب کرنش کاهش می‌یابد. در کل می‌توان نتیجه گرفت که تمام پارامتر‌ها با افزایش زاویه قالب کاهش می‌یابند.

  عظیمی و همکاران، تأثیر پاس‌های مختلف فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌دار را بر روی خواص مکانیکی آلومینیوم 1100 بررسی کردند. این محققین گزارش کردند که در اولین پاس فرآیند، استحکام و سختی افزایش قابل توجهی پیدا کرده و چکش‌خواری کاهش می‌یابد. هم‌چنین گزارش شد که با اعمال بیش از 4 پاس از فرآیند، ترک‌های سطحی در نمونه‌ها دیده می‌شود که خواص مکانیکی را کاهش می‌دهد.

  پارک و همکاران، نیز به بررسی تأثیر فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌دار بر روی ریزدانه‌سازی فولاد پرداختند. این محققین گزارش کردند که قسمت بیرونی نمونه الگوی دانه‌ای خم‌شده توسط تغییر شکل برشی در طول نورد همسان در کانال زاویه‌دار را نشان می‌دهد، در حالی‌که قسمت تغییرشکل نیافته نمونه دانه‌بندی اولیه عمود بر سطح نورد را نشان می‌دهد. به جز قسمت پایینی ورق که دانه‌بندی خمیده را نشان می‌دهد، جایی که به تناوب اثرات هندسی سنبه و ماتریس روی آن اثر می‌گذارد، بیشترین زاویه برشی، θ برابر  با ‌شده 42 درجه است.

  طالبیان و همکاران، به بررسی تولید ورق‌های چندلایه آلومینیوم و فولاد از طریق تغییرشکل شدید ناشی از نورد پرداختند. این محققین گزارش کردند که اگر ترکیب بین‌فلزی ایجاد شده ضخامت مناسبی داشته باشد، می‌توان یک فلز دو یا چند‌لایه با استحکام مناسب تولید کرد. گزارش شده است که ضخامت ترکیب بین‌فلزی ایجاد شده بین آلومینیوم و فولاد با افزایش زمان و دمای آنیل افزایش می‌یابد. هم‌چنین اعمال تغییرشکل پلاستیک بیشتر نیز باعث استحکام دهی و امکان دستیابی به استحکام بالاتر وجود دارد.

  1-4-ساختار تحقیق

  این پایان‌نامه شامل 5 فصل است که در فصل اول به بیان مقدمه، اهداف از انجام پژوهش، پیشینه تحقیق و ارائه مختصری از تحقیقات انجام شده در این زمینه پرداخته شده است. در فصل دوم مروری بر منابع موجود در این زمینه انجام شده است. فصل سوم به تشریح فعالیت‌ها و آزمایش‌های انجام شده در این پژوهش پرداخته است. در فصل چهارم نتایج به دست آمده از آزمایش‌های انجام‌شده ارائه شده است و در نهایت در فصل پنجم نتیجه‌گیری بدست‌آمده از پژوهش بیان شده است.

 • فهرست:

  عنوان................................................................................................................................................................................ صفحه

  فهرست مطالب... 10

  فهرست شکل‌ها 12

  فهرست جدول‌ها 15

  فصل 1. 16

  1-1- مقدمه. 17

  1-2- اهداف تحقیق و بیان مساله. 18

  1-3- پیشینه تحقیق.. 19

  1-4- ساختار تحقیق.. 20

  فصل 2. 21

  2-1- مقدمه. 22

  2-2- فرآیند پرس همسان در کانال زاویه‌دار 23

  2-2-2- مسیرهای مختلف اعمال فرآیند پرس همسان در کانال زاویه‌دار 24

  2-2-3- کرنش اعمالی در فرآیند پرس همسان در کانال زاویه‌دار و فرآیندهای مشابه. 27

  2-2-4- پارامترهای مهم در فرآیندپرس همسان در کانال زاویه‌دار و همچنین فرآیندهای مشابه. 28

  2-2-4-1- زاویه کانال.. 28

  2-2-4-2- زاویه انحنا 30

  2-2-4-3- دمای پرس‌کاری.. 30

  2-2-4-4- سرعت پرس.... 31

  2-2-4-5- فشار پشتی.. 32

  2-2-5- تأثیر فرآیند پرس همسان در کانال زاویه‌دار بر ریزساختار 33

  2-2-6- مکانیزم کاهش اندازه دانه در فرآیند پرس همسان در کانال زاویه‌دار و فرآیندهای مشابه. 35

  2-3- فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌دار به عنوان یکی از فرآیندهای تغییرشکل شدید. 39

  2-4- ترکیب نورد همسان در کانال زاویه‌دار و آنیل به منظور بهینه سازی خواص مکانیکی.. 41

  2-4-2- تأثیر نورد همسان در کانال زاویه‌دار بر روی خواص مکانیکی آلومینیوم. 43

  2-4-3- تأثیر  نورد همسان در کانال زاویه‌دار بر روی خواص مکانیکی فولاد. 51

  2-5- معرفی بعضی فرآیندهای تولید مقاطع دوفلزی.. 58

  2-5-1- اکستروژن.. 58

  2-5-2- جوشکاری انفجاری.. 59

  2-5-3- نورد اتصالی تجمعی.. 61

  فصل 3. 66

  3-1- مقدمه. 67

  3-2- مواد اولیه مورد استفاده 67

  3-3- نحوه انجام فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌دار بر ورق دو لایه مس- فولاد. 68

  3-4- بررسی خواص نمونه‌ها تحت فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌دار 69

  3-4-1- آزمون استحکام کششی.. 69

  3-4-2- آزمون میکروسختی.. 70

  3-4-3- آزمون بررسی ریزساختار 70

  فصل 4. 71

  4-1- آزمون کشش نمونه‌های تحت نورد همسان در کانال زاویه‌دار 72

  4-1-2- بررسی روند تغییرات استحکام تسلیم.. 73

  4-1-3- بررسی روند تغییرات استحکام نهایی.. 74

  4-2- نتایج میکروسختی.. 75

  4-3- تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM... 80

  فصل 5. 83

  5-1- نتیجه‏گیری.. 84

  5-2- محدودیت‏های پژوهش.... 86

  5-3- پیشنهادها 86

  مراجع.. 87

   

  منبع:

   

   

  [1] Yuan J, Pang Y, Li T. Multilayer clad plate of stainless steel/aluminum/aluminum alloy. J Wuhan Univ Technol-Mat Sci Edit. 2011;26:111-3.

  [2] Kawase H, Makimoto M, Takagi K, Ishida Y, Tanaka T. Development of Aluminum-clad Steel Sheet by Roll-bonding. Transactions of the Iron and Steel Institute of Japan. 1983;23:628-32.

  [3] Eivani AR, Taheri AK. A new method for producing bimetallic rods. Materials Letters. 2007;61:4110-3.

  [4] Valiev RZ, Langdon TG. Principles of equal-channel angular pressing as a processing tool for grain refinement. Progress in Materials Science. 2006;51:881-981.

  [5] Beyerlein IJ, Tóth LS. Texture evolution in equal-channel angular extrusion. Progress in Materials Science. 2009;54:427-510.

  [6] Nakashima K, Horita Z, Nemoto M, Langdon TG. Development of a multi-pass facility for equal-channel angular pressing to high total strains. Materials Science and Engineering: A. 2000;281:82-7.

  [7] Furukawa M, Iwahashi Y, Horita Z, Nemoto M, Langdon TG. The shearing characteristics associated with equal-channel angular pressing. Materials Science and Engineering: A. 1998;257:328-32.

  [8] Furuno K, Akamatsu H, Oh-ishi K, Furukawa M, Horita Z, Langdon TG. Microstructural development in equal-channel angular pressing using a 60° die. Acta Materialia. 2004;52:2497-507.

  [9] Nakashima K, Horita Z, Nemoto M, Langdon TG. Influence of channel angle on the development of ultrafine grains in equal-channel angular pressing. Acta Materialia. 1998;46:1589-99.

  [10] Huang WH, Chang L, Kao PW, Chang CP. Effect of die angle on the deformation texture of copper processed by equal channel angular extrusion. Materials Science and Engineering: A. 2001;307:113-8.

  [11] Djavanroodi F, Ebrahimi M. Effect of die channel angle, friction and back pressure in the equal channel angular pressing using 3D finite element simulation. Materials Science and Engineering: A. 2010;527:1230-5.

  [12] Yamashita A, Yamaguchi D, Horita Z, Langdon TG. Influence of pressing temperature on microstructural development in equal-channel angular pressing. Materials Science and Engineering: A. 2000;287:100-6.

  [13] Iwahashi Y, Horita Z, Nemoto M, Langdon TG. The process of grain refinement in equal-channel angular pressing. Acta Materialia. 1998;46:3317-31.

  [14] Xia K, Wang JT, Wu X, Chen G, Gurvan M. Equal channel angular pressing of magnesium alloy AZ31. Materials Science and Engineering: A. 2005;410–411:324-7.

  [15] Tong LB, Zheng MY, Hu XS, Wu K, Xu SW, Kamado S, et al. Influence of ECAP routes on microstructure and mechanical properties of Mg–Zn–Ca alloy. Materials Science and Engineering: A. 2010;527:4250-6.

  [16] Segal VM. Equal channel angular extrusion: from macromechanics to structure formation. Materials Science and Engineering: A. 1999;271:322-33.

  [17] Meyers MA, Nesterenko VF, LaSalvia JC, Xue Q. Shear localization in dynamic deformation of materials: microstructural evolution and self-organization. Materials Science and Engineering: A. 2001;317:204-25.

  [18] Mishra A, Richard V, Grégori F, Asaro RJ, Meyers MA. Microstructural evolution in copper processed by severe plastic deformation. Materials Science and Engineering: A. 2005;410–411:290-8.

  [19] Su CW, Lu L, Lai MO. A model for the grain refinement mechanism in equal channel angular pressing of Mg alloy from microstructural studies. Materials Science and Engineering: A. 2006;434:227-36.

  [20] Segal VM. Materials processing by simple shear. Materials Science and Engineering: A. 1995;197:157-64.

  [21] Habibi A, Ketabchi M, Eskandarzadeh M. Nano-grained pure copper with high-strength and high-conductivity produced by equal channel angular rolling process. Journal of Materials Processing Technology. 2011;211:1085-90.

  [22] Habibi A, Ketabchi M. Enhanced properties of nano-grained pure copper by equal channel angular rolling and post-annealing. Materials & Design. 2012;34:483-7.

  [23] Hassani FZ, Ketabchi M. Nano grained AZ31 alloy achieved by equal channel angular rolling process. Materials Science and Engineering: A. 2011;528:6426-31.

  [24] Cheng YQ, Chen ZH, Xia WJ. Drawability of AZ31 magnesium alloy sheet produced by equal channel angular rolling at room temperature. Materials Characterization. 2007;58:617-22.

  [25] El-Danaf EA. Mechanical properties, microstructure and micro-texture evolution for 1050AA deformed by equal channel angular pressing (ECAP) and post ECAP plane strain compression using two loading schemes. Materials & Design. 2012;34:793-807.

  [26] Satheesh Kumar SS, Raghu T. Tensile behaviour and strain hardening characteristics of constrained groove pressed nickel sheets. Materials & Design. 2011;32:4650-7.

  [27] Azimi A, Tutunchilar S, Faraji G, Besharati Givi MK. Mechanical properties and microstructural evolution during multi-pass ECAR of Al 1100–O alloy. Materials & Design. 2012;42:388-94.

  [28] Park K-T, Kwon H-J, Kim W-J, Kim Y-S. Microstructural characteristics and thermal stability of ultrafine grained 6061 Al alloy fabricated by accumulative roll bonding process. Materials Science and Engineering: A. 2001;316:145-52.

  [29] Xue Q, Beyerlein IJ, Alexander DJ, Gray Iii GT. Mechanisms for initial grain refinement in OFHC copper during equal channel angular pressing. Acta Materialia. 2007;55:655-68.

  [30] McKenzie PWJ, Lapovok R, Estrin Y. The influence of back pressure on ECAP processed AA 6016: Modeling and experiment. Acta Materialia. 2007;55:2985-93.

  [31] Gu C, Lian J, Jiang Z, Jiang Q. Enhanced tensile ductility in an electrodeposited nanocrystalline Ni. Scripta Materialia. 2006;54:579-84.

  [32] Park J-W, Kim J-W, Chung Y-H. Grain refinement of steel plate by continuous equal-channel angular process. Scripta Materialia. 2004;51:181-4.

  [33] Qu S, Huang CX, Gao YL, Yang G, Wu SD, Zang QS, et al. Tensile and compressive properties of AISI 304L stainless steel subjected to equal channel angular pressing. Materials Science and Engineering: A. 2008;475:207-16.

  [34] Chitkara NR, Aleem A. Extrusion of axi-symmetric bi-metallic tubes: some experiments using hollow billets and the application of a generalised slab method of analysis. International Journal of Mechanical Sciences. 2001;43:2857-82.

  [35] Chen Z, Ikeda K, Murakami T, Takeda T, Xie J-X. Fabrication of composite pipes by multi-billet extrusion technique. Journal of Materials Processing Technology. 2003;137:10-6.

  [36] Sun X-j, Tao J, Guo X-z. Bonding properties of interface in Fe/Al clad tube prepared by explosive welding. Transactions of Nonferrous Metals Society of China. 2011;21:2175-80.

  [37] Zamani E, Liaghat G. Explosive welding of stainless steel–carbon steel coaxial pipes. Journal of Materials Science. 2012;47:685-95.

  [38] Mukae S, Nishio K, Kato M, Inoue T, Sumitomo K. Effect of heat treatment on bond characteristics of aluminium clad steel: Production and characteristics of vacuum roll bonded clad materials (2nd Report). Welding International. 1995;9:384-9.

  [39] Tsuji N, Shiotsuki K, Utsunomiya H, Saito Y. Low temperature superplasticity of ultra-fine grained 5083 aluminium alloy produced by accumulative roll-bonding.  Materials Science Forum: Trans Tech Publ; 1999. p. 73-8.

  [40] Saito Y, Utsunomiya H, Tsuji N, Sakai T. Novel ultra-high straining process for bulk materials—development of the accumulative roll-bonding (ARB) process. Acta Materialia. 1999;47:579-83.

  [41] Tsuji N, Saito Y, Lee S-H, Minamino Y. ARB (Accumulative Roll-Bonding) and Other New Techniques to Produce Bulk Ultrafine Grained Materials.  Nanomaterials by Severe Plastic Deformation: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA; 2005. p. 477-90.

  [42] Talebian M, Alizadeh M. Manufacturing Al/steel multilayered composite by accumulative roll bonding and the effects of subsequent annealing on the microstructural and mechanical characteristics. Materials Science and Engineering: A. 2014;590:186-93.

  [43] ASTM E8/E8M-09, “Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials”, Pennsylvania (United States): ASTM International; December (2009)


موضوع پایان نامه مطالعه و بررسی فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌ دار ورق دو لایه جوش انفجاری شده مس فولاد, نمونه پایان نامه مطالعه و بررسی فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌ دار ورق دو لایه جوش انفجاری شده مس فولاد, جستجوی پایان نامه مطالعه و بررسی فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌ دار ورق دو لایه جوش انفجاری شده مس فولاد, فایل Word پایان نامه مطالعه و بررسی فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌ دار ورق دو لایه جوش انفجاری شده مس فولاد, دانلود پایان نامه مطالعه و بررسی فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌ دار ورق دو لایه جوش انفجاری شده مس فولاد, فایل PDF پایان نامه مطالعه و بررسی فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌ دار ورق دو لایه جوش انفجاری شده مس فولاد, تحقیق در مورد پایان نامه مطالعه و بررسی فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌ دار ورق دو لایه جوش انفجاری شده مس فولاد, مقاله در مورد پایان نامه مطالعه و بررسی فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌ دار ورق دو لایه جوش انفجاری شده مس فولاد, پروژه در مورد پایان نامه مطالعه و بررسی فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌ دار ورق دو لایه جوش انفجاری شده مس فولاد, پروپوزال در مورد پایان نامه مطالعه و بررسی فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌ دار ورق دو لایه جوش انفجاری شده مس فولاد, تز دکترا در مورد پایان نامه مطالعه و بررسی فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌ دار ورق دو لایه جوش انفجاری شده مس فولاد, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مطالعه و بررسی فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌ دار ورق دو لایه جوش انفجاری شده مس فولاد, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مطالعه و بررسی فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌ دار ورق دو لایه جوش انفجاری شده مس فولاد, پروژه درباره پایان نامه مطالعه و بررسی فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌ دار ورق دو لایه جوش انفجاری شده مس فولاد, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مطالعه و بررسی فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌ دار ورق دو لایه جوش انفجاری شده مس فولاد, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مطالعه و بررسی فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌ دار ورق دو لایه جوش انفجاری شده مس فولاد, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مطالعه و بررسی فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌ دار ورق دو لایه جوش انفجاری شده مس فولاد, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مطالعه و بررسی فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌ دار ورق دو لایه جوش انفجاری شده مس فولاد, رساله دکترا در مورد پایان نامه مطالعه و بررسی فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌ دار ورق دو لایه جوش انفجاری شده مس فولاد

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc)) در رشته مکانیک گرایش ساخت و تولید چکیده در پژوهش حاضر با عنوان طراحی و ساخت دستگاه ECAR به منظور بررسی اثرات فرآیند بر روی ورق های فولاد کربن دستیابی به روشی برای افزایش استحکام و مقاومت آلیاژ های فلزی مورد هدف ما بود. پژوهش مورد نظر در کارگاه تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب به انجام رسید. بعد از طراحی و ساخت دستگاه ECAR ...

پایان نامه کارشناسی ارشد دررشته مهندسی مکانیک (گرایش طراحی کاربردی) چکیده بررسی زوال ورق های غیرایزوتروپیک TWB تحت فرآیند هیدرو فرمینگ دراین تحقیق شکل پذیری و زوال TWB ها دردوگروه همجنس وغیرهمجنس بررسی شده است. درطی تحقیق ازچهارفلزمختلف آلیاژهای آلومینیوم 6111-T4، 5083-H18، 5083-O وفولاد دوفازی DP590 وازدو تست کشش کروی وتست کشش ساده تک محوره استفاده شده است. سپس روش نوین شکل دهی ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی چکیده در این پایان‌نامه تئوری‌ های کلاسیک ورق، تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول و تئوری دو‌متغیره پالوده شده برای مساله ارتعاش آزاد، با استفاده از روش‌های المان محدود استاندارد و المان محدود سلسله مراتبی بررسی‌ می‌گردد. تئوری دو‌متغیره پالوده شده یک تئوری تک‌لای معادل است، که در آن برای بیان میدان جابجایی از دو مولفه‌ی خمشی و ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش تحول زمینه و هدف : کارکنان بعنوان منبع بالقوه ی مقاومت در برابر تغییر شناخته شده اند (اُکوموس و همینگتون ، 1998) ، با تغییر تجارب یک سازمان ، اعضای آن تفاسیر و انتظارات گوناگونی برای آن تغییرات را دارند. درک شناختی از نوع تغییر توسط یک نقشه ذهنی هدایت می شود که ویژگیهای تغییر و رابطه های بین رویدادهای مختلف ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تحول چکیده: امروزه ضرورت تحول و تغییر سازمانی برای اکثر مدیران و کارشناسان و سایر افراد کلیدی آشکار شده است چرا که در دنیای امروز همه چیز در حال تغییر و تحول است، به همین جهت می توان گفت در چنین فضا و شرایطی اگر سازمانی سیستم های مدیریتی، مهندسی را اجرایی و همچنین فرهنگ سازمانیش را تغییر ندهد و با نیازهای جامعه و ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش : مدیریت منابع انسانی چکیده با گسترش پدیده­ی جهانی­سازی، اهمیت اعتماد در روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و سازمانی بطور چشمگیری مورد توجه قرار گرفته است بطوری که اکثر صاحب نظران در علوم مختلف به اهمیت نقش اعتماد در سازمان­ها اشاره کرده­اند. هدف این پژوهش سنجش رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار در ادارات ...

The effect of fiber and pozzolanic materials on the mechanical properties of glass fiber reinforced concrete پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه چکیده خرابی و انهدام بتن به شدت به تشکیل ترک­ها و ریز ترک­ها بستگی دارد. با افزایش بار­گذاری, ریز ترک­ها به هم متصل شده و ترک­ها را تشکیل می­دهند. به ‌منظور رفع این مشکل و همچنین ایجاد شرایط همگن، در چند دهه اخیر از یک­سری ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد سازه چکیده در فرآیند جوشکاری بعد از مرحله­ی سرد شدن جسم، به علت توزیع ناهمسان دما، تنش­هایی در آن باقی می­ماند که تنش‌های پسماند نامیده می­شود. برای به دست آوردن این تنش­ها باید تاریخچه دمایی جسم در طی فرآیند جوشکاری در دسترس باشد. برای این منظور ابتدا یک تحلیل حرارتی صورت می­گیرد تا تاریخچه دمایی جسم به دست آید. با داشتن تاریخچه دمایی و انجام تحلیل ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc مهندسی مکانیک – گرایش ساخت و تولید چکیده ساخت لوله های مربعی و مستطیلی به دلیل کاربرد فراوان آنها در صنایعی که نیاز به فشار و درجه حرارت بالا دارند، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. روش های مختلفی برای ساخت لوله های چهار گوش وجود دارد از جمله اکستروژن، کشش و فشار. روش دیگری که در سال های اخیر بر روی آن مطالعاتی صورت گرفته است، ...

ثبت سفارش