پایان نامه پاسخ مسأله اگزیستانی شر از راه الاهیات شبانی

word 391 KB 32686 44
1392 کارشناسی ارشد فلسفه و اخلاق
قیمت قبل:۵۹,۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۱,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد،  رشته دین شناسی

   

  چکیده:

  مسأله اگزیستانی شر، مسأله ای است که در پارادیم احساسی و عاطفی رخ می دهد و به هیچ عنوان فلسفی یا منطقی نیست. بنابراین دفاعیه و تئودیسه از پاسخ گویی به این مسأله عاجز، نامربوط و ناکارآمدند. در حقیقت این مسأله زمانی دامن‌گیر انسانِ خداباور می شود که با بروز شری که او را بی پناه و سرگشته ساخته است، احساس رهاشدگی و تنهایی می کند و در آستانه بی اعتمادی به خدای عاشق و مراقبت کننده قرار می گیرد؛ انسان در این حالت منتظر تبیین یا توجیه نیست، بلکه تشنه انکشاف عشق الاهی، حضور فعال، نوازش، توجه و مراقبت خدا است. دنبال راهی است که رابطه خود را با خدا بهبود بخشد و عشق و اعتماد آسیب دیده خود را به خدا اصلاح و ترمیم کند. انسانِ در حال رنج، مدام از خدایی که وعده حسن مراقبت از او را داده است سراغ می گیرد که چرا با وی وداع کرده و او را به حال خود رها ساخته است؛ چرا از او مراقبت نمی کند و اجازه می دهد تا شرور او را از پای دربیاورند.

  الاهیات شبانی مسیحی به عنوان الاهیاتی که رسالت واسطگی در ابراز عشق و مراقبت الاهی به همه کسانی که نیازمند مراقبت هستند را بر دوش گرفته است، و به دلیل ماهیت غیر عقلانی و غیر مدافعه جویانه خود، پاسخ‌هایی را تحت عنوان «مراقبت‌های شبانی» به مسأله اگزیستانی شر ارائه داده است. این الاهیاتی نسب خود را به مسیح و پولس به عنوان شبانان مردم می‌رساند و بنای خود را بر ارائه الگویی از زندگی شبانی مسیح می گذارد؛ به این معنا که انسانها وقتی در زندگی با شرور مواجه می شوند، احساس گوسفندان بی‌شبانی را خواهند داشت که بی پناه و ناامن رها شده اند. در این رابطه، مراقبت‌های شبانی اندیشه ها و راهکارهای مفید و کارگشایی دارد.

  واژگان کلیدی: مسأله اگزیستانی شر، الاهیات شبانی، پاسخ مسأله اگزیستانی شر، مراقبت شبانی

   

  مقدمه

  الاهیات شبانی به عنوانی قسمی از الاهیات نقلی مسیحی که وظیفه انتقال عشق و مراقبت الاهی به تمام نیازمندان را برعهده دارد، الاهیاتی است که نسب خود را به مسیح و پولس به عنوان شبانان مردم می‌رساند و بنای خود را بر الگوی زندگی شبانی مسیح می گذارد. طبیعی است که مسأله شر در لباس مسأله‌ای منطقی و فلسفی برای این الاهیات جلوه گر نمی شود؛ چرا که الاهیات شبانی رسالت مدافعه جویانه ای را بر عهده نگرفته است. اما مسأله شر به شکل دیگری با نام مسأله شبانی شر در این الاهیات ظاهر می شود؛ به این معنا که انسان‌ها وقتی در زندگی با شرور مواجه می شوند، احساس گوسفندان بی شبانی را خواهند داشت که بی پناه و ناامن رها شده اند. آنها که انتظار مراقبت و امنیت از خدای عاشق و خیرخواه خود را دارند، با بروز شر در آستانه بی اعتمادی و ناامیدی از خدا قرار می گیرند.

  از آنجا که این مسأله به هیچ عنوان مسأله ای  فلسفی یا منطقی نیست، دفاعیه و تئودیسه در پاسخ گویی عاجز، نامربوط و ناکارآمدند. انسان در این هنگام نیازمند تیمار و شبانی خداست تا اعتمادش را به خدا بازیابی کند. الاهیات شبانی در پاسخ به این مسأله با توجه به الگوی عیسی مسیح، اندیشه ها و راهکارهای مفید و کارگشایی دارد. پاسخ‌هایی چون یادآوری مراقبت و همراهی خدا با بندگان، به تصویر کشیدن عشق خدا، به کار بستن زبان عواطف، گوش دادن فعال، تصحیح تصورات نادرست درباره رنج، ترویج باورها و رفتار‌های درست درباره رنج، یادآوری رنج و درد دیگران به خصوص بزرگان و قدیسان، حفظ ایمان و اعتماد به خدا، راهکارهایی برای اجابت دعا، تأکید بر آیین تدهین بیماران و محتضران از جمله پاسخهای الاهیات شبانی به مسأله شر است.

  در این پایان نامه تلاش خواهد شد تا پس از معرفی الاهیات شبانی و معرفی مسأله شبانی شر، پاسخ این نوع الاهیات به مساله شبانی شر توصیف و بررسی شود.

  سؤال اصلی طرح:

  الاهیات شبانی چه پاسخ‌هایی را در مواجهه با مساله اگزیستانسی شر ارائه می دهد؟

  سئوال‌های فرعی:    

  مساله شر کدام است و به چند قسم تقسیم می شود؟

  مساله اگزیستانسی شر چه تفاوتی با مساله فلسفی و منطقی دارد؟

  الاهیات شبانی چیست و چه رسالتی دارد؟

  الاهیات شبانی چگونه با مساله اگزیستانی شر مواجه می شود؟

  فرضیه اصلی:

  دفاعیه و تئودیسه از پاسخ گویی به مساله اگزیستانسی شر عاجز هستند و انسان در این مساله نیاز به تیمار و شبانی خداوند دارد؛ آنگونه که الاهیات شبانی در پی آن است.

  فرضیه ‌های فرعی:

  شر بر چند قسم است که هر قسم آن پاسخی در خور خود را می طلبد؛

  در مساله اگزیستانسی شر، انسان در آستانه بی اعتمادی و نا امیدی از خداوند قرار می گیرد؛

  مواضع مدافعه جویانه در پاسخ به مساله اگزیستانی شر ناکارآمدند؛

  پاسخ الاهیات شبانی می تواند پاسخ مناسبی برای این نوع مساله شر باشد.

  پیش فرض‌های تحقیق:

  مسأله شر بر سه قسم است و دو قسم منطقی و فلسفی پاسخ هایی در خور خود دارند که در این پایان‌نامه به آنها پرداخته نخواهد شد؛

  مسأله اگزیستانسی شر در لباس مسأله ای منطقی و فلسفی برای الاهیات شبانی جلوه گر نمی شود.

  پیشینه تحقیق:

  با توجه به اینکه در آثار ترجمه شده به فارسی به الاهیات شبانی پرداخته نشده است (یا حداقل خیلی کم پرداخته شده است)، و همچنین مسأله شبانی شر کاملا در پژوهش های زبان فارسی جدید می باشد، می توان گفت این پایان نامه از حیث انتخاب قلمرو و مسأله کاملا نوآور است.

  اهداف تحقیق:

  بررسی پاسخی که الاهیات شبانی مسیحی در مواجهه با مساله اگزیستانی شر ارائه می دهد؛ در این پایان نامه در نظر داریم، نحوه مواجهه الاهیات شبانی با مسأله اگزیستانسی شر را مورد مداقه قرار دهیم و دریابیم که آیا رویکرد این الاهیات در برابر مسأله شر، کارآمد می باشد یا خیر.

   ادامه تحقیق در پایان نامه دکتری؛ تطبیق پاسخ الاهیات شبانی به مساله اگزیستانی شر با آنچه که در قرآن و متون اسلامی در باب معنا بخشی و همدری با رنج‌دیده و بیمار ارائه می گردد.

  اهمیت تحقیق:

  مسأله اگزیستانی شر مسأله ای‌ست فراگیر که غالب انسان ها را در بر می گیرد. از طرفی دیگر پاسخی که به این نوع مسأله داده می شود، بایستی دارای خصوصیات متفاوت تری نسبت به پاسخ های منطقی و فلسفی باشد؛ چرا که حیث دفاعی و اقناعی ندارد، بلکه جنبه همراهی و همدردی با انسان است که مورد توجه قرار می‌گیرد. الاهیات شبانی در مواجهه با این مسأله ، پاسخ هایی را ارائه کرده و ماموریت هایی را به کشیش های مسیحی ابلاغ می نماید که به صورت عملی در بیمارستان ها و مکان های مورد نظر به همراهی و معنابخشی رنج بیماران و مبتلایان می پردازند. با توجه به این پیشینه و عدم وجود آثار مرتبط در زبان فارسی اهمیت و جایگاه بحث روشن می شود.

  فایده تحقیق:

  آنگونه که قبلا هم اشاره شد، فواید علمی این تحقیق در نوآوری و متعاقبا در انجام تطبیق ابزار الاهیات شبانی با آموزه های اسلامی خود نمایی خواهد نمود.

  Abstract

  Existential problem of evil is emotional sort of problem, which is different from philosophical or logical problem of evil. Therefore, defense or theodicy are not suitable answers for existential problem of evil. This kind of problems occurs to believer, when he confronts evil in his own life. In this situation, he feels to be alone & forgotten by his Lover God, and this causes his distrustful to God. While suffering, he does not wait for justification, but strongly needs to receive the grace of God, His presence & attention. The suffered man looks for the God who had promised to take care of his servants. He complains why God has forgotten him, why He does not care about his suffering.

  Christian pastoral theology as a theology aims to mediate in the love of God for those who are suffering and need attention. This theology, which finds its root in the act of Jesus Crist & Paul, has some answers to existential problem of evil under the title of ‘pastoral care’. The answers are based on pastoral behavior of Jesus in his life, while as a pastor he was facing the suffering people. The answers of pastoral care are as follow: to remind the love of God, to listen to the suffering of people, to correct the wrong beliefs & encourage the suitable acts in regarding to suffering, to express sufficient ways for prayer, and so on.

   

  Keywords: existential problem of evil, pastoral theology, pastoral care

 • فهرست:

  مقدمه. 1

  سؤال اصلی طرح:. 2

  سئوال‌های فرعی:. 2

  فرضیه اصلی:. 2

  فرضیه ‌های فرعی:. 2

  پیش فرض‌های تحقیق:. 2

  پیشینه تحقیق:. 3

  اهداف تحقیق:. 3

  اهمیت تحقیق:. 3

  فایده تحقیق:. 4

  فصل اول: الاهیات شبانی مسیحی.. 5

  1.الاهیات پذیرش... 7

  زن سامری و موهبت الهی: 8

  رستگاری زکّی باجگیر: 8

  تعالی ایمان در زن یهودی: 9

  شفای مرد جذامی: 9

  ایمان شفا بخش: 10

  2.الاهیات در دسترس بودن. 11

  توجه به مردم حتی در سخت ترین شرایط: 11

  زن مستحاضه و دختر مرده: 11

  متبرک کردن کودکان با وجود مشغله: 13

  3.الاهیات پاسخگویی.. 13

  4.الاهیات مراقبت.. 14

  جایگاه اخلاق در مراقبت: 15

  نقش دلسوزی در مراقبت: 16

  5.الاهیات حساسیت.. 17

  6.الاهیات اطاعت.. 17

  پاسخگویی به نیاز دردمندان: 18

  7.الاهیات شهادت دادن. 19

  8.الاهیات خدمتگزاری. 20

  مسیح الگوی خدمت: 21

  9.الاهیات عشق. 21

  10.الاهیات رودر رویی.. 22

  تسامح در رویارویی با خطای دیگران: 23

  رعایت شرایط بیمار در رویارویی: 24

  11.الاهیات تجدید (قوا) 25

  فصل دوم: مسأله شر و پاسخ های آن.. 27

  مسأله شر. 28

  1.مسأله منطقی شر    28

  پاسخ به مسأله منطقی شر 30

  1)دفاع مبتنی بر اختیار: 30

  2)عدمی بودن شر 31

  3)شرور، لازمه خیرهای برتر 32

  2. مسأله قرینه‌ای شر. 33

  پاسخ به مسأله قرینه ای شر: 34

  1)تئودیسه پرورش روح    35

  2)تئودیسه نیاز انسان    36

  3. مسأله اگزیستانی شر. 37

  تبیین مسأله. 38

  پرسش ها در مسأله اگزیستانسی شر 40

  پاسخ به مسأله اگزیستانسی شر 42

  1.پاسخ از راه معانی رنج. 42

  2.پاسخ از راه مراقبت‌های شبانی.. 43

  فصل سوم: مراقبت‌های شبانی.. Error! Bookmark not defined.

  1.یادآوری مراقبت و همراهی خدا با بندگان:. Error! Bookmark not defined.

  2.به تصویر کشیدن عشق خدا:. Error! Bookmark not defined.

  3.به کار بستن زبان عواطف:. Error! Bookmark not defined.

  4.گوش دادن فعال:. Error! Bookmark not defined.

  5.تصحیح تصورات نادرست درباره رنج:. Error! Bookmark not defined.

  6.ترویج باورها و رفتارهای درست درباره رنج:. Error! Bookmark not defined.

  7.یادآوری رنج و درد دیگران به خصوص بزرگان و قدیسان:. Error! Bookmark not defined.

  8.حفظ ایمان و اعتماد به خدا:. Error! Bookmark not defined.

  9.راهکارهایی برای اجابت دعا:. Error! Bookmark not defined.

  10.تأکید بر آیین تدهین بیماران و محتضران:. Error! Bookmark not defined.

  فصل چهارم: Error! Bookmark not defined.

  بررسی پاسخ الاهیات شبانی به.. Error! Bookmark not defined.

  مسأله اگزیستانی شر. Error! Bookmark not defined.

  رسالت الاهیات شبانی.. Error! Bookmark not defined.

  شرایط و لوازم پاسخ‌گویی در الاهیات شبانی.. Error! Bookmark not defined.

  بررسی مراقبت‌های شبانی.. Error! Bookmark not defined.

  نتیجه گیری.. Error! Bookmark not defined.

  منابع: 45

   

  منبع:

   

  منابع انگلیسی:

  Adams, Marilyn, Redemptive Suffering: A Christian Solution to the Problem of Evil, Dame Press, 1986

  Alcorn, Randy, If God Is Good: Faith in the Midst of Suffering and Evil, Multnomah Books, 2010

  Blocker, Henri, Evil and the Cross: An Analytical Look at the Problem of Pain, Kregel, 1994

  Bridges, Jerry, Trusting God: Even When Life Hurts, Nav Press, 2008

  Brownley, Margaret, Grieving God's Way: The Path to Lasting Hope and Healing, Thomas Nelson, 2012

  Carson, D. A, How Long, O Lord? Reflections on Suffering and Evil, Baker Academic, 2006

  Craig, William, No Easy Answers: Finding Hope in Doubt, Failure, and Unanswered Prayer, Moody Press, 1990

  Feinberg, John, Deceived by God? A journey through suffering, 1997

  Feinberg, John, The Many Faces of  Evil: Theological Systems and the Problems of Evil, Crossway Books, 2004

  Frank, Anne, The Diary of a Young Girl, Penguin Group, 1998

  Hauerwas, Stanley, God, Medicine and Suffering, Eerdmans Publishing Company, 1994

  Hauerwas, Stanley, Naming the Silences: God Medicine and the Problem of Suffering, Eerdmans Publishing Co., 2004

  Hedahl, Susan, Listening Ministry: Rethinking Pastoral Leadership, Fortress Press, 2001

  Kirkwood, Neville, Pastoral Care in Hospitals, E J Dwyer, 1995

  Moran, Frances, Listening: a pastoral style, E J Dwyer, 1996

  Naselli, Androw David, How could a good God allow sufferings and evil, Zondervan, 2003

  Rood, Rick, The Problem of Evil, Plano Parkway, 1996

  Rood, Rick, God and Evil, How can a good God allow Evil, Zondervan, 2003

  Svik, Atle, “Why almost all moral critique of theodicies is misplaced”, Religious Studies, Cambridge University Press, 2008

  Tada&  Steve, Joni Eareckson &  Estes, When God Weeps: Why Our Sufferings Matter to the Almighty, Zondervan, 2000

  Wolterstorff, Nicholas, A Lament for a Son, Eerdmans, 1987

  Waters, Larry, Reflections on Suffering in the Book of Job, Bib Sac, 1997

  Yancey, Philip, Disappointment With God: Three Questions No One Asks Aloud, Zondervan, 1992

   

  منابع فارسی:

  تالیافرو، چارلز، فلسفه دین در قرن بیستم، دفتر پژوهش و نشر سهروردی، رحمتی، 1379

  تعالیم کلیسای کاتولیک، مفتاح، احمدرضا و دیگران، دانشگاه ادیان و مذاهب، 1393

  پترسون و دیگران، مایکل، عقل و اعتقاد دینی، احمد نراقی  و ابراهیم سلطانی، طرح نو، 1388

  پورمحمدی، نعیمه، «پاسخ به مسئله اگزیستانسی شر در الاهیات مسیحی»، جستارهای فلسفه دین،1392، ص 19 الی 37

  پورمحمدی، نعیمه، «الاهیات شبانی مسیحی و پاسخ به مساله شر» جستارهای فلسفه دین، 1391

   

  رضایی، مهین، تئودیسه و عدل الهی، نشرسهروردی، 1380

  سنجری،            غلامعلی، مسأله منطقی شر، دفتر تبلیغات اسلامی، 1390

  قدردان ملکی، محمد حسن، خدا و مسأله شر، دفتر تبلیغات حوزه علمیه، 1377

  مکی، جی ال، کلام فلسفی، ابراهیم سلطانی، موسسه فرهنگی صراط، 1374

  مکی، جی ال، ، «شر و قدرت مطلق»، احمد نراقی  و ابراهیم سلطانی، موسسه فرهنگی صراط،1374، ص 145 الی 171

  هیک، جان، فلسفه دین، بهزاد سالکی، المهدی، 1381

   


موضوع پایان نامه پاسخ مسأله اگزیستانی شر از راه الاهیات شبانی, نمونه پایان نامه پاسخ مسأله اگزیستانی شر از راه الاهیات شبانی, جستجوی پایان نامه پاسخ مسأله اگزیستانی شر از راه الاهیات شبانی, فایل Word پایان نامه پاسخ مسأله اگزیستانی شر از راه الاهیات شبانی, دانلود پایان نامه پاسخ مسأله اگزیستانی شر از راه الاهیات شبانی, فایل PDF پایان نامه پاسخ مسأله اگزیستانی شر از راه الاهیات شبانی, تحقیق در مورد پایان نامه پاسخ مسأله اگزیستانی شر از راه الاهیات شبانی, مقاله در مورد پایان نامه پاسخ مسأله اگزیستانی شر از راه الاهیات شبانی, پروژه در مورد پایان نامه پاسخ مسأله اگزیستانی شر از راه الاهیات شبانی, پروپوزال در مورد پایان نامه پاسخ مسأله اگزیستانی شر از راه الاهیات شبانی, تز دکترا در مورد پایان نامه پاسخ مسأله اگزیستانی شر از راه الاهیات شبانی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه پاسخ مسأله اگزیستانی شر از راه الاهیات شبانی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه پاسخ مسأله اگزیستانی شر از راه الاهیات شبانی, پروژه درباره پایان نامه پاسخ مسأله اگزیستانی شر از راه الاهیات شبانی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه پاسخ مسأله اگزیستانی شر از راه الاهیات شبانی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه پاسخ مسأله اگزیستانی شر از راه الاهیات شبانی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه پاسخ مسأله اگزیستانی شر از راه الاهیات شبانی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه پاسخ مسأله اگزیستانی شر از راه الاهیات شبانی, رساله دکترا در مورد پایان نامه پاسخ مسأله اگزیستانی شر از راه الاهیات شبانی

                       گروه مديريت پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد M.A.” شهريور 1391 چکيده بانک ها يکي ازنهادها

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته: علوم تربیتی گروه :برنامه ریزی درسی چکیده : خودکنترلی، مراقبتی درونی است که بر اساس آن،بی آنکه نظارت یا کنترل خارجی در بین باشد،وظایف محول شده انجام و رفتارهای ناهنجار و غیر قانونی ترک می شود. هنگامی که کسی بی توجه به کنترل خارجی،تلاش خود را مصروف انجام دادن کاری که بر عهده او واگذار شده است،کند و مرتکب خلافی از قبیل کم کاری و سهل ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: ادیان و عرفان چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): نوشتار حاضر به بررسی خدا از منظر یونیتارین ها به خصوص نظرات میخائیل سروتوس می پردازد که علیه عقاید کلیسا برخواستند. افراد این گروه مطرود کلیسا بودند و کلیسا آن ها را به عنوان بدعت گذار محکوم کرد و آثار این افراد را ازبین برد و فقط تعداد ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A » گرایش : حسابداری چکیده تغییر یا تعویض حسابرسان در محافل حرفه ای ناشی از دلایل مختلفی می باشد. علاوه بر اجبارهایی که اداره کنندگان بازارهای سرمایه برای تعویض حسابرس در نظر گرفته اند، تغییر حسابرس ممکن است ناشی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی موجود در داخل سازمان باشد بگونه ای که حسابرسی را انتخاب نمایند که دارای بیشترین استقلال و ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در ( مدیریت دولتی _ تشکیلات و روش ها ) چکیده این مطالعه به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر اشتیاق شغلی کارکنان می پردازد. با تاکید بر مبانی نظری، مدل مفهومی تحقیق طراحی و بر این اساس 6 فرضیه تدوین گردید. جامعه آماری این تجقیق، دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد. نمونه گیری با استفاده از روش تصادفی-طبقه ای انجام شده است و حجم نمونه با استفاده از فرمول ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: تحول چکیده اهداف: هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عمکلرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت است. روش ها: جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های تولیدی استان گیلان واقع درشهرستان رشت می باشد و به روش نمونه گیری تصادفی از بین آنها 109 شرکت انتخاب شد. پرسشنامه ای شامل 22 سوال برای ...

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته راهنمايي و مشاوره سال 1386  با نگاهي کوتاه و تحليل گونه به انقلاب شکوهمند اسلامي ايران بالعينه مي بينيم که استکبار جهاني بعد از مأيوس شدن از شکست و کنار&nb

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A ) رشته: اقتصاد گرايش : توسعه و برنامه ريزي چکيده پايان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده): ساد به عنوان يکي از قديمي

علوم وفنون راهنمایی و رانندگی پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت ترافیک چکیده: یکی از مهمترین حوادث رانندگی، تصادفات وسایل نقلیه ی در حال حرکت با عابرین پیاده است که در سطح جوامع مختلف از فراوانی بسیار بالایی برخوردار بوده که به دلیل اهمیت امر موجب گردیده قانونگذاران در کشورهای مختلف در این موارد اقدام به وضع مقررات نمایند. هدف از تحقیق حاضر مطالعه تطبیقی و تعیین مسئولیت ...

چکیده محلات قدیمی شهرها نه تنها به خاطر میراث فرهنگی خود ، که به دلیل قرارگرفتن در داخل شهرها فرصت ارزشمندی برای اصلاح و نوسازی و پاسخگویی به نیازهای فزاینده شهری فراهم آورده است. بسیاری از این گونه بافت های فرسوده در شهرهای ایران به حال خود رها شده اند و برنامه ریزی برای نوسازی و ساماندهی این گونه نواحی به یک ضرورت اساسی در برنامه ریزی شهری تبدیل گشته است. تجارب چند دهه ی گذشته ...

ثبت سفارش