پایان نامه نظام اخلاق در اندرز نامه های پهلوی

word 1 MB 32755 143
1391 کارشناسی ارشد فلسفه و اخلاق
قیمت قبل:۶۳,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادیان غیر ابراهیمی

  چکیده

  موضوع اخلاق در دین زرتشتی از جایگاه مهمی برخوردار است. در دوران ساسانی ما شاهد شکوفایی سبک خاصی در ادبیات اخلاقی هستیم که امروزه با نام اندرزنامه­ها شناخته می­شود. اندرزنامه­ها، از سنخ اخلاق عملی هستند که با ویژگی­های خاصی، سعی دارند تا مخاطبان خود را اخلاقی بار بیاورند. این نوشتار تلاش دارد تا نشان دهد که می توان اندرزنامه­ها را در یک چارچوب دید. اهمیت این موضوع زمانی مشخص خواهد گردید که ارکان این نظام و مفاهیم کلیدی آن توضیح داده شده و خود را با دیگر واژگان معنا نمایند. در این میان محقق چاره­ای جز اتخاذ رویکرد متنی و گفتگوی متون با یکدیگر ندارد. آنچه در پی این نوشتار روشن خواهد گردید آن است که اخلاق موجود در اندرزنامه­ها، اخلاقی فضیلت­گرا است و با مدل یونانی فضیلت ارتباط نزدیکی دارد. در این اخلاق انسان دارای دو ساحت روان و بدن است و البته اصالت آدمی به روان اوست. مفاهیم دیگری همچون خرد، میانه­روی، خیم، بخت، دین و غیره همگی خود را در راستای سعادت­مندی روان می­بینند. آدمی چه در عالم صغیر و چه در جهان کبیر باید تلاش کند تا ایزدان را یاری نموده و درنهایت آن­ها را در خود میهمان سازد. از سوی دیگر برآیند عملی اخلاق هنجاری در اخلاق کاربردی است از این­رو نشان داده خواهد شد که زیر بنای مسائل اخلاق کاربردی اندرزنامه­ها همانند اخلاق شهریاری، شهروندی، جنگ و صلح بهداشت تن و روان، خانواده، اخلاق جنسی و معاشرت را باید در اخلاق هنجاری موجود و به تبع آن در مفاهیم کلیدی اخلاقی آن­ها مشاهده کرد.

  مفاهیم کلیدی: اندرزنامه، اخلاق زرتشتی، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی، روان، اخلاق فضیلت. 

   

  مقدمه

  با پیشرفته­تر شدن جوامع، موضوع اخلاق به مثابه نیازی اساسی برای انسان عصر اضطراب تبدیل شده است. انسان امروزی، بیش از هر چیز، نیاز خود را در یافتن حیاتی آرام و بدون هر گونه مخاطره    می­بیند. از همین­رو این انسان تلاش دارد تا روایتی اخلاقی را از زندگی خود ارائه دهد. برای برآوردن چنین احساسی، متفکران گوناگون از اقصی نقاط جهان، به دنبال راه­حل­هایی برای معضلات اخلاقی بشر   بوده­اند که باعث پدید آمدن مکاتب اخلاقی چندی گردیده است. یکی از نگاه­هایی که امروزه به مقوله اخلاق و اخلاق­پذیری شده، نگاهی برخاسته از سنت و اصلاح شده در لابراتوار دنیای مدرن است. طرفداران چنین نگاهی، تلاشی بسیار در الزام انسان معاصر به رعایت اصول اخلاقی گذشته و نهادینه ساختن آن در زندگی بشر امروزی دارند. از سوی دیگر اخلاق، موضوعی حیاتی، برای خوانشی مثبت از دین است. هم­آمیختگی این دو عنصر سبب گردیده تا مسئلۀ اخلاق در تفکر انسان مدرن مهم بوده و بیش از پیش جذاب جلوه نماید.  

  2. طرح بحث

  جنبه­های اخلاقی در دین زرتشتی بسیار پر رنگ است. مهمترین دورۀ نشو و نمای تاریخی این دین، در دوران ساسانی بوده است. اخلاقیات زرتشتی جلوه­های مختلفی داشته است؛ اما شاید بتوان در این دوره سنت اندرز و اندرزگویی را سبکی خاص و پرطرفدار در میان دیگر آرای اخلاقی دانست. اندرزها از چنان اهمیتی برخوردار بوده­اند که آن­ها را بر کنار سفره­ها، لباس­ها، ظروف، مقبره­ها، و ... درج می­کرده­اند. به طور کلی می­توان چنین برداشت کرد که اخلاق اندرزی در دوره ساسانیان از اقبال بسیاری برخوردار بوده است. این اقبال با فروپاشی ساسانیان از بین نرفت و پس از اسلام نیز این سنت، حتی بیش از پیش مورد استقبال واقع گردید.

  اخلاق کاربردی یکی از موضوعات مهم اخلاق است. فرض ما این است که با دسته بندی اخلاق کاربردی در اندر زنامه­ های پهلوی می­توان نظمی از اخلاق کاربردی را نشان داد. چگونگی اخلاق اجتماعی، بهداشتی، زیست محیطی، شهریاری، شهروندی، جنگ و صلح و ... همگی در تحت این عنوان مندرج هستند. از سوی دیگر پیش از پرداختن به اخلاق کاربردی می­باید مفاهیم اساسی اخلاقی اندرزنامه­ها استخراج گردد و معانی، کاربردها و همچنین نسبت­های آن­ها با دیگر مفاهیم کلیدی روشن شده و به نوعی معنا و مبنای چنین اقدامی روشن گردد. از لوازم این کار نشان دادن نوع رویکرد اخلاق  اندرزنامه­هاست که می­باید آن نیز مورد تحقیق قرار گیرد. این­که در اخلاق هنجاری اندرزنامه­ها چه نوع رویکردی وجود دارد نیز شامل همین تحقیق است.

  3. پیشینۀ پژوهش

  با توجه به جستجوی به عمل آمده توسط نویسندۀ این پژوهش، پیرامون موضوع این تحقیق و نظام­سازی اندرزها، تا کنون تحقیقی به دست نیامده است. تنها در برخی موارد به صورت جسته و گریخته در آثار ایران شناسانی چون شاکد و زنر تبیین برخی مفاهیم را می­توان یافت. ناگفته نماند که رسالۀ خانم فرشته داوران[1] در دانشگاه برکلی به موضوع اندرزنامه­ها اختصاص یافته است که البته نگاه ایشان برخاسته از نظمی ویژه به اندرزها نیست.

  4. ضرورت و اهمیت تحقیق

  تا کنون نگاه­های گوناگونی به مسئلۀ اخلاق زرتشتی شده و محققان بسیاری به این اخلاق اشارت رفته­اند. این جریان را می­توان از زمان افلاطون تا زمان حال به وضوح دید؛ اما هیچ­گاه اخلاق زرتشتی با در نظر داشتن عناصر مقوّم و مبیّن­ آن به صورتی جامع در نیامده و به گمان نویسنده همواره این موضوع مورد غفلت واقع شده است. بی­شک نظام اخلاقی زرتشتی فهم نخواهد گردید، مگر آن که مفاهیم کلیدی و نوع نگاه به این مفاهیم درک گردد. از این رو سعی شده است تا بستر موضوعات اخلاقی که اندرزنامه­ها نمایندگی آن­ها را در این نوشتار بر دوش دارند بررسی شود. از این­رو نویسنده از خواننده این نوشتار تقاضا دارد تا فصول این پژوهش را نه با دید جزیره­هایی از هم دور، که با نگاه ستارگانی در یک منظومه به نظاره بنشیند. در آن هنگام است که تصویر روشنی از نظام اخلاقی زرتشتی فرادیدمان گسترده خواهد شد.

  5. فصل بندی 

  این نوشتار از یک مقدمه و چهار فصل و یک نتیجه­گیری ترکیب یافته است. در مقدمه، به مسائل عمومی این پژوهش پرداخته شده و سعی گردیده تا چگونگی خوانش متن را برای خوانندۀ فصل­ها مشخص نماید. در فصل اول به چیستی، چرایی و چگونگی اندرزنامه­ها پرداخته شده است. فصل دوم فصلی حیاتی برای فهم مسئله نظام اخلاق اندرزی خواهد بود؛ زیرا از یک سو نقشی مهم در تبیین اخلاق کاربردی موجود در اندرزها خواهد داشت و از سوی دیگر تبیین کننده چگونگی اخلاق موجود در اندرزنامه­ها خواهد بود. فصل سوم پیرامون چگونگی نظام اخلاقی اندرزی است و در این فصل تلاش شده تا بنیان تاریخی و فلسفی این اخلاق کشف و به برخی از زوایای آن اشاره گردد. در فصل چهارم نیز برخی بخش­های اخلاق کاربردی مورد بررسی قرار گرفته است.

  6. روش تحقیق

  نگارنده هیچ­گاه درصدد بنّایی و ساختن نظام اخلاقی برای اندرزنامه­ها نبوده است. به هیچ­روی نیز سعی نشده که اندرزها در قالب یک مدل خیاطی شده و لباسی منظم از اخلاق را به نمایش گذارد. در واقع تمام تلاش نویسنده برای نشان دادن پیکرۀ اخلاق در اندرزنامه­ها و بسترهای آنان در ذهن گوینده و شنونده بوده است و هیچ قصد و غرضی جز این را نمی­توان برای این نوشته منظور داشت. به همین منظور، در تمام این نوشتار، سعی شده تا مسائل اخلاقی به صورت موضوعی از دل متن­ها بیرون آورده شوند. بی­شک برای چنین مقصودی چاره­ای نبود جز آن­که موضوعات گوناگون مطالعه و مقایسه شده و با تحلیل آن­ها به صورت یک پازل در کنار هم چیده ­شود تا معنایی درست و واقعی­تر از فضای اخلاقی اندرزنامه­ها به دست آید. باید گفت در این راه نویسنده از روش توصیفی بهره جسته که البته ابزار چنین تحقیقی نیز مطالعه­ کتابخانه­ای بوده است.

  7. محدودیت های پژوهشی

  با صرف نظر از محدودیت­های زمانی، اداری و آموزشی، نوشتار پیش­رو با برخی محدودیت­ها نیز مواجه بوده است که از آن­ها می­توان به پراکنده بودن موضوعات اخلاقی و دسته­بندی نشدن آن­ها اشاره کرد. کمبود منابع خواه منابع، فارسی یا دیگر زبان­های روز نیز از محدودیت دیگری در راه این پژوهش بوده است. بی­شک محدودیت دیگر در دسترس نبودن برخی از همان منابعِ کم بوده است که بر سختی کار افزوده است. همچنین در میان ترجمه­هایی که از متون اندرزی صورت گرفته گاه تعارضاتی واقع می­شد و انتخاب صحیح­ترین نظر را با دشواری مواجه می­ساخت.

  8 . خاتمه

  درپایان ذکر چند نکته ضروری به نظر می­آید و آن این­که نویسنده علم را دموکراسی­خواه و دارای هویت جمعی می­داند و از این رو اعتقاد دارد که این نوشتار انجام نیست که آغاز است. این نوشته تلاشی است برای کشف ذخایر اخلاقی، نه تبدیل آن­ها به سرمایه. به تعبیر دیگر از آن­جا که در این مسیر در ابتدای راه هستیم، ابتدا باید به کشف دفینه­های فرهنگ گرانبهای ایران زمین پرداخت و سپس آن­ها را به سرمایه تبدیل نمود. و این مهم جد و جهدی دیگر را طلب خواهد کرد. نکتۀ دیگر آن است که در نگارش این پژوهه سعی کرده شده تا مسائل به صورت موجز و کافی در اختیار خواننده قرار گیرد از این رو بیان آوانوشت­ متن های اندرزی در اینجا امکان داشت اما به دلیل پرهیز از اطناب و درازگویی شایسته دیده شد تنها به ذکر آوا­نوشت­های دینکرد ششم و در برخی موارد دینکرد سوم و مینوی­خرد بسنده گردد. دلیل این امر هم آن بود که آوا نوشت­های اندرزهای دیگر در کتاب­های دیگری مثل   متن­های پهلوی آمده بود و مرجعی هم برای نویسنده محسوب می­گردید. از این­رو سعی شد آوا­نوشت کتاب­هایی آورده شود که یا متن­ و آوا نوشت آن­ها در دسترس نبود و یا برخی از متن­ها مورد مناقشه بودند که با آوردن آوانوشت­ها خواننده را به انتخاب ترجمه­ای باب میل خود مخیر نمودیم.

  در ادامه لازم می­دانم از عزیزانی تشکر کنم که اینجانب را در نوشتار یاری دادند. ابتدا باید مراتب قدردانی خود را از استاد راهنمایم، جناب آقای دکتر سعید رضا منتظری بنمایم که اگر هدایت­ها و راهنمایی او نبود شاید فراهم نمودن چنین مجموعه دشوار به نظر می­آمد. همچنین از حجت­الاسلام دکتر سید حسن اسلامی نیز تقدیر کنم که زحمت استاد مشاوری این رساله را بر دوش داشتند. همچنین مراتب قدردانی خود را از کلیۀ دوستان، اساتید و دانشجویانی که در این نوشتار مرا با ایده­ها و نظراتشان آگاه ساختند، اعلام می­دارم. در خاتمه نیز سپاسگذار همسر خوبم هستم که رنج بیش از یک سال کار شبانه روزی بنده را با صبر و بردباری زائد الوصفی تحمل نمود تا امروز شاهد پدید آمدن چنین اثری باشم. امیدوارم که خداوند جزای خیر به همگی

   

   

   

  Abstract

  Ethics in zorastrianism has significant position. In the  Sasanid period, a particular style of ethical literature comes to exist that know today Andarznāma. Andarznāmas wich classified under category on practical ethics and has spicific feature, are trying to train moral their audience. This worke is describing  the frame of Andrznāmas. This work trying to show that all Andarznāmas could be seen in single structure. The importance of this issue comes to appearance when the element of this system and its key concept are explained. Therefore, there is no choice for researcher but to take contextual approach and making dialogue between texts. In the end of this paper, it will be turn out that the ethic in the Andarznāmas, is a virtuous ethic and has closed similarity with Greek model of virtuousness. Human kind, in this model, consists from two dimensions: the rUwAN and the TaN, and the rUwAN is more important. Other concept like xrad, xēm, paymān, baxt, dēn and etc. are all in order to make soul blissful. A man should try to help deities either in microcosm and macrocosm and ultimately make himself their guest.

  In the other hand, the practical result of normative ethic appears in applied ethic and therefore it will be explained that the infrastructure of applied ethic’s issues in andarznāma, such as monarchy ethic. Citizenship, war and peace, health of body and soul, family, sexual and relationship ethic should be sought in normative ethic.

   

  Key words: Andarznāma, Zoroastrian ethics, Normative ethic, applied ethic, ruwān, Virtu ethic.

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                صفحه

  1. مقدمه. 1

  2. طرح بحث. 2

  3. پیشینۀ پژوهش. 3

  4. ضرورت و اهمیت تحقیق. 3

  5. فصل بندی. 4

  6. روش تحقیق. 4

  7. محدودیت های پژوهشی. 4

  8 . خاتمه. 5

  فصل اول. 6

  معرفی اندرزنامه­های پهلوی. 6

  1. چیستی اندرزنامه. 7

  2. ویژگی­های متون اندرزی. 9

  3. معرفی مهم­ترین اندرزنامه­ها. 12

  1.3. دینکرد. 12

  2.3. مینوی خرد. 15

  3.3. یادگار بزرگمهر. 16

  4.3. اندرزهای انوشیروان. 18

  5.3. اندرزهای آذربادمهرسپندان. 19

  6.3. چیدۀ اندرز پوریوتکیشان. 22

  7.3. اندرز اوشنر دانا. 23

  8.3. اندرز خسرو قبادان. 24

  9.3. پنج خیم روحانیان. 24

  10.3. اندرز دانایان به مزدیسنان. 24

  11.3. اندرز دستوران به بهدینان. 25

  12.3. خیم و خرد فرخ مرد. 25

  13.3. اندرز بهزاد فرخ پیروز. 25

  فصل دوم :مفاهیم کلیدی در اندرزنامه­های پهلوی. 27   

  1. مینو و گیتی. 27

  1.1. دلبستگی  و عدم دلبستگی. 33

  2.1. دلگرمی به مینو. 34

  3.1. تلاش برای مینو. 35

  4.1. دلیل مینو گروشی. 35

  5.1. ابزارهای مینو و گیتی. 36

  6.1. راه حلی برای زندگی در گیتی و در عین حال مینوی بودن. 38

  7.1 میزبانی. 38

  2. تن و روان. 40

  3. پیمان. 50

  4. خرد. 57

  5. خیم. 68

  فصل سوم : چگونگی نظام اخلاقی در اندرزنامه­های پهلوی. 76

  1. مکاتب اخلاق. 77

  2. زمینه و زمانه اخلاق فضیلت. 80

  1.2. سقراط. 80

  2.2. افلاطون. 81

  3.2. ارسطو. 81

  4.2. دوران متأخر. 82

  3. ویژگی­های اخلاق فضیلتی در اندرزنامه­ها. 84

  1.3.خوبی به خودی خود خوب است. 84

  2.3. تأکید بر موضوع انسان. 85

  3.3.تأکید بر رشد اخلاقی. 86

  4.3. توصیه­گری. 86

  5.3. عدم تساوی مردمان. 87

  6.3. تبیین انگیزه و عمل اخلاقی. 88

  7.3. توجه به غایات. 89

  8.3.صبغۀ دینی. 89

  9.3. خوبی و بدی. 92

  4. روایی و ناروایی یک فضیلت. 93

  فصل چهارم: اخلاق کاربردی در اندرزنامه­های پهلوی. 98

  1. چیستی و چگونگی اخلاق کاربردی. 98

  2. اخلاق شهریاری. 103

  1.2. اخلاق شخصی شهریار. 106

  2.2. اخلاق اجتماعی. 108

  3. اخلاق شهروندی. 115

  4. اخلاق جنگ و صلح. 118

  5. اخلاق بهداشت تن و روان. 121

  1.5. اخلاق پزشکی و بهداشت. 122

  2.5. اخلاق محیط زیست. 128

  6. اخلاق خانواده. 131

  7. اخلاق جنسی. 134

  8. اخلاق معاشرت. 136

  فصل پنجم : نتیجه گیری. 141

  کتابنامه. 148

  واژه نامه. 154

   

   

  منبع:

   

  ابن­سینا، ظفرنامه، مقدمه و تصحیح از دکتر غلامحسین صدیقی، همدان، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا و         انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1383ش.

  ارسطاطالیس، اخلاق نیکوماخس، ترجمۀ محمد پورحسینی، تهران، انتشارت دانشگاه تهران،  1356ش.

  ارسطو، اخلاق ارسطو، ترجمه رضا مشایخی، تهران، موسسه انتشارات نگاه، 1390ش.

  اذکایی، پرویز، فهرست ماقبل الفهرست، ، مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، 1378

  افلاطون، دوره آثار افلاطون،  ترجمه محمد حسن لطفی و رضا کاویانی، چ سوم، تهران، شرکت سهامی     انتشارات خوارزمی، 1380ش.

  اسلامی، سید حسن ، «اخلاق فضیلت مدار و نسبت آن با اخلاق اسلامی»: پژوهش نامۀ اخلاق، ش 1،            پاییز 1387ش.

  اسلامی، محمد تقی و دبیری، احمد و علیزاده، مهدی، اخلاق کاربردی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ                        اسلامی، 1386ش.

  افضل الدین کرمانی، احمد بن حامد، ، عقد العلی للموقف الاعلی، تهران، چاپ­خانه خاور. 1339ش.

  العاکوب، عیسی، تأثیر پند پارسی بر ادب عرب، ترجمه عبدالله شریفی خجسته، تهران، انتشارات علمی و             فرهنگی، 1374ش

  آموزگار، ژاله، زبان، فرهنگ اسطوره، تهران، انتشارات معین، 1386ش.  

  و تفضلی، احمد ، دینکرد پنجم، تهران، انتشارات معین،1386ش

  اوشیدری، جهانگیر، دانشنامه مزدیسنا، تهران، نشر مرکز، 1371ش

  ایرانی، دین شاه، اخلاق ایران باستان، تهران، فروهر، 1361ش.

  بویس، مری، تاریخ کیش زرتشت، ترجمۀ همایون صنعتی زاده، تهران، انتشارات توس، 1374ش.

  ، چکیده تاریخ کیش زرتشت، ترجمۀ همایون صنعتی زاده، تهران، انتشارات صفی علی­شاه،                     1377ش.  

  و دیگران، جستاری در فلسفۀ زرتشتی، ترجمۀ سعید زارع و دیگران، قم، انتشارات دانشگاه        ادیان و مذاهب، 1388ش. 

  بهار، ملک الشعراء، ترجمه چند متن پهلوی، به کوشش محمد گلبن، تهران، سازمان چاپ و انتشارات                     وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،1379ش.

  بهار، مهرداد، بندهش، تهران، انتشارت توس، 1380ش.

  پل ادواردز ، فلسفه اخلاق، ترجمه انشاءالله رحمتی، تهران، تبیان، 1378.

   پور داود، ابراهیم، گات­ها، چ2، تهران ، انتشارات اساطیر، 1384ش

    یشت ها، تهران، انتشارات اساطیر، 1377ش

  ، یسنا ، چ 2، موسسه انتسارات و چاپ دانشگاه تهران، 2536 شاهنشاهی.

  پینکافس، ادموند، فضایل، سید حمیدرضا حسنی، مهدی علی پور، نقد و نظر، سال پنجم شماره سوم و     چهارم، ص 409 

  ، از مسئله‌محوری تا فضیلت‌گرایی، ترجمه سید محمد رضا حسنی و مهدی علیپور، تهران،   دفتر نشر معارف، 1382ش.

  تفضلی، احمد، مینوی خرد، تهران، انتشارات توس، 1380 ش

  ، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، تهران، انتشارت سخن،  1383ش.

  دابار، بهرام نوشیروان، صد در نثر و صد در بندهش،بمبئی،1909م.

  دارامستتر، ژان، وندیداد، ترجمۀ موسی جوان و علی اصغر عبداللهی، تهران، انتشارات دنیای کتاب، 1382ش.

  دباغ، سروش، امر اخلاقی - امر متعالی، تهران، نشر کتاب پارسه، 1387ش.

  دومناش، ژان پیر، «دو بُن­نگری کیهانی در اساطیر ایران»: مجلۀ ایران شناخت، ترجمۀ ابوالقاسم اسماعیل­  پور، ش 16و17، بهار و تابستان 1379ش.

  دینوری، ابو حنیفه احمد بن داود ، اخبار الطوال، ترجمۀ محمود مهدوی دامغانی، تهران، نشر نی،      1364ش  

  راشد محصل، محمد تقی، دینکرد هفتم، تهران، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،   1389ش.

  ، گزیده­های زادسپرم، تهران، انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی،        1366ش.

  ، زند بهمن یسن، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1370ش.

  ، سروش یسن، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1382ش.

  رضی هاشم، گنجینه اوستا، چاپ دوم، تهران، انتشارات فروهر، 1357

  زمانی، حسین، «شاه آرمانی در ایران باستان و بایستگی های او»: فصلنامۀ علمی و پژوهشی تاریخ، شمارۀ هفتم، سال دوم.

  زنر، آر. سی، تعالیم مغان، ترجمۀ فریدون بدره ای،  انتشارات توس، 1377ش.

  ، طلوع و غروب زرتشتی، ترجمۀ تیمور قادری، تهران، انتشارات فکر روز، 1375ش.

  ژینیو، فیلیپ، ارداویراف­نامه، ترجمه و تحقیق ژاله آموزگار، چ2، تهران، انتشارات معین و انجمن          ایران­شناسی فرانسه، 1382ش.

  سعادت، اسماعیل، دانشنامه زبان و ادب فارسی، تهران  ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1384ش.

  سهروردی، شیخ شهاب الدین یحیی، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ، مقدمه و تصحیح هانری کربن،                  چاپ دوم، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1372ش.

  سی بکر،  لارنس،  تاریخ فلسفه اخلاق غرب، ترجمه گروهی از مترجمان، قم، موسسه آموزشی      و پژوهشی امام خمینی،1378ش.

  شاکد، شائول، از ایران زرتشتی تا اسلام، ترجمۀ مرتضی ثاقب فر، تهران، ققنوس، 1381ش.

  ، تاثیر ایران بر یهودیت، ترجمۀ سید سعیدرضا منتظری و مجید طامه، مجله هفت آسمان،     شماره48، سال دوازدهم، زمستان 1389ش.

  ، تحول ثنویت، ترجمۀ احمد رضا قائم مقامی، تهران، نشر ماهی، 1387ش.

  صادقی، مرضیه، بررسی سه دیدگاه اخلاق مبتنی بر فضیلت، اخلاق مبتنی بر عمل و اخلاق مکمل، مجلۀ    نامۀ مفید، ش 28، زمستان 1380

  صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، شرح اصول کافی، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی،    1383

  صفا، ذبیح الله، «اندرز»، نشریه ایران نامه، ش27، 1368ش

  ، تاریخ ادبیات ایران، تهران، ابن سینا، 1342ش.

  عریان، سعید، متن­های پهلوی، تهران، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور، 1382ش.

  عفیفی، رحیم، «اندرز اوشنر دانا»: نشریۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، ش 20،            زمستان 1384ش.

  غلامی نیا، عبدالحمید، «تأثیر انسان شناسی بر اخلاق شهروندی»: نشریه دین و سیاست، ش 21-22، پاییز    و زمستان1388،

  فرانکنا، ویلیام کی، فلسفه اخلاق، ترجمه هادی صادقی، قم،‌‌ طه، 1383.

  فوشه کور، شارل هانری دو، اخلاقیات: مفاهیم اخلاقی در ادبیات فارسی از سده سوم تا سده هفتم                       هجری، ترجمه محمدعلی امیرمعزی و عبدالمحمد روح بخشان، تهران، مرکز نشر دانشگاهی و        انجمن ایران­شناسی فرانسه در ایران، ۱۳۷۷ش.

  قائم مقامی، احمد رضا، «ملاحظاتی کوتاه دربارۀ بعضی قوای نفس در متون زرتشتی»: دانشکده ادبیات و    علوم انسانی دانشگاه تهران، سال 1387 شماره 187 دوره 59

  فرامرز قراملکی احد ، اخلاق حرفه­ای در تمدن ایران و اسلام، تهران، پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1386ش.

  فضیلت، فریدون، کتاب سوم دینکرد، دفتر یکم، تهران، انتشارات فرهنگ دهخدا، 1381ش.

  ، کتاب سوم دینکرد، دفتر دوم، تهران، انتشارات مهرآیین، 1384ش.

  قادری، تیمور، «آسیب­های روانی و بهداشت روان»: اندیشه و رفتار، ش 30، پاییز 1381ش.

  ، «پنجاه گفتار از دینکرد ششم»، نشریۀ نامه فرهنگستان، ش 21، تابستان 1382ش  

  کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه، سید جلال مینوی، چاپ ششم، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی و     انتشارات سروش، 1375ش. 

  کانت، ایمانوئل، درس های فلسفه اخلاق، ترجمۀ منوچهر صانعی دره بیدی، تهران، انتشارات نقش و             نگار، 1378ش.

  کای بار، آسموسن، بویس، دیانت زرتشتی ، ترجمۀ فریدون وهمن، تهران، نشر ثالث، 1386ش.

  گیمن، دوشن، دین ایران باستان، ترجمۀ رؤیا منجم، تهران، فکر روز، 1375ش

  مانی کیلن، جودیث اسمتانا، رشد اخلاقی، ترجمۀ محمدر رضا جهانگیر زاده، علی رضا شیخ شجاعی، سید           رحیم راستی تبار، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389ش.

  مجتبایی، فتح ا..، شهر زیبای افلاطون، تهران، انجمن فرهنگ ایران باستان، 1352ش. 

  مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، چ 2، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، 1403

  محمدی ملایری، محمد، تاریخ و فرهنگ ایران، تهران، انتشارات توس، 1380ش.

   مرداک، آیریس، سیطره خیر، ترجمۀ شیرین طالقانی، تهران، نشر شور، 1387ش.

  مزداپور، کتایون، شایست ناشایست، تهران ، انتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1369ش.

  ، اندرزنامه­های ایرانی، تهران، دفتر پژوهش­های فرهنگی، 1386ش.

  مستوفی، حمدالله بن ابی بکر ، تاریخ گزیده، تحقیق عبدالحسین نوایی، تهران، انتشارات امیرکبیر،   1362ش.

  مسکویه، ابوعلی احمد بن محمد، الحکمه الخالده، تحقیق عبدالرحمن بدوی، انتشارات دانشگاه تهران،         1358ش.

  مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، تهران، شرکت انتشارات علمی و            فرهنگی، 1374ش.

  ملکیان، مصطفی، مهر ماندگار، تهران، انتشارات نگاه معاصر، 1385ش. 

  مک اینتایر، السدر، در پی فضیلت؛ تحقیقی در نظریۀ اخلاقی، ترجمۀ حمید شهریاری و محمد علی             شمالی،             تهران، انتشارات سمت، 1390ش. 

  مکنزی، دیوید نیل، فرهنگ کوچک زبان پهلوی، ترجمۀ مهشید میرفخرایی،تهران، پژوهشگاه علوم انسانی   و مطالعات فرهنگی، 1379ش.

  مولایی، چنگیز، بررسی فروردین یشت: سرود اوستایی در ستایش فروهرها، تبریز، انتشارات دانشگاه             تبریز 1382ش.

  ناتل خانلری، پرویز، تاریخ زبان فارسی، چ دوم، تهران، انتشارات فرهنگ نشر نو، 1382ش.  

  نوابی، ماهیار، «اندرز آذربد ماراسپندان»: مجلۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، ش 51، زمستان           1338ش.

  ، مجموعه مقالات، به کوشش محمود طاووسی، شیراز، مؤسسه آسیایی دانشگاه پهلوی شیراز،         2535             پهلوی.

  نصر، حسین، انسان و طبیعت؛ بحران معنوی انسان متجدد، ترجمۀ عبدالرحیم گواهی، چاپ دوم، قم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1384ش.

  ، دین و نظم طبیعت، ترجمۀ انشاالله رحمتی، چاپ سوم، تهران، نشر نی، 1389ش.

  وامقی، ایرج، نوشته­های مانی و مانویان، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، 1378ش.

  هولمز، رابرت، مبانی فلسفه اخلاق، ترجمۀ مسعود علیا، ویراست سوم، چاپ دوم، تهران، ققنوس، 1389

  یاسمی، رشید، «اندرز اوشنر دانا»: مجلۀ مهر، ش7-9، سال 1313ش.   

  یوسفی، ماشاءا..، «بازنمایی گفتار نظم الاهیات اخلاقی زرتشت در بایسته­های شاه آرمانی ایران باستان»:    فصلنامۀ سیاست: مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، شماره دوم، تابستان 1388ش.

   

  Anscombe, G. E. M, Modern Moral Philosophy, Originally published in Philosophy 33, No. 124 (January 1958).

  Boyce, Mary. Middle Persian Literature, handbuch der Orientalistik Iranstik II, literature I, leiden, 1986

  Driver Julia, Ethics: The fundamentals, Blackwell Publishing, 2007

  E.W.West, Grundiss der Iranchen philologie II Band, sterasburg, 1896- 1904.

  Davaran, freshteh, 2005,  Continuity in Iranian identity: a study of andarz and adab, Phd, Berkeley

  Gignx, ph,” Dēnkard” Encyclopedia Iranica,(ed.) Ehsan YarShater, Vol. VII collifornia, Mazda Publisher, 1996

  Jamasp asa, The mazdayasnian philosophy, translat from the French by L.C. Casartelli, Bomby , Karani, 1889.

   MacKenzie, DN, A Concise Pahlavi Dictionary, London,Oxford Univ. 1971

  Maganlal Aand Bouch. M. A, Zoroasterian Ethics, Baroda, the colleg Baroda, 1919.

  Shaked, Shaul, “Andarz and andarz literature in pre-Islamic Iran” Encyclopedia Iranica,(ed.) Ehsan YarShater, Vol. Vol. II, collifornia, Mazda Publisher, 1985

  Shaked, Shaul, 1979, the wisdom of the sasanian sages, with translat and notes, of Dēnkaed, Book Six, by  Āturpāt-ī Ēmētān, Boulder, col.

  Shaki, Mansor, 1981, "The Denkard account of the history of the Zoroastrian scriptures" Archive Orientalni 49.

  Tafazzoli, Ahmad, “Dadestan i Menog i xrad” Encyclopedia Iranica,(ed.) Ehsan YarShater, Vol. VI, collifornia, Mazda Publisher, 1993


موضوع پایان نامه نظام اخلاق در اندرز نامه های پهلوی, نمونه پایان نامه نظام اخلاق در اندرز نامه های پهلوی, جستجوی پایان نامه نظام اخلاق در اندرز نامه های پهلوی, فایل Word پایان نامه نظام اخلاق در اندرز نامه های پهلوی, دانلود پایان نامه نظام اخلاق در اندرز نامه های پهلوی, فایل PDF پایان نامه نظام اخلاق در اندرز نامه های پهلوی, تحقیق در مورد پایان نامه نظام اخلاق در اندرز نامه های پهلوی, مقاله در مورد پایان نامه نظام اخلاق در اندرز نامه های پهلوی, پروژه در مورد پایان نامه نظام اخلاق در اندرز نامه های پهلوی, پروپوزال در مورد پایان نامه نظام اخلاق در اندرز نامه های پهلوی, تز دکترا در مورد پایان نامه نظام اخلاق در اندرز نامه های پهلوی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه نظام اخلاق در اندرز نامه های پهلوی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه نظام اخلاق در اندرز نامه های پهلوی, پروژه درباره پایان نامه نظام اخلاق در اندرز نامه های پهلوی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه نظام اخلاق در اندرز نامه های پهلوی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه نظام اخلاق در اندرز نامه های پهلوی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه نظام اخلاق در اندرز نامه های پهلوی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه نظام اخلاق در اندرز نامه های پهلوی, رساله دکترا در مورد پایان نامه نظام اخلاق در اندرز نامه های پهلوی

پايان­نامه تحصيلي جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد  ) M.A  ( گرايش: مديريت منابع انساني زمستان  1391               چکيده : دانشگاه نظا

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ( گرایش تعلیم و تربیت اسلامی ) چکیده اخلاق و تربیت اخلاقی از مهم ترین مسائل انسانی مکتب ها و به ویژه تعلیم و تربیت انسان به شمار می رود. چرا که تربیت اخلاقی موجبات سعادت و رستگاری را فراهم می سازد . مقوله ی اخلاق دارای ابعاد گوناگونی چون عقل و عاطفه است . عقل و عاطفه دو ارزش والای انسانی است که مانند سایر ارزشهای ...

پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته ی فلسفه تعلیم و تربیت چکیده مطالعه اخلاق حرفه­ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه هدف پژوهش حاضر بررسی مطالعه اخلاق حرفه­ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه می­باشد. این پژوهش در پارادایم کیفی و با استفاده از مدل غالب- کم غالب انجام گرفت. در این مدل از ترکیب دو روش کمی و کیفی استفاده شده است. گردآوری داده­ها در بخش کیفی، به روش مصاحبه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش : منابع انسانی چکیده : سازمانها در دنیای پر رقابت کنونی بدنبال یافتن شیوه های حداکثر نمودن تلاش کارکنانشان هستند و یکی از مهم ترین آنها انگیزش کارکنان به ایفای نقش های فراتر در سازمان است . اخلاق یعنی رعایت اصول و ارزشهای حاکم بر رفتار فرد و بررسی ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بعنوان نوعی رفتار فرانقش منجر به ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: مدیریت نیروی انسانی چکیده این تحقیق سعی دارد رابطه اخلاق کار و تعهد سازمانی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. در این راستا از مدل چهار بخشی گری گوری سی پتی و مدل سه بخشی آلن و می یر به عنوان چارچوب نظری تحقیق استفاده می شود. فرضیه اصلی مورد مطالعه عبارت است از: بین اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین کارکنان شرکت آب منطقه ای ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ازشد «M.A» گرایش : زبان و ادبیات فارسی چکیده حضرت علی (علیه السلام) پیشوای شیعیان است و نهج البلاغه گزیده­ای از حکمتها، نامه­هاو خطبه­های آن حضرت است که سید شریف رضی در قرن چهارم با ذوق ادبی خود آن را گردآوری کرد که شعرا و نویسندگان به روش­های مختلف از آن بهره می­برند. مولانا جلاالدین محمد بلخی شاعر و عارف قرن هفتم هجری قمری است که در بین ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ازشد «M.A» گرایش : زبان و ادبیات فارسی چکیده حضرت علی (علیه السلام) پیشوای شیعیان است و نهج البلاغه گزیده­ای از حکمتها، نامه­هاو خطبه­های آن حضرت است که سید شریف رضی در قرن چهارم با ذوق ادبی خود آن را گردآوری کرد که شعرا و نویسندگان به روش­های مختلف از آن بهره می­برند. مولانا جلاالدین محمد بلخی شاعر و عارف قرن هفتم هجری قمری است که در بین ...

پايان نامه دوره کارشناسي ارشد در رشته علوم تربيتي گرايش تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش زمستان 93 چکيده: اين پژوهش به ‌منظور تحليل محتواي مفاهيم و مضامين اخلاقي در قرآن کريم و با هدف ارا

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم تربیتی گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش چکیده: این پژوهش به ‌منظور تحلیل محتوای مفاهیم و مضامین اخلاقی در قرآن کریم و با هدف ارائه یک مدل از نظام اخلاقی تربیتی آموزشی بر اساس مفاهیم اخلاقی قرآن انجام گرفته است. در این مطالعه برای بررسی داده‌ها از روش توصیفی، تحلیلی و استنتاجی استفاده شده است و سپس به روش کمی تفکیک و دسته بندی آیات، ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته علوم تربیتی چکیده هدف از این پژوهش بررسی رابطه هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان بوده است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی - همبستگی بوده و جامعه آماری آن را دانش آموزان دبیرستان­های عشایری شیراز که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بوده تشکیل داده است تعداد آن شامل 900 نفر ...

ثبت سفارش