پایان نامه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728

مشخص نشده 3 MB 26728 106
مشخص نشده مشخص نشده مهندسی مخابرات
قیمت قبل:۶۲,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۸,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

  رشته مخابرات سیستم

  سال 1381

  چکیده   

  کدک صحبت استاندارد G.728 ، یک کدک کم تاخیر است که صحبت با کیفیت عالی را در نرخ بیت 16 kbps ارائه می دهد و برای شبکه های تلفن ماهواره ای و اینترنت و موبایل که به تاخیر زیاد حساس هستند ، مناسب است. در این رساله به پیاده سازی بلادرنگ اینکدر و دیکدر  G.728 بصورت دوطرفه کامل ( Full Duplex ) بر روی پردازنده TMS320C5402 می پردازیم .

  روشی ترکیبی برای برنامه نویسی TMS ارائه می شود که در آن  زمان وپیچیدگی برنامه نویسی نسبت به برنامه نویسی دستی به 30%  کاهش می یابد . در این روش پس از برنامه نویسی           و  شبیه سازی ممیزثابت الگوریتم کدک به زبان C ، با استفاده از نرم افزار                                ( Code Composer Studio ) CCS ، برنامه به زبان اسمبلی ترجمه شده و بهینه سازی دستی در کل کد اسمبلی صورت می گیرد . سپس بعضی از توابع مهم برنامه از نظر MIPS ، بصورت دستی به زبان اسمبلی بازنویسی می شوند تا برنامه بصورت بلادرنگ قابل اجرا گردد .

  - مقدمه

  امروزه در عصر ارتباطات و گسترش روزافزون استفاده از شبکه های تلفن ،موبایل و اینترنت در جهان ومحدودیت پهنای باند در شبکه های مخابراتی ، کدینگ و فشرده سازی صحبت امری اجتناب ناپذیر است . در چند دهه اخیر روشهای کدینگ مختلفی پدیدآمده اند ولی بهترین و پرکاربردترین آنها کدک های آنالیزباسنتز هستند که توسط Atal & Remedeدر سال 1982 معرفی شدند [2] . اخیرا مناسبترین الگوریتم برای کدینگ صحبت با کیفیت خوب در نرخ بیت های پائین و زیر 16 kbps ، روش پیشگویی خطی باتحریک کد (CELP) می باشد که در سال 1985 توسط Schroeder & Atal معرفی شد [8] و تا کنون چندین استاندارد مهم کدینگ صحبت بر اساس CELP تعریف شده اند .

  در سال 1988 CCITT برنامه ای برای استانداردسازی یک کدک 16 kbps با تاخیراندک و      کیفیت بالا در برابر خطاهای کانال آغاز نمود و برای آن کاربردهای زیادی همچون شبکه PSTN ،ISDN ،تلفن تصویری و غیره در نظر گرفت . این کدک در سال 1992 توسط Chen et al.    تحت عنوان LD-CELP معرفی شد[6] و بصورت استاندارد G.728 در آمد[9] و در سال 1994 مشخصات ممیز ثابت این کدک توسط ITU ارائه شد[10] . با توجه به کیفیت بالای این کدک که در آن صحبت سنتزشده از صحبت اولیه تقریبا غیرقابل تشخیص است  و کاربردهای آن در شبکه های تلفن و اینترنت و ماهواره ای در این گزارش به پیاده سازی این کدک می پردازیم .

  در فصل اول به معرفی وآنالیز سیگنال صحبت پرداخته می شود و در فصل دوم روش ها و استانداردهای کدینگ بیان می شوند . در فصل سوم کدک LD-CELP را بیشتر بررسی می کنیم و در فصل چهارم شبیه سازی ممیز ثابت الگوریتم به زبان C را بیان می نمائیم. ودر پایان در فصل 5 به نحوه پیاده سازی بلادرنگ کدکG.728 بر روی پردازنده TMS320C5402 می پردازیم.

   

   

   

  فصل 1

  بررسی و مدل سازی سیگنال صحبت

   

   

  1-1 –معرفی سیگنال صحبت

   صحبت در اثر دمیدن هوا از ریه ها به سمت حنجره و فضای دهان تولید می‏شود. در طول این مسیر در انتهای حنجره، تارهای صوتی[1] قرار دارند. فضای دهان را از بعد از تارهای صوتی ، لوله صوتی[2]  می‏نا مند که در یک مرد متوسط حدود cm 17 طول دارد . در تولید برخی اصوات تارهای صوتی کاملاً باز هستند و مانعی بر سر راه عبور هوا ایجاد نمی‏کنند که این اصوات را اصطلاحاً اصوات بی واک [3]  می‏نامند. در دسته دیگر اصوات ، تارهای صوتی مانع خروج طبیعی هوا از حنجره می‏گردند که این باعث به ارتعاش درآمدن تارها شده و هوا به طور غیر یکنواخت و تقریباً پالس شکل وارد فضای دهان می‏شود. این دسته از اصوات را اصطلاحاً باواک[4]  می‏گویند.

  فرکانس ارتعاش تارهای صوتی در اصوات باواک را فرکانس Pitch و دوره تناوب ارتعاش تارهای صوتی را پریود Pitch می‏نامند. هنگام انتشار امواج هوا در لوله صوتی، طیف فرکانس این امواج توسط لوله صوتی شکل می‏گیرد و بسته به شکل لوله ، پدیده تشدید در فرکانس های خاصی رخ می‏دهد که به این فرکانس های تشدید فرمنت[5]  می‏گویند.

  از آنجا که شکل لوله صوتی برای تولید اصوات مختلف، متفاوت است پس فرمنت ها برای اصوات گوناگون با هم فرق می‏کنند. با توجه به اینکه صحبت یک فرآیند متغییر با زمان است پس پارامترهای تعریف شده فوق اعم از فرمنت ها و پریود Pitch در طول زمان تغییر می‏کنند به علاوه مد صحبت به طور نامنظمی از باواک به بی واک و بالعکس تغییر می‏کند. لوله صوتی ، همبستگی های زمان-کوتاه  ، در حدود 1 ms ، درون سیگنال صحبت را در بر می‏گیرد. و بخش مهمی از کار کدکننده های صوتی مدل کردن لوله صوتی به صورت یک فیلتر زمان-کوتاه می‏باشد. همان طور که شکل لوله صوتی نسبتاً آهسته تغییر می‏کند، تابع انتقال این فیلتر مدل کننده هم نیاز به تجدید[6] ، معمولاً در هر 20ms یکبارخواهد داشت.

  در شکل (1-1 الف) یک قطعه صحبت باواک که با فرکانس 8KHz نمونه برداری شده است  دیده می‏شود. اصوات باواک دارای تناوب زمان بلند به خاطر پریود Pitch هستند که نوعاً   بین 2ms تا 20ms می‏باشد. در اینجا پریود Pitch در حدود 8ms یا 64 نمونه است. چگالی طیف توان این قطعه از صحبت در شکل (1-1 ب) دیده می‏شود[3].

  اصوات بی واک نتیجه تحریک نویز مانند لوله صوتی هستند و تناوب زمان- بلند اندکی را در بر دارند ، همانگونه که در شکل های (1-1 ج) و (1-1 د) دیده می‏شود ولی همبستگی زمان کوتاه به خاطر لوله صوتی در آنها هنوز وجود دارد.

  بطورکلی سیگنال صحبت  دارای افزونگی[7] زیادی است  که ناشی از عوامل ذیل هستند:

  وابستگی های زمان-کوتاه  : این وابستگی ها عمدتاً به کندی تغییرات صحبت با زمان و ساختار


               ( الف)                                                                         (ب)


                  (ج)                                                                          (د)

  شکل (1-1) :   مقایسه اصوات باواک و بی واک. (الف)و(ب) : باواک ، (ج)و(د) : بی واک

   

  نسبتاً منظم فرمنت ها مربوط می‏شوند.

  وابستگی های زمان- بلند : که عمدتاً از طبیعت نیمه متناوب اصوات با واک و تغییرات آرام پریود Pitch ناشی می‏شوند.

  ‌تابع چگالی احتمال صحبت : علیرغم پیچیدگی آماری صحبت می‏توان آن را با توابع چگالی احتمال شناخته شده تقریب زد. شکل لوله صوتی و مد تحریک آن به صورت نسبتاً آرام تغییر می‏کند و بنابراین صحبت را می‏توان به صورت شبه ایستان در دوره های کوتاه زمانی            (حدود 20ms) در نظر گرفت و با یک  فرآیند تصادفی ارگادیک در یک قطعه زمانی کوچک   مدل نمود و طیف مشخصی برای آن در این قطعه زمانی بدست آورد.

  علاوه بر افزونگی های فوق عامل مهم دیگری که کاهش نرخ داده سیگنال صحبت را ممکن          می سازد، طبیعت غیر حساس گوش انسان نسبت به بسیاری از ویژگیهای این سیگنال می‏باشد.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1-2- مدل سازی  پیشگویی خطی


            روش کدینگ پیشگویی خطی (LPC[8])  مبتنی بر مدل تولید صحبت در کد کننده های صوتی می‏باشد که در اینجا در شکل (1-2) نشان داده شده است. برای استفاده از مدل لازم است که معلوم شود سیگنال با واک است یا بی‏واک و اگر با واک است پریود Pitch مجاسبه گردد. تفاوت اصلی بین LPC و سایر کدکننده های صوتی  در مدل کردن لوله صوتی است. در تحلیل LPC ، لوله صوتی به صورت یک فیلتر دیجیتال تمام قطب در نظر گرفته می‏شود.[4,1].

                                         

                                     شکل (1-2): مدل تولید صحبت در LPC

   

  با شرکت دادن بهره G در این فیلتر داریم:

   

  که در آن p مرتبه فیلتر است. اگر S(n) خروجی فیلتر مدل صحبت  و e(n) تحریک ورودی باشد، معادله فوق را در حوزه زمان به صورت زیر می‏توان نوشت:

   

  به عبارت دیگر هر نمونه صحبت به صورت ترکیب خطی از نمونه های قبلی قابل بیان است و این دلیل نام گذاری کدینگ پیشگویی خطی (LPC) می‏باشد.

   

  1-2-1- پنجره کردن سیگنال صحبت

  روش LPC هنگامی دقیق است که به سیگنالهای ایستان[9] اعمال شود، یعنی به سیگنالهایی که رفتار آنها در زمان تغییر نمی‏کند. هر چند که این موضوع در مورد صحبت صادق نیست، اما برای اینکه بتوانیم روش LPC را بکار ببریم، سیگنال صحبت را به قسمت های کوچکی بنام   "فریم" تقسیم می‏کنیم که این فریم ها شبه ایستان هستند. شکل (1-3) مثالی از قسمت بندی سیگنال صحبت را نشان می‏دهد. این قسمت بندی با ضرب کردن سیگنال صحبت  S(n) ، در سیگنال  پنجره W(n) انجام می‏شود.

  شکل (1-3) : قسمت بندی سیگنال صحبت

  معروف ترین انتخاب برای پنجره ، پنجره همینگ (Hamming) به صورت زیر است:

  در اینجا N ، طول پنجره دلخواه به نمونه و عموماً در محدوده  160-320 انتخاب می‏گردد          که 240 یک مقدار نوعی می‏باشد . در شکل (1-4) چند پنجره معروف نشان داده شده است.

  معمولاً پنجره های متوالی برروی هم همپوشانی دارند و فاصله بین آنها را پریود فریم می‏گویند. مقادیر نوعی برای پریود فریم 10-30ms می‏باشد. این انتخاب به نرخ بیت و کیفیت صحبت دلخواه ما بستگی خواهد داشت. هر چه پریود فریم کوچکتر باشد، کیفیت بهتری خواهیم داشت.

  شکل (1-4): نمایش چند پنجره معروف

   

  1-2-2- پیش تاکید سیگنال صحبت

  شکل (1-5) یک توزیع طیفی نمونه سیگنال صحبت را برای اصوات باواک نشان می‏دهد. با توجه به افت طیف در فرکانس های بالا وضعیف بودن فرکانس های بالا در طیف صحبت ، تحلیل  LPC در فرکانس های بالا عملکرد ضعیفی خواهد داشت. برای تقویت مؤلفه های فرکانس بالا صحبت ، آن را از یک فیلتر بالا گذر با تابع انتقال  که فیلتر پیش تاکید نامیده می‏شود، عبور می‏دهیم. مقدار نوعی ضریب a معمولاً  در نظر گرفته می‏شود.

  اگر S(n) سیگنال ورودی باشد، سیگنال پیش تأکید شده  خواهد شد:

   

  شکل (1-5) :  پوشش طیفی نمونه اصوات باواک

   

   

  1-2-3- تخمین پارامترهای LPC

  در اینجا لازم است که پارامترهای مدل LPC یعنی ضرایب ai فیلتر و بهره G تعیین گردند. اگر

  تخمین S(n) از روی نمونه های قبلی باشد، ضرایب ai را چنان تعیین می‏کنیم که خطای

  روی همه نمونه های موجود مینیمم گردد. این مینیمم سازی ما را به معادلات خطی زیر می‏رساند:

  و یا در فرم ماتریسی

  R.a = -r

  در معادلات فوق  تعریف زیر را داریم:

  کهr(i) ،  iامین اتوکورلیشن سیگنال می‏باشد و فرض شده که S(n)  به طول N پنجره شده است. این فرمولاسیون به روش اتوکورلیشن معروف است و ماتریس R در آن یک ماتریس Toeplitz می‏باشد.  چنین ماتریسی غیرمنفرد و همیشه معکوس پذیر است و در نتیجه  همواره می‏‏توانیم جوابی به صورت a = -R-1r داشته باشیم.

   

  [1]  Vocal Cords

  [2] Vocal Tracts

  [3] Unvoiced

  [4] Voiced

  [5] Formant

  [6]  Update

  [7]  Redundancy

  [8]  Linear Predictive Coding

  [9]  Stationary

  مراجع

  1- Panos E. Papamichalis, "Practical Approaches to Speech Coding ", Prentice-Hall           Inc. ,1987.

  2-B.S. Atal & R.Remde "A new model of LPC excited for producing natural-sounding    speech at low bit rates", Proc.ICASSP pp.614-617  1982.

  3-Jason P. Woodard , "Digital Speech Coding" , Mini-Thesis ,    Department of                Electronics & Computer Science, University of Southampton, Jun 1994.

  4-J.Makhoul "Linear Prediction: A Tutorial Review " Proc. IEEE,vol 63,

      No.4,pp.561-580  Apr 1975.

   5- Kondoz A.M," Digital Speech , Coding of low bit rate communication Systems",         Chichester Wiley 2000

  6- Chen,Cox & Lin,"A Low-Delay CELP Coder for the CCITT 16 kb/s Speech Coding     Standard",IEEE Jour. On Selected Area in Comm.,vol.10,no.5 ,June 92.

  7- L.Hanzo,A.Somerville & Jason P. Woodard, "Voice Compression and                          Communication",IEEE series on Digital & Mobile,2001

  8- Schroeder & Atal ,"Code-Excited linear Prediction (CELP):High quality speech at        very low bit rates",IEEE,ICASSP,pp.937-940,1985.

  9- ITU,"Coding of Speech at 16 kbps using Low-Delay Code Excited Linear                                                                                                           Prediction ", ITU (CCITT) Recommendation G.728, 1992. 

  10- ITU," G.728 Annex G , 16 kbps Fixed Point specification ", 11/94.

  11- TI, "TMS320C54x Assembly language tools user guide ", www.ti.com

        June 2001.

  12- TI, " TMS320C54x DSP reference set, volume 1: CPU", spru131, www.ti.com.

  13- TI, " TMS320C54x DSP reference set, volume 2: Mnemonic instruction set",

         spru172, www.ti.com .

  14- TI, "Code Composer user guide",spru 328, www.ti.com.

  15- TI, "C5402 DSK user guide" ,www.ti.com.

  16- TI," DSP product tree" , http://dspvillage.ti.com/docs/allproducttree.jhtml.

   

  17- TCTS Lab," The LD-CELP at 16kb/s (ITU-T G.728)",Coding research group                  homepage ,http://tcts.fpms.ac.be/coding.htm.

   18- ITU,"G.728 Annex H:variable bit rate LD-CELP operation mainly for DCME at          rates less than 16 kb/s",5/99.

  19- DCS G.728 C54x Vocoder,                                                                                               algorithm,http://wwwd.connect.ti.com/dsp/tpcat/tpcodec.nsf/SoftwareForExternal/    

        EAB728D36C3C916E862569F200542A92.      

   

   


 • فهرست
  - مقدمه 4
  فصل 1 : بررسی و مدل سازی سیگنال صحبت
  1-1- معرفی سیگنال صحبت 6
  1-2- مدل سازی پیشگویی خطی 10
  1-2-1- پنجره کردن سیگنال صحبت 11
  1-2-2- پیش تاکید سیگنال صحبت 13
  1-2-3- تخمین پارامترهای LPC 14

  فصل 2 : روش ها و استانداردهای کدینگ صحبت
  2-1- مقدمه 15
  2-2- روش های کدینگ 19
  2-2-1- کدرهای شکل موج 21
  2-2-2- کدرهای صوتی 22 2-2-3- کدرهای مختلط 24
  الف- کدرهای مختلط حوزه فرکانس 27
  ب- کدرهای مختلط حوزه زمان 29

  فصل 3 : کدر کم تاخیر LD-CELP
  3-1- مقدمه 34
  3-2- بررسی کدرکم تاخیر LD-CELP 36
  3-2-1- LPC معکوس مرتبه بالا 39
  3-2-2- فیلتر وزنی شنیداری 42
  3-2-3- ساختار کتاب کد 42
  3-2-3-1- جستجوی کتاب کد 43
  3-2-4- شبه دیکدر 45
  3-2-5- پست فیلتر 46
  فصل 4 : شبیه سازی ممیزثابت الگوریتم به زبان C
  4-1- مقدمه 49
  4-2- ویژگی های ممیزثابت 50
  4-3- ساده سازی محاسبات الگوریتم 53
  4-3-1- تطبیق دهنده بهره 54
  4-3-2- محاسبه لگاریتم معکوس 58
  4-4- روندنمای برنامه 59
  4-4-1- اینکدر 63
  4-4-2- دیکدر 69
  فصل 5 : پیاده سازی الگوریتم برروی DSP
  5-1- مقدمه 74
  5-2- مروری بر پیاده سازی بلادرنگ 75
  5-3- چیپ های DSP 76
  5-3-1- DSP های ممیزثابت 77
  5-3-2- مروری بر DSP های خانواده TMS320 78
  5-3-2-1- معرفی سری TMS320C54x 79
  5-4- توسعه برنامه بلادرنگ 81
  5-5- اجرای برنامه روی برد توسعه گر C5402 DSK 82
  5-5-1- بکارگیری ابزارهای توسعه نرم افزار 84
  5-5-2- استفاده از نرم افزارCCS 86
  5-5-3- نتایج پیاده سازی 94
  5-6- نتیجه گیری و پیشنهاد 97
  - ضمائم
  - ضمیمه (الف) : دیسکت برنامه های شبیه سازی ممیز ثابت به زبان C و
  پیاده سازی کدک به زبان اسمبلی - ضمیمه (ب) : مقایسه C و اسمبلی 98
  - مراجع 103


موضوع پایان نامه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 , نمونه پایان نامه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 , جستجوی پایان نامه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 , فایل Word پایان نامه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 , دانلود پایان نامه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 , فایل PDF پایان نامه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 , تحقیق در مورد پایان نامه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 , مقاله در مورد پایان نامه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 , پروژه در مورد پایان نامه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 , پروپوزال در مورد پایان نامه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 , تز دکترا در مورد پایان نامه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 , پروژه درباره پایان نامه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 , گزارش سمینار در مورد پایان نامه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 , رساله دکترا در مورد پایان نامه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک چکیده یکی از موضوعات مهم پردازش سیگنال) به عنوان مثال در سیستمهای ارتباطی، کدینگ سیگنالهای صوتی، تشخیص صوت (…، کاهش و حذف نویز ناخواسته از سیگنال اصلی و بهبود آن است. به همین منظور در دهه های گذشته تحقیقات گسترده ای برای بهسازی گفتار انجام شده است. بهسازی گفتار بسته به مساله، هدف آن، ویژگی های نویز و امکانات موجود، قابل ...

پایان‏نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیک چکیده هر ساله تصادفات رانندگی زیادی به دلیل خواب‏ آلودگی و عدم تمرکز حواس راننده در سراسر دنیا رخ می‏دهد که خسارت‏های جانی و مالی فراوانی به همراه دارند. یکی از روش‏های تشخیص خستگی و عدم تمرکز حواس، استفاده از سیستم‏های نظارت چهره راننده است. سیستم‏های نظارت چهره راننده با دریافت تصاویر از دوربین و ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک چکیده امروزه با توجه به مزایای شبکه­های حسگر بی­سیم که همانا پیاده­­سازی ساده و ارزان، مصرف توان پایین و مقیاس­پذیری بالای آنها است، در بسیاری از کاربردها مورد استفاده قرار گرفته­اند. طراحی شبکه­های پایدار حسگر بی­سیم یک مسئله بسیار چالش برانگیز است. انتظار می­رود حسگرها با انرژی محدود به صورت خودکار برای مدت طولانی کار کنند. این در حالی ...

پایان­نامه کارشناسی­ارشد گرایش مخابرات- سیستم چکیده پژوهش حاضر، درمورد مسئله مقیاس پذیری در شبکه های سنسوری بدون سیم با قابلیت تصویربرداری است که با در نظر گرفتن یک سناریوی نسبتا کاربردی از شبکه سنسوری، و براساس معیارهای عملکرد ظرفیت قطع (outage) و ظرفیت ارگادیک (ergodic) شبکه، مقیاس­پذیری را مورد تحلیل، مدلسازی ریاضی و شبیه سازی قرار داده است. مقیاس پذیری اصولا برای تعیین اثرات ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک چکیده امروزه با توجه به مزایای شبکه ­های حسگر بی­سیم که همانا پیاده­­سازی ساده و ارزان، مصرف توان پایین و مقیاس­پذیری بالای آنها است، در بسیاری از کاربردها مورد استفاده قرار گرفته­اند. طراحی شبکه­های پایدار حسگر بی­سیم یک مسئله بسیار چالش برانگیز است. انتظار می­رود حسگرها با انرژی محدود به صورت خودکار برای مدت طولانی کار کنند. این در حالی ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی) چکیده طراحی و پیاده­سازی رفع کننده­ی تناقض در یک سیستم تصمیم ­همیار هوشمند مبتنی بر تنوع نقطه نظرات رفع ناسازگاری یک رویه­ی مهم در بسیاری از سیستم­ های هوشمند از جمله سیستم­ های مبتنی برقانون می­باشد. این رویه، ترتیب اجرای قوانین را در شرایطی که بیش از یک قانون برای اجرا وجود دارد، تعیین می­نماید. برای رفع ناسازگاری، ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد (‌M.Sc) رشته مهندسی برق –‌ گرایش الکترونیک چکیده توابع درهم‌ساز نوعی تابع چکیده ساز است که در تمامی طراحی‌های رمزنگاری و پروتکل‌های امنیتی جهت تولید اعداد تصادفی و مکانیزم ذخیره رمز عبور احراز هویت و امضای دیجیتالی در دنیای دیجیتال مورداستفاده قرار می‌گیرد. موسسه ملی استاندارد و فناوری، مسابقه‌ای را برای بهبود بخشیدن الگوریتم‌های چکیده ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق (کنترل) چکیده تحلیل زمانی مخابره سیگنال‌های کنترلی از طریق پیوندهای چند مرحله ای بر روی شبکه‌های صنعتی به منظور پیاده‌سازی حلقه‌های کنترل گسترده با انعطاف پذیری بالا پیشرفت فن آوری‌های مرتبط با شبکه‌های ارتباطی در ده‌های اخیر و گسترش آن‌ها در لایه‌های بالایی صنعت نظیر لایه‌های مانیتورینگ و مدیریتی ایجاب نموده تا روش‌هایی برای بکارگیری ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc) چکیده: یک شبکه حسگر متشکل از تعداد زیادی گره‌های حسگر است که در یکمحیط به طور گسترده پخش شده و به جمع‌آوری اطلاعات از محیط می‌پردازند.از آنجایی که گره ها از باتری تغذیه میکنند ،مساله مهمی که در شبکه های حسگرمورد توجه قرار میگیرد،بحث مصرف انرژی است.یکی از روشهایی که در این شبکه ها برای کاهش مصرف انرژی بسیار رایج است خواباندن گره ها ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته برق گرایش قدرت چکیده : تولید انرژی الکتریکی برای سیستم‌‌های قدرت با هدف کمینه‌سازی کل هزینه تولیدی برای واحدهای فعال موجود در شبکه قدرت، از مهمترین مباحث برای سیستم­های مدرن امروزی است. به بیانی دیگر هدف از توزیع اقتصادی بار، برنامه­ریزی بهینه و مناسب برای واحدهای تولیدی با در نظر گرفتن عوامل و محدودیت­های غیر خطی موجود در شبکه ...

ثبت سفارش