پایان نامه تأثیر ساختار هیأت مدیره شرکت ها بر سیاست های متهورانه مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مشخص نشده 1 MB 29348 155
مشخص نشده مشخص نشده مدیریت
قیمت قبل:۶۵,۲۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی )گرایش مدیریت مالی(

  مهر ماه 1391

  فصل اول

  کلیات تحقیق

  1-1) مقدمه

  هزینه ­های مالیات بر درآمد از مهم­ترین هزینه­های شرکت ها می باشد و معمولا شرکت ها آن­را به عنوان هزینه­ای که نباید پرداخت نمایند تلقی می کنند و لذا سعی در کاهش آن دارند و در شناسایی هزینه­ها و درآمدهای شرکت ها نهایت جانبداری را می نمایند تا مالیات کمتری به دولت پرداخت نمایند و همچنین نقدینگی کمتری را از شرکت خارج نمایند و اکثر این تصمیمات از سوی مدیران ارشد و هیأت مدیره اتخاذ می شود لذا ارتباط و تاثیر این دو خط­مشی و مسوولیت هیأت مدیره مورد بررسی قرار می گیرد تا جایگاه آن ها در این موضوع تبیین شود این بررسی در قالب تئوری نمایندگی نیز قابل تفسیر و تعبیر است بطوریکه هیأت مدیره همواره بدنبال منافع خود و حداکثر­سازی آن است و الزاما در جهت منافع سهامداران  و دولت نیست لذا ممکن است در حوزه مالیاتی با اتخاذ سیاستی خاص ( متهورانه یا محافظه کارانه ) مبادرت به ایجاد هزینه­هایی برای سهامداران نماید.

   

  1-2) بیان مسئله

  سیاست های متهورانه مالیاتی؛ فعالیت­هایی است که مدیریت با استفاده از اختیارات خود و اقلام ­تعهدی­حسابداری اقدام به کاهش و دستکاری سود به منظور کاهش مالیات پرداختی می نماید. از آنجا که هزینه­های مالیاتی یکی از مهم­ترین هزینه­های شرکت ها را تشکیل می دهد و موجب خروج نقدینگی از شرکتها شده و سود سهام  سهامداران را کاهش می دهد، هزینه مالیات و مالیات قابل پرداخت همواره مورد توجه مدیران اجرائی و هیأت مدیره و همچنین سهامداران شرکت ها می­باشد لذا اتخاذ سیاست های متهورانه مالیاتی از جمله خط­مشی­هایی هست که در ارزیابی عمل مدیران از سوی سهامداران و همچنین کل بازار سرمایه مورد توجه قرار می گیرد. بازار سهام همواره نسبت به اعمال معافیتهای قانونی  قوانین مالیات برای شرکت ها واکنش مثبت نشان داده است بدین ترتیب این سیاستها می تواند از جنبه هزینه­های نمایندگی و تئوری نمایندگی نیز مورد توجه و تاکید قرار گیرد اتخاذ سیاست های مالیاتی که در راستای منافع سهامداران نباشد موجب تحمیل هزینه­هایی تحت عنوان هزینه­های کارگزاری خواهد شد  و عکس العمل بازار اوراق بهادار را به دنبال خواهد داشت. تحقیقات مختلفی در خارج کشور در این خصوص انجام شده که همگی موید واکنش بازار سهام نسبت به این نوع سیاست­ها می­باشد(استیجورس و نیسکانن، (2011)؛ لنیس و ریچاردسون، (2011)؛ اوسیمک، (2011)؛  هانلون و اسلمرود، (2009)؛  چن، چنگ و شاولین، (2010)؛ گاربارینو، (2008)).

  از سویی دیگر مدیران ارشد شرکت (هیأت مدیره ) به عنوان مهم­ترین رکن شرکت که انواع تصمیمات مالی و مالیاتی را اتخاذ می­کنند ،  می­توانند بر سیاست های مالیاتی (از نوع متهورانه یا محافظه­کارانه ) تاثیرگذار باشند. با توجه به الزام حسابرسی مالیاتی توسط حسابرسان مستقل به موجب ماده 272 قانون مالیات های مستقیم و انتخاب (پیشنهاد)  حسابرسان  مستقل توسط  هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام ، هیأت مدیره می تواند بر میزان هزینه­های غیر قابل قبول مالیاتی و نیز انواع معافیت­های مالیاتی و تاخیر در پرداخت­های مالیاتی و همچنین اظهار نظر آن ها در خصوص مالیات بر ارزش افزوده بر حسابرسان اعمال نظر نموده و هر آنچه که خود مد نظر دارند را از طریق حسابرسان مالیاتی تاییدیه بگیرند و با توجه به مهلت پیش بینی شده در قانون مالیات ها برای رسیدگی و صدور برگه تشخیص مالیاتی و امکان تجدید نظر و تشکیل شورای حل اختلاف ، مودیان – شرکت­ها – می توانند در نقدینگی خود صرفه جویی زیادی به عمل آورند و از این موارد در شرکت­ها بسیار زیاد است. آن­ها همچنین می­توانند میزان درآمدها و هزینه­های قابل محاسبه برای تعیین مالیات در سال­های مختلف را دستکاری نموده و موجب انتقال هزینه­های مالیاتی به دوره­های آتی گردند و از آنجا که تعیین حسابرس مستقل و حسابرس مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیات­ها در ایران با پیشنهاد هیأت مدیره در مجامع عمومی مورد تصویب قرار می گیرند لذا تاثیر آن­ها نیز بااهمیت­تر نمایان می شود و آن­ها می توانند سیاست­های مالیاتی را به نحوی انتخاب نمایند که هزینه­ های نمایندگی خود را بر سهامداران تحمیل نمایند.

  لذا در این تحقیق بر آن هستیم تا تاثیر ترکیب هیأت مدیره از حیث نسبت اعضای موظف و غیر­موظف و نیز  تفکیک آن ها از مدیران اجرائی و همچنین استقلال آن ها را بر اتخاذ سیاست های متهورانه مالیاتی  مورد بررسی قرار دهیم و مشخص نمائیم که آیا بین آن ها رابطه معناداری وجود دارد و بعلاوه جهت رابطه آن ها تبیین گردد.

   

   

  1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق

  بررسی عوامل موثر بر نوع سیاست های اتخاذ شده توسط شرکت ها از جایگاه ویژه ای برای سهامداران و دولت ها برخوردار می باشد از سویی دیگر با توجه به نقش و جایگاه هیأت مدیره در قانون تجارت و نیز تاکید آئین­نامه حاکمیت شرکتی منتشر شده توسط سازمان بورس ایران، بررسی تاثیر هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی اتخاذ شده توسط شرکت ها می­تواند به تبیین جایگاه دقیق آن ها کمک شایانی بنماید. همچنین تاکنون تلاش­های بسیار محدودی، به ویژه در ایران، به منظور بررسی تاثیر ساختار هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی صورت گرفته لذا در تحقیق حاضر به بررسی آن می­پردازیم.

   

  1-4) اهداف و سوالات  تحقیق

  هدف کلی تحقیق، تبیین تاثیر ساختار هیأت مدیره شرکت ها بر سیاست های متهورانه مالیاتی است.

  اهداف فرعی :

  تبیین تاثیر نسبت اعضای موظف هیأت مدیره  بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

  تبیین تاثیر نسبت تغییر ریاست هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

  تبیین تاثیر نقش دوگانه مدیرعامل بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

  سوال اصلی تحقیق:

  آیا ساختار اعضای هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد؟

  سوالات فرعی:

  آیا نسبت اعضای موظف هیأت مدیره  بر سیاست های متهورانه مالیاتی   تاثیر معناداری دارد؟

  آیا نسبت تغییر ریاست هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی  تاثیر معناداری دارد؟

  آیا نقش دوگانه مدیرعامل بر سیاست های متهورانه مالیاتی  تاثیر معناداری دارد؟

   

   

   

  1-5) فرضیه های تحقیق

  با توجه به اهداف و سؤالات تحقیق، فرضیه ها بشرح زیر تدوین گردیده اند:

  1- نسبت اعضای موظف هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد.

  2- نسبت تغییرات هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد.

  3- نقش دو گانه هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد.

   

  1-6) بررسی اجمالی پیشینه داخلی و خارجی تحقیق

  طبق بررسی های به عمل آمده، با توجه به جدید بودن مسأله تحقیق و نیز خاص بودن فرآیند تشخیص سیاست های متهورانه مالیات در ایران، تاکنون تحقیق داخلی در راستای هدف تحقیق حاضر صورت نگرفته است، لیکن با عنایت به اینکه برخی تئوری ها و تحقیقات تجربی پیشین تا حدودی به موضوع مورد تحقیق ارتباط دارد ، لذا به گزیده ای از آن ها اشاره می شود.

   

  خلاصه ای از نتایج تحقیقات انجام شده داخلی:

  شاه ویسی (1388)، به نتیجه رسید که اختلاف بین اصول وقواعد حاکم بر حسابداری مالی و حسابداری مالیاتی موجب تفاوت سود حسابداری با سود مشمول مالیات می گردد.

  یگانه و باغومیان (1385)، ضمن تشریح نقش هیأت مدیره در حاکمیت شرکتی، از هیأت مدیره و ساختار اعضا آن به عنوان اساسی­ترین بعد حاکمیت شرکتی نام برده اند. در این تحقیق تاکید بسیاری بر عدم دوگانگی وظیفه مدیرعامل و نسبت غیراجرایی اعضا هیأت مدیره (حداقل سه نفر از پنج نفر اعضا هیأت مدیره جهت رعایت موضوع حاکمیت شرکتی می بایست غیرموظف باشد) صورت پذیرفته است.

  پورحیدری و افلاطونی(1385)، به این نتیجه رسیدند که هموارسازی سود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری توسط مدیران شرکت های ایرانی صورت می گیرد و مالیات بر درآمد و انحراف در فعالیت های عملیاتی محرک های اصلی برای هموار نمودن سود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری می باشند.

  خلاصه ای از نتایج تحقیقات انجام شده خارجی:

  لنیس و ریچاردسون[1] (2011)، بررسی با عنوان اثرات ترکیب هیات مدیران بر سیاست های متهوارنه مالیات و تقلیل دهنده مالیاتی این نتیجه را در برداشت که تصمیمات و اختیارات هیأت مدیره شرکت ها تاثیر بسیار بسزایی در اعمال سیاست های متهوارنه مالیات دارد و همچنین وجود سهم بالایی از اعضای خارجی در هیات مدیره، احتمال رفتارهای متهورانه و تقلیل دهنده مالیاتی را کاهش می دهد.

  استیجورس و نیسکانن[2](2011)، معتقدند شرکت های­ سهامی­خصوصی نسبت به شرکت های غیرسهامی خصوصی، از رفتارهای متهورانه و تقلیل دهنده مالیاتی کمتری برخوردارند. حتی رفتارهای متهورانه مالیاتی می توانند موجب صرفه جویی مالیاتی شود و به مدیران ارشد اجرایی امکان مخفی کردن مقادیر حاصل (مانند:مدیریت سود، مصرف هدایا، حقوق مازاد و...) به منظور ضرر و زیان به سایر سهامداران و می تواند موجب افزایش هزینه غیرمالی به سبب کم کردن درآمدها و سودها به دلیل خسارت و زیان به شهرت و نام شرکت شود. نتایج نشان می دهد که شرکت های سهامی که مدیران ارشد اجرایی آن دارای مالکیت سهام کمتری هستند بیشتر خواهان رفتارهای متهورانه مالیاتی هستند. این نتایج اهمیت تضاد نمایندگی میان مدیران ارشد اجرایی و سایر ذینفعان در تعیین گزارشگری مالیات شرکت های سهامی را برجسته و نمایان می سازد.

  اوسیمک[3](2011)، به این نتیجه رسید که تنوع و اندازه هیأت مدیره مثبت هستند و به طور با اهمیتی در ارتباط با مسولیت اجتماعی شرکت می باشد اما مدیران اجرایی و تنوع منفی بوده و ارتباط آن ها با مسئولیت اجتماعی سازمان بی اهمیت می باشد. در کاربرد تحقیق سازمان ها تمایل به حاکمیت شرکتی دارند. مدیران با تمرکز بر منافع سهامداران باید به این شناخت و آگاهی برسند که بی نظمی در قوانین شرکت موجب بی نظمی ساز و کار مالیاتی بهمراه افزایش هزینه های نمایندگی است و مدیران ممکن است در برقراری تناسب و هماهنگی با منافع سهامدران مختلف تحت فشار باشند.

  فریز، لینک و مایر[4](2008)، قانون مالیات بر ساختار اصول راهبری شرکت ها از طریق ارائه امتیازات مالیاتی و تحمیل مجازات ها تاثیر می گذارد. به عبارت دیگر، ساختار واقعی حاکمیت شرکتی در عمل بر روش مدیریت امور مالیاتی شرکت ها تاثیر دارد.

  گاربارینو[5] (2008)، سیاست های متهورانه مالیاتی مدیریتی نیاز به روش­هایی دارند که از تعادل درونی و طولی برخوردار باشند که با قوانین سنتی ضد فرار و ترفند مالیاتی محدود نشود و همچنین روش های مورد استفاده شامل ابزارهای نظام راهبری مالیات شرکت ها نیز باید باشد.

  چن و همکاران(2010)، شرکت های با ساختار سهامی به گونه­ایست که دارای تضاد و شکل نمایندگی واحدی میان سهامدران چیره غالب و سهامداران کوچک هستند. در شرکت های سهامی نسبت به شرکت های غیر سهامی از سیاست های متهوارنه مالیاتی کمتری استفاده می کنند. مالکان شرکت های سهامی تمایل دارند که از مزایای مالیاتی به دلیل اجتناب از هزینه های غیرمالیاتی ناشی از تخفیف های بالقوه قیمت صرف نظر کنند که می تواند ناشی از کنترل سهامداران نسبت به پوشاندن افزایش سود از طریق فعالیت ها و ترفند های مالیاتی باشد . مالکان شرکت های سهامی بیشتر از شرکت های غیرسهامی نگران مجازات های بالقوه و زیان و خسارت شهرت و آبرو ناشی از حسابرسی استاندارد های گزارشگری مالی هستند.

   دایرنگ، هانلون و مایدو[6] (2008)، نتایج تحقیقاتی، معیار جدیدی برای مدیریت و اداره طولانی مدت ترفندهای مالیاتی شرکت ها تدوین کردند که بر اساس توانایی شرکت ها در پرداخت مبالغ اندک هر دلار مالیات نقدی از سود قبل از کسر مالیات در دوره های زمانی طولانی مدت است. که این معیار را نرخ موثر مالیاتی نقدی طولانی مدت نامگذاری کرده اند  که برای بررسی دو مورد ذیل مورد استفاده قرار دادند: 1)تا چه اندازه بعضی از شرکت ها قادر به اجتناب از پرداخت مالیات در دوره های طولانی مدت تا 10 سال هستند. 2)چگونه نرخ های مالیاتی یکساله برای سیاست های متهورانه مالیاتی طولانی مدت، قابلیت پیش بینی دارد.

  یرماک[7] (1996)، بیان می­کند که ارتباط منفی(معکوس) بین اندازه هیأت مدیره و عملکرد شرکت وجود دارد و همچنین بین نقش دوگانه مدیرعامل و عملکرد شرکت رابطه مثبتی وجود دارد.

  آدرال[8] (2006)، نتایج تحقیق نشان­ می­دهد بین اندازه هیأت مدیره و عملکرد شرکت رابطه مستقیم و بین نسبت اعضای غیرموظف و عمکرد شرکت رابطه منفی وجود دارد.

  کاجول و ساندی[9] (2008)، در تحقیق انجام گرفته بین اندازه شرکت و نقش دوگانه با بازده حقوق سهام رابطه مثبتی را یافتند و بین نسبت مدیران غیرموظف و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود نداشت.

  احمدا و ساندا[10] (2008)، در بررسی اثر استقلال هیأت مدیره بر عملکرد شرکت؛ برای ویژگی استقلال از دو معیار اصلی، نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضا و نقش دوگانه مدیرعامل و همچنین برای ارزیابی عملکرد از سه معیار، نسبت سود به حقوق ، بازده حقوق سهام، بازده دارایی ها استفاده کرده اند. به این نتیجه رسیدند که نسبت مدیران غیرموظف تاثیر مثبت و نقش دوگانه مدیرعامل تاثیر منفی بر عمکرد شرکت دارد.

   

  1-7) تعریف واژه­های کلیدی

   سیاست های متهورانه مالیاتی:

  سیاست های متهورانه مالیاتی فعالیت­هایی است که مدیریت با استفاده از اختیارات خود و اقلام تعهدی حسابداری اقدام به کاهش و دستکاری سود به منظور کاهش مالیات پرداختی می نماید.(لنیس و ریچاردسون،2011)

  کاهش درآمد مشمول مالیات از طریق فعالیت ها و اقدامات برنامه ریزی مالیاتی که می تواند قانونی یا غیرقانونی باشد. (چن و همکاران، 2010)

   

  حاکمیت شرکتی:

  مگینسون(1993) حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: "سیستم حاکمیت شرکتی را می­توان مجموعه­ای از قوانین، مقررات، نهادها و روش­هایی تعریف کرد که تعیین می کنند شرکت ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شوند". همچنین در سال (1999) در فایننشیال تایمز در تعریف حاکمیت شرکتی آمده: "حاکمیت شرکتی را می توان در تعریف محدود آن رابطه شرکت با سهامدارانش و در تعریف گسترده آن، رابصه شرکت با جامعه دانست".

   

  فهرست منابع

   

  1-­ آذر، عادل و مومنی، منصور،(1384)، آمار و کاربرد آن در مدیریت" جلد دوم، تهران، انتشارات سمت، چاپ هشتم.

  2- ­احدیان، فاطمه، (1379)، بررسی رابطه بین سود مشمول مالیات ارائه شده توسط شرکت ها و سود قطعی شده توسط ممیزین مالیاتی، دانشگاه تهران.

  3-­ اسدی، ابراهیم، (1388)، بررسی پدیده تهور مالیاتی در ایران، مجله مالیات، شماره12.

  4- پورحیدری، امید، افلاطونی، عباس، (1385)، بررسی انگیزه­های هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره44، ص70.

  5- جهانخانی، علی و ظریف، احمد، (1374)، آیا مدیران از معیارهای مناسبی برای اندازه­گیری ارزش شرکت استفاده می­کنند؟، تحقیقات مالی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران شماره 7­و­8.

  6-­ حساس یگانه، مرشید خیر الهی، (1386)، حاکمیت شرکتی و شفافیت، فصلنامه حسابرس سال 23، شماره 203.

  7- حساس یگانه، یحیی، باغومیان، رافیک، (1385)، نقش هیأت مدیره در حاکمیت شرکتی، ماهنامه حسابداری، شماره173، 30-33.

  8- خاکی، غلامرضا، (1387)، روش تحقیق با رویکردی بر پایان نامه نویسی، انتشارات مرکز تحقیقات علمی کشور.

  9- خورشیدی، غلامحسین، (1378)، مالیه عمومی و تنظیم خط­مشی مالی دولت، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، ویراست دوم، ص35 .

  10- دلاور، علی، (1378)، مبانی نظری و علمی تحقیق در علوم انسانی و اجتماعی، چاپ اول، تهران، انتشارات رشد.

  11- دوانی، غلامحسین،(1382)، حسابداری مالیاتی، تهران،انتشارات کیومرث، چاپ چهارم، ص4.

  12- رحیمیان، نظام الدین و جعفری، محبوبه، (1385)، معیارها و ساختارهای کیفیت سود، مجله حسابدار شماره174 ، مردادماه.

  13- ریاحی بلکویی، احمد،(1381)، تئوری های حسابداری، ترجمه علی پارساییان، تهران، دفتر تحقیق­های فرهنگی ، چاپ اول.

  14- سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، (1384)، پیش نویس اصول حاکمیت شرکتی.

  15- سفیری، محمد رضا، (1380)، علل مغایرت سود ابرازی اشخاص حقوقی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی با سود مشمول مالیات قطعی شده آن ها توسط سازمان تشخیص مالیات استان آذر بایجان شرقی، دانشکده امور اقتصادی دارایی.

  16- شاه­ویسی، فرهاد، (1388)، تعامل استانداردهای حسابداری با قوانین مالیاتی، فصلنامه حسابرس، سازمان حسابرسی، شماره هفتم.

  17- شایانی، علی اصغر،(1373)، مالیات بر درآمد شرکتها و اشخاص حقوقی، مجله مالیات، شماره چهارم، 20-24.

  18- شمسی جامخانه، ابولفضل؛ پورزمانی، زهرا، (1388)، بررسی دلایل اختلاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت های بازرگانی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی توسط واحدهای مالیاتی، فصلنامه تخصصی مالیات، شماره5.

  19- صفری، احمد، (1385)، بررسی دلایل اختلاف بین سود ابرازی مودیان و سود تشخیص توسط مأموران مالیاتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشکده حسابداری.

  20- عباس زاده، محمدرضا؛ منظر زاده، هاشم،(1388)، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 18، شماره63.

  21- عمران نژاد، محمد تقی؛ شایانی، علی اصغر،(1372)، سیاستگزاری و اصلاح نظام مالیاتی در کشورهای در حال توسعه، مجله مالیات، شماره 1،32-38.

  22- فغانی ماکرانی، خسرو و رضا اندرواژ (1391)، تبیین رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری با درآمد مشمول مالیات ابرازی اشخاص حقوقی و تشخیص شده مامورین مالیاتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مازندران.

  23- کردتبار، حسین، (1387)، بررسی رابطه بین اعضای غیرموظف هیأت مدیره و سرمایه گذاران نهادی یا رفتار مدیریت سود شرکت ها، دانشکده علوم و اقتصادی و اداری، تهران.

  24- کریمی، ولی الله، (1389)، "تاثیر ساختار هیأت مدیره بر عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران"، دانشگاه پیام نور.

  25- ماسگریو، ریچاردا،(1372)، مالیه عمومی در تئوری و عمل. ترجمه محمدی، مسعود؛ ابراهیمی فر، یدالله ،تهران، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، جلد اول ،314،560ص.

  26- محمد بابایی، رضا،(1383)، " بررسی علل مغایرت بین سود مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات قطعی شده شرکت های خارجی در ایران"، دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقیقات،تهران.

  27- مهرانی،کاوه ،علی کردلر و محمد حلاج ،(1390) " بررسی رابطه بین اقلام تعهدی غیر منتظره و محافظه کاری در حسابداری در بورس اوراق بهدار تهران " ، بررسی ها ی حسابداری وحسابرسی ،دوره 18 ، شماره 63.

  28- مومنی، منصور، (1386)، تحلیل های آماری با استفاده از SPSS، تهران، انتشارات کتاب نو.

  29- ویلیامز، دیوید، (1389)، ترفند ستیزی مالیاتی وروند آینده آن، ترجمه عرب مازاد، علی اکبر، مجله مالیات، شماره 18.

  30- هیزمی، حسین، (1387)، بررسی رابطه تناسب اعضای غیرموظف هیأت مدیره در ترکیب هیأت مدیره با کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز. 

   

   

  ب) منابع انگلیسی

   

  1-Andreoni, J., Erard, B., Feinstein, J., 1998. Tax compliance. Journal of Economic Literature 36 (2), 818–860.

  2-Armstrong, C.S., Blouin, J.L., Larcker, D.F., )2010(. The Incentives for Tax Planning, Working Paper, SSRN: http://ssrn.com/abstract=1416422.

  3-Beasley, M.S., 1996. An empirical analysis of the relation between the board of director composition and financial statement fraud. The Accounting Review 71 (4), 443–465.

  4- Benjamin C. Ayers , Stacie K. Laplante and Sean T. McGuire (2007) , “Credit Ratings and Taxes: The Effect of Book/Tax Differences on Ratings Changes “ , The University of Georgia.

  5-Berle, A .A .Jr.,& Means, G .(1932) The Modern Corporate and Property .New YORK:MacMillan.

  6-Boyed, B .K (1995).CEO Duality and Firm Preformance :A Contingency model .Strategic Management journal, 16(4),301-312.

  7-Byrd j w and k a hickman (1992) "do outside directors monitor managers "journal offinancial economics ,No 32.

  8- Cadbury, A Report of the Committee on the Financil Aspect of Corporate Governance .London :Gee Pablishing.

  9-Carlsson,R.H.(2001).Ownership­& Value Creation :StrategicCorporateGovernance in the New Economy.Chichester, England :John Wiley & Sons.

  10-Chen, K.P., Chu, C.Y.C., )2005(. Internal control vs. external manipulation: a model of corporate income tax evasion. RAND Journal of Economics 36 (1), 151–164.

  11-Chen, S., X. Chen, Q. Cheng, and T. Shevlin. )2010(. Are family firms more tax aggressive than non-family firms? Journal of Financial Economics 95: 41-61.

  12-Crocker, K.J., Slemrod, J., )2005(. Corporate tax evasion with agency costs. Journal of Public Economics 89, 1593–1610.

  13-Davies. A(1999).A Strategic Approach to Corporate Governance .London :Gower.

  14-Desai, M.A., Dharmapala, D., )2006(. Corporate tax avoidance and high-powered incentives. Journal of Financial Economics 79,145–179.

  15-Donaldson, L., & Davis. J .H(1994). Boards and Company Performance– ResearchChallenges  the Conventional Wisdom .Corporate Governance :An International R65-91.

  16-Dyreng, S.D., Hanlon, M., Maydew, E.L., )2008(. Long-run corporate tax avoidance. The Accounting Review 83 (1), 61–82.

  17-Erle, B., )2008(. Tax risk management and board responsibility. In: Schön, W. (Ed.), Tax and Corporate Governance. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, pp. 205–220.

  18-Eisenhardt, K .M., & Zbarcki, M .J (1992).Strategic Decision Making .Strategic Management.

  19-Elson, C .M. (1996) Director Compensao n and the Management-Captured Board :the History of Symptom and a  Cure. SMU Law Review, 50(1) ,127-140.

  20-Fama, E .F(1980).Agency problems and Theory of the Firm .Journal of  Polic  al Economy, 88(2),288-307.

  21-Fama, E .F.,& Jensen, M .C.(1983).Separao n of Ownership and Control Jornal of  Law and Economices, 26(2),301-325.

  22-Freise, A., Link, S., Mayer, S., )2008(. Taxation and corporate governance – the state of the art. In: Schön, W. (Ed.), Tax and Corporate Governance. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, pp. 357–425.

  23-Freeman, R .E.,Wicks,a .c.,& Parmar,B.(2004).Stakeholder Theory and_The CorporatObjecv  e Revisited_.Organizao  n Science,15(3),364_369.

  24-Garbarino, Carlo (2008),  AGGRESSIVE TAX STRASTEGIES AND CORPORATE TAX GOVERNANCE : AN INSTITUTIONAL APPROACH. ,Bocconi University,Grafton.

   25-Gilders, F., Taylor, J., Richardson, G., Walpole, M., )2004(. Understanding Taxation Law: An Interactive Approach, second ed.LexisNexis Butterworths, Sydney, NSW.

  26-Gupta, S., Newberry, K., )1997(. Determinants of the variability on corporate effective tax rates: evidence from longitudinal data.Journal of Accounting and Public Policy 16 (1), 1–34.

  27-Hanlon, M., Slemrod, J., )2009(.What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax aggressiveness. Journal of Public Economics­ 93,126–141.

  28-Hartnett, D., )2008(. The link between taxation and corporate governance. In: Schön, W. (Ed.), Tax and Corporate Governance.Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, pp. 3–8.

  29-Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC), )2006(. Tax on the Boardroom Agenda: The Views of Business, HMRC, London, UK.

  30-Ibrahim, N., Howard, D., Angelidis, J., )2003(. Board members in the service industry: an empirical examination of the relationship between corporate social responsibility orientation and director type. Journal of Business Ethics 47, 393–401.

  31-Henderson Global Investors, )2005(. Responsible Tax. Henderson Global Investors, London, UK.

  32-Jensen, M.C., )1993(. The modern industrial revolution, exit, and the failure of internal control systems. Journal of Finance 48,831–880.

  33-Hillman, A .J., & Dalziel, T.(2003).Boards of Directors and Firm Perfprmance  :Integran  g Agency and Resource Dependency Percpecv  es .Academy of Management Review,383-396 .

  34-Jensen, M .C.(1976).Theory of the firm :Managerial behavior,agency costs and Ownership structurJournal of Financia  Economics, (4),305_360.

  35-Jonson, J .L., Daily,  C .M., & Ellstrand, A .E. (1996). Boards of Directions :A Review and Research Agenda Journal of Management, 22(3),409-438.

  36-Kaplan, S .N., & Milton,B.A.(1994).Appointments­ Outsiders to Japaness Boards: Determinants and Implicao  ns for Managers Journal of Financial Economice,

  37-Landolf, U., 2006. Tax and corporate responsibility. International Tax Review 29, 6–9.

  38-Lanis, R, and G. Richardson.)2011(. The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness. Journal of Accounting and Public Policy 30 (1): 50-70.

  39-Lennox, Clive, Lisowsky, Pittman, )2012(. Tax Aggressiveness and Accounting Fraud.  available at: http://ssrn.com/abstract=2016166: 1-53.

  40-Mills, L., Erickson, M., Maydew, E., )1998(. Investments in tax planning. Journal of the American Tax Association 20 (1), 1–20.

  41-Morck, R., Shleifer, A., Vishny, R.W., )1988(. Management ownership and market valuation: an empirical analysis. Journal of Financial Economics 20, 293–315.

  42-osemeke, Louis(2011),  The Study of the Effect of Role of Board of Director Characteristics on Corporate Social Responsibility of Public Listed Company in Nigeria, Working, Paper, SSRN http://ssrn.com/abstract=1972954.

  43-Pearce II, J .A.,& Zahra S .a.(1992) Board Composition StrategiContingencyPercpective. Journal of Management Studies,29(4),411-438.

  44-Phillips, J., )2003(. Corporate tax planning effectiveness: the role of compensation-based incentives. The Accounting Review 78 (3), 847–874.

  45-Ramsay, I.M., )1999(. Directors’ duties in Australia: recent developments and enforcement issues. Company, Financial and Insolvency Law Review 3, 260–285.

  46-Rego, S.O., )2003(. Tax-avoidance activities of US multinational corporations. Contemporary Accounting Research 20 (4), 805–833.

  47-Richardson, G., Lanis, R., )2007(. Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: evidence from Australia. Journal of Accounting and Public Policy 26 (6), 689–704.

  48-Robinson, J.R., Sikes, S.A., Weaver, C.D., )2010(. Performance measurement of corporate tax departments. The Accounting Review 85 (3), 1035–1064.

  49-Rose, J.M., )2007(. Corporate directors and social responsibility: ethics versus shareholder value. Journal of Business Ethics 73, 319–331.

  50-Scholes, M.S., Wolfson, M.A., Erickson, M., Maydew, E.L., Shevlin, T., )2005(. Taxes and Business Strategy:A Planning Approach, third . Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ.

  51-Shleifer, A., & Vishny, R .W.(1997), June . A Survey of  Corporate Governance ,rnalof Finance,52,(2),737-783.

  52-Slemrod, J., )2005(. The economics of corporate tax selfishness. National Tax Journal 57, 877–899.

  53-Slemrod, J., )2009(. Cheating ourselves: the economics of tax evasion. Journal of Economic Perspectives 21, 25–48.

  54-Steijver,Tensie, and Niskanen, Mervi (2011), Tax Aggressive Behaviour in PrivateFamilyFirms-The Effect of the CEO and Board of Directors. Available at: http://ssrn.com/abstract=1937651.

  55-Uzun, H., Szewczyk, S.H., Varma, R., )2004(. Board composition and corporate fraud. Financial Analysts Journal 60, 33–43.

  56-Waller, D.S., Lanis, R., )2009(. Corporate social responsibility disclosure of advertising agencies: an exploratory analysis of six holding companies annual reports. Journal of Advertising 38 (1), 109–121.

  57-Williamson, O .E.(1996). The Mechanisms of Governance .New York :Oxford University Press.

  58-Williams, D.F., )2007(. Developing the Concept of Tax Governance. KPMG, London, UK.

  59-Yermack, D., )1996(. Higher market valuation of companies with a small board of directors. Journal of Financial Economics 40,185–211.

  60-Yermack, D.(2006).Board  Members  and Company Value. Financial Markets Portfolio Management,20(1),33-47.

  61-Zahra, S .A., & Pearse II, J .A.(1989). Boards of Directors and Corporate Financial Performance :A Review and Integrative .journal of Management, 15(2),291-334.

  62-Zimmerman, J., )1983(. Taxes and firm size. Journal of Accounting and Economics 5(2), 119–149.

   

 • چکیده........................................................................................................................................ ه

   

  فصل 1 : کلیات

  1-1) مقدمه.............................................................................................................................. 3

  1-2) بیان مسئله....................................................................................................................... 3

  1-3) اهمیت ضرورت تحقیق................................................................................................... 5

  1-4) اهداف و سوالات تحقیق................................................................................................. 5

  1-5) فرضیه های تحقیق............................................................................................................6

  1-6) بررسی اجمالی پیشینه داخلی و خارجی.......................................................................... 6

  1-7) تعریف واژه های کلیدی.................................................................................................. 9

  1-8) خلاصه و  نحوه فصل بندی پایان نامه.............................................................................11

   

  فصل2 :  ادبیات موضوع

  2-1) مقدمه .............................................................................................................................13

  2-2) مبانی نظری ....................................................................................................................14

  2-2-1) هیات مدیره و  تئوری نمایندگی.................................................................................17

  2-2-2) حاکمیت شرکتی  و مالیات.........................................................................................18

  2-2-3) چارچوب نظری حاکمیت شرکتی...............................................................................20

  2-2-4) ساختار هیات مدیره................................................................................................... 27

  2-2-5) هیات مدیره و مسئولیت آن.........................................................................................29

  2-2-6) هیات مدیره بعنوان سازوکاری نظارتی.......................................................................31

  2-2-7) ترکیب هیات مدیره و تهور مالیاتی اعضای موظف و غیرموظف...............................32

  2-2-8) معیارهای سنجش ساختار هیات مدیره.....................................................................34

  2-2-9) مالیات.......................................................................................................................39

  2-2-10) دیدگاه­های رایج برای اجرای عدالت مالیاتی..........................................................42

  2-2-11) علل و زمینه­های ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران.......................................................42

  2-2-12) اصول یک نظام مالیاتی مطلوب.............................................................................51

  2-2-13) مالیات بر درآمد شرکتها................................... ....................................................51

  2-2-14) نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات....................................................................52

  2-2-15) تعریف سیاستهای متهورانه مالیاتی........................................................................54

  2-2-16) ابزارهای سیاستهای متهورانه مالیاتی......................................................................56

  2-2-17) انگیزه های اعمال سیاستهای متهورانه مالیاتی........................................................66

  2-2-18) محدودیت­های اندازه­گیری سیاستهای متهورانه  مالیاتی.........................................67

  2-3) پیشینه داخلی................................................................................................................68

  2-4) پیشینه خارجی..............................................................................................................71

  2-5) خلاصه فصل................................................................................................................77

   

  فصل3 : روش شناسی تحقیق

  3-1) مقدمه............................................................................................................................79

  3-2) سوالات تحقیق ............................................................................................................79

  3-3) چگونگی تدوین فرضیه­های تحقیق..............................................................................80

  3-4) روش تحقیق.................................................................................................................80

  3-5) جامعه آماری، چگونگی نمونه­گیری و نمونه­ها.............................................................80

  3-6) داده­ها­ی مورد نیاز، متغیرهای تحقیق و روش محاسبه آنها...........................................81

  3-7) طرح آزمون آماری فرضیه­های تحقیق..........................................................................84

  3-8) خلاصه فصل................................................................................................................87

  فصل 4 :  تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­ها

  4-1) مقدمه...........................................................................................................................89

  4-2) آمار توصیفی داده­ها و متغیرهای تحقیق............................... ......................................90

  4-3) تشریح فرآیند آزمون فرضیه­ها.....................................................................................91

  4-3-1) بررسی فرضیه اول..................... ............................................................................92

  4-3-2) بررسی فرضیه دوم................... ..............................................................................95

  4-3-3) بررسی فرضیه سوم.......................................................... ......................................97

  4-3-4) بررسی مدل با وجود سه متغیر مستقل اصلی (روش اجباری) ...............................100

  4-3-5) بررسی ورود متغیرهای کنترل به همراه متغیرهای مستقل........................................103

  4-4) نتایج آزمون فرضیه­ها و ارائه یافته­ها............................................................................108

  4-5) خلاصه فصل ..............................................................................................................110

   

  فصل 5 : نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها

  5-1) مقدمه...........................................................................................................................113

  5-2) یافته­های تحقیق...........................................................................................................113

  5-3) بحث در مورد یافته ها و مقایسه نتایج با مبانی نظری و نتایج تحقیقات پیشین...........113

  5-4) محدودیت های تحقیق................................................................................................115

  5-5) کاربردهای نتایج و استفاده­کنندگان از آنها...................................................................115

  5-6) پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی..................................................................................116

   

  فهرست منابع

  الف) منابع فارسی.................................................................................................................118

  ب) منابع انگلیسی................................................................................................................120


موضوع پایان نامه تأثیر ساختار هیأت مدیره شرکت ها بر سیاست های متهورانه مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, نمونه پایان نامه تأثیر ساختار هیأت مدیره شرکت ها بر سیاست های متهورانه مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, جستجوی پایان نامه تأثیر ساختار هیأت مدیره شرکت ها بر سیاست های متهورانه مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, فایل Word پایان نامه تأثیر ساختار هیأت مدیره شرکت ها بر سیاست های متهورانه مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, دانلود پایان نامه تأثیر ساختار هیأت مدیره شرکت ها بر سیاست های متهورانه مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, فایل PDF پایان نامه تأثیر ساختار هیأت مدیره شرکت ها بر سیاست های متهورانه مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق در مورد پایان نامه تأثیر ساختار هیأت مدیره شرکت ها بر سیاست های متهورانه مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله در مورد پایان نامه تأثیر ساختار هیأت مدیره شرکت ها بر سیاست های متهورانه مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه در مورد پایان نامه تأثیر ساختار هیأت مدیره شرکت ها بر سیاست های متهورانه مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه تأثیر ساختار هیأت مدیره شرکت ها بر سیاست های متهورانه مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه تأثیر ساختار هیأت مدیره شرکت ها بر سیاست های متهورانه مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر ساختار هیأت مدیره شرکت ها بر سیاست های متهورانه مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر ساختار هیأت مدیره شرکت ها بر سیاست های متهورانه مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه درباره پایان نامه تأثیر ساختار هیأت مدیره شرکت ها بر سیاست های متهورانه مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تأثیر ساختار هیأت مدیره شرکت ها بر سیاست های متهورانه مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تأثیر ساختار هیأت مدیره شرکت ها بر سیاست های متهورانه مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر ساختار هیأت مدیره شرکت ها بر سیاست های متهورانه مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر ساختار هیأت مدیره شرکت ها بر سیاست های متهورانه مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه تأثیر ساختار هیأت مدیره شرکت ها بر سیاست های متهورانه مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری گرایش حسابرسی چکیده هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی شرکت­ها­ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش­ از نظر شیوه انجام تحقیق، تحقیق توصیفی- تحلیلی از نوع تحقیق همبستگی تحلیل رگرسیون و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی82 شرکت پذیرفته شده ...

چکیده: در این مطالعه رابطه بین تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته در صنایع مواد غذایی و دارویی بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است.نمونه آماری پژوهش شامل 44شرکت در طی دوره زمانی 1380تا1387می باشد.رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات با استفاده از تلفیق داده های مقطعی و زمانی می باشد.در این تحقیق از روش رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده(پانل دیتا)استفاده ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش :مالی چکیده: در این تحقیق به بررسی ارتباط شفافیت سود و ریسک نقدینگی درشرکت های پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. ما در این تحقیق بررسی خواهیم کرد که افزایش شفافیت سود شرکتها ، ریسک نقدینگی را کاهش می دهد . متغیر وابسته تحقیق ریسک نقدینگی و متغیر مستقل تحقیق شفافیت سود است.برای سنجش شفافیت سود از مدل ...

پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد "MA " چکیده تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در قلمرو زمانی 1386 تا 1391 انجام شده است. بدین منظور تعداد 41 شرکت و با تخمین 3 مدل رگوسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از اجرای آزمون فرضیات نشان داد که نسبت های پرداخت سود سهام با رشد درآمد آتی ...

چکیده: از دیدگاه مدیریت مالی، موجودیت شرکت­ها با فعالیت­های سرمایه گذاری و تأمین مالی آغاز می­شود و تداوم می­یابد. با فرض ثابت بودن سیاست­های سرمایه گذاری، بدیل­های سرمایه گذاری و نرخ بازدهی آنها، بنگاه­ها باید به گونه­ای عمل کنند که هزینه تأمین مالی لازم جهت انجام سرمایه گذاری­های خود را به حداقل برسانند. هدف از این پژوهش پیدا­ کردن عواملی است که اهرم مالی شرکت­های ایرانی را ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری گرایش: حسابداری چکیده در تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین اجتناب با گزارشگری مالی متهورانه در شرکت های پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 140 شرکت طی دوره زمانی1381 لغایت1390 بوده است. در این تحقیق رابطه اجتناب مالیاتی از طریق اثر سه عامل نرخ موثر مالیاتی نقدی، نرخ موثر مالیاتی نقدی ...

پایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده: موسسات حسابرسی مفاهیم نظری و تجربی مهمی برای تعیین حق الزحمه حسابرسی دارند. آنها جهت قیمت گذاری خدمات حسابرسی از عوامل گوناگونی استفاده می کنند و تحقیقات زیادی نیز در رابطه با شناسایی و ارزیابی این عوامل انجام شده است. عواملی که در اغلب مطالعات مدنظر قرار گرفته اند شامل عوامل ریسک، حجم و پیچیدگی عملیات واحد مورد ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-گرایش مالی چکیده: پیشرفت تکنولوژی در دهه‌های اخیر، باعث تحول عظیمی در همه جنبه‌های زندگی بشر و منجر به حرکت به سمت اقتصاد دانش‌محور شده‌ است. با گسترش شرکت‌ها و تئوری نمایندگی، موضوع حاکمیت شرکتی به یکی از جنبه‌های اساسی تجارت تبدیل شده که روز به روز توجه بیشتری را به خود جلب می‌کند. یکی از روش‌های حاکمیت شرکتی تعیین نوع ساختار مالکیت و ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی-گرایش مالی چکیده در تحقیق حاضر به بررسی ارتباط حاکمیت شرکتی و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده و همچنین رابطه بین سهامداران نهادی و حاکمیت شرکتی و ازسوی دیگر رابطه بین سهامداران نهادی و ریسک نیز مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری و ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده ایجاد شرکت‌های سهامی و بروز تضاد منافع بین مالکان و مدیران ضرورت تدوین راهکارهای عملی برای از بین بردن این تضاد را به همراه داشت، آنچه که تحت عنوان مشکلات نمایندگی در ادبیات امور مالی و حسابداری شهرت دارد. همین موضوع سبب شد تا تحقیقات زیادی در حوزه دانش حسابداری و امور مالی انجام پذیرد. استفاده از پاداش به عنوان یکی از عوامل ...

ثبت سفارش