پایان نامه انتخاب تأمین کنندگان توسط مدل سازی ریاضی چند هدفه و تئوری مجموعه های راف با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی

مشخص نشده 317 KB 29546 117
مشخص نشده مشخص نشده مهندسی صنایع
قیمت قبل:۶۴,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد M.S.C رشته مهندسی صنایع

   گرایش صنایع-صنایع

  سال تحصیلی 1392 -1389

  چکیده:

  با افزایش نظارت دولت ها و توجه روز افزون افکار عمومی به موضوعات محیط زیستی, شرکت ها برای بقا در بازار جهانی نمی توانند از توجه به مسائل محیطی غافل باشند. به همین سبب یک سیستم ارزیابی برای تأمین کنندگان سبز نیاز ضروری شرکت ها است.در اکثر مطالعات مربوط به انتخاب تأمین کنندگان مدل هایی برای ارزیابی و انتخاب ارائه شده است اما در اغلب مدل های فوق مسائل مربوط به محیط زیست در نظر گرفته نشده است.در این تحقیق سعی بر این است تا با استفاده از مدل ریاضی چند هدفه با اهداف 4 گانه کیفیت، قیمت، سطح خدمت و عملکرد زیست محیطی تأمین کنندگان را ارزیابی و انتخاب کنیم. در ابتدا توسط پرسشنامه های جامع معیار های زیست محیطی کارشناسان شرکت در انتخاب تأمین کننده سبز مشخص شده سپس ضریب عملکرد تأمین کنندگان در هر زیر معیار خاص مشخص می گردد.در ادامه با استفاده از روش ریاضی تئوری مجموعه های راف تاثیر هر کدام از معیار ها در تابع اثرات زیست محیطی تعیین می شود. تئوری مجموعه های راف یک روش جدید و مناسب برای مواجهه با ابهام, عدم قطعیت و نقص اطلاعات است. البته برای اعتبار سنجی وزن های بدست آمده از روش تئوری مجموعه های راف، با استفاده از تکنیک آنتروپیوزن های جدید بدست آمده و نتایج مقایسه می شود. مدلی که در این تحقیق ارائه می شود به شرکت ها در انتخاب بهترین تأمین کننده سبز برای همکاری کمک می کند. در نهایت مدل فوق با ارائه یک مثال موردی شرح داده می شود.

   

  واژه های کلیدی: انتخاب تأمین کننده سبز، تئوری مجموعه راف،تکنیک آنتروپی، مدل ریاضی چند هدفه

   

  فصل اول:

  کلیات تحقیق

  فصل اول: کلیات تحقیق

  مقدمه و معرفی موضوع :      

  امروزه آلودگی محیط زیست مشکل اصلی در روی زمین است که اگر به آن پرداخته نشود، می تواند منجر به انقراض نوع بشر شود. از این رو انجام اقدام مناسب در مقیاس وسیع تکنولوژیک و تغییرات اجتماعی ، مالی و سیاسی ضروری به نظر می رسد. یکی از فرآیند هایی که می تواند در هر سازمانی برای مد نظر قرار دادن این مهم و اعمال آن در کلیه فرآیند های کاری موثر واقع شود ، مدیریت زنجیره تأمین(SCM)[1] است. مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت و هماهنگی یک شبکه پیچیده ای از فعالیت های درگیر در ارائه محصول نهایی به مشتری می باشد (نینلوان و همکاران ، 2010)[2]. فراتر از این تعریف با اضافه کردن کلمه سبز، مدیریت زنجیره تأمین سبز((GSCM[3]، که اشاره به تدارکات سبز، تولید سبز، توزیع سبز و لجستیک معکوس دارد معرفی می گردد. مدیریت زنجیره تأمین سبز توسط انجمن پیوهش صنعتی دانشگاه ایالتی میشیگان در سال 1996 معرفی شد که در واقع مدل مدیریت نوینی برای حفاظت از محیط زیست است (وانگ وی و همکاران ، 2007)[4].

     ایده مدیریت زنجیره تأمین سبز از بین بردن یا به حداقل رساندن ضایعات ( انرژی، تولید گازهای گلخانه ای/ شیمیایی خطرناک، مواد زائد جامد) در امتداد زنجیره تأمین است. مسائل محیط زیست تحت قانون و دستورالعمل های مشتری به ویژه در ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ژاپن تبدیل به یک نگرانی مهم برای تولید کنندگان شده است.مدیریت زنجیره تأمین سبزبه عنوان یک نوآوری مهم به سازمان در توسعه استراتژی هایی برای رسیدن به اهداف مشترک سود و بازار، با کاهش خطرات زیست محیطی و بالا بردن راندمان زیست محیطی خود کمک می کند. از طرف دیگر انتخاب تأمین کنندگان از اساسی ترین فعالیت های زنجیره تأمین است که در سال های اخیر به ملاحظه ای کلیدی و استراتژیک مبدل گشته است. هزینه تأمین مواد اولیه و قطعات ترکیبی از طریق تأمین کننده، بخش قابل توجهی از هزینه ی تمام شده ی کالا ها را تشکیل می دهد. به طور متوسط 70 درصد ارزش محصول نهایی کارخانجات را هزینه خرید مواد خام و خدمات دریافتی از بیرون تشکیل می دهد (قبادیان و همکاران ، 1993). این نسبت در شرکت ها با فناوری پیشرفته، حتی به 80 درصد هم می رسد ( وبر و همکاران، 1991)[5]. از این رو انتخاب تأمین کنندگان برای شرکت ها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. به همان مقدار که انتخاب تأمین کنندگان مناسب در تقلیل هزینه ها موثر است و باعث افزایش قدرت رقابت شرکت ها می شود، انتخاب تأمین کنندگان نامناسب نیز می تواند باعث تنزل موقعیت مالی و عملیاتی شرکت ها شود. به همین سبب یک سیستم ارزیابی برای تأمین کنندگان سبز نیاز ضروری استتا شایستگی تأمین کنندگان را برای پیوستن تولید کنندگان مشخص نماید.

  فرآیند خرید با در نظر گرفتن موضوعات زیست محیطی بسیار پیچیده تر خواهد شد چرا که در خرید سبز باید به نقش زیست محیطی تامین کنندگان علاوه بر شاخص های معمول مانند قیمت, کیفیت و سطح سرویس تامین کنندگان توجه شود.یک شرکت برای موفقیت طولانی مدت در بازار جهانی تنها نباید بر موارد مالی تامین کنندگان توجه داشته باشد بلکه باید شاخص های مختلفی از جمله دغدغه های زیست محیطی نیز در روابط با تأمین کنندگان مورد توجه قرار گیرد.بنابراین یک روش خرید سبز باید هماهنگ با مشتریان,قوانین و استاندارد ها باشد.

   حال با توجه به مباحثی که مطرح شد ، سوال اینجاست که بر اساس چه معیار هایی می توان به ارزیابی عملکرد زیست محیطی تأمین کنندگان پرداخت؟ و اینکه برای این ارزیابی انتخاب چه روشی کاراتر خواهد بود؟

     ارزیابی تأمین کنندگان بر اساس معیار های مختلفی انجام می شود. دیکسون[6] با ارسال پرسشنامه ای برای 273 کارخانه 23 معیار متداول در ارزیابی تأمین کنندگان را شناسایی کرد. تحویل به موقع، کیفیت و قیمت از جمله معیار های مهم برای ارزیابی تأمین کنندگان در زنجیره تأمین می باشد. در مورد شاخص ها و معیار های زیست محیطی نیز میتوان از چارچوب جامع پبشنهادی توسط هامفریس استفاده نمود مانند میزان آلوده کردن آب، میزان آلوده کردن هوا، وضعیت مدیریت زباله ها و پسماندها و غیره . تصمیم گیری و انتخاب تأمین کنندهاساساً یک مسئله چند معیاره می باشد. ماهیت چنین تصمیم گیری هایی معمولاً پیچیده و ساختار نیافته است. فنون علم مدیریت می توانند در خصوص تصمیم گیری برای این مسائل، راهگشا و کمک کننده باشند. مدل های تصمیم گیری چند معیاره((MCDM[7] به دو دسته ی کلی تقسیم می شوند؛ مدل های تصمیم گیری چند هدفه((MODM[8] و مدل های تصمیم گیری چند شاخصه(MADM)[9].

  روش تسلط[10] ، روش لکسیکوگراف[11] ، روش پرموتاسیون[12] ، روش ELECTRE و روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)[13] از جمله روش های تصمیم گیری چند شاخصه ای  در ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان می با شند.

  یکی از روش های اصلی مورد استفاده قرار گرفته شده در این زمینه تحلیل سلسله مراتبی(AHP) است که ایراد اصلی این روش نا سازگاری موجود در قضاوت ها و همچنین تفاوت در معیار های انتخاب در کارهای متفاوت می باشد. در این تحقیق سعی براین است تا با یک مدل برنامه ریزی ریاضی چند هدفه مسائل زیست محیطی را به صورت جامع و کامل در ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان مد نظر قرار دهیم. در این روش ابتدا متغیر ها تعریف می شوند سپس توابع هدف تعیین شده و در پایان محدودیت ها مشخص می گردند. روش های مختلفی برای حل مسائل برنامه ریزی ریاضی چند هدفه وجود دارند که بسته به زمان و نوع اطلاعاتی که از فرد تصمیم گیرنده (خبره)[14] گرفته می شود متفاوتند که می توان به روش وزن دهی به اهداف[15] ، روش معیار جامع[16] و برنامه ریزی آرمانی ((GP[17] اشاره کرد.برای بدست آوردن میزان تأثیر معیارها در تابع اثرات زیست محیطی نیز از روشی جدید به نام تئوری مجموعه های راف[18] استفاده می شود که روشی نو در برخورد با ابهام و عدم قطعیت است. روش فوق در سال 1982 توسط پاولاک ارائه شد. عدم قطعیت موجود در نطرات خبرگان در این روش توسط مفادیر تقریب بالا و پایین محاسبه می شود. تقریب پایین مجموعه تمام اشیایی است که به طور قطع متعلق به مجموعه بوده و تقریب بالا شامل اجزایی است که احتمالا متعلق به محموعه می باشند. تفاوت میان تقریب بالا و تقریب پایین ناحیه مرزی را مشخص می کند. در واقع عدم قطعیت در این تئوری با استفاده از ناحیه مرزی توصیف می شود.

   

  اهداف و فرضیات تحقیق :

  1-2-1- اهداف تحقیق:

      یکی از هدفهای اصلی از انجام این تحقیقبررسی ادبیات انتخاب تأمین کننده سبز و نشان دادن این ادعا است که در ادبیات ضعف روش برای ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان خصوصاً با توجه به شاخص های زیست محیطی وجود دارد.هدف دیگر تعیین مدلی کارآمد و قابل انعطاف برای ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان بر اساس شاخص های زیست محیطی است. کارآمدی مدل پیشنهادی در مورد معیار های زیست محیطی منظور در پروسه انتخاب تأمین کننده سبز و همچنین قابلیت انعطاف مدل در تعداد زیر معیارها می باشد. به کارگیری مدل برنامه ریزی ریاضی چند هدفه برای ارزیابی تأمین کنندگان و همچنین بهره گیری از تئوری مجموعه های خام برای وزن دهی به شاخص های زیست محیطی در جهت رسیدن به اهداف فوق می باشد.

   

  1-2-2- فرضیات تحقیق:

     این تحقیق بر سه فرضیه استوار است که عبارتند از:

  ادبیات در ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان خصوصاً با توجه به روش های زیست محیطی ضعف دارد.

  ترکیب تئوری مجموعه های خام با مدل های برنامه ریزی ریاضی چند هدفه امکان پذیر بوده و ضعف ادبیات را بر طرف می کند.

  اعتبار مدل معرفی شد با انجام مطالعه موردی قابل اثبات است.

  1-3-اصطلاحات تحقیق:

  1-3-1-مدیریت زنجیره تأمین:

  مدیریت زنجیره تأمین تمامی فعالیت های زنجیره تأمین را با هم هماهنگ می کند. واژه مدیریت زنجیره تأمین اولین بار توسط دو محقق به نام های اولیور و وبر[19] در سال 1982 به کار رفت و سپس به طور گسترده در دهه 1990 استفاده شد. پیش تر از واژه لجستیک و مدسیریت عملیات به جای آن استفاده می شد. از نظر اولیور و وبر زنجیره تأمین در برگیرنده لجستیک و مسئله مطرح در سطح مدیریت ارشد سازمان می باشد.

     انجمن حرفه ای مدیریت زنجیره تأمین[20]، مدیریت زنجیره تأمین را به این صورت تعریف کرده است: مدیریت زنجیره تأمین شامل برنامه ریزی و مدیریت کلیه فعالیت های منبع یابی و تدارکات، تبدیل کالاها از مرحله ماده خام( استخراج) تا تحویل به مصرف کننده نهایی، فعالیت های لجستیک و کلیه فعالیت های هماهنگی و همکاری میان تأمین کنندگان، واسطه ها، خرده فروشان و مشتریان است.

     برخی تعاریف دیگر مدیریت زنجیره تأمین عبارتند از : مدیریت زنجیره تأمین بر یکپارچه سازی فعالیت های زنجیره تأمین و نیز جریان های اطلاعاتی مرتبط با آن ها از طریق بهبود روابط زنجیره برای دستیابی به مزیت رقابتی مشتمل می شود. بنابراین مدیریت زنجیره تأمین عبارت است از فرآیند یکپارچه سازی فعالیت های زنجیره تأمین و نیز جریان های اطلاعاتی مرتبط با آن، از طریق بهبود و هماهنگ سازی فعالیت ها در زنجیره تأمین تولید و عرضه محصول (اشتدلر و کیلگر،1385). تعریف دیگری که از مدیریت زنجیره تأمین ارائه شده به این صورت است : هماهنگی فعالیت های تولید، موجودی کالا، موقعیت یابی و حمل و نقل میان فعالان زنجیره تأمین با هدف دستیابی به کارایی بیشتر و برآورده کردن انتظارات مشتریان(هوگوس،2006)[21].

   

   

  1-3-2-مدیریت زنجیره تأمین سبز:

  به دلیل چالش های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی که در دهه اخیر سازمان ها را تهدید می نمود، رویکرد مشتری گرایی و تمرکز بر خواسته های آن و طراحی راهبرد سازمان بر این اساس (ایجاد رضایت مشتریان) قابلیت خود را برای ایجاد مزیت رقابتی در سازمان ها از دست داده است. اگر در دو دهه گذشته مشتری گرایی عامل مزیت رقابتی سازمان محسوب می شد، امروز به دلیل چالش های ایجاد شده از طریق مشتری گرایی، سازمان ها  از این تمرکز فاصله گرفته اند. مشتری همواره بهترین محصولات، ارزانترین و سریعترین آن را می خواست. این نگرش باعث آلودگی محیط زیست و تولید محصولات و فرآیند هایی گردید که با محیط زیست هماهنگ نبوده است. در همین راستا سازمان ها بقای خود را در مسئولیت پذیری در سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی یافته اند. نگرش سبز در سازمان و ایجاد ساختار های سازمانی با عنوان تضمین سبز جایگزین واحد های سازمانی از قبیل تضمین کیفیت شده اند (www.iran-gma.com). سبز کردن زنجیره تأمین، فرآیند در نظر گرفتن معیار ها یا ملاحظات زیست محیطی در سرتاسر زنجیره تأمین است. مدیریت زنجیره تأمین سبز، یکپارچه کننده مدیریت زنجیره تأمین با الزامات زیست محیطی در تمام مراحل طراحی محصول، انتخاب و تأمین مواد اولیه، تولید و ساخت، فرآیند های توزیع و انتقال، تحویل به مشتری و بالاخره پس از مصرف، مدیریت بازیافت و مصرف مجدد به منظور بیشینه کردن میزان بهره وری مصرف انرژی و منابع همراه با بهبود عملکرد زنجیره تأمین است (سارکیس،2006)[22]. در بررسی اثرات زیست محیطی فعالیت های زنجیره تأمین به تحلیل اثرات محصولات بر محیط زیست به کمک رویکردی کلی نگر (شامل تحلیل دوره عمر محصول از آغاز تا پایان عمر آن) پرداخته می شود. در این رویکرد کلیه اثرات بوم شناختی (علم عادت و نحوه زندگی موجودات و تعامل آن ها با محیط) هر فعالیت در مراحل مختلف عمر محصول مانند مفهوم محصول، طراحی، تهیه مواد خام، ساخت و تولید، مونتاژ ، نگهداری، بسته بندی، حمل و نقل و استفاده مجدد محصول اندازه گیری و در طراحی محصول لحاظ می شود (فراهانی و همکاران، 2009). سریواستاوا (2007)[23] زنجیره تأمین سبز را بدین صورت تعریف کرده است:   در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی در مدیریت زنجیره تأمین شامل طراحی محصول، انتخاب و منبع یابی مواد، فرآیند ساخت و تولید، تحویل محصول نهایی به مشتری و مدیریت محصول پس از مصرف و طی شدن عمر مفید آن.

  مدیریت زنجیره تأمین سبز در واقع مدل مدیریت نوینی برای حفاظت از محیط زیست است. مدیریت زنجیره تأمین سبز از منظر چرخه عمر محصول شامل تمامی مراحل از مواد اولیه، طراحی و ساخت محصول، فروش محصول و حمل و نقل، استفاده از محصول و بازیافت محصولات می باشد. با استفاده از مدیریت زنجیره تأمین و فناوری سبز، شرکت می تواند تأثیرات منفی زیست محیطی را کاهش داده و به استفاده مطلوب از منابع و انرژی دست یابد.

     مدیریت زنجیره تأمین سبز به دنبال تغییر مدل زنجیره خطی سنتی از تأمین کنندگان به کاربر است و سعی دارد اقتصاد بازیافت را به مدیریت زنجیره تأمین ملحق نماید. با انجام این کار ، می توانیم یک حلقه بسته با حالت زنجیره چرخه ای داشته باشیم. اگر شرکت از مدیریت زنجیره تأمین سبز استفاده نماید، علاوه بر حل مشکلات محیط زیستی به پیروزی نسبی در مزیت رقابتی نیز دست می یابد. علاوه بر این ، پیاده سازی مدیریت زنجیره تأمین سبز می تواند از موانع سبز در تجارت بین المللی اجتناب کند. بنابراین شرکت ها باید به سرعت به سمت پیاده سازی مدیریت زنجیره تأمین سبز برای به دست آوردن فرصت و مقابله با چالش ها و پیروی حرکت کنند. بسیاری از شرکت های بزرگ خارجی مانند جنرال موتورز(GM)، هیولت پاکارد (HP)، پراکتر و گمبل(P&G)،نایک[24] و بسیاری از شرکت های دیگر ، شهرت و تصویر نام تجاری خوبی برای محصول سبز از طریق پژوهش و پیاده سازی مدیریت زنجیره تأمین سبز به دست آورده اند.

   

   

  In recent decades environmental pressure has been increasing and governments have forced many companies to improve their environmental performance. Therefore companies have to integrate environmental criteria into their supplier selection procedure. While the works on the evaluation of suppliers are abundant, those that concern environmental issues are rather limited. In this study a multi-objective linear model is developed to assign demand of company to suppliers according to an environmental viewpoint. Goals that are used for evaluating are “quality”, “price”, “time delivery” and “environmental performance”that are noticed by decision makers in the company. For determining the criteria for evaluating green suppliers, a comprehensive questionnaire is defined and experts will select some environmental criteria and rate suppliers according to them. A rough sets theory is applied next to assign different weights to various criteria. Since experts may not recognize the value of criteria obviously, the results of questionnaires may be biased. To consider the vagueness of experts’ opinions, the rough sets theory is exploited. To validate the weights that are obtained by rough set theory, an AHP is applied and the results compared. With the proposed model producer can have a better understanding of the qualifications that a green supplier must have and can assess and select the most suitable green supplier for working together. The model is explained by an illustrative example.                                                                

   

   

  Keywords: Green supplier selection; Multi-objective mathematical model; Rough sets theory; Entropy

   

  مراجع:

  اصغر پور، م. 1388. تصمیم گیری های چند معیاره. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 399 صفحه.

  آقا محمدی، م؛ حکیمی، م،علی احمدی، ه. 1389. انتخاب تأمین کننده در زنجیره تأمین در فضای

  فازی مجله مدیریت فردا، 21: 86-74.

  ایمانی، د؛ احمدی، ا. 1388. مدیریت زنجیره تأمین سبز راهبرد نوین کسب مزیت رقابتی ماهنامه       مهندسی خودرو و صنایع وابسته، 10: 19-14.

  قدسی پور، س.1381.مباحثی در تصمیم گیری چند معیاره- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی. تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 230 صفحه

  فائز، ف؛ قدسی پور، ح، فاطمی قمی، م. 1385. طراحی یک مدل تلفیقی برای انتخاب تأمین کننده و تخصیص سفارشات با استفاده از روش استدلال مورد گرا و برنامه ریزی ریاضی چند هدفه نشریه دانشکده فنی، 4: 568-553.

  محبعلی زاده، ه؛ فائز، ف.1388. رویکردی چند هدفه برای ارزیابی تأمین کنندگان با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها نشریه تخصصی مهندسی صنایع، 1: 82-67.

  نیک نژاد، م. 1390. زنجیره تأمین سبز فصلنامه مدیریت زنجیره تأمین، 34: 27-20.

  8-Amid A, Ghodsypour S, O'brien C.2006. Fuzzy multi-objectivelinear model for supplier selection in a supply chain. International Journal of Production Economics.104:394-407.                                                                                                  

  9- Chen C. 2005. Incorporating green purchasing into the frame of ISO 14000. Journal of Cleaner Production, 13: 927-933.

  10- De boer L, Van der wegan L, Telgen J. 1998. Outranking methods in support of supplier selection . European Journal of Purchasing and Supply Management.4: 109-118.

  11- Dickson G.1966. An analysis of vendor selection.Journal of Purchasing.1:5-17

  12- Enarsson L. 1998. Evaluation of suppliers: how to consider the environment. International Journal of Physical Distribution and Logistic Management, 28:5-17.

  13- Ghodsypour S, O'brien C. 1998. A decision support system for supplier selection using an integrated analytic hierarchy process and linear programming. International Journal of Production Economics. 56: 199-212.

  14-Handfield R, Walton S,Sroufe R, Melnyk S. 2002. Applying environmental criteria to supplier assessment: A study in the application of the analytical hierarchy process. European Journal of Operational Research.141: 70-87.

  15- Hervani A, Helms M, Sarkis J. 2005. Performance measurement for green supply chain management. Benchmarking an International Journal. 12:330-353. 

  16- Humphreys P, Mclvor R, Chan F .2003. Using case-based reasoning to evaluate supplier environmental management performance. Expert Systems with Applications. 25:141-153.

  17- Humphreys P, Wong  Y, Chan F. 2003. Integrating environmental criteria into the supplier selection process. Journal of Materials Processing Technology. 138: 349-356.

  18- Humphreys P, Mc Closkey A, Mclvor R, Maguire L, Glackin C. 2006. Employing dynamic fuzzy membership functions to assess environmental  performance in the supplier selection process. International Journal of Production Research. 44:2379-2419.

  19- Hwang C, Yoon K. 1981. Multiple attribute decision making: methods and applications. Springer-verlag.12:30-42.

  20- Kahraman C, Cebeci U, Ulukan Z. 2003. Multi-criteria supplier selection using fuzzy AHP. Logistics Information Management. 16: 382-394.

  21- Kannan V, Tan K. 2002. Supplier selection and assessment: their impact on business performance. Journal of Supply Chain Management. 38:11-21.

  22-Kumar M, Vrat P, Shankar R. 2004.A fuzzy goal programming approach for vendor selection problem in a supply chain. Computers and Industrial Engineering.46:69-85.

  23- Lee A. 2009. A fuzzy supplier selection model with the consideration of benefits, opportunities, costs and risks. Expert Systems with Applications. 36: 2879-2893.

  24- Lu L, Wu C, Kuo T. 2007. Environmental principles applicable to green supplier evaluation by using multi-objective decision analysis. International Journal of Production Research.45: 5451-5461.

  25- Noci G. 1997. Designing green vendor rating systems for the assessment of a suppliers's environmental performance. European Journal of Purchasing and Supply Management. 3:103-114.

  26- Narasimhan E. 1983. An approach to supplier selection. Journal of Purchasing and Supply Management.1: 27-32.

  27-Pan A. 1989. Allocation of order quantity among suppliers.Journal of Purchasing and Materials Management. 25:36-39.

  28- Pawlak Z.1982. Rough sets. International Journal of Computer and Information Science. 11:341-356.

  29- Sarkis J.1998. Evaluating environmentally conscious business practices. European Journal of Operational Research. 107:159-174.

  30- Talluri S, Narasimhan R, Nair A. 2006. Vendor performance with supply risks: a chance-constrained DEA approach. International Journal of Production Economics. 100:212-222.

  31- Timmerman E.1986. An approach to vendor performance evaluation.Journal of Purchasing and Supply Management.1:21-34.

  32-Verghese K, Lewis H. 2007. Environmental innovation in industrial packaging. International Journal of Production Research.45:4381-4401.

  33- Wang B, Bai Y, Li M.2004. The study of green supply chain management for enterprises sustainable development.Science and Technology Management Research Management School of Tianjin University. 1: 1-7.

  34- Weber C, Current J, Benton W. 1991. Vendor selection criteria and methods. European Journal of Operational research.50:2-18.

  35- Weber C, Current J. 1993. Theory and Methodology: A multi-objective approach to vendor selection. European Journal of Operational Research.68:173-184.

  36- Weber C, Current J, Desai A. 1998. Non-cooperative negotiation strategies for vendor selection. European Journal of Operational Research. 108:208-223.

  37-Zhu Q, Sarkis J,Lai K. 2007. Initiatives and outcomes of green supply chain management implementation by Chinese manufacturers. Journal of Environmental Management. 85:179-189.

  38-Zhu Q, Sarkis J,Lai K.2008. Green supply chain management implications for closing the loop. Journal of Transportation Research.44: 1-18.

  39- Zimmermann H. 1978. Fuzzy programming with several objective functions. Fuzzy Sets and Systems. 1:45-55.

  40- Zsidisin G, Siferd P. 2001. Environmental Purchasing: A framework for theory development. European Journal of Purchasing and Supply Management. 7: 61-73.

 • چکیده.......................................................................................................................... 1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1- مقدمه و معرفی موضوع........................................................................................ 3

  12- اهداف و فرضیات تحقیق...................................................................................... 6

  1-2-1- اهداف تحقیق ................................................................................................. 6

  1-2-2- فرضیات تحقیق ............................................................................................................6

  1-3- اصطلاحات تحقیق ...........................................................................................................7

  1-3-1- مدیریت زنجیره تأمین ..................................................................................................7

  1-3-2- مدیریت زنجیره تأمین سبز ...........................................................................................8

  1-3-2-1-طراحی فرآیند کلی زنجیره تأمین سبز........................................................................9

  1-3-2-1-1- طراحی سبز..........................................................................................................9

  1-3-2-1-2- مواد سبز..............................................................................................................10

  1-3-2-1-3- تولید سبز ...........................................................................................................10

  1-3-2-1-4- بازاریابی سبز ......................................................................................................11

  1-3-2-1-5- مصرف سبز.........................................................................................................11

  1-3-2-1-6- بازیافت سبز .......................................................................................................12

  1-3-2-2- مزایای زنجیره تأمین سبز.........................................................................................12

  1-3-2-3- موانع اجرای مدیریت زنجیره تأمین سبز..................................................................13

  1-3-2-4- گام های سبز نمودن مدیریت زنجیره تأمین.............................................................14

  1-3-3- برنامه ریزی خطی چند هدفه.......................................................................................15

  1-3-4- تئوری مجموعه های راف............................................................................................15

  فصل دوم: ادبیات تحقیق

  21  مقدمه.................................................................................................................. 18

  22-  معیار های انتخاب تأمین کننده.............................................................................. 19

  23- تکنیک های ارزیابی و انتخاب تأمین کننده.............................................................. 21

  2-3-1- مدل های وزن دهی خطی................................................................................. 22

  23-2- مدل هزینه کل مالکیت....................................................................................... 24

  2-3-3- مدل های آماری............................................................................................... 25

  23-4- مدل های مبتنی بر هوش مصنوعی...................................................................... 25

  2-3-5- مدل های برنامه ریزی ریاضی (ساده و ترکیبی)................................................... 26

  24- ارزیابی تأمین کننده سبز......................................................................................... 31

  2 5- جمع بندی ادبیات............................................................................................... 33

  فصل سوم: برنامه ریزی ریاضی چند هدفه

  3-1- مقدمه.................................................................................................................. 36

  3-2- شکل ریاضی مدل های چند هدفه.......................................................................... 36

  3-3- معرفی مفاهیم اولیه............................................................................................... 37

  3-4- روش های ارزیابی یک مدل چند هدفه.................................................................. 38

  3-4-1- روش موجود بدون کسب اطلاعات از تصمیم گیرنده........................................... 39

  3-4-1-1- توابع سازگار................................................................................................ 40

  3-4-2- روش های موجود با استفاده از کسب اطلاعات اولیه از تصمیم گیرنده.................. 41

  3-4-2-1-روش های مربوط به کسب اطلاعات در مورد یک هدف خاص........................ 41

  3-4-2-1-1- روش های موجود از تابع مطلوبیت و تابع ارزشی ...................................... 41

  3-4-2-1-1-1- روش وزن دهی به اهداف..................................................................... 42

  3-4-2-1-1-1-1- روش اسمارت................................................................................. 43

  3-4-2-1-1-1-2- تکنیک سووینگ............................................................................... 43

  3-4-2-1-2- روش های مربوط به اهداف حد دار........................................................... 44

  3-4-2-2- روش های مربوط به کسب اطلاعات از تصمیم گیرنده به صورت مخلوط ........ 45

  3-4-2-2-1- برنامه ریزی آرمانی................................................................................... 45

  3-4-2-2-1-1- ایده اصلی برنامه ریزی آرمانی............................................................... 46

  3-4-2-2-1-2- مفاهیم برنامه ریزی آرمانی.................................................................... 46

  3-4-2-2-1-3- ساختار برنامه ریزی آرمانی................................................................... 47

  3-4-3- روش های موجود با استفاده از کسب اطلاعات تعاملی........................................ 48

  3-4-4- روش های مربوط به کسب اطلاعات از تصمیم گیرنده در بعد از حل مسئله.......... 49

  3-5- برنامه ریزی چند هدفه خطی فازی ....................................................................... 49

  3-5-1- نظریه فازی...................................................................................................... 50

  3-5-1-1- مفاهیم اولیه تئوری فازی............................................................................... 50

  3-5-1-1-1- تعریف مجموعه های فازی....................................................................... 50

  3-5-1-1-2- نمایش مجموعه های فازی........................................................................ 50

  3-5-1-1-3- تعریف اعداد فازی................................................................................... 51

  3-5-1-1-4- اعداد فازی ذوزنقه ای.............................................................................. 51

  3-5-1-1-5- غیر فازی کردن اعداد فازی......................................................... 52

  3-5-1-1-5-1- روش میانگین...................................................................................... 52

  3-5-2- مدل های برنامه ریزی چند هدفه خطی فازی...................................................... 53

  فصل چهارم: روش تحقیق

  4-1- مقدمه.................................................................................................................. 55

  4-2- مدل انتخاب تأمین کننده سبز................................................................................. 55

  4-2-1- اجزای مدل انتخاب تأمین کننده سبز................................................................... 55

  4-2-2- توابع هدف...................................................................................................... 57

  4-2-2-1- تابع هزینه کل.............................................................................................. 58

  4-2-2-2- تابع کیفیت.................................................................................................. 59

  4-2-2-3- تابع سطح خدمت ....................................................................................... 59

  4-2-2-4- تابع عملکرد زیست محیطی.......................................................................... 60

  4-2-3- محدودیت ها................................................................................................... 61

  4-2-3-1- محدودیت تأمین تقاضا................................................................................. 61

  4-2-3-2- محدودیت ظرفیت تأمین کنندگان.................................................................. 61

  4-2-3-4- محدودیت متغیر های صفر و یک.................................................................. 62

  4-2-4- ارائه مدل نهایی................................................................................................ 62

  4-3- روش های ارزیابی اوزان...................................................................................... 63

  4-3-1- تئوری مجموعه های راف.................................................................................. 63

  4-3-1-1- روش پیشنهادی........................................................................................... 64

  4-3-2- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP).................................................................. 68

  4-3-2-1- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)................................................... 71

  4-3-2-1-1- نحوه محاسبه وزن های فازی ذوزنقه ای در FAHP به روش میانگین هندسی 71

  4-3-2-1-2- نحوه تبدیل اوزان فازی به اوزان قطعی....................................................... 74

  4-3-2-1-3- الگوریتم حل مسئله خطی فازی چند هدفه.................................................. 75

  4-3-3- تکنیک آنتروپی................................................................................................ 78

  4-4- مورد کاوی-شرکت سازه گستر سایپا...................................................................... 80

  4-4-1-معرفی شرکت................................................................................................... 81

  4-4-2-پیاده سازی مدل پیشنهادی.................................................................................. 83

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری

  5-1- نتیجه گیری.......................................................................................................... 99

  فهرست منابع................................................................................................................ 101

  پیوست ها ................................................................................................................... 104

  چکیده انگلیسی............................................................................................................. 107


موضوع پایان نامه انتخاب تأمین کنندگان توسط مدل سازی ریاضی چند هدفه و تئوری مجموعه های راف با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی, نمونه پایان نامه انتخاب تأمین کنندگان توسط مدل سازی ریاضی چند هدفه و تئوری مجموعه های راف با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی, جستجوی پایان نامه انتخاب تأمین کنندگان توسط مدل سازی ریاضی چند هدفه و تئوری مجموعه های راف با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی, فایل Word پایان نامه انتخاب تأمین کنندگان توسط مدل سازی ریاضی چند هدفه و تئوری مجموعه های راف با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی, دانلود پایان نامه انتخاب تأمین کنندگان توسط مدل سازی ریاضی چند هدفه و تئوری مجموعه های راف با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی, فایل PDF پایان نامه انتخاب تأمین کنندگان توسط مدل سازی ریاضی چند هدفه و تئوری مجموعه های راف با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی, تحقیق در مورد پایان نامه انتخاب تأمین کنندگان توسط مدل سازی ریاضی چند هدفه و تئوری مجموعه های راف با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی, مقاله در مورد پایان نامه انتخاب تأمین کنندگان توسط مدل سازی ریاضی چند هدفه و تئوری مجموعه های راف با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی, پروژه در مورد پایان نامه انتخاب تأمین کنندگان توسط مدل سازی ریاضی چند هدفه و تئوری مجموعه های راف با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی, پروپوزال در مورد پایان نامه انتخاب تأمین کنندگان توسط مدل سازی ریاضی چند هدفه و تئوری مجموعه های راف با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی, تز دکترا در مورد پایان نامه انتخاب تأمین کنندگان توسط مدل سازی ریاضی چند هدفه و تئوری مجموعه های راف با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه انتخاب تأمین کنندگان توسط مدل سازی ریاضی چند هدفه و تئوری مجموعه های راف با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه انتخاب تأمین کنندگان توسط مدل سازی ریاضی چند هدفه و تئوری مجموعه های راف با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی, پروژه درباره پایان نامه انتخاب تأمین کنندگان توسط مدل سازی ریاضی چند هدفه و تئوری مجموعه های راف با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه انتخاب تأمین کنندگان توسط مدل سازی ریاضی چند هدفه و تئوری مجموعه های راف با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه انتخاب تأمین کنندگان توسط مدل سازی ریاضی چند هدفه و تئوری مجموعه های راف با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه انتخاب تأمین کنندگان توسط مدل سازی ریاضی چند هدفه و تئوری مجموعه های راف با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه انتخاب تأمین کنندگان توسط مدل سازی ریاضی چند هدفه و تئوری مجموعه های راف با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی, رساله دکترا در مورد پایان نامه انتخاب تأمین کنندگان توسط مدل سازی ریاضی چند هدفه و تئوری مجموعه های راف با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی

پایان­نامه کارشناسی­ارشد گرایش مخابرات- سیستم چکیده پژوهش حاضر، درمورد مسئله مقیاس پذیری در شبکه های سنسوری بدون سیم با قابلیت تصویربرداری است که با در نظر گرفتن یک سناریوی نسبتا کاربردی از شبکه سنسوری، و براساس معیارهای عملکرد ظرفیت قطع (outage) و ظرفیت ارگادیک (ergodic) شبکه، مقیاس­پذیری را مورد تحلیل، مدلسازی ریاضی و شبیه سازی قرار داده است. مقیاس پذیری اصولا برای تعیین اثرات ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی ( گرایش بازرگانی بین الملل) چکیده در جهان فرا رقابتی امروز، راز بقا و موفقیت سازمان ها، درک ساختار رقابتی بازار است. دستیابی به این درک، مستلزم آگاهی و شناخت مدیریت از نظرات و خواست مشتری و ارزیابی و بهره گیری از آمیخته بازاریابی (4P) در بازار به منظور دستیابی به فروش بیشترمی باشد. در این پژوهش محقق به دنبال شناسایی ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم چکیده صنعت گردشگری یکی از بزرگ‌ترین و پربازده‌ترین فعالیت‌های اقتصادی در دنیا است که بالاترین ارزش افزوده را ایجاد می‌کند و به طور مستقیم و غیرمستقیم سایر فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. توسعه توریسم در هر نقطه که باشد می‌تواند توسعه را بدنبال داشته باشد. تحقیق حاضر از نوع ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M .Sc رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی – منابع آب و خاک چکیده افزایش جمعیت و توسعه ی بی رویه شهرها به ویژه در حاشیه آنها، بدون توجه به ویژگی های محیطی و انسانی باعث صدمات جبران ناپذیری به محیط و ساکنان آن شده است. به همین علت مباحث توسعه پایدار در شهرها، به ویژه کلان شهرها همواره از موضوعاتی بوده است که مورد توجه برنامه ریزان شهری ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم چکیده تبلور یافتن گردشگری به عنوان یک نیاز، تبدیل شدن آن به بزرگترین صنعت خدماتی دنیا و تخصصی شدن گردشگری این فرصت را فراهم کرده تا هر مقصدی جهت بهره جستن از منافع حاصل از گردشگری امیدوار باشد . اما مسلمأ این کار بدون شناسایی عوامل تأثیرگذار،برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک امکان پذیر نخواهد بود. هدف ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت اجرایی MBA چکیده در این تحقیق به بررسی و شناخت عوامل تاثیرگذار در انتخاب بسته­های مسافرتی توسط مسافر می­پردازیم. ابتدا با توجه به شناخت بازار موجود و شیوه فعالیت فعلی دفاتر خدمات مسافرتی و با توجه به شناخت رفتار مسافرین و گردشگران مدلی برای انتخاب بسته­های مسافرتی تهیه می­کنیم. سپس پرسشنامه ای تهیه شده و با توجه به نتایج بدست آمده، ضرایب ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته معماري گرايش مهندسي معماري شهريور 1393 چکيده  مساله آن است که ساختار محلات در دوران معاصر ايران، به واسطه تغيير در شکل شهر سازي معاصر از جمله شبکه ها و شري

پايان نامه براي دريافت درجه­ي کارشناسي ارشد  « M.Sc» گرايش: راه و ترابري   زمستان  1393 چکيده آناليز ترافيک يک جزء ضروري و پيچيده­ سيستم هاي حمل­

پایان‌نامه برایدریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) در رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی چکیده ایجاد صنایع یکی از راهبردهایی است که به توسعه روستاها کمک می کند صنعتی شدن مناطق روستایی به عنوان شتاب دهنده ایجاد اشتغال پایدار و کار آمد ترین چاره ساز حل مشکل بیکاری روستا است نظریه صنعتی شدن و طرح ریزی مطلوب صنایع در مناطق روستایی به عنوان یک کاتالیزور در جهت ایجاد اشتغال پایدار و به ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر عوامل شناسایی شده بر صادرات برنج استان گیلان در سال 1392-1391 می باشد. بدین منظور با توجه به اینکه ساختار نظری این پژوهش بر اساس مدل الماس پورتر طراحی گردیده است ، لذا سعی شده تا نتایج و تحلیل ها به گونه ای اجرا گردد که بتوان مفاهیم کاربردی را از نتایج تحلیل عوامل استخراج ...

ثبت سفارش